Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan PIXIudgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave"

Transkript

1 Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1

2 Indhold Forord. 2. Resume Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede mål 4. Indsatsområder. 5. Organisering og evaluering 10. Overordnet tidsplan/milepælsplan for hele helhedsplanen Forord. Boligorganisationen FællesBo; afdeling 200 Lyngbyen, blev i 2012 prækvalificeret af Landsbyggefonden til en 4 årig forlængelse af den boligsociale helhedsplan. Helhedsplanens indhold er bygget på en tro på, at alle kan noget, og har noget at byde ind med. Det er beboernes lyst og ansvar, der bærer aktiviteterne. Fællesskab og ansvar har stor betydning for mulighederne for at føre aktiviteterne videre, når helhedsplanen er slut. Den forrige boligsociale helhedsplan havde det formål at forvandle området og at forsøge, at ændre beboersammensætningen. Den nye boligsociale helhedsplan er anderledes end den, som har kørt i Den nye helhedsplan har mere fokus på børn og unge, og den skal tage udgangspunkt i at bevare, udvikle og styrke alle de gode ting, der allerede er i Lyngbyen. I stedet for at forsøge at flytte de problemer, der er, ser vi på, hvordan vi kan vende problemerne til noget godt, og hvordan beboerne kan få lyst til at tage større ansvar. Helhedsplanen er blevet til i et samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelse, lokale daginstitutioner og skole, foreninger i lokalområdet, Herning Kommune, FællesBo og medarbejderne ved den boligsociale helhedsplan i Lyngbyen. Alle er indstillet på at samarbejde for at skabe bæredygtige og positive forandringer i området. 2

3 Resume. Helhedsplanen beskriver den planlagte boligsociale indsats i Lyngbyen fra august 2013 til og med juli Det samlede budget for planen er på godt 9 mio. kr., hvoraf FællesBo og Herning Kommune yder en medfinansiering på 25 %. Derudover er der frivillige organisationer, som yder en eller flere frivillige indsatser. En vigtig del af denne helhedsplan, er muligheden for at bruge arbejdstid på at søge penge ved fonde og lignende til for eksempel forbedring af fælles udendørs arealer. Tiltag, som tilfører det sociale liv i området bedre vilkår. En anden vigtig del er muligheden for kunne sætte aktiviteter i gang sammen med beboerne, som ikke er med i helhedsplanen. Det er meget vigtigt at holde fokus på, at beboerne har ansvar for det sted, de bor. at det er deres boligområde. Helhedsplanen bygger på visionen: "... at Lyngbyen skal være et boligområde, som beboerne er glade for at bo i, og som opfattes af både beboere og andre som en bydel med sin helt egen karakter nemlig der, hvor mange forskellige mennesker mødes og hvor der er plads til alle; et sted, som menneskeligt tilbyder mangfoldighed, og boligmæssigt tilbyder forskellighed i lejlighedernes indretning og udeområder." Helhedsplanens aktiviteter indeholdes i 6 af Landsbyggefondens 7 indsatsområder, nemlig: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Udsatte grupper Kultur og fritid Image og kommunikation Samtlige aktiviteter er påtænkt at føres videre, når helhedsplanen er slut. Det kan for eksempel være i afdelingsbestyrelsen, i samarbejde med frivillige organisationer og/eller kommune. Lyngbyen og perspektiverne i det boligsociale arbejde. Lyngbyen ligger i Gullestrup; en mindre forstad 5 km nord for Herning. Gullestrup er delt mellem FællesBos boligområde Lyngbyen på den ene side, og parcelhuse på den anden side. Parcelhusområdet er igen delt op i en ældre og lidt billigere del samt en ny og meget dyr del. Mellem de forskellige boligområder i Gullestrup ligger en hal, som benyttes mest af folk fra parcelhuskvarterene. Der er også en kirke, som naturligvis benyttes af kristne mennesker. Der er daginstitutioner i forlængelse af skolen, men også i FællesBos boligområde. Sidst er der en folkeskole; Gullestrup Skole, som rummer børn i kl. Der er dog mange børn fra parcelhuskvarterene, som går på friskole inde i Herning, og de børn, som går på Gullestrup Skole, flyttes fra Gullestrup, når de skal i 7. klasse. Gullestrup omkranses af skønne naturomgivelser som eksempelvis Løvbakkerne, og der er ikke langt til Holing Sø. Derudover ligger et stort sportscenter; Holing Centret kun 1 km fra området. Sportscentret rummer ishockeyhal og andre haller, dog ikke fitnesscenter. Busforbindelserne til centrum er fine; der kører bus 2 gange i timen. De nærmeste indkøbsmuligheder ligger 3 km fra området. Boligområdet Fakta om afdeling 200 Lyngbyen: Opført år: 1971 og 1978 Antal lejemål: 453 Forskellighed i boliger/antal rum: 1rums: 6, 2rums: 220, 3rums:112, 4rums: 66, 5rums: 49 Antal tomgangsboliger marts 2012: 45 Fraflyttere 2011: 127 Boligerne i Lyngbyen er opført i 1971 og 1978 og har i dag 453 lejemål og knapt 900 beboere. 3

4 Afdelingen er renoveret ad flere omgange i hhv , , , 2000 og senest Den seneste renovering har tilført området en ny fælles plads midt i bebyggelsen, da der er blevet revet en blok ned. Endvidere er området renoveret udvendigt med bl.a. nye gavle, ny belysning, legepladser, boldbane mm. Udvalgte lejligheder er renoveret indvendigt. Tidligere har boligselskabet haft en beboerrådgiver ansat i boligområdet, men først i 2008 blev en boligsocial helhedsplan godkendt og iværksat. Trods de seneste års indsats med mange forbedringer, er Lyngbyen fortsat et boligområde med store sociale udfordringer, stor fraflytningsprocent, dårligt image og deraf følgende udlejningsvanskeligheder. Beboerne i Lyngbyen Lyngbyens beboere har vidt forskellige sociale, økonomiske og kulturelle baggrunde. Sammenligner man med gennemsnittet for resten af Herning Kommune, er der i Lyngbyen overvejende husstande med lav indkomst. En stor andel af beboerne modtager førtidspension eller kontanthjælp. Uddannelsesniveauet er lavere i Lyngbyen end i resten af kommunen, og der bor mange indvandrere/flygtninge og efterkommere af indvandrere/flygtninge. Beboersammensætningen i Lyngbyen skiller sig også ud fra resten af Herning ved, at der i Lyngbyen er en større andel af børn og unge, og mange af dem har en enlig mor eller far. Den seneste kriminalitetsstatistik viser, at kriminaliteten i boligområdet generelt faldt i 2009, lige efter opstart af den boligsociale indsats. Derefter steg den igen i de to efterfølgende år, hvor indsatsen i området har været stabil. I 2011 faldt den drastisk, og den er nu mindre end for det øvrige Herning. Herning Politi oplyser, at ungdomskriminaliteten i hele perioden har været faldende. Der er fortsat behov for at styrke den positive udvikling, så den forbliver stabil, set i lyset af beboersammensætningen. De vigtigste problemområder i Lyngbyen: Stort antal beboere udenfor arbejdsmarkedet; arbejdsløse, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Mange børn og unge i socialt og økonomisk svage familier. Stort antal personer med lav indkomst. Mange uden uddannelse. Mange enlige. Mange eneforsørgere. Mange med anden etnisk herkomst end dansk. Det positive. De største problemer bliver omvendt også de vigtigste ressourcer. Mange førtidspensionister betyder samtidig mange frivillige hænder. Mange lavindkomstfamilier betyder kreativitet for få midler. Mange med anden etnisk herkomst end dansk betyder mangfoldighed. Det kan medvirke til, at folk udefra ser på området som et særligt spændende område, hvis der fokuseres særligt på det. Vision og overordnede mål. Beboerne skaber liv og fællesskab i Lyngbyen. Beboerne er dem, der skaber forandringer og gør Lyngbyen til et bedre sted at bo, hvor der er glæde, tryghed og trivsel. Helhedsplanen skal derfor være med til at udvikle fællesskab og engagement, tryghed og trivsel sammen med beboerne. Helhedsplanen skal også sikre, at der er sammenhæng mellem boligområdet/boligselskabet og kommunale, lokale- og andre aktører. Visionen. Visionen er, at Lyngbyen skal være et boligområde, som beboerne er glade for at bo i, og som opfattes af både beboere og andre som en bydel med sin helt egen karakter nemlig der, hvor mange forskellige mennesker mødes og hvor der er plads til alle; et sted, som menneskeligt tilbyder mangfoldighed, og boligmæssigt tilbyder forskellighed i lejlighedernes indretning og udeområder. 4

5 Til visionen er knyttet følgende mål: Et boligområde, som beboerne er glade for at bo i. Et boligområde, som opfattes af beboerne og andre som en bydel med sin helt egen karakter. Et boligområde, hvor der er mangfoldighed. Et boligområde, som indbyder til et aktivt liv. Indsatsområder. Helhedsplanens fokus er børn og unge. Indsatsområderne er: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Udsatte grupper Kultur og fritid Image og kommunikation Indsatsområde 1: Børn, unge og familie. En stor del af de familier, der bor i Lyngbyen, har sociale udfordringer, så målet med indsatsen er, styrke det lokale samarbejde mellem skole, daginstitutioner og forældre, forældrene imellem og beboere imellem generelt, så de sociale problemer bliver mindre, og nemmere at løse Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udviklingen i forhold til børn, unge og familier, er: Bydelsmødre Bydelsmødre er frivillige mødre, som hjælper andre mødre. Bydelsmødrene får base/kontor i boligområdets beboerhus. Lokale og øvrige kvinder i Herning, hjælpes af en bydelsmor, til: at erkende behov for hjælp at blive selvhjulpne at gøre brug af det nære netværk at være åbne overfor offentlig støtte at kende og være tryg ved vilkår og præmisser for offentlig støtte Familieskolen Familieskolen giver viden om familieliv til familier med sociale udfordringer. Projektet strækker sig over 1 år, fordelt på forskellige faser. Projektet kan gentages flere år og der er højst 5 deltagende familier ad gangen. Som familie på Familieskolen vil man skulle være sammen med 4 andre familier fra Lyngbyen, lære hinanden at kende ved for eksempel at spise sammen og tage på ture sammen. De familier, som deltager i familieskolen, får også en mentor, som de kan bruge til at tale med om de forandringer, der sker mens man er med i Familieskolen. Familierne vil skulle deltage i kurser og aktiviteter i for eksempel beboerhuset Byens Hus, hvor de får forskellige fælles oplevelser, spiller rollespil, deltager i workshops, undervises i alt muligt fra kultur og samfundsforhold til børneopdragelse og viden om børns opvækstbehov. Familierne vil også få samtaler med for eksempel familiemedarbejderen, som arbejder i helhedsplanen, men også andre, som for eksempel psykologer, familieterapeuter og lignende. Familierne deler deres erfaringer fra projektet. Ungdomsklubben Ungdomsklubben samler Gullestrups årige unge til et fritidsliv udenfor idrættens verden. Ungdomsklubben er en kommunalt drevet ungdomsklub under UngHerning; Herning Kommune, hvor der er 5

6 fastansat personale og regler som i andre ungdomsklubber. Klubben skal placeres på den lokale skole, i hallen eller andet neutralt og centralt sted. En del af tilbuddet er et hold kun for piger. Helhedsplanens Fritidsmedarbejder udlånes til Ungdomsklubben. GAK Gullestrup Aktivitets Klubhus GAK, er mest for Lyngbyens børn og unge mellem år, men også de årige, som alternativ fritid. De ældste kan også blive frivillige rollemodeller i GAK. Aktiviteterne i GAK giver børn og unge mulighed for at udvikle deres egne ideer, med hjælp og støtte fra voksne og ældre unge. Børnene og de unge skal selv skabe aktiviteterne. Aktiviteterne vil variere alt efter hvem børnene/de unge er, og hvilke behov og ønsker de har. Eksempelvis kan der laves film og musik, kreative værksteder, madlavning, idrætsaktiviteter inde og udendørs, tales om samfundsproblematikker, ses film mm. Forældre kan deltage som hjælpere ved arrangementer og aktiviteter, og forældre skal skrive under på, at deres børn må deltage i GAK s aktiviteter. Indsatsområde 2: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Indsatsens mål er, at flere beboere klarer sig godt i skolen og erhvervslivet, og at vende det negative til noget positivt. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udviklingen i forhold til uddannelse, beskæftigelse og erhverv, er: Mentorprojektet Mentorprojektet, som skal give børn og unge i alderen 8-25 år, og voksne forældre mulighed for en bedre skolegang og give beboerne mulighed for at øge deres viden om samfundet, så flere kommer i uddannelse eller arbejde og/eller at flere bliver i uddannelse eller arbejde. Børn, unge og voksne, som er forældre, og bor i lokalområdet får mulighed at få en mentor. Mentoren kan bruges til at: lave lektier sammen med, så man kan få det bedste ud af skolen, finde ud af hvad der forhindrer god skolegang, hvis noget gør det, eller finde frem til hvor der kan hentes hjælp, hvis det er et behov tale om og øve hvordan man kan støtte et barns skolegang og/eller søge hjælp andre steder undersøge forhold omkring uddannelsessystemet tage på virksomhedsbesøg besøg på uddannelsesinstitutioner sammen at deltage i kurser og foredrag omkring samfundsforhold/forståelse udfylde formularer ol. sammen. Mentor er altid kun mentor for den enkelte ikke for en hel familie. Lektiecafeen Lektiecafeen giver lektiehjælp til børn i alderen 6-12 år, unge mellem år, og voksne mellem år med det formål at børn, unge og voksne får mere ud af den daglige undervisning i skolen. Den eksisterende lokale lektiecafé LEXTRA, som drives af Røde Kors, og holder til i Byens Hus, fortsætter som hidtil en dag om ugen. Derudover udvider helhedsplanen, så der tilbydes lektiehjælp en dag mere, men målet er, at tilbyde lektiehjælp til unge og voksne, hvor unge og voksne også kan blive trænet i at være lektiehjælpere for børn og for hinanden. Lokal virksomhed Der skal skabes mere liv i boligområdet. 6

7 I samarbejde med private erhvervsdrivende og/eller andre skal det forsøges, at etablere eksempelvis en bazar, en nyttehave eller en anden form for produktion/erhverv, hvor ledige beboere bliver personale og/eller producenter. Først ansættes man på frivillig basis, men kommer der overskud, vil det betyde løn/bonus/honorar til de ansatte. Der oprettes små grupper med beboere, som selv producerer noget, der kan sælges. Det kan være alt fra gulerødder til tasker. Det er beboernes egne ideer, der skal arbejdes med. Der skal derfor laves en tænketank med beboere, som skal udtænke ideer. Job- og uddannelsesvejledning for unge Job- og uddannelsesvejledning for unge tilbyder støtte til unge i alderen år i boligområdet, som enten: er udenfor eller i fare for at havne udenfor skole, uddannelses-/arbejdsmarkedet unge med sociale vanskeligheder unge som ønsker fritidsjob unge som er under uddannelse, men møder problemer unge som ønsker at komme i uddannelse, men ikke ved hvordan eller hvad. Målet er, at de unge selv kan ændre deres situation til at komme i uddannelse eller job, eller fastholde job/uddannelse. Man kan få vejledning om uddannelse og job, samt hjælp til udarbejdelse af CV og ansøgninger mm. ved en ugentlig træffetid i beboerhusets IT-café, hvor der er adgang til pc. De unge kan også henvende sig på kontoret, og bede om en tid udenfor træffetid. Indsatsområde 3: Beboernetværk, inddragelse og demokrati. Områdets beboerdemokratiske arbejde udføres af nogle få ildsjæle, som har alt for meget arbejde, og mange beboere har svært ved at se, hvad de kan bruge beboerdemokratiet til. Der har i den seneste helhedsplan været arbejdet på at skabe et ungdomsråd, som supplement til afdelingsbestyrelsen, i håbet om at skabe mere ansvarsfølelse hos de unge i forhold til deres boligområde. Det skal der arbejdes videre med. Fraflytningsprocenten i afdelingen er alt for høj, og det er dyrt for beboerne og boligselskabet. Nye måder at se beboerdemokratiet på og nye måder at arbejde på, skal være med til at skabe flere og mere engagerede beboere. Målet med aktiviteten er, at få flere beboere involveret og engageret i det beboerdemokratiske arbejde, at mindske fraflytningsprocenten og øge beboernes tilfredshed med at bo i Lyngbyen. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udviklingen af beboerdemokratiet, er: Fællesskab og demokrati. Der skal mere fokus på alle de gode kræfter, der er i Lyngbyen. Der startes derfor et blokdemokrati i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Blok-demokrati betyder, at udover den almindelige afdelingsbestyrelse, har afdelingsbestyrelsen en eller flere hjælpere i hver blok, som sørger for at informationer når rundt til alle beboere i blokken, og sørger for at opgaver bliver fordelt og varetaget. Afdelingsbestyrelsen bliver ved med at være som den er, men får hjælpere. Blokdemokratiet kan selv, når det er oprettet, arrangere aktiviteter for deres egen blok, ved egenbetaling. I GAK oprettes et ungdomsråd, som har til opgave at give gode råd til de boligsociale medarbejdere og til afdelingsbestyrelsen og blokdemokraterne om initiativer og problematikker, som handler om unge i Lyngbyen. Kompetent afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsens arbejde er tit usynligt og uinteressant, og det er svært for mange beboere at overskue, hvad deres arbejde handler om. Der er mange opgaver, som afdelingsbestyrelsen er meget alene om at udføre. 7

8 Målet med aktiviteten er, at afdelingsbestyrelsen, blokdemokraterne og ungdomsrådet bliver tilfredse med deres arbejde hver for sig og sammen, og at de øvrige beboere er tilfredse med demokraternes arbejde, og at budgettet overholdes. Aktiviteten starter med en undersøgelse af beboernes opfattelse af og viden om beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsens arbejde. Derefter planlægges et undervisnings- og udviklingsforløb for afdelingsbestyrelse, blokdemokrater og ungdomsråd. Via kurser, en foreningsguide og forskellige foredragsholdere fra foreninger og BL klædes afdelingsbestyrelsen, blokdemokraterne og ungdomsrådet på til at varetage jobbet endnu bedre end hidtil. Der kan eksempelvis undervises i projektværktøjer, foreningsarbejde, love og regler for beboerdemokrati, fundraising (hvordan man søger penge hos fonde), konflikthåndtering, budget og regnskab mm. Beboerpleje. Afdelingens fraflytningsprocent er stor altså, hvert år er der rigtig mange beboere, som vælger at flytte fra Lyngbyen. Mange har en mening om, hvorfor det er sådan: det er et dårligt sted at bo, huslejen er for høj, der bor for mange psykisk syge osv. Ingen kender dog det rigtige svar, men de fleste vil gerne, at fraflytningsprocenten bliver mindre, og vil gerne holde på beboerne. Derfor skal man tage sig bedre af beboerne. Det kan for eksempel gøres ved at nytilflyttede beboere modtages med et håndtryk, en lille velkomstgave og diverse informations materiale om områdets muligheder, og om hvad afdelingsbestyrelsens arbejde består i. Der skal også laves en procedure for, hvordan man siger ordentligt farvel til dem, der flytter, og får undersøgt, hvorfor de flytter. Så vil det forhåbentlig være muligt at ændre på det der gør, at folk flytter. Indsatsområde 4: Udsatte grupper. I Lyngbyen bor der mange psykisk syge og misbrugere, set i forhold til resten af Herning. De fylder en del i bybilledet, for blandt andet råber de tit højt, ser forhutlede ud, optræder truende og larmer om natten. Det kan virke skræmmende på mange mennesker, og kan også have den uheldige virkning, at folk flytter fra boligområdet, fordi de ikke føler sig trygge. I 2012 blev en Trivsels- og Imageundersøgelse gennemført i området. I forbindelse med spørgsmål om, hvor trygge beboerne følte sig, svarede en beboer: Eftersom der ofte går nogle ubehagelige mennesker rundt, 'flygter' man hellere tilbage til sin egen have (pige på 16 år). Konklusionen af undersøgelsen peger på, at der er en stigende oplevelse af utryghed i området. Det skal helhedsplanen forsøge at gøre noget ved sammen med beboerne. Der er mange beboere, som gerne vil have mulighed for at få rådgivning og vejledning i forhold til for eksempel læsning og forståelse af breve fra kommunen, hjælp til hvor de skal henvende sig for professionel hjælp, når de har behov for det, hjælp til udfyldelse af skemaer, økonomisk rådgivning ol. Der er også beboere, som kun har meget lidt kendskab til IT, hvilket i dagens samfund er nærmest invaliderende, fordi man skal bruge NEMID til næsten alt. Indsatsens mål er derfor at skabe et bedre samarbejde mellem boligorganisationen, beboerne, kommunen og politiet, så de mennesker, der bor i området, og har behov for hjælp, de FÅR den hjælp, de har brug for! Målet er også at være med til at skabe større tryghed i boligområdet. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udsatte grupper, er: Samarbejde om udsatte borgere. Samarbejde mellem boligselskab, kommune, politi og Kirkens Korshær om særligt sårbare beboere i Lyngbyen. Alle parterne mødes jævnligt og snakker om, hvordan man i samarbejde kan hjælpe dem, der har behov for det. For beboerne betyder dette hurtigere hjælp, når man har behov, eller hvis der er en beboer, man er utryg ved eller bekymret for. Så kan man henvende sig til de boligsociale medarbejdere, som så vil sørge for at beskeden eller ønsket kommer hurtigt det rigtige sted hen. 8

9 Natteravne i Gullestrup. Natteravne i Lyngbyen skal medvirke til at øge trygheden i området. Natteravnene skal gå i hele Gullestrup. IT-café. En IT-café i beboerhuset Byens Hus skal hjælpe og uddanne ikke-it kyndige beboere, så de kan begå sig digitalt og også fremover hjælpe andre beboere. Cafeen drives af frivillige i samarbejde med den boligsociale projektmedarbejder og folk i aktivering. Kurserne afholdes for eksempel af frivillige, aftenskoler, kommune o.l. Der kan for eksempel være NEMIDkurser, kurser for folk som slet ikke kan bruge en pc, videreudvikling af pcbrug eksempelvis installering af programmer ol., men der kan også afholdes kurser for ordblinde, sprogkurser (for folk med anden etnisk baggrund) i dansk o.l. Endvidere kan IT-cafeen bruges af unge som spilleklub, når Ungdomsklubben eller GAK har dette på programmet. Beboerrådgivning. Beboerrådgivningen tilbyder beboerne rådgivningen og vejledning om job, økonomi, familieforhold og andre personlige forhold. Det er studerende, der skal varetage rådgivningen, i samarbejde med de boligsociale medarbejdere. Der kan også arrangeres foredrag, kurser, workshops og debatter. For eksempel kan arrangeres konfliktmæglingskursus. Ved arrangementer vil der være forskellige former for rådgivere præsenteret; for eksempel når der er fastelavnsfest, så kan sundhedsplejersken eller misbrugsrådgiveren have en bod, hvor der kan prøves forskellige ting og ydes rådgivning. Indsatsområde 5: Kultur og fritid. Målet er at styrke fællesskabet mellem beboerne i Lyngbyen, skabe større tilfredshed med og brug af de udendørs faciliteter og mere brug af beboerhuset Byens Hus. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for kultur og fritid, er: Kultur-bomben. For at skabe mere fællesskab, mere liv og sammenhold i området, mindre fordomme, konflikter og kedsomhed, mere kendskab til og forståelse for hinanden laver vi Kulturbomben. Kulturbomben arrangerer og afholder forskellige kulturelle arrangementer; koncerter, teater, fælles idrætsaktiviteter, flashmobs, fælles grillarrangementer, fastelavn, jul, ramadanfest, loppemarkeder mm., som skabes, udvikles og udføres af og sammen med beboerne og eventuelt frivillige organisationer. De fleste arrangementer har egenbetaling, men beboerne kan også søge støtte til aktiviteter i Kulturbomben. Så laver man en ansøgning til helhedsplanen, som man selvfølgelig kan få hjælp til at lave af de boligsociale folk. Der kan højst søges om 5.000,- kr. pr. år. pr. aktivitet, og der kan højst gives støtte fra helhedsplanen til afholdelse af 6 arrangementer i gennemsnit pr. år. Der vil ikke kunne gives den højeste støtte til alle aktiviteter og heller ikke støtte til alle aktiviteter. Aktiviteterne skal give fællesskab og skabe netværk på tværs af alder, etnicitet og køn. Der kan eksempelvis arrangeres fælles tur for børn eller voksne til andre steder i landet, til Folketinget o.l. sammen med boligsociale medarbejdere, og gerne sammen med beboere fra andre byer. Alle arrangementer skal på en eller anden måde henvende sig til alle beboergrupper, sådan at hvis der for eksempel afholdes en koncert for unge, er der voksne, som hjælper til. Kulturrampen. De udendørs fælles områder i Lyngbyen er tit tomme, eller bruges kun af nogle få. Det får Lyngbyen til at virke tom, livløs og utryg. For at få mere fællesskab, liv og sammenhold i området, skal de fælles udendørs faciliteter gøres mere brugbare og indbydende, så der kan afholdes flere udendørs arrangementer, og så udendørs faciliteterne indbyder mere til brug. Der skal derfor, i samarbejde med beboerne og inspektøren i boligområdet, udarbejdes en plan for opgradering af udendørs faciliteterne. Planen udarbejdes ved en 9

10 workshop og iværksættes umiddelbart efter. Pengene til iværksættelse skal søges ved fonde og puljer. Det er de boligsociale medarbejdere der søger SAMMEN med beboerne. Fritidsmentor for børn og unge i Lyngbyen. For at få mere sammenhold mellem børn og unge i Gullestrup og støtte børn og unge i et godt fritidsliv, er der mulighed for, at man kan få tildelt en fritidsmentor: fritidsmentoren kan for eksempel afsøger de muligheder, der er for fritidsbeskæftigelse, sammen med børnene, de unge og forældrene, og kan hjælpe familierne til et fast forhold til fritidslivet. Det kan være, at man sammen med mentoren finder og prøver forskellige fritidsaktiviteter. Det kan være, at mentoren hjælper forældrene, så de bedre selv kan hjælpe børnene, eller at mentoren hjælper med at følge børnene til og fra fritidsbeskæftigelse i en periode. Det vil også være muligt at søge økonomisk støtte til betaling af kontingent til fritidsbeskæftigelse. Indsatsområde 6: Image og kommunikation. Boligområdet har et dårligt image og en høj fraflytningsprocent, som der gerne skal ændres på. De aktiviteter, der skal forsøge at ændre på det, er: Dagbogen. Lyngbyen har et dårligt image, og mange i Herning tror, der er megen kriminalitet, vold, misbrug og social dårligdom. Det billede er det håbet at ændre på, ved for eksempel at oprette en digital dagbog, som alle beboere har adgang til at skrive i og sætte billeder ind i. Den skal kunne findes på nettet og på en pc i beboerhuset Byens Hus. Dagbogen er både en kalender, hvor man kan se, hvad der sker hvor og hvornår i Lyngbyen, men det er også en dagbog, hvor man kan læse om og se billeder fra events, aktiviteter, dagligdag osv. Mediestorm. Mediestorm, skal forsøge at vende verdens syn på Lyngbyen fra at være et dårligt sted til at være et alternativt og særligt spændende sted. Det gøres ved for eksempel at alle de gode historier, der er i Lyngbyen fortælles til hele verden, og verden inviteres til at deltage i de arrangementer, der foregår i Lyngbyen. Der kan også uddeles info, billeder o.l. af/om lokalområdet som for eksempel postkort, musik oa. Organisering og evaluering For at sikre at der sker det, der er planlagt i helhedsplanen, organiseres helhedsplanen sådan her: Øverst en styregruppe, derunder et sekretariat, så følgegrupper for alle indsatsområder og arbejdsgrupper, som dem der arbejder i dagligdagen. Styregruppen består af den boligsociale leders daglige leder fra FællesBo, som også er formand for styregruppen, den boligsociale leder, som også er styregruppens sekretær, afdelingens formand, boligselskabets Økonomichef samt 2 ledelsesrepræsentanter fra Herning Kommune. Styregruppen er øverste led, og træffer de overordnede beslutninger. Styregruppen består af max 6 personer. Styregruppen mødes en gang halvårligt. Projektsekretariatet består af projektmedarbejderne og den boligsociale leder. Den daglige drift og ledelse varetages af projektsekretariatet. Følgegrupperne består af de projektmedarbejdere, som arbejder i de forskellige indsatsområder og den boligsociale leder, repræsentanter fra Afdelingsbestyrelsen, og ledelsesrepræsentanter fra FællesBo, organisationer, samt repræsentanter og medarbejdere fra Herning Kommune. Alle følgegrupper er sammensat ud fra indsatsområder. Følgegrupperne planlægger og beslutter de overordnede rammer for indsatsområderne og aktiviteterne under indsatsområderne. De folk, som sidder i følgegrupperne, har beslutningskompetence. Følgegrupperne holder møde hver 2. måned og kan indkaldes ekstraordinært ved behov. 10

11 Arbejdsgrupperne er de boligsociale medarbejdere, frivillige, medarbejdere fra Herning Kommune o.a. som til daglig arbejder med alle aktiviteterne. Arbejdsgrupperne holder et månedligt møde, men snakker også om tingene i dagligdagen. Arbejdsmetoder og værdigrundlag. Den boligsociale helhedsplan er baseret på arbejdsmetoder, der bygger på et positivt menneskesyn, hvor alle har potentiale for udvikling, og alle har noget godt at byde andre. Arbejdets organisering. De enkelte projektmedarbejdere arbejder selvstændigt, men modtager sparring fra boligsocial leder og øvrige team. Der afholdes driftsmøde 1 time ugentligt, hvor hele teamet deltager. Der afholdes fagligt teammøde 1 time ugentligt, hvor hele teamet deltager. Der afholdes teammøde 3 timer månedligt, hvor større perspektiver drøftes. Der afholdes fælles kollegial supervision 2 timer pr. måned. Det er den boligsociale leder, der forestår supervisionen, men på sigt kan øvrige team også varetage funktionen. Derudover vil der i krisesituationer være mulighed for at hente supervisor ind udefra. Halvårligt foregår der teambuilding i forskellige former. Boligsocial leder har tilknyttet en mentor det første år af helhedsplanen. Uddannelse. Boligsocial leder og projektmedarbejdere deltager så vidt muligt i BL s kurser oa. arrangementer. Desuden afholdes jævnligt oplæg fra samarbejdspartnere, som kan medvirke til videreuddannelse. Koncept og strategi for beboerinvolvering og beboerinformation. Der skal, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, i løbet af første halve år af helhedsplanen, udarbejdes en strategi og et koncept for, hvordan beboerne involveres og informeres. Udgangspunktet er, at der løbende skal uddeles skriftlig information; beboerblad eller lignende, som også skal være tilgængeligt på FællesBos hjemmeside og hænge på udvalgte steder i Lyngbyen. Derudover involveres beboerne ved at der, for hver beboer, som henvender sig, eller på anden måde er involveret i helhedsplanens arbejde, skal følge nogle af denne beboers bekendte, venner og naboer, sådan at alle beboere forpligter sig og ansvarliggøres i arbejdet med at udbrede kendskabet til helhedsplanen, og i arbejdet med at få flere beboere involveret. Samarbejde med boligorganisationen. Der er tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Den boligsociale leder deltager i afdelingsbestyrelsens månedlige møde, og bestyrelsen sidder i både styregruppe, følgegrupper og arbejdsgrupper, samt deltager aktivt i nogle af de daglige aktiviteter. Den boligsociale leder holder nærmeste leder, udlejningschefen, økonomichefen og Lyngbyens Serviceinspektør løbende orienteret. Samarbejde med øvrige Herning. Boligorganisationerne i Herning Kommune, som har ansat boligsociale medarbejdere, mødes en gang hver 2. måned. Øvrigt samarbejde. Boligsociale helhedsplaner i regionen er gået sammen om at mødes en gang pr. kvartal. Drift. Den daglige drift varetages af det boligsociale team i samarbejde med afdelingsbestyrelse og frivillige beboere i øvrigt. Vedligeholdelse af kontorfaciliteter, beboerhus og aktivitetshus varetages af de boligsociale medarbejdere og tilknyttede ejendomsfunktionærer. Rengøring af kontorfaciliteter, beboerhus og aktivitetshus varetages af unge under 18 år, som gør rent en gang ugentligt. Derudover varetages rengøring og vedligehold af frivillige og af folk i virksomhedspraktik. Endvidere anvendes praktikanter fra VIA i det daglige arbejde. 11

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN. Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc.

BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN. Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN - Ressourcebaserede metoder

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere