Frivilligt arbejde gavner karrieren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt arbejde gavner karrieren"

Transkript

1 Side September DUF Fokus Frivilligt arbejde gavner karrieren Foto: Mikal Schlosser Næsten 80 procent af danske erhvervsledere har været aktive i foreningslivet. Engagementet har gavnet deres karriere, gjort dem til bedre ledere, og når de ansætter folk, vægter de foreningserfaring højt. Det viser en Gallup-undersøgelse, som DUF har fået foretaget blandt 200 erhvervsledere inden for vidt forskellige brancher. I dette nummer af DUF Fokus kan du læse om undersøgelsens resultater og møde nogle af de mange foreningsaktive, der sætter sig i landets chefstole. Frivilligt arbejde er guld værd og hele grundlaget for min karriere, lyder det fra en IT-direktør, der har stiftet søgeportalen jubii.dk og andre succesrige selskaber. I bladet kan du også møde en sundhedschef, der har været spejder i 40 år. Hun er overbevist om, at foreningsengagementet har ført til, at hun er chef for 700 ansatte. Foreningserfaring kan i høj grad bruges, når unge søger job. Derfor sætter foreningerne i stigende grad fokus på lederuddannelse, der er med til at styrke de unges kompetencer og karrieremuligheder. Desuden samarbejder fl ere foreninger med erhvervslivet om kurser og sponsorater. Imidlertid er der hårdt brug for at synliggøre de mange kompetencer og erfaringer, som unge opnår via deres frivillige arbejde. Samtidig er det afgørende, at landets børne- og ungdomsorganisationer sikres gode vilkår. Et levende foreningsliv er en god investering, for det er i høj grad en investering, som erhvervslivet og hele samfundet høster udbyttet af.

2 Side 2 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Indhold Foreningsaktive indtager chefstolen 3 Ansvarshavende redaktør: Rasmus Hylleberg Redaktion: Mie Schannong Hansen, Jonas Norgaard Mortensen og Arne Simonsen Fotos: Mikal Schlosser, Claus Quiding (LandboUngdom), Mogens Laier, Monica Lausten (De grønne pigespejdere), Jakob Carlsen (KFUMspejderne), Anders Rostgaard Bystrup og Claudia Adeath Layout: Anne-Mette Thomsen, grafi liokus.dk Tryk: InterMail Graphic A/S DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfi gsvej København Ø Telefon Foreningslivet var motor for IT-succes 4 Fritiden gør en forskel 5 Nyt samspil med erhvervslivet 6 Et knob foran i karrieren 7 Grise og gazeller 8 Fra spejder til kommunalchef 9 Trinbræt til drømmejobbet 10 Partnerskab fyldt med muligheder 11 Værdsæt talenterne 12

3 Side 3 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Foreningsaktive indtager chefstolen Frivilligt arbejde er godt for karrieren, viser en Gallupundersøgelse blandt 200 erhvervsledere, der har været aktive i foreningsarbejde. Fotos: Mikal Schlosser 78 procent af de adspurgte erhvervsledere har været aktive i foreningslivet, og langt de fl este har deltaget i foreningsaktiviteter i mere end fi re år. Næsten tre ud af fi re chefer, som har været foreningsaktive, mener, at det frivillige arbejde har været godt for deres karriere. Desuden mener de fl este chefer, at foreningslivet har gjort dem til bedre ledere. Gallup har spurgt erhvervslederne om, hvordan deres deltagelse i det frivillige foreningsliv har bidraget til deres karriere og lederevner. Undersøgelsen konkluderer klart, at erhvervsledernes frivillige arbejde og engagement spiller en stor rolle i deres karriere: 51 % af ledere med foreningserfaring mener, at erfaringen har bidraget til, at de blev chefer. 61 % af ledere med foreningserfaring mener, at erfaringen har gjort dem til bedre chefer. 72 % af ledere med foreningserfaring mener, at erfaringen har gavnet deres karriere. Gallup-undersøgelsen viser samtidig, at erhvervslederne i høj grad skeler til ansøgernes fritidserfaringer, når de ansætter nye medarbejdere: 81 % af lederne vurderer, at foreningslivet styrker de unges erhvervsmuligheder. 82 % af lederne fi nder det positivt, hvis en jobansøger har ledererfaring fra foreningslivet. Gallup-undersøgelsen blev gennemført i slutningen af De adspurgte var erhvervsledere i virksomheder med over 20 ansatte. I hvilken grad har din foreningserfaring bidraget til din karriere? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 4% 18% 21% 57% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere med foreningserfaring % 100 Har dit foreningsengagement medvirket positivt til, at du er blevet leder? Ja Nej Ved ikke 2% 44% 54% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere med foreningserfaring % 100

4 Side 4 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Foreningslivet var motor for IT-succes IT-direktør Henrik Sørensen, der har stiftet søgeportalen Jubii og fl ere andre fi rmaer, forklarer succesen med, at han var foreningsaktiv. Foto: Claudia Adeath Min erfaring som foreningsaktiv er hele baggrunden for, at jeg er en beslutningsdygtig leder Henrik Sørensen, direktør og iværksætter Jubii.dk, Danmarks største søgeportal, der i 2000 blev solgt for 100 millioner kroner, og Spamfi ghter, en af Europas største spamfi lter-producenter, ville ikke eksistere i dag, hvis det ikke havde været for udvekslingsorganisationen Youth For Understanding, YFU. Så klart er budskabet fra 43-årige Henrik Sørensen, der i 1995 var med til at stifte Jubii, som internetbrugere dagligt besøger. Som 17-årig var Henrik udvekslingsstudent i USA, og da han kom hjem, var han aktiv i foreningen i seks år. Det gav startskuddet til min karriere. Min erfaring som foreningsaktiv er hele baggrunden for, at jeg er en beslutningsdygtig leder i dag, siger Henrik Sørensen, medejer af Spamfi ghter, der på verdensplan har 3,6 millioner kunder. Henrik Sørensen, der stadig er medlem af YFU, fastslår, at hans udvekslingsophold og erfaring med foreningsarbejde har haft afgørende betydning for hans karriere. Opholdet i USA var et kulturchok, men det udvidede hans horisont og modnede ham: Opholdet har gjort mig modigere, mere selvsikker, givet mig bedre sprogkundskaber, og jeg fået forståelse for andre kulturer. Der var også mange nederendage, men man opdager, at man godt kan leve uden mor og far. Efter opholdet blev Henrik aktiv i udvekslingsorganisationen. Han var med i regionalledelsen i København, organiserede ophold for andre unge og lavede arrangementer for værtsfamilier, unge og forældre. Når man er med til at organisere, får man hår på brystet. Jeg fandt ud af, at det ikke er farligt at stille sig op foran andre og sige sin mening. Når folk lytter, får man lyst til at komme med fl ere idéer, siger IT-direktøren, der stadig bruger sit netværk fra YFU, der er blandt DUFs medlemsorganisationer. For nylig ledte vi efter en person til ledergruppen. Selvom vi fi k mange ansøgninger, ansatte jeg en person fra mit gamle netværk i foreningslivet, fordi jeg vidste, hvad han stod for. Gør din erfaring fra foreningslivet dig til en bedre leder? Ja Nej Ved ikke 1% 39% 60% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere med foreningserfaring % 100

5 Side 5 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Fritiden gør en forskel Foreningserfaring kan i høj grad bruges, når unge søger job. Kvalifi kationer fra fritiden er afgørende, når ansøgere er lige dygtige. Foto: Mikal Schlosser Det er ikke ligegyldigt, om man arbejder på en café eller er besøgsven i Røde Kors Christian Kurt Nielsen, rekrutteringsdirektør Bartender på en smart café i København eller leder i en politisk ungdomsorganisation. Fritiden gør en forskel, når unge kæmper om job. Når arbejdsgivere besætter ledige stillinger, ser de ikke kun på ansøgernes uddannelse, men også på, hvad de laver i fritiden. Det siger meget om personligheden, om man har job på en Statoil-tank, tager til stranden med drengene og drikker øl eller er besøgsven i Røde Kors. Når ansøgeren viser et samfundsengagement i fritiden, illustrerer det overskud og giver et sympatisk billede, fastslår Christian Kurt Nielsen, direktør i det anerkendte konsulentfi rma Mercuri Urval. Foreningserfaring kan ofte bruges i erhvervslivet blandt andet fordi, ansøgere med baggrund i foreningsverdenen typisk er ildsjæle med stor energi. Foreningserfaring kan ende med jobgevinst, fordi man kan skille sig ud fra modkandidater. Når kandidaterne har samme uddannelse og erfaring, kigger vi på personligheden, konstaterer direktøren i det internationale rekrutteringsfi rma. I Danmark er Mercuri Urval hvert år med til at gennemgå jobansøgninger, personlighedsteste personer og besætte stillinger. I den forbindelse kan foreningserfaring gøre forskellen, når man søger nyt job eller ny uddannelse. Mange arbejdsgivere lægger vægt på, at ansøgerne har erfaring ved siden af studiemiljøet. Især nyuddannede kan med fordel bruge et foreningsengagement til at illustrere deres personlige kvalifi kationer og dermed adskille sig fra andre kandidater, siger rekrutteringsdirektøren. Hvilke kompetencer kan et foreningsengagement give? Lederkompetence 76% Samarbejdskompetence 95% Stærke netværk 69% Sociale kompetencer 93% International erfaring 29% Organisatorisk kompetence 67% Formidlingskompetence 87% Andre 4% Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere %

6 Side 6 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Spejdere lærer en masse, som erhvervslivet kan bruge. Vi skal beskrive det bedre, så organisationens arbejde anerkendes i højere grad. Benny Agergaard, generalsekretær, DDS Nyt samspil med erhvervslivet Flere af DUFs medlemsorganisationer synliggør de kompetencer, som de unge kan bruge i karrieren. Samtidig øges samarbejdet med erhvervslivet. Lederskab, projekthåndtering, sociale færdigheder og kommunikation. Unge tilegner sig mange kompetencer som aktive i foreningslivet. Kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Derfor gør børne- og ungdomsorganisationerne i stigende grad en indsats for at dokumentere, hvad deres medlemmer og ledere opnår ved at engagere sig. Spejdere lærer en masse, som erhvervslivet kan bruge. Men vi er nødt til at beskrive det mere enkelt. For eksempel er vi ved at lave en fi lm med spejdere, der gør det godt erhvervsmæssigt, siger Benny Agergaard, generalsekretær i Det Danske Spejderkorps, DDS. I Ungdommens Røde Kors rekrutterer man frivillige med budskabet: Få en linje på dit CV. Og udvekslingsorganisationen AFS Interkultur lokker direkte i deres informationsmaterialer med, at unge kan bruge et udvekslingsophold i udlandet til at kvalifi cere sig til arbejdsmarkedet: Du får arbejdserfaring fra udlandet, som er værdifuld og efterspurgt både i forhold til studier og erhvervslivet. En række af DUFs medlemsorganisationer har lavet sponsoraftaler med erhvervslivet. Eksempelvis støtter fl ere erhvervsfonde KFUM-spejdernes lederuddannelse Scout Academy, og AFS Interkultur har en aftale med to fi rmaer, der sponsorer stipendier, så fl ere unge kan komme på udvekslingsophold. Også Musik & Ungdom, hvor mange professionelle musikere har begyndt deres karriere, sponsoreres. En række fonde støtter foreningens sommerarrangement - Musikskoledage i Tivoli, hvor tusinder af unge optræder hvert år. Foto: Anders Rostgaard Bystrup Foto: Mikal Schlosser

7 Side 7 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Et knob foran i karrieren KFUM-spejdernes Scout Academy uddanner unge ledere med støtte fra erhvervsfonde. Spejderne laver socialt arbejde og får en udtalelse til CV et. Foto: Jacob Carlsen, KFUM-spejderne Vi giver dem en udtalelse til CV et. Deltagerne får dokumenteret deres personlige kompetencer. Torben Stenstrup, kursusleder, Scout Academy Jeg tænkte meget på, at jeg kan skrive lederuddannelsen på mit CV, siger 25-årige Marianne Simonsen fra Haderslev, da hun forklarer, hvorfor hun valgte den nye lederuddannelse i sin fritid. Marianne er en af 40 spejdere fra 18 til 24 år, som har deltaget i kurset, der kombinerer ledelse og samfundsengagement. Deltagerne laver frivilligt arbejde for andre unge; eksempelvis handicappede, socialt svage eller unge med etnisk baggrund. Sammen med to andre spejdere har Marianne arrangeret en weekendtur for otte handicappede. Jeg har lært meget af at skulle prøve at sælge min idé og organisere arrangementet sammen med pædagoger og handicappede. Den erfaring kan man bruge i mange job, mener Marianne Simonsen, der læser til diætist. Lego, Danfoss og Grundfos samt Fødevareministeriet har givet Scout Academy 1,2 millioner kroner. Desuden samarbejder spejderne med DUF og Niels Brocks Handelsskole om projektet. Lederuddannelsen er ved at rejse syv millioner kroner, så der uddannes yderligere 100 ledere, oplyser kursusleder Torben Stenstrup og tilføjer: Spejderarbejdet er blevet for navlebeskuende. I andre lande slukker spejdere skovbrande, renser fl oder og uddeler nødhjælp. I Danmark er der ingen katastrofer, men spejderne kan lave socialt arbejde. Deltagerne får et kursusbevis, som nøje beskriver, hvad de har lært, understreger kursuslederen: Vi giver dem en udtalelse til CV et. Dermed kan arbejdsgiverne ikke blot se, at de har været spejdere. Deltagerne får dokumenteret deres personlige kompetencer. Marianne Simonsen vil bruge lederuddannelsen og spejderarbejdet, når hun skal søge job. Siden hun var otte, har fritiden budt på lejrbål, knob og natløb. Efterhånden fi k hun mere ansvar og blev spejderleder: Det har givet en masse succesoplevelser. I starten var jeg en lille genert pige, men jeg fandt ud af, at jeg godt kan være leder. Det har givet mig selvtillid. Læs mere på Er det erhversfremmende for unge at deltage i foreninger? Er det positivt, hvis en jobkandidat har været foreningsleder? I høj grad 13% Ja 82% I nogen grad 68% Nej 14% I ringe grad Nej/ved ikke 17% 4% % 100 Ved ikke 4% % 100 Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere Kilde: Gallup-undersøgelse blandt erhvervsledere

8 Side 8 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Grise og gazeller Foto: Claus Quiding, LandboUngdom Moderne landmand bygger succes på foreningsarbejde. To gange har 34-årige Lars Hansen fået Gazelle-prisen, der gives til driftige landmænd. I LandboUngdom har jeg fået en enorm indsigt i landbrugspolitik og økonomi. Der er ingen tvivl om, at det har påvirket min karriere. Lars Hansen, vinder af landbrugets vækstpris Jeg bruger mit netværk, som jeg har skabt i LandboUngdom. Jeg har fået en enorm indsigt i landbrugspolitik og økonomi. Det bruger jeg meget i min karriere, siger Lars Hansen fra Fyn. Lars begyndte i LandboUngdom for 15 år siden. I starten var det festerne og sammenholdet, der lokkede. Senere tog interessen for landbrugspolitik over, og han var landsformand fra 2000 til 2004: Der er ingen tvivl om, at det har påvirket min karriere. Man bliver bevidst om, hvordan landbruget er skruet sammen, man møder interessante personer og er tæt på tal og statistikker, så man kan se, hvor udviklingen går hen. Lars har modtaget landbrugets Gazelle-pris to gange, fordi hans virksomhed vokser støt. Han startede med 40 køer og 40 hektar jord i dag har han 900 søer med smågrise, tre landejendomme og driver 350 hektar jord. En moderne landmand tjener ikke pengene med møggreben, men ved computeren. Kunsten er at holde øje med dollaren, renten, sælge grisene, når prisen er høj og købe foder, når prisen er lav. Det handler om at netværke og bruge de nyeste metoder. Lars syn på moderne landbrug blev grundlagt i Landbo- Ungdom. Moderne ledelse handler om at gøre andre dygtige, for det skaber succes. Det bruger jeg i mit job som landmand, hvor jeg har fem ansatte, siger Lars Hansen. Erfaringen fra LandboUngdom har også givet ham mod på at fortsætte foreningsarbejdet. I dag er han formand for Agrogården, et rådgivningscenter med 100 ansatte.

9 Side 9 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Fra spejder til kommunalchef Foto: Monica Lausten Sundhedschef Grete Bækgaard mener, at De grønne pigespejderes lederuddannelse har banet vejen for hendes karriere. Som spejder har jeg lært at planlægge og tænke over de scenarier, som kan opstå. Så kan man bedre tackle uforudsete ting. Det kan jeg også bruge som sundhedschef. Grete Bækgaard, spejderleder og sundhedschef Tjikker likker tjau tjau tjau. Grete Bækgaard var ti år, da hun første gang hilste på spejdermanér. Som 54-årig er hun stadig aktiv spejder som næstformand i De grønne pigespejdere og overbevist om, at spejdernes lederuddannelse er medvirkende til, at hun i dag er chef i Lemvig Kommune: Spejderarbejdet er uden tvivl én af grundene til, at jeg er blevet chef for 700 medarbejdere. Jeg har lært at formidle og planlægge. Som patruljeleder lærer man andre at binde knob. Senere skal man indrette en lejrplads eller samarbejde internationalt. Alt sammen handler om at være godt forberedt. Det bruger jeg også som chef i mit civile liv. Allerede som 20-årig blev Grete tropleder for 40 piger. Senere blev hun divisionschef og lejrchef som spejderkarrierens foreløbige højdepunkt. Jeg har fået mange udfordringer, og jeg har tænkt, at jeg aldrig klarer det. Men når man står på tæer for at klare det, udvikler man sig personligt. Når Grete som sundhedschef ansætter nye medarbejdere, ser hun meget på, hvad de laver i fritiden. Er kandidaterne fagligt lige dygtige, så er deres personlighed og engagement afgørende: Jeg vægter et samfundsengagement højt. Det at være frivillig betyder, at man lærer at tage ansvar og samarbejde, siger Grete Bækgaard.

10 Side 10 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Trinbræt til drømmejobbet Foreningserfaring kan hjælpe dig til at komme igennem nåleøjet på uddannelsesinstitutionerne og dermed bane vej for drømmejobbet. Foto: Mikal Schlosser Af Mie Schannong Hansen Bryd uddannelsesmonopolerne ned. Giv de reelle kompetencer en chance. Undervisningsminister Bertel Haarder Vi skal af med de barrierer, som gør det svært at videreuddanne sig og få anerkendt det, man faktisk kan. Undervisningsminister Bertel Haarder havde et klart og kontant budskab i sin åbningstale på Sorømødet i august Her var repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet og uddannelsesinstitutionerne samlet for at diskutere, hvordan kompetencer fra blandt andet foreningsarbejde kan give adgang til uddannelser. Fra 1. august skal voksen- og efteruddannelser lave en realkompetencevurdering af hver enkelt ansøger, hvor både uddannelse og kompetencer fra foreningsarbejde tæller i den samlede afgørelse. For unge, som er aktive i frivillige organisationer, betyder det, at deres erfaringer med foreningsarbejde giver dem adgang til uddannelse og drømmejobbet. DUF har de sidste år arbejdet med at beskrive og synliggøre de kompetencer, unge får gennem engagement i de frivillige børne- og ungdomsorganisationer. Derfor glæder det DUF, at de mange kompetencer, som foreningsaktive i DUFs medlemsorganisationer opnår, nu anerkendes: Engagerede i foreningslivet løfter en fantastisk rolle med at danne og udfordre børn og unge. Men de går også på mange måder i livets skole og tilegner sig uvurderlige kompetencer, som ikke kan læres på skolebænken. Det er på høje tid, at uddannelsessystemet anerkender det, siger DUFs formand, Jeppe Bruus Christensen. Anerkendelse af realkompetencer vil, ifølge undervisningsminister Bertel Haarder, brede sig til resten af uddannelsessystemet de kommende år: Til uddannelsesfolkene vil jeg sige: Bryd uddannelsesmonopolerne ned. Giv de reelle kompetencer en chance. FAKTA Den 1. august trådte en ny lov om anerkendelse af realkompetencer i kraft. Realkompetence er alt det, du kan, uanset hvor og hvordan du har lært det. Test dine egne realkompetencer på Læs mere om realkompetencer på

11 Side 11 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Det handler om at fi nde en virksomhed, som deler foreningens værdier og visioner Lotte Jensen, projekt- og fundraisingdirektør, Up Front Europe. Partnerskab fyldt med muligheder Synlighed og kolde kontanter er nogle af de fordele, som foreninger opnår, hvis de indgår et partnerskab med erhvervslivet. Af Mie Schannong Hansen Den kritiske forbruger ser ikke kun på pris og produkt, men også på producenters engagement i samfundet. Det er en tendens i vækst, og det kan de frivillige børne- og ungdomsorganisationer få meget glæde af, vurderer Lotte Jensen, indehaver af projektudviklingsog fundraisingfi rmaet Up Front Europe. TDC og Børns Vilkår har eksempelvis indgået et partnerskab, som gør det muligt for Børns Vilkår at hjælpe fl ere børn, fordi den anonyme rådgivningstjeneste Børnetelefonen, er udvidet med telefonlinjer og rådgivere. Samtidig kan TDC demonstrere sit engagement i børns vilkår. Frivillige foreninger bliver mere synlige og får økonomisk støtte til kampagner og projekter, mens virksomheder bliver associeret med en god sag. Og det er vigtigt i dag, hvor der ikke kun konkurreres på pris, men også på om virksomheder er socialt ansvarlige, forklarer Lotte Jensen. Det er en god idé, hvis de frivillige foreninger selv henvender sig til erhvervslivet, mener Lotte Jensen: Det handler om at fi nde en virksomhed, som deler foreningens værdier og visioner, og derefter udvikle et spændende koncept, som virksomheden får lyst til være en del af. Direktør Lotte Jensen underviser på Partnerskaber med erhvervslivet. Et kursus organiseret af DUF, som skal stimulere til nytænkning og videreudvikling af de frivillige børne- og ungdomsorganisationers samarbejde med erhvervslivet. Læs mere om TDC og Børn Vilkårs samarbejde på www. bornsvilkar.dk. Læs mere om virksomheders sociale ansvar Corporate social responsibility, CSR på Foto: Mogens Laier Foto: Mikal Schlosser

12 Side 12 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2007 Forening og karriere Værdsæt talenterne Foto: Mikal Schlosser Gode samarbejdsevner, ansvarlighed, kreativitet og evnen til at idéudvikle. Det er nogle af de kompetencer, som børn og unge opnår ved at være aktive i foreningslivet. Det er i høj grad talenter, som erhvervslivet og resten af samfundet nyder godt af. Derfor er der god grund til at værdsætte talenterne. Erhvervslivet og børne- og ungdomsorganisaionerne bør gå i dialog om, hvad fi rmaer og foreninger kan tilbyde hinanden. Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Når unge er frivillige i elevrådet, spejdergruppen, musikforeningen eller i en politisk ungdomsorganisation, så skaber de venskaber og høster gode oplevelser men også erfaringer, der gør en forskel, når de søger job eller uddanner sig. Stadig fl ere frivillige organisationer arbejder systematisk med at beskrive og dokumentere det, børn og unge lærer ved at engagere sig. Det sker via kursusbeviser og udtalelser. DUFs medlemsorganisationer gør et kæmpe stykke arbejde for at opkvalifi cere de unge blandt andet gennem lederuddannelser. Foreningerne er blevet bevidste om, at de unge - der i stigende grad er målrettede og kvalitetsbevidste - vil bruge engagementet til noget. De unge ved, at fritidsvalget har betydning for deres fremtidsmuligheder. Derfor er der stadig behov for at synliggøre, hvad de unge lærer i fritiden. Når foreningsaktive laver arrangementer for andre børn og unge, lærer de at planlægge, gennemføre projekter og holde mange bolde i luften. Foreningsledere lærer at motivere, lede andre og respektere andres holdninger. Det frivillige arbejde er guld værd for arbejdsmarkedet og dermed hele samfundet. Derfor bør erhvervslivet og de mange børne- og ungdomsorganisationer arbejde tættere sammen og gå i dialog om, hvad fi rmaer og foreninger kan tilbyde hinanden. Desuden bør børne- og ungdomsorganisationerne sikres gode vilkår. En investering i foreningslivet gavner ikke alene hundredtusindvis af børn og unge. Det er også en samfundsøkonomisk god investering. Derfor er opfordringen: Værdsæt talenterne! Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Foto: Mikal Schlosser

Foreningernes fremtid på spil

Foreningernes fremtid på spil 2009 Oktober DUF Fokus Foreningernes fremtid på spil Foto: Jakob Carlsen De sidste par år har danskerne brugt færre penge på tips, lotto og andre danske spil. Det rammer kultur- og fritidslivet, der får

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS VI TAGER ANSVAR SAMMEN Da Michael fik en mentor gennem Ungdommens Røde Kors, mødte han for første gang

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013 DUF Fokus maj 2013 Kommuners støtte til foreningslivet betaler sig Når du støtter de lokale børne- og ungdomsorganisationer, investerer du samtidig i aktive medborgere, større sammenhængskraft og mere

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten magasinet om ledelse og økonomi nr. 01 2009 tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten Skriv kontrakten under Mange starter

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Jobhop. dm privat. Tema: Jobskifte, løn og arbejdsglæde. Jeg får aldrig en 25-års-nål 3. Parat til arbejdsglæde 4. Mere held end planlægning 5

Jobhop. dm privat. Tema: Jobskifte, løn og arbejdsglæde. Jeg får aldrig en 25-års-nål 3. Parat til arbejdsglæde 4. Mere held end planlægning 5 dm privat NR. 1 11. FEBRUAR 2011 Jeg får aldrig en 25-års-nål 3 Parat til arbejdsglæde 4 Mere held end planlægning 5 Mød et mentorpar 6 Kommunikation forandrer din verden 8 SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE Jobhop

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere