Bæredygtighedsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighedsrapport 2009"

Transkript

1 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen

2

3 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos både bidrage til at forbedre miljøet og samtidig forbedre vores konkurrencefordel Koncernchef Carsten Bjerg

4 Klimaændringer, vand og energi er uløseligt forbundne. Hvis vi virkelig ønsker at finde bæredygtige løsninger, skal vi løse alle tre på en holistisk måde "Klima, vand og energi" er derfor temaet i Grundfos' Bæredygtighedsrapport 2009 Koncernchef Carsten Bjerg

5 Bæredygtighedsrapport Ledelsens redegørelse... 6 Bæredygtighed Først vores svar på klimaudfordringen... 7 Bæredygtighed og ansvarlighed er en integreret del af vores virksomhed... 8 Forretning og samfund går hånd i hånd...10 PRODUCT Artikler: Partnerskab for bæredygtig vandforsyning...14 Grundfos genbruger spildevandet...16 Rapportering: Grundfos' Innovation Intent...18 Klimaændringer en forretningsmulighed...18 Grundfos New Business...19 Bæredygtig produktudvikling...20 Indflydelse på den globale dagsorden...21 Samhørighed med vores kunder...22 Fremtidens fokusområder...23 PEOPLE Artikler: Medarbejderen er vigtigere end nogensinde...26 Rapportering: Talent er nøglen til udvikling...28 Global sammenknytning af mennesker...29 Fremme en mangfoldig arbejdsplads...29 Grundfos-medarbejdernes trivsel og tilfredshed...30 Grundfos og den globale krise...31 Styrkelse af overholdelsen af Grundfos Code of Conduct...31 Menneskerettigheder og arbejdsrettigheder...32 Fremtidens fokusområder...32 PROCESS Artikler: Grundfos fokuserer på grønt byggeri...34 Rapportering: Excellent ledelse...36 Footprint-strategi ikke mere CO₂...37 Vi vil tage vores egen medicin reduktion af CO₂, energi, vand og affald...37 Bæredygtigt byggeri...39 Involvering i lokalsamfundet...40 Fremtidens fokusområder...41 PURCHASE Artikler: Et tæt samarbejde nedbringer CO 2 -udledning...44 Rapportering: Ansvarlig leverandørstyring...46 Grundfos Supplier Code of Conduct...47 Global justering af leverandørstyring...48 Nedbringelse af CO₂ i forsyningskæden...48 Fremtidens fokusområder...49 RAPPORTEN Grundfos om rapporten...50 Revisorerklæring...51 Grundfos kort fortalt...52 Stikordsregister og læs mere...54 Grundfos' resultatoversigt...55

6 ledelsens redegørelse År 2009 har været et meget vanskeligt år i forhold til tidligere år. Efter 60 år med kontinuerlig vækst i Grundfos har finanskrisen tvunget os til at ændre vores fokus. I 2009 har vi derfor arbejdet hårdt med at ændre fokus fra en vækststrategi til en krisestrategi, og det er lykkedes. En af grundene til, at det er lykkedes, er, at alle medarbejderne i hele organisationen var klar over deres ansvar, og de arbejdede hårdt med at udføre de krævede tilpasninger. Ved at bevare fokus lykkedes det os at klare os igennem, og vi afsluttede 2009 med et tilfredsstillende resultat. Vi mener, at dette er et vigtigt aspekt ved at handle ansvarligt. Grundfos er en socialt ansvarlig virksomhed, og vi har altid støttet de lokalsamfund, som vi driver virksomhed i, samt vores medarbejdere og deres familier. På grund af finanskrisen har vi desværre måttet sige farvel til ca engagerede medarbejdere på globalt plan i løbet af Vi har dog forsøgt at formildne omstændighederne ved for eksempel at tilbyde afskedigede medarbejdere professionel støtte til at komme videre både på et professionelt og et personligt plan. Klimaudfordringerne fortsætter 2009 var også året med skyhøje forventninger til verdensledernes engagement og evner til at takle de tiltagende klimaændringer. Som medlem af Copenhagen Climate Council blev vi involveret i at mobilisere verdens virksomhedsledere forud for begivenheden. På FN's klimakonference i København, COP15, blev der dog ikke indgået en større bindende aftale hvilket vi alle have efterspurgt, håbet på og arbejdet hen imod. Der blev i stedet for givet udtryk for gode intentioner om at reducere den globale opvarmning og om fortsat at arbejde frem imod mere bindende aftaler om reduktion af CO 2 - udledning. På trods af verdensledernes stadig større bevidsthed om vigtigheden af politisk handling lykkedes det dem i sidste ende ikke at komme ret langt. Klimaændringer, vand og energi Trods finanskrisen i 2009 har Grundfos' forpligtelse til bæredygtighed ikke ændret sig. I 2009 lancerede vi vores klimahvidbog (Climate White Paper) om klimaændringerne. Vi kaldte den "Bæredygtighed Først". Vi ser kampen mod klimaændringer som en del af en større dagsorden for bæredygtighed. Klimaændringer, vand og energi er uløseligt forbundne. Hvis vi virkelig ønsker at finde bæredygtige løsninger, skal vi løse alle tre på en holistisk måde. "Klima, vand og energi" er derfor temaet i Grundfos' Bæredygtighedsrapport Det er vores overbevisning, at Grundfos kan bidrage mest, hvis vi fokuserer på det, vi er bedst til. Vi vil derfor fortsat udvikle og producere ny, bæredygtig teknologi, der kan lette og tilpasses til de problemer, der skyldes klimaændringer. Vi vil desuden fortsætte vores bestræbelser på at reducere pumpernes energiforbrug og derved reducere presset på miljøet. Vi mener, at en bæredygtig tankegang og økonomisk vækst kan gå hånd i hånd. Vi er dog også nødt til at tage vores egen medicin. I 2009 lovede vi derfor aldrig at udlede mere CO 2, end vi gjorde i Vi er tilfredse med, at det lykkedes os inden for den første periode at nedbringe vores CO 2 -udledning med 10 pct. Dette skyldes dog mest finanskrisen og vores reducerede produktion. Vi vil gøre det meget bedre. Vores langsigtede ambition er at blive en CO 2 -neutral virksomhed. Sagt med andre ord som resten af verden har vi brug for at finde alternativer til fossile brændstoffer, vi skal benytte grønnere produktionsmetoder, og vi skal fortsætte vores dedikerede arbejde med at gøre vores produkter endnu mere effektive med et lavere energiforbrug. Der er stadig meget at gøre Der er dog stadig meget at gøre. Vi vil intensivere vores bestræbelser på at gøre verden omkring os mere bevidst. Vi vil arbejde endnu tættere sammen med meningsdannere og beslutningstagere for at sikre en grønnere udvikling af samfundet. Det er meget vigtigt, at vi som virksomhedsledere ytrer vores mening. At løse klimaproblemerne er for vigtig en opgave til at blive overladt til politikerne. Det er nødvendigt at dele ansvaret for at kunne opnå rigtige løsninger. Vi erkender, at industrien er en del af klimaproblemerne og vi er sandelig også en del af løsningen. Fortsat støtte til fn's Global Compact I 2002 tilsluttede Grundfos sig FN's Global Compact. Sammen med vores kerneværdier danner dets ti principper udgangspunktet i vores holistiske tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed. Vores forpligtelse over for FN's Global Compact er blevet yderligere styrket i forbindelse med vores støtte til initiativet "Caring for Climate", hvor vi har forpligtet os selv til at sætte specifikke mål for nedbringelse af udledning. Vi bidrager også til opfyldelsen af FN's Millennium Development Goals ved at skaffe adgang til rent vand for flere mennesker i udviklingslandene gennem vores bæredygtige vandløsninger. Fremtiden er fuld af muligheder Allerede i begyndelsen af 2010 ser vi tegn på, at Grundfos overvinder finanskrisen. Vi forventer, at 2010 bliver en vigtig milepæl i vores rejse mod en mere bæredygtig verden. Vi vil fortsætte implementeringen af vores forpligtelser, der står beskrevet i Grundfos' klimahvidbog "Bæredygtighed Først". Et vigtigt element er at forene ansvarlighed og bæredygtighed med et oprigtigt engagement fra alle os i Grundfos. Vi mener, at det er en vigtig opskrift på, hvordan Grundfos kan gøre en virkelig forskel i forbindelse med den bæredygtige dagsorden. Niels Due Jensen Koncernbestyrelsesformand Carsten Bjerg Koncernchef

7 bæredygtighed først 6 7 Klimaændringer udgør en væsentlig udfordring for både Grundfos og resten af verden. Grundfos' opfattelse af klimaændringer er baseret på videnskab, og vi mener, at klimaudfordringerne skaber en ond cirkel af klimaændringer, vandstress og energiforbrug. Vi er desuden enige med det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) i, at menneskelige handlinger har forårsaget en alvorlig miljømæssig ødelæggelse, og at med en hurtigt voksende befolkning vil vores nuværende forbrugsmønstre ikke være bæredygtige. Industrien er en del af klimaproblemet, og som en erhvervsmæssig verdensborger mener Grundfos derfor, at erhvervslivet er forpligtet til at handle. Vi mener dog også, at industrien er en del af løsningen. Et globalt svar på klimaændringerne vil skabe en større efterspørgsel efter løsninger, der kan reducere vand- og energiforbruget. Grundfos er i den unikke position, at vi kan efterkomme denne efterspørgsel med vores produkter, serviceydelser, partnerskaber og organisatoriske stemme. Fokus på innovation og produktudvikling For at kunne tage kampen op mod klimaudfordringerne og sikre økonomisk vækst uden at skabe klimaændringer i fremtiden er vi nødt til at tage et teknisk kvantespring. Hvis Grundfos fortsat ønsker at være en del af løsningen og drage nytte af de enorme forretningsmuligheder, som klimaændringerne indebærer, er vi nødt til at bevare fokus på innovation og produktudvikling. Vi skal udvikle og anvende en lang række initiativer, som vil fungere sammen og bringe vores virksomhed ind i en mere bæredygtig fremtid. Vi er derfor nødt til at fortsætte med vores innovative aktiviteter og udvikle de bedste tekniske løsninger til at løse verdens miljøproblemer. Vi er nødt til at bruge vores fantasi, tage ny teknologier til os, søge efter systemløsninger og fremskynde vores miljødagsorden. Vi er nødt til at gøre det i et højere tempo end nogensinde før. Vi skal derudover fremstå som et godt eksempel ved at reducere vores egen indvirkning på miljøet. Grundfos' klimahvidbog I 2009 blev Grundfos' klimahvidbog, som er udarbejdet af Grundfos' koncernledelse, lanceret. Klimahvidbogen er vores svar på klimaudfordringerne, og den beskriver de overordnede retningslinjer for fremtidige klimainitiativer i Grundfos. Vi har ydermere identificeret fem forpligtelser, der vil forankre vores klimaindsats: 1. Vi vil tage vores egen medicin og aldrig udlede mere CO₂ end vi gjorde i Vi vil investere i at udvikle nye bæredygtige produkter og løsninger. 3. Vi vil fortsætte med at udvikle en organisation med en grønnere tankegang. 4. Vi vil påvirke den globale klimadagsorden og positionere Grundfos som en sand global spiller. 5. Vi vil kommunikere vores fremskridt og give fuld gennemsigtighed. Vi vil tage initiativet nu, tage vores egen medicin og udnytte vores kernekompetencer til at sikre den størst mulige virkning af vores indsats, åbne nye markeder og drage fordel af behovet for bæredygtige løsninger. Dette er Grundfos' svar på klimaudfordringen.

8 Bæredygtighed og ansvarlighed er en integreret del af vores forretning At håndtere bæredygtighed og ansvarlighed i Grundfos indebærer at få mennesker over hele verden til at opfylde ønskede mål og målsætninger. Det indebærer et sæt forretningsprincipper såsom mission, vision og virksomhedsværdier, klart kommunikeret politikker og strategier samt en organisation, der kan gennemføre vores strategier globalt. Den måde, hvorpå vi håndterer ansvarlighed og bæredygtighed, er blevet yderligere styrket i Mission, vision og virksomhedsværdier Vores kerneværdier Be Think Innovate udgør et fælles grundlag for Grundfos' tilgang til forretning og er det centrale i vores forretningsgrundlag. I 2002 blev Grundfos' værdier suppleret af principperne i FN's Global Compact. Sammen med vores mission og vision danner de grundlaget for Grundfos' holistiske tilgang til bæredygtighed og ansvarlighed. Da vores bekymring for planeten og de mennesker, der lever på den, er en stor forretningsmæssig drivkraft, mener vi, at innovation, profitabel forretning og bæredygtighed hører sammen. På baggrund af de store globale udfordringer, som vores planet står over for, lancerede vi i 2008 Innovation Intent, der beskriver Grundfos' drøm for Vores Innovation Intent omhandler udfordringerne "Put sustainability first", "Be there for a growing world" og "Pioneer new technologies". Alle større koncepter, som vi lancerer i løbet af de næste år, bør imødekomme alle tre udfordringer, der er indeholdt i Innovation Intent. Politikker og strategier Vores vision for fremtidens Grundfos er formuleret i Grundfos' Innovation Intent. For at hjælpe os med at realisere vores vision har Grundfos' koncernledelse i 2009 færdiggjort forretningsstrategien for Forretningsstrategien fokuserer på fem strategiske temaer: Structural Fit Truly Global Business Differentiation Innovation Intent Great People Ansvarlighed er vores fundament Forudseenhed gør det muligt Innovation er essensen

9 8 9 I 2009 har Grundfos lagt mange kræfter i at definere vores tilgang til bæredygtighed, som nu udgør en integreret del af de fem strategiske temaer. De vil blive realiseret ved, at vi minimerer vores eget negative footprint, forbedrer kundemotiverede grønne løsninger, udvikler kompetencer til at gennemføre Innovation Intent, engagerer os i offentlig politik og genopliver de værdier, der binder os sammen i en global virksomhed. Derudover har den overordnede målsætning for den strategiske proces i 2009 været at implementere koncernstrategien i alle forretningsenheder og selskaber, hvilket har styrket vores fokus på bæredygtighed i hele organisationen. Et nyt ledelsesværktøj, Strategy Mapping, blev introduceret i 2009 til at afklare virksomhedsmæssige målsætninger og ensrette koncernstrategien i hele organisationen. Selvom vores kerneværdier, Code of Conduct og vores politikker danner grundlaget for at handle ansvarligt, skal vi bruge koncernstrategien til at udvikle en bæredygtig forretning. Global udførelse For at kunne praktisere bæredygtighed og ansvarlighed på en effektiv måde i Grundfos er det af afgørende betydning, at bæredygtighed og ansvarlighed bliver forankret i hele organisationen, hvilket betyder, at de tilhørende målsætninger skal implementeres og indføres på tværs af forretningsenheder og selskaber på et både globalt og lokalt niveau. Hver enkelt af os er ansvarlig for at handle derefter. En række ledelsesservicefunktioner er på plads til at understøtte vores selskaber og forretningsenheder på verdensplan. Group Environment og Group CSR fokuserer udelukkende på bæredygtighed og ansvarlighed. De leverer også værktøjer, formidler nye initiativer, håndterer strategiske projekter, skaber et overblik, deler "best practices" og overvåger fremskridt. For at kunne håndtere en udvidet dagsorden som beskrevet i vores Code of Conduct har vi i 2008 udført et 360 graders tjek af vores performance inden for bæredygtighed og ansvarlighed målt i forhold til Global Compact's ti principper. Dette resulterede i en koordineret Group CSR & Environment-strategi, der består af fem strategiske temaer: Outstanding CSR management Climate Respectful stakeholder engagement Well-founded business ethics Truly global truly committed I 2009 blev denne strategi videreudviklet, og der blev opnået enighed om handlingsplaner. Et af de vigtigste strategiske temaer er Klima, hvorunder Footprint-strategien (s. 37) blev lanceret i Fremtidens fokusområder I 2010 vil vi fokusere på området "Executing Excellence". Målet er at kunne gennemføre vores koncernstrategi og udnytte det fulde potentiale, der ligger i at gå sammen om at opnå et bæredygtigt Grundfos. For at styrke denne proces vil vi fortsætte med at integrere bæredygtighed og ansvarlighed yderligere i vores arbejde med Business Excellence, som er Grundfos' holistiske tilgang til ledelse. Desuden vil CSR & Environment-strategien sammenfatte de overordnede fokusområder i forhold til bæredygtighed og ansvarlighed. I 2010 vil der blive lanceret to hovedprojekter med fokus på de strategiske emner "Truly global truly committed" og "Well-founded business ethics". "Grundfos Brings Water 2 Life" er et globalt program, der involverer medarbejderne. Programmet indebærer, at Grundfosmedarbejdere donerer LIFELINK-systemer til mennesker i Kenya i samarbejde med Røde Kors. Vi er også i gang med implementering og udvikling af brugervenlige retningslinjer, der skal understøtte forståelsen for Grundfos Code of Conduct. Mission, vision og værdier PolitiKKer og strategier Global udførelse

10 Forretning og samfund går hånd i hånd Grundfos' baggrund for ansvarlighed og bæredygtighed stammer tilbage fra virksomhedens grundlæggelse i Den dækker over en lang række initiativer både på lokalt plan og på koncernplan. For at styrke vores fokus og forbedre effekten af vores handlinger bevæger vi os gradvist hen imod en mere klar, strategisk og forretningsmæssigt integreret tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed. I bund og grund mener vi, at den succes, Grundfos oplever, og den succes, det omgivende samfund oplever, er indbyrdes forstærkende. For at skabe værdi for Grundfos skal vi også skabe værdi for samfundet. Det omfatter vores medarbejdere, leverandører, kunder og de samfund, som vi driver virksomhed i. Det handler også om at behandle miljøet på en måde, der vil bevare det for samfundet og vores fremtidige forretning. Grundfos opererer med fire grundlæggende koncepter: overholdelse, ansvarlighed, bæredygtighed og at skabe "shared value". Overholdelse og ansvarlighed Vi mener, at vi har en moralsk forpligtelse til at opføre os ansvarligt til enhver tid i vores forretninger og i samfundet. Vi overholder internationale og lokale standarder, regler og lovgivning overalt, hvor vi driver virksomhed. Desuden driver Grundfos forretning på en måde, der imødekommer eller overgår de etiske, juridiske og offentlige forventninger, som samfundet har. Vi er overbeviste om, at som virksomhed har vi et ansvar over for miljøet, medarbejderne, de lokale samfund og nytteværdien af vores produkter, og at vi skal opføre os retfærdigt og korrekt over for vores kunder, leverandører og konkurrenter. At skabe Shared Value For at maksimere værdiskabelsen skal vi bringe overholdelse, ansvarlighed og bæredygtighed op på et højere niveau. Vi mener, at Grundfos og de samfund, som vi driver virksomhed i, er indbyrdes afhængige. Succesfulde virksomheder har brug for sunde samfund, og sunde samfund har brug for succesfulde virksomheder. Vores forretningsbeslutninger følger derfor ideen om at skabe "shared value" værdi, der er til gavn for begge parter. Kort sagt, for at skabe værdi for Grundfos skal vi også skabe værdi for de mennesker, der bor i de samfund, som vi driver virksomhed i. At skabe shared value betyder at være fremsynet, samtidig med at vi skal levere gode kortsigtede resultater. Det betyder, at vi skal vælge vores initiativer inden for bæredygtighed og ansvarlighed omhyggeligt og fokusere vores ressourcer på områder, hvor vi kan bidrage mest, samtidig med at vi opnår en konkurrencemæssig fordel. På denne måde mener vi, at vi kan opfylde begge mål. Konceptet shared value går på tværs af bæredygtighed og ansvarlighed, skærper vores strategiske tilgang og forbedrer effekten af vores indsats. Bæredygtighed Bæredygtighed er et centralt begreb i Grundfos. Ifølge den såkaldte "Brundtland-Kommission" handler bæredygtighed om at opfylde nutidige behov uden at umuliggøre fremtidige generationers evne til at opfylde deres behov med hensyn til både naturens ressourcer og social trivsel. Ved at acceptere Brundtland-definitionen mener vi, at det overordnede mål for denne generation er at efterlade en jordklode til næste generation, der er renere og mere energisk end den jordklode, vi arvede. I Grundfos er bæredygtighed først og fremmest forbundet med den måde, hvorpå vi reagerer over for klimaændringer, som beskrevet i Innovation Intent og i Grundfos' klimahvidbog vores svar på klimaudfordringen. Shared Value Bæredygtighed Overholdelse og ansvarlighed

11 10 11 Grundfos' Shared Value Model Grundfos skaber shared value igennem hele værdikæden. Grundfos' Shared Value Model identificerer de fire hovedområder for værdiskabelse. Modellen hjælper os med at identificere og opstille vores initiativer i prioriteret rækkefølge, hvorved vi forbedrer effekten for Grundfos og det omgivende samfund. Som en global virksomhed anerkender vi, at vores selskaber står over for forskellige udfordringer og problemstillinger i forhold til bæredygtighed og ansvarlighed. Modellen afspejler derfor vores forretningsstrategi om at tænke globalt og samtidig handle lokalt, hvilket gør det muligt for vores selskaber at tilpasse sig de lokale vilkår. Rapportens struktur Strukturen i Grundfos' Bæredygtighedsrapport 2009 er baseret på de fire P'er i Grundfos' Shared Value Model. For at fremhæve Grundfos' kernekompetencer og virksomhedsidentitet som en førende grøn virksomhed vil denne rapport starte med den sidste del af Grundfos' Shared Value Model, PRODuCT. Rapporten er derfor inddelt i følgende afsnit: PRODuCT, PEOPLE, PROCESS og PuRCHASE. Derudover består rapporten af artikler, referencer til vores internationale forpligtelser og dokumentation for at kunne viderebringe vores resultater for 2009 på den mest logiske måde. Værdi for grundfos Sikre leverandørers kvalitet og opbygge troværdige relationer Værdi for grundfos Sænke fremstillings- og distributionsomkostninger Værdi for grundfos Generere overskud ved hjælp af en motiveret, kompetent og mangfoldig arbejdsstyrke Værdi for grundfos Generere overskud ved hjælp af et unikt værdiudsagn og et konkurrenceforspring. Indtræde på nye markeder og udviklingsmarkeder Purchase process people product Værdi for samfundet Forbedre lokale arbejdsrettigheder og fremme vækst Værdi for samfundet Skabe jobs, økonomisk vækst, forbedre levestandarden og minimere den miljømæssige påvirkning Værdi for samfundet Skabe jobmuligheder globalt og forbedre det faglige kompetenceniveau Værdi for samfundet Skabe økonomisk vækst, forbedre levestandarden og minimere den miljømæssige påvirkning Purchase Ansvarlig leverandørstyring er et nøgleområde i Grundfos. Vi ønsker at forbedre leverandørernes standarder og sikre, at vores leverandører overholder Grundfos Supplier Code of Conduct, FN's Global Compact og internationale normer, ved at etablere troværdige relationer. Vores handlinger bidrager til at forbedre lokale standarder og vækst, samtidig med at vi sikrer vores forrentningsmæssige konkurrenceforspring. Det er vores forståelse, at PurchASe inkluderer: Alle Grundfos' indkøb Leverandørstyring Process Grundfos er til stede med selskaber i hele verden. Vi tager vores egen medicin ved at minimere vores miljømæssige footprint, hvilket reducerer omkostningerne og bevarer miljøet som et stærkt grundlag for at opnå succes på langt sigt. Desuden vil de samfund, som vi driver virksomhed i, drage fordel af vores tilstedeværelse gennem vores interessentengagement og samfundsinvolvering. Dette er vores social licence to operate. Det er vores forståelse, at ProceSS inkluderer: Drift Indgående og udgående logistik Bygninger og forsyning Involvering i lokalsamfund People For at sikre vores nutidige og fremtidige eksistensgrundlag har vi behov for en innovativ, entusiastisk og uddannet arbejdsstyrke, der kan sikre vores succes på langt sigt. Vi mener, at dette kan opnås ved at skabe den bedste arbejdsplads og give de enkelte medarbejdere mulighed for professionel og personlig udvikling. Da vi er en global virksomhed, skaber vi jobmuligheder over hele verden, og vi bidrager herved til at forbedre kompetencerne i de samfund, hvor vi opererer. Det er vores forståelse, at People inkluderer: Lederskab og samarbejde Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Code of Conduct Product Gennem vores innovative tilgang til bæredygtige produktløsninger bidrager vi med kundetilpassede, bæredygtige løsninger af høj kvalitet, der minimerer vores kunders påvirkning af miljøet, samtidig med at vi skaber en konkurrencefordel for Grundfos. Vi fokuserer endvidere på ansvarlige kunderelationer og tilbyder professionel service og vejledning. Det er vores forståelse, at Product inkluderer: Alle Grundfos-produkter Forskning og Udvikling Kunder Salg og Marketing Service

12

13 12 13 Product Med Grundfos' ekspertise og kundeorientering leverer vi bæredygtige produktløsninger til verden, samtidig med at vi skaber et konkurrencemæssigt forspring for vores virksomhed. Dette er, hvad vi mener med shared value. Vores produkter skaber værdi for vores kunder ved at sikre høj kvalitet og kundetilpassede løsninger. Derudover betragter vi vores innovative produkter som en del af løsningen på de presserende udfordringer, som verden står over for i dag. Indhold Product 14 Partnerskab for bæredygtig vandforsyning 16 Grundfos genbruger spildevandet 18 rapportering

14 Afrikanske børn henter vand ved det lokale LIFELINK-system artikel partnerskab for bæredygtig vandforsyning For de fleste mennesker i den vestlige verden er det en selvfølge at kunne åbne for hanen og få et glas rent vand. Men sådan er det ikke for en stor del af verdens befolkning. Mere end 1 milliard mennesker har ikke adgang til rent vand. Adgang til rent vand er det første skridt for at skabe et godt liv for mennesker. Det er derfor også en del af FN s Millennium Development Goals. Gennem vores medlemskab af FN s Global Compact er Grundfos dedikeret til at arbejde for disse mål. Med vores kernekompetencer er det Fakta om fn's Millennium Development Goals Med LIFELINK bidrager Grundfos til at nå FN's Millennium Development goals:. At udrydde ekstrem fattigdom og sult. At sikre grundlæggende uddannelse til alle. At fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder. At reducere børnedødelighed. At reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder. At bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme. At sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling. At udvikle et globalt udviklingspartnerskab derfor naturligt at fokusere på, hvordan Grundfos kan bidrage til at skabe adgang til rent drikkevand for alle på kloden. Dette er intentionen med Grundfos LIFELINK, der har som mission at udvikle, sælge og servicere automatiske vandsystemer til primært landområder i Afrika, Asien og Latinamerika. Rent vand til landsbyer i Kenya 2009 har været et år fuldt af læring for Grundfos LIFELINK i Kenya. Systemet er blevet rigtig godt modtaget i de seks landsbyer, hvor det er blevet implementeret. Sammenlagt er det omkring mennesker, der nu har fået adgang til rent vand gennem et LIFELINK-system, og dermed har de mulighed for at skabe sig en meget bedre fremtid. Peter Munyasia, Chief i landsbyen Musingini, kalder LIFELINK for et korruptionsfrit system, fordi brugerbetalingen indsamles automatisk. Det betyder, at der er midler til at dække service og vedligehold af systemet, som det lokale Grundfos LIFELINK-team står for. Med LIFELINKsystemet ser landsbyens fremtid meget lysere ud, siger han, børnene bliver ikke så ofte syge, kvinderne har mere tid til rådighed, og familierne kan bruge vandet til deres afgrøder og husdyr. Erfaringerne fra Kenya har dog også vist, at den oprindelige forretningsmodel, Fakta om lifelink-systemet. LIFELINK er koncernens første skridt ind i det såkaldte BOP-marked (Base of the Pyramid): De fire milliarder mennesker i verden, der lever for mindre end to dollars om dagen. LIFELINK blev lanceret i november et LIFELINK-system drives ved hjælp af solenergi og har en kapacitet på 8-16 m vand om dagen. Brugeren betaler for vandet via sin mobiltelefon, hvor bankvirksomhed via mobiltelefon bliver mere og mere udbredt i mange udviklingslande, fordi traditionelle banker er sjældne i landdistrikter hvor landsbyen selv kunne finansiere systemet gennem et mikro-finansieret lån, som blev tilbagebetalt gennem forbruget af vand, ikke er bæredygtig i de fattigste områder af Kenya. Landsbyerne har simpelthen ikke penge til at betale omkostningen for systemet. Derfor satser LIFELINK nu på en forretningsmodel baseret på partnerskaber med andre organisationer, som kan bruge LIFELINK-systemet i deres vandprojekter. Peter Todbjerg Hansen, administrerende direktør i Grundfos LIFELINK forklarer: Hvis vi skal nå de mennesker, der

15 14 15 Grundfos LIFELINK løser de basale problemer omkring håndtering af penge og manglende vedligehold, som fører til, at alt for mange vandprojekter bryder sammen Ayaz Manji, leder af afdelingen for Vand- & Sanitetsprojekter i Kenya Røde Kors trænger mest, skal vi fx lave alliancer med den kenyanske regering eller udviklingsorganisationer, som kan donere LIFELINKsystemet til landsbyerne. Til gengæld tager landsbyen så ejerskab for systemet gennem brugerbetaling for vandet, som dækker den løbende service og vedligeholdelse, der varetages af Grundfos. På den måde sikrer vi, at de har rent vand i mange år fremover, og landsbyens uendelige afhængighed af donorer er dermed brudt. PaRtnerskab med Røde Kors Røde Kors i Kenya har set fordelene ved LIFELINK-systemet og har derfor indgået et partnerskab med Grundfos LIFELINK omkring implementering af bæredygtige vandprojekter, hvor Røde Kors over de næste fem år vil aftage 100 LIFELINKsystemer. Dermed vil de kunne give rent vand til mere end mennesker. Ayaz Manji, leder af afdelingen for Vand- & Sanitetsprojekter i Kenya Røde Kors begrunder partnerskabet med Grundfos LIFELINK således: Grundfos LIFELINK løser de basale problemer omkring håndtering af penge og manglende vedligehold, som fører til, at alt for mange vandprojekter bryder sammen. Vi mener, at LIFELINK er den bedste løsning til vores landsbyer, og vi ser et stort potentiale i at øge effektivitet og bæredygtighed i vores vandprojekter gennem partnerskabet med en stærk organisation som Grundfos. Kenya Røde Kors og Grundfos har udviklet en samarbejdsmodel, hvor de hver især bidrager med deres kernekompetencer. Baseret på deres stærke lokalkendskab udvælger Kenya Røde Kors de landsbyer, hvor projekterne skal implementeres. Grundfos implementerer dernæst den innovative hardware med LIFELINK-systemet og træner landsbyen i de tekniske forhold. Røde Kors står for den lige så nødvendige software i form af uddannelse og kapacitetsopbygning af landsbyen inden for emner som hygiejne, sundhed og brugen af vandet til at holde husdyr og dyrke afgrøder. Tilsammen er det en stærk opskrift på bæredygtig udvikling, som skaber et forbedret livsgrundlag for beboerne i de kenyanske landsbyer, og en bæredygtig forretning for Grundfos. Det er et fornemt eksempel på det, vi i Grundfos kalder Shared Value. Dansk Røde Kors er enige i, at partnerskaber på tværs af sektorer kan styrke indsatsen for blandt andet at nå FN's Millennium Development Goals. Generalsekretær Anders Ladekarl mener: Der er et stort potentiale for nye alliancer i udviklingsarbejdet, som inddrager erhvervslivets evne til at skabe nye teknologiske løsninger og styrke økonomisk vækst lokalt. Grundfos LIFELINK er et godt eksempel på, hvordan private virksomheder kan bidrage til bæredygtig udvikling. I Grundfos LIFELINK tror Peter Todbjerg Hansen også på innovative partnerskaber som fremtiden, og han ser det som en mulighed for at udbrede LIFELINK-systemerne og skabe bæredygtig vandforsyning til flere lande i Afrika og Asien i de kommende år. Fakta om Global Compact Grundfos støtter FN Global Compacts princip nr. 8 og 9 ved at tage initiativ til at fremme en større miljøvenlig ansvarlighed og udvikle miljøvenlige produkter. Med LIFELINK støtter Grundfos også princip nr. 1 ved at støtte og respektere beskyttelsen af internationale erklærede menneskerettigheder og princip nr. 10 ved at modarbejde korruption i Afrika.

16 artikel Fakta om BioBooster Grundfos BioBoosters rensningssystem består af reaktorer, der er placeret i 20 fods containere. Antallet af reaktorer og containerne varierer, afhængigt af hvad der skal renses. pbr Pressurised Biofilm Reactor Kan kun bruges til forbehandling af spildevand. Bruges normalt til industrielt spildevand. Kan rense spildevand fra en høj koncentration ned til en væsentligt lavere koncentration. mbr Membrane Biological Reactor Her fortsættes rensningsprocessen. Renser spildevandet ned til en grad, hvor det kan ledes ud i fx søer eller fjorde. Grundfos BioBoosters teknologi tilbyder så effektiv en rensning af spildevand, at der er potentiale for på sigt at genanvende spildevand til drikkevand. Læs mere om BioBooster på Klimaændringerne fører meget med sig. I forhold til vandressourcer er det sådan, at klimaændringerne påvirker omgivelserne på forskellige måder, der har det til fælles, at de i sidste ende har store konsekvenser for mængden af rent drikkevand. Tørre områder bliver tørrere, og det betyder et øget pres på de vandressourcer, der er. Men det kan også gå i den anden retning. Flere steder ser vi kraftig nedbør. Det, kombineret med fældning af skovene, gør, at der kommer erosion, der gør, at forurening lettere trænger ned i vandløbene og forværrer situationen, siger Dan Rosbjerg, docent ved Institut for Miljø ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Det er Grundfos mål at udvikle produkter, som afhjælper verdens øgede vandstress. Med Innovation Intent og valget af innovationsplatformen Decentral vandrensning har Grundfos øget sit strategiske fokus på udvikling af nye løsninger inden for vandbehandling. Grundfos BioBoosters mobile rensningsanlæg er et svar på stigende vandknaphed. Faktisk kan BioBooster-anlæggene rense spildevand til en sådan grad, at det øjeblikkeligt kan genanvendes til fx sanitet eller vanding af marker. For lidt og for meget Fordelingen af ressourcer er ikke ligelig. Visse steder i verden, som i Nordamerika og i Europa, er der rigeligt tilgængelige ressourcer, mens man i Afrika og Asien ikke Fakta om Global Compact Grundfos støtter FN Global Compacts princip 9 ved at udvikle og sprede bæredygtige teknologier.

17 Grundfos genbruger spildevandet I fremtiden vil vand være en mangelvare endnu flere steder, end det er nu. For at imødekomme problemet skal der handles. Der er mange steder, hvor der er behov for at kunne genbruge vand fra forskellige processer. Derfor er der nogle gode ideer i hele BioBoosterkonceptet Mogens Henze institutdirektør hos DTU Miljø har adgang til de samme naturlige ferskvandsressourcer. Men dårlig udnyttelse af de eksisterende vandressourcer er også en del af problemet. Det betyder, at udfordringerne varierer. Hvor der er ressourceknaphed, må man koncentrere sig om bedst mulig udnyttelse af det eksisterende ferskvand, mens man de steder, hvor der er rigelige ressourcer, skal arbejde for ikke at ødelægge dem. Fordele ved decentrale enheder En af de helt centrale styrker ved Grundfos BioBoosters rensningsanlæg er, at de er mobile. Det betyder helt basalt, at anlæggene kan sættes op, hvor som helst, der er behov for dem. Man kan placere dem direkte ved kilden til forurening eller der, hvor vandet skal genanvendes. Der er et stigende behov for at kunne genbruge spildevand, for der er større og større mangel på vand. Der er mange steder, hvor der er behov for at kunne genbruge vand fra forskellige processer. Derfor er der nogle gode ideer i hele BioBooster-konceptet, siger Mogens Henze, institutdirektør hos DTU Miljø om rensningsanlæggenes mobilitet og mange anvendelsesmuligheder. Men det er ikke kun i forhold til hurtig udnyttelse af vandressourcerne, at der er fordele ved de decentrale anlæg. Det åbner også op for nogle unikke muligheder i forhold til overvågning af spildevand. Når hvert anlæg står for behandlingen af en relativt mindre portion spildevand, vil man ved eventuelle udsving meget lettere kunne spotte kilden til problemstoffer i spildevandet, fx fra hospital og industri. Og derfor er udsvingene lettere at løse, siger Søren Nøhr Bak, der er teknisk manager hos Grundfos BioBooster. Klar til udbredelse På nuværende tidspunkt har Grundfos BioBoosters anlæg allerede markeret sine styrker på flere områder. Fx har anlæggene været opstillede i forbindelse med landbrug i Italien, hvor det rensede spildevand har kunnet bruges til vanding af tomatmarker. Samtidig har Grundfos BioBooster netop startet sit første officielle samarbejde med en dansk kommune. Også dette kan skabe stor værdi både for Grundfos og for samfundet. Rensning af kommunalt spildevand udgør langt størstedelen af det totale marked for rensning af spildevand. Et gennembrud her kan være af stor betydning for udbredelsen af BioBoosters teknologi. Kompleksiteten i kommunalt spildevand er nemlig relativt ens, hvorfor erfaringerne let kan overflyttes til lignende opgaver verden over. Hvis man renser vandet lokalt, så kan man slippe for udgiften til den infrastruktur, der bringer vandet fra forureningskilden og hen til det centrale rensningsanlæg i området. Denne reduktion i transport af vandet medfører i sig selv en stor energibesparelse. Det første rensningsanlæg er stillet op i Viborg Kommune i Danmark, der har gode erfaringer, og derfor vil genoverveje deres fremtidige spildevandsstruktur, der blandt Fakta om innovationsplatformen decentral vandrensning Decentral vandrensning er den ene ud af tre innovationsplatforme i Grundfos Innovation Intent.. Fremtidens hjem og levevilkår i Kina. energineutrale bygninger i USA. Decentral vandrensning Det er igangsat med det formål at skabe en platform af teknologiske og kommercielle løsninger til vandrensning. Der er tale om løsninger, hvor behandlingen af vand sker der, hvor vandet skal anvendes. Med innovationsplatformen decentral vandrensning arbejder Grundfos med en tilgang, hvor vandet enten - opgraderes til det specifikke behov på det sted, hvor det skal bruges - renses med det formål, at vandet kan genbruges - renses med det formål, at miljøet belastes væsentlig mindre ved udledning til modtageren. andet forudsætter nedlæggelsen af 18 mindre renseanlæg: BioBoosteren vil i givet fald indgå som det nye alternativ, siger Finn Køhler, spildevandschef, Viborg Spildevand A/S. Også mange andre kommuner har øjnene åbne for fordelene ved decentral rensning af spildevand: BioBooster repræsenterer en helt anderledes tankegang for proceduren med at rense vand, end vi har været vant til. Opbygningen med moduler, der kan skaleres op og ned, gør det muligt at justere efter behov. Og mobiliteten gør, at man kan flytte anlægget uden de store problemer, hvis behovene ændrer sig. Det er virkelig nytænkning, siger Jacob Andersen, sektionsleder ved Hjørring Vandselskab.

18 RAPPORTERiNG Product Vi forstår PRODuCT som alle Grundfos-produkter, innovation, kunderelationer, salg og marketing samt eftersalgsservice. Med lanceringen af Innovation Intent i 2008 er vores ambitionsniveau for forretning og innovation steget dramatisk. En central del af visionen bag Innovation Intent er, at en tredjedel af vores omsætning i 2025 skal komme fra andre produkter end pumper. Vi er overbeviste om, at vi kan forbedre vores bæredygtige profil yderligere ved at tilbyde banebrydende grønne løsninger, som vil bidrage til at overvinde en række globale udfordringer med hensyn til klimaændringer, vandknaphed og demografiske ændringer, samtidig med at vi driver en profitabel og sund forretning på langt sigt. På trods af finanskrisen fastholdt vi i 2009 vores ambitionsniveau og fortsatte arbejdet med at definere vores mål. Grundfos' Innovation Intent Vores Innovation Intent indeholder udfordringerne "Put sustainability first", "Be there for a growing world" og "Pioneer new technologies". Alle større koncepter, som vi lancerer i løbet af de næste år, bør imødekomme alle tre udfordringer. På baggrund af dette overordnede mål blev der i 2008 etableret tre platforme til fremtidig innovation: Be there for Future Homes and Living in China være klar til fremtidens bolig- og levevilkår i Kina exploit Zero-Impact Buildings in USA fremme energineutrale bygninger i USA Rethink Decentralised Water Treatment nytænke decentral vandrensning Målet for 2009 var at gå i dybden med de områder, der er defineret for de specifikke innovationsplatforme. Dette indebar at gå i dialog med fremtidens videnskabsfolk, forskere og meningsdannere for at kunne undersøge de perspektiver, som hver platform tilbød. Alternative forretningsområder er blevet udforsket med henblik på at acceptere eller afvise dem som potentielle forretningsområder for Grundfos. At skabe et inkubationsmiljø, der er kendetegnet ved en høj grad af usikkerhed, er en udfordring for en virksomhed som Grundfos, der normalt opererer med lave fejlmarginer. Historisk set har innovation i Grundfos udviklet sig trinvist eller løbende med et lavt niveau af usikkerhed og en relativ høj afkastningsgrad. Innovation Intent indeholder dog en mere radikal innovation, som ikke udelukkende er orienteret omkring pumpeindustrien, og det fører til en meget højt grad af usikkerhed. Det kræver nye tilgange og nye kompetencer til evaluering af innovationsprojekter. Vi har derfor implementeret en ledelsesstruktur, der har til formål at omdanne visionen bag Innovation Intent til specifikke forretningsmål, at evaluere investerbare ideer og sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede til både udviklingen og vurderingen af projekter. I 2009 befandt Grundfos sig i en privilegeret situation med en pulje bestående af mere end 100 innovative ideer. Målet i 2010 er at definere, implementere og færdiggøre 15 projekter til innovationsplatformene. Fem af disse vil blive testet på markedet i forskningsprojekter defineret, implementeret og færdiggjort i innovative forretningsideer i 2009 Klimaændringer en forretningsmulighed I kampen mod klimaændringer er den største udfordring, som verden står over for, at bryde den negative og selvforstærkende spiral i forbindelse med vandmangel, energiforbrug og CO₂-udledning. Klimaændringerne forøger vandstresset og risikoen for oversvømmelser. Det øger igen den energimængde, der kræves for at sikre tilstrækkelige mængder ferskvand og for at undgå oversvømmelser. Det forøger igen kulstofemissionerne, hvilket forstærker den onde cirkel. Fremtidige klimaændringer vil yderligere belaste vores vandressourcer og øge det vandrelaterede energiforbrug. Som global leder inden for pumpeløsninger har Grundfos en unik forretningsmulighed for at hjælpe med at øge omkostnings- og energieffektiviteten i vandløsninger. Vi mener, at vores evne til at udvikle og levere de bedste miljøløsninger, der kan løse problemer såsom vandmangel, dårlig håndtering af energi og naturens ressourcer, utilstrækkelig infrastruktur og stigende CO₂-udledning på gør det muligt for at rette vores indsats mod de områder, hvor vi kan bidrage mest. Det er klart, at der vil være et stigende behov for beskyttelse mod oversvømmelser og bedre systemer til transport, filtrering og behandling af vand. Vi har dog allerede lanceret produkter, der kan opfylde morgendagens

19 18 19 behov og miljømæssige standarder, og mange af disse strammer fra Grundfos New Business A/S. Grundfos New Business BioBooster Grundfos BioBooster, et mobilt spildevandsbehandlingsanlæg, tilbyder bedre og hurtigere spildevandsbehandling, hvilket er nøglen til at reducere forbruget af energi og ressourcer. Derudover er BioBooster en strategisk vigtig løsning i forhold til at realisere Grundfos' innovationsplatform "Rethink Decentralised Water Treatment". I 2009 blev et seks måneders forsøg med membranbioreaktorteknologi brugt i BioBooster-systemer afsluttet. Forsøget demonstrerede Bio- Booster's egnethed til at håndtere spildevand fra små samfund (svarende til indbyggere), og det blev bevist, at det behandlede vand ikke indeholder E. koli-bakterier, hvilket gør det egnet til vandgenbrug og -genanvendelse. Læs mere om BioBooster på side LIFELINK Grundfos LIFELINK skaffer sikkert vand til de fattigste mennesker i verden. I samarbejde med Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene i Danmark blev det første Grundfos LIFELINK-selskab oprettet i Kenya i I dag er seks LIFELINKsystemer oprettet, som drives med lovende resultater. I 2009 indgik LIFELINK desuden et partnerskab med Røde Kors i Kenya, der forpligtede sig til at købe 100 LIFELINK-installationer i løbet af de næste fem år. Læs mere om LIFELINK på side NoNox Grundfos NoNOx, en doseringsløsning til urinstof, er en vigtig komponent i selektiv katalytisk reduktionssystemer til bekæmpelse af kvælstofoxider i udledninger fra tunge dieselkøretøjer. NoNOx blev udviklet som svar på reguleringen af udledning fra køretøjer. Omsætningen ligger hovedsagelig i Europa, hvor efterfølgende Euro-emmissionsgrænser for forurenende udledning i stigende omfang er blevet sænket. I lyset af finanskrisen har det seneste år været en udfordring, som har haft en direkte indflydelse på transportindustrien. Lovgiverne har derfor også være tøvende over for at stramme reglerne for emmissionsudledninger yderligere, hvilket er et vigtigt markedsparameter for NoNOx. Ikke desto mindre har EU i 2009 opgraderet emmissionsudledningen til Euro 5 for tunge dieselkøretøjer, hvilket har forstærket NoNOx's rolle. Derudover har European Environmental Press tildelt NoNOx en bronzemedalje ved EEPprisuddelingen i 2009 i anerkendelse af dets "evner til at forbedre miljøet med innovative miljømæssige teknologier". I 2010 har vi set de første tegn på forbedringer i økonomien. Ydermere er et stigende antal lande uden for EU især Indien, Kina og Rusland begyndt at intensivere deres indsats for at bekæmpe udledning fra tunge dieselkøretøjer. I Kina forventes Euro 4 at blive indført i hele landet efter at have været pålagt i Beijing. I Beijing bliver NoNOx konsekvent anvendt i den løbende opgradering af køretøjer, som det blev rapporteret i Infarm Infarm A/S, en producent af systemer til det moderne landbrug, udviser et interessant potentiale med vidtrækkende perspektiver, idet reduktionen af nitrogenproduktion fra landbruget skaber stor værdi for miljøet. I 2009 udførte Syddansk Universitet en livscyklusvurderingsundersøgelse af NH4+-systemet til håndtering af husdyrgødning. Ved at reducere ph-niveauet i gyllen kan systemet reducere ammoniakfordampningen, der forhøjer nitrogenindholdet i regnvand. Den forhøjede mængde nitrogen i regnvand har en negativ effekt på planternes biodiversitet i både vand og jord, idet det påvirker den nitrogenfølsomme vegetation og organismer. Resultaterne af universitetsundersøgelsen bekræftede en reduktion i ammoniakfordampningen med mere end 50 pct. Undersøgelsen viste også en dramatisk reduktion i udledningen af de kraftige drivhusgasser metan og kvælstofoxider. Aktiviteten i mikroorganismer er reduceret, hvilket resulterer i en reduktion på 67 kg CO₂-ækvivalenter/tons gylle. 6 LIFELINK-systemer I drift I Kenya I 2009 Grundfos Sensor I samarbejde med en producent af solvarmeregulatorer og andre producenter af solvarmeanlæg har Grundfos Sensor lanceret en digital sensor i Sensoren er en forbedret version af den gamle udgave med en forbedret kapacitet til måling og evaluering af effekten fra solvarmepaneler og med evnen til at give en dokumenteret effekt, der overholder de stadig mere almindelige lovmæssige krav. Som et resultat vil varmtvandstanke fra husholdningerne blive overflødige, idet vand kun bliver opvarmet, når det skal bruges, på grund af den høje hastighed, hvorved data overføres. Grundfos Sensor modtog den prestigefyldte pris "Innovation Award" på det årlig solvarmesymposium på Kloster Banz i Tyskland for virksomhedens kreativitet i industrialiseringen af et produkt til udvikling af solvarmemarkedet. Microrefinery Microrefinery er en proces, der omdanner slam til anden generations-biobrændsel. I 2009 blev der udført et testforsøg for Microrefinery, og dataene er i øjeblikket ved at blive analyseret.

20 RAPPORTERiNG Bæredygtig produktudvikling En typisk livscyklusvurdering af en pumpe viser, at pct. af den miljømæssige påvirkning skyldes energiforbruget i forbindelse med brugen af pumpen. Denne påvirkning bliver typisk reduceret ved fx forøget pumpeeffektivitet eller ved automatisk kontrol af pumpedriften. Tre til fem pct. af en pumpes miljømæssige påvirkning er forbundet med råmaterialer, forsyning, fremstilling og levering de såkaldte vugge til port-faser. Et nyt tiltag til bæredygtig produktudvikling blev introduceret i 2009 for at nå vores målsætninger om fuldt ud at fokusere på vores virksomheds påvirkning og om at understøtte den vellykkede opnåelse af vores Footprint-strategi samt vores ambition om ikke at udlede mere CO₂, end vi gjorde i 2008 (s. 37). I dag har vi færdiggjort fire produktudviklingsprodukter i overensstemmelse med de nye krav, der identificerer deres påvirkning på miljøet. I 2009 oplevede vi en stigning i kundernes forventninger til produktdokumentation med hensyn til carbon footprint. I løbet af det seneste år har vi kortlagt og sat tal på det såkaldte carbon footprint for en række af vores produkter, og vi er nu klar til at gøre det samme med andre produkter. Det er vores mål at være forud for lovgivningen og globale tendenser og være i stand til at udarbejde relevant miljødokumentation for at imødekomme forespørgsler fra kunder og andre interessenter. Dette kunne fx være en carbon footprint-deklaration, analyser af affaldsbehandling og en miljøproduktdeklaration. Fakta: Definition af vugge til port (cradle to gate) Vugge til port er en vurdering af den del af produktets livscyklus, der strækker sig fra fremstilling ("vugge") til fabriksporten (dvs. før produktet transporteres til forbrugeren). Den nye procedure kræver, at vi udarbejder en miljøprofil for det nye produkt på et tidligt tidspunkt i produktudviklingsprocessen og fastsætter bestemmelser for miljømæssige forbedringer sammenlignet med et relevant referenceprodukt. Først og fremmest vil vi fokusere på at implementere miljøprofilen i forhold til udviklingen af nye produkter. Det er vores fremtidige intention at fastsætte miljøprofiler for alle Grundfos-produkter. Fakta: Erstatninger og nye produkter lanceret i 2009 I 2009 investerede Grundfos 5,5 pct. af omsætningen i forskning og udvikling af nye produkter. I forbindelse med bæredygtig produktudvikling fortsætter vi med at fokusere på ressource- og energiforbrug med nye produkter som illustreret ved en række fornyelser i 2009: Produkt CR90 Erstatning/nyt produkt Erstatter gammelt design Miljømæssige forbedringer 10 % mindre materialer (3,5 kg støbejern/ pumpe) CRH Nyt produkt 39 % mindre energi sammenlignet med specifikt produkt fra konkurrent Medium UP (IMU) Erstatter gammel medium UP 16 % mindre energi sammenlignet med tidligere model CME Erstatter CH/CHI 10 % energibesparende sammenlignet med relevant produkt, % mindre materialer Fakta: 2009-udvikling inden for hvac oem Renewables Producenter af opvarmningssystemer til private boliger er i stigende grad på udkig efter vedvarende energikilder for at kunne tilbyde deres kunder mere bæredygtige løsninger, der ofte stiller meget forskellige krav til pumper. For at bevare et højt effektivitetsniveau og et lavt strømforbrug skal den indbyggede cirkulationspumpe tilpasses hertil. Formålet med Grundfos' HVAC oem-division er at udvikle pumper og hydrauliske systemer til disse oem-kunder (Original Equipment Manufacturer), og hermed har vi yderligere udviklet en række løsninger til vedvarende energisystemer. I 2009 videreudviklede vi tre af vores oem-produkter, der anvendes i vedvarende energiløsninger. Dette er et område, som vil vokse hurtigt fremover. Det nye EuP-direktiv* vil stille høje krav til vores kunders produkter og derfor også til Grundfos' produkter. Alle Grundfos' oem Renewables-produkter vil være EuP-parate fem år før tid. SOLAR MAGNA Geo UPM2 En SOLAR-pumpe er en cirkulationspumpe, der er tilpasset til solvarmesystemer. Sortimentet af SOLAR-pumper blev udvidet i 2009 for at kunne opfylde kravene i USA, Mellemøsten og Australien, der alle udviser stor interesse for solvarme. SOLAR kom i handlen i MAGNA Geo til geotermiske varmepumpesystemer blev færdigudviklet i Udviklingsprocessen inkluderede en tæt dialog med en række kunder. MAGNA Geo vil komme i handlen i UPM2, en cirkulationspumpe, der i en vis udstrækning er sammenlignelig med ALPHA2, vil være det overordnede produkt, der skal erstatte det eksisterende sortiment af pumper, der ikke er EuP-kompatible. UPM2 bruges af mange oem-kunder og ofte i systemer til vedvarende energi som fx i geotermiske systemer og solvarmesystemer. En fordel ved UPM2 er, at den kan produceres på eksisterende produktionsanlæg i Grundfos. Det betyder lavere priser for kunden, og det vil gøre Grundfos klar til masseproduktion tidligere. UPM2 vil blive sat i handlen i * EeuP-direktivet indeholder overensstemmende regler for eu i forhold til forbedringer af energiforbrugende produkters (EuP) miljømæssige performance i et eco-design.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Værdiskabende socialt ansvar

Værdiskabende socialt ansvar Værdiskabende socialt ansvar En analyse og fortolkning af Grundfos CSR aktivitet Forfatter: Niels Ulrik Højer Thorstensen () Kortnr: 302366 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere