Projekt det moderne arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt det moderne arbejde"

Transkript

1 Projekt det moderne arbejde Mettelene Jellinggaard Senior Partner InSide Kommunikation, underviser og foredragsholder. High Touch salg, marketing og kundeservice, organisationsudvikling, forandringsledelse, kommunikation og formidling, følelsesmæssig intelligens, coaching, motivation, konflikt og stresshåndtering. Fokus på både organisationer og enkeltpersoners udvikling. Siden 1980 erne har det omfattet en lang række organisationsudviklingsprojekter og Over 500 kursusforløb Begge dele med fokus på det moderne arbejde og organisation og ikke mindst INDIVIDETS ressourcer nystartet Senior Provokatør i

2 En verden i forandring... Udviklingen går hurtigere og hurtigere......og vi må være forandringsparate og fleksible for at følge med......og konstant lære nyt, men også være villige til at aflære eller glemme gamle overbevisninger. Landbrugssamfund Industrisamfund Videnssamfund Nøjsomhed Flid Udvikling Sult Fysisk slid Stress

3 De er skøre de romere... "Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om omorganisering iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde enhver situation gennem omorganisering, og jeg lærte mig også, hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering. Fra romanen "Satirae" skrevet af Cajus Petronius, der døde 66 e.kr. efter et liv som embedsmand hos den romerske kejser Nero.

4 En empirisk undersøgelse i en række organisationer i DK i 2007/2008 Gennem det sidste år, har vi gennemført en empirisk undersøgelse i en række danske virksomheder, med det formål at afdække hvordan leder og organisation helt konkret har det netop nu. Hvilken strategi arbejdes der ud fra Hvilke ledelsesredskaber bruges Hvordan forholder leder og virksomhed sig til stress Vi har haft en mistanke om, at det postmoderne paradigme, som bliver levet i mere eller mindre grad i virksomhederne, ikke er sundt for os og at det er med til at forstærke stress, sygdom, depression, ineffektivitet og følelsen af aldrig at slå til.

5 Tendenser i svarene Vi var ikke helt forkert på den. Stor grad af selvledelse Strategi med fokus på vækst, procesoptimering og færre hænder Oplevelse af øget mængde af opgaver, uden prioritering fra nærmeste leder Stort behov for at arbejde hjemme, for at få ro Udbredt brug af Falck Health Care, psykolog hjælp og coaching når skaden er sket Afmagt overfor at kunne ændre vilkårene

6 En oplevelse af hvis bare jeg..så skal det nok gå

7 Strategisk Ledelse: moderne styringsformer og den aktuelle strategi Matrixorganisering, projektarbejdsform og konstant forandringsledelse. Værdibaseret ledelse med udgangspunkt i instrumentelle, relative værdisæt defineret af den enkelte organisation/ledelse og det enkelte individ danner baggrund for organisationens og individets mulighed for at integrere modsætningsfyldte aktiviteter og fokusområder: På den ene side: Strukturerede effektivitets tiltag med omfattende indirekte styring som f.eks: LEAN, Six Sigma, Itil, Balanced Scorecard, Quality Management (ISO), Aftale & Kontraktstyring - systemer med høje krav til central registrering, måling, kontrol og dokumentation Stress På den anden side: Selv/teamledelse, kompetenceudvikling, personligt ansvar, engagement og personlig udvikling, fokus på individet og realiseringen af selvet og individuelle potentialer: DUA, Den Lærende Organisation, Livslang Læring, coaching, udviklingssamtaler, Leg, innovation & kreativitet

8 Moderne styringsformer og Regnbuekoalitionen På den ene side: Strukturerede effektivitets tiltag med omfattende indirekte styring som f.eks: LEAN, Six Sigma, Itil, Balanced Scorecard, Quality Management (ISO), Aftale & Kontraktstyring - systemer med høje krav til central registrering, måling, kontrol og dokumentation Frihed: marked Frit valg og Fri konkurrence Det ny-liberale frihedsbegreb Vi lærer Dig at lære og at styre Dig Frihedsbegrebet bruges af alle men med forskelligt indhold. Det gør det svært både at italesætte problemerne og få øje på løsningerne Koalition På den anden side: Selv/teamledelse, kompetenceudvikling, personligt ansvar, engagement og personlig udvikling, fokus på individet og realiseringen af selvet og individuelle potentialer: DUA, Den Lærende Organisation, Livslang Læring, coaching, udviklingssamtaler, Leg, innovation & kreativitet Frihed: frigørelse Fri fra autoriteter, tvang, traditioner, normer - 68 er frihed

9 Tendensen bakkes op af forskerne - Det antropologiske paradoks... Det moderne individ føler sig frit, uafhængigt, unikt og ansvarligt......og vores samfund er organiseret på principper om lighed......og vi er frigjorte ift traditioner, autoriteter, familie, fordomme osv men for at samfundet kan fungere må individet som aldrig før underlægge sig kollektivets normer dvs større frihed til individet i demokratier kræver større magt til staten og mere indre disciplinering... Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens etik

10 Den nye arbejdsmoral... Jobbet er blevet et kald og ansættelsesforhold ligner mere og mere en pagt mellem virksomhed og medarbejder hvor begge parter er lige interesserede i udvikling til gavn for virksomheden... Skellet mellem privatliv og job bliver flydende og den nye arbejdsmoral kan gøre det umuligt for den enkelte at sige fra, når man har committed sig til forandring, fleksibilitet og arbejdet som noget lystbetonet... Den massive retorik gør det også svært: hvem kan sige nej til udvikling og til at blive et bedre menneske??? Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens etik

11 Kan man sige NEJ??? I vore moderne job med rig mulighed for det udviklende arbejde, livslang læring, selvrealisering og personlig udvikling i den individuelle identitetsskabelse er det ikke godt at sige (eller tænke) nej......vi må bare arbejde med at forandre os så vi kan tage personligt ansvar for at lykkes...(!) Det er ideen med selvledelse, selvmotivation og selvstyrende grupper... Karen Lisa Salamon, Selvmål

12 Den enkeltes ansvar... Ansvaret bliver i højere og højere grad lagt på den enkelte både når det gælder: Teamsamarbejde Arbejdstid At udvikle sig og lære nyt At være motiveret, engageret, positiv, kompetent og effektiv At vurdere forholdet mellem mål og midler og sige fra...

13 ...og det er op til én selv At få tiden til at slå til eller svigte kollegerne (eller chefen og/eller værdierne) Man selv ansvaret for at sige fra...(... det gode nej ) Det kræver ret veldefinerede opgaver at sige: NU ER JEG FÆRDIG!

14 Ensidig fokus på individuel Human kapital Frigørelse Konkurrence Selvrealisering Cortisol stress, mistrivsel, nederlag, sygdom Naturens måde m at advare om fare og kortvarigt ruste os til kampen for overlevelse...

15 Jagten på det uudnyttede potentiale... Selvrealisering Myten om at vi kun bruger 10% af hjernen har ført til urealistiske individuelle præstationsforventninger, selvoptagethed og køresyge i livet Konkurrence Alle mod alle dyrker vi VINDER idealet og har både fået bureaukrati og scoret Selvmål* i en altomfattende måle/dokumentations kultur med øget risiko for nederlag Frigørelse frihed fra normer, autoriteter, social/moralsk forpligtelse samt alle grænser for individets udfoldelse fører til tab af mening og identitet *Karen Lisa Salamon, Selvmål

16 Stress og projektsamfundet I industrisamfundet kunne stress ses som uoverensstemmelse mellem opgaveforventninger og arbejdskapacitet coping teorien (Lazarus) I dag er stress selv-stress. I dag forventes medarbejderne selv at skabe og foregribe forventninger til sig selv. Stress opstår i dag som usikkerhed om man nu er efterspurgt. Har man suget nok forventninger til sig Stresspolitik forøger ofte stressniveauet, fordi den skaber forventningerne til medarbejderne om selv at sige nej til nye forventninger. Stresspolitik skruer oftere op for forventningsspiralen snarere end det modsatte. Niels Åkerstrøm Andersen, Anders Fogh Jensen

17 Det grænseløse arbejde Det grænseløse arbejde indebærer at grænserne: Mellem arbejde og fritid (tid) udviskes. Mellem hjem og arbejde (rum) udviskes. Mellem arbejdet, personligheden og identiteten (væren og selvforståelse) udviskes. Der findes ikke længere et sikkert fristed fra arbejdet.

18 Er udvikling blevet indvikling? Vore dages teorier om personaleudvikling og vestlig management tænkning udspringer af 60 ernes Human Potential Movement og humanistisk psykologi (f.eks Abraham Maslow) Individets potentiale har således været og er stadig det eneste vi kan få øje på når udviklingsprojekter skal finde vejen til bedre ressourceudnyttelse og større fleksibilitet...

19 Det uudnyttede potentiale...er en vandrehistorie om at vi kun bruger 10% af hjernen...

20 Vi har spurgt sagkundskaben Kære Mettelene! Lad mig skynde mig at besvare dit egentlige spørgsmål: Bruger vi kun 10 procent af vores hjerne - har vi med andre ord et stort uudnyttet potentiale? Svaret er: nej! Ideen om at vi kun udnytter en lille del af vores hjerne er en myte, en videnskabelig vandrehistorie, hvis udspring kan forfølges af forskellige spor i videnskabshistorien og medierne... Med venlig hilsen Thomas Raab Brevkasseredaktør

21 Det der ikke anvendes - dør Problemet er simpelt: hjernen trænes ved brug, det vil sige når vi lærer verden at kende og lærer at bruge vores hjerner, foregår det i forskellige afsnit. Først vokser hjernen, og den egentlig indlæring sker senere ved at hjernens forbindelser "trimmes" - det vil sige, at de forbindelser i hjernen, som ikke bruges, ganske simpelt svinder ind og i sidste ende forsvinder. Thomas Raab

22 Magisk Tænkning

23 Tænk dig til et bedre liv Lærer vi at forestille os det, som vi ønsker ja, så kan vi få det. Ønsker du dig en smukkere hud, en dejlig kæreste, selvtillid samt mere glæde og overskud i tilværelsen, så tænk blot intenst på det. Tankens kraft er nemlig vejen til alt det, som du drømmer om, mener Irma Lauridsen, forfatter til bogen Tænk dig til det hele Visualisering, guide og ideer. onsdag Af Lise Nehm

24 Bliv en succes.nu

25 men hvis det så ikke lige virker kan det betyde frustration og at vi kommer til at give op for let fordi forhindringer eller problemer kan opfattes som et tegn på at det her skal jeg nok lade være med eller måske ændre fokus?

26 Moderne overtro For vi vil jo heller ikke skabe problemerne ved at give negative scenarier for meget opmærksomhed Vel? Jan van Hemessens maleri fra ca illustrerer et eksempel på den folkelige overtro. Vanvid manifesterer sig som en sten i panden, mener man, og billedet viser en af tidens mange kvaksalvere, der ved at "fjerne" stenen slår mønt på denne overtro. Som reklame har han hængt "vanvidssten" op ved sin bod.

27 Vi italesætter det positive selvom orkanen raser og vi forsøger at flytte fokus fra det negative til det positive scenarie i håb om at reaktivere magien og italesætter f. eks. trivsel i stedet for at tale om stress og opgiver samtidigt at gøre noget ved problemerne

28 Ord skaber virkeligheden?? Ordet velfærdsministeriet ligger godt i munden - lidt ligesom Ministeriet for kærlighed (Justitsministeriet) i George Orwells Det er Newspeak, så det basker. Vi fik at vide, at det ikke længere hedder at gå på arbejde og at have et arbejde, men at det fremover hedder, at vi møder op til nye udfordringer. Det indebærer at vi kun må tale i positiver. Dermed forsvinder vigtig information og vigtige handlemuligheder.

29 Bagsiden af medaljen 1. Hvad er det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Det er ansvarsfølelse, overblik over planlægningen og mulighed for at udnytte både egne og andres ressourcer bedst muligt. (Jakobsen, Alstrøm & Vergo 2004) FRIHED ANSVAR FRIHED ANSVAR 2. Hvad er det værste, ved det som blev sagt om det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Det kan være yderst belastende selv at stå med ansvaret overfor patienter eller i samarbejdet. Og det at man selv bærer ansvaret, det at man arbejder selvstændigt kan gøre, at man får uddelegeret den her kompetence og ansvar og føler sig beæret, og dermed også fristet til at gå ud over det, der egentlig er ens grænser. Man kan blive stresset, man kan vælge at tage noget med hjem at arbejde med, som man skulle have lavet i arbejdstiden. Eller det kan fylde hele ens dag, det der ansvar. Jeg kan godt lide det udtryk at udnytte egne og andres ressourcer bedst muligt, for så bliver ens ressourcer faktisk udnyttet i ordets egentlige betydning.

30 Medaljens bagside fortsat 1. Hvad er det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Det medfører engagement, det giver en frihed, som jeg også synes, er væsentlig i arbejdet. Det er ansvar for egen indsats, og det giver en fleksibilitet i hverdagen. (Jakobsen, Alstrøm & Vergo 2004) FRIHED ANSVAR 2. Hvad er det værste ved det, som blev sagt om det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Ansvaret falder tilbage på én selv, og man kan komme til at udvikle dårlig samvittighed og skyld, og i virkeligheden tage ansvar for nogle ting, som man ikke er ansvarlig for. Det er nogle strukturelle ting, eller nogle ting, som ligger i præmisserne for ens arbejde, som man må tage ansvar for. Det vil uvilkårligt give stress eller frustration, for det er ikke noget, man selv er herre over. Ja, også den der fleksibilitet, hvad er grænserne så for den? Det er dejligt at være fleksibel, men er tilbøjeligheden så ikke, at man påtager sig for meget, eller synes, at det burde jeg også lige kunne overkomme.

31 Ny stressforståelse Forankret i den klassiske stressforståelse op til slutningen af 70 erne Lazarus hyppigt anvendte stressmodel Nyere forskning overvejende fra midten af 90 erne Hjerneforskning Evolutionær psykologi Social psykologi

32 Den nye forståelse Stress indebærer generel nedslidning af organismen (fremskyndet ældning). Forandrer hjernens hukommelsessystemer (bliver mindre effektive og mere trusselsorienterede). Vi har sværere ved at kalde erindringer frem og begår flere fejl. Bliver glemsomme. Har sværere ved at lære.

33 Hjernen og stress Syn og hørelse styrkes. Du ser flere detaljer, men dybdesynet svækkes. Hørelse bliver skarpere, ulempen er at du lettere forstyrres. Om natten vågner man oftere som reaktion på tilfældige lyde. Om dagen har man sværere ved at bevare opmærksomheden Begge dele skyldes skærpet årvågenhed. Vores fornemmelse for tid svækkes. Vi mister fornemmelsen for hvor lang tid der er gået og bliver over-optimiske om hvad vi kan nå. Når det så ikke lykkes bliver vi frustrerede og føler at det er vores egen skyld.

34 Hjernen og stress Stress medfører styrkelse af negative erindringer og dermed også negativ tænkning. Dette skyldes at vi lagrer erindringer med følelsesmæssige markører. Ved stress inficeres vores erindringer af en følelse af trussel og frustration. Når vi aktiverer stressinficerede erindringer, aktiveres også disse følelser. Derfor får vi automatisk en mere negativ selvopfattelse. Negativ selvopfattelse medfører faldende selvværd. en ond cirkel

35 Den onde cirkel... Ledere i møder Forandringer Markedsværdi Projekt/Matrix Kompleksitet Kompleksitet HR/kurser Udvikling Flexibilitet Kompetence(r) På den ene side: Strukturerede effektivitets tiltag med omfattende indirekte styring som f.eks: LEAN, Six Sigma, Itill, Balanced Scorecard, Quality Management (ISO), Aftale & Kontraktsstyring - systemer med høje krav til central registrering, måling, kontrol og dokumentation Kompensations Dopamin Stress På den anden side: Selv/teamledelse, kompetenceudvikling, personligt ansvar, engagement og personlig udvikling, fokus på individet og realiseringen af selvet og individuelle potentialer: DUA, Den Lærende Organisation, Livslang Læring, coaching, udviklingssamtaler, Leg, innovation & kreativitet Mål Konkurrence Nederlag Cortisol Selvmål Præstation

36 Nye former for autoritet... Et lean projekt kan give den nødvendige autoritet til at rydde ud i kompleksiteten...og skabe mulighed for mere kompleksitet... TPS: Total Performance Scorecard

37 ..f.eks flere møder ;-) Lean sluger medarbejderes tid Lean vinder frem som værktøj til at effektivisere produktionen og mindske spildtid i virksomhederne. Men lean kan i sig selv give mere spildtid og mødeaktivitet, viser Ingeniørens undersøgelse. Af Sara Rosendal, fredag 29. feb 2008 i Ingeniøren

38 Vores gamle hjerne Gennem vores evolution er vi udstyret med en hjerne der er udformet med henblik på at håndtere udfordringerne i et jægersamlersamfund. Udviklingen af bysamfund har de seneste år medført udviklingen af en række kulturelle indsigter i hvordan denne udfordring håndteres. Men på nedarvede betingelser.

39 Kultur eller Natur?... Fast-growing understanding of the human genome has recently made it clear that both sides are partly right. Nature endows us with inborn abilities and traits; nurture takes these genetic tendencies and molds them as we learn and mature. Men kultur kan IKKE udslette naturen..

40 Underligt at mennesker fungerer... I vores postmoderne vestlige arbejdsliv eksisterer praksisser der ligger aldeles udenfor rammerne af de betingelser, hvorunder mennesket udviklingshistorisk er skabt til at kunne fungere hensigtsmæssigt... Mennesket er tilpasningsdygtigt SOM ART ikke SOM INDIVID... Cand.psych..(antropologisk psykologi) Jill Byrnit

41 Vi har ikke ændret os så meget... Siden klimaforandringer tvang os ud på den afrikanske savanne...

42 Mennesket er et flokdyr... De sociale arbejdsforhold optager en stor del af de flestes arbejdsmæssige energi... Det giver tryghed og ro at føle at man ikke står alene med ansvaret i et komplekst og uoverskueligt felt af forventninger og forandringer... En hund kan godt lære at være alene hjemme men DEN TROR DEN SKAL DØ... Cand.Psych.(antropologisk psykologi) Jill Byrnit

43 Psykens immunsystem Mange af symptomerne på stress er snarere udtryk for psykens egne reaktioner på længerevarende stress: Ængstelighed = manglende overblik, usikkerhed Træthed = faldende ressourceniveau Nedtrykthed = resultaterne er utilstrækkelige. Formålet er at tvinge os til at lave om på vores forehavende. Stress er naturens egen læremester

44 Adults Who Go To Bed Lonely Get Stress Hormone Boost Next Morning "Stress systems are designed to translate social experience into biological action.. Kom nu igang!

45 og de som ikke passer ind? kan vi ikke bare sige at de skal nok ikke være her /skifte ud? DJØF Bladet skriver den : Arbejdsgivernes lunte er blevet kortere, når en medarbejder for eksempel melder sig syg på grund af stress. Arbejdsgiverne er i det hele taget blevet hurtigere til at træde på bremsen, hvis en medarbejder ikke performer optimalt, siger Helene Rafn, chefkonsulent i DJØF s forhandlingsafdeling.

46 Men er det EFFEKTIVT? Ifølge det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro koster det kr. at udskifte en akademisk medarbejder og kr. at udskifte en ikkeakademisk medarbejder. I opgørelsen indgår medgået tid, produktionstab og faktiske omkostninger.(kilde: socialrådgiver Birgitte Kjærgaard, Carl Bro A/S) Omkostningerne i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere i Glostrup Kommune er steget med 30 % fra 2003 til fra 5,6 mio kr. til 7,3 mio kr. Stigningen skyldes en øget personaleomsætning. I beregningen indgår direkte udgifter til annoncering og anslået timeforbrug i forbindelse med opsigelse, søgning, udvælgelse og introduktion af ny medarbejder. (Kilde: Personalepolitisk Regnskab Glostrup Kommune - en attraktiv arbejdsplads)

47 hvad sker der med samarbejdet? Skiftende deltagere i et fællesskab udfordrer og ændrer det etablerede alle mister midlertidigt produktivitet og udskiller flere stresshormoner. Det tager tid at oplære, integrere og vænne sig til nye kolleger Jo mere selvstyre og selvorganisering, - jo større tab af social kapital ved forandringer og omorganiseringer

48 Nærværende ledelse Desværre er den nødvendige nærværende og tydelige ledelse, der kunne sikre stress- og smertefri inklusion af skiftende deltagere i fællesskabet ofte en mangelvare netop hvor udskiftningen er størst

49 Det moderne ledelsesparadoks... Hvis Du leder mig, fornærmer Du mig Hvis Du ikke leder mig, svigter Du mig

50 Nyt behov for effektivisering Behovet for effektivitet og produktivitet er langt mindre under en OPTUR og vi har nu eksperimenteret med decentralisering af både lyst og ansvar og optimering af de individuelle ressourcer og fået stress, stigende sygefravær og ineffektivt før-fravær Tidligere rationaliseringer har udnyttet gevinsterne ved ny teknologi, omorganiseringer, out-sourcing og Lean m.m Nu må de ekstra ressourcer hentes ved at afstresse individet og forøge den Sociale Kapital

51 Mennesket har instinkt for det sociale... Dopamin velvære, belønningshormon naturens egen vejviser til høj h j social kapital

52 Scor gevinsten på høj social kapital Social kapital handler om godt samarbejde, tillid og retfærdighed mellem medarbejder og leder Godt helbred, motiverede medarbejdere, forbedret produktivitet og kvalitet, godt psykisk arbejdsmiljø Det kan godt betale sig at gå efter en høj social kapital. Der er store gevinster at hente både for de ansatte og for virksomhederne (10-20% højere produktivitet, Børsen ) Professor dr.med.tage Søndergaard S Kristensen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

53 Social Kapital Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

54 Lazarus + Social Kapital Således får den kollektive dimension, social kapital, en betydning for individernes tolkning af kravene på en arbejdsplads og dermed en betydning fordet psykiske arbejdsmiljø. Kilde: NFA

55 Hvad modvirker høj social kapital? Individuel fokusering Selvrealisering Personlig kompetenceudvikling og karrierepleje Præstations- og selvmål Konstant konkurrence og måling Åbne kontorlandskaber Selvledelse og selvstyre Konflikter og mobning Uklare ansvarsområder Forandringer Jeg har valgt at realisere mig selv og udvikle mine kompetencer på de her spændende opgaver (og altså ikke ved at bære min kaffekop ud )

56 Stress og udbrændthed er arbejdslivets finanskrise Der er en parallel mellem den bristede finansboble og stress for vi er mange som har pustet vores personlighed og krav til egne præstationer og succes op, så stress, udbrændthed og træthed kan siges at være personlighedens nedsmeltning der er brug for en redningspakke: God ledelse, hjælpsomhed og sammenhold

57 Hvad fremmer høj social kapital? - i ledelse og samarbejdsrelationer? Retfærdighed - når magt ikke er ret - håndtering af interessemodsætninger - distributiv, procedural og interaktionel Generøsitet - vær mod andre - hjælpsomhed, venlighed, elskværdighed, interesse, empati, storsind, tilgivelse, overbærenhed mindre selvpromovering Anerkendelse - Vi spiser da ikke mennesker - Opfyldelse af behov for at høre til og vide at vi er accepteret - gensidighed, inklusion og orden i hierarkiet

58 Vi må indtænke ledelse... Selvledelse udelukker IKKE nødvendigheden af ledelse tværtimod! Effektivisering og måling erstatter IKKE ledelse - tværtimod! Tid til ledelse - der er for mange møder og for få sekretærer Lederen som autoritet - IKKE kun som overordnet pædagog og sjælesørger...

59 En leders opgave......er at sikre gruppens mest effektive vej til målet......med mindst mulig kompleksitet......og mest mulig LYKKE Det er ganske enkelt fantastisk ressource besparende både for den enkelte medarbejder og for virksomheden at nedtone det voldsomme individuelle fokus og etablere fællesskaber med klart ledelsesansvar, hierarkiske sociale relationer og tydelige ansvarsdefinitioner, således at individers autonome nervesystem ikke konstant skal være i alarmberedskab, og intellektet ikke konstant beskæftiget med personlig branding og individuel succes.

60 Trivsel, effektivitet og Oplyst Enevælde Høj Social Kapital modvirker mange af årsagerne til den menneskeskabte stress og kompleksitet... Derfor har naturen opfundet ledelse... generøs, anerkendende og retfærdig ledelse! Men må udvise en adfærd, en naturlig autoritet og ikke mindst en moral, som får andre til at følge én ikke fordi de skal, men fordi de har tillid til lederen "Strong moral codes existed for the Sioux. Good deeds, prestige, and generosity could elevate a man to a leadership role"

61 Samarbejde og hjælp... Nyere undersøgelser viser, at der opstår de samme fysiologiske reaktioner i hjernen når vi samarbejder og hjælper hinanden som når vi indtager nydelsesmidler... Gode gerninger er således en nydelse uden bivirkninger...

62 Konflikter er usunde... Derfor har vi også instinkt for tilgivelse... OG FOR AT SIGE UNDSKYLD:

63 Vi bliver hjælpsomme og generøse... Studier viser at hvis man bliver generøst behandlet bliver man mere hjælpsom......og det behøver bare være en mønt, en karamel eller en kage......eller ROS...

64 Vi præsterer også bedre... Selv små gaver fører til: Bedre hukommelse og indlæringsevne Større kreativitet... Bedre evne til problemløsning... Vi bliver både HURTIGERE og BEDRE og laver færre fejl...

65 Samarbejde betaler sig... Naturen har udviklet glæden ved at hjælpe og samarbejde for at vi skulle overleve bedre... Det gælder stadig...

66 Menneskelig generøsitet... Næstekærlighed Godhed Elskværdighed Venlighed Gavmildhed Storsind Ansvar for de andre Selvironi Interesse Opmærksomhed Tilgivelse og overbærenhed

67 Præcis det samme "Stress systems are designed to translate social experience into biological action.. Kom nu igang! Det er jo ikke tanken der tæller det er handlingen...

Forandring som vilkår

Forandring som vilkår Forandring som vilkår Seminar 27. Februar 2009 En dynamisk forståelse af psykisk arbejdsmiljø og stress David Glasscock, Psykolog Omorganisering Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere,

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN Dagens program Mål og formål Afsluttende eksamen 18-19/11 2013 Vejen dertil indhold og arbejdet Opholdet sammen hvordan kommer vi frem til en succes? Personlige udbytter hvorfor

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø

Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø Pernille Hohnen og Anders Bojesen Arbejdsmiljøkonferencen 2008 21. Oktober 2008 Program 1. Symptomer 2. Hvad er selvledelse? - Det

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og Nudge Af: Mettelene Jellinggaard, Partner. Offentliggjort i Karnov HR Guide

Psykisk arbejdsmiljø og Nudge Af: Mettelene Jellinggaard, Partner. Offentliggjort i Karnov HR Guide Psykisk arbejdsmiljø og Nudge Af: Mettelene Jellinggaard, Partner. Offentliggjort i Karnov HR Guide Nudge (små "puf") er et nyt begreb, der benyttes i blandt andet sundhedssektoren, hvor "nudging" kan

Læs mere

Selvledelse Hvilken rolle spiller biologien når vi selv skal strukturere og organisere vores eget arbejde?

Selvledelse Hvilken rolle spiller biologien når vi selv skal strukturere og organisere vores eget arbejde? Selvledelse Hvilken rolle spiller biologien når vi selv skal strukturere og organisere vores eget arbejde? Af: Mettelene Jellinggaard, Partner. Offentliggjort i Karnov HR Guide Mennesket er som biologisk

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Psykolog Jens Andersen ja@attractor.dk Tlf.60297137

Psykolog Jens Andersen ja@attractor.dk Tlf.60297137 Køge kommune d. 4 juni - 2008 Oplæg om inklusion, faglighed og anerkendelse. Psykolog Jens Andersen ja@attractor.dk Tlf.60297137 Påstand 1 Sproget er som en lygte. Det vi taler om er det vi bliver i stand

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Personligheden i arbejdslivet etablering af en ny arbejdsetik. Kirsten Marie Bovbjerg, adjunkt, DPU

Personligheden i arbejdslivet etablering af en ny arbejdsetik. Kirsten Marie Bovbjerg, adjunkt, DPU Personligheden i arbejdslivet etablering af en ny arbejdsetik Kirsten Marie Bovbjerg, adjunkt, DPU I de senere år er der fremkommet en ny arbejdsetik, som jeg mener har betydning for forholdet mellem arbejdsliv

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3:

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: 1) Beskriv nogle forhold ved det senmoderne arbejdsliv, der kan give anledning til opståelsen af psykiske konflikter og har betydning for

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet?

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Karen Albertsen Før: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) Nu: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) En jernhånd i en silkehandske

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

Center for stress og trivsel

Center for stress og trivsel Center for stress og trivsel Mikael Rasmussen www.center-for-stress.dk Telefonnummer: 33 14 40 20 mr@cfs.dk 1 1 MIKAEL RASMUSSEN WWW.CENTER-FOR-STRESS.DK Tidligere: Lydighed, pligt, trofasthed og flid

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det?

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Mindstep omfatter: Uddannelser Personlig udviklingskurser Coaching Konsulentydelser Organisation Stress forebyggelse, behandling og fastholdelse

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Hvorfor er det så svært for den moderne medarbejder at skabe balance mellem arbejds- og familieliv? Der nedsættes Familie- og Arbejdsmarkedskommissioner

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Cabi Stress i det grænseløse Den 27. november 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Jeanette Lemmergaard

Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Jeanette Lemmergaard Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Tirsdag den 10. juni 2008 Kl. 11:30 12:30 Esbjerg Niels Bohrs Vej 9 6700 Esbjerg Mennesket i organisationen Værdier, moral & etik CSR Mangfoldighedsledelse

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere