Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S af 23. maj 2012 udbød indklagede, Danmarks Radio, som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en rammeaftale om leje af lys- og gripudstyr. Rammeaftalen var opdelt i fem delaftaler, og det maksimale antal leverandører pr. delaftale var tre. Rammeaftalen havde en anslået samlet værdi på mellem mio. kr. og mio. kr. Tilbudsfristen var den 4. juli Den 19. juni 2012 indgav klagerne, LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS, klage til Klagenævnet for Udbud. Klagen blev således modtaget af klagenævnet før udløbet af tilbudsfristen. Klagerne fremsatte ved klagens indgivelse den 19. juni 2012 anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 1, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 24. juli 2012 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning, idet klagenævnet ikke fandt betingelsen om»fumus boni juris«opfyldt. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstand:

2 2. Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets art. 2 ved inden den 26. juni 2012 at have nægtet at oplyse tilbudsgiverne om, hvilken betydning indklagede under vurderingen af de modtagne tilbud i henhold til underkriteriet pris til det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil tillægge de tilbudte priser (i) for delaftale 1 på 347 produkter fordelt på 28 kategorier, (ii) for delaftale 2 på 319 produkter fordelt på 22 kategorier, (iii) for delaftale 3 på 186 produkter fordelt på 25 kategorier, (iv) for delaftale 4 på 9 produkter fordelt på 1 kategori og (v) for delaftale 5 på 21 produkter fordelt på 2 kategorier. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder Udbudsbekendtgørelsen af 23. maj 2012 indeholder bl.a. følgende:»ii.1.5 Kort beskrivelse af kontrakten Rammeaftalen for leje af lys- og gripudstyr skal løfte Ordregivers behov for leje af lys- og gripudstyr i de kommende 2 år. Rammeaftalen er opdelt i fem delaftaler: 1) Film, Feature, dokumentar og ENG/EFP produktioner 2) Tv-studieproduktioner, koncerter samt events 3) Musik, events og underholdning 4) Grip til Tv-studieproduktioner, koncerter samt events 5) Grip til Film, Feature, dokumentar og ENG/EFP produktioner «I udbudsbetingelserne står der:» 2.1 Beskrivelse af rammeaftalen Hver delaftale evalueres separat af Ordregiver og en Tilbudsgiver, som byder på flere delaftaler, kan derfor ikke afgive kombinationstilbud, dvs. tilbud, hvor indfrielsen af vilkår er betinget af, at Tilbudsgiver vinder mere end en delaftale. Ordregiver vil i tilbudsevalueringen se bort fra sådanne bindinger/forudsætninger. 2.2 Kontraktindgåelse og ordretildeling Ordregiver har, iht. Udbudsdirektivets art. 32, stk. 4, til hensigt at indgå rammeaftale med 3 leverandører for hver af de 5 delaftaler, forudsat at

3 3. der modtages et tilstrækkeligt antal konditionsmæssige, forskriftsmæssige og antagelige tilbud. 6.3 Tilbudsevaluering (tildelingskriterium) Konditionsmæssige, forskriftsmæssige og antagelige tilbud fra egnede Tilbudsgivere vil efter den indledende vurdering blive gjort til genstand for Ordregivers evaluering. Tilbud vil blive evalueret i forhold til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«i henhold til Udbudsdirektivets art. 53, stk. 1, litra a og art. 53, stk. 2. Der vil blive identificeret ét økonomisk mest fordelagtigt tilbud for hver af de 5 delaftaler Underkriterier Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive identificeret ved anvendelse af nedenstående underkriterier, hvor vægtningen af hvert underkriterium er angivet. UNDERKRITERIER Delaftale 1 Film, Feature, dokumentar og ENG/EFP produktioner Underkriterier Vægtning i % Kort beskrivelse Vurderingsgrundlag Service 25 % Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af krav relateret til service Bilag 1.2 og Bilag 1.3 Pris 40 % Underkriteriet pris vurderes på baggrund af følgende tre parametre: Bilag 1.5 Tilbudsgivers pris for leje af udstyr vægter 65 % i den samlede vurdering af pris Tilbudsgivers pris

4 4. for leje af tekniske produktionsmedarbejdere vægter 20 % i den samlede vurdering af pris. Tilbudsgivers pris for transport vægter 10 % i den samlede vurdering af pris Tilbudsgivers pris for forsikring vægter 5 % i den samlede vurdering af pris. Samarbejde 30 % Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af samarbejde Sortiment 5 % Vurderes på baggrund af antal produkter Bilag 1.4 Bilag 1.5 UNDERKRITERIER Delaftale 2 - Tv-studieproduktioner, koncerter samt events Underkriterier Vægtning i % Kort beskrivelse Vurderingsgrundlag Service 20 % Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af krav relateret til service Bilag 2.2 og Bilag 2.3

5 5. Pris 40 % Underkriteriet pris vurderes på baggrund af følgende fire parametre: Bilag 2.5 Tilbudsgivers pris for leje af udstyr vægter 30 % i den samlede vurdering af pris Tilbudsgivers pris for leje af tekniske produktionsmedarbejdere vægter 60 % i den samlede vurdering af pris. Tilbudsgivers pris for transport vægter 5 % i den samlede vurdering af pris Tilbudsgivers pris for forsikring vægter 5 % i den samlede vurdering af pris. Samarbejde 15 % Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af samarbejde Sortiment 25 % Vurderes på baggrund af antal produkter Bilag 2.4 Bilag 2.5

6 6. UNDERKRITERIER Delaftale 3 Musik, events og underholdning Underkriterier Vægtning i % Kort beskrivelse Vurderingsgrundlag Service 20 % Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af krav relateret til service Bilag 3.2 og Bilag 3.3 Pris 55 % Underkriteriet pris vurderes på baggrund af følgende fire parametre: Bilag 3.5 Tilbudsgivers pris for leje af udstyr vægter 30 % i den samlede vurdering af pris Tilbudsgivers pris for leje af tekniske produktionsmedarbejdere vægter 60 % Tilbudsgivers pris for transport vægter 5 % i den samlede vurdering af pris Tilbudsgivers pris for forsikring vægter 5 % i den samlede vurdering af pris.

7 7. Samarbejde 20 % Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af samarbejde Sortiment 5 % Vurderes på baggrund af antal produkter Bilag 3.4 Bilag 3.5 UNDERKRITERIER Delaftale 4 - Grip til Tv-studieproduktioner, koncerter samt events Underkriterier Vægtning i % Kort beskrivelse Vurderingsgrundlag Service 30 % Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af krav relateret til service Bilag 4.2 og Bilag 4.3 Pris 55 % Underkriteriet pris vurderes på baggrund af følgende tre parametre: Bilag 4.5 Tilbudsgivers pris for leje af udstyr vægter 90 % i den samlede vurdering af pris Tilbudsgivers pris for transport vægter 5 % i den samlede vurdering af pris Tilbudsgivers pris

8 8. for forsikring vægter 5 % i den samlede vurdering af pris. Samarbejde 15 % Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af samarbejde Bilag 4.4 UNDERKRITERIER Delaftale 5 Grip til Film, Feature, dokumentar og ENG/EFP produktioner Underkriterier Vægtning i % Kort beskrivelse Vurderingsgrundlag Service 30 % Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af krav relateret til service Bilag 5.2 og Bilag 5.3 Pris 40 % Underkriteriet pris vurderes på baggrund af følgende tre parametre: Bilag 5.5 Tilbudsgivers pris for leje af udstyr vægter 80 % i den samlede vurdering af pris Tilbudsgivers pris for transport vægter 15 % i den samlede vurdering af pris

9 9. Tilbudsgivers pris for forsikring vægter 5 % i den samlede vurdering af pris. Samarbejde 30 % Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af samarbejde Bilag 5.4 Hvert tilbud tildeles for hver enkelt delaftales underkriterium et antal point mellem 0 og 10 alt efter, i hvor høj grad tilbuddet samlet set opfylder kravene knyttet til de enkelte underkriterier. Underkriterier vedrørende»sortiment«evalueres dog særskilt som anført nedenfor i afsnit Underkriteriet»Pris«evalueres dog som særskilt anført nedenfor i afsnit Pointskalaen benyttes som anført herunder: 0 = Ikke tilfredsstillende 2,5 = Mindre tilfredsstillende 5 = Tilfredsstillende 7,5 = Meget tilfredsstilende 10 = Særdeles tilfredsstillende Alle hele værdier mellem 0 10 kan anvendes, fx gives en bedømmelse på 6 til en besvarelse, der vurderes at ligge et sted mellem tilfredsstillende og meget tilfredsstillende, men dog tættere på tilfredsstillende end på meget tilfredsstillende. Flere tilbud kan opnå samme karakter. Alle karakterpoint vægtes relativt i forhold til de i skemaerne ovenfor angivne vægte. Til orientering vil der ikke blive evalueret på minimumskrav (MK), da disse krav SKAL opfyldes af Tilbudsgiver, så ovennævnte opdeling vedrører udelukkende krav (K). Det vindende tilbud per delaftale er det, som samlet set opnår den højeste samlede pointscore for den respektive delaftale. Det skal understreges, at hver delaftale evalueres separat og en Tilbudsgiver, som byder på flere delaftaler, kan derfor ikke afgive kombinationstilbud, dvs. bud der er betinget af, at Tilbudsgiver vinder mere end

10 10. en delaftale, vil Ordregiver i tilbudsevalueringen se bort fra ift. sådanne bindinger/forudsætninger Særligt vedr. underkriteriet»pris« Delaftale 1 Film, Feature, dokumentar og ENG/EFP produktioner Det samlede pointtal for underkriteriet pris udregnes med 2 decimaler og beregnes på grundlag af en på forhånd fastlagt og offentliggjort vægtet pointtildeling. Tilbudsgiver bedes bemærke, at der er flere faner i bilag 1.5, der skal udfyldes, herunder at Tilbudsgiver skal angive 1) fabrikat og 2) egenskaber for det tilbudte udstyr. Prisen evalueres på en skala fra 0-10 Ordregiver har ret men ikke pligt til at afvise tilbud, som er unormalt lave. Vurderingen af, om et tilbud er unormalt lavt vil altid ske på baggrund af den samlede tilbudspris, jf. gældende regler og praksis herom. Før en eventuel afvisning af et tilbud som unormalt lavt vil Ordregiver give den pågældende Tilbudsgiver adgang til at udtale sig om grundlaget for prissætningen Delaftale 2 Tv-studieproduktioner, koncerter samt events Det samlede pointtal for underkriteriet pris udregnes med 2 decimaler og beregnes på grundlag af en på forhånd fastlagt og offentliggjort vægtet pointtildeling. Tilbudsgiver bedes bemærke, at der er flere faner i bilag 2.5, der skal udfyldes, herunder at Tilbudsgiver skal angive 1) fabrikat og 2) egenskaber for det tilbudte udstyr. Prisen evalueres på en skala fra 0-10 Ordregiver har ret men ikke pligt til at afvise tilbud, som er unormalt lave. Vurderingen af, om et tilbud er unormalt lavt vil altid ske på baggrund af den samlede tilbudspris, jf. gældende regler og praksis herom.

11 11. Før en eventuel afvisning af et tilbud som unormalt lavt vil Ordregiver give den pågældende Tilbudsgiver adgang til at udtale sig om grundlaget for prissætningen Delaftale 3 Musik, events og underholdning Det samlede pointtal for underkriteriet pris udregnes med 2 decimaler og beregnes på grundlag af en på forhånd fastlagt og offentliggjort vægtet pointtildeling. Tilbudsgiver bedes bemærke, at der er flere faner i bilag 3.5, der skal udfyldes, herunder at Tilbudsgiver skal angive 1) fabrikat og 2) egenskaber for det tilbudte udstyr. Prisen evalueres på en skala fra 0-10 Ordregiver har ret men ikke pligt til at afvise tilbud, som er unormalt lave. Vurderingen af, om et tilbud er unormalt lavt vil altid ske på baggrund af den samlede tilbudspris, jf. gældende regler og praksis herom. Før en eventuel afvisning af et tilbud som unormalt lavt vil Ordregiver give den pågældende Tilbudsgiver adgang til at udtale sig om grundlaget for prissætningen Delaftale 4 Grip til Tv-studieproduktioner, koncerter samt events Det samlede pointtal for underkriteriet pris udregnes med 2 decimaler og beregnes på grundlag af en på forhånd fastlagt og offentliggjort vægtet pointtildeling. Tilbudsgiver bedes bemærke, at der er flere faner i bilag 4.5, der skal udfyldes, herunder at Tilbudsgiver skal angive 1) fabrikat og 2) egenskaber for det tilbudte udstyr. Prisen evalueres på en skala fra 0-10 Ordregiver har ret men ikke pligt til at afvise tilbud, som er unormalt lave. Vurderingen af, om et tilbud er unormalt lavt vil altid ske på baggrund af den samlede tilbudspris, jf. gældende regler og praksis herom. Før en eventuel afvisning af et tilbud som unormalt lavt vil Ordregiver give den pågældende Tilbudsgiver adgang til at udtale sig om grundlaget for prissætningen.

12 Delaftale 5 Grip til Film, Feature, dokumentar og ENG/EFP produktioner Det samlede pointtal for underkriteriet pris udregnes med 2 decimaler og beregnes på grundlag af en på forhånd fastlagt og offentliggjort vægtet pointtildeling. Tilbudsgiver bedes bemærke, at der er flere faner i bilag 5.5, der skal udfyldes, herunder at Tilbudsgiver skal angive 1) fabrikat og 2) egenskaber for det tilbudte udstyr. Prisen evalueres på en skala fra 0-10 Ordregiver har ret men ikke pligt til at afvise tilbud, som er unormalt lave. Vurderingen af, om et tilbud er unormalt lavt vil altid ske på baggrund af den samlede tilbudspris, jf. gældende regler og praksis herom. Før en eventuel afvisning af et tilbud som unormalt lavt vil Ordregiver give den pågældende Tilbudsgiver adgang til at udtale sig om grundlaget for prissætningen.«i prislisterne for delaftale 1 3 skulle tilbudsgiverne anføre priser på: (i) (ii) (iii) leje af udstyr leje af tekniske produktionsmedarbejdere og transport I prislisterne for delaftale 4 5 skulle tilbudsgiverne anføre priser på: (i) (ii) leje af udstyr transport Delkriteriet»Pris for leje af udstyr«for udlejning af udstyr skulle tilbudsgiverne anføre priser på følgende: delaftale 1: delaftale 2: delaftale 3: delaftale 4: 347 udstyrstyper 319 udstyrstyper 186 udstyrstyper 9 udstyrstyper

13 13. delaftale 5: 21 udstyrstyper Priserne skulle oplyses for følgende lejeperioder: delaftale 1 og 5: Leje pr. dag og leje for 1 20 uger delaftale 2 4: Leje pr. dag og leje for dage For delaftale 1 og 5 skulle den oplyste leje pr. dag omfatte følgende: Leje pr. dag Antal Listepris for leje. pr. dag i DKK Tilbudt Rabat pr. dag i % Nettopris for leje pr. dag. i DKK Tilbudt forsikring angivet pr. dag i % af nettoprisen Forsikringsum for leje af udstyr pr. dag. i DKK For delaftale 1 og 5 skulle lejen for 1 uge og efterfølgende uger omfatte følgende: Leje for 1 uge Faktor Nettopris for leje for 1 uge i DKK Tilbudt forsikringssats angivet i % af nettoprisen Forsikringsum for leje af udstyr i 1 uge i DKK For delaftale 2 4 skulle den oplyste leje pr. dag omfatte følgende: Leje pr. dag Antal Listepris for leje. pr. dag i DKK Tilbudt Rabat pr. dag i % Nettopris for leje pr. dag. i DKK Tilbudt forsikring angivet pr. dag i % af nettoprisen Forsikringsum for leje af udstyr pr. dag. i DKK For delaftale 2 4 skulle lejen for 1 dag og efterfølgende dage omfatte følgende:

14 14. Faktor Nettopris for leje for 2 dage i DKK leje for 2 dage Tilbudt forsikringssats angivet i % af nettoprisen Forsikringsum for leje af udstyr i 2 dage i DKK Delkriteriet»Pris for transport«for delaftale 1 og 5 skulle tilbudsgiverne afgive følgende priser: Lokation Transportform Pris Differentierede priser Varevogn under til DR-byen 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til DR-byen Lastbil over 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] Varevogn under til TV-byen 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til TV-byen Lastbil over 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] Varevogn under til Aarhus 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til Aarhus Lastbil over 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] Lokation Transportform Pris Samme (enslydende) priser til DR-byen, TV-byen Varevogn under og Aarhus 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til DR-byen, TV-byen og Aarhus Lastbil over 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] For delaftale 2 4 skulle tilbudsgiverne afgive følgende priser: Lokation Transportform Pris Differentierede priser Varevogn under til DR-byen 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til DR-byen Lastbil over 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver]

15 15. til DR-byen Sættevogn [Udfyldes af Tilbudsgiver] Varevogn under til TV-byen 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til TV-byen Lastbil over 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til TV-byen Sættevogn [Udfyldes af Tilbudsgiver] Varevogn under til Aarhus 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til Aarhus Lastbil over 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til Aarhus Sættevogn [Udfyldes af Tilbudsgiver] Lokation Transportform Pris Samme (enslydende) priser til DR-byen, TV-byen Varevogn under og Aarhus 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til DR-byen, TV-byen og Aarhus Lastbil over 3500kg [Udfyldes af Tilbudsgiver] til DR-byen, TV-byen og Aarhus Sættevogn [Udfyldes af Tilbudsgiver] Indklagede modtog den 11. juni 2012 en række spørgsmål fra klagerne. Klagerne anførte:» I den forbindelse skal jeg venligst anmode om DR s besvarelse af de stillede spørgsmål senest den 14. juni 2012, kl. 12:00, idet mine klienter ellers ikke vil have tilstrækkelig tid til udarbejdelse af tilbud inden tilbudsfristens udløb den 4. juli 2012, kl. 10:00, og herunder til at stille supplerende spørgsmål til udbudsmaterialet inden den 20. juni 2012, kl. 10:00. Såfremt DR ikke besvarer mine klienters spørgsmål fyldestgørende inden for den anførte svarfrist har mine klienter ingen anden mulighed end at indgive klage til Klagenævnet for Udbud med påstand om, at Klagenævnet annullerer den igangværende udbudsprocedure.«

16 16. Indklagede besvarede spørgsmålet vedrørende pris for leje af udstyr fordelt på lejeperioder i dokumentet»spørgsmål, svar og berigtigelser«af 14. juni 2012:»Spørgsmål 9: Hvorledes vægtes de oplyste lejepriser i tilbudsskemaet i bilag 3.5, fordelt på 39 lejeperioder og 186 produkter? Svar: DR vægter tilbudsgivernes lejepriser på de enkelte produkter fordelt på forskellige lejeperioder lige.«indklagede besvarede spørgsmålene vedrørende pris for transport den 14. juni 2012 således:»spørgsmål 13: I tilbudsskemaet i bilag 3.5 skal tilbudsgiverne under fanen, Transport, anføre differentierede priser på transport til de 3 lokationer, (i) DR Byen, (ii) TV Byen og (iii) Aarhus, fordelt på de 3 transportformer, (i) Varevogn under kg, (ii) Lastbil over kg og (iii) Sættevogn, således 9 differentierede priser. Endvidere skal tilbudsgiverne anføre en enhedspris for transport til de 3 lokationer, således uanset transportform. Hvorledes skal de 9 differentierede priser vægtes over for de 3 enhedspriser? Svar: DR vægter ikke summen af de 9 differentierede priser overfor summen af de 3. Tilbudsgiverne opnår derfor point på baggrund af den samlede prissætning på transport til de forskellige lokationer fordelt på forskellige transporttyper, differentierede priser og enhedspriser. Spørgsmål 14: Hvorledes skal de 9 differentierede priser og de 3 enhedspriser vægtes indbyrdes? Svar: DR vægter de 9 differentierede priser og de 3 enhedspriser lige.«klagerne svarede derefter indklagede i af 14. juni 2012:» Det er min vurdering, at DR i hovedsagen helt har undladt at besvare de stillede spørgsmål med den skadevirkning, (i) at tilbudsgiverne vil have vanskeligt ved at afgive tilbud på det samme entydige grundlag, (ii) at

17 17. tilbuddene derfor heller ikke vil være sammenlignelige, og (iii) at DR som følge heraf ikke vil kunne sammenligne tilbuddene objektivt i henhold til de fastsatte underkriterier til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. På dette grundlag vil mine klienter som varslet i min skrivelse af 11. ds. indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Jeg finder det mest hensigtsmæssigt, at DR forinden får lejlighed til at gøre sig bekendt med klagens påstande og anbringender, hvorfor DR vil modtage udkast til klageskrift senest mandag den 18. ds., kl. 15:00. Formålet hermed skal være, at DR inden tirsdag den 19. ds., kl. 12:00 gives mulighed for af egen drift at annullere det igangværende udbud. «Ved af 15. juni 2012 meddelte indklagede, at denne ikke havde til hensigt at annullere udbudsproceduren, og klagen blev som tidligere nævnt indbragt for klagenævnet den 19. juni Ved en opdatering af 26. juni 2012 det vil sige efter klagenævnets modtagelse af denne klage offentliggjorde indklagede en tilføjelse til svaret ad spørgsmål 9:»Ad besvarelse af spm. 9 DR skal i henhold til besvarelsen af spm. 9 understrege, at DR, som angivet i besvarelsen, vægter tilbudsgivernes lejepriser på de enkelte produkter/udstyrstyper fordelt på forskellige lejeperioder lige overfor hinanden. DR gør opmærksom på, at prisbilagenes opbygning understøtter en sådan ligelig vurdering. Ud fra angivelsen af»antal«som værende 1 for alt udstyr vil en evaluering kunne se sådan ud: Tilbudsgiver A tilbyder udstyrstype X til en listepris for leje pr. dag på 100 kr. med en tilbudt rabat pr. dag på 20 %. Nettoprisen for leje pr. dag for udstyr X er således 80 kr. Tilbudsgiver A tilbyder udstyrstype Y til en listepris for leje pr. dag på 120 kr. med en tilbudt rabat pr. dag på 15 %. Nettoprisen for leje pr. dag for udstyr Y er således 102 kr. Idet antal for både udstyrstype X og Y er angivet som 1, vægtes prisen for udstyr X og Y lige 1:1 (Udstyr X: 1x80 kr. og udstyr Y: 1x102 kr.)

18 18. Tilbudsgiver A tilbyder udstyrstype X til en listepris på 100 kr. for leje i 1 dag med en rabatsats på 20 %. Nettoprisen er således 80 kr. Tilbudsgiver A tilbyder udstyrstype X for en lejeperiode på 2 dage med en faktor 1,8. Nettoprisen for leje i 2 dage bliver 144 kr. (dvs. 1,8 x 80 kr.). Da alle priserne vægtes lige, vil prisen for leje for 1 dag på 80 kr. vægte ligeligt med prisen på leje i 2 dage på 144 kr. Point gives på baggrund af den tilbudte pris pr. udstyrstype og pr. lejeperiode, dvs. point tildeles på baggrund af prisen for leje af udstyrstype X pr. 1 dag, pr. 2 dage, pr. 3 dage etc. Og det samme for udstyrstype Y, Z etc. Eks. Tilbudsgiver A tildeles for leje i 1 dag: udstyr X (6 point), udstyr Y (7 point), udstyr Z (5 point), etc. = (6+7+5)/3 = 6 point.«ved en opdatering af 26. juni 2012 offentliggjorde indklagede ligeledes en tilføjelse til svaret ad spørgsmål 13 og 14:»DR skal i henhold til besvarelsen af spm. 13 og 14 understrege, at alle tilbudsgivernes transportpriser vægtes ligeligt. Således vægtes ALLE transportpriser 1:1, hvilket både gælder for de 9 differentierede priser og de 3 enhedspriser. Som DR har beskrevet i besvarelsen af spm. 13, er der heller ikke tale om en vægtning af de differentierede priser overfor enhedspriserne. Der er tale om en sammenlægning (alle priser adderes) af samtlige transportpriser, uanset om disse udgør differentierede priser eller enhedspriser. Tilbudsgiver opnår således point på en skala fra 0-10 på baggrund af totalsummen af ALLE transportpriser. Eks. Tilbudsgiver A afgiver tilbud på transport til DR s oplistede lokationer (DR-byen, TV-byen og Aarhus) i bilag x.5. Tilbudsgiver A afgiver følgende tilbud: transport til DR-byen med transportformen 1)»varevogn under 3500 kg«= 200 kr., 2)»lastbil over 3500 kg«= 400 kr., 3)»sættevogn«= 100 kr. Tilbudsgiver A afgiver tilbud på transport til TVbyen med transportformen 4)»varevogn under 3500 kg«= 250 kr., 5)»lastbil over 3500 kg«= 450 kr. og 6)»sættevogn«= 150 kr. Tilbudsgiver A afgiver tilbud på transport til Aarhus med transportformen 7)»varevogn under 3500 kg«= 300 kr., 8)»lastbil over 3500 kg«= 500 kr. og 9)»sættevogn«= 200 kr. Tilbudsgiver A afgiver tilbud på enhedspris til 10) DR-byen = 200 kr., 11) TV-byen = 200 kr. og Aarhus = 200 kr. Tilbudsgiver A tildeles point på en skala fra 0-10 på baggrund af totalsummen af alle priser ( = 3150 kr.).«

19 19. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klagerne har gjort gældende, at indklagede inden klagens indgivelse den 19. juni 2012 nægtede at besvare klagernes spørgsmål om, hvorledes de mange tilbudte priser på udlejning af udstyr ville blive vurderet. Indklagede nægtede således at oplyse, om priserne for alle de udbudte udstyrstyper vægtede lige, eller om nogle udstyrstyper vægtede mere end andre. Indklagede nægtede ligeledes inden klagens indgivelse den 19. juni 2012 at oplyse, hvorledes de ni differentierede priser på transport vil blive vægtet over for de tre enhedspriser for transport. Først efter at klagerne havde indgivet klage til klagenævnet den 19. juni 2012, fandt indklagede den 26. juni 2012 anledning til at fremkomme med de hidtil tilbageholdte oplysninger om priselementernes indbyrdes betydning. Indklagede har gjort gældende, at indklagede allerede før klagens indgivelse den 19. juni 2012 i udbudsbetingelserne og i svarene på tilbudsgivernes spørgsmål på fyldestgørende vis og i overensstemmelse med udbudsdirektivets bestemmelser, herunder gennemsigtighedsprincippet i artikel 2, har oplyst tilbudsgiverne om underkriteriet»pris«. Indklagede har således oplyst, hvorledes priserne på leje af udstyr og transport vil blive vurderet inden for hver af de fem delaftaler, og indklagede har gennem besvarelsen af tilbudsgivernes spørgsmål givet tilbudsgiverne videre oplysninger end påkrævet. Indklagede har ved sin efterfølgende udsendelse af berigtigelsesdokument af 26. juni 2012 alene gentaget og eksemplificeret de allerede afgivne og fyldestgørende oplysninger i spørgsmål-, svar og berigtigelsesdokument af 14. juni 2012 og er således ikke først på dette tidspunkt fremkommet med de nødvendige oplysninger. Indklagede har på ingen måde nægtet at besvare klagernes spørgsmål under udbudsprocessen, men har afvist klagernes krav om at annullere udbudsprocessen for at undgå en klagesag. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 I kendelsen af 24. juli 2012 om opsættende virkning udtalte klagenævnet:

20 20.»Vedrørende betingelse nr. 1 (»fumus boni juris«) bemærker klagenævnet, at det fremgår af indklagedes svar af 14. juni 2012 og indklagedes tilføjelse hertil af 26. juni 2012, at indklagede ved evalueringen af delkriteriet»pris for leje af udstyr«til underkriteriet»pris«vil vægte priserne på alle udstyrstyper lige, og at indklagede vil vægte priserne for de forskellige lejeperioder lige. Indklagede har således oplyst, at der ikke er nogen udstyrstype eller nogen lejeperiode, som vægter mere end andre. På samme måde fremgår det af indklagedes svar af 14. juni 2012 på spørgsmål 13 og 14 samt indklagedes tilføjelse hertil af 26. juni 2012, at de henholdsvis 6 (delaftale 1 og 5) og 9 (delaftale 2 4) differentierede priser for transport vil vægte lige med de henholdsvis 2 (delaftale 1 og 5) og 3 (delaftale 2 4) enhedspriser for transport. Der er herefter ikke udsigt til, at klagernes påstande vil blive taget til følge. Da betingelse nr. 1 om»fumus boni juris«ikke er opfyldt, tillægger klagenævnet ikke klagen opsættende virkning.«som også tilkendegivet i kendelsen af 24. juli 2012 fremgår det af indklagedes svar af 14. juni 2012 og indklagedes eksemplificering heraf i svar af 26. juni 2012, at indklagede ville vægte alle udstyrspriser og priser for de forskellige lejeperioder lige, og at de differentierede priser og de angivne enhedspriser på transport ville vægte lige indbyrdes, og at de også ville vægte lige over for hinanden. Uden anden tilkendegivelse ville dette også være udgangspunktet. Af de grunde, der er anført i kendelsen af 24. juli 2012, og idet der ikke er fremkommet nye oplysninger til støtte for påstanden, tages påstanden ikke til følge. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke.

21 21. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 K E N D E L S E WelMed Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod Gentofte Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Retten i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 K E N D E L S E Berendsen Textil Service A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Frederikssund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021285 (Katja Høegh, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 13.juli 2010 K E N D E L S E Abena A/S og VTK A/S (advokat Claus Guldager, Aabenraa) mod Københavns Universitet (selv)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015216 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Knud Erik Busk) 27. marts 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015216 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Knud Erik Busk) 27. marts 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015216 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Knud Erik Busk) 27. marts 2008 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Esbjerg Kommune, Fredericia Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. J.nr.: 2011-024886

Klagenævnet for Udbud J. J.nr.: 2011-024886 Klagenævnet for Udbud J. J.nr.: 2011-024886 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen og Trine Heidemann Garde) 10. januar 2013 K E N D E L S E Vas-dk (selv) mod Ikast-Brande Kommune (selv) Indklagede, Ikast-Brande

Læs mere

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde)

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) J.nr.: 2014-0037797 /2014-7611 9. oktober 2014 K E N D E L S E ATKI A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 K E N D E L S E Ricoh Danmark A/S (advokat Troels Wenzel Østergaard, Lyngby) mod Statens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022122 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 20. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022122 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 20. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022122 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 20. juli 2011 K E N D E L S E Kijana Vikarservice (selv) mod Jysk Fællesindkøb v/favrskov Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015) K E N D E L S E Stadsing A/S (advokat Mikki Nielsen, Aalborg) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 K E N D E L S E Tødin A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Tønder Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022790 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 K E N D E L S E Kailow Graphic A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025454 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 28. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025454 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 28. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025454 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 28. februar 2012 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10201 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 31. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10201 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 31. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10201 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 31. maj 2016 K E N D E L S E Holm & Halby A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Region Midtjylland (selv)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere