Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan PIXIudgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave"

Transkript

1 Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1

2 Indhold Forord. 2. Resume Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede mål 4. Indsatsområder. 5. Organisering og evaluering 10. Overordnet tidsplan/milepælsplan for hele helhedsplanen Forord. Boligorganisationen FællesBo; afdeling 200 Lyngbyen, blev i 2012 prækvalificeret af Landsbyggefonden til en 4 årig forlængelse af den boligsociale helhedsplan. Helhedsplanens indhold er bygget på en tro på, at alle kan noget, og har noget at byde ind med. Det er beboernes lyst og ansvar, der bærer aktiviteterne. Fællesskab og ansvar har stor betydning for mulighederne for at føre aktiviteterne videre, når helhedsplanen er slut. Den forrige boligsociale helhedsplan havde det formål at forvandle området og at forsøge, at ændre beboersammensætningen. Den nye boligsociale helhedsplan er anderledes end den, som har kørt i Den nye helhedsplan har mere fokus på børn og unge, og den skal tage udgangspunkt i at bevare, udvikle og styrke alle de gode ting, der allerede er i Lyngbyen. I stedet for at forsøge at flytte de problemer, der er, ser vi på, hvordan vi kan vende problemerne til noget godt, og hvordan beboerne kan få lyst til at tage større ansvar. Helhedsplanen er blevet til i et samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelse, lokale daginstitutioner og skole, foreninger i lokalområdet, Herning Kommune, FællesBo og medarbejderne ved den boligsociale helhedsplan i Lyngbyen. Alle er indstillet på at samarbejde for at skabe bæredygtige og positive forandringer i området. 2

3 Resume. Helhedsplanen beskriver den planlagte boligsociale indsats i Lyngbyen fra august 2013 til og med juli Det samlede budget for planen er på godt 9 mio. kr., hvoraf FællesBo og Herning Kommune yder en medfinansiering på 25 %. Derudover er der frivillige organisationer, som yder en eller flere frivillige indsatser. En vigtig del af denne helhedsplan, er muligheden for at bruge arbejdstid på at søge penge ved fonde og lignende til for eksempel forbedring af fælles udendørs arealer. Tiltag, som tilfører det sociale liv i området bedre vilkår. En anden vigtig del er muligheden for kunne sætte aktiviteter i gang sammen med beboerne, som ikke er med i helhedsplanen. Det er meget vigtigt at holde fokus på, at beboerne har ansvar for det sted, de bor. at det er deres boligområde. Helhedsplanen bygger på visionen: "... at Lyngbyen skal være et boligområde, som beboerne er glade for at bo i, og som opfattes af både beboere og andre som en bydel med sin helt egen karakter nemlig der, hvor mange forskellige mennesker mødes og hvor der er plads til alle; et sted, som menneskeligt tilbyder mangfoldighed, og boligmæssigt tilbyder forskellighed i lejlighedernes indretning og udeområder." Helhedsplanens aktiviteter indeholdes i 6 af Landsbyggefondens 7 indsatsområder, nemlig: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Udsatte grupper Kultur og fritid Image og kommunikation Samtlige aktiviteter er påtænkt at føres videre, når helhedsplanen er slut. Det kan for eksempel være i afdelingsbestyrelsen, i samarbejde med frivillige organisationer og/eller kommune. Lyngbyen og perspektiverne i det boligsociale arbejde. Lyngbyen ligger i Gullestrup; en mindre forstad 5 km nord for Herning. Gullestrup er delt mellem FællesBos boligområde Lyngbyen på den ene side, og parcelhuse på den anden side. Parcelhusområdet er igen delt op i en ældre og lidt billigere del samt en ny og meget dyr del. Mellem de forskellige boligområder i Gullestrup ligger en hal, som benyttes mest af folk fra parcelhuskvarterene. Der er også en kirke, som naturligvis benyttes af kristne mennesker. Der er daginstitutioner i forlængelse af skolen, men også i FællesBos boligområde. Sidst er der en folkeskole; Gullestrup Skole, som rummer børn i kl. Der er dog mange børn fra parcelhuskvarterene, som går på friskole inde i Herning, og de børn, som går på Gullestrup Skole, flyttes fra Gullestrup, når de skal i 7. klasse. Gullestrup omkranses af skønne naturomgivelser som eksempelvis Løvbakkerne, og der er ikke langt til Holing Sø. Derudover ligger et stort sportscenter; Holing Centret kun 1 km fra området. Sportscentret rummer ishockeyhal og andre haller, dog ikke fitnesscenter. Busforbindelserne til centrum er fine; der kører bus 2 gange i timen. De nærmeste indkøbsmuligheder ligger 3 km fra området. Boligområdet Fakta om afdeling 200 Lyngbyen: Opført år: 1971 og 1978 Antal lejemål: 453 Forskellighed i boliger/antal rum: 1rums: 6, 2rums: 220, 3rums:112, 4rums: 66, 5rums: 49 Antal tomgangsboliger marts 2012: 45 Fraflyttere 2011: 127 Boligerne i Lyngbyen er opført i 1971 og 1978 og har i dag 453 lejemål og knapt 900 beboere. 3

4 Afdelingen er renoveret ad flere omgange i hhv , , , 2000 og senest Den seneste renovering har tilført området en ny fælles plads midt i bebyggelsen, da der er blevet revet en blok ned. Endvidere er området renoveret udvendigt med bl.a. nye gavle, ny belysning, legepladser, boldbane mm. Udvalgte lejligheder er renoveret indvendigt. Tidligere har boligselskabet haft en beboerrådgiver ansat i boligområdet, men først i 2008 blev en boligsocial helhedsplan godkendt og iværksat. Trods de seneste års indsats med mange forbedringer, er Lyngbyen fortsat et boligområde med store sociale udfordringer, stor fraflytningsprocent, dårligt image og deraf følgende udlejningsvanskeligheder. Beboerne i Lyngbyen Lyngbyens beboere har vidt forskellige sociale, økonomiske og kulturelle baggrunde. Sammenligner man med gennemsnittet for resten af Herning Kommune, er der i Lyngbyen overvejende husstande med lav indkomst. En stor andel af beboerne modtager førtidspension eller kontanthjælp. Uddannelsesniveauet er lavere i Lyngbyen end i resten af kommunen, og der bor mange indvandrere/flygtninge og efterkommere af indvandrere/flygtninge. Beboersammensætningen i Lyngbyen skiller sig også ud fra resten af Herning ved, at der i Lyngbyen er en større andel af børn og unge, og mange af dem har en enlig mor eller far. Den seneste kriminalitetsstatistik viser, at kriminaliteten i boligområdet generelt faldt i 2009, lige efter opstart af den boligsociale indsats. Derefter steg den igen i de to efterfølgende år, hvor indsatsen i området har været stabil. I 2011 faldt den drastisk, og den er nu mindre end for det øvrige Herning. Herning Politi oplyser, at ungdomskriminaliteten i hele perioden har været faldende. Der er fortsat behov for at styrke den positive udvikling, så den forbliver stabil, set i lyset af beboersammensætningen. De vigtigste problemområder i Lyngbyen: Stort antal beboere udenfor arbejdsmarkedet; arbejdsløse, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Mange børn og unge i socialt og økonomisk svage familier. Stort antal personer med lav indkomst. Mange uden uddannelse. Mange enlige. Mange eneforsørgere. Mange med anden etnisk herkomst end dansk. Det positive. De største problemer bliver omvendt også de vigtigste ressourcer. Mange førtidspensionister betyder samtidig mange frivillige hænder. Mange lavindkomstfamilier betyder kreativitet for få midler. Mange med anden etnisk herkomst end dansk betyder mangfoldighed. Det kan medvirke til, at folk udefra ser på området som et særligt spændende område, hvis der fokuseres særligt på det. Vision og overordnede mål. Beboerne skaber liv og fællesskab i Lyngbyen. Beboerne er dem, der skaber forandringer og gør Lyngbyen til et bedre sted at bo, hvor der er glæde, tryghed og trivsel. Helhedsplanen skal derfor være med til at udvikle fællesskab og engagement, tryghed og trivsel sammen med beboerne. Helhedsplanen skal også sikre, at der er sammenhæng mellem boligområdet/boligselskabet og kommunale, lokale- og andre aktører. Visionen. Visionen er, at Lyngbyen skal være et boligområde, som beboerne er glade for at bo i, og som opfattes af både beboere og andre som en bydel med sin helt egen karakter nemlig der, hvor mange forskellige mennesker mødes og hvor der er plads til alle; et sted, som menneskeligt tilbyder mangfoldighed, og boligmæssigt tilbyder forskellighed i lejlighedernes indretning og udeområder. 4

5 Til visionen er knyttet følgende mål: Et boligområde, som beboerne er glade for at bo i. Et boligområde, som opfattes af beboerne og andre som en bydel med sin helt egen karakter. Et boligområde, hvor der er mangfoldighed. Et boligområde, som indbyder til et aktivt liv. Indsatsområder. Helhedsplanens fokus er børn og unge. Indsatsområderne er: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Udsatte grupper Kultur og fritid Image og kommunikation Indsatsområde 1: Børn, unge og familie. En stor del af de familier, der bor i Lyngbyen, har sociale udfordringer, så målet med indsatsen er, styrke det lokale samarbejde mellem skole, daginstitutioner og forældre, forældrene imellem og beboere imellem generelt, så de sociale problemer bliver mindre, og nemmere at løse Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udviklingen i forhold til børn, unge og familier, er: Bydelsmødre Bydelsmødre er frivillige mødre, som hjælper andre mødre. Bydelsmødrene får base/kontor i boligområdets beboerhus. Lokale og øvrige kvinder i Herning, hjælpes af en bydelsmor, til: at erkende behov for hjælp at blive selvhjulpne at gøre brug af det nære netværk at være åbne overfor offentlig støtte at kende og være tryg ved vilkår og præmisser for offentlig støtte Familieskolen Familieskolen giver viden om familieliv til familier med sociale udfordringer. Projektet strækker sig over 1 år, fordelt på forskellige faser. Projektet kan gentages flere år og der er højst 5 deltagende familier ad gangen. Som familie på Familieskolen vil man skulle være sammen med 4 andre familier fra Lyngbyen, lære hinanden at kende ved for eksempel at spise sammen og tage på ture sammen. De familier, som deltager i familieskolen, får også en mentor, som de kan bruge til at tale med om de forandringer, der sker mens man er med i Familieskolen. Familierne vil skulle deltage i kurser og aktiviteter i for eksempel beboerhuset Byens Hus, hvor de får forskellige fælles oplevelser, spiller rollespil, deltager i workshops, undervises i alt muligt fra kultur og samfundsforhold til børneopdragelse og viden om børns opvækstbehov. Familierne vil også få samtaler med for eksempel familiemedarbejderen, som arbejder i helhedsplanen, men også andre, som for eksempel psykologer, familieterapeuter og lignende. Familierne deler deres erfaringer fra projektet. Ungdomsklubben Ungdomsklubben samler Gullestrups årige unge til et fritidsliv udenfor idrættens verden. Ungdomsklubben er en kommunalt drevet ungdomsklub under UngHerning; Herning Kommune, hvor der er 5

6 fastansat personale og regler som i andre ungdomsklubber. Klubben skal placeres på den lokale skole, i hallen eller andet neutralt og centralt sted. En del af tilbuddet er et hold kun for piger. Helhedsplanens Fritidsmedarbejder udlånes til Ungdomsklubben. GAK Gullestrup Aktivitets Klubhus GAK, er mest for Lyngbyens børn og unge mellem år, men også de årige, som alternativ fritid. De ældste kan også blive frivillige rollemodeller i GAK. Aktiviteterne i GAK giver børn og unge mulighed for at udvikle deres egne ideer, med hjælp og støtte fra voksne og ældre unge. Børnene og de unge skal selv skabe aktiviteterne. Aktiviteterne vil variere alt efter hvem børnene/de unge er, og hvilke behov og ønsker de har. Eksempelvis kan der laves film og musik, kreative værksteder, madlavning, idrætsaktiviteter inde og udendørs, tales om samfundsproblematikker, ses film mm. Forældre kan deltage som hjælpere ved arrangementer og aktiviteter, og forældre skal skrive under på, at deres børn må deltage i GAK s aktiviteter. Indsatsområde 2: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Indsatsens mål er, at flere beboere klarer sig godt i skolen og erhvervslivet, og at vende det negative til noget positivt. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udviklingen i forhold til uddannelse, beskæftigelse og erhverv, er: Mentorprojektet Mentorprojektet, som skal give børn og unge i alderen 8-25 år, og voksne forældre mulighed for en bedre skolegang og give beboerne mulighed for at øge deres viden om samfundet, så flere kommer i uddannelse eller arbejde og/eller at flere bliver i uddannelse eller arbejde. Børn, unge og voksne, som er forældre, og bor i lokalområdet får mulighed at få en mentor. Mentoren kan bruges til at: lave lektier sammen med, så man kan få det bedste ud af skolen, finde ud af hvad der forhindrer god skolegang, hvis noget gør det, eller finde frem til hvor der kan hentes hjælp, hvis det er et behov tale om og øve hvordan man kan støtte et barns skolegang og/eller søge hjælp andre steder undersøge forhold omkring uddannelsessystemet tage på virksomhedsbesøg besøg på uddannelsesinstitutioner sammen at deltage i kurser og foredrag omkring samfundsforhold/forståelse udfylde formularer ol. sammen. Mentor er altid kun mentor for den enkelte ikke for en hel familie. Lektiecafeen Lektiecafeen giver lektiehjælp til børn i alderen 6-12 år, unge mellem år, og voksne mellem år med det formål at børn, unge og voksne får mere ud af den daglige undervisning i skolen. Den eksisterende lokale lektiecafé LEXTRA, som drives af Røde Kors, og holder til i Byens Hus, fortsætter som hidtil en dag om ugen. Derudover udvider helhedsplanen, så der tilbydes lektiehjælp en dag mere, men målet er, at tilbyde lektiehjælp til unge og voksne, hvor unge og voksne også kan blive trænet i at være lektiehjælpere for børn og for hinanden. Lokal virksomhed Der skal skabes mere liv i boligområdet. 6

7 I samarbejde med private erhvervsdrivende og/eller andre skal det forsøges, at etablere eksempelvis en bazar, en nyttehave eller en anden form for produktion/erhverv, hvor ledige beboere bliver personale og/eller producenter. Først ansættes man på frivillig basis, men kommer der overskud, vil det betyde løn/bonus/honorar til de ansatte. Der oprettes små grupper med beboere, som selv producerer noget, der kan sælges. Det kan være alt fra gulerødder til tasker. Det er beboernes egne ideer, der skal arbejdes med. Der skal derfor laves en tænketank med beboere, som skal udtænke ideer. Job- og uddannelsesvejledning for unge Job- og uddannelsesvejledning for unge tilbyder støtte til unge i alderen år i boligområdet, som enten: er udenfor eller i fare for at havne udenfor skole, uddannelses-/arbejdsmarkedet unge med sociale vanskeligheder unge som ønsker fritidsjob unge som er under uddannelse, men møder problemer unge som ønsker at komme i uddannelse, men ikke ved hvordan eller hvad. Målet er, at de unge selv kan ændre deres situation til at komme i uddannelse eller job, eller fastholde job/uddannelse. Man kan få vejledning om uddannelse og job, samt hjælp til udarbejdelse af CV og ansøgninger mm. ved en ugentlig træffetid i beboerhusets IT-café, hvor der er adgang til pc. De unge kan også henvende sig på kontoret, og bede om en tid udenfor træffetid. Indsatsområde 3: Beboernetværk, inddragelse og demokrati. Områdets beboerdemokratiske arbejde udføres af nogle få ildsjæle, som har alt for meget arbejde, og mange beboere har svært ved at se, hvad de kan bruge beboerdemokratiet til. Der har i den seneste helhedsplan været arbejdet på at skabe et ungdomsråd, som supplement til afdelingsbestyrelsen, i håbet om at skabe mere ansvarsfølelse hos de unge i forhold til deres boligområde. Det skal der arbejdes videre med. Fraflytningsprocenten i afdelingen er alt for høj, og det er dyrt for beboerne og boligselskabet. Nye måder at se beboerdemokratiet på og nye måder at arbejde på, skal være med til at skabe flere og mere engagerede beboere. Målet med aktiviteten er, at få flere beboere involveret og engageret i det beboerdemokratiske arbejde, at mindske fraflytningsprocenten og øge beboernes tilfredshed med at bo i Lyngbyen. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udviklingen af beboerdemokratiet, er: Fællesskab og demokrati. Der skal mere fokus på alle de gode kræfter, der er i Lyngbyen. Der startes derfor et blokdemokrati i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Blok-demokrati betyder, at udover den almindelige afdelingsbestyrelse, har afdelingsbestyrelsen en eller flere hjælpere i hver blok, som sørger for at informationer når rundt til alle beboere i blokken, og sørger for at opgaver bliver fordelt og varetaget. Afdelingsbestyrelsen bliver ved med at være som den er, men får hjælpere. Blokdemokratiet kan selv, når det er oprettet, arrangere aktiviteter for deres egen blok, ved egenbetaling. I GAK oprettes et ungdomsråd, som har til opgave at give gode råd til de boligsociale medarbejdere og til afdelingsbestyrelsen og blokdemokraterne om initiativer og problematikker, som handler om unge i Lyngbyen. Kompetent afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsens arbejde er tit usynligt og uinteressant, og det er svært for mange beboere at overskue, hvad deres arbejde handler om. Der er mange opgaver, som afdelingsbestyrelsen er meget alene om at udføre. 7

8 Målet med aktiviteten er, at afdelingsbestyrelsen, blokdemokraterne og ungdomsrådet bliver tilfredse med deres arbejde hver for sig og sammen, og at de øvrige beboere er tilfredse med demokraternes arbejde, og at budgettet overholdes. Aktiviteten starter med en undersøgelse af beboernes opfattelse af og viden om beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsens arbejde. Derefter planlægges et undervisnings- og udviklingsforløb for afdelingsbestyrelse, blokdemokrater og ungdomsråd. Via kurser, en foreningsguide og forskellige foredragsholdere fra foreninger og BL klædes afdelingsbestyrelsen, blokdemokraterne og ungdomsrådet på til at varetage jobbet endnu bedre end hidtil. Der kan eksempelvis undervises i projektværktøjer, foreningsarbejde, love og regler for beboerdemokrati, fundraising (hvordan man søger penge hos fonde), konflikthåndtering, budget og regnskab mm. Beboerpleje. Afdelingens fraflytningsprocent er stor altså, hvert år er der rigtig mange beboere, som vælger at flytte fra Lyngbyen. Mange har en mening om, hvorfor det er sådan: det er et dårligt sted at bo, huslejen er for høj, der bor for mange psykisk syge osv. Ingen kender dog det rigtige svar, men de fleste vil gerne, at fraflytningsprocenten bliver mindre, og vil gerne holde på beboerne. Derfor skal man tage sig bedre af beboerne. Det kan for eksempel gøres ved at nytilflyttede beboere modtages med et håndtryk, en lille velkomstgave og diverse informations materiale om områdets muligheder, og om hvad afdelingsbestyrelsens arbejde består i. Der skal også laves en procedure for, hvordan man siger ordentligt farvel til dem, der flytter, og får undersøgt, hvorfor de flytter. Så vil det forhåbentlig være muligt at ændre på det der gør, at folk flytter. Indsatsområde 4: Udsatte grupper. I Lyngbyen bor der mange psykisk syge og misbrugere, set i forhold til resten af Herning. De fylder en del i bybilledet, for blandt andet råber de tit højt, ser forhutlede ud, optræder truende og larmer om natten. Det kan virke skræmmende på mange mennesker, og kan også have den uheldige virkning, at folk flytter fra boligområdet, fordi de ikke føler sig trygge. I 2012 blev en Trivsels- og Imageundersøgelse gennemført i området. I forbindelse med spørgsmål om, hvor trygge beboerne følte sig, svarede en beboer: Eftersom der ofte går nogle ubehagelige mennesker rundt, 'flygter' man hellere tilbage til sin egen have (pige på 16 år). Konklusionen af undersøgelsen peger på, at der er en stigende oplevelse af utryghed i området. Det skal helhedsplanen forsøge at gøre noget ved sammen med beboerne. Der er mange beboere, som gerne vil have mulighed for at få rådgivning og vejledning i forhold til for eksempel læsning og forståelse af breve fra kommunen, hjælp til hvor de skal henvende sig for professionel hjælp, når de har behov for det, hjælp til udfyldelse af skemaer, økonomisk rådgivning ol. Der er også beboere, som kun har meget lidt kendskab til IT, hvilket i dagens samfund er nærmest invaliderende, fordi man skal bruge NEMID til næsten alt. Indsatsens mål er derfor at skabe et bedre samarbejde mellem boligorganisationen, beboerne, kommunen og politiet, så de mennesker, der bor i området, og har behov for hjælp, de FÅR den hjælp, de har brug for! Målet er også at være med til at skabe større tryghed i boligområdet. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udsatte grupper, er: Samarbejde om udsatte borgere. Samarbejde mellem boligselskab, kommune, politi og Kirkens Korshær om særligt sårbare beboere i Lyngbyen. Alle parterne mødes jævnligt og snakker om, hvordan man i samarbejde kan hjælpe dem, der har behov for det. For beboerne betyder dette hurtigere hjælp, når man har behov, eller hvis der er en beboer, man er utryg ved eller bekymret for. Så kan man henvende sig til de boligsociale medarbejdere, som så vil sørge for at beskeden eller ønsket kommer hurtigt det rigtige sted hen. 8

9 Natteravne i Gullestrup. Natteravne i Lyngbyen skal medvirke til at øge trygheden i området. Natteravnene skal gå i hele Gullestrup. IT-café. En IT-café i beboerhuset Byens Hus skal hjælpe og uddanne ikke-it kyndige beboere, så de kan begå sig digitalt og også fremover hjælpe andre beboere. Cafeen drives af frivillige i samarbejde med den boligsociale projektmedarbejder og folk i aktivering. Kurserne afholdes for eksempel af frivillige, aftenskoler, kommune o.l. Der kan for eksempel være NEMIDkurser, kurser for folk som slet ikke kan bruge en pc, videreudvikling af pcbrug eksempelvis installering af programmer ol., men der kan også afholdes kurser for ordblinde, sprogkurser (for folk med anden etnisk baggrund) i dansk o.l. Endvidere kan IT-cafeen bruges af unge som spilleklub, når Ungdomsklubben eller GAK har dette på programmet. Beboerrådgivning. Beboerrådgivningen tilbyder beboerne rådgivningen og vejledning om job, økonomi, familieforhold og andre personlige forhold. Det er studerende, der skal varetage rådgivningen, i samarbejde med de boligsociale medarbejdere. Der kan også arrangeres foredrag, kurser, workshops og debatter. For eksempel kan arrangeres konfliktmæglingskursus. Ved arrangementer vil der være forskellige former for rådgivere præsenteret; for eksempel når der er fastelavnsfest, så kan sundhedsplejersken eller misbrugsrådgiveren have en bod, hvor der kan prøves forskellige ting og ydes rådgivning. Indsatsområde 5: Kultur og fritid. Målet er at styrke fællesskabet mellem beboerne i Lyngbyen, skabe større tilfredshed med og brug af de udendørs faciliteter og mere brug af beboerhuset Byens Hus. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for kultur og fritid, er: Kultur-bomben. For at skabe mere fællesskab, mere liv og sammenhold i området, mindre fordomme, konflikter og kedsomhed, mere kendskab til og forståelse for hinanden laver vi Kulturbomben. Kulturbomben arrangerer og afholder forskellige kulturelle arrangementer; koncerter, teater, fælles idrætsaktiviteter, flashmobs, fælles grillarrangementer, fastelavn, jul, ramadanfest, loppemarkeder mm., som skabes, udvikles og udføres af og sammen med beboerne og eventuelt frivillige organisationer. De fleste arrangementer har egenbetaling, men beboerne kan også søge støtte til aktiviteter i Kulturbomben. Så laver man en ansøgning til helhedsplanen, som man selvfølgelig kan få hjælp til at lave af de boligsociale folk. Der kan højst søges om 5.000,- kr. pr. år. pr. aktivitet, og der kan højst gives støtte fra helhedsplanen til afholdelse af 6 arrangementer i gennemsnit pr. år. Der vil ikke kunne gives den højeste støtte til alle aktiviteter og heller ikke støtte til alle aktiviteter. Aktiviteterne skal give fællesskab og skabe netværk på tværs af alder, etnicitet og køn. Der kan eksempelvis arrangeres fælles tur for børn eller voksne til andre steder i landet, til Folketinget o.l. sammen med boligsociale medarbejdere, og gerne sammen med beboere fra andre byer. Alle arrangementer skal på en eller anden måde henvende sig til alle beboergrupper, sådan at hvis der for eksempel afholdes en koncert for unge, er der voksne, som hjælper til. Kulturrampen. De udendørs fælles områder i Lyngbyen er tit tomme, eller bruges kun af nogle få. Det får Lyngbyen til at virke tom, livløs og utryg. For at få mere fællesskab, liv og sammenhold i området, skal de fælles udendørs faciliteter gøres mere brugbare og indbydende, så der kan afholdes flere udendørs arrangementer, og så udendørs faciliteterne indbyder mere til brug. Der skal derfor, i samarbejde med beboerne og inspektøren i boligområdet, udarbejdes en plan for opgradering af udendørs faciliteterne. Planen udarbejdes ved en 9

10 workshop og iværksættes umiddelbart efter. Pengene til iværksættelse skal søges ved fonde og puljer. Det er de boligsociale medarbejdere der søger SAMMEN med beboerne. Fritidsmentor for børn og unge i Lyngbyen. For at få mere sammenhold mellem børn og unge i Gullestrup og støtte børn og unge i et godt fritidsliv, er der mulighed for, at man kan få tildelt en fritidsmentor: fritidsmentoren kan for eksempel afsøger de muligheder, der er for fritidsbeskæftigelse, sammen med børnene, de unge og forældrene, og kan hjælpe familierne til et fast forhold til fritidslivet. Det kan være, at man sammen med mentoren finder og prøver forskellige fritidsaktiviteter. Det kan være, at mentoren hjælper forældrene, så de bedre selv kan hjælpe børnene, eller at mentoren hjælper med at følge børnene til og fra fritidsbeskæftigelse i en periode. Det vil også være muligt at søge økonomisk støtte til betaling af kontingent til fritidsbeskæftigelse. Indsatsområde 6: Image og kommunikation. Boligområdet har et dårligt image og en høj fraflytningsprocent, som der gerne skal ændres på. De aktiviteter, der skal forsøge at ændre på det, er: Dagbogen. Lyngbyen har et dårligt image, og mange i Herning tror, der er megen kriminalitet, vold, misbrug og social dårligdom. Det billede er det håbet at ændre på, ved for eksempel at oprette en digital dagbog, som alle beboere har adgang til at skrive i og sætte billeder ind i. Den skal kunne findes på nettet og på en pc i beboerhuset Byens Hus. Dagbogen er både en kalender, hvor man kan se, hvad der sker hvor og hvornår i Lyngbyen, men det er også en dagbog, hvor man kan læse om og se billeder fra events, aktiviteter, dagligdag osv. Mediestorm. Mediestorm, skal forsøge at vende verdens syn på Lyngbyen fra at være et dårligt sted til at være et alternativt og særligt spændende sted. Det gøres ved for eksempel at alle de gode historier, der er i Lyngbyen fortælles til hele verden, og verden inviteres til at deltage i de arrangementer, der foregår i Lyngbyen. Der kan også uddeles info, billeder o.l. af/om lokalområdet som for eksempel postkort, musik oa. Organisering og evaluering For at sikre at der sker det, der er planlagt i helhedsplanen, organiseres helhedsplanen sådan her: Øverst en styregruppe, derunder et sekretariat, så følgegrupper for alle indsatsområder og arbejdsgrupper, som dem der arbejder i dagligdagen. Styregruppen består af den boligsociale leders daglige leder fra FællesBo, som også er formand for styregruppen, den boligsociale leder, som også er styregruppens sekretær, afdelingens formand, boligselskabets Økonomichef samt 2 ledelsesrepræsentanter fra Herning Kommune. Styregruppen er øverste led, og træffer de overordnede beslutninger. Styregruppen består af max 6 personer. Styregruppen mødes en gang halvårligt. Projektsekretariatet består af projektmedarbejderne og den boligsociale leder. Den daglige drift og ledelse varetages af projektsekretariatet. Følgegrupperne består af de projektmedarbejdere, som arbejder i de forskellige indsatsområder og den boligsociale leder, repræsentanter fra Afdelingsbestyrelsen, og ledelsesrepræsentanter fra FællesBo, organisationer, samt repræsentanter og medarbejdere fra Herning Kommune. Alle følgegrupper er sammensat ud fra indsatsområder. Følgegrupperne planlægger og beslutter de overordnede rammer for indsatsområderne og aktiviteterne under indsatsområderne. De folk, som sidder i følgegrupperne, har beslutningskompetence. Følgegrupperne holder møde hver 2. måned og kan indkaldes ekstraordinært ved behov. 10

11 Arbejdsgrupperne er de boligsociale medarbejdere, frivillige, medarbejdere fra Herning Kommune o.a. som til daglig arbejder med alle aktiviteterne. Arbejdsgrupperne holder et månedligt møde, men snakker også om tingene i dagligdagen. Arbejdsmetoder og værdigrundlag. Den boligsociale helhedsplan er baseret på arbejdsmetoder, der bygger på et positivt menneskesyn, hvor alle har potentiale for udvikling, og alle har noget godt at byde andre. Arbejdets organisering. De enkelte projektmedarbejdere arbejder selvstændigt, men modtager sparring fra boligsocial leder og øvrige team. Der afholdes driftsmøde 1 time ugentligt, hvor hele teamet deltager. Der afholdes fagligt teammøde 1 time ugentligt, hvor hele teamet deltager. Der afholdes teammøde 3 timer månedligt, hvor større perspektiver drøftes. Der afholdes fælles kollegial supervision 2 timer pr. måned. Det er den boligsociale leder, der forestår supervisionen, men på sigt kan øvrige team også varetage funktionen. Derudover vil der i krisesituationer være mulighed for at hente supervisor ind udefra. Halvårligt foregår der teambuilding i forskellige former. Boligsocial leder har tilknyttet en mentor det første år af helhedsplanen. Uddannelse. Boligsocial leder og projektmedarbejdere deltager så vidt muligt i BL s kurser oa. arrangementer. Desuden afholdes jævnligt oplæg fra samarbejdspartnere, som kan medvirke til videreuddannelse. Koncept og strategi for beboerinvolvering og beboerinformation. Der skal, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, i løbet af første halve år af helhedsplanen, udarbejdes en strategi og et koncept for, hvordan beboerne involveres og informeres. Udgangspunktet er, at der løbende skal uddeles skriftlig information; beboerblad eller lignende, som også skal være tilgængeligt på FællesBos hjemmeside og hænge på udvalgte steder i Lyngbyen. Derudover involveres beboerne ved at der, for hver beboer, som henvender sig, eller på anden måde er involveret i helhedsplanens arbejde, skal følge nogle af denne beboers bekendte, venner og naboer, sådan at alle beboere forpligter sig og ansvarliggøres i arbejdet med at udbrede kendskabet til helhedsplanen, og i arbejdet med at få flere beboere involveret. Samarbejde med boligorganisationen. Der er tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Den boligsociale leder deltager i afdelingsbestyrelsens månedlige møde, og bestyrelsen sidder i både styregruppe, følgegrupper og arbejdsgrupper, samt deltager aktivt i nogle af de daglige aktiviteter. Den boligsociale leder holder nærmeste leder, udlejningschefen, økonomichefen og Lyngbyens Serviceinspektør løbende orienteret. Samarbejde med øvrige Herning. Boligorganisationerne i Herning Kommune, som har ansat boligsociale medarbejdere, mødes en gang hver 2. måned. Øvrigt samarbejde. Boligsociale helhedsplaner i regionen er gået sammen om at mødes en gang pr. kvartal. Drift. Den daglige drift varetages af det boligsociale team i samarbejde med afdelingsbestyrelse og frivillige beboere i øvrigt. Vedligeholdelse af kontorfaciliteter, beboerhus og aktivitetshus varetages af de boligsociale medarbejdere og tilknyttede ejendomsfunktionærer. Rengøring af kontorfaciliteter, beboerhus og aktivitetshus varetages af unge under 18 år, som gør rent en gang ugentligt. Derudover varetages rengøring og vedligehold af frivillige og af folk i virksomhedspraktik. Endvidere anvendes praktikanter fra VIA i det daglige arbejde. 11

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave 1 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde. De

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

August 2014. Sammen kan vi mere

August 2014. Sammen kan vi mere August 2014 Sammen kan vi mere Boligsocial helhedsplan Vapnagaard 2015-2017 1.FORORD...2 2.RESUMÉ...2 3.BAGGRUND BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDETOGDESOCIALEUDFORDRINGER...4 3.1BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDET...4 Fællesfaciliteterogfællesområder...4

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING Den Boligsocial Indsats i området er et must! Den løfter området, forebygger sociale problemer og skaber synergi til eksisterende tilbud Citat: Frivillig i Hånbæk. Interview

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation Ansøgning om prækvalifikation Højvangen i Skanderborg Grønnedalsparken/ Poul La Cours Vej Skanderborg Andelsboligforening & Midtjysk Boligselskab Ansøgning til Landsbyggefonden - oktober 2011 - Udarbejdet

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Vil du være med til at skabe fremtiden?

Vil du være med til at skabe fremtiden? Vil du være med til at skabe fremtiden? UCHANGETHEWORLD VILJE, LYST OG ENGAGEMENT TIL AT GØRE EN FORSKEL Som frivillig i UNGE4UNGE er du en del af et netværk, hvor du vil møde mange unge fra hele Aarhus.

Læs mere

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling FOKUSOMRÅDER Ejerskab Tryghed mørke, kriminalitet, trafik/scootere Bæredygtighed/ miljøvenlighed Integration ikke kun ift danske værdier men også på tværs

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL LÆS OGSÅ I BLADET SOMMERFEST // FAMILIELEJR // NYE ANSIGTER I PTF // AKTIVITETSHUSET

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL LÆS OGSÅ I BLADET SOMMERFEST // FAMILIELEJR // NYE ANSIGTER I PTF // AKTIVITETSHUSET NYT FRA PLADS TIL FORSKEL LÆS OGSÅ I BLADET SOMMERFEST // FAMILIELEJR // NYE ANSIGTER I PTF // AKTIVITETSHUSET NOVEMBER 2017 November 2017 Hvem er vi ved PLADS TIL FORSKEL Sekretariatsleder Børn- og unge

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia 2018-2022 Indledning Fredericia Kommune indsender på vegne af kommunen og boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere