Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstituion Under Egen Leder: Kirsten Jessing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstituion Under Egen Leder: Kirsten Jessing"

Transkript

1 Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstituion Under Egen 213 Leder: Kirsten Jessing

2 Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe Børnenes fordeling på børnelinealen Antal Pct Antal Pct 1. Børn i optimal udvikling 65 77,4% 85 79,4% 2. Børn med midlertidig udviklingsproblemer 14 16,7% 2 18,7% 3. Børn med risiko for udvikling af problemer af langvarig eller kronisk karakter 5 6,% 2 1,9% 4a. Truede børn med væsentlig behov for særlig støtte,%,% 4b. Alvorligt truede børn med åbenbar risiko for varig skade,%,% *Børnelinealen et praktisk og overskueligt redskab, der kan give det pædagogiske personale et vejledende skøn over barnets situation. Det bruges især hvis der er trivselsmæssige bekymringer. Barnet placeres i en kategori fra 1 til 4 hvor 4 er den mest bekymrende kategori. Sprogvurderinger Antal Pct. Antal Pct. Total 4 19 Generel indsats 4 ##### 4 21,1% Fokuseret indsats,% 7 36,8% Særlig indsats,% 8 42,1% *Kommunen skal give børn, der er optaget i et dagtilbud, en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Sporgvurderingen kan føre til en opfølgende indsats, der kan variere i intensitet. Den særlige indsats er den mest intensive opfølgningsindsats. den generelle indsats svarer til den almindelige indsats som alle børn oplever i daginstitutionen Antallet af børn der f skoleudsættelse Antal personaletimer (ugentlig) Timer Pct Timer Pct Antal timer - Pædagoger ##### ,6% Antal timer - Pædagogiske assistenter ##### 61 8,8% Antal timer - Pædagogmedhjælpere ##### ,6% Antal personaletimer pr. barn (ugentlig), 6,5 4 7 Personalets sygefravær i % - total Korttidsfravær Langtidsfravær Antal studerende Lønnede studerende Ulønnede studerende PAU-elever 2,82% ,37% 2,37% Har institutionen ressourcepædagog *En ressourcepædagog er en pædagog, der har fået bevilliget ekstra timer til at arbejde med børn med særlige behov Har institutionen madordning? Nej Nej Nej Nej Hvor mange computere* ejer institutionen, som børnene har adgang til? * En computer defineres her både som en PC, tablet, interaktiv tavle mv. Har lederen en diplom i ledelse? Har lederen anden længerevarende ledelsesrelevant uddannelse? Nej Ja Nej Ja *212 er kun omfattet af tal fra januar til september, mens 213 har tal fra hele kalenderet, derfor kan flere af tallene være vanskelige at sammenligne.

3 Lederens kommentar til talmaterialet År 213 er der lavet en ny børnegruppe bestående af 2 børnehavebørn. Gruppen blev etableret endeligt Derfor er vores personalenormering ikke sammenlinelig med tidligere eller andre. Ved antallet af studerende skal det forstås således: der er to lønnet studerende af gangen tre perioder pr.. Ellers ingen kommentarer til tal fakta. Kirsten

4 Hvordan er den ekstra normering brugt? Kolding Kommune har i budgettet for 213 og og ud i fremtiden, tilført ekstra midler til børnepasningsområdet. Her beskrives hvordan den enkelte institution har brugt de tilførte midler. Hvor mange penge har i fået tildelt i 213? 219. i ekstra midler i 213 Hvad har i brugt pengene til? År 213 har institutionen udvidet antallet af børnehavebørn med 2 ekstra pr Pengene er brugt til ekstra kontorhjælp på 6 timer pr. uge. Praktisk medhjælp på 1 timer til opvask m.m. Vikardækning til den nye gruppe og omrokering. Opnormering midlertidig (13) til ansatte= 4 timer.

5 Børnemiljøvurdering Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, der sætter fokus på et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Hvordan har i inddraget børneperspektivet i arbejdet med børnemiljø vurderingen? Vi har ikke konkret arbejdet med børnemiljø. Men ikraft af at vi har rokeret det meste af huset og fået tilført en ekstra afdeling, er vores fokus altid om det vi foretager os, tager beslutninger om, indretter os med, om det er et godt tiltag i forhold til børnenes daglige miljø. Hvilke initiativer har i bestemt jer for at sætte i gang i forhold til : Det fysiske børnemiljø Her har vi gjort os mange overvejelser inden den ny afd. blev taget i brug. Det psykiske børnemiljø Det æstetiske børnemiljø

6 Alder: gennemsnit Lytte og tale Udtale og betydning Lyde og lytteforståelse Ordforråd Grammatik Sansning og perception Opmærksomhed og viden Forhold til naturen Sprog, begreber og handling Æstetisk erkendelse Leg fiktion og drama Kulturel viden og værdier Musik og sang som kommunikation Musikalsk fantasi, viden og værdier Musikkens "håndværksmæssige" side Billedvirksomhed som kommunikation Billedsproglig udvikling. Social adfærd Socialisering Social tænkning Selvfølelse Følelser Tilknytning Mestring Læring og udvikling Oplevelse af sammenhæng Kroppen Sansemotorik Finmotorik og sansning Leg Kost og sundhed Kompetenceprofil for de ældste børnehavebørn 68 Daginstitutionen Under Egen: indskoling alle Sprog Naturen & naturfænomener Kultur og kulturelle Sociale kompetencer Personlige kompetencer Krop & bevægelse

7 Alder: gennemsnit Lytte og tale Udtale og betydning Lyde og lytteforståelse Ordforråd Grammatik Sansning og perception Opmærksomhed og viden Forhold til naturen Sprog, begreber og handling Æstetisk erkendelse Leg fiktion og drama Kulturel viden og værdier Musik og sang som kommunikation Musikalsk fantasi, viden og værdier Musikkens "håndværksmæssige" side Billedvirksomhed som kommunikation Billedsproglig udvikling. Social adfærd Socialisering Social tænkning Selvfølelse Følelser Tilknytning Mestring Læring og udvikling Oplevelse af sammenhæng Kroppen Sansemotorik Finmotorik og sansning Leg Kost og sundhed Kompetenceprofil for de ældste børnehavebørn 68 Daginstitutionen Under Egen: indskoling drenge Sprog Naturen & naturfænomener Kultur og kulturelle Sociale kompetencer Personlige kompetencer Krop & bevægelse

8 Alder: gennemsnit Lytte og tale Udtale og betydning Lyde og lytteforståelse Ordforråd Grammatik Sansning og perception Opmærksomhed og viden Forhold til naturen Sprog, begreber og handling Æstetisk erkendelse Leg fiktion og drama Kulturel viden og værdier Musik og sang som kommunikation Musikalsk fantasi, viden og værdier Musikkens "håndværksmæssige" side Billedvirksomhed som kommunikation Billedsproglig udvikling. Social adfærd Socialisering Social tænkning Selvfølelse Følelser Tilknytning Mestring Læring og udvikling Oplevelse af sammenhæng Kroppen Sansemotorik Finmotorik og sansning Leg Kost og sundhed Kompetenceprofil for de ældste børnehavebørn 68 Daginstitutionen Under Egen: indskoling piger Sprog Naturen & naturfænomener Kultur og kulturelle Sociale kompetencer Personlige kompetencer Krop & bevægelse

9 Lederens kommentar på kompetenceprofilen for de ældste børnehavebørn Det er helt fantastisk at vi i kan se hvordan det enkelte barn ligger på grafen i forhold til alder. Dermed er det muligt at sætte fokus præcist på de udviklingsområder vi skal tage fat på. N jeg ser på den gennemsnitlige profil er der ingen områder der ligger under gennemsnittet. N jeg ser på kultur og kulturelle læring og især musik dykker vi lidt. De børn der er skoleudsat ligger lidt lavere end de andre. Det giver rigtig god mening i forhold til at være parat til et skoleforløb. Kirsten Læsevejledning til kompetenceprofilen Kompetenceprofilen viser gennemsnittet for børnenes kompetencer på en lang række områder. Områderne er opdelt i de seks læreplanstemaer og man kommer derfor omkring en lang række kompetencer. Bjælken helt til venstre viser børnegruppens gennemsnitsalder og det er gennemsnitsalderen man skal se kompetenceprofilen i forhold til. Man kan således se på hvilket alderssvarende niveau de enkelte kompetencer ligger.

10 Alder: gennemsnit Lytte og tale Udtale og betydning Lyde og lytteforståelse Ordforråd Grammatik Sansning og perception Opmærksomhed og viden Forhold til naturen Sprog, begreber og handling Æstetisk erkendelse Leg fiktion og drama Kulturel viden og værdier Musik og sang som kommunikation Musikalsk fantasi, viden og værdier Musikkens "håndværksmæssige" side Billedvirksomhed som kommunikation Billedsproglig udvikling. Social adfærd Socialisering Social tænkning Selvfølelse Følelser Tilknytning Mestring Læring og udvikling Oplevelse af sammenhæng Kroppen Sansemotorik Finmotorik og sansning Leg Kost og sundhed Kompetenceprofil for de ældste vuggestuebørn 8 6 Daginstitutionen Under Egen: vuggestue Sprog Naturen & naturfænomener Kultur og kulturelle Sociale kompetencer Personlige kompetencer Krop & bevægelse

11 Alder: gennemsnit Lytte og tale Udtale og betydning Lyde og lytteforståelse Ordforråd Grammatik Sansning og perception Opmærksomhed og viden Forhold til naturen Sprog, begreber og handling Æstetisk erkendelse Leg fiktion og drama Kulturel viden og værdier Musik og sang som kommunikation Musikalsk fantasi, viden og værdier Musikkens "håndværksmæssige" side Billedvirksomhed som kommunikation Billedsproglig udvikling. Social adfærd Socialisering Social tænkning Selvfølelse Følelser Tilknytning Mestring Læring og udvikling Oplevelse af sammenhæng Kroppen Sansemotorik Finmotorik og sansning Leg Kost og sundhed Kompetenceprofil for de ældste vuggestuebørn 8 6 Daginstitutionen Under Egen: vuggestue piger Sprog Naturen & naturfænomener Kultur og kulturelle Sociale kompetencer Personlige kompetencer Krop & bevægelse

12 Alder: gennemsnit Lytte og tale Udtale og betydning Lyde og lytteforståelse Ordforråd Grammatik Sansning og perception Opmærksomhed og viden Forhold til naturen Sprog, begreber og handling Æstetisk erkendelse Leg fiktion og drama Kulturel viden og værdier Musik og sang som kommunikation Musikalsk fantasi, viden og værdier Musikkens "håndværksmæssige" side Billedvirksomhed som kommunikation Billedsproglig udvikling. Social adfærd Socialisering Social tænkning Selvfølelse Følelser Tilknytning Mestring Læring og udvikling Oplevelse af sammenhæng Kroppen Sansemotorik Finmotorik og sansning Leg Kost og sundhed Kompetenceprofil for de ældste vuggestuebørn 8 6 Daginstitutionen Under Egen: vuggestue drenge Sprog Naturen & naturfænomener Kultur og kulturelle Sociale kompetencer Personlige kompetencer Krop & bevægelse

13 Lederens kommentar på kompetenceprofilen for de ældste vuggestuebørn N vi nær læser udviklings profilen for vuggestuebørn, er der både for drenge og piger over gennemsnittet. Dog vil jeg gøre opmærksom på at natur, som er vores fokus pædagogik, ikke ligger specialt højt. Jeg tolker det således: De børn der er med i profilen er nye børn der er startet i løbet af 213. Vi udvidede og har derfor fået ca 5 nye børn i alderen 11. til 5. Selvfølgelig har det en afsmitning på grafen. Ellers har jeg ingen bemærkninger. Kirsten

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis Leder: Bente Møller

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis Leder: Bente Møller Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis 213 Leder: Bente Møller Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ved Åen Leder: Charlotte Juhl Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ved Åen Leder: Charlotte Juhl Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Ved Åen 213 Leder: Charlotte Juhl Hansen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Menighedsbørnehaven Leder: Marianne Moos

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Menighedsbørnehaven Leder: Marianne Moos Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Menighedsbørnehaven 2013 Leder: Marianne Moos Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave Leder: Henning Kjellerup Larsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave Leder: Henning Kjellerup Larsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave 213 Leder: Henning Kjellerup Larsen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Riis Toft Leder: Hanne Fallesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Riis Toft Leder: Hanne Fallesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Riis Toft 2013 Leder: Hanne Fallesen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmealle Leder: Rita Gravesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmealle Leder: Rita Gravesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmealle 2013 Leder: Rita Gravesen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013 Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild 213 Leder: Marianne Dupont Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 2013 Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Spiren Leder: Rie Madsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Spiren Leder: Rie Madsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Spiren 2013 Leder: Rie Madsen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 74 2012* 70 70

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 212 Leder: Hanne Fallesen Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 121

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave Leder: Bodil Østergaard-Christensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave Leder: Bodil Østergaard-Christensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave 23 Leder: Bodil Østergaard-Christensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Sdr.Bjert Menighedsbørnehave Leder: Lone Hasenfuss

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Sdr.Bjert Menighedsbørnehave Leder: Lone Hasenfuss Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Sdr.Bjert Menighedsbørnehave 213 Leder: Lone Hasenfuss Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Regnbuen 212 Leder: Inge Kepp Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 14 14 212 Børnenes

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Leder: Bente Rasmussen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Leder: Bente Rasmussen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens 213 Leder: Bente Rasmussen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Leder: Bente Rasmussen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Leder: Bente Rasmussen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens 212 Leder: Bente Rasmussen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Kløverbo Leder: Helle Bruhn

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Kløverbo Leder: Helle Bruhn Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Kløverbo 213 Leder: Helle Bruhn Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Firkløveret Leder: Pia Nielsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Firkløveret Leder: Pia Nielsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Firkløveret 213 Leder: Pia Nielsen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Kildemosen Leder: Vibeke Mortensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Kildemosen Leder: Vibeke Mortensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Kildemosen 2013 Leder: Vibeke Mortensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe 134

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2013 Leder: Lone Andersen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Fristedet Leder: Bodil Dencker

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Fristedet Leder: Bodil Dencker Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Fristedet 213 Leder: Bodil Dencker Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen Leder: Inge Kepp

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen Leder: Inge Kepp Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen 213 Leder: Inge Kepp Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 212*

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Petersbjerggård Leder: Jane Bødskov Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Petersbjerggård Leder: Jane Bødskov Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Petersbjerggd 2013 Leder: Jane Bødskov Petersen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Kastaniegården 2013 Leder: Dorte Jørgensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Højvang børnehave Leder: Karin Boisen Thorup

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Højvang børnehave Leder: Karin Boisen Thorup Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Højvang børnehave 2013 Leder: Karin Boisen Thorup Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Valhalla Leder: Jytte B. Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Valhalla Leder: Jytte B. Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Valhalla 013 Leder: Jytte B. Petersen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 213 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for BØRNEHAVEN TROLDEBO Leder: IDA ANDERSEN

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for BØRNEHAVEN TROLDEBO Leder: IDA ANDERSEN Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for BØRNEHAVEN TROLDEBO 213 Leder: IDA ANDERSEN Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær 2013. Leder: Helle M. Sørensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær 2013. Leder: Helle M. Sørensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær 2013 Leder: Helle M. Sørensen Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue 152 146

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Trekløveren 2013 Leder: indsæt ledernavn Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Højvang børnehave 2015 Leder: Karin Boisen Thorup 2014 2015 Antal børn total 42 42 Antal børn i børnehave 42 42 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 23 Leder: Marianne de Place Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 77 77

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær Leder: Helle M. Sørensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær Leder: Helle M. Sørensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær 2012 Leder: Helle M. Sørensen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 2013. Leder: Tina Bojsen Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 2013. Leder: Tina Bojsen Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 23 Leder: Tina Bojsen Petersen Talfakta 22* 23 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kongeåen Leder: Morten Mortensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kongeåen Leder: Morten Mortensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kongeåen 2013 Leder: Morten Mortensen Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave Kate Schmidt

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave Kate Schmidt Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave 214 Kate Schmidt Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 4 Antal børn i børnehave 4 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Gl. Kongevej Leder: Marianne Moos

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Gl. Kongevej Leder: Marianne Moos Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Gl. Kongevej 214 Leder: Marianne Moos Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 55 Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave Kate Schmidt

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave Kate Schmidt Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave 214 Kate Schmidt Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Leder: Kate Schmidt

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Leder: Kate Schmidt Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Toftebo 213 Leder: Kate Schmidt Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 212* 4 4 213

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2014 Leder: Lone Andersen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 135 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013 Leder: Gerth Aastrup Hansen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012 Leder: Susanne Holm Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis Leder: Bente Tonnesen Møller

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis Leder: Bente Tonnesen Møller Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis 214 Leder: Bente Tonnesen Møller Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Børnehuset Ødis 213 214 Antal børn total Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave Henning Kjellerup Larsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave Henning Kjellerup Larsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave 014 Henning Kjellerup Larsen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 101 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Pinjevejens Børnehus Leder: Kirsten Bruun Johannessen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Pinjevejens Børnehus Leder: Kirsten Bruun Johannessen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Pinjevejens Børnehus 2013 Leder: Kirsten Bruun Johannessen Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest gl. Skole Leder Jannie Gundelach

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest gl. Skole Leder Jannie Gundelach Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Seest gl. Skole 214 Leder Jannie Gundelach Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 6 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Under Egen Leder: Kirsten Marie Høeg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Under Egen Leder: Kirsten Marie Høeg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Under Egen 214 Leder: Kirsten Marie Høeg Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 18 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 24 Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 4 Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave Bodil Østergaard-Christensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave Bodil Østergaard-Christensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave 214 Bodil Østergaard-Christensen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 55 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for instutionens navn Leder:

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for instutionens navn Leder: Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for instutionens navn 214 Leder: Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Daginstitutionen Kastaniegården 213 214 Antal børn total

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Fynslundskole og Børnehaven Spiren Leder:Ulla Hedegaard Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Fynslundskole og Børnehaven Spiren Leder:Ulla Hedegaard Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Fynslundskole og Børnehaven Spiren 214 Leder:Ulla Hedegaard Hansen 1 Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Engsøens Børnehus Gerth Aastrup Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Engsøens Børnehus Gerth Aastrup Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Engsøens Børnehus 2014 Gerth Aastrup Hansen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner 2013 2014 Antal børn total Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen Leder: Tina Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen Leder: Tina Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen 214 Leder: Tina Andersen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 14 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Dollerupgård 213 Leder: Kirsten Müller Lund Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Bente Rasmussen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Bente Rasmussen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens 2014 Bente Rasmussen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Drejens 2013 2014 Antal børn total Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ved Åen Charlotte Juhl Hansen Leder

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ved Åen Charlotte Juhl Hansen Leder Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Ved Åen 214 Charlotte Juhl Hansen Leder Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 126 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmeallé Rita Gravesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmeallé Rita Gravesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmeallé 2014 Rita Gravesen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner 2013 2014 Antal børn total Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov Leder: Gerth Aa. Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov Leder: Gerth Aa. Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 212 Leder: Gerth Aa. Hansen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Højvang børnehave karin Boisen Thorup

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Højvang børnehave karin Boisen Thorup Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Højvang børnehave 24 karin Boisen Thorup Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 4 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for: Daginstitutionen Tved, Idrætsbørnehaven og Musikbørnehaven/DBI 2013 Leder: indsæt ledernavn Gitte Ottesen Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Skovbrynet Leder: Lisbeth Dyrup Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Skovbrynet Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Skovbrynet 214 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 79

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2012. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2012. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 212 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2014 Ragnhild Kienle Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Daginstitutionen Kernehuset Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for: Daginstitutionen Tved, Idrætsbørnehaven og Musikbørnehaven/DBI 2013 Leder: indsæt ledernavn Gitte Ottesen Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Troldblomst 2015 Leder Dorte Dam Jensen 2014 2015 Antal børn total 57 69 Antal børn i børnehave 45 50 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave 2015 Leder: Bodil Østergaard-Christensen 2014 2015 Antal børn total 50 30 Antal børn i børnehave 50 30 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2017 Leder: Lone Andersen Data 2016 2017 Antal børn total 118 108 Antal børn i børnehave 94 84 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Hejls 2013. Leder: Helle Schneider

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Hejls 2013. Leder: Helle Schneider Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Hejls 213 Leder: Helle Schneider Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børneuniverset Sdr. Stenderup 2015 Skoleleder Uffe Rasmussen & afdelingsleder Tania Madsen Antal børn total 9 Antal børn i børnehave 9 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Sdr.Bjert Menighedsbørnehave Lone Hasenfuss

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Sdr.Bjert Menighedsbørnehave Lone Hasenfuss Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Sdr.Bjert Menighedsbørnehave 214 Lone Hasenfuss Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kildemosen 2014 Leder Vibeke Mortensen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner daginstituttionen Kildemosen

Læs mere

Kalundborg Kommune Børneområdet

Kalundborg Kommune Børneområdet Kalundborg Kommune Børneområdet Lokal kvalitetsrapport for Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker 2014 Pædagogisk Teamleder/Leder: Merete Gøeg Nielsen Områdeleder: Lone Christensen Side 0 af 7 Personalets

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave 2015 Leder Kate Schmidt 2014 2015 Antal børn total 40 35 Antal børn i børnehave 40 35 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær Helle M. Sørensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær Helle M. Sørensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær 2014 Helle M. Sørensen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Mariekjær Institutioner Antal børn total 153 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Under Egen 2015 Leder: Kirsten Marie Høeg 1 [Du skal IKKE udfylde skemaet her. Du skal i stedet udfylde det i et regneark, som forvaltningen

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 2015 Hanne Fallesen 2014 2015 Antal børn total 125 126 Antal børn i børnehave 125 126 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Skovbrynet 2016 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen [Du skal IKKE udfylde skemaet her. Du skal i stedet udfylde det i et regneark, som forvaltningen

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 2016 Leder: Hanne Fallesen 2015 2016 Antal børn total 126 126 Antal børn i børnehave 126 126 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2015 Leder: Marianne de Place 2014 2015 Antal børn total 94 87 Antal børn i børnehave 94 87 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Eltang Skole og Børnehave 2016 Leder: Skoleleder Per Nielsen og Pædagogfaglig leder Marie Skovbo 2015 2016 Antal børn total 17 21 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Under Egen 2016 Leder: [Kirsten Marie Høeg] 2015 2016 Antal børn total 100 104 Antal børn i børnehave 75 78 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Engsøens børnehus 2015 Leder: Gerth Aa. Hansen/ konst. Annette Hansen Tal materiale Antal børn total 172 186 Antal børn i børnehave 132 144 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Broen 2017 Leder: Bjørnar Jørgensen Data 2016 2017 Antal børn total 129 144 Antal børn i børnehave 97 109 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen 2016 Leder: Lars Friis 2015 2016 Antal børn total 91 93 Antal børn i børnehave 91 93 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmeallé 2015

Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmeallé 2015 Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmeallé 2015 Leder: Rita Gravesen 2014 2015 Antal børn total 82 82 Antal børn i børnehave 52 52 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Petersbjerggård 2015 Leder: Jane Bødskov Petersen Antal børn total 107 103 Antal børn i børnehave 72 63 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2015 Leder: Susanne Holm 2014 2015 Antal børn total 135 137 Antal børn i børnehave 81 84 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Hejls 214 Helle Schneider Leder: Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 8 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Hejls 214 Helle Schneider Leder: Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 8 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldebo 2015 Ida Andersen 1 2014 2015 Antal børn total 40 39 Antal børn i børnehave 40 39 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal Børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen 2017 Leder: Lars Friis Jensen Data 2016 2017 Antal børn total 93 72 Antal børn i børnehave 93 72 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Petersbjerggård Jane Bødskov Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Petersbjerggård Jane Bødskov Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Petersbjerggård 2014 Jane Bødskov Petersen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 100 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldebo Ida Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldebo Ida Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldebo 214 Ida Andersen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 42 Antal børn i børnehave 42

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Valhalla 2015 Konst.leder Mette Schilling Schmidt Antal børn total 60 60 Antal børn i børnehave 60 60 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Hejls 2015 Leder: Helle Schneider Talfakta 2014 2015 Antal børn total 82 85 Antal børn i børnehave 70 74 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere