På job 09 Struktur 23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På job 09 Struktur 23"

Transkript

1 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen 17 Livsfaser 19 Service 21 Struktur 23 Samarbejdspartnere 24

2 Et arbejdsmarked i udvikling Det fremtidige arbejdsmarked for arkitekter og designere bliver præget af dynamik og tværfaglighed. Der vil være et stigende udbud af nye uddannelser med forskellig faglig vægtning, nye karriereveje, arbejdsformer og problemstillinger, vi alle skal forholde os til for at realisere det gode arbejdsliv. Dette vil i høj grad afspejle sig i ARKITEKTFORBUNDETs rolle og medlemssammensætning. Vi bliver ganske enkelt en bredere sammensat flok med mere alsidige uddannelsesbaggrunde. Et mere komplekst arbejdsmarked med nye uddannelser og nye arbejdsformer giver fremover de ansatte mange muligheder for at skifte imellem forskellige ansættelsesforhold. Mange vil skifte job langt oftere, efteruddannelse bliver strategisk, og langsigtet og flere vil starte egen virksomhed. Dynamikken på arbejdsmarkedet betyder også, at medlemmernes arbejdssituation og faglige tilknytningsforhold forandres livet igennem. ARKITEKTFORBUNDET skal tilbyde en service, som matcher medlemmernes mange forskellige behov og situationer. Derfor vil det være effektivt og rationelt at lade sin fagforening holde styr på mulighederne og reglerne, når det gælder information om karriere, overenskomster, ansættelsesforhold, barselsregler, a-kasse og lovgivning. Jeg ser ARKITEKTFORBUNDET stå på to ben i den fremtidige udvikling. Det ene ben omhandler samarbejdet inden for Akademikernes Centralorganisation og fagforeningerne. Primært vedrørende medlemsservice, overenskomster og udviklingen på arbejdsmarkedet. Ved at dele ressourcer og kompetencer opnår vi, at medlemmerne får adgang til en bred palet af ydelser samtidig med, at kvaliteten i ydelserne bevares og udbygges. Det andet ben omhandler arkitektur- og designområdet. Vi har et samarbejde med mange organisationer, som med stort udbytte kan udvikles. Det, der skal karakterisere sådanne samarbejder, er et fælles sigte, hvor det ikke handler om at synliggøre sig selv som organisation, men om i fællesskab at udvikle faget, dets rammer og det enkelte medlems kompetencer. Denne pjece tager afsæt i ARKITEKTFORBUNDETs Vision 25 og er skrevet for at give dig et indtryk af de ydelser ARKITEKTFORBUNDET kan tilbyde i dag. I morgen kan vi endnu mere tilpasset de behov, ønsker og muligheder vores medlemmer og fremtidens arbejdsmarked kræver og tilbyder. et arbejdsmarked Mette Carstad Formand

3 ARKITEKTFORBUNDET Hvilket arbejdsmarked møder arkitekterne og designerne fremover og hvilke muligheder og udfordringer indebærer ord som globalisering, videnssamfund, fleksibilitet og tværfaglighed? Arbejdsmarkedet og samfundet bliver stadig mere komplekst, og de ansattes krav og forventninger om et godt arbejdsliv bliver stadig større. Det betyder, at arkitekter og designere oplever et større behov for rådgivning om fx karriere, løn, ansættelsesvilkår, udstationering, ligesom mange har et ønske om at styrke deres faglige netværk og få bedre indsigt i deres karrieremuligheder. ARKITEKTFORBUNDET er den organisation i Danmark, der organiserer akademiske arkitekter og designere gennem hele arbejdslivet. ARKITEKTFORBUN- DET arbejder for fagets udvikling samt arkitekternes og designernes muligheder på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i to grundlæggende forhold, nemlig, at: Arkitekter og designere er fremtidens kreative og visuelle akademikere. ARKITEKTFORBUNDET er fagforbundet på bygningskunst-, planlægnings- og designområdet. ARKITEKTFORBUNDET er fagforbundet for alle akademiske arkitekter og designere, som er ansat i det private og i det offentlige, personer som arbejder på akademisk niveau med arkitekt- og designrelateret arbejde og for ledige, studerende, freelancere samt selvstændige uden ansatte. ARKITEKTFORBUNDET har knap 5 medlemmer. ARKITEKTFORBUNDET vægter nærheden til det enkelte medlem højt og har kontorer både i København og i Århus. ARKITEKTFORBUNDET

4 Vi arbejder for At bevare og fortsat forbedre akademiske arkitekters og designeres løn og arbejdsvilkår på jobbet. Det gør vi ved at forhandle overenskomsten for arkitekter, som er ansat på landets arkitektvirksomheder, ved at forhandle overenskomster for arkitekter og designere på det øvrige private arbejdsmarked og i det offentlige det gælder forhandling af både kollektive og lokale overenskomster samt forhandling af individuelle aftaler At skabe udviklingsmuligheder og tryghed for de medlemmer, som vælger at starte solovirksomhed eller arbejde freelance. At profilere arkitekternes og designernes kompetencer på arbejdsmarkedet og i samfundet. En sådan profilering skal sikre medlemmerne beskæftigelse inden for design, byggeri, innovation, planlægning, administration og ledelse, den skal bidrage til at udvikle nye beskæftigelsesområder for arkitekter og designere og den skal medvirke til at få ledige medemmer hurtigt tilbage i beskæftigelse. At ruste akademiske arkitekter og designere til et globaliseret arbejdsmarked. At sikre medlemmerne de bedste muligheder for uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling - i og uden for jobbet. At akademiske arkitekter og designere får adgang til individuel og fortrolig rådgivning på deres arbejdsplads, via tillidsrepræsentanter, som kender medlemmernes individuelle vilkår og situation. Stadig flere af ARKITEKTFORBUNDETs medlemmer går solo med egen virksomhed eller søger ansættelse uden for traditionelle arkitektvirksomheder. I dag arbejder op mod en tredjedel, af de medlemmer der er i beskæftigelse, uden for det traditionelle tegnestueområde. Mindst en tredjedel af forbundets beskæftigede medlemmer er ansat i den offentlige sektor. At skabe et rummeligt arbejdsmarked, der tilgodeser de ansattes varierende behov i forskellige livsfaser og -situationer samt at sikre ligestilling for alle uanset alder, køn, race, politisk anskuelse, handicap, seksuel orientering og religion. At sikre akademiske arkitekter og designere adgang til det gode arbejdsliv. ARKITEKTFORBUNDET definerer det gode arbejdsliv som et trygt og samtidig udfordrende arbejdsliv et arbejdsliv, der tager højde for menneskets forskellige behov i forskellige livsfaser og situationer fra studietid til pensionsalder. Vi arbejder for

5 På job For dig med en kollektiv overenskomst Dine grundlæggende vilkår er altid i fokus hos ARKITEKTFORBUNDET. De sikres blandt andet via vores engagement i forhandlinger af kollektive overenskomster i det private og i det offentlige. Det er også ARKITEKTFORBUNDETs opgave at skabe mere rummelige overenskomster og at sikre dig muligheder for en udfordrende karriere. Derfor arbejder vi for et mere fleksibelt arbejdsliv, for løn under barsel, for ligestilling og for bedre seniorordninger, når du er på vej på pension. For dig uden en kollektiv overenskomst Hvis du ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, kan du benytte vores assistance til at forhandle din lokale overenskomst. Det kan ske ved, at vi enten forhandler din individuelle aftale, eller ved at vi giver dig konkrete værktøjer til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår, når du indgår i forhandlinger på egen hånd. For den selvstændige Når man er selvstændig uden ansatte, er viden og tryghed vigtige parametre. ARKITEKTFORBUNDET hjælper din solovirksomhed godt på vej via rådgivning om emner som kontrakter, attraktive arkitektforsikringer, forhandling og prisansættelse samt ved at udbyde relevante kurser for selvstændige og invitere dig med i forbundets netværk for akademiske arkitekter og designere, som har valgt at gå solo. Langt de fleste akademiske arkitekter er sikret af en overenskomst, som ARKITEK- TFORBUNDET er part i: De offentlig ansatte er sikret af de overenskomster, som ARKITEKTFORBUNDET indgår med offentlige arbejdsgivere via Akademikernes Centralorganisation. Akademiske arkitekter, ansat i arkitektvirksomheder, er dækket af ARKITEKTFORBUNDETS egen overenskomst med DANSKE ARK. Cirka en femtedel af de medlemmer, som er ansat på det øvrige private arbejdsmarked, er dækket af en overenskomst eller anden kollektiv aftale. På job

6 Profilering ARKITEKTFORBUNDET arbejder for at styrke arkitekters og designeres faglige profil på arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet ved at synliggøre fagets udøvere samt fagets bredde og værdi over for politiske instanser, samfundet og andre akademikergrupper. Vi modtager fx lovforslag til høring, samarbejder med øvrige akademikergrupper inden for Akademikernes Centralorganisation og er løbende i kontakt med relevante ministerier. Koblingen mellem fag og erhverv er afgørende for, at arbejdsgivere fortsat vil efterspørge arkitekters og designeres kompetencer. Derfor bygger ARKITEkt- FORBUNDET bro mellem arkitektur- og designfaget på den ene side og erhvervslivet på den anden. Det gør vi blandt andet ved at gå i dialog med erhvervslivet og potentielle arbejdsgivere samt ved at markedsføre og synliggøre arkitekters og designeres kompetencer overfor disse. ARKITEKTFORBUNDET arbejder for at profilere de ledige medlemmers kompetencer med henblik på at øge deres jobmuligheder. Det gør vi blandt andet ved at deltage i beskæftigelsesfremmende projekter og ordninger i samarbejde med bl.a. Akademikernes Arbejdsløshedskasse og de regionale og lokale beskæftigelsesråd. ARKITEKTFORBUNDET mener, at et højt informationsniveau er afgørende, når vi skal synliggøre dig og dine fagfæller. Fagbladet ARKFOKUS samt information og debat på websitet er derfor vigtige redskaber til at synliggøre faget og dets udøvere over for omverdenen. 1 Innovation og viden er en af de vigtigste konkurrenceparametre for virksomhederne. Derfor udgør akademiske arkitekter og designere en stadig større ressource for erhvervslivet. Profilering 11

7 Globalisering Globaliseringen skaber et mere komplekst arbejdsmarked. Stadig flere arkitektvirksomheder vælger at oprette filialer i fx London, Kina og Oslo, hvor regler, kutymer og vilkår kan være meget forskellige. Det rejser nye spørgsmål om vilkår og rettigheder bl.a. i forbindelse med udstationering. ARKITEKTFOR- BUNDET vejleder om reglerne ved udstationering i udlandet, og vi henviser til organisationer og udenlandske samarbejdspartnere. Det betyder, at du er sikret den nødvendige viden, før du underskriver en kontrakt i for eksempel Kina. Noget af det vigtigste at have med i bagagen, når du drager over landegrænser med dit arbejde, er kulturindsigt, netværk og viden om det globale arbejdsmarked. Vil du søge job i udlandet, men er i tvivl om hvordan, kan du trække på ARKITEKTFORBUNDETs viden og bruge vores netværk for danske akademiske arkitekter og designere i udlandet. Som følge af EU harmoniseringen af de videregående uddannelser, vælger mange at læse et semester eller mere på en uddannelsesinstitution i udlandet. Andre vælger at tage en del af deres praktik i udlandet, og her bistår ARKITEK- TFORBUNDET gerne med rådgivning omkring dine arbejdsforhold og løn. Både arkitekter og designere prøver i stigende grad kræfter med et arbejde i udlandet enten i form af udstationering eller fordi de selv søger job på udenlandske arbejdspladser. ARKITEKTFORBUNDET ruster akademiske arkitekter og designere til et globaliseret arbejdsmarked. Det gælder også ved udstationering eller praktikophold i udlandet, hvor vi samarbejder med søsterorganisationer i udlandet. Globalisering 13 12

8 Kompetence og indsigt Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er væsentlig i en branche, hvor vilkår, lovgivning, teknologi samt danske og internationale tendenser er under konstant forandring og udvikling. Ved at indgå i en aktiv dialog med uddannelsesinstitutioner, kursusudbydere og andre samarbejdspartnere hjælper ARKITEKTFORBUNDET med at skabe optimale rammer for din kompetenceudvikling, så du kan leve op til arbejdsmarkedets krav og få opfyldt dine jobønsker. Jobmuligheder ARKITEKTFORBUNDET er et vigtigt bindeled mellem dig og din arbejdsplads. Via vores omfangsrige netværk af virksomheder og samarbejde med blandt andet Akademikernes Centralorganisation kan vi hjælpe dig med fortsat at kortlægge dine jobmuligheder. Indsigt ARKITEKTFORBUNDET mener, at medlemmernes indsigt i faget og adgang til information er vigtig. Derfor udgiver vi fagbladet ARKFOKUS, som bl.a. giver medlemmerne et kig ind i fagfællers arbejdsliv og fagets udvikling; vi udsender nyhedsbrev med fokus på seneste nyt inden for arbejdsmarkedet, ligesom vi dagligt opdaterer websitet som giver adgang til information og regler, der påvirker din hverdag, og som inviterer til dialog og debat. 14 Gruppen af arkitektur- og designfaglige akademikere vil blive større fremover i takt med, at nye arkitektur- og designfaglige kandidatuddannelser vil se dagens lys. Fra 21 vil de nye designere fra Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding, fx kunne kalde sig akademiske designere. Derudover uddanner Institut for Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet allerede i dag kandidater, som varetager akademisk arkitekt- og designarbejde. Kompetence og indsigt 15

9 Rådgivning på arbejdspladsen ARKITEKTFORBUNDET har en decentral forankring, hvilket betyder, at vi er repræsenteret ude på de enkelte arbejdspladser. Tillidsrepræsentanten er ARKITEKTFORBUNDETs forlængede arm på din arbejdsplads, og som tillidsrepræsentant har man fuld tavshedspligt. Via din tillidsrepræsentant har du let adgang til fortrolig rådgivning og sparring fra en fagfælle, som kender dig, din situation og din arbejdsplads. Opstår der konflikter, eller har du tvivlsspørgsmål omkring dine arbejdsforhold, er det en tryghed at kunne henvende sig direkte til en kollega, som er i løbende kontakt med ARKITEKTFORBUN- DETs sekretariat, og som kender spillets regler. Ønsker du at varetage hvervet som tillidsrepræsentant, er du sikret adgang til kurser og netværk, som vil ruste dig både fagligt og personligt. Du vil fx få indsigt i forhandlingsteknikker, lønforhandling, arbejdsmarkedslovgivning og arbejdsmiljø, ligesom du vil kunne opbygge et stærkt netværk blandt tillidsrepræsentanter og fagfæller på landets øvrige arbejdspladser. Et netværk som du kan trække på igennem et helt arbejdsliv. ARKITEKTFORBUNDET arbejder for, at akademiske arkitekter og designere får adgang til individuel og fortrolig rådgivning på deres arbejdsplads. Det gør vi ved at uddanne tillidsrepræsentanter, som kender medlemmernes individuelle vilkår og situation. rådgivning 17 16

10 Livsfaser Én karriere mange livsfaser Barslende, nyuddannede og ældre står i forskellige livssituationer og har derfor også forskellige behov. ARKITEKTFORBUNDET definerer livets forskellige situationer som livsfaser, og vi arbejder for at skabe rummelige arbejdspladser, der tager højde for forskelligheden i disse livsfaser. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde med andre organisationer, ved at skabe rammerne for rummelige overenskomster i både det private og offentlige samt ved at gøre arbejdsgiverne og omverdenen opmærksomme på behovet for og fordelene ved et arbejdsmarked, der afspejler de ansattes livsfaser. ARKITEKTFORBUNDET udarbejder løbende politikker med fokus på ansatte arkitekters og designeres forskellige livsfaser og forskellige situationer. Sådanne politikker skal hjælpe os til at varetage dine behov bedst muligt på alle tidspunkter i din karriere. Arbejdslivets usynlige problemstillinger kan ramme hårdt ARKITEKTFORBUNDET tager hånd om arbejdslivets usynlige problemer problemer der kan ende med sygemelding og varige psykiske men, hvis de negligeres. Gennem rådgivning og vejledning samt via samarbejde med professionelle rådgivere arbejder ARKITEKTFORBUNDET for, at stress, psykisk dårligt arbejdsmiljø, mobning og manglende ligestilling ikke rammer dig og dine kolleger. Og gennem samarbejdspartnere og via pressen sætter ARKITEK- TFORBUNDET problemstillingerne på den politiske dagsorden. 18 ARKITEKTFORBUNDET får dagligt henvendelser fra medlemmer med ønsker om deltidsansættelse, spørgsmål omkring barsel, efteruddannelsesmuligheder, orlov eller stress alle sammen problemstillinger, der relaterer sig til livets forskellige faser og situationer. Livsfaser 19

11 Service 16 ledighedsprocent ARKITEKTFORBUNDET yder juridisk bistand inden for bl.a. ansættelse, afskedigelse, kontraktsret, lønforhandlinger, barselsregler, arbejdsmiljø, markedsføringsloven, konkurrenceklausuler, ligestilling, efteruddannelse, ferie og konkurs ARKITEKTFORBUNDET har forhandlingsretten for alle arkitekter ansat på landets arkitektvirksomheder, ligesom vi arbejder aktivt i AC, Akademikernes Centralorganisation, som er den organisation, der har forhandlingsretten for arkitekter ansat i det offentlige. Derudover forhandler forbundet lokale overenskomster og individuelle kontakter for ansatte både i det offentlige og private. Ledighedsprocent Marts Feb Feb Feb Feb Ledighedsprocent ARKITEKTFORBUNDET vejleder selvstændige ved indgåelse af aftaler med bygherrer og ved indgåelse af kontrakter med øvrige rådgivere, ligesom den selvstændige har mulighed for at tegne skræddersyede ansvarsforsikringer. ARKITEKTFORBUNDET giver dig adgang til rabatordninger, attraktive forsikringer, lønsikring, indkøbsordninger og Forbrugsforeningen. ARKITEKTFORBUNDET giver dig indsigt i dit fag, din branche og dine muligheder på arbejdsmarkedet. Det sker blandt andet i form af fagbladet ARK- FOKUS, forbundets nyhedsbrev og via samt via kurser og arrangementer som fx virksomhedsbesøg, arkitekturekskursioner og kurser i opstart af selvstændig virksomhed, tillidsrepræsentantkurser karriereplanlægningskurser mv. Derudover har alle medlemmer adgang til faglige netværk samt til Cad-kamre i Arkitekternes Hus i København og i Århuskontoret i Mejlgade. 2 Selv om der uddannes stadig flere Cand.arch. ere, og selv om det boomer med nye arkitekt- og designuddannelser, er arkitektledigheden faldet markant fra knap 14 procent til ca. 6 procent. Arbejdsmarkedets efterspørgsel på kreative akademikere er således stigende. Det stiller ARKITEKTFORBUNDET stærkere, når vi skal varetage medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet, ligesom det ændrer de fagforeningsydelser som medlemmerne efterspørger. (Figuren viser gennemsnitlig ledighedsprocent for forsikrede arkitekter i perioden 23-27). ARKITEKTFORBUNDET profilerer arkitekter og designere og forbedrer deres vilkår via samarbejde på tværs af AC-organisationer, ministerier, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. ARKITEKTFORBUNDET hjælper dig i krise- og tvivlssituationer. Derfor yder vi rådgivning og henviser til psykologhjælp. ARKITEKTFORBUNDET hjælper arkitekten og designeren i en global verden. Derfor stiller vi vores netværk til rådighed og yder rådgivning ved udstationering, jobsøgning og arbejde i udlandet. Service 21

12 Struktur ORDINÆRE MEDLEMMER STUDENTERMEDLEMMER REPRÆSENTANTSKAB De ordinære medlemmer vælger ved urafstemning 24 medlemmer til repræsentantskabet. Studentermedlemmerne vælger ved urafstemning to tilforordnede medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælges hvert andet år. HVAD LAVER BESTYRELSE, RESPRÆSENTANTSKAB OG UDVALG? REPRÆSENTANTSKAB Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed. Det er her, man fastsætter ARKITEKTFORBUNDETs overordnede mål, rammer og retningslinjer. Som repræsentantskabsmedlem arbejder du på strategisk plan med blandt andet politiske mål, delpolitikker og økonomiske prioriteringer. Det betyder, at du fx er med til at præge udviklingen af ARKTEKTFORBUNDET som organisation, forbundets indsatsområder samt medlemmernes generelle vilkår på arbejdsmarkedet. bestyrelse repræsentantskabet vælger blandt sine valgte medlemmer bestyrelsen, som består af fem medlemmer, en formand,en næstformand og tre menige medlemmer. Bestyrelsens formand og næstformand er samtidigt formand og næstformand for forbundet og repræsentantskabet. Bestyrelsen vælges ligesom repræsentantskabet hvert andet år. de permanente udvalg repræsentantskabet udpeger medlemmer til de tre faste udvalg, mens bestyrelsen udpeger formændene, FHO-udvalget, Forhandlingsudvalget for den offentlige sektor, FHP-udvalget, forhandlingsudvalget for den private sektor, og EAU-udvalget, koordineringsudvalget for det arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitiske område. BESTYRELSE Som medlem af bestyrelsen er du bl.a. med til at tegne ARKITEKTFORBUN- DETs politik eksternt og internt samt sikre koordination af forbundets eksterne repræsentanter. Udover at arbejde på det strategiske plan med bl.a. prioritering af politiske indsatsmæssige, deltager bestyrelsen i koordinering af udvalgsarbejdet, medlemsaktiviteter og lignende. Derudover fastsætter bestyrelsen forbundets personalepolitik og normering i sekretariatet og er direktørens øverste chef. UDVALG Forbundets tre permanente udvalg, FHO-udvalget, FHP-udvalget og EAU-udvalget, tager initiativ til og formulerer politikker inden for deres respektive områder. 22 sekretariatet Sekretariatet ledes af en direktør, som ansættes af og refererer til bestyrelsen. ARKITEKTFORBUNDET er en partipolitisk uafhængig organisation, som er styret af medlemmerne. Forbundet er baseret på en enkel struktur med en bestyrelse, et repræsentantskab og tre faste udvalg. Den enkle struktur betyder, at der ikke er langt fra beslutning til handling. Vil du gerne have indflydelse på dine arbejdsforhold og følge den politiske udvikling på nært hold, har du, som aktivt medlem, mulighed for at stille op til både repræsentantskabsvalg og valg til bestyrelsen. Du kan læse mere om ARKITEKTFORBUN- DETs poliske arbejde på FHP-udvalget udarbejder de politiske rammer omkr. løn- og ansættelsesvilkår for de privatansatte. Udvalget uddanner, informerer og samarbejder ligeledes med tillidsrepræsentanterne på de private arbejdspladser, ligesom udvalget fungerer som baggrundsgruppe ved forhandling af ARKITEKTFORBUNDETs overenskomst med DANSKE ARK. FHO-udvalget udarbejder de politiske rammer omkr. løn og ansættelsesvilkår for ansatte i staten, regionerne og kommunerne. Udvalget uddanner, informerer og samarbejder ligeledes med tillidsrepræsentanterne på de offentlige arbejdspladser, ligesom udvalget opstiller overenskomstkrav ved de offentlige overenskomstforhandlinger, som forhandles af Akademikernes Centralorganisation. EAU udvalget arbejder med de politiske rammer og strategier for arbejdsmarkedserhvervs- og uddannelsesområdet. Alle udvalg refererer til forbundets bestyrelse, der fastsætter de nærmere retningslinjer, opgaver og kompetencer for disse. Struktur 23

13 Samarbejdspartnere For at sikre dig de bedste ydelser, størst synlighed og et bredt netværk samarbejder ARKITEkt- FORBUNDET på tværs af organisationer og med mange forskellige interessenter. ARKITEkt- FORBUNDET samarbejder bl.a. med: Organisationerne i ARKITEKTERNES HUS og alle institutioner inden for arkitektverdenen. Akademikernes Centralorganisation og de øvrige AC organisationer. Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse (APA). Regionale jobcentre. Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i København, Aalborg Universitet (Arkitektur & Design), Danmarks Designskole og Designskolen Kolding samt øvrige akademiske uddannelsesinstitutioner og udbydere af efteruddannelse. Relevante brancheorganisationer Kollegaorganisationer som organiserer erhvervsgrupper, der deler arbejdspladsfællesskab med akademiske arkitekter og designere. Ministerier. Udenlandske arkitektorganisationer og søsterorganisationer. Diverse arbejdspladser, kulturinstitutioner, oplægsholdere og eksperter. Arkitekternes hus københavn Strandgade 27A DK 141 København K tlf.: fax: mail: Århus Mejlgade 38 DK 8 Århus tlf.: fax: mail:

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

t i t e l p å a f s n i t

t i t e l p å a f s n i t t i t e l p å a f s n i t 1 Bliv medlem af DM Fordele i dit arbejdsliv dm.dk 2 0 1 0 2 a r b e j d s l i v Kan du se dig selv? DM hører til de mest erfarne og bredeste fagforeninger i Danmark. Det betyder,

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere