På job 09 Struktur 23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På job 09 Struktur 23"

Transkript

1 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen 17 Livsfaser 19 Service 21 Struktur 23 Samarbejdspartnere 24

2 Et arbejdsmarked i udvikling Det fremtidige arbejdsmarked for arkitekter og designere bliver præget af dynamik og tværfaglighed. Der vil være et stigende udbud af nye uddannelser med forskellig faglig vægtning, nye karriereveje, arbejdsformer og problemstillinger, vi alle skal forholde os til for at realisere det gode arbejdsliv. Dette vil i høj grad afspejle sig i ARKITEKTFORBUNDETs rolle og medlemssammensætning. Vi bliver ganske enkelt en bredere sammensat flok med mere alsidige uddannelsesbaggrunde. Et mere komplekst arbejdsmarked med nye uddannelser og nye arbejdsformer giver fremover de ansatte mange muligheder for at skifte imellem forskellige ansættelsesforhold. Mange vil skifte job langt oftere, efteruddannelse bliver strategisk, og langsigtet og flere vil starte egen virksomhed. Dynamikken på arbejdsmarkedet betyder også, at medlemmernes arbejdssituation og faglige tilknytningsforhold forandres livet igennem. ARKITEKTFORBUNDET skal tilbyde en service, som matcher medlemmernes mange forskellige behov og situationer. Derfor vil det være effektivt og rationelt at lade sin fagforening holde styr på mulighederne og reglerne, når det gælder information om karriere, overenskomster, ansættelsesforhold, barselsregler, a-kasse og lovgivning. Jeg ser ARKITEKTFORBUNDET stå på to ben i den fremtidige udvikling. Det ene ben omhandler samarbejdet inden for Akademikernes Centralorganisation og fagforeningerne. Primært vedrørende medlemsservice, overenskomster og udviklingen på arbejdsmarkedet. Ved at dele ressourcer og kompetencer opnår vi, at medlemmerne får adgang til en bred palet af ydelser samtidig med, at kvaliteten i ydelserne bevares og udbygges. Det andet ben omhandler arkitektur- og designområdet. Vi har et samarbejde med mange organisationer, som med stort udbytte kan udvikles. Det, der skal karakterisere sådanne samarbejder, er et fælles sigte, hvor det ikke handler om at synliggøre sig selv som organisation, men om i fællesskab at udvikle faget, dets rammer og det enkelte medlems kompetencer. Denne pjece tager afsæt i ARKITEKTFORBUNDETs Vision 25 og er skrevet for at give dig et indtryk af de ydelser ARKITEKTFORBUNDET kan tilbyde i dag. I morgen kan vi endnu mere tilpasset de behov, ønsker og muligheder vores medlemmer og fremtidens arbejdsmarked kræver og tilbyder. et arbejdsmarked Mette Carstad Formand

3 ARKITEKTFORBUNDET Hvilket arbejdsmarked møder arkitekterne og designerne fremover og hvilke muligheder og udfordringer indebærer ord som globalisering, videnssamfund, fleksibilitet og tværfaglighed? Arbejdsmarkedet og samfundet bliver stadig mere komplekst, og de ansattes krav og forventninger om et godt arbejdsliv bliver stadig større. Det betyder, at arkitekter og designere oplever et større behov for rådgivning om fx karriere, løn, ansættelsesvilkår, udstationering, ligesom mange har et ønske om at styrke deres faglige netværk og få bedre indsigt i deres karrieremuligheder. ARKITEKTFORBUNDET er den organisation i Danmark, der organiserer akademiske arkitekter og designere gennem hele arbejdslivet. ARKITEKTFORBUN- DET arbejder for fagets udvikling samt arkitekternes og designernes muligheder på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i to grundlæggende forhold, nemlig, at: Arkitekter og designere er fremtidens kreative og visuelle akademikere. ARKITEKTFORBUNDET er fagforbundet på bygningskunst-, planlægnings- og designområdet. ARKITEKTFORBUNDET er fagforbundet for alle akademiske arkitekter og designere, som er ansat i det private og i det offentlige, personer som arbejder på akademisk niveau med arkitekt- og designrelateret arbejde og for ledige, studerende, freelancere samt selvstændige uden ansatte. ARKITEKTFORBUNDET har knap 5 medlemmer. ARKITEKTFORBUNDET vægter nærheden til det enkelte medlem højt og har kontorer både i København og i Århus. ARKITEKTFORBUNDET

4 Vi arbejder for At bevare og fortsat forbedre akademiske arkitekters og designeres løn og arbejdsvilkår på jobbet. Det gør vi ved at forhandle overenskomsten for arkitekter, som er ansat på landets arkitektvirksomheder, ved at forhandle overenskomster for arkitekter og designere på det øvrige private arbejdsmarked og i det offentlige det gælder forhandling af både kollektive og lokale overenskomster samt forhandling af individuelle aftaler At skabe udviklingsmuligheder og tryghed for de medlemmer, som vælger at starte solovirksomhed eller arbejde freelance. At profilere arkitekternes og designernes kompetencer på arbejdsmarkedet og i samfundet. En sådan profilering skal sikre medlemmerne beskæftigelse inden for design, byggeri, innovation, planlægning, administration og ledelse, den skal bidrage til at udvikle nye beskæftigelsesområder for arkitekter og designere og den skal medvirke til at få ledige medemmer hurtigt tilbage i beskæftigelse. At ruste akademiske arkitekter og designere til et globaliseret arbejdsmarked. At sikre medlemmerne de bedste muligheder for uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling - i og uden for jobbet. At akademiske arkitekter og designere får adgang til individuel og fortrolig rådgivning på deres arbejdsplads, via tillidsrepræsentanter, som kender medlemmernes individuelle vilkår og situation. Stadig flere af ARKITEKTFORBUNDETs medlemmer går solo med egen virksomhed eller søger ansættelse uden for traditionelle arkitektvirksomheder. I dag arbejder op mod en tredjedel, af de medlemmer der er i beskæftigelse, uden for det traditionelle tegnestueområde. Mindst en tredjedel af forbundets beskæftigede medlemmer er ansat i den offentlige sektor. At skabe et rummeligt arbejdsmarked, der tilgodeser de ansattes varierende behov i forskellige livsfaser og -situationer samt at sikre ligestilling for alle uanset alder, køn, race, politisk anskuelse, handicap, seksuel orientering og religion. At sikre akademiske arkitekter og designere adgang til det gode arbejdsliv. ARKITEKTFORBUNDET definerer det gode arbejdsliv som et trygt og samtidig udfordrende arbejdsliv et arbejdsliv, der tager højde for menneskets forskellige behov i forskellige livsfaser og situationer fra studietid til pensionsalder. Vi arbejder for

5 På job For dig med en kollektiv overenskomst Dine grundlæggende vilkår er altid i fokus hos ARKITEKTFORBUNDET. De sikres blandt andet via vores engagement i forhandlinger af kollektive overenskomster i det private og i det offentlige. Det er også ARKITEKTFORBUNDETs opgave at skabe mere rummelige overenskomster og at sikre dig muligheder for en udfordrende karriere. Derfor arbejder vi for et mere fleksibelt arbejdsliv, for løn under barsel, for ligestilling og for bedre seniorordninger, når du er på vej på pension. For dig uden en kollektiv overenskomst Hvis du ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, kan du benytte vores assistance til at forhandle din lokale overenskomst. Det kan ske ved, at vi enten forhandler din individuelle aftale, eller ved at vi giver dig konkrete værktøjer til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår, når du indgår i forhandlinger på egen hånd. For den selvstændige Når man er selvstændig uden ansatte, er viden og tryghed vigtige parametre. ARKITEKTFORBUNDET hjælper din solovirksomhed godt på vej via rådgivning om emner som kontrakter, attraktive arkitektforsikringer, forhandling og prisansættelse samt ved at udbyde relevante kurser for selvstændige og invitere dig med i forbundets netværk for akademiske arkitekter og designere, som har valgt at gå solo. Langt de fleste akademiske arkitekter er sikret af en overenskomst, som ARKITEK- TFORBUNDET er part i: De offentlig ansatte er sikret af de overenskomster, som ARKITEKTFORBUNDET indgår med offentlige arbejdsgivere via Akademikernes Centralorganisation. Akademiske arkitekter, ansat i arkitektvirksomheder, er dækket af ARKITEKTFORBUNDETS egen overenskomst med DANSKE ARK. Cirka en femtedel af de medlemmer, som er ansat på det øvrige private arbejdsmarked, er dækket af en overenskomst eller anden kollektiv aftale. På job

6 Profilering ARKITEKTFORBUNDET arbejder for at styrke arkitekters og designeres faglige profil på arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet ved at synliggøre fagets udøvere samt fagets bredde og værdi over for politiske instanser, samfundet og andre akademikergrupper. Vi modtager fx lovforslag til høring, samarbejder med øvrige akademikergrupper inden for Akademikernes Centralorganisation og er løbende i kontakt med relevante ministerier. Koblingen mellem fag og erhverv er afgørende for, at arbejdsgivere fortsat vil efterspørge arkitekters og designeres kompetencer. Derfor bygger ARKITEkt- FORBUNDET bro mellem arkitektur- og designfaget på den ene side og erhvervslivet på den anden. Det gør vi blandt andet ved at gå i dialog med erhvervslivet og potentielle arbejdsgivere samt ved at markedsføre og synliggøre arkitekters og designeres kompetencer overfor disse. ARKITEKTFORBUNDET arbejder for at profilere de ledige medlemmers kompetencer med henblik på at øge deres jobmuligheder. Det gør vi blandt andet ved at deltage i beskæftigelsesfremmende projekter og ordninger i samarbejde med bl.a. Akademikernes Arbejdsløshedskasse og de regionale og lokale beskæftigelsesråd. ARKITEKTFORBUNDET mener, at et højt informationsniveau er afgørende, når vi skal synliggøre dig og dine fagfæller. Fagbladet ARKFOKUS samt information og debat på websitet er derfor vigtige redskaber til at synliggøre faget og dets udøvere over for omverdenen. 1 Innovation og viden er en af de vigtigste konkurrenceparametre for virksomhederne. Derfor udgør akademiske arkitekter og designere en stadig større ressource for erhvervslivet. Profilering 11

7 Globalisering Globaliseringen skaber et mere komplekst arbejdsmarked. Stadig flere arkitektvirksomheder vælger at oprette filialer i fx London, Kina og Oslo, hvor regler, kutymer og vilkår kan være meget forskellige. Det rejser nye spørgsmål om vilkår og rettigheder bl.a. i forbindelse med udstationering. ARKITEKTFOR- BUNDET vejleder om reglerne ved udstationering i udlandet, og vi henviser til organisationer og udenlandske samarbejdspartnere. Det betyder, at du er sikret den nødvendige viden, før du underskriver en kontrakt i for eksempel Kina. Noget af det vigtigste at have med i bagagen, når du drager over landegrænser med dit arbejde, er kulturindsigt, netværk og viden om det globale arbejdsmarked. Vil du søge job i udlandet, men er i tvivl om hvordan, kan du trække på ARKITEKTFORBUNDETs viden og bruge vores netværk for danske akademiske arkitekter og designere i udlandet. Som følge af EU harmoniseringen af de videregående uddannelser, vælger mange at læse et semester eller mere på en uddannelsesinstitution i udlandet. Andre vælger at tage en del af deres praktik i udlandet, og her bistår ARKITEK- TFORBUNDET gerne med rådgivning omkring dine arbejdsforhold og løn. Både arkitekter og designere prøver i stigende grad kræfter med et arbejde i udlandet enten i form af udstationering eller fordi de selv søger job på udenlandske arbejdspladser. ARKITEKTFORBUNDET ruster akademiske arkitekter og designere til et globaliseret arbejdsmarked. Det gælder også ved udstationering eller praktikophold i udlandet, hvor vi samarbejder med søsterorganisationer i udlandet. Globalisering 13 12

8 Kompetence og indsigt Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er væsentlig i en branche, hvor vilkår, lovgivning, teknologi samt danske og internationale tendenser er under konstant forandring og udvikling. Ved at indgå i en aktiv dialog med uddannelsesinstitutioner, kursusudbydere og andre samarbejdspartnere hjælper ARKITEKTFORBUNDET med at skabe optimale rammer for din kompetenceudvikling, så du kan leve op til arbejdsmarkedets krav og få opfyldt dine jobønsker. Jobmuligheder ARKITEKTFORBUNDET er et vigtigt bindeled mellem dig og din arbejdsplads. Via vores omfangsrige netværk af virksomheder og samarbejde med blandt andet Akademikernes Centralorganisation kan vi hjælpe dig med fortsat at kortlægge dine jobmuligheder. Indsigt ARKITEKTFORBUNDET mener, at medlemmernes indsigt i faget og adgang til information er vigtig. Derfor udgiver vi fagbladet ARKFOKUS, som bl.a. giver medlemmerne et kig ind i fagfællers arbejdsliv og fagets udvikling; vi udsender nyhedsbrev med fokus på seneste nyt inden for arbejdsmarkedet, ligesom vi dagligt opdaterer websitet som giver adgang til information og regler, der påvirker din hverdag, og som inviterer til dialog og debat. 14 Gruppen af arkitektur- og designfaglige akademikere vil blive større fremover i takt med, at nye arkitektur- og designfaglige kandidatuddannelser vil se dagens lys. Fra 21 vil de nye designere fra Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding, fx kunne kalde sig akademiske designere. Derudover uddanner Institut for Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet allerede i dag kandidater, som varetager akademisk arkitekt- og designarbejde. Kompetence og indsigt 15

9 Rådgivning på arbejdspladsen ARKITEKTFORBUNDET har en decentral forankring, hvilket betyder, at vi er repræsenteret ude på de enkelte arbejdspladser. Tillidsrepræsentanten er ARKITEKTFORBUNDETs forlængede arm på din arbejdsplads, og som tillidsrepræsentant har man fuld tavshedspligt. Via din tillidsrepræsentant har du let adgang til fortrolig rådgivning og sparring fra en fagfælle, som kender dig, din situation og din arbejdsplads. Opstår der konflikter, eller har du tvivlsspørgsmål omkring dine arbejdsforhold, er det en tryghed at kunne henvende sig direkte til en kollega, som er i løbende kontakt med ARKITEKTFORBUN- DETs sekretariat, og som kender spillets regler. Ønsker du at varetage hvervet som tillidsrepræsentant, er du sikret adgang til kurser og netværk, som vil ruste dig både fagligt og personligt. Du vil fx få indsigt i forhandlingsteknikker, lønforhandling, arbejdsmarkedslovgivning og arbejdsmiljø, ligesom du vil kunne opbygge et stærkt netværk blandt tillidsrepræsentanter og fagfæller på landets øvrige arbejdspladser. Et netværk som du kan trække på igennem et helt arbejdsliv. ARKITEKTFORBUNDET arbejder for, at akademiske arkitekter og designere får adgang til individuel og fortrolig rådgivning på deres arbejdsplads. Det gør vi ved at uddanne tillidsrepræsentanter, som kender medlemmernes individuelle vilkår og situation. rådgivning 17 16

10 Livsfaser Én karriere mange livsfaser Barslende, nyuddannede og ældre står i forskellige livssituationer og har derfor også forskellige behov. ARKITEKTFORBUNDET definerer livets forskellige situationer som livsfaser, og vi arbejder for at skabe rummelige arbejdspladser, der tager højde for forskelligheden i disse livsfaser. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde med andre organisationer, ved at skabe rammerne for rummelige overenskomster i både det private og offentlige samt ved at gøre arbejdsgiverne og omverdenen opmærksomme på behovet for og fordelene ved et arbejdsmarked, der afspejler de ansattes livsfaser. ARKITEKTFORBUNDET udarbejder løbende politikker med fokus på ansatte arkitekters og designeres forskellige livsfaser og forskellige situationer. Sådanne politikker skal hjælpe os til at varetage dine behov bedst muligt på alle tidspunkter i din karriere. Arbejdslivets usynlige problemstillinger kan ramme hårdt ARKITEKTFORBUNDET tager hånd om arbejdslivets usynlige problemer problemer der kan ende med sygemelding og varige psykiske men, hvis de negligeres. Gennem rådgivning og vejledning samt via samarbejde med professionelle rådgivere arbejder ARKITEKTFORBUNDET for, at stress, psykisk dårligt arbejdsmiljø, mobning og manglende ligestilling ikke rammer dig og dine kolleger. Og gennem samarbejdspartnere og via pressen sætter ARKITEK- TFORBUNDET problemstillingerne på den politiske dagsorden. 18 ARKITEKTFORBUNDET får dagligt henvendelser fra medlemmer med ønsker om deltidsansættelse, spørgsmål omkring barsel, efteruddannelsesmuligheder, orlov eller stress alle sammen problemstillinger, der relaterer sig til livets forskellige faser og situationer. Livsfaser 19

11 Service 16 ledighedsprocent ARKITEKTFORBUNDET yder juridisk bistand inden for bl.a. ansættelse, afskedigelse, kontraktsret, lønforhandlinger, barselsregler, arbejdsmiljø, markedsføringsloven, konkurrenceklausuler, ligestilling, efteruddannelse, ferie og konkurs ARKITEKTFORBUNDET har forhandlingsretten for alle arkitekter ansat på landets arkitektvirksomheder, ligesom vi arbejder aktivt i AC, Akademikernes Centralorganisation, som er den organisation, der har forhandlingsretten for arkitekter ansat i det offentlige. Derudover forhandler forbundet lokale overenskomster og individuelle kontakter for ansatte både i det offentlige og private. Ledighedsprocent Marts Feb Feb Feb Feb Ledighedsprocent ARKITEKTFORBUNDET vejleder selvstændige ved indgåelse af aftaler med bygherrer og ved indgåelse af kontrakter med øvrige rådgivere, ligesom den selvstændige har mulighed for at tegne skræddersyede ansvarsforsikringer. ARKITEKTFORBUNDET giver dig adgang til rabatordninger, attraktive forsikringer, lønsikring, indkøbsordninger og Forbrugsforeningen. ARKITEKTFORBUNDET giver dig indsigt i dit fag, din branche og dine muligheder på arbejdsmarkedet. Det sker blandt andet i form af fagbladet ARK- FOKUS, forbundets nyhedsbrev og via samt via kurser og arrangementer som fx virksomhedsbesøg, arkitekturekskursioner og kurser i opstart af selvstændig virksomhed, tillidsrepræsentantkurser karriereplanlægningskurser mv. Derudover har alle medlemmer adgang til faglige netværk samt til Cad-kamre i Arkitekternes Hus i København og i Århuskontoret i Mejlgade. 2 Selv om der uddannes stadig flere Cand.arch. ere, og selv om det boomer med nye arkitekt- og designuddannelser, er arkitektledigheden faldet markant fra knap 14 procent til ca. 6 procent. Arbejdsmarkedets efterspørgsel på kreative akademikere er således stigende. Det stiller ARKITEKTFORBUNDET stærkere, når vi skal varetage medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet, ligesom det ændrer de fagforeningsydelser som medlemmerne efterspørger. (Figuren viser gennemsnitlig ledighedsprocent for forsikrede arkitekter i perioden 23-27). ARKITEKTFORBUNDET profilerer arkitekter og designere og forbedrer deres vilkår via samarbejde på tværs af AC-organisationer, ministerier, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. ARKITEKTFORBUNDET hjælper dig i krise- og tvivlssituationer. Derfor yder vi rådgivning og henviser til psykologhjælp. ARKITEKTFORBUNDET hjælper arkitekten og designeren i en global verden. Derfor stiller vi vores netværk til rådighed og yder rådgivning ved udstationering, jobsøgning og arbejde i udlandet. Service 21

12 Struktur ORDINÆRE MEDLEMMER STUDENTERMEDLEMMER REPRÆSENTANTSKAB De ordinære medlemmer vælger ved urafstemning 24 medlemmer til repræsentantskabet. Studentermedlemmerne vælger ved urafstemning to tilforordnede medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælges hvert andet år. HVAD LAVER BESTYRELSE, RESPRÆSENTANTSKAB OG UDVALG? REPRÆSENTANTSKAB Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed. Det er her, man fastsætter ARKITEKTFORBUNDETs overordnede mål, rammer og retningslinjer. Som repræsentantskabsmedlem arbejder du på strategisk plan med blandt andet politiske mål, delpolitikker og økonomiske prioriteringer. Det betyder, at du fx er med til at præge udviklingen af ARKTEKTFORBUNDET som organisation, forbundets indsatsområder samt medlemmernes generelle vilkår på arbejdsmarkedet. bestyrelse repræsentantskabet vælger blandt sine valgte medlemmer bestyrelsen, som består af fem medlemmer, en formand,en næstformand og tre menige medlemmer. Bestyrelsens formand og næstformand er samtidigt formand og næstformand for forbundet og repræsentantskabet. Bestyrelsen vælges ligesom repræsentantskabet hvert andet år. de permanente udvalg repræsentantskabet udpeger medlemmer til de tre faste udvalg, mens bestyrelsen udpeger formændene, FHO-udvalget, Forhandlingsudvalget for den offentlige sektor, FHP-udvalget, forhandlingsudvalget for den private sektor, og EAU-udvalget, koordineringsudvalget for det arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitiske område. BESTYRELSE Som medlem af bestyrelsen er du bl.a. med til at tegne ARKITEKTFORBUN- DETs politik eksternt og internt samt sikre koordination af forbundets eksterne repræsentanter. Udover at arbejde på det strategiske plan med bl.a. prioritering af politiske indsatsmæssige, deltager bestyrelsen i koordinering af udvalgsarbejdet, medlemsaktiviteter og lignende. Derudover fastsætter bestyrelsen forbundets personalepolitik og normering i sekretariatet og er direktørens øverste chef. UDVALG Forbundets tre permanente udvalg, FHO-udvalget, FHP-udvalget og EAU-udvalget, tager initiativ til og formulerer politikker inden for deres respektive områder. 22 sekretariatet Sekretariatet ledes af en direktør, som ansættes af og refererer til bestyrelsen. ARKITEKTFORBUNDET er en partipolitisk uafhængig organisation, som er styret af medlemmerne. Forbundet er baseret på en enkel struktur med en bestyrelse, et repræsentantskab og tre faste udvalg. Den enkle struktur betyder, at der ikke er langt fra beslutning til handling. Vil du gerne have indflydelse på dine arbejdsforhold og følge den politiske udvikling på nært hold, har du, som aktivt medlem, mulighed for at stille op til både repræsentantskabsvalg og valg til bestyrelsen. Du kan læse mere om ARKITEKTFORBUN- DETs poliske arbejde på FHP-udvalget udarbejder de politiske rammer omkr. løn- og ansættelsesvilkår for de privatansatte. Udvalget uddanner, informerer og samarbejder ligeledes med tillidsrepræsentanterne på de private arbejdspladser, ligesom udvalget fungerer som baggrundsgruppe ved forhandling af ARKITEKTFORBUNDETs overenskomst med DANSKE ARK. FHO-udvalget udarbejder de politiske rammer omkr. løn og ansættelsesvilkår for ansatte i staten, regionerne og kommunerne. Udvalget uddanner, informerer og samarbejder ligeledes med tillidsrepræsentanterne på de offentlige arbejdspladser, ligesom udvalget opstiller overenskomstkrav ved de offentlige overenskomstforhandlinger, som forhandles af Akademikernes Centralorganisation. EAU udvalget arbejder med de politiske rammer og strategier for arbejdsmarkedserhvervs- og uddannelsesområdet. Alle udvalg refererer til forbundets bestyrelse, der fastsætter de nærmere retningslinjer, opgaver og kompetencer for disse. Struktur 23

13 Samarbejdspartnere For at sikre dig de bedste ydelser, størst synlighed og et bredt netværk samarbejder ARKITEkt- FORBUNDET på tværs af organisationer og med mange forskellige interessenter. ARKITEkt- FORBUNDET samarbejder bl.a. med: Organisationerne i ARKITEKTERNES HUS og alle institutioner inden for arkitektverdenen. Akademikernes Centralorganisation og de øvrige AC organisationer. Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse (APA). Regionale jobcentre. Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i København, Aalborg Universitet (Arkitektur & Design), Danmarks Designskole og Designskolen Kolding samt øvrige akademiske uddannelsesinstitutioner og udbydere af efteruddannelse. Relevante brancheorganisationer Kollegaorganisationer som organiserer erhvervsgrupper, der deler arbejdspladsfællesskab med akademiske arkitekter og designere. Ministerier. Udenlandske arkitektorganisationer og søsterorganisationer. Diverse arbejdspladser, kulturinstitutioner, oplægsholdere og eksperter. Arkitekternes hus københavn Strandgade 27A DK 141 København K tlf.: fax: mail: Århus Mejlgade 38 DK 8 Århus tlf.: fax: mail:

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER 5/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER LÆS OGSÅ OM ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE I ÅRHUS OG VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET - Hvem byggede Marmorkirken? Hvornår?

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK SLIP dine kræfter fri 1 Vores dobbelte faglighed skal frem i lyset Jordbrugsakademikerne er akademiske multikunstnere med både gummistøvler og laksko Vi ved

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere