Niels Madelung. Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Madelung. Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN"

Transkript

1 Niels Madelung Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN

2 GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN

3

4 Niels Madelung Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN Dansk Standard Forlag

5 Dansk Standard ønsker at takke Jørgen Kristensen, CIO Egedal Kommune og formand for samt Kim Aarenstrup, Group Head of Information Security A.P. Moller Maersk A/S, for, at de ville dele deres erfaringer og viden i denne bog, hvilket uden tvivl har øget dens værdi for læserne. Vi takker ligeledes Ane Storm Ry, Storm Management A/S, for hendes bidrag om SixSigma samt John A. Hunderup, EPM Group ApS, for hans bidrag om PRINCE2. Endelig vil jeg gerne takke alle dem, som har ydet støtte og givet konstruktivt med- og modspil under udarbejdelsen og udgivelsen af denne bog. Niels Madelung Fonden Dansk Standard, 2010 PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

6 Indhold Forord Indledning Forudsætninger og afhængigheder Fortrolighed, integritet og til gængelighed Tre ord af stor betydning Interessenter Forretningsvæsentlige aktiver Vi har vurderet den risiko, der er ved at leve Opretholdelse af de forretnings væsentlige aktiver Ledelsessystem Forandrings- og forbedringscyklus Six Sigma-metoden Etablering af styring Projektstyring som et aktiv Beslut og planlæg (PLAN) Udfør og integrer (DO) Vurder udbytte og effekt (STUDY) Konstater nye tiltag (ACT) It-sikkerhed en forudsætning for virksomhedens fart Afsluttende bemærkninger Appendiks A Metodeapparater og guidelines

7 6

8 Forord Da du så titlen Glid ikke i bananskrællen, fik du nok en eller anden association. Måske så du en scene fra en tegnefilm for dig, og måske tænkte du, at der var tale om en børnebog. Men smilet forsvandt sikkert lidt, efter du læste undertitlen, som næppe vil egne sig som godnatlæsning for børn eller måske netop vil egne sig!? Titlen er naturligvis ikke valgt ved et tilfælde, for der har ligget et ønske om, at den ville trigge en given association. Billedet af manden, der går glad og intetanende ned ad gaden, glider i en tilfældig bananskræl, hvorefter han falder og slår sig, kan man tro det eller ej godt overføre på en virksomhed. Virksomheden arbejder glad og uforstyrret, indtil den render ind i en kedelig eller ligefrem skadelig situation, hvilket fører til en ubehagelig og måske sågar smertefuld situation for virksomheden, med få eller flere konsekvenser. I en tegnefilm rejser manden sig og børster støvet af sit tøj og går videre. Det kunne være rart, hvis en virksomhed ligeledes kunne gøre det, når den glider i en bananskræl. For at virksomheden hverken skal bevæge sig i sneglefart af frygt for at glide i en bananskæl eller for hyppigt skal rejse sig op, så gælder det om at finde den rette balance. 7

9 Balancepunktet eller graden af risikotolerance skal findes ud fra betydningen af virksomhedens forretningsvæsentlige aktiver, afhængigheder og forudsætninger eller rettere konsekvensen af, hvis et af disse midler til opfyldelse af virksomhedens mål ikke vil være til stede, når det er allermest nødvendigt. Det kan umiddelbart lyde banalt, men realiteten er, at såvel personers som virksomheders handlinger og indfrielser af ønsker og mål altid forudsætter, at visse forhold er til stede, dog uden man reelt har efterprøvet, om det rent faktisk er tilfældet. Det sker ofte, at sådanne forudsætninger eller afhængigheder forbliver uerkendte, så længe de er til stede. Først når en situation opstår, hvor de ikke er til stede, men er en forudsætning for en handling eller et mål, så indser man deres betydning og sin afhængighed af dem. At være bevidst om sine handlingers eller måls afhængigheder og forudsætninger, før de skulle vise sig ikke at være til stede, skaber en mulighed for at udvise en proaktiv adfærd; enten i form af bevidst at øge sandsynligheden for, at de nødvendige rammer vil være til stede, når man har brug for dem, og/eller have forberedt sig på fortsat at kunne udføre visse handlinger og opnå visse mål, i det tilfælde rammerne helt eller delvist ikke skulle være til stede, når man venter det. Sidegevinsten ved med en vis hyppighed at tænke sådanne forløb igennem er, at man pludselig kan få øje på de dele af rammerne, som ikke længere er af betydning for ens handlinger og mål. Dermed kan man afskaffe unødvendige anstrengelser og forholdsregler, som repræsenterer en død- 8

10 vægt, som jo hverken gavner personen eller virksomheden. I værste fald kan unødvendige anstrengelser og forholdsregler give en falsk tryghed, som let kan gøre en endnu mere blind over for de forudsætninger og afhængigheder, som virkelig gælder. Dødvægt bremser handlinger og udskyder resultater, hvorimod relevant adfærd og forebyggende tiltag understøtter og styrker virksomhedens handlinger og robusthed. Udtrykket forretningsvæsentlige aktiver anvendes gennem hele bogen og skal forstås som: De såvel interne som eksterne aktiver (værdier), forudsætninger og afhængigheder, som er væsentlige for virksomhedens forretningsaktiviteter og eksistens, herunder både fysiske og virtuelle ting, personer, ressourcer, egenskaber eller kvaliteter. Ordet risiko skal forstås som: Alt, som repræsenterer en hindring for virksomhedens forudsatte adgang til og brug af dens forretningsvæsentlige aktiver, og som derved forstyrrer eller umuliggør en fortsat opnåelse af mål og resultater. I bogen behandler vi det, man kan kalde generiske forretningsvæsentlige operationelle aktiver og risici, dvs. de gælder for størstedelen af alle virksomheder. Derfor vil der naturligvis være flere og mere specifikke forretningsvæsentlige aktiver, den enkelte virksomhed skal tage i betragtning, men de er ikke nævnt i bogen. Ønsket med denne bog er, at den kan være til inspiration og hjælp til mere bevidst og nuanceret at fokusere på de forretningsvæsentlige aktiver, som er af betydning for, at virksomheden fortsat, såvel i dagligdagen som strategisk set, kan realisere sine mål. 9

11 Bogen kan have værdi på flere forskellig måder, afhængigt af hvor langt den enkelte virksomhed er i opnåelsen af denne forståelse: inspiration for ledelsen til at åbne op for en drøftelse af virksomhedens forretningsvæsentlige aktiver introduktion til hele organisationen i mere bevidst at tænke og agere med omtanke, hvad angår virksomhedens forretningsvæsentlige aktiver katalysator for etableringen af et ledelsessystem med det formål proaktivt og seriøst at tage en større kontrol over virksomhedens forretningsvæsentlige aktiver. 10

12

13 12

14 Indledning Det ville være ineffektivt og uproduktivt, hvis en virksomhed, ledelse som medarbejdere, dagligt skulle sikre sig, at alle væsentlige forretningsrelaterede aktiver for virksomheden var til stede. Når det heller ikke sker, er det ikke nødvendigvis pga. ledelsens velovervejede beslutning om, at alt, der bør gøres, er gjort, men måske nærmere mangel på bevidsthed eller et ikke velovervejet fravalg. At få overblik over de forretningsvæsentligste aktiver kræver en dedikeret og ikke forudfattet indsats fra en ledelses side. Ledelsen skal sikre sig, at overblikket løbende opdateres, og ikke mindst sikre sig, at ledelsens beslutninger og virksomhedens procedurer afspejler væsentligheden af de pågældende aktiver, og endelig at alt dette afspejles i organisationens ageren. R i s i K P R o f i T A B 13

15 Der er alt for mange virksomheder, som først i kritiske situationer har konstateret betydningen af deres forretningsvæsentlige aktiver, hvilket de hyppige, forskelligartede hændelser, hvoraf kun nogle omtales i pressen, er klare beviser på. Nogle virksomheder er heldige, at skaden ikke er større eller længerevarende, end at virksomheden, omend i et reduceret omfang, fortsat kan udføre visse af sine kritiske forretningsaktiviteter, indtil situationen er bragt tilbage til normale forhold. Der findes virksomheder, som uden alvorlige tab kan fungere i flere dage for nedsat kraft. For andre gælder det, at de allerede efter nogle få minutter eller timer ikke længere kan fungere og begynder at akkumulere direkte eller indirekte tab og skader. For alle virksomheder gælder det, at mange i udgangspunktet forskelligartede ting er tættere forbundne i dag end tidligere, hvilket vil kunne medføre en dominoeffekt, således at en umiddelbart, isoleret hændelse ét sted hurtigt kan få uforudsete konsekvenser et andet sted. Integrerede og automatiserede arbejds- og produktionsprocesser, hyppigere brug af samarbejdspartnere, øget tidspres blandt andre økonomisk eller forretningsfremmende initiativer vil typisk medføre en større risiko for, at et led i kæden springer, og situationen spreder sig. 14

16

17 1 16

18 Forudsætninger og afhængigheder Virksomheder drives ud fra et sæt overordnede beslutninger, visioner og missioner, som er omsat i strategier og handlingsplaner. For virksomheden eksisterer der en lang række eksterne forudsætninger og afhængigheder, som den har svært ved at kontrollere, og som kan true strategien. Det kan fx dreje sig om lovgivningsmæssige forhold, det nationale og internationale marked, som virksomheden agerer i, konjunktursvingninger, adgangen til de rette ressourcer og kompetencer. Det er derfor sund fornuft, at virksomhedsledelser anvender en del tid på at følge forudsætningernes tilstedeværelse, således at man i tilfælde af ændringer kan tilpasse virksomheden de nye forhold med mindst muligt tab af momentum. Dette kan typisk ske ved at justere strategien og handlingsplanerne eller endda ved at beslutte større, gennemgribende ændringer af virksomheden, såsom at ændre produktsortiment, markedsfokus, omkostningsniveau, antal medarbejdere. Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, skulle A.P. Møller engang have skrevet til sin søn, skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller. 17

19 Det er svært at udfordre denne sætning, da den er lige så sand, som den er kort. Mottoet handler om at tage sig af problemer og udfordringer på det rette tidspunkt. At man ikke forpasser tiden og ender med at lade sig overraske. Med al sandsynlighed har A.P. Møller ment såvel de eksterne problemer og udfordringer som de interne. En mere moderat, men også bestemt formulering kunne være Ingen væsentlige forstyrrelser må hindre os, som kan undgås med rettidig omhu. Ved at ændre sætningen med de understregede ord så taler sætningen nu om forstyrrelser og ikke nødvendigvis kun tab, og bør er ændret til må, hvilket indebærer en proaktiv stillingtagen og adfærd. Hindre refererer til, at virksomhedens aktiviteter og mål skal realiseres uden hindringer selv hindringer, som umiddelbart vurderes som små. Med andre ord skal virksomheden agere tilpas proaktivt på rette tid og sted for at undgå unødvendige gener i virksomhedens daglige aktiviteter, som jo repræsenterer de handlinger, som skal lede hen til realiseringen af virksomhedens strategi. Det kan lyde omstændeligt, men det behøver det ikke at være. At udvise ingen omhu er at køre bil med bind for øjnene, at udvise for meget omhu er slet ikke at køre det kræver derfor bare en vis indsats for at finde det rette niveau. Når først niveauet er fundet første gang og sat i system, så er vedligeholdelsen og justeringen langt lettere. Alternativt kan det koste endnu flere ressourcer at skulle reagere reaktivt, hver gang der opstår en forstyrrelse, som hindrer virksomhedens aktiviteter. 18

20 De eksterne forudsætninger og hindringer og de sårbarheder, som kendetegner dem kan virksomheden naturligvis ikke kontrollere. Virksomheden kan kun beslutte, hvor mange de vil gøre sig afhængige af, vel at mærke der hvor de har et reelt valg. Dog kan virksomheden gennem rettidig omhu styrke sig til at møde de mest potentielle, kritiske eller hindrende udefrakommende forstyrrelser. Et af de stærkeste våben til det er at sikre virksomhedens robusthed. Det bedste middel til at styrke virksomhedens robusthed er gennem de internt kontrollerbare forudsætninger og afhængigheder. Som nævnt i indledningen er virksomheder i dag langt mere udsat for domino- og sneboldeffekter. Alt er tættere forbundet, tingene går hurtigere, end man altid kan nå at reagere, flere ting er uden for virksomhedernes direkte kontrol, afhængighederne til omverdenen er blevet langt større. Der er altså i dag både flere og længere sårbarhedskæder. Hvad enten det drejer sig om rent interne eller en kombination af interne og eksterne afhængigheder og forudsætninger, så skal virksomheden lære sine sårbarhedskæder at kende. Så ligesom værdikæder illustrerer en forædlingsproces, der resulterer i noget mere værdifuldt, så illustrerer sårbarhedskæder en forøget effekt af noget, virksomheden er sårbar over for. I flere kommuner og sikkert rigtig mange andre virksomheder er s blevet en form for workflowsystem eller måske endnu værre et middel, som bypasser de mere formelle rutiner. I en dansk kommune viste det sig, at hjem- 19

21 meplejen anvendte som det eneste kommunikationsmiddel internt til at planlægge, koordinere og udføre sine opgaver. Kommunens CIO (Chief Information Officer) var ikke vidende om det, og derfor blev -systemet ikke vurderet som værende særlig kritisk for kommunens aktiviteter. Så et i CIO ens øjne moderat forretningsvæsentligt aktiv var faktisk en afgørende forudsætning for omsorgsområdet i kommunen. En sådan erkendelse må ikke først opstå, den dag -systemet går ned. Forvaltnings- eller afdelingschefen for omsorgsområdet skal kende sine såvel eksterne som interne afhængigheder samt eventuelt disses sårbarheder. CIO en skal helt konkret kende et forretningsvæsentligt aktivs (såsom -systemet) betydning for kommunens forretningsaktiviteter. I takt med at man indser virksomhedens forudsætninger og afhængigheder og deres betydning, så kan såvel de eksterne som interne forstyrrelser tydeligere konkretiseres. Ikke dermed sagt at alle former for forstyrrelser, trusler og risici skal imødegås proaktivt, da det ikke altid vil kunne svare sig økonomisk, eller da konsekvenserne af en proaktiv indsats vil kunne påvirke virksomhedens daglige operationelle formåen negativt. At man skal holde den rette bremseafstand på motorvejen, er ikke ensbetydende med, at man konstant skal have foden på bremsen eller snegle af sted med 50 km i timen. Det vil være en overdrevet omhu, som hverken er på rette tid eller sted. I nogle tilfælde er det rettidig omhu at have planlagt, hvordan man vil reagere, hvis og når. Valget mellem de proaktive og de reaktive handlinger skal ske med udgangs- 20

22 punkt i de enkelte aktivers betydning, de mest sandsynlige trusler og de mest betydningsfulde konsekvenser. Disse valg kan i sidste ende kun træffes ud fra virksomhedens risikotolerance, som alene kan besluttes af ledelsen, hvilket der står mere om i kapitel 7, Ledelsessystem. 21

23 2 22

24 Fortrolighed, integritet og tilgængelighed Tre ord af stor betydning Ligegyldig hvilke sammenhænge der er tale om mellem to eller flere personer eller virksomheder, offentlige som private, er tre gennemgående forhold altid til stede, hver især med større eller mindre betydning. Der er tale om forholdene fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Nogle gange kan forholdet om påviselighed også spille en rolle. Ofte ser man dem bare refereret til som FIT. Den engelske forkortelse lyder måske lidt mere spændende, nemlig CIA, som her står for confidentiality, integrity og accessibility (samt ligeledes måske også traceability). Det er ikke sådan, at vi som personer eller virksomheder særlig bevidst overvejer, om tilfredsstillende grad af FIT er til stede. Som så meget andet er det en af de ting, vi ubevidst tager for givet. I næsten alle forhold kan manglen på et af de tre ords reelle tilstedeværelse have stor betydning og ikke mindst store konsekvenser. Det er derfor en god tommelfingerregel at tage disse tre ords betydning i betragtning i forbindelse med overvejelser, beslutninger og handlinger. I takt med at informationsudvekslingen og tilgængeligheden som helhed er blevet stor, også hvad angår visse forretningsfortro- 23

25 lige og personfølsomme oplysninger, er FIT blevet langt mere relevant. I afsnit 13.8, Privacy, behandles personfølsomme oplysninger yderligere. Det er vigtigt at bemærke, at væsentligheden af det enkelte ord i FIT kan ændre sig over tid fra at være vigtigt til at blive mindre vigtigt og tilsvarende omvendt. Fx kan det være fortroligt, hvad der drøftes under en kontraktforhandling, eller at der i det hele taget sker en forhandling, men efter at forhandlingen er afsluttet positivt, kræver situationen typisk ikke samme fortrolighed. Ligeledes er det typisk ikke fortroligt, hvilket marked virksomheden arbejder i. Derimod er det straks en lidt anden sag, hvem der er virksomhedens kunder. Kontrakterne med kunderne er fortrolige, mens referencen til, at virksomheden har indgået en kontrakt med kunden, og at kunden er tilfreds, ikke er noget, man ønsker at holde fortroligt. Tværtimod vil man gerne have, at en sådan oplysning er let tilgængelig. Det kræver dog, at kunden, der refereres, først vurderer, at fremlæggelsen har en høj integritet, for det spiller jo ind i kundens FIT-billede. Ligesom betydningen af FIT kan ændre sig, gælder det ligeledes, at to parter kan tillægge det samme emne forskellige betydninger mht. FIT. Måske ønsker kunden ikke, at hans køb af virksomhedens produkter og ydelser skal offentliggøres, da han ser det som et fortroligt anliggende, sågar en forretningshemmelighed. Det er derfor vigtigt, at man ikke bare vurderer sin egen holdning til FIT i en given situation, MEN også overvejer den eller de andre parter, som er involveret. 24

26 En virksomheds evne til at imødekomme sin umiddelbare omverdens (interessenters) forventninger til virksomhedens håndtering af FIT har større betydning for virksomhedens image, end de fleste er bevidste om. FORventninger INTEGRITET fortrolighed tilgængelighed Guldfisken i fiskebowlen repræsenterer interessenternes forventninger til virksomheden. Forventningerne er måske ikke kun skabt alene af virksomheden, men består også af forventninger opfundet af interessenterne selv. Den enkelte interessentgruppes forventninger kan variere lidt, 25

27 men de samlede interessenter er fælles om et betydeligt antal forventninger. De tre ben, som skal bære interessenternes forventningsniveau, er hhv. fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Længden på benene skal være i harmoni, dvs. virksomheden kan ikke kun imødekomme interessenternes forventninger til fx fortrolighed og samtidig have en lav grad af integritet eller tilgængelighed. Vi vil fx gerne have adgang til billigt oksekød, men kun hvis vi kan have tillid til datomærkningens gyldighed. Så længe benene står solidt og er i balance og matcher interessenternes forventninger, så har guldfisken det fint, men hvis bare et af de tre ben synker, kan man risikere, at interessenternes forventninger og tillid til virksomheden daler. Det behøver kun at være i en del af virksomheden, at forventninger brister eller daler, for at interessenternes samlede billede af virksomheden daler. En dalende indfrielse af interessenternes ønske om fx tilgængelighed kan også smitte af på et eller begge af de to andre forhold. Da udenrigsminister Lene Espersen over de fire midterste måneder i 2010 blev udsat for kritik af sine dispositioner mht. job og privatliv, sank hendes tilgængelighedsforståelse i interessenternes øjne. Og da hun samtidig også var partiformand, fik det også en negativ påvirkning på hele partiets (eller: virksomhedens) integritet, set i interessenternes øjne. Senere på året blev der sat spørgsmålstegn ved troværdighed (integritet, suppleret med fortrolighed) ved nogle af hendes udtalelser i folketinget. Simplificeret udlagt så led først tilgængelighedsbenet, 26

28 dernæst integritetsbenet og senest også fortrolighedsbenet skade. Ud over denne dalende tillid til hende som minister, ramte situationerne som sagt også partiet og gennem regeringssamarbejdet også regeringen og derved også statsministeren. Det siger sig selv, at ministre og ikke mindst statsministeren er et af regeringens (virksomhedens) forretningsvæsentlige aktiver. 2.1 Fortrolighed Viden, information, kontrakter, samarbejde, pris, ansættelsesforhold, produktspecifikation, recept, personlige oplysninger, sygdomstilfælde, en planlagt eller allerede gennemført handling er eksempler på områder, der kan vedrøre fortrolige oplysninger. Vi har alle kunnet læse om fortrolige oplysninger, som er blevet frit tilgængelige, hvor de ikke skulle være det. For ca. 3 år siden blev flere millioner engelske privatpersoners skatteoplysninger tabt undervejs mellem to engelske myn digheder. Transporten blev foretaget af et cykelbud, og informationerne var i form af et antal cd er. FORTROLIGT Vi har alle kunnet læse om fortrolige oplysninger, som er blevet frit tilgængelige, hvor de ikke skulle være det. 27

29 Hvis de samme oplysninger nu i stedet havde været printet på papir og derfor havde været direkte læsbare og i øvrigt sikkert havde vejet flere hundrede kilo, så kan man overveje, om de var blevet sendt med et cykelbud dvs. en ekstern serviceleverandør eller om de var blevet transporteret i en vogn til værditransport med medarbejdere fra myndighederne som passagerer. Mange aktive ledere og erfarne medarbejdere er opvokset og uddannet i en simplere verden end den, vi kender i dag. Der fandtes én tv-kanal, én fastnettelefon i hjemmet, al læsbar information var på papir, og der skulle derfor en fysisk handling til for at videregive oplysninger, typisk i form af papir eller i form af et fysisk møde. Man kan sige, at vi som følge af de midler, der var tilgængelige på det tidspunkt, helt automatisk var pålagt en høj grad af fortrolighed, helt uden vi var bevidste om det. Da flertallet af de aktive arbejdende som sagt er opvokset og uddannet i en tid, hvor fortrolighed i en vis udstrækning var givet på forhånd, og i dag har en alder, hvor antennerne måske ikke er lige så langt ude, som de var for år siden, så kan der være risiko for, at vi er blevet mere sårbare og naive, hvad angår fortrolighed. Den digitaliserede og virtuelle verden har, uden at vi er bevidste om det, flyttet grænserne for, hvornår vi er bevidste og gør os særlig umage for at beskytte fortrolige oplysninger. Vores fortrolighedsbevidsthed lader i nogle tilfælde til stadig at befinde sig på samme niveau, som før internettet kom til Danmark i

30 nymalet I en gammel revymonolog blev der sagt, at hvis man fortæller et menneske, at der findes flere milliarder stjerner på himlen, så tror de på det, men hvis man fortæller, at stakittet er nymalet, så skal de lige hen at røre ved det. I en verden, hvor meget er blevet uoverskueligt og uhåndgribeligt, ser vi os tvunget til at tro blindt på andre vidende individer. Fx har digitaliseringen og det, den har ført med sig, øget såvel konsekvensen af som sandsynligheden for, at vi påtager os selv en øget risiko ved den forventede efterbevilgede blinde tillid, som vi udviser til det uoverskuelige (stjernerne). Ledere og medarbejdere og alle andre i alderen 6 til 86 anvender mobiltelefoner, jobrelateret og privat. Mobiltelefonen, den bærbare computer og mobilt bredbånd har nærmest elimineret spildtid gennem den skærpede tilgængelighed (T et i FIT). Når vi således gør spildtid til effektiv tid, sker det ikke altid lige ansvarsfuldt. Mobiltelefontalende personer er et godt eksempel på dette, da de populært sagt opfører sig, som om de står i en telefonboks, selv om de reelt kan høres af alle inden for 5 til 10 meters afstand. Hvis den samme samtale 29

31 foregik ansigt til ansigt fysisk samme sted, ville de sandsynligvis udvise en helt anden adfærd. Det samme gælder bærbare pc er. Hvornår har du sidste kigget dig over skulderen, når du har anvendt din laptop på et offentligt sted, fx i lufthavnen eller toget? For et par år siden befandt en direktør for en stor dansk virksomhed sig i en flyvemaskine. Han havde netop været nødt til at opsige en af virksomhedens underdirektører. Sikkert for at udnytte spildtiden i luften sad han nu og skrev en for at informere underdirektøren om de nærmere forhold bag opsigelsen og fratrædelsesvilkårene. Skråt bag direktørens sæde sad en journalist og kunne læse hele mailen uden at skulle anstrenge sig. Episoden kom i avisen, og kun pga. journalistens hæderlighed blev indholdet af mailen ikke citeret. Journalisten udviste et fortroligheds- og integritetshensyn over for direktøren og måske endnu mere over for den opsagte underdirektør. Men det havde direktøren til gengæld glemt. 30

32 En sådan hændelse kan koste meget, både for tilliden til direktøren, underdirektørens eftermæle og fremtidsmuligheder samt for virksomhedens omdømme og kunder og medarbejdernes tryghed. Som et let forståeligt eksempel på fortrolighed kan man anvende internetbank. Vi forventer, at vores bankoplysninger og -forretninger forbliver fortrolige og kun kan ses af bankens medarbejdere i det omfang, de har brug for det. Hvis man erfarer, at andre kan se indeståendet på ens bankkonto via internettet eller på anden vis, så er fortroligheden brudt, og vores tillidsopfattelse til banken lider (betydelig) skade. I det eksempel rammer situationen også integritetsbenet, og en måske fortsat høj tilgængelighed gavner ikke, men ses måske nærmere i skærende kontrast og opfattes som en medvirkende årsag til det egentlige problem. 2.2 Integritet Integritet handler kort formuleret om troværdigheden og ægtheden ved en person eller ting. Integritet kan have betydning for såvel opfattelsen af et dokuments indhold eller en persons udtalelser som værdien bag intentioner, handlinger og resultater. I alle tilfælde er der tale om andres opfattelse af det pågældendes hæderlighed, sandfærdighed, ægthed, ærlighed eller helhed. Et andet ord, der omend lidt misvisende og forsimplet tit anvendes i stedet for ordet integritet, er tillid eller troværdighed. Vi ønsker at kunne have tillid til personers og informationers troværdighed. Velbegrundet troværdig- 31

33 hed kan skabe tillid. Bristet troværdighed skaber mistillid og kan være uoprettelig. I mange sammenhænge udviser virksomheder en grad af tillid til såvel interne dispositioner som til virksomhedens eksterne samarbejdspartnere. Det samme gør sig gældende for privatpersoner, omend ønsket om vished her kan siges generelt at være højere end i mange virksomheder. I begge tilfælde kan det siges, at der er tale om en blind tillid, eller en tillid under forventet efterbevilling. Der kan være flere grunde til, at vi baserer os på en sådan tillid: Den kan hvile på tidligere erfaringer. Vi kan vurdere, at det vil tage for lang tid at efterprøve troværdigheden, eller vi kan have en grundlæggende positiv holdning og tro på vores omgivelser, som medfører en ubevidst adfærd, hvor vi ikke tænker på at stille spørgsmål til troværdigheden af en person, en udtalelse eller en information. Manges tillid til, hvad de finder på internettet, er med al sandsynlighed (for) stor, ikke mindst da man ofte ikke har et reelt billede af, hvem der står bag mange informationer. Fx er Wikipedia et åbent leksikon, da alle du og jeg kan lægge selvopfattede sandheder ind i Wikipedia, som andre derefter måske vil opfatte som troværdige. Vi har alle typisk en større tillid til et stort firma kontra et lille; en velsoigneret velklædt person kontra det modsatte og et fint opstillet brev end en håndskrevet lap papir. I en virksomhed er det nødvendigt at finde det punkt, hvor produktivitetsgraden og tillidsgraden mødes. Det punkt skal defineres i alle væsentlige sammenhænge ud fra den aktuelle betydning for virksomhedens forretnings- 32

34 væsentlige aktiver. Det er vigtigt at huske på, at virksomhedens tillidstolerance i en aktuel sammenhæng ikke nødvendigvis er den samme som fx kundens i samme sammenhæng. Derfor skal virksomhedens tillidstolerance indbefatte interessenternes syn. I et tilfælde havde en a-kasse skiftet adresseoplysninger på en kvindes understøttelsesudbetalinger på grundlag af et telefonopkald fra hendes mand, der oplyste, at han ringede på vegne af sin kone. Først efter at kvinden oplyste, at hun ikke havde modtaget sine penge, erfarede a-kassen, at kvinden og manden var ved at blive skilt og at manden forsøgte at stjæle fra sin kone. Et andet eksempel viser, at flere bankkunder har oplevet, at banken havde registreret overførsler fra deres konto overførsler, som kunderne ikke selv mente, de havde foretaget. Efterfølgende har banken måttet erkende, at fejlen lå i deres it-systemer. I eksemplet fra a-kassen var det tilliden til manden, som viste sig at være ubegrundet, og i eksemplet fra banken var det tilliden til it-systemerne, som var ubegrundet. Som bankkunde forventer man blindt, at de oplysninger, 33

35 som fremgår af bankens systemer, er troværdige. Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, og da banken for mange (fortsat) ses som en marmorstøtte eller autoritær instans, så er skaden så meget større for banken, hvis kundens tillid får et knæk. Så er det ikke kun bowlens ene ben, der er beskadiget, så vakler hele bowlen. 2.3 Tilgængelighed Tilgængelighed anvendes til at beskrive, i hvor høj grad et produkt, en ressource, information, service eller andet er tilgængeligt, hvor der måtte være behov for det. Tilgængelighed må ikke forveksles med anvendelighed, som bruges til at beskrive, i hvilket omfang et produkt, en ressource, information, service eller andet kan anvendes til et givet formål. Skruetrækkeren er tilgængelig, men ikke anvendelig til at hamre søm i med. Tilgængelighed kan ses som muligheden for at få adgang til. 34

36 I det moderne samfund tager vi tilgængelighed som en selvfølge, så meget at vi i princippet aldrig overvejer, hvad vi skal gøre, hvis noget, vi er afhængige af, ikke er tilgængeligt. Dette gælder også i virksomheder på alle niveauer, hvor man for sjældent har en plan, i tilfælde af at virksomhedens forretningsvæsentlige aktiver skulle være utilgængelige eller under en kritisk masse. Som et eksempel havde en mellemstor virksomhed inden for finanssektoren outsourcet sine forretningsvæsentlige it-systemer til en stor, velanskrevet leverandør. Leverandøren ønskede på et tidspunkt at afvikle det it-system, som finansvirksomheden brugte da det var urentabelt for leverandøren at drive og ville derfor flytte kunden over på et andet og for kunden dyrere system. Finansvirksomheden var tvunget til at flytte over på det andet it-system, da den ellers risikerede, at leverandøren af hensyn til sin produktivitet og rentabilitet ville give det gamle system mindre opmærksomhed, hvilket ville være en reel trussel for tilgængeligheden af systemet. Hvad der måske økonomisk i sin tid havde været en god ide, var groft sagt blevet et afpresningsmiddel. Et kritisk område i enhver kommune er omsorgsområdet. Dette indebærer dog ikke nødvendigvis, at kommunen har overvejet, hvad man skal gøre, hvis det administrative omsorgssystem som bl.a. dækker hjemmeplejen af en eller anden årsag skulle blive utilgængeligt. I værste fald kunne en sådan situation have alvorlige følger for kommunens ældre og svage borgere. 35

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

SERVICE ER MARKETING. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør. Søren Bechmann. Gyldendal Business

SERVICE ER MARKETING. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør. Søren Bechmann. Gyldendal Business SERVICE ER MARKETING Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør Søren Bechmann Gyldendal Business 3 Service er marketing reklamens verden og virkelighedens Gennem flere

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Søren Bechmann & Pernille Hirshals. Om at arbejde strategisk og praktisk med utilfredse kunder. Gyldendal Business

Søren Bechmann & Pernille Hirshals. Om at arbejde strategisk og praktisk med utilfredse kunder. Gyldendal Business Søren Bechmann & Pernille Hirshals GØR KUNDEN GOD IGEN Om at arbejde strategisk og praktisk med utilfredse kunder Gyldendal Business Gør-kunden-god-igen-sats+++.indd 3 08/07/14 15.10 Gør kunden god igen

Læs mere