Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier"

Transkript

1 KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for TVÆRKULTURELLE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for Studier. Samtlige studienævn under Det Humanistiske Fakultet (HUM) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på fx køn og dimittendårgang. Datagrundlag 845 ud af 582 HUM-dimittender fra og med februar 2007 til og med september 200 deltog i Kandidatundersøgelsen (svarprocent 53,4 %). 63 ud af 36 dimittender fra studienævnet for Studier deltog (svarprocenten udgør 5,6 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 00 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for HUM. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med HUMfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Kapitel 9 Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side

3 KORT OM STUDIERNE I nedenstående tabel gives en oversigt over antallet samt andelen af deltagende dimittender fra de enkelte studier på studienævnet Studier. Med henblik på at foretage meningsfyldte datakørsler bliver udvalgte resultater vist fordelt efter de nedenfor nævnte studier. Studieretning Antal Procent Kultur, Kommunikation og Globalisering (KKG) 3 69,3 % Turisme 40 24,5 % Engelsk/Spansk - Sprog & Int. Studier 0 6, % Total 63 00,0 % Side 2

4 INDHOLD KORT OM STUDIERNE... 2 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING... 2 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG APPENDIKS FOR KKG... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 8. OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 8.2 NUVÆRENDE JOB... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 8.3 IVÆRKSÆTTERE/SELVSTÆNDIGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 8.4 UNDER FULDTIDSUDDANNELSE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 8.5 JOBVÆRDIER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 8.6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 8.7 AFSLUTTENDE KOMMENTARER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 9 APPENDIKS FOR TURISME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 9. OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 9.2 NUVÆRENDE JOB... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 9.3 IVÆRKSÆTTERE/SELVSTÆNDIGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 9.4 JOBVÆRDIER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 9.5 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 9.6 AFSLUTTENDE KOMMENTARER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 0 APPENDIKS FOR ENGELSK/SPANK SPROG & INT. STUDIER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 0. OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 0.2 NUVÆRENDE JOB... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 0.3 IVÆRKSÆTTERE/SELVSTÆNDIGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 0.4 UNDER FULDTIDSUDDANNELSE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 0.5 JOBVÆRDIER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 0.6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 0.7 AFSLUTTENDE KOMMENTARER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. Side 3

5 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB. OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M... Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad 26% 23% I nogen grad 35% 3% HUM (N=73) I mindre grad Slet ikke 2% 2% 27% 33% Studier (N=53) 0% 20% 40% Undervejs i uddannelsen I høj grad I nogen grad 40% 35% 44% 47% HUM (N=73) I mindre grad Slet ikke 3% 5% 3% 3% Studier (N=53) 0% 20% 40% 60% Side 4

6 Umiddelbart før dimitterede I høj grad 63% 59% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 2% 25% 9% 9% 7% 7% 0% 50% 00% HUM (N=73) Studier (N=53) Umiddelbart efter dimitterede I høj grad 66% 68% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 5% 6% 0% 9% 9% 7% 0% 50% 00% HUM (N=73) Studier (N=53) Side 5

7 ..2 Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang 3% 0% Ja, flere gange 29% 33% HUM (N=703) Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 4% 24% Studier (N=46) Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 34% 43% 0% 0% 20% 30% 40% 50% Side 6

8 ..3 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God 7% 7% Middel 30% 29% HUM (N=729) Ringe % 2% Studier (N=53) Havde ikke kendskab til dette 52% 5% 0% 20% 40% 60% Universitetets centrale studievejledning God 8% 6% Middel 35% 33% HUM (N=729) Ringe 4% 6% Studier (N=53) Havde ikke kendskab til dette 44% 45% 0% 20% 40% 60% Side 7

9 Karrierecentret God 9% 20% Middel 35% 35% HUM (N=729) Ringe 0% 5% Studier (N=53) Havde ikke kendskab til dette 35% 30% 0% 20% 40% Studiernes eget informationsmateriale God 9% 8% Middel 35% 36% HUM (N=729) Ringe 25% 28% Studier (N=53) Havde ikke kendskab til dette 3% 28% 0% 20% 40% Side 8

10 Studiernes egne studievejledninger God 0% 0% Middel Ringe 33% 30% 25% 25% HUM (N=729) Studier (N=53) Havde ikke kendskab til dette 33% 35% 0% 20% 40% Information via undervisere God 3% % Middel 36% 3% HUM (N=729) Ringe 3% 35% Studier (N=53) Havde ikke kendskab til dette 9% 22% 0% 20% 40% Side 9

11 Information via netværkscentret/aau Innovation/SEA God 4% 4% Middel Ringe 6% 2% % % HUM (N=729) Studier (N=53) Havde ikke kendskab til dette 69% 73% 0% 50% 00% Karrieredage på studierne God Middel Ringe 7% 9% 6% 20% HUM (N=729) 36% 39% Studier (N=53) Havde ikke kendskab til dette 22% 32% 0% 20% 40% Side 0

12 .2 JOBSØGNING.2. Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet 6% 2% HUM (N=728) Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/baprojekt 42% 36% Studier (N=53) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt 42% 43% 0% 20% 40% 60%.2.2 Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (inkl. job med løntilskud) Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 26% 35% 0-3 måneder 4-2 måneder 26% 27% 34% 43% HUM (N=664) studier (N=40) Mere end år 5% 4% 0% 20% 40% 60% Side

13 .2.3 Hvor søgte du og fik dit første job? Hvor søgte du og fik dit første job? Region Nordjylland 44% 60% 55% 56% Region Midtjylland 2% 9% 47% 49% Region Hovedstaden 3% 2% 27% 35% Søgte job; HUM (N=664) Øvrige udland % 0% 8% 5% Fik job; HUM (N=664) Region Syddanmark 5% 5% 5% 3% Søgte job; Studier (N=40) Region Sjælland % 3% 0% 0% Fik job; Studier (N=40) Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) 7% 2% 6% 0% 6% % 9% 0% 0% 20% 40% 60% Side 2

14 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING 2.. Har du haft studiejob sideløbende din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? - HUM Studier Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob ,3 % 32,4 % 32,4 % Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit ,8 % 52,6 % 52,6 % studium Nej, jeg har ikke haft studiejob 85 0, % 7,5 % 7,5 % Total ,0 % 00,0 % 00,0 % 2..2 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnittet haft relevant studiejob i undervisningsperioden? Under 8 timer om ugen 9-6 timer om ugen Mere end 6 timer om ugen 3% 8% 35% 43% 45% 57% Studier (N=56) HUM (N=383) 0% 20% 40% 60% Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnittet haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? Under 8 timer om ugen 53% 52% Studier (N=9) 9-6 timer om ugen 40% 43% HUM (N=328) Mere end 6 timer om ugen 8% 5% 0% 20% 40% 60% Side 3

15 2..3 Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Relevant studiejob) Nej 86% 88% Studier (N=56) Ja 4% 2% HUM (N=383) 0% 50% 00% Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studiejob uden relevans) Nej 95% 95% Studier (N=9) Ja 5% 5% HUM (N=328) 0% 50% 00% 2..4 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? HUM studier Antal Procent Antal Procent Ja 52 70,3 % 30 85,0 % Nej 26 29,7 % 23 5,0 % Total ,0 % 53 00,0 % Side 4

16 2..5 Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? HUM studier Antal Procent Antal Procent Ja 46 57, % 98 64, % Nej 32 42,9 % 55 35,9 % Total ,0 % 53 00,0 % 2..6 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, HUM studier Antal Procent Antal Procent hvor du havde et relevant studiejob? Ja 6 30,3 % 26 46,4 % Nej ,7 % 30 53,6 % Total ,0 % 56 00,0 % hvor du havde et studiejob uden relevans til uddannelsen? Ja 46 4,0 % 2 3,2 % Nej ,0 % 79 86,8 % Total ,0 % 9 00,0 % hvor du var i praktik? Ja 26 24,6 % 23 7,7 % Nej ,4 % 07 82,3 % Total 52 00,0 % 30 00,0 % som du samarbejdede med? Ja 60 4,4 % 6 6,3 % Nej ,6 % 82 83,7 % Total 46 00,0 % 98 00,0 % Side 5

17 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION 3.. Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 80% 79% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 3% % 5% 6% 2% 3% studier (N=6) HUM (N=765) 0% 50% 00% Side 6

18 3..2 Hvad er din nuværende jobsituation? Fordelt efter studie. Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) Jeg er ledig/arbejdsløs 20% 3,0% 2% 5% 20% 80,% 85% 82% TVÆRKULTURELLE STUDIER (N=6) KKG (N=95) Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 5,0% 2% 3% 50% Turisme (N=2) Engelsk/Spansk - Sprog og Int. Studier (N=0) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance),9% 2% 0% 0% 50% 00% Side 7

19 4 NUVÆRENDE JOB 4. JOBBETS RAMMER 4.. Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Fastansat 7% 72% Projektansat/tidsbegrænset ansat Ansat i vikariat Ansat med løntilskud Andet 9% 2% 0% 8% 9% 5% 2% 2% 0% 50% 00% Studier (N=29) HUM (N=608) Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? - Andet, skriv gerne KKG Antal (Ubesvaret) 9 Deltid midlertidigt freelancejob SEKS MÅNEDERS PROJEKTANSÆTTELSE PR /7 20 vikararbejde Total 95 Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? - Andet, skriv gerne Turisme Antal (Ubesvaret) 32 Engelsk/Spansk - Sprog og Int. Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? - Andet, skriv gerne Studier Antal Ubesvaret) 2 Side 8

20 4..2 Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Fordelt efter studie. Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Privat Stat 8% 36% 33% 53% Studier (N=29) Kommune 23% 24% HUM (N=606) Region Interesseorganisation 4% 6% 2% % 0% 20% 40% 60% Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Privat Kommune 5% 23% 53% 57% 44% 50% 47% 50% TVÆRKULTURELLE STUDIER (N=29) KKG (N=95) Stat 0% 6% 8% 22% Turisme (N=32) Region 4% 4% 3% 0% Engelsk/Spansk - Sprog og Int. Studier (N=2) Interesseorganisation 2% 2% 0% 0% 0% 20% 40% 60% Side 9

21 4..3 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget? (Ansatte i den private sektor) Anden type Konsulent- og rådgivningsvirksomhed IT-virksomhed Produktion og fremstilling (industri) Reklame- og markedsføringsvirksomhed Kultur og turisme Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) Servicevirksomhed Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) Transport Financiel virksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Medicinalvirksomhed 7% 7% 5% 6% 4% 6% % 0% 8% 7% 8% 7% 7% 6% 5% 4% 4% % % % % 3% % 3% % 23% 0% 0% 20% 30% Studier (N=69) HUM (N=220) Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? - Anden type, angiv hvilken: KKG Antal (Ubesvaret) 43 Education - study abroad program Energisektoren Fagforening Fødevarebranchen - grossist, producent og distributør virksomhed Grovvare Importvirksomhed Kosmetik opholdssted Trading Udvekslingsorganisation Undervisning Total 54 Side 20

22 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? - Anden type, angiv hvilken: Turisme Antal (Ubesvaret) 3 Forsikringsselskab Total 4 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? - Anden type, angiv hvilken: Engelsk/Spansk - Sprog og Int. Studier Antal (Ubesvaret) 4..4 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt samt regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? - Valgt HUM studier Antal Antal Undervisning i gymnasieskolen 70 4 Kommunikation 49 8 Administration/forvaltning 34 0 Andet, angiv hvilket: 29 2 Undervisning på universitet/handelshøjskole 24 2 Anden undervisning 24 0 Forskning på universitet/handelshøjskole 20 Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution 5 2 Kultur-/medieinstitution 9 Anden forskning/udvikling 4 I alt statslig ansatte Side 2

23 Hvilket område arbejder du primært indenfor? - Valgt HUM Studier Antal Antal Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks. skoler) 48 6 Kommunikation 35 9 Børn og unge (på forvaltningsniveau) 33 0 Andet 6 7 Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau - f.eks. jobcenter) 5 2 Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. museer) 4 7 Erhverv/udvikling 2 8 Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. plejehjem) 8 3 Anden administration/forvaltning 8 4 Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 5 4 Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) 5 0 Teknik, by og miljø 5 0 Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) 3 0 I alt kommunalt ansatte Hvilket område arbejder du primært inden for? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt HUM Antal Studier Antal Social- og sundhed (på institutionsniveau, f.eks. hospitaler) 2 Kommunikation 9 3 Andet, angiv hvilket: 5 0 Uddannelse og undervisning 3 2 Administration/forvaltning 3 2 Social- og sundhed (på forvaltningsniveau) 2 Erhverv og udvikling 2 I alt regionalt ansatte 37 5 Side 22

24 4.2 JOBBETS INDHOLD 4.2. Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvordan er dine jobfunktioner (tidsmæssigt) fordelt? - Bruger jeg nogen/meget tid på Studier (N=26) Rådgivning/vejledning Analyse og/eller evaluering HUM (N=598) 35% 39% 49% 52% Uddannelses- og undervisningsopgaver Strategisk kommunikation og formidling 5% 39% 42% 37% Administration og sekretariatsfunktioner Projektledelse Formidling og kommunikation (TV, radio, forlag, avis, etc.) Tekstproduktion Udviklingsopgaver 36% 38% 36% 37% 34% 36% 34% 32% 3% 57% Markedsføring/reklame Produktudvikling/innovation 26% 26% 26% 39% Anden jobfunktion 8% 25% IT (projektledelse, support, udvikling, implementering, mv.) Kvalitetsudvikling Kunde-/borgerservice Ledelse og organisation HR/personale 2% 22% 6% 22% 26% 2% 5% 7% 2% 4% Kulturformidling 3% 24% Salg Oversættelse og tolkning Økonomi- og regnskabsfunktioner Forskning 20% 3% 6% 0% 9% 6% 4% 6% 0% 20% 40% 60% Side 23

25 4.2.2 Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? KKG Antal (Ubesvaret) 6 AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig (ph.d.-administrator) adjunkt Administrativ medarbejder Akademisk medarbejder Assistent Brand manager business development coordinator Butiksbestyrer Communication Specialist Daglig leder direktionsassistent Erhvervspolitisk konsulent Fuldmægtig 3 fuldmægtig global mobility consultant Group Marketing Coordinator Gymnasielærer gymnasielærer, adjunkt HR assistent HR manager HR Medarbejder HR Udviklingskonsulent HR-Koordinator indkøbskoordinator International Program Coordinator Juniorkonsulent Kommunikations- og markedsføringsmedarbejder kommunikations/hrmedarbejder KOMMUNIKATIONSKONSULENT Kommunikationsmedarbejder 2 kommunikationsmedarbejder konsulent Kursusleder KVALITETS- OG PROJEKTCHEF Lektor i spansk og sociologi Lærer Marketing & PR Marketing Project Manager Marketing Projektleder Marketing projektleder Marketingkoordinator 3 Side 24

26 Marketingskoordinator Media Buyer Mediekonsulent Netværksmedarbejder Office Manager omsorgsmedhjælper Operations Officer oversætter patent koordinator Product Marketing Manager Programkoordinator Project Manager Projekt leder - online marketing Projektkoordinator Projektleder 3 Projektleder for intranet og centerommunikation Rejsekonsulent sagsbehandler sagsbehandler/konsulent sales department office assistant Salessupport SALGS Salgskoordinator 2 Salgssupport Skolesekretær Social Media Manager socialrådgiver studiesekretær Tastemedarbejder Technical Writer Tekstforfatter Uddannelseskoordinator Underviser 2 underviser (adjunkt) Videnskabelige assistent vikar (SOSU assistent) Web Project Manager Webmaster Total 95 Side 25

27 Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Turisme Antal (Ubesvaret) Adjunkt Administrative medarbejder Area Production Managager Cruise Hostess ebusiness project manager Erhvervskonsulent Housekeeping Manager HR & Sales Manager Informationsassistent kommunikationsmedarbejder Kontorassistent Kulturkonsulent Lagermedarbejder Markedskoordinator MARKETING ASSISTANT Marketingansvarlig PR & Markedsføringsansvarlig for Odense Havnekulturfestival projektassistent Projektkoordinator projektkoordinator Projektleder 2 Projektmedarbejder Receptionist 2 receptionist Turismemedarbejder Turist- og projektmedarbejder Udviklingskonsulent Udviklingsmedarbejder til Turisme Webredaktør Total 32 Engelsk/Spansk - Sprog Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? og Int. Studier Antal (Ubesvaret) ADVOKATSEKRETÆR Total 2 Side 26

28 4.2.3 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? KKG Antal (Ubesvaret) 3 AGCO Aspire Global Barsmark A/S Beredskabsstyrelsen Bestseller - Jack&Jones Bianco Footwear Brüel & Kjær, Sound & Vibration Measurement A/S CALL2DAY Carl Ras A/S CEGO ApS College Year in Athens Copenhagen Business School Cspot ApS Danisco General Maintenance LLC Danish Agro Dansk Røde Kors Asyl De Gule Sider DSB 2 Fibertex Fibertex Nonwovens FOA GE Money Bank Grundfos Gymnasium Handelsgymnasiet, Erhvervsskolerne Aars hans jensen lubricator Herning Bibliotekerne Hirtshals Havn HTX Jesper Hannibal & Co JOBCENTER K3~BTG Konkret HR A/S Københavns Kommune Københavns Universitet Landbrug & Fødevarer LARK Ops, Adagold LEGO System A/S LIAB ApS Lærdansk, Herning MAN Diesel & Turbo SE Side 27

29 MT Højgaard Plougmann & Vingtoft a/s Porsgrunn Gymnasium Public as Rebild Kommune Region Nordjylland Royal Greenland A/S 2 SAMSON AGRO A/S SEO Nord Siemens Wind Power Software company SYGEHUS VENDSYSSEL Tech College Aalborg Tradium Travel to Farm, Landbrug & Fødevarer TV3 Viasat Udenrigsministeriet 2 Unique Furniture University College Nordjylland Urtekram Int. A/S Vera Søgaard Cosmetics VerticPortals Vesthimmerlands Biblioteker Vivostat A/S Østkraft Aalborg Kommune Aalborg kommune aalborg kommune Aalborg Lufthavn Aalborg Studenterkursus Aalborg Universitet 3 aalborg Universitet Århus Kommune Børn & Unge Aarhus Universitet Aarhus Universitetshospital aau Total 95 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Turisme Antal (Ubesvaret) 3 Agri-Norcold BEST WESTERN INT'L DENMARK BilletKontoret / Tour Operator Center for Kultur, Sønderborg Kommune Danhostel Side 28

30 Holstebro Kommune Holstebro Turistbureau Hotel Chagall HSMG ved Hotel Skt. Petri ihi Bupa Innovasjon Norge Lemvig-Thyborøn Turistbureau Lille Vildmosecentret Risskov Autoferien AG Ruths Hotel Skagen Turistforening Smyril Line Sol og Strand Feriehusudlejning A/S Teknologisk Institut Titan Skolen UdviklingVejen Ungdomshuset Odense University College, Nordjylland Varde Kommune Viborg Turistbureau Visitsydvestsjælland visitaalborg Østdansk Turisme Aalborg Kongres & Kultur Center Total 32 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Engelsk/Spansk - Sprog og Int. Studier Antal (Ubesvaret) HJULMAND&KAPTAIN Total 2 Side 29

31 4.2.4 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Jobbet ligger i direkte forlængelse af mit speciale/afgangsprojekt % 5% Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 42% 54% studier (N=25) Jobbet ligger uden for udd. trad. fagområde, men kræver generelle/faglige komp. fra min videregående uddannelse 24% 36% HUM (N=595) Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 0% 6% 0% 20% 40% 60% Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Jobbet ligger i direkte forlængelse af mit speciale/afgangsprojekt Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde Engelsk/Spansk - Sprog og Int. Studier Turisme KKG Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0 3 9,7 % 2,0 % 0 9 6,3 % 34 37,0 % Jobbet ligger uden for udd. 50,0 % 7 22,6 % 37 40,2 % trad. fagområde, men kræver generelle/faglige komp. fra min videregående uddannelse Der er ingen faglig sammenhæng 50,0 % 2 6,5 % 0 0,9 % mellem uddannelsen og mit nuværende job Total 2 00,0 % 3 00,0 % 92 00,0 % Side 30

32 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5. TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER 5.. I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? - I nogen/høj grad Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemorienteret Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper At kunne arbejde kreativt og innovativt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Fremmedsprogsfærdigheder IT-færdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse 24% 39% 43% 45% 40% 43% 57% 62% 54% 76% 86% 74% 72% 70% 74% 68% 94% 96% 94% 96% 9% 95% 9% 94% 9% 92% 92% 9% 88% 90% 88% 89% 86% 89% 90% 86% Studier (N=55) HUM (N=74) 0% 50% 00% Side 3

33 5..2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: KKG Antal (Ubesvaret) 25 -Kritisk tilgang til tingene -Evnen til at presse mig selv ved tidspres -Intet er umuligt!. Evnen til at sætte mig ind i, og forstå nye emner. 2. Evnen til at udføre analytisk arbejde. 3. Evnen til at forholde mig kritisk til information.. Generel forståelse for B2B og B2C marketing 2. Projektarbejde 3. Praktikophold. Teoretisk viden baseret på egne og eksterne studier. 2. Evnen til at arbejde resultatorienteret og fokuseret med praktiske opgaver. 3. Analystiske evner er blevet skærpet gennem mange forskellige tilgange. ) Evnen til at tilegne sig ny viden hurtigt. 2) Gode formidlingsevner. 3)Samarbejdsevner. ANALYSE METODE LYSTEN TIL AT LÆRE NYT Analyse, vidensindsamle, bred faglig viden Analytisk sans, kultur forståelse, formidling analytisk tilgang til problemer projektarbejde engelskkundskaber analytiske kompetencer overblik over store mængder information evne til at arbejde selvstændigt og med korte deadlines Analytiske og strategiske færdigheder. Evne til selvstændig stillingstagen og reflektion Arbejde løsningsorienteret Sproglig/grammatisk indsigt Præsentationsteknikker At arbejde målrettet og strukturet At skabe overblik over problemstillinger At kunne formulere mig mundtligt og skriftlig på dansk og fremmedsprog Bred faglig viden. Gode kommunikative evner Evne til at arbejde problemorienteret critical thinking intercultural communication theoretical background on culture Engelsk grammatik - med Torben Borg Mundtlig formidling - med Andrew Fish Kulturel forståelse Erfaring med projektorienteret gruppearbejde, evnen til at se gennem de øverste lag og finde en problemstillings kerne, evnen til at researche effektivt og skille dårlig information fra god. erfaring med udlandsophold, projektarbejde og kulturforståelse Evne til at afslutte projekter Evne til at netværke Strategisk tænkning evne til at arbejde analytisk modenhed evne til at arbejde selvstændigt Evne til at kommunikere godt, at opnå deadline og at samarbejde med andre. Evne til at se "the big picture", at se alt fra flere sider. Overblik og struktur evne til at begå sig i forskellige kontekster blandt forskellige mennesker evne til at tænke kritisk evne til at arbejde selvstændigt evne til at formidle mundligt og skriftlig Evnen til at afholde mundtlige præsentationer/undervise for vidt forskellige målgrupper Evnen til at overholde deadlines Sproglige kompetencer Evnen til at anskue komplekse problemstillinger i helikopterperspektiv. Stærke kommunikative evner Interkulturel og international forståelse Evnen til at arbejde analytisk. Gode formidlingsevner. Gode færdigheder indenfor fremmedsprog. evnen til at arbejde i forhold til deadlines. gruppearbejde. kulturel og sproglig forståelse. Evnen til at arbejde selvstændigt Gode kommunikationsevner på engelsk og dansk Interviewmetoder Evnen til at kondensere store mængder data ned i et færdigt, fokuseret resultat. Evnen til at arbejde sammen med andre mennesker, som er anderledes end mig selv. Evnen til at forstå og løse abstrak- Side 32

34 te problemstillinger. Evnen til at løse en opgave, eller finde ud af hvordan jeg løser den, selvom det er noget, jeg aldrig har prøvet før. Kritisk sans i forhold til analyse og evaluering. Evne til at samarbejde og kommunikere med andre mennesker. Evnen til at sætte mig ind i nye fagområder Sproglige færdigheder i engelsk Evnen til at formidle komplekse fagområder evnen til at sætte sig ind i ny viden hurtigt overblik tværkulturel forståelse Evnen til at tage en indviklet problemstilling og skabe forståelse og struktur. Samarbejde med virksomheder, har givet forståelse for hvordan private virksomheder virker. Kultur og kommunikati- on. Evnen til at tilegne mig en viden omkring et problem jeg ikke ved noget om. Evnen til kritisk at kunne analysere en opgave. Evnen til at overskue og håndtere større opgaver. evnen til at tilegne mig ny viden evnen til at koordinere min dag/mine opgaver sprog og kulturkenskab og først og fremmest forståelse Evnen til: at arbejde problemorienteret. at samarbejde. analysere og samle data. Faglig formidling/undervise Skabe struktur/overblik Evnen til at tilegne mig ny viden formidling analyse overblik Grundlæggende evne til at sætte mig ind i komplicerde teoretiske felter. Særdeles gode samarbejdsevner. Veludviklede kommunikationskundskaber. have kulturforståelse tænke kraetivt og innovativt arbejde problemorienteret hurtigt danne sig overblik om et ukendt emne hurtigt finde relevant information/kilder at gribe de udfordringer man bliver udsat for indsigt i lovgivningen Jeg har fået en kulturforståelse via mit stude KKG da det i høj grad omhandler dette samt er et internationalt studie,jeg har lært at arbejde projektorientere og problemorientere gennem de mange projekter. Desuden har jeg gennem projektarbejde også opnået gode analytiske kompetencer gennem de mange projekter. Generelt er de meget anvendelige på arbejdsmarkedet, men de er jo ikke fagspecifikke som sådan. Jeg har opnået stor forståelse for interkulturelle forhold og deres indflydelse på samspillet mellem mennesker af med forskellige kulturelle baggrunde. Jeg har udviklet min evne til at arbejde metodisk og problemorienteret. Sidst men ikke mindst har projektopgaverne givet lært mig at samarbejde omkring et givent projekt. Jeg tog min overbygning på cand. merc (men gennem KKG) Det er det bedste jeg har gjort, for jeg havde under ingen omstændigheder fået det job, med en KKG overbygning. Det er for humanistisk til erhvervslivet, de ved ikke hvad de skal bruge det til, og når der jobkrise, er det rigitg svært at have en uddannelse, der går på knap så meget på de målbare værdier. Jeg ved det faktisk ikke... Kommunikativ, analytisk og samarbejde. Kritisk tilgang til problemstillinger Problemorienterede løsninger Kulturforståelse Kulturforstaelse Bedre sporglige egenskaber Evnen til at arbejde selvstaendigt/tage ansvar for mit eget arbejde Kulturforståelse Kommunikation samarbejde Kulturforståelse skriftlig færdigheder kompetance udvikling Method og Teoribagrund Multicultural og multidisciplinary arbejdesgroup Metodisk forståelse Håndtering af deadlines Evnen til at sætte sig ind i nye ting MÅLGRUPPETILPASSET KOMMUNIKATION FORSTÅ FORSKELLIGE MENNESKE- SYN/PARADIGMER lysten TIL AT LÆRE Ny taenkning (out of the box), evnen til at overkomme modstand, vurdere situation og drage fornuftige konklusioner paa baggrund af dette. Nyeste fagviden, at-tro-på-det-kan-lykkes, åben for nye ideer og tager dem ofte selv Side 33

35 overblik og troen på at der altid er en løsning. Også at kigge ud over 'løsningen' - det er fint at levere svar på et spørgsmål/problemstililng, men det er de forslag og analyser der går udover selve 'facit' der giver noget. Overblik over store mængder information Tværfagligt samarbejde Hurtigt at kunne sætte sig ind i nye ting Overblik, kommunikation, samarbejde Projektarbejde Kommunikationsfærdigheder, såsom udarbejdelse af marketingmateriale Projektarbejde Selvstændighed Kommunikation i virksomheder projektarbejde i grupper gode sprogfærdigheder teoretisk kulturforståelse Projektledelse Samarbejdsevner Relevant erfaring fra traineeophold Relevant viden indenfor marketing. At arbejde i grupper og lade andre komme til og tage over, når det er på sin plads. Engelsk kundskaber Samarbejde i internationale teams analytiske kompetencer Metodiske kompetencer Samarbejde projektorienteret med andre (opgaver etc.)... Arbejde selvstændigt (jeg var meritstuderende på Aarhus Handelshøjskole og har således aldrig gået på AAU men har været været skre- vet ind dér). Så var lidt uden for "agenda" ift de andre på holdet. Så arbejdede en del alene Havde valgfag i projektledelse på ASB som inspirerede mig til at søge jobbet som projektleder. Bedste valg ever! Samarbejde,arbejde struktureret og selvstændigt samt organisations- og kulturforståelse. Sammensætningen af de to uddannelsessteder gjorde at jeg både havde en praktisk forståelse for virksomheder og måden de fungerer på, tillagt en tilbundsgående teoretisk ballast og even til at analysere og dykke ned i en problemstilling. At arbejde selvstændigt. Selvstændighed Analytiske evner Formidling Selvstændighed Evne til at tilegne ny viden Faglighed Selvstændighed Kritisk tilgang til tingene Overholde deadlines skriftlig formidling projektledelse tilegnelse af ny viden Skriftlig formidling på dansk og engelsk. Evnen til at analysere Arbejde koordineret, effektivt og målrettet Skrive akademiske oppgaver på fræmmedsprog Arbejde tverrfaglig Være strukturered Spansk, kulturforståelse, projektarbejde sprog kulturforståelse komunikation Sprog, dyb indsigt i faget, problemløsning, vidensøgning Sprog. Kultur. Kommunikation. Sprogfærdigheder Projektarbejde Netværk Sproglige kompetencer (mundtligt og skriftligt), evnen til at arbejde analytisk, tværkulturel forståelse Struktur Overblik Evnen til at sætte mig ind i nyt stof Teamwork - evnen til at samarbejde med mange forskellige slags mennesker Kulturforståelse Arbejde selvstændigt med projekter Tilegne mig ny viden Bearbedje ukendt/nyt materiale Arbejde selvstændigt Tværfaglig, tværkulturel, struktureret ved ikke viden om kultur, sprog og metode være glad for at være sammen og arbejde sammen med folk fra forskellige kultur working in another language, innovative thinking Total 3 Side 34

36 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Turisme (Ubesvaret) 0 - Fagspecifik viden - Relevante erfaringer (praktik, projekter) - strategisk og præcis kommunikation - projektorienteret samarbejde - samarbejde med eksterne aktører - relevant baggrundsviden, som kan bruges mht. udviklingsarbejde * At kunne lære og sætte mig ind i nye opgaver/områder hurtigt. * At være i stand til at analysere forskellige former for informationer. * At kunne formidle viden videre til andre. Analyseevner Formidling Evner til samarbejde Analytisk Kritisk Hurtig til at tilegne mig ny viden critical thinking at tænke holistk at arbejde i grupper En bred forståelse for turistbranchen, netværk og teoretisk viden En generel grundig introduktion til det teoretiske fagområde. En generel grundig forståelse for det problemorienteret projektarbejdet - herunder struktur, koordinering, proces osv. En generel grundig forståelse for metode. Evenen til at arbejde fokuseret. Evenen til at tilegne ny viden Evnen til at overskue komplekse problemer evenen til at definere kernen i en problemstilling evnen til at formidle falig viden på en lettilgængelig måde (via Tillægsuddannelsen på Journalisthøjskolen, som tog et semester) evenen til at sætte mig grundigt ind i et nyt stofområde Evnen til at finde og anvende ny viden i forbindelse med opgaveløsning. Evnen til at samarbejde konstruktivt med andre om løsningen af en opgave. Evnen til at arbejde struktureret og målrettet med en/flere opgaver. Evnen til at formulere sig skriftligt på et højt niveau Evnen til at arbejde kreativt Evnen til at tilegne sig ny viden Evnen til at samarbejde Evnen til at formulere mig og Evnen til at overholde deadlines Evnen til at samarbejde, arbejde problemorienteret og kommunikere. gennem praktikophold fik jeg de mest anvendelige kompetencer og ikke mindst erfaring som er det eneste der tæller på jobmarkedet i dag innovativ tænkning at finde sin rolle i en projektgruppe tilegnelse af ny viden Jeg har lært at sætte mig ind i ting, og fået en generel viden om mit fag. Metodekundskab, evnen til at arbejde selvstændigt med komplicerede problemstillinger samt evnen til at erhverve kvalificeret viden Metodiske færdigheder, struktureret arbejdsmetode og selvstændighed Overblik over komplekse problemstillinger/emner. Samarbejdsevner. Evne til at tilegne sig ny viden. Problem based learning Group project study Innovation and changes Projektledelse Metode - opstilling og anvendelse Samarbejde på tværs af forskellige mennesker/faggrupper Samarbejde Projektoriteret Empati Samarbejde, strukturel, innovativ Samarbejdsevner, Projektorienteret og innovativ Selvstændighed ("jeg kan"), erfaring (selvom ikke konkret)og teoretisk (fra studierne)samt praktisk viden fra det indlagte praktikophold. Selvstændighed, Samarbejde, teoretisk viden selvstændighed, team-player, praktisk erfaring inden for branchen Teori selvstandighed project Videntilegnelse, projektarbejde, at jeg arbejder strukturet Total 40 Side 35

37 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Engelsk/ Spansk - Sprog og Int. Studier Antal (Ubesvaret) 3 Analytisk orienteret projektarbejde. Sprog- og kulturforståelse og færdigheder. Bearbejde store mængder information. evnen til at analysere evnen til at søge ny viden problemløsning For mig har det vigtigste været at kunne arbejde problemorienteret med en given opgave, det er et virkelig godt redskab at tage med sig videre. 2 At kunne arbejde i grupper med tværfagligt indhold. 3. Samtidig har gruppearbejde lært mig at kunne tage ansvar for at overholde deadlines og have ansvar overfor andre gruppemedlemmer, så man i fællesskab kommer frem til det bedst mulige resultat Kreativitet, problemorientering, empatisk Skriftlige færdigheder, sproglige færdigheder (engelsk) og evnen til at arbejde selvstændigt. skriftlige og grammatiske fremmedsprogfærdigheder; arbejde projektorienteret; arbejde selvstændigt med at indsamle information og analysere; STRUKTURERET GOD TIL SAMARBEJDE PROBLEMLØSENDE Total 20 Side 36

38 5..3 I hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? I hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? - I nogen/høj grad Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at analysere Praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde projektorienteret It-færdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at arbejde problemorienteret 95% 96% 95% 95% 95% 93% 96% 93% 85% 89% 86% 88% 88% 86% 79% 85% 8% 8% 85% 78% 78% 77% 69% 73% studier (N=54) HUM (N=74) Metodiske færdigheder inden for mit fagområde Teoretisk viden inden for mit fagområde Generel kulturforståelse 49% 49% 68% 65% 68% 62% Fremmedsprogsfærdigheder 60% 84% Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse 59% 58% 73% 78% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Side 37

39 5..4 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Antal (Ubesvaret) 60 - Forretningsforståelse - metodiske færdigheder - Mere praktiske værktøjer som projektledelse, evaluering etc. Andre former for projektledelse end lige den akademiske, skriftlige metode, herunder også inddragelse af projektstyrings-it-værktøjer f.eks. Microsoft Project. Bedre praktisk anvendelse af teorier KKG Bedre sprogkundskaber Eftersom jeg er ansat i en offentlig forvaltning, manglede jeg viden og kompetencer om forvaltning erhvervsøkonomisk indsigt/overblik over økonomiske arbejdsgange (faktureringer mv). Generel forretningsforståelse/organisations opbygning, generel viden om ERP system som bruges i mange af de store virksomheder fx.sap system generel virksomhedsforståelse it færdigheder projekt-ledelse eller arbejde med projekter Grafisk arbejde i relation til markedsføring og ekstern kommunikation (kampagnemateriale, pressemeddelelser, nyhedsbreve etc.). Vi behandlede det overfladisk på studiet. hmm ja det er svært lige at komme i tganke om på stående fod. Men nogle fag, som eksempelvis analyse, kunne evt have været mere gennemgående. Ikke endnu, men jeg er heller ikke i arbejde nu og har kun haft et års erfaring fra CBS. I de opslag jeg læser vil de ofte gerne have at man har projektledelseserfaring, og der er jeg ikke sikker på at projektarbejdet på AAU kvalificere, da det ikke svare til et projektkursus i PRINCE 2. Det kunne måske have været godt at have i undervisningen mere minded på arbejdsmarkedet og det at lede et projekt. Intet. Det er en kamp for blot at overleve og tage det arbejde man kan få incl. rengøring og fabriksarbejde. IT færdigheder(på højt plan) og andre "håndgribelige" færdigheder. IT kompenancer It kundskaber It-færdigheder Online marketing Markedsføringsloven IT-færdigheder Bedre sprogkompetence indenfor det sprog jeg studerede Ja, teoretisk viden om, hvordan man udvikler en virksomheds kommunikationsstrategi. Jeg arbejder med så mange forskellige områder, at det ville være umuligt at tilegne sig viden om dem i én uddannelse. Jeg ville gerne have haft flere specifikke værktøjer inden for mit felt, jeg føler mig slet ikke ordenligt rustet til det jeg gerne vil. kommunikationsstrategi i praksis forretningsforståelse forstå et regnskab Konkrete værktøjet til kommunikationsarbjedet (vs. akademiske teorie og overvejelser) Mere konkrete kompetencer, der r i tråd med hvad virksomhederne søger, bedre link til arbejdsmarkedets krav Kun en masse erhvervserfaring som man jo ikke kan få på sit studie normalt..dog var jeg i praktik og det har været guld værd for det job jeg har i dag. lidt dybere teoretisk viden og overblik - tog en forholdsvis bred uddannelse der godt kunne ha været mere specificeret på nogle områder. Marketing Management Pædagogi mere alsidige it færdigheder, projektledelse i praksis, økonomistyring i forbindelse med projektarbejde, Side 38

40 Mere analytisk i form af handling og konsekvens på et praktisk niveau frem for på et teoretisk niveau Mere forretningsforståelse Mere samfundsøkonomisk forståelse Mere general forretningsforstaelse, samt regnskabsforstaelse. Mere metodebevidsthed Mere praktisk daglig forretningsforståelse (kendskab til kommunal organisation og økonomiske arbejdsgange og rammevilkår eksempelvis), mere hands-on it-erfaring (i stedet for eksempelvis at kende til strukturer, trækstruktur og brugen af en hjemmeside, så rent praktisk erfaring med at opsætte og udvikle en hjemmeside) Mere praktisk erfaring Mere praktisk viden om hvordan tingene foregår i den "virkelige verden". De teorier som vi brugte meget tid på at lære om, er der bare ikke tid til at sidde og fedte rundt med i det daglige. Mere praktiske færdigheder/mere viden om markedsføringsloven. Flere praktiske it kundskaber i fx hjemmesideopbygning. mere teoretisk viden inden for mit fagområde - har krævet en hel del interessetimer ved siden af jobbet. Undervisningen kunne man godt ønske var gået lidt hurtigere fremad, så man fik mest muligt viden med, i stedet for at tage så meget hensyn til at få de folk med, som ikke havde læst op til forelæsningerne. mere viden om økonomi Mundtlig og skriftlig formidling fx præsentationer. Projektledelse og indblik heri. praktisk forretningserfaring Praktisk, konkret og håndgribelig viden. Mere specialistviden. projektledelse Projektledelse og forretningsforståelse Projektledelse. Udformning af strategier. Hvordan man håndterer meget politiske organisationer (medarbejdere med spidse albuer). Projektstyring Pædagogisk erfaring Relevant erhvervserfaring og arbejdsmarkedskendskab. Større indsigt i drift og praktiske forretningsgange Større indsigt i forretningslivet Viden om projektledelse - ikke blot deltagelse webformidling (hvis det er en kompetence) - forstår ikke at der ikke er flere webrelaterede fag på de danske universiteter Økonomi Økonomi Statistik Regnskab Økonomisk Total 3 Side 39

41 Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Turisme Antal (Ubesvaret) 6 - budgettering af projekter - kompetencer indefor "oprettelesen" (startfasen) af nye projekter med mange aktører - økonomisk viden - teknisk viden - Detail orientation Profit orientation Organisational behavior in a real working environment En smule mere praktisk erfaring indenfor det respektive fagområde som man nu engang studerer. Erfaring og endnu tættere kontakt med erhvervslivet. Erfaring kan ikke læres gennem teori, men en endnu større indsats for at koble studerende og erhvervslivet sammen vil øge forståelsen for arbejdsmarkedet og det praktiske arbejde i virksomhederne. IT færdigheder 2 Iværksætteri Ja! F.eks. er der mange arbejdskollegaer der er gået ud fra at jeg har en teoretisk baggrund omkring 360 graders analyse, som jeg senere hen fandt ud af er et teoretisk begreb, som de tidligere turisme studerende havde i undervisningen, men ikke blev tilbudt da jeg læste på AAU. Jeg kommer ikke fra Denmark derfor min problem med at finde fast arbejde er sprog - jeg kender ikke flyttedne dansk. Også praktik er meget vigtig - arbejdsgiver kigger på erfaring mere end på uddannelse så studentere skal have mange praktik kvalifikationer Jeg savner kompetencer i forhold til mødeledelse og projektledelse i praksis Jeg synes tit at jeg kommer til kort når det drejer som om kompetencer såsom virksomhedsledelse og økonomi. Det er ikke et felt jeg er uddannet indenfor, men det er min opfattelse at virk- somhederne ikke skelner, og at de egentlig forventer at man ved en del om økonomi og andre 'hårde' kompetenceområder, selvom man har en humanistisk baggrund. Kommunikation og digitale formidlingsformer. Mere kommunikation Bedre forståelse for økonomi Mere praktisk relevant erfaring Mere viden om og evne til at styre økonomi og budgetter Mere erfaring med grafisk design Mere praktisk viden Mere økonomi, projektstyring og it-værktøjer Måske er det for specifikt at nævne, men jeg ville gerne have lært noget om hvordan man søger fonde/eu tilskud -yderst relevant for mange, når man er ansat inden for turistbranchen Nej - ikke udover meget specifikke kundskaber, som ligger uden for, hvad studiet bør tilføre. Noget mere praktisk viden om projektarbejde og projektledelse. Projektledelse - konkret undervisning i projektledelse og projektstyring. AAU tilbyder blot learning by doing. Projektledelse mangler jeg. Problemløsning er en stor mangle på studiet. Forretningsforståelse er en mangel Sprogfærdigheder En mere it orienteret vinkel Viden om økonomi og økonomi styring Generel forretningsforståelse Projektledelse Total 40 Side 40

42 Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Engelsk/Spansk - Sprog og Int. Studier Antal (Ubesvaret) 6 Da jeg endnu ikke har været på arbejdsmarkedet efter min afsluttede uddannelse på AAU kan jeg ikke svare på disse spørgsmål Generel samfundsopbygning og lidt økonomi IT færdigheder Jeg har ikke været i arbejde endnu! Er stadig studerende Total 20 Side 4

43 5..5 Kompetencegabet Kompetencegabet (Procentvise forskel mellem andelen af dimittender, der i nogen/høj grad mener, at de har tilegnet kompetencerne, og andelen af dimittender, der i nogen/høj grad har oplevet at kompeterne er blevet efterspurgt) HUM (N=74) studier (N=45) Teoretisk viden inden for mit fagområde 29% 42% Evnen til at arbejde problemorienteret Metodiske færdigheder inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at analysere Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Relevant viden om projektledelse Praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse -% -2% -4% -5% -6% -0% -7% -7% -9% -4% -8% -4% -9% -27% -24% -22% -34% -35% 8% 20% 8% 27% 2% 22% 2% 0% 9% 3% 7% 9% 3% 2% It-færdigheder -35% -46% -50% 0% 50% Side 42

44 5..6 Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? Fordelt efter studie. Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 32% 34% I nogen grad 48% 53% Studier (N=55) I mindre grad 9% 2% HUM (N=745) Slet ikke % % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 0% 32% 35% 29% I nogen grad 48% 47% 50% 60% Studier (N=55) KKG (N=07) I mindre grad 9% 8% 8% 30% Turisme (N=38) Engelsk/Spansk - Sprog og Int. Studier (N=0) Slet ikke % % 3% 0% 20% 40% 60% Side 43

45 5..7 Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? FAKULTET OG STUDIENÆVN FØRST OG EFTERFØLGENDE FORDELT PÅ STUDIE Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav der stilles på arbejdsmarkedet? (Sæt kryds ved de 3 vigtigste) studier (N=73) Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen Opgaveløsning i samarbejde med virksomheder Flere praktiske opgaver og redskabsfag Flere konkrete cases i undervisningen Undervisning i projektledelse Undervisning i virksomhedskendskab og forretningsforståelse Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere faglig dybde i uddannelsen Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Mere metode Bedre vejledning om virksomhedernes behov Andet Mere problemorienteret undervisning Ingen forslag til forbedringer Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) Mere/bedre mulighed for udlandsophold Mere teori i uddannelsen Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret Flere virksomhedspræsentationer på universitetet Bedre karrieremesser på universitetet HUM (N=845) 9% 33% 33% 25% 23% 2% 2% 3% 20% 20% 8% 8% 4% 2% 3% 3% 3% 4% % 4% 0% 4% 9% 6% 7% 2% 5% 5% 5% 3% 5% 5% 5% 5% 4% 2% 3% 4% 3% 2% 2% 2% % 47% 0% 20% 40% 60% Side 44

46 Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (Sæt kryds ved de 3 vigtigste ting) - Andet, angiv hvilket: KKG Antal (Ubesvaret) 09 It kendskab til mulighederne i den offentlige sektor Mere fokus på vigtigheden af (studie)relevant arbejde under studiet personal supervision Total 3 Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (Sæt kryds ved de 3 vigtigste ting) - Andet, angiv hvilket: Turisme Antal (Ubesvaret) 40 Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (Sæt kryds ved de 3 vigtigste ting) - Andet, angiv hvilket: Engelsk/Spansk - Sprog og Int. Studier Antal (Ubesvaret) 20 Side 45

47 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6. NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE 6.. Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Fordelt efter studie. Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Studier (N=52) 59% 4% Ja HUM (N=726) 68% 32% Nej 0% 20% 40% 60% 80% 00% 6..2 Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? + Andet. Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring Netværk Andet Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) 45% 46% 39% 37% 38% 37% 35% 26% 5% 2% 2% 5% Studier (N=89) HUM (N=492) Livslang Læring på AAU 2% 4% 0% 20% 40% 60% Side 46

48 Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) - Andet KKG Antal (Ubesvaret) 50 6 ugers selvvalgt kursus enkedagskurser Food Architect ved IBC i Kolding foredrag/kurser afholdt af fagforening Frivilligearbejde Gymnasial pædagogikum It som hobby og arbejde kurser iforbindelse med ledighed Projektleder uddannelse pædagogikum sprogundervisning (kinesisk) Volunteer work Total 62 Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) - Andet Turisme Antal (Ubesvaret) 22 Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) - Andet Engelsk/Spansk - Sprog og Int. Studier Antal (Ubesvaret) 5 Side 47

49 6..3 Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Fordelt efter studie. Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Studier (N=52) 63% 37% Nej HUM (N=726) 3% 69% Ja 0% 20% 40% 60% 80% 00% 6..4 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde 45% 46% Projektledelse 27% 45% Psykologi/terapi 26% 25% Kommunikation 23% 24% Ledelse 2% 45% It 7% 9% Organisation 9% 32% Forretningsforståelse 9% 5% Præsentation/formidling 9% 5% HR 5% 29% Læring og pædagogik 23% 4% Sprog 3% 3% Andet 6% 2% Økonomi 7% % Iværksætteri 7% 8% Tilvalgsfag med henblik på undervisning i 3% 7% Det kreative musiske område 0% 6% Jura 3% 4% 0% 20% 40% 60% Studier (N=96) HUM (N=50) Side 48

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / Daguddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør You ve Got The POWER Bliv energi-ingeniør Hele verden er ved at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. Min ambition er, at Danmark er med forrest i feltet, når det gælder kampen mod

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Unversity of London, Institute

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere