Marts Nr Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang"

Transkript

1 Marts 214 Nr Årgang 1835

2 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl: 399,- Nu kun 299,- Annaboda Sweater Super varm strik i uld. Vejl: 1699,- Nu kun 1299,- v/poul Riboe Hvidovrevej Hvidovre - Tlf:

3 Indhold Forsiden Flere Gode Brave Generalforsamling Bestyrelsens årsberetning for Overinspektørens årsberetning for I kan få 1 kroner og 6 æg! Regnskab Årschampion og medaljer Stort tillykke med de 9 år Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 128. fiskeår. Nr Marts Årgang Flere Gode Brave Forsiden Et meget flot eksemplar af en gammel Furesøvinde sat til salg ved årets grejauktion. Under fremvisningen blev vinden her fanget af redaktørens altid skarpe blik. Foto: Kaj Nielsen Det gamle mundheld siger: hvor godtfolk holder til; kommer godtfolk til. Godtfolk er defineret som ordentlige mennesker. Sådan er det helt klart i Lystfiskeriforeningen. Vi har ganske enkelt passeret 7 Brave i løbet af 213 nærmere bestemt en fremgang i årets løb på 4 Brave til nu ialt 723 Brave. Ergo er godtfolk og Brave hermed slået fast som værende samme sag nemlig gode kammerater og lystfiskere med rige muligheder for udfoldelse i Lystfiskeriforeningen. Denne fantastiske fremgang betyder til gengæld også, at vi er flere om at dele vore faciliteter og vore bådreservationer. For at holde trit med medlemstallet og dermed udbud og efterspørgsel; har vi i de senere år udvidet flåden med 2 både i Esrum Sø, 1 på Arresø, 1 på Tystrup Sø, 1 på Sjælsø, 1 på Tissø og senest med 1 på vor nye Stege Nor station. Bestyrelsen påtænker yderligere i 214 at udvide med plus 1 båd på Tystrup Sø og muligvis også plus 1 båd i Stege. Til stadighed er vi en åben forening for kvalitetsbevidste lystfiskere med hjerne og hjerte på rette sted. Vi kæmper også en brav kamp for lystfiskerinteresser både i søudvalg og ikke mindst i forbindelse med bio-manipulationer. Generelt foregår dette arbejde i god forståelse med myndigheder og fiskerets ejere. Dog har vi senest modtaget afslag fra Natur og miljøklagenævnet på vor klage over den planlagte og dertil dispenserede for, bio-manipulation af Sjælsø. Da der imidlertid er kommet afgørende nyt fra de seneste fiskeundersøgelser af søen, vil vi anmode om at sagen genåbnes. Mere herom efterfølgende når nyt haves. Først og fremmest, og med stor dygtighed, færdes vi i naturen, på vandet og vi fanger fisk. Store fisk. Antallet af anmeldte og godkendte præmiefisk er i fremgang og tænk en gang: 1 gedder over 1 kg fanget i den forgangne sæson og dette for andet fiskeår i træk! Mange af de store svømmer derude endnu idag. Det handler blot om at komme på vandene. Knæk og Bræk. Med brav hilsen Formanden 1837

4 Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 214 BEMÆRK ÆNDREDE KLOKKESLET Torsdag den 2. marts klokken 21. afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 28 Lyngby med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 213. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 5 års og 25 års medlemsskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 213 til godkendelse. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 214 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. 5. Indkomne forslag: A. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring til Lystfiskeriforeningens love 4. Forslaget i sin helhed fremgår af side 1839 i dette nummer af Lystfiskeri-Tidende. B. Der er indkommet forslag om uopsætteligt at pålægge bestyrelsen at etablere overvågningskameraer med mere på hver af Lystfiskeriforeningens stationer. Forslaget i sin helhed fremgår af side 1839 i dette nummer af Lystfiskeri-Tidende. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Anders Vernersen, Per Ekstrøm, Kaj Nielsen og Per B. Larsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt. Klokken 19. holdes, også på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom til den stadigt rimelige pris på 15 kr. per person. Tilmelding til spisning skal ske senest mandag d. 1. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere. Vel mødt. Bestyrelsen 1838

5 Dagsordenen pkt. 5A: Bestyrelsens ændringsforslag til lovene 4 Medlemskontingent, stk. 2 (opkrævnings tidspunkt og seneste indbetalingstidspunkt). Nuværende 4 stk. 2 - nærmere bestemt opkrævning og indbetalingsfrister: 2. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. marts. Såfremt kontingentbetalingen er tilmeldt betalingsservice (PBS), opkræves kontingent 2 gange årligt i ens rater pr. 1. marts og pr. 1. juli. Foreslået ændring af lovene 4 stk. 2 til følgende ordlyd: 2. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. februar. Såfremt kontingentbetalingen er tilmeldt betalingsservice (PBS), opkræves kontingent 2 gange årligt i ens rater pr. 1. februar og pr. 1. juli. Motivation for ændringsforslaget 1. Lystfiskeriforeningen har betalingsfrist i januar og februar for flertallet af vore lejede fiskevande og bygninger. Ændringsforslaget tilsikrer at vi har de nødvendige likvide midler (kontingentindbetalinger) til at betale i leje i tide. 2. Kassereren undgår at skulle mellemfinansiere ved at sælge værdipapirer eller låne via eksempelvis en rentebelagt kassekredit. Ved vedtagelse vil ændringen være gældende fra 215. Dagsordenen pkt. 5B: Forslag indkommet fra J. Linvald. Hjælp til bestyrelsen, inspektører og opsynsmænd: - alarm-etablering, så man fremover kan efterleve Foreningens love og reglement og passe bedre på Foreningens betragtelige værdier og formue, hvilket ikke er tilfældet i dag... Derfor fremsætter medlem Just Linvald, 247.7, Sneglehuset, flg. forslag til Lystfiskeriforeningens generalforsamling 214: Med henvisning til den øgede og stadigt stigende kriminalitet og de gentagne stations-indbrud, stationsafbrændinger og anden materiel ødelæggelse - og i erkendelse af at Foreningens bestyrelse, inspektører og opsynsmænd ikke har mulighed for at efterleve Foreningens love (conf. 1:...inspektører til at føre tilsyn med fiskevandene, materiellet og foreningens ejendele ) og dens Reglement (afd. 1 - punkt 3:... inspektør, som fører tilsyn med Foreningens huse, pavilloner, både, osv., og som i det hele overvåger... og punkt 4:...opsynsmænd, som udfører de daglige arbejder ved stationen... ) opfordres bestyrelsen til uopsætteligt at etablere 2 stk. GSM (eller tilsvarende)- alarmer m/dag- og natkamera, sirene, trådløse sensorer, sim-kort, osv. à ca. kr. 1.5,- (i alt ca. 3.,- kr. i éngangsudgift) og ligeså ubetydelige driftsomkostninger på i alt ca. kr. 1.,- (ét tusinde - SMS/opkald à 2 øre og MMS/foto à 2,- kr., i alt årligt pr. station ca. 5,- kr.) på hver af Foreningens 2 stationer. Just Linvald Bestyrelsens årsberetning for 213 Det 127. fiskeår på vore søer blev fremdeles karakteriseret ved blandet vejrlig; igen med alt for lange perioder præget af blæst og regn. Fangstmæssigt kan vi konstatere, at antallet af fangster var rigtigt gode. Størrelsen af fangsterne var ligeledes helt i top. Dejligt at se sandarten tilbage på listen over præmiefisk. Fredfisk derimod glimrer ved totalt fravær blandt anmeldte præmiefisk, monstro dette skyldes generte fangere? Vi finder på listen hele 44 gedder med 1 af disse over 1 kg, ikke mindre end 11 aborrer over 1,2 kg og sluttelig 14 sandarter over 5 kilo. Foreningens både og stationer gennemgik løbende udbedringer og vedligehold af høj klasse. Der er investeret i yderligere nye både til flåden. Vi har etableret en ny velbenyttet station ved 1839

6 Stege Nor, hvor man blandt andet kan fange Stegegedder. Foreningen har fortsat fået god PR og kommunal velvilje ud af skallefiskekonkurrencen ved Gentofte Sø. Kammeratskabet og hjælpsomheden, foreningens medlemmer imellem, er som det skal være. Året begyndte med 683 medlemmer og fremgangen i medlemstallet fortsatte for 14. år i træk, med en nettofremgang i 213 på hele 4 brave, således at vi ved årets udgang sluttede med 723 medlemmer, heraf 4 æresmedlemmer. Æresmedlemmerne er Jørgen Hansen, Lars Ulrik Wandel, Pál Tersztyánszky og Poul Hansen. Indeholdt i afgangen er der 8 medlemmer der siden sidste generalforsamling er afgået ved døden. Vore afdøde fiskekammerater er Ib Lasse Jacobsen, Paul Knudsen, Kurt Søderholm, Kaj Bentsen, Klaus Jensen, Louis Niels Jensen, Ole Tommy Nielsen og Hans Skaaning. Dødsfaldene er blevet meddelt gennem Lystfiskeri-Tidende. Vore nu hedengangne Brave vil blive mindet på generalforsamlingen. 5 års medlemskab fejres i år af Jens Lunn. 25 års medlemskab fejres af Palle Dujardin, Peter O. Kirkby, Bent Madsen, Ole Buchardt Nielsen, Thomas Søbirk Poulsen og Klaus Aaes. Udover Lystfiskeriforeningens faste jubilæumsår har vi i år også to helt exceptionelle jubilæer, som vi også vil fejre på behørig vis. 6 års medlemsskab fejres af Kjell Stau Jensen. 7 (halvfjerds!) års medlemsskab fejres Christian A. Engelsen. Hæderstegn bliver overrakt på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker vore jubilarer et stort tillykke og forsat mange års knæk og bræk. Vandrepokal for gedde tildeles Peter Bo Hansen for en gedde på 12, kg fra Tissø. Vandrepokal for sandart tildeles Gert Bendix Christensen for en sandart på 7,9 kg fra Furesø. Vandrepokal for aborre tildeles Tue Askaa for en aborre på 1,75 kg ligeledes fra Furesø. Lystfiskeriforeningens Furesøkonkurrence nummer 11 blev som vanligt afholdt 2. lørdag i juni. Vejret på dagen var aldeles strålende. Der blev også indvejet flotte fisk. Vindere blev: Niels Buch Jørgensen med en gedde på 11,8 kg, der samtidigt vandt Furesøpokalen for relativt største fisk. Gert Bendix Christensen med en sandart på 7,9 kg og Mogens Jensen med en aborre på 1,6 kg. I deltagernes børns sideløbende konkurrence var der ligeledes hård kamp frem til kanonskuddet. Vinder blev Paola Lenzberg med en gedde på 6,5 kg, mens Alfred Boes blev en flot nummer 2 med en gedde på 3,82 kg. Den efterfølgende præmieoverrækkelse og frokost blev afholdt på stationen i Holte. Tak til Holte holdet samt tak til Fisk & Fri, Hvidovre Sport og Savage Gear for medsponsorering af de flotte præmier. I 213 er der anmeldt 69 fisk der vægtmæssigt kvalificerer til medaljer. En del dygtige fiskere har anmeldt flere af samme art, derfor resulterer dette endeligt i 44 anmeldte og godkendte fisk, hvis stolte fangere vil få overrakt medalje for året. Der har ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb. Bogholderiet forestås fremdeles ved Jørn Erik Schmidt. Bådprotokollen passes altid venligt og imødekommende af Hvidovre Sport. Foreningens stationer er i antal øget med vor nye station ved Stege Nor. Lystfiskeri-Tidende er i 213 udkommet i 1 numre og har bragt foreningsmeddelelser og aktuelt stof til vore medlemmer. Året sluttede for Redaktionen og Tidende på side attentusinde og atten (1818). Der er kommet mere liv i hjemmesidens nyhedsformidling ved Per Ekstrøm når han da vel at mærke modtager nogle nyheder! I årets løb har der været afholdt grejauktion, generalforsamling med forudgående middag for medlemmer og gæster, faste medlemsmøder torsdage i Holte, mange arrangementer i vor seniorklub, skallefiskekonkurrence ved Gentofte Sø, samt bestyrelsens bestandigt skarpe overvågning af kvaliteten af vore faciliteter og fiskevande gennem hyppige besøg (fisketure) ved stationerne; samt en årlig befiskning og bespisning ved éen af disse. Der blev også, vanen tro, afholdt andespil for medlemmer og familie samt det årlige inspektørmøde. Glædeligt at se en stigende deltagelse i vore arrangementer af social karakter. Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til foreningens inspektører og opsynsmænd, til vor bådprotokol, til foreningens bogholderi og vore revisorer; til vore gode venskabsforeninger og sidst men ikke mindst; til de mange medlemmer der i stort og småt altid har rakt vor forening en hjælpende hånd. Kun med denne fantastiske opbakning formår bestyrelsen at fastholde et veldrevet og højt niveau til glæde for Alle Brave. MANGE TAK. Anno 127. Bestyrelsen 184

7 Overinspektørens årsberetning for 213 Starten af sæsonen var præget af en del ubudne gæster på vore stationer med tyveri og hærværk til følge. Igennem hele sæsonen har der også været en del episoder med både der er blevet benyttet uden at være tegnet. Her kan der være tale om personer der ikke er medlem af LF, og vi skal derfor igen opfordre vore medlemmer til, at holde et vågent øje når man færdes i vores anlæg. Foreningens motorer har der desværre været uforholdsmæssigt mange problemer med, især har vi set rigtig mange ødelagte propeller. Det er desværre meget få medlemmer som indberetter disse fejl og skader på udstyret. Igen må der opfordres til at man melder disse fejl med det samme, så andre medlemmer ikke får deres fisketur spoleret. Igen i år var det et stort problem at få klargjort de gamle træbåde i Esrum, kun en ud af fire både blev sejlklar til sæsonen. Vi er derfor nu tvunget til at udfase disse dejlige gamle damer i løbet af meget få år. Vi må blot konstatere, at tiden er løbet fra denne type både, hvorfor der allerede er bestilt yderligere 2 nye store glasfiber både til Esrum stationen. Generelt kan vi dog konstatere, at vi har en meget velfungerende og meget attraktiv forening. Dette kommer bedst til udtryk ved de mange nye medlemmer vi har fået i 213, og her er det vigtigt at alle etablerede LF ere hjælper og anviser de mange nye rundt omkring på vore stationer. Ventelisterne for bådpladser med motortilladelser i Furesøen ser pr således ud: Frederiksdal aktiv Bent Danielsen Frank Nielsen 51.2 Jacob Røssel Mogens Jensen 151. Niels Hoffmeyer 294. Søren Kjær Nielsen Jan Kristoffersen Jan Jepsen 297. Steen Nordberg Skjalm Biba Martin Kortnum Silkjær 361. Bjørn Salling Werner Larsen 16.6 Allan Gantzler 184. Henning Juhl Jensen Thomas Nolfi Hildebrandt Morten Walther Hansen Carsten Teddy Nielsen Jens Sigh 13.8 Brian Frøstrup 396. Sebastian Trolle 19. Klaus Abildgaard Birger Kristjansen Frederiksdal passiv Jens Schjerbeck Leif Holmskov 31.6 Christian Balslev Holte aktiv Bjarne S. Hansen Søren Tørnquist Per L. Pedersen 28. Henrik Bahrenscheer 97.2 Rasmus Fleckenstein Preben Riis Klausen 35.6 Eric Reib Carsten Tørnquist Peter Schmidt 36.1 Niels Bendtsen 378. Carsten Skadhauge 2.5 Morten Andersen Frederik Kock Torben Christensen Jens Bursell Holte passiv Kim Jensen Per B. Larsen 43. Klaus Aaes René Letvad Thomas Vedel Per Lundberg Tyvekrogen/Sneglehuset aktiv Carsten Skjold 1841

8 Tyvekrogen/Sneglehuset passiv Kim Larsen Bent Helmer 11. Patrick Goldbæk Ansøgning og bådplads med tilhørende motortilladelse skal ske skriftligt til overinspektøren. Motortilladelse kan kun gives til både under 6 meter med en motoreffekt der maksimalt kan fremdrive båden med 8 knob. Stationerne én for én: Arresø: En velfungerende station, men med meget få tegninger i løbet af denne sæson. Bagsværd: Stationen har fungeret tilfredsstillende, dog har der været problemer med både der bliver benyttet uden at være tegnet. Bavelse: Fiskeriet er fortsat tilfredsstillende. Desværre har vi modtaget en del klager fra godset angående parkering og må igen opfordre til at anvisningen overholdes. Buresø: Stationen fungerer fint. Dog blev broen beskadiget under sidste storm og skal repareres i løbet af næste sæson. Esrum: Fiskeriet har været meget svingende og der har derfor ikke været det sædvanlige pres på stationen. Der er udført en del mindre reparationer og maling af bygninger. Verner Moegren er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Farum: Stationen fungerer rigtig fint, men er fortsat meget lidt benyttet. Fiskebæk: Fortsat meget få tegninger på denne station. Frederiksdal: Stationen er meget velbesøgt, og rigtig mange af vore medlemmer benytter den hyggelige station specielt i sommermånederne. Stationen fremstår altid velholdt og i perfekt stand. Gentofte: Stationen er fortsat stærkt plaget af overnattende ænder i bådene med dertil hørende efterladenskaber. Henrik Sally Jacobsen er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Gyrstinge: Fiskeriet har været fint gennem hele sæsonen, men vi var tvunget til at reducere flåden til 4 både på svajpladser næsten fra starten af sæsonen. Søen er overgået til Ringsted Kommune med udgangen af 213. Bent Nygaard Madsen er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Haraldsted: Fiskeriet er fortsat godt og stationen fungerer fint. Holte: Vi har endelig modtaget de sidste godkendelser og tilladelser fra kommunen. I løbet af foråret 214 vil de sidste projekter kunne afsluttes, og portalen vil blive genetableret. Stationen er meget velbesøgt og fremstår altid i rigtig fin stand, det til trods der fortsat er arbejde i gang. Stationen blev rimelig hårdt ramt under stormen i slutningen af oktober, men den var oppe at køre igen meget hurtigt. Lyngby: Stationen har som vanligt fungeret perfekt igennem hele sæsonen. Præstø: Meget få tegninger i denne sæson. Båden er blevet renoveret og fremstår som næsten ny. Sjælsø: Fiskeriet var meget fint i foråret, men svigtede stort set i efteråret. Stationen har været meget benyttet gennem hele sæsonen, og vi undersøger om der er mulighed for yderligere en båd. Sneglehus: Stationen fremstår rigtig pæn og velhold, og er helt sikkert et besøg værd. Stege Nor: Nyeste station i LF. Der har været en del begynder vanskeligheder og fejl på materiel. Men det til trods har båden været meget benyttet, og der er også rapporteret om fine fangster. Søllerød: Ny bro er etableret og alt fungerer perfekt. Søndersø: Stationen fremstår altid rigtig pæn og velhold. Selv når inspektøren er ramt af sygdom træder 1842

9 andre kræfter til stor tak til Kim og Henrik. Stationen blev hård ramt af stormen i oktober, men efter få dage og hårdt arbejde kunne inspektøren åbne igen. Søen er overgået til Furesø Kommune. Tissø: Fiskeriet er fortsat rigtig fint og stationen er meget benyttet. Desværre har der følgelig været en del episoder med manglende oprydning af huset, fjernelse af affald, forkert brug af toilet samt parkering uden for det anviste område hvilket alt sammen er med til at give os store udfordringer i forhold til fortsat at kunne leje huset. Vi er alle nødt til at vise lidt mere respekt for de huse og grunde vi lejer. Per Selvager er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Tystrup: Fiskeriet er fortsat rigtig godt. Ordningen med at køre ned til snoren og læsse af har fungeret stort set uden problemer. Vi påtænker at udvide med endnu en båd på søen. Dog vil der nok blive tale om en plads på modsatte side af den nuværende station. Tyvekrogen: Stationen funger fint. Ole Christian Pedersen er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej 5-24 Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf Følg os på facebook.dk/sportdres 1843

10 Stemningen fejlede ikke noget, da masser af dejligt grej skiftede ejer ved den årlige grejauktion. Det generøse bud kom fra Niels Boes, der mente, at auktionarius satte startbeløbet på 3 kroner lige lovligt højt på et Ambassadeurhjul. Det hjalp dog ikke. Hjulet blev hurtigt budt op til de 3 kroner og mere, så Niels kom ikke af med sine 6 æg. Grejauktionen kan betegnes som én af de bedre indenfor de seneste år. Omkring 7 medlemmer var mødt frem, og lysten til at byde på de gode sager var der fra start. Modsat tidligere år skulle vores faste auktionarius, Jørgen Lindstrøm, ikke først nærmest hive tegnedrengen op af lommerne på medlemmerne. Tegnebøgerne lod i år til at stå pivåbne, og allerede efter de første 25 lots var omsætningen oppe på næsten 8. kroner. Men der blev også gået til den. Hvor vi tidligere gik op med 2 kroner per bud, gik vi i år op med 5 kroner per bud, og det var noget, der satte gang i auktionen. Den gled på det nærmeste af sted som en LF-båd på Furesøen en vindstille sommeraften. Her var ikke noget fedtspil. Aftenens største bud fik en Sportex fiskestang, der gik for 1. kroner, mens et Plano transportrør, der i kataloget var benævnt som et Plano-Raketudstyr, blev solgt for 5 kroner. Onde tunger nede i salen påstod, at det var fordi auktionsudvalget ikke kunne stave til Bazooka. Som sagt gled auktionen smertefrit af sted. Jørgen Lindstrøm svingede humørfyldt og på vanlig vis hammeren, Per Selvager og Per Ekstrøm holdt øje med buddene og modtog betaling, Steen Lyngsø tog grejet I kan få 1 kroner og 6 æg! - Og så ikke en skid mere! frem, og sidst men ikke mindst, præsenterede Sofus Boes herlighederne og sørgede for, at køberne fik varerne udleveret. Selvom det var første gang Sofus hjalp til, så klarede han opgaven perfekt. Tidendes Udsendte på Lindegaarden en kold januaraf- ten, hvor der smuttede 2 lots hjem til samlingen. Grej kan man jo aldrig få for meget af. Foto: Kaj Nielsen. 1844

11 Regnskab: Driftsresultat Regnskab: Driftsresultat Regnskab: Driftsresultat For perioden til For perioden 1. januar til 31. december i alt 212 i alt Budget 213 For perioden 212 hele 1. januar i kr. alt til 213 hele 31. i kr. december alt Budget hele 213 kr. 214 Regnskab: Driftsresultat For perioden til i alt 213 i alt Budget 214 Indtægter Indtægter Kontingenter Kontingenter unge Indtægter Kontingenter unge pensionister Indtægter Kontingenter fra pensionister stationer Andre Indtægter Kontingenter indtægter fra unge stationer Andre Diverse Kontingenter indtægter salg pensionister Tab Diverse Indtægter på debitorer salg fra stationer Andre Tab på indtægter debitorer Diverse salg Omkostninger Tab på debitorer Omkostninger Omkostninger ved søerne Køb Omkostninger af både ved søerne Omkostninger Salgsartikler/diverse Køb af både Salgsartikler/diverse Omkostninger ved søerne Køb af både Dækningsbidrag Salgsartikler/diverse Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger Dækningsbidrag Lystfiskeri-Tidende Administrationsomkostninger Lystfiskeri-Tidende Kapacitetsomkostninger Diverse Administrationsomkostninger omkostninger Diverse Lystfiskeri-Tidende omkostninger Administrationsomkostninger Resultat før Diverse afskrivninger omkostninger og finansiering Resultat før afskrivninger og finansiering Afskrivninger Afskrivninger Resultat før Både afskrivninger og materiel og finansiering Både og materiel Afskrivninger Hensættelser Hensættelser Både Hensat og til materiel køb af både og motorer Hensat til stationer køb af både og motorer Hensættelser Hensat til hjemmeside stationer Hensat Hensat til til andet hjemmeside køb af både og motorer 15. Hensat til andet stationer Finansieringsomkostninger/indtægter Hensat til hjemmeside 15. Finansieringsomkostninger/indtægter Hensat Renteudgifter/gebyrer til andet Renteindtægter Renteudgifter/gebyrer Finansieringsomkostninger/indtægter Tilskud Renteindtægter fra kapitalkonto II Tilskud Renteudgifter/gebyrer fra kapitalkonto II Renteindtægter Driftsresultat Tilskud fra kapitalkonto II Driftsresultat 1845 Driftsresultat

12 Balance pr. Aktiver 31. december 213 Regnskab: Balance pr. 31. Aktiver december 213 Aktiver 212 i alt 213 i alt 212 i alt 213 i alt Likvide midler Handelsbanken Likvide midler Handelsbanken 1256 Handelsbanken Handelsbanken Tilgodehavender Debitorer Tilgodehavender Forudbetalt til stationerne Debitorer Forudbetalt til stationerne Andre omsætningsaktiver Værdipapirer Andre omsætningsaktiver Værdipapirer (G. Kragh) Værdipapirer Værdipapirer (G. Kragh) Anlægsaktiver Materiel og både Anlægsaktiver Holte matrikel nr. 2 Holte Materiel matrikel og både nr. 1 d (Sneglehus) Esrum Holte matrikel nr. nr. 92 c Holte matrikel nr. 1 d (Sneglehus) Esrum matrikel nr. 9 c Aktiver i alt Aktiver i alt

13 Passiver Balance pr. Passiver Passiver 31. december i alt 212 i alt Regnskab: Balance pr. 31. Passiver 212 december i alt i alt 211 alt 212 alt 211 hele i kr. alt 212 hele i kr. alt Passiver Kortfristet gæld 212 i alt 213 i alt Kreditorer Kortfristet gæld Kortfristet gæld Restbeløb vedr. erstatning Codan Kortfristet gæld Kreditorer Kreditorer Kreditorer Hensættelser Kortfristet gæld Restbeløb vedr. erstatning Codan Restbeløb vedr. erstatning Codan Hensat til jubilæum Hensættelser Kreditorer Hensættelser Hensat til hjemmeside 15. Hensættelser Hensat til hjemmeside Hensat til jubilæum stationer Hensat til jubilæum stationer Hensat Hensættelser til andet hjemmeside 15. Hensat til andet hjemmeside 15. Hensat til hjemmeside stationer Hensat til stationer Hensat til Hensat til andet andet stationer Egenkapital Hensat til andet Egenkapital Egenkapital Kapitalkonto I: Egenkapital Lystfiskeriforeningen Kapitalkonto I: Egenkapital Kapitalkonto Saldo I: primo Kapitalkonto Lystfiskeriforeningen I: Lystfiskeriforeningen Modtaget erstatning vedr. ejendom Lystfiskeriforeningen Saldo primo Kapitalkonto Saldo Modtaget Saldo I: primo legat og gaver Modtaget primo erstatning vedr. ejendom Modtaget Lystfiskeriforeningen arv erstatning vedr. ejendom Modtaget erstatning legat og gaver vedr. ejendom Nedskrivning Saldo Modtaget primo legat af og ejendomme gaver -52. legat og gaver Modtaget arv 33. Modtaget Modtaget arv arv erstatning vedr. ejendom Nedskrivning af ejendomme Nedskrivning Nedskrivning Modtaget legat af af og ejendomme ejendomme gaver Kapitalkonto II: Modtaget arv Gotthold Krag, R. Rasmussen og O. Wolf Kapitalkonto Nedskrivning II: af ejendomme Kapitalkonto Saldo II: primo Kapitalkonto Gotthold Krag, II: R. Rasmussen og O. Wolf Gotthold Krag, Indskud R. Rasmussen fra nye medlemmer og O. Wolf Gotthold Krag, Saldo R. primo Rasmussen og O. Wolf Udtrukne Kapitalkonto Saldo Saldo II: primo obligationer Indskud primo fra nye medlemmer Gotthold Krag, Indskud Hensat til Indskud R. Rasmussen fra reinvest nye medlemmer fra nye medlemmer og O. Wolf Udtrukne obligationer Renter Udtrukne af Udtrukne Saldo primo obligationer værdipapirer obligationer Hensat til reinvest Kursreguleringer Indskud Hensat til Hensat til fra reinvest reinvest nye medlemmer Renter af værdipapirer Renter Tilskud Renter Udtrukne af til af obligationer værdipapirer driften værdipapirer Kursreguleringer Kursreguleringer Kursreguleringer Hensat reinvest Tilskud til driften Renter Tilskud Tilskud af til til værdipapirer driften driften Kursreguleringer Afrunding Tilskud til driften Passiver i alt Afrunding Afrunding Passiver i alt Afrunding Passiver alt Passiver i alt I bestyrelsen Afrunding Holte d. 28. januar 214 Anders Passiver Vernersen i alt Kaj Nielsen Per B. Larsen Steen Lyngsø Bent Frøslee Laursen Signe Boes Per Ekstrøm Henrik Bahrenscheer Foranstående resultat- og statusopgørelse er revideret i overensstemmelse med foreningens vedtægter 9: Bent Lauge Breiting Renè Letvad Anders Vernersen 1847

14 Årschampion og medaljer 213 Navn: Årschampion: Sølvmedalje: Bronzemedalje: Gedde Peter Bo Hansen X 12, Boris Gullev ,8 Niels Buch Jørgensen ,8 Ulf Hansen ,5 Ulrik Hansen ,2 Niels Bendtsen ,2 Morten Just Svendsen ,1 Mark Buch Jørgensen ,6 Anker Nissen , Mogens Jensen ,25 Christian Karlsen ,1 Gert Bendix , Poul Leth ,9 André Weirup ,5 Thomas Lunau ,3 Per B ,3 James Rasmussen ,2 Cato Jürgensen ,2 Signe Boes ,1 Jimmi Pedersen ,85 Henrik Barenscheer 28 7,7 Anders Vernersen ,3 Aborre Tue Askaa 25 X 1,75 Ulf Hansen ,74 Jørgen Lykke Larsen ,735 Per B ,68 Carsten Manniche ,55 James Rasmussen ,5 Dan Ekman 8.5 1,39 Lars Omø Christiansen ,33 Henrik Barenscheer 28 1,25 Benny Kurt Jensen ,24 Sandart Gert Bendix Christensen 62.7 X 7,9 Henrik Pedersen ,5 Per B ,3 Martin Lensberg 244 6,1 Thomas Lunau ,8 Signe Boes ,75 Jimmi Pedersen ,6 Anders Boes 47 5,

15 BK 5/ / Stort tillykke med de 9 år En større forsamling af familie, naboer, venner og ikke mindst lystfiskere var d. 27. december 213 samlet for at fejre Lystfiskeriforeningens æresmedlem Jørgen gamle Hansen, der denne dag rundede 9 år, og derfor omsider kunne leve op til sit mellemnavn. Lystfiskeriforeningen sørgede for fødselarens fremtidige velvære ved at overrække ham en god flaske skotsk landvin. Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende April-nummeret 3. marts Maj-nummeret 1. april Juni-nummeret 2. maj 1/1 s.ann. Fisk&Fri 31/8/5 14:44 Side 1 Som billedet så tydeligt dokumenterer, trods det at fødselsattesten siger 9 år, er Jørgen still going strong. Foto: Kaj Nielsen Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 1 gange om året. Forsiden 21/4/5 16:1 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj 25. Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 352 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på 1849

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 297 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 34 Hillerød Telf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 263 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 34 Hillerød Telf Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 346 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 323 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Åsen Bagsværd Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: PE offset Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 346 Birkerød

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang December 2013 Nr. 1224 125. Årgang 18003 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang September 2013 Nr. 1221 125. Årgang 17939 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Marts 2010. Nr. 1186 122. Årgang 17331

Marts 2010. Nr. 1186 122. Årgang 17331 Marts 2010 Nr. 1186 122. Årgang 17331 17332 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 124. fiskeår. Nr. 1186 Marts 2010 122. Årgang Indhold I sne og is står båd i skjul... 17333 Generalforsamling 2009...

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang Juni 2012 Nr. 1209 124. Årgang 17731 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1209 Juni 2012 124. Årgang Indhold Formandens... 17733 Nye regler ved Furesøkonkurrencen!... 17734 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Nr 1116 Marts 2003 115. Årgang

Nr 1116 Marts 2003 115. Årgang Nr 1116 Marts 2003 115. Årgang Furesøens is i opbrud på en martsdag. Isen er sprød, men stadigvæk over 30 cm tyk (Foto: TV). Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 117. fiskeår Nr. 1116 Marts 2003 115.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123 December 2008 Nr. 1174 120. Årgang 17123 17124 Vinterlys... 17125 Kastenetkursus i Frederiksdal... 17126 Indholdsfortegnelse 2008... 17129 Arbejdslørdag i Frederiksdal... 17134 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen.

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091 Oktober 2008 Nr. 1172 120. Årgang 17091 17092 Spådomme en brav orientering... 17093 Fiskeatlas sidste udkald... 17094 Meddelelse fra Furesø Kommune... 17095 Haraldsted Sø... 17096 Furesøen... 17100 Medlemsblad

Læs mere

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang Oktober 2011 Nr. 2002 123. Årgang 17603 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget mere

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Generalforsamling 9. marts

Generalforsamling 9. marts Nyhedsblad nr. 46 Februar 2016 Generalforsamling 9. marts 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang December 2012 Nr. 1214 124. Årgang 17827 PENN TRQ TRQ 12 329 meter / 0.31 TRQ 15 293 meter / 0.36 TRQ 25 293 meter / 0.46 TRQ 30 402 meter / 0.46 TRQ 40 320 meter / 0.56 Normalpris kr. 3.999,- Nu kun:

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043 Juli / August 2008 Nr. 1170 120. Årgang 17043 17044 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1170 Juni 2008 120. Årgang At fiske... 17045 En kæmpe succes og et maratonløb... 17046 90

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235 September 2009 Nr. 1181 121. Årgang 17235 17236 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1181 September 2009 121. Årgang Indhold Vejret... 17237

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang Maj 2013 Nr. 1218 125. Årgang 17891 Guldfest i Hvidovre Sport Starter mandag den 6. maj kl. 8.00 Hvidovre Sport fylder 50 år og det vil vi gerne markere med ekstra gode priser De fleste tilbud er til langt

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363 Maj 2010 Nr. 1188 122. Årgang 17363 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

Marts Nr Årgang

Marts Nr Årgang Marts 2013 Nr. 1216 125. Årgang 17859 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 127. fiskeår. Nr. 1216 Marts 2013 125. Årgang Indhold Forsiden... 17861 Højt niveau i alt... 17861 Generalforsamling 2013...

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang Juli / August 2012 Nr. 1210 124. Årgang 17747 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1210 Juli / August 2012 124. Årgang Indhold Moralsk forfald og hærværk... 17749 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Januar / Februar 2014 Nr Årgang

Januar / Februar 2014 Nr Årgang Januar / Februar 2014 Nr. 1225 126. Årgang 18019 Savagear Hoodie På lager igen Spar 50% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere