EVALUERING SPANIEN 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING SPANIEN 2008"

Transkript

1 Juni 2009 Jour.nr.: EVALUERING SPANIEN 2008 Godkendt af Kunstrådets Litteraturudvalg den 18. maj 2009 CVR-nr:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Metode Konklusion Projektets form og indhold Research og forarbejde Oversætterseminar 29. februar og 1. marts Præsentation af projektet for pressen: Pressemøde på Den Danske Ambassade i Madrid Første oplæsningsarrangement 7. til 9. maj Annoncering og pressedækning... 8 Tilbagemeldinger fra deltagerne... 8 Tilbagemeldinger fra forfatterne... 9 Evaluering af første oplæsningsarrangement Overrækkelse af Kunstrådets Litteraturudvalgs Oversætterpris Andet oplæsningsarrangement 4. til 6. november Annoncering og pressedækning Tilbagemelding fra deltagerne Tilbagemeldinger fra forfatterne Evaluering af andet oplæsningsarrangement Præsentation af Lykke-Per, Per el afortunado, Madrid 26. november Pressemøde (formiddag) Præsentation af Lykke-Per på Tierra de Fuego (aften) Evaluering af målsætninger At fremme og styrke kendskabet til dansk litteratur, både blandt spanske forlag og spanske læsere At sætte fokus på de danske forfattere og værker, der udkommer i Spanien i 2008 og At få spansk presse til at interessere sig for dansk litteratur og for et unikt samarbejdsprojekt mellem store og små ellers konkurrerende spanske forlag At stimulere interessen for dansk litteratur hos et spansksproget publikum At fastholde og udbygge interessen for spanske oversættelser af dansk litteratur At stimulere interessen for litterær oversættelse blandt spanske kommende og nuværende professionelle oversættere Ressourcer Konklusion og opfølgning Opfølgning Bilagsoversigt

3 Evaluering af Kunstrådets Litteraturudvalgs litteratursatsning i Spanien Indledning Spaniensprojektet er gennemført som et samarbejde mellem Kunststyrelsens Litteraturcenter og Den Danske Ambassade i Madrid samt det spanske formidlingsbureau Disueño Comunicación. Kunstrådets Litteraturudvalg er på baggrund af en henvendelse fra en række spanske forlæggere - initiativtager til projektet. Endvidere deltog NORLA (Nordic Literature Abroad) og de spanske lektorer fra hhv. Norge og Danmark i forbindelse med formidlerseminaret. Denne evaluering udarbejdes til Kunstrådets Litteraturudvalg og Kunstrådet. Et af målene med evalueringen er derfor at dokumentere og videndele omkring Spaniensprojektet overfor Kunstrådets Litteraturudvalg/Kunstråd. Derudover er det hensigten at undersøge om de målsætninger, der er opstillet for projektet er opfyldt, og at viderebringe erfaringer til brug for gennemførelsen af kommende projekter. Herunder skal evalueringen, som anført i projektgrundlaget, afdække de danske forfatteres og de spanske forlags opfattelse og vurdering af projektets form og indhold. Endelig vil evalueringen danne grundlag for beslutningen om den videre opfølgning af Spaniensprojektet i Metode Litteraturcentret har valgt at gennemføre en intern evaluering af Spaniensprojektet. Dels fordi omkostningerne ved en ekstern evaluering ikke ville stå mål med udgifterne til den samlede projektbevilling, dels fordi Kunststyrelsens Litteraturcenter, via de spanske samarbejdspartnere, har haft mulighed for at indsamle evalueringsdata i forbindelse med projekternes gennemførelse. Evalueringen tager udgangspunkt i projektgrundlaget og er baseret på de spørgeskemaer, der har været delt ud til publikum i forbindelse med arrangementerne, og på tilbagemeldinger fra hhv. Den Danske Ambassade i Madrid og Disueño Comunicación. Disse vil blive inddraget i evalueringen. Endelig inddrager evalueringen de artikler og det markedsføringsmateriale m.v., der er blevet produceret i løbet af projektet. Dette vil blive præsenteret i en medfølgende scrapbog. 3. Konklusion Det må konkluderes, at det generelt set er lykkedes at skabe en forøgelse af interessen for dansk litteratur i spansk oversættelse. De vigtigste konklusioner fra projekter er: o Det er i høj grad lykkedes at skabe en lokal forankring af projektet, ikke mindst fordi projektet er opstået på baggrund af en interesse fra en række spanske forlag og fordi de deltagende forlag valgte at arbejde sammen om projektet, hvilket var med til at give projektet en større gennemslagskraft. Også samarbejdet med Disueño Comunicación, ambassaden i Madrid og hhv. den danske og norske lektor i Madrid har været med til at cementere projektets lokale forankring. 3

4 o o o o o o Satsningen har i Spanien primært foregået i Madrid-området, men har også i nogen udstrækning foregået uden for den spanske hovedstad. Dette bl.a. ved deltagelse i bogmessen Liber i Barcelona og gennem samarbejde med forlag og oversættere, som ikke er hjemhørende i Madrid. Det var en stor succes at gøre brug af lokale/spanske moderatorer ved oplæsningsarrangementerne, ligesom det fungerede fint med tolkebistanden måske netop i kraft af moderatorerne. Der synes at være et stort udbytte af den oversættelsesstøtte som ydes fra dansk side, hvilket kan aflæses i antallet af udgivne titler. På baggrund af oversætterseminaret må det konkluderes, at der ved fremtidige samarbejdsprojekter med flere involverede lande bør lægges en klar, skriftlig plan med milepæle for, hvornår hvilke dele skal være klar, samt vedtages en meget klar ansvarsfordeling for opgaverne. Arrangementerne har været pænt besøgt, men der er ingen tvivl om, at konkurrencen om publikum er hård i Madrid. Ved at lægge arrangementerne i de større provinsbyer vurderes det, at man vil kunne nå ud til et endnu større publikum. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at konkludere noget om, hvorvidt projektet har genereret en vækst i publikumsinteressen dette vil først kunne aflæses om en årrække i form af en måling af salget af oversatte værker. De vigtigste tilbagemeldinger fra Den Danske Ambassade i Madrid er: o Samarbejdet med de spanske forlag har været yderst positivt, og det er ambassadens vurdering, at forlagenes interesse for at udgive dansk litteratur ikke kun er fastholdt med indsatsen, men derimod øget. o At samle ellers konkurrerende forlag om et fælles projekt til fremme af dansk litteratur har vist sig at være en effektiv formel. I stedet for at markedsføre enkelte titler som dråber i havet, blev det muligt at tale om et boom for dansk litteratur i Spanien. o Forfattermødernes formel med deltagelse af en spansk forfatter og/eller kritiker vurderes som meget vellykket, idet koblingen af den ukendte danske forfatter med et kendt spansk ansigt må antages at have haft en positiv indvirkning på antallet af publikum. o Samarbejdet med de officielle institutioner i Spanien vurderes positivt, og det vellykkede prisoverrækkelses-arrangement på bogmessen Liber, hvor den spanske kulturminister overrakte Kunstrådets Litteraturudvalgs Den Danske Oversætterpris til oversætteren Blanca Ortiz, må helt klart betegnes som en succes. Det arrangement har været med til at skabe opmærksomhed om Litteraturcentrets virke, dets samarbejde med og opbakning til de spanske forlag, samt dets anerkendelse af oversætterens indsats. Der er helt klart grobund for yderligere samarbejde i fald indsatsen for dansk litteratur i Spanien fortsætter i o Det vurderes at være lettere at etablere samarbejdsaftaler med boghandlere i de større provinsbyer, end i hovedstaden, da de regionale medier typisk udviser en langt større interesse for internationale aktiviteter i deres region. 4

5 4. Projektets form og indhold I det følgende afsnit beskrives de forskellige faser i Spaniensprojektet 2008, nemlig: 1. Det research- og forarbejde der foregik i årene frem til projektet 2. Gennemførelsen af oversætterseminaret i februar/marts 3. Pressemødet 6. maj 4. Den første oplæsningsrække i maj 5. Overrækkelsen af Kunstrådets Litteraturudvalgs Den Danske Oversætterpris i oktober 6. Anden oplæsningsrække i november, samt 7. Pontoppidan-arrangementet i november. 4.1 Research og forarbejde Forud for Spaniensprojektet i 2008 var der i løbet af de seneste seks-syv år blevet iværksat en række initiativer på det litterære område, som har banet vejen for den danske satsning. En række initiativer, som har været med til at skærpe interessen for dansk litteratur i Spanien er: Børnebogsudstillingen Un Mundo Mágico (udarbejdet af det daværende Dansk Litteraturcenter) turnerede i 2001 og 2002 i hele Spanien. Un Mundo Mágico på den internationale bogmesse Liber i Barcelona i H.C. Andersen jubilæet i 2005 fik stor opmærksomhed også fra spansk side. Research på den internationale bogmesse Liber i Madrid, samt første møde med Den danske Ambassade i Madrid med henblik på øget fokus på dansk litteratur i Spanien, oktober Leer León 2006, international børnebogsmesse. Workshop med danske og spanske børnebogsforfattere og illustratorer. Kontakt med flere spanske børnebogsforlag. Møder med spanske forlæggere i april 2007 på London Book Fair. Flere af de spanske forlag er blevet opmærksom på The Danish Invasion i Storbritannien, og giver udtryk for ønsker om en lignende satsning i Spanien. September 2007: Møder med spanske forlag og ambassaden med henblik på udvikling af forlæggernetværk og konkretisering af en satsning i Spanien i Møde med dansk lektor fra Universidad Complutense med henblik på organisering og iværksættelse af oversætterseminar i februar Stand på den internationale bogmesse Liber i Barcelona oktober 2007, møder med spanske forlag for yderligere konkretisering af satsning i Møde med direktøren for den spanske forlæggerforening, som garanterer opbakning til satsningen. Møder med spanske forlag på Frankfurt bogmesse oktober Spanske oversættere på besøg i København i forbindelse med BogForum, november Alle disse initiativer var hver især med til at gøde jorden og danne grobund for selve Spaniensprojektet i For at styrke projektets lokale forankring og for at sikre organisatorisk og pressemæssig gennemslagskraft i Spanien valgte man at indgå kontrakt med kommunikationsbureauet Disueño Comunicación i februar 2008 (se bilag 3). Disueño Comunicación skulle, som beskrevet i projektgrundlaget (bilag 1), koordinere den spanske del af projektet med Kunststyrelsens Litteraturcenter og Den Danske Ambassade herunder udvælge de spanske forfattere/moderatorer, 5

6 der skulle deltage i oplæsningsarrangementerne i samarbejde med de spanske forlag, forberede markedsføringsmateriale (program, invitationer, presseomtale, mødeindkaldelser etc.), og markedsføre projektet i de spanske medier, tidsskrifter m.v. Disueño Comunicación blev anbefalet af de deltagende spanske forlag. 4.2 Oversætterseminar 29. februar og 1. marts 2008 Oversætterseminaret blev gennemført på Universidad Complutense i Madrid som et dansk-norsk samarbejdsprojekt med Kristi Baggethun (norsk lektor) og Eva Liébana (dansk lektor) som de lokale udførere af projektet. Projektet havde på dansk side et budget på kr. og det endelige regnskab blev på ca kr. Fra dansk side var det Kunststyrelsens Litteraturcenter, som stod som koordinator og fra norsk side var det NORLA (Norwegian Literature Abroad). Seminaret var tilrettelagt således, at studerende med interesse for oversættelse kunne møde professionelle oversættere fra de to sprog til spansk og efter faglige oplæg arbejde sammen i workshop om konkrete oversættelsesproblematikker. Programmet (bilag 4) indeholdt således både en teoretisk og en praktisk del og havde til hensigt at vise kommende oversættere, hvordan professionelle oversættere arbejder, ligesom de professionelle oversættere havde lejlighed til at debattere og udveksle oversættelseserfaringer. Der er på universitetet et højere antal danskstuderende end norskstuderende og det sås også i sammensætningen af deltagere i seminaret. Her var der 52 deltagere, som repræsenterede den danske del, mod 30 fra den norske del. Derudover var der en del lokale universitets- og forlagsrepræsentanter, som det også fremgår af programmet. Da der var tale om et lukket arrangement, havde det været annonceret på de spanske universiteter, hvor der foregår undervisning i de to sprog og på den spanske stats sprogskole. Derudover var de professionelle oversættere blevet inviteret særskilt. De professionelle oversættere deltog i workshop, enten som moderatorer eller som arbejdende deltagere. Den danske del havde inviteret den danske sanger og musiker Christian Juncker, som også er sangskriver, og disse workshop arbejdede med at oversætte et udvalg af hans sange til spansk. De blev til stor fornøjelse for deltagerne fremført af sangeren selv på både dansk og spansk, og flere af de spanske versioner blev ganske vellykkede. Den norske del havde inviteret den norske forfatter Kjartan Fløgstad, og der blev arbejdet med oversættelse af en af hans tekster. Det var et overraskende valg af forfatter, da han skriver på nynorsk, mens der på universitet undervises i bokmål. Der blev efterfølgende fra alle sider universitetet, de studerende, de professionelle oversættere, moderatorerne og kunstnerne udtrykt stor tilfredshed med arrangementet, som de opfattede havde været fagligt såvel som socialt/netværk-skabende og udbytterigt. 6

7 Der blev ikke gennemført en formel evaluering af seminaret med spørgeskemaer, men det bør gøres ved fremtidige arrangementer af lignende karakter. Tilbagemeldingerne har været spontane fra deltagerne, men bliver derved ikke direkte sammenlignelige og målbare. Der bør også ved fremtidige arrangementer, hvor flere lande deltager, og hvor ansvaret for forberedelsen deles, lægges en meget klar skriftlig plan med milepæle for, hvornår hvilke dele skal være klar, samt vedtages en meget klar ansvarsfordeling af opgaverne. 4.3 Præsentation af projektet for pressen: Pressemøde på Den Danske Ambassade i Madrid I forbindelse med oplæsningsarrangementerne, Creaciones danesas, blev der afholdt pressemøde den 6. maj 2008 på Den danske Ambassade i Madrid. Marianne Kruckow (udviklingschef i Kunststyrelsen) og ambassaden havde indkaldt til pressemødet. Formålet med pressemødet var at orientere om den danske satsning i Spanien, samt give de tilstedeværende journalister mulighed for at foretage interviews. Den spanske dagspresse samt repræsentanter for de spanske litterære magasiner var inviteret. Der var blevet fremstillet en pressemappe, hvori der lå en kort præsentation af moderne dansk litteratur med hovedvægt på de danske forfattere, der indgik i programmet, en kort præsentation af satsningen samt diverse brochurer om satsningen (se bilag 5, samt scrapbog). Ambassadør Niels Pultz bød velkommen. En repræsentant for Litteraturcentret holdt et kort oplæg på spansk om satsningen og derefter stillede journalisterne spørgsmål. Der var 11 medier til stede på pressemødet, herunder nyhedsbureauer, dagblade og tidsskrifter. 4.4 Første oplæsningsarrangement 7. til 9. maj 2008 Det første oplæsningsarrangement fandt sted i dagene 7. til 9. maj 2008 og foregik i Círculo de Bellas Artes en kunst- og kulturbygning i centrum af Madrid. Der var arrangeret tre forfatteroplæsninger med efterfølgende rundbordssamtaler med hhv. Morten Ramsland, Janne Teller, og Knud Romer. Det fælles tema for de tre oplæsningsarrangementer var Møder med dansk litteratur i Madrid Danske værker: Et litterært univers ( Encuentros de literatura danesa en Madrid - Creaciones danesas: Un universo literario ). Oplæsningsarrangementerne var organiseret således, at den pågældende forfatter sad i panel, sammen med en kendt spansk forfatter/forlagsredaktør samt en spansk moderator til at styre debatten. Den 7. maj læste Morten Ramsland op af Cabeza de perro (Hundehoved) og var i den efterfølgende debat sammen med forfatter og oversætter Juan Milá, som er forlægger på Salamandra, samt oversætter Juan Mari Mendizábal. Journalisten Ramón Buenaventura fungerede som moderator i arrangementet, hvor omkring 50 personer deltog. Ved arrangementet den 8. maj læste Janne Teller op af La isla de Odin (Odins ø). Hun sad i panel sammen med forfatter og forlægger fra Ediciones Maeva, Maite Cuadros, samt oversætter Carmen 7

8 Freixanet. Journalisten Eva Orúe fungerede som moderator. Ved arrangementet deltog ca. 35 personer. Den 9. maj læste Knud Romer op af Quien parpadea teme a la muerte (Den der blinker er bange for døden). Han var sammen med Valeria Bergalli, som er forlægger på Minúscula, samt oversætter Sofía Pascual Pape, og debatten blev faciliteret af litteraturkritiker Mercedes Monmany. I alt 30 personer deltog i arrangementet. De involverede forlag ved disse tre oplæsningsarrangementer var: Lengua de Trapo, Funambulista, Ediciones de la Torre, Ediciones Maeva, Minúscula og Salamandra. Annoncering og pressedækning Disueño Comunicación stod, som beskrevet, for al markedsføring af arrangementet. Således var der i forbindelse med arrangementet udarbejdet plakater, et banner til ophængning på facaden af Círculo de Bellas Artes, og der var sendt pressemeddelelser og invitationer ud til litterære kritikere og relevante medier samt udarbejdet pressemappe til pressekonferencen den 6. maj (se markedsføringsmaterialet i scrapbogen, samt i tilbagemeldingen fra Disueño Comunicación, bilag 9). Markedsføringsindsatsen resulterede i ni interviews med forfatterne (ét med Morten Ramsland, fem med Janne Teller og tre med Knud Romer), 13 anmeldelser/omtaler på internettet og ca. 21 artikler i de skrevne medier. Herudover blev der reklameret gratis for projektet i seks magasiner og blade i forbindelse med såvel maj som oktobernumrene. Der var med andre ord tale om en flot eksponering af projektet i de spanske medier. Endelig var der indgået aftaler med tre boghandlere i Madrid (Antonio Machado, Pasajes og Tierra de Fuego) om eksponering af de oversatte danske værker i boghandlerne, ligesom der her blev delt invitationer ud til oplæsningsarrangementerne. I Danmark var der omtale af såvel oplæsningsarrangementet som af spaniensprojektet mere generelt. Således bragte Kristeligt Dagblad den 10. maj 2008 to artikler om Danske forfattere indtager Spanien og Den eksotiske danske fortælling. Derudover bragte Berlingske Tidende den 13. juni 2008 en artikel om det danske litteraturprojekt i Spanien med titlen Dansk litteratur boomer i Spanien (se scrapbog). Tilbagemeldinger fra deltagerne I forbindelse med oplæsningsarrangementerne blev der udleveret evalueringsskemaer til deltagerne (se en sammenfatning af besvarelserne i bilag 7). Svarprocenterne for de tre arrangementer lå på hhv. 46%, 26% og 23%. Her må man sige, at der er tale om en relativt lille svarprocent, især for de to arrangementer den 8. og 9. maj. Det kan delvis forklares med at spørgeskemaerne ved disse oplæsninger først blev delt ud efter arrangementernes gennemførelse. Til gengæld er der tale om yderst positive tilbagemeldinger for alle tre arrangementers vedkommende, idet hovedparten af respondenterne svarer at de fandt oplæsningerne enten bien (gode) eller excelente (glimrende), og at arrangementerne levede fuldstændig ( completamente ) op til deres forventninger (i hhv. 61%, 75% 8

9 og 100% af besvarelserne). I bemærkningerne er der desuden givet positive tilbagemeldinger om moderatorerne og tolkningen. Tilbagemeldinger fra forfatterne Også forfatterne har udtrykt tilfredshed med oplæsningsarrangementerne: Tusind tak for en meget fin tur til Madrid. Det var både meget nyttigt (tror jeg) og virkelig sjovt (ved jeg)! Janne Teller.Det var et meget veltilrettelagt og vellykket arrangement, som betød en del for lanceringen af Den som blinker er bange for døden i Spanien på mange fronter: Over for selve forlaget og forlæggeren, som følte sig bekræftet og støttet i udgivelsen af et dansk værk; over for omtale og interesse i Spanien, dvs. pressen og internettet (det bekræftede m.a.o. at romanen overhovedet findes og gav en vis officiel blåstempling ); anmeldelse at blive anmeldt i det fjerne udland, som Spanien er i forhold til dansk litteratur, kan være vanskeligt i sig selv, og arrangementet medførte en automatisk anmeldelse af den inviterede ordstyrer, hvilket forlaget igen kunne bruge til lancering af romanen; det gjorde det muligt for mig at møde pressen og give interviews og dermed få omtale og møde min forlægger og dermed styrke relationen på sigt; endelig gav det mig en personlig optur i forhold til at sidde i en kælder for sig selv og skrive i årevis uden at vide, om nogen som helst kommer til at tage sig af det. M.a.o.: Tusind tak for indsatsen, som bidrog til at jeg kan vende tilbage til Spanien her den 20. februar og høste en pris, som igen betyder, at romanen får et liv og læsere i Spanien!. Knud Romer NB. Knud Romer modtog den 20. februar 2009 den spanske boghandler Librería Cálamo s pris: Premio Cálamo Otra Mirada 2008 i Zaragoza, Spanien. Tak for et par hyggelige dage i Madrid Morten Ramsland Evaluering af første oplæsningsarrangement Publikums evaluering fremgår, jf. ovenstående, af de uddelte skemaer (jf. bilag 7). Forfatternes tilbagemelding har været positiv (se ovenstående citater), især skal moderatorernes indsats fremhæves i den forbindelse. Alle moderatorer var valgt ud fra deres litterære profiler i en spansk litterær offentlighed. Der var således tale om kendte spanske navne, der påtog sig at læse og diskutere de præsenterede værker med forfattere og publikum. På den måde var der lagt op til et samarbejde mellem moderator og forfatter om præsentation og læsning af værkerne. Alt blev tolket mellem dansk og spansk, hvilket indebar en høj grad af kommunikationsfrihed om end tolkningen selvfølgelig forlænger samtalen. Imidlertid bevirkede den høje grad af professionalisme hos moderatorerne, at der blev tale om en relevant og flydende samtale, som publikum fandt det værd at lytte til. Med hensyn til de meget lave svarprocenter på evalueringsskemaerne kan man måske nok sætte spørgsmålstegn ved anvendeligheden af evalueringsskemaer til denne slags arrangementer, da det er vanskeligt at konkludere noget entydigt ud fra besvarelserne, når svarprocenterne er så lave. Derudover kan man sætte spørgsmålstegn ved, om det primært er de personer, der er positivt 9

10 indstillede overfor arrangementet, der har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet, hvilket i så fald ville resultere i et for ensidigt billede af folks opfattelse af arrangementerne. Endelig kunne man overveje ved fremtidige arrangementer af denne karakter at bede de deltagende forfattere om en mere systematiseret tilbagemelding/evaluering af deres deltagelse i arrangementerne, bl.a. ved at svare på en række på forhånd stillede spørgsmål, da der er meget stor forskel på, hvor omfattende/tilbundsgående deres tilbagemeldinger har været. Ydermere kunne man overveje at dokumentere arrangementer gennem fx interview, lyd- og billedoptagelser, evt. med henblik på anvendelse på Kunstrådets hjemmeside. Se endvidere evalueringerne fra Den Danske Ambassade i Madrid og Disueño Comunicación i bilag 8 og Overrækkelse af Kunstrådets Litteraturudvalgs Den Danske Oversætterpris I forbindelse med Kunstrådets Litteraturudvalgs spanienssatsning i 2008 havde Litteraturudvalget besluttet, at Den Danske Oversætterpris 2008 skulle tildeles en spansk oversætter, som opfyldte fundatsens fordringer om formidling af dansk litteratur. Der blev indkaldt forslag til prismodtagere fra indstillingsberettigede instanser (forlag, kulturinstitutioner, universiteter, repræsentationer, m.fl.) med frist 24. juni Der indkom ni indstillinger og et flertal af disse pegede på den oversætter, som Litteraturudvalget også besluttede at tildele prisen: Blanca Ortiz Ostalé. Prisen blev overrakt af den spanske kulturminister i forbindelse med overrækkelsen af en del spanske litteratur- og bogpriser på bogmessen Liber i Barcelona den 8. oktober I sin tale gav ministeren megen plads til den danske pris og de kunstneriske og kulturelle samarbejdsrelationer, den og selve arrangementet var udtryk for. Med tilstedeværelse af den danske ambassadør i Spanien, som ministeren bad være med til at overrække nogle af priserne, viste kulturministeren Den Danske Oversætterpris en uhyre stor gæstfrihed inden for rammerne af en spansk tradition for litteratur-prisoverrækkelser. Arrangementet gav Den Danske Oversætterpris en stor bevågenhed og betød dermed ikke kun, at Kunstrådets Litteraturudvalgs arbejde kom i fokus, men også at den danske repræsentation i Spanien blev set som en værdig partner i spansk kulturarbejde, og for Danmark blev det et stort øjeblik af naturlig public diplomacy. Arrangementet blev den 7. november 2008 omtalt i Berlingske Tidende i en artikel med titlen Det sværeste er ironien. Alle implicerede parter har fundet gennemførelsen af prisoverrækkelsen særdeles frugtbar for det videre samarbejde for den gensidige litteratur- og kulturformidling. 4.6 Andet oplæsningsarrangement 4. til 6. november 2008 Den anden oplæsningsrække fandt sted i dagene 4. til 6. november 2008 og foregik, ligesom det første arrangement, i Círculo de Bellas Artes, under fællestemaet Encuentros de literatura danesa en 10

11 Madrid - Creaciones danesas: Un universo literario ( Møder med dansk litteratur i Madrid Danske værker: Et litterært univers ). De tre forfatteroplæsninger var med henholdsvis Leif Davidsen, Ida Jessen og Christina Hesselholdt. Den 4. november læste Leif Davidsen op af El danés serbio (Den serbiske dansker), og blev under den efterfølgende debat akkompagneret af forfatteren Isabel Lacruz, som er redaktør på Funambulista. Forfatteren Fernando Marías fungerede som moderator ved arrangementet. Leif Davidsen talte spansk, hvorfor han som den eneste forfatter ikke havde tolk med ved arrangementet. 62 personer deltog i arrangementet. Ved arrangementet den 5. november læste Ida Jessen op af Lisa y Birgitte (Det første jeg tænker på), og sad i panel sammen med forfatter og redaktør fra forlaget Lengua de Trapo Fernando Varela, samt oversætter Blanca Ortiz Ostalé. Journalisten Félix Romeo fungerede som moderator. Der var 45 deltagere ved arrangementet. Den 6. november læste Christina Hesselholdt op af Tú, mi tú (Du, mit du). Hun blev akkompagneret af forfatter og redaktør på Lengua de Trapo Fernando Varela samt oversætter Blanca Ortiz Ostalé. Ved den efterfølgende debat fungerede journalisten Eva Orúe som moderator. I alt 44 personer deltog i arrangementet. De involverede forlag ved denne oplæsningsrække var: Lengua de Trapo, Funambulista, Ediciones de la Torre, Ediciones Maeva, Minúscula og Salamandra. Annoncering og pressedækning Annonceringen i forbindelse med dette oplæsningsarrangement var det samme som ved første oplæsningsarrangement. Markedsføringen resulterede i 11 anmeldelser/omtaler på internettet og ca. 10 artikler i de skrevne medier i Spanien. Herudover er der kendskab til, at der blev reklameret for projektet i 6 magasiner og blade, ligesom forfatternes værker blev eksponeret i boghandlerne (se scrapbog). I Danmark blev arrangementet omtalt i 2 artikler. Den 10. oktober 2008 bragte Urban en artikel med titlen Danske bøger på vej til Spanien og Berlingske Tidende bragte den 27. oktober 2008 artiklen Spanierne boltrer sig i dansk litteratur. Se endvidere afsnit 4, annoncering og pressedækning. Tilbagemelding fra deltagerne Også ved disse oplæsningsarrangementer blev der delt evalueringsskemaer ud til deltagerne. Svarprocenterne ligger på hhv. 27%, 20% og 34% for de tre arrangementer, hvilket er relativt lave svarprocenter. For det sidste arrangements vedkommende kan den lave svarprocent forklares med, at en relativt stor andel af deltagerne udgjordes af en gymnasieklasse, som tilsyneladende ikke var interesseret i at give konstruktiv feedback på arrangementerne. Tilbagemeldingerne fra evalueringsskemaerne viser til gengæld stor tilfredshed med oplæsningsarrangementerne, hvor størstedelen finder arrangementerne gode (bien) (hhv. 76%, 56% og 13%,) eller ligefrem glimrende (excelente) (hhv. 24%, 44% og 87%), hvor især deltagerne ved Christina 11

12 Hesselholdts oplæsning skiller sig ud, med hele 87% i kategorien excelente. Tilfredsheden med arrangementerne afspejles også i spørgsmålet om, hvorvidt arrangementet levede op til folks forventninger, hvor langt hovedparten svarer fuldstændig (hhv. 65%, 67% og 92%) og resten svarer mere eller mindre. Endelig kan det være interessant at se på besvarelserne i de to spørgsmål om hvorvidt folk i fremtiden kunne forestille sig igen at deltage i arrangementer om oversat litteratur og om arrangementerne har givet dem lyst til at læse de bøger, der blev præsenteret under oplæsningsrækken. Her svarer et gennemsnit på 74%, at det er meget sandsynligt (muy probable), at de igen vil deltage i arrangementer omhandlende oversat litteratur, og hele 100% svarer, at arrangementerne har opmuntret dem til at læse de bøger, der blev præsenteret på arrangementerne. Tilbagemeldinger fra forfatterne De tre deltagende, danske forfattere ved den anden oplæsningsrække har alle givet positive tilbagemeldinger på deres deltagelse i projektet: Jeg var meget, meget glad for turen til Madrid. Det allerbedste var kontakten til forlaget og oversætteren, og jeg tror, at vi fik lagt grunden til et godt og langvarigt samarbejde. Det ville jo aldrig være sket, hvis ikke jeg var kommet derned. Mht. selve oplæsningerne var jeg virkelig glad for min moderator. Han var utrolig sikker og kompetent, og samtalen var interessant for mig, og tror jeg, også for ham. Og så kan jeg kun håbe, at den også var det for publikum. For mig var den tur en gave. Så tak skal I have. Ida Jessen. Tak for sidst det var en velorganiseret og fin tur! Christina Hesselholdt mange tak til jer for en god tur, et fint hotel, dejlig mad i en skøn by og et godt arrangement. Leif Davidsen Evaluering af andet oplæsningsarrangement Se evalueringen under afsnit 4 eneste forskel er dog, at Leif Davidsen talte spansk under arrangementet, hvilket overflødiggjorde tolkebistand. Se endvidere bilag 8 og 9 for tilbagemeldinger fra Den Danske Ambassade i Madrid samt Disueño Comunicación. 4.7 Præsentation af Lykke-Per, Per el afortunado, Madrid 26. november 2008 I forlængelse af de to oplæsningsrækker blev der som et supplerende arrangement afholdt et pressemøde og en præsentation i forbindelse med udgivelsen af den spanske oversættelse af Henrik Pontoppidans Lykke-Per, Per el afortunado. Den Danske Ambassade i Madrid og forlaget Ediciones de la Torre stod for arrangementet. Pressemøde (formiddag) Forlægger José María G. de la Torre modtog pressen og uddelte pressedossier (bilag 6). Han orienterede om Lykke Per. Kulturattaché Sarah Maria Bogantes fortalte om glæden over at se Lykke Per oversat til spansk og takkede for de spanske forlags interesse for og arbejde med dansk litteratur. Sarah Maria Bogantes orienterede om, hvordan Den danske Ambassade og Kunstrådets Litteraturudvalg støtter og bakker op omkring de spanske forlag, der udgiver dansk litteratur. Oversætteren María Pilar Lorenzo fortalte om oversættelsesprocessen og om romanens aktualitet. 12

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen EVALUERING 2 Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen Den nye litteratur har i dette projekt taget form af en bog med 10 noveller, der har social- og sundhedsmedarbejdere

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Oxford Research A/S, juni 2013 EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Rapport udarbejdet for Børns Vilkår Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 10:42:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 10:42:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Med byen som mulighedsrum for læsning og litteratur

Med byen som mulighedsrum for læsning og litteratur Danmarks Biblioteksskole Hans Elbeshausen Med byen som mulighedsrum for læsning og litteratur En fremadrettet evaluering af netværksprojektet København læser Udarbejdet for Københavns Biblioteker Danmarks

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Evaluering af Amnesty Interactive - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Resumé I forbindelse med Amnesty International's undervisningsprojekt Amnesty Interactive har det været et ønske, at få gennemført

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere