S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515"

Transkript

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB Dato: 02 August v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e m s, I n c.

2 INDLEDNING Værdier Menneskers værdier definerer deres identitet. De personlige værdier afspejler, hvem personen er, på et dybt og ofte ubevidst niveau. Man er ofte ikke bevidst om sine værdier og ikke i stand til præcist at redegøre for dem. Ikke desto mindre former værdierne en persons liv på afgørende vis. Værdier former livsfilosofi, valg af venner og fritidsbeskæftigelse. Værdier har også betydning for valg af job og karriere. Man kan godt lide folk, som deler ens værdier, og man foretrækker at have et job, der er i overensstemmelse med ens værdier. Man kan godt lide folk, som deler ens værdier, og man foretrækker at have et job, der er i overensstemmelse med ens værdier. Anvendelse af rapporten Career Compass er baseret på Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI), en analyse, som afspejler 10 basale værdier, som man vil kunne finde i de fleste kulturer igennem historien. Career Compass giver feedback på tre vigtige temaer. For det første klarlægger det en persons værdier, og det er en vigtig del af enhver persons udvikling. For det andet giver det information om overensstemmelsen mellem en persons værdier og forskellige jobtyper og organisationskulturer. Uanset hvor kompetent en person er, så bliver vedkommende aldrig tilfreds eller succesfuld, hvis hans eller hendes værdier ikke stemmer overens med de jobkrav eller den organisationskultur, som vedkommende skal fungere med. De fleste vælger dog ofte deres job og karriere uden bevidst at overveje spørgsmålet om værdier. For det tredje beskriver rapporten, hvilken type mennesker en person kan arbejde og komme ud af det med på en harmonisk måde, for mennesker synes bedst om dem, som deler deres værdier og bryder sig sædvanligvis ikke om folk, som ikke gør det. Hvordan man læser denne rapport Rapporten er baseret på testpersonens scores på 10 basale værdier, som er organiseret i 4 domæner. På næste side defineres de 10 værdiskalaer og de 4 domæner. De følgende sider beskriver værdierne, og der gives en tolkning af testpersonens værdiprofi samt en beskrivelse af, hvilken betydning testpersonens værdier kan forventes at have for hans/hendes karriere og forhold til andre. Den sidste side viser testpersonens værdiprofil i grafisk form. I D : H B J a n e D o e

3 KERNEVÆRDIER Gruppe 1: Interesse for status Status Ønsket om at blive bemærket og drømme om berømmelse og succes. Magt Ønsket om at være succesfuld, gøre en forskel og skabe varige resultater. Livsnydelse Ønsket om at have det sjovt og nyde frugterne af éns arbejde. Gruppe 2: Social interesse Socialt Engagement Ønsket om at hjælpe dem, der er svage og uden indflydelse og at forbedre samfundet. Relationer Ønsket om at være en del af en gruppe og søge social stimulering. Tradition At tro på familieværdier og støtte sociale normer og konventionel adfærd. Gruppe 3: Økonomiske interessser Sikkerhed Ønsket om jobmæssig og økonomisk sikkerhed samt at undgå risici. Økonomi Ønsket om finansiel succes og at udnytte forretningsmuligheder. Gruppe 4: Beslutningsstil Æstetik Ønsket om at være opdateret, når det gælder trends og mode i bred forstand samt være optaget af udseende. Videnskab Ønsket om at løse problemer og træffe beslutninger på baggrund af data. I D : H B J a n e D o e

4 FORTOLKNING AF JANE DOES VÆRDIPROFIL Afklaring af værdier Interesse for Status Selvom Jane Doe måske ikke ligefrem reklamerer aktivt for sine præstationer, så sætter vedkommende helt sikkert pris på positiv feedback på sit arbejde og nyder måske ligefrem at føre sig lidt frem en gang imellem. Testpersonen kan godt lide at arbejde på højtprofilerede projekter, men er ikke så glad for den kritik, som nogle gange følger med den slags arbejde. Jane Doe lader til at være interesseret i sin karriere men prøver nok også at være opmærksom på at have et liv ved siden af job og karriere. Testpersonen vil gerne avancere men bryder sig ikke om den konflikt og uenighed, som følger af karrieremæssig konkurrence. Jane Doe kan endvidere godt lide at være vært for og underholde klienter og ved, hvordan man morer sig. Ikke desto mindre er vedkommende klar over, hvornår det er tid til arbejde, og hvornår det er tid til fornøjelse; testpersonen tager sit arbejde seriøst og kan ikke lide, at det bliver kritiseret. Social Interesse Selvom Jane Doe tror på det rigtige i at holde folk ansvarlige for deres præstationer, ved vedkommende også godt, at nogen må være opmærksom på at hjælpe med at støtte dem, der er mindre indflydelsesrige eller velstående. Testpersonen har ikke noget imod at hjælpe andre, hvis de ser ud til at have brug for det, men er også godt tilfreds når andre holder deres klager for sig selv. Desuden er Jane Doe ligeså glad for at arbejde alene som i et team. Testpersonen nyder at møde nye mennesker men sætter også pris på at have tid til sig selv, hvor vedkommende kan fokusere og reflektere. Testpersonen kan godt lide mennesker men har ikke brug for konstant interaktion. Endelig lader testpersonen til på den ene side at værdsætte behovet for forandring og forskellighed, og på den anden side stabilitet og ensretning. Testpersonen er hverken udtalt fleksibel eller konform i sin adfærd men lader til at have en naturlig præference for moderate holdninger og forstår, at kompromis ofte er nødvendigt. Vedkommende værdsætter erfaring, men er også villig til at eksperimentere. Økonomiske Interesser Jane Doe er optaget af sikkerhed og også af jobsikkerhed og bryder sig ikke om risici, uvished og om at lave unødvendige fejl. Testpersonen kan godt lide, at andre klart udtrykker deres forventninger og gør deres standarder for præstation klare, vil ikke tage mange unødvendige chancer og forsøger normalt at minimere risici. Endvidere lader Jane Doe til at have en moden indstilling til penge; selvom testpersonen forstår vigtigheden af økonomi, er vedkommende ikke optaget af økonomiske problemstillinger. Af og til tænker Jane Doe over sine muligheder, når det gælder indtjening men lægger også stor vægt på andre ting, såsom relationen til familie og venner og sine fritidsaktiviteter. Beslutningsstil Jane Doe lader til at skabe en balance mellem form og funktion i sine beslutninger. Testpersonen værdsætter smag og stil, men sætter også stor pris på pålidelighed og effektivitet, dvs. vedkommende forstår kompromisset mellem elegant fremtræden og holdbarhed i bred forstand og foretager denne afvejning, når der træffes beslutninger. Endelig virker testpersonen ligeså villig til at træffe beslutninger på baggrund af information og forskning som på baggrund af sin egen personlige erfaring og dømmekraft. Vedkommende er godt tilpas med teknologi og forstår teknologiens betydning i arbejdet, men er ikke afhængig af at følge de nyeste trends og den nyeste udvikling indenfor teknologi. I D : H B J a n e D o e

5 FORTOLKNING AF JANE DOES VÆRDIPROFIL 2. RÅD OM KARRIERE Motivationsfaktorer Jane Doe kan lide stillinger, der giver jobsikkerhed, og som minimerer usikkerhed m.h.t. løn, forfremmelse og kriterier for performance evaluering. Testpersonen vil være mindre godt tilpas i risikoprægede entrepreneur miljøer, der lover store finansielle gevinster, men som ikke garanterer stabil beskæftigelse, og hvor præstationskravene er uklare. Disse værdier er særligt anvendelige i jobs, der fokuserer på at minimere fejl, f.eks. i offentlig administration, kvalitetskontrol, finansiel analyse, revision og skatteret. Testpersonens behov for at undgå at begå fejl kan hæmme vedkommendes karriereudvikling. Et andet træk ved testpersonens foretrukne job er muligheden for at arbejde i meget synlige teams og med opgaver, hvor man bliver lagt mærke til. Omvendt vil testpersonen ikke kunne bryde sig om jobs, hvor der ikke er mulighed for individuel anerkendelse. Testpersonen kunne overveje at arbejde med salg, rådgivning, kundeservice eller i underholdningsbranchen. Desuden vil testpersonen foretrække et job, der indebærer at hjælpe, undervise, støtte og motivere andre, især dem, der ser ud til at have mest brug for det. Vedkommende vil ikke sætte pris på at arbejde I en organisation, der udelukkende fokuserer på at stille krav til medarbejdernes, og som ignorerer medarbejdernes motivation. Testpersonen vil føle sig godt tilpas i et arbejde inden for sundhedssektoren, undervisning, rådgivning eller styringen af kunderelationer. Karriere Jane Does testresultater tyder på, at der vil være størst tilfredshed med en karriere, hvor testpersonen er garanteret en stabilitet i både ansættelse og indkomst. Jane Doe vil være nogenlunde tilfreds med en karriere, hvor der er mulighed for at præstere, få opmærksomhed, og hvor man skal stå foran et publikum, hvilket inkluderer et arbejde inden for salg, rådgivning, underholdning, undervisning og politik. Testpersonen vil også kunne lide at assistere og motivere andre mennesker, hvilket inkluderer et underviningsarbejde, socialt arbejde, coaching og sundhedspleje. Det foretrukne arbejdsmiljø Jane Does testresultater tyder på, at vedkommende vil være mere tiltrukket af at arbejde i bestemte arbejdsmiljøer end i andre. Testpersonen vil være mest tilfreds med at arbejde i organisationer, som lægger vægt på planlægning, omhyggelige beslutningsprocesser og risikoanalyser, og som udvikler og følger velovervejede taktikker og procedurer. Vedkommende vil føle sig mest tilpas i en organisation med en tradition for stabilitet, finansiel ansvarsfuldhed, og som har et erfarent ledelsesteam. Testpersonen vil føle sig mindre godt tilpas ved at arbejde i organisationer, som har helliget sig det at løbe risici, bruge innnovative finansielle fremgangsmåder og gøre omfattende brug af ledelseskonsulenter. I D : H B J a n e D o e

6 GRAFISK RAPPORT (MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY) Skalaer Percentiler Status 62 Magt 44 Livsnydelse 45 Socialt Engagement 50 Relationer 48 Tradition 50 Sikkerhed 66 Økonomi 36 Æstetik 46 Videnskab 45 LAVT GENNEMSNITLIGT HØJT Høje scores er scores over den 65. percentil. Gennemsnitlige scores er scores mellem den 35. og den 65. percentil. Lave scores er scores under den 35. percentil. Status Magt Livsnydelse Socialt Engagement Relationer Tradition Sikkerhed Økonomi Æstetik Videnskab Et ønske om at være kendt, synlig og berømt. Et ønske om succes, udfordring, konkurrence og resultater. Et ønske om sjov, spænding, variation og nydelse. Et ønske om at tjene andre, forbedre samfundet og hjælpe de dårligt stillede. Et ønske om regelmæssig og varieret social kontakt. At være optaget af etik, familieværdier og pligt. Et ønske om struktur, orden og forudsigelighed i livet. Et ønske om større indkomst, profit og forretningsmuligheder. At være optaget af stil, udseende og mode. Et ønske om at bruge data til at træffe beslutninger og løse problemer. I D : H B J a n e D o e

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

Vi kan ApS 18.11.2012

Vi kan ApS 18.11.2012 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹ Registered: WWW.WOW.DK www.world-of-wisdom.com Side 2 Kvinde Test Fredag 29-06-1956 09:00:00 København Placidus Medium orber Tidszone: 1:00Ø Sommertid: 0:00 Danmark 55N40 12Ø35 ¾ ± ˆ š Ð ª «} ƒ Š Þ ¼ µ

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

5 skridt. til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET. Peter Bæklund. gdgdgdg

5 skridt. til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET. Peter Bæklund. gdgdgdg 5 skridt til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET gdgdgdg Peter Bæklund 1 Læs det her først Du er velkommen til at gi rapporten væk eller dele den med hvem du vil. Du kan tilbyde den som en bonus,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere