Marts Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang"

Transkript

1 Marts 214 Nr Årgang 1835

2 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl: 399,- Nu kun 299,- Annaboda Sweater Super varm strik i uld. Vejl: 1699,- Nu kun 1299,- v/poul Riboe Hvidovrevej Hvidovre - Tlf:

3 Indhold Forsiden Flere Gode Brave Generalforsamling Bestyrelsens årsberetning for Overinspektørens årsberetning for I kan få 1 kroner og 6 æg! Regnskab Årschampion og medaljer Stort tillykke med de 9 år Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 128. fiskeår. Nr Marts Årgang Flere Gode Brave Forsiden Et meget flot eksemplar af en gammel Furesøvinde sat til salg ved årets grejauktion. Under fremvisningen blev vinden her fanget af redaktørens altid skarpe blik. Foto: Kaj Nielsen Det gamle mundheld siger: hvor godtfolk holder til; kommer godtfolk til. Godtfolk er defineret som ordentlige mennesker. Sådan er det helt klart i Lystfiskeriforeningen. Vi har ganske enkelt passeret 7 Brave i løbet af 213 nærmere bestemt en fremgang i årets løb på 4 Brave til nu ialt 723 Brave. Ergo er godtfolk og Brave hermed slået fast som værende samme sag nemlig gode kammerater og lystfiskere med rige muligheder for udfoldelse i Lystfiskeriforeningen. Denne fantastiske fremgang betyder til gengæld også, at vi er flere om at dele vore faciliteter og vore bådreservationer. For at holde trit med medlemstallet og dermed udbud og efterspørgsel; har vi i de senere år udvidet flåden med 2 både i Esrum Sø, 1 på Arresø, 1 på Tystrup Sø, 1 på Sjælsø, 1 på Tissø og senest med 1 på vor nye Stege Nor station. Bestyrelsen påtænker yderligere i 214 at udvide med plus 1 båd på Tystrup Sø og muligvis også plus 1 båd i Stege. Til stadighed er vi en åben forening for kvalitetsbevidste lystfiskere med hjerne og hjerte på rette sted. Vi kæmper også en brav kamp for lystfiskerinteresser både i søudvalg og ikke mindst i forbindelse med bio-manipulationer. Generelt foregår dette arbejde i god forståelse med myndigheder og fiskerets ejere. Dog har vi senest modtaget afslag fra Natur og miljøklagenævnet på vor klage over den planlagte og dertil dispenserede for, bio-manipulation af Sjælsø. Da der imidlertid er kommet afgørende nyt fra de seneste fiskeundersøgelser af søen, vil vi anmode om at sagen genåbnes. Mere herom efterfølgende når nyt haves. Først og fremmest, og med stor dygtighed, færdes vi i naturen, på vandet og vi fanger fisk. Store fisk. Antallet af anmeldte og godkendte præmiefisk er i fremgang og tænk en gang: 1 gedder over 1 kg fanget i den forgangne sæson og dette for andet fiskeår i træk! Mange af de store svømmer derude endnu idag. Det handler blot om at komme på vandene. Knæk og Bræk. Med brav hilsen Formanden 1837

4 Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 214 BEMÆRK ÆNDREDE KLOKKESLET Torsdag den 2. marts klokken 21. afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 28 Lyngby med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 213. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 5 års og 25 års medlemsskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 213 til godkendelse. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 214 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. 5. Indkomne forslag: A. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring til Lystfiskeriforeningens love 4. Forslaget i sin helhed fremgår af side 1839 i dette nummer af Lystfiskeri-Tidende. B. Der er indkommet forslag om uopsætteligt at pålægge bestyrelsen at etablere overvågningskameraer med mere på hver af Lystfiskeriforeningens stationer. Forslaget i sin helhed fremgår af side 1839 i dette nummer af Lystfiskeri-Tidende. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Anders Vernersen, Per Ekstrøm, Kaj Nielsen og Per B. Larsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt. Klokken 19. holdes, også på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom til den stadigt rimelige pris på 15 kr. per person. Tilmelding til spisning skal ske senest mandag d. 1. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere. Vel mødt. Bestyrelsen 1838

5 Dagsordenen pkt. 5A: Bestyrelsens ændringsforslag til lovene 4 Medlemskontingent, stk. 2 (opkrævnings tidspunkt og seneste indbetalingstidspunkt). Nuværende 4 stk. 2 - nærmere bestemt opkrævning og indbetalingsfrister: 2. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. marts. Såfremt kontingentbetalingen er tilmeldt betalingsservice (PBS), opkræves kontingent 2 gange årligt i ens rater pr. 1. marts og pr. 1. juli. Foreslået ændring af lovene 4 stk. 2 til følgende ordlyd: 2. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. februar. Såfremt kontingentbetalingen er tilmeldt betalingsservice (PBS), opkræves kontingent 2 gange årligt i ens rater pr. 1. februar og pr. 1. juli. Motivation for ændringsforslaget 1. Lystfiskeriforeningen har betalingsfrist i januar og februar for flertallet af vore lejede fiskevande og bygninger. Ændringsforslaget tilsikrer at vi har de nødvendige likvide midler (kontingentindbetalinger) til at betale i leje i tide. 2. Kassereren undgår at skulle mellemfinansiere ved at sælge værdipapirer eller låne via eksempelvis en rentebelagt kassekredit. Ved vedtagelse vil ændringen være gældende fra 215. Dagsordenen pkt. 5B: Forslag indkommet fra J. Linvald. Hjælp til bestyrelsen, inspektører og opsynsmænd: - alarm-etablering, så man fremover kan efterleve Foreningens love og reglement og passe bedre på Foreningens betragtelige værdier og formue, hvilket ikke er tilfældet i dag... Derfor fremsætter medlem Just Linvald, 247.7, Sneglehuset, flg. forslag til Lystfiskeriforeningens generalforsamling 214: Med henvisning til den øgede og stadigt stigende kriminalitet og de gentagne stations-indbrud, stationsafbrændinger og anden materiel ødelæggelse - og i erkendelse af at Foreningens bestyrelse, inspektører og opsynsmænd ikke har mulighed for at efterleve Foreningens love (conf. 1:...inspektører til at føre tilsyn med fiskevandene, materiellet og foreningens ejendele ) og dens Reglement (afd. 1 - punkt 3:... inspektør, som fører tilsyn med Foreningens huse, pavilloner, både, osv., og som i det hele overvåger... og punkt 4:...opsynsmænd, som udfører de daglige arbejder ved stationen... ) opfordres bestyrelsen til uopsætteligt at etablere 2 stk. GSM (eller tilsvarende)- alarmer m/dag- og natkamera, sirene, trådløse sensorer, sim-kort, osv. à ca. kr. 1.5,- (i alt ca. 3.,- kr. i éngangsudgift) og ligeså ubetydelige driftsomkostninger på i alt ca. kr. 1.,- (ét tusinde - SMS/opkald à 2 øre og MMS/foto à 2,- kr., i alt årligt pr. station ca. 5,- kr.) på hver af Foreningens 2 stationer. Just Linvald Bestyrelsens årsberetning for 213 Det 127. fiskeår på vore søer blev fremdeles karakteriseret ved blandet vejrlig; igen med alt for lange perioder præget af blæst og regn. Fangstmæssigt kan vi konstatere, at antallet af fangster var rigtigt gode. Størrelsen af fangsterne var ligeledes helt i top. Dejligt at se sandarten tilbage på listen over præmiefisk. Fredfisk derimod glimrer ved totalt fravær blandt anmeldte præmiefisk, monstro dette skyldes generte fangere? Vi finder på listen hele 44 gedder med 1 af disse over 1 kg, ikke mindre end 11 aborrer over 1,2 kg og sluttelig 14 sandarter over 5 kilo. Foreningens både og stationer gennemgik løbende udbedringer og vedligehold af høj klasse. Der er investeret i yderligere nye både til flåden. Vi har etableret en ny velbenyttet station ved 1839

6 Stege Nor, hvor man blandt andet kan fange Stegegedder. Foreningen har fortsat fået god PR og kommunal velvilje ud af skallefiskekonkurrencen ved Gentofte Sø. Kammeratskabet og hjælpsomheden, foreningens medlemmer imellem, er som det skal være. Året begyndte med 683 medlemmer og fremgangen i medlemstallet fortsatte for 14. år i træk, med en nettofremgang i 213 på hele 4 brave, således at vi ved årets udgang sluttede med 723 medlemmer, heraf 4 æresmedlemmer. Æresmedlemmerne er Jørgen Hansen, Lars Ulrik Wandel, Pál Tersztyánszky og Poul Hansen. Indeholdt i afgangen er der 8 medlemmer der siden sidste generalforsamling er afgået ved døden. Vore afdøde fiskekammerater er Ib Lasse Jacobsen, Paul Knudsen, Kurt Søderholm, Kaj Bentsen, Klaus Jensen, Louis Niels Jensen, Ole Tommy Nielsen og Hans Skaaning. Dødsfaldene er blevet meddelt gennem Lystfiskeri-Tidende. Vore nu hedengangne Brave vil blive mindet på generalforsamlingen. 5 års medlemskab fejres i år af Jens Lunn. 25 års medlemskab fejres af Palle Dujardin, Peter O. Kirkby, Bent Madsen, Ole Buchardt Nielsen, Thomas Søbirk Poulsen og Klaus Aaes. Udover Lystfiskeriforeningens faste jubilæumsår har vi i år også to helt exceptionelle jubilæer, som vi også vil fejre på behørig vis. 6 års medlemsskab fejres af Kjell Stau Jensen. 7 (halvfjerds!) års medlemsskab fejres Christian A. Engelsen. Hæderstegn bliver overrakt på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker vore jubilarer et stort tillykke og forsat mange års knæk og bræk. Vandrepokal for gedde tildeles Peter Bo Hansen for en gedde på 12, kg fra Tissø. Vandrepokal for sandart tildeles Gert Bendix Christensen for en sandart på 7,9 kg fra Furesø. Vandrepokal for aborre tildeles Tue Askaa for en aborre på 1,75 kg ligeledes fra Furesø. Lystfiskeriforeningens Furesøkonkurrence nummer 11 blev som vanligt afholdt 2. lørdag i juni. Vejret på dagen var aldeles strålende. Der blev også indvejet flotte fisk. Vindere blev: Niels Buch Jørgensen med en gedde på 11,8 kg, der samtidigt vandt Furesøpokalen for relativt største fisk. Gert Bendix Christensen med en sandart på 7,9 kg og Mogens Jensen med en aborre på 1,6 kg. I deltagernes børns sideløbende konkurrence var der ligeledes hård kamp frem til kanonskuddet. Vinder blev Paola Lenzberg med en gedde på 6,5 kg, mens Alfred Boes blev en flot nummer 2 med en gedde på 3,82 kg. Den efterfølgende præmieoverrækkelse og frokost blev afholdt på stationen i Holte. Tak til Holte holdet samt tak til Fisk & Fri, Hvidovre Sport og Savage Gear for medsponsorering af de flotte præmier. I 213 er der anmeldt 69 fisk der vægtmæssigt kvalificerer til medaljer. En del dygtige fiskere har anmeldt flere af samme art, derfor resulterer dette endeligt i 44 anmeldte og godkendte fisk, hvis stolte fangere vil få overrakt medalje for året. Der har ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb. Bogholderiet forestås fremdeles ved Jørn Erik Schmidt. Bådprotokollen passes altid venligt og imødekommende af Hvidovre Sport. Foreningens stationer er i antal øget med vor nye station ved Stege Nor. Lystfiskeri-Tidende er i 213 udkommet i 1 numre og har bragt foreningsmeddelelser og aktuelt stof til vore medlemmer. Året sluttede for Redaktionen og Tidende på side attentusinde og atten (1818). Der er kommet mere liv i hjemmesidens nyhedsformidling ved Per Ekstrøm når han da vel at mærke modtager nogle nyheder! I årets løb har der været afholdt grejauktion, generalforsamling med forudgående middag for medlemmer og gæster, faste medlemsmøder torsdage i Holte, mange arrangementer i vor seniorklub, skallefiskekonkurrence ved Gentofte Sø, samt bestyrelsens bestandigt skarpe overvågning af kvaliteten af vore faciliteter og fiskevande gennem hyppige besøg (fisketure) ved stationerne; samt en årlig befiskning og bespisning ved éen af disse. Der blev også, vanen tro, afholdt andespil for medlemmer og familie samt det årlige inspektørmøde. Glædeligt at se en stigende deltagelse i vore arrangementer af social karakter. Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til foreningens inspektører og opsynsmænd, til vor bådprotokol, til foreningens bogholderi og vore revisorer; til vore gode venskabsforeninger og sidst men ikke mindst; til de mange medlemmer der i stort og småt altid har rakt vor forening en hjælpende hånd. Kun med denne fantastiske opbakning formår bestyrelsen at fastholde et veldrevet og højt niveau til glæde for Alle Brave. MANGE TAK. Anno 127. Bestyrelsen 184

7 Overinspektørens årsberetning for 213 Starten af sæsonen var præget af en del ubudne gæster på vore stationer med tyveri og hærværk til følge. Igennem hele sæsonen har der også været en del episoder med både der er blevet benyttet uden at være tegnet. Her kan der være tale om personer der ikke er medlem af LF, og vi skal derfor igen opfordre vore medlemmer til, at holde et vågent øje når man færdes i vores anlæg. Foreningens motorer har der desværre været uforholdsmæssigt mange problemer med, især har vi set rigtig mange ødelagte propeller. Det er desværre meget få medlemmer som indberetter disse fejl og skader på udstyret. Igen må der opfordres til at man melder disse fejl med det samme, så andre medlemmer ikke får deres fisketur spoleret. Igen i år var det et stort problem at få klargjort de gamle træbåde i Esrum, kun en ud af fire både blev sejlklar til sæsonen. Vi er derfor nu tvunget til at udfase disse dejlige gamle damer i løbet af meget få år. Vi må blot konstatere, at tiden er løbet fra denne type både, hvorfor der allerede er bestilt yderligere 2 nye store glasfiber både til Esrum stationen. Generelt kan vi dog konstatere, at vi har en meget velfungerende og meget attraktiv forening. Dette kommer bedst til udtryk ved de mange nye medlemmer vi har fået i 213, og her er det vigtigt at alle etablerede LF ere hjælper og anviser de mange nye rundt omkring på vore stationer. Ventelisterne for bådpladser med motortilladelser i Furesøen ser pr således ud: Frederiksdal aktiv Bent Danielsen Frank Nielsen 51.2 Jacob Røssel Mogens Jensen 151. Niels Hoffmeyer 294. Søren Kjær Nielsen Jan Kristoffersen Jan Jepsen 297. Steen Nordberg Skjalm Biba Martin Kortnum Silkjær 361. Bjørn Salling Werner Larsen 16.6 Allan Gantzler 184. Henning Juhl Jensen Thomas Nolfi Hildebrandt Morten Walther Hansen Carsten Teddy Nielsen Jens Sigh 13.8 Brian Frøstrup 396. Sebastian Trolle 19. Klaus Abildgaard Birger Kristjansen Frederiksdal passiv Jens Schjerbeck Leif Holmskov 31.6 Christian Balslev Holte aktiv Bjarne S. Hansen Søren Tørnquist Per L. Pedersen 28. Henrik Bahrenscheer 97.2 Rasmus Fleckenstein Preben Riis Klausen 35.6 Eric Reib Carsten Tørnquist Peter Schmidt 36.1 Niels Bendtsen 378. Carsten Skadhauge 2.5 Morten Andersen Frederik Kock Torben Christensen Jens Bursell Holte passiv Kim Jensen Per B. Larsen 43. Klaus Aaes René Letvad Thomas Vedel Per Lundberg Tyvekrogen/Sneglehuset aktiv Carsten Skjold 1841

8 Tyvekrogen/Sneglehuset passiv Kim Larsen Bent Helmer 11. Patrick Goldbæk Ansøgning og bådplads med tilhørende motortilladelse skal ske skriftligt til overinspektøren. Motortilladelse kan kun gives til både under 6 meter med en motoreffekt der maksimalt kan fremdrive båden med 8 knob. Stationerne én for én: Arresø: En velfungerende station, men med meget få tegninger i løbet af denne sæson. Bagsværd: Stationen har fungeret tilfredsstillende, dog har der været problemer med både der bliver benyttet uden at være tegnet. Bavelse: Fiskeriet er fortsat tilfredsstillende. Desværre har vi modtaget en del klager fra godset angående parkering og må igen opfordre til at anvisningen overholdes. Buresø: Stationen fungerer fint. Dog blev broen beskadiget under sidste storm og skal repareres i løbet af næste sæson. Esrum: Fiskeriet har været meget svingende og der har derfor ikke været det sædvanlige pres på stationen. Der er udført en del mindre reparationer og maling af bygninger. Verner Moegren er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Farum: Stationen fungerer rigtig fint, men er fortsat meget lidt benyttet. Fiskebæk: Fortsat meget få tegninger på denne station. Frederiksdal: Stationen er meget velbesøgt, og rigtig mange af vore medlemmer benytter den hyggelige station specielt i sommermånederne. Stationen fremstår altid velholdt og i perfekt stand. Gentofte: Stationen er fortsat stærkt plaget af overnattende ænder i bådene med dertil hørende efterladenskaber. Henrik Sally Jacobsen er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Gyrstinge: Fiskeriet har været fint gennem hele sæsonen, men vi var tvunget til at reducere flåden til 4 både på svajpladser næsten fra starten af sæsonen. Søen er overgået til Ringsted Kommune med udgangen af 213. Bent Nygaard Madsen er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Haraldsted: Fiskeriet er fortsat godt og stationen fungerer fint. Holte: Vi har endelig modtaget de sidste godkendelser og tilladelser fra kommunen. I løbet af foråret 214 vil de sidste projekter kunne afsluttes, og portalen vil blive genetableret. Stationen er meget velbesøgt og fremstår altid i rigtig fin stand, det til trods der fortsat er arbejde i gang. Stationen blev rimelig hårdt ramt under stormen i slutningen af oktober, men den var oppe at køre igen meget hurtigt. Lyngby: Stationen har som vanligt fungeret perfekt igennem hele sæsonen. Præstø: Meget få tegninger i denne sæson. Båden er blevet renoveret og fremstår som næsten ny. Sjælsø: Fiskeriet var meget fint i foråret, men svigtede stort set i efteråret. Stationen har været meget benyttet gennem hele sæsonen, og vi undersøger om der er mulighed for yderligere en båd. Sneglehus: Stationen fremstår rigtig pæn og velhold, og er helt sikkert et besøg værd. Stege Nor: Nyeste station i LF. Der har været en del begynder vanskeligheder og fejl på materiel. Men det til trods har båden været meget benyttet, og der er også rapporteret om fine fangster. Søllerød: Ny bro er etableret og alt fungerer perfekt. Søndersø: Stationen fremstår altid rigtig pæn og velhold. Selv når inspektøren er ramt af sygdom træder 1842

9 andre kræfter til stor tak til Kim og Henrik. Stationen blev hård ramt af stormen i oktober, men efter få dage og hårdt arbejde kunne inspektøren åbne igen. Søen er overgået til Furesø Kommune. Tissø: Fiskeriet er fortsat rigtig fint og stationen er meget benyttet. Desværre har der følgelig været en del episoder med manglende oprydning af huset, fjernelse af affald, forkert brug af toilet samt parkering uden for det anviste område hvilket alt sammen er med til at give os store udfordringer i forhold til fortsat at kunne leje huset. Vi er alle nødt til at vise lidt mere respekt for de huse og grunde vi lejer. Per Selvager er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Tystrup: Fiskeriet er fortsat rigtig godt. Ordningen med at køre ned til snoren og læsse af har fungeret stort set uden problemer. Vi påtænker at udvide med endnu en båd på søen. Dog vil der nok blive tale om en plads på modsatte side af den nuværende station. Tyvekrogen: Stationen funger fint. Ole Christian Pedersen er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej 5-24 Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf Følg os på facebook.dk/sportdres 1843

10 Stemningen fejlede ikke noget, da masser af dejligt grej skiftede ejer ved den årlige grejauktion. Det generøse bud kom fra Niels Boes, der mente, at auktionarius satte startbeløbet på 3 kroner lige lovligt højt på et Ambassadeurhjul. Det hjalp dog ikke. Hjulet blev hurtigt budt op til de 3 kroner og mere, så Niels kom ikke af med sine 6 æg. Grejauktionen kan betegnes som én af de bedre indenfor de seneste år. Omkring 7 medlemmer var mødt frem, og lysten til at byde på de gode sager var der fra start. Modsat tidligere år skulle vores faste auktionarius, Jørgen Lindstrøm, ikke først nærmest hive tegnedrengen op af lommerne på medlemmerne. Tegnebøgerne lod i år til at stå pivåbne, og allerede efter de første 25 lots var omsætningen oppe på næsten 8. kroner. Men der blev også gået til den. Hvor vi tidligere gik op med 2 kroner per bud, gik vi i år op med 5 kroner per bud, og det var noget, der satte gang i auktionen. Den gled på det nærmeste af sted som en LF-båd på Furesøen en vindstille sommeraften. Her var ikke noget fedtspil. Aftenens største bud fik en Sportex fiskestang, der gik for 1. kroner, mens et Plano transportrør, der i kataloget var benævnt som et Plano-Raketudstyr, blev solgt for 5 kroner. Onde tunger nede i salen påstod, at det var fordi auktionsudvalget ikke kunne stave til Bazooka. Som sagt gled auktionen smertefrit af sted. Jørgen Lindstrøm svingede humørfyldt og på vanlig vis hammeren, Per Selvager og Per Ekstrøm holdt øje med buddene og modtog betaling, Steen Lyngsø tog grejet I kan få 1 kroner og 6 æg! - Og så ikke en skid mere! frem, og sidst men ikke mindst, præsenterede Sofus Boes herlighederne og sørgede for, at køberne fik varerne udleveret. Selvom det var første gang Sofus hjalp til, så klarede han opgaven perfekt. Tidendes Udsendte på Lindegaarden en kold januaraf- ten, hvor der smuttede 2 lots hjem til samlingen. Grej kan man jo aldrig få for meget af. Foto: Kaj Nielsen. 1844

11 Regnskab: Driftsresultat Regnskab: Driftsresultat Regnskab: Driftsresultat For perioden til For perioden 1. januar til 31. december i alt 212 i alt Budget 213 For perioden 212 hele 1. januar i kr. alt til 213 hele 31. i kr. december alt Budget hele 213 kr. 214 Regnskab: Driftsresultat For perioden til i alt 213 i alt Budget 214 Indtægter Indtægter Kontingenter Kontingenter unge Indtægter Kontingenter unge pensionister Indtægter Kontingenter fra pensionister stationer Andre Indtægter Kontingenter indtægter fra unge stationer Andre Diverse Kontingenter indtægter salg pensionister Tab Diverse Indtægter på debitorer salg fra stationer Andre Tab på indtægter debitorer Diverse salg Omkostninger Tab på debitorer Omkostninger Omkostninger ved søerne Køb Omkostninger af både ved søerne Omkostninger Salgsartikler/diverse Køb af både Salgsartikler/diverse Omkostninger ved søerne Køb af både Dækningsbidrag Salgsartikler/diverse Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger Dækningsbidrag Lystfiskeri-Tidende Administrationsomkostninger Lystfiskeri-Tidende Kapacitetsomkostninger Diverse Administrationsomkostninger omkostninger Diverse Lystfiskeri-Tidende omkostninger Administrationsomkostninger Resultat før Diverse afskrivninger omkostninger og finansiering Resultat før afskrivninger og finansiering Afskrivninger Afskrivninger Resultat før Både afskrivninger og materiel og finansiering Både og materiel Afskrivninger Hensættelser Hensættelser Både Hensat og til materiel køb af både og motorer Hensat til stationer køb af både og motorer Hensættelser Hensat til hjemmeside stationer Hensat Hensat til til andet hjemmeside køb af både og motorer 15. Hensat til andet stationer Finansieringsomkostninger/indtægter Hensat til hjemmeside 15. Finansieringsomkostninger/indtægter Hensat Renteudgifter/gebyrer til andet Renteindtægter Renteudgifter/gebyrer Finansieringsomkostninger/indtægter Tilskud Renteindtægter fra kapitalkonto II Tilskud Renteudgifter/gebyrer fra kapitalkonto II Renteindtægter Driftsresultat Tilskud fra kapitalkonto II Driftsresultat 1845 Driftsresultat

12 Balance pr. Aktiver 31. december 213 Regnskab: Balance pr. 31. Aktiver december 213 Aktiver 212 i alt 213 i alt 212 i alt 213 i alt Likvide midler Handelsbanken Likvide midler Handelsbanken 1256 Handelsbanken Handelsbanken Tilgodehavender Debitorer Tilgodehavender Forudbetalt til stationerne Debitorer Forudbetalt til stationerne Andre omsætningsaktiver Værdipapirer Andre omsætningsaktiver Værdipapirer (G. Kragh) Værdipapirer Værdipapirer (G. Kragh) Anlægsaktiver Materiel og både Anlægsaktiver Holte matrikel nr. 2 Holte Materiel matrikel og både nr. 1 d (Sneglehus) Esrum Holte matrikel nr. nr. 92 c Holte matrikel nr. 1 d (Sneglehus) Esrum matrikel nr. 9 c Aktiver i alt Aktiver i alt

13 Passiver Balance pr. Passiver Passiver 31. december i alt 212 i alt Regnskab: Balance pr. 31. Passiver 212 december i alt i alt 211 alt 212 alt 211 hele i kr. alt 212 hele i kr. alt Passiver Kortfristet gæld 212 i alt 213 i alt Kreditorer Kortfristet gæld Kortfristet gæld Restbeløb vedr. erstatning Codan Kortfristet gæld Kreditorer Kreditorer Kreditorer Hensættelser Kortfristet gæld Restbeløb vedr. erstatning Codan Restbeløb vedr. erstatning Codan Hensat til jubilæum Hensættelser Kreditorer Hensættelser Hensat til hjemmeside 15. Hensættelser Hensat til hjemmeside Hensat til jubilæum stationer Hensat til jubilæum stationer Hensat Hensættelser til andet hjemmeside 15. Hensat til andet hjemmeside 15. Hensat til hjemmeside stationer Hensat til stationer Hensat til Hensat til andet andet stationer Egenkapital Hensat til andet Egenkapital Egenkapital Kapitalkonto I: Egenkapital Lystfiskeriforeningen Kapitalkonto I: Egenkapital Kapitalkonto Saldo I: primo Kapitalkonto Lystfiskeriforeningen I: Lystfiskeriforeningen Modtaget erstatning vedr. ejendom Lystfiskeriforeningen Saldo primo Kapitalkonto Saldo Modtaget Saldo I: primo legat og gaver Modtaget primo erstatning vedr. ejendom Modtaget Lystfiskeriforeningen arv erstatning vedr. ejendom Modtaget erstatning legat og gaver vedr. ejendom Nedskrivning Saldo Modtaget primo legat af og ejendomme gaver -52. legat og gaver Modtaget arv 33. Modtaget Modtaget arv arv erstatning vedr. ejendom Nedskrivning af ejendomme Nedskrivning Nedskrivning Modtaget legat af af og ejendomme ejendomme gaver Kapitalkonto II: Modtaget arv Gotthold Krag, R. Rasmussen og O. Wolf Kapitalkonto Nedskrivning II: af ejendomme Kapitalkonto Saldo II: primo Kapitalkonto Gotthold Krag, II: R. Rasmussen og O. Wolf Gotthold Krag, Indskud R. Rasmussen fra nye medlemmer og O. Wolf Gotthold Krag, Saldo R. primo Rasmussen og O. Wolf Udtrukne Kapitalkonto Saldo Saldo II: primo obligationer Indskud primo fra nye medlemmer Gotthold Krag, Indskud Hensat til Indskud R. Rasmussen fra reinvest nye medlemmer fra nye medlemmer og O. Wolf Udtrukne obligationer Renter Udtrukne af Udtrukne Saldo primo obligationer værdipapirer obligationer Hensat til reinvest Kursreguleringer Indskud Hensat til Hensat til fra reinvest reinvest nye medlemmer Renter af værdipapirer Renter Tilskud Renter Udtrukne af til af obligationer værdipapirer driften værdipapirer Kursreguleringer Kursreguleringer Kursreguleringer Hensat reinvest Tilskud til driften Renter Tilskud Tilskud af til til værdipapirer driften driften Kursreguleringer Afrunding Tilskud til driften Passiver i alt Afrunding Afrunding Passiver i alt Afrunding Passiver alt Passiver i alt I bestyrelsen Afrunding Holte d. 28. januar 214 Anders Passiver Vernersen i alt Kaj Nielsen Per B. Larsen Steen Lyngsø Bent Frøslee Laursen Signe Boes Per Ekstrøm Henrik Bahrenscheer Foranstående resultat- og statusopgørelse er revideret i overensstemmelse med foreningens vedtægter 9: Bent Lauge Breiting Renè Letvad Anders Vernersen 1847

14 Årschampion og medaljer 213 Navn: Årschampion: Sølvmedalje: Bronzemedalje: Gedde Peter Bo Hansen X 12, Boris Gullev ,8 Niels Buch Jørgensen ,8 Ulf Hansen ,5 Ulrik Hansen ,2 Niels Bendtsen ,2 Morten Just Svendsen ,1 Mark Buch Jørgensen ,6 Anker Nissen , Mogens Jensen ,25 Christian Karlsen ,1 Gert Bendix , Poul Leth ,9 André Weirup ,5 Thomas Lunau ,3 Per B ,3 James Rasmussen ,2 Cato Jürgensen ,2 Signe Boes ,1 Jimmi Pedersen ,85 Henrik Barenscheer 28 7,7 Anders Vernersen ,3 Aborre Tue Askaa 25 X 1,75 Ulf Hansen ,74 Jørgen Lykke Larsen ,735 Per B ,68 Carsten Manniche ,55 James Rasmussen ,5 Dan Ekman 8.5 1,39 Lars Omø Christiansen ,33 Henrik Barenscheer 28 1,25 Benny Kurt Jensen ,24 Sandart Gert Bendix Christensen 62.7 X 7,9 Henrik Pedersen ,5 Per B ,3 Martin Lensberg 244 6,1 Thomas Lunau ,8 Signe Boes ,75 Jimmi Pedersen ,6 Anders Boes 47 5,

15 BK 5/ / Stort tillykke med de 9 år En større forsamling af familie, naboer, venner og ikke mindst lystfiskere var d. 27. december 213 samlet for at fejre Lystfiskeriforeningens æresmedlem Jørgen gamle Hansen, der denne dag rundede 9 år, og derfor omsider kunne leve op til sit mellemnavn. Lystfiskeriforeningen sørgede for fødselarens fremtidige velvære ved at overrække ham en god flaske skotsk landvin. Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende April-nummeret 3. marts Maj-nummeret 1. april Juni-nummeret 2. maj 1/1 s.ann. Fisk&Fri 31/8/5 14:44 Side 1 Som billedet så tydeligt dokumenterer, trods det at fødselsattesten siger 9 år, er Jørgen still going strong. Foto: Kaj Nielsen Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 1 gange om året. Forsiden 21/4/5 16:1 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj 25. Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 352 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på 1849

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 297 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 34 Hillerød Telf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 263 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 34 Hillerød Telf Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 346 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 323 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Åsen Bagsværd Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: PE offset Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 346 Birkerød

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827 April 2007 Nr. 1157 119. Årgang 16827 16828 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1157 Marts 2007 119. Årgang Ferie... 16829 LF i 1914... 16830 You drop it - you buy it... 16832

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR. 2 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere