Frivilligt arbejde gavner karrieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt arbejde gavner karrieren"

Transkript

1 Side September DUF Fokus Frivilligt arbejde gavner karrieren Foto: Mikal Schlosser Næsten 80 procent af danske erhvervsledere har været aktive i foreningslivet. Engagementet har gavnet deres karriere, gjort dem til bedre ledere, og når de ansætter folk, vægter de foreningserfaring højt. Det viser en Gallup-undersøgelse, som DUF har fået foretaget blandt 200 erhvervsledere inden for vidt forskellige brancher. I dette nummer af DUF Fokus kan du læse om undersøgelsens resultater og møde nogle af de mange foreningsaktive, der sætter sig i landets chefstole. Frivilligt arbejde er guld værd og hele grundlaget for min karriere, lyder det fra en IT-direktør, der har stiftet søgeportalen jubii.dk og andre succesrige selskaber. I bladet kan du også møde en sundhedschef, der har været spejder i 40 år. Hun er overbevist om, at foreningsengagementet har ført til, at hun er chef for 700 ansatte. Foreningserfaring kan i høj grad bruges, når unge søger job. Derfor sætter foreningerne i stigende grad fokus på lederuddannelse, der er med til at styrke de unges kompetencer og karrieremuligheder. Desuden samarbejder fl ere foreninger med erhvervslivet om kurser og sponsorater. Imidlertid er der hårdt brug for at synliggøre de mange kompetencer og erfaringer, som unge opnår via deres frivillige arbejde. Samtidig er det afgørende, at landets børne- og ungdomsorganisationer sikres gode vilkår. Et levende foreningsliv er en god investering, for det er i høj grad en investering, som erhvervslivet og hele samfundet høster udbyttet af.

2 Side 2 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Indhold Foreningsaktive indtager chefstolen 3 Ansvarshavende redaktør: Rasmus Hylleberg Redaktion: Mie Schannong Hansen, Jonas Norgaard Mortensen og Arne Simonsen Fotos: Mikal Schlosser, Claus Quiding (LandboUngdom), Mogens Laier, Monica Lausten (De grønne pigespejdere), Jakob Carlsen (KFUMspejderne), Anders Rostgaard Bystrup og Claudia Adeath Layout: Anne-Mette Thomsen, grafi liokus.dk Tryk: InterMail Graphic A/S DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfi gsvej København Ø Telefon Foreningslivet var motor for IT-succes 4 Fritiden gør en forskel 5 Nyt samspil med erhvervslivet 6 Et knob foran i karrieren 7 Grise og gazeller 8 Fra spejder til kommunalchef 9 Trinbræt til drømmejobbet 10 Partnerskab fyldt med muligheder 11 Værdsæt talenterne 12

3 Side 3 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Foreningsaktive indtager chefstolen Frivilligt arbejde er godt for karrieren, viser en Gallupundersøgelse blandt 200 erhvervsledere, der har været aktive i foreningsarbejde. Fotos: Mikal Schlosser 78 procent af de adspurgte erhvervsledere har været aktive i foreningslivet, og langt de fl este har deltaget i foreningsaktiviteter i mere end fi re år. Næsten tre ud af fi re chefer, som har været foreningsaktive, mener, at det frivillige arbejde har været godt for deres karriere. Desuden mener de fl este chefer, at foreningslivet har gjort dem til bedre ledere. Gallup har spurgt erhvervslederne om, hvordan deres deltagelse i det frivillige foreningsliv har bidraget til deres karriere og lederevner. Undersøgelsen konkluderer klart, at erhvervsledernes frivillige arbejde og engagement spiller en stor rolle i deres karriere: 51 % af ledere med foreningserfaring mener, at erfaringen har bidraget til, at de blev chefer. 61 % af ledere med foreningserfaring mener, at erfaringen har gjort dem til bedre chefer. 72 % af ledere med foreningserfaring mener, at erfaringen har gavnet deres karriere. Gallup-undersøgelsen viser samtidig, at erhvervslederne i høj grad skeler til ansøgernes fritidserfaringer, når de ansætter nye medarbejdere: 81 % af lederne vurderer, at foreningslivet styrker de unges erhvervsmuligheder. 82 % af lederne fi nder det positivt, hvis en jobansøger har ledererfaring fra foreningslivet. Gallup-undersøgelsen blev gennemført i slutningen af De adspurgte var erhvervsledere i virksomheder med over 20 ansatte. I hvilken grad har din foreningserfaring bidraget til din karriere? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 4% 18% 21% 57% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere med foreningserfaring % 100 Har dit foreningsengagement medvirket positivt til, at du er blevet leder? Ja Nej Ved ikke 2% 44% 54% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere med foreningserfaring % 100

4 Side 4 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Foreningslivet var motor for IT-succes IT-direktør Henrik Sørensen, der har stiftet søgeportalen Jubii og fl ere andre fi rmaer, forklarer succesen med, at han var foreningsaktiv. Foto: Claudia Adeath Min erfaring som foreningsaktiv er hele baggrunden for, at jeg er en beslutningsdygtig leder Henrik Sørensen, direktør og iværksætter Jubii.dk, Danmarks største søgeportal, der i 2000 blev solgt for 100 millioner kroner, og Spamfi ghter, en af Europas største spamfi lter-producenter, ville ikke eksistere i dag, hvis det ikke havde været for udvekslingsorganisationen Youth For Understanding, YFU. Så klart er budskabet fra 43-årige Henrik Sørensen, der i 1995 var med til at stifte Jubii, som internetbrugere dagligt besøger. Som 17-årig var Henrik udvekslingsstudent i USA, og da han kom hjem, var han aktiv i foreningen i seks år. Det gav startskuddet til min karriere. Min erfaring som foreningsaktiv er hele baggrunden for, at jeg er en beslutningsdygtig leder i dag, siger Henrik Sørensen, medejer af Spamfi ghter, der på verdensplan har 3,6 millioner kunder. Henrik Sørensen, der stadig er medlem af YFU, fastslår, at hans udvekslingsophold og erfaring med foreningsarbejde har haft afgørende betydning for hans karriere. Opholdet i USA var et kulturchok, men det udvidede hans horisont og modnede ham: Opholdet har gjort mig modigere, mere selvsikker, givet mig bedre sprogkundskaber, og jeg fået forståelse for andre kulturer. Der var også mange nederendage, men man opdager, at man godt kan leve uden mor og far. Efter opholdet blev Henrik aktiv i udvekslingsorganisationen. Han var med i regionalledelsen i København, organiserede ophold for andre unge og lavede arrangementer for værtsfamilier, unge og forældre. Når man er med til at organisere, får man hår på brystet. Jeg fandt ud af, at det ikke er farligt at stille sig op foran andre og sige sin mening. Når folk lytter, får man lyst til at komme med fl ere idéer, siger IT-direktøren, der stadig bruger sit netværk fra YFU, der er blandt DUFs medlemsorganisationer. For nylig ledte vi efter en person til ledergruppen. Selvom vi fi k mange ansøgninger, ansatte jeg en person fra mit gamle netværk i foreningslivet, fordi jeg vidste, hvad han stod for. Gør din erfaring fra foreningslivet dig til en bedre leder? Ja Nej Ved ikke 1% 39% 60% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere med foreningserfaring % 100

5 Side 5 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Fritiden gør en forskel Foreningserfaring kan i høj grad bruges, når unge søger job. Kvalifi kationer fra fritiden er afgørende, når ansøgere er lige dygtige. Foto: Mikal Schlosser Det er ikke ligegyldigt, om man arbejder på en café eller er besøgsven i Røde Kors Christian Kurt Nielsen, rekrutteringsdirektør Bartender på en smart café i København eller leder i en politisk ungdomsorganisation. Fritiden gør en forskel, når unge kæmper om job. Når arbejdsgivere besætter ledige stillinger, ser de ikke kun på ansøgernes uddannelse, men også på, hvad de laver i fritiden. Det siger meget om personligheden, om man har job på en Statoil-tank, tager til stranden med drengene og drikker øl eller er besøgsven i Røde Kors. Når ansøgeren viser et samfundsengagement i fritiden, illustrerer det overskud og giver et sympatisk billede, fastslår Christian Kurt Nielsen, direktør i det anerkendte konsulentfi rma Mercuri Urval. Foreningserfaring kan ofte bruges i erhvervslivet blandt andet fordi, ansøgere med baggrund i foreningsverdenen typisk er ildsjæle med stor energi. Foreningserfaring kan ende med jobgevinst, fordi man kan skille sig ud fra modkandidater. Når kandidaterne har samme uddannelse og erfaring, kigger vi på personligheden, konstaterer direktøren i det internationale rekrutteringsfi rma. I Danmark er Mercuri Urval hvert år med til at gennemgå jobansøgninger, personlighedsteste personer og besætte stillinger. I den forbindelse kan foreningserfaring gøre forskellen, når man søger nyt job eller ny uddannelse. Mange arbejdsgivere lægger vægt på, at ansøgerne har erfaring ved siden af studiemiljøet. Især nyuddannede kan med fordel bruge et foreningsengagement til at illustrere deres personlige kvalifi kationer og dermed adskille sig fra andre kandidater, siger rekrutteringsdirektøren. Hvilke kompetencer kan et foreningsengagement give? Lederkompetence 76% Samarbejdskompetence 95% Stærke netværk 69% Sociale kompetencer 93% International erfaring 29% Organisatorisk kompetence 67% Formidlingskompetence 87% Andre 4% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere %

6 Side 6 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Spejdere lærer en masse, som erhvervslivet kan bruge. Vi skal beskrive det bedre, så organisationens arbejde anerkendes i højere grad. Benny Agergaard, generalsekretær, DDS Nyt samspil med erhvervslivet Flere af DUFs medlemsorganisationer synliggør de kompetencer, som de unge kan bruge i karrieren. Samtidig øges samarbejdet med erhvervslivet. Lederskab, projekthåndtering, sociale færdigheder og kommunikation. Unge tilegner sig mange kompetencer som aktive i foreningslivet. Kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Derfor gør børne- og ungdomsorganisationerne i stigende grad en indsats for at dokumentere, hvad deres medlemmer og ledere opnår ved at engagere sig. Spejdere lærer en masse, som erhvervslivet kan bruge. Men vi er nødt til at beskrive det mere enkelt. For eksempel er vi ved at lave en fi lm med spejdere, der gør det godt erhvervsmæssigt, siger Benny Agergaard, generalsekretær i Det Danske Spejderkorps, DDS. I Ungdommens Røde Kors rekrutterer man frivillige med budskabet: Få en linje på dit CV. Og udvekslingsorganisationen AFS Interkultur lokker direkte i deres informationsmaterialer med, at unge kan bruge et udvekslingsophold i udlandet til at kvalifi cere sig til arbejdsmarkedet: Du får arbejdserfaring fra udlandet, som er værdifuld og efterspurgt både i forhold til studier og erhvervslivet. En række af DUFs medlemsorganisationer har lavet sponsoraftaler med erhvervslivet. Eksempelvis støtter fl ere erhvervsfonde KFUM-spejdernes lederuddannelse Scout Academy, og AFS Interkultur har en aftale med to fi rmaer, der sponsorer stipendier, så fl ere unge kan komme på udvekslingsophold. Også Musik & Ungdom, hvor mange professionelle musikere har begyndt deres karriere, sponsoreres. En række fonde støtter foreningens sommerarrangement - Musikskoledage i Tivoli, hvor tusinder af unge optræder hvert år. Foto: Anders Rostgaard Bystrup Foto: Mikal Schlosser

7 Side 7 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Et knob foran i karrieren KFUM-spejdernes Scout Academy uddanner unge ledere med støtte fra erhvervsfonde. Spejderne laver socialt arbejde og får en udtalelse til CV et. Foto: Jacob Carlsen, KFUM-spejderne Vi giver dem en udtalelse til CV et. Deltagerne får dokumenteret deres personlige kompetencer. Torben Stenstrup, kursusleder, Scout Academy Jeg tænkte meget på, at jeg kan skrive lederuddannelsen på mit CV, siger 25-årige Marianne Simonsen fra Haderslev, da hun forklarer, hvorfor hun valgte den nye lederuddannelse i sin fritid. Marianne er en af 40 spejdere fra 18 til 24 år, som har deltaget i kurset, der kombinerer ledelse og samfundsengagement. Deltagerne laver frivilligt arbejde for andre unge; eksempelvis handicappede, socialt svage eller unge med etnisk baggrund. Sammen med to andre spejdere har Marianne arrangeret en weekendtur for otte handicappede. Jeg har lært meget af at skulle prøve at sælge min idé og organisere arrangementet sammen med pædagoger og handicappede. Den erfaring kan man bruge i mange job, mener Marianne Simonsen, der læser til diætist. Lego, Danfoss og Grundfos samt Fødevareministeriet har givet Scout Academy 1,2 millioner kroner. Desuden samarbejder spejderne med DUF og Niels Brocks Handelsskole om projektet. Lederuddannelsen er ved at rejse syv millioner kroner, så der uddannes yderligere 100 ledere, oplyser kursusleder Torben Stenstrup og tilføjer: Spejderarbejdet er blevet for navlebeskuende. I andre lande slukker spejdere skovbrande, renser fl oder og uddeler nødhjælp. I Danmark er der ingen katastrofer, men spejderne kan lave socialt arbejde. Deltagerne får et kursusbevis, som nøje beskriver, hvad de har lært, understreger kursuslederen: Vi giver dem en udtalelse til CV et. Dermed kan arbejdsgiverne ikke blot se, at de har været spejdere. Deltagerne får dokumenteret deres personlige kompetencer. Marianne Simonsen vil bruge lederuddannelsen og spejderarbejdet, når hun skal søge job. Siden hun var otte, har fritiden budt på lejrbål, knob og natløb. Efterhånden fi k hun mere ansvar og blev spejderleder: Det har givet en masse succesoplevelser. I starten var jeg en lille genert pige, men jeg fandt ud af, at jeg godt kan være leder. Det har givet mig selvtillid. Læs mere på Er det erhversfremmende for unge at deltage i foreninger? Er det positivt, hvis en jobkandidat har været foreningsleder? I høj grad 13% Ja 82% I nogen grad 68% Nej 14% I ringe grad Nej/ved ikke 17% 4% % 100 Ved ikke 4% % 100 Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere

8 Side 8 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Grise og gazeller Foto: Claus Quiding, LandboUngdom Moderne landmand bygger succes på foreningsarbejde. To gange har 34-årige Lars Hansen fået Gazelle-prisen, der gives til driftige landmænd. I LandboUngdom har jeg fået en enorm indsigt i landbrugspolitik og økonomi. Der er ingen tvivl om, at det har påvirket min karriere. Lars Hansen, vinder af landbrugets vækstpris Jeg bruger mit netværk, som jeg har skabt i LandboUngdom. Jeg har fået en enorm indsigt i landbrugspolitik og økonomi. Det bruger jeg meget i min karriere, siger Lars Hansen fra Fyn. Lars begyndte i LandboUngdom for 15 år siden. I starten var det festerne og sammenholdet, der lokkede. Senere tog interessen for landbrugspolitik over, og han var landsformand fra 2000 til 2004: Der er ingen tvivl om, at det har påvirket min karriere. Man bliver bevidst om, hvordan landbruget er skruet sammen, man møder interessante personer og er tæt på tal og statistikker, så man kan se, hvor udviklingen går hen. Lars har modtaget landbrugets Gazelle-pris to gange, fordi hans virksomhed vokser støt. Han startede med 40 køer og 40 hektar jord i dag har han 900 søer med smågrise, tre landejendomme og driver 350 hektar jord. En moderne landmand tjener ikke pengene med møggreben, men ved computeren. Kunsten er at holde øje med dollaren, renten, sælge grisene, når prisen er høj og købe foder, når prisen er lav. Det handler om at netværke og bruge de nyeste metoder. Lars syn på moderne landbrug blev grundlagt i Landbo- Ungdom. Moderne ledelse handler om at gøre andre dygtige, for det skaber succes. Det bruger jeg i mit job som landmand, hvor jeg har fem ansatte, siger Lars Hansen. Erfaringen fra LandboUngdom har også givet ham mod på at fortsætte foreningsarbejdet. I dag er han formand for Agrogården, et rådgivningscenter med 100 ansatte.

9 Side 9 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Fra spejder til kommunalchef Foto: Monica Lausten Sundhedschef Grete Bækgaard mener, at De grønne pigespejderes lederuddannelse har banet vejen for hendes karriere. Som spejder har jeg lært at planlægge og tænke over de scenarier, som kan opstå. Så kan man bedre tackle uforudsete ting. Det kan jeg også bruge som sundhedschef. Grete Bækgaard, spejderleder og sundhedschef Tjikker likker tjau tjau tjau. Grete Bækgaard var ti år, da hun første gang hilste på spejdermanér. Som 54-årig er hun stadig aktiv spejder som næstformand i De grønne pigespejdere og overbevist om, at spejdernes lederuddannelse er medvirkende til, at hun i dag er chef i Lemvig Kommune: Spejderarbejdet er uden tvivl én af grundene til, at jeg er blevet chef for 700 medarbejdere. Jeg har lært at formidle og planlægge. Som patruljeleder lærer man andre at binde knob. Senere skal man indrette en lejrplads eller samarbejde internationalt. Alt sammen handler om at være godt forberedt. Det bruger jeg også som chef i mit civile liv. Allerede som 20-årig blev Grete tropleder for 40 piger. Senere blev hun divisionschef og lejrchef som spejderkarrierens foreløbige højdepunkt. Jeg har fået mange udfordringer, og jeg har tænkt, at jeg aldrig klarer det. Men når man står på tæer for at klare det, udvikler man sig personligt. Når Grete som sundhedschef ansætter nye medarbejdere, ser hun meget på, hvad de laver i fritiden. Er kandidaterne fagligt lige dygtige, så er deres personlighed og engagement afgørende: Jeg vægter et samfundsengagement højt. Det at være frivillig betyder, at man lærer at tage ansvar og samarbejde, siger Grete Bækgaard.

10 Side 10 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Trinbræt til drømmejobbet Foreningserfaring kan hjælpe dig til at komme igennem nåleøjet på uddannelsesinstitutionerne og dermed bane vej for drømmejobbet. Foto: Mikal Schlosser Af Mie Schannong Hansen Bryd uddannelsesmonopolerne ned. Giv de reelle kompetencer en chance. Undervisningsminister Bertel Haarder Vi skal af med de barrierer, som gør det svært at videreuddanne sig og få anerkendt det, man faktisk kan. Undervisningsminister Bertel Haarder havde et klart og kontant budskab i sin åbningstale på Sorømødet i august Her var repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet og uddannelsesinstitutionerne samlet for at diskutere, hvordan kompetencer fra blandt andet foreningsarbejde kan give adgang til uddannelser. Fra 1. august skal voksen- og efteruddannelser lave en realkompetencevurdering af hver enkelt ansøger, hvor både uddannelse og kompetencer fra foreningsarbejde tæller i den samlede afgørelse. For unge, som er aktive i frivillige organisationer, betyder det, at deres erfaringer med foreningsarbejde giver dem adgang til uddannelse og drømmejobbet. DUF har de sidste år arbejdet med at beskrive og synliggøre de kompetencer, unge får gennem engagement i de frivillige børne- og ungdomsorganisationer. Derfor glæder det DUF, at de mange kompetencer, som foreningsaktive i DUFs medlemsorganisationer opnår, nu anerkendes: Engagerede i foreningslivet løfter en fantastisk rolle med at danne og udfordre børn og unge. Men de går også på mange måder i livets skole og tilegner sig uvurderlige kompetencer, som ikke kan læres på skolebænken. Det er på høje tid, at uddannelsessystemet anerkender det, siger DUFs formand, Jeppe Bruus Christensen. Anerkendelse af realkompetencer vil, ifølge undervisningsminister Bertel Haarder, brede sig til resten af uddannelsessystemet de kommende år: Til uddannelsesfolkene vil jeg sige: Bryd uddannelsesmonopolerne ned. Giv de reelle kompetencer en chance. FAKTA Den 1. august trådte en ny lov om anerkendelse af realkompetencer i kraft. Realkompetence er alt det, du kan, uanset hvor og hvordan du har lært det. Test dine egne realkompetencer på Læs mere om realkompetencer på

11 Side 11 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Det handler om at fi nde en virksomhed, som deler foreningens værdier og visioner Lotte Jensen, projekt- og fundraisingdirektør, Up Front Europe. Partnerskab fyldt med muligheder Synlighed og kolde kontanter er nogle af de fordele, som foreninger opnår, hvis de indgår et partnerskab med erhvervslivet. Af Mie Schannong Hansen Den kritiske forbruger ser ikke kun på pris og produkt, men også på producenters engagement i samfundet. Det er en tendens i vækst, og det kan de frivillige børne- og ungdomsorganisationer få meget glæde af, vurderer Lotte Jensen, indehaver af projektudviklingsog fundraisingfi rmaet Up Front Europe. TDC og Børns Vilkår har eksempelvis indgået et partnerskab, som gør det muligt for Børns Vilkår at hjælpe fl ere børn, fordi den anonyme rådgivningstjeneste Børnetelefonen, er udvidet med telefonlinjer og rådgivere. Samtidig kan TDC demonstrere sit engagement i børns vilkår. Frivillige foreninger bliver mere synlige og får økonomisk støtte til kampagner og projekter, mens virksomheder bliver associeret med en god sag. Og det er vigtigt i dag, hvor der ikke kun konkurreres på pris, men også på om virksomheder er socialt ansvarlige, forklarer Lotte Jensen. Det er en god idé, hvis de frivillige foreninger selv henvender sig til erhvervslivet, mener Lotte Jensen: Det handler om at fi nde en virksomhed, som deler foreningens værdier og visioner, og derefter udvikle et spændende koncept, som virksomheden får lyst til være en del af. Direktør Lotte Jensen underviser på Partnerskaber med erhvervslivet. Et kursus organiseret af DUF, som skal stimulere til nytænkning og videreudvikling af de frivillige børne- og ungdomsorganisationers samarbejde med erhvervslivet. Læs mere om TDC og Børn Vilkårs samarbejde på www. bornsvilkar.dk. Læs mere om virksomheders sociale ansvar Corporate social responsibility, CSR på Foto: Mogens Laier Foto: Mikal Schlosser

12 Side 12 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Værdsæt talenterne Foto: Mikal Schlosser Gode samarbejdsevner, ansvarlighed, kreativitet og evnen til at idéudvikle. Det er nogle af de kompetencer, som børn og unge opnår ved at være aktive i foreningslivet. Det er i høj grad talenter, som erhvervslivet og resten af samfundet nyder godt af. Derfor er der god grund til at værdsætte talenterne. Erhvervslivet og børne- og ungdomsorganisaionerne bør gå i dialog om, hvad fi rmaer og foreninger kan tilbyde hinanden. Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Når unge er frivillige i elevrådet, spejdergruppen, musikforeningen eller i en politisk ungdomsorganisation, så skaber de venskaber og høster gode oplevelser men også erfaringer, der gør en forskel, når de søger job eller uddanner sig. Stadig fl ere frivillige organisationer arbejder systematisk med at beskrive og dokumentere det, børn og unge lærer ved at engagere sig. Det sker via kursusbeviser og udtalelser. DUFs medlemsorganisationer gør et kæmpe stykke arbejde for at opkvalifi cere de unge blandt andet gennem lederuddannelser. Foreningerne er blevet bevidste om, at de unge - der i stigende grad er målrettede og kvalitetsbevidste - vil bruge engagementet til noget. De unge ved, at fritidsvalget har betydning for deres fremtidsmuligheder. Derfor er der stadig behov for at synliggøre, hvad de unge lærer i fritiden. Når foreningsaktive laver arrangementer for andre børn og unge, lærer de at planlægge, gennemføre projekter og holde mange bolde i luften. Foreningsledere lærer at motivere, lede andre og respektere andres holdninger. Det frivillige arbejde er guld værd for arbejdsmarkedet og dermed hele samfundet. Derfor bør erhvervslivet og de mange børne- og ungdomsorganisationer arbejde tættere sammen og gå i dialog om, hvad fi rmaer og foreninger kan tilbyde hinanden. Desuden bør børne- og ungdomsorganisationerne sikres gode vilkår. En investering i foreningslivet gavner ikke alene hundredtusindvis af børn og unge. Det er også en samfundsøkonomisk god investering. Derfor er opfordringen: Værdsæt talenterne! Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Foto: Mikal Schlosser

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

EU-positive unge kræver indflydelse

EU-positive unge kræver indflydelse 2009 Juni DUF Fokus EU-positive unge kræver indflydelse Foto: Christina Guldbrandt 81 procent af de unge føler sig - helt eller delvist - som europæere, viser en ny Gallup-undersøgelse. Ifølge meningsmålingen

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERHVERVSLEDERE OG FRIVILLIG FORENINGSAKTIVITET

UNDERSØGELSE AF ERHVERVSLEDERE OG FRIVILLIG FORENINGSAKTIVITET UNDERSØGELSE AF ERHVERVSLEDERE OG FRIVILLIG FORENINGSAKTIVITET til Dansk Ungdoms Fællesråd Dato: 25/5-2009 Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson 1 1.1 Dataindsamlingsmetode og spørgeskema Dansk Ungdoms

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Fakta om KFUM-Spejderne

Fakta om KFUM-Spejderne Fakta om KFUM-Spejderne Hvem er vi KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps. Vi har ca. 600 grupper i hele Danmark med knap 30.000 medlemmer. I Danmark er der ca. 70.000 spejdere, fordelt på en række

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! ALLE HAR TALENTER VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup Telefon 25 77 86

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt.

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt. Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. 1>2 >3>GO!og så Sådan skaber I et internationalt projekt Tre nemme trin, er I i gang. >trin 1: find en GOD IDÉ Siden

Læs mere

Thomas Kirkeskov. Dialog skaber kultur

Thomas Kirkeskov. Dialog skaber kultur FSB 2. december 2014 Få beboerne med! Præsentation Arbejde: Dansk Røde Kors / Ungdommens Røde Kors Dansk Ungdoms Fællesråd Landbrug & Fødevarer KFUM-Spejderne i Danmark Frivilligt: Fajabefa KFUM-Spejderne

Læs mere

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS VIDSTE DU, AT... #1 Røde Kors er verdens største humanitære organisation. Vi er til stede i 189 lande med 17 millioner frivillige. I Danmark er

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Nye tider nye foreningsformer? Forbrugsorienterede ønskebørn valgmuligheder,

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

refleks Uddannelsesweekend

refleks Uddannelsesweekend refleks 2016 Uddannelsesweekend En weekend med fire vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2016 i Haslev. Refleks2016 VELKOMMEN

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund Indhold Forord 3 Foreninger skaber værdi for samfundet 5 Sådan bidrager foreningerne

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Er du klar til samtalerne?

Er du klar til samtalerne? Er du klar til samtalerne? Inspiration til mérværdi i rekrutteringer 100 Konkrete spørgsmål til din næste samtale Virksomhed Talent Vækst Inden samtalen... Vær forberedt og beslutsom! Inden du går i gang

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Realkompetence og tredje sektor

Realkompetence og tredje sektor Realkompetence og tredje sektor Dokumentationsværktøj m.m. 1 Arbejdet med realkompetence er en proces Afklaring få øje på egne kompetencer sætte ord på finde ud af hvad de kan bruges til motivation Dokumentation

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks 15 Jens veggerby Galleriejer med passion for ure Af Henriette møller. Foto: per gudmann, 2 x hobby På Ny Østergade i den mere fashionable del af

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? En kampagne der skal nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk Hvorfor ikke? Hvis du vil vide mere - se www.hvorfor-ikke.dk

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Realkompetencer skal være synlige Vi lærer hele tiden noget. Vi bliver klogere, dygtigere, bedre til et eller andet. Vi får flere kompetencer.

Realkompetencer skal være synlige Vi lærer hele tiden noget. Vi bliver klogere, dygtigere, bedre til et eller andet. Vi får flere kompetencer. Hvad er realkompetence? Kernen i ordet er kompetence. Realkompetence udtrykker, at der er tale om reelle, faktiske kompetencer, som den enkelte kan bruge i konkrete situationer. Det er også formelle kompetencer,

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

THE DANISH SCOUT COUNCIL. The Scout International Student Exchange Programme: Udvekslingsspejdere fra Australien - Vinter 2012/13

THE DANISH SCOUT COUNCIL. The Scout International Student Exchange Programme: Udvekslingsspejdere fra Australien - Vinter 2012/13 The Scout International Student Exchange Programme: Udvekslingsspejdere fra Australien - Vinter 2012/13 THE DANISH SCOUT COUNCIL The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

Thomas Kirkeskov. Dialog skaber kultur

Thomas Kirkeskov. Dialog skaber kultur FSB 22. oktober 2015 Få beboerne med! Præsentation Thomas Kirkeskov Arbejde: Dansk Røde Kors / Ungdommens Røde Kors Dansk Ungdoms Fællesråd Landbrug & Fødevarer KFUM-Spejderne i Danmark Frivilligt: Fajabefa

Læs mere

Sejt, du er blevet leder!

Sejt, du er blevet leder! Sejt, du er blevet leder! Sejt, du er blevet leder! Som leder er din opgave at planlægge møder, og holde gejsten oppe hos spejderne når det regner. Selvfølgelig varierer dine opgaver alt ef ter om du er

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION

Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION ET KVALITETSTILBUD TIL DIG DER ØNSKER AT SKABE FORANDRING! REFLEKS2010 LØRDAG DEN 25. TIL SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER 2010 Refleks2010 Refleks2010 VELKOMMEN

Læs mere

Bliv. værtsfamilie. for YFU

Bliv. værtsfamilie. for YFU Bliv værtsfamilie for YFU I Youth For Understanding arbejder vi for at fremme international kulturforståelse. Vi er en non-profit organisation uden religiøs, politisk eller økonomisk tilknytning. I over

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Noman Malik, Minoritetskonsulent hos DUF 2. december 2008 Om mig selv Noman Malik, cand.merc.emf

Læs mere

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering i Grønland Projektleder: Peter Sørensen Fredag den 22. oktober 2010 Arbejdsmarkedspolitiske udfordring Alment om Realkompetencevurdering

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at styrke mit akademiske engelsk og for at opleve en anden studiekultur.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at styrke mit akademiske engelsk og for at opleve en anden studiekultur. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra: 1.9.2010 Til: 31.12.2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

DUFs kurser efteråret 2010. Kurser, seminarer og fyraftensmøder

DUFs kurser efteråret 2010. Kurser, seminarer og fyraftensmøder DUFs kurser efteråret 2010 Kurser, seminarer og fyraftensmøder Kataloget indeholder en oversigt over alle de kurser, seminarer og fyraftensmøder, som DUF udbyder i efteråret 2010. Alle arrangementer er

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere