Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring"

Transkript

1 Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf

2 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4 Kapitel 1: Generelle regler 8 Kapitel 2: Stambogen og hingstelisten 10 Kapitel 3: Regler for registrering af føl og udstedelse af pas/stamtavle (identifikationsdokument) 15 Kapitel 4: Regler for registrering af føl født i udlandet 21 Kapitel 5: Navneregler 22 Kapitel 6: Retningslinier for en fælles identitetsmærkning 24 Kapitel 7: Regler for afstamningskontrol 25 Kapitel 8: Retningslinier for vurdering af afkom efter hingste 27 Godkendt af Landsudvalget for Heste d. 9. maj 2000 og d. 9. november Godkendt af Landsudvalget for Heste d. 13. december Godkendt af Landsudvalget for Heste d. 19. maj Godkendt af Stambogsudvalget for Heste d. 29. nov Indstillet til godkendelse i Landsudvalget for Heste Godkendt af Stambogsudvalget for Heste d. 4. december 2008 s:\rapport\generelt regelsæt Rapport doc 3

4 Kapitel 0: Almindelig orientering 0.1: Forord Landsudvalget for Heste er en interesseorganisation for alle medlemsorganisationer. Hesteavlere og hesteejerne er repræsenteret i Landsudvalget gennem deres avlsorganisation. Som medlem af Landsudvalget kan hesteavlere og hesteejere trække på landscentrets ydelser og være orienteret om det nyeste indenfor hesteverdenen, nationalt og internationalt samt have kontakt til de andre avlsorganisationer. Videncentret, Heste er Landsudvalgets sekretariat. 0.2: Avlsorganisationer, der får stambogsført eller udstedt pas Stambogsføringen foretages for avlsorganisationer, der er godkendte jvf. den ministerielle bekendtgørelse, samt for avlsorganisationer, der er truffet særlig aftale med. Godkendte avlsorganisationer er: Frederiksborg Hesteavlsforeningen (FR) Dansk Oldenborg Avl (OL) Trakehner Avlsforbundet i Danmark (TR) Knabstrupperforeningen for Danmark (KN) Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (Shagya, Araberrace og Angloaraber - AH) Dansk Pinto Forening (PI) Palomino Sportsheste Avlsforbund (PS) Avlsforeningen Den Jydske Hest (JY) Dansk Belgisk Hesteavl (BE) Dansk Varmblod (DV) 4

5 Fjordhesten Danmark (FJ) Haflingeravlsforeningen Danmark (HA) Dansk Sports Ponyavl (SP) Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark (CO) Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark (NF) Welsh Pony og Cob avlen i Danmark (WE) Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark (SH) Avlsforeningen for Lipizzanere i Danmark (LI) Desuden varetager Videncentret, Heste stambogsføringen for følgende avlsorganisationer, som ikke er ministerielt godkendte: Shireforeningen i Danmark (SI) Avlsforeningen for Dartmoor Ponyer i Danmark (DP) Dansk Gotlands Russ (GR) Dansk Miniatureheste Forening (DM) Dansk Tinker forening (TF) Endvidere udsteder Videncentret, Heste pas for følgende avlsorganisationer, som med hensyn til stambogsføring har en anden løsning end Videncentret, Hestes: Foreningen for Pura Raza Espanola - (P.R.E.) (PE) Danish Quarterhorse Assosiation Painthorse Club Denmark Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, OX-arabere Appaloosa Club Denmark Endelig udsteder Videncentret, Heste pas på heste uden for den organiserede avl, jf. BEK 1448 af 15. december

6 0.3: Formål Landsudvalget for Hestes stambogsføring har til formål - at tilbyde avlsorganisationerne en sikker og effektiv stambogsføring. - at støtte arbejdet med at udvikle og forbedre den enkelte organisations avlsbestand, og herunder at koordinere en afgrænsning af de enkelte avlsorganisationers populationer. 0.4: Udførelse Videncentret, Hestes afdeling for stambogsføring (stambogskontoret), varetager det praktiske arbejde. Arbejdet gennemføres på grundlag af nærmere fastsatte retningslinier og i overensstemmelse med Fødevareministeriets bekendtgørelser (aktuelt nr. 566 af og 1448 af ) samt øvrig relevant lovgivning (aktuelt EU forordning 504/2008 af ). Budgetrammer og priser fastlægges af Landsudvalget for Heste og dermed af den enkelte avlsorganisation. 0.5: Aftaler I en skriftlig aftale mellem Landsudvalget for Heste og avlsorganisationen fastlægges de nærmere betingelser for, at Videncentret, Heste varetager den praktiske stambogsføring. 0.6: Stambogsføring Stambogsføringen omfatter: 1. Drift og udvikling af databasen, herunder opbevaring og indlægning af nye data. 6

7 2. Registrering af data, som omfatter: - grunddata vedrørende hestens identitet - afstamningsdata - reproduktionsdata - bedømmelsesdata 3. Udskrivning af data i pas, stambøger, kataloger m.m. 4. Opfølgning på regler, retningslinier og procedure for: - optagelse på hingsteliste - udstedelse af pas - dokumentation af kåring og andre bedømmelser 5. Etablering af baggrund for og gennemføre statistiske beregninger til brug for avlens tilrettelægning i den enkelte avlsorganisation. 7

8 Kapitel 1: Generelt 1. Udstedelse af pas og registrering af data på føl sker alene, når føllet er faldet efter hingste, som er godkendte til avl i de avlsforbund, som har truffet aftale med Videncentret, Heste om stambogsføring, eller efter hingste, der er godkendte til avl i et EUanerkendt avlsforbund eller når føllet i øvrigt er berettiget til optagelse i hovedafsnittet i et dansk EU-anerkendt avlsforbund. Se dog kapitel 9 for undtagelser hertil. 2. Fra avlsforbundene modtager Videncentret, Heste en oversigt, der angiver, hvilke hingste, der er godkendt til avl i den pågældende avlsretning/race. Oversigten føres pr. avlssæson der løber fra 1. februar til 31. oktober. Derudover modtager Videncentret, Heste fra ejere anmodninger om optagelse af hingste, som er anerkendt af et EU-anerkendt avlsforbund, men som ikke har tilknytning til et avlsforbund i Danmark. Samlet udgør oversigt og enkeltdyrs optagelserne den pågældende avlsretnings officielle hingsteliste for sæsonen. 3. Bedækningsdata indrapporteres af hingsteholder til Videncentret, Heste senest 14 dage efter 1. bedækning, og herefter løbende hver 14. dag. Der betales et gebyr pr. registreret 1. bedækning, mens efterfølgende indberetninger på samme hoppe og ved samme hingst sker vederlagsfrit. Datamaterialet udgør grundlaget for det følgende års registrering af føl, og for udregning af reproduktionsstatistik. 4. Kontoret udsteder pas, jvf. den ministerielle bekendtgørelse herom. Herfor opkræves et gebyr. Passet indeholder: - Hestens identitetsbeskrivelse, afstamning, vaccinationer, bedømmelser og sider til brug for registrering af medicinering - Sammen med passet udstedes et ejercertifikat 5. Alle heste besigtiges og identitetsmærkes i forbindelse med udstedelse af pas. 8

9 Udgiften til besigtigelse og mærkning afholdes af ejeren, og er ikke indeholdt i gebyret for pas. 6. I forbindelse med udstedelse af pas/stamtavle tildeles hesten et registreringsnummer (UELN), som følger hesten hele livet. 7. I passet angives det avlsforbund, i hvis hovedafsnit hesten er født. Giver retningslinierne flere muligheder, udvælger ejeren et avlsforbund. Endvidere angives hestens race(/-r), uagtet om disse er sammenfaldende med det registrerende avlsforbund. 8. Hvert avlsforbund har egne regler, som supplerer dette regelsæt. Det er typisk med hensyn til regler for kåring af hingste og dermed optagelse på hingstelisten, bilag til stambogens hovedafsnit, mærkning og regler for brug af logo, hvilke racer der er godkendt til indkrydsning, antal led i stamtavlen for hingste og avlsforbundskode i registreringsnummeret. Avlsforbundets regler er gældende for avlsforbundets medlemmer. Dog skal disse regler være i overensstemmelse med lovgivningen og Landsudvalget for Hestes regler samt være teknisk mulige. 9. Avlsgodkendelser, kåringer og andre bedømmelser varetages og tilrettelægges af det enkelte avlsforbund. 10. Hvert avlsforbund har på eget initiativ indregistreret et foreningslogo, som kan fremgå af pas, jf. kapitel I helt særlige tilfælde kan der gives dispensation for disse regler af hensyn til avlen og hvor sikkerheden opretholdes. Dispensation gives af Landsudvalget for Hestes stambogsudvalg efter indstilling fra Videncentret, Heste eller et avlsforbund, der er tilsluttet Landsudvalget for Heste. Der skal foreligge en særlig dispensationsrapport. 9

10 Kapitel 2: Stambogen og hingstelisten 1 Stambogen Videncentret, Hestes database indeholder stambøgerne for hvert enkelt avlsforbund og øvrige registrerede heste. 2 Opdeling af stambogen Stambogen er for hvert avlsforbund opdelt i et hovedafsnit og evt. et bilag til hovedafsnittet (forregister). Desuden er der et særligt afsnit for registrerede heste, som ikke er tilknyttet et bestemt avlsforbund. Det enkelte avlsforbund afgør selv, om der skal oprettes bilag. 3 Betingelser for at indføre heste i et avlsforbunds hovedafsnit Hesten skal være registreret af en officielt anerkendt stambogsførende organisation jvf. reglerne herfor. Desuden skal hestens forældre, bedsteforældre og oldeforældre opfylde en af følgende betingelser: a) Være indført i avlsforbundets hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet. b) Være indført i hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet for et andet avlsforbund, der er godkendt til indkrydsning. c) Være indført i hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet for et tilsvarende officielt anerkendt udenlandsk avlsforbund. 10

11 4 Opdeling af stambogens hovedafsnit Hovedafsnittet kan jf. avlsforbundenes egne regler være opdelt i flere afdelinger/klasser. Stk. 2. I avlsforbundets regler er anført om der kræves 3 eller flere led i stamtavlen, for at hingsteafkom kan indføres i hovedafsnittet. F3 hopper avler hoppeafkom i hovedafsnittet jf. 5 Stk. 3 Et led defineres som en hest registreret i databasen med mindst navn og registreringsnummer. Avlsforbund kan i egne regler stille særlige krav til et led med hensyn til kåring, afprøvning m.m. 5 Bilag til et avlsforbunds hovedafsnit (forregister) Et avlsforbund kan oprette et bilag til hovedafsnittet. Stk. 2 Bilaget omfatter hopper, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i avlsforbundets hovedafsnit jvf. 3. For at kunne optages i et af bilagets afdelinger skal hoppen være bedømt af avlsforbundet. Stk. 3 Bilaget opdeles i tre afdelinger: F1, F2 og F3, svarende til antal anerkendte generationer. 3.1 I F1 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet men uden anerkendt afstamning. Det enkelte avlsforbund kan dog stille krav om, at faderen til hopper, der optages i F1, skal opfylde betingelserne for optagelse i avlsforbundets hovedafsnit og være godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund 3.2 I F2 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet, og med en afstamning hvor faderen opfylder betingelserne for optagelse i avlsforbundets hovedafsnit og er godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EUanerkendt avlsforbund og moderen er optaget i bilagets 11

12 afsnit F I F3 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet og med en afstamning hvor faderen opfylder betingelserne for optagelse i avlsforbundets hovedafsnit og er godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund og moderen er optaget i bilagets afsnit F2. 6 Hingstelisten Avlsforbundene meddeler hvert år inden d. 15. februar til Videncentret, Heste, hvilke hingste, der er godkendte til at stå på listen for den kommende sæson. Stk. 2 Endvidere kan der på hingsteejerens foranledning på Videncentrets, Hestes liste optages hingste, som er anerkendte af et EUanerkendt avlsforbund, men som ikke har tilknytning til et avlsforbund i Danmark (jf. 7). Stk. 3 Samlet udgør avlsforbundets meddelelse jf. stk. 1 samt optagelser jf. stk. 2 den pågældende avlsretnings officielle hingsteliste for sæsonen. 7 Optagelse på hingstelisten Personer, der ønsker en hingst, som ikke er godkendt af et dansk avlsforbund med stambogsføring på Videncentret, Heste, optaget på hingstelisten, skal fremsende følgende dokumentation: 1) Dokumentation for at hingsten for bedækningssæson er avlsgodkendt i et officielt EU-anerkendt avlsforbund. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om, hvornår hingsten blev avlsgodkendt, hvorvidt der er stillet særlige krav fra det pågældende avlsforbund til hingsten, for at avlsgodkendelsen opretholdes, samt hvornår avlsgodkendelsen ophører. 12

13 2) Dokumentation for at hingsten er identificeret og forældreskabskontrolleret på baggrund af DNA-bestemmelse eller dokumentation for, at hingsten opfylder eventuelt lempeligere krav til DNA/afstamningskontrol i det forbund, hvori den er avlsgodkendt. 3) Identifikationsdokument (pas) eller en bekræftet kopi heraf, samt afstamning i 3 eller flere led med angivelse af identer, nationalitet og navne for alle aner i afstamningen. 4) Resultatet af afprøvninger og avlsværdivurderinger. 5) Stambogskontoret fakturerer tidsforbruget og øvrige omkostninger ved sagen efter Landsudvalget for Hestes normale takster. Stk. 2 For avlsgodkendte hingste opkræves et gebyr til stambogskontoret pr. hingst, pr. avlsforbund, pr. år. 1) Er hingsten ikke godkendt og tilmeldt af et avlsforbund, eller tilmeldt før d. 15. februar, betales et gebyr pr. hoppe, svarende til 50% af gebyret pr. hingst. 2) For avlsforbund, der afholder kåring senere end den 15. februar, kan nykårede hingste tilmeldes til normalt gebyr efter denne dato. 3) Såfremt hingsten frameldes hingstelisten, og hingsteholderen senere i samme sæson, tilmelder hingsten, sker dette til dobbelt gebyr. Stk. 3 Ved import af sæd eller bedækning af hopper i udlandet skal hoppeejeren, hvis hingsten ikke er tilmeldt hingstelisten jf. 6 og 7, foranledige, at der fra det relevante danske avlsforbund fremsendes meddelelse til stambogskontoret, hvis hingsten skal betragtes som avlsgodkendt. Såfremt stambogskontoret ikke modtager en sådan meddelelse, betragtes hingsten som "ikke godkendt" af det pågældende avlsforbund. Hoppeejeren faktureres i sådanne tilfælde i henhold til stk. 2.1, og stambogskonto- 13

14 ret skal have oplysninger i henhold til stk Føl, som er faldet efter en hingst, der er godkendt af et dansk avlsforbund og stationeret på en EU-station uden for Danmark, behandles på lige fod med føl, som er faldet efter en hingst, der er godkendt af et dansk avlsforbund og stationeret i Danmark. 14

15 Kapitel 3: Regler for registrering af føl og udstedelse af pas/stamtavle (identifikationsdokument) 1 Registrering af bedækning Registrering af føl finder sted: Når hingsteholder har foretaget en korrekt indberetning af 1. bedækning og af efterfølgende bedækninger, og når føllet er korrekt anmeldt. Stk. 2 Alle 1. bedækninger og andre bedækninger skal af hingsteholderen indberettes inden 14 dage efter hændelsesdatoen. Stk. 3 Ved brug af udenlandske hingste og ved brug af frostsæd, skal indberetningen til Videncentret, Heste foretages af inseminerende dyrlæge eller inseminør inden 14 dage efter hændelsesdatoen. Stk. 4 Hingsteholderen har pligt til at indberette alle bedækninger rettidigt uanset forventet resultat. Stk. 5 Er der tale om stod, indberettes det, hvornår hoppen indsættes i stoddet, og hvornår hoppen tages ud af stoddet. Stk. 6 Der kan kun indberettes bedækninger foretaget af avlsgodkendte hingste, som er optaget på hingstelisten. Stk. 7 Indberettere af 1. bedækninger opkræves et beløb pr. 1. bedækning, jvf. Videncentret, Hestes gældende prisliste herfor. Overholdes 14 dages fristen ikke jf. 1 stk. 2, opkræves desuden et særligt gebyr. Stk. 8 Med henblik på at øge validiteten af statistiske oplysninger vil hingsteejeren efter bedækningsårets afslutning få tilsendt en samlet oversigt over alle indberettede bedækninger. Eventuelle rettelser hertil meddeles Videncentret, Heste inden 1. november i bedækningsåret. Herefter betragtes indberetningerne som endelige. Beregning af ifolingsprocenter foretages på basis af den første 15

16 indberetning. Stk. 9 Anmeldelse og registrering af føl sker vederlagsfrit indtil 40 dage efter føllets fødsel. Overholdes 40 dages fristen ikke, opkræves et særligt gebyr, jvf. Videncentret, Hestes gældende prisliste herfor. 2 Inseminering I en avl, hvor inseminering er tilladt, er hingsteholderen ansvarlig for indberetning til Videncentret, Heste. Ved hingsteholder forstås i denne forbindelse den person, der er registreret som ejer/bruger af hingsten. Stk. 2 Såfremt inseminationen ikke er foretaget på hingsteholderens hingstestation, er inseminøren forpligtet til at bekræfte den foretagne insemination over for hingsteholderen, hvorefter denne foretager indberetning til Videncentret, Heste. Stk. 3 Ved inseminering med udenlandske hingste samt ved brug af frossen sæd, foretages indberetning af inseminerende dyrlæge eller autoriseret inseminør Stk. 4 Inseminering med avlsgodkendte hingste følger særlige regler for autoriserede hingstestationer. 3 Opdrætter Føllet kan anmeldes af hoppeejer eller føllets ejer på folingstidspunktet. Såfremt der ikke er sammenfald, afgør de pågældende på eget initiativ, hvem der skal anmelde føllet. Den, der anmelder føllet, angives i passet som opdrætter, og indestår for de oplysninger, der fra anmeldelsen overføres til passet. 4 Udstedelse af pas 16

17 Udstedelse af pas/stamtavle finder sted, når følgende betingelser er opfyldt (se dog kapitel 9 for undtagelser hertil): a) bedækningen er registreret i Videncentret, Hestes database b) føllet er registreret i Videncentret, Hestes database c) føllet er besigtiget og identitetsmærkning er udført, jvf. regler herfor d) et eventuelt krav om DNA bestemmelse er opfyldt, jvf. regler herfor. Stk. 2 Såvel følanmeldelse som identitetsmærkning/besigtigelse skal finde sted i fødselsåret. Stk. 3 Ved anmeldelse af føllet udover fødselsåret kan det kun registreres og stamtavle/pas udstedes, såfremt afstamningen er godkendt ved en faderskabskontrol. Stk. 4 Føllets afstamning kan, når det findes påkrævet af hensyn til en sikker stambogsføring, af Landsudvalget for Heste eller det pågældende avlsforbund kræves dokumenteret ved en afstamningskontrol, før føllet kan registreres og stamtavle/pas kan udstedes jvf. reglerne herfor. Stk. 5 For udstedelse af pas/stamtavle betales et særligt gebyr. Stk. 6 For besigtigelse/identitetsmærkning og DNA-bestemmelse opkræves særskilt gebyr jvf. prisliste herfor. 5 Resultat af bedækning Resultatet af bedækning, som ikke er en anmeldelse af føl, indberettes af hoppeejeren, senest året efter, at bedækningen fandt sted. Stk. 2 Det enkelte avlsforbund har pligt til at opfordre hoppeejerne til at 17

18 indberette resultatet af bedækningen. Stk. 3 Indberetning af resultater af bedækning er gratis. 6 Godkendte avlshingste Ingen hingsteholder kan indberette 1. bedækning med avlsgodkendte hingste, såfremt vedkommende på samme tidspunkt søger at drive bedækningsforretning med en ikke avlsgodkendt hingst uanset race, eller er ejer af en ikke avlsgodkendt hingst, hvormed der forsøges drevet bedækningsforretning. Stk. 2 Ingen hingsteejer/holder kan få registreret føl eller udstedt pas, hvis vedkommende er i restance til Videncentret, Heste. Stk. 3 Ingen hoppeejer kan få registreret føl og udstedt pas, hvis vedkommende er i restance til Videncentret, Heste 7 Pas typer Der kan på det enkelte føl udstedes en af to typer pas/stamtavle benævnt: Registreringsattest eller Afstamningsoplysning. Stk. 2 Hestepasset udstedes med benævnelsen registreringsattest med rødt omslag, når føllet er født ind i et EU-anerkendt avlsforbunds hovedafsnit. Såfremt føllets far ikke er godkendt til avl i bedækningsåret udstedes dog pas med sort omslag. Er føllet afkom efter en i det EU-anerkendte avlsforbund avlsgodkendt hingst og en hoppe optaget i bilag (F1, F2 og ved hingsteafkom i nogle tilfælde også F3) udstedes hestepas med benævnelsen "afstamningsoplysning" med blåt omslag. Til alle øvrige føl udstedes hestepas jf. retningslinierne i kapitel 9 Stk. 3 Avlsforeningers navn og logo påføres pas efter forbundets egne 18

19 retningslinier. Avlsforbundene har ansvaret for registrering af eget logo og for hvilke regler, der skal gælde for dets anvendelse (jf. kap. 1 stk. 8). Er et avlsforbunds logo ikke anført, anføres for begge attesttyper et neutralt logo for Videncentret, Heste. 8 Registreringsnummer Ved anmeldelse af føl og dermed registrering i Videncentret, Hestes database, tildeles føllet et registreringsnummer, som anføres i passet og følger hesten hele livet. Registreringsnummeret er entydigt, og følger de internationale retningslinier ( Det består af 15 cifre. De første 3 cifre er landekoden for Danmark (208) jf. ISO standard. De næste 3 cifre er databasekoden for Videncentret, Heste (333). De næste 4 cifre er fødselsåret og de sidste 5 cifre er et fortløbende nummer. Det enkelte avlsforbund kan vælge om de to første cifre i fødselsåret skal erstattes af avlsforbundets kode. Hvis avlsforbundet ønsker at anvende avlsforbundets kode, anvendes det alene på heste, som er berettiget til logo 9 Race Landsudvalget for Heste har besluttet, at definere en hest som tilhørende racen/avlsretningen, når den er optaget i avlsforbundets hovedafsnit. Racen/avlsretningen angives i passet, og hvis der er tale om flere, angives alle, så vidt det er teknisk muligt. 19

20 Bemærkninger til kapitel 3: Hingste kan indføres i et dansk avlsforbunds hovedafsnit via fødsel eller via kåring i det pågældende avlsforbund. Hingste kan også ved kåring i et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund og ved import til Danmark og registrering i Videncentret, Hestes database, komme til at tilhøre et dansk avlsforbunds hovedafsnit, men det betyder ikke, at hingsten også er kåret her. Hopper kan indføres i et dansk avlsforbunds hovedafsnit via fødsel eller via kåring i det pågældende avlsforbund. Hopper kan også ved kåring eller fødsel i et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund og ved import til Danmark og registrering i Videncentret, Hestes database, komme til at tilhøre et dansk avlsforbunds hovedafsnit, men det betyder ikke, at hoppen også er kåret her. Hopper godkendt i et avlsforbunds bilag til hovedafsnittet, betyder at hoppen er bedømt og godkendt (kåret) af det pågældende avlsforbund, men uden at tilhøre avlsforbundets hovedafsnit. 20

21 Kapitel 4: Regler for registrering af føl født i udlandet 1 Registrering af føl Videncentret, Heste kan registrere føl og udstede stamtavler, jvf. reglerne herfor. For føl født i udlandet gælder desuden følgende forudsætninger: a) Et dansk avlsforbund tilsluttet Landsudvalget for Heste og med stambogsføring på Videncentret, Heste skal begrunde og anbefale udstedelsen af certifikater på føl født i det pågældende land. b) Der skal være tale om føl, som er berettiget til registreringsattester i det pågældende danske avlsforbunds avl, eller føl efter hopper optaget i det pågældende avlsforbunds bilag til hovedafsnittet. Føllet skal være berettiget til logo jf. avlsforbundets regler herom. c) Der foretages altid afstamningskontrol af føllets afstamning på et godkendt laboratorium. d) Der kan af praktiske grunde dispenseres for identifikationsmærkning før udstedelse af pas/stamtavle, dog skal besigtigelse finde sted. 2 Importerede heste Importerede heste/ponyer registreres i Videncentret, Hestes database, såfremt der skal oplagres data i forbindelse med avl eller konkurrencer. Registreringsnumre bibeholdes. Importerede heste / ponyer beholder deres originale certifikat fra oprindelseslandet. Videncentret registrerer alle relevante oplysninger ud fra det originale certifikat, og påfører på det originale certifikat, at registreringen har fundet sted. 21

22 Kapitel 5: Navneregler 1 Navnet må ikke overstige 2 x 15 karakterer. 2 Godkendelse af et navn kan nægtes af stambogskontoret eller for konkurrencehestes vedkommende af Dansk Ride Forbunds sekretariat, såfremt det er af en art, som ikke kan billiges. 3 Ved tildeling af avlsgodkendelse til en hingst skal hingsten skifte navn, hvis der på avlsforbundets hingsteliste findes en hingst med samme navn, således at der ikke optræder flere hingste med samme navn på listen indenfor samme avlsforbund. 4 Importerede heste/ponyer skal registreres med det samme navn, som de er registreret med i fødselslandet. 5 Navnet er en væsentlig del af en hests identitet. Navneændring kan derfor kun ske efter ansøgning og betaling af gebyr, og kun i forbindelse med ejerskift eller sponsering. Stk. 2 Ved navneændring af heste på 3 år eller derover anføres det oprindelige navn i en parentes efter det nye navn, jvf. dog begrænsningen i 1. 22

23 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stutterinavn bevares ved navneændringer, undtagen ved tildeling af sponsornavne, hvor det af tekniske årsager ikke altid er muligt. Sponsornavnet bevares kun så længe sponsoratet varer. For at kunne defineres som et sponsorat skal navnet identificere en egentlig produktlinie eller konsulentvirksomhed. Tilføjelse af navn på stutterier, salgs- og træningsstalde kan ikke defineres som sponsorater. (Disse regler er udarbejdet i samarbejde med Dansk Ride Forbund) 23

24 Kapitel 6: Retningslinier for en fælles identitetsmærkning 1 Mærkningstyper Identitetsmærkning af heste født i Danmark forestås af Landsudvalget for Heste. Mærkning med mikrochip foretages af Videncentret, Hestes autoriserede identitetsmærkere eller en dyrlæge. Mikrochippens placeres midt på venstre side af halsen, ved overgang mellem muskel og spækkam. Stk. 2 Stk. 3 Der må kun anvendes mikrochip, der opfylder ISO s standard. Mikrochippens nummer anføres sammen med en angivelse af chippens placering i hestens identifikationsdokument. 24

25 Kapitel 7: Regler for afstamningskontrol 1 Afstamningskontrol Alle avlsgodkendte hingste skal have foretaget DNA-bestemmelse før indsættelse i avl. Stk. 2 Hingste født efter 1. januar 1994 skal, før en avlsgodkendelse kan tildeles, have deres afstamning verificeret ved hjælp af DNA-bestemmelse jf. bekendtgørelse 566 af 5. juli 1999 Hingste tildelt en avlsgodkendelse i Danmark på baggrund af en kåring i et udenlandsk EU-anerkendt avlsforbund med lempeligere regler skal følge reglerne i det forbund, hvor hingsten er kåret. Stk. 3 Alle udgifter hermed afholdes af ejeren. 2 Identitetskontrol Stambogskontoret eller avlsforbundet kan betinge sig en DNAbestemmelse gennemført førend stamtavle kan udskrives. Stambogskontoret udtager et antal føl til stikprøvekontrol. Stk. 2 Prøverne udtages af Videncentret, Hestes personale, typisk i forbindelse med besigtigelse. Stk. 3 Laboratorieudgifter samt udgifter til prøveudtagning foretaget af Videncentret, Hestes personale dækkes af Videncentret, Heste, såfremt sagen ikke skyldes hoppe- eller hingsteholderens fejl. 25

26 3 Udenlandske hingste Afkom efter hingste, som har deres virke i et land udenfor EU, DNAbestemmes altid med henblik på afstamningskontrol. Stk. 2 For hingste, som er avlsgodkendte eller har dispensation til at virke i et dansk avlsforbund, og som har deres virke i EU udenfor Danmark, og som iøvrigt følger Landsudvalget for Hestes regler, procedurer og forskrifter, gælder samme regler som for dansk kårede hingste på station i Danmark, herunder stikprøvekontrol. Dog skal følgende forhold være opfyldt: 2.1. Sæden er importeret i henhold til gældende regler fra en i henhold til EU-bestemmelserne godkendt sædopsamlingsstation eller 2.2. Hoppen er insemineret på en i henhold til EU-bestemmelserne godkendt sædopsamlingsstation, eller 2.3. Hoppen er naturlig bedækket og 2.4. Følejeren kan fremvise bevis for identiteten af den benyttede avlsgodkendte hingst og 2.5. Alle udgifter afholdes af ejeren. 4 Ægtransplantation m.m. Afkom, som er resultat af ægtransplantation eller inseminering med frossen sæd, DNA-bestemmes altid med henblik på afstamningskontrol. Stk. 2. Alle udgifter herved afholdes af ejeren. 26

27 Kapitel 8: Retningslinier for vurdering af afkom efter hingste 1 Der kan vurderes afkom efter hingste, som er optaget i eller kan godkendes til optagelse i vedkommende races stambog, jvf. avlsforbundets regler herfor. 2 Statistiske opgørelser af afkomsgrupper, herunder beregninger af avlsindeks, udføres af Videncentret, Heste i samarbejde med Husdyrbrugsinstituttet på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Andre tilsvarende uafhængige organisationer kan benyttes. Minimums retningslinier for eksteriørvurdering af afkom efter hingst, 3 Stk. 1 Almindelig afkomssamling 3. eller 4. år efter hingstens første bedækningssæson fremstilles der afkomssamling bestående af mindst 50% af de registrerede eller afstamningsmæssigt godkendte hopper på 2 og 3 år, som på udstillingstidspunktet befinder sig i den pågældende landsdel. Samlingen skal bestå af mindst 5 afkom, hopper, hingste eller vallakker på 2 år og derover. Herudover kan 1-års plage indgå. Stk. 2 Stor afkomssamling Efter hingste med "godkendt" afkom på 5 år og derover kan der fremstilles "stor afkomssamling" bestående af mindst 15 stk. afkom på 2 år og derover, heraf mindst 5 afkom på 5 år og derover. Hingste, hopper og vallakker kan indgå. 27

28 I øvrigt gælder, at der skal fremstilles mindst 50% af de "godkendte" hopper på 3 år og derover, som på udstillingstidspunktet befinder sig i den pågældende landsdel. Stk. 3 Ved bedømmelse anvendes følgende skala: I klasse 1. grad (23 og 24 point) I klasse 2. grad (21 og 22 point) II klasse 1. grad (19 og 20 point) II klasse 2. grad (17 og 18 point) III klasse (15 og 16 point) Stk. 4 Anmeldelse skal ske til det avlsforbund, der varetager bedømmelsen. 28

29 Kapitel 9: Regler for registrering af heste uden for den organiserede avl 1 Udstedelse af hestepas Heste, der ikke er omfattet af reglerne i kapital 2-4 og 7-8 får udstedt hestepas jf. BEK 1448 af 15. december Disse hestepas udstedes med benævnelsen "identifikationsdokument til enhovet dyr" og lysegrønt omslag. Der kan være anført afstamning i passet, såfremt hesten tilhører hovedafsnit eller bilag i et avlsforbund, som ikke er ministerielt godkendt, men hvor stambogsføringen varetages af Videncentret Heste. Desuden kan afstamning anføres i passet, hvis dette udstedes på grundlag af en eksisterende stamtavle. 29

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Landscentret Heste Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER REGLER FOR KÅRING AF HOPPER ' 1 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit For at en afstamning til Dansk Hovedstambog (DH) kan godkendes kræves mindst 3 fulde led af godkendt varmblods-, fuldblods eller

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indholdsfortegnelse AVLSMÅL...2 Avlsplan PSA 2013-2017...2 Fokus i avlsplanen 2013-2017...2 REGLER

Læs mere

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING?

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? Ansvaret for registreringen ligger hos hestens bruger og fristen er 30 dage efter import eller pasudstedelse Hvor er din hest født? Danmark Andet EU-land Udenfor EU

Læs mere

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Avlsberettigede

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Avlsmål og kåringsregler 2016

Avlsmål og kåringsregler 2016 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0.

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0. ICCPS Regler Draft 2 1.0 Almindelige bestemmelser 1.1 I almindelighed bør der kun være en forening i hvert land, men på grund af forskellige love i de forskellige lande, er det tilladt at have mere end

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register 2016-2017 Meget tidligt i foreningsåret 2015-2016 besluttede vi i avlsudvalget (AU) at vi efter den travle udstillingssæson skulle

Læs mere

Stambogsreglement 2012

Stambogsreglement 2012 Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012 Dansk Varmblods Avlsplan mod år 2012 Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Avlsmål, typebeskrivelse og funktionsbeskrivelse side 3 Kapitel 2: Dressurhesteavlen side 5 Kapitel 3: Springhesteprogram

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Når du påtænker at købe en livstidsavlslicens til din hingst, er der flere ting du bør tage med i dine overvejelser, f.eks.: Hvorfor ønsker du en avlslicens, når du for

Læs mere

PLAN OG REGLER 10-04-15

PLAN OG REGLER 10-04-15 PLAN OG REGLER 2015 10-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med interesse for Hjørring

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste (Januar 2000) Forord: Flere organisationer og instanser har haft indflydelse på udformningen af Reglerne for Kunstig Insemination. WAHO (World

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

Registrering. DSAH benytter WAHO s definition til bestemmelse af en fuldblodsaraber:

Registrering. DSAH benytter WAHO s definition til bestemmelse af en fuldblodsaraber: Indholdsfortegnelse: Registrering 1. Sekretariatet 2 2. Medlemskab 2 3. Ejerskifte 2 4. Bedækning af arabiske fuldblodshopper med arabiske fuldblodshingste 2 5. Bedækning af hopper af anden race med arabiske

Læs mere

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr 1)

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr 1) BEK nr 16 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

EAMH NYHEDSBREV - June 2015 / 3

EAMH NYHEDSBREV - June 2015 / 3 EAMH NYHEDSBREV - June 2015 / 3 Dette nyhedsbrev bliver udsendt til alle medlemmerne ca. 4 gange om året pr. post, så også dem uden adgang til en computer kan få fornøjelse af informationerne. Du modtager

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009.

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2015

VEDTÆGTER OG REGLER 2015 VEDTÆGTER OG REGLER 2015 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972 1 Kåringsregler. Side 1

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972 1 Kåringsregler. Side 1 1 Side 1 Der afholdes samlet hoppe- og hingstekåring i perioden 15. juli -15. oktober, og der skiftes mellem landsdelene, så der det ene år holdes kåring på Sjælland og det næste år holdes kåring i Jylland/Fyn.

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne

Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Baggrund Fundamentet for Dansk Varmblod blev

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Kære medlemmer. 9. marts 2011. Tilbageblik på de seneste begivenheder!

Kære medlemmer. 9. marts 2011. Tilbageblik på de seneste begivenheder! Kære medlemmer 9. marts 2011 Tilbageblik på de seneste begivenheder! Der blev afholdt julearrangement hos NKG Miniatures i Ll. Skensved den 12. december 2010. Det blev en stor succes med ca. 25 fremmødte.

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009 og 2011. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016 30. juni - 2. juli 2016 Meget mere end landbrug Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 20. maj 2016 Får/geder 9. maj 2016 Heste 2. maj 2016 Tilmeldinger vil ikke kunne

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

9., 10. & 11. juni 2017

9., 10. & 11. juni 2017 Dyrskuepladsen Broløkkevej 2 5250 Odense SV Dyrskuets CHR-nr.: 79062 9., 10. & 11. juni 2017 Priser & Regler For dyreudstillere Tilmeldingsfrist: Heste & Æsler: 18. april Kvæg: Får & Geder: 1. maj 1. maj

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2013-14-221-01845/Dep sagsnr: 24371 Den 29. januar 2014 FVM 224 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014

FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014 FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014 TID OG STED Følskuet afholdes d. 23. august 2014 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info om

Læs mere

Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2017

Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2017 Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2017 Juli og hoppe-/vallakkåring hører sammen, der er i år planlagt tre regionale pladser. Fredag den 14. juli er der eftermiddagskåring på Sjælland (nærmere bestemt

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Welsh hingste, som skal anvendes i avlen, skal være godkendt hertil. Der er forskellige måder at opnå en avlsgodkendelse på. Den ene er kåring (eller etårig avlsgodkendelse

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012. 31. januar 2012 på Vilhelmsborg

STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012. 31. januar 2012 på Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012 31. januar 2012 på Vilhelmsborg Tidsplan 09.00 Måling og signalement i stalden 09.15 Fast bund 09.30 Løsspringning gul hal 09.45 Gangarter blå hal 11.30 Oprangering 12.00

Læs mere

Vejledning om stillingsnummer og stillingsregister

Vejledning om stillingsnummer og stillingsregister Vejledning om stillingsnummer og stillingsregister Personalestyrelsen 2005 2 Vejledning om stillingsnummer og stillingsregister Udsendt af Personalestyrelsen februar 2005 Omslag: Tryk: ISBN: 87-7956-176-5

Læs mere

Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse. 15. september 2015

Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse. 15. september 2015 Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse 15. september 2015 Miss Godina Højgård DE422.220002614, far: Golfino DE422.220105509, mor: Mistery Ut Deuten DE422.220002614. Føllet er avlet af Stutteri

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, 11 i lov om planteskadegørere,

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009 af lov om frø, kartofler og planter, 11 i bekendtgørelse nr. 198 af

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 3. 5. juni 2016 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1 Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

RU møde 6-2015 den 25. oktober 2015 på Scandic Hotel, Odense.

RU møde 6-2015 den 25. oktober 2015 på Scandic Hotel, Odense. RU møde 6-2015 den 25. oktober 2015 på Scandic Hotel, Odense. Deltagere: Johannes Fraas, Niels Erik Jørgensen, Søren Duun, Peter Kiil, Steen Christensen, Bent Sommer og Hans Jørgensen. Afbud: Mads Boutrup

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indhold AVLSMÅL...2 REGLER FOR REGISTRERING OG KÅRING...2 1. Generelle kåringsregler...2 2. Farveselektion...2

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015 PLAN OG REGLER 2015 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014)

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) 1 Formål 1.1 DSAH fuldblod har til formål at fremme og støtte avl og brug af fuldblodsarabere i Danmark. Foreningen skal

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1)

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1) BEK nr 1031 af 26/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-0114-000005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Bedømmelse af 2 års hopper

Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Bedømmelse af 2 års hopper Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Regionen afholder hvert år mange arrangementer, bl.a. Løsspringning Bedømmelse af 2 års hopper

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 1 1 Hvad kaldes hestens afkom? A: Lam B: Føl 2 Hvad er en vallak? A: Hoppe B: Kastreret hingst 3 Kan hesten stå op og sove? 4 Hvad er en sok? A: Aftegn i panden B: Aftegn på benet 5 Hvor sidder lansemærket?

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ.

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Fredag den 21. august Klasse 1: Showklasse ved dommer Peter Fischer Skriv hvilken klasse, du vil ride. Du rider programmet

Læs mere

Undersøgelse af opgaver med stambogsføring af heste i foreningen - Version 2

Undersøgelse af opgaver med stambogsføring af heste i foreningen - Version 2 Undersøgelse af opgaver med stambogsføring af heste i foreningen - Version 2 Baggrund I DI arbejde har der gennem flere år været en diskussion om foreningen skulle overtage større eller mindre dele af

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 4. Oktober 2014 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år fornøjelsen af at invitere jer til endnu

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikplads for virksomheder med heste: Dyrepasserassistent (trin 1) og Dyrepasser, heste (trin 2)

Ansøgning om godkendelse som praktikplads for virksomheder med heste: Dyrepasserassistent (trin 1) og Dyrepasser, heste (trin 2) Ansøgning om godkendelse som praktikplads for virksomheder med heste: Dyrepasserassistent (trin 1) og Dyrepasser, heste (trin 2) 1. Navn Virksomhedens navn Adresse Postnr. og by Telefon/Mobiltlf. Hjemmeside

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Når du slår Netstambogen op på Internettet, får du dette billede: For dem, der ikke er velbevandret i spansk, så kan man vælge den engelske udgave.

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011, 2012, 2013 og 2014. Indholdsfortegnelse... 1 Regler om registrering

Læs mere

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00 Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90 max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00 Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90 max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00 S:\EMP\THL\Priser i år 2015.doc Til rådgivere og dyrlæger 19. december 2014 Priser i 2015 Videncentret for Landbrug P/S, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2015. Priserne er tilpasset i henhold

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i Danmark

Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i Danmark BEK nr 391 af 30/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-018940 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om sikring

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK Side Moderforbundet, Dartmoor Pony Society... 2 Regler for registrering i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark...

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark Vedtægter (kun vejledende se også de engelske vedtægter) Foreningens navn: Formål, Avlsmål og Opgaver:

Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark Vedtægter (kun vejledende se også de engelske vedtægter) Foreningens navn: Formål, Avlsmål og Opgaver: Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark Vedtægter (kun vejledende se også de engelske vedtægter) 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark. Foreningens aktiviteter omfatter

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere