Frivilligt arbejde gavner karrieren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt arbejde gavner karrieren"

Transkript

1 Side September DUF Fokus Frivilligt arbejde gavner karrieren Foto: Mikal Schlosser Næsten 80 procent af danske erhvervsledere har været aktive i foreningslivet. Engagementet har gavnet deres karriere, gjort dem til bedre ledere, og når de ansætter folk, vægter de foreningserfaring højt. Det viser en Gallup-undersøgelse, som DUF har fået foretaget blandt 200 erhvervsledere inden for vidt forskellige brancher. I dette nummer af DUF Fokus kan du læse om undersøgelsens resultater og møde nogle af de mange foreningsaktive, der sætter sig i landets chefstole. Frivilligt arbejde er guld værd og hele grundlaget for min karriere, lyder det fra en IT-direktør, der har stiftet søgeportalen jubii.dk og andre succesrige selskaber. I bladet kan du også møde en sundhedschef, der har været spejder i 40 år. Hun er overbevist om, at foreningsengagementet har ført til, at hun er chef for 700 ansatte. Foreningserfaring kan i høj grad bruges, når unge søger job. Derfor sætter foreningerne i stigende grad fokus på lederuddannelse, der er med til at styrke de unges kompetencer og karrieremuligheder. Desuden samarbejder fl ere foreninger med erhvervslivet om kurser og sponsorater. Imidlertid er der hårdt brug for at synliggøre de mange kompetencer og erfaringer, som unge opnår via deres frivillige arbejde. Samtidig er det afgørende, at landets børne- og ungdomsorganisationer sikres gode vilkår. Et levende foreningsliv er en god investering, for det er i høj grad en investering, som erhvervslivet og hele samfundet høster udbyttet af.

2 Side 2 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Indhold Foreningsaktive indtager chefstolen 3 Ansvarshavende redaktør: Rasmus Hylleberg Redaktion: Mie Schannong Hansen, Jonas Norgaard Mortensen og Arne Simonsen Fotos: Mikal Schlosser, Claus Quiding (LandboUngdom), Mogens Laier, Monica Lausten (De grønne pigespejdere), Jakob Carlsen (KFUMspejderne), Anders Rostgaard Bystrup og Claudia Adeath Layout: Anne-Mette Thomsen, grafi liokus.dk Tryk: InterMail Graphic A/S DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfi gsvej København Ø Telefon Foreningslivet var motor for IT-succes 4 Fritiden gør en forskel 5 Nyt samspil med erhvervslivet 6 Et knob foran i karrieren 7 Grise og gazeller 8 Fra spejder til kommunalchef 9 Trinbræt til drømmejobbet 10 Partnerskab fyldt med muligheder 11 Værdsæt talenterne 12

3 Side 3 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Foreningsaktive indtager chefstolen Frivilligt arbejde er godt for karrieren, viser en Gallupundersøgelse blandt 200 erhvervsledere, der har været aktive i foreningsarbejde. Fotos: Mikal Schlosser 78 procent af de adspurgte erhvervsledere har været aktive i foreningslivet, og langt de fl este har deltaget i foreningsaktiviteter i mere end fi re år. Næsten tre ud af fi re chefer, som har været foreningsaktive, mener, at det frivillige arbejde har været godt for deres karriere. Desuden mener de fl este chefer, at foreningslivet har gjort dem til bedre ledere. Gallup har spurgt erhvervslederne om, hvordan deres deltagelse i det frivillige foreningsliv har bidraget til deres karriere og lederevner. Undersøgelsen konkluderer klart, at erhvervsledernes frivillige arbejde og engagement spiller en stor rolle i deres karriere: 51 % af ledere med foreningserfaring mener, at erfaringen har bidraget til, at de blev chefer. 61 % af ledere med foreningserfaring mener, at erfaringen har gjort dem til bedre chefer. 72 % af ledere med foreningserfaring mener, at erfaringen har gavnet deres karriere. Gallup-undersøgelsen viser samtidig, at erhvervslederne i høj grad skeler til ansøgernes fritidserfaringer, når de ansætter nye medarbejdere: 81 % af lederne vurderer, at foreningslivet styrker de unges erhvervsmuligheder. 82 % af lederne fi nder det positivt, hvis en jobansøger har ledererfaring fra foreningslivet. Gallup-undersøgelsen blev gennemført i slutningen af De adspurgte var erhvervsledere i virksomheder med over 20 ansatte. I hvilken grad har din foreningserfaring bidraget til din karriere? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 4% 18% 21% 57% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere med foreningserfaring % 100 Har dit foreningsengagement medvirket positivt til, at du er blevet leder? Ja Nej Ved ikke 2% 44% 54% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere med foreningserfaring % 100

4 Side 4 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Foreningslivet var motor for IT-succes IT-direktør Henrik Sørensen, der har stiftet søgeportalen Jubii og fl ere andre fi rmaer, forklarer succesen med, at han var foreningsaktiv. Foto: Claudia Adeath Min erfaring som foreningsaktiv er hele baggrunden for, at jeg er en beslutningsdygtig leder Henrik Sørensen, direktør og iværksætter Jubii.dk, Danmarks største søgeportal, der i 2000 blev solgt for 100 millioner kroner, og Spamfi ghter, en af Europas største spamfi lter-producenter, ville ikke eksistere i dag, hvis det ikke havde været for udvekslingsorganisationen Youth For Understanding, YFU. Så klart er budskabet fra 43-årige Henrik Sørensen, der i 1995 var med til at stifte Jubii, som internetbrugere dagligt besøger. Som 17-årig var Henrik udvekslingsstudent i USA, og da han kom hjem, var han aktiv i foreningen i seks år. Det gav startskuddet til min karriere. Min erfaring som foreningsaktiv er hele baggrunden for, at jeg er en beslutningsdygtig leder i dag, siger Henrik Sørensen, medejer af Spamfi ghter, der på verdensplan har 3,6 millioner kunder. Henrik Sørensen, der stadig er medlem af YFU, fastslår, at hans udvekslingsophold og erfaring med foreningsarbejde har haft afgørende betydning for hans karriere. Opholdet i USA var et kulturchok, men det udvidede hans horisont og modnede ham: Opholdet har gjort mig modigere, mere selvsikker, givet mig bedre sprogkundskaber, og jeg fået forståelse for andre kulturer. Der var også mange nederendage, men man opdager, at man godt kan leve uden mor og far. Efter opholdet blev Henrik aktiv i udvekslingsorganisationen. Han var med i regionalledelsen i København, organiserede ophold for andre unge og lavede arrangementer for værtsfamilier, unge og forældre. Når man er med til at organisere, får man hår på brystet. Jeg fandt ud af, at det ikke er farligt at stille sig op foran andre og sige sin mening. Når folk lytter, får man lyst til at komme med fl ere idéer, siger IT-direktøren, der stadig bruger sit netværk fra YFU, der er blandt DUFs medlemsorganisationer. For nylig ledte vi efter en person til ledergruppen. Selvom vi fi k mange ansøgninger, ansatte jeg en person fra mit gamle netværk i foreningslivet, fordi jeg vidste, hvad han stod for. Gør din erfaring fra foreningslivet dig til en bedre leder? Ja Nej Ved ikke 1% 39% 60% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere med foreningserfaring % 100

5 Side 5 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Fritiden gør en forskel Foreningserfaring kan i høj grad bruges, når unge søger job. Kvalifi kationer fra fritiden er afgørende, når ansøgere er lige dygtige. Foto: Mikal Schlosser Det er ikke ligegyldigt, om man arbejder på en café eller er besøgsven i Røde Kors Christian Kurt Nielsen, rekrutteringsdirektør Bartender på en smart café i København eller leder i en politisk ungdomsorganisation. Fritiden gør en forskel, når unge kæmper om job. Når arbejdsgivere besætter ledige stillinger, ser de ikke kun på ansøgernes uddannelse, men også på, hvad de laver i fritiden. Det siger meget om personligheden, om man har job på en Statoil-tank, tager til stranden med drengene og drikker øl eller er besøgsven i Røde Kors. Når ansøgeren viser et samfundsengagement i fritiden, illustrerer det overskud og giver et sympatisk billede, fastslår Christian Kurt Nielsen, direktør i det anerkendte konsulentfi rma Mercuri Urval. Foreningserfaring kan ofte bruges i erhvervslivet blandt andet fordi, ansøgere med baggrund i foreningsverdenen typisk er ildsjæle med stor energi. Foreningserfaring kan ende med jobgevinst, fordi man kan skille sig ud fra modkandidater. Når kandidaterne har samme uddannelse og erfaring, kigger vi på personligheden, konstaterer direktøren i det internationale rekrutteringsfi rma. I Danmark er Mercuri Urval hvert år med til at gennemgå jobansøgninger, personlighedsteste personer og besætte stillinger. I den forbindelse kan foreningserfaring gøre forskellen, når man søger nyt job eller ny uddannelse. Mange arbejdsgivere lægger vægt på, at ansøgerne har erfaring ved siden af studiemiljøet. Især nyuddannede kan med fordel bruge et foreningsengagement til at illustrere deres personlige kvalifi kationer og dermed adskille sig fra andre kandidater, siger rekrutteringsdirektøren. Hvilke kompetencer kan et foreningsengagement give? Lederkompetence 76% Samarbejdskompetence 95% Stærke netværk 69% Sociale kompetencer 93% International erfaring 29% Organisatorisk kompetence 67% Formidlingskompetence 87% Andre 4% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere %

6 Side 6 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Spejdere lærer en masse, som erhvervslivet kan bruge. Vi skal beskrive det bedre, så organisationens arbejde anerkendes i højere grad. Benny Agergaard, generalsekretær, DDS Nyt samspil med erhvervslivet Flere af DUFs medlemsorganisationer synliggør de kompetencer, som de unge kan bruge i karrieren. Samtidig øges samarbejdet med erhvervslivet. Lederskab, projekthåndtering, sociale færdigheder og kommunikation. Unge tilegner sig mange kompetencer som aktive i foreningslivet. Kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Derfor gør børne- og ungdomsorganisationerne i stigende grad en indsats for at dokumentere, hvad deres medlemmer og ledere opnår ved at engagere sig. Spejdere lærer en masse, som erhvervslivet kan bruge. Men vi er nødt til at beskrive det mere enkelt. For eksempel er vi ved at lave en fi lm med spejdere, der gør det godt erhvervsmæssigt, siger Benny Agergaard, generalsekretær i Det Danske Spejderkorps, DDS. I Ungdommens Røde Kors rekrutterer man frivillige med budskabet: Få en linje på dit CV. Og udvekslingsorganisationen AFS Interkultur lokker direkte i deres informationsmaterialer med, at unge kan bruge et udvekslingsophold i udlandet til at kvalifi cere sig til arbejdsmarkedet: Du får arbejdserfaring fra udlandet, som er værdifuld og efterspurgt både i forhold til studier og erhvervslivet. En række af DUFs medlemsorganisationer har lavet sponsoraftaler med erhvervslivet. Eksempelvis støtter fl ere erhvervsfonde KFUM-spejdernes lederuddannelse Scout Academy, og AFS Interkultur har en aftale med to fi rmaer, der sponsorer stipendier, så fl ere unge kan komme på udvekslingsophold. Også Musik & Ungdom, hvor mange professionelle musikere har begyndt deres karriere, sponsoreres. En række fonde støtter foreningens sommerarrangement - Musikskoledage i Tivoli, hvor tusinder af unge optræder hvert år. Foto: Anders Rostgaard Bystrup Foto: Mikal Schlosser

7 Side 7 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Et knob foran i karrieren KFUM-spejdernes Scout Academy uddanner unge ledere med støtte fra erhvervsfonde. Spejderne laver socialt arbejde og får en udtalelse til CV et. Foto: Jacob Carlsen, KFUM-spejderne Vi giver dem en udtalelse til CV et. Deltagerne får dokumenteret deres personlige kompetencer. Torben Stenstrup, kursusleder, Scout Academy Jeg tænkte meget på, at jeg kan skrive lederuddannelsen på mit CV, siger 25-årige Marianne Simonsen fra Haderslev, da hun forklarer, hvorfor hun valgte den nye lederuddannelse i sin fritid. Marianne er en af 40 spejdere fra 18 til 24 år, som har deltaget i kurset, der kombinerer ledelse og samfundsengagement. Deltagerne laver frivilligt arbejde for andre unge; eksempelvis handicappede, socialt svage eller unge med etnisk baggrund. Sammen med to andre spejdere har Marianne arrangeret en weekendtur for otte handicappede. Jeg har lært meget af at skulle prøve at sælge min idé og organisere arrangementet sammen med pædagoger og handicappede. Den erfaring kan man bruge i mange job, mener Marianne Simonsen, der læser til diætist. Lego, Danfoss og Grundfos samt Fødevareministeriet har givet Scout Academy 1,2 millioner kroner. Desuden samarbejder spejderne med DUF og Niels Brocks Handelsskole om projektet. Lederuddannelsen er ved at rejse syv millioner kroner, så der uddannes yderligere 100 ledere, oplyser kursusleder Torben Stenstrup og tilføjer: Spejderarbejdet er blevet for navlebeskuende. I andre lande slukker spejdere skovbrande, renser fl oder og uddeler nødhjælp. I Danmark er der ingen katastrofer, men spejderne kan lave socialt arbejde. Deltagerne får et kursusbevis, som nøje beskriver, hvad de har lært, understreger kursuslederen: Vi giver dem en udtalelse til CV et. Dermed kan arbejdsgiverne ikke blot se, at de har været spejdere. Deltagerne får dokumenteret deres personlige kompetencer. Marianne Simonsen vil bruge lederuddannelsen og spejderarbejdet, når hun skal søge job. Siden hun var otte, har fritiden budt på lejrbål, knob og natløb. Efterhånden fi k hun mere ansvar og blev spejderleder: Det har givet en masse succesoplevelser. I starten var jeg en lille genert pige, men jeg fandt ud af, at jeg godt kan være leder. Det har givet mig selvtillid. Læs mere på Er det erhversfremmende for unge at deltage i foreninger? Er det positivt, hvis en jobkandidat har været foreningsleder? I høj grad 13% Ja 82% I nogen grad 68% Nej 14% I ringe grad Nej/ved ikke 17% 4% % 100 Ved ikke 4% % 100 Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere

8 Side 8 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Grise og gazeller Foto: Claus Quiding, LandboUngdom Moderne landmand bygger succes på foreningsarbejde. To gange har 34-årige Lars Hansen fået Gazelle-prisen, der gives til driftige landmænd. I LandboUngdom har jeg fået en enorm indsigt i landbrugspolitik og økonomi. Der er ingen tvivl om, at det har påvirket min karriere. Lars Hansen, vinder af landbrugets vækstpris Jeg bruger mit netværk, som jeg har skabt i LandboUngdom. Jeg har fået en enorm indsigt i landbrugspolitik og økonomi. Det bruger jeg meget i min karriere, siger Lars Hansen fra Fyn. Lars begyndte i LandboUngdom for 15 år siden. I starten var det festerne og sammenholdet, der lokkede. Senere tog interessen for landbrugspolitik over, og han var landsformand fra 2000 til 2004: Der er ingen tvivl om, at det har påvirket min karriere. Man bliver bevidst om, hvordan landbruget er skruet sammen, man møder interessante personer og er tæt på tal og statistikker, så man kan se, hvor udviklingen går hen. Lars har modtaget landbrugets Gazelle-pris to gange, fordi hans virksomhed vokser støt. Han startede med 40 køer og 40 hektar jord i dag har han 900 søer med smågrise, tre landejendomme og driver 350 hektar jord. En moderne landmand tjener ikke pengene med møggreben, men ved computeren. Kunsten er at holde øje med dollaren, renten, sælge grisene, når prisen er høj og købe foder, når prisen er lav. Det handler om at netværke og bruge de nyeste metoder. Lars syn på moderne landbrug blev grundlagt i Landbo- Ungdom. Moderne ledelse handler om at gøre andre dygtige, for det skaber succes. Det bruger jeg i mit job som landmand, hvor jeg har fem ansatte, siger Lars Hansen. Erfaringen fra LandboUngdom har også givet ham mod på at fortsætte foreningsarbejdet. I dag er han formand for Agrogården, et rådgivningscenter med 100 ansatte.

9 Side 9 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Fra spejder til kommunalchef Foto: Monica Lausten Sundhedschef Grete Bækgaard mener, at De grønne pigespejderes lederuddannelse har banet vejen for hendes karriere. Som spejder har jeg lært at planlægge og tænke over de scenarier, som kan opstå. Så kan man bedre tackle uforudsete ting. Det kan jeg også bruge som sundhedschef. Grete Bækgaard, spejderleder og sundhedschef Tjikker likker tjau tjau tjau. Grete Bækgaard var ti år, da hun første gang hilste på spejdermanér. Som 54-årig er hun stadig aktiv spejder som næstformand i De grønne pigespejdere og overbevist om, at spejdernes lederuddannelse er medvirkende til, at hun i dag er chef i Lemvig Kommune: Spejderarbejdet er uden tvivl én af grundene til, at jeg er blevet chef for 700 medarbejdere. Jeg har lært at formidle og planlægge. Som patruljeleder lærer man andre at binde knob. Senere skal man indrette en lejrplads eller samarbejde internationalt. Alt sammen handler om at være godt forberedt. Det bruger jeg også som chef i mit civile liv. Allerede som 20-årig blev Grete tropleder for 40 piger. Senere blev hun divisionschef og lejrchef som spejderkarrierens foreløbige højdepunkt. Jeg har fået mange udfordringer, og jeg har tænkt, at jeg aldrig klarer det. Men når man står på tæer for at klare det, udvikler man sig personligt. Når Grete som sundhedschef ansætter nye medarbejdere, ser hun meget på, hvad de laver i fritiden. Er kandidaterne fagligt lige dygtige, så er deres personlighed og engagement afgørende: Jeg vægter et samfundsengagement højt. Det at være frivillig betyder, at man lærer at tage ansvar og samarbejde, siger Grete Bækgaard.

10 Side 10 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Trinbræt til drømmejobbet Foreningserfaring kan hjælpe dig til at komme igennem nåleøjet på uddannelsesinstitutionerne og dermed bane vej for drømmejobbet. Foto: Mikal Schlosser Af Mie Schannong Hansen Bryd uddannelsesmonopolerne ned. Giv de reelle kompetencer en chance. Undervisningsminister Bertel Haarder Vi skal af med de barrierer, som gør det svært at videreuddanne sig og få anerkendt det, man faktisk kan. Undervisningsminister Bertel Haarder havde et klart og kontant budskab i sin åbningstale på Sorømødet i august Her var repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet og uddannelsesinstitutionerne samlet for at diskutere, hvordan kompetencer fra blandt andet foreningsarbejde kan give adgang til uddannelser. Fra 1. august skal voksen- og efteruddannelser lave en realkompetencevurdering af hver enkelt ansøger, hvor både uddannelse og kompetencer fra foreningsarbejde tæller i den samlede afgørelse. For unge, som er aktive i frivillige organisationer, betyder det, at deres erfaringer med foreningsarbejde giver dem adgang til uddannelse og drømmejobbet. DUF har de sidste år arbejdet med at beskrive og synliggøre de kompetencer, unge får gennem engagement i de frivillige børne- og ungdomsorganisationer. Derfor glæder det DUF, at de mange kompetencer, som foreningsaktive i DUFs medlemsorganisationer opnår, nu anerkendes: Engagerede i foreningslivet løfter en fantastisk rolle med at danne og udfordre børn og unge. Men de går også på mange måder i livets skole og tilegner sig uvurderlige kompetencer, som ikke kan læres på skolebænken. Det er på høje tid, at uddannelsessystemet anerkender det, siger DUFs formand, Jeppe Bruus Christensen. Anerkendelse af realkompetencer vil, ifølge undervisningsminister Bertel Haarder, brede sig til resten af uddannelsessystemet de kommende år: Til uddannelsesfolkene vil jeg sige: Bryd uddannelsesmonopolerne ned. Giv de reelle kompetencer en chance. FAKTA Den 1. august trådte en ny lov om anerkendelse af realkompetencer i kraft. Realkompetence er alt det, du kan, uanset hvor og hvordan du har lært det. Test dine egne realkompetencer på Læs mere om realkompetencer på

11 Side 11 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Det handler om at fi nde en virksomhed, som deler foreningens værdier og visioner Lotte Jensen, projekt- og fundraisingdirektør, Up Front Europe. Partnerskab fyldt med muligheder Synlighed og kolde kontanter er nogle af de fordele, som foreninger opnår, hvis de indgår et partnerskab med erhvervslivet. Af Mie Schannong Hansen Den kritiske forbruger ser ikke kun på pris og produkt, men også på producenters engagement i samfundet. Det er en tendens i vækst, og det kan de frivillige børne- og ungdomsorganisationer få meget glæde af, vurderer Lotte Jensen, indehaver af projektudviklingsog fundraisingfi rmaet Up Front Europe. TDC og Børns Vilkår har eksempelvis indgået et partnerskab, som gør det muligt for Børns Vilkår at hjælpe fl ere børn, fordi den anonyme rådgivningstjeneste Børnetelefonen, er udvidet med telefonlinjer og rådgivere. Samtidig kan TDC demonstrere sit engagement i børns vilkår. Frivillige foreninger bliver mere synlige og får økonomisk støtte til kampagner og projekter, mens virksomheder bliver associeret med en god sag. Og det er vigtigt i dag, hvor der ikke kun konkurreres på pris, men også på om virksomheder er socialt ansvarlige, forklarer Lotte Jensen. Det er en god idé, hvis de frivillige foreninger selv henvender sig til erhvervslivet, mener Lotte Jensen: Det handler om at fi nde en virksomhed, som deler foreningens værdier og visioner, og derefter udvikle et spændende koncept, som virksomheden får lyst til være en del af. Direktør Lotte Jensen underviser på Partnerskaber med erhvervslivet. Et kursus organiseret af DUF, som skal stimulere til nytænkning og videreudvikling af de frivillige børne- og ungdomsorganisationers samarbejde med erhvervslivet. Læs mere om TDC og Børn Vilkårs samarbejde på www. bornsvilkar.dk. Læs mere om virksomheders sociale ansvar Corporate social responsibility, CSR på Foto: Mogens Laier Foto: Mikal Schlosser

12 Side 12 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Værdsæt talenterne Foto: Mikal Schlosser Gode samarbejdsevner, ansvarlighed, kreativitet og evnen til at idéudvikle. Det er nogle af de kompetencer, som børn og unge opnår ved at være aktive i foreningslivet. Det er i høj grad talenter, som erhvervslivet og resten af samfundet nyder godt af. Derfor er der god grund til at værdsætte talenterne. Erhvervslivet og børne- og ungdomsorganisaionerne bør gå i dialog om, hvad fi rmaer og foreninger kan tilbyde hinanden. Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Når unge er frivillige i elevrådet, spejdergruppen, musikforeningen eller i en politisk ungdomsorganisation, så skaber de venskaber og høster gode oplevelser men også erfaringer, der gør en forskel, når de søger job eller uddanner sig. Stadig fl ere frivillige organisationer arbejder systematisk med at beskrive og dokumentere det, børn og unge lærer ved at engagere sig. Det sker via kursusbeviser og udtalelser. DUFs medlemsorganisationer gør et kæmpe stykke arbejde for at opkvalifi cere de unge blandt andet gennem lederuddannelser. Foreningerne er blevet bevidste om, at de unge - der i stigende grad er målrettede og kvalitetsbevidste - vil bruge engagementet til noget. De unge ved, at fritidsvalget har betydning for deres fremtidsmuligheder. Derfor er der stadig behov for at synliggøre, hvad de unge lærer i fritiden. Når foreningsaktive laver arrangementer for andre børn og unge, lærer de at planlægge, gennemføre projekter og holde mange bolde i luften. Foreningsledere lærer at motivere, lede andre og respektere andres holdninger. Det frivillige arbejde er guld værd for arbejdsmarkedet og dermed hele samfundet. Derfor bør erhvervslivet og de mange børne- og ungdomsorganisationer arbejde tættere sammen og gå i dialog om, hvad fi rmaer og foreninger kan tilbyde hinanden. Desuden bør børne- og ungdomsorganisationerne sikres gode vilkår. En investering i foreningslivet gavner ikke alene hundredtusindvis af børn og unge. Det er også en samfundsøkonomisk god investering. Derfor er opfordringen: Værdsæt talenterne! Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Foto: Mikal Schlosser

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt.

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt. Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. 1>2 >3>GO!og så Sådan skaber I et internationalt projekt Tre nemme trin, er I i gang. >trin 1: find en GOD IDÉ Siden

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION

Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION ET KVALITETSTILBUD TIL DIG DER ØNSKER AT SKABE FORANDRING! REFLEKS2010 LØRDAG DEN 25. TIL SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER 2010 Refleks2010 Refleks2010 VELKOMMEN

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Foreningsliv i forvandling

Foreningsliv i forvandling Side 1 2009 Februar Foreningsliv i forvandling Børne- og ungdomsorganisationerne påtager sig et stadigt større samfundsengagement i kommunerne. Samtidig er støtten til foreningslivet under revision. DUF

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Unge og EU. DUF Fokus

Unge og EU. DUF Fokus Side 1 2007 Oktober DUF Fokus Unge ønsker et handlekraftigt EU, og mange føler sig som europæere. Alligevel holder en del unge fast i forbeholdene, og næsten alle efterlyser bedre information Af Arne Simonsen

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, KONFLIKTLØSNING, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, STRATEGI I FRIVILLIGE ORGANISATIONER LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN 14.

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

VELKOMMEN. Refleks2013

VELKOMMEN. Refleks2013 3 1 0 2 s k e fl Re UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, FORANDRINGSLEDELSE, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, POSITIONER DIN ORGANISATION LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6 årsberetning 2012 Indhold Unges foreninger på landkortet 3 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4 DUF styrker foreningslivet 6 Uddeling af tipsmidler: driftstilskud, anlægstilskud og InitiativStøtte

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

4H har fået tilsagn om tilskud til 4 projekter til i alt 2,5 mio.kr. i år. Det drejer sig om følgende projekter:

4H har fået tilsagn om tilskud til 4 projekter til i alt 2,5 mio.kr. i år. Det drejer sig om følgende projekter: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 354 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. oktober 2007 Sagsnr.: 3305 Udvalget

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Personlige oplysninger. Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand

Personlige oplysninger. Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Sydhavn Sydhavns Plads 4 2450 København SV www.ucc.dk KompetenceCV Kort beskrevet er kompetencer, det man kan med det man har lært. Kompetencer kan læres og

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM

LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM Teach First Graduate program i samarbejde med Start din karriere med at inspirere dem, der har mest brug for det. Teach First er et toårigt graduate program, hvor du underviser

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge!

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! STATUSRAPPORT 212-213 Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! www.aonbhd.dk INDHOLD Indledning Voksende berøringsflade Børnehjælpsdagens aktiviteter Aon United Dagen Aon Football

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Danmark mangler en ungdomspolitik

Danmark mangler en ungdomspolitik Side 1 2007 November DUF Fokus Danmark mangler en ungdomspolitik Som et af de få lande i EU har Danmark ingen overordnet ungdomspolitik. DUF ønsker, at en ungdomskommission skal bane vejen for en helhedsorienteret

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere