Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5"

Transkript

1 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5

2 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer Foretage et opkald til et internt telefonnummer Ringe til et internt gruppenummer Besvare et opkald...7 Besvare et eksternt opkald...8 Besvare et internt opkald....8 Indstille telefonens svartilstand...8 Omstilling...8 Omstilling til lokalnummer, som findes på lystast Omstilling til optaget lokalnummer...9 Omstilling til eksternt nummer Indtrækning af opkald....9 Indtrækning af opkald i grupper Samtaler på Hold/Parkering...10 Samtaler på Hold (eksterne) Hente en samtale på Hold Parkere en samtale Hente en parkeret samtale fra en vilkårlig telefon Banke På...10 Modtage et Banke På-signal Samtaleskift...11 Internt opkald...11 Eksternt opkald Banke På med talesignal Tage imod et Banke På-signal med talesignal Skifte mellem samtalerne Notering...12 Ved ubesvaret opkald Ved optaget Viderestilling til andet svarsted...12 Vælg type af viderestilling...12 Annullering af viderestilling...13 Kortnumre...13 Gemme og ændre kortnumre...13 Bruge et kortnummer Slette kortnumre...14 Navnevalg Karaktertabel...15 Systemkortnumre...15 Fraværsmeddelelser Meddelelser i displayet Fjerne meddelelse...15 Fraværsmeddelelser Programmere individuel meddelelse Forstyr ej (Do Not Disturb/DND) Annullere funktionen Talebesked/voic Indtaling...17 Aktivering af talebesked Aflyt indtalte beskeder til dig Fjernbetjening af dine talebeskeder/voic Besked venter/efterlade besked...19 Konference...19 Etablere en konference...19 Gå ud af en konference...19 Genoptage en konference Afslutte en konference Vis nummer...20 Gemme et vist nummer (CLI)/direkte nummer...20 Vise A-nummer Bladre mellem vist A-numre...20 Skifte mellem vis A-nummer og A-nummerets navn i kortnummerlisten Ringe op til et gemt A-nummer

3 Slette et A-nummer Slette alle A-numre (CLI) Skjule eget numm Slå hemmeligt nummer til/fra Vise dit navn i display...21 Lokalnummerstatus...22 Oplysning om lokalnummer...22 Lokalnummerstatus Personsøgning via grupper...22 Dato og tid...23 Øvrige funktioner...23 Baggrundsmusik...23 Annullere baggrundsmusik Ændre ringesignal for lokalkald...23 Ændre ringesignal for eksterne kald Mute/afbryde mikrofonen...23 Annullere mute/indkobling af mikrofon Spærre for udgående opkald Annullere spærring...24 Lægge password ind...24 Ændre password...24 Ændre sprog i display (dansk/engelsk)...24 Aflæse programversion...25 Chef-/sekretærviderestilling Påmindelse Annullere påmindelsessignal...25 Headset Vente på udgående linje Automatisk genopkald Genopkald til senest kaldte numre Omstillingsfunktion...29 Indlytning Parkering Programmere fra hovedapparat...30 Lægge fraværsmeddelelse ind...30 Annullere fraværsmeddelelse...30 Programmere egne fraværsmeddelelser Annullere DND/Forstyr Ikke, fraværsmeddelelse og viderestilling Indstille dato og tid...31 Midlertidig spærring af lokalnummer...31 Annullere midlertidig spærring af lokalnummer Påmindelse Slette påmindelse Skifte mellem dag/efter ønske/nat/weekend Indspille systembeskeder/kø-svar...32 Annullere systembeskeder/kø-svar Navngive interne lokalnumre Stikordsregister...33 Programmere en lystast...27 Slette en lystast Lystastkoder

4 LIP Telefonapparat Funktioner Meddelelse venter 2 linjers display atur Volumen kontrol 12 Funktionstaster OMSTIL GENOPKALD MEDFLYT KONFERENCE FORSTYR EJ NOTERING/BESKED MIKROFON R-EXT LOKAL PROGRAM KORTNR. GEM Foretage et opkald Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer Løft røret (ikke nødvendigt, hvis der bruges headset, tryk da håndfri) Tryk på ledig lystast, tast 0 0 Afvent klartone Indtast telefonnummer telefonnummer Se også Kortnumre og Genopkald til senest kaldte numre. Foretage et opkald til et internt telefonnummer Løft røret (ikke nødvendigt, hvis der bruges headset, tryk da håndfri) Indtast lokalnummeret, tryk på lokalnummerets lystast X X X Håndfri Parkering Mikrofon 24 Lystaster til valgfri brug Du vil nu høre: A. Ringetone: Afvent svar fra det kaldte lokalnummer B. Tre toner: Begynd samtalen efter de tre toner Hvis du bruger medhør, skal du ikke løfte røret. Højttaleren kobles til, og lampen i tasten HÅNDFRI tænder. Ringe til et internt gruppenummer De interne gruppenumre er fleksible. Normalt bruges gruppenumrene: (IPECS 50 / IPECS 100) og (IPECS 300) Indtast gruppenummeret, brug gruppens lystast 6 X X Afvent svar fra ledigt apparat Besvare et opkald Løft røret, tryk på HÅNDFRI Bruges der headset, trykkes kun på HÅNDFRI 6 7

5 Besvare et eksternt opkald Omstilling til optaget lokalnummer Tryk på den blinkende bylinjetast Tryk på den lystast, som lokalnummeret er programmeret ind på Besvare et internt opkald I apparatets display vises lokalnummeret efterfulgt af enten (T), (P) (H). (Højt:1) betyder normalstilling. Dvs. at besvarelse sker ved afløftning ved at trykke på HÅNDFRI. Tryk på OMSTIL, og indtast lokalnummeret Læg røret på Opkaldet stilles automatisk på Hold, når du lægger røret på. X X X (Ring:2)-opkald annonceres med tre toner. Herefter åbnes højttaleren, og den kaldende kan tale. Den kaldte kan herefter få taleforbindelse ved at løfte røret trykke på MIKROFON for at få taleforbindelse. (Privat:3) betyder, at både højttaler og mikrofon åbnes efter tre toner. Bemærk: Der kan ikke omstilles til en analogtelefon, der er optaget. Opkaldet vil straks resultere i genopkald. Omstilling til eksternt nummer Tryk på OMSTIL Indstille telefonens svartilstand Tryk på KORTNR., og indtast det ønskede kortnummer X X X Tryk på PROGRAM, og tast efterfulgt af telefonnummer 0 telefonnummer 1 for (Højt:1), 2 for (Ringe:2) 3 for (Privat:3) (se ovenfor) Omstilling Tryk på OMSTIL Indtast lokalnummer Afvent svar fra det kaldte lokalnummer, læg røret på Hvis der ikke bliver svaret på det kaldte lokalnummer, kan opkaldet tages tilbage ved at trykke på den blinkende lystast. Opkaldet kan også omstilles helt ved at lægge røret på. Senere kan det trækkes ind ved at taste 7 efterfulgt af lokalnummer. Omstilling til lokalnummer, som findes på lystast Tryk på lystasten, som lokalnummeret er programmeret ind på. Opkaldet stilles automatisk på Hold. Du kan vælge mellem at vente, til lokalnummeret svarer, lægge røret på før svar. X X X X Bemærk: Gælder kun digitale linjer (ISDN). I alle tilfælde skal der afventes klartone, før røret lægges på. Faciliteten kan være spærret i omstillingsanlægget. Indtrækning af opkald Når et opkald ringer på et andet lokalnummer, kan det trækkes ind til ens eget lokalnummer. Løft røret 7 og lokalnummeret Indtrækning af opkald i grupper Du skal indgå i en svargruppe for at kunne bruge denne funktion: Når der ringes på et lokalnummer i gruppen, kan opkaldet trækkes ind. Løft røret 7 X X X

6 Samtaler på Hold/Parkering Samtaleskift Almindeligt parkerede samtaler kan indtrækkes af alle systemapparaterne. Individuelt parkerede samtaler kan alene indtrækkes på eget systemapparat. Samtalen indtrækkes ved at trykke på den aktuelle lystast. Ved indtrækning fra et andet systemapparat kræves det, at bylinjerne er repræsenteret på en tast. Samtaler på Hold (eksterne) Internt opkald Tryk på PARKERING Ved et internt opkald viser displayet xxx. Du får nu den nye samtale ind, og den oprindelige samtale bliver sat på Hold. For at komme tilbage til den oprindelige samtale skal du trykke på den blinkende lystast. Tryk på PARKERING for almindelig Hold Tryk to gange på PARKERING for individuelt Hold Eksternt opkald Tryk på PARKERING Hente en samtale på Hold Tryk på den blinkende lystast Tryk på den blinkende lystast Parkere en samtale Tryk på OMSTIL Indtast parkeringsnummeret IPECS 50 / IPECS 100: IPECS 300: Læg røret på Meddel modtageren, at der venter et opkald på det pågældende parkeringsnummer Hente en parkeret samtale fra en vilkårlig telefon Løft røret Indtast parkeringsnummeret Banke På 6 X X 6 X X For at genoptage den oprindelige samtale gentag ovenstående, og vælg den lystast, hvor opkaldet skal besvares. Banke På med talesignal For at kunne vælge denne funktion kræves det, at det kaldte apparat er specialprogrammeret. * når der høres optagettone * Efter tre toner er samtalen koblet op Tage imod et Banke På-signal med talesignal Når du selv får et Banke På-signal med talesignal, fortsætter din samtale, men du kan høre, hvad Banke På-parten siger. De to parter kan imidlertid ikke høre hinanden. Du kan nu vælge at parkere din oprindelige samtale (tryk på PARKERING) og kun tale med Banke På-parten, du kan forsætte din oprindelige samtale og afvente yderligere informationer fra Banke På-parten. Skifte mellem samtalerne * når der høres optagettone * Afvent svar Modtage et Banke På-signal Tryk på PARKERING Ved at trykke på HÅNDFRI afsluttes den parkerede samtale. Hvis røret lægges på, afsluttes den aktuelle samtale. Når du selv modtager et Banke På-signal, ringer din telefon, og lampen i lystasten PARKERING blinker. Du kan nu vælge at afslutte din igangværende samtale midlertidigt afbryde den

7 Notering TAST TAST Ved ubesvaret opkald Tryk på NOTERING/BSK Modtagerens knap NOTERING/BSK lyser, og når modtageren trykker på knappen, vil displayet vise 6 felter. Felt 1 vil vise antallet af noteringer. Tryk 1 og vælg med piletasterne hvem du vil ringe op til. Tryk på NOTERING/BSK for at ringe op. Ved optaget Tryk på NOTERING/BSK Vælg type af viderestilling - Fortsat 4. ved optaget og ubesvaret, til andet lokal-/ gruppenummer voic (620) 4 og indtast lokal-/gruppenummer voic 4 X X X Bemærk: Der vil normalt være spærret for viderestilling til kortnumre (ekstern viderestilling). Faciliteten kan åbnes af den systemansvarlige. Hvis denne mulighed tillades, kan man efter de enkelte viderestillingskoder 5541, 5542, 5543 og 5544 taste på kortnummertasten, og derefter det pågældende kortnummer, som man ønsker at viderestille til. Når modtageren bliver ledig, ringer afsendertelefonen. Når røret løftes, ringer modtagertelefonen. Viderestilling til andet svarsted Løft røret og tryk MEDFLYT tast 554 Vælg type af viderestilling 0. Med denne funktion kan du viderestille en anden telefon. Dette kræver, at du kender password et for det lokalnummer, du flytter (se afsnittet lægge password ind) 0 og indtast lokalnummer Indtast password 1. direkte, til andet lokal-/gruppenummer voic (620) og X X X password 1 og indtast lokal-/gruppenummer voic 1 X X X ved optaget, til andet lokal-/gruppenummer voic (620) 2 og indtast lokal-/gruppenummer voic 2 X X X ved ubesvaret, til andet lokalnummer/gruppenummer voic (620) 3 og indtast lokal-/gruppenummer voic 3 X X X Annullering af viderestilling Tryk på MEDFLYT tast Kortnumre Gemme og ændre kortnumre Der er knyttet kortnumre til dit apparat, som er dine egne, for IPECS 50 / IPECS 100: 20 kortnr., og for IPECS 300: 100 kortnr. Du har mulighed for at gemme navne på dine kortnumre. Tryk på PROGRAM Tryk på KORTNR. Næste ledige kortnummerposition vises. Gentag den ledige position, tast en position: IPECS 50 / IPECS 100: IPECS 300: Indtast telefonnummeret (med O først) Angiv tekst (navn) til telefonnummeret (maks. 16 tegn, se afsnit Karaktertabel). Teksten kan eventuelt udelades. Ud over cifre kan et kortnummer indeholde * og # I et kortnummer kan der ved tryk på BESKED indlægges en pause på 3 sekunder, f.eks. til brug for afventning af klartone. X X 0 X X 0 telefonnummer tekst 12 13

8 Karaktertabel Bruge et kortnummer Løft røret Tryk på KORTNR. Indtast det ønskede kortnummer X X ( X ) Slette kortnumre Tryk på PROGRAM Tryk på KORTNR. Vælg det kortnummer, der skal slettes Tryk på KORTNR. X X 0 X X A = 2 1 B = 2 2 C = 2 3 D = 3 1 E = 3 2 F = 3 3 G = 4 1 H = 4 2 I = 4 3 J = 5 1 K = 5 2 L = 5 3 M = 6 1 N = 6 2 O = 6 3 P = 7 1 Q = 1 1 R = 7 2 S = 7 3 T = 8 1 U = 8 2 V = 8 3 W = 9 1 X = 9 2 Y = 9 3 Z = 9# > = 1 2. = 1 3, = * 3 : = * 2 0 = = = = = = = = = = 9 0 Mellemrum = * 1 Systemkortnumre Systemkortnumrene kan anvendes af alle brugere af systemet. Systemkortnumrene gemmes, ændres og slettes af omstillingen. Der er 800 systemkortnumre i IPECS 50 / IPECS 100 med numrene Afslu tryk håndfri Navnevalg Tryk to gange på KORTNR. Vælg alternativ for visning af navn 1: Interne lokalnumre: tast 1 1 2: Egne kortnumre: tast 2 2 3: Systemkortnumre: tast 3 3 Du kan bladre frem til aktuelt navn ved at bruge piltasterne Der er 3000 systemkortnumre i IPECS 300 med numrene Fraværsmeddelelser Meddelelser i displayet Du kan vælge mellem forskellige meddelelser, som vises for dem, som ringer til dig: Tryk på PROGRAM, og tast Indtast nummeret på den ønskede fraværsmeddelelse (00 10) (se næste side) Indtast data (dato, klokkeslæt telefonnummer) X X data Alternativt kan du indtaste karakteren for det første tegn i navnet. Hvis du f.eks. vil søge på et navn, der begynder med bogstavet K, taster du 52 (se Karaktertabel). Vælg navnet ved at taste 1 2 X Fjerne meddelelse Tryk på MEDFLYT, tast

9 Forstyr ej (Do Not Disturb/DND) Fraværsmeddelelser 00 Individuel meddelelse (se afsnittet Programmere individuel meddelelse) Frokost til kl. TTMM 0 1 T T M M 02 Ferie til DDMM 0 2 D D M M 03 Ikke til stede, tilbage kl. TTMM 0 3 T T M M 04 Ikke til stede, tilbage DDMM 0 4 D D M M 05 Ikke til stede, ukendt retur Ring til (telefonnummer på op til 17 cifre) 0 6 telefonnummer 07 Hos lokal XXX 0 7 X X X 08 I møde til kl. TTMM 0 8 T T M M 09 Er hjemme Er syg 1 0 TTMM = Time og Minut DDMM = Dag og Måned Programmere individuel meddelelse Tryk på PROGRAM, og tast Indtast din besked (maks. 23 tegn, se Karaktertabel) besked Tryk på FORSTYR EJ tast Lampen i tasten FORSTYR EJ vil nu lyse. Annullere funktionen Tryk på FORSTYR EJ tast Bemærk: Omstillingsapparatet kan ikke anvende denne funktion. FORSTYR EJ-tasten bruges til natstilling på omstillingsapparatet. Talebesked/voic Voic kan bruges som telefonsvarer for lokalnumre. Indtaling Indtast dit lokalnummer efterfulgt af dit password 8 for at indtale velkomshilsen 8 1 for at ændre velkomshilsen 1 7 for ny velkomstbesked 7 Indtal besked og tryk # # Aktivering af talebesked Aktivering af din talebesked sker ved viderestillig som beskrevet tidligere. X X X password ved ubetinget viderestilling ved viderestilling ved optaget ved viderestilling ved ubesvaret ved viderestilling ved optaget og ubesvaret Aflyt indtalte beskeder til dig en NOTERING/BSK blinker, hvis nogen har lagt en besked i din voic . Tryk på tasten NOTERING/BSK Der vises nu Besked: VSF(NR) op i displayet (følg talevejledning) 16 17

10 Aflyt indtalte beskeder til dig - fortsat I det 3. felt angives antallet af voic s (ikke ved tast 620) Tryk 3 og derfter NOTERING/BSK (ikke ved tast 620) 3 lokalnummer og password Du kan så vælge: Nye beskeder: tast 1 1 Gemte beskeder: tast 2 2 Indtale velkomstbesked ændre password: tast 8 8 Afslutte postkasse: tast # # Kald til omstillingen: tast 0 0 Gentage meddelelsen: tast 9 9 Følg iøvrigt de indtalte anvisninger. Fjernbetjening af dine talebeskeder/voic Når dit lokalnummer er viderestillet til voic en, kan du aflytte beskeder til dig fra en ekstern telefon ved at ringe til dit eget telefonnummer. Ring til dit telefonnummer Når du hører din egen velkomstbesked, tast # # herefter dit lokalnummer fulgt af dit password Du får nu samme funktioner som ovenfor, suppleret med denne: For at viderestille dit lokalnummer, tast 7 7 X X X password telefonnummer X X X password Besked venter/efterlade besked Hvis det lokalnummer, du ringer til, ikke svarer er sat på Forstyr Ikke, kan du lægge en besked. Tryk på NOTERING/BSK Konference Etablere en konference Det er muligt at etablere en konference (telefonmøde) med tre deltagere. Mindst én af deltagerne (konferencelederen) skal være intern og have et apparat med en konferencetast. Ring op til den første deltager Tryk på KONFERENCE Ring op til den næste deltager Tryk to gange på KONFERENCE Konferencen er nu i gang. Gå ud af en konference Konferencelederen kan gå ud af konferencen således: Tryk på KONFERENCE Læg røret på Genoptage en konference Gælder kun konferencelederen. Løft røret Tryk på KONFERENCE Afslutte en konference Gælder kun konferencelederen. Læg røret på Tryk på KONFERENCE 18 19

11 Vis nummer Gemme et vist nummer Ved et ubesvaret opkald til et direkte nummer vil A-nummeret (det kaldende telefonnummer) blive gemt i apparatet. Når ét flere A-numre er gemt, lyser tasten NOTERING/BSK. Bemærk: Kræver ISDN-linjer og et apparat med en BESKED-tast. Funktionen kan være slået fra i omstillingsanlægget. Vise A-nummer Tryk på tasten NOTERING/BSK. Der vises i display Besked:CLI (X) Tryk derefter NOTERING/BSK. Nu vises de gemte A-numre Bladre mellem flere viste A-numre Du kan bladre frem til aktuelt A-nummer ved at bruge piltasterne Skifte mellem A-nummer og nummerets navn i kortnummerlisten Tryk på NOTERING/BSK. Ringe op til et gemt A-nummer, når nummeret, du vil ringe til, vises i displayet Slette et A-nummer Tryk på KONFERENCE, når nummeret du vil slette, står i displayet Slette alle A-numre Tryk 2 gange NOTERING/BSK og derefter FORSTYR EJ Bekræft ved at trykke på GEM Tryk KORTNR. efterfulgt af 2 stjerner * * Skjule eget nummer (A-nummer) Når du ringer til et eksternt telefonnummer, kan du vælge, om du vil vise ikke vil vise dit telefonnummer til den, du ringer til. Bemærk: Dette kræver, at byforbindelserne er ISDN-linjer, og at der hos TDC er bestilt tjenesten CLIR type 3. Endvidere skal der være programmeret en lystast mærket HEMMELIGT NR. For programmering se afsnit Programmering af lystast. Slå hemmeligt nummer til/fra Tryk på HEMMELIGT NR. Bemærk: Når der er lys i tasten HEMMELIGT NR., vises intet nummer til den kaldte part. Vise dit navn i display Dit navn vises i stedet for lokalnummeret, når nogen ringer til dig. Tryk på PROGRAM, og tast Indtast dit navn (maks. syv tegn, se Karaktertabel) navn FORSTYR EJ Tryk på * * 20 21

12 Lokalnummerstatus Dato og tid Oplysning om lokalnummer 662 (IPECS 50 / IPECS 100) *662 (IPECS 300) * Du vil nu få oplyst, hvilket lokalnummer, du ringer fra. Lokalnummerstatus 663 (IPECS 50 / IPECS 100) *663 (IPECS 300) * Du vil nu få oplyst, hvordan din telefon er indstillet: A: Indstilling af svar ved lokalopkald. Du får at vide, om telefonen er sat til håndfri (H), dvs. at der efter tre toner er åbnet både for højttaleren og for mikrofonen, tone (T), hvilket er normal ringning, privat (P), hvor den kaldende kan tale direkte ud i din højttaler. B: IP-adressen C: MAC-adressen D: Antal beskeder, der venter på dig. E: Programmeret påmindelsestidspunkt. Tidspunktet angives. F: Forstyr Ikke. G: Viderestillet til X X X. H: Viderestillet til kortnr. I: Afvent ledig linje. J: Spærringskategori. Personsøgning via grupper Løft røret Interne grupper (IPECS 50 / IPECS 100: , IPECS 300: ) Alle interne grupper nås med X X De 2 eksterne grupper nås med hhv. 545 og Begge eksterne grupper nås med Alle grupper (interne og eksterne) nås med (IPECS 50 / IPECS 100) *661 (IPECS 300) * Du vil nu få dato og tid oplyst. Øvrige funktioner Baggrundsmusik Tryk på PROGRAM, og tast Vælg kanalnummer (00-10), og tryk på GEM X Annullere baggrundsmusik Tryk på PROGRAM, og tast Vælg kanalnummer 0, og tryk på GEM 0 Ændre ringesignal for lokalkald Tryk på PROGRAM, og tast Vælg ringesignal (1 8), og tryk på GEM X Ændre ringesignal for eksterne kald Tryk på PROGRAM, og tast Vælg ringesignal (1 8), og tryk på GEM X Mute/afbryde mikrofonen Tryk på MIKROFON Annullere mute/indkobling af mikrofon Tryk på MIKROFON Lampen i tasten MIKROFON lyser, så længe funktionen er aktiv

13 Spærre for udgående opkald Du kan spærre din telefon for udgående opkald. Dette kræver, at der er indlagt et password (se afsnittet Lægge password ind). Tryk på PROGRAM, og tast Annullere spærring Tryk på PROGRAM, og tast Indtast dit lokalnummer og password Lægge password ind X X X password Tryk på PROGRAM, og tast Indtast dit password bestående af 12 tegn (cifre og *) Bekræftelsestone høres Hvis du glemmer dit password, kan den systemansvarlige gå ind i systemet og slette det. Du kan så indlægge et nyt password. Ændre password password Tryk på PROGRAM, og tast Indtast dit nuværende password Bekræftelsestone høres Indtast det nye password Bekræftelsestone høres Ændre sprog i display (dansk/engelsk) password password Tryk på PROGRAM, og tast Aflæse programversion Tryk på PROGRAM, og tast Chef-/sekretærviderestilling Denne viderestilling skal være indprogrammeret af den systemansvarlige. Hvis cheftelefonen er optaget er sat på Forstyr Ikke (DND), viderestilles opkald automatisk til sekretæren. Sekretæren kan ringe til chefens lokalnummer og få forbindelse med ham/hende ved at taste *. på OMSTIL Ring til chefens lokalnummer * * Påmindelse Du kan indstille din telefon til at give en påmindelse på et bestemt tidspunkt. Dette kan enten gøres en enkelt gang gentages hver dag. X X X Tryk på PROGRAM, og tast Indtast tiden for påmindelsen TTMM = Timer og Mimut Hvis påmindelsen skal gentages dagligt, tastes # # Bekræftelsestonen høres Når der er indprogrammeret et påmindelsessignal, vil der være en blinkende stjerne foran tidsangivelsen i displayet. Annullere påmindelsessignal T T M M Tryk på PROGRAM, og tast Bekræftelsestonen høres 24 25

14 Headset Tryk på PROGRAM, og tast for højtaler (normal funktion) 0 for headset 1 0 Hvis apparatet er sat til headset, betyder det, at tryk på tasten HÅNDFRI giver forbindelse til headsettet og ikke til højtaler/mikrofon Vente på udgående linje Genopkald til senest kaldte numre Tryk på GENKALD Find det ønskede nummer (ud af 10) ved at bruge piltasterne Bemærk: For at kunne bruge denne funktion skal apparatet have en GENKALD-tast Programmere en lystast Hvis du vil foretage et eksternt opkald, og linjerne er optaget, kan du stille dig på Hold til linjen. Når du hører optagettonen: Tryk på NOTERING/BSK. Når apparatet ringer: løft røret, tryk på HÅNDFRI Parkere en samtale Tryk på PARKERING Automatisk genopkald Bruges til automatisk opkald til et eksternt telefonnummer efter en forudbestemt tid. Hvis der ikke svares, gøres et nyt forsøg. Der foretages i alt tre opkald. Når genopkaldet sker, tændes lamperne i tasterne HÅNDFRI og MIKROFON. Ring til et telefonnummer. Ved optaget intet svar: tryk på GENKALD Læg røret på, tryk på HÅNDFRI Når genopkaldet har fundet sted: løft røret, tryk på HÅNDFRI parkering Du kan selv programmere funktioner på lystasterne: Tryk på PROGRAM Tryk på den lystast, du vil bruge Indtast koden på lystasten (se afsnittet Lystastkoder) X X... Slette en lystast Tryk på PROGRAM Tryk på den lystast, du vil slette Lystastkoder Alle interne grupper, højttalerkald Alle kald, højttalerkald, interne grupper og eksternt Baggrundsmusik 7 3 Ekstern alarm, annullere Headset koble til/fra. Tryk på PROGRAM, og tast Højttalerkald, eksternt Indtrække opkald i en gruppe Interne grupper, højttalerkald ( ) 5 X X 26 27

15 Omstillingsfunktion Lystastkoder, fortsat Kortnumre, egne (IPECS 50 / IPECS 100: 00-19, IPECS 300: ) X X 0 X X På IPECS 50 / IPECS 100 kan der være op til 4 LIP apparater som omstillingsborde. Hvert omstillingsbord kan have op til 3 sidesatse. På IPECS 300 kan der være op til 5 LIP apparater som omstillingsborde. Hvert omstillingsbord kan have op til 9 sidesatse. Kortnumre, fælles (IPECS 50 / IPECS 100: , IPECS 300: ) X X X X Lokalnummer samt status, oplæst Lokalnummertast. Indtast lokalnummer X X X Natsvar Parkeringsgrupper (IPECS 50 / IPECS 100: , IPECS 300: ) 6 X X Portåbning # * 1 Påmindelse, aktivere 4 1 Påmindelse, deaktivere 4 2 Skjule telefonnummer (hemmeligt nummer). 8 1 (når lystasten lyser, er hemmeligt nummer aktiveret) Søgegrupper, gruppenumre: (IPECS 50 / IPECS 100: , IPECS 300: ) 6 X X Voic Viderestilling, direkte Viderestilling, ved optaget Viderestilling, ved optaget ubesvaret destination destination destination Når et kald skal omstilles, tastes OMSTIL og lokalnummer Der kan lægges på før efter svar fra det kaldte lokalnummer. Hvis det kaldte lokalnummer er optaget, kan der tastes * og lokalnummeret får et adviseringssignal. Herefter kan der lægges på, og den kaldende vil så stå i kø mod lokalnummeret. Kaldet vender tilbage til omstillingen efter tid. På omstillingsapparatet kan der indkodes en indlytningstast (se nedenfor). Når omstillingen møder optaget, og taster på indlytningstasten, bliver telefonisten koblet ind på den pågældende samtale og kan afgive besked. Indlytning en kodes således Tryk på PROGRAM Tryk på den lystast, du vil benytte Tryk på PROGRAM, og tast Viderestilling, ved ubesvaret destination Parkering Tryk på den lystast, du vil benytte nummer (IPECS 50 / IPECS 100: , IPECS 300: ) 6 X X 28 29

16 Programmere fra hovedapparat Dette afsnit indeholder oplysning om programmering og justering af visse funktioner, som er fælles for hele systemet. Dette kan kun foretages fra hovedapparatet (det første omstillingsapparat). Lægge fraværsmeddelelse ind Indstille dato og tid Tryk på PROGRAM, og tast Indtast dato i formatet MMDDÅÅ, og tryk på GEM M M D D Å Å Indtast tid i formatet TTMM, og tryk på GEM T T M M Tryk på PROGRAM, og tast Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks for lokalnummer 101 alene for lokalnumrene 101 til 106) den aktuelle besked (01 20) (se s. 16 Programmere egne fraværsmeddelelser) Annullere fraværsmeddelelse X X X X X X X X Tryk på PROGRAM, og tast Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks for lokalnummer 101 alene for lokalnumrene 101 til 106) X X X X X X Hvis enten dato tid ikke skal ændres, tryk på GEM uden at taste dato/tid. MMDDÅÅ = Måned og Dag og År TTMM = Time og Minut Midlertidig spærring af lokalnummer Tryk på PROGRAM, og tast Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks for lokalnummer 101 alene for lokalnumrene 101 til 106) Annullere midlertidig spærring af lokalnummer X X X X X X Tryk på PROGRAM, og tast Programmere egne fraværsmeddelelser Tryk på PROGRAM og tast nummeret på den aktuelle besked (11 20) X X Indtast beskeden (maks. 23 tegn) ved hjælp af tastaturet besked (se Karaktertabel) Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks for lokalnummer 101 alene, for lokalnumrene 101 til 106) Påmindelse Påmindelse kan indstilles centralt for én flere telefoner i systemet. Påmindelse kan sættes til at ringe én gang, gentages hver dag. X X X X X X Annullere DND/Forstyr Ikke, fraværsmeddelelse og viderestilling Tryk på PROGRAM, og tast Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks for lokalnummer 101 alene, for lokalnumrene 101 til 106) X X X X X X Tryk på PROGRAM, og tast Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks for lokalnummer 101 alene for lokalnumrene 101 til 106) Indtast tid i formatet TTMM (Time og Minut 00-59) For påmindelse én gang: X X X X X X T T M M For påmindelse hver dag: #, og tryk på GEM # 30 31

17 Stikordsregister Slette påmindelse Tryk på PROGRAM, og tast Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks for lokalnummer 101 alene for lokalnumrene 101 til 106) Skifte mellem dag/nat/weekend/efter ønske Det er muligt at have fire forskellige måder at besvare opkald på. Dag/nat/weekend/efter ønske. Der skiftes mellem mulighederne således: Tryk på FORSTYR EJ Tryk 1-5 # X X X X X X Indspille systembeskeder/kø-svar Indspilning af systemhilsen til interne gruppenumre, natbeskeder og andre beskeder efter ønske. Tryk på PROGRAM, og tast Vælg beskednummer ( ) Vælg type (1-3) # # for indspilning #, når beskeden er indtalt 0 X X Annullere systembeskeder/kø-svar Tryk på PROGRAM, og tast Vælg beskednummer ( ) Vælg type (1-3) # Vent til beskeden afspilles. Tryk på KORTNR under afspilningen Afslut ved at trykke på GEM 0 X X A A-nummer/direkte nummer Aflæse programversion Aflyt indtalte beskeder til dig Afslutte en konference Aktivering af talemaskine Annullere baggrundsmusik Annullere fraværsmeddelelse Annullere midlertidig spærring af lokalnummer Annullere mute/indkobling af mikrofon Annullere påmindelsessignal Annullere spærring Annullere systembeskeder/kø-svar Annullering af viderestilling Automatisk genopkald B Baggrundsmusik Banke På Banke På med talesignal Besked venter Besvare et opkald... 8 Bladre mellem flere viste A-numre C Chef-/sekretærviderestilling D Dato og tid E Etablere en konference F Fjernbetjening af dine talebeskeder/voic Foretage et opkald... 7 Forstyr ej (Do Not Disturb/DND) Fraværsmeddelelser G Gemme et A-nummer (CLI)/direkte nummer Gemme og ændre kortnumre Genopkald til senest kaldte numre H Headset Hente en parkeret samtale fra en vilkårlig telefon Hente en samtale på Hold I Indlytning Indspille systembeskeder/kø-svar Indstille dato og tid Indstille telefonens svartilstand... 8 Indtaling Indtrækning af opkald... 9 Internt opkald K Karaktertabel Konference Kortnumre Navngive interne lokalnumre Tryk på PROGRAM, og tast Indtast det aktuelle lokalnummer Efter tonen indtastes navnet (se Karaktertabel) X X X navn Afslut ved at trykke på GEM 32 33

18 L Lægge fraværsmeddelelser ind Lægge password ind LIP Telefonapparat... 6 Lokalnummerstatus Lystastkoder M Meddelelser i displayet Midlertidig spærring af lokalnummer Modtage et Banke På-signal Mute/afbryde mikrofonen N Navnevalg Navngive interne lokalnumre Notering O Omstillingsfunktion Omstilling til eksternt nummer... 9 Omstilling til lokalnummer... 8 Omstilling til optaget lokalnummer... 9 Oplysning om lokalnummer P Påmindelse Påmindelse Parkere en samtale Parkere en samtale Parkering Password Personsøgning via grupper Programmere en lystast Programmere fra hovedapparat Programmere fraværsmeddelelse R Ringe op til et gemt A-nummer Ringe til et internt gruppenummer... 7 S Samtaler på Hold/Parkering Samtaler på Hold (eksterne) Samtaleskift Skifte mellem A-nummer og A-nummerets navn i kortnummerlisten Skifte mellem dag/efter ønske/ nat/weekend Skifte mellem samtalerne Skjule eget nummer (A-nummer) Slå hemmeligt nummer til/fra Slette alle A-numre (CLI) Slette en lystast Slette et A-nummer Slette kortnumre Slette påmindelse Spærre for udgående opkald Systemkortnumre T Tage imod et Banke På-signal med talesignal Talebesked/voic V Vente på udgående linje Viderestilling til andet svarsted Vise A-nummer Vise dit navn i display Æ Ændre password Ændre ringesignal for eksterne kald Ændre ringesignal for lokalkald Ændre sprog i display (dansk/engelsk) Ø Øvrige funktioner

19 Kontakt Har du spørgsmål, ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S: Salg & Service: Salg: Support: Connection A/S Lokesvej Hillerød Telefon Fax

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP Brugervejledning Analog til ipecs UCP Indholdsfortegnelse Foretage opkald.... 5 Eksternt opkald.... 5 Internt opkald.... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale.... 5 Omstilling... 6 Omstilling til andet

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald............................................................ 5 Eksternt opkald.....................................................

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30. Til ipecs version 5 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30. Til ipecs version 5 omstillingsanlæg Brugervejledning Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30 Til ipecs version 5 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse LKD-digitaltelefoner... 5 Foretage et opkald... 6 Foretage et eksternt opkald... 6 Foretage et

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning for analoge telefonapparater Til LG-GDK-16 og 20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Etablere et opkald...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner...................... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Brugervejledning LIP ipecs UCP

Brugervejledning LIP ipecs UCP Brugervejledning LIP-7000 ipecs UCP Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 4 Daglige funktioner... 6 Foretage opkald... 6 Besvare opkald... 7 Mute/afbryde mikrofonen... 7 Omstille et opkald...

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100 Brugervejledning Trådløs telefon GDC-345H Til LG LDK-50/-100 Indholdsfortegnelse Trådløs telefon GDC-345H... 6 Dele... 6 Håndsæt... 6 Batterilader... 6 Batteri... 6 Headset... 6 Beskrivelse af taster...

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat

SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat Software 3.01 1 Indhold 1. Apparatets opbygning... 4 2. Udgående eksternt kald... 5 3. Lokalkald... 5 4. Calling ved lokalkald... 5 5. Genopkald... 6 6. Besvar

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Vejledning Telefoni Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Indhold Tilkobling til din telefon...3 Waoo! Telefoni tjenester...3 Tilkobling af din telefon Beholder du dit eksisterende

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb:

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb: Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb Adgang til Scale SystemWeb: 1) For at få adgang til Scale SystemWeb vælges Scale SystemWeb i menuen i Selvbetjening Erhverv. Opsætning af en Menuvalg

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING Indhold 3 SmileTelefoni tjenester Standardtjenester 4 Skjul nummer/præsentér nummer 5 Spærring for anonyme opkald Tillægstjenester 5 Vis nummer 6 Viderestilling ved alle

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 *

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 * Skjul nummer Spærring for anonyme opkald (standardtjeneste) Skjul nummer kan købes uden beregning. Denne funktion bruges, når du ønsker at skjule dit nummer, så den, du ringer til, ikke kan se, hvem der

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 110722/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Håndtering af samtaler Funktionstaster System funktioner Håndtering af samtaler Din nye 5402/5602 telefon har indbygget højttaler, som giver mulighed

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Brugervejledning Forte DECT 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Opladning... 6 3.2 Udskiftning af batteri...

Læs mere

Arc Enterprise Console Operator Attendant

Arc Enterprise Console Operator Attendant Arc Enterprise Console Operator Attendant Hurtig brugervejledning Version 5.1 2003-2009 Arc Solutions (International) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne dokumentation må gengives i nogen

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks

Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks December 2013 02 03 Indhold Sådan tilslutter du din telefon 5 Waoo! Telefoni tjenester 7 Standardtjenester Skjul nummer 7 Spærring for anonyme opkald 8 Tillægstjenester

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409/408 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 408/409/408-telefon. Din digitale

Læs mere

HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN. ipecs-lik Phase 5.x - Udgave 1.1

HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN. ipecs-lik Phase 5.x - Udgave 1.1 HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN ipecs-lik Phase 5.x - Udgave 1.1 Indhold INDLEDNING 3 Telefoner og ekstraudstyr 3 Telefonernes knapper og lamper 4 Tilslutning af ledninger og tilbehør 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 20 22 24 1 2 3 4 5 6 21 23 25 13

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED MENUOMSTILLING Maj2017_17436 Sådan indstiller du menuomstilling Med menuomstilling kan du automatisk omstille et indkommende opkald til en svargruppe eller en medarbejder.

Læs mere