Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning"

Transkript

1 Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012

2 Karriereafklaring - hvorfor

3 Dagens program Videreuddannelsen til speciallæge Uddybning af KBU Intro- og hoveduddannelse Status på 4-års reglen Karriereafklaring De 7 lægeroller Dimensioneringsplanen Relevante links for yderligere informationssøgning

4 Videreuddannelsen Klinisk basisuddannelse 12 mdr. Øvrige specialer Introduktionsansættelse 12 mdr. Almen medicin Introduktionsansættelse 6 mdr. (forudsat almen praksis i KBU) Hoveduddannelsesforløb 4-5 år Hoveduddannelsesforløb 4½ år

5 Et par tørre facts som du skal kende med det samme 4-års-regel: Maximalt 4 år fra start på KBU til påbegyndelse af et almindeligt hoveduddannelsesforløb (excl. barsel og ph.d.) Ingen KBU (autorisation til selvstændigt virke) ingen speciallægeuddannelse Ansættelsesforhold inden KBU tæller ikke med i speciallægeuddannelsen

6 Klinisk Basis Uddannelse Tilmelding på 12. semester hos SST Fordeles ved lodtrækning 2 gange 6 måneder Den ene ansættelse på sygehus den anden i almen praksis (80%) Formålet er at lære at være læge - få generelle lægekompetencer - tage imod akutte patienter - skrive journal - samarbejde med andre faggrupper 15 overordnede læringsmål. Målbeskrivelse - SST Giver autorisation til selvstændigt virke

7 Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for KBU Medicinsk ekspert - Modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling/visitation - Foretage kontrol og iværksætte relevant opfølgning for den kroniske patientforløb Kommunikator - Demonstrere, at han/hun kan kommunikere med patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere Sundhedsfremmer - Inddrage sundhedsfremmende elementer i sit kliniske arbejde

8 Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for KBU Samarbejder - Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt for egen og andres rolle Professionel - Agere professionelt i det kliniske arbejde Leder/administrator - Kunne varetage ledelse svarende til uddannelsestrin og funktion Akademiker - Udvise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling i relation til klinisk arbejde

9 38 specialer Almen medicin Anæstesiologi Arbejdsmedicin Børne- og ungdomspsykiatri Dermato- venerologi Diagnostisk radiologi Gynækologi og obstetrik Intern medicin - Endokrinologi - Gastroenterologi og hepatologi - Geriatri - Hæmatologi - Infektionsmedicin - Kardiologi - Lungemedicin - Nefrologi - Reumatologi

10 38 specialer Karkirurgi Kirurgi Klinisk biokemi Klinisk famakologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk genetik Klinisk immunologi Klinisk mikrobiologi Klinisk onkologi Oftalmologi Ortopædkirurgi Oto-rhino-laryngologi Patologisk anatomi Plastikkirurgi Psykiatri Pædiatri Retsmedicin Neurokirurgi Neurologi Samfundsmedicin Thoraxkirurgi Urologi

11 Det enkelte speciale Den faglige profil for det enkelte speciale indeholder En generel del, der beskriver specialets hovedarbejdsområder, arbejdsmetoder, evt. fagområder, generelle vagtforhold etc. Og en beskrivelse af ansættelsen i H-forløb, der beskriver de områder, som specialet vægter i forhold til de 7 lægeroller Se

12 Introstillinger Den enkelte afdeling opslår og ansætter selv Bestået KBU er eneste formelle kvalifikationskrav I-stillingens formål er at give både den uddannelsessøgende som specialet mulighed for at vurdere om lægen og specialet matcher

13 Hoveduddannelsesforløb og ansættelsesprocedure Hvem skal ansættes først? Formelle krav: I-stilling i specialet - dog er der for de intern medicinske specialer fælles I-stilling Opslås og besættes via centraliserede ansættelsesudvalg (Videreuddannelses Regionerne) Det er ikke Yngre Læger, men arbejdsgiverne og ansættelsesudvalgene, der vurderer og ansætter, og det gør de med afsæt i de faglige profiler (som laves af de videnskabelige selskaber) Ansøgerne skal vurderes på deres potentiale frem for aflagte meritter.

14 Status på 4-års reglen

15 Antal tilmeldte til KBU sommer 2008/vinter 2009 Runde Antal kandidater tilmeldt KBU Sommer Vinter 08/09 373

16 Hvor mange af KBU-lægerne fra sommeren 2008 overskrider fireårsfristen? 11 læger af 327 tilmeldte læger til KBU i sommeren 2008 har overskredet fireårsfristen = 3% Yderligere 12 læger af 327 er i overhængende fare for at blive ramt af fireårsfristen = 4%

17 Hvad gør Lægeforeningen/YL for læger, der overskrider fireårsfristen? Tilbud om individuel karrieresamtale om alternativer For ALLE, der overskrider fireårsfristen, indsendes der en individuel dispensationsansøgning til Sundhedsstyrelsen med anmodning om at dispensere fra fireårsfristen Lægeforeningen og YL lægger politisk pres på politikere og embedsværk for at få gjort noget ved reglen

18 Læge hva så og hvorhen?

19 3 ting af afklare i karrieren

20 Hvad vil du arbejde med? Akutte patienter kroniske patienter Meget patientkontakt lidt patientkontakt Meget syge patienter mindre syge patienter Hurtige resultater resultater på længere sigt Klinisk speciale paraklinisk speciale Somatiske sygdomme psykosomatiske sygdomme Kirurgisk speciale medicinsk speciale eller begge dele Diagnostisk detektivarbejde i hvilken grad? Bred faglighed dyb faglighed Forskning Geografi Vagtarbejde

21 De 7 lægeroller Medicinsk ekspert Samarbejder Kommunikator Leder og administrator Akademiker Sundhedsfremmer Professionel

22 De 7 lægeroller

23 Kompetencer Hvordan udfylder jeg lægerollen? Den medicinske ekspert er kernekompetencen, og den bringer du i spil via din håndtering af - rollen som kommunikator - rollen som samarbejder - rollen som organisator/administrator - rollen som sundhedsfremmer - rollen som akademiker - rollen professionel Se eksempler på kompetencerne i de faglige profiler på videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider

24 De 7 lægeroller og CV - eksempler Medicinsk ekspert Klinisk erfaring, kurser, instruks/vejledninger Akademiker Forskning - artikler, poster, foredrag Kommunikator Kurser, undervisningserfaring, formidling Samarbejder Tillidsrepræsentant, Uddannelseskoordinerende YL, MED-udvalg, faglig selskab

25 De 7 lægeroller og CV - eksempler Leder/administrator (Fælles) tillidsmand, YL-rådsformand, skemalægger, Uddannelseskoordinerende YL, faglig selskab Sundhedsfremmer Rådgivning, udlandsophold Professionel Faglige selskab? Og meget mere

26 Hvornår vælger man speciale? Sundhedsstyrelsens undersøgelse i 2011 indikerer, at valget af speciale foregår tidligere i dag end for få år siden. Ca. 2/3 af KBU-lægerne angav at have valgt/udpeget specialet umiddelbart efter eller i deres KBU. Tidligere var det ca. halvdelen.

27 Hvem vælger hvad? Ingen entydig kobling mellem særlige personlighedstyper og bestemte specialer Der er mere end et speciale, der passer til hver enkelt læge Gunver Lillevang, Karrierevejledning i relation til faktorer, der har betydning for specialevalg 2008

28 Specialevalget er en proces Valg af speciale = H-stilling Passer et af disse specialer til dig Hvad kan lade sig gøre? Hvilke specialer kunne passer til dig? Hvilke specialer passer dig ikke? Evt. afprøve andet speciale Vælge I-stilling Identificere mulige specialer Vælge fra

29 TOP 10 % flere ansøgere end stillingsopslag 1 Plastikkirurgi Thoraxkirurgi Intern medicin: gastroenterologi Intern medicin: kardiologi Gynækologi og obstetrik Anæstesi Intern medicin: infektionsmedicin Oto-,rhino-,laryngologi Dermato-venerologi Almen medicin 251

30 BUND 10 % ansøgere i forhold til antal stillingsop slag 1 Arbejdsmedicin 27 2 Klinisk mikrobiologi 71 3 Karkirurgi Klinisk biokemi Patologisk anatomi og cytologi Børne- og ungdomspsykiatri Klinisk fysiologi og nuclearmedicin Klinisk farmakologi Samfundsmedicin Psykiatri Retsmedicin 133

31 Dimensioneringsplan Fordeler uddannelsesforløb mellem de 38 lægelige specialer. 15 specialer har fået øget deres dimensionering, 12 specialer er blevet reduceret 11 specialer er uændret Nogle uddannelsesforløb er blevet flyttet fra Øst- til Vestdanmark. Udarbejdet på baggrund af lægeprognosen, som senest er revideret november 2010.

32

33

34 Karriererådgivning hvor? Vigtigst her og nu tag ansvar selv, brug dit netværk målrettet til research og søg på nettet så du går aktivt ind i afklaringsprocessen Studievejledningen Karrierevejledning på afdelingen bed selv om det hos din vejleder/uddannelsesansvarlige overlæge/ tutorlæge KBU-mentor Lægeforeningen Karrierevejledning i de 3 videreuddannelsessekretariater samt Sundhedsstyrelsen

35 Nyttige links Foreningen af Danske Lægestuderende Lodtrækning til KBU (SST) 3 Videreuddannelsessekretariater Målbeskrivelser for videreuddannelsesforløb Uddannelse og autorisation KBU Logbogen som ovenfor

36 Nyttige links Uddannelsesprogrammer se videreudd.sek. Uddannelsesplanerne Faglige profiler for specialerne se videreudd.sek. De lægelige selskaber se Stillingsopslag

37 Lægeforeningen

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg

KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Udviklet i samarbejde mellem Yngre Læger og Danske Regioner November 2014 INDHOLD. FORBEREDELSESGUIDE.. SAMTALEGUIDE.. OM

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) [Udkast til offentlig høring version 30. juni 2015] 1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere