01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø."

Transkript

1 01/14 Side 19 DFK Konference: Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø

2 indhold 01/14 03 I 05 I 10 I 14 I 16 I 19 I 22 I 25 I 28 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36 I Årsberetning Af Ib Orlamundt, formand for DFK Fra papir til ipad praktisk kvalitetssikring Af Henrik Gudme, QA, Tech.Doc., Vestergaard Company A/S Etablering af et procesorienteret ledelsessystem Af Troels Ravn, Selvstændig konsulent, procesledelse og procesoptimering, RAVN Spectre godt klædt på til styrket CSR-indsats Interview med Mia Walde, CSR Manager i Spectre A/S Af salgs- og marketingkoordinator Helle Kjærgaard Grüner, Bureau Veritas Certification Når innovatører tænker standarder Interview med professor Søren Salomo, direktør for DTU Management Engineering ved DTU. Af freelancejournalist Morten Andersen, City Pressekontor DFK konference Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse Hotel Sorø Storkro, Sorø Når ingen må begå fejl, skal alle lære at blive bedre Sådan gjorde NOV Flexibles kvalitetsbaseret arbejde dokumenterbart Af Bryan Wall, HR Partner, National Oilwell Varco, Floating Production Flexibles Ledelsessystemer giver synlige resultater på bundlinjen Interview med Anne-Sophie Stokbro, kvalitets, miljø- og arbejdsmiljøchef i Berendsen Textil Service. Af Lisa Olufson, pressekonsulent i Dansk Standard. Giver kvalitets- og processystemer overhovedet værdi? Af civilingeniørstuderende Camilla Milling og civilingeniørstuderende Ditte Høybye, Danmarks Tekniske Universitet DFK konference i maj 2014 Virksomhedskonference med besøg på Fiberline Composites A/S, Middelfart Succes gennem professionel håndtering af kundekrav DFK Kvalitetsdage 2014 De bedste kvalitetschefer hvordan?. Tilbud til alle medlemmer af DFK Siden sidst Oversigt over leverandører, Velkommen til vore nye medlemmer, Søger du en kvalitetsmedarbejder?, Medlemmer søger nye udfordringer, Vil du med til en konference til halv pris? Generalforsamling 2014 Afholdes den 27. februar 2014 på Hotel Sorø Storkro, Sorø Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? få mere at vide På næste DFK konference Bagsiden Beskrivelse af konference den 27. februar 2014: Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Konferencen afholdes på Hotel Sorø Storkro, Sorø. Torsdag den 27. februar 2014 Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? få mere at vide På næste DFK konference Torsdag den 27. februar magasinet kvalitet 04/ 13

3 Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Stabil kvalitet AF Ib Orlamundt / Formand / DFK Ib Orlamundt formand for DFK IIII Et godt og stabilt år, hvor især håndtering og implementering af en række beslutninger afledt af medlemsundersøgelserne, har krævet en del ressourcer. I april blev DFK s nydesignede hjemmeside introduceret. I lyset af det store arbejde det er at få både design og indhold på plads for en ny hjemmeside, er det efterfølgende meget tilfredsstillende at konstatere, at tilbagemeldingerne fra medlemmerne har været positive. Samtidig med lanceringen af hjemmesiden blev DFK s nye Debatforum introduceret. Debatforum er stedet hvor medlemmer af DFK, kan drøfte emner vedr. kvalitetsstyring f.eks. omkring miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring, excellence og audit. Der er også mulighed for at hente gode kollegiale råd til udfordringer i det daglige arbejde, og i det hele taget drøfte de emner, der har din største interesse. Selvom der har været informeret flere gange om den nye facilitet, har det desværre vist sig, at DFK Debatforum ikke bliver anvendt som forventet. DFK s bestyrelse har derfor besluttet at lukke DFK Debatforum med udgangen af 2014, hvis interessen fortsat udebliver. Ligeledes i april måned introducerede vi en ny informationsservice, som både medlemmer og ikke-medlemmer gratis kan tilmelde sig. Nyhedsbrevet udsendes som mail ca. en gang om måneden eller efter behov, og giver aktuel information om bl.a. kommende DFK konferencer, stillingsopslag, Kvalitetsnetværk, EOQ, og andet relevant nyt. Stillingsannoncer har vi i årets løb haft flere af end tidligere. Det er en positiv fremgang, som angiveligt skyldes at flere har fået øjnene op for den unikke målrettede medlemskreds DFK giver adgang til. Jobprofiler på hjemmesiden er en nyskabelse. Her kan medlemmer, der af den ene eller anden grund søger nyt job, gøre sig synlige over for alle de mange inte- 01/14 magasinet kvalitet 3

4 årsberetning 2013 ressante virksomheder, som er medlemmer af DFK. Det er gratis at få sin jobprofil lagt på hjemmesiden. Medlemsstatus De senere år har vist en forholdsvis stabil udvikling i medlemstallet. Således også i Overordnet set får vi flere nye firmamedlemmer, mens antallet af personlige medlemmer daler. Bestyrelsen Efter en række år med næsten ingen udskiftning i bestyrelsen, har vi i 2013 oplevet en større udskiftning. Ved årets udgang er vi fuldtallige igen. Tre af medlemmerne er kommet til i årets anden halvdel. På hjemmesiden er der en oversigt over medlemmerne af bestyrelsen. Konferencer Det er meget tilfredsstillende, endnu engang at kunne konstatere at DFK s konferencer har været velbesøgte, og at de efterfølgende evalueringer fortsat er meget tilfredsstillende. Som vanligt blev den ene af de 4 årlige konferencer afholdt hos en virksomhed. Det var i det forgangne år Københavns Lufthavn, der havde stillet lokaler m.m. til rådighed. Det var et interessant besøg, ikke mindst fordi vi fik lov at holde konferencen i den gamle VL- terminal. De tre øvrige konferencer blev afholdt på Hotel Comwell Sorø Storkro, Odense Congres Center og Hotel Storebælt i Nyborg. Det samlede deltagerantal på de 4 konferencer blev på samme niveau som i 2012, nemlig godt og vel 300, hvilket er tilfredsstillende og stadig over middel. I bestyrelsen er vi glade for de mange tilbagemeldinger vi får ikke mindst på evalueringsskemaerne. Skemaerne bliver grundigt gennemarbejdet og danner et væsentligt grundlag for arbejdet med at videreudvikle konferencerne. Kvalitetsnetværk 2013 var året hvor vi tog hul på samarbejdet med en ny facilitator i DFK Netværksgrupperne. QMS-consult har påtaget sig opgaven og her ved årets udgang kan vi konstatere en udbredt tilfredshed med deres håndtering af opgaven. Vi glæder os alle til det fortsatte samarbejde i Samarbejdspartnere De gode relationer til samarbejdspartnere og annoncører er fortsat i Det bliver ofte fremhævet, at det er en stor fordel at have den direkte adgang til DFK s medlemskreds, ligesom medlemmerne får en nem adgang til en række leverandører. Oversigten over leverandører i Magasinet Kvalitet og på hjemmesiden får stadig nye annoncører, og flere markerer at de giver særlig rabat til DFK s medlemmer. Legater Også i 2013 havde vi mulighed for at uddele legater til unge som i deres uddannelse beskæftiger sig med kvalitetsstyring i væsentlig grad. I april tildelte vi 4 legatportioner til 4 velkvalificerede studerende. 3 fra Danmarks Tekniske Universitet og 1 fra Aalborg Universitet. Vi glæder os i bestyrelsen til at arbejde videre i 2014 med de mange spændende udfordringer som DFK bestyrelsesarbejdet giver. Tak for året der gik, og godt nytår til alle medlemmer af Dansk Forening for Kvalitet. IIII 4 magasinet kvalitet 01 / 14

5 fra papir til ipad Fra papir til ipad praktisk kvalitetssikring Papir, ringbind og rod afløst af elektronisk registrering. Dette er beretningen om hvordan vi kom derhen og hvilke sten der var på vejen. AF Henrik Gudme / QA, Tech.Doc., / Vestergaard Company A/S Henrik Gudme IIII Vestergaard Company producerer Ground Support Equipment til lufthavne over hele verden. Produkterne er højteknologiske kundetilpassede specialkøretøjer, med en salgspris på 2-6 millioner kroner. Vestergaard er klart førende på og velkendt i hele markedet for et meget højt kvalitetsniveau. Virksomheden er dog ikke kvalitetscertificeret og har aldrig været det. I mange år har vi haft lister i produktionen, hvor relevante data fra produktionen blev registeret. Lister udarbejdet i Word og sat i gule ringbind. Disse lister fungerede samtidig som checklister 01/14 magasinet kvalitet 5

6 fra papir til ipad havde man husket alt inden produktet blev sendt videre til næste afdeling. Listerne var efterhånden blevet til små arbejdsinstruktioner, for det var en nem måde at give nye medarbejdere viden om, hvordan vi gør tingene. Men disse instruktioner var ikke komplette, kun de enkle små instruktioner var der plads til på checklisterne, de større og måske vigtigere arbejdsinstruktioner fandtes et helt andet sted. Checklisterne var opstået over tid, og punkterne var mere udtryk for ting, der en gang var blevet glemt, end det var velovervejede lister over, hvad der var vigtigt at gøre, kontrollere eller registrere. Som så mange andre blev også Vestergaard ramt af krisen og oplevede i årene 2008 til 2010 at kunderne blev meget tilbageholdende med at afgive ordrer. Også ordrer som de helt åbenlyst så ud til at have behov for. Dette førte til en stor nedgang i omsætning og desværre også i antal ansatte. I 2011 oplevede vi en elastikeffekt. Pludselig ville alle have nyt udstyr, omsætningen skød i vejret og antallet af medarbejdere i produktionen voksede med knapt 50 procent i løbet at få måneder. Papir og ringbind var ikke længere nok. Den voldsomme pludselige vækst gjorde det meget tydeligt at papir og ringbind ikke længere var praktisk. Behovet for sikker genfinding af arbejdsinstruktioner blev tydelig. Spørgsmålet om, hvorfor vi registrerede noget og ikke andet, trængte sig mere og mere på. Der viste sig et stort behov for at kunne samle erfaringer, problemer og mangler knyttet til den enkelte ordre, på en enkel, sikker måde. Med andre ord var der et stort behov for at sikre og ikke mindst muliggøre en grundig opfølgning på den enkelte ordre, inden den forlod virksomheden. Efter mange overvejelser var det tydeligt at en grundig gennemarbejdet elektronisk løsning var den bedste vej at gå. Vi ville have et system, der var skræddersyet til vores produktion. Et system der kunne håndtere vores checklister, hvor vi kunne søge i de registrerede data, og som kunne gøre genfinding af arbejdsinstruktioner til en leg. 6 magasinet kvalitet 01 / 14

7 Samtidig ville vi have dokumentstyring på alle relevante dokumenter for produktionen. Efter at have fundet en samarbejdspartner afholdt vi en række interne workshops med interessenter for relevante afdelinger. Her fik vi kortlagt vores daværende dokument flow og arbejdede derfra videre hen imod, hvad vi så som et optimalt dokument flow for produktionen. Via disse workshops fik vi involveret repræsentanter fra hele organisationen. Krav til den elektroniske løsning Helt grundlæggende og helt åbenlyst stiller vi tre krav til enhver registrering. 1. Registeringen skal have et formål. 2. Registeringen skal være så nem at foretage at det faktisk sker. 3. Data fra registeringen skal være så let at genfinde at den bliver brugt. Systemet blev udarbejdet ud fra fire grundpiller: færdigt, og at alle punkter er afklaret inden produktet forlader virksomheden. Checkpunkter hvad er vigtigt? På checklisterne begyndte vi en udslusning af punkter, som ikke var kvalitetsbærende. Men samtidig ville vi gerne bevare checklisterne som en slags opskrift i punktform. En svær balance som vil være en never ending proces. En af fordelene ved at have opskriften i punktform er at overdragelse ved ferie og sygdom bliver langt lettere. Desuden er systemet et online system, så logistik og værkfører har dermed et næsten realtime indblik i hvor langt det enkelte produkt er. Sammenhæng adgang til instruktioner direkte fra checklister En af fordelene ved at punkterne i checklisterne danner en opskrift, er at der kan knyttes arbejdsinstruktioner direkte til de enkelte punkter. På den måde er instruktionerne altid lige ved hånden når de skal bruges. Fakta om Vestergaard Company A/S Vestergaard Company A/S blev grundlagt som Ingeniørfirmaet G. Vestergaard af Godtfred Vestergaard in Vestergaard Company A/S udvikler og producerer højteknologiske specialkøretøjer til servicering af fly i hele verden. Vestergaard Company er markedsledende og sætter standard for branchen med hensyn til kvalitet og funktionalitet. Vi er en international virksomhed i vækst, beskæftiger ca. 250 medarbejdere og har kontorer i Danmark, USA og fjernøsten. Vestergaard Company A/S har været kåret 4 gange som gazelle: I 2013, 2007, 1999 og Dataopsamling hvad skal registreres? Vi har valgt, at de komponenter der har type- og serienummer bliver registreret og bundet op på det enkelte ordrenummer. Dette gør det muligt at finde, hvilke ordrer der skal serviceres, hvis en underleverandør tilbagekalder et parti. De steder hvor tilspændingsmomentet er kritisk, registrerer vi hvilket moment der er spændt med. Afvigelser og mangler samlet oversigt Er der problemer med produktets tilblivelse, bliver disse problemer registreret, sammen med den historik, der opstår i forbindelse med løsningen. Det kan for eksempel være at en afdeling ikke kan montere en komponent, fordi denne er fejlbehæftet fra leverandøren. Produktet er dog nødsaget til at fortsætte til næste afdeling, og den manglende komponent må monteres senere i forløbet. Denne registrering løber på tværs af alle afdelinger og opsamles på et faneblad. Dette faneblad bliver dermed et vigtigt redskab for at sikre, at produktet er helt Implementering I januar indeværende år skød vi implementeringen i gang. Vi havde inden da testet forskellige tablets og undersøgt hvilken beskyttelse mod stød, støv og fugt vi kunne få til de enkelte tablets. Valget faldt på ipads med en solid kasse omkring. Vi lagde en strategi for implementering der kom til at bestå af seks elementer: 1. Inddragelse og medindflydelse fra de operationelle medarbejdere. Selve systemet var på plads, men spørgsmål om indhold, hardwaretype og diverse tilretninger fik brugerne stor indflydelse på. 2. Vi valgte at gå så langsomt frem, at vi hele tiden kunne yde en god, dybdegående og lynhurtig support. Det var vigtigt for os, at vi kunne reagere omgående, når der var ønsker om rettelse af indholdet, konstruktive forslag til ændringer i selve systemet eller blot behov for hjælp til brugen af såvel hardware som software. I 2013 er Vestergaard Company A/S blevet Sjællandsmester i Entrepreneur of the year Læs mere her: 01/14 magasinet kvalitet 7

8 fra papir til ipad Chassiserne kontrolleres efter hjemkomst, rapporten udfyldes online på ipad. 3. Vi valgte bevidst at starte i en afdeling, hvor vi forventede at medarbejderne ville forholde sig kritisk. Kunne vi overbevise dem, kunne vi overbevise alle. Det havde været langt nemmere at starte i en afdeling hvor vi vidste de ville være mere nysgerrige og mere positive. Men havde vi gjort det, ville vi møde modstanden senere. På denne måde kunne vi udrydde uhensigtsmæssigheder med det samme, og vi havde stadig fordelen af, at afdelingen fik en følelse af at være pionerer. 4. Denne afdeling var samtidig en afdeling, vi forventede kunne blive de bedste ambassadører, hvis vi først fik dem overbevist. Der er i afdelingen mange, der ikke er blege for at sige deres mening. Ved at få dem på vores hold og få dem til at tale positivt om systemet i resten af organisationen, fik vi gødet jorden. 5. Mange afdelinger blev efterhånden udstyret med ipad eller ny PC. Dette var nødvendig for vores elektroniske system, men mange afdelinger havde i forvejen et ønske om mere IT, og på denne måde fik vi de nye tiltag til at fremstå i et endnu mere positiv lys. 6. Vi rullede så langsomt ud, at de andre afdelinger begyndte at blive utålmodige for at det skulle blive deres tur. De første fem beskrevne tiltag havde efterhånd skabt et så positivt syn på projektet, at de afdelinger, der endnu ikke have fået systemet selv, begyndte at efterspørge det, og vi kunne på den baggrund sætte implementeringshastigheden op. Vi fik et pull i stedet for et push. Hvad kunne vi gøre bedre? På nuværende tidspunkt er de elektroniske checklister så godt som færdigimplementeret. Vi er mange erfaringer rigere, men især to stikker ud som noget, vi kunne have gjort bedre. 1. Da først implementeringsprocessen var i gang, var det svært at bevare entusiasmen hos den øvrige projektgruppe, der består af ledere og værkførere. Vi skulle fra starten have afsat tid til opfølgningsmøder. 2. I forhold til de operative medarbejdere har vi erfaret, at systemet er så intuitivt, at det har medført at oplæringen i virkeligheden ikke har været dyb nok. Medarbejderne har meget hurtigt taget systemet til sig, og vi har derfor først sent i forløbet set behovet for yderligere oplæring og skriftlige procedurer. Fremadrettet vil vi afholde små opdateringskurser, for at sikre at alle anvender systemet mest rationelt. Positive resultater Resultatet eller delresultatet, for vi forventer endnu mere i fremtiden, er først og fremmest en meget større bevågenhed i forhold til vores checklister. En meget større accept af vigtigheden af og villigheden til at foretage gode registreringer. En begyndende aflivning af smedens egne noter fordi al information er samlet, opdateret og let tilgængelig. Langsomt begynder også fordelene ved det samlede overblik at vise sig, de håndbårne gule sedler forsvinder, manglende punkter afsluttes i god tid og sidste øjeblikspanik undgås. IIII 8 magasinet kvalitet 04/ 13

9 Årets Nyhed til intropris! Deltag for kun kr ,- ekskl. moms ved tilmelding senest 1. marts 2014 Nye værktøjer til din udvikling Effektivisering og kvalitetsledelse Lige meget om virksomhedens effektiviseringsværktøjer hedder Lean, Six Sigma eller blot sund fornuft, kan virksomhedens kvalitetsledelse sikre, at hele effektiviseringspotentialet bliver indfriet. På det helt nye kursus Effektivisering og kvalitetsledelse kan du styrke sammenhængen i din virksomhed - endda til en særlig introduktionspris. Få nye værktøjer på kurser om kvalitet, miljø, arbejdsmiljø eller fødevaresikkerhed på Bureau Veritas Denmark Tlf Oldenborggade 1B DK-7000 Fredericia Vesterbrogade 149 DK-1620 København V Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding Vestkraftgade 1 DK-6700 Esbjerg

10 Etablering af et procesorienteret ledelsessystem Etablering af et procesorienteret ledelsessystem AF troels ravn / Selvstændig konsulent, procesledelse og procesoptimering / ravn CV: troels ravn Troels Ravn er selvstændig konsulent og har siden 2008 arbejdet med etablering af procesorienterede ledelsessystemer hos bl.a. A.P. Møller-Mærsk og LEGO Koncernen. Troels har en baggrund som civilingeniør og har arbejdet med processer, it og ledelse hos en række store danske og internationale virksomheder siden IIII I mellemstore og store virksomheder investeres i stigende omfang i bredt favnende, procesorienterede ledelsessystemer. Systemer som med udgangspunkt i forretningsprocesserne kan understøtte strategiske og operationelle beslutninger på flere områder eksempelvis kvalitetsstyring, daglig udførelse af opgaver, udførelse af forretnings- og it-projekter, procesoptimering, it-strategi, risikostyring og målstyring. Det er en kompleks opgave at etablere et sådant system. I denne artikel introduceres nogle erfaringer og anbefalinger, som er væsentlige at have med i overvejelserne ved implementeringen af et procesorienteret ledelsessystem. Hvorfor er procesorienteret ledelse vanskelig? Tankerne om procesorienteret ledelse er langt fra nye. Alligevel er det fortsat vanskeligt for virksomheder at etablere et samlet, bredt funderet og bredt anvendt procesorienteret ledelsessystem. En af de væsentligste årsager er netop de forskelligartede behov, man ønsker at opfylde. Medarbejdere som betjener kunder eller maskiner i det daglige arbejde, og medarbejdere som arbejder med forretningsudvikling, med it-arkitektur eller med risikostyring, har alle behov for at forstå den forretningsproces, arbejdet omhandler. Men hver enkelt gruppe har deres individuelle behov for information til at støtte arbejdet. Der sker derfor ofte det, at man i en virksomhed vedligeholder flere overlappende systemer, som dokumenterer de samme forretningsprocesser. It-afdelingen beskriver it-komponenternes samspil med forretningsprocesserne. Kvalitetsafdelingen vedligeholder et system, som anvendes til kvalitetsstyring og certificeringer. Finans, HR og øvrige afdelinger vedligeholder beskrivelser af samarbejder, brugervejledninger og arbejdsgangsbeskrivelser for udvalgte processer. 10 magasinet kvalitet 04/ 13

11 som udgangspunkt for forretnings- og it-projekter? til støtte for prioritering af ressourceallokering? Scoopet for information i systemet fastlægges ved analysere systemets tiltænkte anvendelsesscenarier. Anvendelsesscenarierne udvælges på basis af virksomhedens kort- og langsigtede målsætninger og udfordringer. Hver proces skal have en navngivet procesejer. Procesejeren har ansvaret for, at processen kører optimalt, og at processen er dokumenteret korrekt og fyldestgørende. For hver it-understøttet proces skal der være en it-løsningsansvarlig, som har ansvaret for, at it-løsningerne understøtter processen bedst muligt. 2. Organisation og vedligehold Der skal være en organisatorisk enhed på plads, som ejer rammerne for det procesorienterede ledelsessystem. Der skal desuden være veldefinerede processer for ændring og vedligehold af informationen, herunder klare definitioner af roller og ansvar. Præcis som for de øvrige af virksomhedens processer. Den organisatoriske enhed skal have fokus på den tværgående anvendelse af informationen. Af hensyn til risiko for bias og af hensyn til signalværdi bør enheden placeres udenfor afdelinger, som har særlig egeninteresse i systemet (f.eks. afdelinger for procesforbedring, kvalitet eller it). Enheden bør referere til topledelsen eller til en programstyregruppe med repræsentanter fra topledelsen. Enhedens og programmets forankring hos topledelsen er nødvendig, for at sikre tilstrækkelig tyngde til at kunne genfigur 1 Fire fundamentale, indbyrdes afhængige områder omkring systemet Typisk er hvert system ejet og vedligeholdt lokalt i en afdeling. De forskellige beskrivelser i de forskellige systemer er forskellige og medfører dermed en forskellig forståelse af den samme forretningsproces. Dette hæmmer kommunikationen og samarbejdet i/på tværs af organisationen og er til skade for forretnings- og itprojekter. Situationen er derfor i mange virksomheder, at man trods en betydelig indsats i at etablere et procesorienteret overblik over virksomheden, ikke opnår den agilitet og gennemsigtighed på tværs af strategiske målsætninger, kvalitetsstyring, operationel udførelse, it-understøttelse, risikostyring osv., som den procesorienterede tilgang stiller i udsigt. Anbefalinger til etablering Et bredt anvendeligt og levedygtigt procesorienteret ledelsessystem forudsætter kontrol over fire fundamentale, indbyrdes afhængige områder omkring systemet (se fig 1): 1. Konsolideret procesbank 2. Organisation og vedligehold 3. It og konventioner 4. Kommunikation og forandringsledelse 1. Konsolideret procesbank Der skal være én version af den procesorienterede information. Uanset hvem i organisationen, som skal arbejde med at udføre, analysere eller ændre noget i relation til en forretningsproces, så skal der trækkes på den samme information omkring forretningsprocessen. Der må altså kun være én udgave af procesbeskrivelsen. Det skal defineres, hvilke typer information, systemet skal fastholde. Typerne af information afhænger af hvilke anvendelser, systemet er tiltænkt: Skal medarbejderne: bruge systemet til støtte for daglige opgaver? til støtte for auditeringer og certificeringer? Det er afgørende, at procesejeren har det fornødne mandat til at stille krav til ressourcelederne i organisationen (vedr. allokering af medarbejdere og vedr. kompetencer til brug i processen) og til den it-løsningsansvarlige. Den it-løsningsansvarlig koordinerer krav og muligheder med de respektive applikationsansvarlige. 01/14 magasinet kvalitet 11

12 Etablering af et procesorienteret ledelsessystem vigtig information om stabilitet, fleksibilitet, produktivitetsgrad og om kompatibilitet med virksomhedens krav til informationsfastholdelse og -vedligehold. Indkøb af en applikation udgør kun den mindre del af budgettet for etablering og drift, når man medregner intern tid til programmet. Derfor: Brug den nødvendige tid til at træffe et rigtigt valg af applikation. Det bliver dyrt at omgøre valget af applikation senere i forløbet. figur 2 Eksempel på en programorganisation nemføre forandringer i organisationen. Virksomheden kan med fordel etablere netværksgrupper på tværs af procesområderne. Netværksgrupperne bidrager til videndeling og erfaringsopsamling, og til at sikre en ensartet tilgang til etablering og implementering af ledelsessystemet på de respektive områder (se fig. 2). Ændrings- og vedligeholdelsesprocesser skal etableres ud fra en målsætning om, at det er brugerdrevet vedligehold, som driver opdateringer af systemet. Det er essentielt for systemets succes, at virksomheden lykkes med aktiv medarbejderinvolvering. Forudsætninger herfor er, at kvaliteten af informationen er relevant, lettilgængelig og opdateret, at det er simpelt at indgive ændringsforslag, og at ændringshåndtering er smidig og fleksibel og så tæt på medarbejderne som muligt. Etablering af medarbejderdrevet vedligehold kræver stram koordinering af krav til proces, applikation, forandringsledelse og kommunikation. 3. It og konventioner Det er ubetinget nødvendigt at basere systemet på en databaseunderstøttet applikation! Informationen i ledelsessystemet skal være lettilgængeligt for alle målgrupper. Informationen skal være let at vedligeholde Informationen skal være fleksibel i forhold til fremtidig udbygning. Behovet for genbrug af information, for relationer mellem information, for versionering af information, for variationer over samme proces, for analyse og konsolidering af information, for styring af godkendelse og frigivelse osv gør, at anvendelse af f.eks. flad fil -applikationer som Word eller Visio ikke er et alternativ. Alene vedligeholdelsesopgaven bliver uoverkommelig i praksis. Der findes adskillige applikationer, som tilbyder databaseunderstøttet informationskortlægning. Applikationernes styrker og svagheder er markant forskellige. Det er klart en fordel, hvis virksomheden i en periode kan prøvekøre applikationen i tillæg til leverandørens produktblad og produktpræsentation. En prøvekørsel af applikationen giver Uanset valg af applikation er det nødvendigt at etablere virksomhedens konventioner for dokumentationen. Medarbejdere skal kunne læse information af samme type, uanset hvilken del af virksomheden, informationen dækker. Til nedbrydning og kategorisering af processer er det best practice at anvende et standard rammeværktøj som udgangspunkt, fremfor at starte fra blankt papir. For eksempel har APQC (www.apqc.org) udgivet en række industrispecifikke proceshierarkier, som man kan tage inspiration fra. Konventionerne skal også definere, hvor detaljeret processerne skal kortlægges, hvordan it-arkitektur kortlægges og hvordan den kontekstualiseres i forhold til processerne, på hvilket niveau ISO standarder skal refereres i processerne, hvordan nedbrydning af risici og målsætninger fastholdes og relateres til processer, aktiviteter eller services. Det er ikke let at finde den rette balance, som på samme tid tilgodeser de forskellige informationsbehov såvel som muliggør et simpelt vedligehold samt en informationsarkitektur, som kan udvides til fremtidige behov. Uhensigtsmæssige konventioner kan resultere i at dokumentationen skal omstruktureres, for at opnå nogle af målsætningerne. Dette er en af de hyppigste og tungeste fejl, som ses i etableringsprojekter. 12 magasinet kvalitet 01 04/ / 14 13

13 Tid investeret i den indledende fase til at fastlægge og efterprøve konventionerne er derfor godt givet ud. For så vidt angår procesflowdiagrammer viser BPMN standarden sig at være et godt valg. Dels er BPMN en internationalt anerkendt standard, og den er effektiv både i forhold til visuel kommunikation og i forhold til analyse og rapportering. Dette er særligt gældende, hvis man begrænser det udvalg af symboler og relationer, man vælger at benytte. 4. Kommunikation og forandringsledelse Uanset hvor godt et resultat, man opnår på disse første tre områder, så er arbejdet værdiløst, hvis man ikke lykkes med den forandringsledelse, som sikrer, at medarbejderne over en bred kam tager systemet i brug. Etablering af et procesorienteret ledelsessystem skal være forankret hos topledelsen, ellers skal programmet ikke igangsættes. Punktum. Det er helt afgørende, at ledelsen sætter mål for programmet, at programmets mål afspejles i mål for de enkelte afdelinger i relation til etablering og drift, og at de ledsages af konkrete poster på afdelingernes budgetter. Konceptet omkring procesejerskab og procesejernes mandat, som går på tværs af den traditionelle organisation, er også et område hvor topledelsens aktive og vedholdende opbakning er uundværlig. Er initiativet til det procesorienterede ledelsessystem ikke forankret hos topledelsen, kræves en indsats for at sikre den forankring. Medmindre der er helt særlige forhold, som gør sig gældende, er det meget svært at lave en kvantificeret cost-benefit analyse på et procesorienteret ledelsessystem. Til gengæld er der oftest flere kvalitative argumenter som vinder genklang på kommandobroen, også selvom der ikke foreligger en kalkule på kroner og øre. Der, hvor der i organisationen er udfordringer, som har strategisk betydning eller som har stor finansiel konsekvens eller risiko, kan et procesorienteret ledelsessystem meget vel være en del af løsningen. Den vurdering skal laves til brug for drøftelser med topledelsen og til at prioritere de anvendelser, man ønsker at systemet skal understøtte. Forandringen kan støttes i væsentlig grad af ambassadører i organisationen. Gode ambassadører kan skabes gennem lokalt implementeringsansvar, via objektiver på individuel og gruppe basis, ved at inddrage ambassadørerne i beslutninger omkring etablering og anvendelse, og gennem at støtte ambassadørerne med kommunikations- og implementeringsværktøjer. Identifikation og involvering af ambassadører bør ske så tidligt som muligt i etableringsforløbet. Kommunikationsmateriale til medarbejderne skal omfatte både fortællingen om, hvordan procesorienteret ledelse er en gevinst for virksomheden som helhed, og hvordan filosofien og systemet hjælper den enkelte medarbejder i målgruppen. Brugen af fysiske rekvisitter som del af kommunikationsmaterialet er ofte en enkel og sjov måde at opnå en positiv effekt i organisationen. F.eks. kan man anvende 3D figurer til at kommunikere centrale koncepter og budskaber. Det skaber nysgerrighed, når man bærer rekvisitterne rundt i virksomheden i forbindelse med møder, og budskaberne sidder langt bedre fast i medarbejdernes hukommelse, når man bruger rekvisitterne aktivt under præsentationer i stedet for alene at anvende powerpoint præsentationer og nyhedsbreve. Etableringsforløb Etableringsforløbet kan med fordel sættes op, så de første 2-6 måneder anvendes på at skabe klarhed over mål og midler, og at efterprøve opbygning, anvendelse og vedligehold på et afgrænset procesområde. Når koncepterne er evalueret, bør man genbesøge rationalet for systemet, og afgøre om der er basis for at sætte arbejdet i gang i organisationen. Se fig 3, som viser det samlede forløb. IIII figur 3 Skitse over det samlede forløb 01/14 magasinet kvalitet 13

14 spectre godt klædt på til styrket CSR-indsats Spectre godt klædt på til styrket CSR-indsats AF Helle Kjærgaard Grüner / Salgs- og marketingkoordinator / Bureau Veritas Certification Interview MED Mia Walde / CSR Manager Spectre A/S Mia Walde Mange virksomheder er socialt ansvarlige og gennemfører en række Corporate Social Responsibility (CSR)-tiltag, men kun få virksomheder vælger at tage næste skridt og opnå certifikat på en dokumenteret indsats. Spectre er en af de få danske virksomheder, som har taget næste skridt med en SA8000- certificering. Virksomhedens fabrikker i Letland har allerede opnået certifikatet, og der arbejdes nu på ligeledes at opnå certifikatet på fabrikken i Vietnam. CSR Manager Mia Walde er netop vendt hjem fra Vietnam, hvor første etape af SA8000- certificeringen er blevet godkendt. Så målet om, at alle Spectres fabrikker skal være SA8000-certificerede i løbet af foråret 2014 er i sigte. 14 magasinet kvalitet 01 / 14

15 Helle Kjærgaard Grüner IIII Spectre er en dansk virksomhed med ca. 670 medarbejdere, hvoraf blot 18 arbejder på hovedkontoret i Ikast i Danmark. Virksomheden producerer udendørs sportstøj af høj kvalitet til blandt andet klatring, vandring og skiløb for mærkevarevirksomheder netop inden for denne branche. Spectre er bevidst om, at de har et ansvar både overfor det lokale samfund og deres medarbejdere, hvorfor fokus på CSR og SA8000-certificeringen er en væsentlig del af deres forretningsstrategi. SA8000-visionen blev til virkelighed SA8000 er en international standard med fokus på medarbejdernes rettigheder. Standarden bygger på en række grundlæggende elementer om børnearbejde, tvangsarbejde, arbejdsmiljø, arbejdstid, diskriminering, foreningsfrihed, displinær afstraffelse, løn og ledelsessystem. Dette har netop været en af bevæggrundene for, at Spectre valgte denne tilgang. Virksomhedens vision om SA8000-certificeringen blev grundlagt allerede tilbage i 2009, men det var først i 2012, at der blev sat skub i visionen. I juli 2013 blev SA8000-certificeringen en realitet med opnåelse af det første SA8000-certifikat på de lettiske fabrikker. Spectre valgte SA8000-certificeringen frem for andre CSR-tilgange hovedsageligt af egen interesse, men også fordi det var et kundeønske. Vi oplevede, at mange kunder havde interesse for certificeringer inden for sociale standarder. Imidlertid findes der mange forskellige certificerings- og mærkningsordninger, og derfor valgte vi at gå efter højeste fællesnævner for at undgå at skulle forholde sig til mange forskellige, bekræfter Mia Walde. Den ansvarlige tilgang er blandt andet vigtig for Spectre, fordi de ønsker at vise, at de tager ansvar for deres medarbejdere og sikrer dem ordentlige arbejdsforhold og vilkår. SA8000-projektet har betydet, at virksomheden er gået fra tilfældige aktiviteter til strukturerede beslutninger. Før SA8000 var det svært at være sikker på, at vi levede op til de retningslinjer og initiativer, som vi satte i værk. Derfor valgte vi at blive certificeret efter SA8000. Vi ville være sikre på, at de aktiviteter, vi havde indført, havde en effekt. Med SA8000 kan vi måle effekten af vores tiltag. Ledelsen kan se, hvad vi gør, og hvordan vi kan ændre tingene, siger Mia Walde. Projektet har været delt op i flere etaper og nogle har været mere udfordrende end andre. Derfor er det ifølge Mia Walde også vigtigt, at man er klar over de ændringer, et sådan projekt medfører, og hvilke elementer der er vigtige for et succesfuldt resultat. Et af succeskriterierne for Spectre har været at sikre medarbejdernes involvering i projektet. Hvorfor et af elementerne i projektet bestod i at udvikle en medarbejderhåndbog, hvori procedurerne var beskrevet. Derudover blev et team af seks medarbejdere i Letland og Vietnam udvalgt til at være med til at sikre, at CSR-principperne bliver ført ud i de enkelte lande. Ny tilgang = nye rutiner SA8000-projektet har medført nye tilgange og rutiner, hvilket for nogle medarbejdere har været en udfordring. For udvalgte medarbejdere har det betydet større krav, fordi de nu skal lave interne audits, hvilket kræver både træning og videreuddannelse. Hvis det lykkedes, er det med til at udvide deres kompetencer og gør, at de er bedre stillet på arbejdsmarkedet, siger Mia Walde. SA8000 er en international standard men med lokale lovgivningsmæssige forskelle og krav fra land til land. Derudover er der også nogle helt forskellige kulturelle udfordringer mellem de to lande, hvor Spectre producerer. Dette er medvirkende til, at Spectre står over for helt andre udfordringer med certificeringen i Vietnam, end de gjorde i Letland. Blandt andet skal Spectre betale 2 % af medarbejdernes løn til fagforeningerne i Vietnam, og disse penge skal hentes et sted fra uden helst at skulle fjerne andre goder for medarbejderne. Men erfaringerne fra Letland har gjort processen i Vietnam nemmere og hurtigere, bekræfter Mia Walde. Alfa og omega for et positivt udfald Ifølge Mia Walde har Spectre fra certificeringen lært, hvilke elementer, der er alfa og omega for et positivt udfald af et SA8000-projekt. Et af de væsentligste elementer er, at der er fuld opbakning fra topledelsen. Topledelsens støtte er meget vigtig hvis de ikke er med, så er det meget svært at udrulle en CSR-tilgang efter SA8000-standarden. Når man skal ændre medarbejdernes rutiner, er det vigtigt, at ledelsen går forrest og viser vejen frem, siger Mia Walde. IIII 01/14 magasinet kvalitet 15

16 når innovatører tænker standarder Når innovatører tænker standarder Selve kunsten at få en god ide kan næppe sættes på formel. Men for at få udbytte af virksomhedens innovation kan det være nødvendigt at standardisere nogle af processerne. Interview Professor Søren Salomo / Direktør for DTU Management Engineering ved Danmarks Tekniske Universitet / AF Morten Andersen / freelancejournalist / City Pressekontor IIII Umiddelbart lyder innovation og standardisering måske som hinandens modsætninger. Men det er bestemt ikke tilfældet ifølge professor Søren Salomo, direktør for DTU Management Engineering ved Danmarks Tekniske Universitet. Enhver virksomhed, som udvikler et nyskabende produkt, er nødt til at forholde sig til, hvad den skal gøre med den unikke viden, som den har opnået. Nogle gange er det klogt at holde sin viden tæt til kroppen, andre gange er det nyttigt at sprede den, siger Søren Salomo. Som eksempel giver han en virksomhed, der har udviklet en ny elbil: Det nytter ikke, at du har verdens bedste elbil, hvis den kun kan lades op på tre stationer, som du selv har etableret. Derfor vil det være klogt af dig at give viden om opladeenheden fra dig i form af en standard, så andre kan bygge den infrastruktur, som du er afhængig af. Det betyder ikke, at producenten skal lægge alt åbent frem, understreger han: Der kan udmærket være andre dele af bilen, som du patenterer, så du sikrer dig, at du fortsat har et unikt produkt. Pointen er, at du skal forholde dig bevidst til, hvad du vil beskytte, og hvad du vil lægge frem. Og gerne på et tidligt tidspunkt i innovationsprocessen. System i kreativiteten Selvom det kunne lyde som en umulig opgave, findes der faktisk standarder for innovationsledelse, der bliver udarbejdet af eksperter fra hele verden. I det danske standardiseringsudvalg, der arbejder med standarderne for innovationsledelse sidder bl.a. Alexandra Instituttet, InnovationInside, IBC Kurser og DTU. Alle der arbejder med innovation har mulighed for at deltage i arbejdet og præge de kommende standarder. Den første standard, eller tekniske specifikation, som det i dette tilfælde hedder, er udkommet med titlen: Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer. Innovation skaber jo per definition noget, som er anderledes end alt, hvad der har været tidligere, og derfor kan man heller ikke standardisere innovation. Det er simpelthen ikke muligt at sige, at hvis du gør sådan og sådan, så ender du med et unikt produkt. Men derfor kan man alligevel godt sætte de processer, der skal frembringe innovation, i system, siger Søren Salomo, der er formand for det danske udvalg, som arbejder med at udvikle standarderne. Ifølge professoren har mange virksomheder allerede en køreplan for, hvad der skal ske, når der kommer en god ide på banen. For eksempel kan køreplanen sige, at ideen skal beskrives teknisk samtidig med, at en bestemt række af kriterier inddrages. Derefter skal ideen forelægges for en komite, og hvis komiteen giver grønt lys, går de næste faser, som også er beskrevet, i gang. Alt sammen fint, men måske skulle virksomheden også forholde sig til det, der er gået forud. Hvor kommer de ideer, der bliver til innovation, egentlig fra? Kan man gøre noget for, at der kommer flere og bedre ideer? kommenterer Søren Salomo. Styr porteføljen af ideer Med andre ord vil standarderne for innovationsledelse anspore virksomhederne til at se samlet på deres innovationsprofil. For nogle virksomheder vil det måske være fint nok, at innovationen ligger i en stabsfunktion, som ikke formodes at forstyrre resten af organisationen. For andre handler det om at inddrage så mange medarbejdere som muligt og motivere dem til at få nye ideer og komme frem med dem, forklarer Søren Salomo. 16 magasinet kvalitet 01 / 14

17 Søren Salomo Spil på hjemmebane Ligesom en virksomhed, der udvikler et nyt produkt, kan have nytte af, at der kommer standarder på området, kan der også ske det omvendte: at en standard inspirerer til innovation. Når en virksomhed sætter sig for, at den vil leve op til en bestemt teknisk standard, en kvalitetsstandard eller lignende, så vil det altid betyde, at man laver noget om i sin proces. Og hver gang man laver noget om i sin proces, vil det også påvirke det resultat, man opnår. Som regel vil man også støde ind i nye barrierer. På den måde kan standarder udløse forandringsprocesser i en virksomhed. Det kan indirekte føre til innovation, siger Søren Salomo. Hvordan den enkelte virksomhed skal organisere sit innovationsarbejde, har han ingen fast opskrift på: Personligt vil jeg anbefale, at man tager udgangspunkt i en porteføljetankegang. Man kigger på, hvilke ideer man har, og hvor langt de er i pipeline. Genererer vi det rigtige antal ideer, og er de af tilstrækkelig god kvalitet? Hvis svaret er nej, må man overveje, om innovationsarbejdet er organiseret rigtigt. Standarderne for innovationsledelse kan give virksomheder værktøjer, metoder, tilgange og processer til at sikre en systematisk håndtering af de aspekter, der støtter deres evne til innovation. De kommende standarder vil være medvirkende til at optimere og sikre virksomhederne en vedvarende innovationsaktivitet, der kan styrke deres konkurrenceevne på det europæiske marked. Alt i alt bør enhver innovativ virksomhed forholde sig til standardisering, mener professoren, som understreger, at forholdet er dynamisk: Fx kan det være, at man fravælger at standardisere og i stedet patenterer sit nye produkt. Men en dag udløber patentet. Og når du alligevel ikke kan opretholde monopolet på din viden længere, er det måske smart at tvinge konkurrenterne til at spille på din hjemmebane. I så fald vil det være attraktivt at gå ind i standardisering. IIII Kvalitetsstyring - med fagspecifik viden og innovativ software Hos IPW Systems får du professionelle, webbaserede software løsninger til automatisering af virksomhedens processer. Vi lytter til dine behov og tilbyder den optimale løsning, som altid er modulopbygget, brugervenlig og uden licenser. Ring og hør mere vi glæder os til at tale med dig. ipwsystems dk Olaf Ryes Gade 7R 6000 Kolding /14 magasinet kvalitet 17

18 QualiWare Lifecycle Manager is is a flexible a modeling tool tool for for visualization and and optimization of of business processes through graphical models. Both large and and small businesses can can quickly and and efficiently construct systems for for quality and and environmental management, Enterprise Architecture or or management systems to to work with Business Process Management, LEAN, Six Six Sigma etc. etc. Graphical Models published on on Intranet The The systems are are constructed by by using several graphical models/diagrams which in in combination provides an an overall image of of the the company or or on selected processes and and relations. The The Models/management system is published to to the the employees via via the the intranet to to ensure consistence in in business processes and and effective anchoring of of the the system throughout the the organization. If If an an employee has has a suggestion a for for improvement or or discovers a quality a non-conformity, these may may be be reported directly from the the end-user layout from the the intranet to to the the system. It s It s all all stored in in a central a repository (database), which manages the the different versions of of the the ring system as as it it is is updated, including security and and access rights. QualiWare Lifecycle Manager Quality- and and environmental management Enterprise Architecture Business Process Management (BPM) Proces modeling Business Excellence User-friendly end end user user layout Repository based Flexible and scalable QualiWare Lifecycle Manager (QLM) is is flexible, easy easy to to maintain and and scalable independent of of company size, size, industry and and sector. QualiWare offers industryspecific solutions, forexample for for Laboratories and and the the health care care sector, which are are particularly developed to to support the the specific needs and and regulatory requirements for for quality to to be be respected within this this sector. Contact us us for for an an informal meeting and and book a de- a detormonstration of of Qualiware Lifecycle Manager (QLM) based on on your company s business needs. QualiWare ApS Ryttermarken DK-3520 Farum 18 magasinet kvalitet 01 / 14

19 DFK KONFERENCE: Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? Succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse Torsdag den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro, Sorø UDSTILLERE: Quality Management Software succes historier effektiv kvalitetsledelse

20 Praktiske oplysninger Tid: Torsdag den 27. februar 2014 kl Konferencen afholdes: Hotel Comwell Sorø Storkro Abildvej Sorø Tlf Konferenceafgift: Konferenceafgiften inkluderer konferencemappe og USB stik med kopi af foredragsholdernes præsentationer, samt frokost og forfriskninger. program: Registrering og kaffe Velkomst og indledning v. Quality Manager Lars Erik Donau, Danfoss Power Electronic A/S Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet Kvalitet som nøgle til forbedring af både leadership og funktionel performance Vice President Jesper Toubøl, R&D Packaging & Processing, LEGO Systems A/S. Sceneskifte Betaling: Der fremsendes faktura som bekræftelse på din tilmelding. Overnatning: Hotellet tilbyder specialpris på overnatning i forbindelse med konferencen. Kr. 896 for et enkeltværelse incl. morgenbuffet pr. nat. Skal bestilles og afregnes direkte med hotellet med reference til konferencen. - prøv evt. via online booking. Det er måske billigere. Transport: Offentlig transport Der er 5 km. til Sorø station. Bus fra Sorø station kan anvendes, men tager en del tid. Ankommer du i bil: Se kørevejledning på www. comwell.dk/hoteller og vælg kørselsvejledning under Sorø Storkro. Konferenceansvarlig: Quality Manage Lars Erik Donau Danfoss Power Electronic A/S - Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet : når ingen må begå fejl, skal alle lære at blive bedre sådan gjorde NOV Flexibles kvalitetsbaseret arbejde dokumenterbart HR Partner Bryan Wall, National Oilwell Varco Floating Production Flexibles. Pause Effektiv registrering ved hjælp af ipads QA, Tech.Doc., WEB adm. Henrik Gudme, Vestergaard Company A/S. Frokost Vellykket proces til håndtering af kundetilbagemeldinger skaber gode resultater QA Manager Yitzhak Shoshan, Solar Inverter, Danfoss Drives A/S. Sceneskifte Forudsætninger for succes med kvalitetsledelse - Kan offentlige og private virksomheder lære af hinanden? Akkrediteringsleder Søren Møller, Sydvestjysk Sygehus. Sygehus.dk Kaffepause Kvalitetsfunktionen som brobygger. Quality Compliance Officer Lars Peter Jepsen, Novozymes A/S. Opsamling & afrunding v. Quality Manager Lars Erik Donau, Danfoss Power Electronic A/S Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet Pris: Du kan tilmelde dig konferencen på Deltagelse i konferencen: Er du medlem af DFK kr moms Er du ikke medlem af DFK, koster det kr moms. Samtidig oprettes du automatisk som prøvemedlem i et halvt år, hvilket includerer, at du får Magasinet Kvalitet og Ved indmeldelse i DFK samtidig med tilmelding til konference, deltager du til medlemspris. Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma opnås 10% rabat. Læs om konferencen på HVAD GØR KVALITETSARBEJDET VÆRDIFULDT? SUCCESHISTORIER OM EFFEKTIV KVALITETSLEDELSE 27. februar 2014 Tilmeldingsfrist 18. februar 2014 Dansk Forening for Kvalitet, Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand, tlf , 20 magasinet kvalitet 04/ 13

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger ENTERPRISE MOBILITY Spar millioner på bundlinjen ved mobility og business enterprise apps løsninger KONFERENCE DEN 12. JUNI 2014 KØBENHAVN RADISSON BLU FALCONER & CONFERENCE CENTER Hør talere fra: Apple

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Implementering af IT velkommen. 23. september 2015 Katrine Gorrissen

Implementering af IT velkommen. 23. september 2015 Katrine Gorrissen Implementering af IT velkommen 23. september 2015 Katrine Gorrissen Status 59% af de kontraktansvarlige i større danske virksomheder oplever, at it-projekter kører helt af sporet og ender i juridisk tvist

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i hele forsyningskæden, og netværksgruppen for fødevarevirksomheder er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og

Læs mere

Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak

Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak Introduktion til modulet Formål At præsentere forskellige typer

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskemaet er bygget op omkring fem kriterier, der skal underbygge ansøgningen med forskellige vinkler på den indsats, din virksomhed har gennemført.

Læs mere

KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN

KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværksgrupper. I Bureau Veritas nye netværksgruppe

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I Bureau Veritas nye netværksgruppe sætter vi fokus på bygge- og anlægsbranchens udfordringer inden for bæredygtighed

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Disney: World Class Service

Disney: World Class Service Disney: World Class Service Interview med Mike Reardon, Disney Institute Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

AWARENESS EN SIKKER VEJ TIL BEDRE SIKKERHED & KVALITET DATASIKKERHEDSKONFERENCE

AWARENESS EN SIKKER VEJ TIL BEDRE SIKKERHED & KVALITET DATASIKKERHEDSKONFERENCE AWARENESS EN SIKKER VEJ TIL BEDRE SIKKERHED & KVALITET DATASIKKERHEDSKONFERENCE 29.01.2015 HVEM ER JEG. LARS BÆRENTZEN Mere end 20 års erfaring som konsulent Rådgiver inden for IT- og informationssikkerhed

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Den professionelle receptionist og frontmedarbejder

Den professionelle receptionist og frontmedarbejder To kompetenceopbyggende dage til: Den professionelle receptionist og frontmedarbejder Disse kompetencer bør du satse på at styrke fremadrettet Styrk din position internt og øg din status Selvsikker og

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere