OBJEKTIVE YDELSER TIL ALLE KOMMUNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBJEKTIVE YDELSER TIL ALLE KOMMUNER"

Transkript

1 OBJEKTIVE YDELSER TIL ALLE KOMMUNER Fagspecialister i øjenmedicin, specialoptik, tilgængelighed og undervisning er samlet på Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS. Det sikrer borgere, kommuner, arbejdsgivere og synsprofessionelle hjælp til højt specialiseret rehabilitering af blinde og svagsynede. 1

2 IBOS KOM MED LØSNINGER Niels Balslev arbejdede som folkeskolelærer, da han fik leukæmi for knap ti år siden. Han blev kureret, men sygdommen toxoplasmose angreb, mens hans immunforsvar var i bund.den ødelagde en net hinde og gjorde den dengang 55-årige mand stærkt svagsynet. Det gik hurtigt op for mig, at jeg ikke kunne fungere på mit arbejde som hidtil. Jeg kunne ikke forsvare at stå over for en klasse, hvor jeg ikke kunne aflæse elevernes reaktioner. Så jeg bad om at blive fyret, siger han. For tre år siden blev Niels Balslev så blind, men i arbejde ville han. I IBOS Erhvervsservice-forløb fik han ud over en specialiseret synsudredning også støtte til at finde de bedste hjælpemidler og bygge bro til arbejds givere. Mange arbejdsgivere er forståeligt nok usikre over for, hvad der kan lade sig gøre. Jeg har egentlig oplevet en stor velvillighed, men samtidig en stor usikkerhed. Her har IBOS fungeret som mediator, blandt andet ved at sidde med ved et møde med en skoleleder, hvor jeg kom i jobpraktik. Det havde stor betydning, fordi IBOS kunne komme med løsningsforslag i forhold til nogle af de barrierer, der var for at ansætte mig. Og fortalte om hjælpe midler, som hverken skolelederen eller jeg havde hørt om, siger Niels Balslev. I dag er han tilbage på sin gamle skole. Han er støttelærer på projekter og fungerer som supervisor. 2

3 ET GODT OG AKTIVT ARBEJDSLIV Instituttet for Blinde og Svagsynede IBOS tilbyder en række ydelser, som alle kommuner i Danmark gratis kan trække på for at hjælpe borgere med synshandikap til et godt, aktivt og socialt liv. Ikke mindst i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Dette hæfte beskriver IBOS brede tilbud af højt specialiserede ydelser, og hvordan de har hjulpet mennesker til at kunne få og bevare et aktivt arbejdsliv. Ydelserne samler medicinske, psy ko logiske, sociale, pædagogiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsatser. Samtidig trækker IBOS på mere end 150 års højt specialiseret arbejde med syn og udvikling af støtte til borgere med intet eller svagt syn. På den måde sikres en koordineret og effektiv rehabilitering af borgere med synshandikap. Også når der, som det ofte er tilfældet, er tale om komplicerede problemstillinger. Nogle af ydelserne er udredende og afklarer således borgerens syn, kompetencer, muligheder og behov. De forbereder borgeren til arbejdsmarkedet. Andre ydelser støtter borgeren i at blive på arbejdsmarkedet. Ydelserne er finansieret solidarisk af årlige beløb fra alle landets kommuner. IBOS deler også sin ekspertise på andre måder: Når fagprofessionelle i kommuner og regioner uddanner eller efteruddanner sig her hos os eller får råd og vejledning af IBOS eksperter. Når eksperterne rådgiver offentlige institutioner og private virksomheder om tilgængelighed. Når IBOS deler international viden og forskning om synsrehabilitering. Og når vi bringer professionelle indenfor undervisning, uddannelse, arbejdsmarked og sundhed sammen, sådan at rehabiliteringsindsatsen for borgere med alvorlig synsnedsættelse altid er baseret på den mest specialiserede viden. Klaus Høm Institutchef 3

4 UDREDNING: FORBEREDELSE TIL ARBEJDSMARKEDET I et synsspecialiseret udredningsforløb bliver den enkelte borgers kompetencer klarlagt, og hendes eller hans behov for støtte og assistance bliver analyseret i forhold til at kunne få et godt og aktivt liv, også på arbejdsmarkedet. AKUTTJENESTEN IBOS akuttjeneste rykker ud til hospitals patienter med akut synstab. Tjenesten består af en krisepsykolog og en socialrådgiver, der støtter og rådgiver patienten umiddelbart efter synstabet. Tjenesten yder også rådgivning og vejledning af pårørende og sundhedspersonalet på patientens afdeling. SYNSKOMPENSERENDE FÆRDIGHEDER En række specialydelser støtter borgeren i fx at Kunne bevæge sig i kendt og ukendt miljø ved hjælp af mobilitystok Mestre daglige opgaver som rengøring, tøjvask og madlavning Vælge og bruge hjælpemidler som lys, lup og teknik til scanning og oplæsning af tekster 4

5 Vælge og bruge informations- og kommunikationsteknologiske special produkter på arbejde og privat (IKT-afklaring) IBOS eksperter assisterer også med vejledning om særlig indretning af hjem og arbejdsplads. ERHVERVSSERVICE Erhvervsservice er en samlet udredning for borgere mellem 18 og 65 år, som har problemer med at fortsætte deres arbejde på grund af synstab. Indsatsen omfatter lægeundersøgelser, optisk udredning, læse/synsundersøgelser, samtaler med socialrådgiver, ergoterapeut, neuropsykolog og IKT-konsulent. Den helhedsorienterede og tværfaglige tilgang sikrer, at den enkelte borger får effektiv hjælp til at komme ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Vejledningen giver støtte til at vælge og gennemføre en uddannelse. Indsatsen inkluderer fx tekniske hjælpe midler og ansøgning om forsørgelse. Studievejledningen tilbyder også IBOS E-mentorordning, hvor erhvervsaktive blinde og svag synede deler deres erfaringer. Også uddannelses institutioner kan få råd og vejledning på IBOS, når de har elever eller studerende med alvorlig synsnedsættelse. IBOS arbejds- 5

6 markedskonsulent rådgiver om fx beskæftigelse og revalidering. SOCIALRÅDGIVNING IBOS socialrådgivere rådgiver borgere i en lang række spørgsmål, blandt andet: Fastholdelse eller integration på arbejdsmarkedet Økonomiske og juridiske spørgsmål Afklaring af behov for rehabilitering Visitation til rette instans, fx kommunale og regionale tilbud Samtidig står socialrådgiveren for koordination af kontakt til kommune, jobcenter, sundhedssystem eller andre involverede. LÆSE/SYNSUDREDNING På IBOS læse/synsklinik udredes borgerens restsyn og læsefærdigheder ved både sort skrift og punktskrift. En rapport med anbefalinger af fx punktstørrelse, lys og specialoptik lægger grunden for det videre arbejde med fastholdelse på arbejdsmarked, revalidering eller uddannelse. ERHVERVSPRAKTIK FOR UNGE Elever med alvorlig synsnedsættelse som går i folkeskolens afgangsklasser kan komme i erhvervspraktik på IBOS i op til en uge. Praktikken giver eleven indblik i, hvad det kræver af en person med synshandikap at være på arbejdsmarkedet. PSYKOLOGISK OG PSYKIATRISK UDREDNING IBOS psykologer og psykiatere udreder borgeres eventuelle psykiske reaktioner og afklarer deres behov for fx terapi, medicinsk behandling og supervision. IBOS tilbyder også neuropsykologisk test, udredning og supervision for borgere med hjerneskade eller andre neurologiske problemer. FØLGER INTERNATIONAL STANDARD IBOS arbejder ICF-baseret. ICF står for International Classification of Functioning og er udarbejdet af FNs verdenssundhedsorganisation, WHO. IBOS dokumenterer metoden i udredningsforløb såvel som i synsrehabilitering. HØREPÆDAGOGISK BISTAND Borgere kan sideløbende med en uddannelse eller et forløb på IBOS få udredt deres hørelse. Ydelsen inkluderer evt. ansøgning om høreapparat og andre hjælpemidler. 6

7 FASTHOLDELSE PÅ ARBEJDSMARKEDET IBOS tilbyder rådgivning, som støtter borgeren med at blive på arbejdsmarkedet og leve aktivt hele livet. ERHVERVSSERVICE Løbende udredning og rådgivning, så borgere med synstab kan blive i arbejde. Hjælpen kan være identifikation og installation af hjælpemidler på arbejdspladsen, vejledning af arbejdsgiver og rådgivning om rehabilitering. HJÆLPEMIDLER OG ERGONOMI Synet ændrer sig med årene, og det gør arbejdsopgaver og andre forhold i hverdagen også. IBOS rådgiver om klassiske og de seneste nye hjælpemidler og med afprøvning og tilpasning og fx indretning af arbejdspladsen. Borgere og fagpersoner som synskonsulenter, sundhedspersonale, vejledere og sagsbehandlere kan også besøge IBOS hjælpemiddeludstilling og få vejledning af eksperter, eller de kan få assistance via telefon og mail. LÆSE/SYNSRÅDGIVNING Løbende udredning og anbefaling af videre undervisning og rådgivning, så borgeren så vidt muligt kan udnytte sit restsyn. RÅDGIVNING OM INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI, IKT Rådgivning om fx PC-programmer, E-bogslæsere og programmering af arbejdspladsers IT-systemer, så de bliver tilgængelige for medarbejdere med synsnedsættelse. SOCIALRÅDGIVNING Rådgivning af borgere og fagpersoner om fx erhvervsspørgsmål, rehabilitering og jura for at sikre borgeren et aktivt socialt og arbejds liv. STUDIEVEJLEDNING Borgere kan få vejledning på IBOS, som gør dem i stand til at gennemføre en ungdoms- eller videregående uddannelse og tage aktivt del på arbejdsmarkedet. Og i E-mentorordning deler erhvervsaktive borgere med intet eller svagt syn deres erfaringer. PSYKOLOGISK OG PSYKIATRISK STØTTE Støtte til borgere som har brug for hjælp til at håndtere personlige og mentale udfordringer i forbindelse med synstab. UNGEKONSULENTER Støtte til kommunale rådgivere og vejledere, som arbejder med unge, der udover synsvanskeligheder har sociale og personlige problemer. 7

8 IBOS VILLE, AT JEG SKULLE TILBAGE TIL ARBEJDSMARKEDET Højt specialiseret hjælp gør det muligt for Novo-direktøren at forsætte karrieren. Karrieren tegnede overordentligt lys, og i privatlivet ventede en stor lykke: Det første barn var på vej. Så forandrede alting sig: Et sprængt blodkar under fødslen resulterede i en stærk synsnedsættelse. Det er næsten 30 år siden, men den nu 62-årige farmaceut og fagspecialist i Novo Nordisk, Merete Schmiegelow husker tydeligt den svære og forvirrende tid. Jeg var grædefærdig. Kunne det være på grund af amningen, eller fordi jeg brugte kontaktlinser? Samtidig var både barnet og moderskabet så overvældende, at jeg ikke havde tid eller mentalt overskud til at finde årsagen. Jeg besluttede mig til at vente, til jeg var færdig med at amme, og der gik et helt år, hvor jeg ikke vidste, hvad der var sket, siger hun. En barsk besked ventede Merete Schmiegelow: Hun har i dag halvdelen af synet tilbage på højre øje og kun 10 procent på det venstre. En overlæge rådede hende til at acceptere sin situation og vælge mellem en af to mulige beskæftigelser: Klaverstemmer eller receptionist. Det er der ikke noget i vejen med, men det var ikke det, jeg ville være. Mit liv faldt sammen psykisk. Da Merete Schmiegelow kom i kontakt med IBOS, forandrede hendes verden sig igen. Den første hjælp, hun fik, var mental: Tre måneders terapi hos en psykolog 8

9 med speciale i sorgarbejde. Det blev et vendepunkt. Jeg lærte faktisk at acceptere mit nedsatte syn. Og at jeg kunne mere, end jeg troede, siger hun. Med en kombination af personligt udviklingsarbejde og IBOS eksperthjælp i forhold til synskompenserende hjælpemidler er det lykkedes Merete Schmiegelow at fortsætte den karriere, som var begyndt i Novo Nordisk et par år tidligere. Hun bruger særligt lys, specielle computerskærme, en skråstillet læsepult og en lille en af slagsen til brug på de mange tjenesterejser et tekstforstørrelsessystem og kikkerter, når hun sidder til konferencer eller skal tyde skærme i internationale lufthavne. Hver gang, jeg står i en ny situation med hensyn til mit syn, reagerer IBOS konsulent med den samme ro. Det finder vi ud af, siger han og det gør han. I dag har Merete Schmiegelow titel af Director for Regulatory Policies and Intelligence i Novo Nordisk og arbejder som faglig lobbyist overfor EU Kommissionen og europæiske lægemiddelmyndigheder med godkendelse af lægemidler. Jeg kunne ikke have undværet den imødekommenhed, jeg har fået fra IBOS. At IBOS ville, at jeg skulle blive på arbejdsmarkedet har været afgørende. IBOS indstilling er, Du kan hvad du vil, siger Merete Schmiegelow. 9

10 TILBUD TIL FAGPERSONER IBOS er til for at sikre højt specialiseret rehabilitering af mennesker med synsnedsættelse. Det sker blandt andet ved at uddanne og rådgive fagpersoner, som i deres professionelle virke arbejder med målgruppen. INFORMATIONSDAGE Faglige oplæg og dialog giver viden om, hvordan professionelle kan møde borgere med synshandikap, som savner svar på, hvordan de kan komme videre i livet med intet eller nedsat syn. Dagene giver viden om øjensygdomme, uddannelser af blinde og svagsynede og om rådgivning og rehabilitering KONFERENCER OG TEMADAGE IBOS er centrum i Danmark for udvikling og formidling af den nyeste viden om synsrehabilitering. Det sker for eksempel på nationale og internationale konferencer og symposier. Samtidig er IBOS eksperter efterspurgte oplægs holdere ved seminarer og workshops. TAKTILE LØSNINGER Synsprofessionelle og offentlige og private institutioner kan bruge IBOS ekspertise til forenkling af fx fagbøger eller geografiske kort, sådan at de kan blive sat i taktil produktion. UDDANNELSESCENTER IBOS er det eneste sted i landet, hvor man kan tage uddannelser som synsprofessionel. Det sker i samarbejde med blandt andet UC Syd og Københavns Universitet. RÅDGIVNING I TILGÆNGELIGHED Offentlige myndigheder og private virksomheder kan få rådgivning og vejledning af IBOS tilgængelighedseksperter om hvordan deres ydelser gøres tilgængelige for blinde og svagsynede. Danmarks Radio, regionerne, borger.dk, Metroselskabet og museer er blandt de, som bruger dette tilbud. INTERNATIONALE OPGAVER IBOS er Danmarks repræsentant i en række internationale organisationer på synsområdet. Det internationale samarbejde er med til at sikre, at vi i Danmark har viden om og kan lære af de fremmeste internationale specialister i synsrehabilitering. 10

11 IBOS objektive ydelser samler medicinske, psykologiske, sociale, pædagogiske og uddannelsesog beskæftigelsesmæssige indsatser. På den måde sikres en koordineret og effektiv rehabilitering af borgere med synsnedsættelse. Også når der er tale om komplicerede problemstillinger. Indsatsen tilrettelægges sammen med borgerens hjemkommune, jobcenter eller uddannelsessted.

12 IBOS INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Foto: Anders Clausen, Søren Svendsen, Sara Galbiati. Design: Lower East. Trykt december 2013 IBOS er Danmarks Nationale Kompetence- og Rehabiliteringscenter for personer med synsnedsættelse og det sted i landet, som har størst viden om og ekspertise inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn eller blindhed. På IBOS kan borgere få en specialiseret udredning af, hvad der skal til for at kunne blive på arbejdsmarkedet og leve så normalt som muligt med en synsproblematik. Kommuner, jobcentre og andre offentlige institutioner kan få viden, råd og vejledning om synsrehabilitering. IBOS tilbyder også fx massør- og telemarketinguddannelser, en særlig ungdomsuddannelse og forløb for nyblinde, syns/hjerneskadede, flygtninge og indvandrere. Instituttet for Blinde og Svagsynede Rymarksvej Hellerup tlf

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 STU IBOS og andre tilbud til unge med et synshandicap STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 UDDANNELSE FOR LIVET Der skal både personlige, sociale og faglige kompetencer til at træde ind i et voksenliv med eller

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager!

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! 06/14 SOCIALRÅDGIVEREN Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! tema om misbrug det starter med en joint Borgeren skal fortjene sin ydelse Den aktive arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Fra uddannelse til arbejdsmarked

Fra uddannelse til arbejdsmarked Sammenslutningen af Unge Med Handicap Fra uddannelse til arbejdsmarked - en undersøgelse af muligheder og barrierer for nyuddannede med handicap INDHOLD INDHOLD 3 Indledning 4 Rapportens formål 5 KAPITEL

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere