DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

2 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på 500 BRT og derunder side 14 over 500 BRT 35 Fiskeskibe 43 Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne Ulykker, der for en videre kreds har mere end rent statistisk interesse, vil som hidtil blive nærmere behandlet i Handelsministeriets Søfartsinformation 2

3 FØLGENDE FORKORTELSER ER ANVENDT: D. = dampskib. Fy. = fyrskib. M. = motorskib. Hvalf. = hvalfanger. S. = sejlskib. Is. = isbryder. SM. = sejlskib med hjælpemotor. Kr. = kran. Lgt. = lægter. Lf. = lystfartøj. Bgs. = bugserskib. Lst. = lastskib. Bj. = bjergningsskib. Pa. = skib, der er indrettet til at medtage flere Bjkr. = bjergningskran. end 12 passagerer. Bjlgt. = bjergningslægter. Patr. = patruljefartøj. Ff. = fiskefartøj. Pont. = ponton. Fg. = færge. Sdp. = sandpumper. Fry. = skib, hvis hovedlastrum Tk. = tankskib. er indrettet som kølelastrum. Ud. = uddybningsfartøj. 3

4 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER I 126 tilfælde er handelsskibe på 500 BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 10 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge, strøm og is var de almindeligste årsager i de 40 søulykkestilfælde opført under vejrforhold. m.m. Blandt de 28 søulykker henført under anden besætningen utilregnelig årsag er brud på maskindele og sugning mellem skibe ikke sjældent forekommende. Af de 17 tilfælde henført under anden fejl eller forsømmelse må fremhæves: uforsigtig navigering, ukendskab til brug af søkort og afmærkning, tobaksrygning, vagthavende faldet i søvn og fejlbetjening af ventiler i maskinrum. At 23 sager rubriceres under uopklaret skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed formelt anses for uopklaret. Af de 8 ikke afsluttede sager er flere indbragt for en domstol. 4

5 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet brutto registertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari l 236, eksplosion Forsvundet Ialt

6 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT I 46 tilfælde er handelsskibe over 500 BRT blevet ramt af en søulykke. Ingen af skibene er forlist. 9 søulykker er henført under anden besætningen utilregnelig årsag, såsom selvantændelse, svigtende styremaskine, defekt brændoliesystem og forkerte oplysninger afgivet af lods. 2 af de under fejl eller forsømmelse rubricerede ulykker skyldes mangelfuld udkig. I 15 tilfælde er årsageb til søulykken uopklaret. Ide fleste tilfælde skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib. 6

7 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, Anden natutårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustening Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet brutto registertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari 1 1, eksplosion Forsvundet I alt

8 FISKESKIBE I 101 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 23 tilfælde er skibet forlist. De fleste af disse er træskibe, der er sprunget læk. I 2 tilfælde er skibet forsvundet sporløst. Blandt de 13 tilfælde af fejl ved skib eller udrustning fremhæves: manglende søkort, fejl i olieovn, defekt aftræksrør og forkert installeret gasanlæg. Blandt de 16 søulykker henført under anden besætningen utilregnelig årsag er sprængning af kølevandsrør, fiskeredskaber i skruen, motorstop og flammeudslag fra oliefyr hyppigt forekommende. Af de 16 tilfælde henført under anden fejl eller forsømmelse må fremhæves: mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn samt uforsigtighed ved tobaksrygning. I 25 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. Dette skyldes bl.a. manglende søforklaring fra udenlansk skib, uvidenhed om, hvor og hvordan en lækage er opstået, samt så store ødelæggelser ved brand og eksplosion, at årsagen ikke har ladet sig efterforske. 8

9 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet brutto registertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 3 Andet havari 1 2 1, eksplosion Forsvundet I alt

10 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1970 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på 500 BRT og derunder over 500 BRT... Fiskeskibe I alt: 49 (55) 32 (61) 29 (18) De i parentes anførte tale er de tilsvarende for året I tabellerne er krun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord, hvorimod tilfælde, der må henføres under selvmord, ikke er medtaget. Blandt ulykkesårsager opført under andet arbejde og anden årsag kan nævnes fald fra mast eller skorsten under malerarbejde, nedstyrtning af ladning samt fejl i elinstallation. 10

11 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe på 500 BRT og derunder Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 2 5 Kæntring Skibet forlist eller forsvundet, eksplosion 1 1 Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 1 Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 2 2 Andet arbejde 2 2 Anden årsag I alt

12 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe over 500 BRT Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet, eksplosion Andet havari Overbordfald 5 5 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde 1 1 Anden årsag I alt

13 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Fiskeskibe Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne, påsejling 2 5 Antal Tilskadekomne Kæntring Skibet forlist eller forsvundet 2 6, eksplosion Andet havari Overbordfald 6 6 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 2 2 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag Ialt

14 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER Skibets A.P. BOTVED Skovshoved M.Tk Ålborg Limfjorden 4. januar Ålborg 7. januar Sagen er endnu ikke afsluttet. A.P. BOTVED Skovshoved M.Tk Nørresundby Gulfhavn Ballast Sjællands V.kyst 15. marts Århus 19. marts Uopklaret. ADI Vejle Fakse Vejle 250 t. brændt kalk Lillegrund 15. maj Åbenrå 20. maj Diset vejr, strømsætning og dårligt kendskab til deviation m.m. ANN BACH Bremen Perth Nitrofoska Firth of Tay 6. marts Rotterdam 8. april Lavvande. ANNAREGIL Randers Antwerpen Bilbao Maskinhavari Den engelske Kanal 5. maj Koblingens agterste bæreleje havareret. Skibet bugseret til Cherbourg. ANNAREGIL Randers Pasajes Bilbao Stykgods Rio Bilbao 25. maj Hamburg 2. juni Kollideret med spansk M/S CONCHITA ARTAZA. fra C.A. foreligger ikke. 14

15 ANNAREGIL Randers Bilbao t. stykgods Rotterdam havn 19. august 25. september Kollideret med Lgt. HANIEL 97 af DRuhrort. fra H. foreligger ikke. ANNE SØBYE Godthåb M.Sdp Kæntring Vyl Grund 19. juli 24. juli Sunket, men senere bjærget. Sagen ikke afsluttet. ANNEGRETHE Søby Zinkaske Kielerkanalen 17. april Ærøskøbing 3. juni Mistet styringen som følge af påvirkninger af større skibs skruevand. Kollideret med tysk M/S HANS MATTIAS af Burgstaaken. ANNETTE THOL STRUP 1964 Rotterdam Køge Propan Kiel Fjord 15. april Køge 16. april Kollideret med tysk HAI III. fra H. foreligger ikke. ARCTIC EXPLO RER Godthåb Godthåb Fiskenæsset Grønlands V.kyst 30. juli Godthåb 6. august Ukendskab til farvandet. B.P. DIANA M.Tk Århus Benzin Kattegat 12. december Århus 15. december Taget fejl af afmærkningen. 15

16 BALTIC PROC TOR Lagos Port Harcourt Stykgods Maskinhavari Guineabugten 13. maj BETA Assens Nakskov Gotland Ballast Smålandsfarvandet 22. maj Nakskov 3. juni Kommet uden for renden under vigemanøvre. BETONA Nørresund by S Ålborg Cement Kattegat 15. april Nørresund by 21. april Tåge. Kollideret med Ff. SUSAN IVERSEN af. BITUMA Stavanger Rotterdam Ballast 20. januar Kollideret med M/S STASSI af Panama. fra S. foreligger ikke. C. HERUP Marstal Rouen Ø1 Brunsbüttelkoog 19. juni 29. juni Brud på bolt i omstyringsmekanisme. CAMILLA HEN RIKSEN Rønne Rønne Lervarer Sundet, sydlige del 17. marts Rønne 31. marts Isforhold. 16

17 CAROLINE Frederiksværk S Frederiksværk Odense Jernplader Odense Fjord 15. marts Frederiksværk 20. marts Vejr og strømforholdene i forbindelse med, at farvandsafmærkningen på grund af isforholdene ikke var i orden. CERESIO Marstal Rönne by Frederiksværk 450 t. jernblokke Maskinhavari Kattegat 1. februar Frederiksværk 5. februar Koblingen beskadiget under mange skruemanøvrer på grund af is. CHARLOTTE DREYER Stockholm Scarborough Kullagrund 21. august Århus 10. september Sagen er ikke afsluttet. CHRISTIAN SM.Sdp Grådyb 24. februar Tåge og snetykning. med M/S NORDSØEN. CONMARK Storugns Assens 540 t. kalksten Østersøen 29. maj 4. juni Sagens akter er ikke offentligt tilgængelige. DA COSTA Ålborg Slemmestad Invergordon 27 t. glasfiber Tregdefjorden 19. oktober Ålborg 29. december Vejrforhokdene. Til ankers i Tregdef jorden drev skibet under en orkanagtig V.lig storm på grund. 17

18 DISKEN M.Sdp Ballast s havn 7. december 29. december Kollideret med M/S HARUN. fra H. foreligger ikke. DORIANA Kalundborg Nakskov Vejle Hvede Vejle Fjord 27. oktober Vejle 5. november Skibene har misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med SØREN PETER af Vejle. EBBA VICTOR Svend borg Whitehaven 443 t. kemikalier Påsejling Skagerrak 13. april 15. april Uforsigtig navigering samt undladelse af at varsko føreren om tæt tåge. Påsejlet SKAGEN REV FYRSKIB. EDITH Par Falkenberg China clay Sveriges V. kyst 5. juli 17. juli For tidlig kursændring. EDITH TERKOL Århus M.Tk Struer Nørresund by Venø Odde 18. september Kalundborg 6. oktober Det snævre farvand i forbindelse med færgepassage. ELIN S. Svendborg Mäntyluoto Lemvig 149 std. træ Limfjorden 19. maj Svendborg 18. september Tåge. 18

19 ELIN S. Svend borg Pateniemi Lemvig 142 std. træ Jegind Tap 15. august Struer 14. september Uforsigtig navigering. ELSA THOL STRUP Middelfart Nørresund by Stigsnæs Hals Barre 15. december Ålborg 22. december Kursen blev ændret for sent ved passage af Søonderhage lysbøje. ELSE GITTE Fakse Ladeplads S Rønne Nakskov Skærver Nakskov Fjord 15. marts Ærøskøbing 1. juni ELSE MARIE Gråsten Halmstad Grangemouth 195 t. jern og 60 std. pakket træ Mistet dækslast 9. september 15. september Fejlagtig stuvning, muligvis overlastnng. ESSO RØNNE M.Tk Stenungsund Kalundborg 1190 m 3 nafta Kattegat 10. august Ålborg 13. august Kollideret med M/S RAPID af. EVA VESTA Svend borg Danzig Reykjavik 514 t. kartofler Danzigbugten 14. maj Reykjavik 26. maj Tåge. fra svensk M/S RAUKEN foreligger ikke. 19

20 FINN Godthåb S Egedesminde Holsteinsborg Nordre Isortoq Fjord 30. september Farvandet ikke opmålt. FIONIA Odense Basse Indre Odense Blik Odense Fjord 3. marts Usigtbart på grund af snebyger. FLORA S. Svendborg Rotterdam Methil 579 t. majs Cheswell Rock 27. oktober Grangemouth 11. november Sagen ikke afsluttet. FRANCE Stockholm havn 3. august 11. august Uforsigtighed med tobaksrygning. FRECO Ejerslev Colchester 516 t. moler Ejerslev Næse 25. september Haag 6. oktober Uopklaret. GRETHE PETER Odense M.Sdp Vejle 640 t. søral Vejle Fjord 18. juni Kollideret med Lf. JUNO II af Vejle. GULF VII Kattegat 20. juni Uopklaret. i maskinrum, hvor udstødesrøret er ført gennem yderklædning. 20

21 HANS PETER Skive M.Sdp Middelfart havn 30. januar Anbringelse af tøj til tørring for tæt ved en olieovn. HANS PRIESS Nykøbing M Ålborg Ejerslev Ballast Limfjorden 16. juni Nykøbing M. 8. oktober Tåge. HASSERIS Ålborg Lübeck Odense 400 t. salt Kattegat 8. september Odense 14. september Påsejlet M/S INGRID R. Af Haren am Ems, der lå opankret i Enebærodde fyrs hvide vinkel med svagt lysende ankerlanterne. fra I.R. foreligger ikke. HASSERIS Ålborg Stralsund Ballast Sundet 3. december 14. december Kollideret med italiensk M/S MAROLA. fra M. foreligger ikke. HATHERSHUS Haderslev Kastrup Karlshamn Ballast Sundet 27. oktober 24. november Sagen er ikke afsluttet. HEBE Marstal Nørresundby 470 t. skærver Sundet 12. august Grenå 18. august Fejlindstilling af skibets selvstyrer. 21

22 HELENA LUPE Årøsund M.Tk Sjællands Odde Færgehavn Gasolie Sundet 24. oktober 28. oktober Kollideret med M/S SEIMON DEZHNEV af Riga. fra S. D. foreligger ikke. HELLE RASK Vejle Rotterdam Helsingborg 224 t. borax Sprunget læk 12. juni Vejle 16. juni Arbejdet sig læk i søen; forlist. ILSE CLAUSEN Kolding Kiel Gråsten Kiel Fjord 26. januar Tæt tåge. Kollideret med græsk S/S CHRIGAL. INNA Nørresundby S Læsø Fisk Kattegat 23. november Tåge. IRENE Godthåb S Egedesminde Holsteinsborg Nordre Isortoq Fjord 30. september Holsteinsborg 2. oktober Farvandet ikke opmålt Ved grundstødning blev I. påsejlet af M/S FINN, som var på slæb. JACOBINE Hardeshøj M.Pa Hardeshøj 6. Juni Sodbrand i udstødsrør. JAN Marstal Frederiksstad Odense Sojamel Odense Kanal 16. december Svendborg 22. december Sug fra bredden og SØREN RASK bevirkede, at stævnen drejede ud i sejlrenden. Kollideret med S.R. af Odense. 22

23 JENBO Marstal Plymouth Lübeck 490 t. porcelænsler 7. august Århus 10. september Tåge. Kollideret med ukendt skib. JENS JUHL Nykøbing M. S Påsejling Aggersundbroen 19. december Nykøbing M. 30. december Lukning af broen blev påbegyndt, før J. J. havde passeret den. JUDITH Køge S På sandsugning i Køge Bugt Køge Bugt 5. februar Køge 13. februar fra det andet (udenlandske) skib foreligger ikke, og sagens akter er ikke offentligt tilgængelige. KAMINA Ålborg S Oslo Herøya Herøya 27. maj Ærøskøbing 10. juni Bedstemanden faldt i søvn på vagten, fordi han ikke havde fået fornøden tid til hvile. KAREN TERKOL Århus M.Tk Gulfhavn Påsejling Gulfhavn 29. november Århus 3. december Omkoblingen til bak svigtede. KARGIT BAGEN KOP Skien Elsfleth Afbarkede træstammer Tabt dækslast 17. januar Antwerpen 28. januar Vejrforholdene. Dækslast gået overbord i hårdt vejr. 23

24 KASTRUP Kastrup M.Pa Påsejling Kastrup havn 18. februar Isforholdene KENITHA Dragør Plymouth Odense Kaolin Odense Fjord 30. juni Århus 10. november Forveksling af afmærkningen. KLAPMYDSEN Godthåb Kapisigdlit 12. november Godthåb 16. november K. drev for ankeret under en pludselig opstået storm. LOLLI Odense S Fredericia 24. januar Fredericia 30. januar Svømmeren i pottefyret formodes at have hængt. LONE BRES Pargas Lorient Træ Kielerkanalen 5. januar Ærøskøbing 16. marts Tåge. LONE WIESE Dagenport Kristiansand Koks Norges S. kyst 21. februar Mandal 24. februar Isforholdene. LONE W0NSILD M.Tk s havn 5. juli opstået i isolation om hedolierør. 24

25 LONNI Bremen 520 t. kieserite Limfjorden 20. august Nørresundby 21. august Uforsigtig navigering. LONNI Ålborg Ejerslev Ballast Limfjorden 22. oktober Århus 27. oktober Dis og solrefleks hindrede udsynet. MALOU Svendborg Sprunget læk Svendborg havn 17. februar Arbejdet sig læk i isen. MARAG STAR Torriveja Keflavik Vand i maskinrummet Keflavik red 12. juni Reykjavik 15. juni Formentlig hængende søventil. MARINA THOL STRUP Jersey Antwerpen Ballast Schelde 14. maj Svendborg 11. juni fra det andet skib, M/S GAUYA af Riga, foreligger ikke. MARTIN SIF Mäntyluoto Sligo Træ Øresund 29. juni Fredericia 1. juli Skibene har misforstået hinandens manøvresignaler. Kollideret med svensk M/S ØRESUND. 25

26 MERC TRADER Dragør Eksplosion Husum 22. november Svigtende olietiførsel til krumtaplejer, der herefter blev overophedet og foranledigede eksplosion i krumtaphuset. Maskinist forbrændt. METRIC Dragør Antwerpen Kastrup Soda Amagers Ø. kyst 17. marts 19. marts Isforholdene. MINORCA Svendborg t. sojaskrå s havn 23. april Uopklaret. MIRA III Middelfart M.Pa Middelfart havn 24. april Selvantændelse i arbejdstøj anbragt i et kabelrum, hvorigennem motorens udstødsrør var ført. N. O. PETERSEN Marstal Glückstadt Stettin Ballast Elben 7. november Ærøskøbing 11. november Tåge. Kollideret med M/S URUNDI af Hamburg. fra U. foreligger ikke. NORDSØEN M.Redningsskib Grådyb Barre Grådyb 24. februar 13. marts Tåge og snetykning. Kollideret med M.Sdp. CHRI STIAN af. 26

27 N0RTHCOAST Næstved Ahr Gotland Luleå 700 t. kalksten Den botniske Bugt 19. december Næstved 18. januar 1971 Fejlbedømmelse af radarafstand til land, evt. i forbindelse med forveksling af to fyr. Forlist. OLGA Årøsund S Årøsund Kiel 149 t. foderstoffer Lillebælt 14. januar Sønderborg 29. januar OTTO PRIESS Nykøbing M Kastrup 500 t. soda Sundet 25. marts Sandbanke i sejlrenden. PER Marstal Halmstad Jern Frederiskshavns havn 10. oktober Frederkishavn 23. oktober Kollideret med M.Fg. PRIN SESSAN DESIREE under anløb af s havn. fra P. D. foreligger ikke. PETER FREM Gdynia Dunkirk 400 t. cikorierødder Østersøen 19. november Edinburgh 7. december Uopklaret. opstået i ladningen i lastrummet. Søgt nødhavn. PIA VESTA Svend borg Honningsvaag 6. marts Dover 17. juni Under tillægningsmanøvre tørnet 2 fiskefartøjer, der var fortøjet ved kaj. 27

28 PIMPERNEL Otterbacken Runcorn Aspen logs Nordatlanten 19. maj Rotterdam 9. juni Styrmanden, der var alene på broen, faldt i søvn. PIMPERNEL Ejerslev Nykøbing M. Moler Ejerslev Næse 13. august 12. november Føreren forvekslede farvandsafmækningen. RANDAROS Randers S Randers Frederiksværk Ved Spodsbjærg Fyr 17. november Randers 18. januar 1971 Maskinstop på grund af tovværk i skruen. RENATE S. Svendborg Par Algeciras 550 t. china clay Forlis Biscayabugten 12. februar Svendborg 17. februar ROLLINGEN Odense Ålborg Sundet N. 25. oktober 12. november Kollideret med finsk M.Fg. SVEABORG. fra S. foreligger ikke. SALLINGSUND Nykøbing M. M.Pa Mors Salling Passagerer Salling 12. oktober Nykøbing M. 13. oktober Tåge i forbindelse med lavvande. SAMSON Lemvig Lgt Remmerstrand Ral Sprunget læk Nissum Bredning 21. juni Lemvig 27. juli Lækage formentlig opstået som følge af beddingsætning i varmt vejr. 28

29 SAMTRANS Odense Antwerpen Kastrup 580 t. sand Kastrup red 20. december Strømforholdene. SANDUR Torshavn M.Sdp Sunket Torshavns havn 8. april Torshavn 30. april Fejlbetjening af eller fejl ved ventiler i maskinrummet. SATELITH Ærøskøbing Puttershoek Oslo Oslo Fjord 27. februar Kollideret med M/S BREMER EXPORT af Bremen i tåge. fra B.E. foreligger ikke. SKAGEN REV FYRSKIB Fy Påsejling Skagerrak 13. april 16. april Påsejlet af M/S EBBA VICTOR af Svendborg. SKALA Nørresundby Rønne Hanstholm Malt Jyllands NV. kyst 12. februar Lemvig 5. marts Motorstop. STACIA SMITS Sønderborg Bantry Ballast Bantry Bay 26. november Vanskelige besejlingsforhold. Kommet flot ved egen hjælp. 29

30 STAINLESS CARRIER M.Tk Zandvoorde Fredericia Salpetersyre Samsø 6. juni Rotterdam 17. juni Fejlvurdering af strømsætningen. STEVNSNÆS Thurø Uddevalla Odense Jernprofiler Fyns N.kyst 10. februar Odense 13. februar Skibet forsat på grund af strømsætning. SUSANNE BO Havneby S Rønne Fakse Ladeplads 150 t. skærver Rorhavari Østersøen 7. maj Rønne 26. maj Fejl i styreanlægget. SØREN PETER Odense Vejle 288 t. søral Forlis Nekseløs N.spids 9. januar Skive 14. januar Revnedannelser i skod, evt. lækage i mandedæksler til tanke, kan have bevirket vandindtrængen i storesrummet. SØREN PETER Odense Vejle Vejle Fjord 27. oktober Vejle 5. november Skibene har misforstået hinandens manøvre. Kollideret med DORIANA af Kalundborg. SØREN RASK Odense M.Tk Stigsnæs Odense 500 t. gasolie Odense Fjord 23 juni For tæt på grunden under passage af slæbebåd. 30

31 SØREN RASK Odence M.Tk Malmø Nykøbing Fl. 500 t. gasolie Havrehesten 6. december Vejle 22. december Vejrforholdene i forbindelse med strømsætning. SØREN RASK Odense M.Tk Odense Stigsnæs Ballast Odense Kanal 16. december Vejle 22. december Kollideret med JAN af Marstal. TEGA Horsens Bandholm Rønne Ballast Grønsund 17. april Rønne 7. juli Tåge i forbindelse med strømsætning. THURØKLINT Thurø Antwerpen Kobber 26. november Amsterdam 1. december Svigtede styresystem i forbindelse med nedsat sigtbarhed. Kollideret med hollandsk M/S ELS TEEKMAN, som forliste. THURØSUND Thurø Rotterdam Karlskrona Kielerkanalen 26. august Hamburg 1. september Dårlig stying på grund af nedsat fart i tåge. TRILLINGEN Sønderborg Lillebælt 13. januar 15. april Kortvarigt svigt af styremaskinen. TAARS Spodsbjerg M.Pa Spodsbjerg Nakskov Passagerer Nakskov Fjord 8. marts Tage og isforholdene Kollideret med russisk M/S BALTISKY

32 Baærkninger ULLA BARSØE Åbenrå Gävle Palamas 185 std. træ Kielerkanalen 30. september Mistet styringen under kanalsejlads. Kollideret med M/S DAIWA MARU af Tokyo. ULLA MAC Goteborg Wallhamn Ballast Tørnet kaj Marstrand 22. maj Strømsætning i forbindelse med vindforholdene. VENDELBO Ålborg Ålborg Frederiksværk Råjern Hesseløs SØ.kyst 9. januar Århus 16. januar VESTKYSTEN Thyborøn M. Redningsskib Lemvig Påsejling Lemvig 29. august Lemvig 8. september Svigtende bakmanøvre på grund Af kækket manøvrestødstang til luftglideren for manøvreluftventilen. VILLA Nørresundby Sønderborg Lomma Ballast Grønsund 18. juli Randers 21. juli Den vagthavende navigatør faldt i søvn på vagten. VILLA ANDRE ASEN Åhus Belfast Træ Sveriges Ø. kyst 18. januar Fred erikshavn 3. februar Isforholdene. 32

33 B.R.T. VILLA ANDRE ASEN Kastrup Soda Amagers Ø. kyst 1. maj Korsør 24. juni Mistet styringen på grund af vind og strøm. VOLMER Vordingborg Mäntyluoto Letterkenny 151 std. træ Rørt grunden Skotlands V.kyst 12. juli 11. august Selvstyreren svigtede. WEISSER GREIF Søby Göteborg Stenungsund Påsejlet bro Stenungsund 10. april Fejl ved motorens regulator. WEST STAR Hundested Gdansk Wivenhoe Træ Sprunget læk Østersøen 26. oktober 17. november En voksende stb. slagside, hvorunder dækslasten gik over bord, kunne ikke rettes op, hvorfor skibet sattes på grund. Forlist. WESTWARD HO Tværø S.Lf Nykøbing M. Skive Limfjorden 16. juni Torshavn 12. november Ringe sigtbarhed som følge af varmedis. YMER M.Bgs Påsejling s havn 12. maj 15. maj Fejlskøn. Påsejlet norsk marinefartøj F 302 TRONDHEIM. 33

34 AALBORG BUGT FYRSKIB Fy Påsejling Kattegat 23. marts 6. april Påsejlet af et ikke identificeret norsk skib. 34

35 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT Skibets AKERSHUS M.Pa Oslo kattegat 9. juli 11. juli Kollideret med Ff. LEUNA ROS 211 af Rostock. fra L.R. foreligger ikke. ALABAMA Påsejling Veracruz havn janaur Veracruz 31. januar Vejrforholdene. ATLANTIC SKOU Købebhavn I jmuiden Montreal Stykgods St. Lawrencef loden 14. november Montreal 18. november Kollideret med Lf. STAR OF THE PACIFIC af Buffalo. fra S.O.T.P. foreligger ikke. ATLANTIC SKOU Montreal Detroit Stykgods Påsejling Welland kanalen 20. november Montreal 4. december Påsejlet af M/S SILVER ISLE af Montreal BIRGITTE CORD Shikama Tokyo Hvede Yura Setostrædet 25. juli Undladt i tide at gå af vejen for et krydsende skib. Kollideret med M/S SEYO MARU. BLENDA Odense M.Fry Parkeston Grådyb 24. februar 26. februar Kollideret med M/S INKA af Hamburg i tåge. Sagen ikke afsluttet. 35

36 B. R. T ladning BRIGIT MÆRSK Long Beach Amsterdam Petroleum coke Stillehavet 29.juli Amsterdam 8. september Selvantændelse i ladningen. CORNELIA MÆRSK Kobe Nagoya Indsejling til Nagoya 23. juni Kollideret med M/S CANADA MAIL af Portland. DANMARK SM.Skoleskib s havn 11. april 15. april Svigtende omstyring. Kollideret med M/S PRINSES MARGRIET af Amsterdam. DORTE SKOU Påsejling Singapore red 18. august Rio de Janeiro 23. september Påsejlet af M/S TSING CHAU af Monrovia, medens skibet lå opankret. fra T.C. foreligger ikke. ESBERN SNARE Kalundborg Godthåb Ved Godthåb by 6. august Godthåb 8. august Maskinstop i forbindelse med drivis. Maskinstoppet forårsaget af hængende startluftventiler. ESSO BALTICA Kalundborg M.Tk Kalundborg Ålborg Olie Hals Barre 31. marts Nyborg 3. april Vejr og strømforholdene. 36

37 ESSO AALBORG M.Tk Kalundborg Amsterdam Ballast Læsø Rende 28. februar Rotterdam 7. marts Sagen endnu ikke afsluttet. ESSO ÅRHUS M.Tk Maskinrumsbrand Palermo 16. april Palermo 18. april under ophold på værft forårsaget af brug af skærebrændere. ESTELLE MÆRSK Hakata Kobe Koseishima 9. januar Yokohama 26. januar Under en vigemanøvre kom skiber for langt over i sin stb. side af farvandet. GEDSER Gedser M.Pa Østersøen 27. juli Sløset anbringelse af svejsekabel. Et svejsekabel kom i klemme mellem ristværk og roterende skrueaksel, hvorved der opstod ild i kablets isolation. HELSINGØR Helsingør M.Pa Helsingborg Helsingør passagerer Tørnet mole Helsingborg 11. december Helsingør 28. december Vanskelige besejlingsforhold på grund af stærk trafik. HERDIS Morrisville Brownsville Ballast Delawarefloden 16. september Brownsville 23. september Kollideret med Ud. PENNSYL VANIA. fra P. foreligger ikke. 37

38 KINSHASA Hamburg Rotterdam Stykgods 2. december Schiedam 17. december Uopklaret. Søgt nødhavn. KONG FREDE RIK IX Gedser M.Pa Rødby Havn Sundet 26. januar 5. februar Kollideret med M/S SIMI af Bergen. fra S. foreligger ikke. KONG FREDE RIK IX Gedser M.Pa Gedser Warnemünde Passagerer Østersøen 14. maj Nykøbing Fl. 25. maj Kollideret med M/S PLAYA DE LA ALDER. fra P.D.L.A. foreligger ikke. KÄRNAN Helsingør M.Pa Helsingør Helsingborg Passagerer Tørnet mole Helsingborg havn 14. august Helsingør 7. september Tørnet mole under vigemanøvre for andet skib. KÄRNAN Helsingør M.Pa Helsingør Helsingborg Passagerer Kllision Sundet 29. december Helsingør 14. januar 1971 Kollideret med M/S JAN af Bremen. fra J. foreligger ikke. LABRADOR Antwerpen Stykgods 13. maj 15. maj Forveksling af lanterner Kollideret med lodsbåd CA PELLA. MADS SKOU Santos Rio Grande do Sul Santos 12. december New Tork 22. januar 1971 Pludseligt uvejr med nedsar sigtbarhed. 38

39 MAREN SKOU Tampa New Orleans Stykgods Tampa Bay 20. februar New Orleans 19. marts Kollideret med hollandsk M/S MATHILDA. fra M. foreligger ikke. MAREN SKOU københavn Houston Salvador Stykgods Banco Panela 17. juli Rio de janeiro 23. juli Fejl ved farvandsafmærkningen i forbindelse med ekstraordinært lavvande. METTE MOLS Ebeltoft M.Pa Havari Ebeltoft havn 12. april Wire nedslidt i vejviser til spiltromle. Rampe til hængedæk faldet ned. METTE MOLS Ebeltoft M.Pa Ebeltoft Sjællands Odde Færgehavn Passagerer Kattegat 30. august Århus 2. september Antændelse af udstrømmende olie fra defekt brædstorpumpe på hovedmotor 3. METTE MOLS Ebeltoft M.Pa Ebeltoft Sjællands Odde Færgehavn Passagerer Kattegat 1. oktober Fejlbetjening af omskifter på hovedstrømtavlen. NAJADEN Helsingør M.Pa Helsingør Helsingborg Passagerer Sundet 16. april Helsingør 27. april Kollideret med russisk M/S ILLICHEVS. fra I. foreligger ikke. NORDGLIMT Vancouver Eureka Stillehavet 14. august Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlet Ff. SEAGULL af Port Angeles. 39

40 OLAU SYD Ribe M.Tk Shimotsu Kobe Solvent Kobe bugt 5. juni Sydney 20. juni Kollideret med japansk slæbebåd AWARI MARU af Kobe. fra A.M. foreligger ikke. PACIFIC SKOU Paradeep Constantza Jernmalm Constantza 11. marts Bukarest 25. marts Lodsen gav fejlagtige oplysninger om dybdeforholdene. PRINSESSEN M.Pa North Shields Passagerer Påsejling Tyne 3. august 11. august Vejr og strømforholdene. Påsejlet ponton. RAGNHILD West Yawata Aioi Ballast Østkysten af Japan 18. februar Kollideret med japansk M/S DOWA MARU NO. 3. fra D.M. foreligger ikke. RAPID Odense Ålborg Ballast Kattegat 10. august Ålborg 12. august Fejlagtig brug af selvstyreanlæg. Kollideret med M/S ESSO RØNNE af. RITVA DAN Baltimore Bordeaux Sojamel Delawarefloden 28. Oktober Kollideret med pram bugseret af Bgs. DORCHESTER, der kæntrede og sank. fra D. foreligger ikke. 40

41 SIMBA Los Angeles Rotterdam Den engelske Kanal 1. maj 8. maj Kollideret med M/S FRANCES HAMMER af Monrovia. fra F.H. foreligger ikke. SMYRIL Torshavn M.Pa Torshavn Tverå Passagerer Torshavns havn 19. juni Torshavn 20. juni Tåge. SPROGØ Kors ør M.Pa Halsskov Knudshoved Passagerer og biler Knudshoved havn 9. januar Nyborg 12. januar Vejrforholdene. STOLT PRO GRESS M.Tk Los Angeles Vlaadingen Solvent Havari Atlanterhavet september 29. september Vejrfcrholdene. Lækage opstået i tværskibs skod mellem tank 6 og 7, hvorved 510 t. safranolie forurenedes med pyridine. SUMBAWA Rotterdam Hamburg 15. januar 26. januar Tåge. Kollideret med Ff. MAARTEN CORNELIA af Ijmuiden. SUMBAWA Göteborg Århus Kattegat 20. september 29. september Kollideret med M/S REGENT af Göteborg. 41

42 TAURUS M.Sdp På san pumpning i Grådyb Grådyb 10. marts 23. marts Kollideret med M/S BRITISH KIWI af London. fra B.K. foreligger ikke. WINSTON CHURCHILI M.Pa Harwich Passagerer Grådyb 24. november 30. november Kollideret med Ff. CITAVIA af 42

43 FISKESKIBE Skibets ANMARI M.Ff På fiskeri i Sprunget læk 6. november 24. november Uopklaret. Forlist. ANNA ELISE SM.Ff havn 12. februar Fejl ved regulator på olieovn i lukaf. ANNA LOUISE Thyborøn Ff På fiskeri i 16. oktober Lemvig 20. oktober Påsejlet af M/S HAMNÖ af Mariehamn. Forlist; 2 mand omkommet. fra H. foreligger ikke. ANNA T. Tvøroyri M.Ff Maskinhavari Fiskeplads v. Grønland Intet oplyst om årsagen til havariet. A. T. blev bugseret i havn af et andet færøsk fiskeskib. ANNA WINKEL Thyborøn SM.Ff Thyborøn 35 t. fisk Nordre Aggertange 30. juli Lemvig 8. september Den vagthavende fisker faldt i søøn. ANNI DAHL Rødvig Ff Østersøen Dragør Amagers Ø. kyst 2. februar StoreHeddinge 6. april Isforholdene. 43

44 ANNY Arnager Ff På fiskeri i Østersøen Østersøen 16. marts Neksø 17. marts Kollideret med Ff. SEESTERN II af Heikendorf. fra S. foreligger ikke. AVE MARIA Ff Grenå Kalkgrunden 20. november Grenå 30. november Ukendskab til farvandet i forbindelse med trægt kompas og hård N.gående strøm. BENNY LILLE ØRE Lemvig SM.Ff På fiskeri i 22. februar Lemvig 31. marts Vejrforholdene. Kollideret med Ff. TRIO af. BIRGITTE ENG HOLM SM.Ff Fraserburgh Fladengrund 40 t. industrifisk Sprunget læk 17. december 7. januar 1971 Uopklaret. Forlist. BIRLI SM.Ff Fiskeplads 12 t. industrifisk Våde Bjælke 17. marts 21. marts Strømsætning i forbindelse med usigtbart vejr. Forlist. BIRTHE VIOLA Grenå Ff På fiskeri i Kattegat Stranding Anholts S. kyst 2. januar Grenå 6. februar Vejforholdene i forbindelse med motorstop forårsaget af tilstoppet olieflilter. 44

45 BODIL TORNBY SM.Ff Påsejling 7. august 8. september Mangelfuld udkig. Påsejlet Ff. LARION af Lemvig. CARL JOLLE SM.Ff t. industrifisk Sprunget læk 9. november 17. novembe Uopklaret. Forlist. CARSTEN LUND Hirtshals M.Ff Hirtshals Skagerrak Skagerrak 15. juli Hjørring 24. juli Uopklaret. CARSTEN LUND Hirtshals M.Ff Hirtshals 17. august Hirtshals 28. august Uopklaret. Forlist. CITAVIA SM.Ff Fiskeplads Grådyb 24. november 30. november Fejlvurdering af indhentende skibs plads. Kollideret med M/S WINSTON CHURCHILL af. Forlist; 3 mand omkommet. D. PEDERSEN Sæby Ff På fiskeri i Kattegat Kattegat 23. november 2. december Tåge. Kollideret med Ff. MORIGEVA af. 45

46 DAPHNE SM.Ff Fisk Rev 16. januar Vejrforholdene. DAPHNE SM.Ff Fladengrund Peterhead Maskinhavari Fladengrund 8. November Kølevandsrør beskadiget af tovværk, der i maskinrummet havde viklet sig om skrueakslen. DEGET SM.Ff februar Manglende tætning af oliefyrets aftræksrør gennem dæk. DISSINGDAL Hanstholm M.Ff Fiskeplads Hanstholm 13. juli Nykøbing M. 20. juli Kollideret med PUNTA CERVO af Genova. fra P.C. foreligger ikke. DORI Hanstholm Ff Hanstholm havn 21.juni Varme fra udstødsrøret antændte træværk ved rørets dæksgennemføring. EIRIKUR JAL LUR Kollafjord M.Ff På fiskeri ved Grønland Skruehavari Davisstrædet 23. januar Torshavn 12. maj Fiskeredskaber i skruen. 46

47 ELKANA Ff havn 22. december Niveauregulator til olieovn i uorden. ELLEN PEDER SEN Hirtshals M.Ff Hirtshals Fiskeplads 8. oktober Hirtshals 11. november Kollideret med Ff. SOLHEIM af Farsund, der ikke Førte forskriftsmæssige lanterner ELSE KRISTINE Thisted Ff Gaseksplosion Hanstholm havn 4. august Thisted 7. september Gasanlægget ikke forskriftsmæssigt installeret. EMMAUS Hvide Sande SM.Ff Fiskeplads Hvide Sande c. 500 kg fisk Hvide Sande 22. oktober NV.lig vind dannede sandbarre ved havnens indsejling. ENA WEST Holsteinsborg SM.Ff Holsteinsborg havn 20. oktober Tobaksrygning i køje. 2 mand omkommet. ERIKA WESTH Neksø M.Pf Hanstholm havn 16. november Oliefyret slog ud og an tændte olie i spildbakken. 47

48 EVA NORDFISK M.Ff Påsejling 1. december 22. december Fejlbedømmelse af afstand. Påsejlet Ff. BLUE BIRD af Norrköping. EYSTNES Lorvik SM.Pf Maskinhavari Atlanterhavet 22. oktober Skibets skrueaksel knækket. FLADENGRUND SM.Ff Norges S. kyst 9. september 17. september Manglende omhu ved navigeringen. GAMLI ANDRASS Torshavn M.Ff På fiskeri ved Færøerne Maskinhavari Atlanterhavet 19. december Våg 8. januar 1971 Uopklaret. GERT NIELSEN M.Ff Peterhead N. for Peterhead 22. oktober 25. november Ukendskab til insejlingen i forbindelse med mangel på specialkort. GUNNAR Læsø Ff Kattegat 150 ks. fisk Sprunget læk og sat på grund Kattegat 28. januar Fredrikshavn 6. februar Sprunget læk under sejlads i is. 48

49 GUSTAV BRAS SØE Strandby SM.Ff Fiskeplads Strandby Hirsholmene 11. september 21. oktober Unøjagtig navigering. HENNING BRINK SM.Ff Grenå havn 6. februar Grenå 27. februar & 31. marts Uopklaret. HJORTBOEN SM.Ff Havari Hanstholm havn 14. november 25. november Brud på rorkæden. HORNSNÆS Hirtshals M.Ff Hirtshals Fisk Bragerne 17. april Hirtshals 6. maj Den vagthavendes opmærksomhed afledt af ydre omstændigheder. HØGANES Lambæ SM.Ff Midvåg Runavik Fisk Hestø 25. november Fuglefjord 1. marts 1971 Strømforholdene. JONNA TORNBY SM.Ff På fiskeri i 29. april 22.maj Skibets vagthavende faldet i søvn. Kollideret med Ff. SKARREKLIT af. 49

50 JUBI Hirtshals M.Ff På fiskeri i Skagerrak Skagerrak 31. januar For kraftig fyring i oliefyr. KAP FARVEL Sukkertoppen SM.Pf Holsteinsborg Sukkertoppen Grønlands V.kyst 12. juni Tåge i forbindelse med strømsætning. KARIN M.Ff s havn 1. marts Uregelmæssighed ved oliebrænder. KARIN M.Ff Gilleleje 12. t. industrifisk Kalkgrunden 23. april 29. maj Manglende påpasselighed ved navigeringen. KIRSTEN BENGTSEN SM.Ff På fiskeri i Kattegat Kattegat 4. april Grenå 14. april Uopklaret. KRESTEN MOR SING Hanstholm M.Ff Sprunget læk 15. december Thisted 30. december Forlist. Sagen ikke afsluttet. 50

51 KRISTOFFER ALBRECHT Egedesminde Ff Egedesminde Fiskeplads Grønlands V.kyst 15. juni Egedesminde 18. september Sagen ikke afsluttet. KYLLE Ff Kattegat 19. december Motorstop. LANGØ SM.Ff Hanstholm Fladengrund 11. juni 29. juni Uopklaret. Forlist. LARION Lemvig SM.Ff Hanstholm Fisk Påsejling 7. august Lemvig 14. august Påsejlet af Ff. BODIL TORNBY af. Forlist. LITTLE ROCK Ff Hanstholm Fisk Sprunget læk 1. april 9. april Uopklaret. Forlist. LUMINO M.Ff t. fisk Kæntring 30. august 9. september Forlist. Sagen ikke afsluttet. MARGIT Ff På fiskeri i Skagerrak Skagerrak 17. juni 23. juni Uopkaret. Motorrummet udbrændt. 51

52 MARY ANNE Neksø M.Ff På fiskeri i Østersøen Sprunget læk Østersøen 23. april Neksø 1. maj Utilstrækkeligt tilsyn med lænsning af motorrum efter konstateret lækage. Forlist. METTE MAY Hvide Sande Ff Fiskeplads Hvide Sande Fisk Jyllands V. kyst 12. juni Motorstop. Trækstangen til brændstofpumperne gået i bekneb ved tandsektoren på en af pumperne. MILANO SM.Ff På fiskeri i 17. marts 23. april Ufuldstændig forbrænding i olieovnen forårsaget af træk, hvorved oliegas er trængt ud af ovnen og senere antændt. MINORIS SM.Ff Hanstholm havn 18. januar Fejl ved oliefyr. MORIGEVA SM.Ff Fiskeplads Kattegat 23. november 2. december Tåge. Kollideret med Ff. D. PEDER SEN af Sæby. MYGGENÆS Thyborøn SM.Ff Thyborøn havn 4. juni Defekt oliehane og oliestandglas. 52

53 Bestemmelsessd NORDHAV Klakksvik M.Ff Klakksvik Havari 27. marts Vejrforholdene. NORDJYDEN M.Ff Tejn havn 21. marts 23. april Overhedning i forbindelse med oliefyr. OLGA BOEL Hirtshals M.Ff Lidköbing Hirtshals Ballast Vänern 3. december Hirtshals 29. december Taget fejl af afmærkningen. OPAL M.Ff På fiskeri i Sprunget læk 20. januar & 15. februar 2. marts Afgangskølevandsrør knækket. ORION Godthåb SM.Ff Godthåb Fiskebankerne 350 kg rejer Påsejling Davisstrædet 10. august Godthåb 19. august Påsejlet isskosse på grund af manglende udkig. Forlist. OTEL SM.Ff Industrifisk Lerwick havn 13. marts 25. november Taget fejl af afmærkningen. PELEUS M.Ff Fisk Havari 29. januar 3. februar Kraftig slagside på grund af forkert betjening af ventiler. 53

54 POLARLAKS Svaneke M.Ff Neksø Ballast Falsterbo Rev 15. maj Neksø 16. juni Tåge i forbindelse med misforståelse under vagtafløsning med hensyn til radarens afstandsindstilling. POLARLAKS Svaneke M.Ff På fiskeri Grønlands v. kyst 4. oktober Godthåb 6. oktober Grundstødt på ukendt skær. RANAFOSSUR Tvøroyri M.Ff Torshavn Tvøroyri Strømøs SØ. kyst 29. marts Tvøroyri 1. april Styremaskinen svigtede på grund af overbrændte sikringer. ROSA HENRI ETTE M.Ff oktober Mangelfuld vagt. Kollideret med Ff. YOGA af. ROYNDIN Sørvåg M.Ff Påsejling Midvåg havn 14. januar Vejroforholdene. Påsejlet af M/S BLIKUR af Torshavn. RUTANE Hirtshals M.Ff Fiskeplads Fisk Påsejling 18. juni Hjørring 8. juli Mangelfuld udkig. Påsejlet Ff. SØBJØRN af Hirtshals. 54

55 RUTH HOLM SM.Ff april 17. april med ukendt skib. SATURN Gøtu M.Ff april Østerø 12. september Kollideret under fiskeri med Ff. HENKO af Alesund. fra H. foreligger ikke. SILVANNA Tejn Ff Tejn Østersøen Sprunget læk Østersøen 22. oktober Rønne 2. november Uopklaret. Sprunget læk; forlist. SILVER STAR M.Ff Hanstholm Fisk 3. august 6. august Kollideret med russisk Ff. CHERNIAKOVSK. fra C. foreligger ikke. SILVER STAR M.Ff Shapensay Orkneyøerne 4. november 2. december Uopmærksomhed i forbindelse med stærk strøm. SKARREKLIT M.Ff På fiskeri i 29. april 22. maj Kollideret med Ff. JONNA TORNBY af. SKARVØ Hirtshals SM.Ff På fiskeri i Sprunget læk 20. maj Hirtshals 12. juni Uopklaret. Forlist. 55

56 SMED JUL Århus Ff Kalundborg Fiskeplads Sejrø Rev 29. juni Århus 10. august Uforsigtig navigering. SONGVAAR Hirtshals SM.Ff Mandal Hirtshals Skagerrak 8. marts Hjørring 9. april Mangelfuld brug af ekkolod. STORNOWAY SM.Ff Hirtshals Fiskeplads Sprunget læk Skagerrak 1. juli 6. & 27. juli Uopklaret. Forlist. STORITOWAY SM.Ff Fiskeplads Jyllands V. kyst 20. december 7. januar 1971 Sagen ikke afsluttet. SUDURLAND Rituvik SM.Ff Funding Vestmanøerne Sprunget læk Atlanterhavet 26. juni Fuglefjord 15. juli Vejrforholdene. Forlist. SUSAN IVERSEN Strandby SM.Ff På fiskeri i Kattegat Kattegat 15. april 5. maj Tåge. Kollideret med SM. BETONA af Nørresundby. SVENNING SM.Ff På fiskeri i Forsvundet c. 26. marts 3. juni Uopklaret. 56

57 SVENAAGE SM.Ff Maskinhavari, grundstødning Jyllands V. kyst 5. april 14. april Årsagen til maskinhavariet uopklaret. en forårsaget af maskinstop. SØBJØRN Hirtshals SM.Ff På fiskeri i Påsejling 18. juni Hjørring 8. juli Påsejlet af Ff. RUTANE af Hirtshals, mens S. lå opankret. SØREN KANNE Grenå Ff Kattegat Grenå Jyllands Ø. kyst 29. december Grenå 6. januar 1971 Uomærksomhed fra bedstemandens side. TRIO SM.Ff februar 16. marts Vejrforholdene. Kollideret med Ff. BENNY LILLEØRE af Lemvig. UNNI SM.Pf Forsvundet 26. april 19. juni Uopklaret. VENDSYSSEL SM.Ff Eksplosion Hanstholm havn 21. marts Tændblussikring på gasvarmeovn i styrehus ikke i orden. 1 mand tilskadekommet. 57

58 VENØ Årsdale M.Ff På fiskeri i Østersøen Østersøen 10. marts Neksø 18. marts Kollideret med Ff. LILLVO af Simrishamn. fra L. foreligger ikke. VESTERHAVET Neksø SM.Ff Fiskeplads Neksø Fisk Påsejlet havnemole Neksø 27. maj Neksø 11. januar Hydraulisk omstyring svigtet. VINNI FINN Ebeltoft Ff Kattegat 1. november Grenå 11. november Fået en ikke bjærget line i skruen. WINNIE Agger M.Ff Agger Thyborøn Stranding Kobberøløbet 4. februar Lemvig 31. marts Isgang. WÄSTERLED M.Ff Fladengrund Fladengrund 16. november 27. november Uopklaret. Forlist. YOGA M.Ff På fiskeri i 28. oktober 5. november Kollideret med Ff. ROSA HEN RIETTE af. Mangelfuld vagt om bord i R.H. ÅVIAN M.Ff Fisk 14. januar 21. januar Uopklaret. Forlist. 58

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Dänemark. Hans Klüche

Dänemark. Hans Klüche t Hans Klüche Dänemark Entdeckungsreisen im meerumschlungenen Königreich: Von den Dünenstränden der Nordsee zu den Klippen von Bornholm und Møn, vom nördlichen Skagen ins weltstädtische Kopenhagen Skjern

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By Sjælland Sø 01-jul 11.00 Furesøbadet Frederiksborgvej 101 Værløse Havn 01-jul 12.00 Blegstrædehagen Kanalvej (v. Holbæk Havn) Holbæk AquaCamp 01-jul 13.30 Fløng Svømmehal, Hedehusene Fløng Byvej 24 Hedehusene

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Dansk sejlunions klubber har udlagt ca. 50 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket DS (Dansk Sejlunion). For benyttelse

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 9. februar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 63-70 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede:

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede: Rapportering af lodsninger foretages i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1077 af 21. november 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages

Læs mere

Hovedpunkter i høringssvarene

Hovedpunkter i høringssvarene Bilagshæfte Hovedpunkter i høringssvarene... 2 Storkøbenhavn... 2 Øvrige Sjælland... 3 Lolland-Falster... 5 Fyn... 6 Jylland... 7 Strukturplan 9. udgave... 10 Strukturplan enkelte menigheder... 12 Kirkeskat

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1960 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1961 SØFARTENS BIBLIOTEK Nyhavn 63 København K. Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1954 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1955 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

Klubstandere, alfabetisk ordnet

Klubstandere, alfabetisk ordnet Klubstandere, alfabetisk ordnet Landsforeninger Danmarks Fritidssejler Union Danmarks Tursejlerforening Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Dansk Sejlunion Foreningen til Langturssejladsens Fremme J-klubben

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen Lovtidende A Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen I medfør af lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes: 1. For ydelser leveret af det statslige lodsvæsen

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND KINGFISHER ARCTIC båden er konstrueret til kyst fiskeri og jagt i arktiske farvande med en høj fart. Skroget har særdeles gode egenskaber med hensyn til sødygtighed,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

Deltagerliste på Koldkærgård Konferencecenter den 9. april 2008

Deltagerliste på Koldkærgård Konferencecenter den 9. april 2008 Deltagerliste på Koldkærgård Konferencecenter den 9. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Helle Kousholt Horsens Kommune Irene Paulsen Skanderborg Kommune Jens Eggertsen Odder Kommune Jonna Lund

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2016

LILLA DAN Togtplan 2016 ! LILLA DAN Togtplan 2016 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 65 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Svendborgsundbroen Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at at sikre Svendborgsundbroen mod skibsstød. Hvad er

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1951 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1952 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Hanstholm Havn En ny havn i det i forvejen etablerede samarbejde blandt havne i det gamle Nordjyllands amt Andre

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1955 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1956 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET,Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1956 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1957 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Steen Paldan * Bøgeløkken 15 3700 Rønne * 5695 4938 & 4014 4995 www.kajaksteen.dk steen@paldan.info

Steen Paldan * Bøgeløkken 15 3700 Rønne * 5695 4938 & 4014 4995 www.kajaksteen.dk steen@paldan.info Steen Paldan * Bøgeløkken 15 3700 Rønne * 5695 4938 & 4014 4995 www.kajaksteen.dk steen@paldan.info Rutebeskrivelse Bornholm Bornholms lange hvide sandstrande Balka Arnager i alt ca. 30 km. RUTEBESKRIVELSE:

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1961 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1962 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og foto: frost Ideen med at skrive lidt om Lillebælts Nordlige del er at fortælle om de oplevelser og muligheder der er her, og så er det også mit farvand her har jeg sejlet i 60 år men der er stadig noget

Læs mere