01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø."

Transkript

1 01/14 Side 19 DFK Konference: Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø

2 indhold 01/14 03 I 05 I 10 I 14 I 16 I 19 I 22 I 25 I 28 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36 I Årsberetning Af Ib Orlamundt, formand for DFK Fra papir til ipad praktisk kvalitetssikring Af Henrik Gudme, QA, Tech.Doc., Vestergaard Company A/S Etablering af et procesorienteret ledelsessystem Af Troels Ravn, Selvstændig konsulent, procesledelse og procesoptimering, RAVN Spectre godt klædt på til styrket CSR-indsats Interview med Mia Walde, CSR Manager i Spectre A/S Af salgs- og marketingkoordinator Helle Kjærgaard Grüner, Bureau Veritas Certification Når innovatører tænker standarder Interview med professor Søren Salomo, direktør for DTU Management Engineering ved DTU. Af freelancejournalist Morten Andersen, City Pressekontor DFK konference Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse Hotel Sorø Storkro, Sorø Når ingen må begå fejl, skal alle lære at blive bedre Sådan gjorde NOV Flexibles kvalitetsbaseret arbejde dokumenterbart Af Bryan Wall, HR Partner, National Oilwell Varco, Floating Production Flexibles Ledelsessystemer giver synlige resultater på bundlinjen Interview med Anne-Sophie Stokbro, kvalitets, miljø- og arbejdsmiljøchef i Berendsen Textil Service. Af Lisa Olufson, pressekonsulent i Dansk Standard. Giver kvalitets- og processystemer overhovedet værdi? Af civilingeniørstuderende Camilla Milling og civilingeniørstuderende Ditte Høybye, Danmarks Tekniske Universitet DFK konference i maj 2014 Virksomhedskonference med besøg på Fiberline Composites A/S, Middelfart Succes gennem professionel håndtering af kundekrav DFK Kvalitetsdage 2014 De bedste kvalitetschefer hvordan?. Tilbud til alle medlemmer af DFK Siden sidst Oversigt over leverandører, Velkommen til vore nye medlemmer, Søger du en kvalitetsmedarbejder?, Medlemmer søger nye udfordringer, Vil du med til en konference til halv pris? Generalforsamling 2014 Afholdes den 27. februar 2014 på Hotel Sorø Storkro, Sorø Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? få mere at vide På næste DFK konference Bagsiden Beskrivelse af konference den 27. februar 2014: Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Konferencen afholdes på Hotel Sorø Storkro, Sorø. Torsdag den 27. februar 2014 Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? få mere at vide På næste DFK konference Torsdag den 27. februar magasinet kvalitet 04/ 13

3 Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Stabil kvalitet AF Ib Orlamundt / Formand / DFK Ib Orlamundt formand for DFK IIII Et godt og stabilt år, hvor især håndtering og implementering af en række beslutninger afledt af medlemsundersøgelserne, har krævet en del ressourcer. I april blev DFK s nydesignede hjemmeside introduceret. I lyset af det store arbejde det er at få både design og indhold på plads for en ny hjemmeside, er det efterfølgende meget tilfredsstillende at konstatere, at tilbagemeldingerne fra medlemmerne har været positive. Samtidig med lanceringen af hjemmesiden blev DFK s nye Debatforum introduceret. Debatforum er stedet hvor medlemmer af DFK, kan drøfte emner vedr. kvalitetsstyring f.eks. omkring miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring, excellence og audit. Der er også mulighed for at hente gode kollegiale råd til udfordringer i det daglige arbejde, og i det hele taget drøfte de emner, der har din største interesse. Selvom der har været informeret flere gange om den nye facilitet, har det desværre vist sig, at DFK Debatforum ikke bliver anvendt som forventet. DFK s bestyrelse har derfor besluttet at lukke DFK Debatforum med udgangen af 2014, hvis interessen fortsat udebliver. Ligeledes i april måned introducerede vi en ny informationsservice, som både medlemmer og ikke-medlemmer gratis kan tilmelde sig. Nyhedsbrevet udsendes som mail ca. en gang om måneden eller efter behov, og giver aktuel information om bl.a. kommende DFK konferencer, stillingsopslag, Kvalitetsnetværk, EOQ, og andet relevant nyt. Stillingsannoncer har vi i årets løb haft flere af end tidligere. Det er en positiv fremgang, som angiveligt skyldes at flere har fået øjnene op for den unikke målrettede medlemskreds DFK giver adgang til. Jobprofiler på hjemmesiden er en nyskabelse. Her kan medlemmer, der af den ene eller anden grund søger nyt job, gøre sig synlige over for alle de mange inte- 01/14 magasinet kvalitet 3

4 årsberetning 2013 ressante virksomheder, som er medlemmer af DFK. Det er gratis at få sin jobprofil lagt på hjemmesiden. Medlemsstatus De senere år har vist en forholdsvis stabil udvikling i medlemstallet. Således også i Overordnet set får vi flere nye firmamedlemmer, mens antallet af personlige medlemmer daler. Bestyrelsen Efter en række år med næsten ingen udskiftning i bestyrelsen, har vi i 2013 oplevet en større udskiftning. Ved årets udgang er vi fuldtallige igen. Tre af medlemmerne er kommet til i årets anden halvdel. På hjemmesiden er der en oversigt over medlemmerne af bestyrelsen. Konferencer Det er meget tilfredsstillende, endnu engang at kunne konstatere at DFK s konferencer har været velbesøgte, og at de efterfølgende evalueringer fortsat er meget tilfredsstillende. Som vanligt blev den ene af de 4 årlige konferencer afholdt hos en virksomhed. Det var i det forgangne år Københavns Lufthavn, der havde stillet lokaler m.m. til rådighed. Det var et interessant besøg, ikke mindst fordi vi fik lov at holde konferencen i den gamle VL- terminal. De tre øvrige konferencer blev afholdt på Hotel Comwell Sorø Storkro, Odense Congres Center og Hotel Storebælt i Nyborg. Det samlede deltagerantal på de 4 konferencer blev på samme niveau som i 2012, nemlig godt og vel 300, hvilket er tilfredsstillende og stadig over middel. I bestyrelsen er vi glade for de mange tilbagemeldinger vi får ikke mindst på evalueringsskemaerne. Skemaerne bliver grundigt gennemarbejdet og danner et væsentligt grundlag for arbejdet med at videreudvikle konferencerne. Kvalitetsnetværk 2013 var året hvor vi tog hul på samarbejdet med en ny facilitator i DFK Netværksgrupperne. QMS-consult har påtaget sig opgaven og her ved årets udgang kan vi konstatere en udbredt tilfredshed med deres håndtering af opgaven. Vi glæder os alle til det fortsatte samarbejde i Samarbejdspartnere De gode relationer til samarbejdspartnere og annoncører er fortsat i Det bliver ofte fremhævet, at det er en stor fordel at have den direkte adgang til DFK s medlemskreds, ligesom medlemmerne får en nem adgang til en række leverandører. Oversigten over leverandører i Magasinet Kvalitet og på hjemmesiden får stadig nye annoncører, og flere markerer at de giver særlig rabat til DFK s medlemmer. Legater Også i 2013 havde vi mulighed for at uddele legater til unge som i deres uddannelse beskæftiger sig med kvalitetsstyring i væsentlig grad. I april tildelte vi 4 legatportioner til 4 velkvalificerede studerende. 3 fra Danmarks Tekniske Universitet og 1 fra Aalborg Universitet. Vi glæder os i bestyrelsen til at arbejde videre i 2014 med de mange spændende udfordringer som DFK bestyrelsesarbejdet giver. Tak for året der gik, og godt nytår til alle medlemmer af Dansk Forening for Kvalitet. IIII 4 magasinet kvalitet 01 / 14

5 fra papir til ipad Fra papir til ipad praktisk kvalitetssikring Papir, ringbind og rod afløst af elektronisk registrering. Dette er beretningen om hvordan vi kom derhen og hvilke sten der var på vejen. AF Henrik Gudme / QA, Tech.Doc., / Vestergaard Company A/S Henrik Gudme IIII Vestergaard Company producerer Ground Support Equipment til lufthavne over hele verden. Produkterne er højteknologiske kundetilpassede specialkøretøjer, med en salgspris på 2-6 millioner kroner. Vestergaard er klart førende på og velkendt i hele markedet for et meget højt kvalitetsniveau. Virksomheden er dog ikke kvalitetscertificeret og har aldrig været det. I mange år har vi haft lister i produktionen, hvor relevante data fra produktionen blev registeret. Lister udarbejdet i Word og sat i gule ringbind. Disse lister fungerede samtidig som checklister 01/14 magasinet kvalitet 5

6 fra papir til ipad havde man husket alt inden produktet blev sendt videre til næste afdeling. Listerne var efterhånden blevet til små arbejdsinstruktioner, for det var en nem måde at give nye medarbejdere viden om, hvordan vi gør tingene. Men disse instruktioner var ikke komplette, kun de enkle små instruktioner var der plads til på checklisterne, de større og måske vigtigere arbejdsinstruktioner fandtes et helt andet sted. Checklisterne var opstået over tid, og punkterne var mere udtryk for ting, der en gang var blevet glemt, end det var velovervejede lister over, hvad der var vigtigt at gøre, kontrollere eller registrere. Som så mange andre blev også Vestergaard ramt af krisen og oplevede i årene 2008 til 2010 at kunderne blev meget tilbageholdende med at afgive ordrer. Også ordrer som de helt åbenlyst så ud til at have behov for. Dette førte til en stor nedgang i omsætning og desværre også i antal ansatte. I 2011 oplevede vi en elastikeffekt. Pludselig ville alle have nyt udstyr, omsætningen skød i vejret og antallet af medarbejdere i produktionen voksede med knapt 50 procent i løbet at få måneder. Papir og ringbind var ikke længere nok. Den voldsomme pludselige vækst gjorde det meget tydeligt at papir og ringbind ikke længere var praktisk. Behovet for sikker genfinding af arbejdsinstruktioner blev tydelig. Spørgsmålet om, hvorfor vi registrerede noget og ikke andet, trængte sig mere og mere på. Der viste sig et stort behov for at kunne samle erfaringer, problemer og mangler knyttet til den enkelte ordre, på en enkel, sikker måde. Med andre ord var der et stort behov for at sikre og ikke mindst muliggøre en grundig opfølgning på den enkelte ordre, inden den forlod virksomheden. Efter mange overvejelser var det tydeligt at en grundig gennemarbejdet elektronisk løsning var den bedste vej at gå. Vi ville have et system, der var skræddersyet til vores produktion. Et system der kunne håndtere vores checklister, hvor vi kunne søge i de registrerede data, og som kunne gøre genfinding af arbejdsinstruktioner til en leg. 6 magasinet kvalitet 01 / 14

7 Samtidig ville vi have dokumentstyring på alle relevante dokumenter for produktionen. Efter at have fundet en samarbejdspartner afholdt vi en række interne workshops med interessenter for relevante afdelinger. Her fik vi kortlagt vores daværende dokument flow og arbejdede derfra videre hen imod, hvad vi så som et optimalt dokument flow for produktionen. Via disse workshops fik vi involveret repræsentanter fra hele organisationen. Krav til den elektroniske løsning Helt grundlæggende og helt åbenlyst stiller vi tre krav til enhver registrering. 1. Registeringen skal have et formål. 2. Registeringen skal være så nem at foretage at det faktisk sker. 3. Data fra registeringen skal være så let at genfinde at den bliver brugt. Systemet blev udarbejdet ud fra fire grundpiller: færdigt, og at alle punkter er afklaret inden produktet forlader virksomheden. Checkpunkter hvad er vigtigt? På checklisterne begyndte vi en udslusning af punkter, som ikke var kvalitetsbærende. Men samtidig ville vi gerne bevare checklisterne som en slags opskrift i punktform. En svær balance som vil være en never ending proces. En af fordelene ved at have opskriften i punktform er at overdragelse ved ferie og sygdom bliver langt lettere. Desuden er systemet et online system, så logistik og værkfører har dermed et næsten realtime indblik i hvor langt det enkelte produkt er. Sammenhæng adgang til instruktioner direkte fra checklister En af fordelene ved at punkterne i checklisterne danner en opskrift, er at der kan knyttes arbejdsinstruktioner direkte til de enkelte punkter. På den måde er instruktionerne altid lige ved hånden når de skal bruges. Fakta om Vestergaard Company A/S Vestergaard Company A/S blev grundlagt som Ingeniørfirmaet G. Vestergaard af Godtfred Vestergaard in Vestergaard Company A/S udvikler og producerer højteknologiske specialkøretøjer til servicering af fly i hele verden. Vestergaard Company er markedsledende og sætter standard for branchen med hensyn til kvalitet og funktionalitet. Vi er en international virksomhed i vækst, beskæftiger ca. 250 medarbejdere og har kontorer i Danmark, USA og fjernøsten. Vestergaard Company A/S har været kåret 4 gange som gazelle: I 2013, 2007, 1999 og Dataopsamling hvad skal registreres? Vi har valgt, at de komponenter der har type- og serienummer bliver registreret og bundet op på det enkelte ordrenummer. Dette gør det muligt at finde, hvilke ordrer der skal serviceres, hvis en underleverandør tilbagekalder et parti. De steder hvor tilspændingsmomentet er kritisk, registrerer vi hvilket moment der er spændt med. Afvigelser og mangler samlet oversigt Er der problemer med produktets tilblivelse, bliver disse problemer registreret, sammen med den historik, der opstår i forbindelse med løsningen. Det kan for eksempel være at en afdeling ikke kan montere en komponent, fordi denne er fejlbehæftet fra leverandøren. Produktet er dog nødsaget til at fortsætte til næste afdeling, og den manglende komponent må monteres senere i forløbet. Denne registrering løber på tværs af alle afdelinger og opsamles på et faneblad. Dette faneblad bliver dermed et vigtigt redskab for at sikre, at produktet er helt Implementering I januar indeværende år skød vi implementeringen i gang. Vi havde inden da testet forskellige tablets og undersøgt hvilken beskyttelse mod stød, støv og fugt vi kunne få til de enkelte tablets. Valget faldt på ipads med en solid kasse omkring. Vi lagde en strategi for implementering der kom til at bestå af seks elementer: 1. Inddragelse og medindflydelse fra de operationelle medarbejdere. Selve systemet var på plads, men spørgsmål om indhold, hardwaretype og diverse tilretninger fik brugerne stor indflydelse på. 2. Vi valgte at gå så langsomt frem, at vi hele tiden kunne yde en god, dybdegående og lynhurtig support. Det var vigtigt for os, at vi kunne reagere omgående, når der var ønsker om rettelse af indholdet, konstruktive forslag til ændringer i selve systemet eller blot behov for hjælp til brugen af såvel hardware som software. I 2013 er Vestergaard Company A/S blevet Sjællandsmester i Entrepreneur of the year Læs mere her: 01/14 magasinet kvalitet 7

8 fra papir til ipad Chassiserne kontrolleres efter hjemkomst, rapporten udfyldes online på ipad. 3. Vi valgte bevidst at starte i en afdeling, hvor vi forventede at medarbejderne ville forholde sig kritisk. Kunne vi overbevise dem, kunne vi overbevise alle. Det havde været langt nemmere at starte i en afdeling hvor vi vidste de ville være mere nysgerrige og mere positive. Men havde vi gjort det, ville vi møde modstanden senere. På denne måde kunne vi udrydde uhensigtsmæssigheder med det samme, og vi havde stadig fordelen af, at afdelingen fik en følelse af at være pionerer. 4. Denne afdeling var samtidig en afdeling, vi forventede kunne blive de bedste ambassadører, hvis vi først fik dem overbevist. Der er i afdelingen mange, der ikke er blege for at sige deres mening. Ved at få dem på vores hold og få dem til at tale positivt om systemet i resten af organisationen, fik vi gødet jorden. 5. Mange afdelinger blev efterhånden udstyret med ipad eller ny PC. Dette var nødvendig for vores elektroniske system, men mange afdelinger havde i forvejen et ønske om mere IT, og på denne måde fik vi de nye tiltag til at fremstå i et endnu mere positiv lys. 6. Vi rullede så langsomt ud, at de andre afdelinger begyndte at blive utålmodige for at det skulle blive deres tur. De første fem beskrevne tiltag havde efterhånd skabt et så positivt syn på projektet, at de afdelinger, der endnu ikke have fået systemet selv, begyndte at efterspørge det, og vi kunne på den baggrund sætte implementeringshastigheden op. Vi fik et pull i stedet for et push. Hvad kunne vi gøre bedre? På nuværende tidspunkt er de elektroniske checklister så godt som færdigimplementeret. Vi er mange erfaringer rigere, men især to stikker ud som noget, vi kunne have gjort bedre. 1. Da først implementeringsprocessen var i gang, var det svært at bevare entusiasmen hos den øvrige projektgruppe, der består af ledere og værkførere. Vi skulle fra starten have afsat tid til opfølgningsmøder. 2. I forhold til de operative medarbejdere har vi erfaret, at systemet er så intuitivt, at det har medført at oplæringen i virkeligheden ikke har været dyb nok. Medarbejderne har meget hurtigt taget systemet til sig, og vi har derfor først sent i forløbet set behovet for yderligere oplæring og skriftlige procedurer. Fremadrettet vil vi afholde små opdateringskurser, for at sikre at alle anvender systemet mest rationelt. Positive resultater Resultatet eller delresultatet, for vi forventer endnu mere i fremtiden, er først og fremmest en meget større bevågenhed i forhold til vores checklister. En meget større accept af vigtigheden af og villigheden til at foretage gode registreringer. En begyndende aflivning af smedens egne noter fordi al information er samlet, opdateret og let tilgængelig. Langsomt begynder også fordelene ved det samlede overblik at vise sig, de håndbårne gule sedler forsvinder, manglende punkter afsluttes i god tid og sidste øjeblikspanik undgås. IIII 8 magasinet kvalitet 04/ 13

9 Årets Nyhed til intropris! Deltag for kun kr ,- ekskl. moms ved tilmelding senest 1. marts 2014 Nye værktøjer til din udvikling Effektivisering og kvalitetsledelse Lige meget om virksomhedens effektiviseringsværktøjer hedder Lean, Six Sigma eller blot sund fornuft, kan virksomhedens kvalitetsledelse sikre, at hele effektiviseringspotentialet bliver indfriet. På det helt nye kursus Effektivisering og kvalitetsledelse kan du styrke sammenhængen i din virksomhed - endda til en særlig introduktionspris. Få nye værktøjer på kurser om kvalitet, miljø, arbejdsmiljø eller fødevaresikkerhed på Bureau Veritas Denmark Tlf Oldenborggade 1B DK-7000 Fredericia Vesterbrogade 149 DK-1620 København V Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding Vestkraftgade 1 DK-6700 Esbjerg

10 Etablering af et procesorienteret ledelsessystem Etablering af et procesorienteret ledelsessystem AF troels ravn / Selvstændig konsulent, procesledelse og procesoptimering / ravn CV: troels ravn Troels Ravn er selvstændig konsulent og har siden 2008 arbejdet med etablering af procesorienterede ledelsessystemer hos bl.a. A.P. Møller-Mærsk og LEGO Koncernen. Troels har en baggrund som civilingeniør og har arbejdet med processer, it og ledelse hos en række store danske og internationale virksomheder siden IIII I mellemstore og store virksomheder investeres i stigende omfang i bredt favnende, procesorienterede ledelsessystemer. Systemer som med udgangspunkt i forretningsprocesserne kan understøtte strategiske og operationelle beslutninger på flere områder eksempelvis kvalitetsstyring, daglig udførelse af opgaver, udførelse af forretnings- og it-projekter, procesoptimering, it-strategi, risikostyring og målstyring. Det er en kompleks opgave at etablere et sådant system. I denne artikel introduceres nogle erfaringer og anbefalinger, som er væsentlige at have med i overvejelserne ved implementeringen af et procesorienteret ledelsessystem. Hvorfor er procesorienteret ledelse vanskelig? Tankerne om procesorienteret ledelse er langt fra nye. Alligevel er det fortsat vanskeligt for virksomheder at etablere et samlet, bredt funderet og bredt anvendt procesorienteret ledelsessystem. En af de væsentligste årsager er netop de forskelligartede behov, man ønsker at opfylde. Medarbejdere som betjener kunder eller maskiner i det daglige arbejde, og medarbejdere som arbejder med forretningsudvikling, med it-arkitektur eller med risikostyring, har alle behov for at forstå den forretningsproces, arbejdet omhandler. Men hver enkelt gruppe har deres individuelle behov for information til at støtte arbejdet. Der sker derfor ofte det, at man i en virksomhed vedligeholder flere overlappende systemer, som dokumenterer de samme forretningsprocesser. It-afdelingen beskriver it-komponenternes samspil med forretningsprocesserne. Kvalitetsafdelingen vedligeholder et system, som anvendes til kvalitetsstyring og certificeringer. Finans, HR og øvrige afdelinger vedligeholder beskrivelser af samarbejder, brugervejledninger og arbejdsgangsbeskrivelser for udvalgte processer. 10 magasinet kvalitet 04/ 13

11 som udgangspunkt for forretnings- og it-projekter? til støtte for prioritering af ressourceallokering? Scoopet for information i systemet fastlægges ved analysere systemets tiltænkte anvendelsesscenarier. Anvendelsesscenarierne udvælges på basis af virksomhedens kort- og langsigtede målsætninger og udfordringer. Hver proces skal have en navngivet procesejer. Procesejeren har ansvaret for, at processen kører optimalt, og at processen er dokumenteret korrekt og fyldestgørende. For hver it-understøttet proces skal der være en it-løsningsansvarlig, som har ansvaret for, at it-løsningerne understøtter processen bedst muligt. 2. Organisation og vedligehold Der skal være en organisatorisk enhed på plads, som ejer rammerne for det procesorienterede ledelsessystem. Der skal desuden være veldefinerede processer for ændring og vedligehold af informationen, herunder klare definitioner af roller og ansvar. Præcis som for de øvrige af virksomhedens processer. Den organisatoriske enhed skal have fokus på den tværgående anvendelse af informationen. Af hensyn til risiko for bias og af hensyn til signalværdi bør enheden placeres udenfor afdelinger, som har særlig egeninteresse i systemet (f.eks. afdelinger for procesforbedring, kvalitet eller it). Enheden bør referere til topledelsen eller til en programstyregruppe med repræsentanter fra topledelsen. Enhedens og programmets forankring hos topledelsen er nødvendig, for at sikre tilstrækkelig tyngde til at kunne genfigur 1 Fire fundamentale, indbyrdes afhængige områder omkring systemet Typisk er hvert system ejet og vedligeholdt lokalt i en afdeling. De forskellige beskrivelser i de forskellige systemer er forskellige og medfører dermed en forskellig forståelse af den samme forretningsproces. Dette hæmmer kommunikationen og samarbejdet i/på tværs af organisationen og er til skade for forretnings- og itprojekter. Situationen er derfor i mange virksomheder, at man trods en betydelig indsats i at etablere et procesorienteret overblik over virksomheden, ikke opnår den agilitet og gennemsigtighed på tværs af strategiske målsætninger, kvalitetsstyring, operationel udførelse, it-understøttelse, risikostyring osv., som den procesorienterede tilgang stiller i udsigt. Anbefalinger til etablering Et bredt anvendeligt og levedygtigt procesorienteret ledelsessystem forudsætter kontrol over fire fundamentale, indbyrdes afhængige områder omkring systemet (se fig 1): 1. Konsolideret procesbank 2. Organisation og vedligehold 3. It og konventioner 4. Kommunikation og forandringsledelse 1. Konsolideret procesbank Der skal være én version af den procesorienterede information. Uanset hvem i organisationen, som skal arbejde med at udføre, analysere eller ændre noget i relation til en forretningsproces, så skal der trækkes på den samme information omkring forretningsprocessen. Der må altså kun være én udgave af procesbeskrivelsen. Det skal defineres, hvilke typer information, systemet skal fastholde. Typerne af information afhænger af hvilke anvendelser, systemet er tiltænkt: Skal medarbejderne: bruge systemet til støtte for daglige opgaver? til støtte for auditeringer og certificeringer? Det er afgørende, at procesejeren har det fornødne mandat til at stille krav til ressourcelederne i organisationen (vedr. allokering af medarbejdere og vedr. kompetencer til brug i processen) og til den it-løsningsansvarlige. Den it-løsningsansvarlig koordinerer krav og muligheder med de respektive applikationsansvarlige. 01/14 magasinet kvalitet 11

12 Etablering af et procesorienteret ledelsessystem vigtig information om stabilitet, fleksibilitet, produktivitetsgrad og om kompatibilitet med virksomhedens krav til informationsfastholdelse og -vedligehold. Indkøb af en applikation udgør kun den mindre del af budgettet for etablering og drift, når man medregner intern tid til programmet. Derfor: Brug den nødvendige tid til at træffe et rigtigt valg af applikation. Det bliver dyrt at omgøre valget af applikation senere i forløbet. figur 2 Eksempel på en programorganisation nemføre forandringer i organisationen. Virksomheden kan med fordel etablere netværksgrupper på tværs af procesområderne. Netværksgrupperne bidrager til videndeling og erfaringsopsamling, og til at sikre en ensartet tilgang til etablering og implementering af ledelsessystemet på de respektive områder (se fig. 2). Ændrings- og vedligeholdelsesprocesser skal etableres ud fra en målsætning om, at det er brugerdrevet vedligehold, som driver opdateringer af systemet. Det er essentielt for systemets succes, at virksomheden lykkes med aktiv medarbejderinvolvering. Forudsætninger herfor er, at kvaliteten af informationen er relevant, lettilgængelig og opdateret, at det er simpelt at indgive ændringsforslag, og at ændringshåndtering er smidig og fleksibel og så tæt på medarbejderne som muligt. Etablering af medarbejderdrevet vedligehold kræver stram koordinering af krav til proces, applikation, forandringsledelse og kommunikation. 3. It og konventioner Det er ubetinget nødvendigt at basere systemet på en databaseunderstøttet applikation! Informationen i ledelsessystemet skal være lettilgængeligt for alle målgrupper. Informationen skal være let at vedligeholde Informationen skal være fleksibel i forhold til fremtidig udbygning. Behovet for genbrug af information, for relationer mellem information, for versionering af information, for variationer over samme proces, for analyse og konsolidering af information, for styring af godkendelse og frigivelse osv gør, at anvendelse af f.eks. flad fil -applikationer som Word eller Visio ikke er et alternativ. Alene vedligeholdelsesopgaven bliver uoverkommelig i praksis. Der findes adskillige applikationer, som tilbyder databaseunderstøttet informationskortlægning. Applikationernes styrker og svagheder er markant forskellige. Det er klart en fordel, hvis virksomheden i en periode kan prøvekøre applikationen i tillæg til leverandørens produktblad og produktpræsentation. En prøvekørsel af applikationen giver Uanset valg af applikation er det nødvendigt at etablere virksomhedens konventioner for dokumentationen. Medarbejdere skal kunne læse information af samme type, uanset hvilken del af virksomheden, informationen dækker. Til nedbrydning og kategorisering af processer er det best practice at anvende et standard rammeværktøj som udgangspunkt, fremfor at starte fra blankt papir. For eksempel har APQC (www.apqc.org) udgivet en række industrispecifikke proceshierarkier, som man kan tage inspiration fra. Konventionerne skal også definere, hvor detaljeret processerne skal kortlægges, hvordan it-arkitektur kortlægges og hvordan den kontekstualiseres i forhold til processerne, på hvilket niveau ISO standarder skal refereres i processerne, hvordan nedbrydning af risici og målsætninger fastholdes og relateres til processer, aktiviteter eller services. Det er ikke let at finde den rette balance, som på samme tid tilgodeser de forskellige informationsbehov såvel som muliggør et simpelt vedligehold samt en informationsarkitektur, som kan udvides til fremtidige behov. Uhensigtsmæssige konventioner kan resultere i at dokumentationen skal omstruktureres, for at opnå nogle af målsætningerne. Dette er en af de hyppigste og tungeste fejl, som ses i etableringsprojekter. 12 magasinet kvalitet 01 04/ / 14 13

13 Tid investeret i den indledende fase til at fastlægge og efterprøve konventionerne er derfor godt givet ud. For så vidt angår procesflowdiagrammer viser BPMN standarden sig at være et godt valg. Dels er BPMN en internationalt anerkendt standard, og den er effektiv både i forhold til visuel kommunikation og i forhold til analyse og rapportering. Dette er særligt gældende, hvis man begrænser det udvalg af symboler og relationer, man vælger at benytte. 4. Kommunikation og forandringsledelse Uanset hvor godt et resultat, man opnår på disse første tre områder, så er arbejdet værdiløst, hvis man ikke lykkes med den forandringsledelse, som sikrer, at medarbejderne over en bred kam tager systemet i brug. Etablering af et procesorienteret ledelsessystem skal være forankret hos topledelsen, ellers skal programmet ikke igangsættes. Punktum. Det er helt afgørende, at ledelsen sætter mål for programmet, at programmets mål afspejles i mål for de enkelte afdelinger i relation til etablering og drift, og at de ledsages af konkrete poster på afdelingernes budgetter. Konceptet omkring procesejerskab og procesejernes mandat, som går på tværs af den traditionelle organisation, er også et område hvor topledelsens aktive og vedholdende opbakning er uundværlig. Er initiativet til det procesorienterede ledelsessystem ikke forankret hos topledelsen, kræves en indsats for at sikre den forankring. Medmindre der er helt særlige forhold, som gør sig gældende, er det meget svært at lave en kvantificeret cost-benefit analyse på et procesorienteret ledelsessystem. Til gengæld er der oftest flere kvalitative argumenter som vinder genklang på kommandobroen, også selvom der ikke foreligger en kalkule på kroner og øre. Der, hvor der i organisationen er udfordringer, som har strategisk betydning eller som har stor finansiel konsekvens eller risiko, kan et procesorienteret ledelsessystem meget vel være en del af løsningen. Den vurdering skal laves til brug for drøftelser med topledelsen og til at prioritere de anvendelser, man ønsker at systemet skal understøtte. Forandringen kan støttes i væsentlig grad af ambassadører i organisationen. Gode ambassadører kan skabes gennem lokalt implementeringsansvar, via objektiver på individuel og gruppe basis, ved at inddrage ambassadørerne i beslutninger omkring etablering og anvendelse, og gennem at støtte ambassadørerne med kommunikations- og implementeringsværktøjer. Identifikation og involvering af ambassadører bør ske så tidligt som muligt i etableringsforløbet. Kommunikationsmateriale til medarbejderne skal omfatte både fortællingen om, hvordan procesorienteret ledelse er en gevinst for virksomheden som helhed, og hvordan filosofien og systemet hjælper den enkelte medarbejder i målgruppen. Brugen af fysiske rekvisitter som del af kommunikationsmaterialet er ofte en enkel og sjov måde at opnå en positiv effekt i organisationen. F.eks. kan man anvende 3D figurer til at kommunikere centrale koncepter og budskaber. Det skaber nysgerrighed, når man bærer rekvisitterne rundt i virksomheden i forbindelse med møder, og budskaberne sidder langt bedre fast i medarbejdernes hukommelse, når man bruger rekvisitterne aktivt under præsentationer i stedet for alene at anvende powerpoint præsentationer og nyhedsbreve. Etableringsforløb Etableringsforløbet kan med fordel sættes op, så de første 2-6 måneder anvendes på at skabe klarhed over mål og midler, og at efterprøve opbygning, anvendelse og vedligehold på et afgrænset procesområde. Når koncepterne er evalueret, bør man genbesøge rationalet for systemet, og afgøre om der er basis for at sætte arbejdet i gang i organisationen. Se fig 3, som viser det samlede forløb. IIII figur 3 Skitse over det samlede forløb 01/14 magasinet kvalitet 13

14 spectre godt klædt på til styrket CSR-indsats Spectre godt klædt på til styrket CSR-indsats AF Helle Kjærgaard Grüner / Salgs- og marketingkoordinator / Bureau Veritas Certification Interview MED Mia Walde / CSR Manager Spectre A/S Mia Walde Mange virksomheder er socialt ansvarlige og gennemfører en række Corporate Social Responsibility (CSR)-tiltag, men kun få virksomheder vælger at tage næste skridt og opnå certifikat på en dokumenteret indsats. Spectre er en af de få danske virksomheder, som har taget næste skridt med en SA8000- certificering. Virksomhedens fabrikker i Letland har allerede opnået certifikatet, og der arbejdes nu på ligeledes at opnå certifikatet på fabrikken i Vietnam. CSR Manager Mia Walde er netop vendt hjem fra Vietnam, hvor første etape af SA8000- certificeringen er blevet godkendt. Så målet om, at alle Spectres fabrikker skal være SA8000-certificerede i løbet af foråret 2014 er i sigte. 14 magasinet kvalitet 01 / 14

15 Helle Kjærgaard Grüner IIII Spectre er en dansk virksomhed med ca. 670 medarbejdere, hvoraf blot 18 arbejder på hovedkontoret i Ikast i Danmark. Virksomheden producerer udendørs sportstøj af høj kvalitet til blandt andet klatring, vandring og skiløb for mærkevarevirksomheder netop inden for denne branche. Spectre er bevidst om, at de har et ansvar både overfor det lokale samfund og deres medarbejdere, hvorfor fokus på CSR og SA8000-certificeringen er en væsentlig del af deres forretningsstrategi. SA8000-visionen blev til virkelighed SA8000 er en international standard med fokus på medarbejdernes rettigheder. Standarden bygger på en række grundlæggende elementer om børnearbejde, tvangsarbejde, arbejdsmiljø, arbejdstid, diskriminering, foreningsfrihed, displinær afstraffelse, løn og ledelsessystem. Dette har netop været en af bevæggrundene for, at Spectre valgte denne tilgang. Virksomhedens vision om SA8000-certificeringen blev grundlagt allerede tilbage i 2009, men det var først i 2012, at der blev sat skub i visionen. I juli 2013 blev SA8000-certificeringen en realitet med opnåelse af det første SA8000-certifikat på de lettiske fabrikker. Spectre valgte SA8000-certificeringen frem for andre CSR-tilgange hovedsageligt af egen interesse, men også fordi det var et kundeønske. Vi oplevede, at mange kunder havde interesse for certificeringer inden for sociale standarder. Imidlertid findes der mange forskellige certificerings- og mærkningsordninger, og derfor valgte vi at gå efter højeste fællesnævner for at undgå at skulle forholde sig til mange forskellige, bekræfter Mia Walde. Den ansvarlige tilgang er blandt andet vigtig for Spectre, fordi de ønsker at vise, at de tager ansvar for deres medarbejdere og sikrer dem ordentlige arbejdsforhold og vilkår. SA8000-projektet har betydet, at virksomheden er gået fra tilfældige aktiviteter til strukturerede beslutninger. Før SA8000 var det svært at være sikker på, at vi levede op til de retningslinjer og initiativer, som vi satte i værk. Derfor valgte vi at blive certificeret efter SA8000. Vi ville være sikre på, at de aktiviteter, vi havde indført, havde en effekt. Med SA8000 kan vi måle effekten af vores tiltag. Ledelsen kan se, hvad vi gør, og hvordan vi kan ændre tingene, siger Mia Walde. Projektet har været delt op i flere etaper og nogle har været mere udfordrende end andre. Derfor er det ifølge Mia Walde også vigtigt, at man er klar over de ændringer, et sådan projekt medfører, og hvilke elementer der er vigtige for et succesfuldt resultat. Et af succeskriterierne for Spectre har været at sikre medarbejdernes involvering i projektet. Hvorfor et af elementerne i projektet bestod i at udvikle en medarbejderhåndbog, hvori procedurerne var beskrevet. Derudover blev et team af seks medarbejdere i Letland og Vietnam udvalgt til at være med til at sikre, at CSR-principperne bliver ført ud i de enkelte lande. Ny tilgang = nye rutiner SA8000-projektet har medført nye tilgange og rutiner, hvilket for nogle medarbejdere har været en udfordring. For udvalgte medarbejdere har det betydet større krav, fordi de nu skal lave interne audits, hvilket kræver både træning og videreuddannelse. Hvis det lykkedes, er det med til at udvide deres kompetencer og gør, at de er bedre stillet på arbejdsmarkedet, siger Mia Walde. SA8000 er en international standard men med lokale lovgivningsmæssige forskelle og krav fra land til land. Derudover er der også nogle helt forskellige kulturelle udfordringer mellem de to lande, hvor Spectre producerer. Dette er medvirkende til, at Spectre står over for helt andre udfordringer med certificeringen i Vietnam, end de gjorde i Letland. Blandt andet skal Spectre betale 2 % af medarbejdernes løn til fagforeningerne i Vietnam, og disse penge skal hentes et sted fra uden helst at skulle fjerne andre goder for medarbejderne. Men erfaringerne fra Letland har gjort processen i Vietnam nemmere og hurtigere, bekræfter Mia Walde. Alfa og omega for et positivt udfald Ifølge Mia Walde har Spectre fra certificeringen lært, hvilke elementer, der er alfa og omega for et positivt udfald af et SA8000-projekt. Et af de væsentligste elementer er, at der er fuld opbakning fra topledelsen. Topledelsens støtte er meget vigtig hvis de ikke er med, så er det meget svært at udrulle en CSR-tilgang efter SA8000-standarden. Når man skal ændre medarbejdernes rutiner, er det vigtigt, at ledelsen går forrest og viser vejen frem, siger Mia Walde. IIII 01/14 magasinet kvalitet 15

16 når innovatører tænker standarder Når innovatører tænker standarder Selve kunsten at få en god ide kan næppe sættes på formel. Men for at få udbytte af virksomhedens innovation kan det være nødvendigt at standardisere nogle af processerne. Interview Professor Søren Salomo / Direktør for DTU Management Engineering ved Danmarks Tekniske Universitet / AF Morten Andersen / freelancejournalist / City Pressekontor IIII Umiddelbart lyder innovation og standardisering måske som hinandens modsætninger. Men det er bestemt ikke tilfældet ifølge professor Søren Salomo, direktør for DTU Management Engineering ved Danmarks Tekniske Universitet. Enhver virksomhed, som udvikler et nyskabende produkt, er nødt til at forholde sig til, hvad den skal gøre med den unikke viden, som den har opnået. Nogle gange er det klogt at holde sin viden tæt til kroppen, andre gange er det nyttigt at sprede den, siger Søren Salomo. Som eksempel giver han en virksomhed, der har udviklet en ny elbil: Det nytter ikke, at du har verdens bedste elbil, hvis den kun kan lades op på tre stationer, som du selv har etableret. Derfor vil det være klogt af dig at give viden om opladeenheden fra dig i form af en standard, så andre kan bygge den infrastruktur, som du er afhængig af. Det betyder ikke, at producenten skal lægge alt åbent frem, understreger han: Der kan udmærket være andre dele af bilen, som du patenterer, så du sikrer dig, at du fortsat har et unikt produkt. Pointen er, at du skal forholde dig bevidst til, hvad du vil beskytte, og hvad du vil lægge frem. Og gerne på et tidligt tidspunkt i innovationsprocessen. System i kreativiteten Selvom det kunne lyde som en umulig opgave, findes der faktisk standarder for innovationsledelse, der bliver udarbejdet af eksperter fra hele verden. I det danske standardiseringsudvalg, der arbejder med standarderne for innovationsledelse sidder bl.a. Alexandra Instituttet, InnovationInside, IBC Kurser og DTU. Alle der arbejder med innovation har mulighed for at deltage i arbejdet og præge de kommende standarder. Den første standard, eller tekniske specifikation, som det i dette tilfælde hedder, er udkommet med titlen: Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer. Innovation skaber jo per definition noget, som er anderledes end alt, hvad der har været tidligere, og derfor kan man heller ikke standardisere innovation. Det er simpelthen ikke muligt at sige, at hvis du gør sådan og sådan, så ender du med et unikt produkt. Men derfor kan man alligevel godt sætte de processer, der skal frembringe innovation, i system, siger Søren Salomo, der er formand for det danske udvalg, som arbejder med at udvikle standarderne. Ifølge professoren har mange virksomheder allerede en køreplan for, hvad der skal ske, når der kommer en god ide på banen. For eksempel kan køreplanen sige, at ideen skal beskrives teknisk samtidig med, at en bestemt række af kriterier inddrages. Derefter skal ideen forelægges for en komite, og hvis komiteen giver grønt lys, går de næste faser, som også er beskrevet, i gang. Alt sammen fint, men måske skulle virksomheden også forholde sig til det, der er gået forud. Hvor kommer de ideer, der bliver til innovation, egentlig fra? Kan man gøre noget for, at der kommer flere og bedre ideer? kommenterer Søren Salomo. Styr porteføljen af ideer Med andre ord vil standarderne for innovationsledelse anspore virksomhederne til at se samlet på deres innovationsprofil. For nogle virksomheder vil det måske være fint nok, at innovationen ligger i en stabsfunktion, som ikke formodes at forstyrre resten af organisationen. For andre handler det om at inddrage så mange medarbejdere som muligt og motivere dem til at få nye ideer og komme frem med dem, forklarer Søren Salomo. 16 magasinet kvalitet 01 / 14

17 Søren Salomo Spil på hjemmebane Ligesom en virksomhed, der udvikler et nyt produkt, kan have nytte af, at der kommer standarder på området, kan der også ske det omvendte: at en standard inspirerer til innovation. Når en virksomhed sætter sig for, at den vil leve op til en bestemt teknisk standard, en kvalitetsstandard eller lignende, så vil det altid betyde, at man laver noget om i sin proces. Og hver gang man laver noget om i sin proces, vil det også påvirke det resultat, man opnår. Som regel vil man også støde ind i nye barrierer. På den måde kan standarder udløse forandringsprocesser i en virksomhed. Det kan indirekte føre til innovation, siger Søren Salomo. Hvordan den enkelte virksomhed skal organisere sit innovationsarbejde, har han ingen fast opskrift på: Personligt vil jeg anbefale, at man tager udgangspunkt i en porteføljetankegang. Man kigger på, hvilke ideer man har, og hvor langt de er i pipeline. Genererer vi det rigtige antal ideer, og er de af tilstrækkelig god kvalitet? Hvis svaret er nej, må man overveje, om innovationsarbejdet er organiseret rigtigt. Standarderne for innovationsledelse kan give virksomheder værktøjer, metoder, tilgange og processer til at sikre en systematisk håndtering af de aspekter, der støtter deres evne til innovation. De kommende standarder vil være medvirkende til at optimere og sikre virksomhederne en vedvarende innovationsaktivitet, der kan styrke deres konkurrenceevne på det europæiske marked. Alt i alt bør enhver innovativ virksomhed forholde sig til standardisering, mener professoren, som understreger, at forholdet er dynamisk: Fx kan det være, at man fravælger at standardisere og i stedet patenterer sit nye produkt. Men en dag udløber patentet. Og når du alligevel ikke kan opretholde monopolet på din viden længere, er det måske smart at tvinge konkurrenterne til at spille på din hjemmebane. I så fald vil det være attraktivt at gå ind i standardisering. IIII Kvalitetsstyring - med fagspecifik viden og innovativ software Hos IPW Systems får du professionelle, webbaserede software løsninger til automatisering af virksomhedens processer. Vi lytter til dine behov og tilbyder den optimale løsning, som altid er modulopbygget, brugervenlig og uden licenser. Ring og hør mere vi glæder os til at tale med dig. ipwsystems dk Olaf Ryes Gade 7R 6000 Kolding /14 magasinet kvalitet 17

18 QualiWare Lifecycle Manager is is a flexible a modeling tool tool for for visualization and and optimization of of business processes through graphical models. Both large and and small businesses can can quickly and and efficiently construct systems for for quality and and environmental management, Enterprise Architecture or or management systems to to work with Business Process Management, LEAN, Six Six Sigma etc. etc. Graphical Models published on on Intranet The The systems are are constructed by by using several graphical models/diagrams which in in combination provides an an overall image of of the the company or or on selected processes and and relations. The The Models/management system is published to to the the employees via via the the intranet to to ensure consistence in in business processes and and effective anchoring of of the the system throughout the the organization. If If an an employee has has a suggestion a for for improvement or or discovers a quality a non-conformity, these may may be be reported directly from the the end-user layout from the the intranet to to the the system. It s It s all all stored in in a central a repository (database), which manages the the different versions of of the the ring system as as it it is is updated, including security and and access rights. QualiWare Lifecycle Manager Quality- and and environmental management Enterprise Architecture Business Process Management (BPM) Proces modeling Business Excellence User-friendly end end user user layout Repository based Flexible and scalable QualiWare Lifecycle Manager (QLM) is is flexible, easy easy to to maintain and and scalable independent of of company size, size, industry and and sector. QualiWare offers industryspecific solutions, forexample for for Laboratories and and the the health care care sector, which are are particularly developed to to support the the specific needs and and regulatory requirements for for quality to to be be respected within this this sector. Contact us us for for an an informal meeting and and book a de- a detormonstration of of Qualiware Lifecycle Manager (QLM) based on on your company s business needs. QualiWare ApS Ryttermarken DK-3520 Farum 18 magasinet kvalitet 01 / 14

19 DFK KONFERENCE: Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? Succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse Torsdag den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro, Sorø UDSTILLERE: Quality Management Software succes historier effektiv kvalitetsledelse

20 Praktiske oplysninger Tid: Torsdag den 27. februar 2014 kl Konferencen afholdes: Hotel Comwell Sorø Storkro Abildvej Sorø Tlf Konferenceafgift: Konferenceafgiften inkluderer konferencemappe og USB stik med kopi af foredragsholdernes præsentationer, samt frokost og forfriskninger. program: Registrering og kaffe Velkomst og indledning v. Quality Manager Lars Erik Donau, Danfoss Power Electronic A/S Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet Kvalitet som nøgle til forbedring af både leadership og funktionel performance Vice President Jesper Toubøl, R&D Packaging & Processing, LEGO Systems A/S. Sceneskifte Betaling: Der fremsendes faktura som bekræftelse på din tilmelding. Overnatning: Hotellet tilbyder specialpris på overnatning i forbindelse med konferencen. Kr. 896 for et enkeltværelse incl. morgenbuffet pr. nat. Skal bestilles og afregnes direkte med hotellet med reference til konferencen. - prøv evt. via online booking. Det er måske billigere. Transport: Offentlig transport Der er 5 km. til Sorø station. Bus fra Sorø station kan anvendes, men tager en del tid. Ankommer du i bil: Se kørevejledning på www. comwell.dk/hoteller og vælg kørselsvejledning under Sorø Storkro. Konferenceansvarlig: Quality Manage Lars Erik Donau Danfoss Power Electronic A/S - Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet : når ingen må begå fejl, skal alle lære at blive bedre sådan gjorde NOV Flexibles kvalitetsbaseret arbejde dokumenterbart HR Partner Bryan Wall, National Oilwell Varco Floating Production Flexibles. Pause Effektiv registrering ved hjælp af ipads QA, Tech.Doc., WEB adm. Henrik Gudme, Vestergaard Company A/S. Frokost Vellykket proces til håndtering af kundetilbagemeldinger skaber gode resultater QA Manager Yitzhak Shoshan, Solar Inverter, Danfoss Drives A/S. Sceneskifte Forudsætninger for succes med kvalitetsledelse - Kan offentlige og private virksomheder lære af hinanden? Akkrediteringsleder Søren Møller, Sydvestjysk Sygehus. Sygehus.dk Kaffepause Kvalitetsfunktionen som brobygger. Quality Compliance Officer Lars Peter Jepsen, Novozymes A/S. Opsamling & afrunding v. Quality Manager Lars Erik Donau, Danfoss Power Electronic A/S Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet Pris: Du kan tilmelde dig konferencen på Deltagelse i konferencen: Er du medlem af DFK kr moms Er du ikke medlem af DFK, koster det kr moms. Samtidig oprettes du automatisk som prøvemedlem i et halvt år, hvilket includerer, at du får Magasinet Kvalitet og Ved indmeldelse i DFK samtidig med tilmelding til konference, deltager du til medlemspris. Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma opnås 10% rabat. Læs om konferencen på HVAD GØR KVALITETSARBEJDET VÆRDIFULDT? SUCCESHISTORIER OM EFFEKTIV KVALITETSLEDELSE 27. februar 2014 Tilmeldingsfrist 18. februar 2014 Dansk Forening for Kvalitet, Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand, tlf , 20 magasinet kvalitet 04/ 13

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16.

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16. TEMA 03/08 Side 3 værdibaseret ledelse Side 5 forandringsagent Side 8 brugen af business excellence i grundfos Side 12 CMMI skaber vækst Side 16 det nye makkerpar Side 18 ISO 9000 familien Side 20 hul

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Innovationsprocessen. Markedsintroduktion DI SÅDAN

Innovationsprocessen. Markedsintroduktion DI SÅDAN DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere