Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Bemærkning vedr. copyright 1 Sikkerhedsinformation 2 Forholdsregler 2 I pakken findes 3 Kend din bærbare MP3-afspiller 4 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 5 Sådan tænder du afspilleren 5 Sådan slukker du afspilleren 5 Installation af software Installation af USB-enheden 6 Filoverførsel 6 Denver MP-105 Firmware Upgrader Systemkrav 7 Installation 7 Firmware opgradering 7 Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Valg af funktion 11 Afspilning af en Musikfil 11 Afspilning af en Talefil 11 Vedvarende gentagelse af en del af et spor (Funktionen Loop A-B) 12 Indstillinger for afspilning 12 DSP lydeffekter 13 Taleoptagelse med et tryk på en enkelt knap 13 Optagelse i MP3-kvalitet 1. Optagelse af musik i MP3-kvalitet Optagelse af tale i MP3-kvalitet 14 Optagelse i Tale-kvalitet 1. Optagelse af tale i Tale-kvalitet Optagelse via Line-in i Tale-kvalitet 15 Valg af bit-hastighed ved optagelse 15 Valg af destination for optagelsen 16 [NB reelt 15] Redigering af filnavn 16 Deleting a Music File or a Voice File 17

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sletning af en Musikfil eller en Talefil 16 Hvis du vil lytte til FM Radio 17 Optagelse fra FM Radio i MP3-kvalitet 17 Systemoplysninger og Systemindstillinger 17 Fejlfinding og specifikationer Fejlfinding 19 Specifikationer 20

4 Introduktion Tak fordi du købte en Denver MP-105 bærbar MP3-afspiller og -optager med Tale- og FMoptager. Med din Denver MP-105 bærbare MP3-afspiller kan du lave dine musik- og tale-optagelser direkte i MP3-kvalitet. Du behøver slet ikke at have en computer! Hvis du foretrækker det, kan du altid vælge at optage i tale-kvalitet, hvor den mindre filstørrelse tillader dig at foretage optagelser af længere varighed. Nedenfor finder du en oversigt over afspillerens muligheder, så du kan lære den bedre at kende: - direkte overførsel via line-in til MP3 - MP3, wma, stemmeafspilning - 64MB intern hukommelse - understøtter smartmedia-kort op til 128 MB - optagelse direkte fra FM til MP3 - stemmeoptagelse i MP3 af høj kvalitet ved et tryk på en enkelt knap - understøtter ID3-mærkning - kan anvendes som eksternt drev til opbevaring af filer, der ikke indeholder musik - tilsluttes pc en via mini-usb - understøtter loop a-b - 4 equalizere - kræver ingen software - firmware kan opgraderes Bemærkning vedr. copyright Vær opmærksom på, at distribution af MP3-filer uden tilladelse fra copyright-indehaveren strider mod copyright-lovgivningen. Denver Electronics og dets samarbejdspartnere påtager sig intet ansvar i forbindelse med sådanne lovovertrædelser. 1

5 Forholdsregler DANISH 1. Opbevar eller brug ikke afspilleren i længere tid på steder, der er udsat for høj varme, høj luftfugtighed, stærk magnetisme eller direkte sollys. 2. Udsæt ikke afspilleren for hårdhændet behandling. 3. Undgå høreskader; skru ikke for højt op. 4. Brug ikke hovedtelefonerne mens du cykler eller kører bil. Det kan være til fare i trafikken. 5. Hvis du benytter hovedtelefonerne for høj styrke gennem længere tid, kan det give høreskader. 6. Tab ikke afspilleren og udsæt den ikke for stød eller slag, da dette kan beskadige den. 7. Brug ikke kemikalier til rensning af kabinettet. Det kan ændre afspillerens farve eller beskadige overfladen. Rens afspillerens overflade med en blød klud. 8. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier, udsæt ikke batterierne for varme og skil dem ikke ad, da dette kan forårsage, at batterierne lækker eller eksploderer. 9. Brug ikke forskellige batterityper sammen. 10.Undgå unødigt slid på batterierne ved at tage dem ud, når afspilleren ikke anvendes. 11.Hvis indholdet af et læk batteri kommer i kontakt med øjet, kan dette forårsage stærk lokalirritation og kemikalieskader. Skyl omgående øjet grundigt med rindende vand. Hvis generne ikke forsvinder, bør du søge læge. 12.Hvis indholdet af et læk batteri kommer i kontakt med huden, kan dette forårsage hudirritation og/eller kemikalieskader. Fjern forurenet beklædning og vask det angrebne hudområde med sæbe og vand. Hvis generne ikke forsvinder, bør du søge læge. 13.Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. 2

6 I pakken findes Æsken med din bærbare MP3-afspiller indeholder følgende dele: 1. Hovedenheden 2. Fjernbetjening 3. Mini-USB-kabel 4. Stereo hovedtelefoner 5. Håndledsrem 7. Garantibevis 6. Betjeningsvejledning 8. CD 3

7 Kend din bærbare MP3-afspiller DANISH 1. Hovedenheden 2. Fjernbetjeningen 3. Displayet Bemærk: 1. Du kan ikke tænde for afspilleren med fjernbetjeningen 2. Du kan ikke slukke for afspilleren med fjernbetjeningen 3. Der er 4 batteri-niveauer 1) Batterier OK 2) Batterier bør skiftes (kun det yderste ikon vises) 3) Batteriadvarsel (batteri-ikonet blinker) 4) Afspilleren lukker ned 4

8 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 1. Åbn batterirummet og læg to batterier størrelse AAA deri. 2. Forbind hovedtelefonerne, fjernbetjeningen og hovedenheden med hinanden som vist på tegningen. 3. Sæt et SmartMedia kort i kortholderen, hvis du vil benytte en ekstern hukommelse ved afspilning eller optagelse. Sådan tænder du afspilleren Tryk på knappen og hold den nede. Sådan slukker du afspilleren Tryk på knappen og hold den nede (gælder ikke, når din afspiller er tilsluttet PC en) Bemærk: 1. Når batteri-ikonet blinker, kan batterierne løbe tør når som helst. Meddelelsen Goodbye - Battery Low (Farvel, batterier flade) vises på displayet, og afspilleren lukker automatisk ned. 2. Hvis afspilleren ikke benyttes i 3 minutter eller længere, slukker den automatisk for at spare strøm. 5

9 Installation af software DANISH Installation af USB-enheden 1. Sørg for, at MP3-afspilleren ikke er tilsluttet din PCs USB-indgang. 2. Læg den medfølgende software-cd i PC ens CD-drev, så skulle installationen starte automatisk. 3. Du kan også starte installationen manuelt ved at klikke på Start > Kør i Windows. Skriv x:\setup.exe i boksen, men erstat x med det bogstav, dit CD-drev har. 4. Under installationen installeres USB-driveren automatisk, du skal blot følge instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen af Firmware Upgraderen. 5. Under installationen vises et pop-up-vindue som dette: Klik på Yes (ja) for at fortsætte installationen. 6

10 Hvis du anvender Windows XP, ser pop-up-vinduet ud som følger: Klik på Continue anyway (fortsæt alligevel) for at fortsætte installationen. 6. Det anbefales, at du genstarter computeren, når installationen er gennemført. 7. Du kan nu tilslutte MP3-afspilleren til PC ens USB-indgang. Et vindue med meddelelsen Ny hardware fundet vises på skærmen, når Windows forsøger at genkende din afspiller. 8. Hvis afspilleren er korrekt forbundet til USB-indgangen på PC en, vises USB Ready (USB klar) på afspillerens display. Bemærk: Hvis forbindelsen blev afbrudt, skal du åbne Enhedshåndteringen i Windows. Kontrollér at MP3 Player II er installeret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du undersøge, om du har tilladelse til at installere ny hardware på PC en og gennemføre installationen igen. 9. Mens Windows forsøger at genkende din afspiller vises følgende vindue: Du skal blot klikke på Yes, så fortsætter Windows med genkendelsen af din afspiller. 7

11 Hvis du anvender Windows XP, ser pop-up-vinduet ud som følger: DANISH Klik på Continue anyway (fortsæt alligevel) for at fortsætte genkendelsen af din afspiller. 10. Hvis afspilleren er forbundet med din PC, vises USB Ready (USB forbundet) på afspillerens display. Filoverførsel MP3-afspilleren kræver ingen specielle programmer for at overføre musikfiler. Overførsel af musikfiler kan finde sted ved ved simpel træk-og-slip. Der er intet behov for at lære ny software at kende. 1. Tænd afspilleren og forbind den sikkert til PC ens USB-indgang med det medfølgende USB-kabel. 2. Dobbeltklik på Denne Computer på Skrivebordet i Windows, hvor et ekstra drev er blevet tilføjet. 3. Hvis du vil overføre musikfiler til din MP3-afspiller, kan du ganske enkelt trække dem fra Windows Stifinder og lægge dem i de nye drev. Du kan også overføre filer fra afspilleren til PC en ved at trække dem den anden vej. Advarsel:! Træk kun USB-kablet ud, når afspillerens display viser USB Ready (klar). FJERN ALDRIG USB-kablet, hvis displayet viser Reading (læser) eller Writing (skriver), da det kan ødelægge de filer, der er gemt i afspilleren, hvis overførslen stopper, mens data stadig er under undervejs i systemet. Hvis du vil være sikker på at undgå datatab, anbefales det, at du højreklikker på drevet og vælger afslut, før du trækker kablet ud. 8

12 MP3-afspilleren kan også anvendes som eksternt drev til opbevaring af filer, der ikke indeholder musik. Bemærk: Bruger skal være opmærksom på, at det er imod copyrightlovgivningen at kopiere MP3-filer uden tilladelse fra copyright-indehaveren. Formattering af den interne hukommelse eller et SmartMedia kort 1. Højreklik på drevet 2. Vælg format 3. Klik på Start Firmware opgradering Firmware Upgrader gør det muligt at opgradere din MP3-afspillers programmel og dermed få adgang til nye funktioner. Det anbefales, at du udfører opgradering af Firmware regelmæssigt, og at du holder dig orienteret om opgraderinger i software på Systemkrav - Windows98, 2000, ME, XP, XP Pro, eller XP home - Pentium II 233 MHz processor - 32 MB RAM - 56K modem internetforbindelse - USB 1.1 Installation Firmware Upgrader installeres automatisk samtidig med installation af USB-enheden. Firmware opgradering Når du vil udføre opgradering af programmel, skal du sørge for at MP3-afspilleren er korrekt og sikkert forbundet til PC ens USB-port, og at den tilhørende USB-driver er installeret. Start Firmware Upgraderen ved at vælge Start > Programmer i Windows og vælg Firmware Upgrader i listen over programmer. 9

13 Start opgradering af programmel ved at klikke på Upgrade Now! (Opgradér nu). DANISH Programmet finder selv det drev, som MP3-afspilleren er forbundet med. En liste over drev vises, hvis programmet har fundet mere end én afspiller. Vælg bogstavet for det drev, din MP3-afspiller er forbundet med, og klik på OK for at fortsætte. Programmet går derefter på internettet for at søge efter tilgængelige opgraderinger. En liste over firmware versioner vises på skærmen. Vælg det ønskede display-sprog og evt. ekstra sprog-understøttelse til sangtitler. Klik på OK for at fortsætte. Programmet forsøger nu at hente opgraderingerne fra internettet. Download tager ca. 5-7 minutter med et 56K modem. 10

14 Når download af filer er gennemført, vises et vindue til opgradering af firmware. Klik på Start for at begynde opgraderingen af din MP3-afspiller. (Fig. 5) Current firmware version Upgrade firmware version Close Når opgraderingen er gennemført, skal du klikke på Luk for at lukke vinduet til opgradering. (Fig. 6) Current firmware version Upgrade firmware version Close Fjern USB-kablet og lad den nye firmware installere sig. 11

15 Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Valg af funktion 1. Den bærbare afspiller kan indstilles til tre forskellige funktioner: Musik, Tale og Radio. 2. Når du vil vælge mellem de tre funktioner, skal du trykke på knappen Mode (funktion). Et standard filnavn gives til hver ny optagelse startende fra MP3 REC01 eller VOCREC01. Afspilning af en musikfil 1. Indsæt et SmartMedia kort indeholdende musikfiler, eller overfør musikfiler til den interne hukommelse. 2. Tryk på knappen Mode og vælg Music (Musik). 3. Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede musikfil. 4. Tryk på knappen for at begynde afspilning. 5. Tryk på knappen eller og hold den nede, hvis du vil søge i en musikfil. 6. Tryk på knappen eller, hvis du vil springe til foregående eller næste musikfil. 7. Tryk på knappen, hvis du vil holde pause, og tryk igen på, når du vil genoptage afspilningen. 8. Tryk på knappen når du vil afslutte afspilningen. Bemærk: Alle filer lagret på et SmartMedia kort vises med et SmartMedia kort-ikon foran filnavnet. Afspilning af en Talefil 1. Indsæt et SmartMedia kort indeholdende talefiler, eller overfør talefiler til den interne hukommelse. 2. Tryk på knappen Mode og vælg Voice (Tale). 3. Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede talefil fra den interne hukommelse eller et SmartMedia kort. 4. Tryk på knappen for at begynde afspilning. 5. Tryk på knappen eller og hold den nede, hvis du vil søge i en talefil. 6. Tryk på knappen eller, hvis du vil springe til foregående eller næste talefil. 7. Tryk på knappen, hvis du vil holde pause, og tryk igen på, når du vil genoptage afspilningen. 8. Tryk på knappen når du vil afslutte afspilningen. Bemærk: Alle filer lagret på et SmartMedia kort vises med et SmartMedia kort-ikon foran filnavnet. 12 DANISH

16 Vedvarende gentagelse af en del af et spor (Funktionen Loop A-B) Denne specielle funktion gør det muligt for dig at lære et sprog, gentage en taleoptagelse eller gentage en bestemt del af en sang. 1. Tryk på knappen A-B under afspilning for at markere det punkt, du ønsker dit loop skal starte fra (Punkt A) 2. Tryk igen på knappen A-B, hvor du ønsker, at dit loop skal stoppe (Punkt B). Den valgte del af sporet afspilles igen og igen. 3. Tryk på knappen Stop, når du vil afbryde funktionen. Indstillinger for afspilning Afspilleren har fem forskellige indstillinger for afspilning Normal Glidende afspilning uden gentagelse (Standardindstilling) Repeat 1 (Gentag 1) Gentager det aktuelle spor Repeat All (Gentag Alle) Gentager alle spor Introduktion Afspiller de første 10 sekunder af hvert spor Random (Vilkårlig rækkefølge) Afspiller alle spor i tilfældig rækkefølge Hvis du vil vælge mellem indstillingerne, skal du trykke på knappen Play Mode under afspilning. DSP Lydeffekter Afspilleren har fire forskellige DSP lydeffekter til forbedring af musikkens lydkvalitet Normal Normal afspilning uden effekter (Standardindstilling) Bass (Bas) Forstærker musikkens bas-elementer Classical (Klassisk) Forstærker de stilistiske og artistiske elementer i et musikstykke Pop Forstærker de lyse og melodiske elementer i musikken 1. Hvis du vil se, hvilken lydeffekt afspilleren anvender, skal du trykke på knappen DSP under afspilning 2. Hvis du vil vælge en anden lydeffekt, skal du trykke på knappen DSP igen, indtil den ønskede lydeffekt vises på displayet. 13

17 DANISH Taleoptagelse med et tryk på en enkelt knap Denne funktion gør det muligt hurtigt at optage mundtlige beskeder. Hvis du vil optage tale i MP3-kvalitet, skal du trykke på knappen MP3 i 2 sekunder. Optagelsen starter omgående. Hvis du vil optage tale i tale-kvalitet, skal du trykke på knappen VOICE i to sekunder. Optagelsen starter omgående. Et standard filnavn gives til hver ny optagelse startende fra MP3 REC01 eller VOCREC01. Optagelse i MP3-kvalitet 1. Optagelse af musik i MP3-kvalitet 1. Tilslut afspilleren via line-in stikket til en ekstern lydkilde som f.eks. en CD-, MD- eller kassetteafspiller ved hjælp af et stereo-kabel. 2. Tryk på knappen MP3 3. Tryk på knappen for at bekræfte optagelse via line-in. 4. Tryk på knappen, når du vil afslutte optagelsen og vende tilbage til det sædvanlige display. 5. Alle nye optagelser udstyres med et standard filnavn startende fra MP3REC Optagelse af tale i MP3-kvalitet Hvis du ønsker at lave en taleoptagelse i høj kvalitet, kan du vælge at lave optagelsen i MP3- kvalitet 1. Tryk på knappen MP3 2. Tryk på knappen eller for at vælge mellem intern eller ekstern mikrofon. Hvis du vil bruge en ekstern mikrofon, skal du tilslutte den til mikrofonstikket på afspillerens sidepanel. 3. Tryk på knappen for at bekræfte dit valg. 4. Tryk på knappen, når du vil afslutte optagelsen og vende tilbage til det sædvanlige display. 5. Alle nye optagelser udstyres med et standard filnavn startende fra MP3REC01. 14

18 Optagelse i Tale-kvalitet 1. Optagelse af tale i Tale-kvalitet 1. Tryk på knappen Voice 2. Tryk på knappen eller for at vælge mellem intern eller ekstern mikrofon. Hvis du vil bruge en ekstern mikrofon, skal du tilslutte den til mikrofonstikket på afspillerens sidepanel. 3. Tryk på knappen for at starte optagelsen. 4. Tryk på knappen, når du vil afslutte optagelsen og vende tilbage til det sædvanlige display. 5. Alle nye optagelser udstyres med et standard filnavn startende fra VOCREC01. Bemærk: Filer optaget i MP3-kvalitet, som er på 128 kbps, er i en højere kvalitet end filer optaget i Tale-kvalitet, der er på 32 kbps. 2. Optagelse via Line-in i Tale-kvalitet 1. Tilslut afspilleren via et stereokabel til en ekstern lydkilde. 2. Tryk på knappen Voice 3. Brug knapperne eller til at vælge line-in 4. Tryk på knappen for at bekræfte optagelse via line-in. 5. Tryk på knappen, når du vil afslutte optagelsen og vende tilbage til det sædvanlige display. 6. Alle nye optagelser udstyres med et standard filnavn startende fra VOCREC01. 15

19 Generelle Bemærkninger om Optagelse 1. Når den interne hukommelse eller det isatte SmartMedia kort er fuldt, afsluttes optagelsen og en fejlmeddelelse vises på displayet. 2. Den maksimale filstørrelse er 64MB eller 4 timer. DANISH Valg af bit-hastighed ved optagelse 1. Tryk på knappen Mode (funktion) i nogle få sekunder for at aktivere systemindstillingerne. 2. Tryk igen på knappen Mode og søg efter displayet Recording Bit Rate (optagelsens bit-hastighed). 3. Tryk på knappen eller for at vælge mellem følgende muligheder: 48, 96 og 128 kbps 4. Tryk på knappen, for at gemme og vende tilbage til det sædvanlige display. Bemærk: Når strømmen har været afbrudt, går afspilleren tilbage til standardindstillingen, som er 128 kbps. Valg af destination for optagelsen 1. Tryk på knappen Mode i nogle få sekunder for at aktivere systemindstillingerne. 2. Tryk igen på knappen Mode og søg efter displayet Recording Media (Optagemedie). 3. Tryk på knappen eller for at vælge mellem intern hukommelse eller SmartMedia kort 4. Tryk på knappen, for at gemme og vende tilbage til det sædvanlige display. Bemærk: Når strømmen har været afbrudt, går afspilleren tilbage til standardindstillingen, som er intern hukommelse. 16

20 Redigering af filnavn 1. Tryk på knappen Mode og vælg den ønskede funktion. (Ved MP3-filer vælges Music; ved talefiler vælges Voice). 2. Med knapperne eller vælges det filnavn, du ønsker at redigere. 3. Tryk på knappen Edit (Redigér). 4. Tryk på knappen for at bekræfte dit valg. 5. Vælg et tal eller bogstav ved at flytte cursor med knapperne eller. 6. Med knappen Mode kan du skifte mellem store og små bogstaver. 7. Hvis du vil ændre det valgte tal eller bogstav, eller hvis du vil indsætte et blankt mellemrum, skal du scrolle frem eller tilbage ved tryk på volumenknapperne Volume Up eller Vol ume Down, indtil det ønskede tal eller bogstav vises. 8. Hvis du vil slette et tal eller bogstav, skal du trykke på knappen Edit. 9. Tryk på knappen, hvis du vil gemme ændringerne. 10.Tryk på knappen, hvis du vil afslutte uden at gemme. Sletning af en Musikfil eller en Talefil 1. Tryk på knappen Mode og vælg den relevante funktion, Musik eller Tale. 2. Med knapperne eller vælges det filnavn, du ønsker at slette. 3. Tryk på knappen Edit og brug knapperne eller til at finde delete (slet). 4. Tryk på knappen for at vælge slet. 5. Tryk igen på knappen for at bekræfte sletning, eller tryk på knappen, hvis du vil afslutte uden at slette noget. 17

21 Hvis du vil lytte til FM Radio DANISH 1. Tryk på knappen Mode og vælg funktionen FM Radio. Standardindstillingerne er kanal MHz og automatisk kanalsøgning. 2. Du kan vælge mellem automatisk kanalsøgning og manuel kanalsøgning på FM-båndet. Tryk på knappen Mode for at vælge mellem de to muligheder. 3. Hvis du søger automatisk, finder afspilleren selv næste station opad eller nedad båndet, når du trykker på knapperne eller. 4. Hvis du søger manuelt, springer afspilleren opad eller nedad i intervaller på 0,05 MHz for hvert tryk på knapperne eller. Bemærk: Radiomodtagelsens kvalitet afhænger af modtageforholdene på stedet. Optagelse fra FM Radio i MP3-kvalitet 1. Tryk på knappen MP3, mens en FM-udsendelse er i gang. 2. Tryk på knappen, når du vil slutte optagelsen. Optagelsen får automatisk tildelt et standard filnavn (f. eks. RADREC01). Bemærk: 1. Vælg funktionen Musik, når du vil lytte til din optagelse 2. Optagekvaliteten afhænger af lydmodtagelsens kvalitet. Systemoplysninger og Systemindstillinger Når du trykker på knappen Mode og holder den nede i nogle få sekunder, får du adgang til den bærbare afspillers systemindstillinger. De følgende af afspillerens systemindstillinger kan ses og ændres. Du kan skifte mellem displayets skærmbilleder ved hjælp af knappen Mode. Når du trykker på knappen _, forlades systemindstillingerne, og afspilleren vender tilbage til det sædvanlige display. Intern hukommelse Dette er afspillerens standarddisplay for systemindstillingerne. Det viser, hvor stor en del af den interne hukommelse, der er brugt. SmartMedia kort Dette display viser, hvor stor en del af det isatte SmartMedia korts hukommelse, der er brugt. 18

22 Antal filer Dette display viser det samlede antal MP3- og Talefiler, der ligger i afspilleren (inkl. filer lagret i den interne hukommelse og på SmartMedia kortet) Optagemedie Dette display viser optagelsens destination. (d.v.s. enten den interne hukommelse eller SmartMedia kortet). Du kan vælge mellem de to destinationer med knapperne eller. Optagelsens bit-hastighed Dette display viser bit-hastigheden for MP3- optagelsen. Du kan vælge mellem mulighederne 48, 96 og 128 kbps ved hjælp af knapperne eller. Optagekilde ved énknapsbetjent optagelse Dette display viser kilden til din taleoptagelse. (d.v.s. intern eller ekstern mikrofon) Du kan vælge mellem de to ved hjælp af knapperne eller. Dit valg bliver gjort til standardindstilling. Firmware version Dette display viser oplysninger om afspillerens firmware version. 19

23 Fejlfinding og specifikationer Fejlfinding DANISH Sp Afspilleren virker ikke, eller der vises intet på LCD-displayet. Sv Undersøg om batterierne virker og er lagt korrekt i. Afspilleren slukker automatisk for at spare strøm, hvis den ikke benyttes i 3 minutter eller længere. Sp Knapperne fungerer ikke. Sv Sørg for, at knappen Hold ikke er trykket ind på enten hovedenheden eller fjernbetjeningen. Hvis dette er tilfældet, virker de andre knapper ikke. Sp Afspilleren kan ikke afspille en MP3-fil. Sv Undersøg om der findes MP3-filer i den interne hukommelse eller på det isatte SmartMedia kort. Undersøg om funktionsvælgeren står på Music (Musik). Sp Afspilleren kan ikke afspille en VOC-fil (Talefil). Sv Undersøg om der findes VOC-filer i den interne hukommelse eller på det isatte SmartMedia kort. Undersøg om funktionsvælgeren står på Voice (Tale). Sp Afspilleren kan ikke optage via line-in-indgangen. Sv Undersøg om der er ledig hukommelse nok i den valgte hukommelse. Undersøg om det isatte kabel er stereo og sørg for, at det er isat og fastgjort korrekt. Sp Funktionen Loop A-B virker ikke. Sv Denne funktion virker kun under afspilning. Sp Afspilleren kan ikke optage FM i Tale-kvalitet. Sv FM radio kan kun optages i MP3-kvalitet. Sp Firmware Upgraderen kan ikke installeres. Sv Vor software understøtter kun Windows 98, 2000, ME, XP, XP Pro og XP Home. Andre systemer understøttes ikke. Sp Firmware Upgraderen kunne ikke få forbindelse. Sv Undersøg om afspilleren er tændt, og om USB Ready vises på LCD-displayet. Sørg for, at driveren til MP3 Player II er korrekt installeret. Det kan du undersøge ved hjælp af PC ens Enhedshåndtering. Sp Firmware upgrade er ikke tilgængelig. Sv Opgradering af firmware er ikke tilgængelig, hvis din afspiller allerede indeholder det mest aktuelle programmel. Sp USB-enheden kan ikke installeres. Sv I nogle tilfælde er computerbrugeren ikke autoriseret til at installere nye enheder. Undersøg om du rent faktisk har ret til at installere en ny enhed. Du kan undersøge om enheden er installeret ved at kigge efter, om MP3 Player II findes i Enhedshåndteringen. Sp Afspilleren kan ikke genkende en fil på SmartMedia kortet. Sv Afspilleren understøtter kun SmartMedia kort i størrelserne 16, 32, 64 og 128 MB. Andre størrelser understøttes ikke. Sørg for, at SmartMedia kortet er korrekt sat i. Hvis afspilleren genkender SmartMedia kortet, vises et SmartMedia ikon foran filnavnet. Afspilleren kan ikke genkende filer, hvis filformaterne på SmartMedia kortet ikke understøttes af afspilleren. Hvis dette er tilfældet, kan du formattere kortet ved at højreklikke på drevet. Hvis dit SmartMedia kort ikke indeholder nogen MP3- eller VOC-filer, genkender afspilleren ingen filer. Andre filformater kan ikke vises af afspilleren. 20

24 Technische Daten Dimensioner (H x B x D) 75 x 95 x 22 mm Nettovægt 76 g (uden batterier) Antal SmartMediaTM indgange 1 Flytbar hukommelse 32 MB, 64 MB eller 132 MB SmartMedia kort Intern hukommelse 64 MB Strømforsyning Jævnstrøm 3,0 V med brug af to stk. batterier str. AAA PC-tilslutning Mini-USB Radiofunktion FM (87.50 MHz MHz) Optagelse i MP3-kvalitet 128 kbps fra - audio line-in-stikket - FM - intern / ekstern mikrofon Andre tilgængelige bit-hastigheder 48 og 96 kbps Optagelse i Tale-kvalitet 32 kbps fra - audio line-in-stikket - intern / ekstern mikrofon Indbygget mikrofon Elektrisk Kondensatormikrofon Frekvensområde 20 Hz - 20 KHz DSP lydeffekter Normal, Mega bass, Classical (klassisk) og Pop Afspilningsfunktioner Normal, Repeat 1 (gentag 1), Repeat All (gentag alle), Intro og Random (vilkårlig rækkefølge) Engelsksproget karakter-display 2 linjer à 12 karakter Redigering af filnavne Med bogstavscrolling Sletning af filer fra SmartMedia kort Understøttet * Ret til ændring i specifikationer forbeholdes. 21

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

2 Indholdsfortegnelse

2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 3 Menuen Record... 26 Sådan begynder og slutter du en optagelse... 26 Indstillinger for optagelse... 26 Sådan finder du de indspillede filer... 27 Avancerede funktioner... 28 Equalizer...

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter adskillige formater, som f.eks. MP1, MP2, MP3, WMA, WAV o.s.v. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Digitale indgange/udgange på udstyrskort G1: Koaksial udgang G2: Koaksial indgang G3: Optisk udgang G4: Optisk indgang

Digitale indgange/udgange på udstyrskort G1: Koaksial udgang G2: Koaksial indgang G3: Optisk udgang G4: Optisk indgang Produktoplysninger Interne indgange/udgange og jumper A1: Jumper-kontakt til: - Center / Subwoofer -> Skifter lyden mellem centerhøjttaler og subwoofer (5.1). Se påmindelsen bagest i brugervejledningen.

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter formaterne MP3, WMA og WAV. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet og tiltalende ydre gør den

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual Tak for at du har købt en EnVivio 4GB MP4 afspiller. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden du tager afspilleren i brug Indhold Indhold 1 Kapitel

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning Archive Player Divar Series da Betjeningsvejledning Archive Player Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Drift 5 2.1 Sådan startes programmet 5 2.2 Præsentation af hovedvinduet

Læs mere

Velkommen til Audacity på Windows Vista og Windows 7

Velkommen til Audacity på Windows Vista og Windows 7 Velkommen til Audacity på Windows Vista og Windows 7 Jens Honoré 10 1 Indhold: Indledning... 3 Indspilning med ekstern mikrofon... 3 Indspilning fra computerens lydkort... 5 Hvis lydkortet ikke kan ses

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold Forholdsregler...... 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Features. 4 Oversigt over knapper og kontroller. 5 Grundlæggende betjening.. 6 Hovedmenuens ikoner og betjening via menuen..

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug Oversigt over funktioner Raffineret design Ligger godt i hånden. Understøtter mange filformater Denne afspiller understøtter formaterne MP3, WMA, WAV etc. Driverfri USB-nøgle Hold styr på filerne på din

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software Quick-start Guide Side 1 af 7 GammaSpektrometer Quick-start Guide Indhold A Klargøring 1. Udpakning og opstilling 2. Software B Installation af software 1. Installation af driver 2. Installation af GaSp

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide ATI REMOTE WONDER Installerings-guide i Ansvarsfraskrivelse For så vidt som udarbejdelsen af dette dokument er foretaget under iagttagelse af alle nødvendige forholdsregler, påtager ATI Technologies Inc.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort Introduktion Udsæt ikke PU012 for ekstreme temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke PU012 i ekstremt støvede

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

anvendelse af andre betjeningsanordninger eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end de heri angivne, kan medf øre

anvendelse af andre betjeningsanordninger eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end de heri angivne, kan medf øre generelle oplysninger 1 ADVARSEL anvendelse af andre betjeningsanordninger eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end de heri angivne, kan medf øre brugere af pacemakers eller andre implanterede

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort Introduktion Udsæt ikke PU013 for ekstreme temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke PU013 i

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus Set forfra DANSK Landskab/ makrofokus Objektiv Optagelsesindikator Mikrofon (mono) Infrarød modtager Eksternt (stereo) mikrofonstik, 3,5 mm A/V-udgang HDMI -udgang Jævnstrømstik, 5 V Batterirum Få mest

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD DK TRUST WIRELESS KEYBOARD Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015 Side 1 Installationsvejledning ViTre til Mac Version 2.0, udgave 1, december 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViTre... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser

Læs mere

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Podium View... 3 4. Forbind til Hardware... 5 5. Begynd

Læs mere

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning MP3-afspiller MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning i INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...1 Oplysning om regulativer: FCC stk. 15...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...4 Oversigt over afspilleren...6

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere