Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis. Ole V. Rasmussen. Centerchef Børne- og Ungerådgivningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis. Ole V. Rasmussen. Centerchef Børne- og Ungerådgivningen. www.ballerup.dk"

Transkript

1 Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis Ole V. Rasmussen Centerchef Børne- og Ungerådgivningen

2 Side 2 Vidensbaseret socialrådgivning VIBASO

3 Hvordan viden i praksis De fleste ledere og medarbejdere bruger viden i forskellige former for praksis, fagligt tværfagligt. Enighed om at viden tæller som grundlag for undersøgelse, valg. Men professionelle har meget forskellige ideer om hvad der tæller som viden og hvad der er relevant før det er viden med status : forskning, hvor det kommer fra, moder steder og måden viden formidles på! Forhold i de professionelles udvikling: autorisation, specialistgrader, træning har ikke relation til om der anvendes forskningsinformeret viden Kæmpe spil af resurser 3

4 Forskning i praksis Fra Universitet og mit netværk set hvor svært det er forske i praksis adgang, organisering og status. Fra praksis set hvor svært det er at få forskning til at samarbejde så praksis deltager og får noget ud af forskningen udvikling af indsatser. Det tager kun 5 minutter men vi vil så gerne have I bliver lidt længere 4

5 Hvorfor er det så svært i praksis Forskning er mange år undervejs: artikler: 4 år, resultater, ny evidensbaseret viden år. Professionerne læser ikke megen forskningslitteratur ignore, mistillid, manglende brug? Forskningsresultater er rå diamanter skal formes og slibes reformateres, viden skal først pakkes ud og ind - der er en lack of fit. Resultater tager ikke hensyn til kompleksitet, klienters forskelighed, skøn, kreativitet Design time Run time 5

6 Hvorfor er det så svært i uddannelses- og forskningsinstitutionerne Uddannelse: ikke viden om praksis, lærer ikke de studerende at bruge forskning i praksis og udforske deres praksis - deltage i forskning! Forskning i praksis, samarbejde med praksis tæller ikke i karriere udgivelser m.m. Svært at koble sig til praksis foranderlighed og bevægelse 6

7 Fælles om forudsætninger og nødvendighed To kulturer: idenditet, tid, karriere, denne anden er udenfor fremmed Viden findes og må undersøges i praksis viden i brug er sammensat. Brug for praktikerens syn, adgang, grunde til at bruge i forhold til opgaven Brug for forskerens optagelse, skabe empiri, oplæg til generalisering og sætten på begreb. 7

8 Kerneopgaver og borgerspektiv - hvordan Kommunal målsætning: Professionel social kapital: Udvikle kerneopgaven i dialog med borgerens ønsker, drømme og forestillinger Hvordan inddrage hvordan udvikle metoder, indsatser med høj grad af dialog og fit til praksis og samskabelse særlig krav til viden og vidensanvendelse! Hvordan koble indsatser til hverdagen og hverdagen til indsatser Brug for forskning! 8

9 Nødvendig brug af hinanden brug: Partnerskaber- hvordan Accept af forskellige vidensformer Effekt - resultat messy, modsætningsfyldt praksis Enkelte metoder Enkelte problemer Diagnoser Valg, løsning Skøn, intuition Forskellighed Viden uden kunst og intuition er ufuldstændig - og praksis uden viden(-skab) er udisciplineret, uden kunnen! Parallel: Jazz og andre former for praksis/viden. Evidensbaseret viden er viden der virker når den bruges i kompleks professionel praksis 9

10 Partnerskaber og vidensteam Forskeren ud og teste og skabe viden i praksis praksis er et videnslaboratorium Dogme: Forskningen må være neutral og ikke deltage i kvalitetsudviklingen og udviklingen af løsninger Praktikere må være medforskere myte det kan de ikke! Ligeværdighed fælles udforskning fælles om forskellige mål Organisationer må i dialog: Ledelse, fælles aktiviteter, se hinanden mødes, viden om hinanden vigtig for viden-skabelsen Praksis og praksisforskning må ind i uddannelsen læring og viden 10

11 Kort 3 eksempler 3 eksempler på partnerskaber mellem forskning og praksis med forskellige roller. Kontakt med for yderligere oplysninger fra PdMetropol eller egen forskning (KUA RUC) - En Børne-Ungerådgivning og PPR just in time, Tidskriftet PPR, nr

12 Forskningscenter for Socialt Arbejde Projektets dele Måleredskab om unges udvikling og samtalemåling - App Video og supervision Min rådgivningspartner Undervisning i brug af viden i socialt arbejde Vidensbaseret socialrådgivning Side 13. august Side maj 2015

13 Organisationsstruktur Koordinationsgruppe Projektgruppen Koordinator (sagsbehandler) fra hver kommune Følgegruppe: Kommuneledere Metropolledere Socialstyrelsen Styregruppe: Direktør TrygFonden Rektor Merete Konnerup Frank Ebsen Projekt Vidensbaseret socialrådgivning Side maj 2015

14 Tæt samarbejde med brugerne Socialrådgivere fra 3 kommuner Unge fra 3 kommuner Metropol: En psykolog En socialrådgiver En økonom En sociolog Projekt Vidensbaseret socialrådgivning Teknologileverandører Side maj 2015

15 To brugerflader App til unge Web til socialrådgiver

16 Min uge

17 Min uge andre skalaer Gode vaner Hvordan er det gået med den gode vane motion i løbet af den sidste uge? Dårlige vaner Hvordan er det gået med den dårlige vane selvskade i løbet af den sidste uge? Aktiviteter Hvordan er det gået med aktiviteten kontaktperson Pia i løbet af den sidste uge? Aftaler Har du overholdt aftalen lav lektier, som lærer Heidi siger i løbet af den sidste uge? Daglig registrering Kom i skole

18 Mål

19 Projekt følgeforskning forebyggende socialrådgivere Følgeforskning som led i projekt med 3 forebyggende socialrådgivere: Ny profession professionsudvikling med forskning som deltager Brugernes syn på og brug af professionen Andre socialrådgiveres læring og udvikling af myndighedsrollen Andre faggruppers ( PPR) læring. 19

20 Eksempler på Praksisforskning Brugerperspektiver på PPR- arbejdet praktikere som medforskere ( 2 projekter): Deltagelse af praktikere og brugere i formulering af viden og forhold på spil i konkret praksis ( udvikling af kategorier). Hvad er på spil i tilblivelsen af problembørn i skolen : procedurer for indstilling til psykolog m.m. Psykologers viden i praksis: kunnen og intuition Artikler og kapitler i bøger om praksis udviklings forskning (PUF)! 20

21 Viden i praksis, Ole V. Rasmussen En Børne-Ungerådgivning og PPR just in time, Tidskriftet PPR, nr Liv i organisationer, affekt og intuition. Om Spinozas filosofi i praksis. I trykken: Nordiske udkast, Tidsskrift for kritisk samfundsforskning (2013). PPR, tværfagligt arbejde - og jazz : en spejling af praksis I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 47, nr. 6 (2010) "Just in time" : hvordan overgå diagnoserne og skabe viden på stedet I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 46, nr. 3 (2009) Ledelse af PPR i bevægelse : ledelse af viden i praksis I: Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 44, nr. 5/6 (2007) Bevægelse, tænkning og organisation i professionelt arbejde I: Psyke & logos, Årg. 27, nr. 2 (2006) Projekt, kategori og intuition - om psykologisk viden i praksis I: Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 42, nr. 5/6 (2005)

22 Viden i praksis, Ole V. Rasmussen Psykologiske kategorier i inklusiv praksis I: Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 41, nr. 5/6 (2004) Viden i praksis : om forskning som praksisudviklingsforskning I: Nordiske udkast, Årg. 31, nr. 1 (2003) Om udforskning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - mod et børneperspektiv I: Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 38, nr. 4 (2001) Ole V. Rasmussen og Charlotte Højholt: Brugerperspektiver på psykologarbejde og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning I: Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 30, nr. 2 (1993 ) Læring og vanskeligheder i én skole - flere verdener,i: Relationer i skolen perspektiver på liv og læring redigeret af Tom Ritchie, Billesø & Baltzer, 2006 Væren i forhold : relationer i kritisk psykologisk perspektiv) I: Relationer i teori og praksis : perspektiver på pædagogisk tænkning redigeret af Tom Ritchie Billesø & Baltzer, 2007

23 Organisation, social kapital og vidensbrug Om viden bruges i praksis og om forskningen inviteres i som partner afhænger af organisatoriske forhold Forhold i organisationen: Kultur og trivsel social kapital: åbenhed for ny og andres viden, fokus på udvikling af kerneopgaven, responsivitet i forhold til brugernes behov og engagement i opgaven. 23

24 Ledelse af vidensudvikling i partnerskaber Ledelse: fokus op hvordan udvikle viden ved teams af forskellige kompetence og struktureret samarbejde med videns institutioner og ressourcer. Ledelse: lede og koble forskning til praksis: Invitere, åbenhed, resultater for begge parter, medforskning og forankring Behov: Lederuddannelse (på professionshøjskoler?) i ledelse af vidensudvikling ledelse af samarbejde med forskning og uddannelse. 24

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen

Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen Professionelle læringsfællesskaber KL s Børne- og ungetopmøde Ålborg januar 2015 Lisbeth Harsvik, Dekan for pædagog- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Indledning. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?

Indledning. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det? Indhold Indledning... 9 Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?... 9 Bogens videnssyn... 11 De tværprofessionelle udfordringer på mange felter... 12 Tværprofessionelt samarbejde og grunduddannelserne...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udkast - må ikke citeres Udkast - må ikke

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VEJLEDERE

NYHEDSBREV TIL VEJLEDERE HØJSKOLERNES NYHEDSBREV TIL VEJLEDERE 3. årgang nr. 01 maj 2006 Hurra for forskelligheden Side 2 Drømmen om det gode liv - vejledning er vejen frem af Kim Andersen Side 4 Højskole for unge med anden etnisk

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere