Manual WaveNet-Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual WaveNet-Manager 2.6.2 08.2015"

Transkript

1

2 2 / 41 1 Indledning Sikkerhedsanvisninger Systemforudsætninger Mulige netværksstrukturer i WaveNet Komponenter Fremgangsmåde Installation af WaveNet Manager Start af WaveNet Manager Manuelt Fra LSM-softwaren Password: WaveNet Manager Netværks-ID Radiokanal WaveNet Administration af Central- Router- og LockNodes CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X) - konfiguration CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X) - Vedligeholdelse LN_(X) konfiguration Nulstilling af Central- Router- og LockNodes Kun WaveNet-Konfiguration Central- og RouterNodes WaveNet-Konfiguration LN.R/C WaveNet-Konfiguration WNM.LN.I.XX.YY Nulstille TCP/IP-konfiguration RN.E(X)/RN.W(X) Hjælp og kontakt... 41

3 1 Indledning 3 / 41 1 Indledning Radio - og/eller kabelnetværk kan oprettes uafhængigt med SimonsVoss WaveNet Manager. Det kræver omfattende viden indenfor brugssoftwaren (LSM), WaveNet-teknolog og SV Hardware komponenterne. Ligeledes kræver det viden inden for området IT-administration (TCP/IP, LAN / WAN og COM-Port). WaveNet-Manager muliggør den automatiske adressering (Hex-adresse) af alle netværksknuder (Central-, Router- og LockNodes) i et SimonsVoss radio/kabelnetværk. En "scanning" omfatter alle allerede installerede netværksknuder. Alle komponenter sender egne Chip ID tilbage til WaveNet Manageren. Derefter bliver en netværksstruktur vist i WaveNet Manageren og den automatisk generede Hex-adresse + Chip ID vises. Denne struktur (=topologi [Hex-adresse]) videresendes til LSM, når WaveNet Manageren lukkes. En manuelt import af topologien (LSMWNNet_XXYY_NetID.csv) til LSM, version mindre end 3.1 er mulig. Ved hjælp af den "automatiske konfiguration" indenfor LSM er de valgte lukninger "netværkskoblede" og kan administreres af brugssoftwaren (LSM) Et WaveNet, der er konfigureret med WaveNet Manager, kan ændres, udvides eller nulstilles når som helst. Radiofrekvensen til Europa og Asien er 868 MHz og der står 12 forskellige radiokanaler til rådighed. For USA 915 MHz og 12 forskellige radiokanaler. I Hongkong og Malaysia understøttes to særfrekvenser. Allerede eksisterende WaveNet installationer, der ikke er oprettet med WaveNet Manageren, kan ikke administreres med WaveNet Manager! En blandet drift mellem konventionelle WaveNet installationer og WaveNet Manager installationer kan kun ske efter forudgående godkendelse fra SimonsVoss! Tag kontakt med din SV-salgskonsulent og/eller med serviceafdelingen! Sørg for at notere dig den aktuelle Chip ID til installationsadressen, så det kan spores, hvor netværksknuderne rent faktisk befinder sig! Husk, at en præcis og kontinuerlig dokumentation samt datasikring er nødvendigt for den stabile drift!

4 2 Sikkerhedsanvisninger 4 / 41 Bemærk: 2 Sikkerhedsanvisninger SimonsVoss Technologies GmbH forbeholder sig ret til at gennemføre produktændringer uden forudgående varsel. Derfor kan beskrivelser og fremstillinger i denne dokumentation afvige fra de til enhver tid aktuelle produkter og softwareversioner. I tvivlstilfælde henvises altid til den tyske originaludgave. Forbehold for fejl og trykfejl. Yderligere informationer om produkterne fra SimonsVoss findes på internettet under Ved forkert monterede og/eller programmerede komponenter kan adgangen til en dør spærres. SimonsVoss GmbH hæfter ikke for følgerne af fejlagtige installationer, såsom spærret adgang til sårede eller personer i fare, tingsskade eller anden skade! Ved brug af beskyttelsesfunktioner i det bestilte produkt med IOfunktionalitet - f.eks. WNM.RN.ER.IO med amok, bloklås, nødåbning, fjernåbning, kan eksterne forstyrrelser, som hverken SimonsVoss eller produktet har indflydelse på (f.eks. forstyrrelser i WaveNets frekvensområde, ustabil strømforsyning/kabeltilslutning etc.) påvirke de valgte beskyttelsesfunktioner eller bevirke udfald af hele netværket. SimonsVoss hæfter ikke for sådanne eksterne forstyrrelser. Derfor anbefaler SimonsVoss at udløse de valgte beskyttelsesfunktioner mindst en gang om måneden, for at teste alle benyttede produktkomponenter (= alle anvendte IO-Routere [f.eks. WNM.RN.ER.IO],alle anvendte LockNodess [f.eks. WNM.LN.I],alle benyttede lukninger [f.eks. cylindere, SmartHandle, SmartRelais etc.]) for deres funktionalitet Bærere af elektroniske medicinske implantater (pacemakere, høreapparater, etc.) skal overholde en mindsteafstand på 30 cm mellem implantatet og netværkskomponenterne, og skal gøres specielt opmærksom på dette. For en sikkerheds skyld skal personer, som anvender implantater, kontakte egen læge for oplysninger om mulige farer forårsaget af radiomoduler (868 / 915 MHz).

5 3 Systemforudsætninger 5 / 41 Generelt Client (minimumkrav til hardwaren) 3 Systemforudsætninger Lokale administratorrettigheder til installation Kommunikation TCP/IP (NetBios aktiv), LAN (anbefaling: 100 MBit) Windows- domæne Acrobat Reader (for hjælpefunktion) Monitor min. 19 (eller større til præsentation af Matrix-visningen) Processor: 2,66 GHz (eller hurtigere) 2 GB RAM (eller mere) Clientens styresystem (statisk IP-adresse, domænenavn for LSM) Windows styresystem (XP Prof. SP3 / Vista Business / 7, 8, 8.1 Professional) NET Framework 2.0 (for LSM) USB- interface eller LAN-tilslutning Opløsning min x 768

6 4 Mulige netværksstrukturer i WaveNet 6 / 41 4 Mulige netværksstrukturer i WaveNet TCP/IP med WNM.RN.E(X), WLAN med WNM.RN.W(X), USB med WNM.CN.U(X) eller seriel med WNM.CN.S(X). Indenfor WaveNet trådløst 868 MHz (915 MHz for USA) og/eller kabeltilsluttet via RS485.

7 5 Komponenter 7 / 41 5 Komponenter Central-, Router- og LockNodes skal være WNM-komponenter. Kun komponenter, der begynder med bestillingskoden "WNM" er egnet til autokonfiguration. WaveNet-Manager: Gratis internet download på Kontroller, at der kun er WNM-komponenter i radioområdet, der skal konfigureres eller programmeres. Låseplansoftware LSM (Locking System Management)

8 6 Fremgangsmåde 8 / 41 6 Fremgangsmåde Alle lukninger (cylindere, SmartRelais etc.) skal være programmeret korrekt og dermed være en del af låseanlægget. Ved brug af LSM skal CommNode Serveren samt kommunikationsknuder(ne) være korrekt fastlagt (hvis krævet). WNM.RN.E(X) / WNM.RN.W(X) skal være konfigureret med de nødvendige netværksparametere (IP-Adresse, Gateway, SSID osv.). Først skal de nødvendige drivere være installet! Om nødvendigt faciliteter fra VPN for LAN / WAN.

9 7 Installation af WaveNet Manager 9 / 41 7 Installation af WaveNet Manager Installer WaveNet Manager i installationsmappen i den tidligere installerede LSM-software.

10 8 Start af WaveNet Manager 10 / 41 8 Start af WaveNet Manager 8.1 Manuelt 1. Gennemfør WaveNetManager.exe i installationsmappen. 2. Vælg topologi eller anlæg et nyt netværk via "Annuller". ð Bemærk Hvis der er mere en et WaveNet-topologi vises en dialogboks til markering af det pågældende netværk. Hvis der ikke vælges en topologi (Annuller) starter WaveNet Manager og et nyt netværk kan anlægges. 8.2 Fra LSM-softwaren 1. WaveNet Manager åbnes via menuen Netværk / Wavenetmanager.

11 8 Start af WaveNet Manager 11 / 41 ð 2. Kontroller filstierne og WaveNet Manager ved et klik på "Start". ð

12 9 Password:. 12 / 41 9 Password:. Password kan vælges frit og skal bestå af 1 til 8 tegn. Dette password programmeres i alle WaveNet-komponenter. En efterfølgende ændring af password er ikke mulig! Password er nødvendigt for at undgå en utilsigtet omprogrammering af allerede bestående eller fremmede netværk. Der må kun anvendes ét password pr. WaveNet eller LSM-database!

13 10 WaveNet Manager 13 / WaveNet Manager 10.1 Netværks-ID Standard-netværks-ID er: DDDD (default). Alle uprogrammerede WaveNetkomponenter har denne netværks-id. På et senere senere tidspunkt skal et manuelt netværks-id udstedes.

14 10 WaveNet Manager 14 / 41 Et lyn (gråt programmeringslyn) viser, at konfigurationen i dette segment for disse komponenter ikke kunne gennemføres Radiokanal Alle uprogrammerede WaveNet-komponenter har en standardfrekvens (default-radiokanal). På et senere senere tidspunkt skal en anden radiokanal tildeles manuelt. Default-radiokanalen bruges altid sideløbende med den manuelt valgte kanal. Således kan nye komponenter tilføjes til allerede bestående radionetværk. Der sender altså undertiden på to forskellige frekvenser efter hinanden. I normal drift anvendes kun en radiofrekvens WaveNet 1. Administrationen kan startes med et højreklik på musen via WaveNet_11_5, WaveNet_12_4 eller WaveNet_8_8 (i WaveNet Manager). Opdatere topologi ð Automatisk konfiguration af det samlede netværket og tilknyttede visninger i WaveNet Manager med Hex-Adresse og Chip ID af alle tilgængelige Netværksknuder/komponenter. Dette kan vare nogle minutter, afhængigt af størrelsen (kalkulatorisk værdi: ca. 2 minutter pr. Router).

15 10 WaveNet Manager 15 / 41 Søgning efter IP eller USB Router Optimeret: Hvis indstillingen 'optimeret' anvendes, søges der efter nye knuder, samt efter alle konfigurerede knuder. Dermed bliver eventuelle konfigurerede knuder (fra andre segmenter), overført til andre segmenter, på grund af bedre tilgængelighed. Hvis indstillingen ikke bruges, søges der kun efter nye knuder. Der søges kun efter disse komponenter (se CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X) - Vedligeholdelse [} 33] / "Søgeresultat"). Søgning efter Chip ID Søgning efter en komponent med hjælp af Chip ID i hele netværket / topologien. Vælg CN / RN Hvis man vælger "Opdatere topologi" eller "Søgning efter Chip ID", kan funktionen gennemføres specifikt i ethvert mastersegment ved tilsvarende valg (fra CN / RN).

16 10 WaveNet Manager 16 / 41 Tilføje: IP eller USB Router. Disse komponenter tilføjes direkte i topologien via en Comport, IPadresse eller ved hjælp af DNS eller ETC / HOST-fil.

17 10 WaveNet Manager 17 / 41 WaveNet Statistik I/O-konfiguration Viser alle konfigurerede WNM-komponenter. Her kan kan gennemføres globale indstillinger til indgangene (input) og for udgange (output). Dermed sker konfigurationen(erne) for alle valgte Routere som f.eks. Blockschloss (= Input) og / eller f.eks.en Input Kvittering (= Udgang) etc. Tidsforsinkelser fra 0-32 sekunder pr. indgang er også konfigurerbare, dvs. at Routeren først begynder med Broadcast efter den indstillede tidsforsinkelse.

18 10 WaveNet Manager 18 / 41 RingCast Med denne funktion kan indgangssignaler (Input) transmitteres på radiostrækningen mellem radio-routerne. Dermed skal der kun være én kabeltilsluttet I/O-Router. Efter at der er sket en indgangsændring begynder I/O-Routeren med den indstillede Broadcast (bloklås etc.). Broadcasten varer ca. 1 sekund i dette segment og sendes så efter afslutning af radiogrænsefladen til næste valgte Router. Den næste valgte Router begynder med sin Broadcast - for det pågældende segment. Betingelsen for dette er, at mindst to Routere kan

19 10 WaveNet Manager 19 / 41 kommunikere på radiogrænsefladen. Man skal altså kende installationsadressen for Routeren eller den tredimensionale struktur i radiogrænsefladen! En test af alle lukninger skal ubetinget gennemføres. Det skal primært kontrolleres, at Routeren videresender RingCast-signalet til den respektive næste Router, og lukningerne dermed udfører de rigtige funktioner! Nødvendig firmware tilstande: CN_XX og RN_XX TM 30.11; FW 0.0 CN_XX_IO og RN_XX_IO TM 30.11; FW 0.0 LN_C og LN_R TM 30.8; FW 15.1 LN_I_XX TM 30.8; FW 16.3 LN_I_ XX _SOC TM 30.11; FW 16.3 LN_I_MP TM 30.11; FW 17.3 Hvis man på forhånd har valgt den globale I/O-konfiguration, så vises Input 1, Input 2 eller Input 3 i radiodomænet. En ændring af Navn er ikke mulig! Vælg Domæne: ny --> et nyt radiodomæne kan oprettes. Navn: Man kan registrere et navn til det nye radiodomæne. Input: Valg af Input s for alle Routere i dette radiodomæne. Aktualisering: Et bestående RingCast genopbygges eller aktualiseres --> indenfor dette radiodomæne. Sletning: Det valgte radiodomæne slettes. Valgte Routere: Her vises alle Routere, der findes i radiodomænet --> til denne RingCast. Frie Routere: Routere, der ikke er tilknyttet et radiodomæne eller RingCast.

20 10 WaveNet Manager 20 / 41 Ved et dobbeltklik kan frie Routere tilføjes til et oprettet radiodomæne. Efter kommandoen "Gem" bliver det oprettede radiodomæne konfigureret og vises i WaveNet Manager.

21 10 WaveNet Manager 21 / 41 RingCast: Visning af det oprettede radiodomæne til RingCast. Det skal kontrolleres, at kabelføringen ved en I/O-Router er gennemført til en indgang,hvorved en Broadcast-funktion kan udløses. ### betyder, at RingCast er lukket på radiodomænet. Dette tjener kun til visning og har ingen teknisk relevans. Man kan gennemføre en redigering / ændring med et højreklik på RingCast.

22 10 WaveNet Manager 22 / 41 Visning af et oprettet RingCast Nyt netværk Hvis et nyt netværk skal genkendes eller oprettes, skal der indgives et netværks-id. Mulige tegn: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F maks. fire tegn. Adresserne 0000, 0001, DDDD og FFFF er ikke tilladt som netværks ID. Desuden skal man manuelt vælge en radiofrekvens. Her står kanalerne 1-9, til rådighed. 11 og 12 er særfrekvenser, der må anvendes til Hong Kong og Malaysia. Kanal 11 og 12 må også bruges i Europa. Desuden kan netværksmasken bestemmes. Dermed fastlægges antallet af segmenter. WaveNet_8_8 maks. 249 Routere og 249 LockNodes pr. Router kan adresseres. WaveNet_11_5

23 10 WaveNet Manager 23 / 41 maks Routere og 25 LockNodes pr. Router kan adresseres. I et kabeltilsluttet segment kan 249 Routere og pr. Router 249 LockNodes adresseres. WaveNet_12_4 maks Routere og 9 LockNodes pr. Router kan adresseres. I et kabeltilsluttet segment kan 249 Routere og pr. Router 249 LockNodes adresseres. Hvis dialogboksen afsluttes med "Ja" programmeres Netværks ID og radiofrekvens i de nye komponenter. Denne dialogboks viser ikke ved allerede eksisterende netværk. Med netværksmasken bestemmes den fremtidige adressering (adresse og maske).

24 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 24 / Administration af Central- Router- og LockNodes 11.1 CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X) - konfiguration Med et højreklik på en Central- / RouterNode (i WaveNet Manager) kan administrationen startes. Erstatte med Chip ID Til at erstatte en komponent kan den nye komponent tilføjes i det valgte segment ved indtastning af Chip ID'en. Konfigurationen overføres til de nye netværksknuder. Bemærk:

25 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 25 / 41 Nulstille/slette Overføre til et andet mastersegment I/O-konfiguration Hvis IP-adressen er ændret fra Central- / RouterNode, er erstatningen mulig med det samme. Hvis IP-adressen er uændret, skal IP-adressen ændres til en ikkebenyttet IP-adresse under enten "Lokale tilslutninger" eller "Kommunikationsknuder" i LSM. Hvis man anvender en kommunikationsknude eller CommNode Server (CVS), så skal den ændrede IP-adresse "overføres" til CommNode Server --> i LSM. Efterfølgende angives i WaveNet Manager den oprindeligt anvendte IP-adresse til den nye Router, og derpå skal den importeres til og konfigureres i LSM. Når Comport ændrer sig er erstatningen mulig, men i LSM skal den nye Comport registreres (Lokalt tilslutningsudstyr). Når Comport forbliver uændret, skal begge segmenter (slave/ master) først frigives fra LSM (administrere WaveNet). Hvis det grå programmeringslyn-symbol står ved en komponent, kan man prøve at programmere en ny konfiguration uden at ændre Chip ID, for at det kan tilføjes til det valgte mastersegment. De valgte komponenter nulstilles og slettes derefter fra visningen i WaveNet Manager. Komponenterne har igen standardkonfigurationen (default netværks ID): DDDD / radiokanal: default). Ikke muligt ved CN'er. Her kan I/O konfigurationen gennemføres.

26 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 26 / 41 Konfiguration digital udgang: (Funktionen ikke tilgængelig for WNM.LN.R / WNM.LN.C )

27 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 27 / 41 I/O anvendelse: Indtil nu kun muligt Standard. Udgang 1, 2, 3: Markering af udgang betyder, at udgangen bliver koblet i ca. 0,2 sekunder (Open Drain). Manuel styring fra WaveNet Manager er mulig. Markering af berettiget betyder, at ved en berettiget adgang til en lukning ved hjælp af transponder eller kort bliver udgangen åbnet --> (Open Drain) Markering af uberettiget forsøg betyder, at ved et uberettiget adgangsforsøg (TRA / kort er ikke berettiget ved lukningen gælder ikke for TRA / kort fra fremmede låseanlæg) ved en lukning ved hjælp af en transponder eller kort bliver udgangen kortvarigt forbundet

28 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 28 / 41 (0,2s) --> OpenDrain. Lukningerne skal råde over ZK-funktionalitet og i lukningens egenskal skal Uberettigede adgangsforsøg gemmes" være aktiveret, for at transmittere berettigede adgange eller uberettigede adgangsforsøg! Markering af alle LN hændelser betyder, at der altid sker en kortfristet forbindelse til udgangen (1, 2, 3) Markering af Input kvittering betyder, at efter gennemført indgangssignal (Input) kan man kontrollere den færdige Broadcastfunktion. Hvis f.eks. Broadcast-funktionen Bloklås vælges til at deaktivere lukningen, så kan Input kvittering det analyseres ved hjælp af vurderingen ved udgangen, at også alle lukninger blev deaktiveret --> udgangen bliver forbundet i ca. 0,2 sekunder. Valg af LN: Her kan LN'er tilvælges eller fravælges, meldinger (Events) sendes til eller sendes ikke til Routeren. Valg (sæt flueben) eller fravalg (fjern flueben) gælder altid for hele segmentet og dermed for alle funktioner, der blev valgt! Videresende hændelser til Managementsystemet: Markering ingen, der sendes ikke hændelser til managementsystemet (LSM) Markering af berettiget" betyder, at adgangen videresendes til LSM, hvor den kan videreanvendes som Event adgang". Markeringen uberettiget adgangsforsøg" betyder, at det uberettigede adgangsforsøg overføres til LSM, hvor den kan videreanvendes som Event adgang".

29 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 29 / 41 Konfiguration digital indgang Markering alle LN hændelser" betyder, at en berettiget adgang eller uberettiget adgangsforsøg videresendes. Indgang 1, 2, 3: Markering af indgang betyder styring fra LSM (wie bei LN.R / LN.C). Forudsætter LSM 3.2. Markering af "bloklås" - en relæudgang (NO potentialfri) f.eks. en indbrudsalarm (EMA) kan forbindes til indgangen. Efter tilkobling af EMA bliver alle markerede LN'er eller lukninger deaktiveret. En utilsigtet åbning af døren er nu ikke længere mulig. Ved frakobling åbner relækontakten igen EMA, lukningen aktiveres og kan igen betjenes med en TRA / kort. IKKE tilladt efter VdS!

30 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 30 / 41 Videresende hændelser til Managementsystemet Markering af "amokfunktion" - enhver kontakt (NO potentialfri) kan forbindes med indgangen. Efter aktivering bliver alle valgte lukninger deaktiveret og sådan forbliver de, selv om kontakten nulstilles. Lukningerne kan kun aktiveres igen via LSM eller en aktiveringstransponder. Markeringen "nødåbning" - en relæudgang (NO potentialfri) i en brandalarm (BMA) kan forbindes til indgangen. Efter udløsning af BMA tilkobles alle valgte lukninger varigt. Lukningerne føres tilbage til normaltilstand ved at sende en fjernåbningsmeddelelse i dette segment. Markeringen "fjernåbning" - de valgte lukninger kobler til i f.eks. fem sekunder ved afgivelse af en korttidsåbning (NO potentialfri, f.eks. tastatur). Hvis fluebenet sættes ved ja" overføres alle statusændringer i indgangene til LSM og kan så videreanvendes som Event input". --> Konfiguration indgang Markering af LN: her kan de LN'er tilvælges eller fravælges, der skal kunne kontaktes via segmentbroadcast-funktionen eller ej. Valg (sæt flueben) eller fravalg (fjern flueben) gælder altid for hele segmentet og dermed for alle funktioner, der blev valgt! Protokolgeneration Her skal man fastlægge hvilken protokolgeneration, der skal anvendes i låseanlægget (LSM). Mulige indstillinger: G1 G1 + G2 G2.

31 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 31 / 41 G1 + G2 password til låsesystem Sende alle hændelser til I/O-Router Ved anvendelse af protokolgeneration G1: Registrer G1 password til låsesystem. Ved anvendelse af protokolgeneration G1 + G2: Registrer password til låsesystem G1 og password til låsesystem G2. Ved anvendelse af protokolgeneration G2: Registrer G2 password til låsesystem.!hvis der skete konfigurationsændringer skal protokolgenerationen vælges og password til låsesystem registreres! Hvis konfigurationen af en enkelt LN har ændret sig eller der tilføjes en ny LockNode, så kan denne LN konfigureres via nedenstående skærmbillede (Administration Lock Node) ved registrering af password, uden at hele segmentet skal ny-konfigureres. Hvis der ses et gråt programmeringslyn under I/O-konfigurationen ved en eller flere LockNode(s), så skal konfigurationen gennemføres igen (Administration LockNode) Denne option skal markeres, for at alle hændelser overføres til Routeren og vurderes. Fra firmware version 30.9 til CN/RN og LN vises følgende skærmbillede.

32 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 32 / 41 Konfiguration analog indgang Hændelsesbearbejdning: Kun i forbindelse med LSM 3.2 (Event: Input analog) Ingen hændelse: Der sendes ikke hændelser (Event) til managementsystemet (LSM) Ved overskridelse af tærskelværdien: Der sendes en hændelse (Event) til managementsystemet (LSM) Event: Input analogt kan sammenkædes med en reaktion, f.eks. -meddelelse. Maksimale indstilling op til 2500 mv. Ved underskridelse af tærskelværdien: Der sendes en hændelse (Event) til managementsystemet (LSM) Event: Input analogt kan sammenkædes med en reaktion, f.eks. -meddelelse. Minimale indstilling op til 100 mv.

33 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 33 / 41 Overskridelse / underskridelse af tærskelværdien: Der sendes en hændelse (Event) til managementsystemet (LSM) Event: Input analogt kan sammenkædes med en reaktion, f.eks. meddelelse. Den forud definerede afstand på 200 mv bevirker en hysterese reaktion ved overskridelse / underskridelse transmission input analog Event til LSM. Ved over- og underskridelse fremsendes altid den samme Event/hændelse. Tærskelværdi [mv]: Underskridelse/overskridelse: Her kan man indstille tærskelværdien i en afstand af 200 mv. Minimal værdi: 100 mv maksimal værdi: 2500 mv. Tasteinterval [s]: Fastlægger hvor ofte den mulige ændring (overskridelse / underskridelse) skal kontrolleres. Minimum hver 20 s Maksimum 60 s. Søge i mastersegment 11.2 CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X) - Vedligeholdelse Søgeresultat Viser oversigt + mulig konfiguration i dette mastersegment.

34 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 34 / 41 Søgning efter Chip ID De tre kolonner viser og vurderer (RSSI) de tilgængelige komponenter/knuder i det valgte mastersegment. Ved kabeltilsluttede komponenter står RSSI-værdien altid på 0 (nul). Knuder i dette segment: I denne kolonne vises alle komponenter/ knuder, der kan administreres af det tidligere valgte mastersegment. Knuder fra andre segmenter: I denne kolonne vises alle knuder, der er tilgængelige radioteknisk fra dette mastersegment, men som ikke tilhører dette mastersegment. Ved at markere og trække det til første kolonne (knuder i dette segment) kan knuderne tilknyttes dette mastersegment. Tilknytningen kan vare få sekunder eller få minutter, da Routingtabellen skal opdateres. Nye knuder: I denne kolonne vises alle nye knuder, der endnu ikke er tilknyttet et mastersegment. Enten ved et dobbeltklik eller ved at markere og trække det til første kolonne (knuder i dette segment) kan knuderne tilknyttes dette mastersegment. Tilknytningen kan vare få sekunder eller få minutter, da Routingtabellen skal opdateres. RSSI (dbm): Received Signal Strenght Indication = modtagen signalstyrke Indikator for modtagerfeltets styrke. Jo større negativ værdi der vises i dbm, desto dårligere er den forventede kvalitet i forbindelsen! Opdatere stien: Ikke-programmerede komponenter integreres automatisk i stien via RSSi-værdien. Optimeret: Hvis indstillingen 'optimeret' anvendes, søges der efter nye knuder, samt efter allerede konfigurerede knuder. Dermed bliver eventuelle konfigurerede knuder (fra andre segmenter), lagt ind i et andet segment, på grund af bedre tilgængelighed. Hvis indstillingen ikke bruges, søges der kun efter nye knuder. Kun kendte: Kun kendte eller allerede konfigurerede LockNodes opdateres. Her kan søges efter en Chip ID. Efter indlæsning af Chip ID'en åbnes et nyt vindue.

35 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 35 / 41 Ping Genstart Man kan vælge i hvilket mastersegment der skal søges. Det er muligt af markere af flere. Hvis alle markeres, søges der i hele netværket! Der gennemføres en tilgængelighedstest for de valgte komponenter. Genstarter de valgte komponenter.

36 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 36 / 41 Indstille udgang og I/ O-status. Indgangsstatus: Her kan man aflæse, hvilken status indgangene har. Resultat fra sidste Broadcast: Fejl: LockNode(s) har modtaget Broadcast, men lukningen kunne ikke behandle / gennemføre Broadcast-signalet. Intet svar: Der foreligger sandsynligvis et problem med radiorækkevidden. Gennemført: Udgangen Input kvittering er valgt. Status hhv. indstilling af udgangene: Her kan man manuelt indstille udgangene til testformål, hhv. få vist deres aktuelle status. Analogværdi.[mV]: Her vises den sidst målte værdi LN_(X) konfiguration Med et højreklik på en LockNode (i WaveNet Manager) kan administrationen startes.

37 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 37 / 41 Erstatte med Chip ID Nulstille/slette Overføre til et andet mastersegment Ved udskiftningen af en komponent kan den nye komponent tilføjes i det valgte segment ved indtastning af Chip ID'en. Konfigurationen overføres til de nye netværksknuder. Hvis det grå programmeringslyn-symbol står ved en komponent, kan man prøve at programmere en ny konfiguration uden at ændre Chip ID. De valgte komponenter nulstilles og slettes derefter fra visningen i WaveNet Manager. Komponenterne har igen standardkonfigurationen (default netværks ID): DDDD / radiokanal: default). Mulighed for at teste forbindelsen og evt. overføre til et andet segment.

38 11 Administration af Central- Router- og LockNodes 38 / 41 Her gælder det: Jo større negativ værdi der vises i dbm, desto dårligere er radioforbindelsen! Med et dobbeltklik eller ved at vælge med bekræftelse af OK-tasten kan LN_(X) / RN_(X) flyttes til et andet segment. Routing -Table opdateres automatisk ved tilføjelse af Router. Når man flytter RN_(X) kan der stå et! (udråbstegn) foran Routeren; denne kan ikke vælges her. Grunden til dette er den allerede bestående netværksstruktur. Visningen af en sådan Router tjener udelukkende til information.

39 12 Nulstilling af Central- Router- og LockNodes 39 / Nulstilling af Central- Router- og LockNodes 12.1 Kun WaveNet-Konfiguration Central- og RouterNodes 1. Fjern strømforsyningen (fjern stikket). 2. Vent 20 sekunder. 3. Fjern kabinettets låg (4 skruer) 4. Tasten på printkortet (nær stikket til strømforsyning) trykkes og holdes nede. 5. Sæt igen spænding på (stikket). 6. Slip tasten, når det røde LED lyser (efter ca. to sekunder). 7. WaveNet-konfigurationen blev nulstillet (default) WaveNet-Konfiguration LN.R/C 1. Fjern strømforsyningen (tilslutningsledning ved LN.C/ begge batterier ved LN.R). 2. Vent 20 sekunder. 3. Kabinettets låg fjernes (lågets side med SimonsVoss navnet løftes forsigtigt). 4. Tasten på printpladen trykkes ind og holdes nede. 5. Sæt spænding på igen (se punkt 1). 6. Slip tasten, når det røde LED lyser permanent. 7. WaveNet-konfigurationen blev nulstillet (default) WaveNet-Konfiguration WNM.LN.I.XX.YY Bliver den allerede konfigurerede LockNode kontaktet af en anden lukningskomponent med et andet låseanlæg-id, så bliver alle WaveNet Manager indstillinger nulstillet til default. Den lukning, der vælges til nulstilling, skal programmeres og dermed være del af et andet låseanlæg. En ikke-programmeret lukning (låseanlæg-id = 0 (nul), kan ikke anvendes! 12.4 Nulstille TCP/IP-konfiguration RN.E(X)/RN.W(X) 1. Fjern strømforsyningen (fjern stikket). 2. Vent 20 sekunder. 3. Fjern kabinettets låg (4 skruer) 4. Tasten på printkortet (nær stikket til strømforsyning) trykkes og holdes nede. 5. Sæt igen spænding på (stikket). 6. Hold tasten inde, indtil rød og grøn LED blinker skiftevis.

40 12 Nulstilling af Central- Router- og LockNodes 40 / Slip tasten 8. TCP/IP-konfiguration blev nulstillet.

41 13 Hjælp og kontakt 41 / 41 Anvisninger Hotline FAQ 13 Hjælp og kontakt Detaljerede informationer vedr. drift og konfiguration findes på Internettet på vores hjemmeside under INFOCENTER > DOWNLOADS. Ved tekniske spørgsmål hjælper SimonsVoss Service-Hotline gerne på telefon +49 (0) (Opkald på tysk fastnet, prisen afhænger af udbyder). Vil du hellere sende os en ? Under FAQ finder De informationer og hjælp til SimonsVoss produkter under INFOCENTER > FAQ-BEREICH SimonsVoss Technologies GmbH Feringastraße 4 D Unterföhring Tyskland

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016

LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016 04.2016 2 / 20 1 Generelt... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Juridiske bemærkninger... 3 1.3 Sikkerhedsanvisninger... 3 1.4 Minimum systemkrav... 4 1.5 Informationer om håndbogen... 5 2 Afinstallation af gammel

Læs mere

Manual WaveNet-Manager

Manual WaveNet-Manager 12.2016 2 / 56 1 Indledning... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 5 3 Systemforudsætninger... 6 4 Mulige netværksstrukturer i WaveNet... 7 5 Komponenter... 8 6 Fremgangsmåde... 9 7 Installation af WaveNet Manager...

Læs mere

LSM RELEASE NOTES. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 (3.1.20412) Juni 2012

LSM RELEASE NOTES. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 (3.1.20412) Juni 2012 Side 1 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 (3.1.20412) Juni 2012 1.0 FORORD Denne version tjener først og fremmest til udvidelse af ændrede hardwareprodukter. Desuden er tilføjet

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILLEDE... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE... 5 2.1. SYSTEMFORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SP1... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE...

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL Seite 1 1.0 GENERELLE OPLYSNINGER 1.1. INDSATSOMRÅDE Transponderterminalen er en kombination af en læser til vægmontering og en tilhørende software. Denne kombination tjener til omprogrammering af transpondere.

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning Øvelse Wireless LAN med routeropsætning I denne øvelse skal hver gruppe etablere et trådløst netværk baseret på: En eller flere trådløse klienter og En SO-HO Router med indbygget trådløst net Målet for

Læs mere

EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog

EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog Betydningen af de anvendte symboler 1 Følgende skema viser de symboler, som anvendes i denne håndbog, sammen med beskrivelser af, hvad de betyder. FORSIGTIG Angiver noget,

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x LAN-kabel

Læs mere

Installation af Elektronisk APV på flere PC er

Installation af Elektronisk APV på flere PC er Installation af Elektronisk APV på flere PC er Vejledning til installation af Elektronisk APV, når programmet skal installeres på flere PC er, der kobler sig op på en fælles server. 1 Installation af Elektronisk

Læs mere

Optimering af dit trådløse net

Optimering af dit trådløse net Optimering af dit trådløse net Her er en lille guide til nogle forslag du selv kan gøre for at optimere dit trådløse net. Du skal dog være opmærksom på følgende: - Den hastighed du køber er garanteret

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret CPE-boksen.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09 Installationsvejledning Version: 1.0 2012-03-09 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR 2010?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39

AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39 AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39 40 AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAIS DIGITAL SMART RELAY 3063 G1 G2 Det digitale SmartRelay 3063 har funktion som en adgangskontrollæser eller

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. Side 1 af 5 IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. IP0027 IP telefon med 5 SIP-konti Side 2 af 5 1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m. Tilslut

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Trådløst internet Brugervejledning

Trådløst internet Brugervejledning Trådløst internet Brugervejledning PR 1. NOVEMBER 2011 tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Tlf. 70 300 600 www.altibox.dk info@altibox.dk

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: 0045 4913 6500 Fax. 0045 4913 6540 E-mail: Mail@metrologic.dk WWW. Metrologic.dk Version: 1 2005 Q-DAS GmbH, - Metrologic

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk SSI GSM System GSM Samtaleanlæg og adgangskontrol system Marts 2014 Bestillings nummer 60008007 Version 2014 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere