Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser"

Transkript

1 Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning Januar 2010 Dok.:

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Note 0 - Løn m.v Note 1 - Kirkelige aktiviteter Note 2 - Administration Note 3 Præsteboliger Note 4 - Kirke, menighedslokaler, funktionærboliger Note 5 Kirkegård Note 6 Indbetalinger Renteindtægter Indtægt af fast ejendom Brug af kirken Kirkegård Ekstraordinære indtægter Note 7 Udbetalinger Anlægsarbejder Låneydelser Kirkegård med særskilt regnskab Opsparing Kirkegård med særskilt regnskab Note 8 Kirkelig ligning Note 9 Specifikation af kassebeholdning Beholdning hos kasserer Beholdning hos Graver/Kirkegårdsleder Momskonti m.v Mellemregningskonti Bilagsoversigt Lønafstemning regnskabsskema bilag Opsparing til særlige formål regnskabsskema bilag Oversigt over lån regnskabsskema bilag Overskud på driftsrammen bilag Kollektregnskab og øvrige biregnskaber regnskabsskema bilag

3 Forord Konteringsvejledningen følger Kirkeministeriets nyeste cirkulære vedr. kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. gældende fra 1. Januar Alle kontonumre der ender på 0, er på forhånd defineret af Kirkeministeriet. De konti der ender på 1-9 er frivillige og kan anvendes, så længe formålet for den pågældende konto kan indgå under det formål, der er angivet på nærmeste ovenstående konto, der ender på 0. I forbindelse med kontoplanens tilpasning til de nye momsregler pr. 1. januar 2010, er enkelte konti der ender på 9 i år reserveret og kan derfor ikke anvendes frit. Underkonti på hovedkonto 9: Kassebeholdning er undtaget fra reglen om fri benyttelse, bortset fra hvor der er angivet interval (f.eks Debitorer). Afgrænsningen mellem, hvilke udgifter der kan henføres til driftsrammen, og hvilke der vedrører anlæg, foretages af provstiudvalget. Ændringer i konteringsvejledning 2010 i forhold til konteringsvejledning 2009 er følgende: Konto 1010 Konto 1010 Tilskud til Stiftsfond anvendes ikke længere på grund af indførelse af det bindende stiftsbidrag. Stiftsbidraget indgår i provstiudvalgskassens budget og regnskab. Nye momsregler Den 1. januar 2010 træder nye momsregler for folkekirken i kraft. Da den nuværende kontoplan ikke er indrettet til at kunne håndtere de nye momsregler, er de nødvendige tilpasninger i kontoplanen foretaget. Ændringerne er forklaret i Momsvejledning 2010 for de lokale kasser. Tilpasninger og nye konti fremgår af oversigten herunder. Eksemplerne sidst i konteringsvejledningen 2009 er udgået. Der henvises til eksemplerne i Momsvejledning 2010 for de lokale kasser. Note Konto Art Ændring Metode Momsprocent Udgifter afholdt i forbindelse med momspligtig indtægt skal afløftes moms Købsmoms vedr. momspligtig indtægt Fuldt fradrag eller A Ny Kirkeblad, momspligtige indtægter Salgsmoms vedr. annonceindtægter Fuld moms Udgifter afholdt i forbindelse med Købsmoms vedr. momspligtig Fuldt momspligtig indtægt skal afløftes indtægt fradrag moms eller A 20% eller beregnet f.eks. som annonceplads som procentdel af spalteplads i hele bladet 25% 20% eller beregnet f.eks. som kirkekoncerter med entré som procentandel af alle kirkens aktiviteter 25% Ny Kirkekoncerter, momspligtige indtægter Salgsmoms vedr. koncertentreindtægter Fuld moms Personaleudgifter, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Ny Personaleudgifter, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Annoncer, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger 3

4 Note Konto Art Ændring Metode Momsprocent Ny Annoncer, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Telefoner mv, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Ny Telefoner mv, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Kontorholdsudgifter, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Ny Kontorholdsudgifter, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Kursusudgifter vedr. kirkefunktionærer, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Ny Kursusudgifter vedr. kirkefunktionærer, kirkegård Honorar vedr bygningskyndig, kirke Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Ny Honorar vedr bygningskyndig, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Revision og regnskabsføring, kirkegård Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Ny Revision og regnskabsføring, kirke Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Anskaffelser og vedligehold avlsgård Købsmoms vedr. bygninger, Fuldt 20% inventar, træer og anden beplantning der kan henføres til momspligtig indtægt fradrag Ny Avlgård, momspligtige indtægter Salgsmoms vedr. indtægter Fuld 25% moms Skatter og afgifter Ikke-fradragsberettigede skatter og afgifter Ny Skatter og afgifter, momsfradragsberettiget Købsmoms vedr. fællesomkostninger Forsikring og sikringsudgifter Ikke-fradragsberettigede forsikring og sikringsudgifter Ny Forsikring og sikringsudgifter, momsfradragsberettiget Købsmoms vedr. fællesomkostninger El Ikke-fradragsberettiget eludgifter Ny El, momsfradragsberettiget Købsmoms vedr. fællesomkostninger Varme Ikke-fradragsberettiget varmeudgifter Ny Varme, momsfradragsberettiget Købsmoms vedr. fællesomkostninger Rengøringsartikler, vask mv. Ikke-fradragsberettiget rengøringsudgifter Ny Rengøringsartikler, vask mv., momsfradragsberettiget Købsmoms vedr. fællesomkostninger Eftersyn orgel, klokker m.v. Udgifter afholdt til momspligtig indtægt skal afløftes moms A A A A A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Afløftningsprocenten beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger 4

5 5 Note Konto Art Ændring Metode Momsprocent Anskaffelser og vedligehold kirke. Udgifter til momspligtig indtægt afløftes moms Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Edb-udgifter kirkekontorer, udgifter afholdt til kirkem Købsmoms vedr. kirke A Afløftningsprocenten kan beregnes som andel af kirkekoncerter med entré ift. alle kirkelige handlinger Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) 25% fradrag Ny Edb-udgifter kirkekontorer, udgifter afholdt til kirkegården Materialer og planter til salg Købsmoms vedr. kirkegård Fuldt Materialer og planter til kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Entreprenørudgift, kirkegård Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Arbejdstøj (ekskl. FAKK aftalt tøj) Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Vedligehold bygninger Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Vedligehold, maskiner, redskaber mv Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Vedligehold P-plads m.v. Købsmoms vedr. kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Nyanskaffelser, bygninger Købsmoms vedr kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Nyanskaffelser maskiner, redskaber og værktøj Købsmoms vedr kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Nyanskaffelser, p-plads mv. Købsmoms vedr kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Vedligeholdelse kirkegårdsareal Købsmoms vedr kirkegård B Beregnet momsprocent (beregnet årligt) Ny Regulering af delvis momsfradrag Moms til SKAT vedr. tidligere år Ny Indtægtsdækket virksomhed Salgsmoms vedr. indtægtsdækket virksomhed Renter af aktuelle gravstedskapitaler Indtægten afløftes IKKE moms Ny Regulering af delvis momsfradrag Moms indbetalt af SKAT vedr. tidligere år Ny Forbrug af opsparing vedr. anlæg, Hævet opsparing konteres her kirke m.v. Ny Forbrug af opsparing vedr. anlæg, Hævet opsparing konteres her kirkegård Ny Forbrug af opsparing vedr. anlæg, Hævet opsparing konteres her præstegård Ny Lån til anlæg, kirke m.v. Lån til anlægsfinansiering konteres her Ny Lån til anlæg, kirkegård Lån til anlægsfinansiering konteres her Ny Lån til anlæg, præstegård Lån til anlægsfinansiering konteres her Indgående moms Momsbeløb overføres til momsafregningskonto efter hver afregningsperiode Udgående moms Momsbeløb overføres til momsafregningskonto efter hver afregningsperiode. Moms på gravstedkapitaler indbetalt til stiftet, posteres her Ny Gravstedskapitaler indeværende år Salgsmoms af gravstedkapitaler pba opgørelse fra stiftet Ny Gravstedskapitaler oplagt i stiftet Indbetaling af momsbeløb fra stiftet modregnes denne konto. Modpostering af indbetalinger ad konto 9096 Fuld moms 25%

6 Det er nødvendigt at følge budget- og regnskabsblanketternes almindelige systematik med hensyn til sideopsætning og udskrift af oplysningssiderne for så vidt angår ejendomsforbehold, opsparing og gæld mv. Menighedsråd og provstiudvalg der ønsker konteringsvejledningen i trykt form kan købe eksemplarer hos Landsforeningen af Menighedsråd på 6

7 Note 0 - Løn m.v. Afgrænsning Artsindhold 0110 Graver/kirkegårdsleder/kirkegårdsassistent Reduceret for ATP. Graver, kirkegårdsleder og kirkegårdsassistent. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Gartnere og gartneriarbejdere (SID) & Medhjælp, (Kirkegård) Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Gartnere & gartneriarbejdere (SID) Gravermedhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Vikarer graver Gravervikar 0210 Kontormedhjælp (HK), (kirkegård) Reduceret for ATP Refusion fra andre sogne, se konto Kirkeassistent, rengøring Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Kontormedhjælp (HK) Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser, ffria0240 Rengøring, præstekontor Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg Kirkekorsangere Løn inkl. alle tillæg. Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto Vikarer for kirkekorsangere Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg Kirkesanger Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser, 7

8 0320 Vikarer for kirkesanger Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser Kontormedhjælp Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser 0360 Kirketjenere, kirketjenerassistent Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Kirketjener, 2. kirketjener, kirketjenerassistenter og fast medhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Vikarer for kirketjener Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto Konfirmandlærer Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto Sognemedhjælper m.v. Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for kirketjenere. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser 0460 Kordegne, kordegneassistent Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto Vikarer for kordegn Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Kordegn, kordegneassistenter og fast medhjælp for kordegn. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for kordegn. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser 0510 Medhjælp, diæter m.v. Reduceret for ATP. Medhjælp bør fortrinsvis placeres på relevante konti. Honorar inkl. moms til bygningskyndig føres på konto Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Løn til havemand (præstegård) Diæter ved bygningssyn (A-indkomst) Evt. sekretærhjælp ved menighedsrådsvalg 8

9 0560 Organist, organistassistent Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto Vikarer for organist Reduceret for ATP. Refusion fra andre sogne, se konto 0890 Organist, organistassistent og fast medhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for organist. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Kasserer Hvis regnskabsføringen varetages af et firma, føres udgiften på konto Hvis regnskabsføringen varetages af en af kirkens funktionærer eller en ansat privatperson sker aflønningen på de respektive lønkonti under note Formand 0740 Kontaktperson 0760 Kirkeværge 0770 Huslejetilskud, præster Egentlig husleje føres på konto 3480 Honorar samt eventuel telefongodtgørelse (skattepligtig). Ikke skattepligtig telefongodtgørelse føres på konto Honorar samt eventuel telefongodtgørelse (skattepligtig). Ikke skattepligtig telefongodtgørelse føres på konto Honorar samt eventuel telefongodtgørelse (skattepligtig). Ikke skattepligtig telefongodtgørelse føres på konto Honorar samt eventuel telefongodtgørelse (skattepligtig). Ikke skattepligtig telefongodtgørelse føres på konto Huslejetilskud til præst, som bor i egen bolig. Huslejetilskud, som er skattepligtig Løn og godtgørelse, lokal præst Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser, pensionsbidrag m.v. til sognepræster, der ikke finansieres af staten eller fællesfonden, men er lokalt finansieret. Løn til lokalt finansierede præster samt honorar til præsten for hvervet som kontaktperson udbetales til præsten af stiftet. Stiftet opkræver refusion hos menighedsrådet. Refusionen til stiftet føres på konto

10 0810 ATP Alle betalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension AER, AES, arbejdsmiljøafgift mv. Refusioner fra AER indtægtsføres på konto Betaling for arbejde udført af bedriftssundhedstjenesten føres på konto Tvungne pensionsordninger Tilbageholdt gruppeliv til Forenede Gruppeliv føres på konto Tjenestemandspension Afgift til Arbejdsmarkedets Elevrefusion, afgift til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Arbejdsmiljøafgift. Kontingent til bedriftssundhedstjenesten samt andre lignende afgifter. Betalinger til andre pensionskasser. CO-pension, (OTK-pension) til PFA, AC-pension til Danica (både pension af skalaløn og tillæg). STK-pension (både pension af skalaløn og tillæg). Din Bank (Skandiabanken) (kun pension af tillæg). Udgift til kirkefunktionærers tjenestemandspension Rejse- og befordringsgodtgørelse Transportudgifter, der refunderes mod original billet o.l. føres på relevant udbetalingskonto. Kørselsgodtgørelse til B-indkomstmodtagere føres sammen med B-indkomsten. Udbetalinger, der er skattepligtige, føres på de relevante lønkonti Frivillige pensionsordninger Kørselsgodtgørelse til ansatte og menighedsrådsmedlemmer m.fl., samt ansøgere til præsteembeder. Udbetalinger efter reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. (Tjenesterejseaftalen). Arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning. Frivillig forhøjelse af STK-pension Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse mv. 10

11 0890 Lønrefusioner I tilfælde, hvor flere sogne er fælles om en ansat, føres refusionerne på de respektive konti ( ) 1. Det lønudbetalende sogn fører hele udgiften på den relevante konto og modposterer refusionen på samme konto. 2. Det refunderende sogn fører udgiften på den relevante konto. 3. Der redegøres for forholdet i lønafstemningen. Refusioner vedrørende langtidsledige, elevrefusion, barselsorlov og sygdom, kurser mv. samt tilskud fra fællesfonden til dækning af lønudgifter. Andre tilskud til lønudgifter Kirkegård med særskilt regnskab Lønudgift overført fra særskilt regnskab 11

12 Note 1 - Kirkelige aktiviteter Afgrænsning Artsindhold 1020 Konfirmandundervisning Kontoen omfatter både konfirmandundervisning og indledende konfirmandundervisning (dåbsoplæring). Testamenter, salmebøger, arbejdshæfter, læsesæt mv. AV-udstyr. Studietur og lejrophold for konfirmander. Film- og videoleje. Møder med konfirmander og forældre Gudstjenester mv., honorarer Fremmede solister, kor, musikere m.fl. (B-indkomst) Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger 1040 Kirkebil, gudstjenester Udgift til kirkebil, taxi mv Kirkebil, andre arrangementer 1060 Kirkeblad Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til annonceindtægter, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms i forholdet mellem annoncernes andel (hvor der er en indtægt) af den samlede spalteplads, jf. Momsvejledningen kap Metode A. Udgift til kirkebil, taxi mv. Trykning og distribution af kirkeblad. Annoncering af arrangementer i lokalpresse. Udgifter til hjemmeside. Annonceindtægt føres på konto Indsamling til kirkebladet føres på konto 6350, såfremt der ikke er opnået momsfritagelse, jf. Momsvejledningen afsnit 3.4. Ikke-momspligtig indsamling posteres her Kirkekoncerter, honorarer Fremmede solister, kor mv. Honorarer og befordringsgodtgørelse skal angives som B-indkomst. 12

13 1080 Kirkekoncerter, andre udgifter Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Trykning af programmer mv. Koda-afgifter. Annoncer. Koncertindtægter føres på konto Konfirmandkørsel Konfirmanders studieture samt kørsel til lejrophold føres på konto Transport til og fra undervisningslokaler. (Tog, bus, taxa, færge mv.) 1100 Tilskud til mellemkirkeligt stiftsudvalgs arbejde Udgifter til "eget" mellemkirkeligt arbejde føres Bidrag til mellemkirkelige stiftsudvalgs arbejde. på anden konto under note Samarbejde mellem menighedsråd Administrativt samarbejde føres på konto 2480 Kun samarbejde, der vedrører kirkelige aktiviteter. Kun udgifter, der afholdes i henhold til samarbejdsaftaler, der er godkendt af kirkeministeriet, eller dispensationer, der er meddelt af kirkeministeriet, kan føres her 1120 Foredragsholdere, honorarer

14 Tilskud DSUK Tilskud til Dansk Sømands- og Udlandskirker. 14

15 Note 2 - Administration Afgrænsning 2110 Menighedsrådet Artsindhold Menighedsrådets møder mv.: Udgifter ved menighedsrådsmøder, møder i udvalg og bestyrelser, studieture mv., samt rejseudgifter. Deltagelse i Landsforeningen af menighedsråds årsmøder, møder i distriktsforeninger mv., samt udgifter til kontingenter. IT-Skrivebord, Håndbøger og Retsregler for menighedsråd, Avis til menighedsrådsmedlemmer. Sammenkomster i forbindelse med præsteskifte og blomster til rådsmedlemmers runde dage Kursusudgifter vedrørende menighedsrådet Menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser. Kursusudgifter, samt rejse- og opholdsudgifter efter regning Personaleudgifter, kirke Befordringsgodtgørelse føres på konto Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Personaleudgifter til kirkegård konteres på konto Personaleudgifter, kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens kap Metode B Udgifter til personalemøder, samarbejdsudvalgsmøder, sikkerhedsarbejde, arbejdspladsvurdering (APV), bedriftssundhedstjeneste. Personalepleje (jubilæum mv.) Tjenesterejseudgifter efter regning (tog, bus, taxa, færge mv.). Arbejdstøj til kirkebetjening efter gældende regler (mørkt tøj, kjole mv.). Se konto

16 2160 Annoncer, kirke Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Dagblads-, lokal- og fagbladsannoncer vedr. menighedsrådsmøder, stillingsopslag, telefonbogsannoncer mv. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Annonceudgifter til kirkegård konteres på konto Annoncer, kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens kap Metode B Se konto Telefoner mv., kirke Telefongodtgørelse til kirkefunktionærer og andre lønnede ansatte er skattepligtig indkomst og føres på de respektive lønkonti under note 0. Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Udgifter vedrørende telefoner, telefax i kirke samt kirkens kontorer mv. Ikke-skattepligtige telefongodtgørelser. (Efter idrætscirkulæret) Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Telefoner m.v. til kirkegård konteres på konto Telefoner mv., kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens kap Metode B Se konto

17 2260 Kontorholdsudgifter, kirke Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Kontorholdsudgifter til kirkegård konteres på konto Kontorholdsudgifter, kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens kap Metode B Kontorartikler, gebyrer, porto, morarenter, tryksager, papir, kopisæt til fotokopimaskiner mv. Abonnement på tidsskrifter mv. Lønsystemudgifter. Kassedifferencer mv. Ikke-skattepligtig kontorholdsgodtgørelse.fter idrætscirkulæret) Se konto Ministerialbøger mv. Attester, udskrifter, protokoller, medlemslister Kursusudgifter vedrørende kirkefunktionærer, kirke Ikke kurser for præster. Lønrefusioner vedrørende kursusdeltagelse føres på konto Udbetalt befordringsgodtgørelse mv. føres på konto 0860 Kursusudgifter, kursusgebyrer mv. Rejse- og opholdsudgifter efter regning. Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Kontorholdsudgifter til kirkegård konteres på konto

18 2369 Kursusudgifter vedrørende kirkefunktionærer, kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens Se konto 2360 kap Metode B 2410 Honorar til bygningskyndig deltager, arkitekt mv., kirke Kun honorar, der ikke er A-indkomst. Synsdiæter til menighedsrådsmedlemmer føres på konto Arkitekt- og ingeniørhonorar vedrørende byggesager mv. føres på konto 3410, 3460, 4610,4620,4630 eller på konto under note 7. Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Honorar inkl. ifølge nota. Bygningskyndig deltager, konsulent-,arkitekt- og ingeniørrådgivning. Køre- og timepenge vedrørende disse Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Honorar til kirkegårdskonsulenter konteres på konto Honorar til bygningskyndige deltager, arkitekt mv., kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens Se konto 2410 kap Metode B 2480 Administrativt samarbejde mellem menighedsråd Samarbejde vedrørende aktiviteter føres på konto Kun udgifter, der afholdes i henhold til samarbejdsaftale, der er godkendt af kirkeministeriet Refusion af fællesudgifter sogne imellem I tilfælde hvor flere sogne er fælles om sådanne udgifter. Føres refusionerne her. Beløbet vil optræde i regnskabet som et minusbeløb (refunderet udgift) 18

19 2510 Menighedsrådsvalg Sekretærhjælp føres på Annoncer, brochurer, plakater, valgkort, udgifter ved orienteringsmøder. Diæter til tilforordnede (B-indkomst) 2520 Revision og regnskabsføring, kirke Hvis regnskabsføringen varetages af den valgte kasserer selv, føres honoraret på konto Hvis regnskabsføringen varetages af en ansat kirkefunktionær eller privatperson (A-indkomst) føres lønnen på de respektive lønkonti under note 0. Revision. Assistance til den valgte kasserer til bogføring og regnskabsføring. Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til afholdelse af koncerter, hvor der opkræves entré, kan der afløftes fuld købsmoms. Øvrige udgifter kan afløftes købsmoms, der er beregnet som andel af kirkekoncerter med entré i forhold til de samlede kirkelige aktiviteter jf. Momsvejledningen kap Metode A. Kontorholdsudgifter til kirkegård konteres på konto Revision og regnskabsføring, kirkegård Udgifterne kan afløftes købsmoms med omsætningsfordelingen på kirkegården, jf. Momsvejledningens kap Metode B Se konto

20 Folkekirkens forsikring Kun præmieudgift. Selvrisiko og erstatning føres på konto 3210 og Udgift til folkekirkens selvforsikringsordning. 20

21 Note 3 Præsteboliger Afgrænsning 3110 Telefon mv. T0elefon og telefax på præstekontor i kirken, kordegnekontor og hos andre som ikke modtager honorar eller løn, føres under administration på konto Skatter, afgifter Kun vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov. Artsindhold Telefon og telefax i præsteboliger. Telefonabonnement og samtaler. Præsters egetbidrag og betaling for private udlandssamtaler modposteres her. Ejendomsskat, vandafgift, kloakafgift, renovationsafgift, skorstensfejning, Miljøafgift mv., grundejerforening, antenneforening Præsters betaling for vand modposteres Forsikringer/sikringsudgifter Kun vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov Godtgørelse for el og varme 3270 Opvarmning og el Eventuelle specialforsikringer, eventuel selvrisiko opkrævet af forsikringsselskab. Forsikringsdækkede udgifter. Forsikringserstatning modposteres, således at selvrisikoen samlet er her. Udgift til alarmselskab. Godtgørelse for el og varme til præster. Bruges i tilfælde, hvor præsten betaler hele udgiften til el og varme. Samlet udgift til opvarmning og el. Bruges i tilfælde, hvor menighedsrådet betaler hele udgiften til el og varme. Præstens bidrag til opvarmning og el modposteres her Konfirmandlokaler (i præstegård) Anskaffelser og vedligeholdelse føres på konto Anlægsarbejder føres på konto under note 7. Løn til rengøring føres på konto Driftsudgifter ved konfirmandstuen. Eventuel leje af konfirmandlokaler. El, opvarmning, rengøringsmidler, vinduespudsning mv. 21

22 3410 Anskaffelser og vedligeholdelse, boliger Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7. Konto kan bruges, såfremt der ønskes særskilt regnskab for flere boliger. Anskaffelser og vedligeholdelse af bygninger samt træer og anden beplantning. Kontormaskiner og kontorinventar Anskaffelser og vedligeholdelse avlsgård Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7 Der kan afløftes købsmoms af udgifterne. Såfremt de direkte kan henføres til indtægter af avlsgård, kan der afløftes fuld købsmoms. Anskaffelser og vedligeholdelse af bygninger og inventar samt træer og anden beplantning. Arbejder vedrørende skov og dræningsforanstaltninger. Momspligtige indtægter føres på konto Leje af præstebolig 3670 Edb-udgifter præsteboliger Edb på præstekontorer i kirken føres på konto 4670 Anskaffelse af edb-udstyr, abonnement på DNK-computer, vedligeholdelse af hardware og software, udgifter til it-service og kommunikation (internet, e-post mv.) vedrørende præsteboliger

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver.

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Underviser: Annie Niebuhr Januar/februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forberedelse til årsafslutning 2014 / huskeliste... 4 Periodisering... 5 Kontrol

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699 ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7699 CVR-nr. 34780358 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Faxe Menighedsråd i Tryggevaelde Prrovsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 7 / 11 213 Morten Vive menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.5 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 2.5 Artsinddelingen Den autoriserede artsinddeling Kontonummerets to sidste cifre indeholder

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere