Ændringsforslag til vedtægterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag til vedtægterne"

Transkript

1 Ændringsforslag til vedtægterne Europæisk Ungdom Danmark Landsmøde 22. februar 2014 Ændringsforslag 1-58 Indsendt af: Anne Sofie Tranberg & Tom Weinreich Note: Alle paragrafhenvisninger sker med de numre, der pt. står i vedtægterne. Ændringsforslag 1: 2: Organisationens hjemsted er Danmark ændres til Organisationen er hjemhørende i Danmark. Motivation: Det er en mere præcis formulering. Ændringsforslag 2: 4: Overskriften Forholdet til andre organisationer ændres til Samarbejdspartnere. Motivation: Eftersom paragraffen ikke siger noget om vores forhold til andre organisationer generelt, men i højere grad skitserer vores samarbejdspartnere, giver denne overskrift mere mening. Ændringsforslag 3: 5a: Stk. 1 fjernes. Motivation: Om end der er delte meninger om emnet, mener vi ikke, at der kan være stk. 1 i vedtægter, i det vedtægten er stk. 1 i sig selv. Eksempelvis er der jo ikke stk. i paragraf 1 og 2, hvor der kun er 1 stk. Vi foreslår en procedure, hvor alle ÆF til stk. 1 eller ej vedtages eller forkastes samlet. Ændringsforslag 4: 5a: 5a medlemmer ændres til 5 medlemmer. Motivation: Eftersom dette er det eneste sted i vedtægterne med en bogstavopdeling, virker det rodet og ikke særlig konsekvent. Derfor henstiller vi til, at denne paragraf ændres til paragraf 5, den næste til 6 og så fremdeles. Vi foreslår en procedure, hvor alle ÆF til nummerering vedtages eller forkastes samlet. Ændringsforslag 5: 5b kontingent ændres til 6 kontingent. Ændringsforslag 6: stk. 1 i nuværende 5b slettes. Motivation: se ændringsforslag 3. Ændringsforslag 7: 6: Kontingentsatserne for det efterfølgende regnskabsår fastsættes af landsmødet, og opkræves af landsorganisationen. ændres til Kontingentsatserne for det efterfølgende regnskabsår fastsættes af landsmødet og opkræves af landsorganisationen. Motivation: Kommafejl. 1

2 Ændringsforslag 8: 6: Lokalforeningens kontingent andel ændres til Lokalforeningens kontigentandel Motivation: Stavefejl. Ændringsforslag 9: 6: i stk. 2 slettes Lokalforeningerne er berettiget til sine medlemmers fulde landskontingent. Motivation: Formuleringen sætter så rigide krav til vores største indtægtskilde så længe vi ikke er støttet af DUF- at der ikke er nogen mulighed for at forvalte Europæisk Ungdoms økonomi. Ved at muliggøre en mere dynamisk økonomistyring, ville kontingentet kunne forvaltes mere effektivt, ved at lokalforeningerne i samråd med bestyrelsen vurderer hvordan midlerne bedst kan forvaltes. Ændringsforslag 10: Lokalforeningens kontingentandel er dog betinget af erstattes med Lokalforeningens kontingentandel er betinget af Motivation: Det andet giver ikke sproglig mening, såfremt ændringsforslag 9 bliver vedtaget. Ændringsforslag 11: 7: hele 7 slettes. I stedet indsættes: Fratagelse af medlemskab (eksklusion) af Europæisk Ungdomkan ske hvis medlemmet groft, gentagne gange og efter en klar advarsel, modarbejder Europæisk Ungdom eller på anden vis belaster organisationens formål og arbejde ved sit medlemskab. Stk. 2 Eksklusion kan kun foretages ved beslutning på et møde i bestyrelsen. Medlemmet skal indstilles til eksklusion af et bestyrelsesmedlem eller en lokalforening. Medlemmet har ret til at vide hvem der har indstillet det til eksklusion og til at blive indbudt med taleret til det punkt hvor eksklusionen behandles, senest 7 døgn før behandlingen. Stk. 3 Et medlem der er ekskluderet af bestyrelsen efter stk. 1 og 2 kan anke afgørelsen til landsmødet. En anke har ikke opsættende virkning, men medlemmet har taleret ved det punkt hvor landsmødet behandler sagen. Omgør landsmødet eksklusionen, træder medlemskabet i kraft øjeblikkeligt. Motivation: Ekslusion er en alvorlig sag, og der skal derfor være klare både retningslinjer og procedurer ved ekslusionssager. Derudover er det vigtigt at processen bliver så åben så mulig, så eksklusionen ikke skader organisationen mere end højst nødvendigt. Paragraffen giver en retsikkerhed for det medlem, der er omdrejningspunkt i en eventuel ekslusionssag, og letter også bestyrelsens i sit arbejde, idet den giver klare retningslinjer for, hvorvidt der er tale om en alvorlig nok fejl til en ekslusion. Ændringsforslag 12: 6 eksklusion ændres til 7 eksklusion. Ændringsforslag 13: 7: Organisationens medlemmer organiseres i de af Bestyrelsen godkendte lokalforeninger i overensstemmelse med de på lokale generalforsamlinger vedtagne lokalvedtægter. Begæring om optagelse af en forening sker skriftligt til landsorganisationen, hvorefter Landsbestyrelsen afgør spørgsmålet om optagelse. Stk. 2 En lokalforenings vedtægter må ikke stride imod landsorganisationens. Ved nye lokalforeningsvedtægter samt ændring af bestående indsendes disse til 2

3 orientering i Bestyrelsen. Optagelse af lokalforening afgøres af Bestyrelsen. ændres til Organisationens medlemmer organiseres i de af bestyrelsen godkendte lokalforeninger i overensstemmelse med de på lokale generalforsamlinger vedtagne lokalvedtægter. Begæring om optagelse af en forening sker skriftligt til landsorganisationen, hvorefter landsbestyrelsen afgør spørgsmålet om optagelse. Stk. 2 En lokalforenings vedtægter må ikke stride imod landsorganisationens. Ved nye lokalforeningsvedtægter samt ændring af bestående indsendes disse til orientering i bestyrelsen. Stk. 3 Optagelse af lokalforening afgøres af bestyrelsen. Motivation: Vi vurderer ikke, at bestyrelsen etc. er antropomorfiske, selvstændige institutioner. Dermed mener vi ikke, bestyrelsen etc. bør staves med stort begyndelsesbogstav. Ændringsforslag 14: 7: stk. 1 i nuværende 7 slettes. Motivation: se ændringsforslag 3. Ændringsforslag 15: 8: stk. 1 i nuværende 8 slettes. Motivation: se ændringsforslag 3. Ændringsforslag 16: 8: 8 Landsmødet ændres til 9 Landsmødet. Ændringsforslag 17: 10: i paragraf 10 erstattes: Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent (kan ikke vælges til andet) 2. Valg af referent 3. Landsformanden eller en af Bestyrelsen udvalgt person aflægger politisk og organisatorisk beretning for det forgangne arbejdsår og giver oplæg til drøftelse. 4. Landskassereren eller en af Bestyrelsen udvalgt person forelægger det reviderede regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent for såvel medlemmer som organisationer for det efterfølgende år. 6. Indkomne forslag Vedtægtsændringer b. Ændringsforslag til Europæisk Ungdoms politiske program c. Vedtagelse af arbejdsprogram d. Øvrige forslag 8. Valg af: 1. Landsformand 2. Organisatorisk Næstformand 3. Politisk Næstformand 4. International Sekretær 5. 4 medlemmer til Bestyrelsen 6. 2 suppleanter til Bestyrelsen 7. Revisor 8. 2 revisorsuppleanter 9. En repræsentant til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelsen 3

4 10. 5 delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde 11. Det antal delegerede til JEF s kongres, som Europæisk Ungdom havde ved den forudgående kongres. med Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent (kan ikke vælges til andet) 2. Valg af referent 3. Landsformanden eller en af bestyrelsen udvalgt person aflægger politisk og organisatorisk beretning for det forgangne arbejdsår og giver oplæg til drøftelse. 4. Landskassereren eller en af bestyrelsen udvalgt person forelægger det reviderede regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent for såvel medlemmer som organisationer for det efterfølgende år. 6. Indkomne forslag Vedtægtsændringer b. Ændringsforslag til Europæisk Ungdoms politiske program c. Vedtagelse af arbejdsprogram d. Øvrige forslag 8. Valg af: 1. Landsformand 2. Organisatorisk næstformand 3. Politisk næstformand 4. International sekretær 5. 4 medlemmer til bestyrelsen 6. 2 suppleanter til bestyrelsen 7. Revisor 8. 2 revisorsuppleanter 9. En repræsentant til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelsen delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde 11. Det antal delegerede til JEF s kongres, som Europæisk Ungdom havde ved den forudgående kongres Motivation: Se ændringsforslag 13 Ændringsforslag 18: 9: 9 Landsmødets dagsorden ændres til 10 Landsmødets dagsorden. Ændringsforslag 19: 10: Forslag til ændringer i vedtægterne og i det politiske program skal være Bestyrelsen i hænde ændres til Forslag til ændringer i vedtægterne og i det politiske program skal være bestyrelsen i hænde Motivation: Se ændringsforslag 13. Ændringsforslag 20: 10: 10 indkomne forslag ændres til 11 indkomne forslag. 4

5 Ændringsforslag 21: 10: stk. 1 slettes. Motivation: se ændringforslag 3 Ændringsforslag 22: 10: Stk. 3 slettes. Motivation: Det er grundlæggende set dybt udemokratisk, at der er noget, et flertal på et beslutningsdygtigt landsmøde ikke kan ændre. Ændringsforslag 23: 11: Ved valg af poster til landsformand, politisk næstformand, organisatorisk næsteformand ændres til Ved valg af poster til landsformand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand Motivation: Stavefejl. Ændringsforslag 24: 11: stk. 1 slettes. Motivation: se ændringforslag 3 Ændringsforslag 25: 11: 11 afstemningsmetoder ændres til 12 afstemningsmetoder. Ændringsforslag 26: 11: Der kan minimum afgives nul stemmer. slettes. Motivation: Såfremt der ikke står noget om et minimum antal stemmer, er dette 0. Det er derfor overflødigt at skrive i sine vedtægter. Ændringsforslag 27: 11: Hvis der til et valg ikke er opstillet flere personer, end der skal vælges, anses disse for valgt. ændres til Hvis der til et valg ikke er opstillet flere personer, end der skal vælges, afholdes der tillidsafstemning. Kandidaterne anses for valgt, såfremt disse hver opnår tilslutning fra mere end 50 % af landsmødets deltagere. Motivation: Det er dybt udemokratisk ikke at vælge bestyrelsesmedlemmer som minimum ved tillidsafstemning. 5

6 Ændringsforslag 28: 11: Ved valg af landsformand afholdes der tillidsafstemning, såfremt der kun er én kandidat. Kandidaten er valgt, såfremt vedkommende opnår tilslutning fra mere end 50 % af landsmødets deltagere. Opnås ikke 50 % af stemmerne fortsætter den siddende landsformanden indtil en ny landformand kan vælges. Ønsker den siddende landsformand ikke at fortsætte, kan en landsformandskandidat, der modtager mindre end 50 % af stemmerne alligevel vælges. Findes ingen kandidat, deler næstformændene eller bestyrelsen landsformandens ansvar. Erstattes med Ved valg af landsformand afholdes der tillidsafstemning, såfremt der kun er én kandidat. Kandidaten er valgt, såfremt vedkommende opnår tilslutning fra mere end 50 % af landsmødets deltagere. Opnås ikke 50 % af stemmerne, overtager den politiske næstformand landsformandens ansvar, indtil en ny landsformand kan vælges. Motivation: Det er dybt, men DYBT udemokratisk at en landsformand kan vælges, på trods af at denne ikke har et flertal bag sig. Ændringsforslag 29: 11: Ved valg af poster til Landsformand, Politisk Næstformand, Organisatorisk Næsteformand, International Sekretær og af Repræsentanten til Den Danske Europabevægelses Hovedbestyrelse kan der stemmes på max. én kandidat pr. tillidshverv. Kandidaten med flest stemmer opnår valg. Ved valg af medlemmer til Bestyrelsen, Dirigent, Revisorer og Revisorsuppleanter kan der stemmes på kandidater op til det antal poster, der skal besættes. Der kan minimum afgives nul stemmer. Hvis der til et valg ikke er opstillet flere personer, end der skal vælges, anses disse for valgt. Stk. 2 Ved valg af landsformand afholdes der tillidsafstemning, såfremt der kun er én kandidat. Kandidaten er valgt, såfremt vedkommende opnår tilslutning fra mere end 50 % af landsmødets deltagere. Opnås ikke 50 % af stemmerne fortsætter den siddende landsformanden indtil en ny landformand kan vælges. Ønsker den siddende landsformand ikke at fortsætte, kan en landsformandskandidat, der modtager mindre end 50 % af stemmerne alligevel vælges. Findes ingen kandidat, deler næstformændene eller bestyrelsen landsformandens ansvar. Stk. 3 Ved valg til Bestyrelsen benyttes altid skriftlig afstemning. ændres til Ved valg af poster til landsformand, politisk næstformand, organisatorisk næsteformand, international sekretær og af repræsentanten til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse kan der stemmes på max. én kandidat pr. tillidshverv. Kandidaten med flest stemmer opnår valg. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen, dirigent, revisorer og revisorsuppleanter kan der stemmes på kandidater op til det antal poster, der skal besættes. Der kan minimum afgives nul stemmer. Hvis der til et valg ikke er opstillet flere personer, end der skal vælges, anses disse for valgt. Stk. 2 Ved valg af landsformand afholdes der tillidsafstemning, såfremt der kun er én kandidat. Kandidaten er valgt, såfremt vedkommende opnår tilslutning fra mere end 50 % af landsmødets deltagere. Opnås ikke 50 % af stemmerne fortsætter den siddende landsformanden indtil en ny landformand kan vælges. Ønsker den siddende landsformand ikke at fortsætte, kan en landsformandskandidat, der modtager mindre end 50 % af stemmerne alligevel vælges. Findes ingen kandidat, deler næstformændene eller bestyrelsen landsformandens ansvar. Stk. 3 6

7 Ved valg til bestyrelsen benyttes altid skriftlig afstemning. Motivation: Se ændringsforslag 13. Ændringsforslag 30: 12: stk. 1 slettes. Motivation: se ændringforslag 3 Ændringsforslag 31: 12: 12 Ekstraordinært landsmøde ændres til 13 Ekstraordinært landsmøde. Ændringsforslag 32: 12: stk. 1 slettes. Motivation: se ændringforslag 3 Ændringsforslag 33: 13: 13 Bestyrelsen ændres til 14 Bestyrelsen.. Ændringsforslag 34: 13: behandler derudover eksklusionssager jf. 6 ændres til behandler derudover eksklusionssager jf. 7 Motivation: Grundet tidligere ændring. Ændringsforslag 35: 13: De 2 valgte suppleanter har møderet, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøder medmindre de træder i stedet for et fraværende bestyrelsesmedlem. ændres til De 2 valgte suppleanter har møde- og taleret, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøder medmindre de træder i stedet for et fraværende bestyrelsesmedlem. Motivation: Vi mener, at tilstedeværende suppleanter skal have taleret på lige fod med stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Ændringsforslag 36: 13: Landsformanden, Politisk Næstformand, Organisatorisk Næstformand, International Sekretær samt Bestyrelsen rettes alle steder til landsformanden, politisk næstformand, organisatorisk næstformand, international sekretær samt bestyrelsen Motivation: Se ændringsforslag 13. 7

8 Ændringsforslag 37: 13: Bestyrelsen består desuden af formændene fra lokalforeningerne eller en af lokalforeningen udpeget repræsentant. Lokalforeningsformændene eller lokalforeningsrepræsentanterne har stemmeret til bestyrelsesmøderne. ændres til Bestyrelsen består desuden af lokalforeningen udpeget repræsentant fra hver lokalforening. Lokalforeningsrepræsentanterne har stemmeret til bestyrelsesmøderne. Motivation: Vi mener, det er et forkert signal at sende rent sprogligt, at det som udgangspunkt skal være lokalforeningsformændene, der repræsenterer deres respektive region. Derfor denne rettelse. Ændringsforslag 38: 13: efter stk. 2 indsættes: Stk. 3 Derudover har alle menige medlemmer af Europæisk Ungdom møde- og taleret. Dog har bestyrelsen mulighed for at lukke et punkt, hvis den finder dette gavnligt for sit arbejde. Motivation: Vi har tilføjet dette stk., for at sikre en åben og demokratisk arbejdsform, der dog tager højde for de situationer, hvor det eventuelt er gavnligt for organisationen, at punkter bliver diskuteret af bestyrelsesmedlemmer alene. Ændringsforslag 39: 13: stk. 3 bliver til stk. 4, stk. 4 til stk. 5 og så fremdeles. Motivation: Alle stk.-numre ændres som følge af den indsatte stk. 3. Ændringsforslag 40: 13: Stk. 9 Bestyrelsen kan indsupplere op til 2 ekstra deltagere til bestyrelsesmøderne, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt for en særlig opgave eller dagsorden. ændres til Stk. 9 Bestyrelsen har mulighed for at invitere talere og gæster, såfremt det skønnes givende for bestyrelsens arbejde. Motivation: Eftersom alle medlemmer jf. det nye stk. 3 har møde- og taleret, vurderer vi, at denne formulering giver bedre mening, i det den i højere grad sikrer bestyrelsens mulighed for at invitere eksterne gæster til møderne. 8

9 Ændringsforslag 41: 13: Stk. 11 Såfremt et på landsmødet valgt bestyrelsesmedlem trækker sig fra sin post, kan landsbestyrelsen vælge et nyt medlem til at overtage denne post. Såfremt et medlem af formandskabet trækker sig, kan landsbestyrelsen vælge et af sine medlemmer til at overtage posten indtil næste landsmøde. ændres til Såfremt et på landsmødet valgt bestyrelsesmedlem trækker sig fra sin post, overtager 1.-suppleanten dennes post frem til næste landsmøde. Såfremt et medlem af formandskabet trækker sig, deler de resterende to formandskabsmedlemmer det tredje medlems opgaver mellem sig indtil et ekstraordinært landsmøde kan indkaldes. Motivation: : Vi vurderer ikke, at det er demokratisk hensigtsmæssigt, at bestyrelsen selv kan indsupplere bestyrelsesmedlemmer, eftersom der i forvejen er to af landsmødet udpegede suppleanter. Derudover vurderer vi det ikke demokratisk hensigtsmæssigt at bestyrelsen kan udpege et nyt medlem af formandskabet. I stedet henstiller vi til, at der holdes ekstraordinært landsmøde i denne situation. Ændringsforslag 42: 14: 14 Formandsskabet ændres til 15 Formandsskabet. Ændringsforslag 43: 14: Landsformanden, Politiske næstformand Organisatoriske næstformand, Sekretariatet, Sekretariatslederen samt Formandsskabet foreslås ændret til hhv. landsformanden, politiske næstformand organisatorisk næstformand, sekretariatet, sekretariatslederen samt formandsskabet Motivation: : Se ændringsforslag 13. Ændringsforslag 44: 14: Stk. 1 slettes. Motivation: : Se ændringsforslag 3. Ændringsforslag 45: 14: stk. 8 Ved frafald af et eller flere af Formandsskabets medlemmer udpeger Bestyrelsen nye medlemmer af Bestyrelsens midte. ændres til Stk. 8 Ved frafald af et af formandsskabets medlemmer deler de resterende formandskabsmedlemmer det sidste medlems opgaver mellem sig indtil et ekstraordinært landsmøde kan indkaldes. Motivation: : vi vurderer, det ikke demokratisk hensigtsmæssigt at bestyrelsen kan udpege et nyt medlem af formandskabet. I stedet henstiller vi til, at der holdes ekstraordinært landsmøde i denne situation. Ændringsforslag 46: 15: 15 Landsformanden ændres til 16 Landsformanden. 9

10 Ændringsforslag 47: 16: 16 Den politiske næstformand ændres til 17 den politiske næstformand. Ændringsforslag 48: 17: 17 Den organisatoriske næstformand ændres til 18 den organisatoriske næstformand. Ændringsforslag 49: 18: 18 Landskasserer ændres til 19 Landskasserer. Ændringsforslag 50: 19: 19 International sekretær ændres til 20 International sekretær. Ændringsforslag 51: 19: Stk 1. slettes. Motivation: : Se ændringsforslag 3. Ændringsforslag 52: 20: 20 Lokalforeningens oplysningspligt ændres til 21 Lokalforeningens oplysningspligt. Ændringsforslag 53: 20: vi foreslår b) Referat af generalforsamlingen, underskrevet af dirigent og referent ændret til b) Referat af generalforsamlingen. Motivation: : Det er en unødvendigt besværlig proces at skulle indhente underskrifter og sende dem til bestyrelsen. Ændringsforslag 54: 21: 21 Regnskabsåret ændres til 22 Regnskabsåret. Ændringsforslag 55: 22: 22 Organisationens opløsning ændres til 23 Organisationens opløsning. 10

11 Ændringsforslag 56: 23: 23 Gældsstiftelse ændres til 24 Gældsstiftelse. Ændringsforslag 57: 23: Sekretariatslederen kan ikke medvirke i denne beslutning. slettes. Motivation: : vi foreslår at slette Sekretariatslederen kan ikke medvirke i denne beslutning., i det sekretariatslederen jo aldrig kan medvirke i nogle beslutninger, og det dermed er unødvendigt at have stående. Ændringsforslag 58: 24: 24 Tegningsregler ændres til 25 Tegningsregler. Ændringsforslag 59 Indsendt af: Stanislav Stanchev Ændringsforslag 59: Sekretariatsleder udskiftes med Landssekretær samtlige steder i vedtægterne. Motivation: Organisationen har intet sekretariat på nuværende tidspunkt. Det er derfor en misvisende titel. Landssekretær er et meget bedre og mere passende label i forhold til opgaver og ansvar. 11

Organisationens navn er Europæisk Ungdom Danmark (EUD)

Organisationens navn er Europæisk Ungdom Danmark (EUD) Ændringsforslag 1-27 fremsættes af landsbestyrelsen. De er blevet diskuteret og godkendt af bestyrelsen. ÆF# Nuværende ordlyd Ændres til Motivation 1 1 Organisationens navn er Europæisk Ungdom Organisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger af Lejernes Landsorganisation Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres 2015 I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Afdelingens

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

Ølstykke Skytteforening

Ølstykke Skytteforening VEDTÆGTER FOR ØLSTYKKE SKYTTEFORENING, KREDS 11 Stiftet den 13. februar 1971. Medlem af DDS Nordsjælland under De Danske Skytteforeninger (DDS). Medlem af Dansk Skytte Union under Dansk Idræts Forbund

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table Danmark

Vedtægter for Ex-Table Danmark 1. Navn og hjemsted. Landsforeningens navn er EX-TABLE DANMARK, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende landsformands bopæl. 2. Motto. Landsforeningens motto er: UNITE, MAINTAIN, PROMOTE. (forene,

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2. FORMÅL 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Lo Specchio. Roskilde Amatørscene. Vedtægter

Lo Specchio. Roskilde Amatørscene. Vedtægter Lo Specchio Roskilde Amatørscene Vedtægter 1: NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Lo Specchio - Roskilde Amatørscene. Foreningen har til huse i teatret, Eriksvej 40 i Roskilde. Foreningens formål er at

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN

VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN!1 medlemsshoppen mv. Formål 1. Forbundets navn er Funktionær- Kartellet/TeknikerSammenslutningen. Forkortet FK/TS. Stk. 2.Forbundet er partipolitisk

Læs mere

Vedtægter for IntRpol

Vedtægter for IntRpol Vedtægter for IntRpol 1. Foreningens navn og formål (1) Foreningens navn er IntRpol. (2) Foreningen har hjemme på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. (3) Foreningen hører under foreningen

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1.

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1. Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Viborg Atletik- og Motion (VAM) med hjemsted i Viborg Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Atletik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening.

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. 1 Foreningens navn er "Thyholm Idrætsforening". Foreningen er stiftet i 1931. Foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune. Foreningens kendefarver er rød og hvid/sort.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere

1 Foreningens navn. Foreningens formål

1 Foreningens navn. Foreningens formål 1 Foreningens navn Foreningens navn er Frederikshavn Ungdoms Fællesråd i det følgende benævnt FUF. Foreningens formål er 2 Foreningens formål at være fællesrepræsentant for ungdomsforeninger i Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Foreningen. Kunstviften

Vedtægter for Foreningen. Kunstviften Vedtægter for Foreningen Kunstviften 1 Vedtægter for Foreningen Kunstviften Foreningens navn (1.1) Foreningens navn er Kunstviften (2.1) Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune Kunstviften, c/o Visitmariagerfjord,

Læs mere

Vedtægter Epstein Bar

Vedtægter Epstein Bar Vedtægter Epstein Bar 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Epstein Bar. 2 Formål Foreningens hjemsted er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, Odense Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning.

Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning. VEDTÆGTER FOR FRIMENIGHEDEN KIRKEN VED TANGE SØ 1 Navn og Hjemsted Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER - MANAGEMENTRÅDGIVERNE (medlem af DI) 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er MANAGEMENTRÅDGIVERNE. Foreningens navn forkortes til MR. Foreningens internationale navn er Association of Danish

Læs mere

LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS

LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS 1. NAVN Foreningens navn er ODONTOLOGISK FORENING ÅRHUS (OF). Dens hjemsted er Århus Tandlægeskole og den dertil knyttede SKOLE FOR KLINIKASSISTENTER og TANDPLEJERE

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Lo Specchio Roskilde Amatørscene

Lo Specchio Roskilde Amatørscene Lo Specchio Roskilde Amatørscene Vedtægter 11/3-2015 1: NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Lo Specchio - Roskilde Amatørscene. Foreningen har til huse i teatret, Eriksvej 40 i Roskilde. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 1 Navn og hjemsted Brancheforeningens navn er Dansk Luftfart (BDL). Foreningens engelske

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Uddannelsesforbundets vedtægter

Uddannelsesforbundets vedtægter Uddannelsesforbundets vedtægter November 2014 Vedtaget på: Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2007 Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs)

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING 1 Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet Jydsk Håndboldforbund (JHF) under Dansk Håndboldforbund (DHF)

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere