Conference Microphone DC20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Conference Microphone DC20"

Transkript

1 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC20 Dansk

2 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Conference Microphone DC20 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Funktioner Conference Microphone DC20 4 Funktioner Ladestation 5 Funktioner Telelink 6 Funktioner - Remote DC05 7 Sådan kommer du i gang 8 Første ibrugtagning 9 Menu 11 Flere funktioner 17 Radiorækkevidde og kanaler 25 Medfølgende tilbehør 26 Andet originaltilbehør 26 Fejlsøgning 27 Service og garanti 28 Tekniske data 29 Vigtige sikkerhedsforskrifter 30 2 Conference Microphone DC20

3 Introduktion Comfort Digisystem Tak fordi du valgte Comfort Digisystem. Produkterne er enkle at bruge, uanset om du har høreapparat eller ej. Læs brugsanvisningen igennem, inden du tager dette produkt i brug. Med den kombinerede sender og modtager Conference Microphone DC20 overføres signalet digitalt, hvilket giver en perfekt lyd uden forstyrrelser. Comfort Digisystem er udstyret med SST SecureStream Technology en digital teknologi, som muliggør aflytningssikker radiooverførsel uden tidsforsinkelse. Præsentation af Conference Microphone DC20 Conference Microphone DC20 er en avanceret mikrofon med mulighed for at indstille lydoptagelsesområdets størrelse og form. Den kan tilsluttes trådløst via Bluetooth til to telefoner (mobil/trådløs osv.) samt til en fastnettelefon via originaltillbehøret Telelink. DC20 er også forsynet med en indbygget modtager for at kunne bygge et system op med flere trådløse mikrofoner ud af Digisystemserien. PSE (Perceptional Speech Enhancement) Conference Microphone DC20 er forsynet med et meget kraftigt lydbehandlingssystem, som anvendes i begge omniindstillinger (retnings-uafhængig). Metoden baseres på at fremhæve betydningsbærende dele af tale. Besøg vores hjemmeside for yderligere oplysninger om, hvordan denne teknik fungerer. Conference Microphone DC20 3

4 Funktioner Conference Microphone DC20 On/Off Funktionsindikator Programvælger Parringsknap Menustyring/volumenkontrol ved telefoni Mikrofoner Svarknap til Bluetooth Afbryderknap til indbyggede mikrofoner Afbryderknap til indbygget modtager Stik til opladning Mik/linje ind Multifunktionsstik 4 Conference Microphone DC20

5 Funktioner Ladestation Multifunktionskontakt USB-stik (til service osv.) Mik indgang Stik til opladning Linje indgang Conference Microphone DC20 5

6 Funktioner Telelink Angivelse af standbytilstand (grøn) Angivelse af telefontilstand (blå) Standby/telefonknap USB-stik (til service osv.) Mik/Linje indgang Stik til opladning Multifunktionskontakt Telelinktilslutning Funktionsvælger til Mik/Linje indgang 6 Conference Microphone DC20

7 Funktioner - Remote DC05 Knap til at slukke for modtageren i DC20 og til at sænke modtagerniveauet i DC20. Funktionsindikator Knap til at tænde for modtageren i DC20 og til at øge modtagerniveauet i DC20. Knap til at slukke for den indbyggede mikrofon. Knap til at indstille DC20 i omniindstillingen lille (retningsuafhængig på kort afstand). Knap til at slå den indbyggede mikrofon til. Knap til at indstille DC20 i omniindstillingen stor (retningsuafhængig på lang afstand). Batteridæksel Conference Microphone DC20 7

8 Sådan kommer du i gang Opladning Conference Microphone DC20 kan lades op. Oplad DC20 i mindst 5 timer, inden du anvender den første gang. Det tager ca. 5 timer at lade et tomt batteri helt op. Under opladningen lyser funktionsindikatoren rødt, og der vises et lyn på batterisymbolet på displayet. Når batterisymbolet er fyldt med grønne streger, og funktionsindikatoren lyser grønt, er enheden ladet helt op og går over til automatisk vedligeholdelsesopladning. Du kan ikke selv skifte batterier; kontakt indkøbsstedet. Tilslutning af oplader til Conference Microphone DC20 OBS! Brug kun den medfølgende oplader fra Comfort Audio AB. 8 Conference Microphone DC20

9 Første ibrugtagning Start senderen ved at trykke på On/Off-knappen i ca. 2 sekunder. Conference Microphone DC20 har fire forskellige mikrofonindstillinger. Det er let at skifte indstilling med mikrofonens indstillingsknap på siden af enheden. De forskellige mikrofonindstillinger er placeret i følgende rækkefølge: - Zoomindstilling - Omniindstilling lille (retningsuafhængig) - Omniindstilling stor (retningsuafhængig) - Musikindstilling Anvendes til at opfange tale på kort afstand i støjende omgivelser. Retningen for mikrofonens lydoptagelse ændres automatisk afhængig af, om den anvendes fritstående eller i en opladerstation/telelink. Anvendes til at opfange tale fra alle retninger på relativ kort afstand i støjende omgivelser. I denne indstilling er PSE aktiveret, dvs. at tale fremhæves og støjende lyd dæmpes. Anvendes til at opfange tale fra alle retninger på kortere eller længere afstand i rolige eller støjende omgivelser. I denne indstilling er PSE aktiveret, dvs. at tale fremhæves og støjende lyd dæmpes. Anvendes til at lytte til andre lydkilder, f.eks. musik. Illustration af mikrofonens lydoptagelse, i zoomindstilling, henholdsvis liggende på bordet og placeret i opladerstation/telelink: Conference Microphone DC20 9

10 Afbryderknap til indbyggede mikrofoner Ved hjælp af denne knap kan man slukke for de indbyggede mikrofoner. Angivelse af volumen vises på displayet. Afbryderknap til indbygget modtager Anvendes til at slukke for den indbyggede modtager, se afsnittet Indbygget modtager. Angivelse af volumen vises på displayet. OBS! Modtagerniveauet i den indbyggede modtager er sat til 0 (nul) ved levering. Se afsnittet Indbygget modtager. Der gives en beskrivelse af de øvrige funktioner senere i manualen. ADVARSEL! Halssnoren må aldrig anvendes, når der er risiko for at den kan hænge fast i noget, f.eks. i en maskine eller lignende. 10 Conference Microphone DC20

11 Menu Menustyring Man kan foretage tre forskellige valg med menustyringen. Bladre op Tryk/vælg Bladre ned For at komme ind i menuen skal du trykke på menustyringen, hvor følgende funktioner findes: Tilbage Kommunikation Kanal Parring Bluetooth Lyd Tonekontrol Equalizer Avancerede indst. Tilslutninger Mik/Linje ind Opladerstation Telelink Modtagerniveau Indstillinger Opladning Sprog Pin-kode Tastaturlås Navn Fjernbetjening Fabriksnulstilling Aktiver tastaturlås Om Conference Microphone DC20 11

12 Tilbage (gælder både hovedmenu og undermenuer) Her kan du vælge at gå tilbage i menuen og tilbage til standardvinduet. Kommunikation Kanal For at kunne anvende en modtager og en sender skal de være installeret på samme kanal. Dette gælder ikke enheder med sender og modtager. I dette tilfælde kan modtager/sender indstilles i henhold til afsnittet Radiorækkevidde og kanaler. Skift kanal på følgende måde: 1. Vælg Kanal i menuen. 2. Vælg sender eller modtager (gælder kun for enheder med både sender og modtager). 3. Vælg ny kanal ved hjælp af menustyringen. Kanalinformation følger også med, når enheder parres. Kanal 1, 2 og 3 er i de fleste europæiske lande frie kanaler, som ikke kræver tilladelse. Under Udvidet område kan flere kanaler vælges, men de kræver ofte tilladelse (se afsnittet Radiorækkevidde og kanaler. FFC (Free Frequency Check) viser med grønt ved den respektive kanal, hvilke frekvenser, der egner sig til det sted, hvor enheden er placeret. OBS! Sluk dine andre Digisystemsendere for at opnå et bedre resultat. Ved valg af kanaler til enheder med indbygget sender og modtager, se afsnittet Indbygget modtager. Parring For at kunne overføre lyd fra en sender til en modtager, skal de være parrede. Ved levering anvender alle sendere og modtagere samme kodenøgle. OBS! For at opnå aflytningssikkerhed skal en ny kodenøgle genereres og sendes mellem enhederne (parres). Den valgfrie Comfort Digisystemenhed kan generere en ny kodenøgle og sende parringsoplysninger. 12 Conference Microphone DC20

13 For at parre enheder uden display, se afsnittet Parring (via hurtigknap). Flere aktiverede enheder kan modtage parringsoplysninger eller nye koder. Parring (via menu) 1. Vælg Kommunikation Parring 2. Vælg Tag imod info i den ene enhed. Klar til at modtage parringsoplysninger vises på displayet. 3. Vælg Ny kodenøgle på den anden enhed, vælg Ja. 4. Generer ny kodenøgle og send info? vises på displayet. Vælg Ja. (Nu er kanal- og kodningsoplysningerne blevet sendt, og lydoverførslen er aflytningssikker). 5. For at koble tidligere ikke parrede enheder til dit system, vælg i stedet Send info fra nogle af dine parrede enheder. Parring (via parringsknap) (Eneste mulighed for at parre enheder uden display med parringsknap) Du kan gå til funktionen Parring direkte via parringsknappen. 1. Et hurtigt tryk åbner menuen Parring. 2. To hurtige tryk aktiverer funktionen Send info. 3. Et langt tryk aktiverer funktionen Tag imod info. Enheder med både sender og modtager De Comfort Digisystemenheder, der både har sender og modtager indbygget i samme enhed, kan parres separat. Valg af enhed (sender/modtager) foretages, når parringsmenuen åbnes. I enheder med både sender og modtager styrer hurtigknappen parringsfunktionen for senderen. Sender og modtager parres også separat i disse enheder. Kodenøglen er altid den samme for sender og modtager, når disse er indbygget i samme enhed. Den enkleste måde hvorpå man kan opnå den samme kodenøgle til hele systemet, i de tilfælde hvor der anvendes enheder med sender og modtager, er at generere en ny kodenøgle fra den kombinerede enhed og distribuere den til de sendende og modtagende enheder. Bluetooth Her kan du aktivere Bluetooth for at kunne parre Conference Microphone DC20 med en telefon eller en mobiltelefon. Se desuden Flere funktioner Bluetooth. Conference Microphone DC20 13

14 Lyd Tonekontrol Bas- og diskantkontrol som på en let måde justerer equalizeren i enheden. Tryk på svarknappen for at vende tilbage til menuen. Equalizer Detaljeret indstilling af lydkarakteren ved ændring af forstærkningen ved forskellige frekvenser fra lav til høj. Niveauet kan øges og sænkes ved centerfrekvenserne 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k samt 8k Hz. Tryk på svarknappen for at vende tilbage til menuen. Avancerede indst. Her kan man justere PSE-kompensation i indstillingerne omni stor og omni lille. Indstillingerne gemmes separat i de forskellige funktioner. Hvis man øger værdien her, kompenseres der for det tabte lydniveau i støjrige miljøer. Dette er praktisk for de personer, der synes, at talen er for svag i støjrige miljøer. For dem som synes, at den omgivende lyd er for høj i støjrige miljøer, kan man sænke PSE-kompensationen for den igangværende indstilling. Ved levering er omni stor sat til +2 og omni lille til +6. FFC db viser støjniveau i db for de forskellige kanaler. En større (-)værdi giver bedre støjsikkerhed. RF filter indstilling. Standard indstillingen anbefales. Tilslutninger Mik/Linje ind Her vælges funktionen for mik/linje indstikket: - Linje ind (til f.eks. TV- eller computerkabler) - Mikrofon ind (til ekstern mikrofon f.eks. clipsmikrofon) - Høretelefoner ud (til at teste enheden med høretelefoner) Her kan man også justere niveauet for Linje ind, Mikrofon og høretelefoner: - Linje ind niveau - Mik ind niveau - Høretelefonniveau 14 Conference Microphone DC20

15 Opladerstation Her kan niveauet for Linje ind og Mik ind justeres. Telelink Hvis originaltilbehøret Telelink tilsluttes, kan følgende funktioner justeres: - Tele ind niveau (justerer niveauet for indkommende telefonlyd ved fastnettelefon, kan også justeres med menustyringen under samtalen). - Tele ud niveau (justerer niveauet for udgående telefonlyd ved fastnettelefoni. Denne kontrol har ingen funktion, hvis der anvendes ekstern mikrofon). - Mik/Linje ind (justerer lydniveauet for Mik/Linje ind-indgangen, når enheden er i standby (ikke telefoni, grøn markering på Telelink). Valget Mik og Linje sker på undersiden af Telelinks ved hjælp af A-B-C-omskifteren. Læs nærmere om Telelink i afsnittet Flere funktioner. Under Mik-indstilling kan man frit vælge den ønskede forudvalgte lydoptagelsesindstilling ved fastnettelefoni (gælder ikke, hvis der anvendes en ekstern mikrofon til Telelink). Ved valget Kun Tele er senderen aktiv, når telefonsamtalen er opkoblet via Bluetooth eller Telelink. Modtagerniveau Her justeres niveauet for den lyd, der modtages via den indbyggede SSTmodtager, se endvidere Indbygget modtager. Indstillinger Opladning Her kan du aktivere funktionen Auto power off som betyder, at enheden automatisk slukkes, når opladeren tilsluttes. Hvis Auto opstart er aktiveret, starter enheden automatisk, når opladeren kobles ud eller bliver spændingsløs. Sprog Her vælges menusprog. Pin-kode Her kan du slå funktionen pin-kode til og fra (låser valgte funktioner). Under menuvalget Skift PIN kan du selv oprette en PIN-kode. Under menuvalget Lås har du tre valgmuligheder: Conference Microphone DC20 15

16 - Parring - Låser alle parringsfunktioner i enheden, selv hurtigknap til parring - Alle menuer - Låser alle menuer - Skjult PIN-indtastning - Når PIN-koden aktiveres, kan man kun låse låste funktioner op inden for 3 sekunder efter at have startet enheden. Der kræves PIN-kode for at kunne låse de valgte funktioner op, når PIN-kode er aktiveret. Hvis du har glemt din PIN-kode, skal du henvende dig til indkøbsstedet for at låse enheden op. Tastaturlås Auto får enheden til at aktivere tastaturlåsen, så snart displayet er slukket. Hurtigaktivering er muligt, se afsnittet Aktiver tastaturlås. Navn Her vælges, hvilken tekst som skal vises på displayet. Vælg symbol med menustyringen. Vælg for at gemme og x for at afslutte uden at gemme. For at flytte markøren under redigering, anvend symbolerne > og <. Fjernbetjening Funktionen aktiveres under menuvalget Fjernbetjening. For at kunne fjernstyre DC20 skal den først parres med den nuværende fjernbetjening. Dette gøres under menuvalget Parring, se Remote DC05 under Flere funktioner. Fabriksnulstilling Genopretter enhedens fabriksindstilling. Sletter også alle parringsoplysninger (SST, Bluetooth og fjernstyring). For at opnå aflytningssikkerhed skal en ny kodenøgle genereres. Aktiver tastaturlås Her aktiveres tastaturlåsen direkte, når der trykkes på menustyringen. Man kan også aktivere tastaturlåsen ved at trykke på menustyringen og derefter på pil op (funktionsvælger) på siden af enheden. Om Her finder du oplysninger om, hvilke software enheden indeholder. 16 Conference Microphone DC20

17 Flere funktioner Funktionsindikator (lysdiode) Funktionsindikatoren viser enhedens status afhængig af den valgte mikrofonindstilling. Zoomindstilling = Blinker grønt fire gange hvert 3. sekund Omniindstilling lille = Blinker grønt tre gange hvert 3. sekund Omniindstilling stor = Blinker grønt to gange hvert 3. sekund Musikindstilling = Blinker grønt én gang hvert 3. sekund Når der modtages en kommando fra fjernbetjeningen, lyser indikatoren grønt. Ved lavt batteri blinker indikatoren i stedet rødt for den valgte lydoptagelsesindstilling (kontroller batteristatus på displayet). Ved opladning lyser indikatoren rødt. Når enheden er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt. Indikatoren vil fortsætte med at lyse rødt, selvom batteriet er fuldt opladet, hvis enheden er tændt under opladningen. Der er ingen indikator for opladning såfremt DC20 er tændt og placeret i Tele- Link. Når enheden er indstillet til at modtage parringsoplysninger, blinker indikatoren hurtigt grønt. Ved modtagelse af parringsoplysninger lyser indikatoren grønt i 3 sekunder. Ved afsendelse af parringsoplysninger blinker indikatoren rødt 5 gange. Når parringsindstillingen for Bluetooth er aktiveret, lyser indikatoren blåt. Ved korrekt tilslutning af en Bluetoothtelefon blinker indikatoren blåt 5 gange. Under en telefonsamtale via Bluetooth blinker indika toren blåt hvert andet sekund. Ved valg af Nulstil BT blinker indikatoren blåt 10 gange. Conference Microphone DC20 17

18 Bluetooth TM Conference Microphone DC20 kan tilsluttes to Bluetoothtelefoner samtidigt. Under en telefonsamtale anvendes DC20 som en håndfri telefon, der fanger lyden og sender den videre til samtalepartneren. Lyden fra samtalepartneren sendes ud fra DC20 og kan modtages af parrede Digisystemmodtagere. Når Bluetooth aktiveres i menuen, vises Bluetoothsymbolet på displayet Hvis kun én telefon er parret (og tilsluttet) med enheden, vises tallet 1 ved Bluetoothsymbolet på displayet. Hvis to telefoner er parrede (og tilsluttede) vises tallet 2 i stedet. Visse trådløse telefoner tilsluttes udelukkende ved indkommende eller udgående opkald. I disse tilfælde kan enheden altså vise 1 på trods af, at f.eks. både en mobiltelefon og en trådløs telefon er parret med enheden. DC20 understøtter både headset og håndfri profiler til Bluetooth. Profilen vælges automatisk ved parring. Brug Bluetooth TM Parring med telefoner: For parring med telefoner henvises til afsnittet Kommunikation. Aktiver Bluetooth: Vælg Kommunikation Bluetooth Aktiver med menustyringen. Bluetooth-menu: Når Kun Tele vælges, er senderen kun aktiv, når telefonsamtalen er opkoblet via Bluetooth eller Telelink. Parre mobil (Kommunikation Bluetooth Parre BT Parre mobil) (kode 1234) anvendes til at parre en mobiltelefon med DC-10. Parre telefon (Kommunikation Bluetooth Parre BT Parre telefon) (kode 0000) anvendes til at parre en kabeltelefon, en trådløs (DECT) telefon eller en mobiltelefon med DC-10. Vælg Nulstil BT for at slette alle oplysninger om parrede enheder. OBS! For at Bluetooth-telefoni kan fungere efter dette, skal Bluetooth-enhederne parres igen. 18 Conference Microphone DC20

19 Ved hjælp af Mix niveau vælges, hvor højt stemmen høres under en telefonsamtale. Denne funktion kan kun indstilles ved igangværende telefonsamtale. Funktionen kan også bruges til at kommunikere med omgivelserne under den igangværende telefonsamtale. Besvar indkommende opkald: Tryk kort (ca. 1/2 sek.) på svarknappen, eller besvar med telefonen. Afslut samtalen: Tryk kort (ca. 1/2 sek.) på svarknappen, eller afslut samtalen med telefonen. Ring op Ved udgående samtaler kædes lyden automatisk sammen via det aktuelle Bluetoothlink (afhængig af telefonens indstillinger) med DC20. Det ene Bluetoothlink (telefon, kode 0000) har prioritet. Dette betyder, at funktionerne stemmeopkald og genopkald kun fungerer med denne telefon, hvis to telefoner er tilsluttet. - Stemmeopkald aktiveres med et hurtigt tryk (ca. 1/2 sek.) på svarknappen. - Genopkald aktiveres med et langt tryk (ca. 2 sek.) på svarknappen. Mikrofonindstilling: Under en igangværende telefonsamtale er det muligt at vælge mellem indstillingerne omni stor, omni lille og zoom med funktionsvælgerne på siden af enheden. Parring med telefoner: For parring med telefoner henvises til afsnittet Kommunikation. Volumenkontrol: Under en igangværende samtale kan lyden justeres (styring af telefonens volumenkontrol) med menustyringen på enhedens langside. Displayet viser derefter den aktuelle volumenstyrke. Visse mobiltelefoner kræver, at der foretages yderligere justeringer for at opnå tilstrækkelig høj lyd. For eksempel øge niveauet manuelt i medieafspillerens equalizer (SonyEricsson). Conference Microphone DC20 19

20 Ved samtidig brug af kabeltelefon/trådløs telefon og mobiltelefon: På visse kabeltelefoner/trådløse telefoner er Bluetooth-tilslutningen ikke aktiv, hvis ingen samtale er i gang. Dette kan medføre en tidsforsinkelse, inden Bluetooth tilsluttes det indkommende opkald. I visse tilfælde kan man undgå tidsforsinkelsen ved at parre en kabeltelefon/ trådløs telefon i profilen Parre mobil, men dette kan medføre problemer med at starte udgående opkald med en fastnettelefon/trådløs telefon. Ved brug af Bluetooth funktionen i DC20, kan alle Comfort Digisystem mikrofoner bruges som telefon mikrofon. Funktionen aktiveres ved at vælge Tlf. mikrofon i menuen Kommunikation Bluetooth. Ladestation Conference Microphone DC20 levereres med en ladestation. Ud over at oplade enheden kan eksterne lydkilder også tilsluttes. Der findes to indgange på ladestationens højre side, som er mærket med henholdsvis 1 og 2 (se under ladestation). En ekstern mikrofon kan tilsluttes udtag 1. Stærkere signalkilder såsom TV, MP3, radio osv. kan tilsluttes udtag 2. Det er ikke muligt at bruge begge stik samtidig. Der vil i så tilfælde blive vist en fejlmeddelelse: Frakobl Mik/Linje. Disse signalkilders niveau kan justeres senere under menuen Tilslutninger Ladestation. Telelink Telelink er et originaltilbehør fra Comfort Audio, som er tilpasset Conference Microphone DC20. Detta originaltilbehør anvendes til at indkoble fastnettelefoni (via kabel) til Conference Microphone DC20. Telelink tilsluttes via en switchbox til en stationær telefon. For at dette kan lade sig gøre, skal telefonledningens stik være af modulær type. Installation (se også Telelink quickstart) Start med at tage telefonledningen ud af telefonen. 20 Conference Microphone DC20

21 Tilslut derefter det medfølgende modularkabel mellem telefonen og switchboxen i udtaget mærket med (se switchboxens underside). (se switchboxens under- Tilslut telefonledningen i udtaget mærket med side). Tilslut det sidste kabel (modular 3,5 mm kontakt) mellem udtaget mærket med (se switchboxens underside) og udtag nr. 2 på Telelink (se Telelinks underside). Placer Comfort Conference DC20 i Telelink. Tilslut opladeren til Telelink. Telefonen kan stadigvæk anvendes som før, hvis omskifteren på switchboxen sættes i position. For at anvende Telelink til at bruge telefonen, skal omskifteren i stedet sættes i position. Det er muligt at tilslutte en ekstern mikrofon til udtag 1 på Telelinks underside. Ikke alle telefoner tilsluttes ens. Det er derfor vigtigt, at omskifteren Conference Microphone DC20 21

22 på siden af switchboxen sættes i den korrekte position. For at gøre dette, skal der udføres en testlytning. Aktiver dine Digisystem-enheder (DC20 og modtager), så du kan høre den omgivende lyd, når Telelink er i standbytilstand. Brug standby-/telefonknappen til at få standby-indikatoren til at lyse grønt. Tryk derefter hurtigt på standby-/telefonknappen, så Telelink sættes i telefonposition (blå markering). Løft telefonrøret, og kontroller om du kan høre en opkaldstone. Hvis ikke, skal du bruge omskifteren til at finde den korrekte indstilling. Hvis lyden er for høj eller lav, skal du gå ind i menuen på Conference Microphone DC20 under Tilslutninger Telelink og justere Tele ind niveau. Foretag et opkald for at kontrollere, om modtageren kan høre dig. Hvis ikke, skal du justere omskifteren og Tele ud niveau under Tilslutninger Telelink, indtil din stemme kan høres korrekt. Dette skal gøres under samtalen. Hvis du bruger en ekstern mikrofon til Telelink (aktiveres ved at vælge A- positionen på Telelinks underside), påvirker dette ikke lydens Tele ud niveau. Placer i stedet den eksterne mikrofon for at opnå den bedste lydoptagelse. A-B-C-omskifteren på Telelinks underside anvendes til at vælge funktion på Mik/Linje indgang (nr. 1). A: Mik ud ved brug af telefonen. Anvendes til ekstern mikrofon i telefontilstand. B: Mik ind standby. Anvendes til at fange lyd med en ekstern mikrofon i standbytilstand. C: Linje ind standby. Anvendes til at lytte på en en anden lydkilde i standbytilstand (f.eks. diktafon, computer, MP3 osv.). Standby/telefonknap Denne knap skifter funktion i Telelink. Funktionen vises ved hjælp af indikering af standbytilstand (grøn) og af telefontilstand (blå). Man kan vælge lydoptagelsestilstand under standbytilstand ved hjælp af programvælgeren på siden af DC20 en. Man kan også slukke for mikrofonerne med, når DC20 er i standbytilstand (vises med grønt). Mikrofonerne aktiveres automatisk igen, når Telelink sættes i telefon-position (vises med blåt). Funktionsindikator Indikatoren viser ikke opladningsstatus, når enheden er tændt. Dette er for at gøre det muligt at se, hvilken lydoptagelsestilstand, der er aktiv i henholdsvis standby- og telefontilstand. Disse kan også vælges separat 22 Conference Microphone DC20

23 for standby- og telefontilstand. Bluetoothtelefoni fungerer normalt, når enheden anvendes sammen med en Telelink, men den igangværende samtale har altid prioritet og skal afsluttes, inden en ny samtale kan indledes. Volumenkontrol til fastnettelefoni Under en samtale med Telelink kan lydstyrken øges og sænkes ved hjælp af volumenkontrollen. Ved brug af Telelink kan alle Comfort Digisystem mikrofoner bruges som telefon mikrofon. Funktionen aktiveres ved at vælge Tlf. mikrofon i menuen under Tilslutninger - Telelink. Indbygget modtager OBS! Modtageren i Conference Microphone DC20 er slukket ved levering. Modtagerniveauet under Tilslutninger i menuen er sat til 0 (nul). For at kunne høre, hvad der opfanges af modtageren, skal denne funktion aktiveres. Conference Microphone DC20 er udstyret med en indbygget SST-modtager. Denne kan modtage inden for et frekvensområde, der er specificeret i afsnittet Radiorækkevidde og kanaler. Modtageren parres på samme måde som andre Digi systemenheder, se afsnittet Parring. Det modtagne lydniveau kan justeres i henhold til vejledningen i afsnittet Tilslutninger Modtagerniveau, således at lyden bliver tilpas høj. Brug knappen Afbryderknap til indbyggede mikrofoner på siden af enheden for at tænde og slukke for den indbyggede modtager. Dette er for at kunne vælge lydkilde i forskellige lyttesituationer. Modtager- og senderfrekvens kan ikke vælges, således at den præcise forskel mellem disse to er 26 MHz. Hvis man forsøger at foretage en sådan indstilling, vises Ikke mulig kanalkombination på displayet. Vælg en anden modtagerfrekvens. Hvis man forsøger at sende kanalinformation (som fører til denne situation) til enhedens modtager eller sender, vises meddelelsen Ikke mulig kanalkombination på displayet. Når den indbyggede modtager ikke anvendes, skal modtageren sættes til 0 (nul) i menuen eller slukkes. Dette er for at forhindre uønskede forstyrrelser, som kan skyldes andet elektronisk udstyr. Conference Microphone DC20 23

24 Remote DC05 Parring Hver fjernbetjening har en unik identitet. For at kunne fjernstyre DC20 skal den først parres med den nuværende fjernbetjening. Funktionen aktiveres under menuvalget Indstillinger/Fjernbetjening i DC20. Vælg derefter Parring, og tryk på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen. Herefter fungerer alle funktionerne på fjernbetjeningen. DC20 kan kun fjernstyres af en fjernbetjening. Ved parring med en anden fjernbetjening slettes tilslutningen til den tidligere parrede fjernbetjening. Tryk kort for at slukke for modtageren i DC20. Tryk og hold knappen inde for at sænke modtagerniveauet i DC20 (f.eks. for at mindske lydstyrken fra en foredragsmikrofon) Tryk kort for at tænde for modtageren i DC20. Tryk og hold knappen inde for at øge modtagerniveauet i DC20 (f.eks. for at øge lydstyrken fra en foredragsmikrofon) Funktionsindikator Tryk kort for at slukke for den indbyggede mikrofon. Tryk kort for at indstille DC20 i omniindstillingen lille (retningsuafhængig på kort afstand). 1 Tryk kort for at slå den indbyggede mikrofon til. 2 Tryk kort for at 3 indstille DC20 i omniindstillingen stor (retningsuafhængig på lang afstand). 1 Batteridæksel Udskiftning af batteri Hvis batteriet 4 er afladet, lyser funktionsindikatoren på fjernbetjeningen svagt eller slet ikke, når der trykkes på en knap. Der skal bruges 3V Li-Mn batteri af typen CR2025. Se ovenover, hvordan man udskifter batteriet Conference Microphone DC20

25 Kanalplanlægning for at opnå maksimal radioydelse Når både sender og modtager anvendes i DC20 bør frekvensafstanden mellem sende- og modtagefrekvensen være på mindst 15 MHz for at fungere optimalt. Frekvensavstanden mellem sende- og modtagerfrekvensen skal ikke være præcis 26,0 MHz. Muligheden for at indstille frekvenserne på denne måde er blokeret i DC20. Hvis der skal anvendes flere sendefrekvenser i samme rum, bør frekvensafstanden mellem enhederne være på mindst 1 MHz for at sikre optimal funktion. Radiorækkevidde og kanaler Antennerne i sender og modtager er indbyggede. Rækkevidden mellem enhederne er ca. 30 meter. Dette kan dog variere afhængigt af, hvilket miljø du opholder dig i. Som alle radiosystemer kommunikerer Comfort Digisystem på specielle kanaler. Hvis du benytter to sendere på samme eller nærliggende kanal, kan der opstå forstyrrelser. Desuden kan andet elektronisk udstyr forstyrre radiosend ingerne. Sender I de fleste europæiske lande er det tilladt at anvende kanal 1-3 (863, ,750 MHz) til høreapparater. Kontroller dog altid dette med frekvensmyndigheden i dit land, for at være sikker på hvilke kanaler er frie og hvilke kanaler, der kræver tilladelse. Udover kanal 1-3 findes der under Udvidet område kanal båndet A-F, som kræver tilladelse i de fleste europæiske lande: B E F MHz MHz MHz Modtager Den indbyggede modtager kan anvendes på følgende kanaler: Art. Nr. DG01201 F2 A 13 - A 55 (Komplet pakke DG10601 F2) Art. Nr. DG10501 F1 E MHz (Komplet pakke DG10601 F1) Conference Microphone DC20 25

26 Medfølgende tilbehør Sikkerhedsbånd To forskellige længder. Clipsmikrofon Oplader Opladerstation Forgreningskabel til opladning Audiokabler Remote DC05 Fjernbetjening. Andet originaltilbehør Biloplader Bilopladeren er beregnet til biler med et 12 V (-) system med jord. Opladeren er kortslutningssikker og automatisk overbelastningsbeskyttet. Tag opladeren ud af stikket efter brug. Bommikrofon Hovedbåren mikrofon Øremikrofon Mikrofon som sættes fast rundt om øret. Telelink Tilbehør til fastnettelefoni. For andet tilbehør henvises til vores hjemmeside på 26 Conference Microphone DC20

27 Fejlsøgning Sender og modtager starter ikke Lad sender og modtager op. Husk at holde On/Off tasten inde i 2 sekunder for at starte enheden. Kontroller, at opladeren er sat i stikkontakten, og at denne er tændt. Det er vanskeligt at opfatte tale Afstanden mellem sender og modtager kan være for stor. Rækkevidden er ca. 30 meter. Afstanden mellem mikro fonen og personen, som taler, kan også være for lang. Placer mikrofonen tættere på den, som taler. Prøv at skifte kanal/omgivelser. Dårlig rækkevidde og forstyrrelser I visse miljøer, der består af fx beton, jern og plademetal, kan rækkevidden være kortere. Der befinder sig måske forstyrrende udstyr i nærheden. Skift kanal. Ingen lyd Kontroller, at sender og modtager er indstillet på samme kanal. Stærk baggrundsstøj (ingen lydtransmission) Kontroller, at enhederne er parrede. Enheden starter ikke ved opladning Frakobl opladeren. Kontroller valget Sluk v/ opladning under Opladning i menuen. Ikke mulig kanalkombination vises på displayet Se afsnittet Indbygget modtager. Enheden fungerer, men der er stærk baggrundsstøj Sænk modtagerniveauet til 0 (nul), hvis ingen parrede sendere anvendes til den indbyggede modtager. Conference Microphone DC20 27

28 Service og garanti Comfort Audio AB tilbyder en garanti i to år fra leveringsdato. Den dækker alle fabrikations- og materialefejl. På tilbehør er der 90 dages garanti fra leveringsdato. Der kan være særlige regler om garanti i dit område. Fejl forsaget af ublid behandling eller indgreb i produktet eller dets tilbehør er ikke dækket af garantien. Batterier af den type, der indgår i Comfort Digisystem, bør oplades ofte og i kort tid. De er konstrueret, så de efter den halve opladningstid har nået 90% af deres kapacitet. Batteriernes ydeevne bevares optimalt, hvis batterierne ikke dybaflades ved opbevaring. Batteriets kapacitet bliver kortere med tiden. Batteriets levetid påvirkes af hvordan det anvendes. Kontakt indkøbsstedet, når batteriet skal udskiftes. Du er altid velkommen til at kontakte os på Comfort Audio, hvis du har spørgsmål. 28 Conference Microphone DC20

29 Tekniske data Sender-/ modtagertype: SST SecureStream Technology Rækkevidde: Ca. 30 m Størrelse: 115x62x14 mm Vægt: 90 g Frekvensområde sender: MHz Frekvensområde modtager: A 13 - A 55 (Art. Nr. DG01201 F2) (Komplet pakke DG10601 F2) E MHz (Art. Nr. DG10501 F1) (Komplet pakke DG10601 F1) Antenner: Indbyggede Driftstid: Batteri: Opladningstid: Mikrofoner: Tilslutninger: Batteri fjernbetjening: Driftstiden varierer, alt efter hvilke funktioner der er aktiveret og anvendes. Det kan for eksempel være telefonering via Bluetooth. I sådanne tilfælde anbefales det at oplade enheden i frokostpausen eller lignende. En (anden) funktion, der kan slås fra, hvis den ikke anvendes, for at forlænge driftstiden, er modtageren i mikrofonen. Med Bluetoothfunktionen frakoblet er drifttiden op til 10 timer. Driftstiden er målt ved brug af fabriksindstillingerne. Opladeligt Li-Polymer Ca. 5 timer 4 stk. indbyggede mikrofoner kombineres, retningsbestemte og retningsuafhængige Mik/Linje ind, teststik til høretelefoner, kontakt til ladestation eller Telelink CR2025, Li-Mn! Conference Microphone DC20 29

30 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs dette, inden du benytter produktet 1) Læs denne vejledning. 2) Gem denne vejledning. 3) Overhold alle advarsler. 4) Følg alle instruktioner. 5) Brug ikke produktet i nærheden af vand. 6) Rengør kun med en tør klud. 7) Anvend ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom elementer, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), som producerer varme. 8) Foretag ikke ændring af sikkerhedsfunktionen i det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to flade stikben og en tredje gren til jordforbindelse. Det flade stikben eller grenen til jordforbindelsen er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer til dit udtag, skal du kontakte en elektriker for at skifte den gamle kontakt ud. (gælder kun for ledningsnet med polariseret stik) 9) Sørg for at, man ikke kan træde på eller klemme elledningen specielt ved stikproppen, i opbevaringsrum samt der, hvor ledningen kobles til produktet. 10) Brug kun originaltilbehør fra Comfort Audio AB. 11) Tag stikket ud af vægudtaget under tordenvejr, eller hvis produktet ikke anvendes i en længere periode. 12) Service må kun foretages af et af Comfort Audio AB autoriserede servicecentre. Der er behov for at foretage service, hvis produktet er blevet beskadiget, f.eks. hvis elstikket eller -kablet er gået i stykker, hvis der er blevet spildt væske på produktet eller hvis en genstand er stødt ind i produktet, hvis produktet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis produktet ikke fungerer normalt, eller hvis det er blevet tabt på gulvet. 30 Conference Microphone DC20

31 13) Start med at lytte på lavt volumen. 14) For høj volumen kan medføre alvorlige skader på din hørelse. 15) Produktet må ikke skilles ad. 16) Hvis produktet åbnes på grund af beskadigelse, skal der foretages service af et af Comfort Audio AB autoriserede servicecentre. 17) Benyt aldrig en sender eller modtager, der er indstillet på en uautoriseret frekvens. Kontakt frekvensmyndighederne i det land, hvor udstyret skal bruges. 18) Produktet indeholder følsomt elektronisk udstyr og skal håndteres med forsigtighed. 19) Lad aldrig produktet op i indelukkede, uventilerede rum såsom i tasker, etuier og andre lukkede opbevaringsrum. 20) Brug kun batteri og opladningsenhed fra Comfort Audio AB. 21) Du kan ikke selv skifte batterier; kontakt indkøbs stedet. 22) ADVARSEL! Risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. 23) Produktet eller batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme såsom solskin, ild osv. 24) Produkterne indeholder radiosendere. Anvend ikke produkterne, hvor der er forbud mod anvendelse af elektronisk udrustning. F.eks. i fly. 25) Sikkerhedsbånd må aldrig anvendes, når der er risiko for, at det kan hænge fast i noget, f.eks. i en maskine eller lignende. 26) For at forhindre at batteriet tager skade, bør du aldrig lade produkterne ligge afladet i længere tid. 27) Anvendes produkterne ikke over en længere periode bør produkterne være frakoblet opladeren. Med forbehold for ændringer Conference Microphone DC20 31

32 Fremstillet af: Comfort Audio AB Box 154, SE Halmstad, Sweden Tlf Fax Forhandles i Danmark af: Comfort Audio Aps Benediktevej 5, 3480 Fredensborg, Denmark Tlf: Fax: MA0256 Ver 1.30 Rev C

Microphone DM80 Dansk

Microphone DM80 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM80 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM80 3 Funktioner Microphone DM80 4 Sådan kommer

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Microphone DM10 4 Sådan kommer du i

Læs mere

Conference Microphone DC10

Conference Microphone DC10 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement)

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DH10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Receiver DH10 4 Sådan kommer du i gang

Læs mere

Microphone DM20 Dansk

Microphone DM20 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Microphone DM05 Dansk

Microphone DM05 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM05 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM05 3 Funktioner Microphone DM05 4 Sådan kommer

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning

Comfort Digisystem Brugsanvisning Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Comfort Digisystem Programmer DT05 Dansk Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner Programmer DT05 - programmeringsværktøj

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM30 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM30 3 Funktioner Microphone

Læs mere

Conference Microphone DC20

Conference Microphone DC20 Betjeningsvejledning Dansk Comfort Digisystem Indholdsfortegnelse I. Brugervejledning...7 1. Introduktion...9 Enheden...9 SST...9 Oversigt...10 Medfølgende tilbehør...13 2. Sådan kommer du i gang...15

Læs mere

Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Microphone DM90

Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Microphone DM90 Brugsanvisninger Dansk Comfort Digisystem Indholdsfortegnelse I. Brugervejledning...7 1. Introduktion...9 Enheden...9 2. Sådan kommer du i gang...15 Opladning...15 Opstart...17 Brug af halsslyngen...17

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett Brugervejledning Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Bemærk alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Speaker DS10/DS20. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Speaker DS10/DS20. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Speaker DS10/DS20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Speaker DS10/DS20 3 Funktioner

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. Access DA20. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. Access DA20. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Access DA20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Access DA20 4 Funktioner Access DA20 7 Montering af vægbeslag/placering

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 En brik til en lettere hverdag Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 Jadea v/ergoterapeut Janne Mottlau Frederiksborgvej 5, baghuset. 3450 Allerød mobil 2323 0055 fax 3536 3559 e-mail: post@jadea.dk www.jadea.dk

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810 Brugermanual jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale Tillykke med dit nye Multiuse headset! For at du kan få mest mulig glæde af dit nye Jabra headset, har vi lavet denne guide. Guiden fortæller, hvordan du i dagligdagen foretager og modtager opkald via

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer

COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer Comfort Digisystem gør det muligt for elever med nedsat hørelse at høre både lærer og klassekammerater godt og tage del i alle skoleaktiviteterne.

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

Artone 3 Bluetooth Max

Artone 3 Bluetooth Max ARTONE KOMMUNIKATIONSLØSNINGER DK BRUGSVEJLEDNING Artone 3 Bluetooth Max Introduktion Artone 3 teleslynge er udviklet til at etablere en forbindelse med Bluetooth kompatible mobiltelefoner. Når Artone

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde COMFORT DIGISYSTEM Bedst på arbejde 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst på arbejde At kunne høre kunder og kolleger godt på arbejde er vigtigt både for at kunne gøre et godt stykke arbejde

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Comfort Digisystem. Unikke høreprodukter til børnehaven og skolen

Comfort Digisystem. Unikke høreprodukter til børnehaven og skolen Comfort Digisystem Unikke høreprodukter til børnehaven og skolen Comfort Digisystem unikke løsninger til børnehaven og skolen Et liv uden begrænsninger Livet er fuld af betydningsfulde øjeblikke og vigtige

Læs mere

Oversigt over indhold i Clarion BLT433

Oversigt over indhold i Clarion BLT433 BLT433 Clarion BLT433 er et Bluetooth modul som kan tilsluttes til de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en Bluetooth mobiltelefon der understøtter protokol 1.0B/1.1.

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere