UN Global Compact Communication on Progress 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UN Global Compact Communication on Progress 2014"

Transkript

1 UN Global Compact Communication on Progress

2 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord Indhold Miljø og klima 4 Skoleprojektet 6 Student Volunteers 10 Medarbejdertrivsel 14 Kvinder og karriere 16 Plesners CSR-team 18 Global Compact 19 CSR-politik 20 Ansvarshavende partner: Casper Münter Tekst: Birgitte Boers, Ulla Schade Layout: Lea Kirstine Gindin Tryk: Lasertryk Velkommen til Plesners anden COP-rapport og til et indblik i vores arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR). Vi ønsker at agere ansvarligt over for vores medarbejdere, vores interessenter, lokalsamfundet og for det miljø, vi færdes i. Derfor er det en naturlig del af vores forretning at arbejde med CSR. Da vi i 2012 tilsluttede os UN Global Compact, forpligtede vi os til at rapportere om vores CSR-arbejde og om de mål, vi arbejder for at nå. CSR handler om åbenhed og gennemsigtighed. Formålet med rapporten er at give vores klienter, samarbejdspartnere, medarbejdere og andre interesserede et indblik i, hvordan vi arbejder med CSR, og på hvilken måde vi ønsker at gøre en forskel nu og i fremtiden. Rapporten indeholder fem hovedtemaer: Miljø og klima, Skoleprojektet, Student Volunteers, Medarbejdertrivsel og Kvinder og karriere. Det er disse fem områder, som er omdrejningspunkt for vores CSR-initiativer. Samtlige initiativer er relateret til FN s Global Compacts ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi har gjort fremskridt i forhold til de CSR-mål, vi satte os for et år siden. Vores arbejde med CSR er i dag bredt forankret i organisationen og tænkt ind i vores daglige arbejde. Men det er altid vigtigt, at der er nogle, som går forrest. Og jeg er stolt over, at Plesner har så mange ildsjæle blandt andet vores CSR-team som i særlig grad tager et personligt ansvar for, at vores CSR-initiativer flytter sig fremad. Hele tiden. At vi tilstræber en bæredygtigt drevet virksomhed skaber med stadig større tydelighed værdi for såvel vores klienter som os selv. God læselyst. Tom Kári Kristjánsson, managing partner Juni

3 Miljø og klima Trods begrænset påvirkning vil vi yde vores bidrag til at forbedre miljøet. Det er vores mål vedvarende at begrænse firmaets påvirkning af miljøet. Vi fastholder fokus på fire indsatsområder, nemlig: Energi og CO 2 Indkøb Affald og rengøring Kantine Energi og CO 2 Vi har fortsat fokus på energioptimering og nedbringelse af CO 2 -udledning, der primært kommer fra vores varme- og klimaanlæg. En gennemgang af samtlige ejendomstekniske installationer i 2011 resulterede i et mål om at spare 100 ton CO 2 årligt. Også i den seneste rapporteringsperiode lykkedes det at nedbringe det samlede energiforbrug. Trods en varm sommer, der medførte øget brug af kølesystemet, har vi mindsket vores udledning med 125 ton CO 2. Det betyder, at der over de seneste to år er tale om en samlet reduktion på 258 ton CO 2. I 2013 påbegyndte vi en gradvis overgang til LED-belysning, som potentielt betyder store energibesparelser. Vi er foreløbig overgået til LED-pærer i blandt andet skrivebords- og spotlamper og undersøger mulighederne for også at udskifte loftsbelysningen i hovedkontoret. Desuden har vi fokus på strømforbruget til IT-udstyr. Det sker samtidig med flytning af udstyr til et hostingcenter, hvor køling af serverne er mere energieffektiv. Plesner har øget fokus på nedbringelse af papirforbrug til fordel for elektroniske processer, og vi kan konstatere, at forbruget af kontorartikler er mærkbart reduceret i løbet af de seneste år. Foto: Joachim Ladefoged Fokus på indkøb Plesner prioriterer miljøhensyn på lige fod med økonomi, funktion, kvalitet, service og sikkerhed og gør en aktiv indsats for at mindske påvirkningen, blandt andet gennem miljørigtige indkøb. Papir- og kontorartikler udgør en stor del af vores indkøb, men med øget fokus på nedbringelse af papirforbrug til fordel for elektroniske processer kan vi konstatere, at forbruget af såvel brev- og kopipapir, kuverter, tonere til printere og kopimaskiner som øvrige kontorartikler er mærkbart reduceret i løbet af de seneste år. I starten af den seneste rapporteringsperiode har vi formuleret en ny indkøbspolitik, der sikrer vurdering af miljøforanstaltninger ved valg af leverandører. Ved hvert indkøb vurderer vi konkret, hvilke miljøkrav vi vil opstille i forhold til virksomheden, til produktet/ydelsen og/eller til kvalitet, levetid, miljø og emballering. Miljøhensyn vægtes højt, hvorfor implementering af den nye indkøbspolitik vil få betydning for alle vores fremtidige leverandørforhold. Affald og rengøring Vi ønsker at øge andelen af genbrug i den samlede mængde af det affald, der hvert år bortskaffes fra Plesner. I rapporteringsperioden blev der genanvendt ca. 26 ton affald, hvilket er en stigning på mere end otte pct. i forhold til året før. Alt pap, papir, elektronik, jern, glas, tonere og lyskilder bliver sorteret, mens madaffald går til biobrændsel. Også vores daglige rengøring er miljøvenlig via vores aftale med et af de få rengøringsfirmaer i Danmark, der er godkendt og certificeret med Svanemærket. Gennem året har vi med synlig skiltning i printrummene gjort en indsats for at øge medarbejdernes fokus på og viden om affaldssortering, hvilket også har bidraget til stigningen i genbrug. Et pilotprojekt, der fokuserer på overgang til dobbeltsidet udskrivning, har ført til yderligere reduktion af vores papirforbrug. Projektet vil efter planen blive implementeret i hele firmaet i løbet af Kantine Plesners kantine drives fortsat af Meyer Kantiner, der hver dag serverer frugt, morgenmad, frokost og aftensmad til vores medarbejdere. Meyer Kantiner har en dokumenteret økologisk profil med minimum 30 pct. økologiske råvarer. Plesners kantine nåede i rapporteringsperioden op på 48 pct. økologiske råvarer, hvilket betyder, at vi fortsætter med Fødevarestyrelsens økologiske bronzemærke. 4 5

4 Skoleprojektet Det er lykkedes at gøre en forskel med vores første skoleprojekt. Elevernes engagement, nysgerrighed og lyst til at blive udfordret har overrasket os positivt. I 2013 afsluttede vi vores første skoleprojekt med elever fra Nørrebro Park Skole, som vi har fulgt fra klasse. Siden 2011 har vi og fire rollemodeller i tæt samarbejde med skolen fulgt klassens 24 elever, der næsten alle havde anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med skoleprojektet er at inspirere eleverne til at forstå vigtigheden af at tage skole og uddannelse alvorligt og motivere dem til at fokusere på de mange jobmuligheder og frihedsgrader, som videreuddannelse kan give. I 2013 blev projektet udvidet til også at omfatte en 7. klasse på Blågård Skole, ligesom vi fortsætter det gode samarbejde med Nørrebro Park Skole i en ny 7. klasse, som vi vil følge gennem hele udskolingen. Overbevisende resultater Et succeskriterium fra projektets start i 2011 var, at kan vi hjælpe blot én elev videre mod en uddannelse, så er projektet lykkedes. På den baggrund har det første skoleprojekt på Nørrebro Park Skole vist sig at være en overvældende succes. I dag er det en kendsgerning, at langt de fleste af 9. klasseeleverne opnåede meget tilfredsstillende resultater ved deres afgangseksaminer, og at alle har valgt at fortsætte ad uddannelsesvejen. Fem elever går i dag enten i gymnasiet eller teknisk skole, mens alle andre er fortsat i 10. klasse. Den udvikling overstiger i høj grad både vores og skolens forventninger. Positive tilbagemeldinger Umiddelbart efter deres afgangseksamen samlede vi hele 9. klassen til et særligt arrangement, hvor alle elever fik mulighed for at sætte ord på, hvad de har fået ud af projektet. Vi modtog udelukkende positive og glade tilbagemeldinger. Eleverne Elevernes store engagement, deres nysgerrighed og lyst til at blive udfordret har glædet os meget og bekræftet vores tro på Skoleprojektet. Jeg deltager selv som en af rollemodellerne på Nørrebro Park Skolen, som er min gamle folkeskole. For mig er det fantastisk at se, at det rent faktisk er lykkedes at gøre en forskel med Skoleprojektet og en fornøjelse at følge eleverne og deres positive udvikling gennem forløbet. Shaina Jabbar Advokat, associeret partner og ansvarlig for Skoleprojektet fortalte, hvordan projektet havde åbnet deres øjne for både uddannelses- og jobmuligheder. Enkelte af eleverne har efterfølgende taget kontakt til os for at fortælle, hvor meget projektet har betydet for dem personligt, og hvordan projektet har givet dem troen på, at de kan klare eksaminerne og komme videre i uddannelsessystemet. Det har været meget tilfredsstillende at se, at det rent faktisk er lykkedes at gøre en forskel med vores projekt. Rollemodeller som forbilleder Projekterne på Nørrebro Park Skole og Blågård Skole kører i dag i en meget struktureret form med en advokat fra Plesner som tovholder på hver skole. I tæt samarbejde med skolerne følger vi og otte rollemodeller (fire tilknyttet hver skole) to udskolingsklasser, hvor mange af eleverne har anden etnisk baggrund end dansk. Det samme gælder rollemodellerne, der desuden alle har en mellemlang eller videregående uddannelse. Det er vigtigt for eleverne, at de kan identificere sig med rollemodellerne, som kender de udfordringer, eleverne møder i dagligdagen. Hver klasse er delt op i mindre grupper omkring hver sin rollemodel. På den måde kan rollemodellerne opbygge personligt kendskab og tætte relationer til de enkelte elever. På Nørrebro Park Skole har det været med til at fange elevernes interesse, at den ansvarlige advokat fra Plesner selv har gået på skolen. Rollemodellerne mødes med eleverne én gang om måneden, hver anden måned i klasserne og hver anden måned til et virksomhedsbesøg. Møderne i klassen varer ca. en til to timer og foregår som en åben dialog mellem elever og rollemodeller. Grupperne har blandt andet arbejdet med at sætte realistiske mål for forbedring i de enkelte fag, og lært hvad det betyder at gøre en indsats i skolearbejdet for at nå sine mål. Indblik i danske arbejdspladser Besøgene på virksomheder varer typisk tre til fire timer og omfatter rundvisning, introduktion til virksomheden og oplæg fra medarbejdere, der fortæller om deres uddannelse og job. Her får eleverne et spændende indblik i dagligdagen i danske virksomheder, og eleverne bliver ofte udfordret med 8. klasse fra Blaagaard Skole besøgte i april Dagbladet Information, hvor eleverne blandt andet hørte om avisens historie og om den daglige produktion til print og web. Foto: Lea Kirstine Gindin cases og opgaver, som de elsker at tage del i. Desuden deltager klasselærerne i virksomhedsbesøgene, der også bruges til faglige opgaver i undervisningen. Blandt de virksomheder og institutioner, klasserne har besøgt i 2013, er Dong Energy, Danske Bank, Berendsen Textil, Politiet og Den Kgl. Livgarde. Eleverne er blevet meget fint modtaget alle steder, og virksomhederne har i enkelte tilfælde været behjælpelige med praktikpladser. Evaluering og idéudvikling På Blågård Skole indledte vi efter sommerferien 2013 samarbejde med to klasser, der siden er lagt sammen til én klasse med 30 elever. Også her har de fleste elever anden etnisk baggrund end dansk. Samarbejdet med denne klasse har samme formål og indhold som projektet på Nørrebro Park Skole. Vi afholder løbende statusmøder med de to skoler, hvor projekterne evalueres, og det videre arbejde defineres. Selvom de overordnede rammer for projektet ligger ret fast og i det store og hele fungerer fint, er vi åbne for løbende forbedringer og nye idéer. Fra både lærere, elever og Plesners egne medarbejdere har vi modtaget mange positive tilbagemeldinger om Skoleprojektet. 6 7

5 Skoleprojektet... Åbner vores øjne for uddannelse Vi får en bid af den virkelige verden og ser, at det kan være sjovt at gå på arbejde. Det handler om selv at vælge sin fremtid Rollemodeller og uddannelse kan bryde den sociale arv.»det har været en kæmpe fordel for vores elever at få dette tilbud. Via skoleprojektet har de på et tidligt tidspunkt fået indblik i en verden, som de ellers ikke havde mulighed for at opleve. Projektet har været meget positivt og helt sikkert medvirket til, at langt de fleste elever har valgt uddannelsesvejen efter 9. klasse,«siger Annette Hansen, medudvikler af projektet og klasselærer for de elever, der deltog i Plesners første skoleprojekt fra klasse på Nørrebro Park Skole.»Skoleprojektet fungerer fint med rollemodeller, der ligesom eleverne har anden etnisk baggrund end dansk. Med meget forskellig uddannelsesbaggrund, for eksempel politibetjent, ingeniør, advokat, har de bidraget med personlige historier om at bryde den sociale arv. En del af klassens drenge var både sprogligt og socialt udfordrede og tæt på miljøer med negativ adfærd. Rollemodellerne har vist dem en anden vej, der handler om selv Den hårde facade blev brudt, og vi oplevede den spontane glæde hos eleverne, når de følte sig som særligt udvalgte. På den måde har skoleprojektet gjort en stor forskel. at vælge frem for at lade andre vælge for sig,«fortæller Annette Hansen. Autentisk oplevelse Hun fremhæver klassens besøg hos virksomheder og institutioner som det, der for alvor fangede elevernes interesse. Også her blev klassen modtaget af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk som levende bevis på, at gode uddannelser kan føre til spændende jobs. Her fik de også mulighed for at prøve kræfter med meget forskellige job fra politibetjent på Station Bellahøj over kampvognstræning i den Kgl. Livgarde til simulerede retssager hos Plesner.»Vi er hele vejen rundt blevet godt modtaget af mennesker, der tydeligt har vist, at de brænder for sagen. Det er i høj grad lykkedes at give eleverne en autentisk oplevelse af det virkelige arbejdsliv med mennesker, der taler deres sprog.«gennem det treårige forløb har Annette Hansen fulgt elevernes udvikling fra indledende skepsis til voksende engagement.»det, der har gjort størst indtryk, er den glæde, jeg har kunnet spore hos elever, der ellers har svært ved at vise følelser. Den hårde facade blev brudt, og vi oplevede den spontane glæde hos eleverne, når de følte sig som særligt udvalgte. På den måde har skoleprojektet gjort en stor forskel.«annette Hansen, medudvikler af Skoleprojektet og klasselærer for de elever, der deltog i Plesners første skoleprojekt på Nørrebro Park Skole.»En del af klassens drenge var både sprogligt og socialt udfordrede og tæt på miljøer med negativ adfærd. Rollemodellerne har vist dem en anden vej, der handler om selv at vælge frem for at lade andre vælge for sig,«fortæller hun. Foto: Vibeke Toft»Jeg har altid tænkt, at det var hårdt at gå på arbejde og havde ikke regnet med, at det også kunne være sjovt. Når vi på den måde kommer vi ud i det virkelige liv, kan vi se, at der er rigtig mange uddannelses- og jobmuligheder, og at det er vigtigt at tage sig sammen i skolen,«fortæller 14-årige Salwa El-Subaihi, der går i 8.W på Blågård Skole. Der var lidt skepsis i starten, men efter det første virksomhedsbesøg var både Salwa og klassekammeraterne positivt overraskede. Siden har de besøgt mange forskellige arbejdspladser, senest Dagbladet Information, hvor både journalister og fotografer stillede op til en levende snak om arbejdet på en avis. Selv havde Salwa den bedste oplevelse ved virksomhedsbesøget hos Plesner.»Vi fik en opgave, hvor vi skulle diskutere for og imod i en rigtig retssag. Jeg kæmpede for den ene part som advokat og vandt sagen. Det kunne måske være spændende at være advokat, hvis altså ikke det er for svært.«vigtige rollemodeller Hun synes også, at klassemøderne med rollemodellerne fungerer rigtig godt.»rollemodellerne har meget forskellig baggrund som for eksempel politimand, advokat og lærer. Vi har efterhånden lært dem godt at kende, og man kan spørge dem om alt muligt. Jeg tænker meget over, hvad jeg bedst kan lide at lave og får hele tiden nye idéer. Lige nu kunne jeg godt tænke mig at blive tandtekniker. Det er et håndværk, der kræver fingerfærdighed, men også at man kan snakke med mennesker. Men jeg kan godt blive bange for at vælge forkert. Det er noget af det, vi taler om med rollemodellerne.«salwa er glad for både skoleprojektet og for Blågård Skole, som hun kom til i 6. klasse efter nogle år på privatskole.»jeg elsker skolen. Alle elever i klassen har det godt med hinanden, og lærerne er meget åbne og nemme at snakke med, hvis man har brug for hjælp. Skoleprojektet er super fedt. Det åbner vores øjne for, hvilken retning vi skal vælge. Selv vil jeg gerne i gymnasiet, hvis jeg bliver erklæret egnet. Ellers tager jeg 10. klasse med,«slutter Salwa El-Subaihi. 8 9

6 De jurastuderende, der er tilknyttet pro bono-projektet Student Volunteers, får vejledning til opgaveløsningen af en erfaren advokat fra Plesner, der står som garant for juridisk rådgivning. Foto: Lea Kirstine Gindin Student Volunteers Juridisk rådgivning hånd i hånd med velgørenhed og udvikling af jurastuderendes kompetencer. Samarbejdet omkring Student Volunteers har på alle måder udviklet sig positivt siden starten i 2012 til gavn for såvel velgørende organisationer som for jurastuderende og Plesners medarbejdere. Organisationerne oplever samarbejdet som både konstruktivt og professionelt. De fire hjælpeorganisationer, der har været med fra begyndelsen, har alle ønsket at fortsætte samarbejdet. For at sikre fuld udnyttelse af de ressourcer, Plesner har afsat til arbejdet med CSR, er to nye organisationer kommet til i løbet af det seneste år, nemlig Ønskefonden Danmark (Make-A-Wish) og Scleroseforeningen. Pro bono med mange vindere Parterne har med Student Volunteers udviklet en samarbejdsform, der skaber værdi for alle involverede. Det primære formål er klart: At støtte et godt formål i lokalsamfundet ved at tilbyde gratis juridisk rådgivning til udvalgte hjælpeorganisationer med særlig fokus på at hjælpe børn og unge samt alvorligt syge. Samtidig får jurastuderende mulighed for at engagere sig på frivillig basis og styrke deres juridiske kompetencer med praktisk erhvervserfaring. Uanset opgavens karakter samarbejder de om opgaveløsningen med en erfaren advokat fra Plesner, der står som garant for juridisk rådgivning af højeste kvalitet. Samarbejde i udvikling Det er vores indtryk, at Student Volunteers skaber stor værdi hos organisationerne, og såvel studerende som vores egne medarbejdere giver udtryk for stolthed over den hjælp, de er med til at yde. På baggrund af vores erfaringer i opstartsfasen arbejder vi på at udvikle og tilpasse programmet for at servicere de involverede organisationer på bedst mulig måde. Samtidig er det væsentligt for sam- Det, der glæder mig mest ved Student Volunteers, og som får mig til at bruge en masse tid på det, er den stolthed, som alle aktørerne oplever ved samarbejdet, og det gælder både vores medarbejdere, hjælpeorganisationerne og de studerende. Hele vejen rundt er der stor entusiasme og glæde ved projektet. Det er jeg rigtig glad for at være en del af. Mikkel Vittrup Advokat, partner og ansvarlig for pro bono-projektet Student Volunteers arbejdet, at de studerende får en positiv oplevelse og et godt indblik i arbejdet som erhvervsadvokat. Vi vurderer løbende, om antallet af involverede studerende og medarbejdere fra Plesner matcher behovet for opgaveløsning i hjælpeorganisationerne, og hvordan ressourcerne bruges optimalt. JD (foreningen af jurastuderende ved Københavns Universitet) er tovholder på Student Volunteers og udvælger hvert halve år i samarbejde med Plesner ti jurastuderende til at indgå i samarbejdet på baggrund af en motiveret ansøgning. De studerende forpligter sig på forhånd til at afsætte 60 timer til arbejdet over en nærmere aftalt periode. Ved udgangen af første halvår 2014 har ti studerende løst opgaver som Student Volunteers. Fra Plesner har 18 advokater, seks partnere og administrativt personale i rap- porteringspersioden brugt ca juridiske timer på det frivillige arbejde i projektet. Professionalisering og forenkling Fra organisationerne modtager vi meget varierede opgaver, som stiller krav til de studerendes faglighed. Den brede vifte af indkomne opgaver er også til gavn for Plesner, der som full-service advokatfirma dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder. Gennem løbende dialog vil vi hjælpe og vejlede organisationerne med at definere flere opgaver, der kan løses inden for samarbejdets rammer. For yderligere at professionalisere Student Volunteers har vi iværksat en række nye tiltag. Det gælder blandt andet en styrkelse af koordineringsindsatsen, der fremover centraliseres hos en advokatfuldmægtig med assistance fra HR-afdelingen. Hjælpeorganisationerne får dermed én udvalgte organisationer Student Volunteers yder rådgivning til udvalgte danske hjælpeorganisationer Børn og Unge i Voldsramte familier Børns Vilkår Julemærkefonden Red Barnet Ungdom Scleroseforeningen (NY) Ønskefonden (NY) fælles indgang til Plesner, samtidig med at vi forenkler screeningen af de indkomne opgaver og øger fleksibiliteten i samarbejdet. Det skal sikre den bedst mulige sammensætning af studerende og relevante arbejdsopgaver med den fagligt ansvarlige jurist. Langtidsholdbart samarbejde Med de seneste tilpasninger er strukturen i samarbejdet nu på plads. Vi modtager mange ansøgninger fra studerende, der ønsker at deltage i projektet, og udvidelsen til seks velgørende foreninger udgør et solidt fundament for at fortsætte det frivillige juridiske arbejde i den gode sags tjeneste. Næste fase bliver at forankre samarbejdet stabilt i Plesners organisation og sikre, at Student Volunteers bliver en langtidsholdbar model for samarbejde, der fortsat skaber værdi for alle parter

7 Student Volunteers... student volunteers Student Volunteers er et samarbejde mellem Plesner og foreningen af jurastuderende ved Københavns Universitet (JD). Samarbejdet går ud på, at frivillige jurastuderende støttet af professionelle advokater fra Plesner bruger deres juridiske færdigheder på at løse opgaver for udvalgte danske humanitære organisationer. Alexander Grønlund er tredjeårs jurastuderende og frivillig på pro bono-projektet Student Volunteers, der hjælper velgørende organisationer med juridiske problemstillinger. Foto: Vibeke Toft At hjælpe velgørende organisationer, der har brug for det, er givende. Og virkelig lærerigt. ling, der gør sig gældende for hjælpeorganisationer en opgave der over tre dage krævede omfattende research og undersøgelse af samspillet mellem forskellige retsområder. Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med en advokatfuldmægtig fra Plesner, der er garant for den juridiske kvalitet. Det giver et boost at hjælpe»at skrive et notat var nyt for mig og en stor faglig udfordring. Jeg fik en fin introduktion 12 til opgaven og blev guidet på en måde, der var meget motiverende. Rammerne for opgaven var klare, men det var op til mig at finde ind til kernen i problemstillingen. Den struktur og metode, jeg har lært ved at løse opgaven, kan jeg direkte overføre til mit igangværende bachelorprojekt. På den måde har opgaven haft stor faglig værdi for mit studie.«at omdrejningspunktet for det frivillige arbejde er velgørende organisationer er en væsentlig grund til, at Alexander Grønlund Alt det, vi sparer på juridisk bistand, går direkte til børnene og sagen.»vi arbejder for og med børn. En humanitær organisation med 52 ansatte kræver en del administration, herunder juridisk bindende aftaler, som ikke er vores kernekompetence. Alle de aftaler og kontrakter, vi indgår, går igennem Plesners juridiske kvalificering for at sikre, at de er rigtige for os og dermed for børnene. Vi oplever, at pro bono-samarbejdet med Plesner og Student Volunteers i høj grad er med til at professionalisere vores arbejde og sikre vores legitimitet over for omverdenen. Det har meget stor værdi for os,«understreger Marie-Louise Bjørn, Personale og Udviklingschef, Børns Vilkår. Børns Vilkår får hjælp til både større og mindre opgaver, herunder udfærdigelse og kvalitetstjek af kontrakter, aftaler og andre dokumenter. Det kan for eksempel være huslejekontrakter, leasingkontrakter og samarbejdsaftaler, der kræver juridisk gennemgang. Organisationen har kontakt til Plesner flere gange ugentlig om igangværende og nye sager.»den interne koordination hos Plesner fungerer upåklageligt og sikrer, at der hurtigt etableres kontakt mellem den udvalgte advokat, en eller flere studerende og den pågældende fagperson i Børns Vilkår. Det er en uvurderlig service, som vi er meget glade for og en stor hjælp i vores arbejde.«ildsjæle på frivillig basis Samarbejdet får i Marie-Louise Bjørns optik en særlig kvalitet, når alle involverede er ildsjæle, der arbejder på frivillig basis. Det gælder både de jurastuderende, Plesners medarbejdere og frivillige i Børns Vilkår.»Vores værdigrundlag bygger blandt andet på faglighed og troværdighed i mødet med både børn og andre interessenter. Samarbejdet med Plesner kvalificerer vores arbejde, så vi fremstår som en ordentlig, professionel og lødig organisation i alle de aktiviteter og berøringsflader, vi har med medlemmer, virksomheder og fonde, der vælger at donere midler til Børns Vilkår. På den måde bidrager samarbejdet til, at vi kan leve op til vores værdier,«pointerer Marie-Louise Bjørn. Faglig værdi og personlig udfordring»det, at der er tale om reelle juridiske problemstillinger, som en organisation har brug for at få løst, gør det til en helt særlig oplevelse. Grundighed og kvalitetssikring bliver et must på en helt anden måde end på studiet. Man vil bare løse opgaven bedst muligt,«fortæller Alexander Grønlund. Han har som tredjeårs jurastuderende deltaget i Student Volunteer-programmet hos Plesner. Opgaven lød på at udarbejde et internt notat om en særlig juridisk problemstil- Samarbejdet kvalificerer vores arbejde valgte Student Volunteers-programmet.»Personligt betyder det noget for mig, at fokus er på udsatte børn og unge. Og jeg kan kun anbefale andre at deltage. Mit bedste råd til medstuderende må være: Bare meld dig til og skriv en rigtig god ansøgning. Det er simpelthen så lærerigt. Det giver et boost at hjælpe velgørende organisationer, der virkelig har brug for det. Undervejs hjælper du også dig selv. Man bliver glad af det,«siger Alexander Grønlund. Børns Vilkår er en privat humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark. Målet er at sørge for, at alle børn i Danmark kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til trygt liv og en god barndom. 13

8 tere en ny præstationsevalueringsmodel er at give husets fuldmægtige og advokater et klart billede af, hvad der forventes af dem både i forhold til faglig og personlig udvikling. Værdiskabelse og høj juridisk faglighed er naturligvis vigtig og lige så afgørende er det at evaluere, hvordan vi udøver vores faglighed, hvordan vi vedligeholder relationer til vores klienter, og hvordan vi samarbejder internt. Vi forventer at gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i foråret 2015, hvor de nye initiativer vil være fuldt implementeret. På dette tidspunkt vil vores koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) være opdateret med de nye kriterier for præstationsevaluering med tilknyttet bonusordning. Her måler vi som nævnt ovenfor også på subjektive kriterier relateret til den måde, vi agerer på i relation til såvel klienter som kolleger. Kombinationen af disse centrale værktøjer har til hensigt yderligere at styrke såvel den faglige som den personlige udvikling af vores medarbejdere, og det er vores ambition hermed at øge medarbejdertilfredsheden. Plesners kultur er præget af ambitiøse personligheder, og det giver det bedste afsæt til et godt teamsamarbejde. Der er fokus på hele tiden at forbedre samarbejdet på tværs af forretningsområder og fagdiscipliner herunder at sikre en åben dialog og en stærk feedbackkultur. Foto: Lars Svankjær Kvartalssamtaler for studerende MUS-samtaler er også et vigtigt element i uddannelsen af de mange studerende, der løbende er tilknyttet Plesner. Mesterlæren er fortsat central, og vi arbejder med at styrke de bånd, som gør, at vores studerende får mere læringsorienteret feedback. I den forbindelse har vi udarbejdet kvartalssamtaleskemaer målrettet stud.jur.er og Legal Interns med målet om at rodfæste og fremme feedbackkulturen i denne gruppe. Medarbejdertrivsel Vi stræber efter at trække på alle de stærkeste kræfter hver gang, vi sætter et hold til en opgave. Det er godt for medarbejdertrivslen og sikrer vores klienter mere værdi for pengene. Vi vedtog i begyndelsen af rapporteringsperioden en ny HR-strategi med fokus på blandt andet kultur, ledelse, faglighed, udvikling samt løn- og ansættelsesvilkår. Målet er at bygge enkle systemer, som bidrager til medarbejdernes trivsel, understøtter den ønskede ledelseskultur og skaber optimale rammer for tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere. Vi har i årets løb fokuseret vores HR-indsats på lederuddannelse og ledelseskultur, samt udvikling af en ny model for præstationsevaluering med tilknyttet bonusordning. Endelig har vi udarbejdet et nyt kvartalssamtaleskema for vores studerende. Plesners lederuddannelse Inden for det seneste år har vi gennemført to moduler i vores lederuddannelse, og der er blandt deltagerne stor tilfredshed med kvaliteten og relevansen af uddannelsen. Fundamentet i lederuddannelsen er tre temaer, som ifølge medarbejdertilfredshedsundersøgelser og lederevalueringer er essentielle for arbejdsmiljøet og dagligdagen i Plesner: Rammesætning. Udvikling. Værdsættelse. Vi er nu oppe på sjette årgang, der skal påbegynde Plesners lederuddannelse. Ny evalueringsform Vi skal hjælpe hinanden til løbende at blive endnu bedre, og for at vi hver især kan lykkes, er det essentielt, at vi ved, hvornår vi har gjort det godt, og hvornår vi skal gøre det bedre. Det overordnede mål med at implemen- Kultur Plesner er et moderne og uformelt advokatfirma med en kultur præget af stærke personligheder, der alle er drevet af et højt fagligt ambitionsniveau og professionalisme. Det er også denne kultur, der giver det bedste afsæt til et godt teamsamarbejde. Det er vigtigt, at vi hele tiden forbedrer samarbejdet på tværs af forretningsområder og fagdiscipliner herunder sikrer en åben dialog og en stærk feedbackkultur. Desuden har vi introduceret»plesner-dag«, hvor alle medarbejdere på kryds og tværs samles om at komme med ideer til forbedringer i den måde, vi arbejder på. Det har yderligere bidraget til at give feedbackkulturen et markant rygstød

9 Kvinder og karriere Et mere tydeligt karrierespor for kvindelige kolleger er kommet godt fra start. Vi ønsker at gøre en reel og mærkbar forskel for vores kvindelige talenter, og vi ønsker flere kvinder i partnerkredsen. På baggrund af projektgruppemøder har vi iværksat en række initiativer, der blandt andet via en mentorordning og panelmøder sigter på at forbedre rammerne for vores kvindelige talenter. Diversitet i partnerkredsen og i medarbejderstaben skaber grobund for et udviklende samarbejde kolleger imellem og dermed mere nuancerede løsninger for vores klienter. Klienterne efterspørger diversitet, og vi ønsker at matche klienten med den perfekte rådgiver. Derfor har vi brug for flere kvindelige partnere. Panelmøder Erfaringen fra interne projektgruppemøder er blandt andet, at der er en usikkerhed blandt kvinderne med hensyn til, hvad der kan lade sig gøre, når man taler karriere, familie og børn. Mange kvinder tænker uvilkårligt»hvordan skal det dog gå?«og vælger at lade være med at tage det næste karrieremæssige skridt. En del af usikkerheden handler om børn og praktik, og om at dette kan blive en udfordring for karrieren, hvis man ikke evner at bede om hjælp til en lang række opgaver. Det var det enkle og klare budskab på Plesners første panelmøde i forbindelse med projektet»kvinder og karriere«. 17 af Plesners kvindelige jurister deltog for at høre om, hvordan Plesner arbejder aktivt med at blive bedre til at videreudvikle og fastholde vores kvindelige talenter. Gæstetalere var medlem af Folketinget og tidligere minister Lene Espersen og hendes mand, Danny Feltmann, der fortalte om, hvordan man får I forbindelse med det første panelmøde under projektet Kvinder og karriere deltog tidligere minister Lene Espersen og hendes mand, Danny Feltmann. Her gav de blandt andet deres bud på, hvordan man løser udfordringerne med to krævende job og en familie. Foto: Laura Bonde Wittrup Hvordan skal det dog gå, tænker mange af os. Men vi vil alligevel klare alt selv, og det gør det unægteligt ekstra svært. Lene Espersen Folketingspolitiker og tidligere minister hverdagen til at fungere, når begge parter har en krævende karriere. give mentee den nødvendige inspiration og støtte i forhold til udvikling og karriere. I dag har 17 kvindelige jurister en mentorordning. Mentorordning På panelaftenens program var desuden Plesners mentorordning og vigtigheden af et stærkt netværk. Vi har etableret en mentorordning for kvindelige tredjeårs fuldmægtige og opefter. Mentoren er ekstern eller intern i form af en partner fra en anden afdeling end mentee. Målet er gennem sparring og råd om udvikling, uddannelse og karriere at 16 Netværk Arbejdet med at motivere flere kvinder til at blive partnere kræver en systematisk og vedholdende indsats over mange år. Vi er ved at bygge stærkere interne netværk på tværs af organisationen, som også giver et bedre blik for mulige karriereveje. kvinder & karriere Der er 61 partnere. Heraf er 11 kvinder Der er 67 advokater. Heraf er 27 kvinder Der er 47 advokatfuldmægtige. Heraf er 21 kvinder Juni Vi fortsætter mentorordningen og panelmøderne med in- og eksterne oplægsholdere. Desuden vil vi i 2014/2015 arbejde med at systematisere vores indsats inden for dialog, orienteringssamtaler, opfølgning på barsel samt internt netværk. I omverdenen er vores indsats for at motivere vores kvindelige talenter til at blive partnere blevet bemærket Euromoney har kåret Plesner som bedste danske advokatvirksomhed i»europe Women in Business Law 2014«.

10 Plesners CSR-team Plesners CSR-team har ansvaret for at implementere og udvikle CSR-politikken. Ud over teamet er et stort antal medarbejdere involveret i den praktiske udførelse af vores arbejde med CSR. Plesners CSR-team består af: Casper Münter Advokat, partner Casper er ansvarlig for Plesners CSR-politik. Shaina Jabbar Advokat, associeret partner Shaina er ansvarlig for Skoleprojektet. Sådan implementerer vi Global Compact Foto: Lars Svankjær Torben Nørskov Advokat, partner Anders Friis Advokat, partner Global Compacts 10 principper Plesners CSR-initiativer Torben er Plesners Compliance Officer og er blandt andet ansvarlig for overholdelse af de advokatetiske regler. Mikkel Vittrup Advokat, partner Mikkel er ansvarlig for pro bonoprojektet Student Volunteers. Henriette Stakemann Advokat, partner Henriette er ansvarlig for Kvinder og karriere. Anders er ansvarlig for medarbejdertrivsel. Pia Valentin Erichsen CFO Pia er ansvarlig for klima og miljø. Anne Mette Lykkeberg Servicechef Anne Mette er ansvarlig for klima og miljø. Menneskerettigheder: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder: Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. Virksomheden bør støtte en afskaffelse af børnearbejde. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejdsog ansættelsesforhold. Miljø: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Virksomheden bør tage initiativ til fremme af større miljømæssig ansvarlighed. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-korruption: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og bestikkelse. Menneskerettigheder: Student Volunteers Skoleprojektet Efteruddannelse og videreuddannelse af medarbejdere Lederuddannelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelser Medarbejderudviklingssamtaler Kvartalssamtaler for stud.jur.er og Legal Interns Arbejdstagerrettigheder: Kvinder og karriere Miljø: Nedbringelse af energiforbrug Nedbringelse af papirforbrug Elektroniske processer Miljømærkede produkter Miljøvenlig bortskaffelse af affald Økologiske produkter i kantinen Anti-korruption: Politik implementeret vedvarende efterlevelse af lovgivning 18 19

11 CSR-politik Som et førende dansk advokatfirma anerkender vi vores forpligtelser over for vores interessenter, herunder klienter, medarbejdere, leverandører og det samfund, som vi er en del af. Ét af Plesners mål er, at medarbejderne vedvarende rangerer blandt de mest tilfredse i forhold til sammenlignelige virksomheder. Foto: Nicolai Perjesi Vores CSR-politik fokuserer på governance, sikring af et ambitiøst, nærværende og sikkert arbejdsmiljø samt anvendelse af vores kompetencer til velgørende arbejde for personer eller grupper i Danmark. Vi har tiltrådt FN s Global Compact, hvorved vi blandt andet forpligter os til at støtte op om ti universelt accepterede principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi forpligter os til: At yde juridisk rådgivning efter de højeste etiske og professionelle standarder At drive vores firma socialt og miljømæssigt ansvarligt At yde gratis juridisk rådgivning (pro bono) At støtte lokalsamfundet i øvrigt, for eksempel ved igangsættelse af skoleprojekter Juridisk rådgivning Vi anerkender, at vi som advokatfirma indtager en særlig stilling i et retssamfund. Vores partnere (firmaets ejere) har forpligtet hinanden til at virke på en måde, som tjener til advokatstandens anseelse, til at overholde de for medlemmer af Advokatsamfundet gældende regler og til at opretholde en standard, der såvel fagligt som med hensyn til service og fremtræden svarer til firmaets standing som et af Danmarks største og mest velrenommerede advokatfirmaer. I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedu- Hos Plesner mødes man med sine nærmeste kolleger og på tværs af afdelinger til blandt andet julefest, fredagsvin og sommerfest. Der bliver løbet DHL-stafet, spillet badminton, og Plesners fodboldhold deltager hvert år i advokatfodboldturneringen. Foto: Lea Kirstine Gindin rer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en opgave. Inden vi påtager os en opgave, vurderer vi ligeledes, hvorvidt klienter og konkrete arbejdsopgaver harmonerer med firmaets etiske standard. Vi efterlever loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge. Vi efterlever lovgivningen om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer. Vi har etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel. Én af firmaets partnere er udpeget til Compliance Officer, hvis primære opgave er at sørge for, at eksterne regler, der regulerer professionen, omsættes til interne regler, og at de overholdes. Vores Compliance Officer refererer til bestyrelsen. Vi har fastsat restriktive regler for vores partneres og ansattes forretningsmæssige virke ved siden af firmaet, og der er fastsat restriktive regler for vores partneres privatøkonomiske dispositioner. Firmaets eksterne revisor efterser årligt partnernes overholdelse af reglerne. Vi har udarbejdet en manual for materiel sagsbehandling og kvalitetssikring, ligesom vi har udarbejdet almindelige betingelser for vores rådgivning. Vores mål er at fastholde og tiltrække klienter, der efterspørger markedets mest specialiserede juridiske rådgivning, hvorfor vi til enhver tid skal kunne yde rådgivning efter den højeste professionelle standard. Vi ansætter således alene de bedst kvalificerede medarbejdere inden for deres felt. Vi lægger betydelig vægt på vedvarende praktisk og teoretisk uddannelse. En væsentlig del af vores medarbejdere skal være efteruddannet i udlandet, og alle partnere, senioradvokater og ledere i administrationen gennemgår en lederuddannelse

12 CSR-politik... Vi sikrer faglig udvikling blandt andet ved etablering af specialeafdelinger, ved at skabe og opretholde relevante og engagerede faggrupper med højt fagligt indhold, ved ansættelse af videnmedarbejdere og ved at have den åbne dørs politik. Vores administrative funktioner skal til enhver tid være gearet til, at vi kan yde den mest professionelle service. Vi foretager løbende evaluering af vores partnere, ansatte jurister og administrative funktioner. Derudover opretholder vi et nært samarbejde med de førende advokatfirmaer i alle væsentlige samhandelslande. Social- og miljømæssig ansvarlighed Vi lægger betydelig vægt på medarbejdernes trivsel. Vores mål er, at vores medarbejdere vedvarende rangerer blandt de mest tilfredse i forhold til sammenlignelige virksomheder. Dette skal dokumenteres ved at gennemføre almindeligt anvendte medarbejdertilfredshedsundersøgelser med passende mellemrum. Vi vil fokusere på de parametre, der har indflydelse på trivslen, herunder vores kultur, klienter, sagstyper, det faglige miljø, anerkendelse, ledelse, ansættelsesvilkår, karrieremuligheder, mangfoldighed, det psykiske arbejdsmiljø, sociale aktiviteter, vores domicil, arbejdspladsens indretning, kantinedrift, sundhedspolitik mv. Vi arbejder målbevidst med udvikling af alle vores talenter og deres karriereplanlægning. Vi ønsker lige muligheder for alle, der besidder de nødvendige faglige og forretningsmæssige egenskaber, til at blive partner i Plesner uanset køn, etnisk baggrund mv. Særligt blandt store danske og internationale advokatfirmaer er det en konstatering, at der er få kvinder i partnerkredsen. Det gælder også hos Plesner. Vi ønsker ikke at indføre kvindekvoter el. lign. Vi ønsker derimod at forbedre rammerne for vores talentfulde kvindelige jurister, der vurderes at kunne opfylde vores partnerkrav, således at de fortsætter deres karriere hos Plesner med henblik på optagelse i partnerskabet. Vi vil blandt andet etablere særlige udviklingsprogrammer og mentorordninger for vores talentfulde kvindelige jurister, arbejde med muligheden for større fleksibilitet og sikre fastholdelse gennem større gennemsigtighed og information. Firmaets miljøpåvirkning er begrænset, men som et samfundsansvarligt firma lægger vi vægt på at yde vores bidrag til at forbedre miljøet. Det er vores mål vedvarende at begrænse firmaets miljøpåvirkning. Dagligdagen i Plesner er kendetegnet ved en let tone, humor, sammenhold, drive og ambition. Disse kendetegn sætter et positivt præg på arbejdsmiljøet i Plesner. Foto: Lea Kirstine Gindin Vi fokuserer blandt andet på konstant reduktion af vores CO 2 -udledning primært ved nedbringelse af energiforbruget, nedbringelse af papirforbruget ved at optimere overgangen til elektroniske processer, øget anvendelse af miljømærkede produkter, øget anvendelse af mere miljørigtige papir- og kontorforsyningsartikler, korrekt bortskaffelse af affald med særligt fokus på genanvendelse og på størst mulig anvendelse af økologiske produkter i kantinen og ved mødeservering. Pro bono Et centralt element i arbejdet med CSR er at anvende sin kernekompetence til velgørende arbejde i lokalsamfundet (pro bono). Vores kernekompetence er juridisk viden. Vi vil yde gratis juridisk rådgivning af sædvanlig høj kvalitet primært til udvalgte organisationer, der støtter fattige, mindre privilegerede eller marginaliserede personer eller grupper i Danmark. For at understøtte den juridiske uddannelse i Danmark og for at skabe opmærksomhed blandt de studerende om betydningen af pro bono-arbejde yder vi blandt andet rådgivning i samarbejde med jurastuderende udvalgt af foreningen af jurastuderende ved Københavns Universitet (JD). Rådgivningen ydes under vores ansvar. Samarbejdet kaldes Student Volunteers. Plesner allokerer hvert år et betydeligt antal timer til vores juristers deltagelse i pro bono-arbejde. Støtte til lokalsamfundet Udover juridisk pro bono-arbejde støtter Plesner blandt andet op om igangsættelse af skoleprojekter. Det er en fundamental menneskeret, at alle uanset baggrund skal have fulde og lige muligheder for at tage en uddannelse. Danmark stiller de uddannelsesmæssige rammer til rådighed for alle uanset baggrund, men ikke alle danskere har de personlige rammer til rådighed, som ofte er en forudsætning for at få en uddannelse. Flertallet af vores medarbejdere er højt uddannede, og vi færdes i professionelle og private miljøer med højt uddannede mennesker. Vi oplever derfor i dagligdagen, hvor stor positiv effekt uddannelse kan have for den enkelte person. Mange danskere vokser imidlertid op i miljøer, hvor der ikke er forståelse for betydningen af uddannelse, og hvor uddannelse ikke prioriteres. Vi er overbeviste om, at vi kan gøre en forskel i sådanne miljøer. Vi ønsker at etablere længerevarende samarbejder med udvalgte skoleklasser og»mønsterbrydere«, der fungerer som rollemodeller for eleverne. Formålet er at motivere eleverne til at fokusere på skolen og en uddannelse efter skolen og at få elevernes øjne op for de mange jobmuligheder og de frihedsgrader, som videreuddannelse kan give. Centrale elementer i motiveringen er jævnlig dialog mellem rollemodeller og elever samt en række årlige virksomhedsbesøg, hvor eleverne får et førstehåndsindtryk af de mange jobmuligheder

13 Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med omkring 350 ansatte, hvoraf 220 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. AMERIKA PLADS 37 DK-2100 KØBENHAVN TEL FAX CVR

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2013

UN Global Compact Communication on Progress 2013 UN Global Compact Communication on Progress 2013 1 Forord 2012 blev året, hvor Plesner tilsluttede sig FN s Global Compact. Et verdensomspændende initiativ til fremme af virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde.

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde. TILGÆNGELIGHED PRÆCISION ENGAGEMENT FORRETNINGSFORSTÅELSE JURIDISK RÅDGIVNING TILPASSET KLIENTENS BEHOV 5 Nielsen Nørager er et velrenommeret erhvervsadvokat firma med et godt internationalt netværk og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! DELTAG I ET BANEBRYDENDE TALENTPROGRAM VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere