Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser :3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003"

Transkript

1 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser Antal Trangsvurderet hjælp Takstm. hjælp ved arbejdsløshed Udvidet behovsvurderet hjælp Takstm. hjælp ved sygdom mv Stigende antal modtagere af trangsvurderet hjælp Faldende tendens for andre sociale ydelser Antal modtagere af trangsvurderet hjælp steg i 2003 i forhold til I 2003 modtog personer trangsvurderet hjælp mod i Denne ydelse er steget stødt siden 2000, hvor antallet af modtagere var lavest med Ydelserne takstmæssig- og udvidet behovsvurderet hjælp har generelt været stort set faldende i perioden fra 1998 til Modtagere af disse ydelser er faldet i gennemsnit fra til omkring Det laveste antal modtagere blev registreret i 2000, men siden steg tallet lidt i 2001 og Dette hænger sammen med udviklingen i ledigheden, som steg efter 2000.

2 Figur 2. Antal pensionister Antal Alderspension Førtidspension Faldende antal alderspensionister, men stigende antal førtidspensionister I figur 2 ses udviklingen i antal pensionister fra Antallet af førtidspensionister stiger kraftig fra 2000 til 2003, mens det falder for alderspensionister. Fra 1. januar 2000 blev der gennemført ændringer af alderspensionsregler, hvor alderen for modtagelse af alderspension blev sat op fra 60 til 63. Faldet i antal alderspensionsmodtagere fra 2000 tilskrives denne ændring. En del personer, der var år i 2000 og skulle have haft alderspensionen efter de gamle regler, fik i stedet udbetalt førtidspensionen. En vis stigning i antallet af førtidspensionister skyldes denne ændrede udbetalingsform. Side 2 Modtagere af sociale ydelser 2003

3 Indholdsfortegnelse Modtagere af sociale ydelser Udviklingen antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser Figur 1 Udviklingen i antallet af udvalgte sociale ydelser Figur 2 Antal pensionister Indholdsfortegnelse Introduktion til socialstatistikken Modtagere af sociale ydelser Tabel 1 Modtagere af sociale ydelser fordelt på gennemsnitsalder Tabel 2 Modtagere af dagpenge ved barsel mv. fordelt på alder Tabel 3 Modtagere af takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed fordelt på alder. Tabel Modtagere af takstmæssig hjælp ved sygdom/ulykke fordelt på alder Tabel 5 Modtagere af trangsvurderet hjælp fordelt på alder Tabel 6 Modtagere af udvidet behovsvurderet hjælp fordelt på alder Tabel 7 Modtagere af engangshjælp fordelt på alder Tabel 8 Modtagere af førtidspension fordelt på alder Tabel 9 Modtagere af alderspension fordelt på alder Tabel 10 Modtagere af sociale ydelser fordelt på køn i procent Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Modtagere af dagpenge ved barsel mv. fordelt på kommune og køn Modtagere af takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed fordelt på kommune og køn Modtagere af takstmæssig hjælp ved fordelt på kommune og køn Modtagere af trangsvurderet hjælp fordelt på kommune og køn Modtagere af udvidet behovsvurderet hjælp fordelt på kommune og køn Tabel 16 Modtagere af engangshjælp fordelt på kommune og køn Pensionister Tabel 17 Pensionister modtagere af pensionsydelser Tabel 18 Førtidspensionister fordelt på kommune og køn Tabel 19 Alderspensionister fordelt på kommune og køn Berettigelsesgrundlag for de sociale ydelser Datagrundlag og behandling Opgørelsesmetode mv Modtagere af sociale ydelser 2003 Side 3

4 2. Introduktion til socialstatistikken Socialstatistikken Den første publikation af "Modtagere af sociale ydelser " udkom i september Den blev efterfulgt af publikationen "Modtagere af sociale ydelser - økonomiske nøgletal ", der udkom i november Nærværende publikation, "Modtagere af sociale ydelser ", er fortsættelsen af de tidligere publikationer og dækker en periode på seks år. De økonomiske aspekter af de sociale udgifter bliver præsenteret i publikationen "Modtagere af sociale ydelser økonomiske nøgletal." Revision af data i 2004 Primær fokus på indkomsterstattende ydelser Materialet for modtagere af sociale ydelser er nu opdateret fra , og det giver muligheder for let at sammenligne kommunerne imellem over de indkomsterstattende ydelser. Ligeledes blev der foretaget revision af data i 2004 for perioden Det betyder, at tallene vil afvige fra de tidligere offentliggjorte tal. I denne publikation er der primært fokuseret på de sociale ydelser, der erstatter eller supplerer anden indkomst. Disse ydelser gives til personer, når indkomsten bortfalder som følge af en social begivenhed, hvad enten dette er arbejdsløshed, sygdom, alderdom eller andet. Nedenstående oversigt indeholder de typer af ydelser, der behandles i publikationen: Dagpenge ved barsel mv. Takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed samt sygdom og ulykke Trangsvurderet hjælp Udvidet behovsvurderet hjælp Engangshjælp Førtidspension Alderspension Betingelser for tildeling mv. Modtagere fordelt på køn, alder og kommune Der er en række markante forskelle mellem de forskellige typer af ydelser, der skal erstatte anden indkomst. Lovgrundlaget, kriterier for tildeling mv. er detaljeret beskrevet for hver enkelt type af ydelse i afsnit 5. Opgørelserne er dannet på baggrund af udtræk af data fra de kommunale IT-systemer, jf. afsnit 6. De forskellige statistikker er begrænset til fordelingen af modtagere på køn, alder og kommune. 3. Modtagere af sociale ydelser Den gennemsnitlige alder for modtagere af sociale ydelser er steget Af tabel 1 fremgår det, at gennemsnitsalderen for modtagere af takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed i 1998 var på 38 år og 2 mdr., mens den i 2003 var steget til 39 år og 7 mdr. Det er er en stigning på 1 år og 5 mdr. Ændringen hænger sammen med et stort fald i antallet af yngre modtagere mellem 20 og 39 år og aldersgruppen år, jf. tabel 3. For takstmæssig hjælp ved sygdom og ulykke har der været en stigning i gennemsnitsalderen i perioden på 1 år og 8 mdr. Denne stigning hænger ligeledes sammen med et fald i antallet af yngre modtagere mellem 25 og 34 år og aldersgruppen år, jf. tabel 4. Generelt er gennemsnitsalderen steget for modtagere af sociale ydelser. Gennemsnitsalderen for førtidspensionister er fra 1998 til 2003 steget med 2 år og 6 mdr. og alderspensionister med 2 år og 2 mdr. Stigningen i gennemsnitsalderen for førtidspensionister skyldes et fald i antallet af førtidspensionister mellem 25 og 34 år. Samtidig har der været en stor stigning blandt dem, der er år og modtager førtidspension, jf. tabel 8. Stigningen i denne gruppe skyldes, at en del personer fik udbetalt førtidspension, i stedet for alderspension, idet de kom i "klemme" i forbindelse med ændret alderskriterie for modtagelse af alderspension. Stigningen i gennemsnitsalderen for alderspensionister skyldes et fald blandt de årige. Dette skyldes formentlig, at grænsen for at modtage alderspension fra 1. januar 2000 blev hævet fra 60 år til 63 år, jf. tabel 9. Side 4 Modtagere af sociale ydelser 2003

5 Tabel 1. Modtagere af sociale ydelser fordelt på gennemsnitsalder Dagpenge ved barsel mv. Takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed Takstmæssig hjælp ved sygdom og ulykke Trangs- vurderet hjælp Udvidet behovsvurderet hjælp Engangshjælp Førtidspension Alderspension år, 4 mdr. 38 år, 2 mdr. 40 år, 5 mdr. 35 år, 10 mdr. 35 år, 8 mdr. 37 år, 10 mdr. 48 år, 4 mdr. 69 år, 3 mdr år, 3 mdr. 38 år, 9 mdr. 40 år, 11 mdr. 36 år, 3 mdr. 35 år, 9 mdr. 37 år, 11 mdr. 48 år, 7 mdr. 69 år, 4 mdr år, 6 mdr. 39 år, 2 mdr. 41 år, 8 mdr. 36 år, 5 mdr. 35 år, 10 mdr. 37 år, 7 mdr. 48 år, 7 mdr. 69 år, 11 mdr år, 9 mdr. 39år, 8 mdr. 41 år, 8 mdr. 36 år, 7 mdr. 36 år, 3 mdr. 37 år, 11 mdr. 48 år, 5 mdr. 70 år, 7 mdr år, 5 mdr. 39 år, 11 mdr. 41 år, 9 mdr. 36 år, 10 mdr. 36 år, 5 mdr. 38 år, 6 mdr. 50 år, 0 mdr. 71 år, 1 mdr år, 0 mdr. 39 år, 7 mdr. 42 år, 1 mdr. 37 år, 9 mdr. 36 år, 6 mdr. 39 år, 5 mdr. 50 år, 10 mdr. 71 år, 5 mdr. Anm.: Alder er hvert år opgjort pr. 31. december. Tabel 2. Modtagere af dagpenge ved barsel mv. fordelt på alder Alder Ændring i procent I alt ,8 Under , , , , , , ,2 Uoplyst Anm.: Se anmærkning til tabel 1. Tabel 3. Modtagere af takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed fordelt på alder Alder Ændring i procent I alt , , , , , , , , , , , ,3 Uoplyst Anm. Alder er hvert år opgjort pr. 31. december. Personer under 15 år og uoplyst alder er anført under uoplyst. Modtagere af sociale ydelser 2003 Side 5

6 Tabel 4. Modtagere af takstmæssig hjælp ved sygdom/ulykke fordelt på alder Alder Ændring i procent I alt , , , , , , , , , , , ,6 Uoplyst ,0 Anm. Se anmærkning til tabel 3. Tabel 5. Modtagere af trangsvurderet hjælp fordelt på alder Alder Ændring i procent I alt , , , , , , , , , , , ,1 Uoplyst ,2 Anm. Se anmærkning til tabel 3. Side 6 Modtagere af sociale ydelser 2003

7 Tabel 6. Modtagere af udvidet behovsvurderet hjælp fordelt på alder Alder Ændring i procent I alt , , , , , , , , , , , ,4 Uoplyst ,0 Anm. Se anmærkning til tabel 3. Tabel 7. Modtagere af engangshjælp fordelt på alder Alder Ændring i procent I alt , , , , , , , , , , , ,4 Uoplyst ,5 Anm. Se anmærkning til tabel 3. Færre modtagere af sociale ydelser Stigning i antal modtagere af trangsvurderet hjælp i 2003 Antallet af personer, der modtager en social ydelse, er faldet for de fleste ydelsers vedkommende i perioden For takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed er antallet af modtagere faldet med 23,3 pct. - fra personer i 1998 til personer i 2003, jf. tabel 3. Det er dog bemærkelsesværdigt, at antallet af modtagere faldt både i 2002 og 2003 i forhold til 2001, da der var flere arbejdsløse i 2002 og 2003 end i En nærmere undersøgelse viser, at en del personer, der modtog takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed i 2001 og 2002, i stedet modtog trangsvurderet hjælp i henholdsvis 2002 og For takstmæssig hjælp ved sygdom og ulykke er faldet 4,6 pct. - fra personer til personer, jf. tabel 4. Den ydelse som fleste personer har modtaget er trangsvurderet hjælp. Antallet af modtagere i 2003 er steget med 1,3 pct. i forhold til året før og 4,9 pct. i forhold til 2000, hvor der var registreret færrest modtagere af trangsvurderet hjælp, jf. tabel 5. Med modtagere i 2003 er det foreløbig det højeste antal personer i perioden Modtagere af sociale ydelser 2003 Side 7

8 For engangshjælp er antallet af modtagere faldt med 3,4 pct. fra 1998 til 2003, jf. tabel 7. Det højest antal registrerede modtagere var i 2002, hvor personer modtog engangshjælp, mens det laveste antal registreredes i 2000, hvor personer modtog engangshjælp. Stigning i antal modtagere af førtidspension Fald i antal modtagere af alderspension Antallet af modtagere af førtidspension er på det højeste niveau i perioden I 2003 modtog personer førtidspension mod i Det reelle antal førtidspensionister fra formodes lavere. En del modtagere af førtidspensionen i alderen år skulle have modtaget alderspension, hvis de ikke var kommet i klemme pga. ændrede reglerne for tildeling af alderspension. I 2003 er der en store gruppe af førtidspensionister i alderen 63 år. Disse personer burde have haft alderspension, men grundet administrative forsinkelser eller personer, der fylder 63 år i løbet af 2003, har disse personer ikke modtaget den korrekte ydelse. Modtagere af alderspension er faldet med 7,9 pct. i 2003 i forhold til Det største fald er sket i aldersgruppen år. Det tilskrives ændring af ydelseskriteriet for alderspensionen pr. 1. januar Der må forventes en stigning i antallet af registrerede alderspensionister de kommende år, hvor de ændrede regler for modtagelse af alderspension slår fuldt igennem. Tabel 8. Modtagere af førtidspension fordelt på alder Ændring i procent I alt ,5 Under , , , , , , , , , Uoplyst Anm.: Alder er hvert år opgjort pr. 31. december. Gældende lov fra 2000 fastlægger en øvre grænse for førtidspensionister på 62 år. Aldersgrupperne 60 år og derover i 1998 til 2003 indeholder således personer, der har fået udbetalt førtidspension på grund af forsinkelser i administrative procedurer eller lignende. Personer under 15 år og uoplyst alder er anført under uoplyst. Tallene for Qeqertarsuaq er ikke inkluderet i årene Side 8 Modtagere af sociale ydelser 2003

9 Tabel 9. Modtagere af alderspension fordelt på alder Alder Ændring i procent I alt , , , , , , , ,6 Uoplyst ,0 Anm. Alder er hvert år opgjort pr. 31. december. Gældende lov fra 2000 fastlægger en nedre grænse for alderspensionister på 63 år. Aldersgrupperne år i 1998 til 2003 indeholder således personer, der har fået udbetalt førtidspension på grund af forsinkelser i administrative procedurer eller lignende. Personer under 59 år og uoplyst alder er anført under uoplyst. Tallene for Qeqertarsuaq er ikke inkluderet i årene Tabel 10. Modtagere af sociale ydelser fordelt på køn i procent Ydelsestype Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Hele befolkningen 46,7 53,3 46,6 53,4 46,6 53,4 46,6 53,4 46,6 53,4 46,6 53,4 Dagpenge ved barsel mv. 84,3 15,7 83,1 16,9 82,2 17,8 80,2 19,8 78,9 21,1 80,5 19,5 Takstmæssig hjælp arbejdsløshed 43,7 56,3 46,5 53,5 45,5 54,5 44,0 56,0 45,2 54,8 43,7 56,3 Takstmæssig hjælp sygdom/ulykke 59,6 40,4 58,9 41,1 59,9 40,1 62,4 37,6 61,6 38,4 59,2 40,8 Trangsvurderet hjælp 42,9 57,1 43,4 56,6 44,3 55,7 44,0 56,0 44,3 55,7 44,0 56,0 Udvidet behovsvurderet hjælp 47,8 52,2 47,8 52,2 48,7 51,3 49,4 50,6 51,8 48,2 50,3 49,7 Engangshjælp 46,8 53,2 47,8 52,2 48,8 51,2 49,5 50,5 50,6 49,4 51,0 49,0 Førtidspension 49,4 50,6 49,6 50,4 49,2 50,8 49,2 50,8 49,3 50,7 49,4 50,6 Alderspension 52,3 47,7 52,4 47,6 52,5 47,5 52,8 47,2 53,0 47,0 53,2 46,8 Andelen af mænd, der modtager sociale ydelser er højere end kvinder Antallet af mænd, der modtager forskellige former for sociale ydelser, er højere end antallet af kvinder i hele perioden , jf. tabel 10. Undtagelsen er mænd, der modtager takstmæssig hjælp ved sygdom og ulykke samt barselsdagpenge mv. Det samme gælder alderspensionister, hvor kvindelige modtagere overstiger antallet af mænd. Andelen af mandlige og kvindelige modtagere af sociale ydelser har været nogenlunde stabil i hele perioden , og der er kun små ændringer. Eksempelvis er andelen af mænd, der modtager barselsdagpenge mv. steget fra at udgøre 15,7 pct. i 1998 til at udgøre 19,5 pct. i Dette kan til dels skyldes, at faderens ret til barsel er blevet forlænget pr. 1 januar 2001 og at det er blevet mere almindeligt at mænd også holder barselsorlov. Kvinderne er overrepræsenteret Sammenholdes andelen af kvinder, som modtager sociale ydelser, med kvindernes andel af hele befolkningen, er, andelen af kvinder overrepræsenteret inden for de fleste ydelseskategorier i hele perioden med undtagelse af takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed og trangsvurderet hjælp. Modtagere af sociale ydelser 2003 Side 9

10 Tabel 11. Modtagere af dagpenge ved barsel mv. fordelt på kommune og køn Kommune Hele landet I alt Kvinde Mand Nanortalik I alt Kvinde Mand Qaqortoq I alt Kvinde Mand Narsaq I alt Kvinde Mand Paamiut I alt Kvinde Mand Nuuk I alt Kvinde Mand Maniitsoq I alt Kvinde Mand Sisimiut I alt Kvinde Mand Kangaatsiaq I alt Kvinde Mand Aasiaat I alt Kvinde Mand Qasigiannguit I alt Kvinde Mand Ilulissat I alt Kvinde Mand Qeqertarsuaq I alt Kvinde Mand Uummannaq I alt Kvinde Mand Upernavik I alt Kvinde Mand Qaanaaq I alt Kvinde Mand Ammassalik I alt Kvinde Mand Illoqqortoormiut I alt Kvinde Mand Anm. Hvis totalerne for de enkelte kommuner lægges sammen, er de ikke lig med de tilsvarende tal for hele Grønland. Det skyldes, at personer, der har modtaget ydelser i mere end én kommune kun er talt med én gang, men samtidig er talt med i alle relevante kommuner. Side 10 Modtagere af sociale ydelser 2003

11 Tabel 12. Modtagere af takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed fordelt på kommune og køn Kommune Hele landet I alt Kvinde Mand Nanortalik I alt Kvinde Mand Qaqortoq I alt Kvinde Mand Narsaq I alt Kvinde Mand Paamiut I alt Kvinde Mand Nuuk I alt Kvinde Mand Maniitsoq I alt Kvinde Mand Sisimiut I alt Kvinde Mand Kangaatsiaq I alt Kvinde Mand Aasiaat I alt Kvinde Mand Qasigiannguit I alt Kvinde Mand Ilulissat I alt Kvinde Mand Qeqertarsuaq I alt Kvinde Mand Uummannaq I alt Kvinde Mand Upernavik I alt Kvinde Mand Qaanaaq I alt Kvinde Mand Ammassalik I alt Kvinde Mand Illoqqortoormiut I alt Kvinde Mand Anm. Se anmærkning til tabel 11. Modtagere af sociale ydelser 2003 Side 11

12 Tabel 13. Modtagere af takstmæssig hjælp ved sygdom og ulykke fordelt på kommune og køn Kommune Hele landet I alt Kvinde Mand Nanortalik I alt Kvinde Mand Qaqortoq I alt Kvinde Mand Narsaq I alt Kvinde Mand Paamiut I alt Kvinde Mand Nuuk I alt Kvinde Mand Maniitsoq I alt Kvinde Mand Sisimiut I alt Kvinde Mand Kangaatsiaq I alt Kvinde Mand Aasiaat I alt Kvinde Mand Qasigiannguit I alt Kvinde Mand Ilulissat I alt Kvinde Mand Qeqertarsuaq I alt Kvinde Mand Uummannaq I alt Kvinde Mand Upernavik I alt Kvinde Mand Qaanaaq I alt Kvinde Mand Ammassalik I alt Kvinde Mand Illoqqortoormiut I alt Kvinde Mand Anm. Se anmærkning til tabel 11. Side 12 Modtagere af sociale ydelser 2003

13 Tabel 14. Modtagere af trangsvurderet hjælp fordelt på kommune og køn Kommune Hele landet I alt Kvinde Mand Nanortalik I alt Kvinde Mand Qaqortoq I alt Kvinde Mand Narsaq I alt Kvinde Mand Paamiut I alt Kvinde Mand Nuuk I alt Kvinde Mand Maniitsoq I alt Kvinde Mand Sisimiut I alt Kvinde Mand Kangaatsiaq I alt Kvinde Mand Aasiaat I alt Kvinde Mand Qasigiannguit I alt Kvinde Mand Ilulissat I alt Kvinde Mand Qeqertarsuaq I alt Kvinde Mand Uummannaq I alt Kvinde Mand Upernavik I alt Kvinde Mand Qaanaaq I alt Kvinde Mand Ammassalik I alt Kvinde Mand Illoqqortoormiut I alt Kvinde Mand Anm. Se anmærkning til tabel 11. Modtagere af sociale ydelser 2003 Side 13

14 Tabel 15. Modtagere af udvidet behovsvurderet hjælp fordelt på kommune og køn Kommune Hele landet I alt Kvinde Mand Nanortalik I alt Kvinde Mand Qaqortoq I alt Kvinde Mand Narsaq I alt Kvinde Mand Paamiut I alt Kvinde Mand Nuuk I alt Kvinde Mand Maniitsoq I alt Kvinde Mand Sisimiut I alt Kvinde Mand Kangaatsiaq I alt Kvinde Mand Aasiaat I alt Kvinde Mand Qasigiannguit I alt Kvinde Mand Ilulissat I alt Kvinde Mand Qeqertarsuaq I alt Kvinde Mand Uummannaq I alt Kvinde Mand Upernavik I alt Kvinde Mand Qaanaaq I alt Kvinde Mand Ammassalik I alt Kvinde Mand Illoqqortoormiut I alt Kvinde Mand Anm. Se anmærkning til tabel 11. Side 14 Modtagere af sociale ydelser 2003

15 Tabel 16. Modtagere af engangshjælp fordelt på kommune og køn Kommune Hele landet I alt Kvinde Mand Nanortalik I alt Kvinde Mand Qaqortoq I alt Kvinde Mand Narsaq I alt Kvinde Mand Paamiut I alt Kvinde Mand Nuuk I alt Kvinde Mand Maniitsoq I alt Kvinde Mand Sisimiut I alt Kvinde Mand Kangaatsiaq I alt Kvinde Mand Aasiaat I alt Kvinde Mand Qasigiannguit I alt Kvinde Mand Ilulissat I alt Kvinde Mand Qeqertarsuaq I alt Kvinde Mand Uummannaq I alt Kvinde Mand Upernavik I alt Kvinde Mand Qaanaaq I alt Kvinde Mand Ammassalik I alt Kvinde Mand Illoqqortoormiut I alt Kvinde Mand Anm. Se anmærkning til tabel 11. Modtagere af sociale ydelser 2003 Side 15

16 4. Pensionister Antallet af førtidspensionister steg støt gennem hele perioden I 1998 var der pensionister, mens der i 2003 var 2.842, hvilket er en stigning på 25,5 pct., jf. tabel 17. Tabel 17 illustrerer at antallet af modtagere af alderspension samlet set er faldet i perioden med 7,9 pct., dog har der været en stigning i Faldet fra 2000 til 2001 på 6,1 pct. fra personer til kan skyldes konsekvensen af ændringen i loven for alderspensionister pr. 1 januar 2000, hvor den nedre aldersgrænse for alderspensionister blev hævet fra 60 til 63 år. Tabel 17. Pensionister - modtagere af pensionsydelser Førtidspension Alderspension I alt Kvinde Mand I alt Kvinde Mand Ændring , pct. 25,5 25,6 25,4-7,9-6,4-9,5 Anm.: Tallene for Qeqertarsuaq er ikke inkluderet i årene Side 16 Modtagere af sociale ydelser 2003

17 Tabel 18. Førtidspensionister fordelt på kommune og køn Kommune Hele landet I alt Kvinde Mand Nanortalik I alt Kvinde Mand Qaqortoq I alt Kvinde Mand Narsaq I alt Kvinde Mand Paamiut I alt Kvinde Mand Nuuk I alt Kvinde Mand Maniitsoq I alt Kvinde Mand Sisimiut I alt Kvinde Mand Kangaatsiaq I alt Kvinde Mand Aasiaat I alt Kvinde Mand Qasigiannguit I alt Kvinde Mand Ilulissat I alt Kvinde Mand Qeqertarsuaq I alt Kvinde Mand Uummannaq I alt Kvinde Mand Upernavik I alt Kvinde Mand Qaanaaq I alt Kvinde Mand Ammassalik I alt Kvinde Mand Illoqqortoormiut I alt Kvinde Mand Anm.: Tallene for Qeqertarsuaq er ikke inkluderet i årene Modtagere af sociale ydelser 2003 Side 17

18 Tabel 19. Alderspensionister fordelt på kommune og køn Kommune Hele landet I alt Kvinde Mand Nanortalik I alt Kvinde Mand Qaqortoq I alt Kvinde Mand Narsaq I alt Kvinde Mand Paamiut I alt Kvinde Mand Nuuk I alt Kvinde Mand Maniitsoq I alt Kvinde Mand Sisimiut I alt Kvinde Mand Kangaatsiaq I alt Kvinde Mand Aasiaat I alt Kvinde Mand Qasigiannguit I alt Kvinde Mand Ilulissat I alt Kvinde Mand Qeqertarsuaq I alt Kvinde Mand Uummannaq I alt Kvinde Mand Upernavik I alt Kvinde Mand Qaanaaq I alt Kvinde Mand Ammassalik I alt Kvinde Mand Illoqqortoormiut I alt Kvinde Mand Anm.: Tallene for Qeqertarsuaq er ikke inkluderet i årene Side 18 Modtagere af sociale ydelser 2003

19 5. Berettigelsesgrundlag for de sociale ydelser Nedenfor følger en kort gennemgang af berettigelses- og lovgrundlaget for de enkelte sociale ydelser, der er behandlet i denne publikation. For yderlige oplysninger henvises der til Hjemmestyrets hjemmeside under Familiedirektoratet, hvor der forefindes en liste over gældende lov på det sociale område. Her er der også mulighed for at se og downloade forordninger, bekendtgørelser mv. Takstmæssig hjælp Reglerne for Takstmæssig hjælp fremgår af Landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp. Takstmæssig hjælp ydes som erstatning for tab af indtægt forårsaget af arbejdsløshed eller sygdom, og ydelsen er skattefri. Retten til takstmæssig hjælp opnås ved 13 ugers sammenhængende beskæftigelse som lønmodtager i mindst 180 timer. Begge betingelser skal være opfyldt. Takstmæssig hjælp kan ydes i 13 uger inden for 12 på hinanden følgende måneder. Timetallet for hvilket der udbetales takstmæssig hjælp udregnes på grundlag af det antal timer, lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger, dog højst 40 timer om ugen. Der er to kriterier for udregning af takstmæssig hjælp: Takst pr. time: Takstmæssig hjælp udbetales som en fast takst pr. time, der udgør 55 pct. af mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder efter gældende overenskomst mellem lønmodtagerorganisationen SIK og Landsstyret. Antallet af timer: Antallet af timer beregnes på grundlag af det antal timer lønmodtageren har været beskæftiget indenfor de seneste 13 uger eller det antal timer lønmodtageren normalt er beskæftiget, dog maksimalt 40 timer pr. uge. Trangsvurderet hjælp Trangsvurderet hjælp ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige. Betingelserne for trangsvurderet hjælp er: at der ikke kan anvises relevant arbejde, at de normale indkomster mere end rent forbigående er ophørt eller er stærkt formindskede, at hjælpen helt eller delvist kan afhjælpe økonomisk trang eller alvorlige tilpasningsproblemer og at den pågældende ikke er berettiget til offentlig pension. Udvidet behovsvurderet hjælp Engangshjælp Udvidet behovsvurderet hjælp ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 10 af 1 november 1982 om hjælp fra det offentlige. Hjælpen fastsættes efter et skøn over behovet. Udvidet behovsvurderet hjælp er mere rummelig end trangsvurderet hjælp. Hjælpen har til formål at skabe mulighed for, at den pågældende kan klare sig selv og sine forpligtelser, fx i forbindelse med familieforøgelse, dødsfald eller andre sociale begivenheder, som supplement til takstmæssig hjælp eller under barsel. Engangshjælp ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 10 af 1 november 1982 om hjælp fra det offentlige. Hjælpen fastsættes efter et skøn over behovet. Engangshjælpen skal være en rimelig og nødvendig engangsudgift, som vil være af væsentlig betydning for vedkommendes evne til fremover at være selvforsørgende. Betingelserne for at få hjælp fra det offentlige skal være opfyldt. Det vil sige: at der ikke kan anvises relevant arbejde, Modtagere af sociale ydelser 2003 Side 19

20 at de normale indkomster mere end rent forbigående er ophørt eller er stærkt formindskede, at hjælpen helt eller delvist kan afhjælpe økonomisk trang eller alvorlige tilpasningsproblemer og at den pågældende ikke er berettiget til offentlig pension. Barselsdagpenge mv. Barselsdagpenge mv. ydes efter Landstingsforordning nr. 13 af 1. oktober 1982 om orlov mv. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Retten til dagpenge indtræder ved dokumentation for indtægtstab som følge af orloven og nedsættes eller bortfalder i det omfang orlovshaveren er berettiget til at modtage løn under orloven. Barselsdagpengesatsen svarer til mindstelønnen for en ufaglært arbejder, der er fyldt 18 år, i henhold til overenskomsten mellem lønmodtagerorganisationen SIK og Landsstyret. Fra 1. januar 1999 til 31. december 2000 gjaldt følgende: Den gravide havde ret til to ugers orlov før forventet fødsel Moderen havde ret til 14 ugers orlov efter fødslen af første barn og ret til 18 ugers orlov efter fødslen af to eller flere samtidigt fødte børn Faderen havde ret til to ugers orlov efter barnets/børnenes fødsel Forældrene, det vil sige en af forældrene efter eget valg, havde efter endt barselsorlov ret til seks ugers orlov ved fødsel af det første barn og 10 uger ved fødsel af to eller flere samtidigt fødte børn. Fra 1. januar 2001 gælder følgende: Den gravide har ret til to ugers orlov før forventet fødsel Moderen har ret til 15 ugers orlov efter fødslen af det første barn og ret til 19 ugers orlov efter fødslen af to eller flere samtidigt fødte børn; Faderen har ret til tre ugers orlov efter barnets/børnenes fødsel Forældrene. det vil sige en af forældrene efter eget valg, har efter endt barselsorlov ret til seks ugers orlov ved fødsel af det første barn og ret til 10 uger ved fødsel af to eller flere samtidigt fødte børn. Førtidspension Førtidspension ydes efter Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension med senere ændringer. Førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager. Inden førtidspension kan tilkendes, skal der være forsøgt tilpasning eller gentilpasning til arbejdsmarkedet. Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år og er under 63 år (indtil 1. januar 2000: under 60 år). Førtidspensionens størrelse afhænger af eventuel anden indkomst. Dog udgør førtidspensionen mindst 20 pct. af beløbet for offentlig pension. Størrelsen af offentlig pension samt indtægtsgrænser fastsættes på de årlige finanslove. Alderspension Alderspension ydes efter Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension med senere ændringer. Alderspension kan tilkendes personer, som er fyldt 63 år (indtil 1. januar 2000: 60 år). Størrelsen af alderspensionen afhænger af eventuel anden indkomst. Størrelsen af offentlig pension samt indtægtsgrænser fastsættes på de årlige finanslove. Side 20 Modtagere af sociale ydelser 2003

21 6. Datagrundlag og behandling Udtræk fra de kommunale IT-systemer Tilgængelige variable Statistikkodning Den autoriserede kontoplan, DAK Validering af data Data til socialstatistikken stammer fra de kommunale IT-systemer. Udtrækkene er foretaget af kommunerne, eller med de enkelte kommunernes bemyndigelse af Kimik IT A/S og KIT A/S, der varetager udvikling og drift af de kommunale IT-systemer. Socialstatistikregistret samt udtræk af data, mv. er beskrevet i de tilhørende registerforskrifter, som er godkendt af Datatilsynet. De vigtigste variable i socialstatistikregistret er: registrant ID (personnummer), ydelsestype (arts- og kontonummer), hændelsesdato (dag, måned og år), samt størrelsen på ydelsen (beløb i kroner). Udtræk af data er foretaget fra administrative registre, der ikke er opbygget med statistiske formål for øje, hvilket nødvendiggør en efterfølgende omstrukturering og validering af data. Den autoriserede Kontoplan, DAK, fra KANUKOKA bliver ikke anvendt lige systematisk i alle kommuner 1. Det umuliggør direkte dannelse af statistikker på baggrund af kommunernes kontonumre. Grønlands Statistik har bestræbt sig på at omkode de enkelte kommuners konti i socialstatistikken til DAK. Denne opgave er tilendebragt i 2004 for årene Socialstatistikregistret bliver renset for fejlposteringer og ugyldige personnumre, inden der udarbejdes statistik. Det er kun muligt at korrigere fejlposteringer, der er rettet af kommunerne. Det vil sige registranter, der har en ydelsessaldi lig nul, der følger af en udbetaling, samt en tilsvarende tilbagebetaling eller korrektion. Ugyldige personnumre fjernes ved hjælp af en kontrolprocedure, som er udarbejdet af Indenrigsministeriets CPR-kontor, hvorfor registret kun indeholder registranter og observationer, der har tilknyttet et validt CPRnummer. 1 I henhold til den autoriserede kontoplan kan kommunerne foretage særskilte specifikationer af udgiftssteder ( ciffer) samt formålsspecifikationer ( ciffer). Problemerne i forhold til dannelse af statistikker opstår, da der er enkelte kommuner, der endvidere foretager egenhændig udspecificering ved hjælp af de øvrige cifre i kontoplanen. Modtagere af sociale ydelser 2003 Side 21

22 7. Opgørelsesmetode mv. Uoverensstemmelse mellem kommunale og landsdækkende tal I en række tabeller er summen af tallene for kommunerne ikke lig med summen for hele landet. Det skyldes, at nogle modtagere har fået den samme ydelse i mere end én kommune, hvorfor de indgår under alle relevante kommuner, samtidig med at de kun indgår én gang i opgørelsen på landsplan. Udbetalingsmønster skema Modtagere af sociale ydelser har forskellige modtagelsesprofiler i kommunerne. Fx kan udbetalingen af pensioner opdeles i tre hovedmønstre. Nedenfor illustreres tællingsårene T- 1, T og T+1, hvor T er det aktuelle år. Måned dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. År T-1 T T+1 En del kommuner følger et udbetalingsmønster i pensionen T-1 og T, andre kun T mens atter andre T og T+1. Men desværre er disse udbetalingsmønstre ikke konstante over tid. Der sker løbende ændringer i kommunernes udbetalingsmønstre på grund af lovmæssige - og/eller administrative ændringer. Grønlands Statistik har besluttet at udbetalingsmønstret for pensionen i en kommune bestemmes af de enkelte ydelsesmodtagers modtagelsesprofil. Når et flertal af modtagerne i en kommune har én af de ovennævnte modtagelsesprofiler, antages det, at det gælder for alle pensionisterne i kommunen. For enkelte kommuner er dette fordelingsmønster ikke en gang konstant fra det ene år til det andet, hvilket giver ekstraarbejde ved bestemmelsen af modtagerprofilen. For alle andre ydelser antages det at udbetalingerne følger kalenderåret. Opgørelsen af alder Registranternes alder er beregnet pr. 31. december i det pågældende opgørelsesår. Side 22 Modtagere af sociale ydelser 2003

23 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Keun Hwang Socialstatistik 2004:3 30. december 2004 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder:

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder: Socialstatistik 22:1 Modtagere af sociale ydelser økonomiske nøgletal 1999-2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Udgifter til sociale ydelser 1999-2 3. Modtagere af sociale ydelser 1999-2 4. Berettigelsesgrundlag

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Kommune Alder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Grønland 15-19

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Pensionsredegørelse 2006

Pensionsredegørelse 2006 Pensionsredegørelse 2006 FAMILIEDIREKTORATET JULI 2006 EM 2006 / 37 2 1 INDLEDNING... 4 2 RESUMÉ... 5 3 OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN I REGLERNE PÅ PENSIONSOMRÅDET 8 4 REGLERNE OM OFFENTLIG PENSION... 11 4.1

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

z.: :mac _.zmmärxmqmä S. mo

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Sundhed Nr. 257 Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Nærværende cirkulære opsummerer de satser,

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og Arbejdsmarked 2008:3 Beskæftigelsen 2006 Sammenfatning Flere kom i arbejde i 2006 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,6 pct. Lønsummen steg 6,7 pct. Afgrænsning af populationen Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Udarbejdet af Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender, samt Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Rettet juli 2013 Turisme

Rettet juli 2013 Turisme Rettet juli 2013 Turisme 2013:1 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2007-30. sep. 2012 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Færre overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1.

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1. Uddannelsesstatistik 2002:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Indledning...3 3. Påbegyndte kompetencegivende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere