Evaluering. Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. Marts 2014"

Transkript

1 Marts 2014

2 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil Deltagernes udbytte Rådgivning til efterlønsmodtagere...16 Udbredelse til andre faggrupper og forankring

3 Indledning Dansk Socialrådgiverforening (DS), Socialpædagogernes Landsforbund Østjylland (SL) samt Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Århus (BUPL) har indgået et samarbejde om projektet En 3. karriere. Endvidere har også Socialpædagogernes Landsforbunds Arbejdsløshedskasse - Vest samt FTF-A og BUPL-A deltaget i projektet. Formålet med projektet har været at styrke god seniorpraksis for medlemmerne i de tre organisationer samt på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder at seniorernes kompetencer udvikles og vedligeholdes bedst muligt til gavn for dem selv og deres arbejdspladser. Projektet er finansieret af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og gennemført i perioden 1. marts 2013 til 31. marts Aktiviteterne i projektet har omfattet workshops for seniormedarbejdere, som vil forberede deres 3. karriere samt tillidsrepræsentanter og ledere, som er sparringspartnere for deres senior kolleger/medarbejdere rådgivning til jobinteresserede efterlønsmodtagere og pensionister, der ønsker at genindtræde på arbejdsmarkedet udbredelse af viden og erfaringer fra projektet til andre fagforeninger og a-kasser samt til andre (yngre) medlemmer af de tre fagforeninger. Denne evaluering af projektet omfatter projektets resultater og erfaringer i perioden 1. marts 2013 til 31. marts 2014 og skal indgå i projektets informationsformidling. Baggrund Projektet bygger på erfaringer fra projekt En 3. karriere, som blev gennemført i Jobcenter Aarhus fra Også i dette projekt blev der afholdt vejledende workshops for seniorer samt for tillidsrepræsentanter og ledere med personaleansvar, ligesom der også blev givet tilbud til efterlønsmodtagere om genindtrædelse på arbejdsmarkedet. Erfaringerne herfra var så gode, at man ønskede at videreføre dem i regi af fagbevægelsen. En stor del af medlemmerne i de tre fagforeninger er fyldt 50 år. Fx i Dansk Socialrådgiver forening i Region Nord, hvor godt 1 ud af 3 medlemmer er over 51 år. Dette har medført en øget efterspørgsel på rådgivning og vejledning i fagforening og a-kasse om muligheder på arbejdspladsen, om overgangen til pension eller efterløn og om tiden efter det sidste fuldtidsjob. Undersøgelser viser, at springet fra job til pension eller efterløn af mange vurderes til at være en af de største udfordringer i tilværelsen. Bl.a. fordi jobidentiteten er stærk hos den enkelte. Men også fordi opfattelsen af alder og hvad det vil sige at være senior er under forandring, fordi den gennemsnitlige levealder stiger, og de fleste er mentalt og fysisk velfungerende ud over pensionsalderen på 65 år. Dvs. at der er en 3. alder på år, hvor seniorerne er økonomisk uafhængige, ved godt helbred og klarer sig uden hjælp i hverdagen. Derfor er der mange overvejelser hos den enkelte senior ift. økonomi, bolig, netværk mv., når beslutningen om tilbagetrækning skal træffes

4 Prognoserne ift. behovet for arbejdskraft indenfor de tre organisationernes fagområder i de næste 10 år er ikke entydige 1. Men fordelt på alder udgør den største gruppe kommunale medarbejdere mellem 55 til 59 år (14,7 %), som kan forlade arbejdsmarkedet inden for en overskuelig årrække. Desuden er 3 ud af 4 i disse faggrupper kvinder 2, som trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end mænd. Dermed forsvinder ikke bare hænder, men også erfaringer og kompetencer, som er oparbejdet gennem mange års arbejdsliv. Der kan altså være god grund til at gøre en indsats for at fastholde de tre organisationers medlemmer på arbejdsmarkedet. Datagrundlag Spørgeskemaer til deltagerne på alle workshops. I alt 228 besvarelser. Interviews med 2 repræsentanter for faglige organisationer 3 deltagere på workshop for seniorer 2 deltagere på workshop for TR/ledere Projektleder. 1 Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland, KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND, JANUAR Faktaark: De kommunalt ansatte

5 Mål og resultater 1. At styrke tillidsrepræsentanternes muligheder for at fungere som sparringspartner For hhv. ledelsen på arbejdspladsen ifm. udforming af en god seniorpraksis seniormedarbejderne ifm. med deres beslutning om tilbagetrækning eller forbliven på arbejdsmarkedet. Målet var at gennemføre workshops for i alt 60 deltagere, og at 75 % af disse skulle opleve at workshoppen havde rustet dem til bedre at fungere som sparringspartner for seniorer såvel som for ledere. Der er afholdt 6 workshops. I alt har 111 tillidsrepræsentanter og ledere været tilmeldt og heraf deltog deltagere (97 % af dem, der har besvaret evalueringsskemaet ved workshoppens slutning) har givet udtryk for, at workshoppen i meget høj grad eller i nogen grad har rustet dem bedre til at være sparringspartner. ringe grad; 1; 1% ved ikke; 2; 2% i nogen grad; 45; 48% i meget høj grad; 45; 49% N = 93 På 3 workshops har deltagerne udelukkende været tillidsrepræsentanter, på 1 workshop udelukkende ledere og på 2 workshops en blanding af tillidsrepræsentanter og ledere. 2. At bidrage til at seniormedlemmerne bliver afklaret og forbereder sig ift. deres 3. karriere de næste år på jobbet tiden efter det sidste fuldtidsjob. Mål: At afholde 9 workshops med i alt 180 seniorer. 75 % af disse skulle opleve, at de bliver bedre afklaret ift. planlægningen af en 3. karriere, og 30 % beslutter sig for at blive længere i jobbet

6 Der er afholdt 8 workshops med i alt 158 tilmeldte deltagere og heraf deltog 131. Der var flere interesserede til disse workshops end der var pladser. 2 workshops for FOA og 3F blev ikke afholdt, fordi deltagerne ikke kunne få fri til at deltage. 130 deltagere har besvaret et spørgeskema ved kursets afslutning. Heraf har 126 (97 % af dem, der har besvaret evalueringsskemaet ved workshoppens slutning) givet udtryk for at workshoppen i meget høj grad eller i nogen grad har hjulpet dem til at afklare deres fremtid. Desuden har 40 deltagere (31 %) tilkendegivet, at de vil blive længere på jobbet. i ringe grad; 4; 3% i nogen grad; 74; 57% i meget høj grad; 52; 40% N = At bidrage til at seniorer, der har trukket sig tilbage på pension eller efterløn får mulighed for og støtte til at genindtræde på arbejdsmarkede Mål: At støtte 50 efterlønsmodtagere og pensionister i at genindtræde på arbejdsmarkedet og at 50 % af dem får job. Der er i tre omgange udsendt i alt 670 invitationer til efterlønsmodtagere via de fagforeningers a-kasser. I alt 22 seniorer har meldt sig til denne aktivitet. Der er ingen oplysninger om deres jobsituation. 4. At præsentere og udbrede projektets aktiviteter til andre fagforeninger Mål: At 50 % af deltagerne på workshops for hhv. seniorer samt tillidsrepræsentanter og ledere kommer fra andre fagforeninger end de tre, der står bag projektet. I alt kom 48 % af deltagerne på workshops for tillidsrepræsentanter og ledere, samt 27 % af deltagerne på workshops for seniorer, fra andre fagforeninger. 3 af de i alt 6 workshops er afholdt for hhv. FOA og Sundhedskartellet, mens 2 af de 8 workshops for seniorer er afholdt for Sundhedskartellet

7 Der arbejdes desuden på at udbrede viden om projektet til forhandlingsdelegationen til overenskomsterne i 2015 via LO og FTF for Region Midtjylland. Også Det Regionale Organisationssamarbejde (DRO) for Region Midtjylland har drøftet temaet og på FTF s regionale bestyrelsesseminar, blev det besluttet at arbejde videre med at arrangere workshops for seniorer. Radiografråd; Tillidsrepræsentants/Leders fagforening 2; 2% Dbio; 11; 11% Dbio ; Seniorers fagforening 6; 5% 3F; 1; 1% Radiografråd; 1; 1% DSR; 21; 22% FOA; 13; 13% SL; 16; 16% BUPL; 29; 30% DS; 6; 6% DSR; 26; 20% SL; 26; 20% BUPL; 40; 31% DS; 29; 22% N = 97 N = At orientere yngre og øvrige fagforeningsmedlemmer om perspektiverne ved slutningen af midtlivs-karrieren og begyndelsen af en karriere i den tredje alder Mål: At orientere mindst 200 yngre og andre medlemmer af fagforeninger. Projektleder har præsenteret projektet på en række møder, hvor omkring 400 deltagere har haft mulighed for at stille spørgsmål og drøfte projektet. Det drejer sig om 220 deltagere på 5 møder i BUPL for tillidsrepræsentanter 80 deltagere på 2 møder i SL 20 deltagere på et møde i DS 1 møde i 3F 2 møder med FOA 1 møde med 10 ledere fra Sundhedskartellet 60 deltagere på gå-hjem møde for PKA og SL. Desuden har der været godt besøg på projektets webside i projektperioden. Det svarer til ca. 40 besøg om dagen. 6. At flere arbejdsmarkedsaktører informeres om effekt og resultater i de ge n- nemførte aktiviteter inden for fastholdelse og genindtræden Mål: At erfaringer og resultater fra projektet spredes og omtales i mindst 5 faglige tidsskrifter og offentlige medier. Der har i projektperioden været 10 artikler i 9 forskellige aviser og tidsskrifter om projektet

8 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere Både DS, SL og BUPL har oplevet en stigende efterspørgsel fra medlemmerne om vejledning og rådgivning i forbindelse med overgangen fra fuldtidsjob til efterløn eller pension. En del af projektet har derfor været halvdags workshops for tillidsrepræsentanter, hvor de bliver inspireret og forberedt til at fungere som sparringspartner for både deres seniorkolleger og deres ledere. Kurserne er blevet annonceret i fagblade mv., men også mundtligt ved gå-hjem-møder o. lign.. Deltagelse har været gratis, men det er forskelligt, hvor let det har været for de enkelte deltagere at deltage i arbejdstiden. Kurserne blev i første omgang alene tilbudt tillidsrepræsentanter. På de 3 første workshops har deltagerne derfor udelukkende været tillidsrepræsentanter, mens det på de sidste 2 workshops har været en blanding af tillidsrepræsentanter og ledere. Endelig har en enkelt workshop været udelukkende for ledere. Ændringerne i målgruppen skete dels på opfordring fra styregruppen, dels efter ønske fra Sundhedskartellet, hvis medlemmer deltog i de to sidste workshops med både ledere og tillidsrepræsentanter. Kurset var tilrettelagt så oplæg vekslede med mulighed for, at deltagerne drøftede deres egne erfaringer i grupper eller i plenum. Dagens program: Velkommen introduktion til dagen Livsfaser i arbejdslivet og den 3. alder. Om seniorers motiver til at blive eller gå Mangfoldigheden i senioraftaler Pause Tillidsrepræsentant som sparringpartner for medarbejdere på vej til en senior-udviklings-samtale Pause Drøftelse af cases og eksempler på seniorudfordringer og aftaler Afslutning Som forberedelse er deltagerne blevet bedt om at kortlægge aldersfordelingen blandt seniorerne på deres egen arbejdsplads og tage et eksempel med på en seniorarbejder, hvis særlige situation de ønsker at drøfte med andre. Alle personoplysninger er selvfølgelig anonyme. Deltagernes udbytte Der har været afholdt i alt 6 workshops med 98 deltagere, som har besvaret et spørgeskema. Deltagerne har været yderst tilfredse med workshoppen; 96 % har været tilfredse eller meget tilfredse

9 hverken eller; 3; 3% utilfreds; 1; 1% tilfreds; 58; 60% meget tilfreds; 35; 36% N = 97 Den store tilfredshed med kurset gælder uanset hvilken fagforening deltagerne kommer fra, og om de er på et blandet hold eller på et hold udelukkende for tillidsrepræsentanter eller ledere. Jeg har fået meget relevant materiale at arbejde med, så jeg har mulighed for at rådgive mine kolleger, hvad rettigheder, de har, hvor der er mere viden at hente. Deltager Tillidsrepræsentant Mange af deltagerne giver i deres evaluering af workshoppen udtryk for, at alle emner var interessante og ord som inspirerende og spændende går igen i deres kommentarer. Men temaerne om senioraftaler og Den 3. alder scorer højest blandt deltagerne samlet set. Flere af deltagerne fremhæver også at det har været interessant at høre om seniortiltag indenfor andre fagområder og at der har været en god vekselvirkning mellem oplæg og videndeling. Enkelte af deltagerne giver udtryk for, at det er et emne, de generelt har behov for at vide endnu mere om. Måske også mere end det kan nås på ½ dags workshop, hvis de for alvor skal kunne hjælpe deres kolleger og ledere. Både fordi der ikke er meget fokus på området på deres arbejdsplads, og fordi der skal mere konkret viden til. Jeg skal klædes endnu bedre på for at føle mig kompetent og er interesseret i yderligere info vedr. seniorordning osv.. Tror desværre ikke det bliver talt om ret mange steder. Deltager Tillidsrepræsentant Projektholder mener, at det er svært at gøre indholdet på kurserne mere konkret, fordi der på langt de fleste arbejdspladser primært er mulighed for at indgå individuelle aftaler. Derfor er dialogen om og holdningen til seniorpraksis på den enkelte arbejdsplads meget vigtig. En repræsentant fra Sundhedskartellet, som planlægger at afholde flere workshops, forventer at lægge en kort præsentation af den seniorordning, som eksisterer i Region Midtjylland ind i programmet for tillidsrepræsentant/leder workshops. Dels fordi ordningen ikke er særlig kendt, og der er uforbrugte midler, og dels fordi den er et konkret værktøj til seniorpraksis

10 Udfordringen med at bære kurset hjem til arbejdspladsen ser ud til at kunne lettes, hvis både ledere og tillidsrepræsentanter deltager på samme workshop, hvilket har været tilfældet for workshops afholdt for medlemmer af Sundhedskartellet. Når begge parter var til stede på kurset, fik de samme viden og allerede på kurset kunne de lægge konkrete planer for og sparre med andre om, hvordan de ville gribe opgaven an i praksis. Flere af deltagerne har positive kommentarer til denne holdsammensætning. Både kursuslederen og en repræsentant fra Sundhedkartellet er af den opfattelse, at dette øger chancen for at implementere ideerne fra kurset. Når begge beslutningstagere (tillidsrepræsentanter og ledere) har et fælles forløb og får den samme viden, betyder det, at der kan slås søm i allerede på workshoppen. Der er kortere vej fra inspiration til handling, når de sidder sammen og de kan holde hinanden op på det, når de kommer hjem. Projektleder Mere end 9 ud af 10 deltagere vurderer, at workshoppen har rustet dem bedre til sparring med deres seniorkolleger. Der er en lille tendens til at deltagerne på kurser, hvor der udelukkende var tillidsrepræsentanter eller hvor deltagerne var blandede, er blevet mere inspirerede end deltagerne på kurser, hvor der alene var ledere. ringe grad; 1; 1% ved ikke; 2; 2% i nogen grad; 45; 48% i meget høj grad; 45; 49% N = 93 En repræsentant fra Sundhedskartellet giver udtryk for, at et af de vigtigste resultater af workshoppen er at bidrage til at ændre kulturen fra at være en automatreaktion hos både ledere og tillidsrepræsentanter om at seniorerne sandsynligvis vil trække sig tilbage, hvis der sker omorganiseringer, eller være lettere at undvære, når der er fyringsrunder i forbindelse med besparelser. I stedet ønsker man en større fokus på seniorernes kompetencer og erfaring som en værdifuld ressource for arbejdspladsen. En leder og en tillidsrepræsentant, som sammen har deltaget på en workshop har efterfølgende taget initiativ til et møde for 55+ ere på deres arbejdsplads, hvor formålet er at drøfte, hvilke ideer og ønsker hver enkelt seniormedarbejder har til sen-karrieren. De forventer at de efter mødet kan formulere et udspil til ledelsen med ideer og forslag til seniorordninger ud over de konkrete ordninger, der allerede er i overenskomsten

11 Kurser for seniorer Kurserne for seniorer bygger på en afprøvet model fra et tidligere projekt og tager afsæt i professor Peter Lasletts tanker om at skelne mellem de selvhjulpne og uafhængige ældre i den 3. alder og de ikke længere så uafhængige gamle i den 4. alder 3. Forskelle i leve- og arbejdsvilkår gør, at det er meget individuelt, hvilke ressourcer og muligheder den enkelte senior har i hhv. den 3. og den 4. alder. Men i gennemsnit kan en 60-årig kvinde forvente at have yderligere 24 leveår og en 60-årig mand yderligere 21 leveår 4. Og mere end hver 4. kvinde vil have yderligere 30 leveår, mens det samme gælder for hver 6. mand 5. Dvs. at der efter den normale tilbagetrækningsalder på 65 år er en livsbonus på yderligere år med mulighed for læring og vækst og for stadig at bidrage til samfundet. Kurset er bygget op omkring temaerne job, økonomi, fritid, helbred og personligt netværk og giver deltagerne et begrebsapparat omkring aldring, som for mange af deltagerne er nyt. Deltagerne giver udtryk for at dette i kombination med opmærksomheden på den ekstra livsbonus virker stærkt motiverende. Kurserne er annonceret i medlemsblade og på websider. Det kan være en udfordring at få formidlet, at kurset handler om at afklare og motivere deltagerne til et tilfredsstillende og aktivt liv, både før, under og efter overgangen fra job til efterløn eller pension. At det handler om mere end økonomisk afklaring, som de informationsmøder mv., som a-kasser og pensionskasser allerede afholder, og at deltagerne på workshoppen ikke skal forvente en individuel økonomisk afklaring. En anden problemstilling har været, at nogle interesserede deltagere ikke har kunnet få fri pga. af stramme vagtplaner eller har måttet bruge feriedage eller afspadsering for at komme med på kurset. Dette var især tilfældet for FOA medlemmer, og den planlagte workshop for dem måtte derfor aflyses. Projektholder oplever, at seniormedlemmerne af de tre fagforeninger har været tørstige efter forløb med fokus på personlig afklaring og at kurserne derfor har været efterspurgte. Mens det er projektleders vurdering, at der skal mere til for at sælge kurserne end pjecer og annoncering i fagblade eller på nettet. Den bedste udbredelse nås via mund-til-øre, hvor deltagerne personligt inviteres. Det kræver, at kursuslederen enten selv deltager i møder med målgruppen eller med tillidsrepræsentanter, der får mulighed for at spørge ind til kurset og dermed bliver bedre ambassadører for kurset ude på arbejdspladsen. Det var dejligt at få en henvendelse om et kursus, som var skræddersyet til mig. At det var personligt og ikke noget fagligt, som det ellers er. Jeg har haft et møde med pensionskassen, men det handlede jo kun om økonomi, og selv om det er vigtigt, er der jo meget andet man skal være forberedt på. Fx ens private netværk, når man ikke er på jobbet mere. 60-årig deltager, som fik personlig mail med invitation til kurset 3 Peter Laslett: A Fresh Map of Life (1989) 4 Danmarks Statistik, HISB8: Dødelighedstavle (2-års tavler) efter køn, alder og dødelighedstavle. 5 Danmarks Statistik. Nyt fra Danmarks Statistik. Middellevetid 2012/

12 Program 1. dag Velkomst og præsentation - Kursusprogram og dagsprogram - mål og aktiviteter Hvad er jeg god til og hvad vil jeg de næste mange år? - Personlige og faglige kompetencer - og hvorfra får vi dem? Frokost Fremtidsforestillinger 1: Hvad skal der ske - på jobbet? - Hvorfor vente med at gøre hvad du helst vil? Aldring sundhed og vaner - Er der brug for at justere sundhedsvaner - og hvordan? 2. dag Senkarrieren og senior-udviklings-samtalen - Hvilke ønsker til de næste år på jobbet? Økonomi - Hvordan sammensættes indkomsten efter sidste lønningspose? Netværk - Hvordan tackle ændringer i eget netværk og skabe nye? Frokost Mød de frivillige (gæstelærere) - Personlige fortællinger om at være senior og frivillig Fremtidsforestillinger 2 - Hvad kan der ske - efter jobbet? Direktør for virksomheden mig selv Fremtidsforestillinger 3 - Hvad skal der ske - nu og fremover? Hvilke personlige mål og gøre-mål i senkarrieren? Planer individuelt og i grupper - første skridt i senkarrieren Opsamling og evaluering Deltagerprofil 3 ud af 4 deltagere kommer fra de tre organisationer bag projektet. De øvrige deltagere kommer fra Sundhedskartellet, primært Dansk Sygeplejeråd, DSR. 2 af de i alt 8 workshops er således aftalt med Sundhedskartellet, som har medvirket til at rekruttere deltagere. En enkelte deltager fra 3F, som havde meldt sig til en workshop specielt for 3F kom med på en af de andre workshops

13 Dermed er målet om at halvdelen af deltagerne skulle komme fra andre organisationer end de tre bag projektet ikke nået. Der var aftalt workshops for medlemmer fra hhv. 3F og FOA, men de måtte aflyses, da der ikke var tilmeldinger nok. Dbio ; 6; 5% Radiografrådet; 1; 1% 3F; 1; 1% DSR; 26; 20% BUPL; 40; 31% SL; 26; 20% DS; 29; 22% N = 129 Lagt de fleste deltagere - 85 % - er kvinder. Dette stemmer overens med fordelingen mellem mænd og kvinder i de faggrupper, som har fået tilbudt kurset, da mellem 90 % og 75 % af medlemmerne i BUPL, DS og SL er kvinder. På de workshops, hvor deltagerne kom fra Sundhedskartellet var alle deltagerne kvinder. 2 ud af 3 deltagere er mellem 50 og 60 år og heraf er den største gruppe 59 år. Dette varierer ikke nævneværdigt fra fagforening til fagforening, men de ældste deltagere kommer fra DS og Sundhedskartellet. 67 år 66 år 65 år 64 år 63 år 62 år 61 år 60 år 59 år 58 år 57 år 56 år 55 år 50 år N =

14 Deltagernes udbytte Generelt er deltagerne yderst tilfredse med kurset. 9 ud af 10 deltagere er tilfredse eller meget tilfredse med kurset og lige så mange tilkendegiver, at kurset har hjulpet dem til at afklare deres fremtid. Dette gælder uanset deltagernes alder, køn og faglige baggrund. hverken tilfreds eller utilfreds; 10; 8% tilfreds; 51; 39% meget tilfreds; 69; 53% N = 130 Ord som inspirerende, tankevækkende går igen i deltagernes bedømmelse af kurset. Mange fremhæver også samværet og dialogen med andre på samme alder og tilfredsheden med at få tid til at reflektere over deres fremtidsplaner. Dette gælder både for kurser, hvor flertallet af deltagerne kommer fra samme fagområde og når deltagerne er blandet. Det er dejligt at være sammen med andre på kurset. Hvis jeg skal sidde for mig selv og lægge planer for min 3. alder, så er det som om min hjerne krymper sig sammen. Jeg bliver ikke lykkelig af at kikke på en hjemmeside. Jeg bliver lykkelig af at være sammen med andre. 64-årig deltager Godt halvdelen af deltagerne har ændret deres fremtidsplaner i nogen grad, mens hver 10. har ændret deres planer i meget høj grad. Dette er uafhængigt af fag og køn. slet ikke; 14; 11% i meget høj grad; 11; 9% i ringe grad; 30; 24% i nogen grad; 71; 56% N =

15 Deltagerens alder ser ud til at have betydning for deres udbytte af kurset. Mens deltagerne over 60 år angiver, at de føler sig bekræftet i de valg de allerede har taget, tilkendegiver deltagerne op til 60 år, at de med kurset for alvor har fået tage hul på planlægningen af deres 3. alder. Dvs. at de står over for en indsats med personligt at afklare fx økonomi, forventningsafstemning med ægtefællen, beslutning om efterløn eller ej mv.. Jeg har en nabo, som er gået på efterløn, og som altid er hjemme. Jeg har tænkt, hvis det nu var mig. Hvordan ville jeg klare det? Man kan også være bekymret for, om man kan klare at være på fuld tid lige til man skal på pension. Og om man er ønsket på sit arbejde. Det har været en befrielse at være sammen med ligestillede og høre, hvad de tænker. At opleve, at det ikke kun er mig. 56-årig deltager Jeg havde ikke nogen plan og skal have afklaret en del, men kurset er meget inspirerende ift. vejen og muligheder for afklaring. 56-årig deltager Deltagerne over 60 år har sammenlignet med deltagerne op til 60 år tilkendegivet, at kurset i højere grad har hjulpet dem med at afklare deres fremtid i mindre grad har ændret deres fremtidsplaner pga. kurset i mindre grad har fået dem til at beslutte sig for at blive længere på arbejdsmarkedet. Jeg er blevet bekræftet i, at jeg går som 62-årig. 60-årig deltager Beslutningen om efterløn er taget, men det har været dejligt at kunne tale om det der optager mig pt. 62-årig deltager

16 Rådgivning til efterlønsmodtagere Målet var at støtte 50 efterlønsmodtagere og pensionister i at genindtræde på arbejdsmarkedet og at 50 % af dem fik job. Dette er ikke lykkedes idet i alt 8 seniorer meldte sig til denne aktivitet og ingen af dem kom i job. Der blev sendt i alt sendt 670 invitationer til indkaldelse til medlemmer på efterløn via DS og SLs a-kasser. Invitationen indeholdt et tilbud om at deltage i en form for jobklub for jobinteresserede efterlønsmodtagere. Der var altså ikke job på hylden, men en intention om at motivere og inspirere til jobsøgning. Forslag til dagsorden 1) En tredje karriere - plads til virketrangen i den nye livsfase Oplæg ved Poul-Erik Tindbæk 2) Hvilke overvejelser om egen situation og en karriere i den tredje alder Rundesang 3) Veje til et deltidsjob - veje til at udfolde virketrangen Debat IKEA - og andre virksomhedskontakter Programpunkter til en Jobklub - økonomi, virksomhedsbesøg, SeniorErhverv, SeniorVikar - og andre formidlingsenheder, netværk Frivilligt arbejde - genvej eller rejsemål 4) Aftaler - vedr. næste møde Projektholder vurderer, at mange af medlemmerne i de tre fagforeninger er meget afklarede om, at deres arbejdsliv er slut, når de vælger at gå på efterløn, og at de derfor ikke har interesse i at genindtræde på arbejdsmarkedet. Den primære erfaring fra denne del af projektet er derfor, at der er behov for, at fagforeningerne arbejder for at overgangen fra job til pension eller efterløn bliver mindre brat, og at der i det hele taget tages initiativer, som beskytter medarbejderne mens de stadig er på arbejdsmarkedet. En repræsentant fra Sundhedskartellet, hvis medlemmer ikke blev tilbudt vejledning om genindtræden, har i anden sammenhæng flere gange oplevet at medlemmer er kommet tilbage til arbejdspladsen som vikarer, efter at de er gået på efterløn, fordi de savnede jobbet og kollegerne, og fordi de blev spurgt om de var interesserede

17 Udbredelse til andre faggrupper og forankring Der er i hele projektperioden blevet arbejdet bredt for at udbrede kendskabet til projektets resultater og erfaringer for derigennem at forankre det i forskellige sammenhænge. Både via møder og gennem artikler i aviser og fagblade samt på projektets webside, der har haft ca besøg i projektperioden. Der arbejdes regionalt i regi af faglige organisationer for at løfte projektet ind i en national sammenhæng med henblik på at gøre tilbuddet til seniorer om afklaring til en del af overenskomsten. Projektholder forventer, at dette bliver et langt sejt træk, hvor der skal informeres ad mange kanaler og på mange niveauer. Der arbejdes desuden lokalt på at afholde flere workshops, primært for seniorer, men evt. også for ledere og tillidsrepræsentanter. Workshop for tillidsrepræsentanter Projektets styregruppe overvejer ved projektets slutning, om seniorvejledning skal være en del af fagforeningernes tilbud til medlemmerne. Vejledningen kan fx ske som en del af tillidsrepræsentant-uddannelsen en vejledning i fagforeningen fælles kursusdage for leder og tillidsrepræsentanter kursusdage for medlemmer fælles kursusdage for tillidsrepræsentanter fra forskellige fagforeninger fælles kursusdage for medlemmer fra forskellige fagforeninger. Workshop for seniorer DS og Sundhedskartellet ønsker at lave flere workshops for seniorer. P.t. drøftes det at lave workshops i FTF-regi, fordi deltagerne har givet udtryk for, at de fik meget ud af at være sammen på tværs af fag. Men da det kræver megen koordinering, kan det også komme på tale at afholde workshops for Sundhedskartellets medlemmer alene. Der arbejdes desuden på at udbrede viden om projektet til forhandlingsdelegationen til overenskomsterne i 2015 via LO og FTF for Region Midtjylland. Også Det Regionale Organisationssamarbejde (DRO) for Region Midtjylland har drøftet temaet, og på FTF s regionale bestyrelsesseminar blev det besluttet at arbejde videre med at arrangere workshops for seniorer

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En tredje karriere Workshop for ledere - 26.nov. 2013 Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum At stoppe på jobbet en vigtig beslutning for mange! Hvordan er seniorpraksis en - på din arbejdsplads? Seniorsamtale

Læs mere

Forbered din fremtid. Dansk Magisterforening 12. oktober Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer

Forbered din fremtid. Dansk Magisterforening 12. oktober Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer Forbered din fremtid Poul-Erik Tindbæk Senior konsulent, Aarhus kommune Efteråret 2010 Dansk Magisterforening 12. oktober 2010 Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer over 64 år Seniorpolitik

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Anbefalinger. - til seniorpraksis

Anbefalinger. - til seniorpraksis Anbefalinger - til seniorpraksis Anbefalinger til seniorpraksis Anbefalinger til seniorpraksis er resultatet af en kortlægning om behov for seniorfastholdelse og seniorpraksis. Kortlægningen er en del

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an?

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Seminarets tidsplan Velkommen Hvordan kan vi bedst udvikle, arrangere og afholde et arrangement med sigte på sundhedsfremme og forebyggelse? Hvordan kan

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

11-10-2013. En tredje karriere. En 3. karriere en karriere i den tredje alder. Brydningstid - nye veje i overgangen fra jobbet

11-10-2013. En tredje karriere. En 3. karriere en karriere i den tredje alder. Brydningstid - nye veje i overgangen fra jobbet En tredje karriere DI s sundhedskonference 22.10.13 Poul-Erik Tindbæk En 3. karriere en karriere i den tredje alder Brydningstid - nye veje i overgangen fra jobbet Fortsat med i kampen - fremfor se på

Læs mere

Seniorpraksis. Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR. Fra virksomhed til virksomhed

Seniorpraksis. Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR. Fra virksomhed til virksomhed Seniorpraksis Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed Denne folder vedrører en undersøgelse om seniorbehov og seniorpraksis. Se mere om undersøgelsens

Læs mere

Udvikling og fastholdelse af de mest erfarne medarbejdere CHEFKONSULENT SIGNE TØNNESEN, LEDERNE

Udvikling og fastholdelse af de mest erfarne medarbejdere CHEFKONSULENT SIGNE TØNNESEN, LEDERNE Udvikling og fastholdelse af de mest erfarne medarbejdere CHEFKONSULENT SIGNE TØNNESEN, LEDERNE Program Hvad siger lederne selv om ældre medarbejdere? Værktøj fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse;

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

29-09-2014. En tredje karriere. Seniorer. Ledere. Tillidsrepr. En tredje karriere De næste år på jobbet - og de mange år derefter

29-09-2014. En tredje karriere. Seniorer. Ledere. Tillidsrepr. En tredje karriere De næste år på jobbet - og de mange år derefter En 3. karriere en karriere i den tredje alder Brydningstid - nye veje i overgangen fra jobbet Fortsat med i kampen - fremfor se på fra sidelinien Et paradigmeskifte Fra fritid > Mere mening På vej mod

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter

Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter ROLLE OG OPGAVER FOR MT-HSU FREM MOD DE NYE KOMMUNER OG REGIONER - FEM REGIONALE KONFERENCER 5 REGIONALE KONFERENCER

Læs mere

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Hvordan skal din senkarriere se ud? Styrk dine kompetencer og gør dig beredt til mange flere spændende arbejdsår! Dette forløb er tiltænkt

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Har vi et problem? En ond cirkel

Har vi et problem? En ond cirkel Ugeskr Læger 2006;168(50):4452 Synlighed gør det nemmere at rekruttere Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for at løfte det lokale Yngre Læge-arbejde. Læs hvad Yngre Lægers TR-projekt siger om fremtidens

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg 7222 3600 Init: gro e-mail: gro@ams.dk 7222 3617 Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Beskæftigelsesregionerne får en række

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter

Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter ROLLE OG OPGAVER FOR MT-HSU FREM MOD DE NYE KOMMUNER OG REGIONER - FEM REGIONALE KONFERENCER 5 REGIONALE KONFERENCER

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ANBEFALINGER T I L E N A T T R A K T I V SENIORPOLITIK

ANBEFALINGER T I L E N A T T R A K T I V SENIORPOLITIK Undgå faldgruber Kom godt fra start Få de rigtige redskaber ANBEFALINGER T I L E N A T T R A K T I V SENIORPOLITIK E R F A R I N G E R F R A M I D T V A S K O G G R U N D F O S Seniorarbejdskraft er attraktiv

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

En tredje karriere 23-11-2011. Senior Erhverv. Kannikkegade 18 8000 Aarhus C. Jobcenter Aarhus. www.en3karriere.dk. www.seniorstyrken.

En tredje karriere 23-11-2011. Senior Erhverv. Kannikkegade 18 8000 Aarhus C. Jobcenter Aarhus. www.en3karriere.dk. www.seniorstyrken. Senior Erhverv Kryb-i-ly Kro 23. novemer 2011 Poul-Erik Tindbæk En tredje karriere Kannikkegade 18 8000 Aarhus C. Jobcenter Aarhus www.en3karriere.dk www.seniorstyrken.dk 1 Hvad jeg vil sige noget om En

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere