Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland"

Transkript

1 Erfaringsopsamling EU Socialfondsprojekt Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Uddannelses- og socialforvaltningen (USF), Sønderjylland Amt Projektansvarlig: Christian L. Hansen, USF Projektleder: Claus Schmidt, USF Side 1/71

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektets baggrund og sammenhæng med andre initiativer Forord Samlet projektøkonomi Oprindeligt budget Samlet resultat for projektøkonomi pr. 31. december Medfinansierende parter på delprojekter Samlet konklusion Perspektivering Gennemgang af 7 delprojekter Delprojekt 1: Samarbejdsmodeller / Fleksibel videreuddannelse Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere information Delprojekt 2: Afklaring af kompetencer Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere oplysninger Delprojekt 3: Projektdatabase Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere information Delprojekt 4: Temamøder og netværk Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere information Delprojekt 5: Brobygning til videregående uddannelser Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere information Delprojekt 6: Eksponering af succeshistorier Baggrund Formål INDHOLD...39 Side 2/71

3 5.6.4 RESULTATER Implementering og yderligere information Delprojekt 7: Jobportal Baggrund Formål Indhold Resultater Implementering og yderligere information Andre aktiviteter Kompetencemessen 10. november Formidling af erfaringer og resultater fra projektet Journaloversigt...50 Bilag 1 Interview af arbejds- og styregruppedeltagere fra delprojekt 1, Fleksibel videreuddannelse...51 Bilag 2 Interview fra delprojekt 2, Afklaring af kompetencer virksomheder...62 Bilag 3 Interview af arbejds- og styregruppe fra delprojekt 2, Afklaring af kompetencer...64 Side 3/71

4 1. Projektets baggrund og sammenhæng med andre initiativer Alle partier i det nyvalgte Sønderjyllands Amtsråd gav den 3. december 2001 hinanden håndslag på, at prioritere uddannelsespolitiske initiativer højt for at sætte ind over for de problemområder, der blev påpeget i Sønderjyllands kompetenceregnskab Kompetenceregnskabet fra 2001 viste, at landsdelen havde et betydeligt behov for efterog videreuddannelse af arbejdsstyrken på alle niveauer. Kompetenceregnskabet fra 2001 viste også, at Sønderjylland allerede klarer sig godt på de grundlæggende og faglige niveauer. Der er mange gode erfaringer med efter- og videreuddannelse, som skal fastholdes og udbygges. De skal udvides til også at omfatte de videregående uddannelser på Erhvervsakademierne, på CVU erne og på universiteterne. Kompetenceregnskabet blev udarbejdet af Ugebrevet Mandag Morgen med reference til et kompetenceråd, der ved offentliggørelsen af regnskabet i november 2001 havde følgende sammensætning: Axel Carlsen, direktør, ECCO Sko A/S, formand Margit Weise, direktør, Aabenraa Sygehus Henrik Raunkjær, direktør, FOCON Ilse Friis, rektor, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig Henrik Dahl, direktør, Advice Analyse A/S Ulla Adolf, direktør, BST Varde Bent Thestrup, direktør, Call Center Europe A/S Bo Lybæk, adm. direktør, Hydro Aluminium A/S Tønder John Christensen, direktør, EHJ-Transport og Logistik Finn Buus Nielsen, adm. direktør, Mærsk Container Industri A/S I forlængelse af Kompetenceregnskabet søgte og fik amtets uddannelses- og socialforvaltning (USF) i løbet af 2002, midler til et 3-årigt EU Socialfondsprojekt med navnet: Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland. Det samlede projekt bestod af 7 delprojekter: 1. Samarbejdsmodeller/Fleksibel videreuddannelse 2. Afdække kompetencebehov/model for afklaring af kompetencer 3. Projektdatabase 4. Gå-hjem møder og netværk 5. Brobygning 6. Eksponering af succeshistorier/markedsføring 7. Jobportal Side 4/71

5 Formålet var bl.a. at skabe en hidtil ukendt høj grad af samarbejde mellem virksomheder det være sig offentlige såvel som private og uddannelsesinstitutioner. Tilsammen skal disse skabe nye muligheder for uddannelser som det centrale, men selve samarbejdet skal også give en positiv effekt i sig selv. De 7 delprojekter skulle sikre at der i projektet kunne favnes vidt og derved opnås en samlet effekt på de sønderjyske kompetencer. EU Socialfond bevilger penge i efteråret 2002 til brug i Midler til 2004 og 2005 reserveres og frigives hvis projektet kan præcisere indhold og aktiviteter i løbet af Sønderjyllands Amt ansætter herefter en projektleder på fuld tid, der tiltræder 1. marts Kompetenceregnskabet bidrog til ændringer af strukturen omkring arbejdet med den regionale erhvervs- og uddannelsespolitik i Sønderjylland. Det skete med beslutning om at oprette UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) på amtsrådsmødet den 3. marts 2003 og med beslutningen om en ny struktur for uddannelseskommissionen og dens undergrupper på amtsrådsmødet den 7. april Som følge heraf blev Kompetencerådet nedlagt den 10. juni Projektet Styrkelse af kompetenceudvikling i Sønderjylland blev fra sommeren 2003 til efteråret 2005 gennemført med reference til uddannelseskommissionen, der bestod af amtets undervisnings- og kulturudvalg samt repræsentanter fra kommuneforeningen og RAR samt uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Sønderjylland. I projektet blev der til stadighed søgt størst muligt samarbejde med de aktiviteter, der blev iværksat i regi af URS. URS fortsætter i 2006 og 2007 bl.a. med visions- og kompetenceklyngeprojektet, der har sekretariat på Sønderjyllands Erhvervscenter i Aabenraa. Side 5/71

6 2. Forord Et udviklingsprojekt er pr. definition en dynamisk og uforudsigelig proces. Det uforudsigelige er udviklingsprojekternes velsignelse og forbandelse. Velsignelse fordi det kan være en fantastisk og lærerig oplevelse for de involverede parter, forbandelse fordi alt det der stod beskrevet i projektansøgningen, ikke længere holder stik 1 Projekt Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland har i ordets bedste forstand været et udviklingsprojekt. Delprojekt 1 Fleksibel videreuddannelse og delprojekt 5 Brobygning var som de eneste 2 af de 7 delprojekter beskrevet med et detaljeret indhold fra projektstart i efteråret De andre 5 delprojekter har først fået reelt indhold undervejs i samspil med mulige projektpartnere og interessenter i Sønderjylland 2. Fra starten af var projektet tænkt finansieret med 50 % fra EU Socialfond og 50 % fordelt på hhv. medfinansiering fra Sønderjyllands Amt (50 %), Det regionale netværk Syd (45 %) samt andre midler (5 %), der skulle søges ved det regionale arbejdsmarkedsråd samt hos amtets økonomiudvalg. Det samlede budget var på 5,2 mio. kr. fordelt på 3 år. Ret hurtigt efter projektstart i foråret 2003, står det klart, at et projekt med 7 delprojekter ikke kan styres af 2 forskellige interessenter; Sønderjyllands Amt og Det Regionale Netværk Syd. Udover at det ville være vanskeligt at administrere 2 medfinansierende parter i alle delprojekter, både ressource og projektledelsesmæssigt, viser det sig samtidig svært for Det regionale netværk Syd at levere de tilstrækkelige timer ind i projektet. I august 2003 neddrosles Det regionale Netværk Syds rolle til kun at være leverandør på temamøder og nyhedsbreve. Dermed fik de en langt mindre økonomisk rolle i projektet og skulle samtidig være hovedkontakten til virksomhederne i Sønderjylland. Projektet er herefter økonomisk og administrativt hovedsageligt et rent Sønderjyllands Amt s projekt. At projektet har udviklet sig undervejs afspejles i de 3 årlige statusrapporter til EU's Socialfond. Både i december 2003 og december 2004 ansøges EU om at godkende væsentlige ændringer i det samlede budget og indholdet af enkelte delprojekter. 1 2 citat fra side 122, Håndbog i EU projekter, Akademisk Forlag, 2003 virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervscentre og Sønderjyllands Amt Side 6/71

7 3. Samlet projektøkonomi Projektets samlede økonomi er opgjort pr. 31. december 2005 og statusrapport indsendt til EU Socialfond medio januar Enkelte udgifter (se estimat herunder i tabel 3.2) betales først i januar 2006 og rapporteres til EU Socialfond med en statusrapport pr. 30. april Oprindeligt budget Tal fra den reviderede ansøgning til EU Socialfond, november 2003 Finansiering I alt (2002) (2006) Amt (41.000) ( ) Kommune (navn) Privat Anden EU-støtte Socialfondsstøtte (40.000) ( ) Indtægter Finansiering i alt ( ) ( ) Samlet resultat for projektøkonomi pr. 31. december (estimat 2006) I alt EU Socialfond Medfinansiering (Sønderjyllands Amt mfl.) I alt Side 7/71

8 3.3 Medfinansierende parter på delprojekter Hovedparten af medfinansieringen er kommet fra Sønderjyllands Amt. I enkelte delprojekter har der været medfinansiering fra de uddannelsesinstitutioner som deltog i udviklingsarbejdet, se herunder. Delprojekt Medfinansiering fra 1. Fleksibel videreuddannelse EUC Syd Syddansk Universitet Sønderjyllands Amt 2. Afklaring af kompetencer EUC Syd Syddansk Universitet CVU Sønderjylland Sønderjyllands Amt 3. Projektdatabase Sønderjyllands Amt 4. Gå hjem møder og netværk Sønderjyllands Amt 5. Brobygning* Sønderjyllands Amt 6. Eksponering af Sønderjyllands Amt succeshistorier/markedsføring** 7. Jobportal Sønderjyllands Amt * Blev gennemført af Vejledningscenteret i Rødekro, hvor amtets bidrag var kørepenge til elever. ** De 23 sønderjyske kommuner deltog i betalingen af andre dele af den fælles markedsføring, herunder Side 8/71

9 4. Samlet konklusion En egentlig påvisning af en samlet effekt på de sønderjyske kompetencer vil f.eks. kunne måles ved at gennemføre et nyt Kompetenceregnskab som det, der blev gennemført i Det vil dog være svært i den målestok at skelne effekterne fra dette projekt og de masser af andre initiativer igangsat før, under og efter dette projekt af andre sønderjyske uddannelsesinstitutioner og aktører (erhvervscentre, virksomheder, fagforeninger, organisationer mm.) Hvert enkelt projekt kan måles direkte på de aktiviteter, der er sat i gang og den påvirkning og læring det har givet i deltagende uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Specielt bilag 2 og 3 giver et indtryk af hvordan delprojekt 1 og 2 har påvirket uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det er projektlederens vurdering at det samlede projekt har gjort en forskel ved at - igangsætte nye og relevante aktiviteter i overensstemmelse med hvert enkelt delprojekts formål - at sammentænke ressourcer fra de enkelte delprojekter - at bringe 3 sønderjyske uddannelsesinstitutioner sammen i projekter - at søge og styrke samarbejdet mellem andre aktører på markedet for kompetenceudvikling i Sønderjylland (erhvervscentre, virksomheder, fagforeninger, organisationer mm) - kunne tilpasse sig omgivelserne mht. projektindhold i forhold til eksisterende projekter og derved arbejde i samme retning. 4.1 Perspektivering I Sønderjylland kan man ikke som de største byer få adgang til alle typer videregående uddannelse inden for egen bygrænse. Sønderjyderne må bevæge sig. Uddannelsesinstitutionerne må bevæge sig. Virksomhederne må bevæge sig. Ikke ved at ændre bopæl eller ved at flytte uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men ved fleksibel tilrettelæggelse af konkrete efter- og videreuddannelsesforløb og ved anvendelse af IT mv. Det er til gavn for alle parter. Med udgangen af 2006 nedlægges Sønderjyllands Amt. Den uddannelsespolitiske indsats stopper ikke af den grund. Under UdviklingsRåd Sønderjylland, URS, er der etableret en arbejdsgruppe, som bl.a. skal tage sig af samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Gruppen vil fra 2006 blive betjent af Udviklingsrådets sekretariat, der har til huse hos Sønderjyllands Erhvervscenter. Amtet afløses af Region Syddanmark, der bl.a. får en række erhvervs- og uddannelses politiske opgaver. De første fælles uddannelsesinitiativer er i støbeskeen. Hold derfor øje med Region Syddanmarks hjemmeside, der snart vil komme til at rumme meget mere om uddannelse og om efter- og videreuddannelse i hele den nye region. Side 9/71

10 5. Gennemgang af 7 delprojekter I det følgende gennemgås de 7 delprojekter, med fokus på aktiviteter der er gennemført. Der er endvidere lagt vægt på at formidle navne fra arbejdsgrupper og virksomheder, der har været involveret, for derved at inspirere til at tage kontakt til personerne fra de enkelte delprojekter, der bærer erfaringerne. På delprojekt 1 og 5 eksisterer der en separat evalueringsrapport, som kan fås i uddannelses- og socialforvaltningen hos Sønderjyllands Amt. På delprojekt 1 og 2 er der gennemført interview af de personer der deltog i arbejds- og styregruppe. Interviewene fremgår af bilag 1 og 2. I delprojekt 6 og 7 kan der påvises en fremgang i antallet af besøgende på portalen 5.1 Delprojekt 1: Samarbejdsmodeller / Fleksibel videreuddannelse Baggrund I løbet af 2001 drøfter EUC Syd og Syddansk Universitet mulighederne for at lave et regionalt videnscenter. Undervejs kobles ideen sammen med den ide om fleksible tilgange til videregående uddannelser, som Business Academy Denmark Sydvest og Danfoss Academy præsenterer på en uddannelsespolitisk konference i september På konferencen giver daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) et tilsagn om at støtte ideen med kr. Projektet får navnet Samarbejdsmodeller og ansøgning sendes til Undervisningsministeriet fra EUC Syd i december Sønderjyllands Amt går samtidig ind med ressourcer fra dette EU Socialfondsprojekt. Projektdeltagere: Erhvervsakademi Syd Sønderborg/EUC Syd Syddansk Universitet Sønderborg, SDU Business Academy Denmark Southwest Danfoss Academy Sønderjyllands Amt Styregruppe Bent Bräuner Sørensen, Erhvervsakademi Syd Sønderborg/EUC Syd Ib Christensen, Syddansk Universitet Sønderborg, SDU Ambrosia Hansen, Syddansk Universitet Efteruddannelse, SDU-E Kirsten Moesgaard, ECCO Sko A/S, Business Academy Denmark Southwest Thommas Holt, Danfoss Academy Christian L. Hansen, Sønderjyllands Amt 3 Konferencen Studier på job job på studier om samarbejde mellem studier og erhvervsliv i Sønderjylland blev gennemført 9. november 2001 af Sønderjyllands Amt i Sydbanksalen, Åbenrå Side 10/71

11 Arbejdsgruppe Ambrosia Hansen, Syddansk Universitet Efteruddannelse Eric Behnke, Syddansk Universitet Arne Bjerre, Syddansk Universitet Kjeld Petersen, Syddansk Universitet Hans Lindholm, EUC Syd/Erhvervsakademi Syd Sønderborg Mogens Nielsen, EUC Syd/Erhvervsakademi Syd Sønderborg Claus Schmidt, Sønderjyllands Amt Formål Formålet med projekt Samarbejdsmodeller/fleksibel videreuddannelse var dels et udredningsarbejde omkring bl.a. graduate programmes profil (indhold, struktur og form), eksemplificeret gennem et par udvalgte uddannelser, og baggrunden for danske virksomheders valg af udenlandske samarbejdspartnere i forbindelse med etablering egne graduate programmes, eksemplificeret gennem udvalgte virksomheder dels et konkret udviklingsarbejde omkring en dansk model for fleksible graduate programmes, som er tilpasset virksomhedernes behov og ønsker, samtidig med at den opfylder gældende krav til KVU-, diploma-, bachelor- og masteruddannelser i Danmark Pilotprojektets overordnede mål er at fremlægge implementerbare modeller for såvel afklaringsfasen som udviklings- og gennemførelsesfasen af sådanne elementer, og på grundlag af hvilke der vil kunne udarbejdes et generelt anvendeligt koncept for formel kompetencegivende virksomhedsbaseret videreuddannelse. De fremlagte modeller skal specielt tilgodese og sikre o overensstemmelse med såvel uddannelsessystemets og uddannelseslovgivningens generelle krav (dvs. det formelle kompetenceniveau skal være klart defineret for det enkelte uddannelseselement) o strukturelle og metodemæssige krav i forbindelse med den virksomhedsbaserede efteruddannelse o bredere hensyn i forhold til regionale behovs- og udviklingstendenser, herunder fleksible anvendelsesmuligheder af formidlede kompetencer Side 11/71

12 Der kan således opregnes følgende delmål: o At fungere som pilotforsøg o At udvikle modeller for arbejdspladsbaseret kompetenceudvikling o At skabe kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder og for virksomheden o At fungere som modeldannelse/meritering o At fungere som forberedelse/indgang til det ordinære uddannelsessystem o At etablere netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner o At bidrage til metodeudvikling og udvikling af undervisningsformer o At videreudvikle læringsformer (projektarbejde og IT-baseret) Indhold Udredningsarbejdet vedrørende Graduate Programmes er udarbejdet af EUC Syd 4. Arbejdsgruppen fokuserede på den anden halvdel af formålet udviklingen af en dansk model for Graduate Programmes. I løbet af foråret 2003 udviklede arbejdsgruppen en pilotmodel, der bestod af 2 faser; - En samarbejdsmodel, der skulle sikre løbende kontakt mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner - En kompetenceudviklingsdel, der skulle afklare kompetencer og igangsætte nødvendig efteruddannelse individuelt for ansatte. Kompetenceudviklingsdelen skulle bl.a 5. - afklare kompetencebehov for enkeltpersoner - teste mulighed for at få merit for realkompetencer - give fuld merit på både produktionsteknolog- og produktionsingeniøruddannelserne på de fleksible uddannelseselementer der skulle udvikles. 4 Se note 5 5 Se alle krav i den separate evalueringsrapport Erfaringsopsamling på Fleksibel Videreuddannelse - - en regional model for kompetenceudvikling i Sønderjylland, oktober 2004., kan bestilles hos afdelingsleder Bent Bräuner Sørensen, EUC Syd eller institutbestyrer Ib Christensen, SDU Side 12/71

13 Figur 1 Model for fleksibel videreuddannelse Regional model for fleksibel videreuddannelse Samarbejdsmodel mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Kompetenceudvikling Kompetenceløft Introkursus Kontaktfunktion Element A Kompetence afklaring Møde på virksomhed Tilbud om uddannelse Element B Eksamen Samarbejdsmodellens omdrejningspunkt var at etablere en form for mentorordning i virksomhederne, hvor potentielle studerende kunne få viden om deres muligheder for fleksibel videreuddannelse. Det centrale i fase 1 var Mødet på virksomheden hvor medarbejderens kompetencer belyses og muligheder for overførsel af merit vurderes. På mødet uddybes indholdet af den fleksible videreuddannelse. I fase 2 mødes ledere og ansatte, der ønsker at starte på den fleksible videreuddannelse, på et introkursus af en dags varighed. Her møder de lærere og andre studerende. Herefter læses de valgte elementer som selvstudium via internettet. Hvert element (af 1 ECTS størrelse) skal afsluttes inden for 2 måneder. Alle elementer afsluttes med en opgave. Parallelt med kompetenceudviklingsdelen kan man gå i dybden med de personer der har potentiale til at få merit for realkompetencer, og gennemføre nødvendige test eller dokumentation. Side 13/71

14 5.1.4 Resultater En redegørelse om markedet for Graduate Programmes med titlen, Kompetenceudvikling efteruddannelse af virksomhedsledere markedsundersøgelse er udarbejdet i 2004 og kan bestilles hos afdelingsleder Bent Bräuner Sørensen, EUC Syd, Sønderborg. En samlet model for fleksibel videreuddannelse er udviklet i perioden Den detaljerede model med indhold, de 11 udviklede elementer samt tilbagemeldingen fra de 12 personer der deltog i uddannelsen, kan fås i rapporten Erfaringsopsamling på Fleksibel videreuddannelse en regional model for kompetenceudvikling i Sønderjylland (se note 5 på side 12 herover) Modellen En samlet model blev udviklet og testet på målgruppen: medarbejdere og mellemledere i produktionsvirksomheder. 11 elementer af 1 ECTS størrelse blev udviklet til fleksibel videreuddannelse. De 11 elementer læses som e-læring med brug af e-læringssystemet Blackboard v/ SDU. Hvert enkelt af de 11 elementer giver både merit på produktionsteknolog- og produktionsingeniøruddannelsen hos hhv. Syddansk Universitet i Sønderborg og EUC Syd Sønderborg 21 ansatte fra sønderjyske produktionsvirksomheder har deltaget i kompetenceafklaring. 19 personer blev tilbudt introkursus og fleksibel videreuddannelse. 14 personer valgte at deltage i et af de 2 introkurser af en dags varighed, der blev gennemført. 12 personer valgte efterfølgende at gennemføre fleksibel videreuddannelse og læste et eller flere elementer. Som et led i evalueringen er der gennemført telefoninterview med alle 12 studerende i oktober 2004, læs samtlige interview i rapporten se note 5 side 12 herover. Langt de fleste af de 12 studerende var begejstret for den fleksible studieform, der tager hensyn til arbejds- og familieliv, og vil læse flere elementer, gerne aktuelle emner som Lean etc. De studerende havde samtidig ret høje forventninger til uddannelsen og blev derfor skuffede over den svingende kvalitet i selve uddannelsesdelen; primært manglende overholdelse af deadlines og manglende svar fra enkelte undervisere. Projektet blev ret hurtigt nogle steder døbt Ingeniør -projektet. Denne titel kombineret med upræcis information om mulighederne for overførsel af merit (også for realkompetencer) samt projektledelsens oversalg af modellen var alt sammen med til at give potentielle studerende falske forhåbninger om, at de på meget kort tid kunne læse til ingeniør. Side 14/71

15 Uddannelsessamarbejde: Pilotprojektet har udviklet det eksisterende samarbejde mellem de 2 deltagende uddannelsesinstitutioner, Syddansk Universitet Sønderborg og EUC Syd/Erhvervsakademi Syd Sønderborg. De 2 uddannelsesinstitutioner har bl.a. fået: - Erfaring i opsplitning af uddannelsesmoduler til enheder af 1 ECTS størrelse - Erfaring i omlægning af eksisterende uddannelser til e-læring på internettet og gennemføre e-læring i praksis - Erfaring i at lave elementer der giver merit både på prod. Ingeniør- og produktionsteknologuddannelsen - Erfaringer med at gennemføre individuelle kompetenceafklaringer For arbejdsgruppen er gennemført 2 uddannelsesarrangementer; - Inspirationsmøde 24. oktober 2003 i Sønderborg om Kompetenceafklaring ved Niels Henrik Helms, DELOD - Inspirationsmøde 12. januar 2004 i Sønderborg om e-læring ved Center for Fleksibel Voksenuddannelse ved Lene Sandholdt og Nicolaus Schmidt Information Projektet er blevet omtalt i amtets nyhedsavis Apropos i Der er gennemført informationsmøder på Danfoss og Hydro i efteråret Der er udarbejdet en brochure Fleksibel videreuddannelse der beskriver uddannelsen og de 11 elementer der udbydes hos EUC Syd og Syddansk Universitet fra Projektet blev præsenteret som en af 9 workshops på Kompetencemessen, 10. november 2005 i Rødekro. Side 15/71

16 Det projektet ikke nåede: - En påvisning og test af realkompetencer og efterfølgende meritgodkendelse i en mere bred national generisk form lykkedes ikke. - Den planlagte mentormodel, der skulle forankre viden om den fleksible videreuddannelse i virksomheden, blev nedprioriteret Implementering og yderligere information Fleksibel videreuddannelse udbydes i dag af EUC Syd og SDU i Sønderborg, med udgangspunkt i hhv. produktionsteknolog- og produktionsingeniørfag. Se bilag 1 for interview gennemført med styre- og arbejdsgruppe fra de 2 deltagende uddannelsesinstitutioner i dette delprojekt. Den særskilte evalueringsrapport Erfaringsopsamling på Fleksibel Videreuddannelse - - en regional model for kompetenceudvikling i Sønderjylland, oktober kan bestilles hos afdelingsleder Bent Bräuner Sørensen, EUC Syd, eller institutbestyrer Ib Christensen, SDU Der er desuden udarbejdet en mere detaljeret drejebog Fleksibel meritgivende videreuddannelse, pilotprojekt 2003 i forbindelse med projektet, der indeholder detaljerede beskrivelser af forløb, modeller, invitationer og breve til virksomheder, elementoversigter mm. Begge rapporter kan også bestilles hos uddannelses- og socialforvaltningen ved Sønderjyllands Amt på tlf: (arkiveret på jnr ) Projektet er afsluttet og godkendt i Undervisningsministeriet 10. januar Sønderjyllands Amts sagssystem: journalnr.: Side 16/71

17 5.2 Delprojekt 2: Afklaring af kompetencer Baggrund Den oprindelige tanke var at udvikle en model der kunne afdække kompetencer og dermed en løbende opfølgning på udviklingen i Kompetenceregnskabet 2001 for Sønderjylland. Der lå også et ønske om at modellen til afdækning af kompetencer skulle kunne bruges af virksomheder. Delprojektet har koncentreret sig om at udvikle en model, der kan bruges over for offentlige og private virksomheder. Det var målet at modellen, og dermed uddannelsesinstitutionerne, på kort tid og kvalificeret skulle kunne konvertere virksomhedernes strategiske udfordringer til konkret efter- og videreuddannelse. Ideen blev styrket af udviklingsarbejdet i forbindelse med delprojekt 1, Fleksibel videreuddannelse, hvor det kom frem, at det var vanskeligt at konvertere virksomhedernes behov til konkret efter- og videreuddannelse. Projektdeltagere: Erhvervsakademi Syd Sønderborg/EUC Syd Syddansk Universitet Sønderborg, SDU CVU Sønderjylland, Haderslev Styregruppe Bent Bräuner Sørensen, Erhvervsakademi Syd Sønderborg/EUC Syd Ib Christensen, Syddansk Universitet Sønderborg Leif Faurholt, CVU Sønderjylland, Haderslev Christian L. Hansen, Sønderjyllands Amt Arbejdsgruppe Kjeld Petersen, Syddansk Universitet Arne Bilberg, Syddansk Universitet Hans Lindholm, EUC Syd/Erhvervsakademi Syd Sønderborg Mogens Nielsen, EUC Syd/Erhvervsakademi Syd Sønderborg Trine Rønholt, CVU Sønderjylland, Haderslev Peter Rod, CVU Sønderjylland, Haderslev Claus Schmidt, Sønderjyllands Amt Side 17/71

18 5.2.2 Formål Den oprindelige projekt ide var, at delprojektet skulle afdække kompetencer og tydeliggøre og anerkende dem. I styregruppen blev tankerne videreudviklet med afsæt i delprojekt 1, Samarbejdsmodeller/fleksibel videreuddannelse, se ovenfor. I løbet af foråret 2004 videreudviklede styregruppen formålet til en model, hvor: uddannelsesinstitutionerne i kontakten med de ansatte i virksomhederne kan identificere og synliggøre potentiale i forhold til konkrete efter- og videreuddannelser hos de 3 deltagende videregående uddannelsesinstitutioner. Modellen skal kunne anvendes på en afgrænset enhed på virksomheden og kunne konvertere virksomhedens behov og udfordringer til kompetenceudvikling. Dette sker med udgangspunkt i en individuel kompetenceafklaring. Modellen skal efter projektperioden kunne bruges af offentlige og private virksomheder. Tiden fra kompetenceafklaring til gennemførelse af efter- og videreuddannelse skal reduceres ved bl.a. at udnytte og tilpasse eksisterende elementer (hyldevarer) på tværs af de 3 deltagende uddannelsesinstitutioner. Modellen skal afklare kompetencer på 3 niveauer ( KVU, MVU og LVU) i virksomheden fordelt på op til 10 kompetencer (OECD-standard). Der gennemføres afklaring af kompetencer med den udviklede model i 3 offentlige og 3 private virksomheder. Al igangsat efter- og videreuddannelse giver mulighed for individuel meritvurdering i forhold til en videregående uddannelse. Eventuel realkompetence og merit kan få studieforkortende virkning på de udvalgte uddannelser hos de deltagende uddannelsesinstitutioner. Målgruppe Offentlige og private virksomheder med fokus på små og mellemstore virksomheder, der står over for eller midt i forandringer, der kræver efter- og videreuddannelse af de ansatte. De ansatte skal motiveres til at tage efter- og videreuddannelse inden for ledelse og produktionstekniske fag. Side 18/71

19 5.2.3 Indhold Flere virksomheder skal motiveres til at sende deres ansatte på efter- og videreuddannelse. Fra delprojekt 1 Fleksibel videreuddannelse ved vi at hele 85 % af de ansatte efterspørger individuelle kompetenceløft og ikke hele uddannelser. Til dette skal der udvikles en model for afklaring af kompetencer som uddannelsesinstitutionerne kan bruge over for potentielle studerende/kursister i virksomhederne. Modellen skal kunne levere en samlet afklaring af kompetencer på en afgrænset enhed i virksomheden (afdeling, sektion, gruppe) med udgangspunkt i en individuel afklaring af den kontekst som personen indgår i hos virksomheden. Ved samtidig at skabe nye tilgange til eksisterende uddannelser og udbyde delelementer af disse er påstanden, at flere ansatte vil påbegynde efter- og videreuddannelse, idet deltagelse og gennemførelse bliver mere overskueligt. Samtidig med at der skabes nye tilgange til eksisterende efter- og videreuddannelse, skal det undersøges om den ansatte kan få merit for realkompetence eller fra tidligere studie og dermed opnå studieforkortende virkning. Modellen skal udnytte synergi og mulighed for kombination af enkeltelementer på tværs af de deltagende uddannelsesinstitutioner, for bl.a. at sikre en kortere proces fra identifikation af uddannelsesbehov, til de ansatte har gennemført den ønskede kompetenceudvikling. Kernen i modellen er at uddannelsesinstitutionerne skal fungere som uddannelseskonsulenter/sparringspartner, for virksomhedens topledelse, der aktivt kan tage del i kompetenceudviklingen i virksomheden og derigennem være katalysator for igangsættelse af kompetenceudvikling. Virksomhederne skal udfordres, motiveres og provokeres af fagligt kompetente uddannelseskonsulenter, der taler virksomhedens sprog. Der skal etableres et kontaktforløb hvor uddannelseskonsulenten igangsætter en afklaring af kompetencer i virksomheden, der både indeholder aktiv deltagelse af konsulenten i form af faglig sparring og afklaring af kompetencer, men også giver virksomheden tid til selvrefleksion. Kontaktforløbet resulterer i uddannelsesanbefalinger og evt. udvikling af skræddersyede uddannelsesforløb til virksomheden. Side 19/71

20 Hvad kan de 3 uddannelsesinstitutionerne afklare? Virksomhederne skal tilbydes et team af uddannelseskonsulenter fra de 3 deltagende uddannelsesinstitutioner som på følgende fire områder kan rådgive, igangsætte og gennemføre efter- og videreuddannelse: Proces Teknologi Forandringer Strategi Design og fornyelse af produkter og forretningsprocesser Analyse, udvikling, design og implementering af den teknologiske infrastruktur Ledelses- og organisationsudvikling Logistik, IT- og organisationsstrategi Uanset hvilket af de 4 fagområder fra forrige side der arbejdes med, tages der udgangspunkt i Styringssløjfen (PDCA-cirklen): PLAN: Prioritere og planlægge mål, resultater, indsatser og ressourcer DO: Styre den løbende opgavevaretagelse. Udføre 'produktionen' CHECK: Følge op på resultater og ressourceforbrug ACT: Iværksætte korrigerende handlinger og lære Figur 2 PDCA Cirklen Plan Do Act Check Samlet model Fra strategi til succes Det samlede forløb indeholder 1. Kontaktmøde mellem virksomhed og de 3 udd. institutioner 2. Strategidag 3. Afklaring af kompetencer (1 dag) 4. Møde med oplæg til kompetenceudvikling Side 20/71

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Årsdag Mandag 7. November. Sted:

Årsdag Mandag 7. November. Sted: Årsdag 2016 Mandag 7. November Sted: Program Kl. 16.00 Velkomst ved Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Rejsen fra Klitmøller til Cold Hawaii Ved formand

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN Sekretariatet for URS, Sønderjyllands Amt, marts 2004 Udviklingsafdelingen, Amtsgården, skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Vicekontorchef Mette Pilgaard, tlf. direkte:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Kommuner H.P. Geil, Haderslev, Næstformand Erik Lauritzen, Sønderborg Thomas Andresen, Aabenraa Laurids Rudebeck, Tønder

Kommuner H.P. Geil, Haderslev, Næstformand Erik Lauritzen, Sønderborg Thomas Andresen, Aabenraa Laurids Rudebeck, Tønder Erhverv Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, Formand Christian Lund, Det Sønderjyske Landbrugsråd Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland Per Munk Jensen, Syd Energi Allan Jepsen,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder Samarbejdspartnere Projektbeskrivelse til Mød din fremtid Titel Mød din fremtid Temanummer 07062012snp Skole/Institution (adresse) EUC Syd Tønder

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Årsdag Fredag 27. Oktober. ECCO Center Tønder

Årsdag Fredag 27. Oktober. ECCO Center Tønder Årsdag 2017 Fredag 27. Oktober ECCO Center Tønder 1 Program Velkomst til Årsdag 2017, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Ordstyrer Chefredaktør Gwyn Nissen,

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december.

Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december. Udpluk af resultater 2011 Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december. Dansk-Tysk Business Forum mødes på Danfoss, december. URS formand til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009 Referat Mødeforum UTA styregruppen Sagsnr. 2007-10404 Dokumentnr. 2009-13328 Mødedato 19. januar 2009 Tid Kl. 9.30 11.00 obs: Mødet er forkortet med ½ time Sted UU ungevejledningen Jernbanegade 10, 1.

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Direktør Claus Schmidt Foreningens organisering Formandskab Formand Direktør Leif Friis Jørgensen Naturmælk Næstformand Borgmester H.P. Geil Haderslev

Læs mere