Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

2 [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School 15/ Juni 2015 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 5 Grundoplysninger... 5 Beskrivelse af uddannelsen... 6 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 7 Uddannelsens struktur... 8 Kriterium II: Videngrundlag... 9 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 3

4 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Copenhagen Business Schools (CBS) ansøgning om akkreditering af kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation til: Begrundelse for indstilling Positiv akkreditering Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation vil blive udbudt på CBS, men er tilrettelagt i et samarbejde mellem forskningsmiljøer på CBS og på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Akkrediteringspanelet vurderer, at CBS har sandsynliggjort, at uddannelsen vil blive tilknyttet de relevante faglige miljøer inden for sundhedsinnovation på CBS og Københavns Universitet. Uddannelsen vil blive tilrettelagt af undervisere, der deltager i og har aktiv kontakt til relevante forskningsmiljøer, og de studerende vil få kontakt til forskerne gennem forelæsninger, workshops og vejledning. Uddannelsen har et bredt adgangsgrundlag, idet bachelorer fra en række erhvervsøkonomiske og sundhedsvidenskabelige uddannelser kan blive optaget på uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i tilstrækkelig grad bygger videre på de adgangsgivende uddannelser, og at uddannelsen gennem projektarbejde og anvendelse af tværfaglig litteratur inden for sundhedsinnovation vil sætte de studerende i stand til at kombinere forskellige fagligheder og tilgange i udviklingen af sundhedsinnovative løsninger. Uddannelsens mål for viden (knowledge) er formuleret på et for lavt niveau sammenlignet med kvalifikationsrammen for en kandidatuddannelse. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at uddannelsens mål for læringsudbytte med hensyn til færdigheder og kompetencer er formuleret på et tilstrækkeligt højt niveau. Desuden vurderer panelet, at fagelementernes læringsmål og uddannelsens struktur samlet sikrer, at uddannelsen er på kandidatniveau. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen vil blive tilrettelagt, så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 120 ECTS-point. Undervisningen vil blive pædagogisk kvalificeret, og uddannelsen vil desuden blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre 3. semester af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen. Der vil desuden blive gennemført periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige interessenter. Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 4

5 Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Jan Frich, professor og afdelingsleder ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Jan Frich er uddannet læge og neurolog og har forskningsbaggrund inden for medicinsk uddannelse, brugerundersøgelser, kvalitetsarbejde og ledelse i sundhedsvæsenet. Han var i programleder for masteruddannelsen i helseadministrasjon og er nu projektleder for en større revision af medicinuddannelsen på Universitetet i Oslo. I var han Harkness fellow og visiting professor ved Yale University. Kurt Richard Brekke, professor ved Norges Handelshøyskole. Kurt Richard Brekke har en ph.d.-grad i økonmi fra Universitetet i Bergen. Hans forskning omfatter sundhedsøkonomi, med særlig fokus på regulering og konkurrence inden for sygehus- og lægemiddelmarkedet, samt markedsanalyse knyttet til strategisk virksomhedsadfærd. Han er leder af forskningsprogrammet Næringsøkonomi og konkurransepolitikk ved Samfunns- og næringslivsforskning. Han er desuden medredaktør af Journal of Economic Behavior & Organization. Jessica Bengtsson, studerende på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Jessica Bengtsson har en bachelorgrad i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Hun er studievejleder på kandidatuddannelsen samt studenterrepræsentant i studienævnet på folkesundhedsvidenskab. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Sprog Undervisningen vil foregå på engelsk. Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. Forventet optag 50 studerende på første optag. Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 5

6 Beskrivelse af uddannelsen The overall objective of the MSc in Health Care Innovation (hci) is to offer a distinctive, new set of skills to employers in the Danish and international healthcare systems. These skills will be targeted specifically at the public and private organizations of the system which over the coming decades will take health care through a major transformation. The buildings blocks of that transformation will come from a multitude of innovations at all levels of the health care system, involving both its public and commercial parts and new interdependencies between the two. MSc (hci) graduates will be trained to select, initiate, manage and implement innovations in this complex setting. (Ansøgning om prækvalifikation, Beskrivelse af uddannelsen). Sundhedsinnovation defineres som fornyelser i processer, tilrettelæggelse af patientforløb, behandlingsprotokoller, sundhedsvæsnets organisering og informationsgange. De omfatter også de services og IT-mæssige løsninger, hvormed sundhedssystemets ydelser relateres til den enkelte patient og bringes i forbindelse med hinanden. Innovationer indenfor lægemiddeludvikling er således ikke omfattet af denne definition og kræver andre udannelsesforløb, end den her præsenterede. (Ansøgning om prækvalifikation, s. 9). Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 6

7 Uddannelsens mål for læringsudbytte Knowledge includes an understanding of - The technological and economic drivers of change affecting the health care system and the interdependencies between its components. - Understanding the components and processes of innovations - Differences between major types of health care systems around the world, including their basis in specific societal contexts and implications they have for innovating new health care services. - The particular institutional, regulatory and professional context of the health care system, including the conditions affecting private-public collaboration. - The work practices of health care organizations, including relationships to patients. - Theories interpreting the challenges associated with innovations in the health care system. - Tools applied in the management of innovations, their implementation and commercialization. Skills include abilities to: - Assess technological opportunities for improvements for patients, for innovating firms or for health care organisations. - Analyse and anticipate how innovations and new technologies are best implemented within healthcare organizations. - Analyse key aspects of commercialization for health care innovations in terms of IPR, financial performance and planning, competitive environment etc. - Examine expected innovation outcomes based on the alignment of stakeholder interests across publicprivate differences, variations across professional groups and different levels of the political system (from national to municipal government) Competences include capabilities to: - Develop, assess and implement innovations and novel solutions or products for the health care system. - Prepare and manage effective diffusion of innovations. - Manage the interplay between public and private actors in the health care system. - Prepare and undertake the commercialization of innovations in markets for health care products or solutions. - Apply an integrated view on the implications of innovations for patients, effectiveness/ competitiveness, including ethical aspects. - Design business models based on their appropriateness for specific innovations in specific markets and institutional contexts. (Bilag: Competency Profile of the Program). Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 7

8 Uddannelsens struktur (Program Regulations, s. 2-3). Uddannelsens aktivitetstyper CBS har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde: Semester Timer 40 studerende Timer > 40 studerende Vejledning pr studerende Andre uddannelsesaktiviteter Speciale 22 (Supplerende dokumentation af 21. april 2015). VIP opgjort i timer DVIP opgjort i timer Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 8

9 Kriterium II 1 : Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at uddannelsen vil blive tilknyttet relevante faglige miljøer inden for sundhedsinnovation på både CBS og Københavns Universitet. Uddannelsen vil blive tilrettelagt af undervisere, der deltager i og har aktiv kontakt til relevante forskningsmiljøer, og de studerende vil have mulighed for kontakt til forskerne gennem undervisning og vejledning. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Vil uddannelsen blive tilknyttet et relevant fagligt miljø? Uddannelsen vil blive tilknyttet faglige miljøer på CBS og Københavns Universitet. Fra CBS vil tre professorer, en professor MSO og fire lektorer blive tilknyttet uddannelsen. Fra Københavns Universitet vil to professorer og to lektorer fra Department of Public Health blive tilknyttet uddannelsen. Forskerne fra CBS er tilknyttet følgende forskningsmiljøer: Department of Innovation and Organizational Economics (INO) Department of Economics (ECON) Department of Operations management (OM) Department of Organization (IOA) Department of IT Management (ITM). Antallet af publikationer i perioden fra de otte forskere fra CBS fremgår af dette skema: Niveau Niveau Øvrige (Supplerende dokumentation af 21. april 2015). Antallet af publikationer i perioden fra forskningsmiljøet på Københavns Universitet fremgår af det næste skema. Publikationerne dækker de fire forskere fra Department of Public Health Niveau Bemærk: Kriteriernes nummerering svarer til bekendtgørelsens. Kriterium I (Behov og relevans) i bekendtgørelsen gælder kun for eksisterende uddannelser og udbud, og derfor begynder denne akkrediteringsrapport med kriterium II (Videngrundlag). Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 9

10 Niveau (Supplerende dokumentation af 21. april 2015). Department of Public Health står for hovedparten af undervisningen på introduktionskurset, som introducerer de studerende til analysen af komparative sundhedssystemer. En professor fra Department of Public Health, som forsker inden for dette område, er ansvarlig for kurset. Undervisningen på de øvrige obligatoriske kurser på 1. og 2. semester skal primært varetages af forskere fra forskningsmiljøerne på CBS. Det gælder eksempelvis The Organization of Health Care Innovation, som varetages af tre lektorer fra Department of Organization og en lektor fra Department of Public Health. I projektet Health care innovation, som afslutter 2. semester, vejledes de studerende af to professorer fra CBS og en professor fra Københavns Universitet. De valgfri kursuspakker på 3. semester skal varetages af forskere fra CBS og Københavns Universitet. Forskere fra Department of IT Management står for to af kurserne på linjen Digital Innovation in Healthcare. Deres forskning handler bl.a. om design og implementering af digitale innovationer inden for sundhedsområdet. Kursuspakken indeholder også kurset Data Processing in Health Care, som skal varetages af en lektor fra Centre for Epidemiology and Screening under Department of Public Health. Den valgfri kursuspakke inden for Health Innovation Assessment indeholder kurser i avanceret cost-benefitanalyse og i empiriske metoder inden for sundhedsområdet. Disse kurser skal varetages af en professor, en lektor og en ph.d.-studerende i sundhedsøkonomi fra Department of Economics. Desuden skal de studerende på denne linje følge kurset Data processing in health care. Kursuspakken Commercialization of Health Innovation Assessment består af fire kurser, som i forvejen udbydes på kandidatuddannelsen i bioentrepreneurskab på CBS, som tilrettelæges af en professor, to lektorer og en docent, som alle forsker inden for relevante områder inden for bioentrepreneurskab (supplerende dokumentation af 22. maj 2015). Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøerne bag uddannelsen er af høj kvalitet. Panelet har gennemgået alle kurserne og de tilknyttede forskere og vurderer på den baggrund, at der er sammenhæng mellem indholdet i uddannelsen og de tilknyttede forskningsmiljøer. Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Der vil blive nedsat et studienævn for uddannelsen, som vil være forankret på CBS. Derudover vil der blive etableret et fagkyndigt råd på Københavns Universitet, som vil blive inddraget i studienævnets arbejde. Såvel studienævnet som det fagkyndige udvalg vil bestå af de forskere fra CBS og Københavns Universitet, som er beskrevet ovenfor. Der vil ifølge CBS være tale om et samarbejde mellem de to institutioner, hvor fagmiljøerne fra begge institutioner inddrages i kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelsen (supplerende dokumentation af 21. april 2015). Akkrediteringspanelet har forholdt sig til forskernes CV er og vurderer på den baggrund, at uddannelsen vil blive tilrettelagt af forskere, der deltager i og har aktiv kontakt til relevante forskningsmiljøer. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Undervisningen vil foregå på CBS, hvor forskerne fra CBS er placeret og har kontortider, hvor de studerende kan træffe dem. De studerende vil desuden have mulighed for at konsultere forskerne fra Københavns Universitet i forbindelse med undervisning og vejledning. En del af uddannelsen udgøres af projektarbejde, hvor de studerende arbejder sammen i grupper og får vejledning (samlet ansøgning, s. 7). Undervisningen i alle fag skal varetages af VIP er på enten professor- eller lektorniveau. Der anvendes ikke DVIP er på uddannelsen, men praktikere fra industrien og fra sundhedsorganisationer vil blive involveret i flere af uddannelsens fagelementer for at sikre uddannelsens forankring i praksis (supplerende dokumentation af 22. Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 10

11 maj 2015). Universitetet har fastsat en maksimumramme på 50 studerende, og der vil blive tilknyttet 12 VIP er til uddannelsen, hvilket giver en stud/vip-ratio på 4,2. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende vil have mulighed for tæt kontakt til forskerne på uddannelsen. Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 11

12 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Der er sammenhæng mellem uddannelsens indhold og målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til den relevante typebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til målene for læringsudbytte. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens mål for viden (knowledge) er formuleret på et for lavt niveau sammenlignet med kvalifikationsrammen. Panelet vurderer dog, at uddannelsens mål for færdigheder og kompetencer er formuleret på et tilstrækkeligt højt niveau i forhold til kvalifikationsrammen. Desuden vurderer panelet, at fagelementernes læringsmål sikrer, at uddannelsen reelt er på kandidatniveau, og at uddannelsen i tilstrækkelig grad bygger videre på adgangsgrundlaget. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Har målene for læringsudbytte det rette niveau for uddannelsestypen? I skemaet er sammenhængen mellem uddannelsens samlede mål for læringsudbytte og kravene til typebeskrivelsen i kvalifikationsrammen eksemplificeret. Kvalifikationsrammen Uddannelsens mål for læringsudbytte Must have knowledge within Knowledge includes an understanding of one or more fields of study that, in selected fields, is The technological and economic drivers of change affecting the health care system and based on the highest international research within a field the interdependencies between its components. of study. Understanding the components and processes of innovations Differences between major types of health care systems around the world, including their basis in specific societal contexts and implications they have for innovating new health care services. Must be able to understand and, on a scientific basis, reflect on the knowledge of the field/fields of study and be able to identify scientific issues. Must master the scientific methodologies and tools of the field/fields of study as well as master general skills related to work within the field/fields of study. The particular institutional, regulatory and professional context of the health care system, including the conditions affecting private-public collaboration. The work practices of health care organizations, including relationships to patients. Theories interpreting the challenges associated with innovations in the healthcare system. Tools applied in the management of innovations, their implementation and commercialization. Analyse and anticipate how innovations and new technologies are best implemented within healthcare organizations. Examine expected innovation outcomes based on the alignment of stakeholder interests across public-private differences, variations across professional groups and different levels of the political system (from national to municipal government) Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 12

13 Must be able to manage work and development situations that are complex, unpredictable and require new solutions. Apply an integrated view on the implications of innovations for patients, effectiveness/competitiveness, including ethical aspects. Akkrediteringspanelet har forholdt sig til hele uddannelsens kompetenceprofil og vurderer på den baggrund, at målene for viden (knowledge) er formuleret på et for lavt niveau sammenlignet med kvalifikationsrammen. Det fremgår af uddannelsens mål for læringsudbytte, at de studerende skal opnå forståelse (understanding) inden for en række områder. Ifølge kvalifikationsrammen skal de studerende på en kandidatuddannelse på et videnskabeligt grundlag være i stand til at reflektere over fagområdet samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger. Panelet vurderer dog, at uddannelsens mål for færdigheder og kompetencer er formuleret på et tilstrækkeligt højt niveau i forhold til kvalifikationsrammen. Desuden vurderer panelet, at fagelementernes læringsmål er beskrevet på et tilstrækkeligt højt niveau, således at uddannelsen reelt er på kandidatniveau, jf. næste afsnit. Er uddannelsens samlede læringsudbytte understøttet af uddannelsens elementer? I skemaet er sammenhængen mellem læringsmålene for uddannelsens fagelementer og uddannelsens samlede mål for læringsudbytte eksemplificeret (fagelementerne er angivet i parentes). Uddannelsens mål for læringsudbytte Knowledge includes an understanding of The technological and economic drivers of change affecting the health care system and the interdependencies between its components. Understanding the components and processes of innovations Differences between major types of health care systems around the world, including their basis in specific societal contexts and implications they have for innovating new health care services. The particular institutional, regulatory and professional context of the health care system, including the conditions affecting private-public collaboration. The work practices of health care organizations, including relationships to patients. Theories interpreting the challenges associated with innovations in the health care system. Tools applied in the management of innovations, their implementation and commercialization. Analyse and anticipate how innovations and new technologies are best implemented within healthcare organizations. Fagelementernes læringsmål (fag er angivet i parentes) Knowledge of key actors and arenas for decision making on health expenditures and technology introduction (Introductory course in Health Care) Introducing systemic /governance Innovations (Introductory course in Health Care) Ability to identify and compare structural components of different health care systems and the pros and cons of different design solutions (Introductory course in Health Care) Introduction to institutional, regulatory and professional structures win different health care systems (Introductory course in Health Care) Describe and explain central theories and concepts of organization and organizational conditions and contexts (The Organization of Health Care Innovation) Compare and discuss and make consistence and integrated arguments of these theories possibilities and imitations (The Organization of Health Care Innovation) Be able to discuss and critically reflect on the challenges and opportunities for process and performance management innovations in healthcare (Innovation in clinical processes and health care delivery) Obtain skillfulness in assessing, with reference to a specific ongoing innovation project, the relevance and applicability of tools, concepts and theories acquired in all other first year courses (pro- Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 13

14 jektet Health care innovation). Examine expected innovation outcomes based on the alignment of stakeholder interests across publicprivate differences, variations across professional groups and different levels of the political system (from national to municipal government) Apply an integrated view on the implications of innovations for patients, effectiveness/ competitiveness, including ethical aspects. Formulate and present the business case of a health care innovation in effective and informative communication to its potential stakeholders (e.g. companies, investors, entrepreneurs, health care organisations) (projektet Health care innovation) Competence to integrate a number of factors, internal and external to the organization, in decision related analysis (The economics of health care innovations) (Skema udarbejdet af AI på baggrund af ansøgningen, s ). Akkrediteringspanelet har forholdt sig til alle fagelementernes læringsmål for de obligatoriske kurser på 1. og 2. semester. Panelet konstaterer, at det bl.a. fremgår af læringsmålene, at de studerende skal: Be able to discuss and critically reflect on the challenges and opportunities for process and performance management innovations in healthcare Obtain skillfulness in assessing, with reference to a specific ongoing innovation project, the relevance and applicability of tools, concepts and theories acquired in all other first year courses. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens fagelementer understøtter uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Fagelementernes læringsmål understøtter desuden, at uddannelsen reelt er på kandidatniveau. Ifølge uddannelsens opbygning skal de studerende på 1. semester følge det introducerende kursus Innovation in Health Care. Kurset giver de studerende en introduktion til uddannelsens indhold og udbygger de studerendes forståelse både af sundhedssystemer som kontekst for innovation og af komparative analyser af sundhedssystemet. Herefter følger kurser i sundhedsøkonomi og organisering, kliniske processer og sundhedsydelser samt IT inden for sundhed. 2. semester afsluttes med et projekt om sundhedsinnovation, hvor de studerende skal arbejde med sundhedsinnovation gennem samarbejde med praktikere fra sundhedsområdet. På 3. semester vælger de studerende mellem tre linjer, som hver består af tre kurser, inden for enten digital sundhedsinnovation, vurdering af sundhedsinnovationer eller kommercialisering af sundheds- og bioinnovationer. Uddannelsen afsluttes med et speciale (samlet ansøgning, s ). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur understøtter, at de studerende kan nå uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Bygger uddannelsen videre på adgangsgrundlaget? Følgende samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, der alle udbydes på CBS, giver adgang til uddannelsen: Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og informationsteknologi Bacheloruddannelsen i International Business Bacheloruddannelsen i International Business and Politics Bacheloruddannelsen i Business Administration and Sociology. Desuden vil en række bacheloruddannelser inden for det sundhedsvidenskabelige hovedområde give adgang til uddannelsen. Det drejer sig om følgende uddannelser: Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab Bacheloruddannelsen i it og sundhed Bacheloruddannelsen i medicin Bacheloruddannelsen i medicin og teknologi Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 14

15 Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin Bacheloruddannelsen i molekylær medicin Bacheloruddannelsen i farmaci. Desuden giver bacheloruddannelsen i kommunikation og IT adgang til uddannelsen. Ud over disse uddannelser, som fremgår af afgørelsen om foreløbig godkendelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, nævnes professionsbachelor i sygepleje som en del af adgangsgrundlaget i studieordningen (Program Regulations). Med hensyn til de sundhedsvidenskabelige bachelorer anfører CBS, at innovationer inden for sundhed ofte opstår med udgangspunkt i nye naturvidenskabelige indsigter, og at disse indsigter spiller en stor rolle for innovationernes efterfølgende kommercialisering og implementering. Som en case nævner CBS udvikling af e-healthløsninger inden for kronisk sårbehandling, som kræver indgående viden om både humanbiologi og patologi, som de studerende har opnået gennem deres bacheloruddannelser, samt forståelse af innovations- og udviklingsprocesser i sundhedssektoren, som de opnår gennem kandidatuddannelsen (supplerende dokumentation af 22. maj 2015, bilag 1 til supplerende dokumentation). Hvad angår udfordringen i at undervise en tværfaglig studentergruppe, skriver CBS, at sigtet med uddannelsen er at opbygge ledelsesmæssige og analytiske færdigheder inden for sundhedsinnovation. Uddannelsen vil derfor være baseret på en omfangsrig international og tværfaglig litteratur om dette område. Tilegnelse af centrale dele af denne litteratur vil være kumulativt kundskabsopbyggende for alle bachelorer, der optages på uddannelsen (supplerende dokumentation af 22. maj 2015). Desuden anfører CBS, at uddannelsen vil give mulighed for, at studerende med forskellig bachelorbaggrund får mulighed for at lære af hinanden og dermed samtidig får erfaring med at arbejde tværfagligt, hvilket er centralt i de jobs, som uddannelsens dimittender senere vil få. Dette skal ske gennem gruppeprojekter, som udgør en stor del af arbejdsformen på uddannelsen, jf. kriterium IV (supplerende dokumentation af 22. maj 2015). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem de adgangsgivende erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser og niveauet på kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, idet uddannelsen bygger videre på den grundlæggende viden, som de studerende har om økonomi og organisationsteori fra deres bacheloruddannelser. Desuden vurderer panelet, at bachelorer i folkesundhedsvidenskab og bachelorer i it og sundhed har en grundlæggende viden om sundhedssystemets organisering, videnskabelige metoder og sundhedsøkonomi, som kandidatuddannelsen kan bygge videre på. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at uddannelsen bygger videre på de sundhedsvidenskabelige uddannelser i sygepleje, medicin, medicin og teknologi, molekylær biomedicin, molekylær medicin og farmaci, fordi disse uddannelser får udbygget deres grundlæggende sundhedsvidenskabelige viden med kompetencer inden for innovations- og udviklingsprocesser, som sætter dem i stand til at udvikle sundhedsinnovative løsninger. Akkrediteringspanelet bemærker, at det vil være en udfordring at undervise på et fagligt niveau, som er tilpasset de forskellige faglige forudsætninger, som de studerende kommer med fra deres bacheloruddannelser. Studerende, der kommer fra bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, vil allerede have viden om komparative analyser i sundhedssektoren, som er emnet for det introducerende kursus på kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation. De vil også kende til dataanalyse inden for sundhedsområdet, som indgår i kurserne på uddannelsen. Bachelorer i it og sundhed vil have haft fag på bacheloruddannelsen, som dækker indholdet i kurset Foundations of Health Care IT på 2. semester. Studerende, som kommer fra de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser, vil have haft en del økonomi og organisationsteori, som indgår i kurserne på kandidatuddannelsen. Akkrediteringspanelet anerkender, at projektarbejdsformen, som anvendes på flere af kurserne (jf. kriterium IV), kan være med til at skabe synergi mellem de forskellige fagligheder i udviklingen af sundhedsinnovative løsninger. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen i tilstrækkelig grad bygger videre på adgangsgrundlaget. Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 15

16 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 120 ECTS-point. Undervisningen på uddannelsen vil være pædagogisk kvalificeret. Uddannelsen vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre 3. semester af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er uddannelsen hensigtsmæssigt tilrettelagt? Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation udgør i alt 120 ECTS-point bestående af fire semestre på hver 30 ECTS-point. Der er ca. 100 undervisningslektioner på hvert af de tre første semestre, og dertil kommer vejledningslektioner pr. studerende pr. semester i forbindelse med projektarbejde. Ca. halvdelen af uddannelsen udgøres af gruppebaseret projektarbejde. På 4. semester, hvor der skrives speciale, er der afsat 22 timer til vejledning (jf. skemaet om uddannelsens aktivitetstyper). Ud fra en forudsætning om, at et fuldtidssemester svarer til 825 lektioner, hvoraf ca. halvdelen er afsat til undervisning og forberedelse hertil (412,5 lektioner), og hvor den anden halvdel er afsat til projektarbejde (412,5 lektioner), svarer det til, at en studerende i gennemsnit har ca. 3 lektioner til forberedelse pr. undervisningslektion (100 undervisningslektioner plus 300 forberedelseslektioner). Ifølge CBS regler for planlægning af undervisningsaktiviteter skal et semester på en kandidatuddannelse normalt bestå af 12 undervisningsuger med 10 lektioner om ugen svarende til 120 lektioner pr. semester. Et kursus på 7,5 ECTS-point skal dermed bestå af mindst 30 lektioner (Rules for planning of teaching activities). Uddannelsens kurser skal i høj grad baseres på læring i praksis. Dette betyder bl.a., at praktikere fra industrien og fra sundhedsorganisationer ofte vil være gæsteundervisere på uddannelsen, hvor de vil undervise i samarbejde med underviserne på uddannelsen. De studerende vil i løbet af uddannelsen gennemføre en række projekter i samarbejde med virksomheder, hvor praktikerne også vil give feedback på de studerendes projekter. Uddannelsen vil indgå i en alliance med en række virksomheder og organisationer for at sikre, at de bliver en integreret del af uddannelsen. CBS og Københavns Universitet vil i den forbindelse trække på deres tidligere erfaringer fra kandidatuddannelsen i BioBusiness and Innovation, hvor de indgår i et lignende samarbejde med praktikere omkring uddannelsen (ansøgning om prækvalifikation, s. 7). Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 16

17 Hvad angår tilrettelæggelsen og udfordringen med at undervise en tværfaglig studentergruppe, anfører CBS, at uddannelsen vil være baseret på tværfaglig litteratur inden for sundhedsinnovation i form af lærebøger, som retter sig mod tværfaglig undervisning inden for området (supplerende dokumentation af 22. maj 2015). Nedenfor er tilrettelæggelsen af de seks obligatoriske kurser på kandidatuddannelsen beskrevet: Det introducerende kursus Innovation in Health Care (15 ECTS-point) introducerer til uddannelsens indhold og til sundhedssystemer som kontekst for innovation. Ifølge læringsmålene bliver de studerende bl.a. introduceret til sundhedsøkonomi og markedsfejl samt idealtypiske modeller for sundhedsorganisationer. De studerende bliver desuden præsenteret for aktuelle reformer og innovationer baseret på aktuelle forskningsprojekter. Praktikere, som er involverede i forskningsprojekterne, vil også besøge kurset. Undervisningen vil foregå som en kombination af forelæsninger, workshops og vejledning af gruppeprojekter. Kurset vil bestå af 35 lektioner med forelæsninger og workshops, og der er afsat 20 lektioner til vejledning pr. studerende i forbindelse med projekterne. De studerende vil blive eksamineret på baggrund af deres gruppeprojekter. I gruppeprojekterne skal de præsentere en større udfordring inden for sundhedssektoren og præsentere potentielle innovationer, som adresserer disse udfordringer. Desuden skal de identificere potentielle barrierer for at implementere disse løsninger (samlet ansøgning, s ). Akkrediteringspanelet bemærker, at kurset ikke følger CBS regler om, at et kursus på 7,5 ECTS-point skal bestå af mindst 30 lektioner, idet kurset, som er normeret til 15 ECTS-point, kun indeholder 30 lektioner. Hertil kommer dog 20 ekstra lektioner til vejledning. The Economics of Health Care Innovations (7,5 ECTS-point) skal gøre de studerede i stand til at analysere innovationer og bidrage til ledelsesmæssige beslutningsprocesser fra et økonomisk perspektiv. Kurset indeholder også et intensivt kursus i dataanalyse, som skal give de studerende redskaber til at analysere data og anvende dem i forbindelse med beslutninger. Undervisningen består af 30 forelæsningslektioner med workshops. Workshopperne vil bestå i, at de studerende præsenterer og diskuterer cases og øvelser, som udleveres på forhånd. De vil desuden involvere præsentationer fra praktikere. Ved begyndelsen af kurset bliver de studerende inddelt i grupper på fem studerende, og hver gruppe skal vælge en specifik sundhedsinnovation, som en organisation har udviklet eller er i færd med at udvikle. I løbet af kurset skal de studerende aflevere en række skriftlige opgaver, som er relateret til deres case. Samlingen af skriftlige opgaver vil udgøre en afsluttende rapport, som hver gruppe skal præsentere i forbindelse med den afsluttende undervisningsgang. Rapporten vil også danne grundlag for den mundtlige eksamen. Eksamen er en portfolioeksamen, hvor karakteren gives på baggrund af en kombination af de skriftlige opgaver (50 %), den mundtlige fremlæggelse på kurset (10 %) og den mundtlige eksamen (40 %) (samlet ansøgning, s ). På kurset The Organization of Health Care Innovation (7,5 ECTS-point) undervises de studerende i sundhedsorganisationer, og hvordan den organisatoriske kontekst påvirker organisationer og deres evner til forandring. Kurset præsenterer de studerende for en model med seks organisatoriske betingelser for sundhedsorganisationer: institutionelle, ledelsesmæssige, kvalitetsforbedrende, teknologiske, sundhedsprofessionelle og følelsesmæssige betingelser. Kurset er organiseret som otte forelæsningsgange af fire timers varighed med forelæsninger, plenumdiskussioner og casebaseret gruppearbejde. I forbindelse med den sidste undervisningsgang vil der være en workshopdag, hvor der inviteres et panel af eksterne eksperter. Eksamen er en mundtlig prøve baseret på en skriftlig synopsis (samlet ansøgning, s ). Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery (7,5 ECTS-point) introducerer de studerende til en serie af proces- og performancemanagement-tilgange samt deres anvendelse i praksis. Der undervises i procesanalyse og -design, kapacitets- og flowmanagement, lean, Six Sigma og kontinuerlig kvalitetsforbedring. Bortset fra en introduktionsuge og en afslutningsuge vil hver uge være baseret på en proces- og performancemanagement-innovation, som vil blive adresseret ud fra et udviklings-, et design- og et implementeringsperspektiv. Undervisningen vil bestå af en kombination af tekniske forelæsninger, som introducerer de studerende til proces- og performancemanagement-innovationerne, og hands-on-undervisning, hvor de studerende arbejder med dem i praksis. Dette suppleres med analyse og refleksionsseminarer, hvor de studerende diskuterer, hvordan innovationerne påvirker de sundhedsprofessionelle og den organisatoriske adfærd. Kurset består af i alt 30 undervisningstimer. Det afsluttes med en mundtlig eksamen (samlet ansøgning, s ). Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 17

18 Foundations of Health Care IT (7,5 ECTS-point) introducerer de studerende til de centrale former for informationssystemer inden for sundhedsområdet såsom elektroniske patientjournaler og sundhedsinformationsinfrastrukturer. På kurset diskuteres de organisatoriske, ledelsesmæssige og sikkerhedsmæssige implikationer af itsystemernes implementering og anvendelse. Undervisningen er en kombination af forelæsninger med øvelser og studenterpræsentationer (30 lektioner) og et gruppeprojekt. I projektet skal de studerende analysere en konkret itrelateret udfordring på sundhedsområdet. Det fremgår ikke af kursusbeskrivelsen, hvordan de studerende vil blive eksamineret (samlet ansøgning, s ). I projektet Health care innovation (15 ECTS-point) skriver de studerende i grupper et projekt, som tager udgangspunkt i et aktuelt sundhedsinnovationsprojekt. Hvert år vil projektet tage udgangspunkt i et specifikt område inden for sundhedsinnovationer som fx livsstilsrelaterede sygdomme eller bestemte typer af handicaps. I begyndelsen af kurset vil sundhedsprofessionelle og interessenter inden for området undervise i de relevante medicinske og professionelle aspekter, som knytter sig til området. Gennem deres interaktion med praktikerne definerer de studerende et projekt, som de udvikler i løbet af semesteret. Projektet skal undervejs præsenteres for praktikerne, som giver feedback på det. Vejledningen vil dog blive varetaget af to professorer fra CBS og en professor fra Københavns Universitet. Eksaminationen er en individuel mundtlig eksamen baseret på en portfoliorapport, som er udarbejdet i grupper. Rapporten består af obligatoriske milepæle, som er afleveret i løbet af kurset (samlet ansøgning, s ). Akkrediteringspanelet vurderer, at de planlagte uddannelses- og undervisningsaktiviteter er passende til at sikre, at de studerende kan gennemføre uddannelsen med en arbejdstid, der svarer til ECTS-pointene. Panelet vurderer desuden, at de valgte undervisnings- og arbejdsformer sikrer, at de studerende kan nå målene for læringsudbytte. Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Kandidatuddannelsens centrale undervisere fra CBS og Københavns Universitet har flere års erfaring i at udvikle, koordinere og undervise på kurser inden for sundhed og innovation. Flere af dem har også erfaringer med at undervise på andre internationale uddannelser (samlet ansøgning, s ). Institutlederen er ansvarlig for at holde medarbejderudviklingssamtaler med alle undervisere, hvor behovet for pædagogisk kompetenceudvikling drøftes, og de, som har behov for kompetenceudvikling, vil blive tilbudt relevante kurser. The Academic Development Unit afholder kurser i pædagogisk kompetenceudvikling, herunder obligatoriske kurser for adjunkter og ph.d.-studerende (samlet ansøgning, s. 9-10). Det fremgår dog ikke, hvordan CBS sikrer, at der følges op på de pædagogiske kvalifikationer for de undervisere, som er ansat på Københavns Universitet, og som derfor ikke er omfattet af CBS procedurer for medarbejderudviklingssamtaler. Det fremgår desuden ikke, hvordan CBS sikrer, at underviserne har de nødvendige kompetencer til at undervise og vejlede på engelsk, herunder hvordan dette vil indgå i evalueringen af kurserne. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at underviserne på Københavns Universitet ikke er omfattet af CBS procedurer for opfølgning på undervisernes pædagogiske kompetencer, samt at det ikke formelt sikres, at underviserne har de nødvendige kompetencer til at undervise og vejlede på engelsk. Panelet vurderer dog, at underviserne er pædagogisk kvalificerede, og at flere af underviserne har erfaring i at undervise på engelsk. Har de studerende mulighed for udlandsophold? Det er muligt at tage på studieophold i udlandet i løbet af 3. semester, hvor de studerende skal vælge mellem tre kursuspakker. Det fremgår af ansøgningen, at det er muligt for de studerende at tage en af disse linjer helt eller delvist i udlandet. CBS og Københavns Universitet er partnere i KIC-programmet Healthy Living and Active Ageing med europæiske universiteter, som har fokus på innovation og uddannelse.uddannelsen skal indgå i dette program som en del af en integreret europæisk udformning af MSc-grader i Health Care Innovation. CBS har desuden et internationalt kontor, som hjælper de studerende med at arrangere deres studieophold i udlandet. Studienævnet vil behandle ansøgninger om studieophold i udlandet og sikre, at det er muligt at gennemføre opholdene uden studietidsforlængelse (samlet ansøgning, s. 10). Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 18

19 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen. Der vil blive gennemført periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere. Uddannelsens fysiske faciliteter og materielle ressourcer er med til at understøtte realiseringen af målene for læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Hvert år modtager alle uddannelser på CBS datapakker med nøgletal om optag, gennemførelse, frafald og evalueringer. Alle kurser evalueres af de studerende. Det er studielederens og studienævnets ansvar at følge op på eventuelle problemer (samlet ansøgning, s. 11). Som nævnt under kriterium II vil der blive nedsat et studienævn for uddannelsen, som vil være forankret på CBS. Derudover vil der blive etableret et fagkyndigt råd på Københavns Universitet, som vil blive inddraget i studienævnets arbejde. Såvel studienævnet som det fagkyndige udvalg vil bestå af de forskere fra CBS og Københavns Universitet, som er beskrevet ovenfor. Der vil ifølge CBS være tale om et samarbejde mellem de to institutioner, hvor fagmiljøerne fra begge institutioner inddrages i kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelsen (supplerende dokumentation af 22. maj 2015). Med undtagelse af et enkelt fag udbydes alle fag af CBS, men under medvirken af undervisningsræfter fra Københavns Universitet. Deres undervisning er omfattet af CBS evalueringsprocedurer. Den eneste undtagelse er kurset i Data Processing in Health Care, som udbydes under studienævnet for folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og derfor indgår i kvalitetssikringen under dette studienævn (supplerende dokumentation af 22. maj 2015). Akkrediteringspanelet vurderer, at der løbende bliver indsamlet og anvendt information om uddannelseskvaliteten. Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 19

20 Vil den samlede uddannelse blive periodisk evalueret med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter? Alle uddannelser på CBS gennemfører en intern peer review hvert fjerde år, hvor uddannelsen får feedback fra interne og eksterne reviewere, herunder aftagere og studerende (samlet ansøgning, s. 12, og Institutional Accreditation report, Copenhagen Business School, 2014). CBS anfører desuden, at adgangsgrundlaget vil indgå i de periodiske evalueringer, og hvis der i den forbindelse konstateres problemer, som kan henføres til bachelorernes faglige forudsætninger, vil der blive justeret på adgangsgrundlaget (supplerende dokumentation af 22. maj 2015). Akkrediteringspanelet vurderer, at aftagere og øvrige relevante interessenter vil blive inddraget i periodiske evalueringer af uddannelsen. Panelet bemærker desuden positivt, at adgangsgrundlaget vil indgå i de periodiske evalueringer af uddannelsen. Sikrer uddannelsen løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Uddannelsen stiller ikke særlige krav til fysiske og materielle ressourcer. Der gennemføres løbende undervisningsmiljøevalueringer af alle uddannelser på CBS, og der er procedurer for opfølgning (samlet ansøgning, s ). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen løbende sikrer de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer på uddannelsen. Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School Side 20

Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven)

Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven) Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering af ny kandidatuddannelse i sundhedsinnovation

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser Nye uddannelser Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Faser

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud 30. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser og udbud Marts 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse og udbud... 4 1.3.1.

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2016 Ny uddannelse Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi 16/004364 Juni 2016 Publikationen

Læs mere

Notat. Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner

Notat. Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner Notat Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner I akkrediteringssager bruges en helt særlig terminologi, der kan virke fremmed for personer, der ikke arbejder

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I ARKITEKTURENS TEKNIK, ÆSTETIK OG METODER ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I ARKITEKTURENS TEKNIK, ÆSTETIK OG METODER ARKITEKTSKOLEN AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I ARKITEKTURENS TEKNIK, ÆSTETIK OG METODER ARKITEKTSKOLEN AARHUS Ny uddannelse 14/014135 Juni 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse via Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse Nyt udbud af eksisterende uddannelse 14/003426 Juni 2014 Publikationen er

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet Side 2 Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet 14/009609

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet BEK nr 339 af 06/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01088-12 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Turnusakkreditering 2013-2

Turnusakkreditering 2013-2 Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og innovationsledelse Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og teknisk ledelse Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere