Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv"

Transkript

1 Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten

2 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit talent 10 Hvad er talent? 10 Hvad har du med opsamling 12 Kapitel 2: Hvor vil du hen? 14 Afklaring af ønsker til opgaver 14 Afklaring af ønsker til arbejdsvilkår 15 Afklaring af ønsker til ledelse 16 Afklaring af ønsker til udviklingsmuligheder 17 Hvor vil du hen opsamling 21 Kapitel 3: Hvad vil du gøre? 24 Hvem kan støtte og udfordre dig? 24 Hvilke initiativer vil du selv tage? 27 Afrunding 30 2

3 Forord En karriere er ikke noget du får, det er noget du tager. Du har selv ansvaret for at få et udfordrende og tilfredsstillende arbejdsliv, og for at gribe de muligheder, der opstår undervejs. Karriererejsen er et personligt afklaringsværktøj til dig, som gerne vil blive mere afklaret om dine kompetencer, talenter og ønsker for dit arbejdsliv. Rejsen foregår via en række spørgsmål, der får dig til at tænke over de valg, du foretager dig i dit arbejdsliv. I staten sætter vi stor pris på medarbejdere, der er motiverede og engagerede og har lyst til at udvikle sig. Vi vil tilbyde udfordrende og udviklende arbejdsopgaver, og vi vil i de kommende år sætte fokus på at skabe endnu bedre rammer for udvikling, der tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders talent og karriereønsker. Formålet med at arbejde mere bevidst med talent- og karriereudvikling er at anvende medarbejdernes ressourcer bedst muligt på de statslige arbejdspladser til fordel for både medarbejder og institution. Karriererejsen er udarbejdet i forbindelse med implementeringen af Statens Personale- og ledelsespolitik Det er et af flere initiativer om talent- og karriereudvikling, som du kan læse mere om på Jeg håber, at Karriererejsen kan bidrage til, at du bliver mere klar over, hvor du gerne vil hen i dit arbejdsliv. God rejse! Lisbeth Lollike Direktør 3

4 Indledning Hvem henvender Karriererejsen sig til? Karriererejsen henvender sig til dig, som ønsker at blive mere bevidst om, hvad du gerne vil med dit arbejdsliv, og som ønsker at blive mere afklaret med hensyn til, hvordan karrieren skal udvikle sig. Det vil typisk være dig, der har været på arbejdsmarkedet i nogle år, og nu er nået til et punkt, hvor du overvejer, hvad næste skridt skal være. Skal du udvikle dig videre i dit nuværende job? Eller har du lyst til at prøve kræfter med et job i en anden afdeling eller i en helt anden organisation? Hvad kan du få ud af Karriererejsen? Karriererejsen er udformet som en guide, der indeholder en række tjeklister og øvelser, der kan hjælpe dig på vej i denne afklaring. Karriererejsen kan bidrage til, at du: bliver mere bevidst om dine kompetencer og talenter, får formuleret dine ønsker til den type job, du foretrækker, får et bedre udgangspunkt for selv at tage ansvar for et godt og udviklende arbejdsliv, får mulighed for at lave din personlige karriereplan. Hvorfor er karriereudvikling vigtigt? En karriere er et arbejdsliv, hvor den enkelte løbende udvikler sig i overensstemmelse med egne ønsker og bevidste prioriteringer. Karriere skal forstås som noget, der går fremad ikke kun noget, der går opad. Din karriere kan forme sig som et forløb med mange jobskift, eller det kan være et arbejdsliv, hvor udviklingen foregår inden for rammerne af det samme job. Det kan foregå på samme arbejdsplads, på tværs af sektorer eller over landegrænser, og det kan bevæge sig både på tværs og op og ned i et hierarki. Det afgørende er, at arbejdslivet former sig som en proces, der rummer udvikling og bevægelse for den enkelte. Det er vigtigt at prøve sig selv af i nye sammenhænge og i forhold til nye opgaver, både for at bevare sin arbejdsglæde og sin værdi på arbejdsmarkedet. Når du skal træffe beslutning om det næste skridt i din karriere, er det en stor fordel, at du er bevidst om dine talenter og kompetencer og om dine ønsker til karrieren. Det gør det også lettere at opdage og slå til i situationer, som kan føre dig videre i din karriere. Når du foretager dine prioriteringer i arbejdslivet, skal du også være opmærksom på, at du opgiver den balance og sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv, som er rigtig for dig. Du har selv ansvaret for din karriere, så du kan få glæde af de muligheder, din arbejdsplads tilbyder dig. Derfor anbefaler vi, at du bruger lidt tid på Karriererejsen. Hvordan kan du arbejde med Karriererejsen? Du kan bruge Karriererejsen på flere måder. Du kan vælge at arbejde alene med den, eller du kan aftale at arbejde sammen med en eller flere kolleger. Du kan gennemgå guiden fra ende til anden, eller du kan vælge at kigge nærmere på de afsnit, der er særligt interessante for dig. Karriererejsen kan også bruges som et oplæg for en samtale med din chef om dine udviklingsønsker og karrieremuligheder. 4

5 Kapitel 1: Hvad har du med? I dette kapitel skal du koncentrere dig om dine forudsætninger i forhold til job- og karriereudvikling. Ved hjælp af en række spørgsmål får du lejlighed til at overveje, hvor du har dine kompetencer, og hvad der er dit særlige personlige talent. Der er forskel på talenter og kompetencer. I Præstationstrekanten herunder forsøger vi at vise, hvordan kompetence og talent spiller sammen, og hvordan dit talent og din indstilling til opgaven bygger oven på dine kompetencer og gør dig i stand til at levere en bedre præstation. Nederst i trekanten ligger de faglige kompetencer, der er de grundlæggende forudsætninger for at kunne løse en opgave. På næste niveau i trekanten finder vi de sociale kompetencer, som bl.a. gør, at man kan fungere positivt i samspil med andre og dermed præstere et bedre resultat. Med den rette indstilling kan præstationen blive endnu bedre og med et personligt talent, der er relevant for opgaven, kan præstationen nå helt til tops. "Præstationstrekanten" Jo højere, jo bedre opgaveløsning Talentet det særlige, det usædvanlige, det skabende Indstilling vilje, engagement, mod Sociale kompetencer social forståelse, samarbejdsevner, lærings- og udviklingskompetencer Faglige kompetencer faglighed, ekspertise, kunnen, håndværket Kilde: Inspireret af Mandag Morgens strategiske netværk om talent 5

6 Dine kompetencer Hvad er kompetence? Kompetence forstår vi som viden, færdigheder og holdninger, der bringes i spil og omsættes i konkret handling. Talentet det særlige, det usædvanlige, det skabende Indstilling vilje, engagement, mod Sociale kompetencer social forståelse, samarbejdsevner, lærings- og udviklingskompetencer Faglige kompetencer faglighed, ekspertise, kunnen, håndværket For at få overblik over, hvad du kan, er det vigtigt, at du er bevidst om dine kompetencer. Kompetencer udvikles, når du bruger dine kvalifikationer i praksis. Det er derfor i høj grad din praktiske erfaring, der afgør, hvilke kompetencer du besidder. Din uddannelse har selvfølgelig betydning for dine kompetencer, men derudover skal du tænke på, hvilke kompetencer du har udviklet både i dit nuværende job og i tidligere ansættelser. Vigtige kompetencer kan også være udviklet gennem fritidsaktiviteter som f.eks. foreningsarbejde eller sport. Afklaring af dine kompetencer Din uddannelse, din eventuelle efteruddannelse og din erhvervserfaring er centrale i afklaringen af dine kompetencer. Overvej, hvordan du i dit job har omsat kvalifikationer, som du har opnået gennem din uddannelse, til kompetencer. Eksempel 1 Jurastudiet socialret behandling af klagesager inden for sociallovgivningen analytiske færdigheder, skriftlig formidling, juridisk metode. Sådan har jeg omsat kvalifikationer, som jeg har opnået gennem min uddannelse, til kompetencer. Eksempel 2 Kontoruddannet chefsekretær planlægnings- og koordineringsfærdigheder, IT-færdigheder. 6

7 Kompetencer kan også være udviklet i forbindelse med fritidsaktiviteter, foreningsposter eller lignende. Notér eventuelle yderligere kompetencer her. Eventuelle yderligere kompetencer: Eksempel Formand for volleyballforening: mødeledelse, forhandlingsteknik, budget- og regnskabsfærdigheder. Overvej nu med udgangspunkt i såvel nuværende som tidligere opgaver hvor du har dine vigtigste kompetencer. Notér i skemaet dine vigtigste kompetencer og det niveau, du anser dig selv for at være på, hvor 5 er det højeste og 1 er det laveste niveau. Eksempel på opgaver og anvendte kompetencer Opgaver De vigtigste kompetencer jeg har Det niveau jeg bruger udviklet og anvendt til løsning af mine kompetencer på nuværende og tidligere opgaver Undervisning Mundtlig formidling X Pædagogiske evner X Undervisningsplanlægning Projektledelse Koordinering Samarbejde X X Økonomistyring X X 7

8 Notér dine vigtigste kompetencer og det niveau, du anser dig selv for at være på Opgaver De vigtigste kompetencer jeg har Det niveau jeg bruger udviklet og anvendt til løsning af mine kompetencer på nuværende og tidligere opgaver

9 Overvej nu, om der er nogle af dine kompetencer, du ikke bruger i dit nuværende job, og som du ønsker at bruge. Kompetencer jeg ønsker at bruge: Overvej ligeledes, om der er nogle af dine kompetencer, du ønsker at udvikle yderligere og dermed øge dit nuværende niveau. Kompetencer jeg ønsker at udvikle: 9

10 Dit talent I det foregående afsnit har du fået et overblik over dine kompetencer. Næste skridt er at finde ud af, hvor du har dit særlige talent. Her befinder vi os i den øverste del af præstationstrekanten, hvor det foruden dine talent handler om din indstilling til opgaven. Talentet det særlige, det usædvanlige, det skabende Indstilling vilje, engagement, mod Sociale kompetencer social forståelse, samarbejdsevner, lærings- og udviklingskompetencer Faglige kompetencer faglighed, ekspertise, kunnen, håndværket Hvad er talent? Talent er en personlig egenskab eller et personligt potentiale, som du så at sige har med dig fra fødslen, mens kompetence er noget, du kan lære, uddanne eller erfare dig til. Har du talent på et særligt felt, vil du alt andet lige have lettere end andre ved at tilegne dig og anvende dine kompetencer på dette område. Alle mennesker rummer et talent og alle har alene i kraft af deres personlighed mulighed for at præstere noget særligt inden for et bestemt felt. Noget talent er mere relevant for arbejdspladsen end andet, og noget talent er mere åbenlyst end andet. Afklaring af dit talent Nu skal du til at spore dig ind på, hvor du har dit særlige talent. Du skal overveje, hvilke evner du har, som gør, at du har særlig let ved at løfte en given opgave. Du skal også tænke over, om din indstilling til opgaven gør, at du leverer en særlig god præstation. Tænk både på dit nuværende job og på eventuelle tidligere job, hvor du måske har haft helt andre opgaver eller en helt anden funktion. Du skal også overveje, om der er situationer uden for jobbet, f.eks. i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvor du har vist særlige evner. Jeg har særligt let ved at... Eksempel Jeg har særlig let ved at... systematisere tingene, når alt er kaotisk få gode ideer til, hvordan processerne kan forbedres og omsætte dem til handling finde utraditionelle løsninger på problemer træffe rigtige beslutninger i komplekse sager 10

11 Beskriv nu kort hvilke af de talenter, du har fundet frem til, som du især mener udgør din styrke, og hvad der gør dig særligt attraktiv i jobbet. Jeg har følgende styrker, som gør mig attraktiv i jobbet: Hvis du inddrager en anden eller andre i dine overvejelser, så bed den eller de pågældende om ærligt og konstruktivt at beskrive, hvordan du adskiller dig fra andre på en positiv måde? Er der noget, der overrasker dig i den tilbagemelding, du fik? Hvordan harmonerer tilbagemeldingen med din egen beskrivelse af dig selv? Dine overvejelser om andres oplevelse af dig: 11

12 Hvad har du med opsamling På baggrund af din besvarelse af spørgsmålene om dine kompetencer og dit talent skal du nu samle op og notere alle de kompetencer og talenter, du har med dig. Mine kompetencer Mine talenter 12

13 Karrierecase Karriereudvikling i samme institution Dorte Sällberg, 35 år, kontorfuldmægtig og sektionsleder i SU Styrelsen, Statens Voksen- Uddannelsesstøtte, Kontoruddannet i Retten i Roskilde i Dorte har hidtil gjort karriere i samme institution ved hele tiden at gribe nye udfordringer og prøve sig selv af med nye opgaver og i nye organisatoriske sammenhænge. Jeg har fået mange spændende udfordringer inden for samme arbejdsplads, og det har betydet, at jeg har haft mulighed for at udvikle mig indenfor flere forskellige områder. Oprindeligt blev jeg ansat som sagsbehandler, men skiftede kontor i forbindelse med et større projekt, som vakte min interesse. Sidenhen har jeg i den forbindelse været deltager i mange delprojekter og på kurser i projektledelse og netværksdannelse. Da muligheden for at undervise bød sig, synes jeg det kunne være en sjov ny udfordring og jeg har nu undervist i forskellige sammenhænge, og har udviklet mig som underviser både via den praktiske undervisningserfaring og via undervisningspædagogiske kurser. I det daglige er jeg sektionsleder og personaleleder for 5 medarbejdere. Jeg arbejder stadigvæk med sagsbehandling, men da jeg er typen, der har svært ved at holde min mund, har jeg opnået mange sjove og til tider vanskelige udfordringer, der intet har med sagsbehandling at gøre. Jeg er glad for, at jeg har kunnet udvikle mig på mange spændende områder i mit arbejde. 13

14 Kapitel 2: Hvor vil du hen? I dette kapitel skal du tage stilling til, hvilke ønsker du har til opgaver, arbejdsvilkår, ledelse og udviklingsmuligheder i dit ideelle job. Afklaring af ønsker til opgaver Arbejdsopgavernes karakter betyder meget for tilfredsheden med jobbet. Du skal derfor overveje, hvilken type arbejdsopgaver du foretrækker. Overvej, hvad der kendetegner disse opgaver og vurdér, hvor vigtigt det er for dig på en skala fra 1-5, hvor 5 er det mest vigtige og 1 det mindst vigtige. Skriv evt. flere karakteristika ved opgaverne i de tomme felter. Mindst Vigtighed Mest Vurdér, hvor vigtigt det er for dig at Du har ansvar og selvstændig beslutningskompetence Du har stor interesse for det område, du arbejder med Du har meget varierede arbejdsopgaver Du har store faglige udfordringer Du kender arbejdsopgaverne og ved, at du kan løse dem Du har uforudsigelige arbejdsopgaver Du har arbejdsopgaver, der tillægges stor betydning Opgaverne er meningsfulde for dig Opgaverne er synlige uden for arbejdspladsen Opgaverne giver dig kontakter uden for arbejdspladsen Opgaverne giver dig mulighed for at specialisere dig Du har udviklingsorienteret arbejde Du har internationale opgaver og relationer Du har opgaver på et højt fagligt niveau Der er en direkte sammenhæng mellem dine opgaver og arbejdspladsens overordnede mål 14

15 Afklaring af ønsker til arbejdsvilkår Udover arbejdsopgaverne har det også betydning, at rammer og vilkår for dit daglige arbejde er i overensstemmelse med dine ønsker og behov. I det næste skema skal du svare på, hvad der er vigtigt for dig på din arbejdsplads og i forholdet mellem dit arbejdsliv og dit øvrige liv. Overvej, hvad der for dig er gode arbejdsvilkår og vurdér, hvor vigtigt det er for dig på en skala fra 1-5, hvor 5 er det mest vigtige og 1 det mindst vigtige. Skriv evt. flere karakteristika ved arbejdsvilkårene i de tomme felter. Mindst Vigtighed Mest Vurdér, hvor vigtigt det er for dig at Du kan løse dine arbejdsopgaver på fleksible tidspunkter, bare du overholder deadlines Der er et godt socialt liv på arbejdspladsen Arbejdspladsen ligger tæt på din bopæl Der er et godt fysisk arbejdsmiljø Omgangstonen er uhøjtidelig Arbejdspladsen har et godt omdømme Din arbejdstid og arbejdstidspunkter er forudsigelige Der er mulighed for at arbejde i grupper Der er medarbejdergoder som massage, motionstilbud, sund mad og lignende Lønniveauet er højt Der er mulighed for en passende balance mellem arbejdsliv og privatliv 15

16 Afklaring af ønsker til ledelse Når du overvejer, hvor du vil hen rent jobmæssigt, bør du også overveje, hvilken form for ledelse der bedst motiverer dig. Det har ofte stor betydning for ens jobtilfredshed, at man oplever, at man har god ledelse. Det er individuelt, hvad man forstår ved god ledelse. Din leder har et ansvar for at forsøge at imødekomme dine behov. Til gengæld har du et ansvar for at efterspørge den ledelse, du har brug for. I det følgende skema skal du krydse af, hvilke ønsker du har til ledelse. Vurdér, hvor vigtigt det er for dig på en skala fra 1-5, hvor 5 er det mest vigtige og 1 det mindst vigtige. Udfyld eventuelt også de tomme felter med andre aspekter af ledelse, som er vigtige for dig. Mindst Vigtighed Mest Vurdér, hvor vigtigt det er for dig at Du har daglig kontakt med din nærmeste leder Du har en uformel omgangstone med din nærmeste leder Du har en leder, som du kan drøfte prioriteringen af dine opgaver med Du har en fagligt stærk leder Du har stort råderum Din leder uddelegerer ansvar Din leder giver konstruktiv feedback Du har en leder, du personligt synes om Din leder viser løbende interesse for dine opgaver Din leder er en god sparringspartner Den samlede ledelsesgruppe på arbejdspladsen samarbejder 16

17 Afklaring af ønsker til udviklingsmuligheder Karriere handler ikke alene om at skifte job, men i høj grad om løbende at udvikle sig i jobbet. Derfor skal du her overveje, hvad der har betydning for, om du udvikler dig i jobbet. Du skal give hvert spørgsmål karakter fra 1-5, hvor 5 er det mest vigtige og 1 det mindst vigtige. Udfyld eventuelt også de tomme felter med andre udviklingsmuligheder, som er relevante for dig. Mindst Vigtighed Mest Vurdér, hvor vigtigt det er for dig at Du har mulighed for efteruddannelse Du har mulighed for at samarbejde med andre om opgaveløsningen Du løbende kan afprøve dig selv i nye sammenhænge Du kan udfolde dine talenter i arbejdet Der er mulighed for netværksdannelse Du har en udviklingsplan Der er mulighed for at få en mentor Der er mulighed for at rokere uden decideret at søge nyt job Du løbende får nye udfordringer 17

18 Hvordan foretrækker du at lære nyt? Det kan være nyttigt at vide, hvordan du foretrækker at lære nyt. Det er individuelt, hvordan man bedst lærer og udvikler sig i jobbet. Det afhænger både af opgavens art, af de forskellige erfaringer og holdninger, man har opbygget, og af den måde, man opfatter verden på. Du skal nu tænke over, hvordan du bedst lærer og udvikler dig i dit job. I det følgende er nævnt tre typiske måder at lære på, hvor du for hver af dem skal vurdere, i hvilken grad og hvornår du lærer på den pågældende måde. Typisk lærer man forskelligt afhængig af opgaven og ofte kombinerer man de tre læringsmåder. 1. Du lærer bedst ved at forsøge dig i praksis og slår kun sjældent op i brugermanualen Sæt kryds i forhold til, i hvor høj grad denne metode passer til dig Ikke så godt Meget godt Beskriv den type opgaver eller de situationer, hvor du bedst lærer ved denne metode: 18

19 2. Du lærer bedst ved at indrage andre. Høre om erfaringer, diskutere med andre, eller se andre udføre opgaven. Sæt kryds i forhold til, i hvor høj grad denne metode passer til dig Ikke så godt Meget godt Beskriv den type opgaver eller de situationer, hvor du bedst lærer ved denne metode: 19

20 3. Du lærer bedst ved selv at tænke over eller læse dig til det du skal lære. Sæt kryds i forhold til, i hvor høj grad denne metode passer til dig Ikke så godt Meget godt Beskriv den type opgaver eller de situationer, hvor du bedst lærer ved denne metode: 20

21 Hvor vil du hen opsamling Du har i dette kapitel vurderet en række spørgsmål inden for de fire temaer: Opgaver, arbejdsvilkår, ledelse og udviklingsmuligheder. Beskriv nu med dine egne ord, hvad der kendetegner det job, der vil være det ideelle for dig. Det ideelle job kan naturligvis både være dit nuværende job, som du præger i den ønskede retning, eller det kan være et helt nyt job. Overvej bla. Hvad er allervigtigst for dig? Hvad kendetegner de situationer, hvor du synes, en opgave er særlig spændende eller berigende? I hvilke situationer føler du dig maksimalt udfordret og stimuleret? Hvilke situationer husker du allerbedst som en positiv oplevelse? De væsentligste kendetegn ved opgaverne i det ideelle job er: De væsentligste kendetegn ved arbejdsvilkårene i det ideelle job er: 21

22 De væsentligste kendetegn ved ledelsen i det ideelle job er: De væsentlige kendetegn ved udviklingsmulighederne i det ideelle job er: 22

23 Karrierecase At være tæt på de politiske beslutninger Thomas Hopp, 36 år, konstitueret kontorchef i Københavns Energi, direktionssekretariatet. Uddannet cand.jur. i Tidligere ansættelser: Indenrigsministeriets departement, Energistyrelsen, Miljøministeriets departement. For Thomas har det været interessen for samspillet mellem jura og politik, der har formet hans karriere, som har været præget af relativt hyppige jobskift og modet til at springe til, når chancen har budt sig. Interessen for samspillet mellem jura og politik og det at være tæt på de politiske beslutninger har været en rød tråd i mit arbejdsliv. Som nyuddannet cand. jur. fik jeg job i Indenrigsministeriets departement. Jeg var fuldmægtig i forskellige afdelinger og arbejdede med ministerbetjening, lovgivning og konkret sagsbehandling. Interessen for et nyt politisk fokusområde førte mig videre til Miljø- og Energiministeriet. Her fik jeg nogle meget lærerige år, hvor jeg var beskæftiget med energipolitik først i Energistyrelsen og siden i departementet. I departementets ledelsessekretariat kom jeg for alvor tæt på de politiske beslutninger. Min oplevelse er, at dette job efterfølgende har givet mine jobmuligheder et "boost". I mit nuværende job i Københavns Energi anvender jeg de kompetencer jeg har udviklet gennem mine år i staten. Jeg er også her tæt på beslutningerne men nu også de forretningsmæssige beslutninger, foruden de politiske beslutninger, der træffes i rådhusregi. Når jeg ser tilbage på mit arbejdsliv indtil nu, har det været præget af relativt hyppige jobskift som oftest foranlediget af en chance, der har budt sig. Her på det sidste er endnu en udfordring kommet til, idet jeg i det sidste halve år har fået mulighed for at prøve kræfter med et lederjob indtil videre som konstitueret kontorchef. 23

24 Kapitel 3: Hvad vil du gøre? Hvem kan støtte og udfordre dig? Som nævnt i indledningen, kan det være en god idé at drøfte karriere med en, du har tillid til, og som kan spørge og udfordre de svar, du selv er nået frem til via Karriererejsen. Udover disse muligheder for at inddrage mennesker fra dit arbejdsliv, kan du overveje, om du vil inddrage andre. Det kunne være en ven eller et familiemedlem, som kender dig godt. Et menneske, der kender dig fra andre sammenhænge end jobbet, vil måske kunne tilføje perspektiver på f.eks. dine talenter, som du ikke selv havde tænkt over i arbejdssammenhæng. En kollega, som du har tillid til, og som kender dig fra jobsammenhæng, kan være en god sparringspartner for dig. Din nærmeste leder kan give dig konstruktiv feedback, og du kan lave egentlige aftaler om din nærmeste karriere f.eks. om at afprøve dit talent i nye opgaver og nye samarbejdsformer. Arbejdspladsens personalefunktion kan meget konkret rådgive dig om de muligheder, arbejdspladsen stiller til rådighed for at udvikle medarbejdernes talenter og kompetencer. Personalefunktionen kan også rådgive om dine karrieremuligheder internt i organisationen og evt. også udenfor. Måske har de en idé til en anden arbejdsplads, som vil være det naturlige næste skridt for dig i din karriere. Endelig kan din tillidsrepræsentant eller fagforening også rådgive dig om dine muligheder. Nogle arbejdspladser vælger at involvere en ekstern konsulent til at rådgive enten enkelte eller en gruppe medarbejdere. Det kan være en fordel, hvis vedkommende har stor ekspertise inden for netop karriereafklaring og -rådgivning. En sådan samtale indgår ofte i udviklingsforløb f.eks. i mange før-lederkurser. 24

25 Du kan også via personalefunktionen undersøge mulighederne for en mere dybdegående test af dine præferencer eller din personlighed. I så fald anbefales det, at en test følges op af en samtale med en erfaren coach, der kan sikre et konstruktivt udbytte af testen. Du kan læse mere om forskellige tests på Personalestyrelsens testoversigt på Eksempel Du har via Karriererejsen fået bekræftet, at du gerne vil arbejde på at gøre projektledelse til din karrierevej. Du mener at have talent for at lede projekter, for at holde mange bolde i luften på en gang, for få et team til at samarbejde og for at skabe resultater til tiden. Du vil gerne udvikle dine kompetencer inden for projektledelse. Du aftaler med din nærmeste chef, at du i den kommende tid skal prøve kræfter med ledelse af et større projekt, og at din leder skal fungere som coach for dig i den periode. Du undersøger derudover via personalefunktionen mulighederne for at deltage i et avanceret projektlederkursus. Her kan du mere systematisk få testet dit talent for projektledelse f.eks. via en personlighedstest. 25

26 Karrierecase Globetrotter med tag på sit fag Jan Nielsen, 49 år, forskningstekniker, Forskningscenter Risø, Afdelingen for Vindenergi. Uddannet maskinarbejder i Tidligere ansat som maskinarbejder på Hansen og Fredsgaard Maskinfabrik A/S og SS Rustfri A/S. Siden 1985 ansat på Risø. Jan Nielsens faglige alsidighed gør, at han i dag rejser verden tynd for at installere måleudstyr som led i Risøs vindmølleprojekter. Jeg er udlært maskinarbejder fra Holbæk Skibsværft. Sidenhen kom jeg ud at sejle, dels på Søværnets fiskeriinspektionskuttere, dels som fisker. Når noget gik i stykker, skulle det bare repareres på stedet, uanset om det var elektroniske eller mekaniske skader. Det gav en meget bred faglighed. Jeg fik tidligt øje på Risø. Da jeg var i lære, var vi bl.a. på virksomhedsbesøg på Risø, og jeg kunne med det samme se, at det var en spændende arbejdsplads med stor variation i jobbet. I 1985 lagde jeg billet ind på et job som maskinarbejder i Risøs Centralværksted og fik det. For at få nye udfordringer rykkede jeg i 1994 til Afdelingen for Vindenergi, hvor jeg i dag er ansat som forskningstekniker. Jeg rejser nu rundt og installerer måleudstyr på steder, der aldrig har set en turist. Det er et job, der kræver stor opfindsomhed og beslutsomhed. Men jeg kan god lide den udfordring, der er i det det med aldrig helt at vide, hvor tynd isen er under dig. Jeg har altid ønsket mig et arbejde, hvor det ikke blev for kedeligt, så jeg har grebet de chancer, der bød sig. Og det står for mig som noget af det allerværste, hvis jeg skulle side som gammel og fortryde, at der var noget jeg ikke fik gjort. Jeg har i dag et job, som er bedre, end jeg nogensinde havde drømt om. 26

27 Hvilke initiativer vil du selv tage? Forhåbentlig har Karriererejsen hjulpet dig til et overblik over, hvad du kan, og hvad du vil med dit arbejdsliv. Du kan nu vælge at lave en personlig handlingsplan for, hvad du vil gøre, for at din karriere skal forme sig, så den matcher dine talenter, dine kompetencer og dine ønsker til det ideelle job. Beskriv først hvad du på kort sigt vil gøre for at få dit nuværende job til i endnu højere grad at ligne det ideelle job, hvor du kan udfolde dit talent og dine kompetencer. Beskriv derefter, hvad du på længere sigt vil gøre for at skabe eller finde det ideelle job. Det vil jeg gøre på kort sigt... 27

28 28 Det vil jeg gøre på længere sigt...

29 Karrierecase Projektledelse som karrierevej Mette Vestergaard, 32 år, Udviklingskonsulent i Greve Kommune i Social- og Sundhedsforvaltningen. Uddannet cand.scient.soc. i Tidligere ansættelser: Konsulentfirmaet Kubix og Arbejdstilsynet. Mette har foreløbigt satset på projektledelse som karrierevej og har som projektleder bevæget sig på tværs af sektorer og faglige områder. At projektledelse er blevet den røde tråd i mit arbejdsliv var i første omgang en tilfældighed. Jeg har altid arbejdet projektorienteret, og allerede i mit første job som konsulent havde jeg ansvaret for mine egne projekter. Da jeg blev ansat i Arbejdstilsynet, valgte jeg på et tidspunkt at gå bevidst efter projektlederrollen. Jeg syntes, den var spændende, og for mig gav den større udfordringer og muligheder, end hvis jeg havde specialiseret mig inden for et arbejdsmiljøfagligt område. Ved at være projektleder på et større landsdækkende projekt lærte jeg utrolig meget om projektledelse. Under dette forløb havde jeg en erfaren kollega som en slags mentor, og jeg deltog i et projektledelseskursus. Det gjorde, at jeg blev mere bevidst om de kvalifikationer, en projektleder skal have, og mere bevidst om, hvordan jeg som person kan være en god projektleder. Efter nogle år i Arbejdstilsynet besluttede jeg mig for at søge nye udfordringer. Det kommunale område har altid interesseret mig, og takket være mine projektledererfaringer fik jeg arbejde i en kommune, og skiftede således ikke alene fra staten til den kommunale sektor, men også fra ét fagområde til et andet. 29

30 Afrunding Du har nu været på Karriererejse og har forhåbentlig fået et lidt bedre overblik over, hvad du kan, og hvad du vil med dit arbejdsliv. Det er et rigtigt godt udgangspunkt for en vellykket karriereudvikling. Men det er kun et udgangspunkt, for du har kun bevæget dig i tankernes verden. Skal dine planer føres ud i livet, skal du være opmærksom på følgende: Tilfældigheder vil altid spille en rolle... Ganske vist er en karriere noget, man tager, og ikke noget, man får. Men der er mange faktorer, man ikke selv er herre over, som også har indflydelse på ens arbejdsliv. Der går ingen lige linje fra plan til virkeliggørelse, og svinkeærinder undervejs kan vise sig værdifulde. Du kan opdage sider af dine talenter og kompetencer, du ikke havde tænkt på, og du kan skabe nye relationer, som kan vise sig at åbne nye døre for dig. Det er vigtigt ikke at blive frustreret over en tilsyneladende stilstand eller blindgyde, men samtidig skal man naturligvis gøre, hvad man kan for at komme tilbage på sporet efter en tid eller justere planerne for karrieren. Det handler ikke kun om dig... Du kan ikke forvente, at din udvikling er i centrum konstant. At være en del af fællesskabet på en arbejdsplads kræver, at man indordner sig og bidrager til de fælles mål, også selvom ens egne mål ikke altid er de samme. Optimalt går arbejdsgivers og medarbejders interesser hånd i hånd. Sådan bør det være på det overordnede plan, men i praksis vil du i perioder skulle varetage opgaver, som du ikke føler bidrager til din udvikling. Dine ønsker til det ideelle job vil ændre sig... Det billede, som Karriererejsen har givet dig af, hvad du kan, og hvad du vil, er ikke statisk. Det vil sandsynligvis ændre sig i takt med, at du får nye erfaringer på arbejdsmarkedet, og dit privatliv udvikler sig. Du kan derfor have glæde af med mellemrum at gøre dig de overvejelser, som Karriererejsen har ført dig igennem måske ser billedet anderledes ud om nogle år. Det er dit ansvar......men der er mange, der vil støtte dig på vejen, hvis du selv tager initiativ! 30

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Udfold talenterne! og vind ekstra ressourcer

Udfold talenterne! og vind ekstra ressourcer Udfold talenterne! og vind ekstra ressourcer Et dialogværktøj til ledelsesgruppen Indhold Forord 3 Kapitel 1: Hvorfor arbejde med talentudvikling? 4 Forståelse af talent 4 Eksempel på talent 4 Kapitel

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen hvad skal være din næste bevægelse? Formålet med samtalen Formålet med karriereudviklingssamtalen er at understøtte din karriereudvikling. Samtalen

Læs mere

INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG

INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG INSPIRATION TIL DIALOG Generelle henvendelse om Statens personale- og kan ske til: eller Personalestyrelsen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter STATENS KARRIEREPROGRAMMER Karriereprogram for HR-konsulenter Behov for professionel opgaveløsning Det offentlige har brug for kompetente og engagerede personaleafdelinger, som kan støtte både topledelsen,

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Se potentialet i alle medarbejdere! Udvikling af talenter via alsidige karrieremuligheder

Se potentialet i alle medarbejdere! Udvikling af talenter via alsidige karrieremuligheder Se potentialet i alle medarbejdere! Udvikling af talenter via alsidige karrieremuligheder Inspiration og metoder til medarbejderudvikling Indhold Forord 3 Kapitel 1: Talenter som ekstra ressource 4 Forståelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening

KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening Indeholder: Handleplan for mentorforløb, side 2. Fem metaforiske eksempler på mentorrelationer, side 3. Øvelse, jobvalg, side 4. Refleksionsøvelse,

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

KARRIEREUDVIKLINGSVÆRKTØJ

KARRIEREUDVIKLINGSVÆRKTØJ Formål: Karriereankeret er et selvanalyseværktøj, der henvender sig til alle medarbejdere (specialister, generalister og ledere) i Danske Bank koncernen. Formålet med karriereankeret er at gøre medarbejderen

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til Chefen En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du kan bidrage til afklaring af dine lederes senkarriereforløb.

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Guide_250x250 09/10/03 10:19 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

MUS SKEMA. Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009.

MUS SKEMA. Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009. MUS SKEMA Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009. Velkommen til MUS Som forberedelse til din medarbejderudviklingssamtale

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Velkommen til. Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS

Velkommen til. Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS Velkommen til Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS Eva Maria Mogensen og Birgit Holt Sørensen 26. September kl. 13.30-15.30 SCKK: SCKK er oprettet af overenskomstparterne på det statslige

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere