Opfølgning 1. september Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august juli 2011 Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09"

Transkript

1 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august juli 2011 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Henning Ø. Laursen Lokal Operatør: Vindmølleindustrien (VMI) Rosenørns Allé 9, 5. DK-1970 Frederiksberg C Kontaktperson: Kim Nedergaard Jacobsen Tlf / CVR. nr Resumé VMI skal forestå etablering og drift af et virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien. Netværket skal fremme samarbejdet mellem de deltagende virksomheder og mellem disse og forsknings- og uddannelsesinstitutioner på følgende indsatsområder: Rekruttering af nye, højtuddannede medarbejdere Uddannelse af eksisterende medarbejdere Produktudvikling Fælles systemleverancer Der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav - Projektets fremdrift, milepæle og budget forløber som planlagt. MidtVind s opbygning Projekt chef Styregruppe (5 personer) AVN, DAFA, deugro, kk, VMI Direktør/ledelsesgruppe (14 personer) Kvalitet & Miljø Indkøb & logistik Salg & marketing HR R & D Produktion & teknik 14 personer 14 personer 20 personer 8 peroner 13 personer 9 personer Fakta boks Opbygget struktur, rollefordeling og metoder, herunder etablering og drift Gået fra 6 virksomheder til 14 virksomheder Opstartet 6 ERFA grupper med omkring 80 deltagere Afholdt over 100 møder og events Intressenter: 14 virksomheder + 6 ERFA grupper + VMI + RM + RN + EU/EBST (Over 100 pers.) ERFA grupper = Projekt grupper Kvalitet & Miljø Indkøb & logistik Salg & marketing HR R & D Produktion & teknik 11 firmaer 14 pers. 10 møder 12 firmaer 14 pers. 8 møder 14 firmaer 20 pers. 9 møder 6 firmaer 8 pers. 10 møder 10 firmaer 13 pers. 10 møder 8 firmaer 9 pers. 9 møder Networking = Fri kommunikation uden styring Vestas 5 BDE / AU-HIH. AUTONOM lign. Nyt projekt? Hvem? Six Sigma Siemens Lean HR- CSR MidtVind brochurer = Projektet startes, drives og afsluttes, med eller uden tidsramme! DI

3 Hvad har det så resulteret i Vi har fastholdt og udbygget netværket, samt overholdt budget styrket samarbejdet mellem underleverandørerne internt styrket samarbejdet mellem underleverandørerne og studerende styrket aktiviteten fagligt og tværfagligt mellem ERFA grupperne såvel internt i virksomheden som mellem virksomhederne indbyrdes forbedret innovationen og forøget kompetenceudviklingen internt i virksomhederne, og mellem virksomhederne indbyrdes iværksat tiltag vedr. kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere med inddragelse af relevante uddannelsesinstitutioner iværksat aktiviteter som afdækker mulighederne for produktudvikling og fælles systemleverancer foranlediget eksponering og omtale i branchen 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Netværkets omfang og organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Netværket skal i gennemsnit Skal fremgå af skriftlig aftale (vægtet tidsmæssigt) over projektperioden omfatte mindst mellem virksomhederne.* 10 virksomheder (underleverandører til vindmølleindustrien) og skal være åbent over for yderligere medlemmer. Vi er 14 virksomheder. 2 nye virksomheder er indtrådt i netværket i perioden 1/3 til 31/ Der skal tilknyttes en koordinator til netværket med den primære opgave at sikre den praktiske gennemførelse af netværkets aktiviteter i henhold til indsatsområderne. Skal fremgå af skriftlig kontrakt mellem Vindmølleindustrien og koordinatoren. * Koordinator ansat på fuld tid i perioden 1/ til 31/ Mål 2 Indsatsområder Resultatkrav Målemetode Opfølgning Der skal iværksættes tiltag Skal fremgå af aftaler med vedr. forskning og udvikling forsknings- og udviklingsinstitutioner med inddragelse af relevante samt dokumentation Som informeret i de tidligere opfølgninger, har der været afholdt Side 3

4 forsknings- og udviklingsinstitutioner. for afholdte aktiviteter. * aktiviteter med AU-HIH, samt BDE studerende har været tilknyttet projektet. Der ud over er der direkte Ph.d. / virksomheds samarbejde med flere af virksomhederne. Der er løbende dialog med universiteterne uden en direkte formaliseret MidtVind aftale pt. Vi oplever pt. ikke universiteterne som specielt proaktive, og savner generelt i MidtVind at forsknings- og udviklingsinstitutionerne selv griber bolden og opsøger mulighederne, som så skal tilpasses underleverandør behovet, og skaber mer/nytteværdi. MidtVind har altid en udstrakt hånd, og vi håber nu bare på at de rette uddannelser og studerende/forskere forstår at gribe muligheden. Vi en forsøgt at tage en dialog med Erhvervsakademi MidtVest i Herning/Holstebro omkring den videregående multimediedesigner uddannelse og visuel programmering og formidling af værdikæden i vind underleverandør ledet. I den forbindelse havde vi håbet også at kunne tilknytte ingeniør området i en vis udstrækning. Erhvervsakademie MidtVest i Herning/Holstebro har dog valgt, efter flere forsøg fra vores side, at direkte ignorerer vores henvendelse. Vi har nu indledt en dialog med SDU omkring kursus i forretningsforståelse, som vi håber at kunne udbyde til hele MidtVind. I forbindelse med MidtVind projektet har vi også skabt bredere forståelse for nogle af de muligheder de studerende kan bidrage med, så Side 4

5 virksomhederne af egen kraft opsøger de rette studerende og de områder de arbejder med. AH-Industries har indledt samarbejde med BDE studerende fra AU- HIH som skal udarbejde en analyse af servicemarkedet i vindmølleindustrien. Herfra skal de komme med strategiske overvejelser omkring segmentets muligheder og værdi for AH-Industries. Herunder bidrager også MidtVind som helhed med viden og afdækning af området. Der skal iværksættes aktiviteter, som afdækker mulighederne for fælles systemleverancer. Dokumentation for afholdte aktiviteter. * Ph.d. studerende er pt. kontrakt ansat af kk-electronic/ikast, AVN/Silkeborg, Liftra/Aalborg via AU-HIH og AAU. Aftale truffet direkte mellem virksomhed og studerende. Der afholdes løbende møder vedr. denne del via ERFA grupperne. I øjeblikket har vi fokus på følgende områder (Detalje fortroligt): - Ny hydraulik/krøje udvikling - Decentral styringsenhed - Condition Monitoring på hydraulik/elektronik enhed - Hydraulisk pitch system inkl. styring - Samarbejde med design hus - Afdækning af og beskrivelse af værdikæden Næste mål er at nedsætte en pro- Side 5

6 Der skal iværksættes tiltag vedr. kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere med inddragelse af relevante uddannelsesinstitutioner. Skal fremgå af aftaler med uddannelsesinstitutioner samt dokumentation for afholdte aktiviteter. * jektgruppe med personer fra de 3 ERFA grupper Udvikling & Konstruktion, Indkøb & Logistik samt Salg & Marketing med fokus på systemleverancer samt forretningsmodeller. Her har en betydelig del af virksomhederne en udfordring grundet løbende organisation tilpasning. Denne del er der fokus på, men den finansielle afmatning ændre hele tiden udfordringen. Men denne del har vi fokus på, og forventer at kunne indlede et uddannelsesforløb via SDU i løbet af 2010/2011. Virksomhederne er helt klart pragmatisk orienteret og agerer generelt mod kortsigtede mål, cost cutting og fortjeneste. Kort sagt What s in it for me? Og her kommer de mere teoriorienteret universiteterne og uddannelsesinstitutioner desværre til kort, for nuværende, samme holdt med deres pris niveau og den nytteværdi, eller mangel på samme, som virksomheder forventer. Vi har dialogen, og der bliver løbende afholdt interne kompetence udviklingskurser imellem virksomhederne. Dvs. at netværket giver hjælp til selvhjælp via interne ledende og højtuddannede medarbejdere og eksterne organisationer. Der ved løfter vi opgaven og behovet for nuværende på anden vis, der på sigt kan bane vejen for uddannelsesinstitutionerne. Nogle af de områder som vi arbejder med og som vi mener, er og bli- Side 6

7 ver vigtige konkurrence parameter, er pt. følgende: - Lean - Six Sigma - PPAP - Risikoafdækning - Internationalisering (Kina, USA etc.) - CSR/HR - UN Global Compact - Håndtering af krav - Indgreb med vindmølleproducenterne - Indkøbsprocesser - Indkøbssamarbejde - Warehouse Solutions - International Purchase Agreements - Leverandørauditering - Kan vi dele konsulenter/resurser - Fejl på vindmøller (Reliability) - Teams/selvstyrende grupper - Kan der være nogen uddannelse der med fordel kunne samordnes i vores virksomhed - Udveksling af erfaringer med produktionsmetoder og produktionsstyringssystemer - Indkøb samt implementering af ny teknologi - Effektivisering generelt - Udfordringer med at skabe en rød tråd gennem virksomheden (Alle funktioner/afdelinger) Der skal iværksættes tiltag vedr. rekruttering af nye, højtuddannede medarbejdere med inddragelse af relevante uddannelsesinstitutioner. Skal fremgå af aftaler med uddannelsesinstitutioner samt dokumentation for afholdte aktiviteter. * Vi har i den forbindelse trukket på en lang række kompetencer fra det danske erhvervsliv.(ekstern liste) Som informeret i de tidligere opfølgninger, har 3 af 5 BDE studerende fået fast tilknytning til vindmøllebranchen. Denne trend håber vi kan fastholde indenfor andre studerende. Side 7

8 Medarbejder staben i MidtVind er fornyet med generelt 34 nye medarbejdere, hvoraf en større andel må betegnes som højtuddannede, også af nyere dato. Et par af virksomheder har også benyttet muligheden for at låne medarbejdere af hinanden, til specifikke projekter så vel national som internationalt. * Vedr. tidsplan henvises til de til enhver tid gældende tidsangivelser for de med Erhvervs- og Byggestyrelsen aftalte milepæle for projektet. Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Total Ansatte med særlige kvalifikatio Andre ansatte Indirekte omkostninger Husleje Annoncering, erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost, logi Afskrivninger Materialer og forbrugsartikler Andet (seminarer mv.) Ekstern konsulentassistance Køb af eksterne tjenesteydelser Andet Udstyr Revision af projektregnskab Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Total Regionalfond Side 8

9 EBST finanslovsbevilling Kontante regionale tilskud Heraf egenfinanciering Total Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Der er ikke forslag til ændringer af budgettet på nuværende tidspunkt. Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger (i 1000 kr.) År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Total Ansatte med særlige kvalifikatio Andre ansatte Indirekte omkostninger Husleje Annoncering, erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost, logi Afskrivninger Materieler og forbrugsartikler Andet (seminarer mv.) Ekstern konsulentassistance Køb af eksterne tjenesteydelser Andet Udstyr Revision af projektregnskab Total Side 9

10 Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september udfyldes af operatøren Indbetalinger (i 1000 kr.) År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Total Regionalfond EBST finanslovsbevilling Kontante regionale tilskud Heraf egenfinanciering Total Side 10

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere