Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser"

Transkript

1 Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning Januar 2010 Dok.:

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Note 0 - Løn m.v Note 1 - Kirkelige aktiviteter Note 2 - Administration Note 3 Præsteboliger Note 4 - Kirke, menighedslokaler, funktionærboliger Note 5 Kirkegård Note 6 Indbetalinger Renteindtægter Indtægt af fast ejendom Brug af kirken Kirkegård Ekstraordinære indtægter Note 7 Udbetalinger Anlægsarbejder Låneydelser Kirkegård med særskilt regnskab Opsparing Kirkegård med særskilt regnskab Note 8 Kirkelig ligning Note 9 Specifikation af kassebeholdning Beholdning hos kasserer Beholdning hos Graver/Kirkegårdsleder Momskonti m.v Mellemregningskonti Bilagsoversigt Lønafstemning regnskabsskema bilag Opsparing til særlige formål regnskabsskema bilag Oversigt over lån regnskabsskema bilag Overskud på driftsrammen bilag Kollektregnskab og øvrige biregnskaber regnskabsskema bilag

3 Forord Konteringsvejledningen følger Kirkeministeriets nyeste cirkulære vedr. kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. gældende fra 1. Januar Alle kontonumre der ender på 0, er på forhånd defineret af Kirkeministeriet. De konti der ender på 1-9 er frivillige og kan anvendes, så længe formålet for den pågældende konto kan indgå under det formål, der er angivet på nærmeste ovenstående konto, der ender på 0. I forbindelse med kontoplanens tilpasning til de nye momsregler pr. 1. januar 2010, er enkelte konti der ender på 9 i år reserveret og kan derfor ikke anvendes frit. Underkonti på hovedkonto 9: Kassebeholdning er undtaget fra reglen om fri benyttelse, bortset fra hvor der er angivet interval (f.eks Debitorer). Afgrænsningen mellem, hvilke udgifter der kan henføres til driftsrammen, og hvilke der vedrører anlæg, foretages af provstiudvalget. Ændringer i konteringsvejledning 2010 i forhold til konteringsvejledning 2009 er følgende: Konto 1010 Konto 1010 Tilskud til Stiftsfond anvendes ikke længere på grund af indførelse af det bindende stiftsbidrag. Stiftsbidraget indgår i provstiudvalgskassens budget og regnskab. Nye momsregler Den 1. januar 2010 træder nye momsregler for folkekirken i kraft. Da den nuværende kontoplan ikke er indrettet til at kunne håndtere de nye momsregler, er de nødvendige tilpasninger i kontoplanen foretaget. Ændringerne er forklaret i Momsvejledning 2010 for de lokale kasser. Tilpasninger og nye konti fremgår af oversigten herunder. Eksemplerne sidst i konteringsvejledningen 2009 er udgået. Der henvises til eksemplerne i Momsvejledning 2010 for de lokale kasser. Note Konto Art Ændring Metode Momsprocent Udgifter afholdt i forbindelse med momspligtig indtægt skal afløftes moms Købsmoms vedr. momspligtig indtægt Fuldt fradrag eller A Ny Kirkeblad, momspligtige indtægter Salgsmoms vedr. annonceindtægter Fuld moms Udgifter afholdt i forbindelse med Købsmoms vedr. momspligtig Fuldt momspligtig indtægt skal afløftes indtægt fradrag moms eller A 20% eller beregnet f.eks. som annonceplads som procentdel af spalteplads i hele bladet 25% 20% eller beregnet f.eks. som kirkekoncerter med entré som procentandel af alle kirkens aktiviteter 25% Ny Kirkekoncerter, momspligtige indtægter Salgsmoms vedr. koncertentreindtægter Fuld moms Personaleudgifter, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Ny Personaleudgifter, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Annoncer, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger 3

4 Note Konto Art Ændring Metode Momsprocent Ny Annoncer, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Telefoner mv, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Ny Telefoner mv, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Kontorholdsudgifter, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Ny Kontorholdsudgifter, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Kursusudgifter vedr. kirkefunktionærer, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Ny Kursusudgifter vedr. kirkefunktionærer, kirkegård Honorar vedr bygningskyndig, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Ny Honorar vedr bygningskyndig, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Revision og regnskabsføring, kirkegård Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Ny Revision og regnskabsføring, kirke Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Anskaffelser og vedligehold avlsgård Købsmoms vedr. bygninger, Fuldt 20% inventar, træer og anden beplantning der kan henføres til momspligtig indtægt fradrag Ny Avlgård, momspligtige indtægter Salgsmoms vedr. indtægter Fuld 25% moms Skatter og afgifter Ikke-fradragsberettigede skatter og afgifter Ny Skatter og afgifter, momsfradragsberettiget Købsmoms vedr. fællesomkostninger Forsikring og sikringsudgifter Ikke-fradragsberettigede forsikring og sikringsudgifter Ny Forsikring og sikringsudgifter, momsfradragsberettiget Købsmoms vedr. fællesomkostninger El Ikke-fradragsberettiget eludgifter Ny El, momsfradragsberettiget Købsmoms vedr. fællesomkostninger Varme Ikke-fradragsberettiget varmeudgifter Ny Varme, momsfradragsberettiget Købsmoms vedr. fællesomkostninger Rengøringsartikler, vask mv. Ikke-fradragsberettiget rengøringsudgifter Ny Rengøringsartikler, vask mv., momsfradragsberettiget Købsmoms vedr. fællesomkostninger Eftersyn orgel, klokker m.v. Udgifter afholdt til momspligtig indtægt skal afløftes moms A A A A A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Afløftningsprocenten beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger 4

5 5 Note Konto Art Ændring Metode Momsprocent Anskaffelser og vedligehold kirke. Udgifter til momspligtig indtægt afløftes moms Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Edb-udgifter kirkekontorer, udgifter afholdt til kirkem Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) 25% fradrag Ny Edb-udgifter kirkekontorer, udgifter afholdt til kirkegården Materialer og planter til salg Købsmoms vedr. kirkegård Fuldt Materialer og planter til kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Entreprenørudgift, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Arbejdstøj (ekskl. FAKK aftalt tøj) Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Vedligehold bygninger Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Vedligehold, maskiner, redskaber mv Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Vedligehold P-plads m.v. Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Nyanskaffelser, bygninger Købsmoms vedr kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Nyanskaffelser maskiner, redskaber og værktøj Købsmoms vedr kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Nyanskaffelser, p-plads mv. Købsmoms vedr kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Vedligeholdelse kirkegårdsareal Købsmoms vedr kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Ny Regulering af delvis momsfradrag Moms til SKAT vedr. tidligere år Ny Indtægtsdækket virksomhed Salgsmoms vedr. indtægtsdækket virksomhed Renter af aktuelle gravstedskapitaler Indtægten afløftes IKKE moms Ny Regulering af delvis momsfradrag Moms indbetalt af SKAT vedr. tidligere år Ny Forbrug af opsparing vedr. anlæg, Hævet opsparing konteres her kirke m.v. Ny Forbrug af opsparing vedr. anlæg, Hævet opsparing konteres her kirkegård Ny Forbrug af opsparing vedr. anlæg, Hævet opsparing konteres her præstegård Ny Lån til anlæg, kirke m.v. Lån til anlægsfinansiering konteres her Ny Lån til anlæg, kirkegård Lån til anlægsfinansiering konteres her Ny Lån til anlæg, præstegård Lån til anlægsfinansiering konteres her Indgående moms Momsbeløb overføres til momsafregningskonto efter hver afregningsperiode Udgående moms Momsbeløb overføres til momsafregningskonto efter hver afregningsperiode. Moms på gravstedkapitaler indbetalt til stiftet, posteres her Ny Gravstedskapitaler indeværende år Salgsmoms af gravstedkapitaler pba opgørelse fra stiftet Ny Gravstedskapitaler oplagt i stiftet Indbetaling af momsbeløb fra stiftet modregnes denne konto. Modpostering af indbetalinger ad konto 9096 Fuld moms 25%

6 Det er nødvendigt at følge budget- og regnskabsblanketternes almindelige systematik med hensyn til sideopsætning og udskrift af oplysningssiderne for så vidt angår ejendomsforbehold, opsparing og gæld mv. Menighedsråd og provstiudvalg der ønsker konteringsvejledningen i trykt form kan købe eksemplarer hos Landsforeningen af Menighedsråd på 6

7 Note 0 - Løn m.v. Afgrænsning Artsindhold 0110 Graver/kirkegårdsleder/kirkegårdsassistent Reduceret for ATP. Graver, kirkegårdsleder og kirkegårdsassistent. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Gartnere og gartneriarbejdere (SID) & Medhjælp, (Kirkegård) Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Gartnere & gartneriarbejdere (SID) Gravermedhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Vikarer graver Gravervikar 0210 Kontormedhjælp (HK), (kirkegård) Reduceret for ATP Refusion fra andre sogne, se konto Kirkeassistent, rengøring Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Kontormedhjælp (HK) Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser, ffria0240 Rengøring, præstekontor Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg Kirkekorsangere Løn inkl. alle tillæg. Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto Vikarer for kirkekorsangere Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg Kirkesanger Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser, 7

8 0320 Vikarer for kirkesanger Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser Kontormedhjælp Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser 0360 Kirketjenere, kirketjenerassistent Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Kirketjener, 2. kirketjener, kirketjenerassistenter og fast medhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Vikarer for kirketjener Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto Konfirmandlærer Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto Sognemedhjælper m.v. Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for kirketjenere. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser 0460 Kordegne, kordegneassistent Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto Vikarer for kordegn Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Kordegn, kordegneassistenter og fast medhjælp for kordegn. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for kordegn. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser 0510 Medhjælp, diæter m.v. Reduceret for ATP. Medhjælp bør fortrinsvis placeres på relevante konti. Honorar inkl. moms til bygningskyndig føres på konto Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn til havemand (præstegård) Diæter ved bygningssyn (A-indkomst) Evt. sekretærhjælp ved menighedsrådsvalg 8

9 0560 Organist, organistassistent Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto Vikarer for organist Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Organist, organistassistent og fast medhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for organist. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Kasserer Hvis regnskabsføringen varetages af et firma, føres udgiften på konto Hvis regnskabsføringen varetages af en af kirkens funktionærer eller en ansat privatperson sker aflønningen på de respektive lønkonti under note Formand 0740 Kontaktperson 0760 Kirkeværge 0770 Huslejetilskud, præster Egentlig husleje føres på konto 3480 Honorar samt eventuel telefongodtgørelse (skattepligtig). Ikke skattepligtig telefongodtgørelse føres på konto Honorar samt eventuel telefongodtgørelse (skattepligtig). Ikke skattepligtig telefongodtgørelse føres på konto Honorar samt eventuel telefongodtgørelse (skattepligtig). Ikke skattepligtig telefongodtgørelse føres på konto Honorar samt eventuel telefongodtgørelse (skattepligtig). Ikke skattepligtig telefongodtgørelse føres på konto Huslejetilskud til præst, som bor i egen bolig. Huslejetilskud, som er skattepligtig Løn og godtgørelse, lokal præst Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser, pensionsbidrag m.v. til sognepræster, der ikke finansieres af staten eller fællesfonden, men er lokalt finansieret. Løn til lokalt finansierede præster samt honorar til præsten for hvervet som kontaktperson udbetales til præsten af stiftet. Stiftet opkræver refusion hos menighedsrådet. Refusionen til stiftet føres på konto

10 0810 ATP Alle betalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension AER, AES, arbejdsmiljøafgift mv. Refusioner fra AER indtægtsføres på konto Betaling for arbejde udført af bedriftssundhedstjenesten føres på konto Tvungne pensionsordninger Tilbageholdt gruppeliv til Forenede Gruppeliv føres på konto Tjenestemandspension Afgift til Arbejdsmarkedets Elevrefusion, afgift til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Arbejdsmiljøafgift. Kontingent til bedriftssundhedstjenesten samt andre lignende afgifter. Betalinger til andre pensionskasser. CO-pension, (OTK-pension) til PFA, AC-pension til Danica (både pension af skalaløn og tillæg). STK-pension (både pension af skalaløn og tillæg). Din Bank (Skandiabanken) (kun pension af tillæg). Udgift til kirkefunktionærers tjenestemandspension Rejse- og befordringsgodtgørelse Transportudgifter, der refunderes mod original billet o.l. føres på relevant udbetalingskonto. Kørselsgodtgørelse til B-indkomstmodtagere føres sammen med B-indkomsten. Udbetalinger, der er skattepligtige, føres på de relevante lønkonti Frivillige pensionsordninger Kørselsgodtgørelse til ansatte og menighedsrådsmedlemmer m.fl., samt ansøgere til præsteembeder. Udbetalinger efter reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. (Tjenesterejseaftalen). Arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning. Frivillig forhøjelse af STK-pension Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse mv. 10

11 0890 Lønrefusioner I tilfælde, hvor flere sogne er fælles om en ansat, føres refusionerne på de respektive konti ( ) 1. Det lønudbetalende sogn fører hele udgiften på den relevante konto og modposterer refusionen på samme konto. 2. Det refunderende sogn fører udgiften på den relevante konto. 3. Der redegøres for forholdet i lønafstemningen. Refusioner vedrørende langtidsledige, elevrefusion, barselsorlov og sygdom, kurser mv. samt tilskud fra fællesfonden til dækning af lønudgifter. Andre tilskud til lønudgifter Kirkegård med særskilt regnskab Lønudgift overført fra særskilt regnskab 11

12 Note 1 - Kirkelige aktiviteter Afgrænsning Artsindhold 1020 Konfirmandundervisning Kontoen omfatter både konfirmandundervisning og indledende konfirmandundervisning (dåbsoplæring). Testamenter, salmebøger, arbejdshæfter, læsesæt mv. AV-udstyr. Studietur og lejrophold for konfirmander. Film- og videoleje. Møder med konfirmander og forældre Gudstjenester mv., honorarer Fremmede solister, kor, musikere m.fl. (B-indkomst) Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger 1040 Kirkebil, gudstjenester Udgift til kirkebil, taxi mv Kirkebil, andre arrangementer 1060 Kirkeblad Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til annonceindtægter, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms i forholdet mellem annoncernes andel (hvor der er en indtægt) af den samlede spalteplads, jf. Momsvejledningen kap Metode A. Udgift til kirkebil, taxi mv. Trykning og distribution af kirkeblad. Annoncering af arrangementer i lokalpresse. Udgifter til hjemmeside. Annonceindtægt føres på konto Indsamling til kirkebladet føres på konto 6350, såfremt der ikke er opnået momsfritagelse, jf. Momsvejledningen afsnit 3.4. Ikke-momspligtig indsamling posteres her Kirkekoncerter, honorarer Fremmede solister, kor mv. Honorarer og befordringsgodtgørelse skal angives som B-indkomst. 12

13 1080 Kirkekoncerter, andre udgifter Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Trykning af programmer mv. Koda-afgifter. Annoncer. Koncertindtægter føres på konto Konfirmandkørsel Konfirmanders studieture samt kørsel til lejrophold føres på konto Transport til og fra undervisningslokaler. (Tog, bus, taxa, færge mv.) 1100 Tilskud til mellemkirkeligt stiftsudvalgs arbejde Udgifter til "eget" mellemkirkeligt arbejde føres Bidrag til mellemkirkelige stiftsudvalgs arbejde. på anden konto under note Samarbejde mellem menighedsråd Administrativt samarbejde føres på konto 2480 Kun samarbejde, der vedrører kirkelige aktiviteter. Kun udgifter, der afholdes i henhold til samarbejdsaftaler, der er godkendt af kirkeministeriet, eller dispensationer, der er meddelt af kirkeministeriet, kan føres her 1120 Foredragsholdere, honorarer

14 Tilskud DSUK Tilskud til Dansk Sømands- og Udlandskirker. 14

15 Note 2 - Administration Afgrænsning 2110 Menighedsrådet Artsindhold Menighedsrådets møder mv.: Udgifter ved menighedsrådsmøder, møder i udvalg og bestyrelser, studieture mv., samt rejseudgifter. Deltagelse i Landsforeningen af menighedsråds årsmøder, møder i distriktsforeninger mv., samt udgifter til kontingenter. IT-Skrivebord, Håndbøger og Retsregler for menighedsråd, Avis til menighedsrådsmedlemmer. Sammenkomster i forbindelse med præsteskifte og blomster til rådsmedlemmers runde dage Kursusudgifter vedrørende menighedsrådet Menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser. Kursusudgifter, samt rejse- og opholdsudgifter efter regning Personaleudgifter, kirke Befordringsgodtgørelse føres på konto Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Personaleudgifter til kirkegård konteres på konto Personaleudgifter, kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens kap Metode B Udgifter til personalemøder, samarbejdsudvalgsmøder, sikkerhedsarbejde, arbejdspladsvurdering (APV), bedriftssundhedstjeneste. Personalepleje (jubilæum mv.) Tjenesterejseudgifter efter regning (tog, bus, taxa, færge mv.). Arbejdstøj til kirkebetjening efter gældende regler (mørkt tøj, kjole mv.). Se konto

16 2160 Annoncer, kirke Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Dagblads-, lokal- og fagbladsannoncer vedr. menighedsrådsmøder, stillingsopslag, telefonbogsannoncer mv. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Annonceudgifter til kirkegård konteres på konto Annoncer, kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens kap Metode B Se konto Telefoner mv., kirke Telefongodtgørelse til kirkefunktionærer og andre lønnede ansatte er skattepligtig indkomst og føres på de respektive lønkonti under note 0. Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Udgifter vedrørende telefoner, telefax i kirke samt kirkens kontorer mv. Ikke-skattepligtige telefongodtgørelser. (Efter idrætscirkulæret) Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Telefoner m.v. til kirkegård konteres på konto Telefoner mv., kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens kap Metode B Se konto

17 2260 Kontorholdsudgifter, kirke Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Kontorholdsudgifter til kirkegård konteres på konto Kontorholdsudgifter, kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens kap Metode B Kontorartikler, gebyrer, porto, morarenter, tryksager, papir, kopisæt til fotokopimaskiner mv. Abonnement på tidsskrifter mv. Lønsystemudgifter. Kassedifferencer mv. Ikke-skattepligtig kontorholdsgodtgørelse.fter idrætscirkulæret) Se konto Ministerialbøger mv. Attester, udskrifter, protokoller, medlemslister Kursusudgifter vedrørende kirkefunktionærer, kirke Ikke kurser for præster. Lønrefusioner vedrørende kursusdeltagelse føres på konto Udbetalt befordringsgodtgørelse mv. føres på konto 0860 Kursusudgifter, kursusgebyrer mv. Rejse- og opholdsudgifter efter regning. Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Kontorholdsudgifter til kirkegård konteres på konto

18 2369 Kursusudgifter vedrørende kirkefunktionærer, kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens Se konto 2360 kap Metode B 2410 Honorar til bygningskyndig deltager, arkitekt mv., kirke Kun honorar, der ikke er A-indkomst. Synsdiæter til menighedsrådsmedlemmer føres på konto Arkitekt- og ingeniørhonorar vedrørende byggesager mv. føres på konto 3410, 3460, 4610,4620,4630 eller på konto under note 7. Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Honorar inkl. ifølge nota. Bygningskyndig deltager, konsulent-,arkitekt- og ingeniørrådgivning. Køre- og timepenge vedrørende disse Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Honorar til kirkegårdskonsulenter konteres på konto Honorar til bygningskyndige deltager, arkitekt mv., kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens Se konto 2410 kap Metode B 2480 Administrativt samarbejde mellem menighedsråd Samarbejde vedrørende aktiviteter føres på konto Kun udgifter, der afholdes i henhold til samarbejdsaftale, der er godkendt af kirkeministeriet Refusion af fællesudgifter sogne imellem I tilfælde hvor flere sogne er fælles om sådanne udgifter. Føres refusionerne her. Beløbet vil optræde i regnskabet som et minusbeløb (refunderet udgift) 18

19 2510 Menighedsrådsvalg Sekretærhjælp føres på Annoncer, brochurer, plakater, valgkort, udgifter ved orienteringsmøder. Diæter til tilforordnede (B-indkomst) 2520 Revision og regnskabsføring, kirke Hvis regnskabsføringen varetages af den valgte kasserer selv, føres honoraret på konto Hvis regnskabsføringen varetages af en ansat kirkefunktionær eller privatperson (A-indkomst) føres lønnen på de respektive lønkonti under note 0. Revision. Assistance til den valgte kasserer til bogføring og regnskabsføring. Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Kontorholdsudgifter til kirkegård konteres på konto Revision og regnskabsføring, kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens kap Metode B Se konto

20 Folkekirkens forsikring Kun præmieudgift. Selvrisiko og erstatning føres på konto 3210 og Udgift til folkekirkens selvforsikringsordning. 20

21 Note 3 Præsteboliger Afgrænsning 3110 Telefon mv. T0elefon og telefax på præstekontor i kirken, kordegnekontor og hos andre som ikke modtager honorar eller løn, føres under administration på konto Skatter, afgifter Kun vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov. Artsindhold Telefon og telefax i præsteboliger. Telefonabonnement og samtaler. Præsters egetbidrag og betaling for private udlandssamtaler modposteres her. Ejendomsskat, vandafgift, kloakafgift, renovationsafgift, skorstensfejning, Miljøafgift mv., grundejerforening, antenneforening Præsters betaling for vand modposteres Forsikringer/sikringsudgifter Kun vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov Godtgørelse for el og varme 3270 Opvarmning og el Eventuelle specialforsikringer, eventuel selvrisiko opkrævet af forsikringsselskab. Forsikringsdækkede udgifter. Forsikringserstatning modposteres, således at selvrisikoen samlet er her. Udgift til alarmselskab. Godtgørelse for el og varme til præster. Bruges i tilfælde, hvor præsten betaler hele udgiften til el og varme. Samlet udgift til opvarmning og el. Bruges i tilfælde, hvor menighedsrådet betaler hele udgiften til el og varme. Præstens bidrag til opvarmning og el modposteres her Konfirmandlokaler (i præstegård) Anskaffelser og vedligeholdelse føres på konto Anlægsarbejder føres på konto under note 7. Løn til rengøring føres på konto Driftsudgifter ved konfirmandstuen. Eventuel leje af konfirmandlokaler. El, opvarmning, rengøringsmidler, vinduespudsning mv. 21

22 3410 Anskaffelser og vedligeholdelse, boliger Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7. Konto kan bruges, såfremt der ønskes særskilt regnskab for flere boliger. Anskaffelser og vedligeholdelse af bygninger samt træer og anden beplantning. Kontormaskiner og kontorinventar Anskaffelser og vedligeholdelse avlsgård Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7 Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til indtægter af avlsgård, kan der afløftes fuld købsmoms. Anskaffelser og vedligeholdelse af bygninger og inventar samt træer og anden beplantning. Arbejder vedrørende skov og dræningsforanstaltninger. Momspligtige indtægter føres på konto Leje af præstebolig 3670 Edb-udgifter præsteboliger Edb på præstekontorer i kirken føres på konto 4670 Anskaffelse af edb-udstyr, abonnement på DNK-computer, vedligeholdelse af hardware og software, udgifter til it-service og kommunikation (internet, e-post mv.) vedrørende præsteboliger

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2005. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSREGNSKAB 2005. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSREGNSKAB 2005 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsregnskab 2005 Regnskabet indeholder: Forklaringer til regnskabet... Side 1-2. Påtegninger... Side 3

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. Løn (100-800) 5.249.500,00 5.241.108,79 8.391,21 762.000,00 (810-890) 186.448,41 575.551,59. Løn i alt (100-890) 6.011.

Budgetrapport. Løn mv. Løn (100-800) 5.249.500,00 5.241.108,79 8.391,21 762.000,00 (810-890) 186.448,41 575.551,59. Løn i alt (100-890) 6.011. Udskriftsdato 22-1-29 Side 1 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning 2006 Indholdsfortegnelse Forord 2 Note 0 Løn. 3 Note 1 Kirkelige aktiviteter. 7 Note 2 Administration. 9 Note 3 Præstegård,

Læs mere

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti.

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818.

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818. Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760 Udskriftsdato 1-8-29 Side 1 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 11 16 22 23 26 27 34 36 37 41 46 47 51 56 57 71 711 73 74 76 KIRKEGÅRDSLEDER GARTNERE,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti

ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti ÅRSREGNSKAB for under Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til

Læs mere

Artskontoplan. Resultatopgørelse. Indtægter

Artskontoplan. Resultatopgørelse. Indtægter Resultatopgørelse Indtægter Indbetalinger og tilskud 10 Kirkelig ligning 101810 Indbetaling fra kommunen månedsvis eller kvartalsvis Tillægsbevilling fra provstiet (5%) 101820 Ekstrabevilling fra provstiet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune ÅRSREGNSKAB 2010 Bevtoft kirkekasse Bevtoft menighedsråd Haderslev provsti Haderslev kommune Kirkeministeriet, december 2010 Skovbo - Udskrevet - 06.03.2011 kl.14:33 Bevtoft kirkekasse Side 1 Årsregnskab

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. 62.812,53 5.445.187,47. Løn (100-800) 5.508.000,00 (810-890) 492.000,00 19.943,48 472.056,52 6.000.000,00 5.917.

Budgetrapport. Løn mv. 62.812,53 5.445.187,47. Løn (100-800) 5.508.000,00 (810-890) 492.000,00 19.943,48 472.056,52 6.000.000,00 5.917. Udskriftsdato 1-2-21 Side 1 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 29 rapport pr. 31-12-29 speriode 1-1-29 31-12-29 : 29 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 711 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Afleveret: 24-03-2010 12:32:40 ÅRSREGNSKAB 2009. for ROSENVÆNGET SOGN. under ROSENVÆNGET MENIGHEDSRÅD ØSTERBRO PROVSTI KØBENHAVNS KOMMUNE

Afleveret: 24-03-2010 12:32:40 ÅRSREGNSKAB 2009. for ROSENVÆNGET SOGN. under ROSENVÆNGET MENIGHEDSRÅD ØSTERBRO PROVSTI KØBENHAVNS KOMMUNE ÅRSREGNSKAB for under ROSENVÆNGET MENIGHEDSRÅD i ØSTERBRO PROVSTI i KØBENHAVNS KOMMUNE Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

I medfør af 4-7 og 9 i Lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. december 2006, fastsættes følgende:

I medfør af 4-7 og 9 i Lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. december 2006, fastsættes følgende: Dato: 22. december 2006 Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. I medfør af 4-7 og 9 i Lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. december 2006,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2010. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2010. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 21 for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsbudget 21 tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den 19-5- Der henvises i øvrigt til følgende

Læs mere

Afleveret: 16-03-2011 11:04:20 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Herstedvester. under. Herstedvester. Glostrup. Albertslund

Afleveret: 16-03-2011 11:04:20 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Herstedvester. under. Herstedvester. Glostrup. Albertslund ÅRSREGNSKAB for under i Glostrup i Albertslund Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets hovedposter Specifikation af kassebeholdning...

Læs mere

Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB 2010. for. Grøndalslund Kirkekasse. under. Grøndalslund Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti.

Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB 2010. for. Grøndalslund Kirkekasse. under. Grøndalslund Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. ÅRSREGNSKAB for under Grøndalslund Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv , ,65. Løn ( ) ,00 ( ) , , , ,

Budgetrapport. Løn mv , ,65. Løn ( ) ,00 ( ) , , , , rapport Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 22-8-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 23-8-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv , ,99. Løn ( ) ,00 ( ) , , , ,

Budgetrapport. Løn mv , ,99. Løn ( ) ,00 ( ) , , , , rapport Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 3-9-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 19-1-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760 Udskriftsdato 1-8-29 Side 1 Holme Kirke 29 rapport pr. 31-7-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 11 16 22 23 26 27 34 36 37 41 46 47 51 53 56 57 71 711 73 74 76 KIRKEGÅRDSLEDER GARTNERE,

Læs mere

Afleveret: 01-04-2011 15:56:37 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Opstandelseskirken. under. Opstandelseskirken. Glostrup. Albertslund

Afleveret: 01-04-2011 15:56:37 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Opstandelseskirken. under. Opstandelseskirken. Glostrup. Albertslund Afleveret: 1-4-211 15:56:37 ÅRSREGNSKAB for under i Glostrup i Albertslund Afleveret: 1-4-211 15:56:37 Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune

ÅRSBUDGET 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune ÅRSBUDGET 2011 Dok. 392308 100299/09 for under menighedsråd i provsti i kommune GODKENDT PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE AFHOLDT den / 2012 formand kasserer Årsbudget 2011 indeholder følgende: Årsbudget i hovedtal...

Læs mere

Formålskontoplan 3.0-2016, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 3.0-2016, med indbygget vejledning Formålskontoplan 3.0-2016, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto

Læs mere

, , , ,94,00

, , , ,94,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-5.106.666,64-5.106.666,64-5.106.666,64-7.660.000-7.660.000-7.660.000-2.553.333,36-2.553.333,36-2.553.333,36 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 FÆLLESINDTÆGTER -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 101810 1000 Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.488.745

Læs mere

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 2 21

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Afleveret: 28-03-2011 17:16:00. for. Herstedøster sogns kirkekasse. under. Herstedøster menighedsråd.

ÅRSREGNSKAB 2010. Afleveret: 28-03-2011 17:16:00. for. Herstedøster sogns kirkekasse. under. Herstedøster menighedsråd. ÅRSREGNSKAB for under Herstedøster menighedsråd i Glostrup provsti i Albertslund kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti.

Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Hellebæk Menighedsråd i Helsingør Provsti i Helsingør Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

, , , , , , , , , ,08 580, ,60 11,60 168,00

, , , , , , , , , ,08 580, ,60 11,60 168,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.276.666,66-1.276.666,66-7.660.000-7.660.000-6.383.333,34-6.383.333,34 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-1.276.666,66-1.276.666,66-7.660.000-7.660.000-6.383.333,34-6.383.333,34

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune ÅRSBUDGET 215 for Risbjerg under Risbjerg Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode: 7143 CVR nummer: 17871218 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 10xxxx Indbetalinger og tilskud -5.744.999,97-5.744.999,97-5.744.999,97-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.915.000,03-1.915.000,03-1.915.000,03 75 75 75

Læs mere

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

Vejledning Formålskontoplan Budget 2011

Vejledning Formålskontoplan Budget 2011 Vejledning Formålskontoplan Budget 2011 Dok. nr. 09/34447 1 Indholdsfortegnelse: 0. Formålskontoplan... 3 1. Fælles indtægter... 6 2. Kirkebygning og sognegård... 6 3. Kirkelige aktiviteter... 7 4. Kirkegård...

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816 ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919

ÅRSBUDGET 2016. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919 ÅRSBUDGET 216 for Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 722 CVR-nr. 788919 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-6.383.333,30-6.383.333,30-6.383.333,30-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.276.666,70-1.276.666,70-1.276.666,70 2 20 Kirkebygning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune ÅRSBUDGET 215 for Farum Sogns Kirkekasse under Farum Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7414 CVR nummer: 16218936 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øsløs-Vesløs-Arup Kirkekasse. Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd. Thisted Provsti. Thisted Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øsløs-Vesløs-Arup Kirkekasse. Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd. Thisted Provsti. Thisted Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vesløs den 5 / 9 211 Bente Pilgaard menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kregme Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kregme den 25 / 9 212 Peter Søndergaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

ÅRSBUDGET for Budolfi Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Budolfi Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Budolfi Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 7991 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 215 for Kokkedal under Kokkedal Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 19 / 11

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øster Snede menighedsråd i Hedensted provsti i hedensted kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Øster Snede den 23 / 5 211 Merete Skovgård Jensen menighedsrådsformand Godkendt

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for under i Frederikssund i Frederikssund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 25 / 5 21 Michael Stenkvist menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Verner Johansen

Læs mere

ÅRSBUDGET Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 212 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner ÅRSBUDGET 214 for under i i Greve og Solrød kommuner Myndighedskode: 4513 CVR nummer: 312712 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Naur under Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8825 CVR nummer: 2381213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Naur den 12 / 5 214 Kenn Nørgaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 212 for under Risbjerg sogns menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Hvidovre kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den 27 / 1 211 Børge Grøn-Iversen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 88217 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 17 / 9 212

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for Greve-Solrød provsti under i Greve-Solrød i Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Ajstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8382. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Ajstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8382. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Ajstrup Sogns Menighedsråd i Aalborg Nordre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8382 CVR-nr. 68743419 Ajstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68743419,, Afleveret d. 04-04-2013 10:11

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Faxe Menighedsråd i Tryggevaelde Prrovsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 7 / 11 213 Morten Vive menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ballerup Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ballerup Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ballerup Kirkekasse under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Skt. Nicolai Kirke i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode: 621 CVR nummer: 368716 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kolding den 18 / 9 213 Hans Krab-Koed menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915 REGNSKABSTAL for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 40174915 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40174915,, Afleveret d. 26-03-2013 14:11 Side

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm Kommune. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2015. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm Kommune. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 215 for Hørsholm Kirkegård under i i Hørsholm Kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Bent Ramshart menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm kirkegårdsbestyrelse

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Frederikshavn Sogn. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Frederikshavn Sogn. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for 68847633 - Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederikshavn Kirkegårde under Frederikshavn Sogn i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: 8476 CVR nummer:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Vipperød. Vipperød Menigjedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk KOmmune

ÅRSBUDGET 2013. Vipperød. Vipperød Menigjedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk KOmmune ÅRSBUDGET 213 for under Menigjedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk KOmmune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Sognegård den 23 / 1 212 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Holmens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18195917,, Afleveret d. 18-03-2013

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Kirkekasse. Bevtoft. Haderslev dom. Haderslev

ÅRSBUDGET 2012. Kirkekasse. Bevtoft. Haderslev dom. Haderslev ÅRSBUDGET 212 for under Bevtoft i Haderslev dom. i Haderslev Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

ÅRSBUDGET for Thorsager-Bregnet-Feldballe So. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Thorsager-Bregnet-Feldballe So. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Thorsager-Bregnet-Feldballe So i Syddjurs Provsti i Syddjurs Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 97711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere