Klar til FREMTIDEN? Bliv teknisk dygtigere med enkeltmoduler eller en hel akademiuddannelse og pas jobbet samtidig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klar til FREMTIDEN? Bliv teknisk dygtigere med enkeltmoduler eller en hel akademiuddannelse og pas jobbet samtidig"

Transkript

1 Klar til FREMTIDEN? Bliv teknisk dygtigere med enkeltmoduler eller en hel akademiuddannelse og pas jobbet samtidig

2 Forord Kravene til teknisk kunnen og færdigheder i danske virksomheder stiger år for år. I mange år har vi talt om, at al produktion ville blive lagt uden for landets grænser, mens vi skulle koncentrere os om forskning og udvikling her i Danmark. I dag står det klart, at det ikke er et realistisk billede. Tværtimod er det nødvendigt at bevare produktion i landet, hvis vi også vil bevare forskning og udvikling. Det kræver, at vi er på mærkerne, når det gælder vores kompetencer. For de opgaver, det giver mening at bevare i landet, er i høj grad de opgaver, som kræver teknisk kunnen på højt niveau. Vi kan glæde os over at have en dygtig teknisk faglært arbejdsstyrke i danske virksomheder. Men mange steder er det også nødvendigt, at faglærte videreuddanner sig. Kort sagt: Danmark har brug for flere dygtige teknikere. Derfor er det os en glæde i denne pjece at præsentere en række nye og banebrydende tekniske akademiuddannelser på videregående niveau. Med dem kan vi sikre, at danske faglærte og virksomheder bliver endnu dygtigere. I denne pjece kan du få et overblik over mulighederne inden for de tekniske akademiuddannelser, enten som hele uddannelser eller enkeltmoduler. Du kan også læse om mulighederne for økonomisk tilskud, tilmelding og andet praktisk. Januar 2015 Per Påskesen Uddannelseschef Dansk Metal Lone Folmer Berthelsen Erhvervsuddannelseschef DI Dansk Industri 1

3 Bliv teknisk dygtigere med akademiuddannelserne Akademiuddannelser er en del af det offentlige uddannelsessystem. Det er uddannelsestilbud på niveauet over erhvervsuddannelser og AMU. Fra side 12 finder du en oversigt over fem relevante tekniske akademiuddannelser. De moduler, som uddannelserne er sammensat af, kan også vælges enkeltvist. Ny viden kommer hurtigt i spil Man kan tage en akademiuddannelse samtidig med, at man passer sit arbejde. Derved kommer den nye viden hurtigt i spil på virksomheden. Samtidig fastholder medarbejderen sin position på arbejdsmarkedet. En teknisk akademiuddannelse kan være relevant for virksomheder og medarbejdere inden for eksempelvis følgende områder: Metal- og maskinindustrien Offshore Fødevarer Medicinal Plast It og data Det Blå Danmark. Den tekniske akademiuddannelse kan kombineres med fag i ledelse, logistik, markedsføring mv. En teknisk akademiker uddannelse er f.eks. relevant, når: En automatiktekniker skal have mere viden om drift og design af automatiske enheder En industritekniker skal specialisere sig i produktionsoptimering En smed skal være dygtigere til styring og regulering En datatekniker skal være dygtigere til netværk og operativsystemer En produktionsteknolog skal vide mere om mikrobiologi og hygiejne 2 3

4 Hvad er en akademiuddannelse? En akademiuddannelse er en videregående uddannelse, der kan tages på deltid. Det betyder, at den enkelte medarbejder bruger både arbejdstid og fritid. Man kan tage et eller flere moduler af uddannelsen eller hele uddannelsen. En hel akademiuddannelse er typisk delt op i obligatoriske og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Hvert modul afsluttes med en eksamen. For at få en fuld akademiuddannelse skal man tage moduler, der svarer til mindst 60 ECTS point 1. Sådan er en akademiuddannelse bygget op Obligatoriske moduler 3 6 á hver 5 eller Moduler inden for studieretning samt evt. valgfri moduler Hvert modul mellem 5 1 På en akademiuddannelse tager den studerende udgangspunkt i de daglige opgaver på virksomheden. Undervisningen består af: Undervisning Opgaveskrivning Øvelser Læsning Forberedelse Sparring med medstuderende, kolleger og ledelsen. 1 European Credit Transfer System, ECTS, er et pointsystem, som alle videregående uddannelser skal bruge. Det fortæller, hvor lang en uddannelse er, og hvor stor arbejdsbyrden er i uddannelsen. For at få en fuld akademiuddannelse, skal man tage moduler, der svarer til mindst 60 ECTS. 4 5

5 En akademiuddannelse er en videregående uddannelse og ligger på niveau med en erhvervsakademiuddannelse som f.eks. produktionsteknolog, automationsteknolog eller it-teknolog. Akademiuddannelsen/modulerne er målrettet faglærte med erfaring. Hvis man vil have en samlet akademiuddannelse, skal den være afsluttet inden for seks år. Typisk kan man gennemføre et til to moduler i løbet af et halvt år, samtidig med at man arbejder i en virksomhed. På den måde kan man færdiggøre en hel akademiuddannelse på bare tre år. Fra side 12 finder du mere information om de enkelte uddannelser, bl.a. hvilke moduler der tilbydes inden for uddannelsen. Vær opmærksom på, at der er flere uddannelser og moduler på vej. Der findes også akademiuddannelser inden for andre områder end de tekniske. Her gælder også, at man kan vælge et eller flere moduler. Eksempler på andre akademiuddannelser er: Økonomi og ressourcestyring Ledelse International handel og markedsføring International transport og logistik. Det er landets ni erhvervsakademier og enkelte professionshøjskoler, der udbyder akademiuddannelserne. Erhvervsakademier og professionshøjskoler er offentlige uddannelsesinstitutioner, som tilbyder korte og mellemlange videregående uddannelser på fuld tid og også som videre- og efteruddannelse på deltid. Hvad kan en akademiuddannelse bruges til? En akademiuddannelse kan føre til et job på specialistniveau eller på ledelsesniveau, for eksempel teamleder, afdelingsleder, værkstedsleder, kvalitetsansvarlig eller lagerchef. Medarbejderen kan fortsætte som faglært på virksomheden, nu blot med flere kompetencer. En akademiuddannelse giver også mulighed for at læse videre. De tekniske akademiuddannelser og moduler er relevante for virksomheder, som har brug for tekniske kompetencer på højere niveau end det faglærte. Hvem kan tage en akademiuddannelse? En medarbejder, som er faglært eller har en gymnasial uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring, kan tage en akademiuddannelse. Praktiktiden i erhvervsuddannelsen tæller også som erhvervserfaring. Der kan dog være behov for at supplere nogle fag som f.eks. matematik eller kemi. Tilbuddet kan også bruges af teknikere som procesteknologer, produktionsteknologer og laboranter. Hvis medarbejderen gennem sit arbejdsliv har opnået relevant praktisk erfaring og viden, er det muligt at få merit. Det reducerer studietiden. Erhvervsakademiet, som udbyder uddannelsen, vurderer, om den enkelte kan få merit for dele af studiet. En akademiuddannelse inden for det tekniske område kan f.eks. være i: Informationsteknologi Energiteknologi Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi Innovation, produkt og produktion Højteknologisk produktion herunder automatisering (under udvikling) Hvordan kan man tilpasse uddannelsen til jobbet? Der er stor fleksibilitet for både medarbejder og virksomhed i en akademiuddannelse. Det er muligt at sammensætte modulerne, så uddannelsen er relevant for begge parter. Undervisningen kan foregå både i dag- og aftentimer. Undervisningen kan også udbydes helt eller delvist som fjernundervisning inden for visse fag. Hvem betaler for uddannelsen? Akademimodulerne er delvist finansieret af det offentlige. Deltagerprisen er derfor kun en del af den reelle pris. De enkelte moduler koster mellem kroner og kroner i deltagerbetaling. Hvis virksomheden har bestemt, hvilken akademiuddannelse medarbejderen skal tage, eller hvilke moduler uddannelsen skal bestå af, skal virksomheden betale uddannelsen. Det vil sige lønomkostninger og deltagerbetalingen. Medarbejderen skal i løbet af et modul på 10 ECTS-point typisk bruge otte-ti dage på undervisning og en dag til eksamen. Derudover skal medarbejderen bruge tid til forberedelse. Virksomheden kan få refusion til lønudgiften via Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis medarbejderen er i målgruppen for denne løntabsgodtgørelse, og hvis modulet ikke varer længere end otte uger og tre dage. Refusionen gives for undervisningsdage og de dage, hvor medarbejderen har orlov (fri) fra virksomheden for at studere eller skrive opgave. Refusionen udgør 80 pct. af dagpengesatsen. Læs mere på svu.dk eller kontakt det lokale erhvervsakademi Hvis det er medarbejderen, der har besluttet sig for at tage en akademiuddannelse eller et eller flere moduler, skal medarbejderen betale. I flere kompetenceudviklingsfonde er der mulighed for at søge om økonomisk støtte til akademimoduler, hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst. F.eks. har Industriens Kompetencefond, IKUF, forhåndsgodkendt akademimoduler på en række tekniske uddannelser. 6 7

6 En kompetencefond giver løntabsgodtgørelse på op til 85 pct. af medarbejderens løn, inklusiv feriepenge, Fritvalgs Lønkonto og arbejdsgiverbetalt pension. Medarbejderen skal dog også søge om SVU, som modregnes i kompensationen fra kompetencefonden. Læs mere på ikuf.dk og kompetencefonde.dk Når medarbejderen selv betaler, evt. med støtte fra en kompetencefond, omfatter det deltagerbetaling og de dage, der skal bruges på undervisning og evt. forberedelse. Medarbejderen skal ved hvert enkelt modul typisk bruge otte-ti dage på undervisning og en dag til eksamen. Medarbejderen kan få ekstra dage (orlov fra virksomheden) til at studere, deltage i gruppearbejde eller skrive opgave. På disse dage kan medarbejderen få SVU, som svarer til 80 pct. af dagpengesatsen. Vær dog opmærksom på, at adgangen til SVU afhænger af medarbejderens uddannelsesniveau. Hvis man mangler faglig viden for at tage en akademiuddannelse? Der er mulighed for at tage korte studieforberedende moduler på erhvervsakademierne. De tæller ikke med i akademiuddannelsen, men kan være nødvendige for at begynde på uddannelsen/modulet. Eksempler på studieforberedende moduler er: Indledende studieteknik Indledende teknisk matematik Indledende økonomisk matematik Indledende erhvervsøkonomi Indledende kemi. De indledende moduler afsluttes ikke med en prøve, men der kan udstedes et kursusbevis. Medarbejderen kan også supplere den tekniske viden med AMU-kurser forud for akademiuddannelsen. Læs mere på amukurs.dk Hvor finder man mere information om akademiuddannelserne? ug.dk au-guiden.dk smartlearning.dk Man kan maile, chatte, sms e og ringe til E-vejledningen og få svar på spørgsmål om akademiuddannelserne: vejledning.dk facebook.dk/evejledning Læs mere på svu.dk. Brydes en akademiuddannelse op i enkeltmoduler, kan finansieringen variere mellem de enkelte moduler. Så kan nogle moduler (bestemt af virksomheden) betales af virksomheden, mens andre moduler finansieres gennem kompetencefonden, som medarbejderen er omfattet af. Hvordan foregår tilmelding? Tilmelding sker via det enkelte erhvervsakademi eller professionshøjskole, som udbyder den konkrete uddannelse. På side 10 finder du kontaktoplysninger på alle relevante erhversakademier og professionshøjskoler. 8 9

7 Kontakt et af landets erhvervsakademier: Erhvervsakademi Aarhus Sønderhøj Viby J. eaaa.dk Erhvervsakademi Dania Minervavej Randers SØ eadania.dk Erhvervsakademi Lillebælt Munke Mose Allé Odense C eal.dk Erhvervsakademi Kolding Skamlingvejen Kolding iba.dk Erhvervsakademi Midt Vest Gl. Landevej Herning eamv.dk Erhvervsakademi Sjælland Maglegårdsvej Roskilde easj.dk KEA Københavns Erhvervsakademi Guldbergsgade 29N 2200 Kbh N. kea.dk EA SydVest Spangsbjerg Kirkevej Esbjerg easv.dk Cphbusiness Landemærket København K cphbusiness.dk UCN Act2learn Lindholm Brygge Nørresundby ucnact2learn.dk Vær opmærksom på, at der løbende bliver udviklet nye tilbud om akademiuddannelser og moduler. Inden længe kommer f.eks. et tilbud om delautorisationer. Kontakt nærmeste erhvervsakademi for at høre nærmere

8 Automation og drift Alle moduler kan tages enkeltvis. For at få en fuld akademiuddannelse, skal man tage moduler, der svarer til mindst 60 ECTS. (Uddannelsen er under udvikling. Der tages forbehold for ændringer) Obligatoriske moduler El-teknologi og integrerede automatiske enheder Automation og design af automatiske enheder 20 ECTS Industri Design og opbygning af automatiske enheder Moduler efter frit valg. Evt. virksomhedsrelaterede emner 20 ECTS Offshore olie og gas Maskinteknologi Drift og vedligehold Sikkerhed Energiteknologi Alle moduler kan tages enkeltvis. For at få en fuld akademiuddannelse, skal man tage moduler, der svarer til mindst 60 ECTS. Obligatoriske moduler Energiteknik, traditionelle og nye energiformer Energianalyser og energiforbrugsberegning Byggeteknik Varmeteknik, indeklima og bygningsautomation Energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder Energirigtig projektering 40 ECTS Valgfrie moduler (Der skal opnåes mindst ) Procesanlæg, dataopsætning og energiteknisk automation VE modul Solcelle VE Varmepumpe VE Biomassekedler og ovne VE Solvarme 12 13

9 Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi Alle moduler kan tages enkeltvis. For at få en fuld akademiuddannelse, skal man tage moduler, der svarer til mindst 60 ECTS. Procesteknologi Måleteknik Procesteknik Moduler efter frit valg Laboratorieteknologi Obligatoriske moduler Forsøgs- og projektstyring Proces og metode 20 ECTS Bioteknologi Analytisk kemi Moduler efter frit valg Fødevareteknologi Mikrobiologi og hygiejne Fødevarekemi Fødevareteknologi 1 Valgmoduler Analytisk kemi Bioteknologi Fødevarekemi Fødevareteknologi Genteknologi Kemi og kemisk regning Mikrobiologi og hygiejne Måleteknik Procesteknik Eget valg Vælg selv moduler fra oversigten over moduler 15 Moduler fra andre akademiuddannelser Højst

10 Innovation, produkt og produktion Alle moduler kan tages enkeltvis. For at få en fuld akademiuddannelse, skal man tage moduler, der svarer til mindst 60 ECTS. Innovation Innovationsledelse Konceptudvikling Valgmoduler Obligatoriske moduler Projektledelse Organisering Anvendt økonomi 20 ECTS Moduler efter frit valg Produktion Produktionsoptimering Kvalitetsoptimering med Six Sigma Moduler efter frit valg 1 Produktionsoptimering Kvalitetsoptimering med Six Sigma Innovationsledelse Konceptudvikling Iværksætteri i praksis Kvalitet/Miljø/Sikkerhed Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis 16 17

11 Informationsteknologi Alle moduler kan tages enkeltvis. For at få en fuld akademiuddannelse, skal man tage moduler, der svarer til mindst 60 ECTS. Softwareudvikling Videregående programmering Grundlæggende systemudvikling Videregående systemudvikling Modellering Moduler efter frit valg Obligatoriske moduler Grundlæggende programmering Netværk og operativsystemer Grundlæggende database 20 ECTS Webudvikling Grundlæggende systemudvikling Brugsvenlighed og grafisk design Web-programmering, client-side Web-programmering, server-side Modellering Systemadministration Web-programmering server-side Systemdrift Grundlæggende it-sikkerhed Videregående it-sikkerhed Moduler efter frit valg Valgmoduler Videregående programmering Grundlæggende systemudvikling Videregående systemudvikling Brugervenlighed og grafisk design Videregående it-sikkerhed Programmering af mobile enheder Distribueret programmering Videregående database Embedded software Web-programmering, client-side Web-programmering, server-side Systemdrift Grundlæggende it-sikkerhed Embedded software Modellering Infrastrukturarkitektur Eget valg Vælg selv moduler fra oversigten over moduler Moduler fra andre akademiuddannelser 15 Højst

12 Klar til fremtiden? Bliv teknisk dygtigere med enkeltmoduler eller en hel akademiuddannelse. En akademiuddannelse er en videregående uddannelse, der kan tages på deltid. Det betyder, at du kan passe jobbet samtidig med, at du uddanner dig. Videreuddannelse styrker både medarbejdere og virksomheder. Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard København V di.dk Dansk Metal Nyropsgade København V danskmetal.dk

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Giv os uddannelser, vi kan bruge FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Indledning Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fremlægger her en række bud

Læs mere

Havnen. Metallere knokler milliarder af kroner hjem. HUSVINDMØLLER Nordjyske smede laver strøm i baghaven

Havnen. Metallere knokler milliarder af kroner hjem. HUSVINDMØLLER Nordjyske smede laver strøm i baghaven 1 2 3 4 OPSAGT? KOM HURTIGT VIDERE MED METAL JOBSTARTER MAGASINET FRA DANSK METAL MAJ 2014 Havnen Metallere knokler milliarder af kroner hjem DIT ARBEJDSMILJØ DE UDSATTE UNGE Sådan sikrer du dine unge

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder progress Practice Strategy Relationships CERTIFICATION structure Personale ledelse Public Affairs Projekt ledelse MEDICO- OG Viden- og innovationsledelse Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice IBC Kurser Retailakademi Hos IBC Kurser tilbyder vi dig kurser, efteruddannelse og netværk som skaber værdi i din virksomhed Grundl. voksenuddannelse Butiksmedhjælper Salgsassistent Akademiuddannelse Diplomuddannelse

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere