Projekt det moderne arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt det moderne arbejde"

Transkript

1 Projekt det moderne arbejde Mettelene Jellinggaard Senior Partner InSide Kommunikation, underviser og foredragsholder. High Touch salg, marketing og kundeservice, organisationsudvikling, forandringsledelse, kommunikation og formidling, følelsesmæssig intelligens, coaching, motivation, konflikt og stresshåndtering. Fokus på både organisationer og enkeltpersoners udvikling. Siden 1980 erne har det omfattet en lang række organisationsudviklingsprojekter og Over 500 kursusforløb Begge dele med fokus på det moderne arbejde og organisation og ikke mindst INDIVIDETS ressourcer nystartet Senior Provokatør i

2 En verden i forandring... Udviklingen går hurtigere og hurtigere......og vi må være forandringsparate og fleksible for at følge med......og konstant lære nyt, men også være villige til at aflære eller glemme gamle overbevisninger. Landbrugssamfund Industrisamfund Videnssamfund Nøjsomhed Flid Udvikling Sult Fysisk slid Stress

3 De er skøre de romere... "Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om omorganisering iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde enhver situation gennem omorganisering, og jeg lærte mig også, hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering. Fra romanen "Satirae" skrevet af Cajus Petronius, der døde 66 e.kr. efter et liv som embedsmand hos den romerske kejser Nero.

4 En empirisk undersøgelse i en række organisationer i DK i 2007/2008 Gennem det sidste år, har vi gennemført en empirisk undersøgelse i en række danske virksomheder, med det formål at afdække hvordan leder og organisation helt konkret har det netop nu. Hvilken strategi arbejdes der ud fra Hvilke ledelsesredskaber bruges Hvordan forholder leder og virksomhed sig til stress Vi har haft en mistanke om, at det postmoderne paradigme, som bliver levet i mere eller mindre grad i virksomhederne, ikke er sundt for os og at det er med til at forstærke stress, sygdom, depression, ineffektivitet og følelsen af aldrig at slå til.

5 Tendenser i svarene Vi var ikke helt forkert på den. Stor grad af selvledelse Strategi med fokus på vækst, procesoptimering og færre hænder Oplevelse af øget mængde af opgaver, uden prioritering fra nærmeste leder Stort behov for at arbejde hjemme, for at få ro Udbredt brug af Falck Health Care, psykolog hjælp og coaching når skaden er sket Afmagt overfor at kunne ændre vilkårene

6 En oplevelse af hvis bare jeg..så skal det nok gå

7 Strategisk Ledelse: moderne styringsformer og den aktuelle strategi Matrixorganisering, projektarbejdsform og konstant forandringsledelse. Værdibaseret ledelse med udgangspunkt i instrumentelle, relative værdisæt defineret af den enkelte organisation/ledelse og det enkelte individ danner baggrund for organisationens og individets mulighed for at integrere modsætningsfyldte aktiviteter og fokusområder: På den ene side: Strukturerede effektivitets tiltag med omfattende indirekte styring som f.eks: LEAN, Six Sigma, Itil, Balanced Scorecard, Quality Management (ISO), Aftale & Kontraktstyring - systemer med høje krav til central registrering, måling, kontrol og dokumentation Stress På den anden side: Selv/teamledelse, kompetenceudvikling, personligt ansvar, engagement og personlig udvikling, fokus på individet og realiseringen af selvet og individuelle potentialer: DUA, Den Lærende Organisation, Livslang Læring, coaching, udviklingssamtaler, Leg, innovation & kreativitet

8 Moderne styringsformer og Regnbuekoalitionen På den ene side: Strukturerede effektivitets tiltag med omfattende indirekte styring som f.eks: LEAN, Six Sigma, Itil, Balanced Scorecard, Quality Management (ISO), Aftale & Kontraktstyring - systemer med høje krav til central registrering, måling, kontrol og dokumentation Frihed: marked Frit valg og Fri konkurrence Det ny-liberale frihedsbegreb Vi lærer Dig at lære og at styre Dig Frihedsbegrebet bruges af alle men med forskelligt indhold. Det gør det svært både at italesætte problemerne og få øje på løsningerne Koalition På den anden side: Selv/teamledelse, kompetenceudvikling, personligt ansvar, engagement og personlig udvikling, fokus på individet og realiseringen af selvet og individuelle potentialer: DUA, Den Lærende Organisation, Livslang Læring, coaching, udviklingssamtaler, Leg, innovation & kreativitet Frihed: frigørelse Fri fra autoriteter, tvang, traditioner, normer - 68 er frihed

9 Tendensen bakkes op af forskerne - Det antropologiske paradoks... Det moderne individ føler sig frit, uafhængigt, unikt og ansvarligt......og vores samfund er organiseret på principper om lighed......og vi er frigjorte ift traditioner, autoriteter, familie, fordomme osv men for at samfundet kan fungere må individet som aldrig før underlægge sig kollektivets normer dvs større frihed til individet i demokratier kræver større magt til staten og mere indre disciplinering... Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens etik

10 Den nye arbejdsmoral... Jobbet er blevet et kald og ansættelsesforhold ligner mere og mere en pagt mellem virksomhed og medarbejder hvor begge parter er lige interesserede i udvikling til gavn for virksomheden... Skellet mellem privatliv og job bliver flydende og den nye arbejdsmoral kan gøre det umuligt for den enkelte at sige fra, når man har committed sig til forandring, fleksibilitet og arbejdet som noget lystbetonet... Den massive retorik gør det også svært: hvem kan sige nej til udvikling og til at blive et bedre menneske??? Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens etik

11 Kan man sige NEJ??? I vore moderne job med rig mulighed for det udviklende arbejde, livslang læring, selvrealisering og personlig udvikling i den individuelle identitetsskabelse er det ikke godt at sige (eller tænke) nej......vi må bare arbejde med at forandre os så vi kan tage personligt ansvar for at lykkes...(!) Det er ideen med selvledelse, selvmotivation og selvstyrende grupper... Karen Lisa Salamon, Selvmål

12 Den enkeltes ansvar... Ansvaret bliver i højere og højere grad lagt på den enkelte både når det gælder: Teamsamarbejde Arbejdstid At udvikle sig og lære nyt At være motiveret, engageret, positiv, kompetent og effektiv At vurdere forholdet mellem mål og midler og sige fra...

13 ...og det er op til én selv At få tiden til at slå til eller svigte kollegerne (eller chefen og/eller værdierne) Man selv ansvaret for at sige fra...(... det gode nej ) Det kræver ret veldefinerede opgaver at sige: NU ER JEG FÆRDIG!

14 Ensidig fokus på individuel Human kapital Frigørelse Konkurrence Selvrealisering Cortisol stress, mistrivsel, nederlag, sygdom Naturens måde m at advare om fare og kortvarigt ruste os til kampen for overlevelse...

15 Jagten på det uudnyttede potentiale... Selvrealisering Myten om at vi kun bruger 10% af hjernen har ført til urealistiske individuelle præstationsforventninger, selvoptagethed og køresyge i livet Konkurrence Alle mod alle dyrker vi VINDER idealet og har både fået bureaukrati og scoret Selvmål* i en altomfattende måle/dokumentations kultur med øget risiko for nederlag Frigørelse frihed fra normer, autoriteter, social/moralsk forpligtelse samt alle grænser for individets udfoldelse fører til tab af mening og identitet *Karen Lisa Salamon, Selvmål

16 Stress og projektsamfundet I industrisamfundet kunne stress ses som uoverensstemmelse mellem opgaveforventninger og arbejdskapacitet coping teorien (Lazarus) I dag er stress selv-stress. I dag forventes medarbejderne selv at skabe og foregribe forventninger til sig selv. Stress opstår i dag som usikkerhed om man nu er efterspurgt. Har man suget nok forventninger til sig Stresspolitik forøger ofte stressniveauet, fordi den skaber forventningerne til medarbejderne om selv at sige nej til nye forventninger. Stresspolitik skruer oftere op for forventningsspiralen snarere end det modsatte. Niels Åkerstrøm Andersen, Anders Fogh Jensen

17 Det grænseløse arbejde Det grænseløse arbejde indebærer at grænserne: Mellem arbejde og fritid (tid) udviskes. Mellem hjem og arbejde (rum) udviskes. Mellem arbejdet, personligheden og identiteten (væren og selvforståelse) udviskes. Der findes ikke længere et sikkert fristed fra arbejdet.

18 Er udvikling blevet indvikling? Vore dages teorier om personaleudvikling og vestlig management tænkning udspringer af 60 ernes Human Potential Movement og humanistisk psykologi (f.eks Abraham Maslow) Individets potentiale har således været og er stadig det eneste vi kan få øje på når udviklingsprojekter skal finde vejen til bedre ressourceudnyttelse og større fleksibilitet...

19 Det uudnyttede potentiale...er en vandrehistorie om at vi kun bruger 10% af hjernen...

20 Vi har spurgt sagkundskaben Kære Mettelene! Lad mig skynde mig at besvare dit egentlige spørgsmål: Bruger vi kun 10 procent af vores hjerne - har vi med andre ord et stort uudnyttet potentiale? Svaret er: nej! Ideen om at vi kun udnytter en lille del af vores hjerne er en myte, en videnskabelig vandrehistorie, hvis udspring kan forfølges af forskellige spor i videnskabshistorien og medierne... Med venlig hilsen Thomas Raab Brevkasseredaktør

21 Det der ikke anvendes - dør Problemet er simpelt: hjernen trænes ved brug, det vil sige når vi lærer verden at kende og lærer at bruge vores hjerner, foregår det i forskellige afsnit. Først vokser hjernen, og den egentlig indlæring sker senere ved at hjernens forbindelser "trimmes" - det vil sige, at de forbindelser i hjernen, som ikke bruges, ganske simpelt svinder ind og i sidste ende forsvinder. Thomas Raab

22 Magisk Tænkning

23 Tænk dig til et bedre liv Lærer vi at forestille os det, som vi ønsker ja, så kan vi få det. Ønsker du dig en smukkere hud, en dejlig kæreste, selvtillid samt mere glæde og overskud i tilværelsen, så tænk blot intenst på det. Tankens kraft er nemlig vejen til alt det, som du drømmer om, mener Irma Lauridsen, forfatter til bogen Tænk dig til det hele Visualisering, guide og ideer. onsdag Af Lise Nehm

24 Bliv en succes.nu

25 men hvis det så ikke lige virker kan det betyde frustration og at vi kommer til at give op for let fordi forhindringer eller problemer kan opfattes som et tegn på at det her skal jeg nok lade være med eller måske ændre fokus?

26 Moderne overtro For vi vil jo heller ikke skabe problemerne ved at give negative scenarier for meget opmærksomhed Vel? Jan van Hemessens maleri fra ca illustrerer et eksempel på den folkelige overtro. Vanvid manifesterer sig som en sten i panden, mener man, og billedet viser en af tidens mange kvaksalvere, der ved at "fjerne" stenen slår mønt på denne overtro. Som reklame har han hængt "vanvidssten" op ved sin bod.

27 Vi italesætter det positive selvom orkanen raser og vi forsøger at flytte fokus fra det negative til det positive scenarie i håb om at reaktivere magien og italesætter f. eks. trivsel i stedet for at tale om stress og opgiver samtidigt at gøre noget ved problemerne

28 Ord skaber virkeligheden?? Ordet velfærdsministeriet ligger godt i munden - lidt ligesom Ministeriet for kærlighed (Justitsministeriet) i George Orwells Det er Newspeak, så det basker. Vi fik at vide, at det ikke længere hedder at gå på arbejde og at have et arbejde, men at det fremover hedder, at vi møder op til nye udfordringer. Det indebærer at vi kun må tale i positiver. Dermed forsvinder vigtig information og vigtige handlemuligheder.

29 Bagsiden af medaljen 1. Hvad er det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Det er ansvarsfølelse, overblik over planlægningen og mulighed for at udnytte både egne og andres ressourcer bedst muligt. (Jakobsen, Alstrøm & Vergo 2004) FRIHED ANSVAR FRIHED ANSVAR 2. Hvad er det værste, ved det som blev sagt om det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Det kan være yderst belastende selv at stå med ansvaret overfor patienter eller i samarbejdet. Og det at man selv bærer ansvaret, det at man arbejder selvstændigt kan gøre, at man får uddelegeret den her kompetence og ansvar og føler sig beæret, og dermed også fristet til at gå ud over det, der egentlig er ens grænser. Man kan blive stresset, man kan vælge at tage noget med hjem at arbejde med, som man skulle have lavet i arbejdstiden. Eller det kan fylde hele ens dag, det der ansvar. Jeg kan godt lide det udtryk at udnytte egne og andres ressourcer bedst muligt, for så bliver ens ressourcer faktisk udnyttet i ordets egentlige betydning.

30 Medaljens bagside fortsat 1. Hvad er det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Det medfører engagement, det giver en frihed, som jeg også synes, er væsentlig i arbejdet. Det er ansvar for egen indsats, og det giver en fleksibilitet i hverdagen. (Jakobsen, Alstrøm & Vergo 2004) FRIHED ANSVAR 2. Hvad er det værste ved det, som blev sagt om det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Ansvaret falder tilbage på én selv, og man kan komme til at udvikle dårlig samvittighed og skyld, og i virkeligheden tage ansvar for nogle ting, som man ikke er ansvarlig for. Det er nogle strukturelle ting, eller nogle ting, som ligger i præmisserne for ens arbejde, som man må tage ansvar for. Det vil uvilkårligt give stress eller frustration, for det er ikke noget, man selv er herre over. Ja, også den der fleksibilitet, hvad er grænserne så for den? Det er dejligt at være fleksibel, men er tilbøjeligheden så ikke, at man påtager sig for meget, eller synes, at det burde jeg også lige kunne overkomme.

31 Ny stressforståelse Forankret i den klassiske stressforståelse op til slutningen af 70 erne Lazarus hyppigt anvendte stressmodel Nyere forskning overvejende fra midten af 90 erne Hjerneforskning Evolutionær psykologi Social psykologi

32 Den nye forståelse Stress indebærer generel nedslidning af organismen (fremskyndet ældning). Forandrer hjernens hukommelsessystemer (bliver mindre effektive og mere trusselsorienterede). Vi har sværere ved at kalde erindringer frem og begår flere fejl. Bliver glemsomme. Har sværere ved at lære.

33 Hjernen og stress Syn og hørelse styrkes. Du ser flere detaljer, men dybdesynet svækkes. Hørelse bliver skarpere, ulempen er at du lettere forstyrres. Om natten vågner man oftere som reaktion på tilfældige lyde. Om dagen har man sværere ved at bevare opmærksomheden Begge dele skyldes skærpet årvågenhed. Vores fornemmelse for tid svækkes. Vi mister fornemmelsen for hvor lang tid der er gået og bliver over-optimiske om hvad vi kan nå. Når det så ikke lykkes bliver vi frustrerede og føler at det er vores egen skyld.

34 Hjernen og stress Stress medfører styrkelse af negative erindringer og dermed også negativ tænkning. Dette skyldes at vi lagrer erindringer med følelsesmæssige markører. Ved stress inficeres vores erindringer af en følelse af trussel og frustration. Når vi aktiverer stressinficerede erindringer, aktiveres også disse følelser. Derfor får vi automatisk en mere negativ selvopfattelse. Negativ selvopfattelse medfører faldende selvværd. en ond cirkel

35 Den onde cirkel... Ledere i møder Forandringer Markedsværdi Projekt/Matrix Kompleksitet Kompleksitet HR/kurser Udvikling Flexibilitet Kompetence(r) På den ene side: Strukturerede effektivitets tiltag med omfattende indirekte styring som f.eks: LEAN, Six Sigma, Itill, Balanced Scorecard, Quality Management (ISO), Aftale & Kontraktsstyring - systemer med høje krav til central registrering, måling, kontrol og dokumentation Kompensations Dopamin Stress På den anden side: Selv/teamledelse, kompetenceudvikling, personligt ansvar, engagement og personlig udvikling, fokus på individet og realiseringen af selvet og individuelle potentialer: DUA, Den Lærende Organisation, Livslang Læring, coaching, udviklingssamtaler, Leg, innovation & kreativitet Mål Konkurrence Nederlag Cortisol Selvmål Præstation

36 Nye former for autoritet... Et lean projekt kan give den nødvendige autoritet til at rydde ud i kompleksiteten...og skabe mulighed for mere kompleksitet... TPS: Total Performance Scorecard

37 ..f.eks flere møder ;-) Lean sluger medarbejderes tid Lean vinder frem som værktøj til at effektivisere produktionen og mindske spildtid i virksomhederne. Men lean kan i sig selv give mere spildtid og mødeaktivitet, viser Ingeniørens undersøgelse. Af Sara Rosendal, fredag 29. feb 2008 i Ingeniøren

38 Vores gamle hjerne Gennem vores evolution er vi udstyret med en hjerne der er udformet med henblik på at håndtere udfordringerne i et jægersamlersamfund. Udviklingen af bysamfund har de seneste år medført udviklingen af en række kulturelle indsigter i hvordan denne udfordring håndteres. Men på nedarvede betingelser.

39 Kultur eller Natur?... Fast-growing understanding of the human genome has recently made it clear that both sides are partly right. Nature endows us with inborn abilities and traits; nurture takes these genetic tendencies and molds them as we learn and mature. Men kultur kan IKKE udslette naturen..

40 Underligt at mennesker fungerer... I vores postmoderne vestlige arbejdsliv eksisterer praksisser der ligger aldeles udenfor rammerne af de betingelser, hvorunder mennesket udviklingshistorisk er skabt til at kunne fungere hensigtsmæssigt... Mennesket er tilpasningsdygtigt SOM ART ikke SOM INDIVID... Cand.psych..(antropologisk psykologi) Jill Byrnit

41 Vi har ikke ændret os så meget... Siden klimaforandringer tvang os ud på den afrikanske savanne...

42 Mennesket er et flokdyr... De sociale arbejdsforhold optager en stor del af de flestes arbejdsmæssige energi... Det giver tryghed og ro at føle at man ikke står alene med ansvaret i et komplekst og uoverskueligt felt af forventninger og forandringer... En hund kan godt lære at være alene hjemme men DEN TROR DEN SKAL DØ... Cand.Psych.(antropologisk psykologi) Jill Byrnit

43 Psykens immunsystem Mange af symptomerne på stress er snarere udtryk for psykens egne reaktioner på længerevarende stress: Ængstelighed = manglende overblik, usikkerhed Træthed = faldende ressourceniveau Nedtrykthed = resultaterne er utilstrækkelige. Formålet er at tvinge os til at lave om på vores forehavende. Stress er naturens egen læremester

44 Adults Who Go To Bed Lonely Get Stress Hormone Boost Next Morning "Stress systems are designed to translate social experience into biological action.. Kom nu igang!

45 og de som ikke passer ind? kan vi ikke bare sige at de skal nok ikke være her /skifte ud? DJØF Bladet skriver den : Arbejdsgivernes lunte er blevet kortere, når en medarbejder for eksempel melder sig syg på grund af stress. Arbejdsgiverne er i det hele taget blevet hurtigere til at træde på bremsen, hvis en medarbejder ikke performer optimalt, siger Helene Rafn, chefkonsulent i DJØF s forhandlingsafdeling.

46 Men er det EFFEKTIVT? Ifølge det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro koster det kr. at udskifte en akademisk medarbejder og kr. at udskifte en ikkeakademisk medarbejder. I opgørelsen indgår medgået tid, produktionstab og faktiske omkostninger.(kilde: socialrådgiver Birgitte Kjærgaard, Carl Bro A/S) Omkostningerne i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere i Glostrup Kommune er steget med 30 % fra 2003 til fra 5,6 mio kr. til 7,3 mio kr. Stigningen skyldes en øget personaleomsætning. I beregningen indgår direkte udgifter til annoncering og anslået timeforbrug i forbindelse med opsigelse, søgning, udvælgelse og introduktion af ny medarbejder. (Kilde: Personalepolitisk Regnskab Glostrup Kommune - en attraktiv arbejdsplads)

47 hvad sker der med samarbejdet? Skiftende deltagere i et fællesskab udfordrer og ændrer det etablerede alle mister midlertidigt produktivitet og udskiller flere stresshormoner. Det tager tid at oplære, integrere og vænne sig til nye kolleger Jo mere selvstyre og selvorganisering, - jo større tab af social kapital ved forandringer og omorganiseringer

48 Nærværende ledelse Desværre er den nødvendige nærværende og tydelige ledelse, der kunne sikre stress- og smertefri inklusion af skiftende deltagere i fællesskabet ofte en mangelvare netop hvor udskiftningen er størst

49 Det moderne ledelsesparadoks... Hvis Du leder mig, fornærmer Du mig Hvis Du ikke leder mig, svigter Du mig

50 Nyt behov for effektivisering Behovet for effektivitet og produktivitet er langt mindre under en OPTUR og vi har nu eksperimenteret med decentralisering af både lyst og ansvar og optimering af de individuelle ressourcer og fået stress, stigende sygefravær og ineffektivt før-fravær Tidligere rationaliseringer har udnyttet gevinsterne ved ny teknologi, omorganiseringer, out-sourcing og Lean m.m Nu må de ekstra ressourcer hentes ved at afstresse individet og forøge den Sociale Kapital

51 Mennesket har instinkt for det sociale... Dopamin velvære, belønningshormon naturens egen vejviser til høj h j social kapital

52 Scor gevinsten på høj social kapital Social kapital handler om godt samarbejde, tillid og retfærdighed mellem medarbejder og leder Godt helbred, motiverede medarbejdere, forbedret produktivitet og kvalitet, godt psykisk arbejdsmiljø Det kan godt betale sig at gå efter en høj social kapital. Der er store gevinster at hente både for de ansatte og for virksomhederne (10-20% højere produktivitet, Børsen ) Professor dr.med.tage Søndergaard S Kristensen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

53 Social Kapital Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

54 Lazarus + Social Kapital Således får den kollektive dimension, social kapital, en betydning for individernes tolkning af kravene på en arbejdsplads og dermed en betydning fordet psykiske arbejdsmiljø. Kilde: NFA

55 Hvad modvirker høj social kapital? Individuel fokusering Selvrealisering Personlig kompetenceudvikling og karrierepleje Præstations- og selvmål Konstant konkurrence og måling Åbne kontorlandskaber Selvledelse og selvstyre Konflikter og mobning Uklare ansvarsområder Forandringer Jeg har valgt at realisere mig selv og udvikle mine kompetencer på de her spændende opgaver (og altså ikke ved at bære min kaffekop ud )

56 Stress og udbrændthed er arbejdslivets finanskrise Der er en parallel mellem den bristede finansboble og stress for vi er mange som har pustet vores personlighed og krav til egne præstationer og succes op, så stress, udbrændthed og træthed kan siges at være personlighedens nedsmeltning der er brug for en redningspakke: God ledelse, hjælpsomhed og sammenhold

57 Hvad fremmer høj social kapital? - i ledelse og samarbejdsrelationer? Retfærdighed - når magt ikke er ret - håndtering af interessemodsætninger - distributiv, procedural og interaktionel Generøsitet - vær mod andre - hjælpsomhed, venlighed, elskværdighed, interesse, empati, storsind, tilgivelse, overbærenhed mindre selvpromovering Anerkendelse - Vi spiser da ikke mennesker - Opfyldelse af behov for at høre til og vide at vi er accepteret - gensidighed, inklusion og orden i hierarkiet

58 Vi må indtænke ledelse... Selvledelse udelukker IKKE nødvendigheden af ledelse tværtimod! Effektivisering og måling erstatter IKKE ledelse - tværtimod! Tid til ledelse - der er for mange møder og for få sekretærer Lederen som autoritet - IKKE kun som overordnet pædagog og sjælesørger...

59 En leders opgave......er at sikre gruppens mest effektive vej til målet......med mindst mulig kompleksitet......og mest mulig LYKKE Det er ganske enkelt fantastisk ressource besparende både for den enkelte medarbejder og for virksomheden at nedtone det voldsomme individuelle fokus og etablere fællesskaber med klart ledelsesansvar, hierarkiske sociale relationer og tydelige ansvarsdefinitioner, således at individers autonome nervesystem ikke konstant skal være i alarmberedskab, og intellektet ikke konstant beskæftiget med personlig branding og individuel succes.

60 Trivsel, effektivitet og Oplyst Enevælde Høj Social Kapital modvirker mange af årsagerne til den menneskeskabte stress og kompleksitet... Derfor har naturen opfundet ledelse... generøs, anerkendende og retfærdig ledelse! Men må udvise en adfærd, en naturlig autoritet og ikke mindst en moral, som får andre til at følge én ikke fordi de skal, men fordi de har tillid til lederen "Strong moral codes existed for the Sioux. Good deeds, prestige, and generosity could elevate a man to a leadership role"

61 Samarbejde og hjælp... Nyere undersøgelser viser, at der opstår de samme fysiologiske reaktioner i hjernen når vi samarbejder og hjælper hinanden som når vi indtager nydelsesmidler... Gode gerninger er således en nydelse uden bivirkninger...

62 Konflikter er usunde... Derfor har vi også instinkt for tilgivelse... OG FOR AT SIGE UNDSKYLD:

63 Vi bliver hjælpsomme og generøse... Studier viser at hvis man bliver generøst behandlet bliver man mere hjælpsom......og det behøver bare være en mønt, en karamel eller en kage......eller ROS...

64 Vi præsterer også bedre... Selv små gaver fører til: Bedre hukommelse og indlæringsevne Større kreativitet... Bedre evne til problemløsning... Vi bliver både HURTIGERE og BEDRE og laver færre fejl...

65 Samarbejde betaler sig... Naturen har udviklet glæden ved at hjælpe og samarbejde for at vi skulle overleve bedre... Det gælder stadig...

66 Menneskelig generøsitet... Næstekærlighed Godhed Elskværdighed Venlighed Gavmildhed Storsind Ansvar for de andre Selvironi Interesse Opmærksomhed Tilgivelse og overbærenhed

67 Præcis det samme "Stress systems are designed to translate social experience into biological action.. Kom nu igang! Det er jo ikke tanken der tæller det er handlingen...

Forandring som vilkår

Forandring som vilkår Forandring som vilkår Seminar 27. Februar 2009 En dynamisk forståelse af psykisk arbejdsmiljø og stress David Glasscock, Psykolog Omorganisering Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere,

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Morgenseminar med PID. Forretningsstrategi, HR-strategi og Social Kapital - koblet på den effektive måde 27. januar 2011 V/Vibeke Bendix Didriksen

Morgenseminar med PID. Forretningsstrategi, HR-strategi og Social Kapital - koblet på den effektive måde 27. januar 2011 V/Vibeke Bendix Didriksen Morgenseminar med PID Forretningsstrategi, HR-strategi og Social Kapital - koblet på den effektive måde 27. januar 2011 V/Vibeke Bendix Didriksen Fokus fra 2000 og frem til i dag Stigende (velfærds)forventninger

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Sæt rammer for det grænseløse arbejde

Sæt rammer for det grænseløse arbejde Sæt rammer for det grænseløse arbejde DSR Kreds Midtjylland 8. juni 2017 Hans C. Hansen, FTF Dagens program Hvem er jeg Baggrund Kæpheste Budskab i dag Der kommer mere af det Det kommer hurtigt Fagbevægelsens

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN Dagens program Mål og formål Afsluttende eksamen 18-19/11 2013 Vejen dertil indhold og arbejdet Opholdet sammen hvordan kommer vi frem til en succes? Personlige udbytter hvorfor

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

kursus@thomasmilsted.dk Forandringer

kursus@thomasmilsted.dk Forandringer Forandringer 2 Stress bliver ofte opfattet som en reaktion eller et symptom på udviklingen(forandringen), men kan også opfattes som en udvej Men der findes alternative udveje Om et forhold er frusterende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF www.thomasmilsted.dk Www.thomasmilsted.dk Forventning om omstrukturering, Job-usikkerhed og stress Dårligt helbred Forhøjet

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference Næstved Kommune 9. november 2016

Arbejdsmiljøkonference Næstved Kommune 9. november 2016 Arbejdsmiljøkonference Næstved Kommune 9. november 2016 Workshop 3 Balance mellem arbejdsliv og privatliv er med til at skabe trivsel 8. november 2016 1 Hvem er jeg? Organisations- og ledelseskonsulent

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet?

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Karen Albertsen Før: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) Nu: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) En jernhånd i en silkehandske

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Psykiske signaler på stress

Psykiske signaler på stress stress guiden hvad er stress? Denne guide giver dig en introduktion til, hvad stress er og ikke er. Formålet er at gøre dig klogere på, hvornår noget er bekymrende stresssignaler, og hvornår noget er helt

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Monaco 31. marts 2011

Monaco 31. marts 2011 HR tur Monaco 31. marts 2011 Sådan sikrer du HR succes og effekt, når der skal arbejdes med social kapital, strategi og udvikling V/Vibeke Bendix Didriksen ekstern lektor CBS og PID HR-strateg 1 Fokus

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø

Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø Pernille Hohnen og Anders Bojesen Arbejdsmiljøkonferencen 2008 21. Oktober 2008 Program 1. Symptomer 2. Hvad er selvledelse? - Det

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Langtidsfriske medarbejdere

Langtidsfriske medarbejdere Langtidsfriske medarbejdere - skab de bedste betingelser for trivsel og effektivitet Det er da påfaldende at mange ledere bruger 80% af deres ledertid på de 20% (eller mindre) af medarbejderne, som på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Hvad er sunde arbejdsrytmer? BAR-social og sundhed Hindsgavl slot, den 4.

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Hvad er sunde arbejdsrytmer? BAR-social og sundhed Hindsgavl slot, den 4. Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver Hvad er sunde arbejdsrytmer?. BAR-social og sundhed Hindsgavl slot, den 4. oktober 2016. Lise Keller; BAR Social & Sundhed; lke@3bar.dk Inger-Marie

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Talentdommermøde 2014

Talentdommermøde 2014 Afslutning 2013-2014 Velkomst (Carsten) Adfærdshjulet (Kay Dam) Case-kommunikation (Kay Dam) Dommer psykologi (Kay Dam) Før vi skilles Afslutning Velkomst (Carsten) Adfærdshjulet fik vi det brugt? Hvad

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Coaching og Motivation. Baseret på kandidatafhandlingen Coaching en motivationsskabende

Coaching og Motivation. Baseret på kandidatafhandlingen Coaching en motivationsskabende Coaching og Motivation Baseret på kandidatafhandlingen Coaching en motivationsskabende metode? af Lars Meiner, CBS Hvorfor er det interessant? Flere oplever, at coaching og motivation hænger sammen. Men

Læs mere

DARUMA management & consulting

DARUMA management & consulting DARUMA management & consulting Tanker til eftertanke Tanker til eftertanke er en samling budskaber, vi selv har forfattet eller ladet os inspirere af fra anden kilde. Det er bevidst, der ikke er angivet

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø Arbejdslivskonferencen 2016 Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen

Læs mere

VÆR PROFESSIONEL. VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup

VÆR PROFESSIONEL. VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup VÆR PROFESSIONEL VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup Individualisme & eksistens Når jobbet skal bære vores eksistens Vi vandt individualiteten & uafhængigheden og tabte: Religionens

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

IVA Personaledag. Arbejdsmiljø & Moderne Arbejdsliv

IVA Personaledag. Arbejdsmiljø & Moderne Arbejdsliv IVA Personaledag Arbejdsmiljø & Moderne Arbejdsliv Program for dagen Introduktion Oplæg om det moderne arbejdsliv og trivselsudfordringer/pb Undersøgelse Oplæg om funktioner og dysfunktioner/rk Første

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen.

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole November 2016, kl. 10.00-12.30 Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Formål At få viden om stress Hvad er stress? Hvordan forebygges stress?

Læs mere