Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service"

Transkript

1 Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114

2 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. I de fleste tilfælde vil sagsbehandleren indhente udtalelse fra din læge eller en speciallæge. Det er en betingelse, at der skal være behov for kørsel til og fra arbejde, uddannelse. Herudover kan du også få støtte (trivselsbil), hvis du eller dit barn/plejebarn har aktiviteter udenfor hjemmet, der medfører et betydeligt behov for kørsel i bil. En betingelse er, at dit kørselsbehov ikke kan løses ved andre ordninger. Samtykke til helbredsoplysninger På ansøgningen om støtte til køb af bil giver du samtykke til, at sagsbehandleren kan indhente relevante oplysninger om f.eks. din sygehistorie, dit funktionsniveau, dit kørselsbehov, og hvilke hjælpemidler du dagligt skal medbringe. Sagsbehandlingen Din ansøgning bliver behandlet af kommens sagsbehandlere og du vil eventuelt få besøg af en ergoterapeut, som laver en funktionsvurdering og eventuelt en gangtest. Sagsbehandleren vil give dig orientering om reglerne og de økonomiske konsekvenser. Du skal som udgangspunkt påregne en månedlig udgift på ca. kr. 3000,- Dette beløb er skønsmæssigt og inkl. lån, forsikring, almindelig vedligeholdelse samt udgifter til benzin. Afgørelsen træffes på et bil-møde, hvor du inden da har fået mulighed for at se sagens akter, som afgørelsen træffes på. Du får et skriftligt svar. Side 2

3 Sagsbehandlingstiden kan være op til 12 måneder. Vurdering og afprøvning af bil Kommunen vurderer, om du har behov for særlig indretning af bilen. Desuden vurderer vi, om du har behov for en vejledende køreprøve hos bilinspektøren i forhold til eventuelle krav i kørekortet. Du vil eventuelt komme til en afprøvning af billigst egnet bil hos en bilforhandler med speciale i indretning af biler til handicappede. Hvis du får bevilget bil Kommunen yder støtten som et lån med en afdragspligtig og en afdragsfri del. Lånet afvikles over 6 år. Det betyder, at du som minimum skal betale halvdelen af lånet tilbage over seks år. Der er tale om 2 slags rentefri lån afhængig af dit behov. 7,stk.1-lån Hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, ydes støtten til den billigst egnede bil. Støtten ydes som et rentefrit lån på indtil kr ,00 inkl. moms, dog højst bilens købesum. Halvdelen af lånet skal tilbagebetales med 1/72 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives med 1/72 månedligt fra tidspunktet for bilens registrering. 7,stk.2-lån Hvis der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med ansøgers funktionsevnenedsættelse, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme på kr og bilens anskaffelsespris. Ganske særlige forhold vil fx foreligge, 1) når funktionsnedsættelsen nødvendiggør indretninger, som kun findes eller mest hensigtsmæssigt kan foretages i større eller dyrere bil, 2) når større eller dyrere bil er nødvendig, fordi funktionsnedsættelsen medfører, at ansøgeren ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan klare ind- og udstigning eller placering i bilen, 3) Når større eller dyrere bil er nødvendig for at medbringe nødvendige hjælpemidler i bilen. Side 3

4 Lånet nedskrives med 1/72 månedligt fra tidspunktet for bilens registrering. Indkomstgrundlag For personer, hvis indkomstgrundlag overstiger kr ,00, forhøjes den del af lånet, der skal tilbagebetales, med 20 % af den del af indkomstgrundlaget, der overstiger kr ,00. Den del af lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende. Beregning Kommunen beregner lånet, udfærdiger gældsbrev og får bilen klausuleret i 6 år. Hvis du får bevilget lån, er du også berettiget til fritagelse for betaling af afgift efter brændstofforbrug/vægtafgiftsfritagelse. Ved manglende overholdelse af de fastsatte afdrag skal restgælden, herunder en eventuel ikke nedskrevet andel af den afdragsfrie lånedel, forfalde til øjeblikkelig betaling og afgiftsfritagelsen på bilen vil bortfalde. Særlig indretning Kommunen yder tilskud, hvis der i dit kørekort er krav om særlig indretning eller, hvis der er behov for særlig indretning f.eks. fastgørelse af kørestol i bil og platformslift til at få en kørestol ind i bil. Hvis du får en påtegning i dit kørekort, om at du skal have en særlig indretning i din bil, så kan der være en periode, hvor du ikke kan føre din bil, før den særlige indretning er installeret. Afdragene på billån. Du betaler afdragene på billån, og der kan ikke søges om støtte til disse afdrag. Lånet er rentefrit. Du skal derfor være opmærksom på, at der altid er udgifter ved at få støtte til bil. Nummerplader Hvis du får bevilget støtte til køb af bil, er du fritaget for at betale for nummerplader. Valg af anden bil. Du kan vælge en anden bil, end den kommunen anbefaler dog skal Side 4

5 denne bil også godkendes af kommunen. Hvis bilen du selv vælger, er dyrere end bilen, kommunen peger på, skal du selv betale forskellen. Kommunen skal godkende slutsedlen inden du får bilen. Før du køber bil Du aftaler det praktiske om bestilling og levering med leverandør efter aftale med kommunen. til køb af bil vil eventuel provenu indgå i den nye beregning. Provenuet fra salget af bilen fordeles efter samme fordelingsnøgle, som bilen i sin tid blev betalt. Du vil få udbetalt den del af provenuet som svarer til dit merkøb, den resterende del af provenuet vil indgå i den nye beregning. Når bilen bliver leveret, skal du køre en tur og få instruktion om funktionerne. Bilindretteren skal samtidig instruere dig om bilens særlige indretning (kun i forbindelse med køb af bus). Udskiftning af bil Du kan normalt søge om udskiftning af din handicapbil efter seks år. Der kan dog være undtagelser fra dette f.eks. hvis din helbredstilstand forværres væsentligt, så du ikke kan bruge din nuværende bil. Provenu ved udskiftning af bil Vi skal gøre opmærksom på, at når du bevilges støtte til køb af bil og der tidligere har været ydet støtte Afgiftsfritagelse Du kan søge om afgiftsfritagelse for vægtafgift, brændstofforbrugsafgift og registreringsafgift, samtidig med at du søger om bilen. For at være berettiget til afgiftsfritagelse er det ikke et krav, at der ydet lån til bilen, men du skal opfylde betingelserne for støtte til køb af bil. Kørekort Du kan søge om tilskud til kørekort, hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Du må først begynde teori- og køreundervisningen, når du har søgt om tilskuddet og eventuelt fået det bevilget. Side 5

6 Afdragsfrihed under uddannelse Afdragsfrihed under uddannelse gives kun til personer, hvis årlige indtægt i form af erhvervsindtægt eller anden ydelse, der træder i stedet for erhvervsindtægt, ikke overstiger et beløb svarende til 48/72 af lånet efter 7 stk. 1. Kommunen yder hjælp til reparation af nødvendig særlig indretning, som bilen ikke er født med. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af den særlige indretning, f.eks. til rengøring eller vedligeholdelse. Biler til børn Praksis for tilkendelse af støtte til biler til børn ligger som udgangspunkt omkring 3-års alderen. Når et barn får bevilget støtte til køb af bil, skal købet godkendes af Statsforvaltningen i Hovedstaden, for den eller de personer, der har forældremyndigheden og som optager gæld i barnets navn. Kommunen indhenter de nødvendige papirer i forbindelse med godkendelsen. Kaskoforsikring Du skal sørge for, at bilen er kaskoforsikret for bilens fulde værdi dette omfatter bilens fulde pris inkl. eventuel særlig indretning. Hjælp til reparation af nødvendig særlig indretning Kommunen skal indhente pristilbud på, hvad reparationen vil koste, og der skal foreligge en bevilling, før reparationen kan iværksættes. Klagemulighed Du har mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Hvis du ønsker at klage, skal du sende din klage til Hillerød Kommune inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Parkeringskort Du kan søge om parkeringskort hos Invalideorganisationernes Brugerservice, Kløverprisvej 10 B, st., 2650 Hvidovre tlf Der henvises til Side 6

7 Yderligere oplysninger Du kan søge på socialministeriets hjemmeside eller på hvor du kan finde reglerne om støtte til køb af bil. Sagsbehandlere på området Figen Polat og Hanne Diget træffes på henholdsvis telefon og mail: / Side 7

8 Trollesmindealle Hillerød Tlf Juli 2015 Side 8

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114.

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 164 Offentligt (Vi skifter navn til Danske Handicaporganisationer 1/1 2008) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Hvidovre, den 1. juni 2007 Sag

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere