Projekt det moderne arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt det moderne arbejde"

Transkript

1 Projekt det moderne arbejde Mettelene Jellinggaard Senior Partner InSide Kommunikation, underviser og foredragsholder. High Touch salg, marketing og kundeservice, organisationsudvikling, forandringsledelse, kommunikation og formidling, følelsesmæssig intelligens, coaching, motivation, konflikt og stresshåndtering. Fokus på både organisationer og enkeltpersoners udvikling. Siden 1980 erne har det omfattet en lang række organisationsudviklingsprojekter og Over 500 kursusforløb Begge dele med fokus på det moderne arbejde og organisation og ikke mindst INDIVIDETS ressourcer nystartet Senior Provokatør i

2 En verden i forandring... Udviklingen går hurtigere og hurtigere......og vi må være forandringsparate og fleksible for at følge med......og konstant lære nyt, men også være villige til at aflære eller glemme gamle overbevisninger. Landbrugssamfund Industrisamfund Videnssamfund Nøjsomhed Flid Udvikling Sult Fysisk slid Stress

3 De er skøre de romere... "Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om omorganisering iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde enhver situation gennem omorganisering, og jeg lærte mig også, hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering. Fra romanen "Satirae" skrevet af Cajus Petronius, der døde 66 e.kr. efter et liv som embedsmand hos den romerske kejser Nero.

4 En empirisk undersøgelse i en række organisationer i DK i 2007/2008 Gennem det sidste år, har vi gennemført en empirisk undersøgelse i en række danske virksomheder, med det formål at afdække hvordan leder og organisation helt konkret har det netop nu. Hvilken strategi arbejdes der ud fra Hvilke ledelsesredskaber bruges Hvordan forholder leder og virksomhed sig til stress Vi har haft en mistanke om, at det postmoderne paradigme, som bliver levet i mere eller mindre grad i virksomhederne, ikke er sundt for os og at det er med til at forstærke stress, sygdom, depression, ineffektivitet og følelsen af aldrig at slå til.

5 Tendenser i svarene Vi var ikke helt forkert på den. Stor grad af selvledelse Strategi med fokus på vækst, procesoptimering og færre hænder Oplevelse af øget mængde af opgaver, uden prioritering fra nærmeste leder Stort behov for at arbejde hjemme, for at få ro Udbredt brug af Falck Health Care, psykolog hjælp og coaching når skaden er sket Afmagt overfor at kunne ændre vilkårene

6 En oplevelse af hvis bare jeg..så skal det nok gå

7 Strategisk Ledelse: moderne styringsformer og den aktuelle strategi Matrixorganisering, projektarbejdsform og konstant forandringsledelse. Værdibaseret ledelse med udgangspunkt i instrumentelle, relative værdisæt defineret af den enkelte organisation/ledelse og det enkelte individ danner baggrund for organisationens og individets mulighed for at integrere modsætningsfyldte aktiviteter og fokusområder: På den ene side: Strukturerede effektivitets tiltag med omfattende indirekte styring som f.eks: LEAN, Six Sigma, Itil, Balanced Scorecard, Quality Management (ISO), Aftale & Kontraktstyring - systemer med høje krav til central registrering, måling, kontrol og dokumentation Stress På den anden side: Selv/teamledelse, kompetenceudvikling, personligt ansvar, engagement og personlig udvikling, fokus på individet og realiseringen af selvet og individuelle potentialer: DUA, Den Lærende Organisation, Livslang Læring, coaching, udviklingssamtaler, Leg, innovation & kreativitet

8 Moderne styringsformer og Regnbuekoalitionen På den ene side: Strukturerede effektivitets tiltag med omfattende indirekte styring som f.eks: LEAN, Six Sigma, Itil, Balanced Scorecard, Quality Management (ISO), Aftale & Kontraktstyring - systemer med høje krav til central registrering, måling, kontrol og dokumentation Frihed: marked Frit valg og Fri konkurrence Det ny-liberale frihedsbegreb Vi lærer Dig at lære og at styre Dig Frihedsbegrebet bruges af alle men med forskelligt indhold. Det gør det svært både at italesætte problemerne og få øje på løsningerne Koalition På den anden side: Selv/teamledelse, kompetenceudvikling, personligt ansvar, engagement og personlig udvikling, fokus på individet og realiseringen af selvet og individuelle potentialer: DUA, Den Lærende Organisation, Livslang Læring, coaching, udviklingssamtaler, Leg, innovation & kreativitet Frihed: frigørelse Fri fra autoriteter, tvang, traditioner, normer - 68 er frihed

9 Tendensen bakkes op af forskerne - Det antropologiske paradoks... Det moderne individ føler sig frit, uafhængigt, unikt og ansvarligt......og vores samfund er organiseret på principper om lighed......og vi er frigjorte ift traditioner, autoriteter, familie, fordomme osv men for at samfundet kan fungere må individet som aldrig før underlægge sig kollektivets normer dvs større frihed til individet i demokratier kræver større magt til staten og mere indre disciplinering... Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens etik

10 Den nye arbejdsmoral... Jobbet er blevet et kald og ansættelsesforhold ligner mere og mere en pagt mellem virksomhed og medarbejder hvor begge parter er lige interesserede i udvikling til gavn for virksomheden... Skellet mellem privatliv og job bliver flydende og den nye arbejdsmoral kan gøre det umuligt for den enkelte at sige fra, når man har committed sig til forandring, fleksibilitet og arbejdet som noget lystbetonet... Den massive retorik gør det også svært: hvem kan sige nej til udvikling og til at blive et bedre menneske??? Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens etik

11 Kan man sige NEJ??? I vore moderne job med rig mulighed for det udviklende arbejde, livslang læring, selvrealisering og personlig udvikling i den individuelle identitetsskabelse er det ikke godt at sige (eller tænke) nej......vi må bare arbejde med at forandre os så vi kan tage personligt ansvar for at lykkes...(!) Det er ideen med selvledelse, selvmotivation og selvstyrende grupper... Karen Lisa Salamon, Selvmål

12 Den enkeltes ansvar... Ansvaret bliver i højere og højere grad lagt på den enkelte både når det gælder: Teamsamarbejde Arbejdstid At udvikle sig og lære nyt At være motiveret, engageret, positiv, kompetent og effektiv At vurdere forholdet mellem mål og midler og sige fra...

13 ...og det er op til én selv At få tiden til at slå til eller svigte kollegerne (eller chefen og/eller værdierne) Man selv ansvaret for at sige fra...(... det gode nej ) Det kræver ret veldefinerede opgaver at sige: NU ER JEG FÆRDIG!

14 Ensidig fokus på individuel Human kapital Frigørelse Konkurrence Selvrealisering Cortisol stress, mistrivsel, nederlag, sygdom Naturens måde m at advare om fare og kortvarigt ruste os til kampen for overlevelse...

15 Jagten på det uudnyttede potentiale... Selvrealisering Myten om at vi kun bruger 10% af hjernen har ført til urealistiske individuelle præstationsforventninger, selvoptagethed og køresyge i livet Konkurrence Alle mod alle dyrker vi VINDER idealet og har både fået bureaukrati og scoret Selvmål* i en altomfattende måle/dokumentations kultur med øget risiko for nederlag Frigørelse frihed fra normer, autoriteter, social/moralsk forpligtelse samt alle grænser for individets udfoldelse fører til tab af mening og identitet *Karen Lisa Salamon, Selvmål

16 Stress og projektsamfundet I industrisamfundet kunne stress ses som uoverensstemmelse mellem opgaveforventninger og arbejdskapacitet coping teorien (Lazarus) I dag er stress selv-stress. I dag forventes medarbejderne selv at skabe og foregribe forventninger til sig selv. Stress opstår i dag som usikkerhed om man nu er efterspurgt. Har man suget nok forventninger til sig Stresspolitik forøger ofte stressniveauet, fordi den skaber forventningerne til medarbejderne om selv at sige nej til nye forventninger. Stresspolitik skruer oftere op for forventningsspiralen snarere end det modsatte. Niels Åkerstrøm Andersen, Anders Fogh Jensen

17 Det grænseløse arbejde Det grænseløse arbejde indebærer at grænserne: Mellem arbejde og fritid (tid) udviskes. Mellem hjem og arbejde (rum) udviskes. Mellem arbejdet, personligheden og identiteten (væren og selvforståelse) udviskes. Der findes ikke længere et sikkert fristed fra arbejdet.

18 Er udvikling blevet indvikling? Vore dages teorier om personaleudvikling og vestlig management tænkning udspringer af 60 ernes Human Potential Movement og humanistisk psykologi (f.eks Abraham Maslow) Individets potentiale har således været og er stadig det eneste vi kan få øje på når udviklingsprojekter skal finde vejen til bedre ressourceudnyttelse og større fleksibilitet...

19 Det uudnyttede potentiale...er en vandrehistorie om at vi kun bruger 10% af hjernen...

20 Vi har spurgt sagkundskaben Kære Mettelene! Lad mig skynde mig at besvare dit egentlige spørgsmål: Bruger vi kun 10 procent af vores hjerne - har vi med andre ord et stort uudnyttet potentiale? Svaret er: nej! Ideen om at vi kun udnytter en lille del af vores hjerne er en myte, en videnskabelig vandrehistorie, hvis udspring kan forfølges af forskellige spor i videnskabshistorien og medierne... Med venlig hilsen Thomas Raab Brevkasseredaktør

21 Det der ikke anvendes - dør Problemet er simpelt: hjernen trænes ved brug, det vil sige når vi lærer verden at kende og lærer at bruge vores hjerner, foregår det i forskellige afsnit. Først vokser hjernen, og den egentlig indlæring sker senere ved at hjernens forbindelser "trimmes" - det vil sige, at de forbindelser i hjernen, som ikke bruges, ganske simpelt svinder ind og i sidste ende forsvinder. Thomas Raab

22 Magisk Tænkning

23 Tænk dig til et bedre liv Lærer vi at forestille os det, som vi ønsker ja, så kan vi få det. Ønsker du dig en smukkere hud, en dejlig kæreste, selvtillid samt mere glæde og overskud i tilværelsen, så tænk blot intenst på det. Tankens kraft er nemlig vejen til alt det, som du drømmer om, mener Irma Lauridsen, forfatter til bogen Tænk dig til det hele Visualisering, guide og ideer. onsdag Af Lise Nehm

24 Bliv en succes.nu

25 men hvis det så ikke lige virker kan det betyde frustration og at vi kommer til at give op for let fordi forhindringer eller problemer kan opfattes som et tegn på at det her skal jeg nok lade være med eller måske ændre fokus?

26 Moderne overtro For vi vil jo heller ikke skabe problemerne ved at give negative scenarier for meget opmærksomhed Vel? Jan van Hemessens maleri fra ca illustrerer et eksempel på den folkelige overtro. Vanvid manifesterer sig som en sten i panden, mener man, og billedet viser en af tidens mange kvaksalvere, der ved at "fjerne" stenen slår mønt på denne overtro. Som reklame har han hængt "vanvidssten" op ved sin bod.

27 Vi italesætter det positive selvom orkanen raser og vi forsøger at flytte fokus fra det negative til det positive scenarie i håb om at reaktivere magien og italesætter f. eks. trivsel i stedet for at tale om stress og opgiver samtidigt at gøre noget ved problemerne

28 Ord skaber virkeligheden?? Ordet velfærdsministeriet ligger godt i munden - lidt ligesom Ministeriet for kærlighed (Justitsministeriet) i George Orwells Det er Newspeak, så det basker. Vi fik at vide, at det ikke længere hedder at gå på arbejde og at have et arbejde, men at det fremover hedder, at vi møder op til nye udfordringer. Det indebærer at vi kun må tale i positiver. Dermed forsvinder vigtig information og vigtige handlemuligheder.

29 Bagsiden af medaljen 1. Hvad er det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Det er ansvarsfølelse, overblik over planlægningen og mulighed for at udnytte både egne og andres ressourcer bedst muligt. (Jakobsen, Alstrøm & Vergo 2004) FRIHED ANSVAR FRIHED ANSVAR 2. Hvad er det værste, ved det som blev sagt om det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Det kan være yderst belastende selv at stå med ansvaret overfor patienter eller i samarbejdet. Og det at man selv bærer ansvaret, det at man arbejder selvstændigt kan gøre, at man får uddelegeret den her kompetence og ansvar og føler sig beæret, og dermed også fristet til at gå ud over det, der egentlig er ens grænser. Man kan blive stresset, man kan vælge at tage noget med hjem at arbejde med, som man skulle have lavet i arbejdstiden. Eller det kan fylde hele ens dag, det der ansvar. Jeg kan godt lide det udtryk at udnytte egne og andres ressourcer bedst muligt, for så bliver ens ressourcer faktisk udnyttet i ordets egentlige betydning.

30 Medaljens bagside fortsat 1. Hvad er det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Det medfører engagement, det giver en frihed, som jeg også synes, er væsentlig i arbejdet. Det er ansvar for egen indsats, og det giver en fleksibilitet i hverdagen. (Jakobsen, Alstrøm & Vergo 2004) FRIHED ANSVAR 2. Hvad er det værste ved det, som blev sagt om det bedste ved selv at kunne prioritere i sit arbejde? Ansvaret falder tilbage på én selv, og man kan komme til at udvikle dårlig samvittighed og skyld, og i virkeligheden tage ansvar for nogle ting, som man ikke er ansvarlig for. Det er nogle strukturelle ting, eller nogle ting, som ligger i præmisserne for ens arbejde, som man må tage ansvar for. Det vil uvilkårligt give stress eller frustration, for det er ikke noget, man selv er herre over. Ja, også den der fleksibilitet, hvad er grænserne så for den? Det er dejligt at være fleksibel, men er tilbøjeligheden så ikke, at man påtager sig for meget, eller synes, at det burde jeg også lige kunne overkomme.

31 Ny stressforståelse Forankret i den klassiske stressforståelse op til slutningen af 70 erne Lazarus hyppigt anvendte stressmodel Nyere forskning overvejende fra midten af 90 erne Hjerneforskning Evolutionær psykologi Social psykologi

32 Den nye forståelse Stress indebærer generel nedslidning af organismen (fremskyndet ældning). Forandrer hjernens hukommelsessystemer (bliver mindre effektive og mere trusselsorienterede). Vi har sværere ved at kalde erindringer frem og begår flere fejl. Bliver glemsomme. Har sværere ved at lære.

33 Hjernen og stress Syn og hørelse styrkes. Du ser flere detaljer, men dybdesynet svækkes. Hørelse bliver skarpere, ulempen er at du lettere forstyrres. Om natten vågner man oftere som reaktion på tilfældige lyde. Om dagen har man sværere ved at bevare opmærksomheden Begge dele skyldes skærpet årvågenhed. Vores fornemmelse for tid svækkes. Vi mister fornemmelsen for hvor lang tid der er gået og bliver over-optimiske om hvad vi kan nå. Når det så ikke lykkes bliver vi frustrerede og føler at det er vores egen skyld.

34 Hjernen og stress Stress medfører styrkelse af negative erindringer og dermed også negativ tænkning. Dette skyldes at vi lagrer erindringer med følelsesmæssige markører. Ved stress inficeres vores erindringer af en følelse af trussel og frustration. Når vi aktiverer stressinficerede erindringer, aktiveres også disse følelser. Derfor får vi automatisk en mere negativ selvopfattelse. Negativ selvopfattelse medfører faldende selvværd. en ond cirkel

35 Den onde cirkel... Ledere i møder Forandringer Markedsværdi Projekt/Matrix Kompleksitet Kompleksitet HR/kurser Udvikling Flexibilitet Kompetence(r) På den ene side: Strukturerede effektivitets tiltag med omfattende indirekte styring som f.eks: LEAN, Six Sigma, Itill, Balanced Scorecard, Quality Management (ISO), Aftale & Kontraktsstyring - systemer med høje krav til central registrering, måling, kontrol og dokumentation Kompensations Dopamin Stress På den anden side: Selv/teamledelse, kompetenceudvikling, personligt ansvar, engagement og personlig udvikling, fokus på individet og realiseringen af selvet og individuelle potentialer: DUA, Den Lærende Organisation, Livslang Læring, coaching, udviklingssamtaler, Leg, innovation & kreativitet Mål Konkurrence Nederlag Cortisol Selvmål Præstation

36 Nye former for autoritet... Et lean projekt kan give den nødvendige autoritet til at rydde ud i kompleksiteten...og skabe mulighed for mere kompleksitet... TPS: Total Performance Scorecard

37 ..f.eks flere møder ;-) Lean sluger medarbejderes tid Lean vinder frem som værktøj til at effektivisere produktionen og mindske spildtid i virksomhederne. Men lean kan i sig selv give mere spildtid og mødeaktivitet, viser Ingeniørens undersøgelse. Af Sara Rosendal, fredag 29. feb 2008 i Ingeniøren

38 Vores gamle hjerne Gennem vores evolution er vi udstyret med en hjerne der er udformet med henblik på at håndtere udfordringerne i et jægersamlersamfund. Udviklingen af bysamfund har de seneste år medført udviklingen af en række kulturelle indsigter i hvordan denne udfordring håndteres. Men på nedarvede betingelser.

39 Kultur eller Natur?... Fast-growing understanding of the human genome has recently made it clear that both sides are partly right. Nature endows us with inborn abilities and traits; nurture takes these genetic tendencies and molds them as we learn and mature. Men kultur kan IKKE udslette naturen..

40 Underligt at mennesker fungerer... I vores postmoderne vestlige arbejdsliv eksisterer praksisser der ligger aldeles udenfor rammerne af de betingelser, hvorunder mennesket udviklingshistorisk er skabt til at kunne fungere hensigtsmæssigt... Mennesket er tilpasningsdygtigt SOM ART ikke SOM INDIVID... Cand.psych..(antropologisk psykologi) Jill Byrnit

41 Vi har ikke ændret os så meget... Siden klimaforandringer tvang os ud på den afrikanske savanne...

42 Mennesket er et flokdyr... De sociale arbejdsforhold optager en stor del af de flestes arbejdsmæssige energi... Det giver tryghed og ro at føle at man ikke står alene med ansvaret i et komplekst og uoverskueligt felt af forventninger og forandringer... En hund kan godt lære at være alene hjemme men DEN TROR DEN SKAL DØ... Cand.Psych.(antropologisk psykologi) Jill Byrnit

43 Psykens immunsystem Mange af symptomerne på stress er snarere udtryk for psykens egne reaktioner på længerevarende stress: Ængstelighed = manglende overblik, usikkerhed Træthed = faldende ressourceniveau Nedtrykthed = resultaterne er utilstrækkelige. Formålet er at tvinge os til at lave om på vores forehavende. Stress er naturens egen læremester

44 Adults Who Go To Bed Lonely Get Stress Hormone Boost Next Morning "Stress systems are designed to translate social experience into biological action.. Kom nu igang!

45 og de som ikke passer ind? kan vi ikke bare sige at de skal nok ikke være her /skifte ud? DJØF Bladet skriver den : Arbejdsgivernes lunte er blevet kortere, når en medarbejder for eksempel melder sig syg på grund af stress. Arbejdsgiverne er i det hele taget blevet hurtigere til at træde på bremsen, hvis en medarbejder ikke performer optimalt, siger Helene Rafn, chefkonsulent i DJØF s forhandlingsafdeling.

46 Men er det EFFEKTIVT? Ifølge det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro koster det kr. at udskifte en akademisk medarbejder og kr. at udskifte en ikkeakademisk medarbejder. I opgørelsen indgår medgået tid, produktionstab og faktiske omkostninger.(kilde: socialrådgiver Birgitte Kjærgaard, Carl Bro A/S) Omkostningerne i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere i Glostrup Kommune er steget med 30 % fra 2003 til fra 5,6 mio kr. til 7,3 mio kr. Stigningen skyldes en øget personaleomsætning. I beregningen indgår direkte udgifter til annoncering og anslået timeforbrug i forbindelse med opsigelse, søgning, udvælgelse og introduktion af ny medarbejder. (Kilde: Personalepolitisk Regnskab Glostrup Kommune - en attraktiv arbejdsplads)

47 hvad sker der med samarbejdet? Skiftende deltagere i et fællesskab udfordrer og ændrer det etablerede alle mister midlertidigt produktivitet og udskiller flere stresshormoner. Det tager tid at oplære, integrere og vænne sig til nye kolleger Jo mere selvstyre og selvorganisering, - jo større tab af social kapital ved forandringer og omorganiseringer

48 Nærværende ledelse Desværre er den nødvendige nærværende og tydelige ledelse, der kunne sikre stress- og smertefri inklusion af skiftende deltagere i fællesskabet ofte en mangelvare netop hvor udskiftningen er størst

49 Det moderne ledelsesparadoks... Hvis Du leder mig, fornærmer Du mig Hvis Du ikke leder mig, svigter Du mig

50 Nyt behov for effektivisering Behovet for effektivitet og produktivitet er langt mindre under en OPTUR og vi har nu eksperimenteret med decentralisering af både lyst og ansvar og optimering af de individuelle ressourcer og fået stress, stigende sygefravær og ineffektivt før-fravær Tidligere rationaliseringer har udnyttet gevinsterne ved ny teknologi, omorganiseringer, out-sourcing og Lean m.m Nu må de ekstra ressourcer hentes ved at afstresse individet og forøge den Sociale Kapital

51 Mennesket har instinkt for det sociale... Dopamin velvære, belønningshormon naturens egen vejviser til høj h j social kapital

52 Scor gevinsten på høj social kapital Social kapital handler om godt samarbejde, tillid og retfærdighed mellem medarbejder og leder Godt helbred, motiverede medarbejdere, forbedret produktivitet og kvalitet, godt psykisk arbejdsmiljø Det kan godt betale sig at gå efter en høj social kapital. Der er store gevinster at hente både for de ansatte og for virksomhederne (10-20% højere produktivitet, Børsen ) Professor dr.med.tage Søndergaard S Kristensen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

53 Social Kapital Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

54 Lazarus + Social Kapital Således får den kollektive dimension, social kapital, en betydning for individernes tolkning af kravene på en arbejdsplads og dermed en betydning fordet psykiske arbejdsmiljø. Kilde: NFA

55 Hvad modvirker høj social kapital? Individuel fokusering Selvrealisering Personlig kompetenceudvikling og karrierepleje Præstations- og selvmål Konstant konkurrence og måling Åbne kontorlandskaber Selvledelse og selvstyre Konflikter og mobning Uklare ansvarsområder Forandringer Jeg har valgt at realisere mig selv og udvikle mine kompetencer på de her spændende opgaver (og altså ikke ved at bære min kaffekop ud )

56 Stress og udbrændthed er arbejdslivets finanskrise Der er en parallel mellem den bristede finansboble og stress for vi er mange som har pustet vores personlighed og krav til egne præstationer og succes op, så stress, udbrændthed og træthed kan siges at være personlighedens nedsmeltning der er brug for en redningspakke: God ledelse, hjælpsomhed og sammenhold

57 Hvad fremmer høj social kapital? - i ledelse og samarbejdsrelationer? Retfærdighed - når magt ikke er ret - håndtering af interessemodsætninger - distributiv, procedural og interaktionel Generøsitet - vær mod andre - hjælpsomhed, venlighed, elskværdighed, interesse, empati, storsind, tilgivelse, overbærenhed mindre selvpromovering Anerkendelse - Vi spiser da ikke mennesker - Opfyldelse af behov for at høre til og vide at vi er accepteret - gensidighed, inklusion og orden i hierarkiet

58 Vi må indtænke ledelse... Selvledelse udelukker IKKE nødvendigheden af ledelse tværtimod! Effektivisering og måling erstatter IKKE ledelse - tværtimod! Tid til ledelse - der er for mange møder og for få sekretærer Lederen som autoritet - IKKE kun som overordnet pædagog og sjælesørger...

59 En leders opgave......er at sikre gruppens mest effektive vej til målet......med mindst mulig kompleksitet......og mest mulig LYKKE Det er ganske enkelt fantastisk ressource besparende både for den enkelte medarbejder og for virksomheden at nedtone det voldsomme individuelle fokus og etablere fællesskaber med klart ledelsesansvar, hierarkiske sociale relationer og tydelige ansvarsdefinitioner, således at individers autonome nervesystem ikke konstant skal være i alarmberedskab, og intellektet ikke konstant beskæftiget med personlig branding og individuel succes.

60 Trivsel, effektivitet og Oplyst Enevælde Høj Social Kapital modvirker mange af årsagerne til den menneskeskabte stress og kompleksitet... Derfor har naturen opfundet ledelse... generøs, anerkendende og retfærdig ledelse! Men må udvise en adfærd, en naturlig autoritet og ikke mindst en moral, som får andre til at følge én ikke fordi de skal, men fordi de har tillid til lederen "Strong moral codes existed for the Sioux. Good deeds, prestige, and generosity could elevate a man to a leadership role"

61 Samarbejde og hjælp... Nyere undersøgelser viser, at der opstår de samme fysiologiske reaktioner i hjernen når vi samarbejder og hjælper hinanden som når vi indtager nydelsesmidler... Gode gerninger er således en nydelse uden bivirkninger...

62 Konflikter er usunde... Derfor har vi også instinkt for tilgivelse... OG FOR AT SIGE UNDSKYLD:

63 Vi bliver hjælpsomme og generøse... Studier viser at hvis man bliver generøst behandlet bliver man mere hjælpsom......og det behøver bare være en mønt, en karamel eller en kage......eller ROS...

64 Vi præsterer også bedre... Selv små gaver fører til: Bedre hukommelse og indlæringsevne Større kreativitet... Bedre evne til problemløsning... Vi bliver både HURTIGERE og BEDRE og laver færre fejl...

65 Samarbejde betaler sig... Naturen har udviklet glæden ved at hjælpe og samarbejde for at vi skulle overleve bedre... Det gælder stadig...

66 Menneskelig generøsitet... Næstekærlighed Godhed Elskværdighed Venlighed Gavmildhed Storsind Ansvar for de andre Selvironi Interesse Opmærksomhed Tilgivelse og overbærenhed

67 Præcis det samme "Stress systems are designed to translate social experience into biological action.. Kom nu igang! Det er jo ikke tanken der tæller det er handlingen...

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Stress i skolen Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen Indhold Forord 3 Hvad er stress? 4 Hvor stor en belastning

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Sy v råd til ledere om at skabe t rivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Væksthus for Ledelse og

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere