SKØNSERKLÆRING J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab) Til stede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Dato: 14. juni 2011

2 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Mod syd revner i sokkel flere steder under badvinduer. Mod vest revner i sokkel flere steder. 2. Facader: Mod øst revne ved etageadskillelse, revne over begge 1. sals vinduer. Mod syd revne under/over badvindue. Mod vest alger på vestgavl. Revne/fuge midt på væg, revne under vindue, puds afskallet. Mod nord revne under entrevindue, revne ved fordør, revne ved bagdør. 3. Væg i bryggers ved bagdør ud til garage har fugtskjolder. 4. Dobbelt fransk dør i køkken, dørpladen er skæv, døren lukker i rigtigt. Altandør 1. sal er skæv, lukker ikke tæt. Dør til værelse 1. sal er meget skæv, springer op. 5. Loftbeklædninger i viktualierum hænger. 6. Gulv i viktualierum er revnet, giver sig og knager, når det betrædes. Gulv på 1. sal knirker. Gulv i to værelser og en del af stuen på 1. sal er op til 1,4 grader skævt. 7. Syd/vest og nord/vest nedløbsrør er ikke ført til afløb. 8. Skunkrum ved wc på 1. sal virker koldt, og det trækker, skunkrummet er isoleret. 9. Alger på den sydvestlige del af taget. 10. Fuge mangler ved aftræksventilator i badeværelse. Fuge revnet ved gulv på repos. 11. Tæring/utæthed i varmtvands installation i teknikskab og vaskeskab på wc. Udluftning i isoleret skunkrum. 12. Transformer til halogenspot sidder frit tilgængeligt i værelse på 1. sal. Bløde kabler fra transformer går gennem gulv. Nyt punkt: Der er utilgængelig transformer ved lem til skunk. 13. Udhænget på stuehus er beklædt med eternit, er meget i tvivl om standen på det gamle udhæng, som stadig er synligt under eternitpladerne Væg mellem stuehus og garage/stald: er den

3 isoleret? Ikke iflg. sælger. Punktet udgår iflg. klager. 14. Manglende sokkel ved entredør. Gårdplads belægning går ind under dør. 15. Sokkelen er beskrevet forkert i rapporten, sælger oplyser, at der er lavet ny sokkel, men rapporten siger der er kampesten/sylsten og betonsokkel? 16. Udover de nævnte fejl/mangler vil der være nogle på bygning B og C, da der jo ikke er lavet en rapport på disse selvom lovgivningen siger der skal, om der er landbrugspligt eller ej på ejendommen. Klagers påstand: Klager er ikke i stand til at udregne kravet. Den bygningssagkyndiges forklaring: Indklagede afviser klagen. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Tørvejr. Øvrige forhold:.

4 Skønsmandens erklæring 1. Mod syd revner i sokkel flere steder under badvinduer. Mod vest revner i sokkel flere steder. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Sokkelen er ifølge tilstandsrapporten ekstra funderet med beton, og der er angivet, at der er mark- og kampesten. Bygningen er opført i 1904, dvs. en over 100 år gammel sokkel. Det kan konstateres, at der er enkelte almindelige revner under vinduer til badeværelse, og at der er enkelte fine revner mod vest. Det er min vurdering, at ved sokler af denne type, vil der være almindelig risiko for spredte revnedannelser. I tilstandsrapporten er anført under pkt. A 1.2 med karakteren K1: "Der er enkelte fine revner i sokkel, især mod øst. Note: Revnerne er efter husets alder vurderet til at være i ro og uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme." Det er min vurdering, at tilstandsrapporten beskriver, at der forekommer mindre revner. Ud fra det anførte er det ikke min opfattelse, at der er begået fejl i tilstandsrapporten. Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 1. Forbedringer: Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt: 2. Facader: Mod øst revne ved etageadskillelse, revne over begge 1. sals vinduer. Mod syd revne under/over badvindue. Mod vest alger på vestgavl. Revne/fuge midt på væg, revne under vindue, puds afskallet. Mod nord revne under entrevindue, revne ved fordør, revne ved bagdør. Ad 2. Konklusion: Mod øst er der revne over to gavlvinduer ved overliggere og revne under udhæng. Mod vest er der fin revne under vindue og fugeslip ca. midt på væg, og der er uens vandskuring og stedvist lidt alger. Mod nord er der fin revne under entrevindue og ved for- og bagdør. Det er min vurdering, at i facader af denne type og alder vil der være almindelig risiko for, at der løbende vil kunne opstå revnedannelser, og vandskuringen kan være skadet under vinteren. Det er dog min opfattelse, at revnedannelsen over de

5 to vinduer mod øst må have været synlige ved udførelse af tilstandsrapporten. Mindre forekomst af alger kan efter min opfattelse ikke betragtes som en skade. Ad 2. Fejl og forsømmelser: I tilstandsrapporten er anført under pkt. A3.1. K1: "Under stuevindue mod syd er der en mindre revne fra sålbænken ned til fundamentet. Note: Revnerne er efter husets alder vurderet til at være i ro og uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme." Det er min opfattelse, at der kan have været mindre revner, som ikke er angivet i tilstandsrapporten. De lidt større revner over de to gavlvinduer har efter min opfattelse været til stede ved udfærdigelse af tilstandsrapporten og burde derfor have været anført. Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 2. Forbedringer: Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2. Eventuelt: 3. Væg i bryggers ved bagdør ud til garage har fugtskjolder. Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og forsømmelser: Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 3. Forbedringer: Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt: Reparation af fugerevner over vinduer kr. Der kan på nuværende tidspunkt ikke måles fugt i væg i bryggers. Klager har ændret på forløb af tagnedløb, der - som man ofte ser ved bygninger af denne alder - ikke er ført til afløb. Det er min vurdering, at der ikke er problemer på nuværende tidspunkt. Ældre bygninger med sokler af denne type kan dog ofte have fugtstigninger. Ud fra det anførte, er det ikke min opfattelse, at der er begået fejl. 4. Dobbelt fransk dør i køkken, dørpladen Der er skævhed i dørplade i dobbelt fransk dør i er skæv, døren lukker i rigtigt. Altandør 1. køkken. Altandør på tagetage har skævhed og lukker sal er skæv, lukker ikke tæt. Dør til værelse 1. sal er meget skæv, springer op. mod øst i ikke tæt foroven. Der er skævhed i dør til værelse tagetage.

6 Ad 4. Konklusion: Ad 4. Fejl og forsømmelser: Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 4. Forbedringer: Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt: Det er min opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at der har været skævheder ved de pågældende døre ved udfærdigelse af tilstandsrapporten. Skævheder kan dog løbende opstå i forbindelse med temperaturpåvirkning eller forkert betjening af f.eks. dør til altan. Det kan således ikke med bestemthed siges, hvordan forholdene har været ved udfærdigelse af tilstandsrapporten. Det er min opfattelse, at forholdene ved de pågældende døre alene må betragtes som normalt forekommende justerings-/tilretningsbehov - også set ud fra bygningens alder, f.eks. ved den indvendige dør til værelse. 5. Loftbeklædninger i viktualierum hænger Der er en del ujævnheder på loft i viktualierum. Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og forsømmelser: Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 5. Forbedringer: Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt: 6. Gulv i viktualierum er revnet, giver sig og knager, når det betrædes. Gulv på 1. sal knirker. Gulv i to værelser og en del af stuen på 1. sal er op til 1,4 grader skævt. Ad 6. Konklusion: Ujævnheder kan være normalt forekommende i en bygning af denne alder. Det er min opfattelse, at forholdet burde være anført i tilstandsrapporten med karakteren K0. Ud fra bygningens alder kan det derfor ikke - efter min opfattelse - betragtes som en egentlig fejl, der kan kræves udbedret. Gulv i viktualierum knirker en del. Gulv i tagetage knirker nogle steder. Gulve i to værelser og en del af stuen på tagetage har en del større skævheder. Det er min opfattelse, at gulve i bygninger af denne alder må kunne forventes at have skævheder, og at gulve knirker nogle steder uden at det nødvendigvis er nævnt i tilstandsrapporten. Der refereres til side 2 i

7 tilstandsrapporten, hvor der bl.a. er anført: "Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almindelige for disse huse ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten." Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 6. Forbedringer: Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt: 7. Syd/vest og nord/vest nedløbsrør er ikke ført til afløb. Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og forsømmelser: Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 7. Forbedringer: Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt: 8. Skunkrum ved wc på 1. sal virker koldt, og det trækker, skunkrummet er isoleret. Ad 8. Konklusion: Ud fra det anførte er det ikke min opfattelse, at der er begået fejl i tilstandsrapporten. Tagnedløb mod sydvest og nordvest er ikke ført til afløb. Tagnedløb ud for bryggers er af klager ført væk fra huset. Det at tagnedløb føres direkte ud til terræn og ikke ned i afløb er efter min opfattelse normalt forekommende ved bygninger af denne alder på landet. Der refereres til side 2 i tilstandsrapporten, hvor der bl.a. er anført: "Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almindelige for disse huse ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten." Ud fra det anførte er det ikke min opfattelse, at der er begået fejl i tilstandsrapporten. Lem ind til skunkrummet lukker ikke tæt. Ved besigtigelsen kunne der ikke konstateres træk. Lem til skunkrum bør være tætsluttende.

8 Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt: Det er min opfattelse, at forholdet burde være anført i tilstandsrapporten med karakteren K1. Tætning ved skunklem kr. 9. Alger på den sydvestlige del af taget Der er forekomster af alger på taget. Ad 9. Konklusion: Ad 9. Fejl og forsømmelser: Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 9. Forbedringer: Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt: 10. Fuge mangler ved aftræksventilator i badeværelse. Fuge revnet ved gulv på repos. Ad 10. Konklusion: Ad 10. Fejl og forsømmelser: Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 10. Forbedringer: Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt: Forekomster af alger er normalt ikke skadeligt for taget. Det er ikke min opfattelse at forekomster af alger kan påregnes anført i tilstandsrapporten. Der mangler mindre fuge ved ventilator i badeværelse i stueplan. Der er revne i fuge under vindue ud for dør mod øst i badeværelse i stueplan. Det er min opfattelse, at manglende fuge og fugerevne også har været forekommende ved udfærdigelse af tilstandsrapporten. Det er min opfattelse, at forholdet burde være anført i tilstandsrapporten med karakteren K2. Udbedring af fuger kr.

9 11. Tæring/utæthed i varmtvandsinstallation i teknikskab og vaskeskab på wc. Udluftning i isoleret skunkrum. Ad 11. Konklusion: Ad 11. Fejl og forsømmelser: Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 11. Forbedringer: Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 11. Eventuelt: 12. Transformer til halogenspot sidder frit tilgængeligt i værelse på 1. sal. Bløde kabler fra transformer går gennem gulv. Nyt punkt: Der er utilgængelig transformer ved lem til skunk. Ad 12. Konklusion: Ad 12. Fejl og forsømmelser: Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 12. Forbedringer: Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 12. Eventuelt: Utæthed i rør under håndvask er repareret. Der er lidt rustdannelse på rør i teknikskab. I skunkrum er der rør med udluftningsmulighed ud for lem til skunk. Utæt rør under håndvask er repareret, og der er derfor ikke mulighed for at besigtige forholdet. Efter min opfattelse er der meget lidt rustdannelse på rør i teknikskab. Rustdannelsen vurderes at være overfladerust. Placering af udluftningsmulighed ud for lem til skunk vurderes ikke at kunne betragtes som en fejl. Ud fra det ovenfor anførte er det ikke min opfattelse, at der er begået fejl i tilstandsrapporten. Der er synlig frit tilgængelig transformer med blød ledning fra transformer ført ned gennem gulv. Der er transformer inden for lem i skunk, som er meget vanskelig at se. Forholdet er ikke anført som klagepunkt, men blev anført under besigtigelsen. Ud fra min opfattelse er der ikke fejl ved de synlige transformere, og ledning, der er ført gennem gulv, er af rimelig tykkelse. Transformer skal være tilgængelig. Jeg er dog ikke af den opfattelse, at den bygningssagkyndige ved udfærdigelse af tilstandsrapporten visuelt har haft mulighed for at konstatere den skjulte transformer i skunk ved lem. Ud fra det ovenfor anførte er det ikke min opfattelse, at der er begået fejl i tilstandsrapporten.

10 13. Udhænget på stuehus er beklædt med eternit, er meget i tvivl om standen på det gamle udhæng, som stadig er synligt under eternitpladerne Væg mellem stuehus og garage/stald: er den isoleret? Ikke iflg. sælger. Punktet udgår iflg. klager. Det er ikke umiddelbart muligt at besigtige underliggende del, hvor beklædningen på sternen er fastgjort, og hvordan det er udført. Punktet vedr. væg mellem stuehus og garage/stald udgår. Ad 13. Konklusion: Ad 13. Fejl og forsømmelser: Ad 13. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 13. Forbedringer: Ad 13. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 13. Eventuelt: 14. Manglende sokkel ved entredør. Gårdplads belægning går ind under dør. Ud fra det konstaterede er det efter min opfattelse ikke muligt at tage stilling til det af klager anførte. Ud fra det ovenfor anførte er det ikke min opfattelse, at der er begået fejl i tilstandsrapporten. Udvendig flisebelægning går ind under entredør og ind til fuge under døren. Klager oplyser, at han har monteret ny dør. Ad 14. Konklusion: Det er min opfattelse, at det på nuværende tidspunkt - efter at der er monteret ny dør - ikke er mulighed for nøjagtigt at beskrive de visuelt synlige forhold, som de har været ved udfærdigelse af tilstandsrapporten. Ad 14. Fejl og forsømmelser: Ad 14. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 14. Forbedringer: Ad 14. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 14. Eventuelt: 15. Sokkelen er beskrevet forkert i rapporten, sælger oplyser, at der er lavet ny sokkel, men rapporten siger der er kampesten/sylsten og betonsokkel? Ud fra det ovenfor anførte er det ikke min opfattelse, at der er begået fejl i tilstandsrapporten. Ifølge sælgeroplysninger i tilstandsrapporten er sokkelen lavet indvendigt fra 1 meter af gangen. I tilstandsrapporten under 'Bygningskonstruktioner' er oplyst: "Beton/ekstrafunderet ydervægge og mark- og kampsten".

11 Ad 15. Konklusion: Ad 15. Fejl og forsømmelser: Ad 15. Overslag over udbedringsudgifter incl. Ad 15. Forbedringer: Ad 15. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 15. Eventuelt: 16. Udover de nævnte fejl/mangler vil der være nogle på bygning B og C, da der jo ikke er lavet en rapport på disse selvom lovgivningen siger der skal, om der er landbrugspligt eller ej på ejendommen. Det er ikke synligt, hvordan sokkelen er udført, og sælger har oplyst, at ekstrafunderingen er foretaget indefra. Under 'Bygningskonstruktioner' i tilstandsrapporten er i overskriften anført: "Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning." Da forholdene ikke er synlige, er der efter min opfattelse ikke begået fejl i tilstandsrapporten. Der klages over, at bygning B og C skulle have været medtaget i tilstandsrapporten. Vedr. bygning B og C viste klager deltagere ved syns- og skønsmødet rundt om bygningerne og ind i bygningerne, og der blev overordnet registreret fejl, som forventeligt måtte påregnes at have været anført i en tilstandsrapport. Besigtigelsen ved syns- og skønsmødet af bygning B og C kan ikke betragtes som en tilstandsrapport, og der vil derfor kunne være skader, som ikke er medtaget i nærværende syns- og skønsrapport. Bygning B er vist på klagers foto, hvor der mod øst er to store porte med en varevogn foran. Bygning C er vist på klagers foto, hvor der er større port i østgavl. Bygning B er i tilstandsrapporten anført som staldbygning fra 1972 med bebygget areal på 340 kvm. Bygning C er i tilstandsrapporten anført som staldbygning fra 1932 med bebygget areal på 145 kvm. A) I sokkelen i bygning B og C er der stedvist revnedannelser, pudsskader og manglende puds. B) Facader på bygning C mod nord og vest har flere defekte, løse og manglende fuger og mursten med afskalninger, specielt er gavl mod vest dårlig, hvor der også mangler murværk under vinduer. Facader mod vest og gavl mod nord og syd på bygning B har stedvist defekte og manglende fuger, og der er stedvist synlige reparationer og misfarvninger. C) Indvendige vægge i bygning B og C har stedvist afskalninger og manglende puds.

12 D) Trævinduer i bygning B og C er generelt ikke i god stand, og der mangler stedvist fuger, og enkelte sålbænke er revnet og i stykker. Enkelte ruder er revnet/mangler, og flere ruder er punkteret. Da ruderne ikke er rene, er det ikke muligt at registrere antal af punkterede ruder. Der er nedbrydning i lem i gavl mod vest og indvendig skydedør er defekt. E) Lofter i bygning B og C har stedvist afskalninger. F) På tagflade mod øst på bygning B er der mange fiberarmerede tagplader med revnedannelser. Flere tagplader mod vest på bygning B har revnedannelser og afskalninger, dog ikke i et omfang som mod øst. Fiberarmerede tagplader på bygning C vurderes at være asbestfrie tagplader, der smuldrer i overfladen og er i meget dårlig stand overalt. G) På bygning B er der rendejern mod vest, men ikke tagrende. H) I udbygning i hjørne mod øst er der spær/spærender med kraftig nedbrydning. Der er nedbrydning i flere spær ved og under skotrende mod sydøst. I) Skotrende mod sydøst er utæt. J) Der er kraftig rusttæring i rør over varmtvandsbeholder i fyrrum. Ad 16. Konklusion: Det er min opfattelse, at der er mange alvorlige fejl og mangler i bygningerne B og C, hvor der ikke er udfærdiget tilstandsrapport. Specielt vil den dårlige tagbelægning kunne medføre fugtskader og vil efter min opfattelse være nødvendig at udskifte. Ad 16. Fejl og forsømmelser: Bygning B og C er undtaget i tilstandsrapporten under 'Bemærkninger' pkt. 4 side 6, hvor der er krydset 'ja' med følgende bemærkning: "Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger?" Indklagede har anført følgende til punktet: "Bygning B og C er jf. BBR avls- og driftsbygninger og er derfor ikke medtaget i denne rapport." Det er min opfattelse, at bygningerne burde have været besigtiget og beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 16. Overslag over udbedringsudgifter incl. Det er min opfattelse, at skaderne har et omfang og er af en karakter, så det ikke er muligt at give overslag på reparationer/udskiftninger.

13 Der skal derfor indhentes tilbud på udbedring af samtlige skader med prisangivelser svarende til de anførte punkter A - J. Ad 16. Forbedringer: Ad 16. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 16. Eventuelt: Ud fra de indhentede priser, vil der blive taget stilling til forbedringer.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 Besigtigelse den: 15. marts 2013 kl. 9.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A: 1. Manglende tilstrækkelig ventilation i tagrum og langs skråvægge og i skunkrum. 2. Taghældning over bryggers og badeværelse er mindre end

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. september 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Side 1 af 26 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Besigtigelsesdato: 17.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 Besigtigelsesdato: 20.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9106/10083 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. TV-stik - udgår 2. Regulering af gulvvarme 3. VVS-installation nyistandsat 4. Tryk på varmt vand - udgår 5. Temperaturregulator

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16091 Besigtigelse den: 12. oktober 2016 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: 1/2-2016, kl.9,00 Ejendommen: Klager: xx Kxx Beskikket bygningskyndig: xx Ansvarsforsikringsselskab: F.Sxx Tilstede ved skønsmødet: Bilag: K.K.) xx xx Bxx xx

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 15127 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 Besigtigelse d. 31. august 2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING xx. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING xx. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede 1) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17001 Besigtigelse den: 6. september 2017 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7253 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagdækning. Forskel i antal tagsten på tagfladerne. Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet i tilstandsrapporten.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7282 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Flere sålbænke har revner 2. Manglende fodblik ca. 300 mm ved tagnedløb mod nord/vest. Manglende korrekt afslutning af undertag

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003 Besigtigelsesdato: 31. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17057 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 8. august 2017 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7172 Oversigt over klagepunkter: 1. Utilstrækkelig tagrumsudluftning. 2. Fugtskjolder udvendig på facademur ved bryggers, bad og soveværelse. 3. Fugtaftegninger på lofter omkring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7283 Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstedeværelse af rotter i ejendommen Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 17087 Besigtigelsesdato: 16. august 2017 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10038 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. K.K. klager over at kælderen er meget fugtig, samt at gulvet gynger kraftigt i det ene af ejendommens kælderrum. Ad.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 26.11.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 12028 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 31 maj 2012 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16118 Besigtigelsesdato: Den 18. oktober 2016 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 12055. J.nr. 12055. Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 12055. J.nr. 12055. Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING J.nr. 12055 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 Besigtigelsesdato: Mandag d. 09-09-13 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 15.05. 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15182 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10070 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14030 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift: Skønsmandens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13026 Besigtigelsesdato: 2. maj 2013, kl. 14.15 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11062 Besigtigelse den: 22. august 2011 kl. 09.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 17079 Besigtigelsesdato: 1. december 2017 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10057 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i pudslag utilstrækkelig beskrevet. 2. Fejlkonstruktion ved tagfod. 3. Problemer med afløb fra toilet. 4. Manglende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 19-09-2012, kl. 11.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Fundamenter 2. Krybekælder 3. Vægge i badeværelse. Klagers påstand: 1.

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Fundamenter 2. Krybekælder 3. Vægge i badeværelse. Klagers påstand: 1. SKØNSERKLÆRING J.nr. 9134 Oversigt over klagepunkter: 1. Fundamenter 2. Krybekælder 3. Vægge i badeværelse Klagers påstand: 1. Fundamenter: Der er revner i fundamenter. Revnerne går op i murværk i ydervægge,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9005 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 El-installationer der er ulovlige installationer der umiddelbart kan ses med løse ledninger m.v. Pkt. 2 VVS-installationer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022 Besigtigelsesdato: 22.04.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 Besigtigelsesdato: 19. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere