7701_7702_IDV_UVN_0315.indd :25:42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42"

Transkript

1 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd :25:42

2 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english...page _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:42

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Motordelen får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Apparaten är endast avsedd att användas för tillberedning av olika livsmedel. 12. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 1 minut. Vänta minst 2 minuter innan apparaten används igen _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:42

4 13. Det är mycket viktigt att rengöra apparaten och dess tillhörande delar ordentligt efter användning, eftersom dessa kommer i kontakt med livsmedel. 14. Handskas försiktigt med apparaten, då kniven är mycket vass! Rör inte kniven under användning. Se till att varken fingrar eller redskap kommer i kontakt med kniven! Dra alltid ur kontakten innan rengöring. 15. Var extra försiktig om du har varm vätska i behållaren, eftersom det kan förekomma stänk. 16. Denna apparat är endast avsedd att användas för mixning av mindre mängder. 17. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 18. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 19. Apparaten är endast för privat bruk. 20. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Torka av stavmixern med en fuktig trasa innan användning. Stavmixern kan användas till att blanda, vispa och hacka snabbt och enkelt. Perfekt för puréer, soppor, dressingar, barnmat, milkshakes och såser, vispa grädde eller till att hacka nötter e d. 4 Stavmixern används i den medföljande behållaren men kan också användas i skålar, kannor eller grytor/kastruller. Om du använder den i annan skål eller kärl bör man vara försiktig för att undvika stänk. Om den ska användas direkt i grytor/kastruller ska du ta bort den från spisplattan så att inte mixern utsätts för höga temperaturer (max C) från kastrullens varma botten. 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd :25:42

5 A B E C J F G D I Beskrivning A. ON-knapp B. Turboknapp C. Motordel D. Mixerstav E. Hållare för visp F. Visp G. Lock till minihackarens skål H. Knivdel till minihackaren (ej synlig på bild) I. Minihackarens behållare 500 ml J. Behållare till stavmixer Användning Sätt på det löstagbara mixerskaftet på motordelen genom att försiktigt trycka fast mixerskaftet på motordelen tills det klickar fast. Anslut kontakten till ett vägguttag. Se till att sladden inte hänger i vägen. Sänk ned stavmixern i ingredienserna innan den startas för att undvika stänk. Tryck på ON-knappen och för försiktigt stavmixern upp och ned längs sidorna i roterande rörelser i bägaren. Tryck på turboknappen om du önskar högre hastighet _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:45

6 När man släpper ON-knappen eller turboknappen stannar motorn omedelbart. Håll in knappen i intervaller på ca 10 sekunder, släpp knappen ett kort ögonblick och starta igen. Fortsätt så tills du fått önskad konsistens. Eftersom stavmixern jobbar snabbt är det flesta ingredienser färdiga på under en minut, det är därför bra att arbeta i korta intervaller, speciellt i början när man inte är så van med stavmixern. Observera att stavmixern endast får användas kontinuerligt i max 1 minut vid mjuka råvaror och max 10 sekunder vid mixning av hårda råvaror. Pausa därefter i några minuter för att apparaten ska hinna svalna innan den startas igen. Efter användning tas stavmixern upp ur behållaren eller kärlet och kontakten dras ur. Mixerskaftet avmonteras genom att trycka på de två nedersta knapparna på motordelen och samtidigt försiktigt ta bort mixerskaftet. Därefter kan den sköljas under rinnande vatten. För rengöring av kniven används en mjuk diskborste och varmt vatten med diskmedel. Låt aldrig kniven ligga i vatten då vatten kan tränga in i höljet och skada kniven. Så används minihackaren Minihackaren är perfekt till att hacka råvaror så som kött, ost, lök, örter, vitlök, morötter, nötter etc. Ta bort plastskyddet från knivdelen. Obs: knivdelen är mycket vass! Ta aldrig direkt på knivbladen utan endast i plastdelen. Behållaren placeras på en plan yta vartefter knivdelen sätts på axeln i mitten av behållaren. Fyll på med de ingredienser som ska hackas. Sätt på locket och vrid medurs tills det klickar fast. Motordelen låses sedan fast på behållaren genom att försiktigt trycka ner den tills den klickar på plats. Minihackaren är avsedd att användas för mindre mängder och den får därför maximalt bearbeta i tabellen angivna mängder för att få ett tillfredsställande resultat, och för att undvika överbelastning av apparaten. Råvara Förberedelser Maxmängd Ca tid Kött Skärs i bitar à 2 cm 250 g 15 sek. Färska örter Sköljs och avtorkas 50 g 10 sek _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:45

7 Hasselnötter/ mandlar Ost Bröd Lök Ta enbart själva nöten och inte skalet Skärs i mindre tärningar Skärs i mindre tärningar Skalas och skärs i bitar à 2-3 cm 150 g 15 sek. 100 g 10 sek. 80 g 10 sek. 200 g 10 sek. Mjuk frukt Skärs i mindre bitar 200 g 10 sek. Mjöl 350 g 15 sek. Vatten 210 g Vitlök Skalas och delas 5-8 klyftor 5 sek. Morötter, råa Choklad Skalas och skärs i bitar à 1 cm Kyls och skärs i bitar à 1 cm 150 g 5 korta tryck och sek 50 g 5 korta tryck och 30 sek. VIKTIGT! För att undvika att skada kniv och behållare bör följande inte tillredas i minihackaren: korn, is, muskotnöt och kaffebönor. Skador som uppstått där av omfattas inte av reklamationsrätten. Sätt i kontakten i ett vägguttag. Starta apparaten genom att trycka på ONknappen och håll den intryckt så länge du önskar mixa. Det rekommenderas att starta med små korta tryck på knappen och därefter låta apparaten arbeta oavbrutet tills önskat resultat uppnåtts. Var dock uppmärksam på att minihackaren endast får köras kontinuerligt i max en minut åt gången vid mjuka råvaror och max 10 sekunder vid hårda råvaror. Därefter bör den svalna i några minuter innan användning. Under användning hålls motordelen med den ena handen och skålen/ behållaren med den andra handen. Efter användning tas motordelen bort från behållaren genom att trycka på de två knapparna nederst på motordelen. Därefter tas locket på behållaren bort och knivdelen avlägsnas försiktigt _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:45

8 VIKTIGT! Kniven är mycket vass och ska därför hanteras med försiktighet. Ta aldrig av locket innan kniven står helt still. Så används vispen Vispen används endast för att vispa grädde, äggvitor, lättare smet som t ex pannkakssmet eller kakmixer samt färdiga dessertmixer. Sätt vispen på visphållaren och montera därefter visphållaren på motordelen tills den klickar på plats. Placera vispen i behållaren innan apparaten startas. Tryck på ON-knappen för att starta vispningen. Notera: vispen får endast användas kontinuerligt i max 2 minuter. Efter användning tas vispen bort från motordelen genom att trycka på de två knapparna nederst på motordelen. Därefter tas vispen bort från hållaren. Dra ur kontakten. Rengöring och underhåll Motordelen får endast rengöras med en fuktig trasa eller hushållspapper. De övriga delarna diskas i varmt vatten eller i diskmaskin, förutom locket till minihackarens skål som handdiskas. Vid rengöring i diskmaskin ska delarna placeras i den övre korgen och aldrig i botten då den kraftiga värmeutvecklingen kan deformera plastdelarna. Plastdelarna kan missfärgas av t ex morötter. Smörj därför lite vegetabilisk olja på delarna innan de placeras i diskmaskinen. Viktigt! Motordelen får aldrig sköljas under rinnande vatten eller neddoppas i vatten eller andra vätskor. Motordelen får naturligtvis heller aldrig diskas i diskmaskinen. Notera: behållare och skål kan inte användas i mikrovågsugn _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:45

9 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica 7701, V ~ 500 W Rätt till löpande ändringar förbehålles _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:46

10 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Motordelen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Apparatets øvrige dele må ikke vaskes i opvaskemaskine. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Apparatet bør kun anvendes til tilberedning af levnedsmidler _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:46

11 12. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 1 minut, vent derefter mindst 2 minutter inden apparatet tages i brug igen. 13. Det er meget vigtigt at rengøre apparatet og beholderen omhyggeligt efter brug, eftersom de kommer i kontakt med levnedsmidler. 14. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er meget skarp! Rør ikke kniven, mens den er i brug. Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven! Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden kniven rengøres, 15. Vær ekstra omhyggelig når der er varme væsker i beholderen, da der kan forekomme stænk op over kanten. 16. Dette apparat er kun beregnet til miksning af mindre mængder. 17. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 18. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 19. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 20. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:46

12 Før brug Stavblenderen tørres af med en fugtig klud inden brug. Stavblenderen purerer, blender, pisker og hakker fødevarer lynhurtigt og let. Velegnet til f.eks. saucer, supper, dressinger, diæt- og babymad, cocktails, sorbetis osv., til at hakke nødder og lignende eller til at piske f.eks. flødeskum. Stavblenderen bruges i det medfølgende bæger, men kan også anvendes i en hvilken som helst skål, kande eller gryde. Ved brug i skål eller gryde, skal der dog udvises forsigtighed for at undgå stænk. Ved brug direkte i gryde, skal denne dog fjernes fra komfuret, således at stavblenderen ikke udsættes for overophedning (max C) fra grydens varme bund. A B E C J F G D I 12 Beskrivelse A. ON-knap B. Turbo-knap C. Motordel D. Stavblender E. Holder til piskeris F. Piskeris G. Låg til minihakker skål H. Knivdel til minihakker (ikke synlig på illu) I. Minihakker skål 500 ml J. Bæger til stavblender 500 ml 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd :25:49

13 Sådan bruges stavblenderen Montér det aftagelige blenderskaft på motordelen ved at trykke blenderskaftet fast på motordelen, indtil det klikker på plads, hvorefter blenderen er korrekt monteret. Sæt stikket i stikkontakten og tænd for stikkontakten. Sørg for at ledningen ikke kommer i vejen. Stavblenderen nedsænkes i ingredienserne, før den startes, herved undgås stænk. Tryk på ON-knappen og før forsigtigt stavblenderen op og til siderne i langsomme, roterende bevægelser. For valg af højeste hastighed kan vælges turbo-knappen. Når ON-knappen eller turbo-knappen slippes, stopper motoren øjeblikkeligt. Hold knappen inde i intervaller på ca. 10 sekunder, slip knappen et kort øjeblik og start igen. Fortsæt på denne måde, indtil ingredienserne har den ønskede konsistens. Da stavblenderen arbejder meget hurtigt de fleste ting er færdige på under 1 minut er det en god idé kun at arbejde med den i korte intervaller: specielt i den første tid, hvor man endnu ikke er fortrolig med stavblenderen. Bemærk dog, at stavblenderen kun må køre kontinuerligt i max. 1 minut ved bløde fødevarer og max. 10 sekunder ved hårde fødevarer, hvorefter den skal hvile i nogle minutter for afkøling, før den genstartes. Efter brug tages stavblenderen op af kanden eller skålen, stikkontakten slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Stavblenderen afmonteres ved at trykke på de to knapper nederst på motordelen og derefter fjerne blenderskaftet, hvorefter det kan skylles under rindende vand. Til rengøring af kniven anvendes en blød opvaskebørste og varmt sulfovand. Lad aldrig kniven ligge i vand, idet vand vil trænge ind i lejet ved kniven og ødelægge dette. Sådan bruges minihakkeren Minihakkeren er velegnet til at hakke fødevarer såsom kød, ost, løg, krydderurter, hvidløg, gulerødder, nødder, mandler, bønner osv. Fjern plastikhætten fra knivdelen. Bemærk: Knivdelen er meget skarp! Tag aldrig direkte på knivbladene, men udelukkende på plastikdelen. Skålen placeres på en plan overflade, hvorefter knivdelen anbringes på akslen i midten af skålen. Påfyld nu de ingredienser, der skal hakkes. Sæt låget på og drej med uret, indtil der lyder et klik. Motordelen låses herefter fast på skålen ved at trykke motordelen ned, indtil den klikker på plads. Minihakkeren er beregnet til mindre portioner, og der må derfor maksimalt bearbejdes de i tabellen angivne mængder, da hakkeresultatet ellers ikke bliver tilfredsstillende, og der er risiko for overbelastning af apparatet _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:49

14 Vejledende mængder og tilberedningstider: Type Tilberedelse Max. mængde Ca. tid Kød Krydderurter Hasselnødder/ mandler Ost Brød Løg Blød frugt Skæres i stykker à 2 cm Skylles, ribbes og tørres godt Kun selve nødden og ikke skallen Skæres i mindre tern Skæres i mindre tern Pilles og skæres i stykker à 2-3 cm Skæres i mindre stykker 250 g 15 sek. 50 g 10 sek. 150 g 15 sek. 100 g 10 sek. 80 g 10 sek. 200 g 10 sek. 200 g 10 sek. Mel 350 g 15 sek. Vand 210 g Hvidløg Pilles og deles i fed 5-8 fed 5 sek. Gulerødder, rå Chokolade Skrælles og skæres i stykker à 1 cm Afkøles i frostrum og skæres i stykker à 1 cm 150 g 5 korte tryk og sek 50 g 5 korte tryk og 30 sek. 14 VIGTIGT! For at undgå beskadigelse af lejer, kniv og beholder, bør følgende ikke benyttes i minihakkeren: Korn, is, muskatnød og kaffebønner. Skader opstået som følge heraf er ikke omfattet af reklamationsretten! Sæt stikket i en stikkontakt. Apparatet tændes ved at trykke på ON-knappen, og arbejder så længe denne holdes inde. For valg af højeste hastighed kan vælges turbo-knappen. Det anbefales at starte med små, korte tryk på knappen og derefter lade apparatet arbejde uafbrudt, indtil den ønskede finhedsgrad er opnået. Vær dog opmærksom på, at minihakkeren kun må køre kontinuerligt i max. ét minut ad gangen ved bløde fødevarer og max. 10 sekunder ved hårde fødevarer, hvorefter den skal afkøle i nogle minutter inden yderligere brug. 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd :25:49

15 Under brug holdes motordelen med den ene hånd og skålen med den anden hånd. Efter brug fjernes motordelen fra skålen ved at trykke på de to knapper nederst på motordelen, hvorefter motordelen kan fjernes. Stikkontakten slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Herefter tages låget af skålen og knivdelen fjernes forsigtigt. VIGTIGT! Kniven er meget skarp og skal derfor omgås med forsigtighed. Tag aldrig låget af og afmontér aldrig kniven, før kniven står helt stille! Sådan bruges piskeriset Piskeriset anvendes kun til at piske flødeskum, æggehvider, lette deje som pandekagedej eller kageblandinger samt færdige dessertblandinger. Sæt piskeriset på piskeris-holderen og montér derefter piskerisholderen på motordelen, indtil den klikker på plads. Placér piskeriset i skålen, før motordelen tændes. Tryk på ON-knappen for at tænde for piskeriset. Bemærk: Piskeriset må kun køre kontinuerligt i max. 2 minutter. Efter brug fjernes piskeriset fra motordelen ved at trykke på de to knapper nederst på motordelen, hvorefter piskeris og -holder kan fjernes fra motordelen. Stikkontakten slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Herefter fjernes holderen fra piskeriset. Rengøring og vedligeholdelse Motordelen må kun tørres af med en blød, let fugtig klud eller med køkkenrulle. De øvrige dele vaskes af i varmt vand eller i opvaskemaskine, undtagen låget til minihakkerens skål, der skal vaskes af i hånden. Ved vask i opvaskemaskine skal delene placeres i øverste kurv, aldrig i bunden, hvor den kraftige varmeudvikling i nogle tilfælde kan deformere plastdelene. Plastikdelene kan blive misfarvede af farvede fødevarer som f.eks. gulerødder. Smør derfor lidt vegetabilsk olie på delene, før de sættes i opvaskemaskinen _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:49

16 VIGTIGT! Motordelen må aldrig skylles under rindende vand eller neddyppes i vand eller andre væsker. Således må motordelen naturligvis heller ikke vaskes i opvaskemaskinen! Bemærk: Beholder og skål kan ikke anvendes i en mikrobølgeovn. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 7701, volt ~ 500 watt Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:49

17 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet er kun beregnet for tilberedning av mat. 12. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks. brukstid er 1 minutt og vent i minst 2 minutter før apparatet brukes igjen _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:49

18 Det er veldig viktig og rengjøre apparatet og tilbehøret ordentlig, da de er i berøring med mat. 14. Håndter apparatet med forsiktighet, da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven under bruk. Pass på at ikke fingre eller redskaper kommer i kontakt med kniven. Ta alltid støpslet ut av kontakten. 15. Vær forsiktig hvis du har varm væske i beholderen, da det kan sprute. 16. Dette apparatet er kun beregnet for bruk til miksing av mindre mengder. 17. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 18. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 19. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 20. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Stavmikseren tørkes av med en fuktig klut før bruk. Stavmikseren mikser, blender, pisker og hakker matvarer raskt og enkelt. Utmerket til f.eks sauser, supper, dressinger, barnemat, coctails, sorbet osv. Hakke nøtter o.l. eller til å piske f.eks krem. Stavmikseren kan brukes i medfølgende kanne, men kan også brukes i en hvilken som helst bolle, kanne eller gryte. Ved bruk i bolle eller gryte skal man være forsiktig for å unngå sprut. Ved bruk direkte i gryte skal denne fjernes fra komfyren slik at stavmikseren ikke utsettes for overoppheting (maks C) fra grytens varme bunn. 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd :25:49

19 A B E C J F G D I Beskrivelse A. ON- knapp B. Turbo- knapp C. Motordel D. Stavmikser E. Holder til visp F. Visp G. Lokk til minihakker bolle H. Knivdel til minihakker (ikke synlig) I. Minihakker bolle 500 ml J. Beger til stavmikser 500 ml Slik brukes stavmikseren Montér det avtagbare blenderskaftet på motordelen ved å trykke blenderskaftet fast på motordelen inntil det klikker på plass og blenderen er klar til bruk. Sett støpslet i kontakten og pass på at ikke ledningen kommer i veien. Stavmikseren senkes ned i ingrediensene for å unngå at det spruter. Trykk på On-knappen og før forsiktig stavmikseren opp og til sidene i langsomme roterende bevegelser _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:53

20 Når ON- knappen slippes stopper motoren øyeblikkelig. Hold knappen inne i intervaller på ca. 10 sekunder, slipp knappen et lite øyeblikk og start igjen. Fortsett på denne måten inntil ingrediensene har oppnådd ønsket konsistens. Stavmikseren arbeider veldig raskt de fleste ting er ferdig på under 1 minutt. Det er en god ide å kun jobbe i veldig korte intervaller; spesielt den første tiden når man enda ikke er fortrolig med stavmikseren. Merk også at stavmikseren kun skal kjøre kontinuerlig i maks 1 minutt med bløte matvarer og maks 10 sekunder med harde matvarer, deretter skal den hvile i noen minutter og avkjøles før man gjentar miksingen. Etter bruk tas stavmikseren opp av kannen eller bollen, stavmikseren slås av og støpslet tas ut av kontakten. Blenderskaftet demonteres med å trykke de to knappene nederst på motordelen og deretter fjerne blenderskaftet og skylle den under rennende vann. Til rengjøring av kniven brukes det en myk oppvaskbørste og varmt zalovann. La aldri kniven ligge i vann, da vann trenger inn i pakningen ved kniven og ødelegge den. Slik brukes minihakkeren Minihakkeren er velegnet til å hakke matvarer som kjøtt, ost, løk, krydderurter, hvitløk, gulrøtter, nøtter, mandler, bønner osv. Fjern plastikkhetten fra knivdelen. Merk: Knivdelen er veldig skarp! Ta aldri direkte på knivbladene, men på plastikkhetten. Bollen plasseres på en slett overflate og knivdelen settes på akselen midt i bollen. Fyll nå på de ingredienser som skal hakkes. Sett lokket på og drei med klokken inntil det vil høres et klikk. Motordelen låses deretter fast på bollen ved å trykke motordelen ned inntil det høres et klikk. Minihakkeren er beregnet til mindre posjoner og det må derfor maksimalt bearbeides i de angitte mengder som tabellen under viser, da resultatet ellers ikke blir tilfredsstillende og det er fare for overbelastning av apparatet. Veiledende mengder og tilberedningstider: Type Tilberedelse Maks. mengde Ca. tid Kjøtt Krydderurter Skjæres i stykker à 2 cm Skylles, ribbes og tørkes godt 250 g 15 sek. 50 g 10 sek _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:53

21 Hasselnøtter/ mandler Ost Hvitløk Gulrøtter, rå Løk Brød Bløte frukter Kun selve nøtten og ikke skallet Skjæres i mindre terninger Renskes og deles i fedd Skrelles og skjæres i stykker à 1 cm Renskes og skjæres i stykker à 2-3 cm Skjæres i mindre terninger Skjæres i mindre stykker 150 g 15 sek. 100 g 10 sek. 5-8 fedd 5 sek. 150 g 5 korte trykk og sek 200 g sek. 80 g 10 sek 200 g 10 sek Mel 350 g 15 sek Vann 210 g 15 sek Sjokolade Avkjøles i fryser og skjæres i stykker á 1 cm 50 g 5 korte trykk og 30 sek VIKTIG! For å unngå skade på pakninger, kniv og beholder bør følgende ikke brukes i minihakkeren: Korn, is, muskatnøtt og kaffebønner. Skader oppstått som følge av dette blir ikke dekket av reklamasjonsretten! Sett støpslet i kontakten. Apparatet slås på ved å trykke på moment knappen I eller II og arbeider så lenge denne holdes inne. Det anbefales å starte med små, korte trykk på knappen og deretter la apparatet arbeide uavbrudt inntil den ønskede finhetsgrad er oppnådd. Vær da oppmerksom på at minihakkeren kun må kjøre kontinuerligt i maks. et minutt om gangen med bløte matvarer og maks. 10 sekunder med harde matvarer, deretter skal den avkjøle noen minutter før den tas i bruk igjen. Under bruk holdes motordelen med den ene hånden og bollen med den andre. Etter bruk fjernes motordelen fra bollen ved å trykke de to knappene nederst på motordelen og motordelen kan nå fjernes. Deretter tas lokket av bollen og knivdelen fjernes forsiktig. VIKTIG! Kniven er veldig skarp og skal derfor brukes med forsiktighet. Ta aldri lokket av og demonter aldri denne før kniven har stoppet helt! _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:53

22 Slik brukes vispen Vispen brukes kun til å piske krem, eggehviter, lette deiger som pannekakerøre eller kakeblandinger og ferdige dessertblandinger. Sett vispen på vispeholderen og monter deretter vispen på motordelen inntil den klikker på plass. Sett vispen i bollen før motoren startes og trykk på ONknappen for å starte vispingen. Merk: Vispingen må kun kjøre i kontinuerlig i maks 2 minutter. Etter bruk fjernes vispen fra motordelen med å trykke på de to knappene nederst på motordelen og deretter kan visp og holder fjernes fra motordelen. Støpslet tas ut av kontakten og deretter fjernes holderen fra vispen. Rengjøring og vedlikehold Motordelen må kun tørkes med en myk, lett fuktig klut eller med tørkepapir. De øvrige deler vaskes i varmt zalovann eller i oppvaskmaskin, bortsett fra lokket till minikakkerbollen som vaskes for hånd. Ved vask i oppvaskmaskin skal delene plasseres i øverste kurv, aldri i bunnen hvor den kraftige varmeutviklingen i noen tilfeller kan deformere plastdelene. Plastdelene kan bli missfarget av fargede matvarer som f.eks gulrøtter. Smør derfor vegetabilsk olje på delene før de settes i oppvaskmaskinen. VIKTIG! Motordelen må aldri skylles under rennende vann eller dyppes i vann eller andre væsker. Motordelen må naturligvis heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen! Merk: Beholder og bolle kan ikke brukes i en mikrobølgeovn _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:53

23 Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Maridalsveien 15 E 0178 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica 7701, V ~ 500 watt Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:53

24 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Moottoriosaa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Sauvasekoittimen muita osia ei tule pestä astianpesukoneessa. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden valmistukseen _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:53

25 12. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoa. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 2 minuutin tauko. 13. Laite ja astia on erittäin tärkeää puhdistaa käytön jälkeen huolellisesti, koska ne molemmat ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. 14. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä terä on erittäin terävä! Älä koske terään käytön aikana. Varo, etteivät sormet tai mitkään esineet pääse kosketuksiin terän kanssa! Irrota pistotulppa aina pistorasiasta ennen terän puhdistusta. 15. Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi kuumia nesteitä, sillä ne saattavat roiskua astian reunan yli. 16. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan pienien määrien sekoittamiseen. 17. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 18. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 19. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 20. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:53

26 Ennen käyttöä Pyyhi sauvasekoitin ennen käyttöönottoa nihkeällä liinalla. Sauvasekoitin soseuttaa, sekoittaa, vatkaa ja hienontaa elintarvikkeet nopeasti ja kätevästi. Se soveltuu esimerkiksi kastikkeiden, keittojen, salaatinkastikkeiden, peston, dieetti- ja vauvanruokien, juomien, sorbettien sekä pirtelöiden valmistukseen, pähkinöiden ja muiden vastaavien rouhimiseen sekä esimerkiksi kerman vaahdottamiseen. Sauvasekoitinta voi käyttää sen mukana toimitettavassa astiassa sekä missä tahansa kulhossa, kannussa tai kattilassa. Jos käytät sauvasekoitinta kulhossa tai kattilassa, noudata erityistä varovaisuutta sekoitettavien ainesten roiskumisen välttämiseksi. Jos käytät sauvasekoitinta kattilassa, nosta kattila pois liedeltä, jotta kattilan kuuma pohja ei kuumenna sauvasekoitinta liikaa (enimmäislämpötila C). A B E C J F G D I 26 Kuvaus A. ON-painike B. Turbopainike C. Moottoriosa D. Sauvasekoitin E. Vispilän pidike F. Vispilä G. Teholeikkurin kulhon kansi H. Teholeikkurin teräosa 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd :25:56

27 (ei näy kuvassa) I. Teholeikkurin kulho 500 ml J. Sauvasekoittimen ja vispilän astia 500 ml Sauvasekoittimen käyttö Kiinnitä irrotettava sekoitinvarsi moottoriosaan painamalla sitä varovasti, kunnes se naksahtaa paikoilleen. Laite on nyt käyttövalmis. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Varmista, ettei johto ole sauvasekoittimen tiellä. Upota sauvasekoitin roiskumisen estämiseksi ainesten joukkoon ennen laitteen käynnistämistä. Paina ON-painiketta ja kuljeta sauvasekoitinta hitain pyörivin liikkein varovasti ylös ja alas sekä sivuille. Suurimman mahdollisen nopeuden voit valita turbopainikkeella. Moottori pysähtyy välittömästi, kun ON-painike tai turbopainike vapautetaan. Pidä painiketta alas painettuna noin kymmenen sekunnin ajan kerrallaan, vapauta se hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen. Jatka näin, kunnes ainesten koostumus on halutunlainen. Koska sauvasekoitin on erittäin nopea, haluttu lopputulos syntyy useimmiten alle minuutissa. Tämän vuoksi laitetta kannattaa käyttää lyhyissä erissä. Erityisen tärkeää tämä on ensimmäisillä käyttökerroilla, jolloin laite ei ole vielä tuttu. Huomaa myös, että pehmeitä elintarvikkeita käsiteltäessä sauvasekoittimen yhtäjaksoinen käyttöaika on enintään minuutti ja kovia elintarvikkeita käsiteltäessä enintään 10 sekuntia. Tämän jälkeen laitteen on annettava jäähtyä muutaman minuutin ajan, ennen kuin se käynnistetään uudelleen. Nosta sauvasekoitin käytön jälkeen kannusta tai kulhosta ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Irrota sekoitinvarsi painamalla moottoriosan alaosassa olevia kahta painiketta ja ottamalla varsi sen jälkeen varovasti irti. Huuhtele sekoitinvarsi juoksevalla vedellä. Puhdista terä pehmeällä tiskiharjalla ja lämpimällä astianpesuainevedellä. Terää ei saa liottaa, koska vesi pääsee tällöin terän laakeriin ja laakeri vaurioituu. Teholeikkurin käyttö Teholeikkuri soveltuu lihan, juuston, sipulin, mausteyrttien, valkosipulin, porkkanoiden, pähkinöiden, manteleiden, papujen ja muiden elintarvikkeiden hienontamiseen. Poista teräosan muovisuojus. Tärkeää: Teräosa on erittäin terävä! Tartu terän muoviosaan, älä milloinkaan itse terään. Aseta kulho tasaiselle alustalle ja kiinnitä teräosa kulhon keskellä olevaan akseliin. Lisää hienonnettavat ainekset kulhoon. Sulje kansi kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se naksahtaa kiinni _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:56

28 Kiinnitä tämän jälkeen moottoriosa kulhoon painamalla sitä varovasti, kunnes se naksahtaa paikoilleen. Teholeikkuri on tarkoitettu pienehköjen annosten hienontamiseen. Oheisessa taulukossa on ilmoitettu ne eri ainesten enimmäismäärät, jotka teholeikkuri pystyy käsittelemään ilman, että lopputuloksen laatu kärsii ja laite on vaarassa ylikuumentua. Ohjeellisia määriä ja käsittelyaikoja: Aines Esivalmistelut Enimmäismäärä Aika Liha Mausteyrtit Hasselpähkinät ja mantelit Leikataan 2 cm:n paloiksi Huuhdellaan, irrotetaan varsista ja kuivataan huolellisesti Vain itse pähkinät ja mantelit, ei kuorta 250 g n. 15 sekuntia 50 g n. 10 sekuntia 150 g n. 15 sekuntia Juusto Leikataan 100 g n. 10 sekuntia pienehköiksi kuutioiksi Leipä Leikataan 80 g n. 10 sekuntia pienehköiksi kuutioiksi Sipuli Kuoritaan ja 200 g n. 10 sekuntia leikataan 2-3 cm:n paloiksi Pehmeät hedelmät Leikataan 200 g n. 10 sekuntia pienehköiksi paloiksi Jauhot 350 g n. 15 sekuntia Vesi 210 g Valkosipuli Raaka porkkana Suklaa Kuoritaan ja erotetaan kynsiksi Kuoritaan ja leikataan 1 cm:n paloiksi Jäähdytetään kovaksi ja paloitellaan 1 cm:n paloiksi 5-8 kynttä n. 5 sekuntia 150 g 5 lyhyttä painallusta, ja n sekuntia 50 g 5 lyhyttä painallusta, ja n. 30 sekuntia _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:56

29 TÄRKEÄÄ! Jotta laakerit, terä ja kulho eivät vaurioituisi, teholeikkurilla ei saa hienontaa seuraavia aineksia: jyvät, jää, muskottipähkinät ja kahvipavut. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet näiden ainesten käsittelemisestä! Liitä pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä laite painamalla ON-painiketta. Laite käy niin kauan kuin pidät painikkeen sisään painettuna. Suurin mahdollinen nopeus voidaan valita turbopainikkeella. Paina painiketta aluksi muutaman kerran lyhyesti ja sen jälkeen yhtäjaksoisesti, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Huomaa kuitenkin, että pehmeitä elintarvikkeita käsiteltäessä teholeikkurin yhtäjaksoinen käyttöaika on enintään minuutti ja kovia elintarvikkeita käsiteltäessä enintään 10 sekuntia. Tämän jälkeen laitteen on annettava jäähtyä muutaman minuutin ajan, ennen kuin se käynnistetään uudelleen. Pidä laitteen käydessä toisella kädellä kiinni moottoriosasta ja toisella kädellä kulhosta. Irrota moottoriosa käytön jälkeen kulhosta painamalla moottoriosan alaosassa olevia kahta painiketta. Irrota pistotulppa pistorasiasta. Avaa tämän jälkeen kulhon kansi ja poista teräosa varovasti. TÄRKEÄÄ! Terä on erittäin terävä, minkä takia sitä on käsiteltävä varovaisesti. Älä poista kantta tai teräosaa, ennen kuin terä on pysähtynyt kokonaan! Vispilän käyttö Vispilä soveltuu ainoastaan kerman ja munanvalkuaisten vaahdottamiseen. Lisäksi sillä voi sekoittaa kevyitä taikinoita kuten pannukakku- tai kakkutaikinaa tai valmiita jälkiruoka-aineksia. Kiinnitä vispilä pidikkeeseen ja pidike sen jälkeen moottoriosaan niin, että se lukittuu paikoilleen. Pane vispilä astiaan, ennen kuin käynnistät moottoriosan. Käynnistä vispilä painamalla ON-painiketta. Tärkeää: Käytä vispilää yhtäjaksoisesti enintään 2 minuutin ajan. Irrota käytön jälkeen vispilä pidikkeineen moottoriosasta painamalla moottoriosan alaosassa olevia kahta painiketta. Irrota pistotulppa pistorasiasta. Irrota tämän jälkeen vispilä pidikkeestä. Puhdistus ja hoito Puhdista moottoriosa pehmeällä, hieman nihkeällä liinalla tai talouspaperilla. Pese irralliset osat lämpimässä vedessä tai astianpesukoneessa, paitsi teholeikkurin kulhon kansi, joka tulee pestä _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:56

30 käsin. Astianpesukoneessa pestäessä osat on aina asetettava koneen yläosaan eikä koskaan alaosaan, jossa kuumuus voi vaurioittaa muoviosia. Voimakkaan väriset elintarvikkeet, kuten porkkana, voivat värjätä muoviosia. Voitele osat kasviöljyllä ennen niiden pesemistä. TÄRKEÄÄ! Moottoriosaa ei saa huuhdella juoksevalla vedellä eikä upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Näin ollen moottoriosaa ei myöskään saa pestä astianpesukoneessa! Tärkeää: Huomaa, että astia ja kulho eivät kestä mikroaaltouunia. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähkölaitteet ja elektroniset laitteet on kerättävä uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähkölaitteet ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystunnuksella, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 7701, V ~, 500 W 30 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd :25:56

31 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The motor section must not be immersed into water or other liquids. The other parts of the blender must not be washed in a dish washing machine. 5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 7. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 11. The appliance should only be used for preparation of food _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:56

32 12. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 1 minute, then wait at least 2 minutes before the appliance is used again. 13. It is very important to clean the appliance and the vessel carefully after use, since they both get into contact with food. 14. The appliance should be handled with care, as the knife is very sharp! Do not touch the knife while it is operating. Be careful that neither fingers nor utensils get into contact with the knife! Always pull out the plug before cleaning the knife. 15. Pay special attention when the vessel contains hot liquids, as drops over the rim may occur. 16. This appliance is only intended to blend small portions. 17. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 18. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 19. The appliance is for domestic use only. 20. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty _7702_IDV_UVN_0315.indd :25:57

33 Before use Wipe the hand blender with a moist cloth before use. The appliance mashes, blends, whips, and chops foods fast and easy. Well suited for e.g. sauces, soups, dressing, dietetic food and baby food, cocktails, sorbet ice, etc., for chopping nuts and similar and for whipping e.g. cream. The hand blender is used with the enclosed cup but can be used in any bowl, jug or pot. Be careful when using the hand blender in a bowl or pot due to potential splashing. When using the hand blender directly in a pot, remove the pot from the stove to prevent the hand blender from overheating (max C) from the hot base of the pot. A B E C J F G D I Description A. ON-button B.Turbo button C. Motor part D. Hand blender E. Whisk holder F. Whisk G. Lid for mini chopper bowl H. Knife part for mini chopper (not visible on the fig.) I. Mini chopper bowl 500 ml J. Cup, 500 ml, for blender _7702_IDV_UVN_0315.indd :26:00

34 How to use the hand blender Mount the removable blending shaft on the motor part by pressing it onto the motor part until it engages (you hear a click sound) and the blender is correctly positioned. Apply the plug to a power socket and switch on. Make sure that the power cord does not get in the way. Lower the hand blender into the ingredients before you switch it on in order to avoid splashing. Press the ON-button and carefully work the hand blender upwards and to the sides in slow, rotating movements. For highest speed select the turbo button. When the ON-button or the turbo button is released, the motor will stop immediately. Press the button at intervals of about 10 seconds, release the button for a moment and restart. Continue in this way until all ingredients have got the texture you want. Because the hand blender works very quickly most ingredients are done in less than 1 minute we recommend that you activate the appliance only for short intervals, especially at first when you are not yet familiar with it. Note that the hand blender should only be activated continuously for max 1 minute when blending soft foods, and for max 10 seconds when blending solid foods. Allow the hand blender to rest and cool off for a couple of minutes before reactivating. After use, take the hand blender out of the jug or bowl, switch off the power, and remove the plug from the power socket. Separate the hand blender by pressing the two buttons at the bottom of the motor part and then remove the blending shaft. Rinse under running water. Use a soft brush and hot soapy water when cleaning the knife. Never soak the knife in water as water will penetrate into the bearing of the knife and damage it. How to use the mini chopper The mini chopper is well suited for chopping foods such as meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, nuts, almonds, beans, etc. Remove the plastic cap from the knife. Please note: The knife is very sharp! Never touch the knife directly only touch the plastic part. Place the bowl on a plane surface, and then place the knife on the shaft in the middle of the bowl. Add the ingredients to be chopped. Put on the lid and turn clockwise until it engages with a click. The mini chopper is designed for small portions and must be activated in accordance with the quantities stated in the table below. If not, the results may not be satisfactory and there is a risk of overloading the appliance _7702_IDV_UVN_0315.indd :26:00

35 Guiding quantities and cooking time: Type Preparation Maximum quantity Approx. time Meat Herbs Hazelnuts/almonds Cut into 2 cm pieces Rinse, string and dry well Only the nut itself and not the shell 250 g 15 sec. 50 g 10 sec. 150 g 15 sec. Cheese Cut into small cubes 100 g 10 sec. Bread Cut into small cubes 80 g 10 sec. Onion Soft fruit Peel and cut into 2-3 cm pieces Cut into small pieces 200 g 10 sec. 200 g 10 sec. Flour 350 g 15 sec. Water 210 g Garlic Peal and separate the cloves Carrots, raw Peel and cut into 1 cm pieces Chocolate Keep in freezer and cut into 1 cm pieces 5-8 cloves 5 sec. 150 g 5 short pushes and sec. 50 g 5 short pushes and 30 sec. IMPORTANT! To avoid damage to bearings, knife and container, please do not use the following foods in the mini chopper: Grain, nutmeg (whole), and coffee beans. Any resulting damage is not covered by the warranty! Apply the plug to a power socket. Switch on the appliance by pressing the ONbutton. The appliance is on as long as the button is pressed. In order to choose the highest speed, select the turbo button. We recommend that you start by pressing the button in short sequences and subsequently let the appliance work continuously until you have obtained the desired texture. However, _7702_IDV_UVN_0315.indd :26:00

36 note that the mini chopper must be activated continuously for a maximum of 1 minute at a time with soft foods, and max. 10 seconds with solid foods. Subsequently, the appliance must be allowed to cool off a couple of minutes before re-activating. Hold the motor part with one hand and the bowl with the other hand during use. After use remove the motor part from the bowl by pressing the two buttons at the bottom of the motor part and the motor part can be removed. Switch off the power and pull the plug from the power socket. Then take the lid off the bowl and remove the knife carefully. IMPORTANT! The knife is very sharp and must be handled with care. Never take the lid off and detach the knife before it has stopped completely! How to use the whisk The whisk is used only for whipping cream, egg whites, light dough such as pancake dough or cake mixtures, or ready-made dessert mixtures. Attach the whisk to the whisk holder, and then apply the whisk to the motor part until it engages in locked position. Place the whisk in the bowl before the motor part is activated. Press the ON-button to switch on the whisk. Note: The whisk may only be used continuously for max 2 minutes. After use, remove the whisk from the motor part by pressing the two buttons at the bottom of the motor part and the whisk and the holder can be removed from the motor part. Switch off the power and pull the plug from the power socket. Then detach the holder from the whisk. Cleaning and maintenance Only wipe the motor part with a soft, damp cloth or kitchen roll. The additional parts can be cleaned in hot soapy water or in the dishwasher, except from the mini shopper bowl that should be washed by hand. When cleaning in dishwasher, place the parts in the top basket, never at the bottom part, where the powerful heat development in some cases may cause deformation of the plastic parts _7702_IDV_UVN_0315.indd :26:00

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control //

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // first kitchen // stick mixer // Perfect for ice crushing // ICE CRUSHING PERFECT RESULT Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // 500 ml chopper // Extra large jar

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 Brugsanvisning dansk...side 3

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning

OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning OBH NORDICA 6768 OBH NORDICA Power Mix 200 Innan användning Läs igenom bruksanvisningen innan mixern används för

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Brugsanvisning DK (s. 3 18) Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Dansk De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 8. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 8. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning dansk...side 9 14 Bruksanvisning norsk...side 15 20 Käyttöohjeet suomi... sivu 21 27 Instruction manual english... page 28 33 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instructions of use

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

7949_KK_0115.indd 1 2015-04-10 13:01:05

7949_KK_0115.indd 1 2015-04-10 13:01:05 7949_KK_0115.indd 1 2015-04-10 13:01:05 Bruksanvisning svenska... sida 4 20 Brugsanvisning dansk... side 21 37 Bruksanvisning norsk... side 38 53 Käyttöohjeet suomi...sivu 54 71 Instruction manual english...

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere