Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter"

Transkript

1 Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø

2 BHs rolle vedr. arbejdsmiljø og grænseflader arbejdsmiljørådgivning og sikkerhedskoordinator I udbudsfasen I projekteringsfasen I udførelsesfasen I driftfasen Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø

3 Arbejdsmiljøkoordinering Bygherrens ansvar og pligter Overdrage sikkerhedskoordineringen dog ikke det juridiske ansvar Stille krav - tjekliste Udarbejde strategi Udarbejde politik Arbejdsmiljøledelsessystem Igangsætte undersøgelser eller andre bidrag til arbejdsmiljøforhold Sikkerhed i projekteringen (P) Koordinering i projekteringsfasen Indarbejdelse af sikkerhed i udførelsesmetoder og materiale valg Overdragelse af sikkerhedskoordineringen til udførelsen Det konkrete byggeri Sikkerhedskoordinatoren (B) Ansvar for fællesområde Udarbejde og ajourføre PSS Koordinerer sikkerheden i fællesområder Anmelde byggepladsen Beføjelser Samarbejde med BH

4 Arbejdsmiljøledelsessystem Indhold: Forord Programoplæg Rådgiverkontrakten Byggeprogram Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljømål Tjeklister arbejdsmiljø i projektet Tjekliste brugerinddragelse Tjekliste overholdelse af bygherrens pligter Vurderingsskema, rådgiverydelsen Vurderingsskema kompetencer

5 Sikkerhedsrådgivning fra start til slut Udbud - hvilke krav er stillet? Er der behov supplerende rådgivning på sikkerhedsområdet? Har bygherren en arbejdsmiljøpolitik og er der fastsat arbejdsmiljømål for det aktuelle projekt. Koordinere de projekterende vedr. arbejdsmiljø? Bliver ydelserne opfyldt? Hvordan skal målene nås og hvem har hvilke roller. Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø

6 Bygherrens overvejelser vedr. arbejdsmiljø i byggeri Strategi for arbejdet med sikkerhed Sikre at aktører internt som eksternt har relevante arbejdsmiljøkompetencer Ikke accepterer sundhedsskadelige belastninger på byggepladserne Styrke arbejdsmiljøindsatsen Fastsætte arbejdsmiljømål for hvert byggeri Overholde arbejdsmiljølovgivningen For bygherre, projekterende, rådgivere, udførende og leverandøre m.fl.. Ikke accepterer arbejdsulykker Arbejdsmiljøpolitik for byggeri Medvirke til at de udførende kan overholde arbejdsmiljølovgivningen Afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre at målene bliver opfyldt Fastsætte arbejdsmiljøkrav Ikke accepterer væsentlige arbejdsmiljøgener for brugere og borgere nær byggepladserne Være synlig med BHs strategi, politik og arbejdsmiljømål Sikre konstruktiv sparring med sikkerhedskoordinatoren

7 Arbejdsmiljømål for alle byggepladser Region Sjælland har følgende arbejdsmiljø mål for alle byggepladser i regionen. Målene er udarbejdet i samarbejde med Kuben Management Ingen alvorlige arbejdsulykker Forebygge arbejdsulykker I Ingen væsentlige gener for sygehusdriften Tekniske hjælpemidler Sikre orden og ryddelighed Ingen uhensigtsmæssige manuelle løft Minimal støvbelastning Minimal udsættelse for støj- og vibrationsbelastninger Minimal udsættelse for farlige stoffer og materialer

8 Primære indsatser på GAPS KU- byg vil udvise åbenhed om arbejdsmiljøforhold i relation til myndigheder, offentligheden, ansatte og andre interessenter. De gældende regler for arbejdsmiljø betragtes af Region Sjælland som minimumskrav. Metode for håndtering af sikkerheden på GAPS er tilpasset projektets specifikke udfordringer. En effektiv sikkerhedskoordinering sker ved at tilføre projektet en række supplerende krav og indsatser. Det drejer sig bl.a. om: Daglige morgen runderinger på pladsen med fokus på sikkerhed Obligatoriske sikkerhedskurser for alle på byggepladsen Overvågning af byggepladsen Samarbejde med byggeriets parter Sikkerhedskampagner i byggeperioden Synlig bygherrerepræsentant og sikkerhedsrådgiver på byggepladsen

9 Sikkerhedskampagner Hvordan og hvorfor? På større byggepladser er det ofte en god idé at sætte fokus på særligt udfordringer i byggefasen, som vi erfaringsmæssigt ved kan give særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer. Når særlige emner får fokus sikres det, at den nyeste viden inddrages og at alle håndværkere på pladsen ved, at bygherren tager arbejdsmiljøet alvorligt og gerne vil hjælpe med at skabe de bedste betingelser for de udførende. Regions Sjælland vil ligeledes sikre særlig fokus på de nye på byggepladsen herunder udenlandsarbejdskraft hvor sprogproblemer kan være udfordrende samt lærlinge der gerne fra starten af deres karriere skal vide hvad der er best practice i forhold til sikkerheden Derfor var det naturligt for RS, at have arbejdsmiløkampagner som et særligt indsatsområde for GAPS.

10 Planlægning af støvkampagne Der er en rigtig god idé, at lave en kommunikationsplan når kampagnen skal planlægges. Herved sikres det, at alle opgaver er kendt alle er bekendt med hvornår opgaverne skal udføres og hvem. Samtidig kan planen bruges til at skabe overblik over økonomien. Kampagnes indhold: Program, indbydelser og flyers Udarbejde informationsmateriale (plakater, flyers og foldere) herunder tekst, layout og tryk. Implementering af oprydningsprogram her under bestilling af oprydningsstationer, skovl, skraber, poser og sorteringsvejledninger. Slideshow, kontakt til oplægsholdere Kontakt til arbejdsmedicinskklinik vedr. tilbud om lungetest Bestilling af mad, projekter, lyd og podie og skurvogne Forslagskasse herunder postkasse, præmier og flyers

11 Hvor er grænseflader i forbindelse med kampagner. Nudging af håndværkerne

12 Hvor ser vi grænsefladerne mellem sikkerhedskoordinatoren (B) og de enkelte entrepriser - Hvem har ansvaret for hvilke områder. De projekterende. er langt væk og i gang med nye projekter. - Journal der kan arbejdes videre på i udførelsen - Forslag til hvordan særligt farligt eller kompliceret arbejdet skal foregår - Vurdering af om entreprenørerne har de relevante APV er for farligt arbejde. - Sikkerhedskoordinatoren skal sikre, at fagligt arbejde fremgår af tidsplanen - Kommunikation mellem de projekterende om vilkår og konsekvens for sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen - Løbende møder mellem P og B når det skønnes relevant. Der skal ved overdragelsen mellem Sikkerhedskoordinator P og B foreligge en del materiale jf. BEK om projekterendes og rådgivers pligter men ofte mangler følgende:

13 Eksempler på grænsefladeproblematikker i udførelsesfasen Hvad er et fællesområde? Storentrepriser bør koordinerer med deres egne EUer. CVR eller det CVR BH har kontraheret med. Jernplader på køreveje er betalt af BH hvilket betyder, at entrerpriserne ikke koordinerer processen det samme med stilladser. Leje af containere og manglende sortering af affald. Nu komprimering af affald og færre tømninger. Toiletvogne på pladsen nu brug af indv. toiletter i den nye bygning.

14 Hvordan forebygges grænsefladeproblematikkerne i næste projekt Byggeprocessen kan gøres mere effektivt med anden aftalegrundlag. Vigtigt at tjekke kontrakter, tilbudslister og beskrivelser for den slags der kan give anledning til konflikter i udførelsesfasen. Både tilbudslister, beskrivelser og tegninger skal være gældende. Sørg for at kontrakterne kontrolleres af nogen der har erfaring med udførelsesfasen Kontrakterne med entrepriserne udført af totalrådgiver kan være problematisk hvis totalrådgiver ikke skal stå for sikkerhedskoordineringen.

15 Økonomien - Det er ikke gratis at udføre sikkerhedsrådgivning Afdækning af behov Vurdering af pladsens kompleksitet Vurdering af de kompetencer der er tilstede hos både rådgiver og bygherre Vurdering af offentlighedens interesse Vurdering af politisk interesse

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere