Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland"

Transkript

1 Erfaringsopsamling EU Socialfondsprojekt Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Uddannelses- og socialforvaltningen (USF), Sønderjylland Amt Projektansvarlig: Christian L. Hansen, USF Projektleder: Claus Schmidt, USF Side 1/71

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektets baggrund og sammenhæng med andre initiativer Forord Samlet projektøkonomi Oprindeligt budget Samlet resultat for projektøkonomi pr. 31. december Medfinansierende parter på delprojekter Samlet konklusion Perspektivering Gennemgang af 7 delprojekter Delprojekt 1: Samarbejdsmodeller / Fleksibel videreuddannelse Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere information Delprojekt 2: Afklaring af kompetencer Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere oplysninger Delprojekt 3: Projektdatabase Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere information Delprojekt 4: Temamøder og netværk Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere information Delprojekt 5: Brobygning til videregående uddannelser Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere information Delprojekt 6: Eksponering af succeshistorier Baggrund Formål INDHOLD...39 Side 2/71

3 5.6.4 RESULTATER Implementering og yderligere information Delprojekt 7: Jobportal Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere information Andre aktiviteter Kompetencemessen 10. november Formidling af erfaringer og resultater fra projektet Journaloversigt...50 Bilag 1 Interview af arbejds- og styregruppedeltagere fra delprojekt 1, Fleksibel videreuddannelse...51 Bilag 2 Interview fra delprojekt 2, Afklaring af kompetencer virksomheder...62 Bilag 3 Interview af arbejds- og styregruppe fra delprojekt 2, Afklaring af kompetencer...64 Side 3/71

4 1. Projektets baggrund og sammenhæng med andre initiativer Alle partier i det nyvalgte Sønderjyllands Amtsråd gav den 3. december 2001 hinanden håndslag på, at prioritere uddannelsespolitiske initiativer højt for at sætte ind over for de problemområder, der blev påpeget i Sønderjyllands kompetenceregnskab Kompetenceregnskabet fra 2001 viste, at landsdelen havde et betydeligt behov for efterog videreuddannelse af arbejdsstyrken på alle niveauer. Kompetenceregnskabet fra 2001 viste også, at Sønderjylland allerede klarer sig godt på de grundlæggende og faglige niveauer. Der er mange gode erfaringer med efter- og videreuddannelse, som skal fastholdes og udbygges. De skal udvides til også at omfatte de videregående uddannelser på Erhvervsakademierne, på CVU erne og på universiteterne. Kompetenceregnskabet blev udarbejdet af Ugebrevet Mandag Morgen med reference til et kompetenceråd, der ved offentliggørelsen af regnskabet i november 2001 havde følgende sammensætning: Axel Carlsen, direktør, ECCO Sko A/S, formand Margit Weise, direktør, Aabenraa Sygehus Henrik Raunkjær, direktør, FOCON Ilse Friis, rektor, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig Henrik Dahl, direktør, Advice Analyse A/S Ulla Adolf, direktør, BST Varde Bent Thestrup, direktør, Call Center Europe A/S Bo Lybæk, adm. direktør, Hydro Aluminium A/S Tønder John Christensen, direktør, EHJ-Transport og Logistik Finn Buus Nielsen, adm. direktør, Mærsk Container Industri A/S I forlængelse af Kompetenceregnskabet søgte og fik amtets uddannelses- og socialforvaltning (USF) i løbet af 2002, midler til et 3-årigt EU Socialfondsprojekt med navnet: Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland. Det samlede projekt bestod af 7 delprojekter: 1. Samarbejdsmodeller/Fleksibel videreuddannelse 2. Afdække kompetencebehov/model for afklaring af kompetencer 3. Projektdatabase 4. Gå-hjem møder og netværk 5. Brobygning 6. Eksponering af succeshistorier/markedsføring 7. Jobportal Side 4/71

5 Formålet var bl.a. at skabe en hidtil ukendt høj grad af samarbejde mellem virksomheder det være sig offentlige såvel som private og uddannelsesinstitutioner. Tilsammen skal disse skabe nye muligheder for uddannelser som det centrale, men selve samarbejdet skal også give en positiv effekt i sig selv. De 7 delprojekter skulle sikre at der i projektet kunne favnes vidt og derved opnås en samlet effekt på de sønderjyske kompetencer. EU Socialfond bevilger penge i efteråret 2002 til brug i Midler til 2004 og 2005 reserveres og frigives hvis projektet kan præcisere indhold og aktiviteter i løbet af Sønderjyllands Amt ansætter herefter en projektleder på fuld tid, der tiltræder 1. marts Kompetenceregnskabet bidrog til ændringer af strukturen omkring arbejdet med den regionale erhvervs- og uddannelsespolitik i Sønderjylland. Det skete med beslutning om at oprette UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) på amtsrådsmødet den 3. marts 2003 og med beslutningen om en ny struktur for uddannelseskommissionen og dens undergrupper på amtsrådsmødet den 7. april Som følge heraf blev Kompetencerådet nedlagt den 10. juni Projektet Styrkelse af kompetenceudvikling i Sønderjylland blev fra sommeren 2003 til efteråret 2005 gennemført med reference til uddannelseskommissionen, der bestod af amtets undervisnings- og kulturudvalg samt repræsentanter fra kommuneforeningen og RAR samt uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Sønderjylland. I projektet blev der til stadighed søgt størst muligt samarbejde med de aktiviteter, der blev iværksat i regi af URS. URS fortsætter i 2006 og 2007 bl.a. med visions- og kompetenceklyngeprojektet, der har sekretariat på Sønderjyllands Erhvervscenter i Aabenraa. Side 5/71

6 2. Forord Et udviklingsprojekt er pr. definition en dynamisk og uforudsigelig proces. Det uforudsigelige er udviklingsprojekternes velsignelse og forbandelse. Velsignelse fordi det kan være en fantastisk og lærerig oplevelse for de involverede parter, forbandelse fordi alt det der stod beskrevet i projektansøgningen, ikke længere holder stik 1 Projekt Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland har i ordets bedste forstand været et udviklingsprojekt. Delprojekt 1 Fleksibel videreuddannelse og delprojekt 5 Brobygning var som de eneste 2 af de 7 delprojekter beskrevet med et detaljeret indhold fra projektstart i efteråret De andre 5 delprojekter har først fået reelt indhold undervejs i samspil med mulige projektpartnere og interessenter i Sønderjylland 2. Fra starten af var projektet tænkt finansieret med 50 % fra EU Socialfond og 50 % fordelt på hhv. medfinansiering fra Sønderjyllands Amt (50 %), Det regionale netværk Syd (45 %) samt andre midler (5 %), der skulle søges ved det regionale arbejdsmarkedsråd samt hos amtets økonomiudvalg. Det samlede budget var på 5,2 mio. kr. fordelt på 3 år. Ret hurtigt efter projektstart i foråret 2003, står det klart, at et projekt med 7 delprojekter ikke kan styres af 2 forskellige interessenter; Sønderjyllands Amt og Det Regionale Netværk Syd. Udover at det ville være vanskeligt at administrere 2 medfinansierende parter i alle delprojekter, både ressource og projektledelsesmæssigt, viser det sig samtidig svært for Det regionale netværk Syd at levere de tilstrækkelige timer ind i projektet. I august 2003 neddrosles Det regionale Netværk Syds rolle til kun at være leverandør på temamøder og nyhedsbreve. Dermed fik de en langt mindre økonomisk rolle i projektet og skulle samtidig være hovedkontakten til virksomhederne i Sønderjylland. Projektet er herefter økonomisk og administrativt hovedsageligt et rent Sønderjyllands Amt s projekt. At projektet har udviklet sig undervejs afspejles i de 3 årlige statusrapporter til EU's Socialfond. Både i december 2003 og december 2004 ansøges EU om at godkende væsentlige ændringer i det samlede budget og indholdet af enkelte delprojekter. 1 2 citat fra side 122, Håndbog i EU projekter, Akademisk Forlag, 2003 virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervscentre og Sønderjyllands Amt Side 6/71

7 3. Samlet projektøkonomi Projektets samlede økonomi er opgjort pr. 31. december 2005 og statusrapport indsendt til EU Socialfond medio januar Enkelte udgifter (se estimat herunder i tabel 3.2) betales først i januar 2006 og rapporteres til EU Socialfond med en statusrapport pr. 30. april Oprindeligt budget Tal fra den reviderede ansøgning til EU Socialfond, november 2003 Finansiering I alt (2002) (2006) Amt (41.000) ( ) Kommune (navn) Privat Anden EU-støtte Socialfondsstøtte (40.000) ( ) Indtægter Finansiering i alt ( ) ( ) Samlet resultat for projektøkonomi pr. 31. december (estimat 2006) I alt EU Socialfond Medfinansiering (Sønderjyllands Amt mfl.) I alt Side 7/71

8 3.3 Medfinansierende parter på delprojekter Hovedparten af medfinansieringen er kommet fra Sønderjyllands Amt. I enkelte delprojekter har der været medfinansiering fra de uddannelsesinstitutioner som deltog i udviklingsarbejdet, se herunder. Delprojekt Medfinansiering fra 1. Fleksibel videreuddannelse EUC Syd Syddansk Universitet Sønderjyllands Amt 2. Afklaring af kompetencer EUC Syd Syddansk Universitet CVU Sønderjylland Sønderjyllands Amt 3. Projektdatabase Sønderjyllands Amt 4. Gå hjem møder og netværk Sønderjyllands Amt 5. Brobygning* Sønderjyllands Amt 6. Eksponering af Sønderjyllands Amt succeshistorier/markedsføring** 7. Jobportal Sønderjyllands Amt * Blev gennemført af Vejledningscenteret i Rødekro, hvor amtets bidrag var kørepenge til elever. ** De 23 sønderjyske kommuner deltog i betalingen af andre dele af den fælles markedsføring, herunder Side 8/71

9 4. Samlet konklusion En egentlig påvisning af en samlet effekt på de sønderjyske kompetencer vil f.eks. kunne måles ved at gennemføre et nyt Kompetenceregnskab som det, der blev gennemført i Det vil dog være svært i den målestok at skelne effekterne fra dette projekt og de masser af andre initiativer igangsat før, under og efter dette projekt af andre sønderjyske uddannelsesinstitutioner og aktører (erhvervscentre, virksomheder, fagforeninger, organisationer mm.) Hvert enkelt projekt kan måles direkte på de aktiviteter, der er sat i gang og den påvirkning og læring det har givet i deltagende uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Specielt bilag 2 og 3 giver et indtryk af hvordan delprojekt 1 og 2 har påvirket uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det er projektlederens vurdering at det samlede projekt har gjort en forskel ved at - igangsætte nye og relevante aktiviteter i overensstemmelse med hvert enkelt delprojekts formål - at sammentænke ressourcer fra de enkelte delprojekter - at bringe 3 sønderjyske uddannelsesinstitutioner sammen i projekter - at søge og styrke samarbejdet mellem andre aktører på markedet for kompetenceudvikling i Sønderjylland (erhvervscentre, virksomheder, fagforeninger, organisationer mm) - kunne tilpasse sig omgivelserne mht. projektindhold i forhold til eksisterende projekter og derved arbejde i samme retning. 4.1 Perspektivering I Sønderjylland kan man ikke som de største byer få adgang til alle typer videregående uddannelse inden for egen bygrænse. Sønderjyderne må bevæge sig. Uddannelsesinstitutionerne må bevæge sig. Virksomhederne må bevæge sig. Ikke ved at ændre bopæl eller ved at flytte uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men ved fleksibel tilrettelæggelse af konkrete efter- og videreuddannelsesforløb og ved anvendelse af IT mv. Det er til gavn for alle parter. Med udgangen af 2006 nedlægges Sønderjyllands Amt. Den uddannelsespolitiske indsats stopper ikke af den grund. Under UdviklingsRåd Sønderjylland, URS, er der etableret en arbejdsgruppe, som bl.a. skal tage sig af samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Gruppen vil fra 2006 blive betjent af Udviklingsrådets sekretariat, der har til huse hos Sønderjyllands Erhvervscenter. Amtet afløses af Region Syddanmark, der bl.a. får en række erhvervs- og uddannelses politiske opgaver. De første fælles uddannelsesinitiativer er i støbeskeen. Hold derfor øje med Region Syddanmarks hjemmeside, der snart vil komme til at rumme meget mere om uddannelse og om efter- og videreuddannelse i hele den nye region. Side 9/71

10 5. Gennemgang af 7 delprojekter I det følgende gennemgås de 7 delprojekter, med fokus på aktiviteter der er gennemført. Der er endvidere lagt vægt på at formidle navne fra arbejdsgrupper og virksomheder, der har været involveret, for derved at inspirere til at tage kontakt til personerne fra de enkelte delprojekter, der bærer erfaringerne. På delprojekt 1 og 5 eksisterer der en separat evalueringsrapport, som kan fås i uddannelses- og socialforvaltningen hos Sønderjyllands Amt. På delprojekt 1 og 2 er der gennemført interview af de personer der deltog i arbejds- og styregruppe. Interviewene fremgår af bilag 1 og 2. I delprojekt 6 og 7 kan der påvises en fremgang i antallet af besøgende på portalen 5.1 Delprojekt 1: Samarbejdsmodeller / Fleksibel videreuddannelse Baggrund I løbet af 2001 drøfter EUC Syd og Syddansk Universitet mulighederne for at lave et regionalt videnscenter. Undervejs kobles ideen sammen med den ide om fleksible tilgange til videregående uddannelser, som Business Academy Denmark Sydvest og Danfoss Academy præsenterer på en uddannelsespolitisk konference i september På konferencen giver daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) et tilsagn om at støtte ideen med kr. Projektet får navnet Samarbejdsmodeller og ansøgning sendes til Undervisningsministeriet fra EUC Syd i december Sønderjyllands Amt går samtidig ind med ressourcer fra dette EU Socialfondsprojekt. Projektdeltagere: Erhvervsakademi Syd Sønderborg/EUC Syd Syddansk Universitet Sønderborg, SDU Business Academy Denmark Southwest Danfoss Academy Sønderjyllands Amt Styregruppe Bent Bräuner Sørensen, Erhvervsakademi Syd Sønderborg/EUC Syd Ib Christensen, Syddansk Universitet Sønderborg, SDU Ambrosia Hansen, Syddansk Universitet Efteruddannelse, SDU-E Kirsten Moesgaard, ECCO Sko A/S, Business Academy Denmark Southwest Thommas Holt, Danfoss Academy Christian L. Hansen, Sønderjyllands Amt 3 Konferencen Studier på job job på studier om samarbejde mellem studier og erhvervsliv i Sønderjylland blev gennemført 9. november 2001 af Sønderjyllands Amt i Sydbanksalen, Åbenrå Side 10/71

11 Arbejdsgruppe Ambrosia Hansen, Syddansk Universitet Efteruddannelse Eric Behnke, Syddansk Universitet Arne Bjerre, Syddansk Universitet Kjeld Petersen, Syddansk Universitet Hans Lindholm, EUC Syd/Erhvervsakademi Syd Sønderborg Mogens Nielsen, EUC Syd/Erhvervsakademi Syd Sønderborg Claus Schmidt, Sønderjyllands Amt Formål Formålet med projekt Samarbejdsmodeller/fleksibel videreuddannelse var dels et udredningsarbejde omkring bl.a. graduate programmes profil (indhold, struktur og form), eksemplificeret gennem et par udvalgte uddannelser, og baggrunden for danske virksomheders valg af udenlandske samarbejdspartnere i forbindelse med etablering egne graduate programmes, eksemplificeret gennem udvalgte virksomheder dels et konkret udviklingsarbejde omkring en dansk model for fleksible graduate programmes, som er tilpasset virksomhedernes behov og ønsker, samtidig med at den opfylder gældende krav til KVU-, diploma-, bachelor- og masteruddannelser i Danmark Pilotprojektets overordnede mål er at fremlægge implementerbare modeller for såvel afklaringsfasen som udviklings- og gennemførelsesfasen af sådanne elementer, og på grundlag af hvilke der vil kunne udarbejdes et generelt anvendeligt koncept for formel kompetencegivende virksomhedsbaseret videreuddannelse. De fremlagte modeller skal specielt tilgodese og sikre o overensstemmelse med såvel uddannelsessystemets og uddannelseslovgivningens generelle krav (dvs. det formelle kompetenceniveau skal være klart defineret for det enkelte uddannelseselement) o strukturelle og metodemæssige krav i forbindelse med den virksomhedsbaserede efteruddannelse o bredere hensyn i forhold til regionale behovs- og udviklingstendenser, herunder fleksible anvendelsesmuligheder af formidlede kompetencer Side 11/71

12 Der kan således opregnes følgende delmål: o At fungere som pilotforsøg o At udvikle modeller for arbejdspladsbaseret kompetenceudvikling o At skabe kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder og for virksomheden o At fungere som modeldannelse/meritering o At fungere som forberedelse/indgang til det ordinære uddannelsessystem o At etablere netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner o At bidrage til metodeudvikling og udvikling af undervisningsformer o At videreudvikle læringsformer (projektarbejde og IT-baseret) Indhold Udredningsarbejdet vedrørende Graduate Programmes er udarbejdet af EUC Syd 4. Arbejdsgruppen fokuserede på den anden halvdel af formålet udviklingen af en dansk model for Graduate Programmes. I løbet af foråret 2003 udviklede arbejdsgruppen en pilotmodel, der bestod af 2 faser; - En samarbejdsmodel, der skulle sikre løbende kontakt mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner - En kompetenceudviklingsdel, der skulle afklare kompetencer og igangsætte nødvendig efteruddannelse individuelt for ansatte. Kompetenceudviklingsdelen skulle bl.a 5. - afklare kompetencebehov for enkeltpersoner - teste mulighed for at få merit for realkompetencer - give fuld merit på både produktionsteknolog- og produktionsingeniøruddannelserne på de fleksible uddannelseselementer der skulle udvikles. 4 Se note 5 5 Se alle krav i den separate evalueringsrapport Erfaringsopsamling på Fleksibel Videreuddannelse - - en regional model for kompetenceudvikling i Sønderjylland, oktober 2004., kan bestilles hos afdelingsleder Bent Bräuner Sørensen, EUC Syd eller institutbestyrer Ib Christensen, SDU Side 12/71

13 Figur 1 Model for fleksibel videreuddannelse Regional model for fleksibel videreuddannelse Samarbejdsmodel mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Kompetenceudvikling Kompetenceløft Introkursus Kontaktfunktion Element A Kompetence afklaring Møde på virksomhed Tilbud om uddannelse Element B Eksamen Samarbejdsmodellens omdrejningspunkt var at etablere en form for mentorordning i virksomhederne, hvor potentielle studerende kunne få viden om deres muligheder for fleksibel videreuddannelse. Det centrale i fase 1 var Mødet på virksomheden hvor medarbejderens kompetencer belyses og muligheder for overførsel af merit vurderes. På mødet uddybes indholdet af den fleksible videreuddannelse. I fase 2 mødes ledere og ansatte, der ønsker at starte på den fleksible videreuddannelse, på et introkursus af en dags varighed. Her møder de lærere og andre studerende. Herefter læses de valgte elementer som selvstudium via internettet. Hvert element (af 1 ECTS størrelse) skal afsluttes inden for 2 måneder. Alle elementer afsluttes med en opgave. Parallelt med kompetenceudviklingsdelen kan man gå i dybden med de personer der har potentiale til at få merit for realkompetencer, og gennemføre nødvendige test eller dokumentation. Side 13/71

14 5.1.4 Resultater En redegørelse om markedet for Graduate Programmes med titlen, Kompetenceudvikling efteruddannelse af virksomhedsledere markedsundersøgelse er udarbejdet i 2004 og kan bestilles hos afdelingsleder Bent Bräuner Sørensen, EUC Syd, Sønderborg. En samlet model for fleksibel videreuddannelse er udviklet i perioden Den detaljerede model med indhold, de 11 udviklede elementer samt tilbagemeldingen fra de 12 personer der deltog i uddannelsen, kan fås i rapporten Erfaringsopsamling på Fleksibel videreuddannelse en regional model for kompetenceudvikling i Sønderjylland (se note 5 på side 12 herover) Modellen En samlet model blev udviklet og testet på målgruppen: medarbejdere og mellemledere i produktionsvirksomheder. 11 elementer af 1 ECTS størrelse blev udviklet til fleksibel videreuddannelse. De 11 elementer læses som e-læring med brug af e-læringssystemet Blackboard v/ SDU. Hvert enkelt af de 11 elementer giver både merit på produktionsteknolog- og produktionsingeniøruddannelsen hos hhv. Syddansk Universitet i Sønderborg og EUC Syd Sønderborg 21 ansatte fra sønderjyske produktionsvirksomheder har deltaget i kompetenceafklaring. 19 personer blev tilbudt introkursus og fleksibel videreuddannelse. 14 personer valgte at deltage i et af de 2 introkurser af en dags varighed, der blev gennemført. 12 personer valgte efterfølgende at gennemføre fleksibel videreuddannelse og læste et eller flere elementer. Som et led i evalueringen er der gennemført telefoninterview med alle 12 studerende i oktober 2004, læs samtlige interview i rapporten se note 5 side 12 herover. Langt de fleste af de 12 studerende var begejstret for den fleksible studieform, der tager hensyn til arbejds- og familieliv, og vil læse flere elementer, gerne aktuelle emner som Lean etc. De studerende havde samtidig ret høje forventninger til uddannelsen og blev derfor skuffede over den svingende kvalitet i selve uddannelsesdelen; primært manglende overholdelse af deadlines og manglende svar fra enkelte undervisere. Projektet blev ret hurtigt nogle steder døbt Ingeniør -projektet. Denne titel kombineret med upræcis information om mulighederne for overførsel af merit (også for realkompetencer) samt projektledelsens oversalg af modellen var alt sammen med til at give potentielle studerende falske forhåbninger om, at de på meget kort tid kunne læse til ingeniør. Side 14/71

15 Uddannelsessamarbejde: Pilotprojektet har udviklet det eksisterende samarbejde mellem de 2 deltagende uddannelsesinstitutioner, Syddansk Universitet Sønderborg og EUC Syd/Erhvervsakademi Syd Sønderborg. De 2 uddannelsesinstitutioner har bl.a. fået: - Erfaring i opsplitning af uddannelsesmoduler til enheder af 1 ECTS størrelse - Erfaring i omlægning af eksisterende uddannelser til e-læring på internettet og gennemføre e-læring i praksis - Erfaring i at lave elementer der giver merit både på prod. Ingeniør- og produktionsteknologuddannelsen - Erfaringer med at gennemføre individuelle kompetenceafklaringer For arbejdsgruppen er gennemført 2 uddannelsesarrangementer; - Inspirationsmøde 24. oktober 2003 i Sønderborg om Kompetenceafklaring ved Niels Henrik Helms, DELOD - Inspirationsmøde 12. januar 2004 i Sønderborg om e-læring ved Center for Fleksibel Voksenuddannelse ved Lene Sandholdt og Nicolaus Schmidt Information Projektet er blevet omtalt i amtets nyhedsavis Apropos i Der er gennemført informationsmøder på Danfoss og Hydro i efteråret Der er udarbejdet en brochure Fleksibel videreuddannelse der beskriver uddannelsen og de 11 elementer der udbydes hos EUC Syd og Syddansk Universitet fra Projektet blev præsenteret som en af 9 workshops på Kompetencemessen, 10. november 2005 i Rødekro. Side 15/71

16 Det projektet ikke nåede: - En påvisning og test af realkompetencer og efterfølgende meritgodkendelse i en mere bred national generisk form lykkedes ikke. - Den planlagte mentormodel, der skulle forankre viden om den fleksible videreuddannelse i virksomheden, blev nedprioriteret Implementering og yderligere information Fleksibel videreuddannelse udbydes i dag af EUC Syd og SDU i Sønderborg, med udgangspunkt i hhv. produktionsteknolog- og produktionsingeniørfag. Se bilag 1 for interview gennemført med styre- og arbejdsgruppe fra de 2 deltagende uddannelsesinstitutioner i dette delprojekt. Den særskilte evalueringsrapport Erfaringsopsamling på Fleksibel Videreuddannelse - - en regional model for kompetenceudvikling i Sønderjylland, oktober kan bestilles hos afdelingsleder Bent Bräuner Sørensen, EUC Syd, eller institutbestyrer Ib Christensen, SDU Der er desuden udarbejdet en mere detaljeret drejebog Fleksibel meritgivende videreuddannelse, pilotprojekt 2003 i forbindelse med projektet, der indeholder detaljerede beskrivelser af forløb, modeller, invitationer og breve til virksomheder, elementoversigter mm. Begge rapporter kan også bestilles hos uddannelses- og socialforvaltningen ved Sønderjyllands Amt på tlf: (arkiveret på jnr ) Projektet er afsluttet og godkendt i Undervisningsministeriet 10. januar Sønderjyllands Amts sagssystem: journalnr.: Side 16/71

17 5.2 Delprojekt 2: Afklaring af kompetencer Baggrund Den oprindelige tanke var at udvikle en model der kunne afdække kompetencer og dermed en løbende opfølgning på udviklingen i Kompetenceregnskabet 2001 for Sønderjylland. Der lå også et ønske om at modellen til afdækning af kompetencer skulle kunne bruges af virksomheder. Delprojektet har koncentreret sig om at udvikle en model, der kan bruges over for offentlige og private virksomheder. Det var målet at modellen, og dermed uddannelsesinstitutionerne, på kort tid og kvalificeret skulle kunne konvertere virksomhedernes strategiske udfordringer til konkret efter- og videreuddannelse. Ideen blev styrket af udviklingsarbejdet i forbindelse med delprojekt 1, Fleksibel videreuddannelse, hvor det kom frem, at det var vanskeligt at konvertere virksomhedernes behov til konkret efter- og videreuddannelse. Projektdeltagere: Erhvervsakademi Syd Sønderborg/EUC Syd Syddansk Universitet Sønderborg, SDU CVU Sønderjylland, Haderslev Styregruppe Bent Bräuner Sørensen, Erhvervsakademi Syd Sønderborg/EUC Syd Ib Christensen, Syddansk Universitet Sønderborg Leif Faurholt, CVU Sønderjylland, Haderslev Christian L. Hansen, Sønderjyllands Amt Arbejdsgruppe Kjeld Petersen, Syddansk Universitet Arne Bilberg, Syddansk Universitet Hans Lindholm, EUC Syd/Erhvervsakademi Syd Sønderborg Mogens Nielsen, EUC Syd/Erhvervsakademi Syd Sønderborg Trine Rønholt, CVU Sønderjylland, Haderslev Peter Rod, CVU Sønderjylland, Haderslev Claus Schmidt, Sønderjyllands Amt Side 17/71

18 5.2.2 Formål Den oprindelige projekt ide var, at delprojektet skulle afdække kompetencer og tydeliggøre og anerkende dem. I styregruppen blev tankerne videreudviklet med afsæt i delprojekt 1, Samarbejdsmodeller/fleksibel videreuddannelse, se ovenfor. I løbet af foråret 2004 videreudviklede styregruppen formålet til en model, hvor: uddannelsesinstitutionerne i kontakten med de ansatte i virksomhederne kan identificere og synliggøre potentiale i forhold til konkrete efter- og videreuddannelser hos de 3 deltagende videregående uddannelsesinstitutioner. Modellen skal kunne anvendes på en afgrænset enhed på virksomheden og kunne konvertere virksomhedens behov og udfordringer til kompetenceudvikling. Dette sker med udgangspunkt i en individuel kompetenceafklaring. Modellen skal efter projektperioden kunne bruges af offentlige og private virksomheder. Tiden fra kompetenceafklaring til gennemførelse af efter- og videreuddannelse skal reduceres ved bl.a. at udnytte og tilpasse eksisterende elementer (hyldevarer) på tværs af de 3 deltagende uddannelsesinstitutioner. Modellen skal afklare kompetencer på 3 niveauer ( KVU, MVU og LVU) i virksomheden fordelt på op til 10 kompetencer (OECD-standard). Der gennemføres afklaring af kompetencer med den udviklede model i 3 offentlige og 3 private virksomheder. Al igangsat efter- og videreuddannelse giver mulighed for individuel meritvurdering i forhold til en videregående uddannelse. Eventuel realkompetence og merit kan få studieforkortende virkning på de udvalgte uddannelser hos de deltagende uddannelsesinstitutioner. Målgruppe Offentlige og private virksomheder med fokus på små og mellemstore virksomheder, der står over for eller midt i forandringer, der kræver efter- og videreuddannelse af de ansatte. De ansatte skal motiveres til at tage efter- og videreuddannelse inden for ledelse og produktionstekniske fag. Side 18/71

19 5.2.3 Indhold Flere virksomheder skal motiveres til at sende deres ansatte på efter- og videreuddannelse. Fra delprojekt 1 Fleksibel videreuddannelse ved vi at hele 85 % af de ansatte efterspørger individuelle kompetenceløft og ikke hele uddannelser. Til dette skal der udvikles en model for afklaring af kompetencer som uddannelsesinstitutionerne kan bruge over for potentielle studerende/kursister i virksomhederne. Modellen skal kunne levere en samlet afklaring af kompetencer på en afgrænset enhed i virksomheden (afdeling, sektion, gruppe) med udgangspunkt i en individuel afklaring af den kontekst som personen indgår i hos virksomheden. Ved samtidig at skabe nye tilgange til eksisterende uddannelser og udbyde delelementer af disse er påstanden, at flere ansatte vil påbegynde efter- og videreuddannelse, idet deltagelse og gennemførelse bliver mere overskueligt. Samtidig med at der skabes nye tilgange til eksisterende efter- og videreuddannelse, skal det undersøges om den ansatte kan få merit for realkompetence eller fra tidligere studie og dermed opnå studieforkortende virkning. Modellen skal udnytte synergi og mulighed for kombination af enkeltelementer på tværs af de deltagende uddannelsesinstitutioner, for bl.a. at sikre en kortere proces fra identifikation af uddannelsesbehov, til de ansatte har gennemført den ønskede kompetenceudvikling. Kernen i modellen er at uddannelsesinstitutionerne skal fungere som uddannelseskonsulenter/sparringspartner, for virksomhedens topledelse, der aktivt kan tage del i kompetenceudviklingen i virksomheden og derigennem være katalysator for igangsættelse af kompetenceudvikling. Virksomhederne skal udfordres, motiveres og provokeres af fagligt kompetente uddannelseskonsulenter, der taler virksomhedens sprog. Der skal etableres et kontaktforløb hvor uddannelseskonsulenten igangsætter en afklaring af kompetencer i virksomheden, der både indeholder aktiv deltagelse af konsulenten i form af faglig sparring og afklaring af kompetencer, men også giver virksomheden tid til selvrefleksion. Kontaktforløbet resulterer i uddannelsesanbefalinger og evt. udvikling af skræddersyede uddannelsesforløb til virksomheden. Side 19/71

20 Hvad kan de 3 uddannelsesinstitutionerne afklare? Virksomhederne skal tilbydes et team af uddannelseskonsulenter fra de 3 deltagende uddannelsesinstitutioner som på følgende fire områder kan rådgive, igangsætte og gennemføre efter- og videreuddannelse: Proces Teknologi Forandringer Strategi Design og fornyelse af produkter og forretningsprocesser Analyse, udvikling, design og implementering af den teknologiske infrastruktur Ledelses- og organisationsudvikling Logistik, IT- og organisationsstrategi Uanset hvilket af de 4 fagområder fra forrige side der arbejdes med, tages der udgangspunkt i Styringssløjfen (PDCA-cirklen): PLAN: Prioritere og planlægge mål, resultater, indsatser og ressourcer DO: Styre den løbende opgavevaretagelse. Udføre 'produktionen' CHECK: Følge op på resultater og ressourceforbrug ACT: Iværksætte korrigerende handlinger og lære Figur 2 PDCA Cirklen Plan Do Act Check Samlet model Fra strategi til succes Det samlede forløb indeholder 1. Kontaktmøde mellem virksomhed og de 3 udd. institutioner 2. Strategidag 3. Afklaring af kompetencer (1 dag) 4. Møde med oplæg til kompetenceudvikling Side 20/71

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere