Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme"

Transkript

1 Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 2. kvartal 2009 [ Stig Mellergaard ] Souschef, Kontor for husdyrsundhed Fødevarestyrelsen Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 2. kvartal Situationen i 1. kvartal 2008 blev publiceret i DVT nr. 14, Artiklen er baseret på information indsamlet via månedlige møder afholdt i EUs Stående Komite for Fødekæden og Dyresundhed, indberetninger til den Internationale Epizootiorganisation (OIE) samt indberetninger til EUs Animal Disease Notification System (ADNS) - et system hvortil alle EU-lande samt en række associerede lande skal indberette de primære af alvorligt smitsomme sygdomme inden for 24 timer fra første. En nærmere beskrivelse af de i artiklen nævnte sygdomme kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www. fvst.dk > Dyresundhed > Dyresydomme og zoonoser > Sygdomsoversigt og på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside: Aviær influenza (AI) I 2. kvartal 2009 har der ikke været fund af HPAI H5N1 i EU. Sygdommen huserer dog stadig i Asien, og der er påvist hos en lang række vildfugle omkring Qinghai-søen i Kina i forbindelse med fuglenes træk til ynglepladserne i Mongoliet. Der er efterfølgende observeret hos vildfugle længere nordpå i Mongoliet og på russisk territorium. Dette udbredelsesmønster er identisk med det mønster, man så ved spredning af sygdommen til Østeuropa i Der er i 2. kvartal kun fundet tilfælde af LPAI i EU. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Tyskland Tyskland rapporterede den 2. april 2009 om et af LPAI H7N7 i en kalkunbesætning med ca , 5 uger gamle kalkuner beliggende i Kleve i Nordrhein-Westfalen tæt ved den hollandske grænse. Dyrene havde haft respirationsproblemer i den forudgående uge med en dødelighed på ca. 2 pct. Kalkunernes oprindelsesbesætning blev undersøgt og fundet negativ. Besætningen ejes af et selskab, som yderligere ejede 20 kalkunbesætninger, og firmaet foranledigede test af alle disse med negativt resultat. Kalkunbesætningen samt alt fjerkræ indenfor en radius af 1 km (2 besætninger med 70 dyr) blev aflivet. Ejeren af kalkunbesætningen har anlagt sag mod de tyske myndigheder vedrørende kravet om aflivning af dyrene. På bedriften var der også en svineavlsbesætning. Der blev foretaget undersøgelse af svinene i besætningen samt i andre svinebesætninger inden for 1 km zonen, og alle fandtes negative. Alle restriktioner blev ophævet den 28. april Figur 1. LPAI tilfælde i Italien i 2. kvartal Italien I april og maj blev der påvist seks af LPAI i Italien, med 4 LPAI H5 i Norditalien og to LPAI H7 i hhv. det centrale og nordlige Italien. H5 dene i Norditalien har været hos slagtekalkuner (Figur 1). Det første fund blev gjort den 20. april 2009 i provinsen Cremona i overvågningsprøver taget i forbindelse med slagtning af kalkuner. Der havde i den første besætning været observeret respirationsproblemer med svag forøget dødelighed i slutningen af marts. I den efterfølgende screening i nabobesætningerne fandtes yderligere én inficeret besætning, hvor der også tidligere havde været observeret respiratoriske problemer. Dyrene blev slagtet. De efterfølgende undersøgelser viste, at det drejede sig om LPAI H5N7. Den 11. maj 2009 fandtes en kalkunbesætning i Veneto-provinsen seropositiv overfor LPAI H5, men negativ for viruspåvisning ved PCR analyse af trachealsvaber. Der fandtes ingen kliniske symptomer. En nærved liggende kontaktbesætning blev undersøgt, og her blev der påvist virus ved PCR, men ingen seropositive dyr, hvilket indikerer, at der var tale om en nylig opstået infektion. Der fandtes ingen sygdomstegn. Ingen af de ca kalkuner i de to sidstnævnte besætninger havde opnået slagtestørrelse, hvorfor de blev aflivet. Der blev indført krav om test af dyrene før flytning og en reduktion af populationsdensiteten i området ved at begrænse genbesætning af tomme 24 Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 20 Årgang 92

2 i Europa besætninger, der havde sendt dyrene til slagtning. I Umbrien blev der den 18. maj 2009 påvist H7N3 i en kalkunbesætning i forbindelse med overvågning på slagteriet. Besætningen bestod af dyr. Halvdelen, hunnerne, var sendt til slagtning den 15. april og analyser af blodprøver fra disse var negative for AI. Blodprøver taget i forbindelse med slagtningen af de resterende kalkuner den 18. maj viste sig imidlertid at indeholde LPAI H7N3. Det sidste H7 tilfælde fandtes 3. juni i Piemonte i en blandet fjerkræbesætning med ca stykker fjerkræ bestående af mange forskellige arter. Alle disse dyr blev aflivet. I løbet af juni 2009 blev der påvist yderligere syv nye af LPAI H7 i Norditalien (Figur 1). I Piemonte har der været tre, to hos handelsmænd, som havde et stort udvalg af forskellige fuglearter, og et enkelt hos en avlsbesætning. Tilfældene fandtes ved overvågning. Der fandtes ingen kliniske symptomer eller dødelighed. I Emilia Romagna blev der påvist tre også hos handelsmænd, der havde mange forskellige fuglearter. Der fandtes ingen kliniske symptomer eller dødelighed. Det lykkedes at isolere virus fra besætningerne. Det sidste tilfælde var i Veneto også hos en handelsmand. Her kunne der i modsætning til de øvrige ikke isoleres virus. Alle besætningerne blev aflivet, og der blev iværksat intensiveret overvågning i områderne omkring dene specielt i kalkunbesætninger. Kilden til virus er sandsynligvis vildfugle, og der er efterfølgende sket yderligere spredning via handel. Spanien I Navarra provisen i Nordspanien blev der den 16. juni 2009 påvist et tilfælde af LPAI H5 i en slagteandebesætning. Ænderne stammede fra Frankrig, men havde været fem uger i Spanien. Infektionen var påvist ved overvågning, og der blev ikke set kliniske symptomer eller dødelighed som følge af infektionen. Besætningen var en del af et lukket produktionssystem, hvor dyrene flyttes til tre forskellige lokaliteter i løbet af produktionsperioden. Der gennemførtes rutineovervågning med 40 sera og 40 kloaksvabere, og der fandtes H5 i to prøver fra én af 11 epidemiologiske enheder på bedriften. De øvrige enheder blev undersøgt, og der fandtes positiv reaktion i én ud af 135 prøver. Der gennemføres for indeværende yderligere undersøgelse af denne prøve. Man besluttede i første omgang kun at aflive enheden med påvist infektion. Der har ikke været muligt at isolere virus fra ænderne. Området, hvor besætningen er beliggende, er et udpeget»højrisikoområde«, idet der findes en del rastepladser for trækfugle, og der gennemføres en intensiveret overvågning af vildfugle. Der er ikke blevet påvist LPAI i de analyserede vildfugleprøver. Newcastle Disease (ND) Belgien Belgien har rapporteret tre af ND i duer i Det er altid den duespecifikke ND type, der påvises, og det sker hvert år i forårsperioden. Det første tilfælde i Bevel stammede fra medio marts 2009, hvor virus var fundet i en død uvaccineret due. Resten af dyrene blev vaccineret og sat i karantæne i 60 dage. Det andet i Nieuwerkerken fandtes i en duebestand, hvor 40 uvaccinerede ungduer blev inficeret af en vild ungdue, der fløj til dueslaget. De 40 ungduer blev alle syge og måtte til sidst aflives. Det seneste fandtes den 6. maj 2009 i et dueslag med 64 prydduer. En enkelt døde, mens resten blev vaccineret og sat i karantæne. Holland Der har siden 12. marts 2009 i alt været påvist fire af ND i duer i Holland. Alle duer var uvaccinerede. Den hollandske tilgang til første var aflivning af alle fugle i besætningerne med efterfølgende desinfektion. Ved de efterfølgende valgte man at aflive de syge dyr og vaccinere resten. De sidste har sammenhæng, idet der har været flytning af duer fra det andet til de to efterfølgende. Der blev indført 60 dages karantæne for dyrene, og de skal gentestes inden restriktionerne ophæves. Bulgarien Der har i andet kvartal været rapporteret seks af ND i den sydøstlige del af Bulgarien i distriktet Kardjaly. Udbruddene er fundet i baggårdsbesætninger. Området er et bjergrigt område med en stor tæthed af små landsbyer, hvor der er fritgående landsbyfjerkræ. Alt fjerkræ i de berørte landsbyer blev aflivet. Det formodes, at smitte er sket ved direkte kontakt til vildfugle. Bluetongue (BT) Alle de BT ramte EU-lande gennemfører vaccination mod de serotyper, der cirkulerer i de respektive lande. Portugal, Spanien og Frankrig vaccinerer mod bluetonguevirus type 1 (BTV-1) og BTV- 8, mens de øvrige lande kun vaccinerer mod BTV-8. Der har i 2. kvartal kun været meddelelse om viruscirkulation i Frankrig af begge virustyper. I Frankrig har BTV- 1 været koncentreret til den sydvestlige del af landet, mens BTV-8 fandtes i > Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 20 Årgang 92 25

3 Figur 2. Udbredelsen af de forskellige serotyper af bluetonguevirus i EU med udgangen af 2. kvartal 2009 (Kilde: EU Kommissionen). den øvrige del. Overvågningsundersøgelser, gennemført i foråret, har dog vist, at BTV-1 også har været spredt rundt i det BTV-8 afficerede område. Denne spredning synes at have fundet sted i 2008, og synes at være sket ved transport af dyr. Da Frankrig har både BTV-1 og 8, er alle de europæiske lande, hvor der kun findes BTV-8, afhængige af, at Frankrig får lagt en effektiv vaccinationsbarriere mod BTV-1. Hvorvidt det lykkes, vil blive anskueliggjort i løbet af 3. kvartal. Den franske vaccinationskampagne har ikke været gennemført systematisk, idet der på lokalt niveau har været forskellige prioriteringer, hvor især dyr der skulle eksporteres, har haft højest prioritet. Figur 2 viser status for udbredelsen af de forskellige serotyper af BTV, der florerer i EU inden cirkulationen af BTvirus begynder i juli måned Klassisk svinepest Tyskland Der var med udgangen af 2. kvartal 2009 fundet i alt 43 tilfælde af svinepest fordelt med 35 i området øst for Rhinen i Nordrhein-Westfalen og Rheinland Pfalz og otte tilfælde i Pfalz i et område, der grænser op til Frankrig. De tyske myndigheder anmodede hobbyholdere af svin, som var beliggende inden for restriktionszonerne, om at stoppe produktionen, og 127 besætninger er blevet lukket til dato. Besætningerne vil modtage kompensation fra staten. Det er et krav, at dyrlæger i forbindelse med indledning af antibiotikabehandling i svinebesætninger inden for det etablerede restriktionsområde, skal indsende prøvemateriale til diagnostik for svinepest Der gennemføres et intensivt virologisk testprogram af nedlagte vildsvin, samtidig med der gennemføres et intensivt vaccinationsprogram. Ungarn Ungarn har stadig udbredt svinepest hos vildsvin i Nógrád og Pest regionerne. Der er siden januar 2007 fundet 256 tilfælde. Der synes dog at være en reduktion i antallet af påviste tilfælde i 1. kvartal 2009 sammenlignet med samme periode i Udbruddet begyndte i Nógrád i januar 2007 og bredte sig i april 2008 vestpå til naboregionen Pest. Seroprævalensen i Nógrád og Pest regionerne ligger på ca. 25 pct.. Der findes også seropositive dyr i de tilgrænsende regioner mod øst, hvorfor man har udvidet restriktionszonerne til også at omfatte disse områder. Ungarn vil nu indlede et vaccinationsprogram i området for at få udryddet sygdommen. Samtidig skal jagttrykket øges med en forøgelse af nedskydningen af voksne dyr med 10 pct. og ungdyr under 1 år med pct., og sobestanden skal reduceres med 20 pct.. Der vil blive indført en dusørordning for at øge indsendelsen af vildsvin til undersøgelse på laboratoriet. Slovakiet I Slovakiet grænser hele området, hvor der findes svinepest hos vildsvin, op til de inficerede områder i Ungarn. Slovakiet har i 2008 måtte udvide området parallelt med udvidelsen af det ungarske inficerede område. Det seneste tilfælde af svinepest hos vildsvin var påvist i juli Slovakiet har gennemført vaccination i de seneste fire år. Der gennemføres som i Tyskland og Frankrig tre årlige vaccinationskampagner. Siden vaccination blev indledt i 2005, er der påvist 27 virologisk positive vildsvin. I 2008 fandtes i alt fire positive dyr, og der er endnu ikke påvist positive dyr i Alle nedlagte vildsvin inden for vaccinationsområdet bliver undersøgt serologisk og virologisk for tilstedeværelse af svinepest. Der er fra 2009 også indført en intensivering af svinepestovervågningen i tamsvinebesætninger inden for vaccinationsområdet. Vaccinationen er ikke udført optimalt i Slovakiet, idet seroprævalensen er under 20 pct., hvor den burde have været over 60 pct.. Frankrig Frankrig har haft seks tilfælde af svinepest i vildsvin i den nordøstlige del af landet grænsende op til Pfalz i Tyskland. Der gennemføres vaccination i området. Rumænien Rumænien har indført en række tiltag, der skulle hindre eventuel spredning af svinepest. Der gennemføres nu krav om individuel mærkning af alle baggårdssvin. Baggårdssvin må ikke flyttes udenfor deres oprindelsesområde. Salg af kød og kødprodukter fra baggårdssvin er forbudt produktion er kun til familiens egen konsumption. Alle kommercielle besætninger skal 26 Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 20 Årgang 92

4 WNF er en af de sygdomme, som har potentiale til at spredes mod nord, i forbindelse med klimaændringerne. Figur 3. Den geografiske fordeling af af smitsom blæreudslet i Italien i 2. kvartal have udarbejdet en smittebeskyttelsesplan. Vaccination mod svinepest af baggårdssvin gennemføres for sidste gang i 2009 i henhold til aftale med EU. Hensigten med de ovennævnte stramninger er, at besætningsejerne skal forberede sig til en situation, hvor der ikke vaccineres. Rumænien planlægger at vaccinere vildsvin i en bufferzone op til Ukraine og Moldova i Der har ikke været af svinepest i Rumænien siden oktober West Nile Fever (WNF) West Nile Fever har på det seneste kun været rapporteret fra Italien, men Ungarn har haft enkelte tilfælde inden for de seneste år, som ikke har været afrapporteret i officiel regi, men som der blev informeret om i 2. kvartal Ungarn I 2003 fandtes et tilfælde af gåseencephalitis med en dødelighed på 14 pct. forårsaget af WNF-virus lineage 1. Der blev samtidig set enkelte tilfælde af encephaliter hos mennesker. I fandtes tilfælde af encephaliter hos en række forskellige rovfuglearter og et enkelt tilfælde hos får. Her var der tale om WNF lineage 2. Der fandtes ingen WNF tilfælde i I 2007 fandtes kliniske symptomer og dødsfald i to gåseflokke forårsaget af WNF lineage 2. Der fandtes også et tilfælde hos en hest, som blev aflivet. Der blev også observeret en række tilfælde hos rovfugle samt fire akutte tilfælde hos mennesker. I 2008 fandtes 12 tilfælde hos rovfugle, tre hos heste og 14 tilfælde hos mennesker. Før 2008 fandtes tilfældene i den sydøstlige del af Ungarn på den ungarske slette Pustaen især omkring nogle store naturområder med store vildfuglebestande mod grænsen til Rumænien, mens tilfældene i 2008 fandtes i den nordvestlige del af landet. Smitsom blæreudslet (SVD) Italien Der har i alt været påvist 15 tilfælde af SVD i 2009 (Figur 3 og 4). I Calabrien har der været tre tilfælde i maj-juni. Det første i en handelsbesætning og de to efterfølgende i slagtesvinebesætninger med kontakt til handelsbesætningerne. I april fandtes et tilfælde i en handelsbesætning på Sicilien. Der gennemføres månedlig overvågning for SVD i handelsbesætninger og halvårlige undersøgelser i slagtesvinebesæt- Figur 4. Den månedlige fordeling af smitsom blæreudslet i Italien i ninger. I de seneste år har SVD-dene primært haft sit udgangspunkt i handelsbesætninger med efterfølgende spredning herfra til slagtesvinebesætninger. Der synes at være et behov for en mere stram styring af handelsbesætningerne, hvis man vil problemet til livs. Q-feber Bakterien Coxiella burnetii findes af og til som årsag til aborter hos kvæg, får og geder. Sygdommen er en zoonose og kan hos mennesker give influenzalignende symptomer med luftvejsproblemer. Sygdommen er ikke anmeldepligtig i Danmark. Der har dog været en del diskussioner om sygdommens betydning under danske forhold, og derfor vil der i det efterfølgende blive beskrevet et tilfælde, hvor det zoonotiske aspekt har haft alvorlige konsekvenser for lokalsamfund i Holland Holland I 2007 blev Q-feber påvist i syv malkegedebesætninger og hos over 350 personer i området omkring byen Oss beliggende i provinsen Noord Brabrant i det sydlige Holland. I 2008 blev sygdommen registreret hos over > Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 20 Årgang 92 27

5 Figur 5. Udbredelsen af Q-feber tilfælde i Holland i De grønne pletter angiver i fåre-gedebesætninger i alt 24 og de røde pletter fordelingen af humane. (Kilde: Animal Health Service, Dr. Piet Vellema). personer i provinsen. Den geografiske fordeling af i gede- og fårebesætninger samt humane i 2008 fremgår af figur 5. I 2009 har der med udgangen af 2. kvartal været påvist Q- feber i 4 malkegedebesætninger og hos personer. Kilden til de humane formodes at være inficerede gede- og fårebesætninger i området. Noord Brabrant er et af de mest gedetætte områder i Holland. Især malkegeder holdes i åbne stalde på dybstrøelse, som udbringes på marker, efter at fødslerne er overstået i foråret. Smittespredningen til mennesker formodes at ske ved luftbåren spredning af bakterien i forbindelse med fjernelsen af dybstrøelsen fra staldene. Udbringningen af gødningen på marker synes at være af mindre betydning som smittekilde, idet dette sker på landbrugsjord udover det meste af Holland. De humane tilfælde har været koncentreret til Noord Brabrant, hvor de store malkegedebesætninger er beliggende. Tømning Tabel 1. Registrerede BSE- i 2008 og 1. og 2. kvartal Land i 2008 i 1. kvartal 2009 i 2. kvartal 2009 Belgien Cypern Danmark Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Letland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Total af staldene foregår primært i maj-juni, hvilket falder sammen med toppen for de humane. De hollandske myndigheder besluttede i slutningen af 2008 at gøre Q-feber anmeldepligtig og tilbyde frivillig vaccination af større gede- og fårebesætninger samt dyr på besøgelandbrug i et område i Noord Brabrand. I 2009 blev anmeldepligten præciseret til at skulle ske i tilfælde af mere end tre aborter inden for 30 dage i besætninger med under 100 dyr, og for større besætninger ved mere end 5 pct. aborter inden for 30 dage. Besætningerne vil blive underlagt restriktioner, således at der ikke må komme besøgende i besætningen i tre måneder og der må ikke fjernes gødning fra staldene i tre måneder. I 2009 gennemføres tvungen vaccination mod Q-feber i fåre- og gedebesætninger på over 50 dyr samt på besøgslandbrug i højrisikoområder, Noord Brabrant og naboprovinsen Gelderland, mens der kan vaccineres på frivillig basis i resten af landet. Der benyttes en inaktiveret vaccine, Coxevac, produceret af CEVA. Vaccinen har fået en midlertidig markedsføringstilladelse i Holland. Der er ligeledes blevet indført retningslinjer for hygiejniske tiltag i driften af besætningerne med henblik på at begrænse smittespredning til mennesker. BSE Som det fremgår af tabel 1 synes tendensen i antallet af BSE også at være faldende i 2009 i forhold til Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 20 Årgang 92

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsy

Alvorligt smitsomme husdyrsy Alvorligt smitsomme husdyrsy 1. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i - Status 2004 [ Stig Mellergaard ] Chefkonsulent, Kontor for Husdyrsygdomme, Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen har besluttet fremover at udarbejde en løbende information

Læs mere

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme SMITSOMME SYGDOMME [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal 28. Situationen

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 2. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme SMItSoMME SYgDoMME xxx Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 3. kvartal 2009 STIG MELLERGAARD SOUSChEF kontor FOR husdyrsygdomme FøDEvARESTYRELSEN Antal udbrud af bluetongue 70000 60000 50000 40000 30000

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme husdyr Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i. kvartal STIG MELLERGAARD SOUSCHEF KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME FØDEVARESTYRELSEN Oversigten

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa HUSDYRSSYGDOMME XXX Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 4. kvartal 2006 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 28. august 2007 Ref.: TM J.nr.: 2007-20-221-02616 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. august 2007; kl. 10.00 Sted: Charlemagne Building Indkaldelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 29. august 2006 Ref.: STIM/TM J.nr.: 2006-20-221-02071 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 28. august 2006, kl. 14.30 Sted: Charlemagne building

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 6. maj 2013 Uge 19 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion - 1. halvår 2015 TEKST STIG MELLERGAARD /SOUSCHEF, KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME, FØDEVARESTYRELSEN

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger. hos mennesker ved influenza hos fugle

Vejledning om forebyggende foranstaltninger. hos mennesker ved influenza hos fugle Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved influenza hos fugle Sundhedsstyrelsen, marts 2006 Indhold 1 Indledning 4 2 Regelsæt 4 3 Influenza hos fugle (aviær influenza) 5 3.1 Sygdom

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

EUROVISION KORTSPILLET

EUROVISION KORTSPILLET EUROVISION KORTSPILLET Eurovision-kortspillet består af 7 kort et for hvert land i årets Internationale Melodi Grand Prix. På hvert kort står en række kategorier. Det gælder hele tiden om at vælge den

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold 2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold Information og status på zoonoser samt andre veterinære forhold En zoonose er en infektion, som kan smitte mellem dyr og mennesker. I Danmark er animalske fødevarer

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Til de praktiserende dyrlæger KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED J.nr.: 2007-20-321-01475/TM/BRB 03.04.2007 Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Bluetongue Sygdommen bluetongue (BT) er en anmeldepligtig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 12/12 Markeds nyt. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtninger uændret. Notering fastholdt Handlen med kød uændret Slagtningerne

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Udfordringen består i prisen Hvor stor er

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

var adskilt med et hegn. 3 af kalkunenhederne fandtes positive for H5N1, og 1 ud af 146 prøver fra ænderne

var adskilt med et hegn. 3 af kalkunenhederne fandtes positive for H5N1, og 1 ud af 146 prøver fra ænderne Alvorligt smitsomme 4. kvartal 20 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 10. april 2017 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere