GODE OVERSÆTTELSER ER VIGTIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE OVERSÆTTELSER ER VIGTIGE"

Transkript

1 Indledning 13 INDLEDNING Dette er ikke en lærebog for oversættere, men derimod en håndbog i oversættelse for ikke-oversættere. Man bliver ikke oversætter af at læse denne bog, men man kan blive bedre til at oversætte, hvis man er en af de mange journalister, skribenter og kommunikatører, der som en del af sit arbejde oversætter, det være sig hele tekster eller enkeltstående citater, udtryk eller ord. Professionelle oversættere har et veludviklet sæt alarmklokker. Alarmklokkerne udløses af nogle bestemte elementer i den tekst, der skal oversættes, og advarer oversætterne mod at gå i de mange faldgruber, som oversættelsen af selv den simpleste tekstbid rummer. Formålet med denne bog er at aktivere de alarmklokker hos alle dem, der ikke er oversættere i hvert fald ikke som hovedprofession ved at gennemgå ti faldgruber, der bør få alarmklokkerne til at bimle for fuld styrke. Faldgruberne er: kulturspecifikke elementer, faste udtryk, falske venner, egennavne, rang og titler, fagsprog, stil, undersættelser, ikke-oversættelser og maskinoversættelser. Bogen her er en genvej til at undgå de mest almindelige oversættelsesfejl, et træningsprogram for oversættermusklen og en samling tips, tricks og praktiske råd, som vil gøre det nemmere og hurtigere at oversætte og at oversætte bedre og at finde fejl i sin oversættelse. Bogen henvender sig især til dem, der oversætter udenlandske nyhedstelegrammer, pressemeddelelser, interviews, artikler, citater osv. som del af deres arbejde, samt andre sprogarbejdere med interesse for oversættelse. Fokus er på oversættelse fra engelsk til dansk, men bogen kan også bruges af folk, der beskæftiger sig med andre sprogkombinatio-

2 14 Indledning ner. I modsætning til andre danske bøger om oversættelse er denne bog, bortset fra en kort introduktion til nogle begreber fra oversættelsesteorien, en praktisk håndbog. Og dens fokus er altså på såkaldt journalistisk oversættelse, ikke på oversættelse af skønlitteratur eller undertekstning, ligesom tolkning og teknisk oversættelse falder uden for bogens område. GODE OVERSÆTTELSER ER VIGTIGE En enkelt dårlig oversættelse kan ødelægge en hel tekst. Hvis en oversættelse er skrevet på et kluntet og kunstigt dansk, som den engelske formulering kan skimtes igennem, vil hele teksten fremstå som utroværdig og forfatteren som upålidelig hvis der ikke engang er oversat ordentligt, hvad er der så mere sparet på? Med en kluntet oversættelse risikerer man også helt at miste læseren, der bliver irriteret og distraheret. Og er noget decideret fejloversat, ændres hele tekstens budskab, og læseren bliver fejlinformeret. Gode oversættelserer altså vigtige, både for den, der oversætter (som ikke vil fremstå som upålidelig), for selve oversættelsen (som ikke skal være svært tilgængelig eller fejlagtig) og for tekstens målgruppe (som ikke vil læse en svært tilgængelig eller fejlagtig tekst). Gode oversættelser er også vigtige, fordi det at oversætte er et enormt ansvar. Som oversætter påtager man sig at formidle et andet menneskes udsagn, og det har man pligt til at gøre bedst muligt. Med gode oversættelser undgår man, at ens oversættelse skygger for den samlede tekst eller for dens budskab. Man undgår, at læseren kommer til at fokusere på anglicismer eller kluntede formuleringer i teksten, og man undgår, at ens faglighed bliver beklikket. GODE OVERSÆTTELSER ER SVÆRE AT LAVE Når danskere oversætter fra engelsk til dansk, har vi en stor fordel, som samtidig kan være en stor ulempe. Nemlig at mange af os behersker, og

3 Indledning 15 forventes at beherske, engelsk på et højt niveau. Men højt niveau er langtfra det samme som modersmålsniveau, og slet ikke inden for specifikke fagområder, hvor også modersmålstalende kan komme til kort. At vi opfatter os selv som meget gode til engelsk giver os mod på at beskæftige os med tekster og andet materiale på engelsk. Men det kan også gøre os overmodige, så vi glemmer den ydmyghed, der er nøglen til den gode oversættelse. USA og Storbritannien kan føles nok så velkendte, men de har andre kulturer, andre politiske systemer og forhold, andre tankegange og, let s face it, et andet sprog end os. Selv en erfaren oversætter med en lang sproguddannelse i ryggen gør sig ingen illusioner om, at det er nemt at oversætte. En professionel oversætter trækker på sin erfaring og sin viden, både om det sprog og den kultur, der oversættes fra, det sprog og den målgruppe, der oversættes til, om det emne, teksten handler om, og om de mange forskellige måder, der er at oversætte på. Den erfaring og viden er tilegnet gennem uddannelse og års oversættelsespraksis, og det er ikke en, man kan få ved at læse en kort bog som denne. Men to af oversætterens vigtigste værktøjer er tilgængelige for alle: Ydmyghed og årvågenhed. Ydmygheden er den, der får en til at slå et ord op en ekstra gang og gå teksten igennem i jagten på den sidste oversættelsesbrøler. Og årvågenheden er den, der gør, at man hele tiden er på vagt over for kilder til oversættelsesfejl, bl.a. de ti faldgruber, som denne bog beskriver. Et sidste værktøj, som enhver kan bruge, når de oversætter, er research. Opslag i både ordbøger og andre opslagsværker er en integreret del af at oversætte, som man aldrig holder op med, uanset hvor dygtig og erfaren en oversætter man bliver. At slå op er aldrig et nederlag, men blot et bevis på, at man tager oversættelsesopgaven alvorligt. Sidst i denne bog er der en liste over nogle af de mange gode opslagsværker, som er frit tilgængelige på internettet, og nogle tips til, hvordan man bruger dem godt.

4 16 Indledning JOURNALISTISK OVERSÆTTELSE Mange journalister og kommunikatører forventes uden videre at kunne oversætte. Det fag, som oversættere bruger årevis på at uddanne sig inden for, forventes de at beherske uden en sproglig uddannelse, ofte uden nogen særlig indføring i det og oven i købet under tidspres. I mediebranchen i Danmark og i den vestlige verden i det hele taget er det helt naturligt at bruge kilder, artikler og materiale på engelsk. Dermed bliver det at oversætte en integreret del af manges hverdag, men både deres eget og deres arbejdsgiveres fokus er på den journalistiske del af processen, ikke på oversættelsesdelen. Ud fra journalistiske lærebøgers beskrivelser af fx nyhedsstrømmen fra de internationale nyhedsbureauer til de danske medier skulle man tro, at nyhederne slet ikke bliver oversat, men er skrevet på et sprog, som Reuters og Ritzaus læsere har tilfælles. Det, journalister gør ved en tekst, regnes ikke for at være oversættelse, heller ikke når de får teksten til at skifte sprog. Måske skyldes det, at begrebet oversættelse som regel opfattes som oversættelse af romaner, altså litterær oversættelse, mens den type oversættelse, som journalister og kommunikatører bedriver, er af en anden art. Den kan kaldes journalistisk oversættelse, og den omfatter som regel også et større eller mindre mål af redigering, omformulering og omskrivning. I den internationale oversættelsesforskning kaldes den ligefrem af nogle for transediting, altså en blanding af translation (oversættelse) og editing (redigering). Men man skal ikke tage fejl af, at journalistisk oversættelse også er oversættelse. Journalistisk oversættelse er som regel kendetegnet ved at skulle gå hurtigt, især for journalister på de elektroniske medier. Og hvis man fx oversætter kilder eller nyhedstelegrammer, spænder det, der skal oversættes, meget bredt, og det varierer fra opgave til opgave. Alt lige fra grådkvalt hverdagssprog til nøjagtigt formulerede politiske udtalelser, fra gadeslang til fagsprog og fra enkelte ord til længere tekststykker. Samtidig ligger journalistisk oversættelse under for det, der kaldes sladreeffekten. Nemlig det forhold, at store dele af målgruppen kan engelsk

5 Indledning 17 på højt nok niveau til at kunne gennemskue, når noget er dårligt oversat fra engelsk. Og er oversættelsen til en voice over i et radioprogram, hvor originalen spilles samtidig, kan en stor del af målgruppen faktisk følge med i begge dele samtidig og sammenligne dem. Sladreeffekten gør, at kravene til oversættelsen er ekstra høje. Fordi journalistisk oversættelse udføres under tidspres, har et bredt sprogligt og emnemæssigt spænd og ligger under for sladreeffekten, er det at regne for en reel oversættelsesdisciplin, som ikke fortjener at blive underkendt. Og uanset om man oversætter nobelprisvindere eller nyhedstelegrammer, spiller de samme faktorer ind på oversættelsesprocessen. Nemlig den tekst, man oversætter, herunder den kultur, den tilhører, og det sprog, den er skrevet på, samt den målgruppe, man oversætter til, og den sammenhæng, som oversættelsen skal indgå i. Målet med denne bog er at ruste dig, der bedriver eller skal bedrive journalistisk oversættelse, lidt bedre til den store opgave, det er. At give dig et lidt større indblik i, hvad oversættelse vil sige, og i hvilke redskaber og metoder du kan og må bruge, når du oversætter. Og måske gøre dig lidt sikrere og også lidt friere i dine oversættelser. BOGENS OPBYGNING Bogens første del perspektiverer oversættelse og ser på forskellige aspekter af det at oversætte. Hvad vil det egentlig sige at oversætte? Hvad er sprog for en størrelse? Og hvilke forskellige muligheder oversættelsesstrategier kan man gøre brug af, når man oversætter? Anden del, bogens hoveddel, består af ti kapitler, der hver beskriver en af de ti faldgruber, gennemgår eksempler på dem fra pressen og giver konkrete råd til, hvordan man kan håndtere dem og undgå at falde i dem. Bogens tredje del omhandler den loyalitet, oversætteren er forpligtet til at udvise nogle gange over for parter med modsatrettede interesser og afsluttes med en række sammenfattende huskeregler. Sidst i bogen er der en liste

6 18 Indledning med gode opslagsværker på nettet samt tips og tricks til research, og nogle forslag til videre læsning. Hvert af bogens ti kapitler om faldgruberne afsluttes med nogle korte opgaver. De kan bruges som udgangspunkt for tanker og diskussion, men de kan også løses og så sammenlignes med løsningsforslagene på www. tifaldgruber.dk. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER I bogen omtales den, der har oversat noget, som oversætteren, uanset om dennes profession er journalist, skribent eller noget helt tredje. Med oversætter menes blot, at vedkommende i dette tilfælde har oversat noget. Det sprog, der omtales som engelsk, skal forstås som det sprog, der tales i Storbritannien, USA, Australien og mange andre lande, ikke som det sprog, der tales i landet England. Det er specificeret i de få tilfælde, hvor der menes britisk eller amerikansk. Alle de eksempler, der gennemgås i de ti faldgrube-kapitler, er autentiske, og de er primært fra dagspressen. Sidst i bogen er der angivet kildehenvisninger for samtlige eksempler samt for de tekster, de er oversat fra, som oftest Reuters-nyhedstelegrammer eller artikler i engelsksprogede aviser. De er ikke alle eksempler på dårlige oversættelser, men nogle er deciderede fejloversættelser, og ved alle eksempler gennemgås der nogle alternative oversættelsesløsninger. Formålet med eksemplerne er ikke at hænge nogen ud, men blot at illustrere de forskellige faldgruber med eksempler fra den virkelige verden.

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1. Introduktion 1 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 2 Oversættelser vi elsker at hade 3 2.1 De professionelle tekstere 3 2.1.2 Ud med sproget (konsekvens

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hvorfor bruge ressourcer på PR? s. 1 Kapitel 2. En god historie s. 4 Kapitel 3. Hvordan finder man de interessante

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

> hvidbog. Lingvister og maskiner arbejder sammen i harmoni

> hvidbog. Lingvister og maskiner arbejder sammen i harmoni > hvidbog Lingvister og maskiner arbejder sammen i harmoni INDLEDNING INDLEDNING Sprogspecialister og maskiner arbejder sammen i harmoni Sådan lærer teknologien at skelne mellem det, der giver mening,

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere