LED wake up-lampa. Function switch (1) to ON position.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LED wake up-lampa. Function switch (1) to ON position."

Transkript

1 LOCATION OF PARTS & CONTROLS 1. Funktionsknapp (på/av/auto) 2. Alarmknapp (1) Function switch (ON/OFF/AUTO) 3. Tidsinställningsknapp (2) Alarm button 4. Timinställningsknapp (3) Clock- set button (4) Hour button 5. Minutinställningsknapp (5) Minute button 6. Sleepknapp (6) Sleep button 7. Snoozeknapp (7) Snooze button 8. Klockdisplay, (8) Clock display LED 9. Ljudvalsknapp (9) Sound selector (Radio, (RADIO/Nature naturljud) sound) 10. Frekvenssökningskontroll (10) Tuning control (tune) 11. Volymkontroll (11) Volume control 12. Ljusfunktionsknapp (12) Light selector (ON/OFF/AUTO) (på/av/auto) 13. Lampkåpa (13) Light cover 14. AUX-ingång (14) Aux- IN (line socket in) 15. Batterilucka (15) Back- up battery compartment LED wake up-lampa STRÖMKÄLLOR Justera frekvenssökningskontrollen (10) för Sätt i ett POWER 9V-batteri SOURCES (38-365) i batteriluckan (15). att ställa in önskad radiokanal. Batteriet kommer att fungera som reservströmkälla ifall enheten flyttas eller vid strömavbrott. på det ställe du placerat enheten, lossa och Om du märker att radiomottagningen är dålig Insert 1 piece of 9V (006P) type battery into Back-up battery compartment (15) for clock back- up. Before plugging in the AC power cord, please check the rating of your unit which MUST MATCH your Plocka alltid household ur batteriet main supply, ur wake then plug up-lampan the AC power plug linda into the upp mains enhetens power supply trådantenn accordingly. och fäst trådantennens ände ovanför enheten för bättre om du ställer undan den under längre tid för att undvika batteriläckage. Always remove the battery För bästa from the livslängd battery compartment och when mottagning. the unit is not going to be used for a long period of time to säkrast drift avoid rekommenderas battery leakage, which will att damage du använder the unit. För att stänga av radion ställer du funktionsknappen (1) i läge To have the best performance, the using of alkaline battery is recommended. ett alkaliskt batteri (38-365). av. OBS! Din LED wake up-lampa består av komplex elektronik ATTENTION NATURLJUDSINSTÄLLNINGAR och kan ibland reagera på ex. Om du vill lyssna på naturljud ställer du först plötsliga This spänningsfall unit is a complicated i kombination device. In med case dåligt of the unit working abnormal, un- power the unit ljudvalsknappen (9) till önskat naturljud och batteri. (disconnected Om din enhet from börjar the main bete supply sig underligt, & take- out the battery) for few minutes to let the power gone totally. Then, re- power the unit again. ställer sedan funktionsknappen (1) i läge på. dra ur nätkabeln och plocka ur batteriet. När du Justera volymkontrollen (11) för att ställa in låtit enheten stå utan strömförsörjning i några önskad volym. minuter CLOCK kan du SETTING koppla in den igen. För att växla mellan de olika naturljuden 1. To set the hour, while holding the Clock-set button använder (3) down, du press ljudvalsknappen the Hour button (9). (4) until the KLOCKINSTÄLLNINGAR desired hour is displayed, release both buttons. För att stänga av naturljuden ställer du funktionsknappen (3) down, press (1) i läge the Minute av. button (5) until För att justera 2. To set timinställningarna the minutes, while holding trycker the du Clock-set button in och håller the inne correct tidsinställningsknappen time appeared on the Clock Display (8). Release both buttons. (3) samtidigt som du trycker på timinställningsknappen (4) tills önskad timme visas på INSTÄLLNINGAR FÖR AUX/LINE IN RADIO OPERATION För att använda enheten som en extern klockdisplayen. Minutinställningarna justeras högtalare krävs en 3.5 mm stereokabel med genom att 1. To trycka switch in the och radio hålla on, inne slide the tidsinställningsknappen (3) samtidigt som du trycker på Function switch (1) to ON position. [Make sure the Sound selector (9) at RADIO position] TRS-teleplugg för att koppla samman enheten med level. den externa ljudkällan. 2. Adjust the Volume control (11) to the desired volume minutinställningsknappen 3. Adjust the Tuning control (5) tills (10) du ställt to tune in the radio Om frequency. en extern ljudkälla är inkopplad via AUX/ önskad 4. tid. To turn the radio off, slide the Function switch (1) line to the in (14) OFF så position. kommer den automatiskt att ha prioritet över andra ljudkällor. Det räcker RADIOINSTÄLLNINGAR In case of wake FM reception, please unwind the external FM wire antenna and tie the end to something above the radio alltså med att koppla in enheten och ställa För att slå for better på radion, reception. försäkra dig först om att funktionsknappen i läge på. ljudvalsknappen (9) är ställd i radioläge och Justera volymkontrollen (11) för att ställa in ställ sedan funktionsknappen (1) i läge på. önskad volymnivå. Justera volymkontrollen (11) för att ställa in För att stänga av ljudet från AUX/line in (14) önskad IK30! volym. 1 ställer du funktionsknappen i läge av MODEL: CR-88E (FM ONLY) Biltema Nordic Services AB

2 INSTÄLLNINGAR FÖR LAMPFUNKTIONEN Om du vill använda din wake up-lampa som en vanlig lampa kan du göra det genom att ställa ljusfunktionsknappen (12) i läge på eller av. Ljusfunktionsknappen (12) fungerar i detta fall som en normal strömbrytare. INSTÄLLNINGAR FÖR ALARMFUNKTIONEN; RADIO-, NATUR- OCH ALARMLJUD Tryck in och håll inne alarmknappen (2) och använd sedan timinställningsknappen (4) och minutinställningsknappen (5) för att justera alarmtiden. För närmare instruktion hur tidsinställningarna görs, se avsett stycke. Välj och ställ in önskat alarmljud (radio- eller naturljud) och önskad volym. För närmare detaljer om radio- och naturljudsinställningarna, se avsedda avsnitt ovan. Om du inte vill vakna till radio- eller naturljud utan vill ha ett normalt alarmljud vrider du istället volymkontrollen (11) till läget buzzer. Ställ funktionsknappen (1) i läge auto - alarmet är nu ställt och kommer att aktiveras på utsatt tid. INSTÄLLNINGAR FÖR ALARMFUNKTIONEN; LJUS OCH LJUD Om du vill aktivera både ljud- och ljusalarm; börja med att ställa in önskat ljudalarm enligt beskrivningen i ovanstående stycke. Du kan även välja att endast vakna med hjälp av ljusfunktionen - följ i sådana fall endast följande två punkter: För att aktivera ljusfunktionen så ställer du ljusfunktionsknappen (12) i läge auto. Ljuset kommer nu att öka gradvis, från minimalt till fullt ljus, med start 25 minuter före inställd alarmtid. INSTÄLLNINGAR FÖR SOVFUNKTIONEN/ SNOOZE När alarmet aktiveras kan snoozeknappen (7) användas för att tillfälligt stänga av alarmet. Alarmet kommer att aktiveras igen efter nio minuter. Om du har aktiverat ljusfunktionen kommer ljuset att gå ned på sin lägsta nivå när du trycker på knappen. Den kommer sedan att öka till full ljusstyrka 3 minuter innan alarmet återaktiveras. Det är möjligt att använda snoozefunktionen fler gånger än 1 under samma sömnperiod, men om alarmet skjuts upp i mer än 59 minuter kommer såväl snoozefunktionen som alarmet att stängas av automatiskt. För att stänga av alarmet för dygnet trycker på alarmknappen (2). Du kan stänga av alarmet helt genom att ställa funktionsknappen (1) i läge av. ATT SOMNA TILL RADIO- ELLER NATURLJUD Ställ in önskad radiokanal eller önskat naturljud. För beskrivningar om hur man ställer in radiokanal eller naturljud - se beskrivningen i avsett stycke. Ställ funktionsknappen (1) i läge auto eller av. Tryck in sleepknappen (6). Den förvalda tiden för autoavstängning vid insomning, 59 minuter, kommer nu att visas på klockdisplayen (8). För att justera tiden för autoavstängning, tryck in och håll inne sleepknappen (6) samtidigt som du trycker på minutinställningsknappen (5) för att ändra minuter och timinställningsknappen (4) för att ändra timmar. Tiden för autoavstängning kan som minst vara 1 minut och som mest 1 timme och 59 minuter. Om du vill stänga av radio- eller naturljudet före inställd tid trycker du in snoozeknappen (7). VIKTIGA SÄKERHETFÖRESKRIFTER Enheten får inte utsättas för regn eller väta, höga temperaturer eller direkt solsken. Placera aldrig vätskefyllda kärl som exempelvis vaser eller vattenglas ovanpå enheten. Enhetens ventilationsöppningar ska aldrig blockeras eller övertäckas. Om enheten är i behov av reparation ska den endast hanteras av behörig fackman. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 91/157/EEC) Biltema Nordic Services AB 2

3 LOCATION OF PARTS & CONTROLS 1. Funksjonsknapp (på/av/auto) 2. Alarmknapp (1) Function switch (ON/OFF/AUTO) 3. Tidsinnstillingsknapp (2) Alarm button 4. Timeinnstillingsknapp (3) Clock- set button (4) Hour button 5. Minuttinnstillingsknapp (5) Minute button 6. Sleep-knapp (6) Sleep button 7. Snooze-knapp (7) Snooze button 8. Klokkedisplay, (8) Clock display LED 9. Lydvalgsknapp (9) Sound selector (radio, (RADIO/Nature naturlyd) sound) 10. Frekvenssøkeknapp (10) Tuning control(tune) 11. Volumkontroll (11) Volume control 12. Lysfunksjonsknapp (12) Light selector (på/av/auto) (ON/OFF/AUTO) 13. Lampedeksel (13) Light cover 14. AUX-inngang (14) Aux- IN (line socket in) 15. Batteriluke (15) Back- up battery compartment LED oppvåkningslampe MODEL: CR-88E (FM ONLY) STRØMKILDER Sett ett POWER 9 V-batteri SOURCES (38-365) i batteriluken (15). Juster volumkontrollen (11) for å stille inn Batteriet fungerer som reservestrømkilde i ønsket volum. Insert 1 piece of 9V (006P) type battery into Back-up battery compartment (15) for clock back- up. tilfelle lampen Before plugging flyttes eller in the det AC power oppstår cord, strømbrudd. Ta household alltid batteriet main supply, ut av then oppvåkningslam- plug the AC power plug inn into ønsket the mains radiokanal. power supply accordingly. please check the Juster rating frekvenssøkeknappen of your unit which MUST (10) MATCH for your å stille pen dersom du setter den bort i lengre tid, slik Om du merker at radiomottaket er dårlig på at du unngår Always batterilekkasje. remove the battery from For the lengst battery levetid compartment when det the stedet unit is not der going du to har be used plassert for a long lampen, period of time løsne to og sikrest avoid drift battery bør leakage, du bruke which et will alkalisk damage the batteri unit. og vikle opp trådantennen, og fest trådantennens ende ovenfor enheten for bedre mottak. To have the best performance, the using of alkaline battery is recommended. (38-365). For å slå av radioen stiller du funksjonsknappen OBS! Den ATTENTION LED-baserte oppvåkningslampen (1) i posisjon av. består av kompleks elektronikk og kan iblant This unit is a complicated device. In case of the unit working abnormal, un- power the unit reagere (disconnected på f.eks. plutselige from the spenningsfall main supply & take- out the NATURLYDINNSTILLINGER battery) for few minutes to let the power gone i kombinasjon totally. Then, med re- power dårlig batteri. the unit Dersom again. Om du vil lytte til naturlyd, stiller du først lampen skulle begynne å oppføre seg underlig, lydvalgsknappen (9) til ønsket naturlyd, og trekk støpselet ut og ta ut batteriet. Når du har deretter stiller du funksjonsknappen (1) i posisjon på. latt den CLOCK stå uten SETTING strømforsyning i noen minutter, kan 1. du To koble set the den hour, til while igjen. holding the Clock-set button Juster (3) down, volumkontrollen press the Hour (11) button for å (4) stille until inn the desired hour is displayed, release both buttons. ønsket volum. 2. To set the minutes, while holding the Clock-set button (3) down, press the Minute button (5) until KLOKKEINNSTILLINGER For å veksle mellom de forskjellige naturlydene bruker du lydvalgsknappen (9). the correct time appeared on the Clock Display (8). Release both buttons. For å justere timeinnstillingene trykker du inn og holder inne tidsinnstillingsknappen (3) samtidig som RADIO du trykker OPERATION på timeinnstillingsknappen For å slå av naturlyden stiller du funksjonsknappen (1) i posisjon av. (4) til ønsket 1. To switch time vises the radio i klokkedisplayet. on, slide the Function Minuttinnstillingene [Make sure justeres the Sound ved selector du trykker (9) at inn RADIO og position] INNSTILLINGER FOR AUX/LINE IN switch (1) to ON position. holder inne 2. Adjust tidsinnstillingsknappen the Volume control (11) (3) to samtidig the desired volume For å level. bruke enheten som en ekstern høytsom du 3. trykker Adjust på the minuttinnstillingsknappen Tuning control (10) to tune the (5) radio taler frequency. kreves det en 3,5 m stereokabel med 4. To turn the radio off, slide the Function switch (1) to the OFF position. til du har stilt inn ønsket klokkeslett. TRS-plugg for å koble enheten sammen med den eksterne lydkilden. In case of wake FM reception, please unwind the external FM wire antenna and tie the end to something above the radio RADIOINNSTILLINGER for better reception. Om en ekstern lydkilde er tilkoblet via AUX/ For å slå på radioen, forsikre deg først om at line in (14), vil den automatisk ha prioritet over lydvalgsknappen (9) er stilt i radiomodus, og still deretter funksjonsknappen (1) i posisjon andre lydkilder. Det er altså tilstrekkelig å koble til enheten og stille funksjonsknappen i på. IK30! posisjon på Biltema Nordic Services AB

4 Juster volumkontrollen (11) for å stille inn ønsket volumnivå. For å slå av lyden fra AUX/line in (14) stiller du funksjonsknappen i posisjon av. INNSTILLINGER FOR LAMPEFUNKSJON Om du vil bruken oppvåkningslampen som en vanlig lampe, kan du gjøre dette ved å stille lysfunksjonsknappen (12) i posisjon på eller av. Lysfunksjonsknappen (12) fungerer da som en vanlig strømbryter. INNSTILLINGER FOR ALARMFUNKSJON; RADIO-, NATUR- OG ALARMLYD Trykk inn og hold inne alarmknappen (2), og bruk deretter timeinnstillingsknappen (4) og minuttinnstillingsknappen (5) for å justere klokkeslettet for alarm. For nærmere instruksjon om hvordan innstilling av klokkeslett gjøres, se eget avsnitt om dette. Velg og still inn ønsket alarmlyd (radio- eller naturlyd) og ønsket volum. Du finner flere detaljer om radio- og naturlydinnstillingene i eget avsnitt ovenfor. Om du ikke vil våkne til radio- eller naturlyd, men foretrekker en vanlig alarmlyd, vrir du i stedet volumkontrollen (11) til posisjon buzzer. Still funksjonsknappen (1) i posisjon auto - alarmen er nå innstilt og vil aktiveres på fastsatt tid. INNSTILLINGER FOR ALARMFUNKSJON; LYS OG LYD Om du vil aktivere både lyd- og lysalarm, begynn med å stille inn ønsket lydalarm i samsvar med beskrivelsen i avsnittet ovenfor. Du kan også velge å kun våkne ved hjelp av lysfunksjonen - følg da disse to punktene: For å aktivere lysfunksjonen stiller du lysfunksjonsknappen (12) i posisjon auto. Lyset vil nå øke gradvis, fra minimalt til fullt lys, med start 25 minutter før innstilt alarmklokkeslett. INNSTILLINGER FOR SOVEFUNKSJON/ SNOOZE Når alarmen aktiveres, kan snooze-knappen (7) brukes for å slå av alarmen midlertidig. Alarmen aktiveres igjen etter ni minutter. Om du har aktivert lysfunksjonen, vil lyset gå ned på sitt laveste nivå når du trykker på knappen. Det vil deretter øke til full lysstyrke 3 minutter før alarmen aktiveres igjen. Det er mulig å bruke snooze-funksjonen flere ganger enn en i samme søvnperiode, men om alarmen utsettes i mer enn 59 minutter, vil både snooze-funksjon og alarm slås automatisk av. For å slå av alarmen for døgnet trykker på alarmknappen (2). Du kan slå alarmen helt av ved å stille funksjonsknappen (1) i posisjon av. SOVNE TIL RADIO- ELLER NATURLYD Still inn ønsket radiokanal eller ønsket naturlyd. Hvordan du stiller inn radiokanal eller naturlyd, er bekskrevet i eget avsnitt. Still funksjonsknappen (1) i posisjon auto eller av. Trykk inn sleep-knappen (6). Den forhåndsvalgte tiden for automatisk avslåing ved innsoving, 59 minutter, vil nå vises i klokkedisplayet (8). For å justere tiden for automatisk avslåing, trykk inn og hold inne sleep-knappen (6) samtidig som du trykker på minuttinnstillingsknappen (5) for å endre minutter og timeinnstillingsknappen (4) for å endre timer. Tiden for automatisk avslåing kan være minimum 1 minutt og maksimum 1 time og 59 minutter. Om du vil slå av radio- eller naturlyden før innstilt tid, trykker du inn snooze-knappen (7). VIKTIGE SIKKERHETFORSKRIFTER Enheten må ikke utsettes for regn eller væte, høye temperaturer eller direkte sollys. Plasser aldri væskefylte kar, eksempelvis vaser eller vannglass oppå enheten. Enhetens ventilasjonsåpninger må aldri blokkeres eller tildekkes. Om enheten trenger reparasjon, skal den kun håndteres av kvalifisert fagperson. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (Direktiv 2002/96/EF og 91/157/EØF) 2010 Biltema Nordic Services AB 4

5 LOCATION OF PARTS & CONTROLS 1. Toimintopainike (päällä/pois/automaattinen) 2. Hälytyspainike (1) Function switch (ON/OFF/AUTO) 3. Ajan (2) asetuspainike Alarm button 4. Tuntien (3) Clock- set asetuspainike button (4) Hour button 5. Minuuttien asetuspainike (5) Minute button 6. Nukahtamispainike (6) Sleep button 7. Torkkupainike (7) Snooze button 8. Kellon (8) LED-näyttö Clock display 9. Äänen (9) valintapainike Sound selector (RADIO/Nature (radio tai luonnonääni) sound) 10. Taajuuden (10) Tuning valinta control (tune) 11. Äänenvoimakkuuden (11) Volume control säätö 12. Sarastuspainike (12) Light selector (päällä/pois/automaattinen) (ON/OFF/AUTO) 13. Lampun (13) Light kupu cover 14. AUX-/linjaliitäntä (14) Aux- IN socket 15. Paristokotelo (15) Back- up battery compartment Sarastusvalaisin MODEL: CR-88E (FM ONLY) VIRTALÄHTEET Aseta 9 POWER voltin paristo SOURCES (38-365) paristokoteloon Valitse äänenvoimakkuus säätimen (11) avulla. (15). Se toimii varaparistona, jos laite siirretään Valitse radiokanava taajuussäätimen (10) Insert 1 piece of 9V (006P) type battery into Back-up battery compartment (15) for clock back- up. toiseen Before paikkaan plugging tai jos in the virta AC katkeaa. power cord, Jos please check the avulla. rating of your unit which MUST MATCH your sarastusvalaisin household on main pitkän supply, aikaa then käyttämättä, plug the AC power plug Jos into radio the mains kuuluu power huonosti supply accordingly. laitteen käyttöpaikassa, irrota johtoantenni ja kiinnitä sen pää irrota paristo siitä, jotta siitä vuotava neste ei vaurioita Always laitetta. remove On the suositeltavaa battery from the battery käyttää compartment alkaliparistoa avoid (38-365), battery leakage, sillä which se kestää will damage pisimpään the unit. Voit sammuttaa radion asettamalla toiminto- when korkealle, the unit is not jotta going vastaanotto to be used for a long paranee. period of time to To have the best performance, the using of alkaline battery is recommended. ja toimii varmemmin. painikkeen (1) Pois-asentoon. HUOMIO! ATTENTION Tässä LED-sarastusvalaisimessa LUONNONÄÄNIEN ASETUKSET on monimutkaista elektroniikkaa, joten se voi Voit käyttää hälytysäänenä luonnonääntä This unit is a complicated device. In case of the unit working abnormal, un- power the unit joskus reagoida (disconnected esimerkiksi from the main jännitteen supply putoamiseen totally. äkillisesti, Then, jos re- power paristo the on unit tyhjenemässä. again. luamasi luonnonäänen kohdalle ja asettamal- & take- out the battery) asettamalla for few äänen minutes valintapainikkeen to let the power gone (9) ha- Jos laitteesi alkaa käyttäytyä kummallisesti, irrota pistoke pistorasiasta ja irrota paristo. Anna Valitse äänenvoimakkuus säätimen (11) avulla. la toimintopainikkeen (1) Päällä-asentoon. laitteen CLOCK olla ilman SETTING sähköä muutaman minuutin Voit vaihdella luonnonäänien välillä äänenvalintapainikkeen (3) down, press (9) the avulla. Hour button (4) until the ajan, ennen 1. To kuin set the yhdistät hour, while pistokkeen holding the takaisin Clock-set button pistorasiaan. desired hour is displayed, release both buttons. Voit sammuttaa luonnonäänen asettamalla 2. To set the minutes, while holding the Clock-set button (3) down, press the Minute button (5) until toimintopainikkeen (1) Pois-asentoon. the correct time appeared on the Clock Display (8). Release both buttons. KELLON ASETTAMINEN AIKAAN Voit asettaa tuntiajan pitämällä ajan asetuspainiketta RADIO (3) painettuna OPERATION ja painamalla samalla Voit käyttää laitetta ulkoisena kaiuttimena AUX-/LINJALIITÄNNÄN ASETUKSET tuntipainiketta 1. To switch (4), kunnes the radio näytössä on, slide the näkyy Function switch yhdistämällä (1) to ON position. siihen ulkoisen äänilähteen 3,5 oikea tunti. [Make Voit sure asettaa the Sound minuuttiajan selector pitämällä (9) at RADIO position] mm:n TRS-stereoliittimen avulla. ajan asetuspainiketta 2. Adjust the Volume (3) painettuna control (11) ja to painamalla samalla 3. Adjust minuuttipainiketta the Tuning control (5), (10) kunnes to tune the radio in frequency. -liitäntään (14), se ohittaa muut äänilähteet the desired volume Jos ulkoinen level. äänilähde on yhdistetty AUX/line 4. To turn the radio off, slide the Function switch (1) to the OFF position. näytössä näkyy oikea tunti. automaattisesti. On taion yhdistettävä laite ja asetettava toimintopainike Päällä-asentoon. In case of wake FM reception, please unwind the external FM wire antenna and tie the end to something above the radio RADION for ASETUKSET better reception. Valitse äänenvoimakkuus säätimen (11) avulla. Voit käynnistää radion varmistamalla, että Voit sammuttaa AUX/line in -liitännästä äänen valintapainike (9) on radioasennossa ja tulevan äänen asettamalla toimintopainikkeen asettamalla toimintopainikkeen (1) Päälläasentoon. Pois-asentoon. IK30! Biltema Nordic Services AB

6 VALAISIMEN TOIMINTA-ASETUKSET Voit käyttää sarastusvalaisinta tavallisena valaisimena asettamalla valaistuksen toimintopainikkeen (12) Päällä- tai Pois-asentoon. Valaistuksen toimintopainike (12) toimii tällöin tavallisena virtakatkaisimena. HERÄTYSASETUKSET: RADIO, LUONNONÄÄNI TAI HÄLYTYSÄÄNI Pidä hälytyspainiketta (2) painettuna. Aseta herätyksen aika tuntipainikkeen (4) ja minuuttipainikkeen (5) avulla. Ajan asettamisesta kerrotaan tämän käyttöohjeen alkuosassa. Valitse haluamasi herätysääni (radio tai luonnonääni) ja säädä äänenvoimakkuus. Radion ja luonnonäänen valitsemisesta on tietoja edellä. Jos et halua herätä radion tai luonnonäänen kuuntelemiseen vaan tavalliseen herätysääneen, käännä äänenvoimakkuuden säädin (11) Buzzer-asentoon. Aseta toimintopainike (1) Auto-tilaan. Herätys on nyt asetettu. HERÄTYKSEN, VALAISIMEN JA ÄÄNEN ASETUKSET Voit ottaa käyttöön herätyksen äänen ja valon avulla valitsemalla aluksi haluamasi herätysäänen edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla. Voit myös käyttää herätyksessä vain valaisinta. Tee tällöin kahdessa seuraavassa kohdassa kuvatut toimet. Voit ottaa valaisimen käyttöön siirtämällä valaisinpainikkeen (12) Auto-asentoon. Valo kirkastuu vähitellen 25 minuuttia valitusta herätysajankohdasta alkaen. NUKAHTAMIS- JA TORKKUASETUKSET Kun laite herättää, voit mykistää äänen tilapäisesti torkkupainikkeen (7) avulla. Herätysääni kuuluu uudelleen 9 minuutin kuluttua. Jos olet valinnut myös sarastusherätyksen, valo himmenee, kun painat tätä painiketta. Se kirkastuu uudelleen 3 minuuttia ennen herätyksen toistamista. Torkkutoimintoa voi käyttää useita kertoja peräkkäin, mutta jos herätystä on viivästetty 59 minuuttia, torkkutoiminto ja herätys poistuvat käytöstä automaattisesti. Voit poistaa herätyksen käytöstä vuorokauden ajaksi painamalla herätyspainiketta (2). Voit poistaa herätyksen käytöstä kokonaan asettamalla toimintopainikkeen (1) Poisasentoon. NUKAHTAMINEN RADIOTA TAI LUONNONÄÄNTÄ KUUNNELLEN Valitse haluamasi radioasema tai luonnonääni. Edellä kerrotaan radiokanavan tai luonnonäänen valitsemisesta. Aseta toimintopainike (1) Auto- tai Poisasentoon. Paina uniajastimen painiketta (6). Esivalittu nukahtamisaika eli 59 minuuttia tulee näkyviin kellonäyttöön (8). Voit säätää automaattisen sammuttamisen aikaa pitämällä uniajastimen painiketta (6) painettuna samalla kun painat minuuttiasetuspainiketta (5) minuuttien ja tuntipainiketta (4) tuntien säätämiseksi. Automaattisen sammuttamisen aika voi olla vähintään 1 minuutti sekä enintään 1 tunti ja 59 minuuttia. Voit sammuttaa radion tai luonnonäänen ennen asetettua aikaa painamalla torkkupainiketta (7). TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle korkealle lämmölle. Älä koskaan aseta laitteen päälle nesteellä täytettyjä astioita, kuten kukkamaljakkoa tai vesilasia. Laitteen ilmanvaihtoaukkoja ei saa koskaan sulkea eikä peittää. Jos laite tarvitsee huoltoa, toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 91/157/EEC mukaisesti.) 2010 Biltema Nordic Services AB 6

7 LOCATION OF PARTS & CONTROLS 1. Funktionsknap (tænd/sluk/auto) 2. Alarmknap (1) Function switch (ON/OFF/AUTO) 3. Tidsindstillingsknap (2) Alarm button 4. Timeknap (3) Clock- set button (4) Hour button 5. Minutknap (5) Minute button 6. Sleepknap (6) Sleep button 7. Snoozeknap (7) Snooze button 8. Urdisplay, (8) Clock LED display 9. Lydvalgknap (9) Sound selector (radio, naturlyd) (RADIO/Nature sound) 10. Frekvenssøgning (10) Tuning control (tune) 11. Lydstyrkekontrol (11) Volume control 12. Lysfunktionsknap (12) Light selector (tænd/sluk/auto) (ON/OFF/AUTO) 13. Lampeskærm (13) Light cover AUX (14) Aux- IN indgang socket (line in) 15. Batteridæksel (15) Back- up battery compartment LED wake-up lampe STRØMKILDER Juster frekvenssøgekontrollen (10) for at Indsæt et POWER 9V batteri SOURCES (38-365) i batterirummet indstille den ønskede radiokanal. (15). Batteriet fungerer som reservestrømkilde, Hvis du synes, at modtagelsen er dårlig der, Insert 1 piece of 9V (006P) type battery into Back-up battery compartment (15) for clock back- up. hvis enheden Before plugging flyttes eller in the ved AC power strømafbrydelse. Fjern household altid main batteriet supply, fra then wake-up plug the lampen, AC power plug og into vikle the mains enhedens power trådantenne supply accordingly. op og sætte cord, please check the hvor rating du of har your placeret unit which enheden, MUST MATCH skal du your løsne hvis den ikke skal bruges i længere tid for at trådantennens ende op over enheden, så du forhindre Always batterilækage. remove the battery Den from længste the battery levetid compartment when får the en unit bedre is not going modtagelse. to be used for a long period of time to og sikreste avoid drift battery opnås leakage, ved which at will bruge damage et the alkalisk unit. Radioen slukkes med funktionsknappen (1) i To have the best performance, the using of alkaline battery is recommended. batteri (38-365). position sluk. 14 MODEL: CR-88E (FM ONLY) 1 15 OBS! Din ATTENTION LED wake-up lampe indeholder NATURLYDINDSTILLINGER kompleks elektronik og kan bl.a. reagere på Hvis du vil lytte til naturlyde, stiller du først This unit is a complicated device. In case of the unit working abnormal, un- power the unit f.eks. pludselige (disconnected spændingsfald from the main kombineret supply & take- out the battery) lydvalgknappen for few minutes (9) på to den let the ønskede power gone naturlyd. med et dårligt totally. Then, batteri. re- power Hvis din the enhed unit again. begynder Sæt derefter funktionsknappen (1) på position at opføre sig underligt, skal du fjerne netledningen tænd. og derefter batteriet. Når enheden har Juster lydstyrkekontrollen (11) for at indstille stået uden CLOCK strømforsyning SETTING i nogle minutter, kan den ønskede lydstyrke. du koble 1. den To set til the igen. hour, while holding the Clock-set button Til (3) at down, skifte press mellem the Hour de forskellige button (4) naturlyde until the desired hour is displayed, release both buttons. anvendes lydvalgknappen (9). 2. To set the minutes, while holding the Clock-set button (3) down, press the Minute button (5) until URINDSTILLINGER Naturlyden slukkes med funktionsknappen (1) the correct time appeared on the Clock Display (8). Release both buttons. Indstil timer ved at holde tidsindstillingsknappen i position sluk. (3) nede og tryk samtidigt på timeknappen (4), indtil RADIO den rigtige OPERATION time vises. Indstil minutter INDSTILLINGER FOR AUX/LINE IN ved at holde 1. To switch tidsindstillingsknappen the radio on, slide the (3) Function nede switch (1) For to at ON bruge position. enheden som ekstern højttaler og tryk samtidigt [Make sure på the minutknappen Sound selector (5), (9) indtil at RADIO position] kræves et 3,5 mm stereokabel TRS telestik det rigtige 2. Adjust minuttal the Volume vises. control (11) to the desired volume for at level. koble enheden sammen med den eksterne frequency. lydkilde. 3. Adjust the Tuning control (10) to tune the radio 4. To turn the radio off, slide the Function switch (1) to the OFF position. RADIOINDSTILLINGER Hvis den eksterne lydkilde er koblet til via For at tænde radioen skal du først sikre dig, AUX/line in (14) får den automatisk førsteprioritet overfor andre lydkilder. Det er altså In case of wake FM reception, please unwind the external FM wire antenna and tie the end to something above the radio at lydvalgknappen for better reception. (9) står på radiopositionen. Sæt derefter funktionsknappen (1) på position tilstrækkeligt at koble enheden til og stille tænd. Juster lydstyrkekontrollen (11) for at indstille funktionsknappen i position tænd. Juster lydstyrkekontrollen (11) for at indstille den ønskede lydstyrke. IK30! den ønskede lydstyrke Biltema Nordic Services AB

8 For at slukke lyden fra AUX/line in (14) stilles funktionsknappen i position sluk. INDSTILLINGER FOR LYSFUNKTIONEN Hvis du vil bruge din wake up-lampe som almindelig lampe, kan dette gøres ved at stille lysfunktionsknappen (12) på position tænd eller sluk. Lysfunktionsknappen (12) fungerer således som en normal afbryder. INDSTILLINGER FOR ALARM- FUNKTIONEN; RADIO-, NATUR- OG ALARMLYD Tryk alarmknappen (2) ind og hold den inde. Brug derefter timeknappen (4) og minutknappen (5) til at indstille alarmtiden. For nærmere instruktion i, hvordan tidsindstillingerne foretages henvises til dette afsnit. Vælg og indstil den ønskede alarmlyd (radioeller naturlyd) og den ønskede lydstyrke. For nærmere detaljer om radio- og naturlydindstillinger henvises til dette afsnit ovenfor. Hvis du ikke vil vækkes af en radio- eller naturlyd, men af en almindelig alarmlyd, skal du i stedet dreje lydstyrkekontrollen (11) til position buzzer. Sæt funktionsknappen (1) på position auto alarmen er nu indstillet og vil aktiveres på det indstillede tidspunkt. INDSTILLINGER FOR ALARMFUNKTIONEN; LYS OG LYD Hvis du vil aktivere både lyd- og lysalarm, skal du begynde med at indstille den ønskede lydalarm som beskrevet ovenfor. Du kan også vælge at vågne med lysfunktionen alene er dette tilfældet, skal du kun udføre efterfølgende to punkter: For at aktivere lysfunktionen stilles lysfunktionsknappen (12) i position auto. Lysstyrken vil nu øges gradvist fra minimum til fuldt lys, startende 25 minutter før den indstillede alarmtid. INDSTILLINGER FOR SOVEFUNKTIONEN/ SNOOZE Når alarmen er aktiveret, kan snoozeknappen (7) bruges til at slukke alarmen i en kortere periode. Alarmen aktiveres igen efter ni minutter. Hvis du har aktiveret lysfunktionen, vil lyset sænkes til laveste niveau, når du trykker på knappen. Den vil derefter øges til fuld lysstyrke 3 minutter før alarmen aktiveres igen, Det er muligt at anvende snoozefunktionen mere end én gang i samme søvnperiode, men hvis alarmen udsættes i mere end 59 minutter, vil såvel snoozefunktionen som alarmen automatisk slukkes. For at slukke for alarmen indenfor et døgn, trykkes på alarmknappen (2). Alarmfunktionen kan slukkes helt ved at stille funktionsknappen (1) i position sluk. AT FALDE I SØVN TIL RADIO- ELLER NATURLYD Indstil den ønskede radiostation eller naturlyd. Beskrivelse af, hvordan man indstiller radiokanal eller naturlyd der henvises til disse afsnit. Sæt funktionsknappen (1) på position auto eller sluk. Tryk på sleepknappen (6). Det forvalgte tidspunkt for autoslukning, 59 minutter, vises nu på urdisplayet (8). Justering af tidspunktet for autoslukning sker ved at trykke på og holde sleepknappen (6) inde, medens du samtidigt trykker på minutknappen (5) for at ændre minutter og på timeknappen (4) for at ændre timer. Tiden for autoslukning kan mindst være 1 minut og højest 1 time og 59 minutter. Hvis du vil slukke for radio- eller naturlyden før det indstillede tidspunkt, skal du trykke snoozeknappen (7) ind. VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, høje temperaturer eller direkte sollys. Placer aldrig væskefyldte beholdere som vaser eller vandglas oven på enheden. Enhedens ventilationsåbninger må aldrig blokeres eller overdækkes. Hvis enheden skal repareres, skal den overlades til et autoriseret serviceværksted. Elektronisk affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 91/157/EEC) Biltema Nordic Services AB 8

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1 Regelsökare Stendersøker Koolaustunnistin Lægtesøger 3 in 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

IP44. LED-strålkastare med Rörelsevakt. LED-valaisin liiketunnistimella 4,5 W 9 W. med bevegelsesvakt. med bevægelsesvagt.

IP44. LED-strålkastare med Rörelsevakt. LED-valaisin liiketunnistimella 4,5 W 9 W. med bevegelsesvakt. med bevægelsesvagt. LED-strålkastare med Rörelsevakt LED-lyskaster med bevegelsesvakt LED-valaisin liiketunnistimella LED-lampe med bevægelsesvagt 4,5 W 9 W Art. 44-781 Art. 35-0111 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

USER MANUAL EL2011 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE

USER MANUAL EL2011 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE USER MANUAL EL2011 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE [ENGLISH] Digital Remote Control EL2011 is a remote control with timer that can be used to control all receivers in the SYS2000-series.

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40

4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40 4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40 Bruksanvisning svenska... sida 4 10 Brugsanvisning dansk... side 11 17 Bruksanvisning norsk... side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual

Læs mere

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 46-428 Manual.indd 2012-05-31, 08.58.41 Art. 46-428 Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 2000 W/230 V Original manual 2012-05-31 Biltema Nordic Services AB Värmefläkt 2000 W/230 V Tekniska specifikationer

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 Elma DT 128 Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 EAN: 5706445840151 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Introduktion...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 13 Brugsanvisning dansk... side 14 25 Bruksanvisning norsk... side 26 36 Käyttöohjeet suomi...sivu 37 47 Instruction manual english... page 48 58 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

ELEKTRONISKE OVNE. DK Betjeningsvejledning Side 1 NO Bruksanvisning Side 18 SV Bruksanvisning Sida 34 FI Käyttöohje Sivu 50

ELEKTRONISKE OVNE. DK Betjeningsvejledning Side 1 NO Bruksanvisning Side 18 SV Bruksanvisning Sida 34 FI Käyttöohje Sivu 50 ELEKTRONISKE OVNE DK Betjeningsvejledning Side 1 NO Bruksanvisning Side 18 SV Bruksanvisning Sida 34 FI Käyttöohje Sivu 50 ELEKTRONISKE OVNE DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn

Læs mere

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et Lynvejledning 1 Sæt batterierne i fjernbetjeningen Fjern dækslet på fjernbetjeningens bagside. Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at + og - på batterierne (polerne) passer med symbolerne i batterikammeret.

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel 3-18 trehjulet cykel Tlf: 70 10 1 755 www.medema.dk Kære kunde Først vil vi takke for den tillid, du har vist os ved at købe vores produkt. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen samt brugs- og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W 2014-02-04 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT INTRODUKTION Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten och spara dem för senare

Læs mere

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

Wellness. Type 6091. shiatsu 3D back & shoulder // back & shoulder massage with heat and vibration // Shiatsu massage shoulder // Rolling massage //

Wellness. Type 6091. shiatsu 3D back & shoulder // back & shoulder massage with heat and vibration // Shiatsu massage shoulder // Rolling massage // Wellness shiatsu 3D back & shoulder // back & shoulder massage with heat and vibration // Shiatsu massage back // Shiatsu massage shoulder // Rolling massage // Quick heat // 3D function // 6 programs

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

SÆT TEMPOET NED - UDEN AT BLIVE BAGEFTER FM/AM RADIO CLOCK RADIO DAB RADIO TRÅDLØS INTERNET RADIO

SÆT TEMPOET NED - UDEN AT BLIVE BAGEFTER FM/AM RADIO CLOCK RADIO DAB RADIO TRÅDLØS INTERNET RADIO SÆT TEMPOET NED - UDEN AT BLIVE BAGEFTER FM/AM RADIO CLOCK RADIO DAB RADIO TRÅDLØS INTERNET RADIO SÆT TEMPOET NED - UDEN AT BLIVE BAGEFTER I dag går tingene stærkt. Vi bliver bombarderet med nye muligheder

Læs mere