Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked"

Transkript

1 Styrk dine kompetencer til fremtidens arbejdsmarked

2 Styrk dine kompetencer med AMU s arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser Uddannelsesvilkår 3 Værd at vide 4 Transport og logistik 6 Servicefagene 18 Det grønne område Sandmosen 22 Proces og automatik 26 AMU Nordjylland er en moderne uddannelsesinstitution, der uddanner selvstændige, ledere, medarbejdere og ledige til arbejdsmarkedet. Aktiviteterne er samlet i uddannelses- og udviklingscentre, der arbejder på at sikre de bedst mulige uddannelsestilbud og den bedst mulige vejledning: KompetenceCenter for: Transport og logistik Byggeri Elektronik og teknologi Servicefagene Det grønne område - Sandmosen Proces og automatik Organisationsudvikling Udover aktiviteterne i de syv kompetencecentre er vores øvrige tilbud: Studievejledning, IT uddannelser, uddannelser for flygtninge/indvandrere og uddannelsesforløb for ledige. AMU Nordjyllands målgruppe har i takt med et voksende uddannelsesbehov ændret sig til at omfatte uddannelsestilbud til ufaglærte såvel som faglærte. Skolen kan således tilbyde kompetenceudvikling til hele virksomhedsorganisationen, hvilket gør os til en værdifuld sparringspartner for virksomheder i den nordjyske region. Side om side med arbejdsmarkedsuddannelserne afvikler AMU Nordjylland også erhvervsuddannelser for unge og voksne. Uddannelserne spænder fra greenkeeper til godschauffør. Stor brancheindsigt og pædagogisk fokus gør erhvervsuddannelserne på AMU Nordjylland til et solidt fundament for et givtigt arbejdsliv. Med vores uddannelsespalette har vi gennem 50 år understøttet det nordjyske arbejdsmarked i dets udvikling og muligheder for fremtiden og det har vi tænkt os at fortsætte med. Det er derfor vi siger: AMU Nordjylland en stærk vifte af muligheder. Vi håber, at dette kursuskatalog for 2011 kan inspirere enkeltpersoner og virksomheder til at give kompetencerne et løft. Vi er altid parate til at tage en snak om uddannelse. Kontakt skolen, så finder vi i fællesskab den bedste løsning for dig eller din virksomhed. VEU-center Aalborg /Himmerland én indgang til voksen- og efteruddannelse 1. januar 2010 trådte 13 nye VEUcentre i kraft på landsplan. VEU står for voksen- og efteruddannelse og centrene har til formål at samle alle udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og voksenuddannelser (VUC). Ved at samle alt i ét center får enkeltpersoner og virksomheder én indgang til et bredt udvalg af samtlige voksenog efteruddannelsestilbud i lokalområdet. I kommunerne Aalborg, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord hedder det lokale VEU-center Aalborg/ Himmerland. Det er VEU-center Aalborg/Himmerlands formål, at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse. Følgende skoler er en del af samarbejdet i VEU-center Aalborg/ Himmerland: AMU Nordjylland Nordjyllands Landbrugsskole SOSU Nord Tech College Aalborg Aalborg Handelsskole VUC Nordjylland Erhvervsskolerne Aars Byggeri 10 Elektronik og teknologi 16 Organisationsudvikling 29 Øvrige uddannelser 32 AMU s og EUD s placering i det danske uddannelsessystem Ordinær uddannelse Kand. Efter- og videreuddannelse Master Erhvervsuddannelser 35 KVU: Kort videregående uddannelse MVU: Mellemlang videregående uddannelse Videregåendeuddannelse KVU MVU LVU Bach. Diplom VVU Voksenuddannelse LVU: EUD: VVU: Lang videregående uddannelse Erhvervsuddannelse Videregående voksenuddanelse Ungdomsuddannelse EUD, SOSU landbrug Gymnasiale uddannelser GVU AMU hf avu GVU: Grunduddannelse for voksne AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser Grunduddannelse Folkeskoler, efterskoler og privatskoler FVU Ordblinde hf: avu: FVU: Højere forberedelseseksamen Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Folkeoplysning Hus- & håndarb. Produktionsskoler Folkehøjskoler Daghøjskoler Aftenskoler Folkeuniversitet 2 3

3 Værd at vide AMU + EUD om arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelserne på AMU Nordjylland AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser, som er kompetencegivende til arbejdsmarkedet og har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse. AMU består af arbejdsmarkedsuddannelser og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser. Målgruppe Hovedmålgruppen er ufaglærte og faglærte. Det er til denne målgruppe, at uddannelserne udvikles, og det er denne målgruppe, der har mulighed for at få lønrefusion (se beskrivelse i nedenstående) i forbindelse med deltagelse i uddannelse. Formålet med AMU Formålet med AMU er at bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Undervisningssted- og tid Kurser på AMU Nordjylland foregår på Sofievej 61 i Aalborg eller på vores afdeling Sandmoseskolen, Sandmosevej 486 ved Tranum nær Brovst. Ved hele virksomhedshold kan undervisningen også finde sted på virksomheden ring og hør nærmere. Undervisningen foregår primært inden for normal arbejdstid. Deltagerantal For størstedelen af kurserne gælder, at minimum 14 deltagere skal tilmeldes for gennemførselse. Nærmere besked fås i forbindelse med tilmelding. Hvem kan deltage Alle voksne med behov for voksen/ efteruddannelse kan deltage i AMU. Betaling for deltagelsen varierer dog afhængigt af uddannelsesbaggrund. Tilmelding for virksomheder og selvstændige Den 1. januar 2010 er det blevet obligatorisk for virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende at tilmelde sig kurser på portalen Tilmelding generel Du kan reservere en plads via AMU Nordjyllands hjemmeside eller pr. elefon eller , så sørger vi for den videre tilmelding. Kursusbevis Der udstedes bevis, hvis kurset gennemføres med et tilfredsstillende resultat. Alle kurser er kompetencegivende, og mange er meritgivende i forhold til erhvervsuddannelserne. Deltagerbetaling Afhængigt af fag og kursustype udgør deltagerbetalingen hhv. 118 kr. eller 176 kr. pr. deltager pr. dag. Ring og hør nærmere om specifikke kurser. Vi tager forbehold for prisreguleringer. Lønrefusion/VEU-godtgørelse Der kan opnås lønrefusion (VEUgodtgørelse) efter gældende regler. Læs eventuelt mere om reglerne på Kost og logi Der kan søges om tilskud til kost og logi efter gældende regler. Yderligere information ved tilmelding. Bliv bedre til at læse, skrive og regne med FVU FVU (forberedende voksenundervisning) er et tilbud til dig, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne i forbindelse med et AMU-kursus. Gennem FVU kan du få styr på de kompetencer, du allerede har, og dem, som du kan blive bedre til. Afbudsgebyr Du skal melde afbud så tidligt som muligt og minimum 5 hverdage før kursusstart. Afmelding skal ske skriftligt. Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales: kr. for uddannelser med en varighed til og med 37 lektioner kr. for uddannelser med en varighed på mere end 37 lektioner Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales: kr. for uddannelser med en varighed til og med 37 lektioner kr. for uddannelser med en varighed på mere end 37 lektioner Overdrages kursuspladsen til en anden bortfalder gebyret, samt hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold. AMU Nordjylland forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger. Særligt tilrettede kurser AMU Nordjylland tilrettelægger gerne kurser eller forløb specielt målrettet netop din virksomhed. Kontakt vores konsulenter for at høre nærmere. Evaluering Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse, bliver bedt om at vurdere deres uddannelse i Vis Kvalitet, som er et landsdækkende evalueringsværktøj. Det samme bliver virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse. På er besvarelserne tilgængelige for alle. Forbehold Der tages forbehold for ændringer af katalogets kurser og datoer. Nyeste version af kursuskataloget kan ses på Der tages desuden forbehold for lovændringer, der har indflydelse på fx kursusudbud og forskellige godtgørelser i forbindelse med AMU-kurser. Erhvervsuddannelser EUD En erhvervsuddannelse (EUD) er en faglig uddannelse. Selv om uddannelserne er for både unge og voksne, regnes de til ungdomsuddannelserne. Det betyder, at de bygger på en grundskoleuddannelse, dvs. normalt 9 års skolegang. Næsten alle erhvervsuddannelser skifter mellem perioder på skole og perioder i praktik. Deltageren er mest i praktik. Uddannelserne varer normalt 3-4 år men kan variere fra 2-5 år. For voksne kan disse uddannelser dog være tilrettelagt som særlige forløb, der er kortere (merituddannelser). Hvert år i februar holder erhvervsuddannelserne på AMU Nordjylland åbent hus. I 2011 afholdes det den 4. februar se mere på hjemmesiden. Læs mere om vores erhvervsuddannelser inde i kataloget. 4 5

4 Kompetencecenter for Transport og logistik Kursusplan Transport og logistik KompetenceCenter for Transport og logistik har et omfattende udbud af uddannelser inden for persontransport, godstransport samt lager og logistik. Sideløbende er der stor aktivitet på erhvervsuddannelsesområdet, hvor der kan opnås svendebrev som godschauffør, buschauffør, lagerog logistikoperatør samt lager- og transportoperatør. Centret uddanner både unge og voksenlærlinge. Erfarne voksne kan blive faglærte på kortere tid (meritvejen), hvor de får godskrevet tidligere uddannelser, kurser, jobs m.v. efter en afklaring af deres kompetencer. Kursussekretærer Susan Nissen, , Helle Christensen, , Pia Sylvia Svendsen, , Persontransport EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. Del + Køreteknik ajourføring + køre- og hviletidsregler /1, 31/1, 14/2, 7/3, 2/5, 9/5, 23/5, 1/8, 15/8, 19/9, 26/9, 7/11, 14/11 Personbefordring med bus /1, 7/3, 16/5, 8/8, 26/9, 14/11 Rutebuskørsel /1 Befordring af bevægelseshæmmede /4, 27/6, 22/8, 10/10, 12/12 Køre- og hviletidsregler /1, 4/2, 18/2, 11/3, 8/4, 6/5, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 1/7 Kvalifikation til taxikørsel /1, 31/3, 29/9, 5/12 Personbefordring med taxi /2, 10/5, 8/8, 24/10 Brug af diagramark og kontrolapparat /1 Rutebuskørsel administration Ring og aftal nærmere EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører Kommunikation og kulturforståelse Billettering og check af rejsehjemmel Den multietniske busvirksomhed Køreteknik - vanskelige trafikale situationer Køreteknik og manøvrering Køreteknik og ny teknologi, med simulator Brancherettet kørsel, med simulator Defensiv kørsel og manøvrering, med simulator Køreteknik med 3-akslede dobbeltdækkerbusser Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus Sundhed for personbefordringschauffører Personbefordring for lastbilchauffører Sikker adfærd - nul arbejdsulykker Konflikthåndtering for personbefordringschauffører Transportpapirer inden for vejtransport Energirigtig kørsel Manøvrering, forsikringer og færdselsregler Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer Sundhed, sikkerhed, service og logistik Vedligeholdelse af transportmateriel Køreteknik Siddende patientbefordring Billettering og kundeservice Kørsel med specielle busser Ren- og vedligehold af busser

5 Godstransport EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del + Køreteknik ajourføring + Køre- og hviletidsregler /1, 14/2, 28/2, 7/3, 4/4, 23/5, 6/6, 20/6, 27/6, 4/7, 1/8, 8/8, 22/8, 12/9, 19/9, 10/10, 31/10, 21/11, 19/12 Godstransport med lastbil /1, 14/2, 17/5, 1/8, 19/9, 7/11 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.udd /3 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl /1, 31/1, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 2/5, 23/5, 6/6, 20/6, 15/8, 5/9, 26/9, 3/10, 24/10, 31/10, 7/11, 28/11, 12/12 Brug af diagramark og kontrolapparat /1 Kørsel med vogntog, kategori C/E /1, 21/3, 10/6, 8/8, 26/9 Lastbilmonteret kran, certifikat D /1, 14/2, 7/3/ 21/3, 4/4, 2/5, 30/5, 20/6, 8/8, 5/9, 3/10, 24/10, 7/11, 21/11, 12/12 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm /1, 14/2, 7/3, 21/3, 4/4, 2/5, 30/5, 20/6, 8/8, 22/8, 5/9, 3/10, 24/10, 12/12 Dyretransport - håndtering på samlesteder alle dyrearter /3, 15/8, 14/11 Dyretransport - kompetencebevis hestetransport /3, 16/6, 17/10, 19/12 ADR Recertificering - grundkursus + kl.1 + tank /2, 21/3, 26/4, 30/5, 4/7, 29/8, 10/10, 21/11 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil /9 Lastsikring og stuvning af gods /4, 27/6, 19/9, 7/11 Vintertjeneste + Glatførebekæmpelse og snedrydning med lastbil /2, 19/9 Defensiv kørsel og manøvrering, med simulator /3, 3/3 Energirigtig kørsel /5 Energirigtig kørsel, med simulator /4, 14/4 Betjening af betonpumpe og udlæggerbånd Ring og aftal nærmere Lastbilmonteret kran E udvidelse af cert. o. 50 tm Lastbilmonteret kran D udvidelse af cert tm Kran E - ajourføring Kørsel med modulvogntog Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse Køreteknik - vanskelige trafikale situationer Køreteknik og manøvrering Køreteknik og ny teknologi, med simulator Brancherettet kørsel, med simulator EU-Efteruddannelse for godschauffører EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører Transport af fødevarer med kølevogn Glatførebekæmpelse og snerydning af sti og fortov Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil Godstransport med lastbil samt grundl. kval.udd Grundlæggende flakkøretøjer Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil Sikker adfærd - nul arbejdsulykker Køreteknik ajourføring Anhugning af byrder Vintertjeneste International godstransport Transport af temperaturfølsomt gods Køreteknik og ny teknologi ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb ADR Repetition - Specialiseringskursus - Klasse ,5 Ring og aftal nærmere Transportpapirer inden for vejtransport Manøvrering, forsikringer og færdselsregler Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer Sundhed, sikkerhed, service og logistik Håndtering af olie- og kemikalieaffald Vedligeholdelse af transportmateriel Energirigtig kørsel, kategori B Køreteknik Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner Kundeservice Kørsel med vogntog, kategori D/E Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons Kørsel med sættevogn D 5 Truck lager - logistik Gaffeltruck certifikatkursus B Opstart hver uge Kran C - Travers-/portalkraner & Anhugning af byrder /1, 31/1, 28/2, 15/3, 31/3, 4/5, 16/6, 8/8, 1/9, 29/9, 24/10, 14/11, 5/12 Lagerforløb Lagerindretning og lagerarbejde /2, 22/9, 31/10 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Oplagering og forsendelse af farligt gods Logistik og samarbejde Lagerøkonomi Edb-lagerstyring med stregkoder & hånterminaler Edb-lagerstyring med e-handel Edb-lagerstyring Kundebetjening lager Time-, sags- og ressourcestyring Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære Ring og aftal nærmere Certifikatuddannelse C for kranførere Stregkoder og håndterminaler ,9 Anhugning af byrder Ajourføring, oplagring og forsendelse af FG Efteruddannelse for truckførere Edb-lagerstyring Vedligeholdelse af transportmateriel Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods Kundeservice Lastsikring og stuvning af gods Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Gaffelstabler - certifikatkursus A Efteruddannelse for truckførere Enhedslaster Gaffeltruck - direkte prøve Gaffeltruck B for erfarne førere Kundebetjening - lager

6 Kompetencecenter for Byggeri Kursusplan Byggeri KompetenceCenter for Byggeri tilbyder en stærk palet af uddannelser målrettet mod bygningsområdet og anlægsområdet. Desuden udbydes uddannelser inden for epoxy, affaldshåndtering og ejendomsservice. Derudover findes Center for Betonuddannelse, der dækker over uddannelse af produktionsmedarbejdere, håndværkere, ingeniører og ledere på betonvarefabrikker, elementfabrikker, fabriksbetonstationer og byggepladser. KompetenceCenter for Byggeri uddanner medarbejdere, ledere og selvstændige i tråd med arbejdsmarkedets aktuelle behov for kompetencer. Tilbuddene spænder fra grundlæggende uddannelser for nyansatte og ledige til en omfattende vifte af brede såvel som specialiserede uddannelser. Centret udbyder ligeledes erhvervsuddannelserne som struktør og ejendomsservicetekniker og kontraktuddannelsen som betonmager og murerarbejdsmandsuddannelsen. Kursussekretær Tina Højgaard, , Stillads Rulle- og bukkestillads - opstilling mv /1, 17/2, 1/3, 18/4, 15/9, 4/10, 6/10, 20/10, 29/11 Systemstilladser - opstilling mv /1, 28/2, 28/3, 2/5, 22/8, 26/9, 31/10, 5/12 Stillads - Evakuering og redning i højde Anvendelse af faldsikringsudstyr Ring og aftal nærmere Stillads - anvendelse og sikkerhed Bygge og anlæg Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job /1, 11/1 18/1, 21/3, 28/3, 8/6, 14/6, 24/10, 26/10 Certifikatuddannelse C for kranførere /1 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater /1, 16/2, 23/3, 19/4, 17/5, 15/6 Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks /3 Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks /1 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj /1, 14/2, 24/3, 5/4, 7/4, 27/4, 20/9, 22/9, 29/9, 17/10, 19/10, 29/11, 1/12 Ejendomsservice Betjening og vedligeholdelse af mindre Ring og aftal nærmere gartnermaskiner Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave Pleje af grønne områder Pleje af grønne områder, sommerbeskæring Pleje af grønne områder, vinterbeskæring Pleje og vedligeholdelse af idrætsanlæg Service og betjening af maskiner, ejendomsservice Styring og regulering af varmefordelende anlæg Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger Ventilation og indeklima ejendomsservice Affaldshåndtering i boligområder og institutioner Byggesagsforløb ejendomsservice Bygningens installationer - ejendomsservice Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice Ejendommens tekniske installationer Ejendommens vedligeholdelse Energitjek, tekniske installationer Indretning og vedligeholdelse af legepladser Institutions- og boligservice Miljø i praksis Ejendomsservice

7 Kloakering Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer /2, 8/2, 24/5, 7/11, 14/11 Projektforståelse - bygge og anlæg ,1 10/5 Nivellering Ring og aftal nærmere Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv Kloakering - Udfør. af afløbsinstall. i plast Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig Kloakering - Anv. af norm for dræning af bygninger Kloakering - Kvalitetssikring af afløbsinstall Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser Kloakering - Udarb. af afløbsplan for enfamiliehus Kloakering - Anvendelse af data fra TV-inspektion Kloakering - TV-inspektion af større ledninger Kloakering - Ajourføring for TV-operatører Teodolit og totalstation Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget Kloakering - Projektering og dimensionering Kloakering - Udfør. af anlæg til genbrug af vand Kloakering - Udfør. af opgravningsfri renovering Kloakering - Kvalitetsstyring i aut. virksomhed Kloakering - Spuleoperatør Kloakering - Ajourføring for kloakmestre Kloakering - Ajourføring for rørlæggere Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning Kloakering - Udførelse af udskilleranlæg Kloakering - Udfør. af afløbsanlæg i det åbne land Kloakering - Anlæg ved landbrugets driftsbygninger Kloakering - Udfør. af pumpeanlæg mv Kloakering - Tilstandsvurdering i det åbne land Kloakmesteruddannelsen 2011 indhold se nedenstående: 54 14/2, 21/2 Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget Kloakering - Projektering og dimensionering Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv Kloakering - Udførelse af udskilleranlæg Kloakering - Udfør. af afløbsanlæg i det åbne land Kloakering - Anlæg ved landbrugets driftsbygninger Kloakering - Udfør. af pumpeanlæg mv Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig Kloakering - Kvalitetsstyring i aut. virksomhed Rørlæggeruddannelsen 2011 indhold se nedenstående 32 10/1 Kloakering - Udfør. af afløbsinstall. i plast Kloakering - Kvalitetssikring af afløbsinstall Kloakering - Udarb. af afløbsplan for enfamiliehus Kloakering - Anv. af norm for dræning af bygninger Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks Vejen som arbejdsplads Nivellering + regning + Vejen som arbejdsplads 10 19/9, 21/11 Nivellering Faglig regning og matematik Vejen som arbejdsplads Nivellering + regning 5 31/10 Nivellering Faglig regning og matematik Beton Projektforståelse - bygge og anlæg ,1 Ring og aftal nærmere Nivellering Normer for betonfremstilling Tynde fiberarmerede betonelementer - fremstilling Formbygning til betonstøbning - specialløsninger Betonblanding - konstruktionsbeton Montering af betonelementer Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks Armering - placering af indstøbningsdele Udstøbning af byggepladsbeton Betonnormer - plastisk beton Diamantværktøjer - håndholdt skæring og boring ,6 Diamantværktøjer - Wireskæring Diamantværktøjer - Vægskæring Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger Fremstilling af spændbeton Betonoverflader - udførelse af afslutninger Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton Betonprøvning - konstruktionsbeton Kvalitetskontrol af betonvarer Hærdestyring af beton - sommer- /vinterstøbninger Betjening af betonpumpe og udlæggerbånd Finisharbejde på hærdet beton Betonmageruddannelsen trin 1 indhold se nedenstående 20 28/2 Nivellering Forskalling - udførelse af enkle løsninger Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Beton - Industriel produktion Betonmageruddannelsen trin 2 indhold se nedenstående 19 26/4 Projektforståelse - bygge og anlæg Nivellering Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Betonmageruddannelsen trin 3 indhold se nedenstående 18 12/9 Normer for betonfremstilling Fremstilling af spændbeton Tynde fiberarmerede betonelementer - fremstilling Betonoverflader - udførelse af afslutninger Indskrivning og formatering af mindre tekster Effektiv internetsøgning på jobbet Betonmageruddannelsen trin 4 indhold se nedenstående 22 17/1 Introduktion til førstehjælp på jobbet Betonoverflader - udførelse af afslutninger Betonblanding konstruktionsbeton Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask Slap armering - udførelse af enkle opgaver Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Beton - Industriel produktion Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Betonmageruddannelsen trin 5 indhold se nedenstående 20 10/10 Formbygning til betonstøbning - specialløsninger Betonprøvning konstruktionsbeton Slap armering - udførelse af specielle opgaver Armering - placering af indstøbningsdele

8 Beton - fortsat Betonmageruddannelsen trin 6 indhold se nedenstående 17 28/11 Formbygning til betonstøbning - specialløsninger Kvalitetskontrol af betonvarer Finisharbejde på hærdet beton Formbygning til betonstøbning specialløsninger 20 Ring og aftal nærmere indhold se nedenstående Formbygning til betonstøbning - specialløsninger Betonprøvning konstruktionsbeton Slap armering - udførelse af specielle opgaver Armering - placering af indstøbningsdele Teltopstillere Koordinering af teltmontage /1 Montering af børneforlystelser /1, 24/1, 7/2, 7/3 Montering og indretning af rammetelte /1 Planlægning af teltopstilling og -indretning /2 Udlejning af børneforlystelser /1 Varmeinstallationer ved festudlejning /2 Tekniske installationer ved festudlejning /3 Hygiejnisk håndtering af festudlejningsservice Ring og aftal nærmere Arbejdsmiljø teltopstillere indhold se nedenstående 4 Ring og aftal nærmere Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks Udførelse af APV i små byggevirksomheder 4 14/3 + sikkerhed og sundhed Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks Arbejdsmiljø - sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Travers- og portalkraner + anhugning af byrder Anhugning af byrder /1, 31/1, 28/2, 15/3, 31/3, 4/5, Certifikatuddannelse C for kranførere /6, 8/8, 1/9, 29/9, 24/10, 14/11, 5/12 Vejen som arbejdsplads /1, 5/1, 16/2, 26/4, 16/5, 15/6, 12/9, 19/9, 17/10, 21/11, 24/11 Teleskoplæssere Teleskoplæsser med gafler - betjening, A-certifikat (afholdes på Sandmosen) Teleskoplæsser m.kranfunktion - betjening, B-certifikat (afholdes på Sandmosen) /1, 24/1, 31/1, 7/2, 7/3, 14/3, 21/3, 2/5, 9/5, 6/6, 20/6, 27/6, 15/8, 22/8, 29/8, 24/10, 31/10, 7/11, 5/12, 12/12, 19/ /2, 21/3, 16/5, 29/8, 7/11, 19/12 Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv Ring og aftal nærmere Diverse Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Ring og aftal nærmere Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask Slap armering - udførelse af enkle opgaver Slap armering - udførelse af specielle opgaver Forskalling - udførelse af enkle løsninger Armering - placering af indstøbningsdele Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Vejen som arbejdsplads - ajourføring Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader CAD - 2D på byggepladsen Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen IT i byggeprocessen - for udførende Ring og aftal nærmere Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet Sjakbajsen som leder Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem Arbejdsplatforme - Flytning Arbejdsplatforme - Montage Arbejdsplatforme - Lovpligtigt årseftersyn Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen Bygningshåndværkerens takt og tone ,5 Tapetopsætning - strukturtapeter ,7 PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Brolægning - Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde Betjening af personlifte Anhugning på byggepladsen Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Betonnormer - plastisk beton Normer for betonfremstilling Opstart af bygge- og anlægsprojekter Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen Brolægning, underlagsopbygning og komprimering Spartling af gipsplader Bygningsmalearbejde - Elektronisk farvesætning Kabelarbejde - retablering af belægninger Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Byggepladslogistik Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Brolægning - forskrifter og regler Diamantværktøjer - håndholdt skæring og boring ,6 Diamantværktøjer - Wireskæring Diamantværktøjer - Vægskæring Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning Terrazzo - udførelse Forskalling - udførelse af specielle løsninger Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger Systemforskalling - opstilling af vægforskalling Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton CAD - Generering af facade, snit og detaljer Kabelarbejde - etablering af nyanlæg Anvendelse af ældre maleteknikker - ådring Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask. - b/a Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Kabelarbejde - planlægning og samarbejde Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning Udstøbning af byggepladsbeton Vejbygning - bygning af fortovsarealer Tilsyn med vejanlæg og sidearealer Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Projektweb dokumenthåndtering i udførelsesfasen Projektweb - anvendelse på byggepladsen

9 Kompetencecenter for Elektronik og teknologi Kursusplan Elektronik og teknologi KompetenceCenter for Elektronik og teknologi er landets førende uddannelsescenter inden for elektronik. Centret har gennem årene deltaget i udviklingen af adskillige uddannelser, herunder flere, som kun udbydes i Aalborg. Uddannelsestilbuddene spænder fra grundlæggende til højt specialiserede AMU-uddannelser, der kan sammensættes efter behov. På centret kan såvel unge som voksne gennemføre erhvervsuddannelsen som faglært elektronikoperatør. Elektronikindustrien serviceres også via centrets selvstændige konsulent- og uddannelsesvirksomhed, HYTEK, der tilbyder konsulentbistand, laboratorie-undersøgelser, forskning og uddannelser på højeste internationale niveau. KompetenceCenter for Elektronik og teknologi er konstant opmærksom på at kunne imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer i forhold til den teknologi, der anvendes. Uddannelsernes opbygning giver mulighed for størst mulig fleksibilitet, således at allerede opnåede færdigheder hos den enkelte tilgodeses i størst muligt omfang. Der er også mulighed for at gennemføre enkelte kurser i virksomheden. Individuel kompetencevurdering (IKV) er en integreret del af centrets tilbud, hvor vi hjælper med at afdække kompetencer og uddannelsesbehov, opstille forslag til individuelle uddannelsesforløb og en samlet uddannelsesplan for virksomheden. Formålet er at afklare såvel den enkelte medarbejders som virksomhedens behov for at få tilført nye kompetencer. Kursussekretærer Alice Kastberg, , Tina Højgaard, , Grunduddannelses for elektronikindustrien (lodning og montage af leadede komponenter + epoxy + identifikation af specielle elektronikkomponenter /1, 9/3, 8/8, 19/9 IPC Inspektion - Lodninger /1, 31/1, 14/2, 23/5, 29/8, 7/11, 14/11, 5/12 Montage af mikroelektroniske/mekaniske komponenter /8 Lodning og montage af leadede komponenter /1, 20/6, 24/10, 5/12, 16/12 Kvalitets- og procesoptimering af SMD-produktion (SMD 3) /1, 27/6, 10/10 Lodning af SMD komponenter (SMD 1) /1, 21/3, 4/4, 23/5, 5/9, 10/10, 7/11 Q-lodning af SMD-komponenter /1, 12/12 Q-reparation og modifikation af print /1, 20/6, 31/10 Q-lodning /2, 7/3, 4/4, 2/5, 5/9, 3/10, 24/10, 14/11 ESD-sikring af elektronikarbejdspladser /5 Blyfri manuel lodning /3, 17/3, 31/3, 27/4 Montage af elektriske apparater /4, 4/7 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater /1, 16/2, 23/3, 29/4, 12/5, 17/5, 15/6 SMD-produktion (SMD 2) /3, 3/1, 12/9 Reparation af SMD print /3, 28/11 Reparation og modifikation af print /5, 6/6, 21/11, 28/11 Opbygning af digitale kredsløb for operatører Ring og aftal nærmere IPC Inspektion af kabler/ledninger for operatører Montage af stik og kabler i elektronikindustrien (udbydes i samarbejde med Århus Tech) Automatisk optisk inspektion Vedligeholdelse og optimering af SMD-udstyr Identifikation af specielle elektronikkomponenter Identifikation af gængse elektronikkomponenter Brug af måleinstrumenter

10 Kompetencecenter for Servicefagene Kursusplan Sundhed, Pædagogik og Arbejdsmiljø KompetenceCenter for Servicefagene har tilbud til fire fagområder: rengøringsbranchen køkken-, hotel- og restaurationsbranchen Sundhed, Pædagogik og Arbejdsmiljø vaskerisektoren. Rengøringsbranchen og hospitalssektoren tilgodeses med uddannelser for serviceassistenter, som arbejder med rengøring, tilberedning af mad, servering, vedligeholdelse, transport af patienter m.v. Til køkken-, kantine-, cateringområdet uddannes assistenter med speciale i tilberedning og anretning af mad, kundebetjening og kalkulation. Endelig udbydes en bred vifte af efteruddannelser og erhvervsforberedende uddannelser inden for Sundhed, Pædagogik og Arbejdsmiljø. Det særlige kendetegn ved KompetenceCenter for Servicefagene er fleksibiliteten i uddannelsernes op- KompetenceCenter for Servicefagenes tilbud spænder fra grundlæggende uddannelser for nyansatte og ledige til en omfattende vifte af såvel brede som specialiserede uddannelser, der kan tilpasses medarbejdere på alle niveauer i organisationen. Hertil kommer en lang række efteruddannelser, som tilrettelægges i samarbejde med virksomheder eller institutioner. Kursussekretærer Rengøring: Alice Kastberg, , Hotel og restauration: Tine Lindegaard Hansen, , Forflytningskundskab og ergonomi Forflytningskundskab Grundlæggende Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job /3, 30/5, 21/6, 28/6, 25/8, 17/10, 1/12 For handicaphjælpere og brugere Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job ,4 17/1, 4/4, 29/8, 10/10, 14/12 Introduktion til førstehjælp på jobbet Forflytningsvejlederuddannelsen Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job /5, 24/10 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Videndeling og læring for medarbejdere Bariatri og forflytning Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job /11 Forflytningskundskab Brush up Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job /5 bygning. Ingen behøver at modtage undervisning i de dele af en uddannelse, som de allerede har færdigheder i. Samtidig ydes fleksibilitet i undervisningens gennemførelse, idet der kan undervises på de tidspunkter, der er mest passende for den enkelte arbejdsplads. Sundhed, pædagogik og arbejdsmiljø: Tina Mejdal Marcussen, , Vaskeri: Tina Mejdal Marcussen, , Service-/ældreområdet Videndeling og læring fokus på kollegial respons i /5, 29/8 ældreområdet Kommunikation og konflikthåndtering service/ /5, 5/9 ældreområdet Introduktion til ældreområdet med SOSU Nord Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job /1, 7/2, 28/2, 21/3 Kvalitet i offentlige serviceydelser Arbejde med ældre i eget hjem Trivsel og personlig sundhed Håndtering af ensidigt gentaget arbejde /9 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job fokus på positiv stress håndtering /1, 2/3, 16/5, 20/9, 8/12 Ergonomi trivsel og personlig sundhed Ring og aftal nærmere Øvrige kurser ring og aftal nærmere Førstehjælp Introduktion til førstehjælp på jobbet ,4 Ring og aftal nærmere Førstehjælp (afholdes som IDV) IDV 1 7/1, 21/1, 11/2, 25/3, 31/3, 12/5 Førstehjælp (afholdes som IDV) IDV 2 14/

11 Kursusplan Køkken-, hotel- og restauration Smørrebrød - nu og i fremtiden /3, 2/5, 6/6 Det kreative kolde køkken /8, 14/11 Det klimavenlige køkken /4, 9/6 Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine /2, 3/10 Brød, kager og desserter i cafeteria og kantine /1, 31/10, 5/12 Anretning af mad i cafeteria og kantine /2, 28/3, 24/10 Kreativ anretning af mad på et veldækket bord Grundtilberedning i restaurant og kantine - kokketips /1, 5/9 Frugt og grønt i det varme køkken /4, 19/9 Kedelige garniturer vi har løsningen Fisk og skaldyr i restaurant og kantine /3 Supper og saucer i restaurant og kantine /1 Salat og salatbar i madfremstilling /3, 16/5, 15/8 Hvem sa -lat kun er grønt? Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat ,2 17/1, 31/1, 14/2, 21/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 26/4, 9/5, 23/5, 6/6, 20/6, 1/8, 15/8, 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12 Almen fødevarehygiejne med særlige behov 10,2 17/1 Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkene Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifik Faglig læsning og skrivning Salgsstyring i detailhandlen Ring og aftal nærmere Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen Innovativ gastronomi i hotel og restauration Sushi - krav og kreativitet Spakøkken Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkenet Molekylær gastronomi Energiopbyggende konferenceforplejning Fødevarehygiejne og egenkontrol ,3 Sous Vide-produktion Kvalitetsstyring i køleproduktion Råvarekvalitet i fødevareproduktion Diæt- og allergikost Ledelse af hygiejne og egenkontrol ,3 Produktion af convenience food ,2 Mad til børn på restaurant og café Personligt salg - kundens behov og løsninger Menusammensætning Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr ,5 Produktionskøkkenets fonder, supper og saucer Drikkevarer i cafeteria og kantine ,5 Sammensætning af menu i restaurant og kantine Søde sager i restaurant og kantine Bagværk i restaurant og kantine Overskudsproduktion i restaurant og kantine Kursusplan Rengøring Rengøringshygiejne /3, 13/9 Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde /3, 12/10 Personlig planlægning og rengøringsplaner /4, 8/11 Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde /9 Polishbehandlede gulve /3, 4/10 Oliebehandlede gulve /2 Vask og efterbehandling af brugstekstiler /3 Rengøring af boligtekstiler /3 Periode- og grundrengøring /5, 1/11 Rengøringsmidler og overflader /3, 9/5, 22/11 Hospitals- og institutionshygiejne /3, 14/9 Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde /5 Rengøring med mikrofibre /3, 27/9 Daglig erhvervsrengøring /1, 30/5, 22/8, 7/11 Åbent værksted: Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde & Redskaber og maskiner i rengøringsarbejdet /5 Service og synlig rengøring /3, 22/9 Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkene Ring og aftal nærmere Måling og vurdering af rengøringskvalitet Kommunikation og konflikthåndtering-service Rengøring af transportmidler Vinduespolering Rengøring af maskiner i non-food industrien Graffitirengøring Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Kursusplan Vaskeri Efterbehandling og udsortering i vaskeri Ring og aftal nærmere Hygiejne i vaskeriindustrien Indsortering i vaskeriindustreien Vand og kemikalier i vaskeriindustrien Vasketeknik

12 Kompetencecenter for Det grønne område - Sandmosen Sandmosevej Brovst tlf Kursusplan Det grønne område - Sandmosen KompetenceCenter for Det grønne område Sandmosen er en af landets største skoler inden for gartnerbranchen. Omkring halvdelen af alle grønne efteruddannelser foregår på centret, der har arbejdsmarkedsuddannelser inden for anlægsgartneri, kirkegårdsområdet, greenkeeping, blomsterbinding, havedesign og naturpleje. Hertil kommer erhvervsuddannelserne som faglært anlægsgartner, anlægsgartnerassistent, greenkeeper, greenkeeperassistent, groundsman og groundsmanassistent. Centret er altid klar til at hjælpe virksomhederne med at afdække uddannelsesbehov og opstille forslag til uddannelsesforløb, der tilgodeser den enkelte medarbejder og arbejdspladsens behov. I en sæsonpræget branche er det oplagt at efteruddanne medarbejdere i de stille perioder. I planlægningen af uddannelserne tager centret hensyn til sæsontravlheden, idet nogle uddannelser nødvendigvis må gennemføres på bestemte årstider. Kursussekretærer Thomas Harlyk, , Merete Bertelsen, , 22 23

13 Kursusplan Det grønne område - Sandmosen Anlægsgartner Etablering af mindre anlæg med fliser og planter /1, 24/1, 14/2, 21/2, 21/3, 8/8, 19/9, 31/10 Anlæg i lige linier /1, 24/1, 7/3, 17/10, 28/11 Anlæg i betonsten, buede linier /1, 14/2, 7/11 Anlæg i beton-, natursten og træ /2, 28/11 Anlæg i natursten, træ og vand /1, 1/8, 28/11 Planteliv, økologi og miljølære /1, 24/1, 14/2, 24/10, 28/11 Plantevækst og etablering af grønne anlæg /3, 26/9, 14/11 Træer og buske om sommeren /5, 29/8, 26/9 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep /2, 21/11 Græs, vækstforhold og pleje /5, 19/9, 3/10 Pleje af grønne områder /10 Pleje af grønne områder, sommerbeskæring /3, 20/6 Grundlæggende beskæring - NY /9, 19/9, 14/11, 28/11 Udvidet beskæring -NY /9, 26/9, 21/11, 5/12 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave /1, 17/1, 31/1, 21/2, 11/4, 23/5, 19/9, 10/10, 7/11, 28/11, 16/12 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask /1, 17/1,4/4, 6/6, 12/9, 3/10, 5/12 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat /1, 31/1, 28/3, 4/4, 24/10, 21/11, 5/12 Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse /6, 20/6, 26/9 Anvendelse af stauder i grønne anlæg /6, 22/8 Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg /1, 28/11 Design af grønne anlæg /1, 5/12 Miljø- og biologiske forhold i grønne anlæg /1 14/3 Anlægsgartnerprojekt /9 Kirkegårdskurser Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg /2, 7/3, 22/8 Hegnssætning /10, 10/10 Kirkegårdens planter, løvfældende planter /10 Kirkegården planter, surbundsplanter /10 Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø /3, 12/12 Etablering af gravsted /3 Design af gravsteder /2 Etablering og pleje af specielbeplantninger /5 Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg /8 Kirkegården planter, stedsegrønne planter /3 Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver /10 Arbejdsmiljø Sorg og krise /12 Arbejdsmiljø Stresshåndtering og trivsel /12 Naturpleje Praktisk naturpleje /2, 21/11 Hegnssætning /12 Vandløbets økologi /9, 12/12 Landskabets udvikling, naturtyper, plejeplaner /9 Blomsterbinding Blomsterbinding, buketter og dekorationer /1, 21/3, 30/5, 8/8, 29/8 Årstidens blomsterbinderi /4 Begravelsesbinderi og vareeksponering /2, 14/11 Jule- og kirkegårdsbinderi /10, 7/11 Årstidens blomsterbinderi, symmetriske brudebuketter /10 Årstidens blomsterbinderi, asymmetriske brudebuketter /10 Havedesign Farvesammensætning /11 Materialernes anvendelse /11 Grafisk præsentation /2 Perspektivtegning /1 Modelbygning - NY 10 31/10 Plantekendskab -NY 10 14/3 Øvrige efteruddannelser Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus /4, 14/4, 19/4, 31/8 Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner /4 Værkstedsteknik, gartnerområdet /9 Stentilhugning for anlægsgartnere /1, 5/12 Hydraulik /2, 31/10 El-teknik /3, 28/11 Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner /3, 7/11 Betjening af minigravere og minilæssere /3, 28/3, 19/9, 5/12 Nivellering og afsætning af grønne og grå anlæg /3, 25/5, 21/11 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise /3, 6/6, 28/11 Etablering af betontrapper og støttemure i /3, 6/6, 28/11 haveanlæg Opbygning af kampestensmure /3 Havetegning på PC /2, 28/2, 21/ Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding /11, 4/11 Brug af PC på arbejdspladsen /3 Specielle kurser Græspleje og analyser /11 Anlæggelse og pleje af bunkers og teesteder /11 Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner /11 Græs, vækstforhold og pleje /5, 19/9 Græs, sygdomme og skadedyr /8 Anlæggelse og pleje af greens /12 Greenkeeping Ring og aftal nærmere 24 25

14 Kompetencecenter for Proces og automatik Kursusplan Proces og automatik Centret råder over moderne undervisningsfaciliteter, hvor der kan undervises på flere niveauer på én gang. Der kan også tilrettelægges forløb, hvor nogle af uddannelserne gennemføres i virksomheden på virksomhedens eget udstyr. Derved sikres maksimal sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsfunktioner. KompetenceCenter for Proces og automatik uddanner medarbejdere og ledere fra alle typer virksomheder. KompetenceCenter for Proces og automatik har mange års erfaring med uddannelser, der imødekommer industriens aktuelle behov for produktionsmedarbejdere med indsigt i bl.a. produktionsanlæg, processer, optimering og kvalitetsstyring. Uddannelsesudbuddet spænder fra grundlæggende til højt specialiserede AMU-uddannelser inden for såvel levnedsmiddelproduktion som nonfood. Mange af uddannelserne er meritgivende til voksenerhvervsuddannelsen som industrioperatør, der også udbydes på centret, samt til procesoperatøruddannelsen. Individuel kompetencevurdering (IKV) er en integreret del af centrets tilbud, hvor vi hjælper med at afdække kompetencer og uddannelsesbehov, opstille forslag til individuelle uddannelsesforløb og en samlet uddannelsesplan for virksomheden. Formålet er at afklare såvel den enkelte medarbejders som virksomhedens behov for at få tilført nye kompetencer. Kursussekretærer Alice Kastberg, , Tina Højgaard, , Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri /3, 12/9, 28/11 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean /5, 7/11 Betjening af pneumatiske styringer for operatører /1, 4/4, 6/6, 17/10 Arbejde med elektricitet for operatører /5, 21/11 Montage og justering af sensorer i procesindustri /5, 23/11 El-pneumatiske styringer for operatører /1, 11/4, 15/8, 24/10 PID regulering af procesanlæg /1, 28/3, 7/11 HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri /2, 9/5, 22/8,0 Procesoptimering for operatører /5, 8/11 Reparation og vedligeholdelse for operatører /4 Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler /10 GMP-styret produktion /8 Anvendelse af digitale PLCere for operatører /1, 2/5, 29/8, 31/10 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job /1, 11/1, 18/1, 21/3, 28/3, 8/6, 14/6, 24/10, 26/10 Anvendelse af emballage for operatører (Pakkeoperatør): Procesoptimering for operatører /1 Anvendelse af emballage for operatører Kommunikation i teams Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Håndtering af ensidigt gentaget arbejde Dokumentation af procesindustriel produktion

15 Kursusplan Proces og automatik Kompetencecenter for Organisationsudvikling Brug af bagetekniske produktionsparametre Ring og aftal nærmere Betjening af procesanlæg ved klinkefremstilling Anvendelse af PLC m. analoge signaler for operatør Betjening af hydrauliske styringer for operatører Produktionskemi for operatører Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien Organisk kemi for operatører i procesindustrien Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer ON/OFF-regulering af produktionsanlæg Sammensat regulering af procesanlæg Procesovervågning med SRO Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr Dokumentation af procesindustriel produktion Instruktion og oplæring på procesanlæg Prøvetagning og driftsanalyse for operatører Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser IT og produktionsstyring for medarbejdere Håndtering af ensidigt gentaget arbejde Anvendelse af emballage for operatører Anvendelse af procesindustrielt on-line måleudstyr Anvendelse af optisk proces måleudstyr Anvendelse af IT-baseret procesindustrielt SRO sys Ressourcestyring og rapportgenerering i procesind Analyse af proceskemiske problemstillinger Identifikation i procesindustriel produktion Forebyggende vedligehold på procesanlæg Driftsoptimering af produktionsforløb/procesflow Fejlfinding på automatik og instrumentering Fejlfinding på komplekse procesanlæg Prøveudtagning og analyser, procesindustriel prod Innovationsegnede produktionsområder DOE - Statistisk forsøgsplanlægning for opstillere Operatørstyret optimering af vedligeholdet Elkomponentkendskab for operatører Miljø- og energiforbedringer i industrien Miljøarbejde i industrien Kemiske reaktioner i procesindustri Maskinbetjening i fiskeindustrien Maskinbetjening i fjerkræindustrien Maskinbetjening i procesindustri Sensoriske undersøgelser for operatører Cementfremstilling Miljøstyring for operatører Selvevaluering i produktionsgrupper Statistik for operatører Valideringsopgaver for operatører Emballagefremstilling Betjening af produktionsudstyr i bageindustrien Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Kvalitetsstyring i virksomheden KompetenceCenter for organisationsudvikling bistår virksomhederne med lederudvikling og medarbejderudvikling. Konsulenterne afdækker virksomhedernes behov og gennemfører uddannelsesforløb med fokus på kvalitet, værktøjer til effektivisering, udvikling af produktionsgrupper, medarbejderudvikling og innovation, netværksdannelse, ledelsessparring, miljø og energi og arbejdsmiljø. LEAN handler om at udpege og ændre de aktiviteter i en organisation, der må betegnes som spild og overflødige processer set ud fra kundens synspunkt. KompetenceCenter for organisationsudvikling har mere end 15 års erfaring med udvikling af medarbejdere og ledere i virksomhedens organisation. Centrets konsulenter bistår med rådgivning, konsulentbistand og uddannelsesaktiviteter. Det er afgørende for centrets indsats, at det indlærte kan omsættes i praksis at virksomhederne får de nødvendige værktøjer til at finde de løsninger, der kan skabe varige forandringer på arbejdspladsen. Derfor er konsulenterne ikke alene undervisere. De er sparringspartnere i en proces, som også kan inkludere deres medvirken ved strategiudvikling, analysearbejde, ledersparring, projektstyring og opfølgning. Kursussekretærer Tina Mejdal Marcussen, , Tine Lindegaard Hansen, , 28 29

16 Kursusplan Organisationsudvikling LEAN Produktionsoptimering for operatører v.h.a. LEAN /2, 19/9 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører /03 Anvendelse af 5-S modellen for operatører Ring og aftal nærmere Praktisk anvendelse af LEAN værktøjer Ring og aftal nærmere Introduktion til LEAN vedligehold Ring og aftal nærmere Praktisk anvendelse LEAN vedlighold Ring og aftal nærmere Logistik for produktionsmedarbejdere Ring og aftal nærmere Medarbejderudvikling og innovation Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet /3 Innovationsegnede produktionsområder /3, 3/10 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse /2, 14/11 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere /4 Udvikling af produktionsgrupper Etablering af selvstyrende grupper /3 Kommunikation i teams /4 Teambuilding for selvstyrende grupper /4 Videndeling og læring for medarbejdere /3, 3/10 Værdibaserede arbejdspladser /5 Kvalitet Kunde/leverandørforhold for operatører /6, 7/11 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion /5, 14/11 Kvalitetsstyring i virksomheden /4, 31/10 Selvevaluering i praksis /5 Systematisk problemløsning for operatører Ring og aftal nærmere Valideringsopgaver for operatører Ring og aftal nærmere Praktisk anvendelse af Poka-Yoke metoden Ring og aftal nærmere SCKK Målrettet mundtlig kommunikation i adm /3 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge /5 Praktikvejlederens kommunikation med /5 8 gode pakker til håndværkere Kvalitet i offentlige serviceydelser /2, 26/9 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser /4, 19/9 Kommunikation i teams /4 Værktøjer til effektivisering Omstillingseffektivisering for operatører Ring og aftal nærmere Grundlæggende Six Sigma Six Sigma Avanceret DOE statistiisk forsøgsplanlægning Statistik for operatører Kanban styring IT og produktionsstyring Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job /1, 11/1, 18/1, 21/3, 28/3, 8/6, 14/6, 24/10, 26/10 Håndtering af ensidigt gentaget arbejde /9 Miljø og energi Miljø- og energiforbedringer i industrien /3, 7/11 Miljøarbejde i industrien /9 Miljøstyring for operatører /3 Øvrige kurser inden for organisationsudvikling Kommunikation og konflikthåndtering /2, 29/8, 23/11 Inspiration til Jobbet som leder - Kommunikation som ledelsesværktøj + Kommunikation i teams /2, 6/6, 31/10 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Ring og aftal nærmere Kommunikation og kulturforståelse Samarbejde i grupper i virksomheden Kundeservice i administrative funktioner Kundeservice Selvevaluering i produktionsgrupper

17 Øvrige uddannelser Kursusplan Flygtninge/indvandrere Individuelle IT-uddannelser AMU Nordjyllands IT-uddannelser kan tilpasses præcist til den enkelte deltagers niveau og behov. Undervisningen foregår i åbent værksted, hvor deltagerne arbejder individuelt og selv kan vælge, om de vil komme hele eller halve dage hver dag eller måske bare et par gange om ugen. Fødevarehygiejne Almen fødevarehygiejne /2, 3/10 Dansk som andetsprog for F/I - basis Rengøring Daglig erhvervsrengøring /2 Dansk som andetsprog for F/I mellemtrin IT-uddannelserne henvender sig til hele organisationen mellemledere, administrativt personale og medarbejdere, der anvender IT i jobbet på lageret, i produktionen m.v. AMU Nordjylland tilbyder desuden undervisning og test til PC-kørekort og PC-erhverv samt DO-IT for offentligt ansatte. Kursussekretær Pia Sylvia Svendsen, , Flygtninge / indvandrere AMU Nordjylland har mange års erfaring med at tilrettelægge kurser og uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere. Formålet med uddannelserne er at styrke tilknytningen til det danske arbejdsmarked. De bærende elementer i uddannelserne for tosprogede er: At undervisningen i dansk sprog er integreret i den faglige undervisning At der undervises i samfundsforhold og dansk kultur At deltagerne opnår samme faglige kompetence som på de almindelige AMU-uddannelser At deltagerne kommer i praktik i virksomheder Regne- og ordværkstedet Regne- og ordværkstedet er et tilbud til dig som har problemer med at læse, skrive eller regne. Vi tilbyder hjælp før og/eller under dit skoleforløb. Vi hjælper dig med dine lektier og støtter dig med dine opgaver, rapporter og projekter. Kontakt , forløb for ledige AMU Nordjylland samarbejder med Jobcenter Aalborg om tilrettelæggelse af uddannelses-, vejledningsog jobsøgningsforløb for ledige. Ved gennemførelsen af uddannelserne samarbejdes der med andre uddannelsesinstitutioner i VEU-center Aalborg/Himmerland. Forløbene er tilrettelagt for: Ledige forsikrede. Kontanthjælpsmodtagere. Studievejledning AMU Nordjyllands studievejledning vejleder om alle former for uddannelse og efteruddannelse på centret. Studievejlederen er altid klar til at hjælpe interesserede med at opstille en uddannelsesplan, der tager udgangspunkt i tidligere uddannelse og joberfaring og i ønskerne for fremtidig beskæftigelse. Studievejleder Eva Møller, , Kursusbetegnelse Mål Periode Servicemedarbejder i rengøring Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde /1 - Rengøringsmidler og overflad /3 Rengøringshygiejne Redskaber og maskiner til rengøringsarbejdet Personlig planlægning og rengøringsplaner Brancherettet for F/I Førstehjælp Arbejdsmarked, IT og jobsøgning Dansk som andetsprog for F/I mellemtrin Dansk som andetsprog for F/I avanceret Praktik Servicemedarbejder i køkken Almen fødevarehygiejne /4 Bagværk i restaurant og kantine /2 Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr Anretning af mad i cafeteria og kantine Det kreative kolde køkken Supper og saucer i restaurant og kantine Salat og salatbar i madfremstilling Frugt og grønt i det varme køkken Søde sager i restaurant og kantine Grundtilberedning i restaurant og kantine Brancherettet for F/I Arbejdsmarked, IT og jobsøgning udvidet Dansk som andetsprog for F/I mellemtrin Dansk som andetsprog for F/I - avanceret FVU dansk FVU matematik Lager og truck Arbejdsmarked, IT og jobsøgning for F/I /4 - Gaffeltruck certifikatkursus B /10 Kundebetjening lager Lagerindretning og lagerarbejde Lagerstyring Enhedslaster Edb lagerstyring med e-handel Edb lagerstyring med stregkoder og håndterminaler Dansk som andetsprog for F/I alment Dansk som andetsprog for F/I udvide Praktik for F/I

18 Kursusplan Flygtninge/indvandrere Erhvervsuddannelser opstart 2011 Kursusbetegnelse Mål Periode En erhvervsuddannelse (EUD) er for Optagelse Ejendomsservicetekniker alle, såvel unge som voksne. Normalt For at begynde på en EUD-uddannel- Serviceassistent Ejendomsservice Arbejdsmarked, IT og jobsøgning for F/I / Førstehjælp (IDV) / Service og betjening af maskiner, ejendomsservice Pleje af grønne områder Affaldshåndtering i boligområder og institutioner Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation i teams Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice Bygningens installationer - ejendomsservice Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave Praktik for F/I Dansk som andetsprog for F/I alment Dansk som andetsprog for F/I - udvidet tager en erhversuddannelse mellem 2 og 3½ år, men for voksne med relevant brancherfaring kan uddannelsen gennemføres på reduceret tid. For at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse skal du, afhængigt af din alder, have gennemført 9 års skolegang. Kort om uddannelsen Erhvervsuddannelserne skifter mellem perioder på skole og perioder i praktik. Sammenlagt udgør praktikperioderne den største del af uddannelsen, men for voksne med bran- ses grundforløb skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du bl.a. efter 9. klasse. For at påbegynde hovedforløbet skal du have gennemført uddannelsens grundforløb og normalt enten have indgået en skriftlig uddannelsesaftale med et praktiksted eller være optaget på skolepraktik. Uddannelsernes opbygning EUD-uddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår normalt på Bygnings-/Anlægsstruktør Greenkeeper/Groundsman Anlægsgartner Godschauffør Buschauffør Lager- og logistikoperatør Lager- og transportoperatør Lager- og terminaldisponent Kørselsdisponent for personbefordring og gods og postområdet Elektronikoperatør Kursussekretærer Gitte Jørgensen, , cheerfaring kan praktikperioderne skole. Du kan begynde din uddan- afkortes. nelse enten på skole eller i praktik før grundforløbet. Du kan også vælge ny Annette Lundgaard, , mesterlære. Hovedforløbet veksler mellem praktikophold og undervisning på skole. Områdeleder EUD Carsten Bruun, , På AMU Nordjylland kan du tage en erhvervsuddannelse som følgende: Studievejleder Eva Møller, , Kursusplan IT Kursusbetegnelse Opstartdato Grundlæggende IT Brug af pc på arbejdspladsen Opstart hver uge Jobrelateret brug af styresystemer på PC Ring og aftal nærmere Internet og mail Effektiv internetsøgning på jobbet Online kommunikation til jobbrug Tekstbehandling Indskrivning og formatering af mindre tekster Standardisering af virksomhedens dokumenter Grafiske virkemidler til layout i tekst Regneark Anvendelse af regneark til talbehandling Design og automatisering af regneark Databaser Databasevedligeholdelse til jobbrug Oprettelse af database til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Præsentations og dokumentation Anvendelse af præsentationsprogrammer Produktionsstyring Håndtering af data i virksomhedens it-systemer IT og produktionsstyring for medarbejdere Grundforløb Lager - transport 10/1 Struktør Bygning bruger Lager transport 28/3 Lager transport 8/8 Struktør Bygning bruger Lager transport 24/10 Hovedforløb Lager - transport Løbende indtag Struktør 10/1, 8/8 Ejendomsservice 3/1, 26/4, 10/10 Serviceassistent 24/1, 8/8 Anlægsgartner 31/10 Greenkeeper 8/8 Elektronikoperatør 8/8 Transportuddannelsen trin 3 Lager- og terminaldisponent 28/2, 24/10 Kørselsdisponent for personbefordring og gods- og postområdet 34 35

19 En stærk vifte af muligheder Sofievej 61 Boks Aalborg tlf Vi bevæger mennesker og virksomheder AMU Nordjylland er en moderne uddannelsesinstitution, der uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige til det nordjyske arbejdsmarked. Aktiviteterne er samlet i syv uddannelses- og udviklingscentre, der arbejder på at sikre de bedst mulige uddannelsestilbud og den bedst mulige rådgivning.

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

Uddannelsesstrukturer anbefalet af efteruddannelsesudvalgene 28. januar 2015

Uddannelsesstrukturer anbefalet af efteruddannelsesudvalgene 28. januar 2015 Uddannelsesstrukturer anbefalet af efteruddannelsesudvalgene 28. januar 2015 Efteruddannelsesudvalg:Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Senest revideret: 17-12-2014 Navn på strukturen Fra ufaglært

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Kom foran i dit fag. Kurs r 2011. bedre til dit job eller bedre job?

Kom foran i dit fag. Kurs r 2011. bedre til dit job eller bedre job? Kom foran i dit fag Kurs r 2011 AMU-kurser bedre til dit job eller bedre job? Kom foran i dit fag efteruddannelse Med omtanke skaber vækst det fl eksible arbejdsmarked, i kombination med kompetente medarbejdere,

Læs mere

Kursuskalender. 1. halvår 2008

Kursuskalender. 1. halvår 2008 Kursuskalender 1. halvår 2008 2 Erhvervskursuscentret på Selandia byder velkommen til foråret 2008 Som noget nyt har vi valgt kun at præsentere vores kursuskatalog i elektronisk form på Selandias hjemmeside

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 2014 2014 AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) FOR ALLE KOM FORAN I DIT FAG RING TIL OS PÅ TLF. 7010 9900 SE ALLE VORES KURSER

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af:

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: 449-3 Grøn Frisør - Trend herre/damemode 01-01-2013 til 30-06-2013 461452 Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle 6380-3 Udvendige vinduer og døre

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Kompetencer til turisme Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv September 01 Resumé New Insight har for Midtjysk Turisme gennemført en analyse af

Læs mere

Voksen- og efteruddannelse

Voksen- og efteruddannelse Voksen- og efteruddannelse Kursuskatalog 2014 1 INDHOLD brancherettede kurser og uddannelser AUTO... side 3 BYGGE & ANLÆG Maler... side 4 Murer... side 5 Tømrer... side 6 Tværfaglige bygge- og anlægskurser...

Læs mere

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND Kursusguide Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND 2011 1. Udgave S2 Velkommen til VEU-kursusguide En fælles kursusguide for de tre VEU-Centre i Region

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens Erhvervsuddannelser Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 3F s erhvervsuddannelser en oversigt 06 Anlægsgartner 07 Anlægsstruktør 8 Autosadelmager 9 Beklædningshåndværker 10 Brolægger 11 Buschauffør 12 Byggemontagetekniker

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere