Bæredygtighedsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighedsrapport 2009"

Transkript

1 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen

2

3 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos både bidrage til at forbedre miljøet og samtidig forbedre vores konkurrencefordel Koncernchef Carsten Bjerg

4 Klimaændringer, vand og energi er uløseligt forbundne. Hvis vi virkelig ønsker at finde bæredygtige løsninger, skal vi løse alle tre på en holistisk måde "Klima, vand og energi" er derfor temaet i Grundfos' Bæredygtighedsrapport 2009 Koncernchef Carsten Bjerg

5 Bæredygtighedsrapport Ledelsens redegørelse... 6 Bæredygtighed Først vores svar på klimaudfordringen... 7 Bæredygtighed og ansvarlighed er en integreret del af vores virksomhed... 8 Forretning og samfund går hånd i hånd...10 PRODUCT Artikler: Partnerskab for bæredygtig vandforsyning...14 Grundfos genbruger spildevandet...16 Rapportering: Grundfos' Innovation Intent...18 Klimaændringer en forretningsmulighed...18 Grundfos New Business...19 Bæredygtig produktudvikling...20 Indflydelse på den globale dagsorden...21 Samhørighed med vores kunder...22 Fremtidens fokusområder...23 PEOPLE Artikler: Medarbejderen er vigtigere end nogensinde...26 Rapportering: Talent er nøglen til udvikling...28 Global sammenknytning af mennesker...29 Fremme en mangfoldig arbejdsplads...29 Grundfos-medarbejdernes trivsel og tilfredshed...30 Grundfos og den globale krise...31 Styrkelse af overholdelsen af Grundfos Code of Conduct...31 Menneskerettigheder og arbejdsrettigheder...32 Fremtidens fokusområder...32 PROCESS Artikler: Grundfos fokuserer på grønt byggeri...34 Rapportering: Excellent ledelse...36 Footprint-strategi ikke mere CO₂...37 Vi vil tage vores egen medicin reduktion af CO₂, energi, vand og affald...37 Bæredygtigt byggeri...39 Involvering i lokalsamfundet...40 Fremtidens fokusområder...41 PURCHASE Artikler: Et tæt samarbejde nedbringer CO 2 -udledning...44 Rapportering: Ansvarlig leverandørstyring...46 Grundfos Supplier Code of Conduct...47 Global justering af leverandørstyring...48 Nedbringelse af CO₂ i forsyningskæden...48 Fremtidens fokusområder...49 RAPPORTEN Grundfos om rapporten...50 Revisorerklæring...51 Grundfos kort fortalt...52 Stikordsregister og læs mere...54 Grundfos' resultatoversigt...55

6 ledelsens redegørelse År 2009 har været et meget vanskeligt år i forhold til tidligere år. Efter 60 år med kontinuerlig vækst i Grundfos har finanskrisen tvunget os til at ændre vores fokus. I 2009 har vi derfor arbejdet hårdt med at ændre fokus fra en vækststrategi til en krisestrategi, og det er lykkedes. En af grundene til, at det er lykkedes, er, at alle medarbejderne i hele organisationen var klar over deres ansvar, og de arbejdede hårdt med at udføre de krævede tilpasninger. Ved at bevare fokus lykkedes det os at klare os igennem, og vi afsluttede 2009 med et tilfredsstillende resultat. Vi mener, at dette er et vigtigt aspekt ved at handle ansvarligt. Grundfos er en socialt ansvarlig virksomhed, og vi har altid støttet de lokalsamfund, som vi driver virksomhed i, samt vores medarbejdere og deres familier. På grund af finanskrisen har vi desværre måttet sige farvel til ca engagerede medarbejdere på globalt plan i løbet af Vi har dog forsøgt at formildne omstændighederne ved for eksempel at tilbyde afskedigede medarbejdere professionel støtte til at komme videre både på et professionelt og et personligt plan. Klimaudfordringerne fortsætter 2009 var også året med skyhøje forventninger til verdensledernes engagement og evner til at takle de tiltagende klimaændringer. Som medlem af Copenhagen Climate Council blev vi involveret i at mobilisere verdens virksomhedsledere forud for begivenheden. På FN's klimakonference i København, COP15, blev der dog ikke indgået en større bindende aftale hvilket vi alle have efterspurgt, håbet på og arbejdet hen imod. Der blev i stedet for givet udtryk for gode intentioner om at reducere den globale opvarmning og om fortsat at arbejde frem imod mere bindende aftaler om reduktion af CO 2 - udledning. På trods af verdensledernes stadig større bevidsthed om vigtigheden af politisk handling lykkedes det dem i sidste ende ikke at komme ret langt. Klimaændringer, vand og energi Trods finanskrisen i 2009 har Grundfos' forpligtelse til bæredygtighed ikke ændret sig. I 2009 lancerede vi vores klimahvidbog (Climate White Paper) om klimaændringerne. Vi kaldte den "Bæredygtighed Først". Vi ser kampen mod klimaændringer som en del af en større dagsorden for bæredygtighed. Klimaændringer, vand og energi er uløseligt forbundne. Hvis vi virkelig ønsker at finde bæredygtige løsninger, skal vi løse alle tre på en holistisk måde. "Klima, vand og energi" er derfor temaet i Grundfos' Bæredygtighedsrapport Det er vores overbevisning, at Grundfos kan bidrage mest, hvis vi fokuserer på det, vi er bedst til. Vi vil derfor fortsat udvikle og producere ny, bæredygtig teknologi, der kan lette og tilpasses til de problemer, der skyldes klimaændringer. Vi vil desuden fortsætte vores bestræbelser på at reducere pumpernes energiforbrug og derved reducere presset på miljøet. Vi mener, at en bæredygtig tankegang og økonomisk vækst kan gå hånd i hånd. Vi er dog også nødt til at tage vores egen medicin. I 2009 lovede vi derfor aldrig at udlede mere CO 2, end vi gjorde i Vi er tilfredse med, at det lykkedes os inden for den første periode at nedbringe vores CO 2 -udledning med 10 pct. Dette skyldes dog mest finanskrisen og vores reducerede produktion. Vi vil gøre det meget bedre. Vores langsigtede ambition er at blive en CO 2 -neutral virksomhed. Sagt med andre ord som resten af verden har vi brug for at finde alternativer til fossile brændstoffer, vi skal benytte grønnere produktionsmetoder, og vi skal fortsætte vores dedikerede arbejde med at gøre vores produkter endnu mere effektive med et lavere energiforbrug. Der er stadig meget at gøre Der er dog stadig meget at gøre. Vi vil intensivere vores bestræbelser på at gøre verden omkring os mere bevidst. Vi vil arbejde endnu tættere sammen med meningsdannere og beslutningstagere for at sikre en grønnere udvikling af samfundet. Det er meget vigtigt, at vi som virksomhedsledere ytrer vores mening. At løse klimaproblemerne er for vigtig en opgave til at blive overladt til politikerne. Det er nødvendigt at dele ansvaret for at kunne opnå rigtige løsninger. Vi erkender, at industrien er en del af klimaproblemerne og vi er sandelig også en del af løsningen. Fortsat støtte til fn's Global Compact I 2002 tilsluttede Grundfos sig FN's Global Compact. Sammen med vores kerneværdier danner dets ti principper udgangspunktet i vores holistiske tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed. Vores forpligtelse over for FN's Global Compact er blevet yderligere styrket i forbindelse med vores støtte til initiativet "Caring for Climate", hvor vi har forpligtet os selv til at sætte specifikke mål for nedbringelse af udledning. Vi bidrager også til opfyldelsen af FN's Millennium Development Goals ved at skaffe adgang til rent vand for flere mennesker i udviklingslandene gennem vores bæredygtige vandløsninger. Fremtiden er fuld af muligheder Allerede i begyndelsen af 2010 ser vi tegn på, at Grundfos overvinder finanskrisen. Vi forventer, at 2010 bliver en vigtig milepæl i vores rejse mod en mere bæredygtig verden. Vi vil fortsætte implementeringen af vores forpligtelser, der står beskrevet i Grundfos' klimahvidbog "Bæredygtighed Først". Et vigtigt element er at forene ansvarlighed og bæredygtighed med et oprigtigt engagement fra alle os i Grundfos. Vi mener, at det er en vigtig opskrift på, hvordan Grundfos kan gøre en virkelig forskel i forbindelse med den bæredygtige dagsorden. Niels Due Jensen Koncernbestyrelsesformand Carsten Bjerg Koncernchef

7 bæredygtighed først 6 7 Klimaændringer udgør en væsentlig udfordring for både Grundfos og resten af verden. Grundfos' opfattelse af klimaændringer er baseret på videnskab, og vi mener, at klimaudfordringerne skaber en ond cirkel af klimaændringer, vandstress og energiforbrug. Vi er desuden enige med det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) i, at menneskelige handlinger har forårsaget en alvorlig miljømæssig ødelæggelse, og at med en hurtigt voksende befolkning vil vores nuværende forbrugsmønstre ikke være bæredygtige. Industrien er en del af klimaproblemet, og som en erhvervsmæssig verdensborger mener Grundfos derfor, at erhvervslivet er forpligtet til at handle. Vi mener dog også, at industrien er en del af løsningen. Et globalt svar på klimaændringerne vil skabe en større efterspørgsel efter løsninger, der kan reducere vand- og energiforbruget. Grundfos er i den unikke position, at vi kan efterkomme denne efterspørgsel med vores produkter, serviceydelser, partnerskaber og organisatoriske stemme. Fokus på innovation og produktudvikling For at kunne tage kampen op mod klimaudfordringerne og sikre økonomisk vækst uden at skabe klimaændringer i fremtiden er vi nødt til at tage et teknisk kvantespring. Hvis Grundfos fortsat ønsker at være en del af løsningen og drage nytte af de enorme forretningsmuligheder, som klimaændringerne indebærer, er vi nødt til at bevare fokus på innovation og produktudvikling. Vi skal udvikle og anvende en lang række initiativer, som vil fungere sammen og bringe vores virksomhed ind i en mere bæredygtig fremtid. Vi er derfor nødt til at fortsætte med vores innovative aktiviteter og udvikle de bedste tekniske løsninger til at løse verdens miljøproblemer. Vi er nødt til at bruge vores fantasi, tage ny teknologier til os, søge efter systemløsninger og fremskynde vores miljødagsorden. Vi er nødt til at gøre det i et højere tempo end nogensinde før. Vi skal derudover fremstå som et godt eksempel ved at reducere vores egen indvirkning på miljøet. Grundfos' klimahvidbog I 2009 blev Grundfos' klimahvidbog, som er udarbejdet af Grundfos' koncernledelse, lanceret. Klimahvidbogen er vores svar på klimaudfordringerne, og den beskriver de overordnede retningslinjer for fremtidige klimainitiativer i Grundfos. Vi har ydermere identificeret fem forpligtelser, der vil forankre vores klimaindsats: 1. Vi vil tage vores egen medicin og aldrig udlede mere CO₂ end vi gjorde i Vi vil investere i at udvikle nye bæredygtige produkter og løsninger. 3. Vi vil fortsætte med at udvikle en organisation med en grønnere tankegang. 4. Vi vil påvirke den globale klimadagsorden og positionere Grundfos som en sand global spiller. 5. Vi vil kommunikere vores fremskridt og give fuld gennemsigtighed. Vi vil tage initiativet nu, tage vores egen medicin og udnytte vores kernekompetencer til at sikre den størst mulige virkning af vores indsats, åbne nye markeder og drage fordel af behovet for bæredygtige løsninger. Dette er Grundfos' svar på klimaudfordringen.

8 Bæredygtighed og ansvarlighed er en integreret del af vores forretning At håndtere bæredygtighed og ansvarlighed i Grundfos indebærer at få mennesker over hele verden til at opfylde ønskede mål og målsætninger. Det indebærer et sæt forretningsprincipper såsom mission, vision og virksomhedsværdier, klart kommunikeret politikker og strategier samt en organisation, der kan gennemføre vores strategier globalt. Den måde, hvorpå vi håndterer ansvarlighed og bæredygtighed, er blevet yderligere styrket i Mission, vision og virksomhedsværdier Vores kerneværdier Be Think Innovate udgør et fælles grundlag for Grundfos' tilgang til forretning og er det centrale i vores forretningsgrundlag. I 2002 blev Grundfos' værdier suppleret af principperne i FN's Global Compact. Sammen med vores mission og vision danner de grundlaget for Grundfos' holistiske tilgang til bæredygtighed og ansvarlighed. Da vores bekymring for planeten og de mennesker, der lever på den, er en stor forretningsmæssig drivkraft, mener vi, at innovation, profitabel forretning og bæredygtighed hører sammen. På baggrund af de store globale udfordringer, som vores planet står over for, lancerede vi i 2008 Innovation Intent, der beskriver Grundfos' drøm for Vores Innovation Intent omhandler udfordringerne "Put sustainability first", "Be there for a growing world" og "Pioneer new technologies". Alle større koncepter, som vi lancerer i løbet af de næste år, bør imødekomme alle tre udfordringer, der er indeholdt i Innovation Intent. Politikker og strategier Vores vision for fremtidens Grundfos er formuleret i Grundfos' Innovation Intent. For at hjælpe os med at realisere vores vision har Grundfos' koncernledelse i 2009 færdiggjort forretningsstrategien for Forretningsstrategien fokuserer på fem strategiske temaer: Structural Fit Truly Global Business Differentiation Innovation Intent Great People Ansvarlighed er vores fundament Forudseenhed gør det muligt Innovation er essensen

9 8 9 I 2009 har Grundfos lagt mange kræfter i at definere vores tilgang til bæredygtighed, som nu udgør en integreret del af de fem strategiske temaer. De vil blive realiseret ved, at vi minimerer vores eget negative footprint, forbedrer kundemotiverede grønne løsninger, udvikler kompetencer til at gennemføre Innovation Intent, engagerer os i offentlig politik og genopliver de værdier, der binder os sammen i en global virksomhed. Derudover har den overordnede målsætning for den strategiske proces i 2009 været at implementere koncernstrategien i alle forretningsenheder og selskaber, hvilket har styrket vores fokus på bæredygtighed i hele organisationen. Et nyt ledelsesværktøj, Strategy Mapping, blev introduceret i 2009 til at afklare virksomhedsmæssige målsætninger og ensrette koncernstrategien i hele organisationen. Selvom vores kerneværdier, Code of Conduct og vores politikker danner grundlaget for at handle ansvarligt, skal vi bruge koncernstrategien til at udvikle en bæredygtig forretning. Global udførelse For at kunne praktisere bæredygtighed og ansvarlighed på en effektiv måde i Grundfos er det af afgørende betydning, at bæredygtighed og ansvarlighed bliver forankret i hele organisationen, hvilket betyder, at de tilhørende målsætninger skal implementeres og indføres på tværs af forretningsenheder og selskaber på et både globalt og lokalt niveau. Hver enkelt af os er ansvarlig for at handle derefter. En række ledelsesservicefunktioner er på plads til at understøtte vores selskaber og forretningsenheder på verdensplan. Group Environment og Group CSR fokuserer udelukkende på bæredygtighed og ansvarlighed. De leverer også værktøjer, formidler nye initiativer, håndterer strategiske projekter, skaber et overblik, deler "best practices" og overvåger fremskridt. For at kunne håndtere en udvidet dagsorden som beskrevet i vores Code of Conduct har vi i 2008 udført et 360 graders tjek af vores performance inden for bæredygtighed og ansvarlighed målt i forhold til Global Compact's ti principper. Dette resulterede i en koordineret Group CSR & Environment-strategi, der består af fem strategiske temaer: Outstanding CSR management Climate Respectful stakeholder engagement Well-founded business ethics Truly global truly committed I 2009 blev denne strategi videreudviklet, og der blev opnået enighed om handlingsplaner. Et af de vigtigste strategiske temaer er Klima, hvorunder Footprint-strategien (s. 37) blev lanceret i Fremtidens fokusområder I 2010 vil vi fokusere på området "Executing Excellence". Målet er at kunne gennemføre vores koncernstrategi og udnytte det fulde potentiale, der ligger i at gå sammen om at opnå et bæredygtigt Grundfos. For at styrke denne proces vil vi fortsætte med at integrere bæredygtighed og ansvarlighed yderligere i vores arbejde med Business Excellence, som er Grundfos' holistiske tilgang til ledelse. Desuden vil CSR & Environment-strategien sammenfatte de overordnede fokusområder i forhold til bæredygtighed og ansvarlighed. I 2010 vil der blive lanceret to hovedprojekter med fokus på de strategiske emner "Truly global truly committed" og "Well-founded business ethics". "Grundfos Brings Water 2 Life" er et globalt program, der involverer medarbejderne. Programmet indebærer, at Grundfosmedarbejdere donerer LIFELINK-systemer til mennesker i Kenya i samarbejde med Røde Kors. Vi er også i gang med implementering og udvikling af brugervenlige retningslinjer, der skal understøtte forståelsen for Grundfos Code of Conduct. Mission, vision og værdier PolitiKKer og strategier Global udførelse

10 Forretning og samfund går hånd i hånd Grundfos' baggrund for ansvarlighed og bæredygtighed stammer tilbage fra virksomhedens grundlæggelse i Den dækker over en lang række initiativer både på lokalt plan og på koncernplan. For at styrke vores fokus og forbedre effekten af vores handlinger bevæger vi os gradvist hen imod en mere klar, strategisk og forretningsmæssigt integreret tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed. I bund og grund mener vi, at den succes, Grundfos oplever, og den succes, det omgivende samfund oplever, er indbyrdes forstærkende. For at skabe værdi for Grundfos skal vi også skabe værdi for samfundet. Det omfatter vores medarbejdere, leverandører, kunder og de samfund, som vi driver virksomhed i. Det handler også om at behandle miljøet på en måde, der vil bevare det for samfundet og vores fremtidige forretning. Grundfos opererer med fire grundlæggende koncepter: overholdelse, ansvarlighed, bæredygtighed og at skabe "shared value". Overholdelse og ansvarlighed Vi mener, at vi har en moralsk forpligtelse til at opføre os ansvarligt til enhver tid i vores forretninger og i samfundet. Vi overholder internationale og lokale standarder, regler og lovgivning overalt, hvor vi driver virksomhed. Desuden driver Grundfos forretning på en måde, der imødekommer eller overgår de etiske, juridiske og offentlige forventninger, som samfundet har. Vi er overbeviste om, at som virksomhed har vi et ansvar over for miljøet, medarbejderne, de lokale samfund og nytteværdien af vores produkter, og at vi skal opføre os retfærdigt og korrekt over for vores kunder, leverandører og konkurrenter. At skabe Shared Value For at maksimere værdiskabelsen skal vi bringe overholdelse, ansvarlighed og bæredygtighed op på et højere niveau. Vi mener, at Grundfos og de samfund, som vi driver virksomhed i, er indbyrdes afhængige. Succesfulde virksomheder har brug for sunde samfund, og sunde samfund har brug for succesfulde virksomheder. Vores forretningsbeslutninger følger derfor ideen om at skabe "shared value" værdi, der er til gavn for begge parter. Kort sagt, for at skabe værdi for Grundfos skal vi også skabe værdi for de mennesker, der bor i de samfund, som vi driver virksomhed i. At skabe shared value betyder at være fremsynet, samtidig med at vi skal levere gode kortsigtede resultater. Det betyder, at vi skal vælge vores initiativer inden for bæredygtighed og ansvarlighed omhyggeligt og fokusere vores ressourcer på områder, hvor vi kan bidrage mest, samtidig med at vi opnår en konkurrencemæssig fordel. På denne måde mener vi, at vi kan opfylde begge mål. Konceptet shared value går på tværs af bæredygtighed og ansvarlighed, skærper vores strategiske tilgang og forbedrer effekten af vores indsats. Bæredygtighed Bæredygtighed er et centralt begreb i Grundfos. Ifølge den såkaldte "Brundtland-Kommission" handler bæredygtighed om at opfylde nutidige behov uden at umuliggøre fremtidige generationers evne til at opfylde deres behov med hensyn til både naturens ressourcer og social trivsel. Ved at acceptere Brundtland-definitionen mener vi, at det overordnede mål for denne generation er at efterlade en jordklode til næste generation, der er renere og mere energisk end den jordklode, vi arvede. I Grundfos er bæredygtighed først og fremmest forbundet med den måde, hvorpå vi reagerer over for klimaændringer, som beskrevet i Innovation Intent og i Grundfos' klimahvidbog vores svar på klimaudfordringen. Shared Value Bæredygtighed Overholdelse og ansvarlighed

11 10 11 Grundfos' Shared Value Model Grundfos skaber shared value igennem hele værdikæden. Grundfos' Shared Value Model identificerer de fire hovedområder for værdiskabelse. Modellen hjælper os med at identificere og opstille vores initiativer i prioriteret rækkefølge, hvorved vi forbedrer effekten for Grundfos og det omgivende samfund. Som en global virksomhed anerkender vi, at vores selskaber står over for forskellige udfordringer og problemstillinger i forhold til bæredygtighed og ansvarlighed. Modellen afspejler derfor vores forretningsstrategi om at tænke globalt og samtidig handle lokalt, hvilket gør det muligt for vores selskaber at tilpasse sig de lokale vilkår. Rapportens struktur Strukturen i Grundfos' Bæredygtighedsrapport 2009 er baseret på de fire P'er i Grundfos' Shared Value Model. For at fremhæve Grundfos' kernekompetencer og virksomhedsidentitet som en førende grøn virksomhed vil denne rapport starte med den sidste del af Grundfos' Shared Value Model, PRODuCT. Rapporten er derfor inddelt i følgende afsnit: PRODuCT, PEOPLE, PROCESS og PuRCHASE. Derudover består rapporten af artikler, referencer til vores internationale forpligtelser og dokumentation for at kunne viderebringe vores resultater for 2009 på den mest logiske måde. Værdi for grundfos Sikre leverandørers kvalitet og opbygge troværdige relationer Værdi for grundfos Sænke fremstillings- og distributionsomkostninger Værdi for grundfos Generere overskud ved hjælp af en motiveret, kompetent og mangfoldig arbejdsstyrke Værdi for grundfos Generere overskud ved hjælp af et unikt værdiudsagn og et konkurrenceforspring. Indtræde på nye markeder og udviklingsmarkeder Purchase process people product Værdi for samfundet Forbedre lokale arbejdsrettigheder og fremme vækst Værdi for samfundet Skabe jobs, økonomisk vækst, forbedre levestandarden og minimere den miljømæssige påvirkning Værdi for samfundet Skabe jobmuligheder globalt og forbedre det faglige kompetenceniveau Værdi for samfundet Skabe økonomisk vækst, forbedre levestandarden og minimere den miljømæssige påvirkning Purchase Ansvarlig leverandørstyring er et nøgleområde i Grundfos. Vi ønsker at forbedre leverandørernes standarder og sikre, at vores leverandører overholder Grundfos Supplier Code of Conduct, FN's Global Compact og internationale normer, ved at etablere troværdige relationer. Vores handlinger bidrager til at forbedre lokale standarder og vækst, samtidig med at vi sikrer vores forrentningsmæssige konkurrenceforspring. Det er vores forståelse, at PurchASe inkluderer: Alle Grundfos' indkøb Leverandørstyring Process Grundfos er til stede med selskaber i hele verden. Vi tager vores egen medicin ved at minimere vores miljømæssige footprint, hvilket reducerer omkostningerne og bevarer miljøet som et stærkt grundlag for at opnå succes på langt sigt. Desuden vil de samfund, som vi driver virksomhed i, drage fordel af vores tilstedeværelse gennem vores interessentengagement og samfundsinvolvering. Dette er vores social licence to operate. Det er vores forståelse, at ProceSS inkluderer: Drift Indgående og udgående logistik Bygninger og forsyning Involvering i lokalsamfund People For at sikre vores nutidige og fremtidige eksistensgrundlag har vi behov for en innovativ, entusiastisk og uddannet arbejdsstyrke, der kan sikre vores succes på langt sigt. Vi mener, at dette kan opnås ved at skabe den bedste arbejdsplads og give de enkelte medarbejdere mulighed for professionel og personlig udvikling. Da vi er en global virksomhed, skaber vi jobmuligheder over hele verden, og vi bidrager herved til at forbedre kompetencerne i de samfund, hvor vi opererer. Det er vores forståelse, at People inkluderer: Lederskab og samarbejde Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Code of Conduct Product Gennem vores innovative tilgang til bæredygtige produktløsninger bidrager vi med kundetilpassede, bæredygtige løsninger af høj kvalitet, der minimerer vores kunders påvirkning af miljøet, samtidig med at vi skaber en konkurrencefordel for Grundfos. Vi fokuserer endvidere på ansvarlige kunderelationer og tilbyder professionel service og vejledning. Det er vores forståelse, at Product inkluderer: Alle Grundfos-produkter Forskning og Udvikling Kunder Salg og Marketing Service

12

13 12 13 Product Med Grundfos' ekspertise og kundeorientering leverer vi bæredygtige produktløsninger til verden, samtidig med at vi skaber et konkurrencemæssigt forspring for vores virksomhed. Dette er, hvad vi mener med shared value. Vores produkter skaber værdi for vores kunder ved at sikre høj kvalitet og kundetilpassede løsninger. Derudover betragter vi vores innovative produkter som en del af løsningen på de presserende udfordringer, som verden står over for i dag. Indhold Product 14 Partnerskab for bæredygtig vandforsyning 16 Grundfos genbruger spildevandet 18 rapportering

14 Afrikanske børn henter vand ved det lokale LIFELINK-system artikel partnerskab for bæredygtig vandforsyning For de fleste mennesker i den vestlige verden er det en selvfølge at kunne åbne for hanen og få et glas rent vand. Men sådan er det ikke for en stor del af verdens befolkning. Mere end 1 milliard mennesker har ikke adgang til rent vand. Adgang til rent vand er det første skridt for at skabe et godt liv for mennesker. Det er derfor også en del af FN s Millennium Development Goals. Gennem vores medlemskab af FN s Global Compact er Grundfos dedikeret til at arbejde for disse mål. Med vores kernekompetencer er det Fakta om fn's Millennium Development Goals Med LIFELINK bidrager Grundfos til at nå FN's Millennium Development goals:. At udrydde ekstrem fattigdom og sult. At sikre grundlæggende uddannelse til alle. At fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder. At reducere børnedødelighed. At reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder. At bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme. At sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling. At udvikle et globalt udviklingspartnerskab derfor naturligt at fokusere på, hvordan Grundfos kan bidrage til at skabe adgang til rent drikkevand for alle på kloden. Dette er intentionen med Grundfos LIFELINK, der har som mission at udvikle, sælge og servicere automatiske vandsystemer til primært landområder i Afrika, Asien og Latinamerika. Rent vand til landsbyer i Kenya 2009 har været et år fuldt af læring for Grundfos LIFELINK i Kenya. Systemet er blevet rigtig godt modtaget i de seks landsbyer, hvor det er blevet implementeret. Sammenlagt er det omkring mennesker, der nu har fået adgang til rent vand gennem et LIFELINK-system, og dermed har de mulighed for at skabe sig en meget bedre fremtid. Peter Munyasia, Chief i landsbyen Musingini, kalder LIFELINK for et korruptionsfrit system, fordi brugerbetalingen indsamles automatisk. Det betyder, at der er midler til at dække service og vedligehold af systemet, som det lokale Grundfos LIFELINK-team står for. Med LIFELINKsystemet ser landsbyens fremtid meget lysere ud, siger han, børnene bliver ikke så ofte syge, kvinderne har mere tid til rådighed, og familierne kan bruge vandet til deres afgrøder og husdyr. Erfaringerne fra Kenya har dog også vist, at den oprindelige forretningsmodel, Fakta om lifelink-systemet. LIFELINK er koncernens første skridt ind i det såkaldte BOP-marked (Base of the Pyramid): De fire milliarder mennesker i verden, der lever for mindre end to dollars om dagen. LIFELINK blev lanceret i november et LIFELINK-system drives ved hjælp af solenergi og har en kapacitet på 8-16 m vand om dagen. Brugeren betaler for vandet via sin mobiltelefon, hvor bankvirksomhed via mobiltelefon bliver mere og mere udbredt i mange udviklingslande, fordi traditionelle banker er sjældne i landdistrikter hvor landsbyen selv kunne finansiere systemet gennem et mikro-finansieret lån, som blev tilbagebetalt gennem forbruget af vand, ikke er bæredygtig i de fattigste områder af Kenya. Landsbyerne har simpelthen ikke penge til at betale omkostningen for systemet. Derfor satser LIFELINK nu på en forretningsmodel baseret på partnerskaber med andre organisationer, som kan bruge LIFELINK-systemet i deres vandprojekter. Peter Todbjerg Hansen, administrerende direktør i Grundfos LIFELINK forklarer: Hvis vi skal nå de mennesker, der

15 14 15 Grundfos LIFELINK løser de basale problemer omkring håndtering af penge og manglende vedligehold, som fører til, at alt for mange vandprojekter bryder sammen Ayaz Manji, leder af afdelingen for Vand- & Sanitetsprojekter i Kenya Røde Kors trænger mest, skal vi fx lave alliancer med den kenyanske regering eller udviklingsorganisationer, som kan donere LIFELINKsystemet til landsbyerne. Til gengæld tager landsbyen så ejerskab for systemet gennem brugerbetaling for vandet, som dækker den løbende service og vedligeholdelse, der varetages af Grundfos. På den måde sikrer vi, at de har rent vand i mange år fremover, og landsbyens uendelige afhængighed af donorer er dermed brudt. PaRtnerskab med Røde Kors Røde Kors i Kenya har set fordelene ved LIFELINK-systemet og har derfor indgået et partnerskab med Grundfos LIFELINK omkring implementering af bæredygtige vandprojekter, hvor Røde Kors over de næste fem år vil aftage 100 LIFELINKsystemer. Dermed vil de kunne give rent vand til mere end mennesker. Ayaz Manji, leder af afdelingen for Vand- & Sanitetsprojekter i Kenya Røde Kors begrunder partnerskabet med Grundfos LIFELINK således: Grundfos LIFELINK løser de basale problemer omkring håndtering af penge og manglende vedligehold, som fører til, at alt for mange vandprojekter bryder sammen. Vi mener, at LIFELINK er den bedste løsning til vores landsbyer, og vi ser et stort potentiale i at øge effektivitet og bæredygtighed i vores vandprojekter gennem partnerskabet med en stærk organisation som Grundfos. Kenya Røde Kors og Grundfos har udviklet en samarbejdsmodel, hvor de hver især bidrager med deres kernekompetencer. Baseret på deres stærke lokalkendskab udvælger Kenya Røde Kors de landsbyer, hvor projekterne skal implementeres. Grundfos implementerer dernæst den innovative hardware med LIFELINK-systemet og træner landsbyen i de tekniske forhold. Røde Kors står for den lige så nødvendige software i form af uddannelse og kapacitetsopbygning af landsbyen inden for emner som hygiejne, sundhed og brugen af vandet til at holde husdyr og dyrke afgrøder. Tilsammen er det en stærk opskrift på bæredygtig udvikling, som skaber et forbedret livsgrundlag for beboerne i de kenyanske landsbyer, og en bæredygtig forretning for Grundfos. Det er et fornemt eksempel på det, vi i Grundfos kalder Shared Value. Dansk Røde Kors er enige i, at partnerskaber på tværs af sektorer kan styrke indsatsen for blandt andet at nå FN's Millennium Development Goals. Generalsekretær Anders Ladekarl mener: Der er et stort potentiale for nye alliancer i udviklingsarbejdet, som inddrager erhvervslivets evne til at skabe nye teknologiske løsninger og styrke økonomisk vækst lokalt. Grundfos LIFELINK er et godt eksempel på, hvordan private virksomheder kan bidrage til bæredygtig udvikling. I Grundfos LIFELINK tror Peter Todbjerg Hansen også på innovative partnerskaber som fremtiden, og han ser det som en mulighed for at udbrede LIFELINK-systemerne og skabe bæredygtig vandforsyning til flere lande i Afrika og Asien i de kommende år. Fakta om Global Compact Grundfos støtter FN Global Compacts princip nr. 8 og 9 ved at tage initiativ til at fremme en større miljøvenlig ansvarlighed og udvikle miljøvenlige produkter. Med LIFELINK støtter Grundfos også princip nr. 1 ved at støtte og respektere beskyttelsen af internationale erklærede menneskerettigheder og princip nr. 10 ved at modarbejde korruption i Afrika.

16 artikel Fakta om BioBooster Grundfos BioBoosters rensningssystem består af reaktorer, der er placeret i 20 fods containere. Antallet af reaktorer og containerne varierer, afhængigt af hvad der skal renses. pbr Pressurised Biofilm Reactor Kan kun bruges til forbehandling af spildevand. Bruges normalt til industrielt spildevand. Kan rense spildevand fra en høj koncentration ned til en væsentligt lavere koncentration. mbr Membrane Biological Reactor Her fortsættes rensningsprocessen. Renser spildevandet ned til en grad, hvor det kan ledes ud i fx søer eller fjorde. Grundfos BioBoosters teknologi tilbyder så effektiv en rensning af spildevand, at der er potentiale for på sigt at genanvende spildevand til drikkevand. Læs mere om BioBooster på Klimaændringerne fører meget med sig. I forhold til vandressourcer er det sådan, at klimaændringerne påvirker omgivelserne på forskellige måder, der har det til fælles, at de i sidste ende har store konsekvenser for mængden af rent drikkevand. Tørre områder bliver tørrere, og det betyder et øget pres på de vandressourcer, der er. Men det kan også gå i den anden retning. Flere steder ser vi kraftig nedbør. Det, kombineret med fældning af skovene, gør, at der kommer erosion, der gør, at forurening lettere trænger ned i vandløbene og forværrer situationen, siger Dan Rosbjerg, docent ved Institut for Miljø ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Det er Grundfos mål at udvikle produkter, som afhjælper verdens øgede vandstress. Med Innovation Intent og valget af innovationsplatformen Decentral vandrensning har Grundfos øget sit strategiske fokus på udvikling af nye løsninger inden for vandbehandling. Grundfos BioBoosters mobile rensningsanlæg er et svar på stigende vandknaphed. Faktisk kan BioBooster-anlæggene rense spildevand til en sådan grad, at det øjeblikkeligt kan genanvendes til fx sanitet eller vanding af marker. For lidt og for meget Fordelingen af ressourcer er ikke ligelig. Visse steder i verden, som i Nordamerika og i Europa, er der rigeligt tilgængelige ressourcer, mens man i Afrika og Asien ikke Fakta om Global Compact Grundfos støtter FN Global Compacts princip 9 ved at udvikle og sprede bæredygtige teknologier.

17 Grundfos genbruger spildevandet I fremtiden vil vand være en mangelvare endnu flere steder, end det er nu. For at imødekomme problemet skal der handles. Der er mange steder, hvor der er behov for at kunne genbruge vand fra forskellige processer. Derfor er der nogle gode ideer i hele BioBoosterkonceptet Mogens Henze institutdirektør hos DTU Miljø har adgang til de samme naturlige ferskvandsressourcer. Men dårlig udnyttelse af de eksisterende vandressourcer er også en del af problemet. Det betyder, at udfordringerne varierer. Hvor der er ressourceknaphed, må man koncentrere sig om bedst mulig udnyttelse af det eksisterende ferskvand, mens man de steder, hvor der er rigelige ressourcer, skal arbejde for ikke at ødelægge dem. Fordele ved decentrale enheder En af de helt centrale styrker ved Grundfos BioBoosters rensningsanlæg er, at de er mobile. Det betyder helt basalt, at anlæggene kan sættes op, hvor som helst, der er behov for dem. Man kan placere dem direkte ved kilden til forurening eller der, hvor vandet skal genanvendes. Der er et stigende behov for at kunne genbruge spildevand, for der er større og større mangel på vand. Der er mange steder, hvor der er behov for at kunne genbruge vand fra forskellige processer. Derfor er der nogle gode ideer i hele BioBooster-konceptet, siger Mogens Henze, institutdirektør hos DTU Miljø om rensningsanlæggenes mobilitet og mange anvendelsesmuligheder. Men det er ikke kun i forhold til hurtig udnyttelse af vandressourcerne, at der er fordele ved de decentrale anlæg. Det åbner også op for nogle unikke muligheder i forhold til overvågning af spildevand. Når hvert anlæg står for behandlingen af en relativt mindre portion spildevand, vil man ved eventuelle udsving meget lettere kunne spotte kilden til problemstoffer i spildevandet, fx fra hospital og industri. Og derfor er udsvingene lettere at løse, siger Søren Nøhr Bak, der er teknisk manager hos Grundfos BioBooster. Klar til udbredelse På nuværende tidspunkt har Grundfos BioBoosters anlæg allerede markeret sine styrker på flere områder. Fx har anlæggene været opstillede i forbindelse med landbrug i Italien, hvor det rensede spildevand har kunnet bruges til vanding af tomatmarker. Samtidig har Grundfos BioBooster netop startet sit første officielle samarbejde med en dansk kommune. Også dette kan skabe stor værdi både for Grundfos og for samfundet. Rensning af kommunalt spildevand udgør langt størstedelen af det totale marked for rensning af spildevand. Et gennembrud her kan være af stor betydning for udbredelsen af BioBoosters teknologi. Kompleksiteten i kommunalt spildevand er nemlig relativt ens, hvorfor erfaringerne let kan overflyttes til lignende opgaver verden over. Hvis man renser vandet lokalt, så kan man slippe for udgiften til den infrastruktur, der bringer vandet fra forureningskilden og hen til det centrale rensningsanlæg i området. Denne reduktion i transport af vandet medfører i sig selv en stor energibesparelse. Det første rensningsanlæg er stillet op i Viborg Kommune i Danmark, der har gode erfaringer, og derfor vil genoverveje deres fremtidige spildevandsstruktur, der blandt Fakta om innovationsplatformen decentral vandrensning Decentral vandrensning er den ene ud af tre innovationsplatforme i Grundfos Innovation Intent.. Fremtidens hjem og levevilkår i Kina. energineutrale bygninger i USA. Decentral vandrensning Det er igangsat med det formål at skabe en platform af teknologiske og kommercielle løsninger til vandrensning. Der er tale om løsninger, hvor behandlingen af vand sker der, hvor vandet skal anvendes. Med innovationsplatformen decentral vandrensning arbejder Grundfos med en tilgang, hvor vandet enten - opgraderes til det specifikke behov på det sted, hvor det skal bruges - renses med det formål, at vandet kan genbruges - renses med det formål, at miljøet belastes væsentlig mindre ved udledning til modtageren. andet forudsætter nedlæggelsen af 18 mindre renseanlæg: BioBoosteren vil i givet fald indgå som det nye alternativ, siger Finn Køhler, spildevandschef, Viborg Spildevand A/S. Også mange andre kommuner har øjnene åbne for fordelene ved decentral rensning af spildevand: BioBooster repræsenterer en helt anderledes tankegang for proceduren med at rense vand, end vi har været vant til. Opbygningen med moduler, der kan skaleres op og ned, gør det muligt at justere efter behov. Og mobiliteten gør, at man kan flytte anlægget uden de store problemer, hvis behovene ændrer sig. Det er virkelig nytænkning, siger Jacob Andersen, sektionsleder ved Hjørring Vandselskab.

18 RAPPORTERiNG Product Vi forstår PRODuCT som alle Grundfos-produkter, innovation, kunderelationer, salg og marketing samt eftersalgsservice. Med lanceringen af Innovation Intent i 2008 er vores ambitionsniveau for forretning og innovation steget dramatisk. En central del af visionen bag Innovation Intent er, at en tredjedel af vores omsætning i 2025 skal komme fra andre produkter end pumper. Vi er overbeviste om, at vi kan forbedre vores bæredygtige profil yderligere ved at tilbyde banebrydende grønne løsninger, som vil bidrage til at overvinde en række globale udfordringer med hensyn til klimaændringer, vandknaphed og demografiske ændringer, samtidig med at vi driver en profitabel og sund forretning på langt sigt. På trods af finanskrisen fastholdt vi i 2009 vores ambitionsniveau og fortsatte arbejdet med at definere vores mål. Grundfos' Innovation Intent Vores Innovation Intent indeholder udfordringerne "Put sustainability first", "Be there for a growing world" og "Pioneer new technologies". Alle større koncepter, som vi lancerer i løbet af de næste år, bør imødekomme alle tre udfordringer. På baggrund af dette overordnede mål blev der i 2008 etableret tre platforme til fremtidig innovation: Be there for Future Homes and Living in China være klar til fremtidens bolig- og levevilkår i Kina exploit Zero-Impact Buildings in USA fremme energineutrale bygninger i USA Rethink Decentralised Water Treatment nytænke decentral vandrensning Målet for 2009 var at gå i dybden med de områder, der er defineret for de specifikke innovationsplatforme. Dette indebar at gå i dialog med fremtidens videnskabsfolk, forskere og meningsdannere for at kunne undersøge de perspektiver, som hver platform tilbød. Alternative forretningsområder er blevet udforsket med henblik på at acceptere eller afvise dem som potentielle forretningsområder for Grundfos. At skabe et inkubationsmiljø, der er kendetegnet ved en høj grad af usikkerhed, er en udfordring for en virksomhed som Grundfos, der normalt opererer med lave fejlmarginer. Historisk set har innovation i Grundfos udviklet sig trinvist eller løbende med et lavt niveau af usikkerhed og en relativ høj afkastningsgrad. Innovation Intent indeholder dog en mere radikal innovation, som ikke udelukkende er orienteret omkring pumpeindustrien, og det fører til en meget højt grad af usikkerhed. Det kræver nye tilgange og nye kompetencer til evaluering af innovationsprojekter. Vi har derfor implementeret en ledelsesstruktur, der har til formål at omdanne visionen bag Innovation Intent til specifikke forretningsmål, at evaluere investerbare ideer og sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede til både udviklingen og vurderingen af projekter. I 2009 befandt Grundfos sig i en privilegeret situation med en pulje bestående af mere end 100 innovative ideer. Målet i 2010 er at definere, implementere og færdiggøre 15 projekter til innovationsplatformene. Fem af disse vil blive testet på markedet i forskningsprojekter defineret, implementeret og færdiggjort i innovative forretningsideer i 2009 Klimaændringer en forretningsmulighed I kampen mod klimaændringer er den største udfordring, som verden står over for, at bryde den negative og selvforstærkende spiral i forbindelse med vandmangel, energiforbrug og CO₂-udledning. Klimaændringerne forøger vandstresset og risikoen for oversvømmelser. Det øger igen den energimængde, der kræves for at sikre tilstrækkelige mængder ferskvand og for at undgå oversvømmelser. Det forøger igen kulstofemissionerne, hvilket forstærker den onde cirkel. Fremtidige klimaændringer vil yderligere belaste vores vandressourcer og øge det vandrelaterede energiforbrug. Som global leder inden for pumpeløsninger har Grundfos en unik forretningsmulighed for at hjælpe med at øge omkostnings- og energieffektiviteten i vandløsninger. Vi mener, at vores evne til at udvikle og levere de bedste miljøløsninger, der kan løse problemer såsom vandmangel, dårlig håndtering af energi og naturens ressourcer, utilstrækkelig infrastruktur og stigende CO₂-udledning på gør det muligt for at rette vores indsats mod de områder, hvor vi kan bidrage mest. Det er klart, at der vil være et stigende behov for beskyttelse mod oversvømmelser og bedre systemer til transport, filtrering og behandling af vand. Vi har dog allerede lanceret produkter, der kan opfylde morgendagens

19 18 19 behov og miljømæssige standarder, og mange af disse strammer fra Grundfos New Business A/S. Grundfos New Business BioBooster Grundfos BioBooster, et mobilt spildevandsbehandlingsanlæg, tilbyder bedre og hurtigere spildevandsbehandling, hvilket er nøglen til at reducere forbruget af energi og ressourcer. Derudover er BioBooster en strategisk vigtig løsning i forhold til at realisere Grundfos' innovationsplatform "Rethink Decentralised Water Treatment". I 2009 blev et seks måneders forsøg med membranbioreaktorteknologi brugt i BioBooster-systemer afsluttet. Forsøget demonstrerede Bio- Booster's egnethed til at håndtere spildevand fra små samfund (svarende til indbyggere), og det blev bevist, at det behandlede vand ikke indeholder E. koli-bakterier, hvilket gør det egnet til vandgenbrug og -genanvendelse. Læs mere om BioBooster på side LIFELINK Grundfos LIFELINK skaffer sikkert vand til de fattigste mennesker i verden. I samarbejde med Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene i Danmark blev det første Grundfos LIFELINK-selskab oprettet i Kenya i I dag er seks LIFELINKsystemer oprettet, som drives med lovende resultater. I 2009 indgik LIFELINK desuden et partnerskab med Røde Kors i Kenya, der forpligtede sig til at købe 100 LIFELINK-installationer i løbet af de næste fem år. Læs mere om LIFELINK på side NoNox Grundfos NoNOx, en doseringsløsning til urinstof, er en vigtig komponent i selektiv katalytisk reduktionssystemer til bekæmpelse af kvælstofoxider i udledninger fra tunge dieselkøretøjer. NoNOx blev udviklet som svar på reguleringen af udledning fra køretøjer. Omsætningen ligger hovedsagelig i Europa, hvor efterfølgende Euro-emmissionsgrænser for forurenende udledning i stigende omfang er blevet sænket. I lyset af finanskrisen har det seneste år været en udfordring, som har haft en direkte indflydelse på transportindustrien. Lovgiverne har derfor også være tøvende over for at stramme reglerne for emmissionsudledninger yderligere, hvilket er et vigtigt markedsparameter for NoNOx. Ikke desto mindre har EU i 2009 opgraderet emmissionsudledningen til Euro 5 for tunge dieselkøretøjer, hvilket har forstærket NoNOx's rolle. Derudover har European Environmental Press tildelt NoNOx en bronzemedalje ved EEPprisuddelingen i 2009 i anerkendelse af dets "evner til at forbedre miljøet med innovative miljømæssige teknologier". I 2010 har vi set de første tegn på forbedringer i økonomien. Ydermere er et stigende antal lande uden for EU især Indien, Kina og Rusland begyndt at intensivere deres indsats for at bekæmpe udledning fra tunge dieselkøretøjer. I Kina forventes Euro 4 at blive indført i hele landet efter at have været pålagt i Beijing. I Beijing bliver NoNOx konsekvent anvendt i den løbende opgradering af køretøjer, som det blev rapporteret i Infarm Infarm A/S, en producent af systemer til det moderne landbrug, udviser et interessant potentiale med vidtrækkende perspektiver, idet reduktionen af nitrogenproduktion fra landbruget skaber stor værdi for miljøet. I 2009 udførte Syddansk Universitet en livscyklusvurderingsundersøgelse af NH4+-systemet til håndtering af husdyrgødning. Ved at reducere ph-niveauet i gyllen kan systemet reducere ammoniakfordampningen, der forhøjer nitrogenindholdet i regnvand. Den forhøjede mængde nitrogen i regnvand har en negativ effekt på planternes biodiversitet i både vand og jord, idet det påvirker den nitrogenfølsomme vegetation og organismer. Resultaterne af universitetsundersøgelsen bekræftede en reduktion i ammoniakfordampningen med mere end 50 pct. Undersøgelsen viste også en dramatisk reduktion i udledningen af de kraftige drivhusgasser metan og kvælstofoxider. Aktiviteten i mikroorganismer er reduceret, hvilket resulterer i en reduktion på 67 kg CO₂-ækvivalenter/tons gylle. 6 LIFELINK-systemer I drift I Kenya I 2009 Grundfos Sensor I samarbejde med en producent af solvarmeregulatorer og andre producenter af solvarmeanlæg har Grundfos Sensor lanceret en digital sensor i Sensoren er en forbedret version af den gamle udgave med en forbedret kapacitet til måling og evaluering af effekten fra solvarmepaneler og med evnen til at give en dokumenteret effekt, der overholder de stadig mere almindelige lovmæssige krav. Som et resultat vil varmtvandstanke fra husholdningerne blive overflødige, idet vand kun bliver opvarmet, når det skal bruges, på grund af den høje hastighed, hvorved data overføres. Grundfos Sensor modtog den prestigefyldte pris "Innovation Award" på det årlig solvarmesymposium på Kloster Banz i Tyskland for virksomhedens kreativitet i industrialiseringen af et produkt til udvikling af solvarmemarkedet. Microrefinery Microrefinery er en proces, der omdanner slam til anden generations-biobrændsel. I 2009 blev der udført et testforsøg for Microrefinery, og dataene er i øjeblikket ved at blive analyseret.

20 RAPPORTERiNG Bæredygtig produktudvikling En typisk livscyklusvurdering af en pumpe viser, at pct. af den miljømæssige påvirkning skyldes energiforbruget i forbindelse med brugen af pumpen. Denne påvirkning bliver typisk reduceret ved fx forøget pumpeeffektivitet eller ved automatisk kontrol af pumpedriften. Tre til fem pct. af en pumpes miljømæssige påvirkning er forbundet med råmaterialer, forsyning, fremstilling og levering de såkaldte vugge til port-faser. Et nyt tiltag til bæredygtig produktudvikling blev introduceret i 2009 for at nå vores målsætninger om fuldt ud at fokusere på vores virksomheds påvirkning og om at understøtte den vellykkede opnåelse af vores Footprint-strategi samt vores ambition om ikke at udlede mere CO₂, end vi gjorde i 2008 (s. 37). I dag har vi færdiggjort fire produktudviklingsprodukter i overensstemmelse med de nye krav, der identificerer deres påvirkning på miljøet. I 2009 oplevede vi en stigning i kundernes forventninger til produktdokumentation med hensyn til carbon footprint. I løbet af det seneste år har vi kortlagt og sat tal på det såkaldte carbon footprint for en række af vores produkter, og vi er nu klar til at gøre det samme med andre produkter. Det er vores mål at være forud for lovgivningen og globale tendenser og være i stand til at udarbejde relevant miljødokumentation for at imødekomme forespørgsler fra kunder og andre interessenter. Dette kunne fx være en carbon footprint-deklaration, analyser af affaldsbehandling og en miljøproduktdeklaration. Fakta: Definition af vugge til port (cradle to gate) Vugge til port er en vurdering af den del af produktets livscyklus, der strækker sig fra fremstilling ("vugge") til fabriksporten (dvs. før produktet transporteres til forbrugeren). Den nye procedure kræver, at vi udarbejder en miljøprofil for det nye produkt på et tidligt tidspunkt i produktudviklingsprocessen og fastsætter bestemmelser for miljømæssige forbedringer sammenlignet med et relevant referenceprodukt. Først og fremmest vil vi fokusere på at implementere miljøprofilen i forhold til udviklingen af nye produkter. Det er vores fremtidige intention at fastsætte miljøprofiler for alle Grundfos-produkter. Fakta: Erstatninger og nye produkter lanceret i 2009 I 2009 investerede Grundfos 5,5 pct. af omsætningen i forskning og udvikling af nye produkter. I forbindelse med bæredygtig produktudvikling fortsætter vi med at fokusere på ressource- og energiforbrug med nye produkter som illustreret ved en række fornyelser i 2009: Produkt CR90 Erstatning/nyt produkt Erstatter gammelt design Miljømæssige forbedringer 10 % mindre materialer (3,5 kg støbejern/ pumpe) CRH Nyt produkt 39 % mindre energi sammenlignet med specifikt produkt fra konkurrent Medium UP (IMU) Erstatter gammel medium UP 16 % mindre energi sammenlignet med tidligere model CME Erstatter CH/CHI 10 % energibesparende sammenlignet med relevant produkt, % mindre materialer Fakta: 2009-udvikling inden for hvac oem Renewables Producenter af opvarmningssystemer til private boliger er i stigende grad på udkig efter vedvarende energikilder for at kunne tilbyde deres kunder mere bæredygtige løsninger, der ofte stiller meget forskellige krav til pumper. For at bevare et højt effektivitetsniveau og et lavt strømforbrug skal den indbyggede cirkulationspumpe tilpasses hertil. Formålet med Grundfos' HVAC oem-division er at udvikle pumper og hydrauliske systemer til disse oem-kunder (Original Equipment Manufacturer), og hermed har vi yderligere udviklet en række løsninger til vedvarende energisystemer. I 2009 videreudviklede vi tre af vores oem-produkter, der anvendes i vedvarende energiløsninger. Dette er et område, som vil vokse hurtigt fremover. Det nye EuP-direktiv* vil stille høje krav til vores kunders produkter og derfor også til Grundfos' produkter. Alle Grundfos' oem Renewables-produkter vil være EuP-parate fem år før tid. SOLAR MAGNA Geo UPM2 En SOLAR-pumpe er en cirkulationspumpe, der er tilpasset til solvarmesystemer. Sortimentet af SOLAR-pumper blev udvidet i 2009 for at kunne opfylde kravene i USA, Mellemøsten og Australien, der alle udviser stor interesse for solvarme. SOLAR kom i handlen i MAGNA Geo til geotermiske varmepumpesystemer blev færdigudviklet i Udviklingsprocessen inkluderede en tæt dialog med en række kunder. MAGNA Geo vil komme i handlen i UPM2, en cirkulationspumpe, der i en vis udstrækning er sammenlignelig med ALPHA2, vil være det overordnede produkt, der skal erstatte det eksisterende sortiment af pumper, der ikke er EuP-kompatible. UPM2 bruges af mange oem-kunder og ofte i systemer til vedvarende energi som fx i geotermiske systemer og solvarmesystemer. En fordel ved UPM2 er, at den kan produceres på eksisterende produktionsanlæg i Grundfos. Det betyder lavere priser for kunden, og det vil gøre Grundfos klar til masseproduktion tidligere. UPM2 vil blive sat i handlen i * EeuP-direktivet indeholder overensstemmende regler for eu i forhold til forbedringer af energiforbrugende produkters (EuP) miljømæssige performance i et eco-design.

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS

Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS CO 2 reduktion hvorfor og hvordan? Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS CBS-Climate Strategies for Business Oversigt Hvorfor? Hvordan? CBS Climate Strategies

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen, Fondsbestyrelsesformand

Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen, Fondsbestyrelsesformand Being responsible is our foundation Thinking ahead makes the innovations possible Innovation is the essence Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen,

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling

Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling Gitte Krasilnikoff, 20. maj 2014 Dagens program 1. Hvorfor grøn omstilling og bæredygtig? 2. Grøn forretning som vejen til vækst 3. Virksomhedscases

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HØJDEPUNKTER 2013 WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 I H&M har vi givet os selv den udfordring at ville gøre mode bæredygtig og bæredygtighed moderigtig. Vi vil gerne hjælpe

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab?

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Et eksempel på samarbejde i den danske vandbranche. Kenth Hvid Nielsen Group Vice President Global

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

International kaffe-indkøbspolitik

International kaffe-indkøbspolitik nternational kaffe-indkøbspolitik Version: Juli 2016 Vores målsætning Enkelt, ansvarsbevidst, pålidelig: mere end 100 år har traditionelle købmandsværdier dannet grundlag for ALDs vedvarende succes. Vores

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl

Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl Respons-Inducing Sustainability Evaluation ( RISE ) Holistisk vurdering af bæredygtigheden af landbrugsproduktionen

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere