Marts Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang"

Transkript

1 Marts 214 Nr Årgang 1835

2 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl: 399,- Nu kun 299,- Annaboda Sweater Super varm strik i uld. Vejl: 1699,- Nu kun 1299,- v/poul Riboe Hvidovrevej Hvidovre - Tlf:

3 Indhold Forsiden Flere Gode Brave Generalforsamling Bestyrelsens årsberetning for Overinspektørens årsberetning for I kan få 1 kroner og 6 æg! Regnskab Årschampion og medaljer Stort tillykke med de 9 år Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 128. fiskeår. Nr Marts Årgang Flere Gode Brave Forsiden Et meget flot eksemplar af en gammel Furesøvinde sat til salg ved årets grejauktion. Under fremvisningen blev vinden her fanget af redaktørens altid skarpe blik. Foto: Kaj Nielsen Det gamle mundheld siger: hvor godtfolk holder til; kommer godtfolk til. Godtfolk er defineret som ordentlige mennesker. Sådan er det helt klart i Lystfiskeriforeningen. Vi har ganske enkelt passeret 7 Brave i løbet af 213 nærmere bestemt en fremgang i årets løb på 4 Brave til nu ialt 723 Brave. Ergo er godtfolk og Brave hermed slået fast som værende samme sag nemlig gode kammerater og lystfiskere med rige muligheder for udfoldelse i Lystfiskeriforeningen. Denne fantastiske fremgang betyder til gengæld også, at vi er flere om at dele vore faciliteter og vore bådreservationer. For at holde trit med medlemstallet og dermed udbud og efterspørgsel; har vi i de senere år udvidet flåden med 2 både i Esrum Sø, 1 på Arresø, 1 på Tystrup Sø, 1 på Sjælsø, 1 på Tissø og senest med 1 på vor nye Stege Nor station. Bestyrelsen påtænker yderligere i 214 at udvide med plus 1 båd på Tystrup Sø og muligvis også plus 1 båd i Stege. Til stadighed er vi en åben forening for kvalitetsbevidste lystfiskere med hjerne og hjerte på rette sted. Vi kæmper også en brav kamp for lystfiskerinteresser både i søudvalg og ikke mindst i forbindelse med bio-manipulationer. Generelt foregår dette arbejde i god forståelse med myndigheder og fiskerets ejere. Dog har vi senest modtaget afslag fra Natur og miljøklagenævnet på vor klage over den planlagte og dertil dispenserede for, bio-manipulation af Sjælsø. Da der imidlertid er kommet afgørende nyt fra de seneste fiskeundersøgelser af søen, vil vi anmode om at sagen genåbnes. Mere herom efterfølgende når nyt haves. Først og fremmest, og med stor dygtighed, færdes vi i naturen, på vandet og vi fanger fisk. Store fisk. Antallet af anmeldte og godkendte præmiefisk er i fremgang og tænk en gang: 1 gedder over 1 kg fanget i den forgangne sæson og dette for andet fiskeår i træk! Mange af de store svømmer derude endnu idag. Det handler blot om at komme på vandene. Knæk og Bræk. Med brav hilsen Formanden 1837

4 Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 214 BEMÆRK ÆNDREDE KLOKKESLET Torsdag den 2. marts klokken 21. afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 28 Lyngby med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 213. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 5 års og 25 års medlemsskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 213 til godkendelse. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 214 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. 5. Indkomne forslag: A. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring til Lystfiskeriforeningens love 4. Forslaget i sin helhed fremgår af side 1839 i dette nummer af Lystfiskeri-Tidende. B. Der er indkommet forslag om uopsætteligt at pålægge bestyrelsen at etablere overvågningskameraer med mere på hver af Lystfiskeriforeningens stationer. Forslaget i sin helhed fremgår af side 1839 i dette nummer af Lystfiskeri-Tidende. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Anders Vernersen, Per Ekstrøm, Kaj Nielsen og Per B. Larsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt. Klokken 19. holdes, også på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom til den stadigt rimelige pris på 15 kr. per person. Tilmelding til spisning skal ske senest mandag d. 1. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere. Vel mødt. Bestyrelsen 1838

5 Dagsordenen pkt. 5A: Bestyrelsens ændringsforslag til lovene 4 Medlemskontingent, stk. 2 (opkrævnings tidspunkt og seneste indbetalingstidspunkt). Nuværende 4 stk. 2 - nærmere bestemt opkrævning og indbetalingsfrister: 2. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. marts. Såfremt kontingentbetalingen er tilmeldt betalingsservice (PBS), opkræves kontingent 2 gange årligt i ens rater pr. 1. marts og pr. 1. juli. Foreslået ændring af lovene 4 stk. 2 til følgende ordlyd: 2. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. februar. Såfremt kontingentbetalingen er tilmeldt betalingsservice (PBS), opkræves kontingent 2 gange årligt i ens rater pr. 1. februar og pr. 1. juli. Motivation for ændringsforslaget 1. Lystfiskeriforeningen har betalingsfrist i januar og februar for flertallet af vore lejede fiskevande og bygninger. Ændringsforslaget tilsikrer at vi har de nødvendige likvide midler (kontingentindbetalinger) til at betale i leje i tide. 2. Kassereren undgår at skulle mellemfinansiere ved at sælge værdipapirer eller låne via eksempelvis en rentebelagt kassekredit. Ved vedtagelse vil ændringen være gældende fra 215. Dagsordenen pkt. 5B: Forslag indkommet fra J. Linvald. Hjælp til bestyrelsen, inspektører og opsynsmænd: - alarm-etablering, så man fremover kan efterleve Foreningens love og reglement og passe bedre på Foreningens betragtelige værdier og formue, hvilket ikke er tilfældet i dag... Derfor fremsætter medlem Just Linvald, 247.7, Sneglehuset, flg. forslag til Lystfiskeriforeningens generalforsamling 214: Med henvisning til den øgede og stadigt stigende kriminalitet og de gentagne stations-indbrud, stationsafbrændinger og anden materiel ødelæggelse - og i erkendelse af at Foreningens bestyrelse, inspektører og opsynsmænd ikke har mulighed for at efterleve Foreningens love (conf. 1:...inspektører til at føre tilsyn med fiskevandene, materiellet og foreningens ejendele ) og dens Reglement (afd. 1 - punkt 3:... inspektør, som fører tilsyn med Foreningens huse, pavilloner, både, osv., og som i det hele overvåger... og punkt 4:...opsynsmænd, som udfører de daglige arbejder ved stationen... ) opfordres bestyrelsen til uopsætteligt at etablere 2 stk. GSM (eller tilsvarende)- alarmer m/dag- og natkamera, sirene, trådløse sensorer, sim-kort, osv. à ca. kr. 1.5,- (i alt ca. 3.,- kr. i éngangsudgift) og ligeså ubetydelige driftsomkostninger på i alt ca. kr. 1.,- (ét tusinde - SMS/opkald à 2 øre og MMS/foto à 2,- kr., i alt årligt pr. station ca. 5,- kr.) på hver af Foreningens 2 stationer. Just Linvald Bestyrelsens årsberetning for 213 Det 127. fiskeår på vore søer blev fremdeles karakteriseret ved blandet vejrlig; igen med alt for lange perioder præget af blæst og regn. Fangstmæssigt kan vi konstatere, at antallet af fangster var rigtigt gode. Størrelsen af fangsterne var ligeledes helt i top. Dejligt at se sandarten tilbage på listen over præmiefisk. Fredfisk derimod glimrer ved totalt fravær blandt anmeldte præmiefisk, monstro dette skyldes generte fangere? Vi finder på listen hele 44 gedder med 1 af disse over 1 kg, ikke mindre end 11 aborrer over 1,2 kg og sluttelig 14 sandarter over 5 kilo. Foreningens både og stationer gennemgik løbende udbedringer og vedligehold af høj klasse. Der er investeret i yderligere nye både til flåden. Vi har etableret en ny velbenyttet station ved 1839

6 Stege Nor, hvor man blandt andet kan fange Stegegedder. Foreningen har fortsat fået god PR og kommunal velvilje ud af skallefiskekonkurrencen ved Gentofte Sø. Kammeratskabet og hjælpsomheden, foreningens medlemmer imellem, er som det skal være. Året begyndte med 683 medlemmer og fremgangen i medlemstallet fortsatte for 14. år i træk, med en nettofremgang i 213 på hele 4 brave, således at vi ved årets udgang sluttede med 723 medlemmer, heraf 4 æresmedlemmer. Æresmedlemmerne er Jørgen Hansen, Lars Ulrik Wandel, Pál Tersztyánszky og Poul Hansen. Indeholdt i afgangen er der 8 medlemmer der siden sidste generalforsamling er afgået ved døden. Vore afdøde fiskekammerater er Ib Lasse Jacobsen, Paul Knudsen, Kurt Søderholm, Kaj Bentsen, Klaus Jensen, Louis Niels Jensen, Ole Tommy Nielsen og Hans Skaaning. Dødsfaldene er blevet meddelt gennem Lystfiskeri-Tidende. Vore nu hedengangne Brave vil blive mindet på generalforsamlingen. 5 års medlemskab fejres i år af Jens Lunn. 25 års medlemskab fejres af Palle Dujardin, Peter O. Kirkby, Bent Madsen, Ole Buchardt Nielsen, Thomas Søbirk Poulsen og Klaus Aaes. Udover Lystfiskeriforeningens faste jubilæumsår har vi i år også to helt exceptionelle jubilæer, som vi også vil fejre på behørig vis. 6 års medlemsskab fejres af Kjell Stau Jensen. 7 (halvfjerds!) års medlemsskab fejres Christian A. Engelsen. Hæderstegn bliver overrakt på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker vore jubilarer et stort tillykke og forsat mange års knæk og bræk. Vandrepokal for gedde tildeles Peter Bo Hansen for en gedde på 12, kg fra Tissø. Vandrepokal for sandart tildeles Gert Bendix Christensen for en sandart på 7,9 kg fra Furesø. Vandrepokal for aborre tildeles Tue Askaa for en aborre på 1,75 kg ligeledes fra Furesø. Lystfiskeriforeningens Furesøkonkurrence nummer 11 blev som vanligt afholdt 2. lørdag i juni. Vejret på dagen var aldeles strålende. Der blev også indvejet flotte fisk. Vindere blev: Niels Buch Jørgensen med en gedde på 11,8 kg, der samtidigt vandt Furesøpokalen for relativt største fisk. Gert Bendix Christensen med en sandart på 7,9 kg og Mogens Jensen med en aborre på 1,6 kg. I deltagernes børns sideløbende konkurrence var der ligeledes hård kamp frem til kanonskuddet. Vinder blev Paola Lenzberg med en gedde på 6,5 kg, mens Alfred Boes blev en flot nummer 2 med en gedde på 3,82 kg. Den efterfølgende præmieoverrækkelse og frokost blev afholdt på stationen i Holte. Tak til Holte holdet samt tak til Fisk & Fri, Hvidovre Sport og Savage Gear for medsponsorering af de flotte præmier. I 213 er der anmeldt 69 fisk der vægtmæssigt kvalificerer til medaljer. En del dygtige fiskere har anmeldt flere af samme art, derfor resulterer dette endeligt i 44 anmeldte og godkendte fisk, hvis stolte fangere vil få overrakt medalje for året. Der har ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb. Bogholderiet forestås fremdeles ved Jørn Erik Schmidt. Bådprotokollen passes altid venligt og imødekommende af Hvidovre Sport. Foreningens stationer er i antal øget med vor nye station ved Stege Nor. Lystfiskeri-Tidende er i 213 udkommet i 1 numre og har bragt foreningsmeddelelser og aktuelt stof til vore medlemmer. Året sluttede for Redaktionen og Tidende på side attentusinde og atten (1818). Der er kommet mere liv i hjemmesidens nyhedsformidling ved Per Ekstrøm når han da vel at mærke modtager nogle nyheder! I årets løb har der været afholdt grejauktion, generalforsamling med forudgående middag for medlemmer og gæster, faste medlemsmøder torsdage i Holte, mange arrangementer i vor seniorklub, skallefiskekonkurrence ved Gentofte Sø, samt bestyrelsens bestandigt skarpe overvågning af kvaliteten af vore faciliteter og fiskevande gennem hyppige besøg (fisketure) ved stationerne; samt en årlig befiskning og bespisning ved éen af disse. Der blev også, vanen tro, afholdt andespil for medlemmer og familie samt det årlige inspektørmøde. Glædeligt at se en stigende deltagelse i vore arrangementer af social karakter. Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til foreningens inspektører og opsynsmænd, til vor bådprotokol, til foreningens bogholderi og vore revisorer; til vore gode venskabsforeninger og sidst men ikke mindst; til de mange medlemmer der i stort og småt altid har rakt vor forening en hjælpende hånd. Kun med denne fantastiske opbakning formår bestyrelsen at fastholde et veldrevet og højt niveau til glæde for Alle Brave. MANGE TAK. Anno 127. Bestyrelsen 184

7 Overinspektørens årsberetning for 213 Starten af sæsonen var præget af en del ubudne gæster på vore stationer med tyveri og hærværk til følge. Igennem hele sæsonen har der også været en del episoder med både der er blevet benyttet uden at være tegnet. Her kan der være tale om personer der ikke er medlem af LF, og vi skal derfor igen opfordre vore medlemmer til, at holde et vågent øje når man færdes i vores anlæg. Foreningens motorer har der desværre været uforholdsmæssigt mange problemer med, især har vi set rigtig mange ødelagte propeller. Det er desværre meget få medlemmer som indberetter disse fejl og skader på udstyret. Igen må der opfordres til at man melder disse fejl med det samme, så andre medlemmer ikke får deres fisketur spoleret. Igen i år var det et stort problem at få klargjort de gamle træbåde i Esrum, kun en ud af fire både blev sejlklar til sæsonen. Vi er derfor nu tvunget til at udfase disse dejlige gamle damer i løbet af meget få år. Vi må blot konstatere, at tiden er løbet fra denne type både, hvorfor der allerede er bestilt yderligere 2 nye store glasfiber både til Esrum stationen. Generelt kan vi dog konstatere, at vi har en meget velfungerende og meget attraktiv forening. Dette kommer bedst til udtryk ved de mange nye medlemmer vi har fået i 213, og her er det vigtigt at alle etablerede LF ere hjælper og anviser de mange nye rundt omkring på vore stationer. Ventelisterne for bådpladser med motortilladelser i Furesøen ser pr således ud: Frederiksdal aktiv Bent Danielsen Frank Nielsen 51.2 Jacob Røssel Mogens Jensen 151. Niels Hoffmeyer 294. Søren Kjær Nielsen Jan Kristoffersen Jan Jepsen 297. Steen Nordberg Skjalm Biba Martin Kortnum Silkjær 361. Bjørn Salling Werner Larsen 16.6 Allan Gantzler 184. Henning Juhl Jensen Thomas Nolfi Hildebrandt Morten Walther Hansen Carsten Teddy Nielsen Jens Sigh 13.8 Brian Frøstrup 396. Sebastian Trolle 19. Klaus Abildgaard Birger Kristjansen Frederiksdal passiv Jens Schjerbeck Leif Holmskov 31.6 Christian Balslev Holte aktiv Bjarne S. Hansen Søren Tørnquist Per L. Pedersen 28. Henrik Bahrenscheer 97.2 Rasmus Fleckenstein Preben Riis Klausen 35.6 Eric Reib Carsten Tørnquist Peter Schmidt 36.1 Niels Bendtsen 378. Carsten Skadhauge 2.5 Morten Andersen Frederik Kock Torben Christensen Jens Bursell Holte passiv Kim Jensen Per B. Larsen 43. Klaus Aaes René Letvad Thomas Vedel Per Lundberg Tyvekrogen/Sneglehuset aktiv Carsten Skjold 1841

8 Tyvekrogen/Sneglehuset passiv Kim Larsen Bent Helmer 11. Patrick Goldbæk Ansøgning og bådplads med tilhørende motortilladelse skal ske skriftligt til overinspektøren. Motortilladelse kan kun gives til både under 6 meter med en motoreffekt der maksimalt kan fremdrive båden med 8 knob. Stationerne én for én: Arresø: En velfungerende station, men med meget få tegninger i løbet af denne sæson. Bagsværd: Stationen har fungeret tilfredsstillende, dog har der været problemer med både der bliver benyttet uden at være tegnet. Bavelse: Fiskeriet er fortsat tilfredsstillende. Desværre har vi modtaget en del klager fra godset angående parkering og må igen opfordre til at anvisningen overholdes. Buresø: Stationen fungerer fint. Dog blev broen beskadiget under sidste storm og skal repareres i løbet af næste sæson. Esrum: Fiskeriet har været meget svingende og der har derfor ikke været det sædvanlige pres på stationen. Der er udført en del mindre reparationer og maling af bygninger. Verner Moegren er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Farum: Stationen fungerer rigtig fint, men er fortsat meget lidt benyttet. Fiskebæk: Fortsat meget få tegninger på denne station. Frederiksdal: Stationen er meget velbesøgt, og rigtig mange af vore medlemmer benytter den hyggelige station specielt i sommermånederne. Stationen fremstår altid velholdt og i perfekt stand. Gentofte: Stationen er fortsat stærkt plaget af overnattende ænder i bådene med dertil hørende efterladenskaber. Henrik Sally Jacobsen er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Gyrstinge: Fiskeriet har været fint gennem hele sæsonen, men vi var tvunget til at reducere flåden til 4 både på svajpladser næsten fra starten af sæsonen. Søen er overgået til Ringsted Kommune med udgangen af 213. Bent Nygaard Madsen er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Haraldsted: Fiskeriet er fortsat godt og stationen fungerer fint. Holte: Vi har endelig modtaget de sidste godkendelser og tilladelser fra kommunen. I løbet af foråret 214 vil de sidste projekter kunne afsluttes, og portalen vil blive genetableret. Stationen er meget velbesøgt og fremstår altid i rigtig fin stand, det til trods der fortsat er arbejde i gang. Stationen blev rimelig hårdt ramt under stormen i slutningen af oktober, men den var oppe at køre igen meget hurtigt. Lyngby: Stationen har som vanligt fungeret perfekt igennem hele sæsonen. Præstø: Meget få tegninger i denne sæson. Båden er blevet renoveret og fremstår som næsten ny. Sjælsø: Fiskeriet var meget fint i foråret, men svigtede stort set i efteråret. Stationen har været meget benyttet gennem hele sæsonen, og vi undersøger om der er mulighed for yderligere en båd. Sneglehus: Stationen fremstår rigtig pæn og velhold, og er helt sikkert et besøg værd. Stege Nor: Nyeste station i LF. Der har været en del begynder vanskeligheder og fejl på materiel. Men det til trods har båden været meget benyttet, og der er også rapporteret om fine fangster. Søllerød: Ny bro er etableret og alt fungerer perfekt. Søndersø: Stationen fremstår altid rigtig pæn og velhold. Selv når inspektøren er ramt af sygdom træder 1842

9 andre kræfter til stor tak til Kim og Henrik. Stationen blev hård ramt af stormen i oktober, men efter få dage og hårdt arbejde kunne inspektøren åbne igen. Søen er overgået til Furesø Kommune. Tissø: Fiskeriet er fortsat rigtig fint og stationen er meget benyttet. Desværre har der følgelig været en del episoder med manglende oprydning af huset, fjernelse af affald, forkert brug af toilet samt parkering uden for det anviste område hvilket alt sammen er med til at give os store udfordringer i forhold til fortsat at kunne leje huset. Vi er alle nødt til at vise lidt mere respekt for de huse og grunde vi lejer. Per Selvager er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Tystrup: Fiskeriet er fortsat rigtig godt. Ordningen med at køre ned til snoren og læsse af har fungeret stort set uden problemer. Vi påtænker at udvide med endnu en båd på søen. Dog vil der nok blive tale om en plads på modsatte side af den nuværende station. Tyvekrogen: Stationen funger fint. Ole Christian Pedersen er ved sæsonens ophør fratrådt som inspektør. Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej 5-24 Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf Følg os på facebook.dk/sportdres 1843

10 Stemningen fejlede ikke noget, da masser af dejligt grej skiftede ejer ved den årlige grejauktion. Det generøse bud kom fra Niels Boes, der mente, at auktionarius satte startbeløbet på 3 kroner lige lovligt højt på et Ambassadeurhjul. Det hjalp dog ikke. Hjulet blev hurtigt budt op til de 3 kroner og mere, så Niels kom ikke af med sine 6 æg. Grejauktionen kan betegnes som én af de bedre indenfor de seneste år. Omkring 7 medlemmer var mødt frem, og lysten til at byde på de gode sager var der fra start. Modsat tidligere år skulle vores faste auktionarius, Jørgen Lindstrøm, ikke først nærmest hive tegnedrengen op af lommerne på medlemmerne. Tegnebøgerne lod i år til at stå pivåbne, og allerede efter de første 25 lots var omsætningen oppe på næsten 8. kroner. Men der blev også gået til den. Hvor vi tidligere gik op med 2 kroner per bud, gik vi i år op med 5 kroner per bud, og det var noget, der satte gang i auktionen. Den gled på det nærmeste af sted som en LF-båd på Furesøen en vindstille sommeraften. Her var ikke noget fedtspil. Aftenens største bud fik en Sportex fiskestang, der gik for 1. kroner, mens et Plano transportrør, der i kataloget var benævnt som et Plano-Raketudstyr, blev solgt for 5 kroner. Onde tunger nede i salen påstod, at det var fordi auktionsudvalget ikke kunne stave til Bazooka. Som sagt gled auktionen smertefrit af sted. Jørgen Lindstrøm svingede humørfyldt og på vanlig vis hammeren, Per Selvager og Per Ekstrøm holdt øje med buddene og modtog betaling, Steen Lyngsø tog grejet I kan få 1 kroner og 6 æg! - Og så ikke en skid mere! frem, og sidst men ikke mindst, præsenterede Sofus Boes herlighederne og sørgede for, at køberne fik varerne udleveret. Selvom det var første gang Sofus hjalp til, så klarede han opgaven perfekt. Tidendes Udsendte på Lindegaarden en kold januaraf- ten, hvor der smuttede 2 lots hjem til samlingen. Grej kan man jo aldrig få for meget af. Foto: Kaj Nielsen. 1844

11 Regnskab: Driftsresultat Regnskab: Driftsresultat Regnskab: Driftsresultat For perioden til For perioden 1. januar til 31. december i alt 212 i alt Budget 213 For perioden 212 hele 1. januar i kr. alt til 213 hele 31. i kr. december alt Budget hele 213 kr. 214 Regnskab: Driftsresultat For perioden til i alt 213 i alt Budget 214 Indtægter Indtægter Kontingenter Kontingenter unge Indtægter Kontingenter unge pensionister Indtægter Kontingenter fra pensionister stationer Andre Indtægter Kontingenter indtægter fra unge stationer Andre Diverse Kontingenter indtægter salg pensionister Tab Diverse Indtægter på debitorer salg fra stationer Andre Tab på indtægter debitorer Diverse salg Omkostninger Tab på debitorer Omkostninger Omkostninger ved søerne Køb Omkostninger af både ved søerne Omkostninger Salgsartikler/diverse Køb af både Salgsartikler/diverse Omkostninger ved søerne Køb af både Dækningsbidrag Salgsartikler/diverse Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger Dækningsbidrag Lystfiskeri-Tidende Administrationsomkostninger Lystfiskeri-Tidende Kapacitetsomkostninger Diverse Administrationsomkostninger omkostninger Diverse Lystfiskeri-Tidende omkostninger Administrationsomkostninger Resultat før Diverse afskrivninger omkostninger og finansiering Resultat før afskrivninger og finansiering Afskrivninger Afskrivninger Resultat før Både afskrivninger og materiel og finansiering Både og materiel Afskrivninger Hensættelser Hensættelser Både Hensat og til materiel køb af både og motorer Hensat til stationer køb af både og motorer Hensættelser Hensat til hjemmeside stationer Hensat Hensat til til andet hjemmeside køb af både og motorer 15. Hensat til andet stationer Finansieringsomkostninger/indtægter Hensat til hjemmeside 15. Finansieringsomkostninger/indtægter Hensat Renteudgifter/gebyrer til andet Renteindtægter Renteudgifter/gebyrer Finansieringsomkostninger/indtægter Tilskud Renteindtægter fra kapitalkonto II Tilskud Renteudgifter/gebyrer fra kapitalkonto II Renteindtægter Driftsresultat Tilskud fra kapitalkonto II Driftsresultat 1845 Driftsresultat

12 Balance pr. Aktiver 31. december 213 Regnskab: Balance pr. 31. Aktiver december 213 Aktiver 212 i alt 213 i alt 212 i alt 213 i alt Likvide midler Handelsbanken Likvide midler Handelsbanken 1256 Handelsbanken Handelsbanken Tilgodehavender Debitorer Tilgodehavender Forudbetalt til stationerne Debitorer Forudbetalt til stationerne Andre omsætningsaktiver Værdipapirer Andre omsætningsaktiver Værdipapirer (G. Kragh) Værdipapirer Værdipapirer (G. Kragh) Anlægsaktiver Materiel og både Anlægsaktiver Holte matrikel nr. 2 Holte Materiel matrikel og både nr. 1 d (Sneglehus) Esrum Holte matrikel nr. nr. 92 c Holte matrikel nr. 1 d (Sneglehus) Esrum matrikel nr. 9 c Aktiver i alt Aktiver i alt

13 Passiver Balance pr. Passiver Passiver 31. december i alt 212 i alt Regnskab: Balance pr. 31. Passiver 212 december i alt i alt 211 alt 212 alt 211 hele i kr. alt 212 hele i kr. alt Passiver Kortfristet gæld 212 i alt 213 i alt Kreditorer Kortfristet gæld Kortfristet gæld Restbeløb vedr. erstatning Codan Kortfristet gæld Kreditorer Kreditorer Kreditorer Hensættelser Kortfristet gæld Restbeløb vedr. erstatning Codan Restbeløb vedr. erstatning Codan Hensat til jubilæum Hensættelser Kreditorer Hensættelser Hensat til hjemmeside 15. Hensættelser Hensat til hjemmeside Hensat til jubilæum stationer Hensat til jubilæum stationer Hensat Hensættelser til andet hjemmeside 15. Hensat til andet hjemmeside 15. Hensat til hjemmeside stationer Hensat til stationer Hensat til Hensat til andet andet stationer Egenkapital Hensat til andet Egenkapital Egenkapital Kapitalkonto I: Egenkapital Lystfiskeriforeningen Kapitalkonto I: Egenkapital Kapitalkonto Saldo I: primo Kapitalkonto Lystfiskeriforeningen I: Lystfiskeriforeningen Modtaget erstatning vedr. ejendom Lystfiskeriforeningen Saldo primo Kapitalkonto Saldo Modtaget Saldo I: primo legat og gaver Modtaget primo erstatning vedr. ejendom Modtaget Lystfiskeriforeningen arv erstatning vedr. ejendom Modtaget erstatning legat og gaver vedr. ejendom Nedskrivning Saldo Modtaget primo legat af og ejendomme gaver -52. legat og gaver Modtaget arv 33. Modtaget Modtaget arv arv erstatning vedr. ejendom Nedskrivning af ejendomme Nedskrivning Nedskrivning Modtaget legat af af og ejendomme ejendomme gaver Kapitalkonto II: Modtaget arv Gotthold Krag, R. Rasmussen og O. Wolf Kapitalkonto Nedskrivning II: af ejendomme Kapitalkonto Saldo II: primo Kapitalkonto Gotthold Krag, II: R. Rasmussen og O. Wolf Gotthold Krag, Indskud R. Rasmussen fra nye medlemmer og O. Wolf Gotthold Krag, Saldo R. primo Rasmussen og O. Wolf Udtrukne Kapitalkonto Saldo Saldo II: primo obligationer Indskud primo fra nye medlemmer Gotthold Krag, Indskud Hensat til Indskud R. Rasmussen fra reinvest nye medlemmer fra nye medlemmer og O. Wolf Udtrukne obligationer Renter Udtrukne af Udtrukne Saldo primo obligationer værdipapirer obligationer Hensat til reinvest Kursreguleringer Indskud Hensat til Hensat til fra reinvest reinvest nye medlemmer Renter af værdipapirer Renter Tilskud Renter Udtrukne af til af obligationer værdipapirer driften værdipapirer Kursreguleringer Kursreguleringer Kursreguleringer Hensat reinvest Tilskud til driften Renter Tilskud Tilskud af til til værdipapirer driften driften Kursreguleringer Afrunding Tilskud til driften Passiver i alt Afrunding Afrunding Passiver i alt Afrunding Passiver alt Passiver i alt I bestyrelsen Afrunding Holte d. 28. januar 214 Anders Passiver Vernersen i alt Kaj Nielsen Per B. Larsen Steen Lyngsø Bent Frøslee Laursen Signe Boes Per Ekstrøm Henrik Bahrenscheer Foranstående resultat- og statusopgørelse er revideret i overensstemmelse med foreningens vedtægter 9: Bent Lauge Breiting Renè Letvad Anders Vernersen 1847

14 Årschampion og medaljer 213 Navn: Årschampion: Sølvmedalje: Bronzemedalje: Gedde Peter Bo Hansen X 12, Boris Gullev ,8 Niels Buch Jørgensen ,8 Ulf Hansen ,5 Ulrik Hansen ,2 Niels Bendtsen ,2 Morten Just Svendsen ,1 Mark Buch Jørgensen ,6 Anker Nissen , Mogens Jensen ,25 Christian Karlsen ,1 Gert Bendix , Poul Leth ,9 André Weirup ,5 Thomas Lunau ,3 Per B ,3 James Rasmussen ,2 Cato Jürgensen ,2 Signe Boes ,1 Jimmi Pedersen ,85 Henrik Barenscheer 28 7,7 Anders Vernersen ,3 Aborre Tue Askaa 25 X 1,75 Ulf Hansen ,74 Jørgen Lykke Larsen ,735 Per B ,68 Carsten Manniche ,55 James Rasmussen ,5 Dan Ekman 8.5 1,39 Lars Omø Christiansen ,33 Henrik Barenscheer 28 1,25 Benny Kurt Jensen ,24 Sandart Gert Bendix Christensen 62.7 X 7,9 Henrik Pedersen ,5 Per B ,3 Martin Lensberg 244 6,1 Thomas Lunau ,8 Signe Boes ,75 Jimmi Pedersen ,6 Anders Boes 47 5,

15 BK 5/ / Stort tillykke med de 9 år En større forsamling af familie, naboer, venner og ikke mindst lystfiskere var d. 27. december 213 samlet for at fejre Lystfiskeriforeningens æresmedlem Jørgen gamle Hansen, der denne dag rundede 9 år, og derfor omsider kunne leve op til sit mellemnavn. Lystfiskeriforeningen sørgede for fødselarens fremtidige velvære ved at overrække ham en god flaske skotsk landvin. Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende April-nummeret 3. marts Maj-nummeret 1. april Juni-nummeret 2. maj 1/1 s.ann. Fisk&Fri 31/8/5 14:44 Side 1 Som billedet så tydeligt dokumenterer, trods det at fødselsattesten siger 9 år, er Jørgen still going strong. Foto: Kaj Nielsen Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 1 gange om året. Forsiden 21/4/5 16:1 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj 25. Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 352 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på 1849

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 297 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 34 Hillerød Telf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 263 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 34 Hillerød Telf Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 346 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 323 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Åsen Bagsværd Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: PE offset Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 346 Birkerød

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang Juli / August 2013 Nr. 1220 125. Årgang 17923 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955 Januar / Februar 2008 Nr. 1165 120. Årgang 16955 16956 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1165 Januar / februar 2008 120. Årgang Indhold Vær velkommen... 16957 Lyngby Sø... 16959

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere