Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan PIXIudgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave"

Transkript

1 Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1

2 Indhold Forord. 2. Resume Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede mål 4. Indsatsområder. 5. Organisering og evaluering 10. Overordnet tidsplan/milepælsplan for hele helhedsplanen Forord. Boligorganisationen FællesBo; afdeling 200 Lyngbyen, blev i 2012 prækvalificeret af Landsbyggefonden til en 4 årig forlængelse af den boligsociale helhedsplan. Helhedsplanens indhold er bygget på en tro på, at alle kan noget, og har noget at byde ind med. Det er beboernes lyst og ansvar, der bærer aktiviteterne. Fællesskab og ansvar har stor betydning for mulighederne for at føre aktiviteterne videre, når helhedsplanen er slut. Den forrige boligsociale helhedsplan havde det formål at forvandle området og at forsøge, at ændre beboersammensætningen. Den nye boligsociale helhedsplan er anderledes end den, som har kørt i Den nye helhedsplan har mere fokus på børn og unge, og den skal tage udgangspunkt i at bevare, udvikle og styrke alle de gode ting, der allerede er i Lyngbyen. I stedet for at forsøge at flytte de problemer, der er, ser vi på, hvordan vi kan vende problemerne til noget godt, og hvordan beboerne kan få lyst til at tage større ansvar. Helhedsplanen er blevet til i et samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelse, lokale daginstitutioner og skole, foreninger i lokalområdet, Herning Kommune, FællesBo og medarbejderne ved den boligsociale helhedsplan i Lyngbyen. Alle er indstillet på at samarbejde for at skabe bæredygtige og positive forandringer i området. 2

3 Resume. Helhedsplanen beskriver den planlagte boligsociale indsats i Lyngbyen fra august 2013 til og med juli Det samlede budget for planen er på godt 9 mio. kr., hvoraf FællesBo og Herning Kommune yder en medfinansiering på 25 %. Derudover er der frivillige organisationer, som yder en eller flere frivillige indsatser. En vigtig del af denne helhedsplan, er muligheden for at bruge arbejdstid på at søge penge ved fonde og lignende til for eksempel forbedring af fælles udendørs arealer. Tiltag, som tilfører det sociale liv i området bedre vilkår. En anden vigtig del er muligheden for kunne sætte aktiviteter i gang sammen med beboerne, som ikke er med i helhedsplanen. Det er meget vigtigt at holde fokus på, at beboerne har ansvar for det sted, de bor. at det er deres boligområde. Helhedsplanen bygger på visionen: "... at Lyngbyen skal være et boligområde, som beboerne er glade for at bo i, og som opfattes af både beboere og andre som en bydel med sin helt egen karakter nemlig der, hvor mange forskellige mennesker mødes og hvor der er plads til alle; et sted, som menneskeligt tilbyder mangfoldighed, og boligmæssigt tilbyder forskellighed i lejlighedernes indretning og udeområder." Helhedsplanens aktiviteter indeholdes i 6 af Landsbyggefondens 7 indsatsområder, nemlig: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Udsatte grupper Kultur og fritid Image og kommunikation Samtlige aktiviteter er påtænkt at føres videre, når helhedsplanen er slut. Det kan for eksempel være i afdelingsbestyrelsen, i samarbejde med frivillige organisationer og/eller kommune. Lyngbyen og perspektiverne i det boligsociale arbejde. Lyngbyen ligger i Gullestrup; en mindre forstad 5 km nord for Herning. Gullestrup er delt mellem FællesBos boligområde Lyngbyen på den ene side, og parcelhuse på den anden side. Parcelhusområdet er igen delt op i en ældre og lidt billigere del samt en ny og meget dyr del. Mellem de forskellige boligområder i Gullestrup ligger en hal, som benyttes mest af folk fra parcelhuskvarterene. Der er også en kirke, som naturligvis benyttes af kristne mennesker. Der er daginstitutioner i forlængelse af skolen, men også i FællesBos boligområde. Sidst er der en folkeskole; Gullestrup Skole, som rummer børn i kl. Der er dog mange børn fra parcelhuskvarterene, som går på friskole inde i Herning, og de børn, som går på Gullestrup Skole, flyttes fra Gullestrup, når de skal i 7. klasse. Gullestrup omkranses af skønne naturomgivelser som eksempelvis Løvbakkerne, og der er ikke langt til Holing Sø. Derudover ligger et stort sportscenter; Holing Centret kun 1 km fra området. Sportscentret rummer ishockeyhal og andre haller, dog ikke fitnesscenter. Busforbindelserne til centrum er fine; der kører bus 2 gange i timen. De nærmeste indkøbsmuligheder ligger 3 km fra området. Boligområdet Fakta om afdeling 200 Lyngbyen: Opført år: 1971 og 1978 Antal lejemål: 453 Forskellighed i boliger/antal rum: 1rums: 6, 2rums: 220, 3rums:112, 4rums: 66, 5rums: 49 Antal tomgangsboliger marts 2012: 45 Fraflyttere 2011: 127 Boligerne i Lyngbyen er opført i 1971 og 1978 og har i dag 453 lejemål og knapt 900 beboere. 3

4 Afdelingen er renoveret ad flere omgange i hhv , , , 2000 og senest Den seneste renovering har tilført området en ny fælles plads midt i bebyggelsen, da der er blevet revet en blok ned. Endvidere er området renoveret udvendigt med bl.a. nye gavle, ny belysning, legepladser, boldbane mm. Udvalgte lejligheder er renoveret indvendigt. Tidligere har boligselskabet haft en beboerrådgiver ansat i boligområdet, men først i 2008 blev en boligsocial helhedsplan godkendt og iværksat. Trods de seneste års indsats med mange forbedringer, er Lyngbyen fortsat et boligområde med store sociale udfordringer, stor fraflytningsprocent, dårligt image og deraf følgende udlejningsvanskeligheder. Beboerne i Lyngbyen Lyngbyens beboere har vidt forskellige sociale, økonomiske og kulturelle baggrunde. Sammenligner man med gennemsnittet for resten af Herning Kommune, er der i Lyngbyen overvejende husstande med lav indkomst. En stor andel af beboerne modtager førtidspension eller kontanthjælp. Uddannelsesniveauet er lavere i Lyngbyen end i resten af kommunen, og der bor mange indvandrere/flygtninge og efterkommere af indvandrere/flygtninge. Beboersammensætningen i Lyngbyen skiller sig også ud fra resten af Herning ved, at der i Lyngbyen er en større andel af børn og unge, og mange af dem har en enlig mor eller far. Den seneste kriminalitetsstatistik viser, at kriminaliteten i boligområdet generelt faldt i 2009, lige efter opstart af den boligsociale indsats. Derefter steg den igen i de to efterfølgende år, hvor indsatsen i området har været stabil. I 2011 faldt den drastisk, og den er nu mindre end for det øvrige Herning. Herning Politi oplyser, at ungdomskriminaliteten i hele perioden har været faldende. Der er fortsat behov for at styrke den positive udvikling, så den forbliver stabil, set i lyset af beboersammensætningen. De vigtigste problemområder i Lyngbyen: Stort antal beboere udenfor arbejdsmarkedet; arbejdsløse, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Mange børn og unge i socialt og økonomisk svage familier. Stort antal personer med lav indkomst. Mange uden uddannelse. Mange enlige. Mange eneforsørgere. Mange med anden etnisk herkomst end dansk. Det positive. De største problemer bliver omvendt også de vigtigste ressourcer. Mange førtidspensionister betyder samtidig mange frivillige hænder. Mange lavindkomstfamilier betyder kreativitet for få midler. Mange med anden etnisk herkomst end dansk betyder mangfoldighed. Det kan medvirke til, at folk udefra ser på området som et særligt spændende område, hvis der fokuseres særligt på det. Vision og overordnede mål. Beboerne skaber liv og fællesskab i Lyngbyen. Beboerne er dem, der skaber forandringer og gør Lyngbyen til et bedre sted at bo, hvor der er glæde, tryghed og trivsel. Helhedsplanen skal derfor være med til at udvikle fællesskab og engagement, tryghed og trivsel sammen med beboerne. Helhedsplanen skal også sikre, at der er sammenhæng mellem boligområdet/boligselskabet og kommunale, lokale- og andre aktører. Visionen. Visionen er, at Lyngbyen skal være et boligområde, som beboerne er glade for at bo i, og som opfattes af både beboere og andre som en bydel med sin helt egen karakter nemlig der, hvor mange forskellige mennesker mødes og hvor der er plads til alle; et sted, som menneskeligt tilbyder mangfoldighed, og boligmæssigt tilbyder forskellighed i lejlighedernes indretning og udeområder. 4

5 Til visionen er knyttet følgende mål: Et boligområde, som beboerne er glade for at bo i. Et boligområde, som opfattes af beboerne og andre som en bydel med sin helt egen karakter. Et boligområde, hvor der er mangfoldighed. Et boligområde, som indbyder til et aktivt liv. Indsatsområder. Helhedsplanens fokus er børn og unge. Indsatsområderne er: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Udsatte grupper Kultur og fritid Image og kommunikation Indsatsområde 1: Børn, unge og familie. En stor del af de familier, der bor i Lyngbyen, har sociale udfordringer, så målet med indsatsen er, styrke det lokale samarbejde mellem skole, daginstitutioner og forældre, forældrene imellem og beboere imellem generelt, så de sociale problemer bliver mindre, og nemmere at løse Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udviklingen i forhold til børn, unge og familier, er: Bydelsmødre Bydelsmødre er frivillige mødre, som hjælper andre mødre. Bydelsmødrene får base/kontor i boligområdets beboerhus. Lokale og øvrige kvinder i Herning, hjælpes af en bydelsmor, til: at erkende behov for hjælp at blive selvhjulpne at gøre brug af det nære netværk at være åbne overfor offentlig støtte at kende og være tryg ved vilkår og præmisser for offentlig støtte Familieskolen Familieskolen giver viden om familieliv til familier med sociale udfordringer. Projektet strækker sig over 1 år, fordelt på forskellige faser. Projektet kan gentages flere år og der er højst 5 deltagende familier ad gangen. Som familie på Familieskolen vil man skulle være sammen med 4 andre familier fra Lyngbyen, lære hinanden at kende ved for eksempel at spise sammen og tage på ture sammen. De familier, som deltager i familieskolen, får også en mentor, som de kan bruge til at tale med om de forandringer, der sker mens man er med i Familieskolen. Familierne vil skulle deltage i kurser og aktiviteter i for eksempel beboerhuset Byens Hus, hvor de får forskellige fælles oplevelser, spiller rollespil, deltager i workshops, undervises i alt muligt fra kultur og samfundsforhold til børneopdragelse og viden om børns opvækstbehov. Familierne vil også få samtaler med for eksempel familiemedarbejderen, som arbejder i helhedsplanen, men også andre, som for eksempel psykologer, familieterapeuter og lignende. Familierne deler deres erfaringer fra projektet. Ungdomsklubben Ungdomsklubben samler Gullestrups årige unge til et fritidsliv udenfor idrættens verden. Ungdomsklubben er en kommunalt drevet ungdomsklub under UngHerning; Herning Kommune, hvor der er 5

6 fastansat personale og regler som i andre ungdomsklubber. Klubben skal placeres på den lokale skole, i hallen eller andet neutralt og centralt sted. En del af tilbuddet er et hold kun for piger. Helhedsplanens Fritidsmedarbejder udlånes til Ungdomsklubben. GAK Gullestrup Aktivitets Klubhus GAK, er mest for Lyngbyens børn og unge mellem år, men også de årige, som alternativ fritid. De ældste kan også blive frivillige rollemodeller i GAK. Aktiviteterne i GAK giver børn og unge mulighed for at udvikle deres egne ideer, med hjælp og støtte fra voksne og ældre unge. Børnene og de unge skal selv skabe aktiviteterne. Aktiviteterne vil variere alt efter hvem børnene/de unge er, og hvilke behov og ønsker de har. Eksempelvis kan der laves film og musik, kreative værksteder, madlavning, idrætsaktiviteter inde og udendørs, tales om samfundsproblematikker, ses film mm. Forældre kan deltage som hjælpere ved arrangementer og aktiviteter, og forældre skal skrive under på, at deres børn må deltage i GAK s aktiviteter. Indsatsområde 2: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Indsatsens mål er, at flere beboere klarer sig godt i skolen og erhvervslivet, og at vende det negative til noget positivt. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udviklingen i forhold til uddannelse, beskæftigelse og erhverv, er: Mentorprojektet Mentorprojektet, som skal give børn og unge i alderen 8-25 år, og voksne forældre mulighed for en bedre skolegang og give beboerne mulighed for at øge deres viden om samfundet, så flere kommer i uddannelse eller arbejde og/eller at flere bliver i uddannelse eller arbejde. Børn, unge og voksne, som er forældre, og bor i lokalområdet får mulighed at få en mentor. Mentoren kan bruges til at: lave lektier sammen med, så man kan få det bedste ud af skolen, finde ud af hvad der forhindrer god skolegang, hvis noget gør det, eller finde frem til hvor der kan hentes hjælp, hvis det er et behov tale om og øve hvordan man kan støtte et barns skolegang og/eller søge hjælp andre steder undersøge forhold omkring uddannelsessystemet tage på virksomhedsbesøg besøg på uddannelsesinstitutioner sammen at deltage i kurser og foredrag omkring samfundsforhold/forståelse udfylde formularer ol. sammen. Mentor er altid kun mentor for den enkelte ikke for en hel familie. Lektiecafeen Lektiecafeen giver lektiehjælp til børn i alderen 6-12 år, unge mellem år, og voksne mellem år med det formål at børn, unge og voksne får mere ud af den daglige undervisning i skolen. Den eksisterende lokale lektiecafé LEXTRA, som drives af Røde Kors, og holder til i Byens Hus, fortsætter som hidtil en dag om ugen. Derudover udvider helhedsplanen, så der tilbydes lektiehjælp en dag mere, men målet er, at tilbyde lektiehjælp til unge og voksne, hvor unge og voksne også kan blive trænet i at være lektiehjælpere for børn og for hinanden. Lokal virksomhed Der skal skabes mere liv i boligområdet. 6

7 I samarbejde med private erhvervsdrivende og/eller andre skal det forsøges, at etablere eksempelvis en bazar, en nyttehave eller en anden form for produktion/erhverv, hvor ledige beboere bliver personale og/eller producenter. Først ansættes man på frivillig basis, men kommer der overskud, vil det betyde løn/bonus/honorar til de ansatte. Der oprettes små grupper med beboere, som selv producerer noget, der kan sælges. Det kan være alt fra gulerødder til tasker. Det er beboernes egne ideer, der skal arbejdes med. Der skal derfor laves en tænketank med beboere, som skal udtænke ideer. Job- og uddannelsesvejledning for unge Job- og uddannelsesvejledning for unge tilbyder støtte til unge i alderen år i boligområdet, som enten: er udenfor eller i fare for at havne udenfor skole, uddannelses-/arbejdsmarkedet unge med sociale vanskeligheder unge som ønsker fritidsjob unge som er under uddannelse, men møder problemer unge som ønsker at komme i uddannelse, men ikke ved hvordan eller hvad. Målet er, at de unge selv kan ændre deres situation til at komme i uddannelse eller job, eller fastholde job/uddannelse. Man kan få vejledning om uddannelse og job, samt hjælp til udarbejdelse af CV og ansøgninger mm. ved en ugentlig træffetid i beboerhusets IT-café, hvor der er adgang til pc. De unge kan også henvende sig på kontoret, og bede om en tid udenfor træffetid. Indsatsområde 3: Beboernetværk, inddragelse og demokrati. Områdets beboerdemokratiske arbejde udføres af nogle få ildsjæle, som har alt for meget arbejde, og mange beboere har svært ved at se, hvad de kan bruge beboerdemokratiet til. Der har i den seneste helhedsplan været arbejdet på at skabe et ungdomsråd, som supplement til afdelingsbestyrelsen, i håbet om at skabe mere ansvarsfølelse hos de unge i forhold til deres boligområde. Det skal der arbejdes videre med. Fraflytningsprocenten i afdelingen er alt for høj, og det er dyrt for beboerne og boligselskabet. Nye måder at se beboerdemokratiet på og nye måder at arbejde på, skal være med til at skabe flere og mere engagerede beboere. Målet med aktiviteten er, at få flere beboere involveret og engageret i det beboerdemokratiske arbejde, at mindske fraflytningsprocenten og øge beboernes tilfredshed med at bo i Lyngbyen. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udviklingen af beboerdemokratiet, er: Fællesskab og demokrati. Der skal mere fokus på alle de gode kræfter, der er i Lyngbyen. Der startes derfor et blokdemokrati i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Blok-demokrati betyder, at udover den almindelige afdelingsbestyrelse, har afdelingsbestyrelsen en eller flere hjælpere i hver blok, som sørger for at informationer når rundt til alle beboere i blokken, og sørger for at opgaver bliver fordelt og varetaget. Afdelingsbestyrelsen bliver ved med at være som den er, men får hjælpere. Blokdemokratiet kan selv, når det er oprettet, arrangere aktiviteter for deres egen blok, ved egenbetaling. I GAK oprettes et ungdomsråd, som har til opgave at give gode råd til de boligsociale medarbejdere og til afdelingsbestyrelsen og blokdemokraterne om initiativer og problematikker, som handler om unge i Lyngbyen. Kompetent afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsens arbejde er tit usynligt og uinteressant, og det er svært for mange beboere at overskue, hvad deres arbejde handler om. Der er mange opgaver, som afdelingsbestyrelsen er meget alene om at udføre. 7

8 Målet med aktiviteten er, at afdelingsbestyrelsen, blokdemokraterne og ungdomsrådet bliver tilfredse med deres arbejde hver for sig og sammen, og at de øvrige beboere er tilfredse med demokraternes arbejde, og at budgettet overholdes. Aktiviteten starter med en undersøgelse af beboernes opfattelse af og viden om beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsens arbejde. Derefter planlægges et undervisnings- og udviklingsforløb for afdelingsbestyrelse, blokdemokrater og ungdomsråd. Via kurser, en foreningsguide og forskellige foredragsholdere fra foreninger og BL klædes afdelingsbestyrelsen, blokdemokraterne og ungdomsrådet på til at varetage jobbet endnu bedre end hidtil. Der kan eksempelvis undervises i projektværktøjer, foreningsarbejde, love og regler for beboerdemokrati, fundraising (hvordan man søger penge hos fonde), konflikthåndtering, budget og regnskab mm. Beboerpleje. Afdelingens fraflytningsprocent er stor altså, hvert år er der rigtig mange beboere, som vælger at flytte fra Lyngbyen. Mange har en mening om, hvorfor det er sådan: det er et dårligt sted at bo, huslejen er for høj, der bor for mange psykisk syge osv. Ingen kender dog det rigtige svar, men de fleste vil gerne, at fraflytningsprocenten bliver mindre, og vil gerne holde på beboerne. Derfor skal man tage sig bedre af beboerne. Det kan for eksempel gøres ved at nytilflyttede beboere modtages med et håndtryk, en lille velkomstgave og diverse informations materiale om områdets muligheder, og om hvad afdelingsbestyrelsens arbejde består i. Der skal også laves en procedure for, hvordan man siger ordentligt farvel til dem, der flytter, og får undersøgt, hvorfor de flytter. Så vil det forhåbentlig være muligt at ændre på det der gør, at folk flytter. Indsatsområde 4: Udsatte grupper. I Lyngbyen bor der mange psykisk syge og misbrugere, set i forhold til resten af Herning. De fylder en del i bybilledet, for blandt andet råber de tit højt, ser forhutlede ud, optræder truende og larmer om natten. Det kan virke skræmmende på mange mennesker, og kan også have den uheldige virkning, at folk flytter fra boligområdet, fordi de ikke føler sig trygge. I 2012 blev en Trivsels- og Imageundersøgelse gennemført i området. I forbindelse med spørgsmål om, hvor trygge beboerne følte sig, svarede en beboer: Eftersom der ofte går nogle ubehagelige mennesker rundt, 'flygter' man hellere tilbage til sin egen have (pige på 16 år). Konklusionen af undersøgelsen peger på, at der er en stigende oplevelse af utryghed i området. Det skal helhedsplanen forsøge at gøre noget ved sammen med beboerne. Der er mange beboere, som gerne vil have mulighed for at få rådgivning og vejledning i forhold til for eksempel læsning og forståelse af breve fra kommunen, hjælp til hvor de skal henvende sig for professionel hjælp, når de har behov for det, hjælp til udfyldelse af skemaer, økonomisk rådgivning ol. Der er også beboere, som kun har meget lidt kendskab til IT, hvilket i dagens samfund er nærmest invaliderende, fordi man skal bruge NEMID til næsten alt. Indsatsens mål er derfor at skabe et bedre samarbejde mellem boligorganisationen, beboerne, kommunen og politiet, så de mennesker, der bor i området, og har behov for hjælp, de FÅR den hjælp, de har brug for! Målet er også at være med til at skabe større tryghed i boligområdet. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for udsatte grupper, er: Samarbejde om udsatte borgere. Samarbejde mellem boligselskab, kommune, politi og Kirkens Korshær om særligt sårbare beboere i Lyngbyen. Alle parterne mødes jævnligt og snakker om, hvordan man i samarbejde kan hjælpe dem, der har behov for det. For beboerne betyder dette hurtigere hjælp, når man har behov, eller hvis der er en beboer, man er utryg ved eller bekymret for. Så kan man henvende sig til de boligsociale medarbejdere, som så vil sørge for at beskeden eller ønsket kommer hurtigt det rigtige sted hen. 8

9 Natteravne i Gullestrup. Natteravne i Lyngbyen skal medvirke til at øge trygheden i området. Natteravnene skal gå i hele Gullestrup. IT-café. En IT-café i beboerhuset Byens Hus skal hjælpe og uddanne ikke-it kyndige beboere, så de kan begå sig digitalt og også fremover hjælpe andre beboere. Cafeen drives af frivillige i samarbejde med den boligsociale projektmedarbejder og folk i aktivering. Kurserne afholdes for eksempel af frivillige, aftenskoler, kommune o.l. Der kan for eksempel være NEMIDkurser, kurser for folk som slet ikke kan bruge en pc, videreudvikling af pcbrug eksempelvis installering af programmer ol., men der kan også afholdes kurser for ordblinde, sprogkurser (for folk med anden etnisk baggrund) i dansk o.l. Endvidere kan IT-cafeen bruges af unge som spilleklub, når Ungdomsklubben eller GAK har dette på programmet. Beboerrådgivning. Beboerrådgivningen tilbyder beboerne rådgivningen og vejledning om job, økonomi, familieforhold og andre personlige forhold. Det er studerende, der skal varetage rådgivningen, i samarbejde med de boligsociale medarbejdere. Der kan også arrangeres foredrag, kurser, workshops og debatter. For eksempel kan arrangeres konfliktmæglingskursus. Ved arrangementer vil der være forskellige former for rådgivere præsenteret; for eksempel når der er fastelavnsfest, så kan sundhedsplejersken eller misbrugsrådgiveren have en bod, hvor der kan prøves forskellige ting og ydes rådgivning. Indsatsområde 5: Kultur og fritid. Målet er at styrke fællesskabet mellem beboerne i Lyngbyen, skabe større tilfredshed med og brug af de udendørs faciliteter og mere brug af beboerhuset Byens Hus. Aktiviteter. De aktiviteter, der skal skabe en sammenhængende indsats for kultur og fritid, er: Kultur-bomben. For at skabe mere fællesskab, mere liv og sammenhold i området, mindre fordomme, konflikter og kedsomhed, mere kendskab til og forståelse for hinanden laver vi Kulturbomben. Kulturbomben arrangerer og afholder forskellige kulturelle arrangementer; koncerter, teater, fælles idrætsaktiviteter, flashmobs, fælles grillarrangementer, fastelavn, jul, ramadanfest, loppemarkeder mm., som skabes, udvikles og udføres af og sammen med beboerne og eventuelt frivillige organisationer. De fleste arrangementer har egenbetaling, men beboerne kan også søge støtte til aktiviteter i Kulturbomben. Så laver man en ansøgning til helhedsplanen, som man selvfølgelig kan få hjælp til at lave af de boligsociale folk. Der kan højst søges om 5.000,- kr. pr. år. pr. aktivitet, og der kan højst gives støtte fra helhedsplanen til afholdelse af 6 arrangementer i gennemsnit pr. år. Der vil ikke kunne gives den højeste støtte til alle aktiviteter og heller ikke støtte til alle aktiviteter. Aktiviteterne skal give fællesskab og skabe netværk på tværs af alder, etnicitet og køn. Der kan eksempelvis arrangeres fælles tur for børn eller voksne til andre steder i landet, til Folketinget o.l. sammen med boligsociale medarbejdere, og gerne sammen med beboere fra andre byer. Alle arrangementer skal på en eller anden måde henvende sig til alle beboergrupper, sådan at hvis der for eksempel afholdes en koncert for unge, er der voksne, som hjælper til. Kulturrampen. De udendørs fælles områder i Lyngbyen er tit tomme, eller bruges kun af nogle få. Det får Lyngbyen til at virke tom, livløs og utryg. For at få mere fællesskab, liv og sammenhold i området, skal de fælles udendørs faciliteter gøres mere brugbare og indbydende, så der kan afholdes flere udendørs arrangementer, og så udendørs faciliteterne indbyder mere til brug. Der skal derfor, i samarbejde med beboerne og inspektøren i boligområdet, udarbejdes en plan for opgradering af udendørs faciliteterne. Planen udarbejdes ved en 9

10 workshop og iværksættes umiddelbart efter. Pengene til iværksættelse skal søges ved fonde og puljer. Det er de boligsociale medarbejdere der søger SAMMEN med beboerne. Fritidsmentor for børn og unge i Lyngbyen. For at få mere sammenhold mellem børn og unge i Gullestrup og støtte børn og unge i et godt fritidsliv, er der mulighed for, at man kan få tildelt en fritidsmentor: fritidsmentoren kan for eksempel afsøger de muligheder, der er for fritidsbeskæftigelse, sammen med børnene, de unge og forældrene, og kan hjælpe familierne til et fast forhold til fritidslivet. Det kan være, at man sammen med mentoren finder og prøver forskellige fritidsaktiviteter. Det kan være, at mentoren hjælper forældrene, så de bedre selv kan hjælpe børnene, eller at mentoren hjælper med at følge børnene til og fra fritidsbeskæftigelse i en periode. Det vil også være muligt at søge økonomisk støtte til betaling af kontingent til fritidsbeskæftigelse. Indsatsområde 6: Image og kommunikation. Boligområdet har et dårligt image og en høj fraflytningsprocent, som der gerne skal ændres på. De aktiviteter, der skal forsøge at ændre på det, er: Dagbogen. Lyngbyen har et dårligt image, og mange i Herning tror, der er megen kriminalitet, vold, misbrug og social dårligdom. Det billede er det håbet at ændre på, ved for eksempel at oprette en digital dagbog, som alle beboere har adgang til at skrive i og sætte billeder ind i. Den skal kunne findes på nettet og på en pc i beboerhuset Byens Hus. Dagbogen er både en kalender, hvor man kan se, hvad der sker hvor og hvornår i Lyngbyen, men det er også en dagbog, hvor man kan læse om og se billeder fra events, aktiviteter, dagligdag osv. Mediestorm. Mediestorm, skal forsøge at vende verdens syn på Lyngbyen fra at være et dårligt sted til at være et alternativt og særligt spændende sted. Det gøres ved for eksempel at alle de gode historier, der er i Lyngbyen fortælles til hele verden, og verden inviteres til at deltage i de arrangementer, der foregår i Lyngbyen. Der kan også uddeles info, billeder o.l. af/om lokalområdet som for eksempel postkort, musik oa. Organisering og evaluering For at sikre at der sker det, der er planlagt i helhedsplanen, organiseres helhedsplanen sådan her: Øverst en styregruppe, derunder et sekretariat, så følgegrupper for alle indsatsområder og arbejdsgrupper, som dem der arbejder i dagligdagen. Styregruppen består af den boligsociale leders daglige leder fra FællesBo, som også er formand for styregruppen, den boligsociale leder, som også er styregruppens sekretær, afdelingens formand, boligselskabets Økonomichef samt 2 ledelsesrepræsentanter fra Herning Kommune. Styregruppen er øverste led, og træffer de overordnede beslutninger. Styregruppen består af max 6 personer. Styregruppen mødes en gang halvårligt. Projektsekretariatet består af projektmedarbejderne og den boligsociale leder. Den daglige drift og ledelse varetages af projektsekretariatet. Følgegrupperne består af de projektmedarbejdere, som arbejder i de forskellige indsatsområder og den boligsociale leder, repræsentanter fra Afdelingsbestyrelsen, og ledelsesrepræsentanter fra FællesBo, organisationer, samt repræsentanter og medarbejdere fra Herning Kommune. Alle følgegrupper er sammensat ud fra indsatsområder. Følgegrupperne planlægger og beslutter de overordnede rammer for indsatsområderne og aktiviteterne under indsatsområderne. De folk, som sidder i følgegrupperne, har beslutningskompetence. Følgegrupperne holder møde hver 2. måned og kan indkaldes ekstraordinært ved behov. 10

11 Arbejdsgrupperne er de boligsociale medarbejdere, frivillige, medarbejdere fra Herning Kommune o.a. som til daglig arbejder med alle aktiviteterne. Arbejdsgrupperne holder et månedligt møde, men snakker også om tingene i dagligdagen. Arbejdsmetoder og værdigrundlag. Den boligsociale helhedsplan er baseret på arbejdsmetoder, der bygger på et positivt menneskesyn, hvor alle har potentiale for udvikling, og alle har noget godt at byde andre. Arbejdets organisering. De enkelte projektmedarbejdere arbejder selvstændigt, men modtager sparring fra boligsocial leder og øvrige team. Der afholdes driftsmøde 1 time ugentligt, hvor hele teamet deltager. Der afholdes fagligt teammøde 1 time ugentligt, hvor hele teamet deltager. Der afholdes teammøde 3 timer månedligt, hvor større perspektiver drøftes. Der afholdes fælles kollegial supervision 2 timer pr. måned. Det er den boligsociale leder, der forestår supervisionen, men på sigt kan øvrige team også varetage funktionen. Derudover vil der i krisesituationer være mulighed for at hente supervisor ind udefra. Halvårligt foregår der teambuilding i forskellige former. Boligsocial leder har tilknyttet en mentor det første år af helhedsplanen. Uddannelse. Boligsocial leder og projektmedarbejdere deltager så vidt muligt i BL s kurser oa. arrangementer. Desuden afholdes jævnligt oplæg fra samarbejdspartnere, som kan medvirke til videreuddannelse. Koncept og strategi for beboerinvolvering og beboerinformation. Der skal, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, i løbet af første halve år af helhedsplanen, udarbejdes en strategi og et koncept for, hvordan beboerne involveres og informeres. Udgangspunktet er, at der løbende skal uddeles skriftlig information; beboerblad eller lignende, som også skal være tilgængeligt på FællesBos hjemmeside og hænge på udvalgte steder i Lyngbyen. Derudover involveres beboerne ved at der, for hver beboer, som henvender sig, eller på anden måde er involveret i helhedsplanens arbejde, skal følge nogle af denne beboers bekendte, venner og naboer, sådan at alle beboere forpligter sig og ansvarliggøres i arbejdet med at udbrede kendskabet til helhedsplanen, og i arbejdet med at få flere beboere involveret. Samarbejde med boligorganisationen. Der er tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Den boligsociale leder deltager i afdelingsbestyrelsens månedlige møde, og bestyrelsen sidder i både styregruppe, følgegrupper og arbejdsgrupper, samt deltager aktivt i nogle af de daglige aktiviteter. Den boligsociale leder holder nærmeste leder, udlejningschefen, økonomichefen og Lyngbyens Serviceinspektør løbende orienteret. Samarbejde med øvrige Herning. Boligorganisationerne i Herning Kommune, som har ansat boligsociale medarbejdere, mødes en gang hver 2. måned. Øvrigt samarbejde. Boligsociale helhedsplaner i regionen er gået sammen om at mødes en gang pr. kvartal. Drift. Den daglige drift varetages af det boligsociale team i samarbejde med afdelingsbestyrelse og frivillige beboere i øvrigt. Vedligeholdelse af kontorfaciliteter, beboerhus og aktivitetshus varetages af de boligsociale medarbejdere og tilknyttede ejendomsfunktionærer. Rengøring af kontorfaciliteter, beboerhus og aktivitetshus varetages af unge under 18 år, som gør rent en gang ugentligt. Derudover varetages rengøring og vedligehold af frivillige og af folk i virksomhedspraktik. Endvidere anvendes praktikanter fra VIA i det daglige arbejde. 11

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017. projekt2 Varde 29-04-2013

Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017. projekt2 Varde 29-04-2013 2013 Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017 projekt2 Varde 29-04-2013 Indhold... 3 Indledning... 4 Vision, mål og succeskriterier... 5 Baggrund... 7 Beskrivelse af boligområderne... 8 Områdets

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere