TRO, HAD OG KÆRLIGHED Et projekt om kampen for en bedre fremtid uden had og diskrimination for unge homoseksuelle og transkønnede i.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRO, HAD OG KÆRLIGHED Et projekt om kampen for en bedre fremtid uden had og diskrimination for unge homoseksuelle og transkønnede i."

Transkript

1 TRO, HAD OG KÆRLIGHED Et projekt om kampen for en bedre fremtid uden had og diskrimination for unge homoseksuelle og transkønnede i Kenya

2 RESUMÉ had og kærlighed er et projekt, der giver unge lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) muligheden for en ny start. Muligheden for et liv på samme vilkår som alle andre unge. LGBT-unge vil når projektet slutter være ro, stærkere. De er også blevet mere velorganiserede, og de har fået flere muligheder for både uddannelse og job. Samtidig vil de i højere grad end før blive accepteret af deres omgivelser. Sex & Samfund og vores fire kenyanske partnere Gay Kenya Trust, Nyarwek, Kenya Human Rights Commission og Family Health Option Kenya vil uddanne 500 LGBT-unge til forandringsaktører, der bekæmper diskrimination og skaber bedre vilkår for LGBT-personer i Kenya. De unge vil gennem eksisterende LGBT-organisationer blive trænet i at bruge medier aktivt til at øge forståelsen for LGBT-unges problemer hos modtagere i den brede befolkning. De vil gå i dialog med politikere og beslutningstagere inden for sundhedsvæsnet og uddannelsessystemet for at sætte fokus på de samfundsmæssige omkostninger diskriminationen har. Og de vil uddanne 2400 andre LGBT-unge i de universelle rettigheder, som den kenyanske forfatning og internationale konventioner giver dem. Projektet vil også etablere et safe space, hvor de unge kan søge tilflugt og modtage personlig rådgivning, hvis de er blevet bortvist fra deres uddannelsessted eller udstødt af familien. Dette safe space vil samtidig danne rammerne for træningen af LGBT-unge i medieaktiviteter og fortalervirksomhed. Endelig vil partnernes kapacitet blive styrket, så projektets aktiviteter og fokus på unge bliver forankret og LGBT-miljøet bedre rustet til kampen for deres rettigheder. Projektets partnere har hver deres ekspertiser inden for LGBT-problemstillinger, men der vil i projektet også være fokus på erfaringsudveksling imellem organisationerne, så de enkelte partneres kapacitet inden for alle projektets aktiviteter bliver styrket. Aktiviteterne vil finde sted i hovedstaden Nairobi og omkring Kisumu, som er Kenyas tredjestørste by. Der vil være fokus på kapacitetsopbygning og etablering af et safe space i første år af projektet og derefter rettighedsuddannelse af unge, medieaktiviteter og fortalervirksomhed. PROBLEM OG LØSNING Problem: I Kenya oplever unge som forelsker sig i andre af deres eget køn at blive udstødt af familien, bortvist fra deres skole, nægtet medicinsk behandling og udsat for trusler, vold og fængsel. Det samme gælder transkønnede, maskuline piger, feminine drenge og unge som på andre måder bryder den traditionelle opfattelse af kønsrollerne. Den udbredte diskrimination, manglende accept og udstødelse af LGBT-personer i Kenya betyder, at LGBT-unge er marginaliserede er i større risiko for at ende i fattigdom. Løsning: Dette projektforslag vil hjælpe LGBT-unge til at engagere sig i kampen for et andet Kenya, hvor man ikke længere accepterer diskrimination på baggrund af seksuel orientering eller kønsidentitet. LGBT LGBT er en forkortelse for lesbian, gay, bisexual and transgender, der internationalt benyttes som samlet betegnelse for personer, der ikke er heteroseksuelle. Betegnelsen omfatter også personer, der ikke passer ind i den traditionelle opfattelse af kønnenes roller, og personer der føler sig som et andet køn, end det de er født med. BUDGET OG PERIODE: Projektet starter i 2015 og varer i tre år frem til Budgettet for projektet er 5,5 mio. kr. 2

3 DEN GLOBALE KAMP en statsorganiserede diskrimination af homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner (LGBT) er vores dages apartheid. Sådan sagde den anerkendte sydafrikanske ærkebiskop og vinder af Nobels fredspris, Desmond Tutu, om den lovgivning som i 76 lande verden over kriminaliserer homoseksualitet. På globalt niveau er der på få år opstået en udtrykt og stigende splittelse mellem på den ene side lande, der mener, at LGBT-personer er til fare for samfundet og derfor indfører love, der kriminaliserer dem (f.eks. Indonesien, Iran, Rusland og Uganda). Og lande der går foran med at sikre LGBT-personers rettigheder (f.eks. Uruguay, Nepal og Danmark). Spørgsmålet om hvorvidt LGBT-personer skal beskyttes og tilgodeses af de samme rettigheder som alle andre mennesker er derfor et glohedt emne på verdensplan. Denne globale kamp kan på flere måder siges at være startet i Afrika. I Uganda blev der i 2009 fremsat et lovforslag, der skulle skærpe straffen for homoseksualitet og indføre dødsstraf for gentagne overtrædelser. Lovforslaget fik stor opmærksomhed i internationale medier og blev trukket tilbage efter internationalt pres. Men efterfølgende steg antallet af anti-lgbt-protester, og politiske og religiøse ledere i blandt andet Nigeria, Malawi, Zimbabwe, Zambia og Ghana pressede på for at få indført anti-lgbt-lovgivning. Typisk med anklager mod den vestlige verden for med koloniseringen at have indført homoseksualitet i Afrika. Dæmoniseringen af både vesten og LGBT-personer på samme tid viste sig at være et effektivt indenrigspolitisk samlingspunkt. Det er senere blevet afsløret, at fundamentalistiske og pengestærke kristne bevægelser fra USA har rejst rundt i Afrika (og senere i Rusland!) og spredt budskaber, om LGBT-personers fordærvende effekt på samfundet, som afrikanske opportunistiske politikere har overtaget. Det tragiske faktum er dog, at der i Afrika ifølge adskillige studier var en større accept af bi- og homoseksualitet før den vestlige verdens kolonisering, og at den eksisterende anti-lgbt-lovgivning i mange lande stammer fra det britiske koloniimperium. Briterne indførte nemlig i løbet af og 1900-tallet den såkaldte sodomi-lovgivning, da britiske jurister og lovgivere ikke mente, de indfødte kulturer straffede pervers sex hårdt nok. 3

4 KENYA PÅ VIPPEN i denne globale kamp står Kenya. Som tidligere britisk koloni har sodomi-loven også været en del af kenyansk lovgivning. Og selv om der kun falder et begrænset antal domme under denne lovgivning, der i øvrigt strider mod landets forfatning, idt eksisterer den endnu og er årsag til diskrimination af kenyanske LGBT-personer på en række områder. Kriminaliseringen af LGBT-personer betyder for eksempel ofte, at læger nægter at behandle dem, og at advokater nægter dem juridisk assistance, selv om deres rettigheder er blevet overtrådt. I værre tilfælde bruges lovgivningen til at afpresse LGBT-personer, eller den fungerer som undskyldning for at overfalde dem. Men i modsætning til andre afrikanske lande, er der i Kenya potentiale for forandring. Her er der prominente figurer, som åbent taler for LGBT-personers rettigheder. For eksempel højesteretsdommeren Willy Mutunga, som har udtalt, at homoseksuelles rettigheder er menneskerettigheder, og at alle rettigheder er lige. Og hvor spørgsmålet om LGBT-personers rettigheder i mange andre afrikanske lande har været et vigtigt punkt på den politiske dagsorden, var det slet ikke et emne i det netop overståede valg i Kenya. Dette illustrerer en mulighed, som ikke må undervurderes, da Kenya, som Østafrikas økonomiske motor og i FN som fremtrædende repræsentant for Afrika, spiller en vigtig politisk rolle globalt. Det er derfor essentielt, at den politiske holdning nu trækkes i den rigtige retning, så Kenya ikke lander i samme grøft som Uganda og andre afrikanske lande. Beliggenhed: I Østafrika med grænser til Tanzania, Uganda, Etiopien, Somalia og Sydsudan Hovedstad: Indbyggere: Nairobi 44,3 mio. Officelle sprog: Kiswahili og engelsk Religion: Kenya 83,0% kristne, 11,2% muslimer, 1,7% oprindelig tro og 2,4% ikke-religiøse Kenya betegnes som Østafrikas økonomiske motor og har en stor politisk betydning både i regionen, men også som repræsentant for Afrika internationalt. Martin Martin er 34 år og homoseksuel. Martin har forsøgt at gå i kirke, og gøre alt hvad andre mennesker gør, for at få sine følelser til at forsvinde. Men det har ikke hjulpet. Han har også forsøgt at begå selvmord på grund af skyldfølelse over at være homoseksuel. Da Martins familie opdagede, at han er homoseksuel, måtte han ikke sidde til bords med resten af familien mere, når de skulle spise aftensmad. Han blev placeret alene i køkkenet. Martin er sidenhen blevet udstødt af sin kirke. Martin har været hiv-smittet i 8 år, men voldelige overfald er den største risiko i hans liv. 4

5 DE UNGE LGBT ER ER FREMTIDENS AKTIVISTER g bevægelsen er der. LGBT-miljøet, som indtil for få år siden var nærmest ikke eksisterende, vokser langsomt i styrke. Flere organisationer dukker op, enkelte med veluddannede ressourcestærke aktivister med gode netværk. Der er derfor brug for, at miljøet støttes og at LGBT-unge i langt højere grad involveres i arbejdet, så de kan være med til at præge aktiviteterne og selv tage over på længere sigt. For al erfaring viser, at kampen for rettigheder og for forståelse og accept af LGBT-personer er en lang og sej kamp. I Danmark tog det tyve års ansøgninger før forløberen for LGBT Danmark i 1969 blev optaget i Foreningsregistreret og dermed officielt anerkendt af de danske myndigheder. Og det tog mere end 80 år fra homoseksualitet blev lovliggjort i Danmark i 1930 til det blev muligt for homoseksuelle par at gifte sig på lige fod med heteroseksuelle par. Nøjagtig de samme ting kæmper kenyanske LGBT-organisationer for. Projektets ene partner, Gay Kenya Trust, er for eksempel officielt registreret under dæknavnet KELE- GA Youth Empowerment and Education. Mens projektets anden partner, NYARWEK, er registreret under dæknavnet Let Good Be Told In us, som er en skjult reference til LGBTI. De to organisationer fører nu sammen med en række andre LGBT-organisationer en sag mod de kenyanske myndigheder for at kunne registrere sig under deres eget navn. Derfor er den unge generation af kenyanske LGBT er nøglen til at skabe forandring i Kenya. Ved at inddrage og uddanne dem til menneskerettighedsforkæmpere kan de ikke bare kickstarte, men også fortsætte den lange kamp det bliver at sikre alle kenyanere retten til at være den, man er, og elske den man vil. ARVEN FRA BRITERNE PARAGRAF 162 OG 165 I KENYANSK STRAFFELOV SECTION 162: UNNATURAL OFFENSES. Any person who a) has carnal knowledge of any person against the order of nature; or b) permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature is guilty of a felony and is liable to imprisonment for fourteen years SECTION 165: INDECENT PRACTICES BETWEEN MALES. Any male person who, whether in public or private, commits any act of gross indecency with another male person, or procures another male person to commit any act of gross indecency with him, or attempts to procure the commission of any such act by any male person with himself or with another male person, whether in public or private, is guilty of a felony and is liable to imprisonment for five years. 5

6 DISKRIMINATIONEN AF LGBT-PERSONER I KENYA iskrimination af LGBT- personer foregår overalt i Kenya. Kenyas Human Rights Commission (KHRC), som er partner på dette projekt, lavede i 2011 en undersøgelse, der viste, at LGBT-unge hvis de ikke holder deres seksuelle orientering skjult, eller hvis familie, skolekammerater eller andre afslører dem oplever en dyb stigmatisering i det kenyanske samfund. Den viste også at de bliver: Udstødt af deres familie Chikaneret af statsansatte, herunder særligt politiet som kan finde på at smide dem i detentionen uden grund og regelmæssigt afpresse dem med trusler om at blive smidt i fængsel. Truet af religiøse grupper og generelt udsat for ydmygelser, vold og seksuelle overgreb fra forskellige sider. Nægtet medicinsk og juridisk hjælp. Og smidt ud af deres boliger og deres uddannelser. Alt dette bliver de udsat for, fordi deres seksuelle orientering og/eller kønsidentitet ikke stemmer overens med majoriteten af kenyanernes. Denne diskrimination betyder yderligere, at LGBT-personer ofte hører til blandt de mest udsatte og fattige grupper i Kenya. Det anslås, at der er ca. 1,5 mio. LGBT-personer i Kenya af disse er ca. en tredjedel unge mellem 10 og 24 år. Problemet med den omfattende diskrimination og udstødelse, som i vid udstrækning er overset af internationale donorer, er derfor massivt. GEORGE George er 22 år og homoseksuel. Da hans far fandt ud af, at han er homoseksuel, samlede faren alle hans ting i en bunke på pladsen foran familiens hus, overhældte dem med benzin og brændte dem. Sådan blev George smidt ud af sin familie og har siden ikke været i kontakt med dem. Efterfølgende har George forsøgt selvmord, været indlagt på psykiatrisk afdeling, han er blevet smittet med hiv, blevet arresteret, udsat for økonomisk afpresning, og han har kæmpet for at få penge til at betale mad, husleje og uddannelse. Nu bor han i en skummel del af Kenyas hovedstad Nairobi på et lille mørkt værelse. 6

7 PROJEKTBESKRIVELSE af LGBT-personer forekommer på mange niveauer, herunder i uddannelsessystemet, i sundhedsvæsenet og i offentligheden. Samtidig er mange LGBT-unge udfordret af identitetskriser og af at skulle iskriminationen klare sig økonomisk, når de er blevet udstødt af deres familier og bortvist fra deres uddannelser. Kampen mod diskriminationen starter derfor med oprettelsen af et safe space, hvor LGBT-unge, kan få sikkerhed og rådgivning til at få styr på de grundlæggende forudsætninger for at kunne trives. Dernæst følger en uddannelse med det formål at give de unge redskaber til at bekæmpe diskriminationen ved at vise dem handlingspotentialerne i de basale rettigheder, som den kenyanske forfatning giver dem. Og endelig følger aktiviteter, der går til kernen af problemet ved at påvirke og engagere politikere, vigtige beslutningstagere og nyhedsmedierne, der spiller en afgørende rolle i at påvirke den generelle befolknings billede af LGBT-personer. PROJEKTETS MÅL er at uddanne 500 LGBT-unge til forandringsaktører, der kan bekæmpe diskriminationen af og skabe bedre vilkår for LGBT-personer i Kenya. SAFE SPACE LGBT-unge får et sikkert sted at være, karriererådgivning og mulighed for at møde ligesindede RETTIGHEDS- UDDANNELSE LGBT-unge uddannes til forandringsaktører KAMPEN MOD DISKRIMINATION Diskriminationen af LGBT-unge tages op med politiske aktører og der sættes fokus på den i medierne De største udfordringer for LGBT-personer i Kenya og hvordan de skal løses 1. NØDVENDIGHEDEN AF ET SAFE SPACE LGBT-unge er en særligt udsat gruppe i Kenya. Den manglende accept af LGBT-personer i Kenya betyder, at unge, der opdager at deres seksuelle orientering ikke anerkendes i samfundet, ofte kæmper med selvstigmatisering. Selvstigmatisering fører til risikofyldt adfærd, hvor de er ekstra udsat for seksuelt overførte sygdomme og forskellige slags misbrug. Hvis de derudover vælger at stå frem med deres seksuelle orientering eller bliver outet (afsløret) af familie eller skolekammerater, risikerer de at blive udstødt af deres familier og bortvist fra deres uddannelser. Når LGBT-unge på denne måde pludseligt mister hele deres netværk og muligheden for uddannelse, kan det være svært at komme oven på igen økonomisk, socialt og mentalt. Projektets safe space vil derfor udover at danne ramme om projektets andre aktiviteter tilbyde personlig rådgivning, et midlertidigt sted at være og karriererådgivning, så de unge kan skabe deres eget livsgrundlag. Beliggenheden vil være uden for eller i en forstad til Nairobi, da det på denne måde vil ligge centralt i landet, men samtidig relativt isoleret, så det ikke vækker unødig opsigt. PROJEKTET INDEHOLDER FØLGENDE AKTIVITETER: Oprettelse af et safe space hvor uddannelse og træning af LGBT-unge kan finde sted Personlig rådgivning og karriererådgivning for LGBT-unge, så de bliver bedre til at klare sig økonomisk Uddannelse af LGBT-unge i rettigheder, fortalervirksomhed og medieaktiviteter Oprettelse af et ung-til-ung-program, hvor LGBT-unge uddannes til at oplyse andre LGBT-unge om deres forfatningsmæssige ret til sundhed og uddannelse 7

8 En ung lesbisk kvinde studerede indtil for nyligt på Kenyatta Universitet. Da hun erklærede offentligt, at hun er lesbisk, blev hun smidt ud af sin lejlighed og ud af sin studiegruppe. Hendes lærere dumpede hende bevidst i flere fag og mobbede hende i deres timer. Hendes forældre nægtede også at betale hendes skolepenge. Til sidst kunne hun ikke stå for det økonomiske og psykiske pres, og følte sig tvunget til at droppe ud af universitetet. Nu drømmer hun om at kunne færdiggøre sin uddannelse i udlandet (anonym lesbisk, 28 år). 2. MEDIERNE ER ET TVEÆGGET SVÆRD De kenyanske medier spiller en betydelig rolle i forstærkelsen af kenyanernes negative billede og forståelse af LGBT-personer. Mange nyheder, der omhandler LGBT-personer, har en skarp og fordømmende tone nogle på grænsen til at opildne til vold. Medieorganisationerne har ikke gjort meget for forstå de rettighedskrænkelser, som diskriminationen af LGBT-personer udgør, og den stereotype portrættering gør det vanskeligt at skabe forståelse for og accept af seksuelle minoriteter i Kenya. Men blandt andre KHRCs erfaringer med at invitere medier til offentlige LGBT-arrangementer (for eksempel International Day Against Homophobia) viser, at det via medierne kan lykkes at skabe en konstruktiv dialog, hvor LGBT-stereotyperne nedbrydes. Med en indsats over for de kenyanske medier kan de altså bruges som middel til at modvirke den negative holdning til LGBT-personer i Kenya frem for at forstærke den. PROJEKTET INDEHOLDER FØLGENDE AKTIVITETER: Træning af journalister og mainstream-medier i problemstillinger relateret til LGBT-personer Publicering af artikler skrevet af LGBT-unge i aviser og magasiner Projektet vil derfor arbejde målrettet med medierne for at ændre det billede, der tegnes af LGBT-personer i nyhederne ved at inddrage LGBT-unge i dialogen med mediehuse og journalister og ved at publicere nyheder og rapporter, der oplyser og sagligt forsvarer LGBT-personers rettigheder. 8

9 3. NØGLEN TIL BEKÆMPELSE AF DISKRIMINATION LIGGER HOS DE POLITISKE BESLUTNINGSTAGERE LGBT-unge møder diskrimination i mange forskellige sammenhænge, men to af de steder hvor det har den mest skadelige effekt er i sundhedsvæsenet og i uddannelsessystemet. Et godt helbred er en basal forudsætning for at kunne fungere som menneske, men diskriminationen af LGBT-personer i det kenyanske sundhedsvæsen betyder, at de undgår det. Det samme gælder diskriminationen i uddannelsessystemet, som ofte betyder bortvisning, der går ud over de unges karrieremuligheder og begrænser deres muligheder for at klare sig økonomisk. For at bekæmpe diskriminationen i sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet vil projektet kortlægge og engagere de vigtigste aktører. Formålet er at indlede en dialog om de problemer, LGBT-unge oplever, da al erfaring viser, at de politiske aktører faktisk er lydhøre og modtagelige for fornuft, hvis problemerne bliver fremlagt på en saglig måde. For at styrke aktivitetens gennemslagskraft vil projektet danne alliance med større og mere bredt funderede organisationer, som allerede er funderede i henholdsvis sundhedssektoren og uddannelsessektoren. Derudover vil projektet også træne LGBT-organisationerne i at bruge internationale menneskerettighedsmekanismer til at fremme deres dagsorden i Kenya. Der findes flere tilgange til dette, hvoraf den ene er det såkaldte Universal Periodic Review. I denne proces skal et land hvert fjerde år rapportere på, hvordan det går med opfyldelsen af menneskerettighederne overfor andre FN-medlemslande. Dette har indtil videre vist sig som en effektiv mekanisme, som Sex & Samfund allerede benytter i samarbejde med vores partnere i blandt andet Østafrika. PROJEKTET INDEHOLDER FØLGENDE AKTIVITETER: Kortlægning af de vigtigste politiske aktører i sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet Fortalervirksomhed rettet mod centrale aktører i uddannelsessystemet, herunder politikere, skolebestyrelser og lærer-forældreorganisationer Fortalervirksomhed rettet mod centrale aktører i sundhedsvæsenet, herunder politikere og sundhedsadministrationer på lokalt niveau Styrkelse af kenyanske LGBT-organisationers netværk og kapacitet til fortalervirksomhed Dannelse af alliancer med bredere organisationer og på tværs af grænser Træning i at bruge FN-processer til at fremme LGBT-dagsordenen i Kenya 9

10 SAMARBEJDE OG GENSIDIG LÆRING er et samarbejde mellem Sex & Samfund og fire kenyanske organisationer med hver deres ekspertiser inden for LGBT-problemstillinger. Aktiviteterne er bygget op omkring partnernes erfaringer og er blevet til i samarbejde med dem. rojektet FAMILY HEALTH OPTIONS KENYA FHOK er en stor national sundhedsorganisation, der både arbejder med at fremme sundhed gennem politisk fortalervirksomhed og selv tilbyder sundhedsydelser indenfor områder som seksualitet, graviditet og fødsel. FHOK har netop påbegyndt en proces med at gøre deres klinikker mere LGBT-venlige. FHOK er desuden Sex & Samfunds søsterorganisation og vi har samarbejdet i flere år forud for denne ansøgning. Ligesom Sex & Samfund er FHOK medlem af verdens største føderation af ngo er der kæmper for seksuelle rettigheder for alle. GAY KENYA TRUST GKT er en LGBT-organisation og det mest toneangivende medlem af den nationale koalition af LGBT-organisationer Gay and Lesbian Coalition of Kenya (GALCK). GKT er baseret i Nairobi og arbejder med menneskerettigheder og medier. GKT har for nylig gennemført et andet projekt med det formål at skabe større forståelse for de udfordringer LGBT-unge møder på uddannelsesinstitutioner gennem dialog med beslutningstagere, lærer-forældresammenslutninger og ansatte i uddannelsessektoren. NYANZA, RIFT VALLEY AND WESTERN KENYA LGBTI COALITION NYARWEK er baseret i Kisumu i det vestlige Kenya. Det er en LGBT-koalition bestående næsten udelukkende af ungdomsgrupper, der blandt andet gennem dialog med myndigheder har arbejdet med at bekæmpe diskriminationen af LGBT-personer i det vestlige Kenya. Samtidig vil partnerskabet med NYARWEK styrke LGBT-miljøet i Kisumu og det vestlige Kenya, hvor det er relativt svagere end i Kenyas to største byer, Nairobi og Mombasa. KENYA HUMAN RIGHTS COMMISSION KHRC er en international anerkendt uafhængig ngo, der arbejder for at fremme menneskerettighederne i Kenya. De har et stærkt fokus på krænkelser af LGBT-personers rettigheder, giver LGBT-organisationer organisatorisk træning og tilbyder gratis juridisk hjælp til LGBT-personer, der har fået krænket deres rettigheder og vil føre sag ved en domstol. KHRC har gennem flere år samarbejdet med både GKT og NYARWEK og vil i projektet hjælpe med at opbygge deres kapacitet og spille en støttende rolle i forhold til gennemførelsen af de rettighedsbaserede aktiviteter. KHRC har yderligere den fordel at de har søsterorganisationer i de fleste nabolande og kan være med til at bygge bro til andre LGBT-bevægelser. 10

11 Christian Friis Bach og partnere fra Syd til LGBT konference på Christiansborg i 2012 (arrangeret af Sex & Samfund, LGBT Danmark m. fl.) om en integreret del af projektet vil der være fokus på gensidig læring imellem organisationerne. Således vil GKT kunne trække på NYARWEKs erfaringer med inddragelse af unge, mens NYARWEK af GKT kan lære, hvordan man bruger medierne aktivt til at udfordre den gængse opfattelse af LGBT-personer. GKT og NYARWEK kan begge trække på FHOKs indgående kendskab til de vigtigste politiske aktører i sundhedssystemet, mens FHOK af GKT og NYARWEK kan lære, hvordan de bedst gør deres sundhedsydelser LGBT-venlige. Samtidig vil samarbejdet bidrage til at skabe alliancer mellem LGBT-miljøet og mere bredt funderede organisationer, som er afgørende, hvis der skal skabes forandring, og som LGBT-miljøet ofte selv forgæves har efterlyst. KHRC og FHOK er begge nationale organisationer med internationale relationer og en meget stærkere stemme, og de kan dermed bidrage til at LGBT-dagsordenen trænger bedre igennem politisk. LGBT DANMARK er partner på ansøgningen som ressourceorganisation. Som repræsentant for det danske LGBT-miljø støtter organisationen op om projektet og stiller ekspertise til rådighed for kampagnen og projektpartnerne. SEX & SAMFUND Sex & Samfund er nok primært kendt for det arbejde, vi laver i Danmark. Men faktisk er vores internationale arbejde lige så stort som vores nationale, og vi er for nylig blevet godkendt som rammeorganisation af Danida. Internationalt arbejder vi primært i Sydasien og Østafrika, hvor vi sammen med lokale organisationer kæmper for at udsatte befolkningsgruppers basale rettigheder indenfor seksuel sundhed opfyldes. Globalt arbejder vi i FN-regi for, at fremme blandt andet retten til fri abort, som i mange lande er et ligeså kontroversielt emne som LGBT-personers rettigheder. Sex & Samfunds arbejde baserer sig på værdier om åbenhed og tolerance, og vi tilstræber at gå foran ved at turde forsvare udsatte grupper, ved at turde sætte seksuelle rettigheder på dagsorden og ved at turde bryde grænser for at sikre seksuelle rettigheder. Sex & Samfunds rolle i partnerskabet er at bidrage med ekspertise i at styrke unge til selv at tage kampen op. Vi har stor erfaring med at opbygge små organisationers egen kapacitet og vi har mange års viden og succes med at arbejde for politisk forandring indenfor et af de sværeste områder i udviklingslandene. Derudover vil vi støtte partnerne med den nødvendige forvaltningsmæssige kapacitet og erfaring, det kræver at implementere et OD-projekt. Endelig har Sex & Samfund betydelig erfaring med materialeudvikling til tværfaglig brug og kampagner som "Kun med kondom" og "Uge Sex", hvor over skoleelever i 2013 deltog. Denne erfaring kan der også trækkes på til kampagnen. 11

12 MÅLGRUPPER OG FORVENTEDE RESULTATER MÅLGRUPPER 500 LGBT-unge bliver uddannet til forandringsaktører 2400 LGBT-unge bliver nået gennem projektets ung-til-ung-rettighedsprogram personer der modtager nyheder gennem de medier, projektet går i dialog med Journalister, redaktører, politikere og embedsmænd i uddannelsessystemet og i sundhedsvæsenet i Kenya GKT, NYARWEK og LGBT-miljøet generelt LIGE DELTAGELSE I PROJEKTET I netop dette projekt giver det ikke så meget mening at tale om lige deltagelse af piger/ kvinder og drenge/mænd, da en del af målgruppen ikke definerer sig som nogen af delene. Projektet har i stedet en målsætning om at sikre, at både homoseksuelle af begge køn, biseksuelle, transpersoner og andre i målgruppen er så bredt repræsenteret som muligt. FORVENTEDE RESULTATER Der er oprettet et økonomisk bæredygtigt safe space, hvor op til 15 LGBT-unge månedligt kan modtage personlig rådgivning og karriererådgivning 500 LGBT-unge er uddannet til at gå ind i og styrke bevægelsen for lige rettigheder for LGBT-personer i Kenya gennem medieaktiviteter og fortalervirksomhed i både nationale og international fora og til at oplyse om og uddanne 2400 andre LGBT-ung i rettigheder LGBT-unge bidrager til at ændre mediebilledet af LGBT-personer gennem publicering af artikler LGBT-unge får gennem dialog med uddannelses- og sundhedsmyndigheder en stemme overfor beslutningstagere i uddannelsessystemet og sundhedsvæsenet GKT og NYARWEK er bedre rustet til at inddrage unge og gå i dialog med politikere og beslutningstagere Der skabes rammer for erfaringsudveksling med andre LGBT-unge internationalt for at give de unge en mulighed for at lære af hinanden og skabe alliancer på tværs af grænser Erfaringer og resultater fra Kenya bruges til at sætte fokus på LGBT-rettigheder i internationale processer f.eks. i menneskerettighedsrådet. 12

13 Modelfoto BÆREDYGTIGHED AKTIVITETERNE FORTSÆTTES AF DE UNGE SAFE SPACE Ideen om et safe space arbejder GKT allerede på. De er ved at sætte en proces i gang, hvor deres medlemmer bliver bedt om at bidrage til driften af stedet. Og midler til driften af stedet er en integreret del af GKTs fundraisingstrategi, hvor de bevillinger de søger, alle inkluderer midler til driften. Bæredygtigheden af stedet er derfor uafhængigt af et eventuelt OD-projekt, selv om det ville kickstarte processen og øge udbuddet af aktiviteter på stedet. Samtidig arbejder GKT på at skabe ejerskab for deres safe space i LGBT-miljøet med det eksplicitte formål at lade stedet være åbent for alle, der er en del af miljøet og ved at invitere andre LGBT-organisationer til at bruge stedets faciliteter til aktiviteter. RETTIGHEDSUDDANNELSE I uddannelsen af LGBT-unge i rettigheder bliver der etableret et ung-til-ung-program, hvor frivillige bliver trænet til at uddanne andre unge. På denne måde er det muligt for LGBT-organisationerne at fortsætte rettighedsuddannelsen af LGBT-unge efter projektets afslutning. Samtidig viser erfaringen, at uddannelse fra ligesindede er en af de mest effektive måder at nå andre unge på. MEDIEAKTIVITETER Træningen af LGBT-unge i medieaktiviteter og inddragelsen af dem i dialogen med medierne giver dem varige redskaber til at udnytte den indflydelse, medierne har på den offentlige opinion. Samtidig udvider projektet de unges og LGBT-organisationernes netværk til medieorganisationer. Dette øger deres potentiale for at trænge igennem mediebilledet og nedbryde det skræmmebillede, der tegnes af dem. FORTALERVIRKSOMHED OG POLITISKE ALLIANCER I fortalervirksomhed er kontakter, allierede og kendskab til det politiske spil altafgørende. Med baggrund i Sex & Samfunds erfaring indenfor fortalervirksomhed og KHRCs og FHOKs kendskab til det politiske miljø i Kenya, bliver de unge og LGBT-organisationerne trænet i selv at afdække de vigtigste politiske aktører og udvikle alliancer med disse. Dermed får de redskaber til at påvirke beslutningsprocesser, og de får etableret et netværk, de kan udnytte til i det politiske miljø at skabe større forståelse for LGBT-personers udfordringer i samfundet. 13

14 RISICI OG LØSNINGER 1. Kriminaliseringen af LGBT-personer udgør en reel, men meget lille risiko i projektet. I praksis er der meget få retssager, hvor denne lovgivning bliver anvendt. Erfaringen viser også, at det ikke er en reel hindring for at samarbejde med myndighederne. For eksempel har NYARWEK med stor succes gennemført aktiviteter med politiet i Kisumu, hvor de har trænet personale og inviteret dem med til NYARWEKs aktiviteter. Dette har betydet, at politiet kender miljøet og ikke længere forfølger dem. 2. Der hersker nogle steder den misforståelse, at LGBT-organisationer forsøger at rekruttere unge til at blive homoseksuelle. Dette kan potentielt skabe en fjendtlig indstilling til projektet. De fleste af projektets aktiviteter vil foregå i det etablerede safe space og offentligheden vil dermed slet ikke have kendskab til aktiviteterne. Ungtil-ung-programmet, hvor LGBT-unge tager ud og uddanner andre, vil blive gennemført af personer, der kender de enkelte områders holdning til LGBT-personer og dermed kan handle i forhold til denne. Arbejdet med myndigheder, politikere og medier vil specifikt informere om al den dokumentation, der påviser at man ikke kan rekrutteres som homoseksuel. 3. Offentligt kendskab til det etablerede safe space kan potentielt skabe en fjendtlig indstilling og udgøre en sikkerhedsrisiko. Projektets partnere er vant til at håndtere denne risiko i forhold til deres egne kontorer og har klare forhåndsregler for, hvordan kendskab til lokaliteten af sådanne steder ikke bliver spredt offentligt.der er derudover budgetteret med en sikkerhedsvagt på stedet, som også vil bidrage til at stedet er trygt forbrugerne. BUDGET HVAD PENGENE GÅR TIL KRONER PROCENT Safe space og uddannelse af LGBT-unge til forandringsaktører Etablering af safe space Personlig rådgivning og karriererådgivning Rettighedsuddannelse af LGBT-unge ,6% Ung-til-ung-rettighedsprogram Medieaktiviteter ,4% Træning af journalister og mainstream-medier Publicering af artikler skrevet af LGBT-unge Fortalervirksomhed ,0% Kortlægning af de vigtigste politiske aktører i sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet Fortalervirksomhed rettet mod centrale aktører i uddannelsessystemet Fortalervirksomhed rettet mod centrale aktører i sundhedsvæsenet Opbygning af LGBT-miljøets kapacitet til at inddrage og forbedre forholdene for LGBT-unge Styrkelse af kenyanske LGBT-organisationers netværk og kapacitet til fortalervirksomhed Træning i at udnytte FN-processer til at fremme LGBT-dagsordenen Investeringer: kontorartikler og IT-udstyr Lokale medarbejdere i fire organisationer ,9% ,2% ,4% Driftsomkostninger til partnere ,5% Monitorering og evaluering ,0% Projektudgifter i alt ,0% Revision ,0% Administration i Danmark ,0% Total % 14

15 KAMPAGNE-IDEER Unge kenyanske LGBT er har ikke samme mulighed for at organisere sig og kæmpe for deres rettigheder, som unge danskere har. Operation Dagsværk kan hjælpe de unge kenyanere med at skabe en bedre fremtid. I fællesskab kan gymnasieelever og LGBT erne arbejde for, at det er dem, der forbryder sig mod menneskerettighederne, der skal forandre sig og ikke de unge LGBT er. er ikke nok, og social forandring kommer ikke af sig selv. Der er behov for solidaritet, læring og ro handling, hvis unge kenyanske LGBT er skal gå forrest i kampen mod diskrimination og lige rettigheder til alle. Kampagnen kan tage fat på temaer som; IHvilke roller spiller religiøse og politiske ledere samt andre meningsdannere i mobiliseringen af homofobi? IHvilken rolle spiller det internationale samfund, herunder FN og den danske regering, der betaler store summer af bistandskroner til lande, der kriminaliserer LGBT-personer? ad-forbrydelser er uacceptabelt. Den man er, burde ikke være den største trussel imod ens personlige sikkerhed. Kampagnen kan tage fat i temaer som; ISynliggørelse af hvad dette had fører til; verdenskort over dødsstraffe/ strafferammer i de fleste udviklingslande, personhistorier og fotos der viser hvad konsekvenserne er for den enkelte homoseksuelle eller transkønnede. IHvad er det, der gør, at homoseksualitet og det at være transkønnet opfattes som så forkert i nogle kontekster, mens det er mere accepteret i andre? IHvad kan man gøre for at udfordre dominerende forestillinger om seksualitet og køn? ærlighed er ikke et begreb, nogen har patent på. Kærlighed kan ikke være forbudt. Derimod burde det være forbudt at diskriminere og kriminalisere unge mennesker, der ikke har gjort noget galt. Kampagnen kan tage fat på temaer som: IHvilken rolle har medierne i fremstillingen af en rigtig og en forkert måde at leve og elske på? IHvordan kan man skabe mere plads til andre fortællinger i medierne? 15

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE

NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE KVINDER FÅR HJÆLP TIL AT BLIVE HØRT Tvangsægteskaber. Børneægteskaber. Vold. Sex uden samtykke. Uønsket graviditet. Mangel på adgang til prævention og sikre aborter.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer?

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer? INVITATION TIL EN HØRING OM TRANSKØNNEDES FORHOLD I DANMARK CHRISTIANSBORG MANDAG D. 14. MARTS 2011 kl. 12.30 17.00 arrangeret af LGBT Danmark og Trans-Danmark Høringen har til formål at belyse en række

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Workshop - Advocacy for Global Sundhed

Workshop - Advocacy for Global Sundhed Workshop - Advocacy for Global Sundhed Hvad: Globale Læger workshop: Advocacy for global sundhed hvordan sætter man global sundhed på dagsordenen Hvor: Københavns Universitet, CSS, Øster Farimagsgade 5,

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER. et undervisningsmateriale

LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER. et undervisningsmateriale TYVE S E TI N C AMNTERA I LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER et undervisningsmateriale til filmen Misfits Især for 7.-10. klasser Udarbejdet og redigeret af: Amnesty International og Karen Ewers Haahr Udgivet:

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at:

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at: Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder Alle former for pigeomskæring er forbudt i Danmark og straffes efter Straffelovens 245 og 246.

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere