Hvem er In2vision og hvad kan vi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er In2vision og hvad kan vi?"

Transkript

1 Hvem er In2vision og hvad kan vi? Mission Ideen til In2vision opstod ud af et brændende ønske om at understøtte udvikling hos vores kunder, så de opnår bedre resultater og skaber den ønskede vækst. In2vision blev stiftet i 2002 og er kendetegnet ved et stærkt fokus på forretningsudvikling og herved sikre at virksomhederne er markedstilpasset. Vi eksekverer på de aftalte mål vi i fællesskab sætter og derigennem hjælper til en øget indtjening på bundlinjen. Vi oplever Mennesker motiveres af godt humør, energi og engagement. Sammen med vores kunder finder vi løsninger og ser muligheder. Vi tror på at engagement, kreative udfoldelser og en meningsfyldt hverdag skaber livsglæde og energi, der spreder sig som ringe i vandet til de mennesker vi er tæt på. Samtidig bruger vi vores forretningsmæssige dømmekraft, indfølingsevne, lydhørhed, gennemslagskraft og solide ledelsesmæssige ballast for at skabe et klart og tydeligt billede at arbejde ud fra. Vi sætter altid vores egne personligheder, kompetencer og erfaringer i spil og viser gennem praksis, hvordan vi åbner op for nye tanker hos andre og arbejder målrettet og fokuseret. På den måde er vores pædagogiske og personlige stil en del af vores budskaber. Læring er en dynamisk proces, hvor pendulet hele tiden svinger mellem den indre erkendelse og den ydre erfaring. Eksempler på opgaver: Turn-arounds Opkøb og salg af virksomheder Risk management og likviditetsstyring Forretningsudvikling og strategiudvikling Executive coaching af topledelse, ledercoaching og sparring Situationstilpasset leder- og medarbejderudviklingsforløb hvor; Del- og indsatsmål fremgår af individuel handlingsplan Opbygning af HR-afdeling administrativt og strategisk udvikling Udvikling af teams, samarbejde og konflikthåndtering Salgscyklus: Markedsanalyse - Kundeportefølje Pipeline/Forecast KPI er Styringsværktøj CRM Planlægningsværktøj Rekruttering, karriererådgivning og mentoring. Opgaverne er blevet udført med fokus på udarbejdelse af specifikke og målrettet handlings-/strategiplaner, hvor kommunikationen og informationen er specifik, klar og entydigt. Eksempler på brancher: Vores kundeportefølje udgør bl.a. Entreprenørbranchen, Development, Softwareudvikling, Ejendomsformidling, Handel og Produktionsvirksomhed i Industrien, Servicebranchen, Rejsebranchen, NGO er, Hotelbranchen, Landbrug & Fødevare, Fagforeninger, Lufthavnsservice, Healt Care, Jobcentre, Uddannelsesinstitutioner og Konsulenthuse, Finans Branchen, Banking, Maskinhandlerbranchen. Erfaringer i rygsækken Vi har samlet set arbejdet i dette felt i mere end 40 år og har fået mange værktøjer og erfaringer i rygsækken. Vi brænder for at bringe dem i spil og opdage nyt land sammen med vores kunder. Hos os får du indenfor jeres forskellige forretningsområder: Formuleret og udarbejdet forretningsstrategier. Individuelle handlingsplaner med udgangspunkt i konkrete situationsanalyser. Beskrevet del- og indsatsmål så I opnår eksekvering bl.a. ved at risikostyre, udvide og markedstilpasse kundeporteføljen. Udviklet og markedstilpasset medarbejdernes kompetencefelt, så vi sikrer der er overensstemmelse mellem jeres forretningsstrategi og de interne kompetencefelter. Hos os kan du forvente: Erfaring & viden Troværdighed & kvalitet Målrettethed & hurtig respons Energi & engagement

2 Strategisk ledelse Det økonomiske perspektiv Forøge omsætningen Forbedre resultatet Forøge produktivitet Reducere omkostninger Korrekt sammensat produktpalette Kunde perspektiv - Eksisterende som nye kunder Kundetilfredshed Kunde til- og afgang Image, relationsopbygning = forretningsnetværk Markedsudvikling Det interne perspektiv Systemunderstøttelse Produktionseffektivitet Procesforståelse Lærings- og vækstperspektiv Teknologianvendelse og forståelse Vinderkultur tilfredshed og loyalitet Fastholde og rekruttere Kompetenceopbygning ved uddannelse Hvad gør vi? Fokus på at skabe værdi, øge produktiviteten og forbedre kvaliteten Juridisk rådgivning Personalejura Procedurer og vejledninger fortolkninger og implementering af gældende lovgivning og overenskomst. Overenskomstmæssige forhold Forhandlinger med de faglige organisationer Rekrutteringsprocessen Stillingsannonce. Jobsamtale. Test Thomas Personprofilanalyse (PPA/DISC) Ansættelsesaftaler. Jobbeskrivelser Udarbejdelse og ajourføring Personalesager Etisk Juridisk Ledelsessparring Business partner for ledere Erhvervsparring bl.a. med fokus på KPI er (Key Performance Indicator) Lederudvikling Interne udviklingsforløb ledertræning/personlig coaching Rollemodel lederen går foran og viser vejen. Være et godt eksempel på indspil, samspil og modspil. Forandringsledelse. Leder- og medarbejderudviklingsprogram Udviklingsforløb som tager udgangspunkt i virksomhedens mål fremadrettet samt; en Top/Down en Bottom Up og medarbejderens egen vurdering af indsats det forgangne år. Der udarbejdes en handlingsplan med præcise del- og indsatsmål. Organisationsudvikling Implementere, facilitere og eksekvere overordnede individuelle afdelingsstrategier, som bliver bundet op på virksomhedens samlede forretningsplan i de kommende år. Trivsel og motivation/samarbejde Lederudvikling Engagere og motivere skabe energi og effektivitet Personlig ledercoaching. Medarbejderudvikling Sikre at medarbejderporteføljen er markedstilpasset. Forventningsafstemning på mål, resultater og udvikling Kendskab og accept af hinandens forskelligheder. Selvledelse ansvar for egen rolle og resultater. Samarbejde og anerkendelse ris/ros. Ledelsesværktøjer Planlægningsværktøj internt og eksternt Teamudvikling Sikre fælles fokus, hvor alle selvstændigt tager ansvar, respekterer, anerkender og støtter hinanden så målene nås. Forbedre, udvikle og effektivisere arbejdsgange. Teambuilding. Kommunikation Tydelig og effektiv kommunikation. Konflikthåndtering. Afstemme forventninger og følge op på aftaler. Konstruktiv og fremadrettet kommunikation. 2

3 Hvordan gør vi? Teoretisk + Praktisk = Operationelt Vi arbejder både på det teoretiske og praktiske niveau i et indspil, samspil og modspil med bestyrelsen, ledelsen og medarbejdere. Herved sikrer vi en forventningsafstemning og en fastholdelse på det operationelle plan så der bliver eksekveret med afsæt i virksomhedens forretnings- og strategiplan. Ejerskab skaber selvtillid Vi sikrer at medarbejdere tager et ejerskab og har en særlig forpligtelse til selv at lægge et pres på at skabe resultater - både overfor sig selv, sine kolleger og for virksomhedens fremtid. Derigennem skabes effektivisering, tempo, tillid og tro og dermed skabes selvtillid. Vidensdeling skaber erfaringer Ledere og medarbejder er som regel ikke kloge i kraft af deres erfaringer men i kraft af deres evne til at gøre erfaringer og dele viden mellem hinanden på tværs af afdelinger. Samarbejdsformen Hver opgave er situationstilpasset. In2vision er f.eks. tilknyttet virksomheden i en kortere eller en længere periode fra 3/6 mdr. til 2½ år ved f.eks. 1-2 dage om ugen/ hver anden uge. Løbende telefonisk kontakt og tilkald ved ad-hoc opgaver. Ejerskab sikrer vækst Vi sikrer at der i ejerskabet i strategien er synlige mål der skaber respekt, commitment og gode resultater. Som oftest er profitten ikke et mål i sig selv, men et vigtigt middel til at sikre fortsat vækst. Kommunikation sikrer eksekvering God kommunikation, fælles mål, vidensdeling og gensidig faglig respekt er nøgleordene for effektivitet, kvalitet og dagligdagens resultater. Vi sikrer med en klar og tydelig kommunikation at skabe en platform og et momentum mellem leder og medarbejder, hvor den operationelle del eksekveres via retning og mål. 3

4 Forretningsudvikling Det strategiske perspektiv Det økonomiske perspektiv Kunde perspektiv Eksisterende som nye kunder Det interne perspektiv Lærings- og vækstperspektiv Risikostyring og Driftsoptimering - med aktuelle værktøjer Pipeline/forecast Markedstilpasning Driftsomkostninger ROI Return Off Investment Konsolidering og soliditetsgrad Kommunikation - dertil hørende teorier og værktøjer Kommunikationsmodel Kommunikation med hinanden Konflikthåndtering De 9 Pitstop Ledelsesforståelse - med aktuelle ledelsesteorier Selvledelse Situationsbestemt ledelse Vision Værdier Kultur Ledelse i forandringsprocesser Anerkendende ledelse Appreciative Inquiry (AI) Egen ledelsesstil analysering og udvikling af egen ledelsesstil Test Thomas Personprofilanalyse (PPA) Motivation Rollemodel Adfærd og adfærdsmønstre Videndeling Anerkendelse Udviklingsområder 4

5 Udvikling af egen læring og egen praksis Udviklingsområder POLO-modellen på del- og indsatsmål Tidsrøverens top 20-liste Mødeafholdelse Den effektiv leder Træffe beslutninger og organisere Forretningsudvikling Teamudvikling Kendskab og accept af hinandens forskelligheder Udvikling af teamet Teamroller Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Leder- og medarbejderudviklingsprogram Teamudvikling Kommunikation Afvikling af medarbejdere Personalejura Håndtering af fratrædelsessamtaler Exit-plan Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere Medarbejderporteføljen Employer Branding Modellen Rekrutteringsprocessen Personvurdering og udvælgelse Funktionsbeskrivelse Introprogram 5

6 Udviklingspunkter Salg- & Serviceadfærd God service = God branding Være synlig og tæt på kunden Tager ansvar for egen rolle og resultater Dialogopbyggende samtale Bevidsthed om relationsopbygning til kunden Søger viden og deler viden Træffer selvstændige beslutninger med fokus på helheden. Adfærd der fremmer vores værdier = god service for vores kunder Tilgængelig en åben og imødekommende adfærd. Troværdig til at stole på og ha tillid til. Hurtig arbejder i et rask tempo. Handlekraftig har viljen til at få løst opgaverne. Hjælpsom hjælper kunderne og hinanden. Kompetent gør en indsats for at fastholde og udvikle. Planlægning/processtyring Fordeling af opgaver Planlægge og prioritere tid optimalt Optimering af arbejdsgange Tidsestimering Effektive beslutninger Tidsrøvere Koordinering Overblik over og anvendelse af kompetencer for at opnå de rigtige beslutninger/resultater bedst og hurtigst muligt. Implementere, facilitere og eksekvere processer. Mødeafholdelse Udarbejde dagsorden Skabe struktur Sikre effektiv og høj kadence Mødeledelse Beslutningsreferater Opfølgning og feedback Fælles aftaler om beslutninger. Ledelse Situationsbestemt ledelse Støttende trænende delegerende instruerende Udviklingsområder - Stærke/svage sider Faglige Personlige Personaleudvikling Leder- og medarbejderudviklingsprogram med del- og indsatsmål Funktionsbeskrivelse Forbedre, udvikle og effektivisere arbejdsgange Egne Hele afdelingen Ledergruppen Selvledelse ansvar for egen rolle og resultater Samarbejde Vaner roller Adfærdsændring Adfærdstænkning Motivation Kropssprog, holdning og adfærd Vi kan ikke íkke påvirke Vi kan ikke ikke kommunikere Skabe gejst og tillid gennem motivation Ved indspil, samspil og modspil Forretningsudvikling Risikostyring og Driftsoptimering Konkurrencemæssige forhold i det danske marked Markedstilpasning/markedsudvikling Driftsomkostninger ROI return off investment. Salg, indtjening, omkostninger og svind. Fokus på konsolidering og soliditetsgrad Pipeline/forecast Kendskab og accept af hinandens forskelligheder Adfærdsmønstre Kontrollanten Entreprenøren Anerkendelse positiv feedback Ris og ros Kommunikation Kommunikation med hinanden Lytte og stille spørgsmål Dialog opbyggende samtale Bevidsthed om relationsopbygning til kunder. Kommunikationsmodel: Styrende Støttende Underdanig Aggressiv Indspil, samspil og modspil med kolleger/ medarbejdere Konflikthåndtering Håndtere her-og-nu situationer Den vigtige samtale Kollegaen Medarbejderen 6

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Nye kollegaer søges til et nyt Aon!

Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Som Danmarks førende rådgiver inden for Risk og Human Capital lever vi af at skabe merværdi for vores kunder, når de skal have placeret deres forsikrings- og pensionsprogrammer.

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation. IBC kan udvikle og forandre hele organisationen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Noget for Noget. ROI lederudvikling

Noget for Noget. ROI lederudvikling Noget for Noget ROI lederudvikling 8 til 4 tilbage på sporet EBIT 8% EBIT 4% Agenda 1. Lidt om mig selv 2. Go Pro i Flügger 3. Baggrund for et Inhouse lederudviklingsforløb 4. FFLP (Flügger Future Leadership

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere