Niels Madelung. Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Madelung. Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN"

Transkript

1 Niels Madelung Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN

2 GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN

3

4 Niels Madelung Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN Dansk Standard Forlag

5 Dansk Standard ønsker at takke Jørgen Kristensen, CIO Egedal Kommune og formand for samt Kim Aarenstrup, Group Head of Information Security A.P. Moller Maersk A/S, for, at de ville dele deres erfaringer og viden i denne bog, hvilket uden tvivl har øget dens værdi for læserne. Vi takker ligeledes Ane Storm Ry, Storm Management A/S, for hendes bidrag om SixSigma samt John A. Hunderup, EPM Group ApS, for hans bidrag om PRINCE2. Endelig vil jeg gerne takke alle dem, som har ydet støtte og givet konstruktivt med- og modspil under udarbejdelsen og udgivelsen af denne bog. Niels Madelung Fonden Dansk Standard, 2010 PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

6 Indhold Forord Indledning Forudsætninger og afhængigheder Fortrolighed, integritet og til gængelighed Tre ord af stor betydning Interessenter Forretningsvæsentlige aktiver Vi har vurderet den risiko, der er ved at leve Opretholdelse af de forretnings væsentlige aktiver Ledelsessystem Forandrings- og forbedringscyklus Six Sigma-metoden Etablering af styring Projektstyring som et aktiv Beslut og planlæg (PLAN) Udfør og integrer (DO) Vurder udbytte og effekt (STUDY) Konstater nye tiltag (ACT) It-sikkerhed en forudsætning for virksomhedens fart Afsluttende bemærkninger Appendiks A Metodeapparater og guidelines

7 6

8 Forord Da du så titlen Glid ikke i bananskrællen, fik du nok en eller anden association. Måske så du en scene fra en tegnefilm for dig, og måske tænkte du, at der var tale om en børnebog. Men smilet forsvandt sikkert lidt, efter du læste undertitlen, som næppe vil egne sig som godnatlæsning for børn eller måske netop vil egne sig!? Titlen er naturligvis ikke valgt ved et tilfælde, for der har ligget et ønske om, at den ville trigge en given association. Billedet af manden, der går glad og intetanende ned ad gaden, glider i en tilfældig bananskræl, hvorefter han falder og slår sig, kan man tro det eller ej godt overføre på en virksomhed. Virksomheden arbejder glad og uforstyrret, indtil den render ind i en kedelig eller ligefrem skadelig situation, hvilket fører til en ubehagelig og måske sågar smertefuld situation for virksomheden, med få eller flere konsekvenser. I en tegnefilm rejser manden sig og børster støvet af sit tøj og går videre. Det kunne være rart, hvis en virksomhed ligeledes kunne gøre det, når den glider i en bananskræl. For at virksomheden hverken skal bevæge sig i sneglefart af frygt for at glide i en bananskæl eller for hyppigt skal rejse sig op, så gælder det om at finde den rette balance. 7

9 Balancepunktet eller graden af risikotolerance skal findes ud fra betydningen af virksomhedens forretningsvæsentlige aktiver, afhængigheder og forudsætninger eller rettere konsekvensen af, hvis et af disse midler til opfyldelse af virksomhedens mål ikke vil være til stede, når det er allermest nødvendigt. Det kan umiddelbart lyde banalt, men realiteten er, at såvel personers som virksomheders handlinger og indfrielser af ønsker og mål altid forudsætter, at visse forhold er til stede, dog uden man reelt har efterprøvet, om det rent faktisk er tilfældet. Det sker ofte, at sådanne forudsætninger eller afhængigheder forbliver uerkendte, så længe de er til stede. Først når en situation opstår, hvor de ikke er til stede, men er en forudsætning for en handling eller et mål, så indser man deres betydning og sin afhængighed af dem. At være bevidst om sine handlingers eller måls afhængigheder og forudsætninger, før de skulle vise sig ikke at være til stede, skaber en mulighed for at udvise en proaktiv adfærd; enten i form af bevidst at øge sandsynligheden for, at de nødvendige rammer vil være til stede, når man har brug for dem, og/eller have forberedt sig på fortsat at kunne udføre visse handlinger og opnå visse mål, i det tilfælde rammerne helt eller delvist ikke skulle være til stede, når man venter det. Sidegevinsten ved med en vis hyppighed at tænke sådanne forløb igennem er, at man pludselig kan få øje på de dele af rammerne, som ikke længere er af betydning for ens handlinger og mål. Dermed kan man afskaffe unødvendige anstrengelser og forholdsregler, som repræsenterer en død- 8

10 vægt, som jo hverken gavner personen eller virksomheden. I værste fald kan unødvendige anstrengelser og forholdsregler give en falsk tryghed, som let kan gøre en endnu mere blind over for de forudsætninger og afhængigheder, som virkelig gælder. Dødvægt bremser handlinger og udskyder resultater, hvorimod relevant adfærd og forebyggende tiltag understøtter og styrker virksomhedens handlinger og robusthed. Udtrykket forretningsvæsentlige aktiver anvendes gennem hele bogen og skal forstås som: De såvel interne som eksterne aktiver (værdier), forudsætninger og afhængigheder, som er væsentlige for virksomhedens forretningsaktiviteter og eksistens, herunder både fysiske og virtuelle ting, personer, ressourcer, egenskaber eller kvaliteter. Ordet risiko skal forstås som: Alt, som repræsenterer en hindring for virksomhedens forudsatte adgang til og brug af dens forretningsvæsentlige aktiver, og som derved forstyrrer eller umuliggør en fortsat opnåelse af mål og resultater. I bogen behandler vi det, man kan kalde generiske forretningsvæsentlige operationelle aktiver og risici, dvs. de gælder for størstedelen af alle virksomheder. Derfor vil der naturligvis være flere og mere specifikke forretningsvæsentlige aktiver, den enkelte virksomhed skal tage i betragtning, men de er ikke nævnt i bogen. Ønsket med denne bog er, at den kan være til inspiration og hjælp til mere bevidst og nuanceret at fokusere på de forretningsvæsentlige aktiver, som er af betydning for, at virksomheden fortsat, såvel i dagligdagen som strategisk set, kan realisere sine mål. 9

11 Bogen kan have værdi på flere forskellig måder, afhængigt af hvor langt den enkelte virksomhed er i opnåelsen af denne forståelse: inspiration for ledelsen til at åbne op for en drøftelse af virksomhedens forretningsvæsentlige aktiver introduktion til hele organisationen i mere bevidst at tænke og agere med omtanke, hvad angår virksomhedens forretningsvæsentlige aktiver katalysator for etableringen af et ledelsessystem med det formål proaktivt og seriøst at tage en større kontrol over virksomhedens forretningsvæsentlige aktiver. 10

12

13 12

14 Indledning Det ville være ineffektivt og uproduktivt, hvis en virksomhed, ledelse som medarbejdere, dagligt skulle sikre sig, at alle væsentlige forretningsrelaterede aktiver for virksomheden var til stede. Når det heller ikke sker, er det ikke nødvendigvis pga. ledelsens velovervejede beslutning om, at alt, der bør gøres, er gjort, men måske nærmere mangel på bevidsthed eller et ikke velovervejet fravalg. At få overblik over de forretningsvæsentligste aktiver kræver en dedikeret og ikke forudfattet indsats fra en ledelses side. Ledelsen skal sikre sig, at overblikket løbende opdateres, og ikke mindst sikre sig, at ledelsens beslutninger og virksomhedens procedurer afspejler væsentligheden af de pågældende aktiver, og endelig at alt dette afspejles i organisationens ageren. R i s i K P R o f i T A B 13

15 Der er alt for mange virksomheder, som først i kritiske situationer har konstateret betydningen af deres forretningsvæsentlige aktiver, hvilket de hyppige, forskelligartede hændelser, hvoraf kun nogle omtales i pressen, er klare beviser på. Nogle virksomheder er heldige, at skaden ikke er større eller længerevarende, end at virksomheden, omend i et reduceret omfang, fortsat kan udføre visse af sine kritiske forretningsaktiviteter, indtil situationen er bragt tilbage til normale forhold. Der findes virksomheder, som uden alvorlige tab kan fungere i flere dage for nedsat kraft. For andre gælder det, at de allerede efter nogle få minutter eller timer ikke længere kan fungere og begynder at akkumulere direkte eller indirekte tab og skader. For alle virksomheder gælder det, at mange i udgangspunktet forskelligartede ting er tættere forbundne i dag end tidligere, hvilket vil kunne medføre en dominoeffekt, således at en umiddelbart, isoleret hændelse ét sted hurtigt kan få uforudsete konsekvenser et andet sted. Integrerede og automatiserede arbejds- og produktionsprocesser, hyppigere brug af samarbejdspartnere, øget tidspres blandt andre økonomisk eller forretningsfremmende initiativer vil typisk medføre en større risiko for, at et led i kæden springer, og situationen spreder sig. 14

16

17 1 16

18 Forudsætninger og afhængigheder Virksomheder drives ud fra et sæt overordnede beslutninger, visioner og missioner, som er omsat i strategier og handlingsplaner. For virksomheden eksisterer der en lang række eksterne forudsætninger og afhængigheder, som den har svært ved at kontrollere, og som kan true strategien. Det kan fx dreje sig om lovgivningsmæssige forhold, det nationale og internationale marked, som virksomheden agerer i, konjunktursvingninger, adgangen til de rette ressourcer og kompetencer. Det er derfor sund fornuft, at virksomhedsledelser anvender en del tid på at følge forudsætningernes tilstedeværelse, således at man i tilfælde af ændringer kan tilpasse virksomheden de nye forhold med mindst muligt tab af momentum. Dette kan typisk ske ved at justere strategien og handlingsplanerne eller endda ved at beslutte større, gennemgribende ændringer af virksomheden, såsom at ændre produktsortiment, markedsfokus, omkostningsniveau, antal medarbejdere. Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, skulle A.P. Møller engang have skrevet til sin søn, skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller. 17

19 Det er svært at udfordre denne sætning, da den er lige så sand, som den er kort. Mottoet handler om at tage sig af problemer og udfordringer på det rette tidspunkt. At man ikke forpasser tiden og ender med at lade sig overraske. Med al sandsynlighed har A.P. Møller ment såvel de eksterne problemer og udfordringer som de interne. En mere moderat, men også bestemt formulering kunne være Ingen væsentlige forstyrrelser må hindre os, som kan undgås med rettidig omhu. Ved at ændre sætningen med de understregede ord så taler sætningen nu om forstyrrelser og ikke nødvendigvis kun tab, og bør er ændret til må, hvilket indebærer en proaktiv stillingtagen og adfærd. Hindre refererer til, at virksomhedens aktiviteter og mål skal realiseres uden hindringer selv hindringer, som umiddelbart vurderes som små. Med andre ord skal virksomheden agere tilpas proaktivt på rette tid og sted for at undgå unødvendige gener i virksomhedens daglige aktiviteter, som jo repræsenterer de handlinger, som skal lede hen til realiseringen af virksomhedens strategi. Det kan lyde omstændeligt, men det behøver det ikke at være. At udvise ingen omhu er at køre bil med bind for øjnene, at udvise for meget omhu er slet ikke at køre det kræver derfor bare en vis indsats for at finde det rette niveau. Når først niveauet er fundet første gang og sat i system, så er vedligeholdelsen og justeringen langt lettere. Alternativt kan det koste endnu flere ressourcer at skulle reagere reaktivt, hver gang der opstår en forstyrrelse, som hindrer virksomhedens aktiviteter. 18

20 De eksterne forudsætninger og hindringer og de sårbarheder, som kendetegner dem kan virksomheden naturligvis ikke kontrollere. Virksomheden kan kun beslutte, hvor mange de vil gøre sig afhængige af, vel at mærke der hvor de har et reelt valg. Dog kan virksomheden gennem rettidig omhu styrke sig til at møde de mest potentielle, kritiske eller hindrende udefrakommende forstyrrelser. Et af de stærkeste våben til det er at sikre virksomhedens robusthed. Det bedste middel til at styrke virksomhedens robusthed er gennem de internt kontrollerbare forudsætninger og afhængigheder. Som nævnt i indledningen er virksomheder i dag langt mere udsat for domino- og sneboldeffekter. Alt er tættere forbundet, tingene går hurtigere, end man altid kan nå at reagere, flere ting er uden for virksomhedernes direkte kontrol, afhængighederne til omverdenen er blevet langt større. Der er altså i dag både flere og længere sårbarhedskæder. Hvad enten det drejer sig om rent interne eller en kombination af interne og eksterne afhængigheder og forudsætninger, så skal virksomheden lære sine sårbarhedskæder at kende. Så ligesom værdikæder illustrerer en forædlingsproces, der resulterer i noget mere værdifuldt, så illustrerer sårbarhedskæder en forøget effekt af noget, virksomheden er sårbar over for. I flere kommuner og sikkert rigtig mange andre virksomheder er s blevet en form for workflowsystem eller måske endnu værre et middel, som bypasser de mere formelle rutiner. I en dansk kommune viste det sig, at hjem- 19

21 meplejen anvendte som det eneste kommunikationsmiddel internt til at planlægge, koordinere og udføre sine opgaver. Kommunens CIO (Chief Information Officer) var ikke vidende om det, og derfor blev -systemet ikke vurderet som værende særlig kritisk for kommunens aktiviteter. Så et i CIO ens øjne moderat forretningsvæsentligt aktiv var faktisk en afgørende forudsætning for omsorgsområdet i kommunen. En sådan erkendelse må ikke først opstå, den dag -systemet går ned. Forvaltnings- eller afdelingschefen for omsorgsområdet skal kende sine såvel eksterne som interne afhængigheder samt eventuelt disses sårbarheder. CIO en skal helt konkret kende et forretningsvæsentligt aktivs (såsom -systemet) betydning for kommunens forretningsaktiviteter. I takt med at man indser virksomhedens forudsætninger og afhængigheder og deres betydning, så kan såvel de eksterne som interne forstyrrelser tydeligere konkretiseres. Ikke dermed sagt at alle former for forstyrrelser, trusler og risici skal imødegås proaktivt, da det ikke altid vil kunne svare sig økonomisk, eller da konsekvenserne af en proaktiv indsats vil kunne påvirke virksomhedens daglige operationelle formåen negativt. At man skal holde den rette bremseafstand på motorvejen, er ikke ensbetydende med, at man konstant skal have foden på bremsen eller snegle af sted med 50 km i timen. Det vil være en overdrevet omhu, som hverken er på rette tid eller sted. I nogle tilfælde er det rettidig omhu at have planlagt, hvordan man vil reagere, hvis og når. Valget mellem de proaktive og de reaktive handlinger skal ske med udgangs- 20

22 punkt i de enkelte aktivers betydning, de mest sandsynlige trusler og de mest betydningsfulde konsekvenser. Disse valg kan i sidste ende kun træffes ud fra virksomhedens risikotolerance, som alene kan besluttes af ledelsen, hvilket der står mere om i kapitel 7, Ledelsessystem. 21

23 2 22

24 Fortrolighed, integritet og tilgængelighed Tre ord af stor betydning Ligegyldig hvilke sammenhænge der er tale om mellem to eller flere personer eller virksomheder, offentlige som private, er tre gennemgående forhold altid til stede, hver især med større eller mindre betydning. Der er tale om forholdene fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Nogle gange kan forholdet om påviselighed også spille en rolle. Ofte ser man dem bare refereret til som FIT. Den engelske forkortelse lyder måske lidt mere spændende, nemlig CIA, som her står for confidentiality, integrity og accessibility (samt ligeledes måske også traceability). Det er ikke sådan, at vi som personer eller virksomheder særlig bevidst overvejer, om tilfredsstillende grad af FIT er til stede. Som så meget andet er det en af de ting, vi ubevidst tager for givet. I næsten alle forhold kan manglen på et af de tre ords reelle tilstedeværelse have stor betydning og ikke mindst store konsekvenser. Det er derfor en god tommelfingerregel at tage disse tre ords betydning i betragtning i forbindelse med overvejelser, beslutninger og handlinger. I takt med at informationsudvekslingen og tilgængeligheden som helhed er blevet stor, også hvad angår visse forretningsfortro- 23

25 lige og personfølsomme oplysninger, er FIT blevet langt mere relevant. I afsnit 13.8, Privacy, behandles personfølsomme oplysninger yderligere. Det er vigtigt at bemærke, at væsentligheden af det enkelte ord i FIT kan ændre sig over tid fra at være vigtigt til at blive mindre vigtigt og tilsvarende omvendt. Fx kan det være fortroligt, hvad der drøftes under en kontraktforhandling, eller at der i det hele taget sker en forhandling, men efter at forhandlingen er afsluttet positivt, kræver situationen typisk ikke samme fortrolighed. Ligeledes er det typisk ikke fortroligt, hvilket marked virksomheden arbejder i. Derimod er det straks en lidt anden sag, hvem der er virksomhedens kunder. Kontrakterne med kunderne er fortrolige, mens referencen til, at virksomheden har indgået en kontrakt med kunden, og at kunden er tilfreds, ikke er noget, man ønsker at holde fortroligt. Tværtimod vil man gerne have, at en sådan oplysning er let tilgængelig. Det kræver dog, at kunden, der refereres, først vurderer, at fremlæggelsen har en høj integritet, for det spiller jo ind i kundens FIT-billede. Ligesom betydningen af FIT kan ændre sig, gælder det ligeledes, at to parter kan tillægge det samme emne forskellige betydninger mht. FIT. Måske ønsker kunden ikke, at hans køb af virksomhedens produkter og ydelser skal offentliggøres, da han ser det som et fortroligt anliggende, sågar en forretningshemmelighed. Det er derfor vigtigt, at man ikke bare vurderer sin egen holdning til FIT i en given situation, MEN også overvejer den eller de andre parter, som er involveret. 24

26 En virksomheds evne til at imødekomme sin umiddelbare omverdens (interessenters) forventninger til virksomhedens håndtering af FIT har større betydning for virksomhedens image, end de fleste er bevidste om. FORventninger INTEGRITET fortrolighed tilgængelighed Guldfisken i fiskebowlen repræsenterer interessenternes forventninger til virksomheden. Forventningerne er måske ikke kun skabt alene af virksomheden, men består også af forventninger opfundet af interessenterne selv. Den enkelte interessentgruppes forventninger kan variere lidt, 25

27 men de samlede interessenter er fælles om et betydeligt antal forventninger. De tre ben, som skal bære interessenternes forventningsniveau, er hhv. fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Længden på benene skal være i harmoni, dvs. virksomheden kan ikke kun imødekomme interessenternes forventninger til fx fortrolighed og samtidig have en lav grad af integritet eller tilgængelighed. Vi vil fx gerne have adgang til billigt oksekød, men kun hvis vi kan have tillid til datomærkningens gyldighed. Så længe benene står solidt og er i balance og matcher interessenternes forventninger, så har guldfisken det fint, men hvis bare et af de tre ben synker, kan man risikere, at interessenternes forventninger og tillid til virksomheden daler. Det behøver kun at være i en del af virksomheden, at forventninger brister eller daler, for at interessenternes samlede billede af virksomheden daler. En dalende indfrielse af interessenternes ønske om fx tilgængelighed kan også smitte af på et eller begge af de to andre forhold. Da udenrigsminister Lene Espersen over de fire midterste måneder i 2010 blev udsat for kritik af sine dispositioner mht. job og privatliv, sank hendes tilgængelighedsforståelse i interessenternes øjne. Og da hun samtidig også var partiformand, fik det også en negativ påvirkning på hele partiets (eller: virksomhedens) integritet, set i interessenternes øjne. Senere på året blev der sat spørgsmålstegn ved troværdighed (integritet, suppleret med fortrolighed) ved nogle af hendes udtalelser i folketinget. Simplificeret udlagt så led først tilgængelighedsbenet, 26

28 dernæst integritetsbenet og senest også fortrolighedsbenet skade. Ud over denne dalende tillid til hende som minister, ramte situationerne som sagt også partiet og gennem regeringssamarbejdet også regeringen og derved også statsministeren. Det siger sig selv, at ministre og ikke mindst statsministeren er et af regeringens (virksomhedens) forretningsvæsentlige aktiver. 2.1 Fortrolighed Viden, information, kontrakter, samarbejde, pris, ansættelsesforhold, produktspecifikation, recept, personlige oplysninger, sygdomstilfælde, en planlagt eller allerede gennemført handling er eksempler på områder, der kan vedrøre fortrolige oplysninger. Vi har alle kunnet læse om fortrolige oplysninger, som er blevet frit tilgængelige, hvor de ikke skulle være det. For ca. 3 år siden blev flere millioner engelske privatpersoners skatteoplysninger tabt undervejs mellem to engelske myn digheder. Transporten blev foretaget af et cykelbud, og informationerne var i form af et antal cd er. FORTROLIGT Vi har alle kunnet læse om fortrolige oplysninger, som er blevet frit tilgængelige, hvor de ikke skulle være det. 27

29 Hvis de samme oplysninger nu i stedet havde været printet på papir og derfor havde været direkte læsbare og i øvrigt sikkert havde vejet flere hundrede kilo, så kan man overveje, om de var blevet sendt med et cykelbud dvs. en ekstern serviceleverandør eller om de var blevet transporteret i en vogn til værditransport med medarbejdere fra myndighederne som passagerer. Mange aktive ledere og erfarne medarbejdere er opvokset og uddannet i en simplere verden end den, vi kender i dag. Der fandtes én tv-kanal, én fastnettelefon i hjemmet, al læsbar information var på papir, og der skulle derfor en fysisk handling til for at videregive oplysninger, typisk i form af papir eller i form af et fysisk møde. Man kan sige, at vi som følge af de midler, der var tilgængelige på det tidspunkt, helt automatisk var pålagt en høj grad af fortrolighed, helt uden vi var bevidste om det. Da flertallet af de aktive arbejdende som sagt er opvokset og uddannet i en tid, hvor fortrolighed i en vis udstrækning var givet på forhånd, og i dag har en alder, hvor antennerne måske ikke er lige så langt ude, som de var for år siden, så kan der være risiko for, at vi er blevet mere sårbare og naive, hvad angår fortrolighed. Den digitaliserede og virtuelle verden har, uden at vi er bevidste om det, flyttet grænserne for, hvornår vi er bevidste og gør os særlig umage for at beskytte fortrolige oplysninger. Vores fortrolighedsbevidsthed lader i nogle tilfælde til stadig at befinde sig på samme niveau, som før internettet kom til Danmark i

30 nymalet I en gammel revymonolog blev der sagt, at hvis man fortæller et menneske, at der findes flere milliarder stjerner på himlen, så tror de på det, men hvis man fortæller, at stakittet er nymalet, så skal de lige hen at røre ved det. I en verden, hvor meget er blevet uoverskueligt og uhåndgribeligt, ser vi os tvunget til at tro blindt på andre vidende individer. Fx har digitaliseringen og det, den har ført med sig, øget såvel konsekvensen af som sandsynligheden for, at vi påtager os selv en øget risiko ved den forventede efterbevilgede blinde tillid, som vi udviser til det uoverskuelige (stjernerne). Ledere og medarbejdere og alle andre i alderen 6 til 86 anvender mobiltelefoner, jobrelateret og privat. Mobiltelefonen, den bærbare computer og mobilt bredbånd har nærmest elimineret spildtid gennem den skærpede tilgængelighed (T et i FIT). Når vi således gør spildtid til effektiv tid, sker det ikke altid lige ansvarsfuldt. Mobiltelefontalende personer er et godt eksempel på dette, da de populært sagt opfører sig, som om de står i en telefonboks, selv om de reelt kan høres af alle inden for 5 til 10 meters afstand. Hvis den samme samtale 29

31 foregik ansigt til ansigt fysisk samme sted, ville de sandsynligvis udvise en helt anden adfærd. Det samme gælder bærbare pc er. Hvornår har du sidste kigget dig over skulderen, når du har anvendt din laptop på et offentligt sted, fx i lufthavnen eller toget? For et par år siden befandt en direktør for en stor dansk virksomhed sig i en flyvemaskine. Han havde netop været nødt til at opsige en af virksomhedens underdirektører. Sikkert for at udnytte spildtiden i luften sad han nu og skrev en for at informere underdirektøren om de nærmere forhold bag opsigelsen og fratrædelsesvilkårene. Skråt bag direktørens sæde sad en journalist og kunne læse hele mailen uden at skulle anstrenge sig. Episoden kom i avisen, og kun pga. journalistens hæderlighed blev indholdet af mailen ikke citeret. Journalisten udviste et fortroligheds- og integritetshensyn over for direktøren og måske endnu mere over for den opsagte underdirektør. Men det havde direktøren til gengæld glemt. 30

32 En sådan hændelse kan koste meget, både for tilliden til direktøren, underdirektørens eftermæle og fremtidsmuligheder samt for virksomhedens omdømme og kunder og medarbejdernes tryghed. Som et let forståeligt eksempel på fortrolighed kan man anvende internetbank. Vi forventer, at vores bankoplysninger og -forretninger forbliver fortrolige og kun kan ses af bankens medarbejdere i det omfang, de har brug for det. Hvis man erfarer, at andre kan se indeståendet på ens bankkonto via internettet eller på anden vis, så er fortroligheden brudt, og vores tillidsopfattelse til banken lider (betydelig) skade. I det eksempel rammer situationen også integritetsbenet, og en måske fortsat høj tilgængelighed gavner ikke, men ses måske nærmere i skærende kontrast og opfattes som en medvirkende årsag til det egentlige problem. 2.2 Integritet Integritet handler kort formuleret om troværdigheden og ægtheden ved en person eller ting. Integritet kan have betydning for såvel opfattelsen af et dokuments indhold eller en persons udtalelser som værdien bag intentioner, handlinger og resultater. I alle tilfælde er der tale om andres opfattelse af det pågældendes hæderlighed, sandfærdighed, ægthed, ærlighed eller helhed. Et andet ord, der omend lidt misvisende og forsimplet tit anvendes i stedet for ordet integritet, er tillid eller troværdighed. Vi ønsker at kunne have tillid til personers og informationers troværdighed. Velbegrundet troværdig- 31

33 hed kan skabe tillid. Bristet troværdighed skaber mistillid og kan være uoprettelig. I mange sammenhænge udviser virksomheder en grad af tillid til såvel interne dispositioner som til virksomhedens eksterne samarbejdspartnere. Det samme gør sig gældende for privatpersoner, omend ønsket om vished her kan siges generelt at være højere end i mange virksomheder. I begge tilfælde kan det siges, at der er tale om en blind tillid, eller en tillid under forventet efterbevilling. Der kan være flere grunde til, at vi baserer os på en sådan tillid: Den kan hvile på tidligere erfaringer. Vi kan vurdere, at det vil tage for lang tid at efterprøve troværdigheden, eller vi kan have en grundlæggende positiv holdning og tro på vores omgivelser, som medfører en ubevidst adfærd, hvor vi ikke tænker på at stille spørgsmål til troværdigheden af en person, en udtalelse eller en information. Manges tillid til, hvad de finder på internettet, er med al sandsynlighed (for) stor, ikke mindst da man ofte ikke har et reelt billede af, hvem der står bag mange informationer. Fx er Wikipedia et åbent leksikon, da alle du og jeg kan lægge selvopfattede sandheder ind i Wikipedia, som andre derefter måske vil opfatte som troværdige. Vi har alle typisk en større tillid til et stort firma kontra et lille; en velsoigneret velklædt person kontra det modsatte og et fint opstillet brev end en håndskrevet lap papir. I en virksomhed er det nødvendigt at finde det punkt, hvor produktivitetsgraden og tillidsgraden mødes. Det punkt skal defineres i alle væsentlige sammenhænge ud fra den aktuelle betydning for virksomhedens forretnings- 32

34 væsentlige aktiver. Det er vigtigt at huske på, at virksomhedens tillidstolerance i en aktuel sammenhæng ikke nødvendigvis er den samme som fx kundens i samme sammenhæng. Derfor skal virksomhedens tillidstolerance indbefatte interessenternes syn. I et tilfælde havde en a-kasse skiftet adresseoplysninger på en kvindes understøttelsesudbetalinger på grundlag af et telefonopkald fra hendes mand, der oplyste, at han ringede på vegne af sin kone. Først efter at kvinden oplyste, at hun ikke havde modtaget sine penge, erfarede a-kassen, at kvinden og manden var ved at blive skilt og at manden forsøgte at stjæle fra sin kone. Et andet eksempel viser, at flere bankkunder har oplevet, at banken havde registreret overførsler fra deres konto overførsler, som kunderne ikke selv mente, de havde foretaget. Efterfølgende har banken måttet erkende, at fejlen lå i deres it-systemer. I eksemplet fra a-kassen var det tilliden til manden, som viste sig at være ubegrundet, og i eksemplet fra banken var det tilliden til it-systemerne, som var ubegrundet. Som bankkunde forventer man blindt, at de oplysninger, 33

35 som fremgår af bankens systemer, er troværdige. Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, og da banken for mange (fortsat) ses som en marmorstøtte eller autoritær instans, så er skaden så meget større for banken, hvis kundens tillid får et knæk. Så er det ikke kun bowlens ene ben, der er beskadiget, så vakler hele bowlen. 2.3 Tilgængelighed Tilgængelighed anvendes til at beskrive, i hvor høj grad et produkt, en ressource, information, service eller andet er tilgængeligt, hvor der måtte være behov for det. Tilgængelighed må ikke forveksles med anvendelighed, som bruges til at beskrive, i hvilket omfang et produkt, en ressource, information, service eller andet kan anvendes til et givet formål. Skruetrækkeren er tilgængelig, men ikke anvendelig til at hamre søm i med. Tilgængelighed kan ses som muligheden for at få adgang til. 34

36 I det moderne samfund tager vi tilgængelighed som en selvfølge, så meget at vi i princippet aldrig overvejer, hvad vi skal gøre, hvis noget, vi er afhængige af, ikke er tilgængeligt. Dette gælder også i virksomheder på alle niveauer, hvor man for sjældent har en plan, i tilfælde af at virksomhedens forretningsvæsentlige aktiver skulle være utilgængelige eller under en kritisk masse. Som et eksempel havde en mellemstor virksomhed inden for finanssektoren outsourcet sine forretningsvæsentlige it-systemer til en stor, velanskrevet leverandør. Leverandøren ønskede på et tidspunkt at afvikle det it-system, som finansvirksomheden brugte da det var urentabelt for leverandøren at drive og ville derfor flytte kunden over på et andet og for kunden dyrere system. Finansvirksomheden var tvunget til at flytte over på det andet it-system, da den ellers risikerede, at leverandøren af hensyn til sin produktivitet og rentabilitet ville give det gamle system mindre opmærksomhed, hvilket ville være en reel trussel for tilgængeligheden af systemet. Hvad der måske økonomisk i sin tid havde været en god ide, var groft sagt blevet et afpresningsmiddel. Et kritisk område i enhver kommune er omsorgsområdet. Dette indebærer dog ikke nødvendigvis, at kommunen har overvejet, hvad man skal gøre, hvis det administrative omsorgssystem som bl.a. dækker hjemmeplejen af en eller anden årsag skulle blive utilgængeligt. I værste fald kunne en sådan situation have alvorlige følger for kommunens ældre og svage borgere. 35

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere