LEAN. En guide til tilpasning og effektivisering. Maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEAN. En guide til tilpasning og effektivisering. Maj 2008"

Transkript

1 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 LEAN En guide til tilpasning og effektivisering Lean bedst for produktiviteten Ifølge helt nye tal fra DI er det især virksomheder, som arbejder med lean, der opnår de bedste forbedringer af enhedsomkostningerne. Faktisk oplever hele 75 procent af lean-virksomhederne reduktioner i enhedsomkostningerne. Lean rimer på IT I takt med at virksomheden bliver mere og mere lean opstår behovet for at revurdere IT-systemernes anvendelse. Hvordan resultaterne skal tolkes er naturligvis individuelt, men de ændrede behov er meget ofte en fællesnævner. Lean construction reducerer spildtid Ét af de helt stærke værktøjer i lean construction handler om at indføre meget kortsigtede planer, som de enkelte faggrupper selv aftaler på typisk ugentlige fællesmøder. Respekt, tillid og åbenhed faggrupperne imellem er nøgleord for succes med lean construction. RFID fremtidens styringsteknologi Når du om formodentligt ikke ret lang tid kan køre din fuldtlastede indkøbsvogn direkte igennem en ubemandet kassesluse, og modtage en automatisk udskrevet kvittering for alle dine varer, er det fordi hver enkelt vare er mærket med en RFIDtag, som aflæses trådløst. Læs mere på side 4 Læs mere på side 7 Læs mere på side 10 Læs mere på side 17 Er lean en god fremtidsinvestering? Læs eksperternes bud på side 12. annonce annonce indstik i JYllands-Posten MaJ 2008

2 ANNONCE ANNONCE Læs mere på side 4 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Læs mere på side 7 INDSTIK I JYLLANDS-POSTEN MAJ 2008 med lean construction. Læs mere på side 10 ANNONCE RFID fremtidens styringsteknologi Når du om formodentligt ikke ret lang tid kan køre din fuldtlastede indkøbsvogn direkte igennem en ubemandet kassesluse, og modtage en automatisk udskrevet kvittering for alle dine varer, er det fordi hver enkelt vare er mærket med en RFIDtag, som aflæses trådløst. Læs mere på side 17 ANNONCE 2 lean annonceindstik Indledning Lean uden ledelse - den går ikke Granberg! Lean er uovertruffen til at styrke produktivitet og organisationsudvikling, men uden en meget markant ledelsesindsats går det grueligt galt Vi ved det godt. Topledelsen skal bakke større ændringer op, og utallige kurser er holdt i forandringsledelse, om hvad der skal til. Når det gælder lean, er kravet til ledelsesindsatsen om muligt større. Det gælder topledelsens og de daglige lederes involvering, der har brug for at vide endnu mere om leanprocesserne. Til gengæld er resultaterne lovende. De bedste virksomheder henter produktivitetsgevinster på over 25 pct. ifølge en DI undersøgelse fra februar med 450 deltagere. Et problem mange løber ind i, er, at topledelsen efter kick-off overlader lean til de daglige ledere og medarbejderne. Selvom topledelse oplever, de gør det lige efter bogen, sander lean alligevel til. Årsagen er, at uden topledelsen meget eksplicitte opbakning og nærvær, er det overladt til medarbejderne selv at ændre kulturen. Det er mere svært end umuligt, og toplederen er en vigtig skikkelse, når det gælder om at bryde gamle normer og sætte nye i stedet. "Jo, men er det ikke den modstand, alt nyt støder på?, ville en fornuftig indvending lyde. Jo til dels, men der er som regel god opbakning til lean blandt ledere og medarbejdere fra start. Jorden er altså gødet på forhånd, så ledelsens helt store krudt skal ikke bruges på at skabe opbakning. Problemet kommer i den efterfølgende proces. Det skyldes, at lean ændrer på nogle grundlæggende måder at styre virksomheden på, og der bliver sat nye normer i stedet, som udfordrer det, vi troede var god latin. Det udfordrer folk, når de f.eks. skal stoppe produktionen og køre en ny måske mindre ordre, selvom de er godt i gang, og hvis de kørte blot halv eller hel time mere, kunne de få lagt nogle ekstra paller på lager. Eller at de rapporteringer, man før blev pisket rundt i manegen for at lave, nu pludselig bliver kaldt spild og afskaffet. Når noget er så indarbejdet i organisationens adfærd, er det klart, at flok bliver vantro overfor det nye. Derfor er det ikke nok, at ledelsen introducerer nye værktøjer og så går i gang. Ledelsen skal sikre, at medarbejderne kender tankegangen bag, hvis de skal bakke lean op. Lean bygger på større involvering af medarbejderne end tidligere set. I nogle virksomheder stræber ledelsen efter, at medarbejderne får ansvaret for den daglige drift. I dag er det teams og tavlemøder, som er de to centrale måder virksomhederne organiserer og kommunikerer om driften i det daglige. Hvis det skal virke, skal adfærden ændres til en leanadfærd, så medarbejderne arbejder mod de samme mål, og efter de processer, der er aftalt. Det kræver træning og opfølgning på medarbejderne, længe efter kickoff er overstået. Mange daglige ledere er ikke gode rollemodeller og har heller ikke kompetencerne til at lede processen med træne medarbejderne i leanadfærd. Uden de kompetencer får virksomheden aldrig gevinsten af lean. Topledelsen er den, der har ansvaret for, at virksomheden har de rette ledere. Derfor skal topledelsen aktivt sikre, at lederne udvikles, trænes og coaches så de med naturlig autoritet kan løfte opgaven at lede lean, medens lederne selv skal have den rette holdning og viljen til at ville lean. Jens Kristian Jørgensen Produktivitetschef, DI Lad os slå fast, at lean ikke handler om størrelse eller omfang, men udelukkende skal ses som et effektivt og værdiskabende redskab til alle organisationer og virksomheder, der ønsker at optimere ledelse, service og produktion. God fornøjelse med læsningen. Lean bedst for produktiviteten Ifølge helt nye tal fra DI er det især virksomheder, som arbejder med lean, der opnår de bedste forbedringer af enhedsomkostningerne. Faktisk oplever hele 75 procent af lean-virksomhederne reduktioner i enhedsomkostningerne. Er lean en god fremtidsinvestering? Læs eksperternes bud på side 12. Lean bedst for produktiviteten side 4 Medarbejderne skal involveres side 5 Lean skal sikre Delivery Excellence side 6 Lean rimer på IT side 7 Halver spildtiden med lean construction side 8 Lean construction reducerer spildtiden på byggepladsen side 10 Nedbring arbejdsulykkerne med lean construction side 10 Små og mellemstore virksomheder mere afhængige af rådgivning side 11 Ekspertpanelets visioner side 12 Lean er populært i Norden side 13 Succes med sundheds-lean side 14 Synliggør resultaterne side 16 Gode kommunale erfaringer med lean side 16 RFID fremtidens styringsteknologi side 17 Leanbyggeri med udfordringer side 18 Maj 2008 LEAN Lean rimer på IT I takt med at virksomheden bliver mere og mere lean opstår behovet for at revurdere IT-systemernes anvendelse. Hvordan resultaterne skal tolkes er naturligvis individuelt, men de ændrede behov er meget ofte en fællesnævner. En guide til tilpasning og effektivisering Lea n const r uct ion reducerer spildtid Ét af de helt stærke værktøjer i lean construction handler om at indføre meget kortsigtede planer, som de enkelte faggrupper selv aftaler på typisk ugentlige fællesmøder. Respekt, tillid og åbenhed faggrupperne imellem er nøgleord for succes Indhold MED DAGBLADETS RÆKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS Mediaplanet er Europas førende mediehus inden for produktion, distribution og udvikling af emneorienteret information via print, online og broadcasting. For information om temaaviser i dagspressen kontakt: Jimmi Femö, Mediaplanet ApS , Projektleder Mikkel nielsen kontakt Amsterdam Berlin Brussels Copenhagen Dublin Geneva Helsinki Hong Kong London Madrid Malmö Milan New York Oslo Riga Stockholm Tallinn Warsaw Zürich lean - en titel FRa MediaPlanet aps Projektleder: Mikkel nielsen, Mediaplanet aps Produktionsleder: Frida seiersen, Mediaplanet aps Forretningsudvikler: Mark korsmann, Mediaplanet aps Layout & repro: Cathrine Kongslev, Mediaplanet ApS Tekster: Michael Fahlgren distribueres med Jyllands-Posten. Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet. LOGISTIK RÅDGIVNING Inden for vores branche, professionel logistik rådgiv ning, har vores mange kunder givet os et renomme som Danmarks nok mest vidende, alsidige og praktiske logistikrådgivere, der gør en væsentlig forskel i ethvert projekt. Vores kernekompetencer er: systemer, montagelinjer, produktionsindretning Kontakt os trygt for en uforpligtigende samtale, hvis De søger professionel logistik rådgivning. Tlf Se vores hjemmeside for yderligere info.

3 lego

4 4 lean annonceindstik Værktøjer Lean bedst for produktiviteten Ifølge Dansk Industris Produktivitetsundersøgelse 2008 Intelligent produktivitet er lean samlet den produktivitetsmetode, flest virksomheder profiterer på. Når der rundt omkring i de danske direktionslokaler diskuteres produktivitet er det ikke alene lean, der kommer på bordet, men i et stig ende omfang er det tilfældet. Verdens mest effektive ledelsessystem I undersøgelsen har Dansk Industri (DI) udsendt spørgeskemaer til medlemsvirksomheder, hvoraf de 459 har svaret. Disse forskellige virksomheder arbejder primært inden for fremstilling med op til 100 ansatte (42%), mellem 100 og 500 ansatte (41%) og resten (17%) er virksomheder med mere end 500 ansatte. Respondenterne udgøres af produktionschefer (50%), afdelingschefer eller underdirektører (25%) og hver sjette er direktør eller vicedirektør, og de repræsenterer således den ledergruppe i virksomhederne, som har ansvaret for produktivitetsudviklingen blandt DI s medlemmer. I undersøgelsen er der blandt andet blevet spurgt om hvorvidt virksomhederne arbejder med lean, hvor udbredt det er i virksomhederne, og om det giver mening. "Lean er formentlig verdens mest effektive ledelsessystem, hvorfor vi meget gerne hjælper vores medlemsvirksomheder i gang med lean; ikke mindst forbi det øger konkurrencekraften. Vi har endvidere spurgt om hvordan virksomhederne ledelsesmæssigt er klædt på til at håndtere lean-udfordringen, fortæller produktivitetschef Jens Kristian Jørgensen, DI. Er der fokus på lean? For 68% af de adspurgte virksomheders vedkommende er det strategisk vigtigt at øge produktiviteten generelt, og for nogle-og-tyve procent ligger fokus på produktivitet i udvalgte afdelinger. Produktivitet kan imidlertid måles på mange forskellige måder, der gør det vanskeligt at sammenligne forskellige virksomheders tiltag og ikke mindst resultaterne heraf. I DI s undersøgelse har man derfor fokuseret på i hvilket omfang produktivitetsforbedringerne har medført reducerede enhedsomkostninger. "Ifølge vores undersøgelse arbejd er omkring 46% med lean i et eller andet omfang, og 11% - 12% planlægger at gøre det i Så man må sige at virksomhederne har taget lean til sig, og har forladt pioner-stadiet, uddyber Jens Kristian Jørgensen. Det er især virksomheder, som arbejder med lean, der opnår de bedste forbedringer af enhedsomkostningerne. Faktisk har hele 75% af de virksomheder, som arbejder med lean, oplevet reduktioner i enhedsomkostningerne og overgår således andre metoder som ændrede produkter, målsætning, ny teknologi, ændret produktionsmetode, øget medarbejderkompetence, outsourcing eller ændret organisation når virksomhederne ønsker at forbedre produktiviteten. Starter med det medarbejderinvolverende Et af undersøgelsesresultaterne af - slører at virksomhederne ofte starter med at undersøge de muligheder, som ligger i at involvere medarbejderne mere i processerne. Det vil sige værktøjerne 5S, Kaizen, teams og tavlemøder. "Umiddelbart skulle man tro at virksomhederne ville fokusere på emner som værdistrømsanalyse for at skaffe overblik, men i virkeligheden starter de fleste med at arbejde med medarbejderne. Kerneområderne i Lean handler om at stille krav til lederne om at kunne håndtere lean rigtigt, og være i stand til at kunne agere som leanleder. Dette indebærer at kunne udvise lean adfærd, og være i stand til at trække medarbejderne i en lean retning, fastslår Jens Kristian Jørgensen, der endvidere fortæller at undersøgelsen viser, at en stor del af lederne ikke er klædt på til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med lean og derfor vil opfordre til at man indtænker uddannelse af ledergruppen i forbindelse med lean-implementeringen. Lean er det foretrukne værktøj Som allerede nævnt har hele 75% af virksomhederne i DI s undersøgelse oplevet en produktivitetsfremgang takket være lean. Men lean påvirker mange andre faktorer, som også hver for sig har indflydelse på virksomhedens samlede resultat og formåen. I den aktuelle situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft spiller virksomhedernes og medarbejdernes effektivitet en stor rolle. Vejen til lean "Forbedring af produktiviteten, bedre kundeservice samt en højere grad af motivation blandt medarbejderne er blandt de parametre, som lean har meget stor indflydelse på. Der er en stigende erkendelse af at ledelsen i den sidste ende, og på alle niveauer i virksomheden, skal efterspørge lean-adfærd, slutter Jens Kristian Jørgensen. DIs undersøgelse viser at der er forholdsvis stor spredning på de værktøjer som virksomhederne anvender. Men den viser også at rigtigt mange virksomheder har arbejdet med lean tilstrækkeligt længe til at være kommet ud over pioner-stadiet. Hvor længe har I arbejdet med lean? Andel som anvender værktøjet (pct.) Planlagt start i 2008 Mindre end 12 mdr. Hele 75% af virksomhederne i DI s undersøgelse har oplevet en produktivitetsfremgang takket være lean. 1 til 2 år Over 2 år Ikke lean 5S (ryddelighed) Kaizen (løbende forbedringer) Smed (hurtig omstilling) VSM (værdistrømsanalyse) Kanban (lagerstyring) TPM (total vedligeholdelse) Six Sigma (stabilitet i produktionen) Vi udvikler Lean ledere RAWSTUFF skræddersyer Lean lederudvikling til netop dit behov Eksempel på et Lean lederudviklingsforløb: 1. Gennemførelse af LeanCoach uddannelsen 2. Træning i anvendelse af Lean ledelsesværktøjer i virksomheden f.eks. - Strategisk idégenerering - Værdistrøms analyse - Kommunikation via A3 rapporter - Motivation og medarbejderinvolvering 3. Personlig coaching i den nye rolle som Lean leder, af en erfaren konsulent fra RAWSTUFF 4. Løbende opfølgning og udvikling samt sikring af medarbejderinvolvering RAWSTUFF har specialiseret sig i at kortlægge arbejdsgange og rutiner ved hjælp af værdistrøms analyser. Værdistrøms analyse er et af de væsentligste Lean værktøjer til at dokumentere og styre Lean projekter. Ønsker du et besøg, hvor vi kigger på dine værdistrømme, så kontakt Peter Jahn på Vi uddanner også interne Lean konsulenter! RAWSTUFF ApS Obkærvej 12, 7100 Vejle telefon På LeanCoach uddannelsens 4 moduler indøves en coachende Lean lederstil. Gennem cases og simuleringer får du indsigt i de menneskelige faktorers betydning for succes. Via personprofil værktøjet Enneagrammet lærer du om egne og andres reaktionsmønstre i forskellige situationer. Udviklet i samarbejde med Kirkeskov&Partners.

5 Annonceindstik lean 5 Styringsreol Medarbejderne skal involveres Godt nok skal lean, som andre forandringstiltag, forankres i topledelsen, men det er uhyre vigtigt at få medarbejderne med i processen. I sin rene form kan lean ikke umiddelbart overføres til administrationstunge opgavetyper, hvor især medarbejderinvolveringen er vigtig at forholde sig til. Standardisering anvendes i mange leanprojekter, men ikke alle medarbejdere er lige begejstrede over pludseligt at skulle vurderes i forhold til en sådan eller sådan føler mange at fremtiden bliver. Start ikke forfra hver gang Når man i lean-sammenhænge arbejder med standarder er det primært for at undgå at skulle starte forfra hver gang der kommer en ny opgave på bordet, men netop kan effektivisere sagshåndteringen. "Man kan jo individualisere standarderne til den konkrete situation. Men mange medarbejdere ser det som et overgreb på deres faglige stolthed, og ikke som en hjælp til det daglige arbejde, forklarer direktør for medlemsbetjeningen Gert Bronton fra Ledernes Hovedorganisation. Styringsreol skaber nemt overblik Hos Ledernes Hovedorganisation indførte man lean i administrationen for fire år siden, og selv om det ikke foregik fuldstændigt gnid- ningsløst er det i dag en stor succes hos både medarbejdere og ledelse. Man har valgt den såkaldte Styringsreol som primært værktøj, og hos Ledernes Hovedorganisation har man simpelthen opstillet en fysisk reol med fem plastikbakker én for hver af ugens fem arbejdsdage hvilket lynhurtigt giver både medarbejdere og ledelse et overblik over sagsbehandlingen. "Tidligere havde hver konsulent deres sager liggende på skrivebordet og i skufferne. Det tog derfor 2-3 dage at skaffe sig et fuldstændigt overblik over sagerne og deres status. I dag tager det et splitsekund med Styringsreolen. På den måde delegerer vi information om arbejdspres og -situation ud til alle medarbejdere. Når lean er bedst styrer medarbejderne selv opgaverne, og de forskellige teams hjælper hinanden efter behov, slutter Gert Bronton.... Når lean er bedst styrer medarbejderne selv opgaverne, og de forskellige teams hjælper hinanden efter behov... Direktør for medlemsbetjeningen i Ledernes Hovedorganisation, Gert Bronton. Lean gør det lettere for udlændinge at søge opholdstilladelse Det vurderer Udlændingeservice, som har brugt den særlige lean metode til at effektivisere sagsgangene. "Vi har haft succes med at anvende metoden på familiesammenføringssagerne. Dér har vi forkortet sagsbehandlingstiden fra 7 til 3 måneder i gennemsnit. Den succes er vi nu gået i gang med at overføre til andre områder, siger direktør i Udlændingeservice, Henrik Grunnet. Den menneskelige faktor I perioden juni løber konferencen Den menneskelige faktor af stabelen hos Teknologisk Institut. Mens vi herhjemme har travlt med lean, har japanerne travlt med The Human Element. Specielt lean filosofien med værdistrømsanalyser, oprydning, reorganisering af arbejdsgange, klapjagt på spild og etablering af et stramt kundefokus, har leveret indholdet til forandringsprojekterne. Forandrin ger, der i høj grad har været positive og nødvendige for danske virksomheder. Vi baner vejen for succes med Lean Effektiv implementering Teknologisk Institut har mange års erfaring med effektiv implementering af Lean. Vore konsulenter har hjulpet adskillige store og små danske virksomheder med at skabe vedvarende succesfulde resultater. Vi rådgiver din virksomhed og skræddersyr løsninger, der skaber værdi for dine kunder og medarbejdere samt øger din konkurrenceevne. Læs mere på eller kontakt centerchef Poul Jørgensen tlf.: Styrk din Lean-viden Teknologisk Institut har et af Danmarks største udbud af kurser målrettet Lean-implementering: Lean - Introduktion, produktion Lean - Introduktion, administration Lean - Value Stream Mapping i produktionen Lean - Visuel Fabrik og 5S Lean - Omstillingseffektivisering og små serier Lean - Implementér flow i produktion Lean - Vedligehold af maskiner og udstyr Lean - Kaizen, løbende forbedringer Lean - Leadership Hos Teknologisk Institut kan du også uddanne dig til eksamineret Lean - navigatør i produktion og Lean - navigatør i administrative processer. Uddannelserne skaber nøglemedarbejdere, der kan navigere Lean-processen mod de strategiske mål og sikre vedvarende resultater. Tilmeld dig og læs mere om vore kurser og uddannelser på Teknologisk Institut - Viden der virker

6 6 lean Annonceindstik Kvalitetskultur Lean skal sikre Delivery Excellence En leanimplementering blandt samtlige medarbejdere i Integrated Technology Delivery skal ændre kulturen og har foreløbig vist produktivitets- og kvalitetsforbedringer på 20-50% Når danske og internationale virksomheder tænker outsourcing af IT-infrastruktur henvender de sig meget ofte til IBM, hvor koncernens Integrated Technology Delivery-division (ITD) står for alt det praktiske. Outsourcing handler i bund og grund om at optimere omkostningerne i forhold til ydelsen, hvilket også stiller store krav til leverandørens effektivitet og produktivitet. For 18 måneder siden indledtes i IBM et globalt projekt gående ud på at optimere ydelserne i forhold til hvad kunderne efterspørger, og det var starten til ITD s leanimplementering. "Vi ønskede desuden at starte en langsigtet ændring af kulturen i ITD ved hjælp af lean, fortæller Nordic LEAN Program Manager Martin Pedersen, IBM Denmark. Startede med de mest profitable områder I april måned 2007 nåede IBM s globale leanprogram til Danmark og Norden, hvor der siden har været kørt et antal lean- bølger inden for udvalgte områder. Fra starten var 20% af medarbejderne berørt, repræsenterende de områder, hvor man nemmest og hurtigst kunne opnå synlige resultater gennem procesoptimering. I dag er omkring halvdelen af medarbejderne berørt. "Da vi begyndte projektet havde vores medarbejdere flere forskellige definitioner på lean, hvorfor vi allerførst måtte bruge en del tid på helt klart at kommunikere ledelsens opfattelse af lean. Vi ser lean som tre systemer. Det udførende system, står for udførelse af processer og funktioner. Ledelsessystemet handler om at opbygge måleværktøjer, KPI er (Key Performance Indicators), hvormed man kan måle hvor godt processerne fungerer, og hermed identificere nye områder der kan optimeres. Endelig har vi et system, som tager hånd om kultur og LEAN kompetencer hvilket grundlæggende handler om at sikre at vi i organisationen følger LEAN værdierne samt råder over de nødvendige LEAN-ressourcer, uddyber Martin Pedersen, og tilføjer: "At optimere det udførende system er ikke nyt. Det har vi altid gjort. Det nye er samtidig at adressere ledelsessystemet og vores kultur. Det er hjertet i LEAN. Langsigtet kulturændring Hvor et af IBM s resultater var at det udførende system kan gøres lean på uger, tager det betydeligt længere tid at ændre medarbejderkulturen. "At opbygge den nødvendige in frastruktur til sikring af at vi ikke mister de opnåede resultater er en langsigtet og meget stor opgave. Vi er der ikke endnu, men arbejder løbende på at fortælle hele organisationen hvor vi skal hen, og at vi er på vej. Vi lærte hurtigt at det ikke kan nytte noget alene at fokusere på det udførende system, men at ledelsen skal holde fokus på alle tre systemer. Ser vi tilbage på de seneste 12 måneder har vi været ret succesfulde med hensyn til at opnå kvalitetsforbedringer på op til 50% og produktivitesforbedringer på op til 20%, men vi mangler endnu en del med hensyn til ledelsessystemet og tankegang, forklarer Martin Pedersen. Grundlæggende handler det om at sikre at organisationerne følger lean-værdierne samt råder over de nødvendige lean-ressourcer. Uddanner egne Black Belts I takt med at kvalitetskulturen udbredes i organisationen optræder der færre fejl, og dermed færre fejludbedringer. Dermed bliver der også mere tid til at fokusere på det arbejde, kunderne faktisk gerne vil have og betale for. I de analytiske faser anvendte ITD en række af de typiske leanværktøjer som fx værdistrømsanalyse, Kaizen og Six Sigma. "Kaizen er et godt værktøj til problemknusning. For ud over at identificere spild, ønsker vi også at identificere og løse problemer. Derfor bruger vi i dag Kaizen meget samt alle de andre værktøjer fra Six Sigma-området. Faktisk er vi ved at uddanne 16 nordiske medarbejdere til Black Belt, fortæller Senior Managing Consultant Jean- Claude Simon, IBM Denmark. Struktureret problemidentifikation Undervejs i leanprocessen har ledelsen af ITD indset nødvendigheden af at råde over en struktureret tilgang til identifikation, analyse og løsning af problemer. "Problemløsning er et af vores nøgleværktøjer. Næste trin bliver at styrke implementeringen af ledelsessystemet og tankegangen. Vi skal sikre supporten af hvad vi allerede har implementeret, og vi skal forbedre implementeringsrutinerne. Lean handler om at indføre langsigtede kulturændringer, og ikke kortsigtede produktivitetsforbedringer. Fokus skal ligge på ledelse og hvad vi kalder den kontinuerlige forbedringskultur, slutter Jean-Claude Simon. Ved din virksomhed hvad den ved? Komplet og integreret ERP, CRM og MPS hjælper med at synliggøre og dele viden. Effektivisering af arbejdsgange E-business Bredt standardsystem Brancheløsninger Skræddersyede løsninger, men alligevel automatisk opdatering gennem unik versionsstyring 30 års erfaring Atomic Software A/S Linde Allé 9A 2850 Nærum Tlf: www:

7 Annonceindstik lean 7 Fællesnævner Lean rimer på IT Med lean kan mange IT-systemer optimeres, fordi behovet for mange registreringer bortfalder. Den traditionelle masseproduktionstankegang, som stadigvæk hersker i mange virksomheder, ligger bag opbygningen af mange ERP og MRP planlægningssystemer. Den tager afsæt i den samme tankegang om masseproduktion baseret på prognosder om hvordan salget vil udvikle sig i fremtiden, hvorpå alle aktivitetsplaner baseres. Samt at størst mulig seriestørrelse giver lavest mulige enhedsomkostninger. Lean minimerer spildet I virksomheder, hvor man ikke arbejder med lean, medfører denne tankegang at man ofte opbygger store mellem- og færdigvarelagre rundt omring i virksomheden. Og hver gang der sker en aktivitet, medfører det en registrering i systemet, så man præcist ved hvor langt man er kommet i hver enkelt delproces. Ofte er der tale om meget... I en virkelig lean-virksomhed overflødiggøres store dele af ERP-systemet. ERPsystemet er supervelegnet til ressourceplanlægning, og der skal forhåbentlig også udsendes nogle regninger. Men på mange detailniveauer kan en lean-virksomhed fint klare sig med Kanban-kort afhængig af hvilken type produktion man har... store mængder af materialer, som befinder sig på forskellige trin i fremstillingsprocessen. "Sådan har man altid produceret, uden erkendelse af hvor meget det betyder for virksomhedens drift og økonomi at drive produktionen baseret på diverse mellemvarelagre, med tilhørende håndtering frem og tilbage, uopdagede fejlproduktioner og produkter der forældes. Der skal bruges medarbejdere til registrering af alle disse aktiviteter, plus de mange timer, der forbruges på at tjekke om de mange data er valide, og forholde sig til dem. Man generer på den måde et enormt spild som man ikke er klar over. Og dette spild kan lean minimere, fortæller produktivitetschef Jens Kristian Jørgensen, Dansk Industri. Skaber flow i processerne Med lean tilstræbes at produktion og efterspørgsel konstant tilpasses hinanden, og det sker blandt andet ved at fjerne, eller i det mindste minimere, det tidsmæssige spild som de menneskelige flaskehalse i grænsefladerne mellem virksomhedens forskellige processer udgør. Ved at fjerne mellemregistreringerne fjernes tilsvarende de tilknyttede omkostninger. "I en virkelig lean-virksomhed overflødiggøres store dele af ERPsystemet. ERP-systemet er supervelegnet til ressourceplanlægning, og der skal forhåbentlig også udsendes nogle regninger. Men på mange detailniveauer kan en lean-virksomhed fint klare sig med Kanban-kort afhængig af hvilken type produktion man har. Toyota anvender mange steder papkort fordi det giver overblik, og kombinationen af elektroniske og papbaserede Kanban-kort er mange steder en fin løsning, uddyber Jens Kristian Jørgensen. ERP og lean I takt med at virksomheden bliver mere og mere lean opstår behovet for at revurdere IT-systemernes anvendelse. Hvordan resultaterne skal tolkes er naturligvis individuelt, men de ændrede behov er meget ofte en fællesnævner. Nogle steder opstår der nye behov for ITunderstøttelse, andre steder reduceres eller elimineres behovet for anvendelse af IT. "Hvor meget der er blevet overflødigt og modent til nedlukning, og hvor der omvendt opstår andre behov er naturligvis forskelligt fra IT-system til IT-system, der helt konkret afhænger af den aktuelle opsætning og virksomhedens forhold, slutter Jens Kristian Jørgensen. Vejen til forretningsudvikling og personlig udvikling Grontmij Carl Bro tilbyder Six Sigmauddannelser, som er designet og certificeret af 6Sigma.us, gennemført på dansk af og hos Grontmij Carl Bro. Hvad er Six Sigma? Six Sigma er en projektorienteret virksomhedsfilosofi, der fokuserer på at styre og forudsige virksomhedens output. Uanset om det anvendes med eller uden Lean, kan Six Sigma ses på bundlinien. Six Sigma kurser certificeret af 6Sigma.us Six Sigma-projekter kræver veluddannede medarbejdere og Grontmij Carl Bro tilbyder certificerede uddannelser i samarbejde med 6Sigma.us. Vores Six Sigma-uddannelser afholdes i Danmark på dansk eller på engelsk og gør kursisterne i stand til at identificere forbedrings muligheder og gennemføre forandringer. Six Sigma uddannelserne deles op i forskellige niveauer som hver især benævnes med begreber fra kampsportens verden. Grontmij Carl Bro tilbyder kurser og certificeringer inden for: White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt og Master Black Belt. Næste kursusstart Green Belt 19. maj 2008, Black Belt 5. november 2008 Læs mere på

8 8 lean Annonceindstik Spildtid Halver spildtiden med lean construction Byggeriet har store fordele af lean. En halvering af spildtiden og mere end 30% reduktion af arbejdsulykkerne er blandt de mest markante. Lean construction, trimmet byggeri eller TrimByg kært barn har mange navne. MT Højgaards version af lean construction hedder TrimByg og ifølge proceskonsulent Jens Christiansen fra MT Højgaard er der ikke tale om nogen mirakelkur, men en bedre form for samarbejde, samt en række værktøjer til hjælp til rettidig planlægning på byggepladsen. Det handler om logistik og leverancer Byggeri handler i stor stil om at håndtere samarbejde, logistik og leverancer optimalt og det er en stor udfordring på mange byggepladser. Logistik og leverancer findes der i forvejen glimrende enkle og simple værktøjer til at styre i sin enkleste form som skemaer. Imidlertid er indholdet i et skema intet værd, hvis ikke medarbejderne udfører det pågældende arbejde som forudsat og tidssat. Foto: MT Højgaard "Det er mennesker, og ikke systemer, der bygger huse. Det stiller store krav til samarbejdet og da byggefolk historisk set er stærkt individualistiske, er nøgleordene for MT Højgaard holdninger og samarbejde. Det er vigtigt for os at bibringe byggefolkene denne forståelse for samarbejde. Og det er det, fordi vi hver gang arbejder med forskellige entreprenører, forskellige arbejdsteams og forskellige sjak. Hvert eneste byggeri er et unika, og alle medarbejdere er vant til at samarbejde på deres specielle måde. Det handler i høj grad om at indføre en bedre disciplin, og større forståelse for et bedre fællesskab på byggepladsen, og dermed skal vi ind og arbejde langt mere med folks holdninger, fortæller Jens Christiansen. Halver spildtiden Et sted mellem 33% og 38% er på ethvert byggeri ren spildtid, hvor forskellige faggrupper går rundt og venter på at nogle bliver færdige... I Sverige viste broundersøgelserne at byggetiden blev reduceret med 25%, når byggeriet blev kørt med lean construction... før andre kan komme til. Spildtid opstår også hvor nogle venter på at andre retter fejl, eller at aftaler ikke overholdes. "TrimByg handler meget om at tænke i helheder. Under selve byggeprocessen gør det ikke så meget, hvis én entreprenør ikke bliver færdig til tiden. Det er bare vigtigt at huske at få koordineret og kommunikeret med de andre på byggesagen, så de kan lave noget andet i mellemtiden. Det handler om ikke kun at tænke på det område, du selv har ansvaret for, men at tænke på byggesagen som helhed. Hvis eksempelvis en VVS-installatør kommer ud for at lægge en vandledning, og den rende, som vandledningen skal løbe i ikke er gravet, må han køre igen. Det er spildtid. Eller hvis et betonelementsjak skal montere betonelementer i et boligbyggeri, og elementerne enten ikke er der til tiden, eller kranen endnu ikke er ledig, så opstår spildtiden. Det handler om at tænke i helhed. Kan vi få bibragt byggefolk denne tankegang, så har vi vundet meget, siger Jens Christiansen. Og at TrimByg virker, det har de konkrete erfaringer med i MT Højgaard. - Vi har lavet en undersøgelse på et stort byggeri, hvor vi anvendte TrimByg, og her blev spildtiden halveret, slutter Jens Christiansen. Halverer antallet af fejl Hos Teknologisk Institut har konsulent Rolf Simonsen arbejdet med lean construction gennem flere år, og har blandt andet skrevet en Ph.d.-afhandling om emnet. Han kan konstatere at byggevirksomheder, som arbejder med lean construction, opnår store og kontante fordele. "Ofte er det de enkelte projektledere, der afgør om der skal køres lean. Der, hvor man gør det, opnås gode resultater: 20% kortere byggetid, 12% højere dækningsgrad, et fald i antallet af arbejdsulykker på 35%, 12% færre omkostninger til projektledelse samt en 50% reduktion i reduktionen af fejl og mangler, fortæller Rolf Simonsen. I byggeriet opføres de samme ting yderst sjældent, hvad der er medvirkende til at vanskeliggøre undersøgelser og analyser, og sammenligne nøgletal. Men i Sverige er der gennemført en række undersøgelser i forbindelse med opførelse af broer, som er en byggeritype, der gør det muligt at sammenligne tallene. "I Sverige viste broundersøgelserne at byggetiden blev reduceret med 25%, når byggeriet blev kørt med lean construction, forklarer Rolf Simonsen. Indsamler og formidler de gode danske erfaringer Best practise og målinger er navnet på en arbejdsgruppe nedsat under leanconstruction.dk, med det formål at skabe valide målinger på effekten af lean construction i byggeriet. "Vi har udarbejdet et forholdsvis nemt og lille måleskema, der udsendes inden sommerferien. Med det i hånden kan projektledelsen markere anvendelsesgraden af lean construction, samt de opnåede resultater. Desuden er vi i gang med at finde gode historier om lean. Ved at indsamle dem, og udbrede dem bredt er det vores håb at denne formidling af de gode resultater kan være medvirkende til en langt større udbredelse af lean construction, uddyber Rolf Simonsen. Mere lean i projekteringen Over de kommende par år vil vi givetvis se at lean i højere grad finder vej til projekteringen, og dermed også til rådgiverne. "Helt fra byggeprojektets start, hvor kravene til projektet skal formuleres, er der en række processer, der skal fastsætte byggeriets værdier. Og da der er tale om unika hver gang, er bygherren ikke altid klar over hvilke værdier han ønsker. Der er derfor en proces i at få klarlagt disse værdier, og her kan man med fordel anvende værktøjerne fra lean, slutter Rolf Simonsen. TSCH-bille_RT.indd 1 15/05/08 11:57:30

9 » Et godt samarbejde starter med, at vi sætter 7 af dem her på bordet» Vi ved hvordan man trimmer et byggeri Når vi skal vise en samarbejdspartner, hvor vigtigt teamwork er for os, sætter vi syv spande på bordet. Syv spande, der symboliserer syv fag på en byggeplads. Herefter spiller vi i fællesskab et samarbejdsspil, og når spillet er færdigt, har alle rundt om bordet en rigtig god forståelse for, hvor vigtigt det er at samarbejde at overholde aftaler og arbejde mod fælles mål. Og det er reelt det bedste fundament, man kan få for at skabe et solidt, effektivt og ansvarsbevidst samarbejde i ethvert byggeprojekt. Spillet er en del af et mere omfangsrigt koncept, vi kalder TrimByg. Et koncept, der foruden at skabe et bedre samarbejde bidrager til at sikre en mere effektiv byggeproces, kortere byggetid, færre arbejdsulykker og bedre resultater for alle involverede. Vil du læse mere om Trim-Byg, eller om den måde vi samarbejder på hos MT Højgaard, så klik ind på mth.dk/trimbyg. Måske kan det også blive starten på et rigtigt godt samarbejde for dig?» Få historierne bag vores unikke løsninger: 1. Klik ind på vivedhvordan.dk 2. Tilmeld dig vores nyhedsbrev 3. Få ny viden hver måned» mth.dk/trimbyg

10 10 lean Annonceindstik Bibel Lean construction reducerer spildtiden på byggepladsen Respekt, tillid og åbenhed faggrupperne imellem er nøgleord for succes med lean construction. I byggebranchen er det en slet skjult hemmelighed at projektlederens masterplan stort set intet er værd, når byggeriet blot har været i gang kort tid. Ingen nok så velforberedt og dygtig projektleder er nemlig i stand til at forudse uforudsigelige hændelser som dårligt vejr, forsinkede byggematerialer eller håndværkere, der bliver forsinket i forhold til forskellige fagentrepriser. Aftaler erstatter ordrer Ét af de helt stærke værktøjer i lean construction handler om at indføre meget kortsigtede planer, som de enkelte faggrupper selv aftaler på typisk ugentlige fællesmøder. "Når man selv er med til at aftale ugeplanen er man også langt mere motiveret til at overholde den. I lean opfattes planer ikke som ordrer, men som aftaler mellem de involverede mennesker, og der er en væsentlig forskel i tankegang. Nu kommer ordren ikke fra projektlederen, men aftalen er indgået med de andre håndværkere. Det indebærer fx at man naturligvis rydder op efter sig, så andre håndværkere kan komme til, og det indebærer også at man i langt højere grad er færdig til tiden. Igen så andre kan komme til som aftalt, forklarer HR-konsulent Leif Pugé fra Hoffmann A/S. De seks drejebøger Hos Hoffmann A/S har man sat leanprocessen på skinner i form af et koncept kaldet Her i Hoffmann bestående af 6 elementer. Til hvert element i konceptet hører en drejebog, som udgør projektledernes bibel i relation til at lede byggeprocesserne ved hjælp af lean construction. "Drejebøgerne er en hjælp til projekt- og byggelederne i at lede de processer, som involverer projektets øvrige samarbejdspartnere i planlægningen af byggeriet. Det handler bl.a. om at opstille de tidsmæssige rammer og lade de involverede parter være med til at udfylde dem. Hvis ikke man kan se fordelen i at følge en plan bliver den heller ikke fulgt. Planen bliver ikke projektlederens masterplan, men et resultat af en involverende proces, uddyber Leif Pugé. Respekt, tillid og åbenhed Skal man have succes med lean construction forudsætter det, at man som projekt- eller byggeleder har respekt for og tilegner sig det håndværk det er, at kunne skabe relationer præget af respekt, tillid, åbenhed og forståelse. "Lean som tænkemåde forudsætter at de mennesker, der skal udføre arbejdet, også skal være med til at planlægge det. Og det skal man have respekt for, slutter Leif Pugé. Ét af de helt stærke værktøjer i lean construction handler om at indføre meget kortsigtede planer, som de enkelte faggrupper selv aftaler på typisk ugentlige fællesmøder. Nedbring arbejdsulykkerne med lean construction På de byggepladser, hvor man arbejder efter lean construction, har man opnået bemærkelsesværdige resultater hvad angår reduktion i antal arbejdsulykker. Foto: MT Højgaard De relativt få rigtigt store, og virkeligt mange små og mindre virksomheder, der arbejder med byggeri er blandt årsagerne til at det kan være vanskeligt at fremskaffe pålidelige nøgletal også hvad angår antallet af arbejdsulykker. Med op imod virksomheder beskæftiget inden for byggeriet er antallet med fokus på lean construction stadigvæk begrænset. Og i de helt små virksomheder bestående af en håndværksmester, en lærling og et folkevognsrugbrød er det heller ikke relevant. De store entreprenører som NCC, MT Højgaard samt Enemærke & Petersen har for længst taget lean construction til sig i et eller andet omfang, der meget ofte er bestemt af den aktuelle projektledelse. Arbejdsmiljøet forbedres kraftigt med lean Med stor fokus på selve byggeprojektet er der ikke altid plads til også at fokusere på lean construction selv om det virkeligt godt kan betale sig: Også hvad angår antallet af arbejdsulykker. "Byggeriet er ikke særligt gode til at måle på disse forhold. MT Højgaard har blandt meget andet målt på antallet af arbejdsulykker. Og deres resultater er nok værd at overveje, for byggerier kørt efter lean construction udviser et fald i antallet af arbejdsulykker på hele 35%. Sådan et resultat burde være incitament nok til at indføre lean på byggepladserne, og det er ikke engang et område, der er fokus på i lean construction. Men ved at få styr på sine processer, og få byggefolkene til at kommunikere, forbedres arbejdsmiljøet betydeligt. Selv om det er en bi-effekt, forklarer konsulent Rolf Simonsen fra Teknologisk Institut. SOMMER-HIT! Ny åndbar sikkerhedssko fra LeBOCK.dk Unik åndbarhed Vejl. udsalgspris: 796,- eksl. moms (via forhandler) Se din pris på Stor flexibilitet Kevlar sømværn

11 Annonceindstik lean 11 Ledelseskobling Små og mellemstore virksomheder mere afhængige af rådgivning Hvor de store virksomheder har egne lean ressourcer at trække på, er mindre virksomheder i langt større omfang afhængig af rådgivning.... De mindre virksomheder kan slet ikke forholde sig til disse udtryk. Man skal helst ikke miste hverken medarbejdere eller ledere, der måske i forvejen er utrygge overfor emnet, undervejs i et leanprojekt... Som rådgiver for små og mellemstore virksomheders leanprojekt har man et større ansvar for at projektet lykkes, og virksomheden for udbytte af investeringen. Ofte indebærer lean i dette virksomhedssegment, at der først skal ryddes op for at kunne skabe overblik. Start overskueligt Små og mellemstore virksomheder har sjældent den samme kultur og disciplin, som kendetegner større firmaer. Mødekultur og opfølgning på fastlagte planer er ofte på et niveau, der gør det meget vanskeligt at gennemføre et leanprojekt. "I det hele taget at fastlægge kursen og afdække ressourcerne kan være et stort problem i mindre virksomheder, som ganske ofte slet ikke er klar over, hvilke ressourcer de i virkeligheden råder over. Hverdagen er i forvejen fyldt godt op, og det kan være et seriøst problem. Derfor er det en god idé at opdele leanprojektet i meget små bidder, og fokusere på hver enkelt lille bitte succes. I stedet for at forsøge at køre et stort, forkromet koncept igennem, som virksomheden alligevel ikke har ressourcerne til, fortæller konsulent Carsten Lykke Nielsen, CG Rådgivning A/S. Tal dansk Når Carsten Nielsen starter et leanprojekt op i en mindre virksomhed, begynder han ikke at tale om Six Sigma, Muda, Kaizen eller andre af de værktøjer, leankassen indeholder. Han taler dansk. "De mindre virksomheder kan slet ikke forholde sig til disse udtryk. Man skal helst ikke miste hverken medarbejdere eller ledere, der måske i forvejen er utrygge overfor emnet, undervejs i et leanprojekt, forklarer han. Får samme udbytte Når mindre virksomheder går i gang med et leanprojekt kan de regne med at få samme udbytte som større virksomheder det tager blot længere tid at nå dertil. "Ressourcer og kultur er ofte små og mellemstore virksomheders smertensbarn med hensyn til lean. Der er nogle ting, som skal overvindes før man kommer i gang, og det tager tid, uddyber Carsten Lykke Nielsen. Skab overblik I mange små og mellemstore virksomheder har man en 'barriere' i forhold til at løfte sig op for at danne sig det nødvendige overblik. Det er sjældent noget problem at finde lokale småproblemer, som bør løses, hvorimod et leanprojekts effektivitetsfremmende natur for hele virksomheden kan give problemer. "Som leankonsulent mødes man ofte med en opfattelse af at være rationaliseringsekspert, der skal overflødiggøre en vis del af medarbejderstaben. Men lean må endelig ikke handle om at overflødiggøre medarbejdere - og da slet ikke de medarbejdere, der skal medvirke til at udtænke forbedringer. For lean handler om kultur og om at forandre medarbejderes og lederes måde at tænke på, og at tænke mere kunderettet i hverdagen. Den transformation er det bestemt ikke alle, der har været igennem, fortæller senior manager Ole Grunnet, PricewaterhouseCoopers. Kræver stærk ledelseskobling En stærk kobling mellem virksomhedens ledelse og leanprojektets ledelse er en af forudsætningerne for en succesfuld implementering af lean i små og mellemstore virksomheder. En anden handler om at skabe relationer mellem leankonsulenten og de medarbejdere, der i deres hverdag skal til at handle og agere anderledes. "Konsulentens allervigtigste rolle i et forandringsprojekt som lean er at få en god samarbejdsrelation med driftsledelsen. Med den, der skal styre og lede driften. For lean lægger i høj grad op til at benytte de rette værktøjer til at lede driften, fastslår senior manager Lars Ytting, PricewaterhouseCoopers. Lean er rettidig omhu Resultatet af et leanprojekts succes afhænger til dels af organisationens størrelse, og dermed af graden af organisatorisk kompleksitet. For det største spild ligger som oftest i grænsefladerne mellem de enkelte afdelinger. Mange små og mellemstore virksomheder bærer, selv efter mange års drift, præg af stifterens måde at håndterer tingene, og dennes tankesæt. Og ofte er det stadigvæk ejer/lederen, som står for udviklingen af virksomheden. "Det er leankonsulentens ansvar at der i organisationen indføres en tankegang om at arbejde mere rationelt og undgå spild. Systematisering og standardisering indebærer at man bliver i stand til at planlægge det uplanlagte. For lean er rettidig omhu, slutter Lars Ytting. Jan Stentoft Arlbjørn Merete Nørby (red.) Birgitte Norlyk Karsten Wiborg og Nanna Holm Lean på dansk! Få ny viden om: 240 sider Kr. 350,- (vejl.) hvor Lean kan anvendes resultaterne af dansk Lean-undersøgelse Lean ud fra seks aktuelle danske cases Lean-kommunikation. Læs et prøvekapitel og bestil bogen på HEADHUNTING ER LEAN Vi leverer markedets mest målrettede og effektive search efter nøglepersoner til alle typer virksomheder. Vi er lokalt forankrede, men orienterer os globalt. Det giver os både indsigt og udsyn i forhold til virksomhedens behov. Vi anvender effektive IT-værktøjer og har et fintmasket net af kunder og kandidater. Det gør det muligt for os at finde den rigtige kandidat i løbet af kort tid uanset om kandidaten er aktivt jobsøgende eller ej. Med flere hundrede opgaver gennemført i 2007, finder vi nok også en løsning til din virksomhed.

12 12 lean Annonceindstik Ekspertpanel Er Lean en god fremtidsinvestering? Vi har spurgt tre eksperter om deres syn på fremtidens investering i lean og hørt dem om de største faldgruber inden for lean i deres respektive brancher. Knud Erik Kvist: Chefkonsulent. B.Sc. Lean Six Sigma BB Grontmij Carl Bro Erfaring: 10 års erfaring fra den private sektor som chef for 3 små og mellemstore produktionsvirksomheder og 22 års erfaring i rådgivning i ressourceoptimering af virksomheder og i industrimiljø i Danmark og i udlandet. Kernekompetancer: Ressourceoptimering ved anvendelse af helhedsorienterede løsninger. Investeringer i produktionsteknologi/renere teknologi/klimastrategi. Kvalitets- og miljøledelsessystemer. Lead Assessor, Projektledelse. Er gift siden Har 3 børn, 2 svigerbørn og 2 børnebørn. Har aftjent værnepligt i hæren og været medlem af Det Danske Spejderkorps i 22 år. Har bl.a. her lært værdien af team-baserede løsninger. Fritid: Familie, hus, have, havkajak sejlads, ferie og med motionsløb sammen med vor hund. Er lean en god fremtidsinvestering? Virksomheder og organisationer har interesse i at investere i tilfredse kunder hhv. i god borgerservice. Resultatet er et godt omdømme, god økonomi og god konkurrenceevne. Evnen til dette skal komme indefra via velfungerende arbejdsgange, ledelse og medarbejdere. Det sker at optimere arbejdsgange ved at fjerne aktiviteter, der ikke skaber værdi hverken for kunderne eller i kæden af de interne leverandører og kunder (ledelse, medarbejdere og ejere). Arbejdet med lean kræver tålmodighed hos ledelse og medarbejderne. Resultatet er en kulturforandring. Den sikrer veluddannede og tilfredse medarbejdere, reducerer stress, sygdom og fravær og ikke mindst resultat af de løbende forbedringer. Arbejdet med lean-tankegangen er en god investering i opnåelse af disse resultater. Hvor lean-effekten kan sande til over tid eller ikke vise sig tilstrækkelig i det lange seje træk kan Six Sigma supplere og forny. Six Sigma er en projekt - og dataorienteret ledelsesfilosofi, der også tager udgangspunkt i kundens stemme. Den er effektiv til at skabe fejlfri, robuste eller lettere arbejdsprocesser i den interne værdistrøm. Styrken ved et Six Sigma projekt er, at det altid har en start og en slut. Styrken ved lean er, at det er en rejse, der aldrig ender. En helhedsorienteret tilgang på optimering af arbejdsgange skaber både rationalisering, proceskontrol og hensyntagen til arbejdsmiljøet under et. Dette er aktuelt uanset virksomhedens eller organisationen størrelse. Lean Six Sigma supplerer hinanden som søster og bror. Derfor er lean i samspil med Six Sigma helhedsorienteret og en god fremtidsinvestering. Hvad er de største faldgruber inden for lean i din branche? Arbejdet med disse ledelsesfilosofier kræver tålmodighed og vedholdenhed hos ledelse og medarbejdere. Fejlslagne lean-projekter skyldes ofte ledelsens manglende nærvær eller fokus under hele forandringsprocessen. Manglende forståelse hos ledelsen for at bæredygtige løsninger til bundlinieproblemer skabes gennem et bedre samspil mellem ledelse og medarbejdere der er fælles ejerskab til både problemer og løsninger. Tekniske løsningsmuligheder i den omfangsrige lean-værktøjskasse kommer i anden række. Faseovergangen fra ideer til implementering og resultatmåling er også en vigtig faldgrube. Ledelsens fravær i forbedringsarbejdet samt presset fra de daglige driftsopgaver kan være årsager til at fokus rettes mod de daglige driftsopgaver og forbedringerne udebliver. En yderligere faldgrube er projekthåndteringen. Traditionelt uddannede projektledere ikke er udrustet til at håndtere udviklingsprojekter i en driftsfunktion dvs. hvor deltagerne i forbedringsarbejdet bidrager på tværs af afdelingsskel. En intern ildsjæl som drivkraft eksempelvis sparret med en erfaren ekstern person kan ofte bidrage til at styre udenom de værste faldgruber under forbedringsprocessen hus. Sørg for forankring i organisationen lær selv at se! Senior Manager Capacent Stefan Schaper: Opvokset og uddannet i Sydtyskland. Universitetsstudier i England. Erfaring: Certificeret coach. Rådgiver i lean siden 2000 i EU og DK. Bor i København med kæreste. Fritid: skiløb, squash, rejser, kultur og madlavning. Er lean en fremtidsinvestering? Fremtidsinvestering er en meget god beskrivelse af lean. Det kan tage tid før et lean projekt viser økonomiske resultater, men vil til gengæld bidrage til at sikre virksomhedens fremtid. Lean filosofien resulterer ikke i kun økonomisk overskud. Den største gevinst er løbende forbedringer og det øger medarbejdernes tilfredshed med arbejdspladsen og dermed også deres loyalitet i forhold til organisationen. Resultat er mindre fravær, og at medarbejderne bliver længere i organisationen. Kundetilfredsheden øges også betydeligt, da lean sørger for, at produkter og ydelser løbende tilpasses kundernes behov. Hvad er de største faldgrupper indenfor lean i din branche? Den største faldgruppe ligger hos lederne. Det er ikke nok at det fx kun er direktøren, som interesserer sig for lean. Lean filosofien skal bæres af alle ellers risikerer man, at den ikke forankres i organisationen. Desuden skal lederne være forberedt på at deres rolle og ansvar kan skifte. Den høje grad af medarbejderinvolvering medfører, at lederne i mindre omfang skal være faglige eksperter og i højere grad vise nye veje og sparre med medarbejderne, så de løser deres opgaver bedre. Derfor er det vigtigt også at involvere lederne løbende i processen for at undgå, at de ikke bliver stopklods for forandring. En anden faldgruppe kan være, at målet med et lean projekt bliver at spare penge i stedet for at ændre kulturen. Hermed risikerer man, at man ikke opnår gevinsterne ved en ændring af kulturen. Anne Brændstrup: Afdelingsleder for Strategy & Change i IBMs konsulentdivision siden Erfaring: Har arbejdet med strategisk forankring, organisation, forbedring af processer og IT-understøttelse som konsulent siden Kernekompetencer: Strategiplanlægning, forandringsledelse og coaching. Cand. merc. i international ledelse og markedsføring fra CBS. Fritid: Kæreste, tid med familie og venner hygge og gå ud. Spiller fodbold, floorball og squash. Løb, yoga og fitness. Opera og teater. Rejser til lande som Argentina, Thailand og forskellige steder i Europa. Er lean en fremtidsinvestering? Lean er i dag en del af hverdagen i mange virksomheder og offentlige organisationer. Min erfaring er, at hvis man implementerer og sikrer forankring af lean i sin organisation, kan det vise sig at være en fremtidsinvestering - af de virkelig gode. I modsat fald bliver det let et fremmedgjort koncept, som bevæger sig ude af trit med organisationen. I fremtiden vil lean i stigende grad blive brugt som en forandringsmotor drevet af ledelsesengagement og kommunikation. Det betyder bl.a., at lean vil komme ind på et tidligere tidspunkt, end man typisk ser nu. Lean vil blive brugt proaktivt fx i forbindelse med virksomhedsintegration samt ved forbedring af kunde/leverandørforhold. Endvidere vil lean vil spille en rolle i den tidlige fase af en it-implementering, og lean vil bidrage til at drive implementering og værdirealisering. Endelig vil lean i mange tilfælde blive en vigtig drivkraft bag kulturelle forandringer i organisationerne. Hvad er de største faldgrupper inden for lean i din branche? Hos IBM arbejder vi jo med lean hos kunder inden for mange forskellige brancher. Uanset branche oplever jeg, at den helt store faldgruppe er, når lean reduceres til simpelt besparelsesprojekt, som udelukkende fokuserer på at skære indkøb og udgifter fra. Jeg ser jævnligt eksempler på virksomheder, der kører lean som en anden regnearksøvelse helt koblet fra dagligdagen i organisationen. Det er som regel et udtryk for, at man ikke har forstået rækkevidden i lean og kun går efter den hurtige gevinst. Men på den måde får man aldrig udnyttet det fulde potentiale af lean, og projektet vil typisk gå i stå igen ret hurtigt. Lean handler nemlig ikke bare om at spare og skære væk. Det handler om at gøre ting smartere og blive bedre til at udnytte sine ressourcer. Fx at give medarbejderne mulighed for at udfolde sig innovativt og kreativt. En succesfuld leanimplementering forudsætter visioner og engagement fra ledelsen. Kun på den måde vil hele organisationen forstå meningen og engagere sig.

13 Annonceindstik lean 13 Lean-terræn Lean er populært i Norden Nordiske virksomheder er glade for at arbejde med lean, der mange steder bruges til at optimere lagerbeholdningerne. Det er ikke ualmindeligt, at virksomhedernes lagerbeholdninger følger omsætningskurven med en vis forsinkelse begge veje. Imidlertid viser nye undersøgelser en tendens til at lagerbeholdningerne øges i forhold til tidligere det koster mange penge, men det kan lean heldigvis gøre noget ved. Norden på førstepladsen Richard J. Schonberger fra Schonberger & Associates er forfatteren bag The Leanness Studies en undersøgelse af mere end virksomheder i 31 lande inden for 35 industrisektorer. Heri har forfatteren undersøgt de langsigtede lagertrends, og hvad der måske er en smule overraskende er at landende i Norden klarer sig forbløffende godt. Faktisk kommer Norden ind på en flot førsteplads, med England på andenpladsen, Tyskland/Østrig på tredjepladsen og først nede på fjerdepladsen finder man USA. Hvad der muligvis er allermest overraskende er at Japan leanfilosofiens hjemland befinder sig på undersøgelsens niende- og sidsteplads. Fakta: Placering Land Point Antal virksomheder 1 Danmark 0, Storbritannien 0, Tyskland/Østrig 0, USA 0, Asien/Sydafrika 0, Sydeuropa 0, Benelux/Irland 0, Canada/Mexico/Israel 0, Japan 0, Kilde: The Leanness Studies. Lagerstatus som lean-indikator Ifølge Richard J. Schonberger udgør lageromsætningshastigheden en fremragende indikator for den pågældende virksomheds grad af ressourceeffektivitet, og måling af lagerreduktion kan bruges som en god måleenhed for hvor lean virksomheden er. Når tilsyneladende velfungerende virksomheder pludseligt taber lean-terræn kan det hænge sammen med flere faktorer. Dels er det meget let at forfalde til afslapning, når først det går godt dels mangler mange virksomheder evnen til at følge med de bedste. Her handler det om at etablere en kultur, som bekæmper tendensen til at 'hvile på laurbærrene'. Amplio Management Management Systems for Business Results Amplio Management understøtter projekter inden for: Lean/optimering - Balanced Scorecard/målstyring - Activity-Based Costing -

14 14 lean Annonceindstik Arbejdsgange Succes med sundheds-lean På Sygehus Thy-Mors er man i fuld gang med sin anden leanimplementering nu på medicinsk afdeling. I det umådeligt smukke Thy ligger Sygehus Thy-Mors i Thisted med en dialyseafdeling under medicinsk afdeling i Nykøbing på den om muligt endnu smukkere Limfjordsø Mors og begge sygehuse er en del af sundhedsvæsenet i Region Nordjylland. Det startede i røntgenafdelingen Sygehus Thy-Mors placering på Mors og i Thy betyder desværre også at sygehuset har ekstra svært ved at tiltrække læger og sygeplejersker til dette yderområde hvor smukke de ydre rammer end er. Det gik blandt andet ud over røntgenafdelingen, hvor man med en effektiv leanimplementering konverterede afdelingen fra regionens flaskehals til regionens bedst fungerende sundhedsafdeling med korteste ventetider. På medicinsk afdeling stod det ikke meget bedre til. Mangel på lægesekretærer medførte blandt andet lange ventetider for journalskrivning, epikriser, der ikke blev sendt ud, og lange ventelister til ambulante behandlinger. "Patienterne ventede populært sagt i dynger, så der var vældigt gode grunde til at overveje, hvordan vi kunne komme til at work smarter, not harder. Hvordan vi kunne undgå spild, bruge ressourcerne mest effektivt og lave mere værdiskabelse for patienterne. Vi er begunstiget med en sygehusledelse, der ikke er bange for at gå nye veje, og som derfor understøttede vores leanprojekt på medicinsk afdeling, fortæller oversygeplejerske Mai- Britt Nielsen, Sygehus Thy-Mors, der om personalets forventninger til lean blot tørt konstaterer at det kunne ikke blive værre. Havde ledelsens fulde støtte Sygehusledelsens fulde opbakning til Sygehus Thy-Mors leanprojekter har haft meget stor betydning for projekternes succes. På medicinsk afdeling blev cheflæge Ole Mygind koblet på som sygehusledelsens repræsentant, dels for at give medarbejderne den nødvendige opbakning, dels for at sikre at leanprojektet ikke kom til at modarbejde andre af sygehusets tiltag. Et stadigt større behov for at koordinere indsatsen i forbindelse med hver enkelt patients indlæggelse og behandling fører også til et større forbrug af de personalemæssige ressourcer og det er langt fra optimalt i en situation med personalemangel. "Derfor var vi nødt til at se nærmere på vores arbejdsgange, og ét af værktøjerne til det er lean. For vi havde virkeligt behov for at effektivisere vores arbejdsforløb, på en så hensigtsmæssig måde som muligt for patienterne. Patienterne skal opleve sammenhæng og logik i den måde de behandles, og forløbene skal koordineres optimalt, fastslår cheflæge Ole Mygind, Sygehus Thy-Mors. Store optimeringsmuligheder I forbindelse med leanimplementeringer tales ofte om at omkring 30%-40% af alle ressourcer ender i spild. Det er tal som når man tager alle optimeringsmuligheder i betragtning både Ole Mygind og Mai-Britt Nielsen genkender. "Lean løser ikke vores rekrutteringsproblemer, men lean betyder at vi kan løse flere opgaver bedre med det samme personale. Og hvis lean også kan medvirke til en opblødning af vores mange faggruppers måde at samarbejde er vi nået meget langt, uddyber Ole Mygind. "Den første værdistrøm vi udarbejdede indikerede at der var op imod 40% spild at tage af. Ikke fordi der gik personale rundt uden at lave noget, men på grund af at alt for mange havde fat i hver enkelt patient. Og det er slut nu, tilføjer Mai-Britt Nielsen. Erkend behovet Ved ethvert arbejde med forandringsledelse bør første skridt imod succesen være at erkende behovet for forandring præcist som det var tilfældet på Sygehus Thy-Mors. "På landets sygehuse har personalet mange steder let ved at glemme, at patienten er den eneste, som er til stede under hele behandlingsforløbet alle andre tilbringer blot kortere eller lidt længere tid sammen med patienten. Og i et lean-forløb handler det om at skabe mest mulig værdi for patienterne Sygehus Thy-Mors:... Patienterne ventede populært sagt i dynger, så der var vældigt gode grunde til at overveje, hvordan vi kunne komme til at work smarter, not harder... og minimere spild mest muligt. Overalt på landets sygehuse er der masser af medarbejdere, som er helt vildt overarbejdede, uden produktiviteten af den grund vækker beundring. Mange effektiviseringer og sparerunder når aldrig ned i detaljen, for at sikre at dem der bliver tilbage arbejder på en god og hensigtsmæssig måde. Det kan de komme til med lean, fortæller direktør Inge Holck, Lean Healthcare Europa, der har været konsulent for Sygehus Thy-Mors, og ofte tilkaldes når hospitaler i ind- og udland har problemer med at organisere arbejdet optimalt. Sygehus Thy-Mors varetager hovedparten af behandlinger på basisniveau, som befolkningen i Thy, Mors, Hanherred og dele af Salling har behov for inden for specialerne: Sygdomme i knogler og bevægeapparat (ortopædi) Sygdomme i organer og urinveje (parenchymkirurgi) Kvindesygdomme og fødsler (gynækologi og obstetrik) Intern medicin (medicinsk behandling af sygdomme) Bedøvelse og intensiv pleje (anæstesi) Høreklinik (audiologi) Øjensygdomme (oftalmologi) Kirurgisk og medicinsk ambulant og sammedags behandling International Lean Healthcare Konference, november 2008 i København Konferencen sætter fokus på nyeste internationale viden om lean og Netværksdannelse og udveksling af erfaring Tilmelding og yderligere oplysninger på Lean Healthcare:

15 BEDRE KALKULATION SKABER VÆKST HOS TAGKÆDEN Som nyudlært tagdækker besluttede Marc Rosenberg sig for at starte sit eget firma. Det er nu fire år siden, og det har aldrig gået bedre. En af hemmelighederne bag succesen og den voldsomme ekspansion hedder Sigma Kalkulation. Af Nina Munch-Petersen Jeg har altid vidst, at jeg skulle være selvstændig. Og jeg blev det allerede fire måneder efter at jeg var udlært. Marc Rosenberg, manden bag Tagkæden ApS, er 25 år gammel og kan godt lide udfordringer. Tre år på skole, en masse praktik og gejsten til at skabe noget. Dét er tilsyneladende opskriften på en succeshistorie. Eller i hvert fald noget af den. Hurtigt i gang Tagkæden ApS ligger i et industrikvarter i udkanten af Vejle, og selvom forretningen har gået ganske godt siden starten i 2003, besluttede Marc Rosenberg for et lille års tid siden, at der skulle ske noget. Han havde indset, at præcise og retvisende kalkulationer udgør en stadig større del af grundlaget for, om en virksomheds gode projekter også er gode forretninger. For Marc Rosenberg var det på tide at føje et kalkulationsværktøj til værktøjskassen. Jeg ville gerne have styr på det med kalkulationerne, så jeg gik på Internettet og fandt Sigma. I første omgang valgte jeg at få programmet gratis på prøve i 30 dage, og det kørte bare. Marc Rosenberg, manden bag Tagkæden ApS Som så mange andre unge er Marc Rosenberg vant til at arbejde med computer, men han mener ikke, at hverken alder eller pc-erfaring er afgørende faktorer i den forbindelse. Jeg brugte to timer en aften over pc en med en Sigma-supporter i telefonen. Det der tog længst tid, var at få lagt priser ind, men når først det er gjort, så er det bare at åbne programmet, og to minutter efter er man inde i projektet. Det er simpelthen alle tiders program. godt. Det er fordi, jeg har fået Sigma ind på min computer. Jeg sparer sindssygt meget tid. Det er lige til en 13-skala! Foreløbig har Marc Rosenberg nået at lave beregninger på omkring 40 projekter med Sigma. Folk beder om priser på det ene og det andet nu om dage. Hvis ikke jeg havde haft Sigma, så havde jeg ikke haft tid til noget som helst andet end at lave tilbud til folk. Nu har jeg overskud til meget mere. Kalkulationsprogrammer er værdsatte i byggebranchen, fordi de giver det overblik, der skal til for at lave meget præcise beregninger. Det betyder, at risikoen for budgetoverskridelser bliver mindre og forståelsen af hele projektets økonomiske sammenhæng bliver klarere. Det er netop, hvad Marc Rosenberg oplever, efter at han har fået installeret Sigma på sin computer. Det er meget mere overskueligt nu. Jeg har fået en ro og et overblik, som jeg ikke havde før. En entreprise til en million kroner kan jeg for eksempel beregne på en time nu, hvor jeg før brugte meget mere tid på det. En ikke uvæsentlig sidegevinst er, at chancen for reelt at tjene penge bliver langt større, når beregningerne holder. Øget omsætning, bedre bundlinje For Marc Rosenberg betyder det helt konkret, at Tagkæden har fået en langt større omsætning. Jeg regner med at vi kommer til at omsætte for millioner kroner i år mod 3,4 millioner i 2006, fortæller han. De seneste års stigninger inden for materialeforbrug og lønudvikling gjort det langt sværere at kalkulere korrekt. Derfor er det vigtigt, at en virksomhed har den nyeste viden og de bedste værktøjer til at kunne kalkulere så præcist som muligt. Det har alt sammen betydning for, om der er sorte eller røde tal på bundlinjen, når året er omme. Med Sigma i baghånden kan Marc Rosenberg favorisere gode kunder med gode tilbud og stadig vide hvor prisen er. Indeksreguleringen sørger for, at tilbudene passer. Jeg rammer prisen hver gang og derfor er min indtjening blevet væsentligt bedre. Og det er klart, at når jeg tjener så mange flere penge, så tjener jeg også mere på bunden. Det er bare mere effektivt med Sigma. Tagkæden kører kun med faste kunder, så for Marc Rosenberg gælder det om hele tiden at sørge for, at de får en god, lav pris. Så bliver de både gladere og mere konkurrencedygtige, og så kører hjulene rundt, forklarer Marc Rosenberg. Selvfølgelig er det en udgift til at starte med, når man investerer i et program som Sigma, men det tjener sig hurtigt ind. Tid er jo penge, og du får simpelthen nogle bedre byggesager ud af det. Mere tid tilovers, mindre bekymring Siden er det gået stærkt for Tagkæden og Marc Rosenberg. Fra at have tre-fire mand fastansat, har Tagkæden i dag ti ansatte. Vi er ekspanderet over 150 procent inden for det sidste år. Og det er ikke bare fordi byggeriet går Sigma forhandles af CodeGroup A/S. Yderligere information på Her er det muligt at få en online demonstration af Sigma eller kontakte en sælger, der kan fortælle mere om løsningen og hvad den kan betyde for netop Deres virksomhed.

16 16 lean Annonceindstik Troværdighed Synliggør resultaterne Lean skal kobles til virksomhedens overordnede nøgletal, hvis hele organisationen skal have optimalt udbytte. Gode kommunale erfaringer med lean I dag har langt de fleste kommuner stiftet bekendtskab med lean i et eller andet omfang. Ethverts leanprojekts langsigtede troværdighed hænger nøje sammen med at resultaterne ikke alene er hjemmehørende i en enkelt afdeling, eller et enkelt funktionsområde. Resultaterne skal løftes op, og vurderes i det samlede virksomhedsperspektiv. Lean skal op i øjenhøjde Ofte vil resultaterne af et leanprojekt forblive noteret på gule post-it-blokke og oversigttavler i virksomhedens eventuelle produktionsafdeling, men hvis hele organisationen skal have glæde af leaninvesteringen skal resultaterne være synlige for hele organisatio- betydning på kort sigt, men også på lang sigt bevarer troværdigheden hvis virksomheden skal have det optimale ud af investeringen og anstrengelserne. Derfor skal man være opmærksom på at vælge de rigtige elementer ud fra den kæmpestore værktøjskasse som lean repræsenterer. Vælg værktøjerne med omhu "Vi oplever desværre at mange rådgivere har en meget fasttømret og prædefineret opfattelse af hvad lean er, og hvilke værktøjer der virker. Virksomheden skal være opmærksom på hvilke udfordringer den aktuelt står over for, inden I stort set samtlige danske kommuner enten har man, eller er aktuelt i gang med lean i større eller mindre grad, og langt de fleste steder er erfaringerne gode. Fra byggestyring til syge/dagpenge I kommunerne finder lean bred anvendelse fra byggesagsbehandling over pladsanvisning til vuggestuer og børnehaver til sagsbehandling inden for syge/dagpengeområdet. "Efter pilotforsøg har en del kommuner fundet lean tilstrækkeligt interessant til at gå videre med.... Efter pilotforsøg har en del kommuner fundet lean tilstrækkeligt interessant til at gå videre med... Typisk arbejder med i kommunerne med lean på udvalgte områder, og enkelte kommuner har endog valgt at implementere lean over det meste af kommunen, og anvender det relativt strategisk, fortæller chefkonsulent Søren Sønderby, Kommunes Landsforenings Konsulentvirksomhed. Kommunal lean på tre ben Når kommunerne går i gang med leanprojekter bør de ifølge Søren Sønderby tilstræbe at opnå resultater inden for tre områder. Dels skal man opnå en højere effektivitet, dels skal det tilstræbes at opnå en større kundeværdi herunder en højere kvalitet og mere service til de kommunale brugere og dels en større grad af medarbejdertrivsel. "For at vurdere om lean er en succes eller ej, skal man måle på disse tre punkter, og hvad lean giver. I vores pilotforsøg har vi blandt andet målt på medarbejdernes opfattelse af arbejdet med lean. Man ser det som en stor investering, der giver medarbejderne mere luft ved at fjerne overflødige og unyttige rutiner, og sammensætte arbejdsprocesserne mere optimalt. Med lean får man desuden et langt bedre overblik, og man øger sin egen indflydelse på arbejdet, slutter Søren Sønderby. Fakta: Kommunernes Landsforening har samlet erfaringerne fra fire pilotforsøg i håndbogen Lean i kommunerne effektivisering i fællesskab, udgivet af Væksthus for Ledelse. Håndbogen er meget anbefalelsesværdig, og den kan rekvireres gratis via www. lederweb.dk, hvor den også kan downloades i PDF-format fra nen vel at mærke på en måde, der skaber sammenhæng til de overordnede nøgletal og virksomhedens vision. "Leanresultaterne kan kobles til mange forskellige nøgletal. Eksempelvis fra varelagerets størrelse eller en reduceret gennemløbstid, som kan kobles til virksomhedens omsætning, og en forventning om hvordan leanaktiviteterne påvirker denne, forklarer divisionsdirektør Bjørn Strømboe Petersen hos SAS Institute. Det er vigtigt at leanprojekterne ikke blot får man kaster sig ud i et leanprojekt og vælger værktøjer, uddyber Bjørn Strømboe Petersen. Lean som forandringsagent Hvor mange virksomheder tidligere gennemførte BPR-projekter (Business Process Reengineering) hedder den store forandringsagent i dag lean. "Arbejdet med lean kræver at man tænker nyt og anderledes, for med lean følger en kulturforandring i hele virksomheden, slutter Bjørn Strømboe Petersen. DET KAN ALTID GØRES BEDRE! EFFEKTIV PRODUKTION - fra analyse til færdig løsning. AN GROUP er uafhængige specialister i automations- og IT løsninger for producerende virksomheder. when optimizing is a must AN GROUP A/S Lynge Århus Kalundborg

17 lean 17 Annonceindstik RFID RFID fremtidens styringsteknologi Ifølge EU-kommissionen vil RFID kunne skabe øget vækst og produktivitet uden sidestykke. DIEU har skiftet navn til Mannaz DIEU blev i 1975 etableret som Danske Ingeniørers Efteruddannelse, og den 27. februar 2008 skiftede virksomheden navn til Mannaz. Mannaz er det urnordiske ord for menneske. Det er også navnet på den rune, som symboliserer mennesket.... RFID finder anvendelse i mange applikationer, men det er især inden for Supply Chain ManageNår resultaterne ment, at teknolo gien udebliver forventeligt har sit "Der er i dag ikke én dansk virkstørste potentiale... somhed, der har indført lean på et niveau, der kommer tæt på det, vi ser hos Toyota og nogle af de få gode amerikanske virksomheder, siger Finn Jørgensen, der er redaktør af Forlaget Børsens leanhåndbog, som udkom sidste forår. Den alvorligste årsag til kikset lean er ifølge Finn Jørgensen lunkne topledere, der ikke helhjertet går ind for metoden, og som forsømmer at bygge lean op som en kultur, der gennemtrænger hele virksomheden. Når du om formodentligt ikke ret lang tid kan køre din fuldtlastede indkøbsvogn direkte igennem en ubemandet kassesluse, og modtage en automatisk udskrevet kvittering for alle dine varer, er det fordi hver enkelt vare er mærket med en RFID-tag, som aflæses trådløst. Stort potentiale i industrien Det er ikke kun i dagligvarebranchen man vil kunne høste store fordele af Radio Frequency IDentification, som er den fulde betegnelse bag RFID-forkortelsen. I dag er industrien langsomt ved at vende sig til meget små batchstørrelser, og i morgen er batchstørrelsen måske nede på ét eksemplar. Alt sammen for at følge med et stadigt stigende pres fra forbrugerne om at producere visse varer efter individuelle ønsker. Også her kommer RFID-teknologien ind i billedet, og allerede i dag findes der produktionslinjer, hvor hvert enkelt produkt under produktionen er mærket med en RFID-tag, der bestemmer hvad der skal ske med det pågældende produkt ved hver processtation. RFID finder anvendelse i mange applikationer, men det er især inden for Supply Chain Management, at teknologien forventeligt har sit største potentiale. Den helt store udbredelse kræver imidlertid standardisering på området og at de små og ofte selvklæbende (eller indstøbte) radiobrikker, som hver enkelt vare skal mærkes med, kommer ned i pris. For at blive relevant for detailhandlen skal prisen ned under 5 øre per styk, og med en aktuel pris i omegnen af en krones penge er der (endnu) langt dertil. Teknologien bag En RFID-tag består af et elektro- Gennemførelsen af effektive LEAN projekter, kræver HR ressourcer og team udvikling Intergrationen af LEAN stiller store krav til medarbejdere og teams. En kompetent håndtering af de menneskelige aspekter, er meget væsentlig, hvis en effektiv udrulning af LEAN skal opnås. InSource kan sikre, at den bløde del af LEAN projektet er på plads, og kan i det hele taget fungere som virksomhedernes HR support funktion. Dette kan iværksættes via et attraktivt HR Partnerskab, der tilpasses fleksibelt til behovet i virksomheden. InSource kan tilføre de nødvendige kompetencer, der sikrer gennemførelsen af f.eks. dit LEAN projekt, teamudvikling, virksomhedens HR strategi, rekruttering og andre typer af HR opgaver. Sådan kan vi understøtte succesen i din virksomhed. Du kan læse mere om fordelene ved et HR Partnerskab på nisk kredsløb, der opbevarer data og en antenne, hvormed informationen kan videresendes trådløst vha. radiosignaler. Når en RFIDlæser udsender radiobølger svarer alle RFID-tags inden for rækkevidde, og flere tusinde RFID-tags kan aflæses hvert sekund. Den inaktive RFID-tag henter strøm fra selve RFID-læserens radiobølger, og udsender derfor intet, når den er udenfor rækkevidden, der typisk tælles i få meter, om end der findes RFID-systemer med rækkevidde på op imod 100 meter. HR InSource HR Partner InS team InS partnere InSource støtter dig med viden og kompetence på alle niveauer. Du får en fast HR Partner, der trækker på hele vores team - og på specialkompetencer fra vores partner-netværk. Sådan løser vi din opgave optimalt. Mennesker, vækst og værdi Fire meget gode projekter konkurrerede i finalen om årets arbejdsmiljøpris, også kaldet HMS-pris i Veidekke. Juryen havde en vanskelig opgave, men valget faldt på Hoffmanns byggeprojekt CVU - Øresund. "Her har man ved nytænkning og systematisk samarbejde med alle involverede aktører, opnået særdeles gode resultater inden for helse, miljø, sikkerhed, trivsel og økonomi, sagde koncernchef Terje R. Venold ved prisuddelingen i Oslo. En komplet palette af kompetencer Udbuddet af ydelser og kompetencer hos InSource, dækker bredt din virksomheds HR opgaver. Rekruttering Struktur Udvikling Rekruttering Strategi Struktur Udvikling Strategi Kunde Hoffmann vandt Veidekkes skandinaviske HMS-pris Vi indgår som kompetent partner i udviklingen af din HR strategi og de indsatser, der skal til for at realisere denne. Virksomhedsanalyser Værdi og strategiprocesser Strategisk sparring HR strategi og implementering Vi tilbyder skræddersyede forløb for din virksomhed, som har fokus på, at det lærte bliver brugt i hverdagen. Lederudvikling Teamudvikling Personlig udvikling, mentoring og coaching Udvikling af kunderelationer Vi hjælper med at skabe og vedligeholde HR strukturen til sikring af et solidt fundament. Systemer og programmer Målinger Beskrivelser og dokumentation HR InSourcing Vi tilbyder en effektiv og resultatorienteret indsats for at finde den rette person til jobbet. Search - Headhunting og netværk Selection - Tiltrækning og udvælgelse Inplacement - Værdifulde kandidater Screening - Vurdering Århus Kolding Aalborg

18 18 lean Annonceindstik Udfordringer Leanbyggeri med udfordringer Post Danmark har arbejdet med lean gennem næsten 10 år. Det har blandt andet medført opførelse af et nyt pakkecenter, designet efter lean-principper.... Vi måler løbende antallet af håndterede pakker, og medarbejderne kan konstant følge udviklingen. Et grønt tal indikerer at der køres over normen, og et rødt tal indikerer det modsatte i forhold til produktionsplanen... Havde det ikke været for en gennemført leanstrategi var Taulov pakkecenter i 2004 blevet opført på traditionel vis, og ville dermed have bidraget til et endnu større tidsforbrug og dermed flere medarbejdere hos Post Danmark. Men det skete ikke uden store udfordringer. Lean bestemmende for bygningens design Når Post Danmark i dag sammenligner Brøndby pakkecenter, der i sin tid blev opført helt traditionelt, er Taulov pakkecenter bygget efter et helt andet layout, der giver pakkecentrets medarbejdere store fordele, og bevirker at medarbejderne i Taulov arbejder langt mere effektivt. "Hvad det ville sige at bygge til lean, og hvad det helt præcist indebar, var vi naturligvis ikke helt klar over fra starten. Kunne vi ved hjælp af bygningens design være med til at sikre overblikket over samtlige processer, og kunne vi styre logistikken, så vi fik tingene ind de rigtige steder, og dermed nedbragte håndteringen. Først og fremmest handlede det om at minimere den interne transport, der er en af spildfaktorerne i lean. Alle disse overvejelser brugte vi en del ressourcer på at afdække, fortæller logistikchef Karsten F. Hansen, Post Danmark. Projekt Ny Centerstruktur Forud for opførelse af Taulov pakkecenter gennemførte Post Danmark projekt 'Ny Centerstruktur', der i hovedtræk indebar en nytænkning af den måde pakker bevæger sig igennem systemet. I samme forbindelse blev de fem tidligere pakke-/produktionscentre i Vestdanmark (vest for Storebælt) til ét (i Taulov). Samtidig blev hele måden at sortere pakker på ændret. Blandt andet blev kunderne bedt om at opdele pakkeforsendelser i to retninger til henholdsvis Øst- og Vestdanmark ved indlevering af store pakkemængder. "Tidligere fik vi alle pakker ind til ét pakkecenter, som opdelte pakkerne til de fem danske regioner, hvorefter der fandt en yderligere sortering til de enkelte postnumre, og de enkelte posthuse sted i hvert regionalt pakkecenter. I dag håndterer pakkecentret i Taulov alle pakker, der skal ud vest for Storebælt, og Brøndby pakkecenter alle pakker øst for Storebælt. For kunderne har det ikke betydet ret meget, for mange sendte i forvejen mange paller hver dag, hvorfor en ekstra opdeling ikke medfører noget særligt ekstraarbejde. Men for os har det haft stor betydning. Først og fremmest skal vi kun røre hver pakke én gang, hvad der gør det væsentligt billigere. Samtidigt betød det nye pakkecenter at vi kunne designe vores processer helt fra grunden, og bygge en bygning, der understøttede processerne, fortæller driftssupportchef Mikkel H. Hansen, Post Danmark. Effektiv produktionsstyring I Post Danmarks pakkecenter i Taulov er der taget en række teknologiske løsninger i anvendelse, der indebærer at man konstant kan følge produktionen. Visuelle redskaber som skærme er taget i brug i den visuelle fabrik der er etableret i Taulov. Det er med til at skabe et formidabelt overblik over de mange data, der løbende opsamles man skal ikke længere bruge tid på at lede efter de ønskede produktionsdata. "Vi måler løbende antallet af håndterede pakker, og medarbejderne kan konstant følge udviklingen. Et grønt tal indikerer at der køres over normen, og et rødt tal indikerer det modsatte i forhold til produktionsplanen. Vi styrer produktionen efter hvad der produceres hver halve time, og kan konstant følge med i om vi er foran eller bagefter produktionsplanen. Er tallene røde er vi bagefter, og det kan der være mange årsager til: stop eller sygemeldinger. Når farven ændres fra grøn til rød eller omvendt følges det altid af en kommentar over højttaleranlægget, så alle medarbejdere kender årsagen, uddyber Mikkel H. Hansen. Stor medarbejdertilfredshed Den måde at visualisere produktionen og hastigheden i forhold til planen indebærer at hver enkelt medarbejder hele tiden er fuldstændigt orienteret om hvordan det går. Det betyder også at de medarbejdere, der har mulighed for at arbejde over i forbindelse med andres sygefravær, på et tidligt tidspunkt kan forholde sig til den mulighed. Og det er medvirkende til at øge medarbejdertilfredsheden. "Vi involverer så mange medarbejdere direkte i lean-arbejdet som muligt. Vi har arbejdet meget med at fjerne spild, og når vi kan spare blot én håndtering har vi forbedret vores kapacitet, vi har forbedret kvaliteten, og vi har forbedret gennemløbstiden. Vores medarbejdere kommer med mange observationer og ideer til løbende forbedringer, og vi kan meget hurtigt teste gode ideer i praksis i produktionen inden vi beslutter os for eventuelt at implementere dem i fuld skala. Det allervigtigste er at involvere de medarbejdere som står med processen til hverdag, fastslår konsulent Tom Hartwig, Post Danmark.

19 Er dine medarbejdere... Guldfisk eller Sardiner? Guldfisk tager ansvar og initiativ. De har et positivt livssyn og er glad for at gå på arbejde. De kommer med gode forslag, bygger katedraler og kan se sig selv i det store billede. De er forandringsparate, nysgerrige og svømmer gerne selvstændigt rundt i bassinet. Guldfisk har STOR værdi for virksomheden og er et aktiv i virksomhedens udvikling. Sardiner synes, det er de andres skyld. De har korslagte arme og er meget reaktive. De har et negativt livssyn, arbejde er surt og skal overstås. De kommer sjældent med ideer, lægger mursten ovenpå hinanden og kender ikke retningen. De er bange for forandring og bliver helst i dåsen man ved, hvad man har. Sardiner har LILLE værdi for virksomheden og er ofte en forhindring for virksomhedens udvikling. Man bliver heldigvis ikke født som sardin med den rette støtte og udvikling kan alle blive guldfisk Lean metoderne er gode, rigtig gode - når værktøjerne forankres ordentligt i organisationen og hos den enkelte medarbejder, bliver resultaterne markant bedre og langtidsholdbare. Lean er også en tankemåde - når kultur og mennesker spiller med i forandringsarbejdet, opnås resultatforbedringer langt hurtigere og mere gennemgribende. 2M ser samspillet mellem Metoder og Mennesker som en afgørende succesfaktor. Vores program fokuserer derfor både på metoder, værktøjer, på lysten til læring og på, at alle arbejder mod samme mål samt bidrager aktivt til udvikling og forbedring af resultatet. Blev du nysgerrig? Ring eller skriv til os for et uforpligtende møde, hvor din virksomheds udfordringer sættes i centrum. 2Management er en konsulentvirksomhed som hjælper organisationer til højere effektivitet og dermed bedre resultater. Vi kombinerer metoder og mennesker så forandringerne fastholdes. Vi har alle stor ledelseserfaring og har arbejdet med Lean i mange år. Vi har en pragmatisk, målrettet og kundefokuseret tilgang til opgaverne,.

20 Vågn op til nye karrieremuligheder Trænger du til karrieremæssig luftforandring? Og har du ambitioner i lederog specialistklassen, så har Lisberg Executive Search det netværk og den ekspertise, der skal til for at bringe dig ind i en ny og udfordrende karriere. I en af de mest attraktive og succesfulde virksomheder i Danmark eller udlandet. Lisberg Executive Search har mange års erfaring på det danske og udenlandske rekrutteringsmarked og formidler dagligt attraktive jobs til velkvalificerede kandidater professionelt, hurtigt, effektivt og med stor træfsikkerhed. Som kandidat giver det dig tryghed og forøger dine chancer væsentligt, når du begiver dig mod nye mål. Registrer din kompetenceprofil i Lisbergs lukkede emnebank. I fællesskab med dig kan vi da identificere og matche dine ønsker for fremtiden. Er du klar til nye karrieremuligheder, glæder vi os til at møde dig! Telefon: lisberg.com

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER Dansk Industri, Produktivitet April 2013 DI s produktivitetsundersøgelse Undersøgelsen er foretaget som elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Bestyrelseskandidatur

Bestyrelseskandidatur KONTAKT Ditte Keinicke Stabelhøjen 4 8400 Ebeltoft e-mail: dk@keinicke.com mobil: 2426 2079 BESTYRELSESPROFIL Jeg ønsker at skabe værdi i bestyrelsen gennem engagement og aktivt brug af mine kernekompetencer.

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 1 Personlig inspiration til dig I denne lille Tema Folder tager vi et enkelt element af Resultatsikringsledelsen ud af helheden. Vi sætter vores tanker i perspektiv

Læs mere

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION >

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION > INVITATION > The Gold Mine Lean i service og produktion DI s Produktivitetskonference 2009 Tirsdag den 31. marts onsdag den 1. april 2009 Munkebjerg Hotel, Vejle The Gold Mine Lean i service og produktion

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Lean og arbejdsmiljø Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef Dorthe Petersen Mail: dp@sky-light.dk / dope12@esenet.dk Virksomheder, der igangsætter en Lean-kur

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Undersøgelse af Lean i danske kommuner 2006

Undersøgelse af Lean i danske kommuner 2006 Undersøgelse af Lean i danske kommuner 2006 Thomas Bøhm Christiansen, Implement A/S Michael Møller, Perspektivgruppen Søren Sønderby, KL s konsulentvirksomhed Sammendrag Kommunerne ser ud til at tage Lean

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mastercase 2011. Driftsledelse med tryk på LEDELSE. Driftsledelse og effektivisering. Kunde: Ankestyrelsen

Mastercase 2011. Driftsledelse med tryk på LEDELSE. Driftsledelse og effektivisering. Kunde: Ankestyrelsen Mastercase 2011 Driftsledelse med tryk på LEDELSE Kunde: Ankestyrelsen Vi har et godt indtryk af Valcon, og vi har allerede anbefalet dem til en anden afdeling herinde, som nu selv er gået i gang med et

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse Produktivitet giver frihed

DI s produktivitetsundersøgelse Produktivitet giver frihed DI s produktivitetsundersøgelse 2010 Produktivitet giver frihed DI, Produktivitet April 2010 DI s undersøgelse 281 virksomheder blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Den menneskelige faktor

Den menneskelige faktor Den menneskelige faktor - produktivitet, selvværd og bundlinie med metoden The Human Element 1 9. - 2 0. j u n i 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Bliv introduceret til The

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere