7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser"

Transkript

1 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

2 Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?... 4 Rapport om forestående reserveringers udløb... 4 Udsending af hjemkaldelser... 5 Tekst på hjemkaldelser... 5 Filial Udskriv på grundlag af filialens udlån Hjemkaldelses- og reservationsbesked som forudsætninger for udsendelse som Sådan gør du, når der skal udsendes hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser som Afprøv fremgangsmåden og modtag selv en!

3 Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser Formål: Funktionen tilbyder direkte udskrift (direkte uden forudgående gennemsyn) af individuelle hjemkaldelsesbreve og meddelelser om ventende reserveringer. Udskrifter er tilpasset rudekuvert. alternativt kan der udsendes s. Du kan udpege til udskrift for både udvalgte lånergrupper eller på filialniveau (fx skolevis i en fællesløsning) eller til samtlige lånere registreret i systemet, og meddelelser kan udskrives som førstegangsudskrift eller som gentagelse. Obs! Du kan udføre klassevis hjemkaldelse både af alle eller for gamle via: Lånerregistrering > Opsætning af lånergrupper > Højreklik en klasse. Start funktion: Vælg: Daglige opgaver > Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser. I forbindelse med udskrift af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser må du gøre dig klart, hvem du vil henvende dig til. Dantek BiblioMatik kan som nævnt være installeret enten som selvstændig biblioteksløsning for én skole eller som fællesløsning for et antal skoler. Hvis det sidste svarer til din løsning, må du afklare med kollegerne på de andre skoler om disse udskrifter skal håndteres centralt, sådan at alle meddelelser udskrives i en omgang, eller om hver skole skal håndtere sin del. Når vinduet for udskrift af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser er aktiveret, kan du overordnet vælge mellem håndtering på grundlag af lånergrupper (fx klassevis på én skole) eller på grundlag af filialer (skolen), altså henvendt til alle lånere på skolen på én gang. Alternativt kan du håndtere samtlige lånere på én gang. Vælg udgangspunkt for udskrifterne, Låner eller Filial. Udgangspunktet er Alle lånere. 7-3

4 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån? Meddelelserne kan udskrives med udgangspunkt i "Låner" eller "Filial". I fællessystemer med flere skoler, er der mulighed for detaljering i fx hjemkaldelser, hvor du enten rykker låneren for alle overskredne udlån uanset på hvilken filial (skole) de er lånt eller du rykker låneren for udlån udlånt fra en bestemt filial (skole) eller alene for materialer, som er registreret i filialen (skolen). I systemopsætninger med kun ét skolebibliotek er Filial-fanen mindre interessant med hensyn til hjemkaldelser. Rapport om forestående reserveringers udløb Der er også indbygget en særlig rapportering i programmet, hvormed du kan få vist hvilke reserveringer, der snart skal annulleres - frem til en selvvalgt dato. 7-4

5 Udsending af hjemkaldelser Udsendelse af rykkere sker i programmet Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser, som du finder i mappen Daglige opgaver eller i programmet Lånerregistrering. Tekst på hjemkaldelser På en enkel måde kan teksten i hjemkaldelsernes redigeres og målrettes modtagerne. Vælg Funktioner > Bibliotekets tekst på hjemkaldelser Opsætning af tekst på hjemkaldelser Det er muligt at have forskellige tekster til forskellige målgrupper. Måske skal lærerne have end anden besked end eleverne. Det gøres ved i den øverste rude at markere den ønskede lånergruppe i træ-menuen. Findes der ikke en specifik tekst til den lånergruppe, en given låner tilhører (fx klasse), benyttes den tekst, der er knyttet til niveauet over (fx Elever). Er der heller ikke oprettet en tekst her benyttes den niveauet over (fx Bykøbing skole). 7-5

6 Rykkerens tekst kan skrives i de ruder Indledende tekst og Afsluttende tekst. Det er muligt at flette Låners fornavn, Låners efternavn, Skolenavn eller Ubetalte fordringer ind i teksten. Det sker vha. en højrekliksmenu: Klik OK for at gemme. Klikker du Benyt nedarvet tekst indsættes standardteksten eller teksten fra niveauet over. 7-6

7 Eksempel på en rykker. Bemærk teksten i firkanterne Indledende tekst og afsluttende tekst. Disse kan tilpasses din skoles behov. 7-7

8 Udskriv/send rykker Udskrift af rykkere til skolens lånere sker under låner-fanen Låner-fanen: Filial-fanen: Filial-fanen bruges, hvis I i en kommune lader materialerne flyde i mellem skolerne, så der et behov for at kunne rykke for materialer, der tilhører en bestemt skole. 7-8

9 Vælg rykkertype: - Alle overskredne udlån: Låner vil modtage besked om alle overskredne lån også selvom, der ikke er opsat oprettelse af rykkere i evt. overskridelsestrin for nogle af dem - Alle overskredne udlån, hvis der også er beregnet rykker: Låner modtager besked om alle overskredne lån, hvis der er beregnet rykker på et eller flere af dem (NB! Kun relevant, hvis du har opsat overskridelsestrin med beregning af hjemkaldelse/rykkere i Udlånskranke > Funktioner > Opsæt Udlånstider, Rykkere og Bøder). - Kun overskredne udlån, hvor der er beregnet rykker: Låner modtager kun besked om de lån, hvor der er beregnet rykker ikke alle andre overskredne lån (NB! Kun relevant, hvis du har opsat overskridelsestrin med beregning af hjemkaldelse/rykkere i Udlånskranke > Funktioner > Opsæt Udlånstider, Rykkere og Bøder). Ønsker du at have en speciel tekst på rykkeren/hjemkaldelsen, som afviger fra standardteksten kan den opsættes ved at vælge Indsæt her og nu -tekst. OBS! Hvis man benytter muligheden for at få indsat den registrerede materialepris i rykkeren, dvs. materialets vejledende pris som oplyst i den bibliografiske post fra DanBib eller den pris, der manuelt er tilknyttet materialet, skal man være opmærksom på, at denne pris efter uge ikke længere bliver registreret i nye poster. Dermed vil der i stigende grad mangle datagrundlag for indsat pris. 7-9

10 Klik på OK for at udsende hjemkaldelserne/rykkerne. NB! Rykkerne sendes direkte til print! Filial Udskriv på grundlag af filialens udlån 1. Vælg fanen "Filial" 2. Udpeg "Filial" (skole) hvorfra du vil udskrive 3. Højreklik og vælg den ønskede mulighed I fællessystemer af flere skoler, kan du nuancere meddelelser til lånerne sådan, at disse alene vedrører aktivitet der har relation til den valgte filial. Relevansen af disse muligheder knytter sig naturligvis til, at I lader materialerne "flyde" mellem filialerne (skolerne) for optimalt at tilgodese lånerne uanset hvilken filial (skole) låneren måtte have tilknytning til. 7-10

11 Hjemkaldelses- og reservationsbesked som Efter aftale med Dantek support, kan skolebiblioteket benytte til både påmindelser (rykkere) og til beskeder om reserverede materialer, der venter på låner. Begge muligheder klares via Daglige opgaver > Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser. Herunder se du, hvordan meddelelserne tager sig ud. Brug af som rykkermedie kan lette arbejdet og øge effektiviteten. Forestil dig, at du brugte lidt tid på at registrere elevernes forældres i elevens lånerregistrering. Fremover kan du så trække på forældrehjælp, når overskredne udlån skal tilbagekaldes. Du vil tilmed kunne spare meget papir og tid på fordeling af hjemkaldelserne. Og skulle der alligevel være brug for papirhjemkaldelser er de fortsat til rådighed. 7-11

12 3 forudsætninger for udsendelse som 1. Der er truffet aftale med Dantek support om, at biblioteket kan benytte Danteks mailsystem til udsendelserne. Der oprettes adgang hertil af Dantek, og man betaler et mindre oprettelsesgebyr (Pris 2010: 880 kr.) Bestil ved at skrive til 2. Du sørger selv for, at der indsættes en afsender i programmet Afdelinger Bemærk: Denne afsender vil modtage lånernes henvendelser, hvis lånerne i deres mailsystem benytter Besvar. Start programmet Afdelinger (se mappen Administrative opgaver) Højre-klik skolenavn og vælg Egenskaber Indskriv korrekt adresse for afsender af hjemkaldelserne. Fx skolebibliotekets egen adresse. 3. Du tilføjer adresse til alle de lånere, der skal kunne modtage hjemkaldelser som . Start Lånerregistrering Åbn en låner. Tilføj korrekt adresse. Gem (klik fx diskette ikonet). 7-12

13 Sådan gør du, når der skal udsendes hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser som I mappen Daglige opgaver finder du værktøjet der håndterer disse udsendelser. Meddelelserne kan udsendes på papirform, som breve tilpasset rudekuvert eller sendes (som ) Start programmet og vælg, hvem der skal have fx hjemkaldelser. Højreklik på det niveau i låner-hierarkiet hvorunder de lånergrupper befinder sig, som du vil udsende til. Du kan naturligvis også udsende fra skolens niveau (fx højreklik på skolenavnet altså til påmindelser til alle skolens lånere!) Vælg Send meddelelser (evt. suppleret af udskriv ) Klik OK Nu udsendes der påmindelser det varer kun et øjeblik. Bemærk: Der kan udsendes en påmindelse eller det kan gøres igen. "Igen" er en god ide, såfremt lånerne ikke har reageret på første påmindelse, eller måske endnu mangler at aflevere alt, som der første gang blev påmindet op. Første påmindelse vedrører alene nytilkomne overtrædelser. Afprøv fremgangsmåden og modtag selv en! Obs! Det forudsættes, at du har aftalt med Dantek (punkt 1 ovenfor) Find en låner med røde tal. Opret en midlertidig lånergruppe (klasse) fx X. Sørg for, at din låner knyttes til denne klasse og indsæt din egen adresse - Gem. Start nu Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser, udpeg klassen X og højreklik vælg så "Send" meddelelser. Hvis låner allerede har modtaget påmindelse på papir, skal du benytte "...igen" Check nu din private konto for "en hilsen" fra skoles skolebiblioteket! Husk: i egen interesse at fjerne din private adresse og at flytte låner tilbage til den oprindelige klasse. 7-13

14

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

1. Lånerregistrering

1. Lånerregistrering 1. Lånerregistrering Indhold Lånerregistrering... 4 Spar tid genbrug data... 4 Skolesekretæren passer lånerregistret?... 4 Lånerregistrering - et alt-i-et værktøj... 4 Lånerregistrering - arbejdsskærm...

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer

Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer Sammenlægning af skolebiblioteker Gode råd, ideer og erfaringer Sammenlægning af skolebiblioteker - Gode råd, ideer og erfaringer af Mads K. Petersen En del af serien Håndsrækninger ISBN 978-87-89207-41-4

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere