Aktuel udvikling i dansk turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuel udvikling i dansk turisme"

Transkript

1 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

2 Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2019 NB: Denne publikation indeholder de foreløbige overnatningstal for 2019 inkl. et estimeret antal overnatninger i feriehuse på landsplan. Overnatningsstatistikken efterjusteres i april 2020, når feriehusstatistikken offentliggøres på regionalt plan. Herefter udgives en samlet status for Kontakt: Viden & Analyse Ny opdatering hver måned Overnatningstal for: Udgives: Januar 2019 Medio marts Februar 2019 Medio april Marts 2019 Medio maj April 2019 Medio juni Maj 2019 Medio juli Juni 2019 Medio august Juli 2019 Medio september August 2019 Medio oktober September 2019 Medio november Oktober 2019 Medio december November 2019 Medio januar December 2019 Medio februar 2

3 Introduktion Indhold Januar 2019 Samlet har de udenlandske turister foretaget knap overnatninger i januar Det svarer til en vækst på 5,2 pct. i forhold til januar sidste år. Stigningen i antallet af udenlandske overnatninger skyldes især en positiv vækst fra det tyske, amerikanske, franske og norske marked. Det skal bemærkes, at der i januar 2019 har været en stærk vækst i antallet af kinesiske overnatninger på 42 pct. sammenlignet med januar Antallet af tyske overnatninger er højt og udgjorde i januar 2019 i alt 48 pct. af samtlige udenlandske overnatninger i Danmark. Antallet af tyske overnatninger i Danmark er steget med 9,8 pct. i forhold til Januar sidste år. I januar 2019 foretog danske turister knap 946 tusind overnatninger i Danmark. Det svarer til en vækst på 8,2 pct. i forhold til januar Der blev udlejet husuger til udenlandske turister i januar Det er 8,3 pct. flere end sidste år. Ultimo januar er der booket 7,8 pct. flere husuger af udenlandske turister i perioden februar til december end på samme tidspunkt sidste år. 03 Den aktuelle udvikling 04 Prognose 05 i Danmark Status på overnatningsformer, status på markeder, markeder i fremog tilbagegang, Danmarks konkurrencesituation 12 Feriehusbookinger 14 Bilag Tabeller: Den senest offentliggjorte måned, udviklingen år til dato, udviklingen i de seneste 12 måneder, feriehusbookinger

4 i Danmark Januar 2019

5 overnatninger Udenlandske overnatninger i Danmark Udenlandske overnatninger (1.000) Stigning i udenlandske overnatninger Der er foretaget knap udenlandske overnatninger i Danmark i januar Antallet af udenlandske overnatninger er i alt steget med 5,2 pct. i årets første måned sammenlignet med samme periode i Der har været en positiv vækst i antallet af udenlandske overnatninger inden for alle overnatningsformer med undtagelse af feriecentre, hvor antallet af udenlandske overnatninger er faldet med 6,6 pct Overnatningstal for januar 2019 sammenlignet med samme periode sidste år (antal og relative udvikling) 5,2% 8,7% 2,7% ,0% 4,0% -6,6% I alt Feriehuse Hoteller Vandrerhjem Vandrerhjem Feriecentre Kilde: Danmarks Statistik NB: i lystbådehavne rapporteres kun i perioden maj september 5

6 overnatninger Status på markeder Antal overnatninger fra VisitDenmarks prioriterede markeder (1.000) Overnatningstal for januar 2019 sammenlignet med samme periode sidste år (antal og relative udvikling) ,2% ,8% 200-1,0% -11,0% 6,6% 10,3% 3,6% -4,2% 6,9% 42,1% -10,1% - Danmark Tyskland Sverige UK Norge USA Italien Holland Frankrig Kina Indien -200 Kilde: Danmarks Statistik 6

7 Markeder med fremgang i overnatninger Vækst i overnatninger i januar 2019 ift. samme periode sidste år (antal og relative udvikling) Danmark ,2% Markeder i fremgang Tyskland Kina ,1% 9,8% Vækst i antal overnatninger på syv ud af 11 af VisitDenmarks prioriterede markeder I absolutte tal er væksten i danske og tyske overnatninger højest med henholdsvis og overnatninger. Norge ,6% Den relative vækst er højest for kinesiske turister, der har foretaget hele 42,1 pct. flere overnatninger i januar 2019 sammenlignet med januar USA ,3% Frankrig ,9% Italien 700 3,6% Kilde: Danmarks Statistik 7

8 Markeder med tilbagegang i overnatninger Fald i overnatninger januar 2019 ift. samme periode sidste år (antal og relative udvikling) Markeder i tilbagegang -11,0% UK Nedgang i antal overnatninger på fire af 11 prioriterede markeder -4,2% -900 Holland Der har været et fald i antallet af britiske, hollandske, svenske og indiske overnatninger i Danmark i januar 2019 sammenlignet med samme periode i ,0% -700 Sverige Britiske, hollandske, svenske og indiske turister har foretaget hhv , 900, 700 og 500 færre overnatninger i årets første måned sammenlignet med januar ,1% -500 Indien Kilde: Danmarks Statistik 8

9 Konkurrencesituationen i Norden Udvikling i antallet af udenlandske overnatninger i Danmark og nabolandene, år-til-dato Januar 2019 sammenlignet med samme periode sidste år Blandt de nordiske lande står Danmark for den største fremgang både relativt og nominelt i antallet af udenlandske overnatninger på alle overnatningsformer i januar Sverige tegner sig for den største absolutte og relative fremgang i hotelovernatninger. Samlet set har Danmark oplevet en stigning på 5,2 pct. i antal udenlandske overnatninger og en vækst på 2,8 pct., når der alene ses på hotelovernatninger. Alle overnatningsformer Hoteller og lignende overnatningssteder I absolutte tal ligger antallet af overnatninger i Danmark i januar 2019 i alt over niveauet i januar For hotellernes vedkommende er antallet af overnatninger steget med ,2% 1,4% 1,8% 2,2% 7,3% Sverige og Finland har i januar 2019 overordnet set oplevet en absolut vækst i antal overnatninger på hhv og i forhold til januar Norge har i samme periode oplevet et fald på i alt overnatninger 2,8% -0,3% -0,6% Danmark Finland Sverige Norge Kilde: Nationale statistikbureauer. 9

10 Danmarks konkurrence med Tyskland Udvikling i inden- og udenlandske overnatninger, alle overnatningsformer Januar - december 2018 Gælder perioden: januar - december 2018 Udenlandske overnatninger Indenlandske overnatninger Procentvis udvikling Alle de tre tyske delstater, som Danmark især konkurrerer med om tyske overnatninger, har oplevet positiv vækst i antal tyske overnatninger i perioden januar til december Antallet af tyske overnatninger i Danmark steg med 2,6 pct. i januar til december 2018 sammenlignet med samme periode i ,5% 3,9% 6,7% 3,6% 3,6% 3,4% 5,0% 16,0% Antal overnatninger Udenlandske overnatninger Indenlandske overnatninger Tyskland har markant flere indenlandske end udenlandske overnatninger. De tre delstater havde i januar til december 2018 mellem 29,8 mio. og 41,1 mio. tyske overnatninger. Fra januar til december 2018 foretog tyske turister godt 15,5 mio. overnatninger i Danmark. Kilde: Nationale statistikbureauer. 10

11 Feriehusbookinger Udlejede feriehusuger i Danmark, januar til november

12 Udlejede feriehusuger i Danmark, Januar Bookede feriehusuger ,8% Vækst i antallet af udlejede og bookede feriehusuger ,3% I Januar 2019 blev der udlejet knap husuger i Danmark. Det er 9,8 pct. flere end i samme periode i ,7% På årsbasis tegner feriehusovernatninger sig for godt halvdelen af det samlede antal udenlandske overnatninger i Danmark De udenlandske bookinger for februar-december 2019 ligger 7,8 pct. højere end på samme tidspunkt sidste år ,6% ,6% 64,4% 30,4% -18,8% I alt Udlandet Tyskland Danmark Holland Norge Sverige Andet land Kilde: Danmarks Statistik 12

13 Bilag Overnatningstabel for Januar december 2018

14 1. Den senest offentliggjorte måned Januar 2019, samt udvikling i forhold til januar 2018 Alle typer Hoteller Camping Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point I alt ,8 6, ,1 5, ,2 0, ,2 7, ,2 17, ,5 8,5 Danmark ,2 4, ,7 4, ,8-0, ,4 8, ,6 14, ,1 2,1 Udlandet ,2 2, ,7 1, ,9 0, ,6-0, ,0 2, ,7 6,4 Tyskland ,8 2, ,7 0, ,8-0, ,8 0, ,2-3, ,3 7,6 Sverige ,0 0, ,2 0, ,0-0, ,2-2, ,6 0, ,2 0,1 UK ,0-0, ,7-0, ,3 0, ,9 0, ,7-0, Norge ,6 0, ,9 0, ,7 0, ,0 0, ,9 0, ,8 0,2 USA ,3 0, ,7 0, ,2 0, ,3 0, Italien ,6 0, ,1 0, ,0 0, ,0 0, ,4-0, Holland ,2-0, ,0 0, ,6-0, ,9 0, ,2 0, ,1-0,2 Spanien ,8 0, ,3 0, ,0 0, ,2-0, Frankrig ,9 0, ,4 0,2 78 1,3 0, ,2 0, ,3-0, Kina ,1 0, ,2 0, ,1 0, ,9 1, Polen ,5-0, ,6-0, ,6-0, ,6-0, ,5-0, Finland ,5 0, ,4 0,0 9-55,0 0, ,7 0, Schweiz ,8 0, ,7 0, ,7 0, ,8 0, ,7 0, Rusland ,2 0, ,6-0, ,2 0, ,5 0, Belgien ,2 0, ,7 0, ,5 0, ,7 0, ,4 0, Australien ,9 0, ,4 0, ,0 0, ,8-0, Irland ,1 0, ,6 0, ,6 0, Indien ,1 0, ,9-0, ,6 0, ,1 0, Japan ,9 0, ,6 0, ,5 0, ,8 0, Canada ,2 0, ,7 0, ,3-0, Østrig ,9 0, ,8 0, ,5 0, ,5 0, Island ,4 0, ,0 0, ,7 0, Brasilien ,3 0, ,1 0, ,4 0, Thailand ,5 0, ,3 0, ,3 0, ,9 0, Sydkorea ,3 0, ,3 0, ,1 0, Øvr. Europa ,3 0, ,7 0, ,8 0, ,1-0, ,9 1, Øvr. Amerika ,0 0, ,9 0, ,4 0, Øvr. Asien ,5-0, ,5-0, ,4 0, ,3-0, Øvrige lande ,3-0, ,2 0, ,7 0, ,8 0, ,7-1,3 * i lystbådehavne opgøres månedligt i perioden maj-september Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

15 2. Udviklingen år til dato Januar - januar 2019, samt udvikling i forhold til januar - januar 2018 Alle typer Hoteller Camping Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point I alt ,8 6, ,1 5, ,2 0, ,2 7, ,2 17, ,5 8,5 Danmark ,2 4, ,7 4, ,8-0, ,4 8, ,6 14, ,1 2,1 Udlandet ,2 2, ,7 1, ,9 0, ,6-0, ,0 2, ,7 6,4 Tyskland ,8 2, ,7 0, ,8-0, ,8 0, ,2-3, ,3 7,6 Sverige ,0 0, ,2 0, ,0-0, ,2-2, ,6 0, ,2 0,1 UK ,0-0, ,7-0, ,3 0, ,9 0, ,7-0, Norge ,6 0, ,9 0, ,7 0, ,0 0, ,9 0, ,8 0,2 USA ,3 0, ,7 0, ,2 0, ,3 0, Italien ,6 0, ,1 0, ,0 0, ,0 0, ,4-0, Holland ,2-0, ,0 0, ,6-0, ,9 0, ,2 0, ,1-0,2 Spanien ,8 0, ,3 0, ,0 0, ,2-0, Frankrig ,9 0, ,4 0,2 78 1,3 0, ,2 0, ,3-0, Kina ,1 0, ,2 0, ,1 0, ,9 1, Polen ,5-0, ,6-0, ,6-0, ,6-0, ,5-0, Finland ,5 0, ,4 0,0 9-55,0 0, ,7 0, Schweiz ,8 0, ,7 0, ,7 0, ,8 0, ,7 0, Rusland ,2 0, ,6-0, ,2 0, ,5 0, Belgien ,2 0, ,7 0, ,5 0, ,7 0, ,4 0, Australien ,9 0, ,4 0, ,0 0, ,8-0, Irland ,1 0, ,6 0, ,6 0, Indien ,1 0, ,9-0, ,6 0, ,1 0, Japan ,9 0, ,6 0, ,5 0, ,8 0, Canada ,2 0, ,7 0, ,3-0, Østrig ,9 0, ,8 0, ,5 0, ,5 0, Island ,4 0, ,0 0, ,7 0, Brasilien ,3 0, ,1 0, ,4 0, Thailand ,5 0, ,3 0, ,3 0, ,9 0, Sydkorea ,3 0, ,3 0, ,1 0, Øvr. Europa ,3 0, ,7 0, ,8 0, ,1-0, ,9 1, Øvr. Amerika ,0 0, ,9 0, ,4 0, Øvr. Asien ,5-0, ,5-0, ,4 0, ,3-0, Øvrige lande ,3-0, ,2 0, ,7 0, ,8 0, ,7-1,3 * i lystbådehavne opgøres månedligt i perioden maj-september Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

16 3. Udviklingen i de sidste 12 måneder Februar januar 2019, samt udvikling i forhold til februar januar 2018 Alle typer Hoteller Camping Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point I alt ,9 2, ,5 3, ,2 4, ,8-1, ,2 12, ,1 1,1 Danmark ,7 1, ,2 1, ,6 0, ,2 0, ,4 4, ,5 0,6 Udlandet ,1 1, ,9 1, ,0 5, ,2-1, ,6 7, ,6 0,4 Tyskland ,0 0, ,7 0, ,4 0, ,6-0, ,4 0, ,2 0,8 Norge ,2-0, ,8 0, ,7 0, ,9-0, ,2 0, ,0-0,5 Sverige ,5 0, ,3 0, ,7 0, ,8-0, ,1 0, ,6-0,1 Holland ,4 0, ,2 0, ,6 0, ,5-0, ,5 0, ,3-0,2 UK ,0 0, ,6-0, ,8 0, ,2 0, ,1 0, USA ,2 0, ,7 0, ,4 1, ,6 0, ,2 0, Italien ,1 0, ,2 0, ,1 0, ,1 0, ,3 0, Frankrig ,8 0, ,3 0, ,5 0, ,5 0, ,1 0, Spanien ,3 0, ,5 0, ,1 0, ,3 0, ,4 1, Schweiz ,2 0, ,3 0, ,0 0, ,7 0, ,8 0, Finland ,0 0, ,4 0, ,9 0, ,2-0, ,1 0, Kina ,8 0, ,3 0, ,2 0, ,9 0, ,4 0, Polen ,9 0, ,2 0, ,2 0, ,7 0, ,2 0, Belgien ,9 0, ,7 0, ,0 0, ,6 0, ,1 0, Australien ,4 0, ,8 0, ,6 0, ,1 0, ,9 0, Indien ,4 0, ,8 0, ,7 0, ,6 0, ,8 0, Rusland ,4 0, ,3 0, ,8 0, ,4 0, ,4 0, Canada ,5 0, ,3 0, ,7 0, ,1 0, ,9 0, Østrig ,2 0, ,9 0, ,1 0, ,9 0, ,9 0, Japan ,4 0, ,2 0, ,9-0, ,8 0, ,7 0, Island ,8 0, ,7 0, ,9 0, ,6 0, ,3 0, Irland ,2 0, ,3 0, ,4-0, ,7 0, ,0 0, Brasilien ,7 0, ,4 0, ,3 0, ,7 0, ,2 0, Sydkorea ,4 0, ,6 0, ,9-0, ,0 0, ,8 0, Thailand ,5 0, ,2 0, ,4 0, ,9 0, ,1 0, Øvr. Europa ,9-0, ,0-0, ,3-0, ,4-0, ,2-0, Øvr. Amerika ,3 0, ,7 0, ,6 0, ,1 0, ,7 0, Øvr. Asien ,3 0, ,9 0, ,5 1, ,1 0, ,3-0, Øvrige lande ,9 0, ,8-0, ,0-0, ,4 0, ,1-0, ,1 0,4 * i lystbådehavne opgøres månedligt i perioden maj-september *Tal for lystbådehavne indgår I total. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

17 4. Udlejede og bookede hus-uger i de danske feriehuse. Status pr. 31. januar 2019 Udlejede husuger i 2019 og udvikling i forhold til 2018 Bookede husuger i 2019 og udvikling i forhold til 2018 I alt Danmark Udlandet Tyskland Norge Holland Sverige Andet land Hus-uger Hus-uger Hus-uger Hus-uger Hus-uger Hus-uger Hus-uger Hus-uger pct pct pct pct pct pct pct pct. Januar , , , , , , , ,8 Februar , , , , , , , ,6 Marts , , , , , , , ,7 April , , , , , , , ,4 Maj , , , , , , , ,2 Juni , , , , , , , ,2 Juli , , , , , , , ,9 August , , , , , , , ,3 September , , , , , , , ,5 Oktober , , , , , , , ,0 November , , , , , , , ,6 December , , , , , , , ,6 Jan , , , , , , , ,8 Feb.-dec , , , , , , , ,8 Hele året , , , , , , , ,1 Udenlandske udlejede og bookede hus-uger Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark ,8% 12,9% 3,2% ,0% ,3% -0,8% ,3% 0,7% -34,8% 20,6% -2,8% 34,7% 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Udlejede husuger i 2019 (og udvikling ift i pct.) Bookede husuger pr. 31. januar 2019 Bookede husuger pr. 31. januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE. Januar December 2016/2017

OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE. Januar December 2016/2017 OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE Januar December 2016/2017 Overnatninger på FYN og ØERNE De samlede overnatningstal for 2017 viser et fald i antallet af overnatninger på Fyn. I løbet af 2017 har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar december 2018, Status

Destinationsmonitor Januar december 2018, Status Destinationsmonitor Januar december 2018, Status VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme NATIONALE TAL FOR 2018 53,863 mio. kommercielle overnatninger i Danmark i 2018 Danske overnatninger: 26,292 mio. +2,7% Udenlandske overnatninger:

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar december 2018

Destinationsmonitor Januar december 2018 Destinationsmonitor Januar december 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

OVERNATNINGER JAN-JUN 2016 UDV. I %

OVERNATNINGER JAN-JUN 2016 UDV. I % Middelfart er vækstet med knap 6% i årets første 6 måneder. OVERNATNINGER JAN-JUN 2016 UDV. I % Middelfart har oplevet en fremgang på 5,94%. Fremgangen på Fyn og i Hele landet er på hhv. 5,04 og,16%. 5,04

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse VisitDenmark Maj 2017 Ny opdatering hver måned! Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar september VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar september 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: November 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar august VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar august 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar november VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar november VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar november 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar oktober VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar oktober VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar oktober 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: December 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2018

Destinationsmonitor Januar juli 2018 Destinationsmonitor Januar juli 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: September 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2018

Destinationsmonitor Januar juni 2018 Destinationsmonitor Januar juni 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kina Markedsprofil 2018

Kina Markedsprofil 2018 Kina Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Dansk turisme VisitDenmarks prognose for overnatninger

Dansk turisme VisitDenmarks prognose for overnatninger Dansk turisme 2019 VisitDenmarks prognose for overnatninger Introduktion Formål I denne rapport præsenterer VisitDenmark forventningerne til udviklingen i antallet af turistovernatninger i Danmark i 2019.

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Destinationsmonitor Januar april 2018

Destinationsmonitor Januar april 2018 Destinationsmonitor Januar april 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juni 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN: Turismen i 26 21 - med fokus på s markedsandele Udgivet af: VisitDenmark December 211 ISBN: 87-87393-79-4 Adresse: s Brygge 43, 3. 23 København S Tlf. +4 3288 99 Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter:

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Indien Markedsprofil 2018

Indien Markedsprofil 2018 Indien Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere