LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen"

Transkript

1 LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p t o r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r T e k n o l o g i s k I n s t i t u t Å r h u s t i r s d a g d e n 5. a p r i l Fra strategi til ledelse forankring af lean i hele organisationen Ledelse og videreudvikling af en hverdags leankultur Produktudvikling med lean giver bonus på alle fronter Leanledelse, arbejdsglæde og virksomhedskultur Lean projektledelse, dokumentation og måling Lean som metode til strategisk ledelsesudvikling Konferencen for lean-managers, praktikere, kritikere og entusiaster Mød blandt andre: Jakob Brix Danielsen, Danaher Business System Leader Kasper Edwards, lektor DTU Management Klaus Lyck Petersen, Lean Management Coordinator Anders F. Liechti, Senior Manager Group Quality, FOSS Per Lindstedt, partner Value Model Michael B. Sørensen, Lean/Six Sigma Black belt, Factory & Unit Manager Alfa Lavel A/S Mads Brønden Wijngaard, Senior Director Merete Nørby, centerchef Berit Toft Christensen Lean Projektleder VELUX Accessories

2 Velkommen til LeanDagen 2010 i Taastrup og 2011 i Århus LeanDagen har fokus på at forbedre produktiviteten, uanset om det er i administrationen, produktionen eller udviklingsprocesserne - og på behovet for at have en ledelse, der goes to gemba og går foran som rollemodel i at få en tillidsfuld og omstillingsparat virksomhedskultur. Konferencen giver dig den sidste nye viden om at lede lean-projekter samt implementere, forankre og videreudvikle arbejdet. Endvidere ser vi på den nyeste forskning om sammenhæng mellem trivsel, lean og arbejdsglæde, så du får et solidt fundament for det videre arbejde med produktion, processer og medarbejdere. Du får rig lejlighed til faglig opdatering, får del i andres erfaringer med do s & dont s og brush-up på din lean-værkstøjskasse med ekspertindlæg, inspirerende cases og interaktive oplæg. På opfordring tilbyder vi nu også, at du kan pleje netværket og erfaringsudvekslingen yderligere på en netværksmiddag, som ligger i forlængelse af konferencen. Produktion eller administration? Du kan vælge mellem 4 forskellige spor på konferencen, som har afsæt i henholdsvis produktions- og administrationscases. 09:20 Fra strategi til ledelse forankring af lean i hele organisationen Når lean-tankegangen gennemsyrer den måde hele virksomheden optimerer sine processer for at opnå bedre kvalitet, levering, cost reduktion og innovation, kræver det, at organisationen/kulturen er gearet til det. n hør, hvordan man har forankret og videreudvikler lean i hele organisationen K E Y N O T E n Få indsigt i, hvordan rammerne er formaliseret og har skabt grundlag for en hverdags-kultur, hvor der arbejdes med lean værktøjskassen og resultaterne fastholdes n Fokus på Policy Deployment, Point of Impact handlingsplaner og Go to Gemba -lederskab samt brug af kaizen-events som understøttende redskaber i hele virksomheden på rejsen mod en organisation med et højt lean-modenhedsniveau Jakob Brix Danielsen, Danaher Business System Leader 12:40 Lean som metode til strategisk ledelsesudvikling løfter hele forretningen Vinderen af DI s Produktivitetspris 2010 har øget leveringskvaliteten med 100 %, time-to-market med 90 % og samtidig øget trivsel blandt medarbejderne. Ledelsesudviklingen er nøglen. Lederne uddannes på Solar Academy, og årlige målinger dokumenterer, at lean-ledere har medarbejdere, der i langt højere grad end tidligere, selvstændigt løser problemer og kommer med forbedringsforslag. n Få en introduktion til ledelsesprogrammet Solar Lean Academy n Rejsen fra lederen som ekspert til lederen som træner - tilgængelig og synlig hver dag n Betydningen af klar og hyppig kommunikation og ledercoaching på tværs af fag og afdelinger n Øget synlighed og bevidsthed om, hvilke personlige og faglige kompetencer, der er nødvendige hos chef og medarbejder Klaus Lyck Petersen, Lean Management Coordinator God fornøjelse! Tilmeld dig netværksmiddagen og få mere erfaringsudveksling Nu for 7. år i træk over 900 har allerede deltaget, og vi glæder os til også at byde dig og dine kolleger velkommen L e a n d a g e n / :20 Procesorienteret ledelseskultur hvordan får man initieret, udviklet og forankret procesledelse Den hurtigste løsning er ikke nødvendigvis den bedste løsning. Så hvordan får man ledelsen til at gå foran en forbedringskultur, der tænker de mest optimale forbedringer både på kort og langt sigt også selvom det måske på kort sigt er den mest omkostningstunge? n hvilken type ledelse kræver det at kunne videreudvikle en forbedringskultur ud over lean? Hvilke roller har organisationens spillere? K E Y N O T E n hvordan bevarer og udvikler vi leankulturen samtidig med vi holder den smidig og årvågen? n hvordan træner/coacher vi vores medarbejdere til bredt at tænke forbedringer frem for i veletablerede og succesfulde lean eller six sigma-procedurer? Mads Brønden Wijngaard, Senior Director

3 Spor A Strategisk forbedringsindsats med lean, six sigma og miljøoptimering 10:40 Der kan opnås store økonomiske, produktions- og miljømæssige gevinster, når lean, six sigma og miljøoptimering integreres. Dertil opnår man yderligere den fordel at imødekomme megatrenden blandt aktionærer og kunder om, at virksomhederne påtager sig et ansvar for deres rolle i det globale miljø. n Hør om den strategiske tilgang til forbedringer, og lean, six sigma og miljøforbedringer som redskaber hertil n Forebyggelse af suboptimering ved at løfte forbedringsprojekterne op over, og på tværs af afdelingerne n Få eksempler på, hvordan fokus på reducering af spild i et bredere perspektiv fører til oplagte besparelsespotentialer Palle Christoffersen, Senior Manager Arla Foods - Global Lean Management Spor C Hurtigere gennemløbstid, større fleksibilitet og høj læringskurve 14:00 FOSS har siden indførelsen af lean i produktionsudviklingsprocesserne i 2008 målt på resultaterne og de bliver bedre og bedre! n Få præsenteret metoden n hør om forudsætninger, implementering og resultater n Bliv skarp på ledelsens rolle fokus på uddannelse og topledelsens opbakning n Sådan sikrer man, at lean integreres i det daglige arbejde og ikke lanceres som et projekt Anders F. Liechti, Senior Manager Group Quality, FOSS Per Lindstedt, partner Value Model Spor B INTERAKTIVT OPLÆG: Leanledelse, arbejdsglæde og virksomhedskultur fokus på adfærd 10:40 Få indblik i, hvad der virker, når lean holder sit indtog i administrationen, og hvad der skal til, for at få det til at virke! Med afsæt i en lang række cases fremdrages essensen af, hvad det er for mekanismer i lean, der fortjerner ekstra opmærksomhed i forhold til at øge ejerskab, trivslen og produktiviteten blandt medarbejderne. n Sådan bidrager lean til at forbedre grundlaget for prioriteringer i spidsbelastninger og tage stress i opløbet n Hør, hvad det er, lean kan, som gør, at medarbejderne tager fælles ansvar for opgaveløsningen TAASTRUP: Kasper Edwards, lektor DTU Management Spor D Århus: Jacob Steendahl Nielsen, ph.d., ekstern lektor, indehaver Lean-Knowlegde Begge medforfattere til Lean og arbejdsmilljø Udvikling og ledelse af en leankultur på tværs af faglighed og kerneopgaver 14:00 Få indblik i et udfordrende forløb, hvor to afdelinger skulle vænne sig til at tale sammen hver dag, og hør, hvilke personlige og faglige kompetencer, der er kommet i højsædet, og hvordan man har lykkes med at etablere en leankultur i samarbejdet mellem forskellige afdelinger. TAASTRUP: Berit Toft Christensen, Lean Projektleder VELUX Accessories Jacob Steendahl Nielsen, ph.d., ekstern lektor, indehaver Lean-Knowlegde ÅRHUS: Michael B. Sørensen, Lean/Six Sigma Black belt, Factory & Unit Manager Ditte N. Lorentsen, Production Planner Ole Kempel, Supply Change Manager T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p t o r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r Å r h u s t i r s d a g d e n 5. a p r i l

4 Programoversigt 8:30 12:40 Lean som metode til strategisk ledelsesudvikling Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 9:00 Velkomst ved Anne Kristine Busch, projektleder Klaus Lyck Petersen, Lean Management Coordinator 9:05 Indledning ved dirigenten Ledelse og udvikling af en hverdags leankultur Lean er besluttet, implementeret og evalueret det er ved at blive hverdag og hvad så! Hvordan fastholdes en leankultur, og hvordan får man buy in fra alle relevante interessenter? Merete Nørby, centerchef 13:40 Pause med forfriskninger 14:00 2. runde. Vælg mellem: Spor C - Hurtigere gennemløbstid, større fleksibilitet og høj læringskurve Spor D - Udvikling og ledelse af en leankultur på tværs af faglighed og kerneopgaver 15:00 9:20 KEY NOTE: Fra strategi til ledelse løfter hele forretningen Pause med forfriskninger 15:20 KEY NOTE: Procesorienteret ledelseskultur forankring af lean i hele organisationen hvordan får man initieret, udviklet og forankret procesledelse Pause med forfriskninger 16:20 Dirigentens afrunding Jakob Brix Danielsen, Danaher Business System Leader Mads Brønden Wijngaard, Senior Director 10:20 10:40 1. runde. Vælg mellem: Spor A - Strategisk forbedringsindsats med lean, six sigma og miljøoptimering Spor B - Leanledelse, arbejdsglæde og virksomhedskultur fokus på adfærd Frokost tilmelding 11:40 16:30 Konferencen slutter netværksmiddagen begynder NB: separat tilmelding 16:30 Snacks og efterfølgende middag 18:30 Farvel og tak for denne gang Tilmelding til LeanDagen 2010/2011 o Torsdag den 28. oktober 2010,, Taastrup o Tirsdag den 5. april 2011,, Århus Tilmelding til spor: Skriv venligst bogstavet for de valgte spor i kasserne 1. person 2. person 3. person 10:40: Pris for arrangementet inklusive forplejning og dokumentationsmateriale kr ,- (plus moms) Netværksmiddag: kr. 450,- pr. deltager (plus moms) 1. person 14:00: 2. person 3. person Firma Firmaets CVR-nr. Firma tlf. nr. Adresse Postnr./by For offentlige virksomheder: EAN nr: 1. Navn Stilling Afdeling 2. Navn Stilling Afdeling 3. Navn Stilling Afdeling Evt. bemærkninger Jeg ønsker at modtage information vedr. konferencen pr. o o post o må gerne sende relevante tilbud og nyheder om andre konferencer, seminarer og kurser til denne adresse: o Jeg kan desværre ikke deltage på konferencen, men jeg ønsker at få tilsendt information om fremtidige arrangementer. o Netværksmiddag o Netværksmiddag o Netværksmiddag

5 taleroversigt Danaher Business System Leader Jakob Brix Danielsen Senior Manager, Group Quality Anders F. Liechti FOSS Lean Management Coordinator Klaus Lyck Petersen Lektor Kasper Edwards DTU Management Lean/Six Sigma Black belt, Factory & Unit Manager Michael B. Sørensen Centerchef Produktivitet Merete Nørby Partner Per Lindstedt Value Model Senior Manager Palle Christoffersen Arla Foods - Global Lean Management Production Planner Ditte N. Lorentsen Supply Change Manager Ole Kempel Ph.d. ekstern lektor, indehaver Jacob Steendahl Nielsen Lean-Knowlegde Lean Projektleder Berit Toft Christensen VELUX Accessories Senior Director Mads Brønden Wijngaard, tilbyder en rækker andre kurser og uddannelser, der måske kan have din interesse Læs mere på Gregersensvej 3, 2630 Taastrup Att. Call Center Sendes ufrankeret betaler portoen Sjælland USF B

6 LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p t o r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r T e k n o l o g i s k I n s t i t u t Å r h u s t i r s d a g d e n 5. a p r i l Fra strategi til ledelse forankring af lean i hele organisationen Ledelse og videreudvikling af en hverdags leankultur Lean projektledelse, dokumentation og måling Produktudvikling med lean giver bonus på alle fronter Leanledelse, arbejdsglæde og virksomhedskultur Lean som metode til strategisk ledelsesudvikling praktiske oplysninger Konferencen henvender sig til Lean Managers, eksperter og konsulenter, proceskonsulenter, afdelingschefer, logistikchefer, Supply Chain Managers, driftschefer, produktionschefer, TPM-ansvarlige, udviklingskonsulenter og andre med interesse for forankring og videreudvikling af lean Tid & Sted : Torsdag den 28. oktober 2010 Gregersensvej, 2630 Taastrup, Telefon Tirsdag den 5. april 2011 Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C, Telefon Pris Kr ,- pr. deltager (plus moms). Prisen inkluderer forplejning og adgang til materiale. Faktura og bekræftelse sendes efter modtagelse af tilmelding. Netværksmiddag: kr. 450,- pr. deltager (plus moms) Rabat Ved tre eller flere samtidige tilmeldinger fra samme virksomhed opnår I 10 % på den samlede faktura. Medlemmer af IDA Produktion & Logistik modtager 15 % rabat. Rabatterne kan ikke kombineres. Sådan tilmelder du dig lettest n Telefon n n n Send tilmeldingsblanketten NB! Tilmelding er bindende Afbestillingsbetingelser Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen betales 15 % af konferenceafgiften. Fra dette tidspunkt betales det fulde beløb. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at give din plads til en kollega. Yderligere oplysninger Anne Kristine Busch, 2010 Center for Uddannelse Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: Grafisk produktion: one2one

Marketingkoordinatoren

Marketingkoordinatoren Marketingkoordinatoren - faglig og personlig udvikling 6. - 7. m a j 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Udnyt synergien mellem kommunikation, marketing og salg! Fra massemarketing

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Torsdag den 16. april 2009

Torsdag den 16. april 2009 Torsdag den 16. april 2009 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Åbning af konferencen Tommy Krabbe Andersen, projektleder 09:05 Indledning ved dirigenten Charlotte Støvring, partner Støvring+Woodward

Læs mere

Er dit lager klar til fremtiden?

Er dit lager klar til fremtiden? Er dit lager klar til fremtiden? KONFERENCE OG WORKSHOPS Den 9. og 10. marts 2009 Teknologisk Institut TAASTRUP Ordrepluk! Sådan effektiviserer du den dyreste og væsentligste aktivitet på dit lager Voice-Pick

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Program. Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k72269 08:30 11:30. 11:30 Frokost. Indtjekning og morgenbuffet 09:00

Program. Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k72269 08:30 11:30. 11:30 Frokost. Indtjekning og morgenbuffet 09:00 Program 08:30 Indtjekning og morgenbuffet 11:30 11:30 Frokost 09:00 09:10 09:50 10:10 10:50 Velkommen til konferencen v. Anne Kristine Busch, projektleder Teknologisk Institut Produktchefens udfordringer

Læs mere

KoNFERENcE FoR. 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP. Sebastian Nybo. Tania ellis. finn lund Andersen. kjeld fredens

KoNFERENcE FoR. 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP. Sebastian Nybo. Tania ellis. finn lund Andersen. kjeld fredens hr-dagen 2011 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP Gitte Mandrup Torben Andersen Sebastian Nybo kim Møller Tania ellis finn lund Andersen årets KoNFERENcE FoR hr-professionelle kjeld fredens inge

Læs mere

markedsføringsdagen mobil markedsføring salgskampagner brugerinvolvering vækstmaskine Subscribers Rule Mød blandt andre: neuromarketing

markedsføringsdagen mobil markedsføring salgskampagner brugerinvolvering vækstmaskine Subscribers Rule Mød blandt andre: neuromarketing markedsføringsdagen 2009 forretningsmodeller Direct Marketing Mastermind Marketing langsigtede strategier brugerinvolvering neuromarketing eksekvering AdWords salgskampagner mobil markedsføring Subscribers

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Målgruppe: Controllere, chefcontrollere, økonomiansvarlige, konsulenter og andre medarbejdere fra økonomifunktionen CONTROLLEREN 2008

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts.

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts. HOTEL SCANDIC COPENHAGEN, KØBENHAVN DEN 21. & 22. april 2010 Målgruppe: Chefer, mellemledere og teamledere inden for kontaktcentre, call centre, kundeservice, Borgerservice, CRM, Helpdesk & Support, telemarketing

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS DAGEN 2012 14. juni 2012 Teknologisk Institut Taastrup

KOMMUNIKATIONS DAGEN 2012 14. juni 2012 Teknologisk Institut Taastrup KOMMUNIKATIONS DAGEN 2012 14. juni 2012 Teknologisk Institut Taastrup Strategisk kommunikation Cross-media strategi & cross-cultural communication Samspillet med HR, marketing og ledelsen Få konkrete værktøjer,

Læs mere