I år afholdes DanAqua for tredje gang i Aalborg Kongres & Kultur Center fra den 7. til 9. oktober.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I år afholdes DanAqua for tredje gang i Aalborg Kongres & Kultur Center fra den 7. til 9. oktober."

Transkript

1 NYHEDSBREV September 2015 Farmers Day I år afholdes DanAqua for tredje gang i Aalborg Kongres & Kultur Center fra den 7. til 9. oktober. I samarbejde med AqauCircle afholder vi en Farmers Day onsdag den 7. oktober fra kl til Arrangementet rundes af med en middag i Restaurant Papegøjeburet på Aalborg Kongres & Kultur Center. Temaet er RAS (Recirkulerede Akvakultur Systemer), og programmet er som følger: 12:30 13:00 Perspektiver og udviklingstendenser inden RAS v. Per Bovbjerg, DTU-Aqua 13:00 13:30 Fiskesundhed og velfærd i RAS systemer v. Niels H. Henriksen, Dansk Akvakultur 13:30 14:00 Udviklingen inden for brug af RAS i norsk akvakultur v. Astrid Buran Holan, Nofima 14:00 14:30 Resultater fra projekt REFA v. Kenneth Janning, DHI 14:30 15:00 Kaffepause 15:00 16:00 Praktiske erfaringer (Langsand Laks, sandart, FREA A/S, modeldambrug) 16:00 17:00 Udstyr til RAS anlæg ( Speed talk fra forskellige udstyrsleverandører). 17:00 17:15 Foder til RAS anlæg v. Mikkel D. Jensen, BioMar 17:15 17:30 Arbejdskraft v. Mogens L. Petersen, Hansenberg Deltagelse er gratis, men af hensyn til den praktiske afvikling vil vi gerne have din tilmelding på mail til senest torsdag den 1. oktober. Vel mødt! Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Brandsikring ved dambrugsbyggeri Side 2 Ny antisubsidieprocedure vedrørende import fra Tyrkiet Side 3 Import fra Tyrkiet Side 3 Unge køber flest bæredygtige fisk Side 4 Ultimatum til Danish Salmon Side 4 En dag i råvarernes fodspor.. Side 4 Afgørelser fra NMKN Side 5 Får og fiskefoder Side 6 Formalin Side 6 ASC Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Graver Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger OVERIMPLEMENTERING I DANSK AKVAKULTUR? Om det findes? Ja så sandelig er der betydelig overimplementering af EU direktiver indenfor den danske akvakultur. Og heldigvis er overimplementering blevet en væsentlig del af debatten omkring, hvordan rammebetingelserne for erhvervslivet virker stærkt begrænsende på udvikling og vækst i Danmark. Lad os tage 3 konkrete eksempler ud af en lang række overimplementeringer i lovgivning og bekendtgørelser: 1. I forbindelse med den tidligere miljøministers udkast til ny dambrugsbekendtgørelse var der et krav om BAT. I EU direktivet omkring BAT er akvakulturen udtrykkeligt udeladt! Så hvorfor skal vi så i Danmark indføre det, uden der på nogen måde er redegjort for, hvad det koster holdt op i mod, hvad de påståede og udokumenterede miljømæssige fordele skulle være. Men kostbart vil det blive. 2. I administrationen af EU s habitatdirektiv anvender Natur- og Miljøankenævnet EU s nok mest restriktive fortolkning af påvirkning af et habitatområde. Her anses enhver påvirkning eller risiko for påvirkning for at være væsentlig i forbindelse med tilladelse til projekter. Der er flere eksempler, hvor nævnet har ophævet miljøgodkendelser, hvor der var lavet fuld VVM-redegørelse og habitatkonsekvensvurdering. Det sker typisk med en bemærkning om, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed er udelukket, at projektet kan medføre skade på et Natura 2000 område. En sådan praksis fremmer selvsagt ikke innovation og vækst. 3. Vores havbrug oplever en overimplementering af VVMreglerne for havbrug. I henhold til VVM-direktivet er der kun krav om, at der skal en screening for havbrug, der er placeret inden for en afstand af 1 sømil fra kysten. Men i Danmark er krav om screening ændret til krav om fuld VVM-redegørelse. For havbrug, som er placeret uden for 1 sømil grænsen, er der i Danmark indført mere omfattende høringsregler end påkrævet efter direktivet. Det hæmmer væksten og det påfører vores havbrug (og myndighederne) unødige omkostninger. Jeg kunne fortsætte listen med andre konkrete eksempler, men ovenstående viser klart, at de danske myndigheder overimplementerer til stor skade for akvakulturens fremtidige overlevelse og udvikling. Det betyder, at vi må kæmpe med den ene arm bundet på ryggen mod vore internationale konkurrenter, som ikke får trukket overimplementeringen trukket ned over sig af deres nationale myndigheder. Konsekvenserne er tydelige. Akvakultur erhvervet har ikke udviklet sig de seneste år, medens andre EU lande og Norge virkelig har vækstet. Så derfor kan vi ikke opfordre stærkt nok til hurtigt at få tilpasset dansk lovgivning og administrativ praksis til EU s regler. Hver dag koster tabte arbejdspladser i landdistrikterne og eksportindtægter. Ivan Bundgård Sørensen Brandsikring ved dambrugsbyggeri Vi har anmodet DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut om at udarbejde en guideline for brandsikring af dambrugsbyggerier. Baggrunden er den, at flere af vores medlemmer oplever, at brandkrav henføres til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Den tager ikke højde for de konkrete forhold, der gælder for bygninger til fiskeopdræt. Det indebærer, at myndighederne ofte vurderer brandsikringen på en måde, der medfører dyre løsninger til brandtekniske installationer samt opdeling i brandsektioner, som ikke nødvendigvis bidrager til at nå det personsikkerhedsniveau for brand, som der kræves iht. bygningsreglementet. Den nye guideline skal bidrage til, at brandsikkerhedsniveauet fastlægges på basis af de konkrete forhold for dambrugsbyggeri i henhold til kapitel 5 om brandforhold i bygningsreglementet fra Guidelinen tager højde for de særlige forhold, der gælder for lukkede/indendørsanlæg. Guidelinen kan indgå som en generel del af et myndighedsandragende ved ansøgning om byggetilladelse. Dambrugsbyggerier henføres til anvendelseskategori 1 i bygningsreglementet, der omfatter byggeri til industri- og lager, men dambrugsbygninger har en væsentligt lavere brandbelastning. Guidelinen beskriver strategien for de brandtekniske løsninger, og de brandsikringstiltag bygningen skal udføres med. Du kan finde den nye guideline på vores hjemmeside. Ny antisubsidieprocedure vedrørende import fra Tyrkiet EU Kommissionen har i august måned indledt en antisubsidieprocedure vedrørende import af havaborre og guldbrasen med oprindelse i Tyrkiet. Baggrunden er, at EU Kommissionen har modtaget en klage med påstand om, at havaborre og guldbrasen med oprindelse i Tyrkiet importeres til subsidierede priser, hvorved EU-erhvervsgrenen forvoldes væsentlig skade. Klagen er indgivet af APROMAR (spansk pendant til Dansk Akvakultur) på vegne af producenter, der tegner sig for mere end 25 % af den samlede produktion i Unionen af havaborre og guldbrasen. Klageren gør gældende, at de tyrkiske opdrættere har nydt godt af en række subsidier fra den tyrkiske regering, at importen fra Tyrkiet er steget generelt i absolutte tal, og at det har haft negative virkninger for EU-erhvervsgrenens salgsmængder, prisniveau og markedsandel, hvilket har haft betydelige negative følger for EUerhvervsgrenens samlede resultater og økonomiske situation. Det giver unægtelig et déjà vue, og vi ønsker vores sydeuropæiske kollegaer held og lykke med det videre arbejde. 2

3 Import fra Tyrkiet Det fremgår af analysen, at 24 % af de årige forbrugere køber produkter med MSC-mærket, og at 27 % af de unge genkender mærket. Det er hhv. 7 og 10 % mere end gennemsnittet. I nedenstående grafer kan du se udviklingen i importen af portionsørreder fra Tyrkiet fra januar 2014 til maj 2015 i mængder (levende vægt) og priser. Klaus Grunert, professor i marketing ved Aarhus Universitet, giver konklusionerne følgende ord med på vejen: Forskningen viser, at unge mennesker har bedre kendskab til økomærker, selv om dette alene ikke nødvendigvis betyder at de også bruger dem mere i deres indkøb. Men kendskab er første trin mod forståelse og anvendelse. Resultaterne har fået MSC til at indlede kampagnen Thumbs up til den blå fisk, hvor unge ambassadører skal være med til at fremme bæredygtige fiskeprincipper på de sociale medier. MSC vil yderligere afholde en række events i København, der skal sætte fokus på området. Kampagnen er en del af et samarbejde med COOP og den øvrige detailhandel, der blev etableret tilbage i 2012 for at gøre kendskabet til MSC-mærket mere udbredt. 17 danske fiskerier bærer et MSC-certifikat, og ca. 160 danske leverandører er godkendt til at sælge de mærkede fisk. Derudover har alle landets detailkæder MSC-mærkede produkter i deres sortiment. Unge køber flest bæredygtige fisk En ny analyse fra YouGov viser, at det især er de yngre forbrugere, som køber MSC-mærkede fisk og har størst kendskab til produkterne. Kilde: FødevareWatch FODER TIL ØRREDER Sunde fisk og det rigtige foder giver bonus på bundlinien. ALLER PLATINUM Når kun det bedste foder er godt nok. - udnyt potentialet i dine fisk, og få maksimalt udbytte. ALLER GOLD Prøv vort mest solgte voksefoder tilpasset de vekslende årstider. - til både recirkulering og traditionelle anlæg. - Let s grow together! ALLER AQUA A/S TLF

4 Ultimatum til Danish Salmon Dagens program omfattede sejlads med turbåd fra Karrebæksminde, oplæg om økologisk fiskeopdræt (regler, fakta), oplæg om anvendelsesmuligheder i stor-køkkener, smagsprøver med frisk ørred-sushi samt frokost med ferske-, samt kold- og varmrøgede økologiske ørreder fra Karrebæk Havbrug. Hjørring Kommune har meddelt Danish Salmon, at de enten skal få styr på problemerne med lugtgener og spildevand eller lukke virksomheden. Baggrunden er, at beboerne i Hirtshals har døjet med vedvarende lugtgener, og at virksomheden har været nødsaget til at udlede mere spildevand i havet end forventet. Der var stor interesse og spørgelyst blandt deltagerne som bl.a. omfattede økonomaer fra en række af landets storkøkkener, indkøbere, sælgere, forskellige interesseorganisationer etc. Ifølge formanden for kommunens udvalg for teknik og miljø, skal der nu findes en løsning, ellers må virksomheden lukke. Kommunen har givet Danish Salmon en sidste chance ved at forlænge den midlertidige miljøgodkendelse, der tillader at udlede 28 ton kvælstof i havet mod oprindeligt ét ton. Virksomheden skal samtidig udarbejde en ny VVM-redegørelse og ansøge om en ny miljøgodkendelse. I 2014 havde Danish Salmon et underskud før skat på over 17 millioner kroner. Kilde: FødevareWatch Salgschef Rudi O. Pedersen fra Musholm A/S orienterer om den økologiske produktion på Karrebæk Havbrug Afgørelser fra NMKN MSD Animal Health Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede 25. august 2015 Vejle Kommunes afgørelser om ikke VVM pligt og om miljøgodkendelse af Tingkærvad dambrug. tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og Begge afgørelser var påklaget af Dansk Sportsfiskerforbund, der fandt at der burde være lavet fuld VVM-redegørelse og ikke været givet miljøgodkendelse pga. øget væsentlig udledning af BI5, specielt i forhold til at der ikke er målopfyldelse i Vejle Å. viden til den danske akvakultur Afgørelse om Ikke VVM:Vejle Kommune har i VVM screeningen vurderet, at den tilladte udledning, der var større end den målte gennemsnitlige udledning, hverken i sig selv eller i kumulation med andre kilder ville medføre en væsentlig påvirkning af Vejle Å. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede Kommunens afgørelse, da de ikke fandt grundlag for at tilsidesætte kommunens faglige vurdering at den godkendte udledning. Afgørelse om Miljøgodkendelse: Natur- og Miljøklagenævnet fandt ikke anledning til at tilsidesætte Vejle Kommunes vurdering af, at godkendelsen af Tingkærvad Dambrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af eller en forringelse af tilstanden af nærrecipienten Vejle Å.Ved afgørelsen blev lagt vægt på, at der har været målopfyldelse nedstrøms Tingkærvad Dambrug i de seneste 4 år baseret på forårsprøver, at en stor del af belastningen af Vejle Å med BI5 ved Tingkærvad Dambrug skyldes andre udledninger. Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax En dag i råvarernes fodspor x 136 med vand og fisk.indd 1 Udvikling af teknologi til offshore havbrugsproduktion :00 Den 1. september ankom endnu en havbrugs-test-opdrætsring til Bornholm. Den nye testring er designet til at være nedsænkbar, og den vil blive testet sammen med en prototype, der var været ved Bornholm på en eksponeret og dyb lokalitet siden maj. I de kommende efterårs storme vil udstyret blive testet. 2. september 2015 deltog mere end 40 nøglepersoner med interesse i økologiske fisk fra havbrug i en såkaldt Dag i råvarernes fodspor et arrangement som gennemførtes i et samarbejde mellem bl.a. Hørkram Foodservice og Musholm A/S med indlægsholdere fra bl.a. Dansk Akvakultur. 4

5 Hvalpsund Net har i samarbejde med havbrugsvirksomheden Musholm og DTU udviklet en ny generation af havbrugsudstyr, som gør det muligt at drive havbrug på meget eksponerede og dermed mindre miljøfølsomme lokaliteter. storskala driftsforhold bl.a. udstyrets robusthed, tilvækst af fisk, fodring og høst under offshore forhold. Udviklingen af offshore teknologi er et GUDP projekt, der har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Fødevareministeriet. Hvalpsund, Musholm, DTU Aqua, DTU Mekanik, DHI og Dansk Akvakultur deltager i projektet, der afsluttes i år. For Hvalpsund Net var udfordringen at udvikle udstyr, der kan holde på stærkt eksponerede lokaliteter. Der er udviklet større og mere robuste opdrætsringe, der kan tåle høj strøm og kraftige bølger. Bl.a. er muligheden for nedsænkning af ringen under udvikling ved ekstreme vejrsituationer, drivis eller opblomstring af giftige alger. Gennem forløbet er udstyret gennemprøvet, og det har bl.a. vist at kunne holde til de meget hårde forhold i Storebælt under forrige års 2 orkaner. På bagrund af dette har Hvalpsund allerede set en betydelig afledt kommerciel succes med at sælge dette forstærkede udstyr. Sammen med udviklingen af opdrætssystemer til hårdt vejr, som er nedsænkbare, dukker der en række andre problemstillinger op, herunder hvilke konsekvenser det kan have for fiskene både fra et dyrevelfærdsperspektiv og et produktions perspektiv. DTU Aqua har vurderet på fiskenes fysiologiske respons på, at skulle svømme ved meget høje strømhastigheder, samt at skulle være neddykket, og hvilke produktionsmæssige konsekvenser det kan have i forhold til foderindtag og foderudnyttelse mm. Får og fiskefoder Husk at får ikke må have adgang til fiskefoder! NaturErhvervstyrelsen har besøgt flere dambrug, med henblik på at kontrollere, om får har mulighed for at æde fiskefoder. I henhold til TSE-lovgivningen, som blev indført efter BSEproblemerne i 1990 erne, må drøvtyggere ikke indtage fiskefoder. Normalt udgør dette forbud ikke problemer på dambrug, men pas på med foderspild eller uhensigtsmæssig placering af fodersække o.lign. Det forventes, at der med den nye teknologi kan etableres nye havbrug på eksponerede offshore lokaliteter, hvor der er et miljømæssigt råderum. Erfaringerne er indtil videre meget positive, dog mangler der stadig erfaring under kommercielle Vi har flowmålere i stride strømme! ISCO LaserFlow Berøringsfri fastmonteret kanalflowmåler ISCO 2150 Den hurtige batteridrevne måleløsning ISCO ADFM Fast eller flytbar kanalflowmåler til dybe kanaler ISCO H-ADFM Fastmonteret kanalflowmåler til brede kanaler Aquasense Tlf

6 Fuld åbenhed om overimplementering Ewos producerer ca. 1,2 mio. tons fiskefoder årligt til lakseproducenter rundt om i verden. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen indfører nu fuld åbenhed om overimplementering af EU regulering. Dette indebærer, at alle kan se, hvad der er EU-krav, og hvornår reglerne går videre end krævet af EU, og hvilke konsekvenser det vil have. Kilde: FødevareWatch Formalin Ministeren har sendt et brev til de fem styrelser i det nye Miljø- og Fødevareministerium: Jeg ønsker fuld åbenhed om vores lovgivning, så alle virksomheder, organisationer og borgere kan se, hvad der er EU-regler, og hvornår kravene går videre end EU-reglerne. Man må ikke kunne smugle regler ind ad bagdøren, og hvis der er en god grund til at stille skrappere danske krav, så skal det fremgå, hvad det koster, og hvad konsekvenserne vil være. Formalin 23,5 % har skiftet giftklassificering. Dette betyder, at både formalin 23,5 % og 37 % nu er deklareret som værende giftig. Dette medfører, at man nu skal have en såkaldt giftmeddelelse for at købe og opbevare både formalin 23,5 % eller 37 %. Giftmeddelelsen søges hos Arbejdstilsynet. Se hvordan på vores hjemmeside under Medlemmer/Arbejdsmiljø. I dag bliver 9 ud af 10 direktiver fra EU gennemført administrativt gennem bekendtgørelser. Retningslinjerne træder i kraft øjeblikkeligt og gælder alle lovforslag, bekendtgørelser m.v. ASC Musholm Havbrug blev i august auditeret efter ASC havbrugsstandarden/laksestandarden, som det første havbrug i Danmark. Derudover skal Rakkeby Dambrug auditeres efter ferskvandsørredstandarden medio september. Cargill køber Ewos for 10 mia. kr. Verdens største privatejede virksomhed, Cargill, har opkøbt det norske fiskefoderselskab Ewos for et beløb på ca. 10 mia. kroner. I august opnåede det første tyrkiske ørreddambrug ASC certificering, og der er nu globalt 16 ASC certificerede ørred damdrug og 61 ASC certificerede laksehavbrug. Opkøbet omfatter bl.a. 7 produktionsfaciliteter, 3 i Norge og 1 i hhv. Chile, Canada, Skotland og Vietnam, samt to centre for forskning og udvikling i Norge og Chile. Når der kommer en prop, løfter pumpehjulet sig op Flygt Adaptable N-hjul, er branchens eneste mekaniske selvrensende pumpehjul. Pumpehjulet løfter sig op langs akslen, når der kommer en genstand ind i hjulet. Dvs. genstanden ryger med ud igen, uden at tilstoppe hjulet. Hjulet falder derefter på plads takket være tyngdeloven og kører videre uden driftsforstyrrelse. HVORFOR EJE NÅR DU KAN LEASE? V i har indgået samarbejdet med en større bank, så vi nu også kan tilbyde leasing løsninger på projekter, så investeringen fordeles ud på op til 7 år. K ontakt os og hør nærmere. 6

7 Skal du have moderniseret/udvidet dit fiskedambrug så er vi klar Kenneth Lodahl Mobil Mail: Hamletsvej 2-8 DK-7480 Vildbjerg Tel Lavenergi propelpumper med stor kapacitet Søger du efter Den laveste el-regning? De laveste vedligeholdelsesomkostninger? Den længste levetid? Kontakt Lykkegaard A/S LMPump SALT Horizontal in-line Specialister i lavenergi propelpumper Produktion af propelpumper i HDPE til saltvand Eget testcenter LMPump testcenter World Leaders in Propeller Pumps LMPump FRESH Vertical Standard Lykkegaard A/S Nyborgvej 35 DK 5863 Ferritslev Fyn

8 PROJEKT NYT Velkommen til projektnyt Vi er glade for at kunne byde dig velkommen til en ny alternativ bagside i vores Nyhedsbrev. Her vil vi løbende informere om nye og relevante hændelser fra den underfundige projektverden. Det kan fx være i form af nye projekter, som er søsat, høringer, åbninger af ansøgningsrunder eller resultater fra afsluttede projekter. Vil vi fortsat bringe oplysninger om eksporten alt afhængig af, hvad vi har af nyt fra projektfronten. Vi starter med at sætte en overordnet ramme om projektbegrebet, inden vi i næste nummer går i dybden med pensum. Hvad forstår vi ved projekter? Først og fremmest er det nyttigt, at vi har en fælles forståelse af, hvad vi egentligt forstår ved et projekt. Gyldendals Den Store Danske Ordbog definerer et projekt, som en éngangsbetonet opgave, der er afgrænset af tid og resurser. Det er en ganske rummelig definition, som dybest set dækker alt fra opførelsen af Femern Bælt forbindelsen til anlæggelse af et nyt staudebed i haven. Vi anvender en mere snæver tilgang, i det vi afgrænser et projekt til en udviklingsaktivitet, der støttes økonomisk af den danske stat og/eller af EU, og som vi deltager i. Vi skelner også mellem egne projekter, hvor vi er ansøger, og andre projekter, hvor vi blot indgår som projektdeltager. I vores optik er det primære formål med projekter er at skabe ny viden, der skal bidrage til at styrke vores konkurrenceevne og rammevilkår. Vi står ofte overfor at skulle prioritere mellem en række forslag til nye projekter. Vi har selv en række idéer til nye projekter, og vi modtager løbende henvendelser om projektforslag. Derfor har vi fastlagt seks kriterier, som vi bruger, når vi skal sortere i listen over projektforslag. De seks kriterier er: 1. Værdiskabelse: Hvad er effekten på råvaregrundlag, omkostninger, konkurrenceevne m.v.? 2. Implementering: I hvilket omfang kan og vil brugerne anvende resultaterne? 3. Risici: Hvor stor er sandsynligheden for, at projektet leverer de ønskede resultater? 4. Formidling: Sikrer projektet, at resultaterne formidles til og forstås af brugerne? 5. Udbredelse: Hvor mange opdrættere vil kunne få gavn af resultaterne? 6. Økonomi: Hvordan påvirker projektet foreningens økonomi? Fire kilder til projekter De projekter, som vi deltager i, har typisk afsæt i én af nedenstående fire ordninger. Lang de fleste projekter støttes af midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Der drejer sig typisk om udviklingsprojekter, der befinder sig i grænselandet mellem forskning og kommerciel anvendelse. En anden væsentlig ordning er Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Her er formålet at bidrage til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- og nonfoodproduktion. De overordnede indsatsområder er: 1. Klima, miljø- og naturbeskyttelse 2. Dyrevelfærd 3. Fødevaresikkerhed og sundhed. Vi deltager også i mere forskningsorienterede projekter. De vil typisk have afsæt i enten den danske Innovationsfond eller i ét af EU s mange (og bureaukratiske) rammeprogrammer. 8

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur NYHEDSBREV September 2014 Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion Fødevarestyrelsen har gennem mange år krævet at dambrug, der afstryger rogn til konsum, skulle indhente speciel autorisation

Læs mere

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed NYHEDSBREV November 2015 Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. november åbnede NaturErhvervstyrelsen to nye støtteordninger under Den Europæiske

Læs mere

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke NYHEDSBREV December 2014 Told på tyrkiske ørreder EU Kommissionen har med virkning fra den 6. november indført midlertidig udligningstold på import af regnbueørred fra Tyrkiet. Baggrunden er den klage

Læs mere

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet NYHEDSBREV Marts 2015 EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet Den 26. februar indførte EU en endelig udligningstold på mellem 6,7 og 9,5 % på import af portionsørreder fra Tyrkiet.

Læs mere

VVM, Habitat og Natura 2000. Ved Håkun Djurhuus og Mark Christian Walters

VVM, Habitat og Natura 2000. Ved Håkun Djurhuus og Mark Christian Walters VVM, Habitat og Natura 2000 Ved Håkun Djurhuus og Mark Christian Walters 2 Praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet Langsand Laks Nedlæggelse af ørred- og åleproduktion samt etablering af et recirkuleret

Læs mere

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 Delprojekt: Afsætningsfremme Dansk Akvakultur 2012-2014 (ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 ASC, akvakultur, fisk, afsætning, eksport. 1 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk NYHEDSBREV Februar 2016 Investeringstilskud 2014 og 2015 Dette nummer indeholder bl.a.: Ansøgningsperioden for tilskud til investeringer i akvakultur er i år fra den 4. februar til den 1. april 2016. Til

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet!

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet! Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 30 Bilag 6 Offentligt Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 18. november 2015 Vedr. L 30 Forslag

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Det gælder dansk landbrugs fremtid

Det gælder dansk landbrugs fremtid Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 2. november 2012 Uge 44 Det gælder dansk landbrugs fremtid Kvælstofnormerne og begrænsningerne i kvælstofanvendelsen har hængt som en mørk sky over landbruget i snart

Læs mere

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Nyhedsbrev September 2013 Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Ny rapport påpeger, at fine bestande af vildfisk problemfrit kan sameksistere med dambrugsdrift og opstemninger, hvor der

Læs mere

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst NYHEDSBREV Juni 2015 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte vores generalforsamling tirsdag den 19. maj. Der var indlæg fra kontorchef Peter Kaarup fra Naturstyrelsen om udkast til vandområdeplaner,

Læs mere

NYHEDSBREV. Vækstplan for fødevare- og landbrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke

NYHEDSBREV. Vækstplan for fødevare- og landbrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke NYHEDSBREV Januar 2016 Vækstplan for fødevare og landbrug Dette nummer indeholder bl.a.: Den 22. december indgik Regeringen (Venstre), Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om en

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Fødevare- og landbrugspakken fokus på vandløb og akvakultur IDA Miljø arrangement 28. januar 2016 26-01-2016 1 Fup og fakta Regeringens landbrugspakke pkt. 6: For at undgå forsumpning af landbrugsarealer

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Akvakultur til udkast til vandområdeplaner, miljøvurderinger samt udkast til bekendtgørelse om hhv. miljømål og indsatsplaner

Høringssvar fra Dansk Akvakultur til udkast til vandområdeplaner, miljøvurderinger samt udkast til bekendtgørelse om hhv. miljømål og indsatsplaner Silkeborg, den 23. juni 2015 Høringssvar fra Dansk Akvakultur til udkast til vandområdeplaner, miljøvurderinger samt udkast til bekendtgørelse om hhv. miljømål og indsatsplaner Målsætningen om vækst i

Læs mere

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning.

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. NYHEDSBREV April 2016 Generalforsamling 2016 I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. Årets gæstetaler er René Christensen fra Dansk Folkeparti, der vil

Læs mere

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande Fødevarenyt Nr. 1 februar 2012 1. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande 2. Grænsehandel runder 12 milliarder kr. 3. Ny udvidet sukkerafgift på flere fødevarer 4. Nøglehullet

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

Ansøgning om ændring af prækvalifikationskrav i forhold til udbud af kystnære havmøller

Ansøgning om ændring af prækvalifikationskrav i forhold til udbud af kystnære havmøller Wind People Sverriggaardsvej 3, 9520 Skørping. Denmark Tlf. +45.50508153 SE.nr. 32057942 Info@windpeople.org www.windpeople.org 21.5.2015 Til minister Rasmus Helveg Petersen og Energistyrelsen Ansøgning

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est Nyhedsbrev Oktober 2012 Samtidighed og vandindvinding Vi har gjort miljøstyrelsen opmærksom på visse problemer i forhold til samtidighedsprincippet og vandindvindingstilladelser. Vi bringer her miljøstyrelsens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 3 Februar 2013 DM-eksportudvalg satser på Norge gennem Mascus Danmark Under mottoet Sikker handel med danske maskinhandlere går Dansk Maskinhandlerforening 1. marts 2013 i luften med en kampagne ud

Læs mere

NYHEDSBREV. 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Hel økoørred i handlen fra i dag. Side 2 Import fra Tyrkiet

NYHEDSBREV. 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Hel økoørred i handlen fra i dag. Side 2 Import fra Tyrkiet NYHEDSBREV August 2015 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter Miljø- og Fødevareministeriet har i juli måned uddelt 100 mio. kr. til 16 fødevareprojekter, der skal bidrage til at skabe grøn vækst. Pengene

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. W stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. W stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 253 Offentligt (02) J.nr. NST-4101-00609 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. W stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål W Vil ministeren redegøre for

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 4. april 2002 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Resumé: OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR - KAMP ELLER SAMARBEJDE Med VK-regeringens nye lovforslag om privat udfordringsret synes regeringen nærmest

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. NYHEDSBREV Oktober 2015 Møde med Miljø- og Fødevareministeren Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Den kyndige læser vil vide, at Regeringen arbejder

Læs mere

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dato: Torsdag den 15. august 2013 kl. 15 Sted: Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle. Tilstede: Karl Iver Dahl-Madsen, Peter Holm, Jørgen Jøker Trachel,

Læs mere

Program. 14.00-15.00 Nyt fra Naturklagenævnet. - Om Naturklagenævnet og sekretariatet ganske kort. - Hvad kan man klage over til Naturklagenævnet

Program. 14.00-15.00 Nyt fra Naturklagenævnet. - Om Naturklagenævnet og sekretariatet ganske kort. - Hvad kan man klage over til Naturklagenævnet Program 14.00-15.00 Nyt fra Naturklagenævnet - Om Naturklagenævnet og sekretariatet ganske kort - Hvad kan man klage over til Naturklagenævnet - Eksempler på afgørelser om screening og om VVM-redegørelser

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Netværksordningen Kvalitetsfødevarer - økologi Titel 2 Netværksordningen Har ansøgningsfrist 24.juni Pulje

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet GUDP er ét af initiativerne i Grøn Vækst Lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklingsog demonstrationsprogram.

Læs mere

Notat. Høringssvar og bemærkninger udkast til bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Notat. Høringssvar og bemærkninger udkast til bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: GUDP/PBMADS/UFFRAS Sagsnr./dok.nr.: 14-80604-000052 Dato: 17. november 2014 Notat Høringssvar og bemærkninger

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks Nyhedsbrev Nyhedsbrev 4 // 2011 Indeks side 2 Landsdelsmøder om medlemsadministration og nyt byggeri Ser på nyt medlems- og kasserersystem Indeks side 3 Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6.

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 22 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 6. december 2012 Materiale fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøllers

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016 Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016 Arbejdet 2015 En kort status for året 2015 er at der lokalt for Øvre Suså Vandløbslaugs, har været et positivt samarbejde med de fire kommuner

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

DANSKE SENIORERs NYHEDSBREV, APRIL 15 - Samlet og redigeret af Henrik Sieben

DANSKE SENIORERs NYHEDSBREV, APRIL 15 - Samlet og redigeret af Henrik Sieben DANSKE SENIORERs NYHEDSBREV, APRIL 15 - Samlet og redigeret af Henrik Sieben Indhold: Påsketid tid til en ekstra ven? Fortsat frit valg af tv-kanaler 4.000 har skrevet under Messe om velfærdsteknologiske

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt N O T AT 27. april 2015 Center for Bygninger Resumé af høringsnotat vedrørende nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 17. juni 2008 J.nr.: NKN-261-00093 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Københavns

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd: Nyhedsbrev Maj 2012 Generalforsamling 2012 Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Formandens beretning fra Rådgiverudvalget 2014-2015

Formandens beretning fra Rådgiverudvalget 2014-2015 Formandens beretning fra Rådgiverudvalget 2014-2015 Det har været et turbulent og arbejdsrigt år, der er gået, og jeg vil starte med at takke både udvalgsledelsesmedlemmerne og andre medlemmer af udvalget

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

Såfremt der er tale om et nyt havbrug eller ændret placering ansøges ligeledes om placeringstilladelse ved NaturErhvervstyrelsen.

Såfremt der er tale om et nyt havbrug eller ændret placering ansøges ligeledes om placeringstilladelse ved NaturErhvervstyrelsen. Miljøgodkendelse: Miljøstyrelsen eller Kommune Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt/eksisterende havbrug Der ansøges hermed om miljøgodkendelse til Eksisterende havbrug Udvidelse og ændring af eksisterende

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen 2010/1 BSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Bjarne Laustsen (S), Christine Antorini (S), Orla Hav (S), Kim Mortensen (S) og

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.?

Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.? status Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.? Kan man reklamere sig til et bedre omdømme? Det korte svar er nej. Det lidt længere svar er ja hvis det hele ikke bare er reklame. Vores

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING Til Dem, som dette måtte vedrøre Dokumenttype Notat Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej?

E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej? E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej? Salget af elektroniske cigaretter går forrygende herhjemme, men de er ikke nær så ufarlige, som producenterne får dem til at lyde, lyder advarslerne Af Heidi Pedersen,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere