På job 09 Struktur 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På job 09 Struktur 23"

Transkript

1 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen 17 Livsfaser 19 Service 21 Struktur 23 Samarbejdspartnere 24

2 Et arbejdsmarked i udvikling Det fremtidige arbejdsmarked for arkitekter og designere bliver præget af dynamik og tværfaglighed. Der vil være et stigende udbud af nye uddannelser med forskellig faglig vægtning, nye karriereveje, arbejdsformer og problemstillinger, vi alle skal forholde os til for at realisere det gode arbejdsliv. Dette vil i høj grad afspejle sig i ARKITEKTFORBUNDETs rolle og medlemssammensætning. Vi bliver ganske enkelt en bredere sammensat flok med mere alsidige uddannelsesbaggrunde. Et mere komplekst arbejdsmarked med nye uddannelser og nye arbejdsformer giver fremover de ansatte mange muligheder for at skifte imellem forskellige ansættelsesforhold. Mange vil skifte job langt oftere, efteruddannelse bliver strategisk, og langsigtet og flere vil starte egen virksomhed. Dynamikken på arbejdsmarkedet betyder også, at medlemmernes arbejdssituation og faglige tilknytningsforhold forandres livet igennem. ARKITEKTFORBUNDET skal tilbyde en service, som matcher medlemmernes mange forskellige behov og situationer. Derfor vil det være effektivt og rationelt at lade sin fagforening holde styr på mulighederne og reglerne, når det gælder information om karriere, overenskomster, ansættelsesforhold, barselsregler, a-kasse og lovgivning. Jeg ser ARKITEKTFORBUNDET stå på to ben i den fremtidige udvikling. Det ene ben omhandler samarbejdet inden for Akademikernes Centralorganisation og fagforeningerne. Primært vedrørende medlemsservice, overenskomster og udviklingen på arbejdsmarkedet. Ved at dele ressourcer og kompetencer opnår vi, at medlemmerne får adgang til en bred palet af ydelser samtidig med, at kvaliteten i ydelserne bevares og udbygges. Det andet ben omhandler arkitektur- og designområdet. Vi har et samarbejde med mange organisationer, som med stort udbytte kan udvikles. Det, der skal karakterisere sådanne samarbejder, er et fælles sigte, hvor det ikke handler om at synliggøre sig selv som organisation, men om i fællesskab at udvikle faget, dets rammer og det enkelte medlems kompetencer. Denne pjece tager afsæt i ARKITEKTFORBUNDETs Vision 25 og er skrevet for at give dig et indtryk af de ydelser ARKITEKTFORBUNDET kan tilbyde i dag. I morgen kan vi endnu mere tilpasset de behov, ønsker og muligheder vores medlemmer og fremtidens arbejdsmarked kræver og tilbyder. et arbejdsmarked Mette Carstad Formand

3 ARKITEKTFORBUNDET Hvilket arbejdsmarked møder arkitekterne og designerne fremover og hvilke muligheder og udfordringer indebærer ord som globalisering, videnssamfund, fleksibilitet og tværfaglighed? Arbejdsmarkedet og samfundet bliver stadig mere komplekst, og de ansattes krav og forventninger om et godt arbejdsliv bliver stadig større. Det betyder, at arkitekter og designere oplever et større behov for rådgivning om fx karriere, løn, ansættelsesvilkår, udstationering, ligesom mange har et ønske om at styrke deres faglige netværk og få bedre indsigt i deres karrieremuligheder. ARKITEKTFORBUNDET er den organisation i Danmark, der organiserer akademiske arkitekter og designere gennem hele arbejdslivet. ARKITEKTFORBUN- DET arbejder for fagets udvikling samt arkitekternes og designernes muligheder på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i to grundlæggende forhold, nemlig, at: Arkitekter og designere er fremtidens kreative og visuelle akademikere. ARKITEKTFORBUNDET er fagforbundet på bygningskunst-, planlægnings- og designområdet. ARKITEKTFORBUNDET er fagforbundet for alle akademiske arkitekter og designere, som er ansat i det private og i det offentlige, personer som arbejder på akademisk niveau med arkitekt- og designrelateret arbejde og for ledige, studerende, freelancere samt selvstændige uden ansatte. ARKITEKTFORBUNDET har knap 5 medlemmer. ARKITEKTFORBUNDET vægter nærheden til det enkelte medlem højt og har kontorer både i København og i Århus. ARKITEKTFORBUNDET

4 Vi arbejder for At bevare og fortsat forbedre akademiske arkitekters og designeres løn og arbejdsvilkår på jobbet. Det gør vi ved at forhandle overenskomsten for arkitekter, som er ansat på landets arkitektvirksomheder, ved at forhandle overenskomster for arkitekter og designere på det øvrige private arbejdsmarked og i det offentlige det gælder forhandling af både kollektive og lokale overenskomster samt forhandling af individuelle aftaler At skabe udviklingsmuligheder og tryghed for de medlemmer, som vælger at starte solovirksomhed eller arbejde freelance. At profilere arkitekternes og designernes kompetencer på arbejdsmarkedet og i samfundet. En sådan profilering skal sikre medlemmerne beskæftigelse inden for design, byggeri, innovation, planlægning, administration og ledelse, den skal bidrage til at udvikle nye beskæftigelsesområder for arkitekter og designere og den skal medvirke til at få ledige medemmer hurtigt tilbage i beskæftigelse. At ruste akademiske arkitekter og designere til et globaliseret arbejdsmarked. At sikre medlemmerne de bedste muligheder for uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling - i og uden for jobbet. At akademiske arkitekter og designere får adgang til individuel og fortrolig rådgivning på deres arbejdsplads, via tillidsrepræsentanter, som kender medlemmernes individuelle vilkår og situation. Stadig flere af ARKITEKTFORBUNDETs medlemmer går solo med egen virksomhed eller søger ansættelse uden for traditionelle arkitektvirksomheder. I dag arbejder op mod en tredjedel, af de medlemmer der er i beskæftigelse, uden for det traditionelle tegnestueområde. Mindst en tredjedel af forbundets beskæftigede medlemmer er ansat i den offentlige sektor. At skabe et rummeligt arbejdsmarked, der tilgodeser de ansattes varierende behov i forskellige livsfaser og -situationer samt at sikre ligestilling for alle uanset alder, køn, race, politisk anskuelse, handicap, seksuel orientering og religion. At sikre akademiske arkitekter og designere adgang til det gode arbejdsliv. ARKITEKTFORBUNDET definerer det gode arbejdsliv som et trygt og samtidig udfordrende arbejdsliv et arbejdsliv, der tager højde for menneskets forskellige behov i forskellige livsfaser og situationer fra studietid til pensionsalder. Vi arbejder for

5 På job For dig med en kollektiv overenskomst Dine grundlæggende vilkår er altid i fokus hos ARKITEKTFORBUNDET. De sikres blandt andet via vores engagement i forhandlinger af kollektive overenskomster i det private og i det offentlige. Det er også ARKITEKTFORBUNDETs opgave at skabe mere rummelige overenskomster og at sikre dig muligheder for en udfordrende karriere. Derfor arbejder vi for et mere fleksibelt arbejdsliv, for løn under barsel, for ligestilling og for bedre seniorordninger, når du er på vej på pension. For dig uden en kollektiv overenskomst Hvis du ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, kan du benytte vores assistance til at forhandle din lokale overenskomst. Det kan ske ved, at vi enten forhandler din individuelle aftale, eller ved at vi giver dig konkrete værktøjer til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår, når du indgår i forhandlinger på egen hånd. For den selvstændige Når man er selvstændig uden ansatte, er viden og tryghed vigtige parametre. ARKITEKTFORBUNDET hjælper din solovirksomhed godt på vej via rådgivning om emner som kontrakter, attraktive arkitektforsikringer, forhandling og prisansættelse samt ved at udbyde relevante kurser for selvstændige og invitere dig med i forbundets netværk for akademiske arkitekter og designere, som har valgt at gå solo. Langt de fleste akademiske arkitekter er sikret af en overenskomst, som ARKITEK- TFORBUNDET er part i: De offentlig ansatte er sikret af de overenskomster, som ARKITEKTFORBUNDET indgår med offentlige arbejdsgivere via Akademikernes Centralorganisation. Akademiske arkitekter, ansat i arkitektvirksomheder, er dækket af ARKITEKTFORBUNDETS egen overenskomst med DANSKE ARK. Cirka en femtedel af de medlemmer, som er ansat på det øvrige private arbejdsmarked, er dækket af en overenskomst eller anden kollektiv aftale. På job

6 Profilering ARKITEKTFORBUNDET arbejder for at styrke arkitekters og designeres faglige profil på arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet ved at synliggøre fagets udøvere samt fagets bredde og værdi over for politiske instanser, samfundet og andre akademikergrupper. Vi modtager fx lovforslag til høring, samarbejder med øvrige akademikergrupper inden for Akademikernes Centralorganisation og er løbende i kontakt med relevante ministerier. Koblingen mellem fag og erhverv er afgørende for, at arbejdsgivere fortsat vil efterspørge arkitekters og designeres kompetencer. Derfor bygger ARKITEkt- FORBUNDET bro mellem arkitektur- og designfaget på den ene side og erhvervslivet på den anden. Det gør vi blandt andet ved at gå i dialog med erhvervslivet og potentielle arbejdsgivere samt ved at markedsføre og synliggøre arkitekters og designeres kompetencer overfor disse. ARKITEKTFORBUNDET arbejder for at profilere de ledige medlemmers kompetencer med henblik på at øge deres jobmuligheder. Det gør vi blandt andet ved at deltage i beskæftigelsesfremmende projekter og ordninger i samarbejde med bl.a. Akademikernes Arbejdsløshedskasse og de regionale og lokale beskæftigelsesråd. ARKITEKTFORBUNDET mener, at et højt informationsniveau er afgørende, når vi skal synliggøre dig og dine fagfæller. Fagbladet ARKFOKUS samt information og debat på websitet er derfor vigtige redskaber til at synliggøre faget og dets udøvere over for omverdenen. 1 Innovation og viden er en af de vigtigste konkurrenceparametre for virksomhederne. Derfor udgør akademiske arkitekter og designere en stadig større ressource for erhvervslivet. Profilering 11

7 Globalisering Globaliseringen skaber et mere komplekst arbejdsmarked. Stadig flere arkitektvirksomheder vælger at oprette filialer i fx London, Kina og Oslo, hvor regler, kutymer og vilkår kan være meget forskellige. Det rejser nye spørgsmål om vilkår og rettigheder bl.a. i forbindelse med udstationering. ARKITEKTFOR- BUNDET vejleder om reglerne ved udstationering i udlandet, og vi henviser til organisationer og udenlandske samarbejdspartnere. Det betyder, at du er sikret den nødvendige viden, før du underskriver en kontrakt i for eksempel Kina. Noget af det vigtigste at have med i bagagen, når du drager over landegrænser med dit arbejde, er kulturindsigt, netværk og viden om det globale arbejdsmarked. Vil du søge job i udlandet, men er i tvivl om hvordan, kan du trække på ARKITEKTFORBUNDETs viden og bruge vores netværk for danske akademiske arkitekter og designere i udlandet. Som følge af EU harmoniseringen af de videregående uddannelser, vælger mange at læse et semester eller mere på en uddannelsesinstitution i udlandet. Andre vælger at tage en del af deres praktik i udlandet, og her bistår ARKITEK- TFORBUNDET gerne med rådgivning omkring dine arbejdsforhold og løn. Både arkitekter og designere prøver i stigende grad kræfter med et arbejde i udlandet enten i form af udstationering eller fordi de selv søger job på udenlandske arbejdspladser. ARKITEKTFORBUNDET ruster akademiske arkitekter og designere til et globaliseret arbejdsmarked. Det gælder også ved udstationering eller praktikophold i udlandet, hvor vi samarbejder med søsterorganisationer i udlandet. Globalisering 13 12

8 Kompetence og indsigt Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er væsentlig i en branche, hvor vilkår, lovgivning, teknologi samt danske og internationale tendenser er under konstant forandring og udvikling. Ved at indgå i en aktiv dialog med uddannelsesinstitutioner, kursusudbydere og andre samarbejdspartnere hjælper ARKITEKTFORBUNDET med at skabe optimale rammer for din kompetenceudvikling, så du kan leve op til arbejdsmarkedets krav og få opfyldt dine jobønsker. Jobmuligheder ARKITEKTFORBUNDET er et vigtigt bindeled mellem dig og din arbejdsplads. Via vores omfangsrige netværk af virksomheder og samarbejde med blandt andet Akademikernes Centralorganisation kan vi hjælpe dig med fortsat at kortlægge dine jobmuligheder. Indsigt ARKITEKTFORBUNDET mener, at medlemmernes indsigt i faget og adgang til information er vigtig. Derfor udgiver vi fagbladet ARKFOKUS, som bl.a. giver medlemmerne et kig ind i fagfællers arbejdsliv og fagets udvikling; vi udsender nyhedsbrev med fokus på seneste nyt inden for arbejdsmarkedet, ligesom vi dagligt opdaterer websitet som giver adgang til information og regler, der påvirker din hverdag, og som inviterer til dialog og debat. 14 Gruppen af arkitektur- og designfaglige akademikere vil blive større fremover i takt med, at nye arkitektur- og designfaglige kandidatuddannelser vil se dagens lys. Fra 21 vil de nye designere fra Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding, fx kunne kalde sig akademiske designere. Derudover uddanner Institut for Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet allerede i dag kandidater, som varetager akademisk arkitekt- og designarbejde. Kompetence og indsigt 15

9 Rådgivning på arbejdspladsen ARKITEKTFORBUNDET har en decentral forankring, hvilket betyder, at vi er repræsenteret ude på de enkelte arbejdspladser. Tillidsrepræsentanten er ARKITEKTFORBUNDETs forlængede arm på din arbejdsplads, og som tillidsrepræsentant har man fuld tavshedspligt. Via din tillidsrepræsentant har du let adgang til fortrolig rådgivning og sparring fra en fagfælle, som kender dig, din situation og din arbejdsplads. Opstår der konflikter, eller har du tvivlsspørgsmål omkring dine arbejdsforhold, er det en tryghed at kunne henvende sig direkte til en kollega, som er i løbende kontakt med ARKITEKTFORBUN- DETs sekretariat, og som kender spillets regler. Ønsker du at varetage hvervet som tillidsrepræsentant, er du sikret adgang til kurser og netværk, som vil ruste dig både fagligt og personligt. Du vil fx få indsigt i forhandlingsteknikker, lønforhandling, arbejdsmarkedslovgivning og arbejdsmiljø, ligesom du vil kunne opbygge et stærkt netværk blandt tillidsrepræsentanter og fagfæller på landets øvrige arbejdspladser. Et netværk som du kan trække på igennem et helt arbejdsliv. ARKITEKTFORBUNDET arbejder for, at akademiske arkitekter og designere får adgang til individuel og fortrolig rådgivning på deres arbejdsplads. Det gør vi ved at uddanne tillidsrepræsentanter, som kender medlemmernes individuelle vilkår og situation. rådgivning 17 16

10 Livsfaser Én karriere mange livsfaser Barslende, nyuddannede og ældre står i forskellige livssituationer og har derfor også forskellige behov. ARKITEKTFORBUNDET definerer livets forskellige situationer som livsfaser, og vi arbejder for at skabe rummelige arbejdspladser, der tager højde for forskelligheden i disse livsfaser. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde med andre organisationer, ved at skabe rammerne for rummelige overenskomster i både det private og offentlige samt ved at gøre arbejdsgiverne og omverdenen opmærksomme på behovet for og fordelene ved et arbejdsmarked, der afspejler de ansattes livsfaser. ARKITEKTFORBUNDET udarbejder løbende politikker med fokus på ansatte arkitekters og designeres forskellige livsfaser og forskellige situationer. Sådanne politikker skal hjælpe os til at varetage dine behov bedst muligt på alle tidspunkter i din karriere. Arbejdslivets usynlige problemstillinger kan ramme hårdt ARKITEKTFORBUNDET tager hånd om arbejdslivets usynlige problemer problemer der kan ende med sygemelding og varige psykiske men, hvis de negligeres. Gennem rådgivning og vejledning samt via samarbejde med professionelle rådgivere arbejder ARKITEKTFORBUNDET for, at stress, psykisk dårligt arbejdsmiljø, mobning og manglende ligestilling ikke rammer dig og dine kolleger. Og gennem samarbejdspartnere og via pressen sætter ARKITEK- TFORBUNDET problemstillingerne på den politiske dagsorden. 18 ARKITEKTFORBUNDET får dagligt henvendelser fra medlemmer med ønsker om deltidsansættelse, spørgsmål omkring barsel, efteruddannelsesmuligheder, orlov eller stress alle sammen problemstillinger, der relaterer sig til livets forskellige faser og situationer. Livsfaser 19

11 Service 16 ledighedsprocent ARKITEKTFORBUNDET yder juridisk bistand inden for bl.a. ansættelse, afskedigelse, kontraktsret, lønforhandlinger, barselsregler, arbejdsmiljø, markedsføringsloven, konkurrenceklausuler, ligestilling, efteruddannelse, ferie og konkurs ARKITEKTFORBUNDET har forhandlingsretten for alle arkitekter ansat på landets arkitektvirksomheder, ligesom vi arbejder aktivt i AC, Akademikernes Centralorganisation, som er den organisation, der har forhandlingsretten for arkitekter ansat i det offentlige. Derudover forhandler forbundet lokale overenskomster og individuelle kontakter for ansatte både i det offentlige og private. Ledighedsprocent Marts Feb Feb Feb Feb Ledighedsprocent ARKITEKTFORBUNDET vejleder selvstændige ved indgåelse af aftaler med bygherrer og ved indgåelse af kontrakter med øvrige rådgivere, ligesom den selvstændige har mulighed for at tegne skræddersyede ansvarsforsikringer. ARKITEKTFORBUNDET giver dig adgang til rabatordninger, attraktive forsikringer, lønsikring, indkøbsordninger og Forbrugsforeningen. ARKITEKTFORBUNDET giver dig indsigt i dit fag, din branche og dine muligheder på arbejdsmarkedet. Det sker blandt andet i form af fagbladet ARK- FOKUS, forbundets nyhedsbrev og via samt via kurser og arrangementer som fx virksomhedsbesøg, arkitekturekskursioner og kurser i opstart af selvstændig virksomhed, tillidsrepræsentantkurser karriereplanlægningskurser mv. Derudover har alle medlemmer adgang til faglige netværk samt til Cad-kamre i Arkitekternes Hus i København og i Århuskontoret i Mejlgade. 2 Selv om der uddannes stadig flere Cand.arch. ere, og selv om det boomer med nye arkitekt- og designuddannelser, er arkitektledigheden faldet markant fra knap 14 procent til ca. 6 procent. Arbejdsmarkedets efterspørgsel på kreative akademikere er således stigende. Det stiller ARKITEKTFORBUNDET stærkere, når vi skal varetage medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet, ligesom det ændrer de fagforeningsydelser som medlemmerne efterspørger. (Figuren viser gennemsnitlig ledighedsprocent for forsikrede arkitekter i perioden 23-27). ARKITEKTFORBUNDET profilerer arkitekter og designere og forbedrer deres vilkår via samarbejde på tværs af AC-organisationer, ministerier, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. ARKITEKTFORBUNDET hjælper dig i krise- og tvivlssituationer. Derfor yder vi rådgivning og henviser til psykologhjælp. ARKITEKTFORBUNDET hjælper arkitekten og designeren i en global verden. Derfor stiller vi vores netværk til rådighed og yder rådgivning ved udstationering, jobsøgning og arbejde i udlandet. Service 21

12 Struktur ORDINÆRE MEDLEMMER STUDENTERMEDLEMMER REPRÆSENTANTSKAB De ordinære medlemmer vælger ved urafstemning 24 medlemmer til repræsentantskabet. Studentermedlemmerne vælger ved urafstemning to tilforordnede medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælges hvert andet år. HVAD LAVER BESTYRELSE, RESPRÆSENTANTSKAB OG UDVALG? REPRÆSENTANTSKAB Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed. Det er her, man fastsætter ARKITEKTFORBUNDETs overordnede mål, rammer og retningslinjer. Som repræsentantskabsmedlem arbejder du på strategisk plan med blandt andet politiske mål, delpolitikker og økonomiske prioriteringer. Det betyder, at du fx er med til at præge udviklingen af ARKTEKTFORBUNDET som organisation, forbundets indsatsområder samt medlemmernes generelle vilkår på arbejdsmarkedet. bestyrelse repræsentantskabet vælger blandt sine valgte medlemmer bestyrelsen, som består af fem medlemmer, en formand,en næstformand og tre menige medlemmer. Bestyrelsens formand og næstformand er samtidigt formand og næstformand for forbundet og repræsentantskabet. Bestyrelsen vælges ligesom repræsentantskabet hvert andet år. de permanente udvalg repræsentantskabet udpeger medlemmer til de tre faste udvalg, mens bestyrelsen udpeger formændene, FHO-udvalget, Forhandlingsudvalget for den offentlige sektor, FHP-udvalget, forhandlingsudvalget for den private sektor, og EAU-udvalget, koordineringsudvalget for det arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitiske område. BESTYRELSE Som medlem af bestyrelsen er du bl.a. med til at tegne ARKITEKTFORBUN- DETs politik eksternt og internt samt sikre koordination af forbundets eksterne repræsentanter. Udover at arbejde på det strategiske plan med bl.a. prioritering af politiske indsatsmæssige, deltager bestyrelsen i koordinering af udvalgsarbejdet, medlemsaktiviteter og lignende. Derudover fastsætter bestyrelsen forbundets personalepolitik og normering i sekretariatet og er direktørens øverste chef. UDVALG Forbundets tre permanente udvalg, FHO-udvalget, FHP-udvalget og EAU-udvalget, tager initiativ til og formulerer politikker inden for deres respektive områder. 22 sekretariatet Sekretariatet ledes af en direktør, som ansættes af og refererer til bestyrelsen. ARKITEKTFORBUNDET er en partipolitisk uafhængig organisation, som er styret af medlemmerne. Forbundet er baseret på en enkel struktur med en bestyrelse, et repræsentantskab og tre faste udvalg. Den enkle struktur betyder, at der ikke er langt fra beslutning til handling. Vil du gerne have indflydelse på dine arbejdsforhold og følge den politiske udvikling på nært hold, har du, som aktivt medlem, mulighed for at stille op til både repræsentantskabsvalg og valg til bestyrelsen. Du kan læse mere om ARKITEKTFORBUN- DETs poliske arbejde på FHP-udvalget udarbejder de politiske rammer omkr. løn- og ansættelsesvilkår for de privatansatte. Udvalget uddanner, informerer og samarbejder ligeledes med tillidsrepræsentanterne på de private arbejdspladser, ligesom udvalget fungerer som baggrundsgruppe ved forhandling af ARKITEKTFORBUNDETs overenskomst med DANSKE ARK. FHO-udvalget udarbejder de politiske rammer omkr. løn og ansættelsesvilkår for ansatte i staten, regionerne og kommunerne. Udvalget uddanner, informerer og samarbejder ligeledes med tillidsrepræsentanterne på de offentlige arbejdspladser, ligesom udvalget opstiller overenskomstkrav ved de offentlige overenskomstforhandlinger, som forhandles af Akademikernes Centralorganisation. EAU udvalget arbejder med de politiske rammer og strategier for arbejdsmarkedserhvervs- og uddannelsesområdet. Alle udvalg refererer til forbundets bestyrelse, der fastsætter de nærmere retningslinjer, opgaver og kompetencer for disse. Struktur 23

13 Samarbejdspartnere For at sikre dig de bedste ydelser, størst synlighed og et bredt netværk samarbejder ARKITEkt- FORBUNDET på tværs af organisationer og med mange forskellige interessenter. ARKITEkt- FORBUNDET samarbejder bl.a. med: Organisationerne i ARKITEKTERNES HUS og alle institutioner inden for arkitektverdenen. Akademikernes Centralorganisation og de øvrige AC organisationer. Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse (APA). Regionale jobcentre. Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i København, Aalborg Universitet (Arkitektur & Design), Danmarks Designskole og Designskolen Kolding samt øvrige akademiske uddannelsesinstitutioner og udbydere af efteruddannelse. Relevante brancheorganisationer Kollegaorganisationer som organiserer erhvervsgrupper, der deler arbejdspladsfællesskab med akademiske arkitekter og designere. Ministerier. Udenlandske arkitektorganisationer og søsterorganisationer. Diverse arbejdspladser, kulturinstitutioner, oplægsholdere og eksperter. Arkitekternes hus københavn Strandgade 27A DK 141 København K tlf.: fax: mail: Århus Mejlgade 38 DK 8 Århus tlf.: fax: mail:

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

ANSATTE ARKITEKTERS RÅD l STRANDGADE 27A l 1401 KØBENHAVN Kl TLF: 3283 6900

ANSATTE ARKITEKTERS RÅD l STRANDGADE 27A l 1401 KØBENHAVN Kl TLF: 3283 6900 ANSATTE ARKITEKTERS RÅD l STRANDGADE 27A l 1401 KØBENHAVN Kl TLF: 3283 6900 [ VISION 2005 ] 1 [ ] INDHOLD Idégrundlag 2 Overordnede mål 2 Strategiske satsninger 4 Medlemmerne 4 Det offentlige område 5

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT Den 18. december 2012 Tidspunkt : Tirsdag den 27.november 2012 kl. 10-16.15 Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30 Sted : Strandgade 27 A Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2018 Alle rettigheder

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere