EVALUERING SPANIEN 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING SPANIEN 2008"

Transkript

1 Juni 2009 Jour.nr.: EVALUERING SPANIEN 2008 Godkendt af Kunstrådets Litteraturudvalg den 18. maj 2009 CVR-nr:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Metode Konklusion Projektets form og indhold Research og forarbejde Oversætterseminar 29. februar og 1. marts Præsentation af projektet for pressen: Pressemøde på Den Danske Ambassade i Madrid Første oplæsningsarrangement 7. til 9. maj Annoncering og pressedækning... 8 Tilbagemeldinger fra deltagerne... 8 Tilbagemeldinger fra forfatterne... 9 Evaluering af første oplæsningsarrangement Overrækkelse af Kunstrådets Litteraturudvalgs Oversætterpris Andet oplæsningsarrangement 4. til 6. november Annoncering og pressedækning Tilbagemelding fra deltagerne Tilbagemeldinger fra forfatterne Evaluering af andet oplæsningsarrangement Præsentation af Lykke-Per, Per el afortunado, Madrid 26. november Pressemøde (formiddag) Præsentation af Lykke-Per på Tierra de Fuego (aften) Evaluering af målsætninger At fremme og styrke kendskabet til dansk litteratur, både blandt spanske forlag og spanske læsere At sætte fokus på de danske forfattere og værker, der udkommer i Spanien i 2008 og At få spansk presse til at interessere sig for dansk litteratur og for et unikt samarbejdsprojekt mellem store og små ellers konkurrerende spanske forlag At stimulere interessen for dansk litteratur hos et spansksproget publikum At fastholde og udbygge interessen for spanske oversættelser af dansk litteratur At stimulere interessen for litterær oversættelse blandt spanske kommende og nuværende professionelle oversættere Ressourcer Konklusion og opfølgning Opfølgning Bilagsoversigt

3 Evaluering af Kunstrådets Litteraturudvalgs litteratursatsning i Spanien Indledning Spaniensprojektet er gennemført som et samarbejde mellem Kunststyrelsens Litteraturcenter og Den Danske Ambassade i Madrid samt det spanske formidlingsbureau Disueño Comunicación. Kunstrådets Litteraturudvalg er på baggrund af en henvendelse fra en række spanske forlæggere - initiativtager til projektet. Endvidere deltog NORLA (Nordic Literature Abroad) og de spanske lektorer fra hhv. Norge og Danmark i forbindelse med formidlerseminaret. Denne evaluering udarbejdes til Kunstrådets Litteraturudvalg og Kunstrådet. Et af målene med evalueringen er derfor at dokumentere og videndele omkring Spaniensprojektet overfor Kunstrådets Litteraturudvalg/Kunstråd. Derudover er det hensigten at undersøge om de målsætninger, der er opstillet for projektet er opfyldt, og at viderebringe erfaringer til brug for gennemførelsen af kommende projekter. Herunder skal evalueringen, som anført i projektgrundlaget, afdække de danske forfatteres og de spanske forlags opfattelse og vurdering af projektets form og indhold. Endelig vil evalueringen danne grundlag for beslutningen om den videre opfølgning af Spaniensprojektet i Metode Litteraturcentret har valgt at gennemføre en intern evaluering af Spaniensprojektet. Dels fordi omkostningerne ved en ekstern evaluering ikke ville stå mål med udgifterne til den samlede projektbevilling, dels fordi Kunststyrelsens Litteraturcenter, via de spanske samarbejdspartnere, har haft mulighed for at indsamle evalueringsdata i forbindelse med projekternes gennemførelse. Evalueringen tager udgangspunkt i projektgrundlaget og er baseret på de spørgeskemaer, der har været delt ud til publikum i forbindelse med arrangementerne, og på tilbagemeldinger fra hhv. Den Danske Ambassade i Madrid og Disueño Comunicación. Disse vil blive inddraget i evalueringen. Endelig inddrager evalueringen de artikler og det markedsføringsmateriale m.v., der er blevet produceret i løbet af projektet. Dette vil blive præsenteret i en medfølgende scrapbog. 3. Konklusion Det må konkluderes, at det generelt set er lykkedes at skabe en forøgelse af interessen for dansk litteratur i spansk oversættelse. De vigtigste konklusioner fra projekter er: o Det er i høj grad lykkedes at skabe en lokal forankring af projektet, ikke mindst fordi projektet er opstået på baggrund af en interesse fra en række spanske forlag og fordi de deltagende forlag valgte at arbejde sammen om projektet, hvilket var med til at give projektet en større gennemslagskraft. Også samarbejdet med Disueño Comunicación, ambassaden i Madrid og hhv. den danske og norske lektor i Madrid har været med til at cementere projektets lokale forankring. 3

4 o o o o o o Satsningen har i Spanien primært foregået i Madrid-området, men har også i nogen udstrækning foregået uden for den spanske hovedstad. Dette bl.a. ved deltagelse i bogmessen Liber i Barcelona og gennem samarbejde med forlag og oversættere, som ikke er hjemhørende i Madrid. Det var en stor succes at gøre brug af lokale/spanske moderatorer ved oplæsningsarrangementerne, ligesom det fungerede fint med tolkebistanden måske netop i kraft af moderatorerne. Der synes at være et stort udbytte af den oversættelsesstøtte som ydes fra dansk side, hvilket kan aflæses i antallet af udgivne titler. På baggrund af oversætterseminaret må det konkluderes, at der ved fremtidige samarbejdsprojekter med flere involverede lande bør lægges en klar, skriftlig plan med milepæle for, hvornår hvilke dele skal være klar, samt vedtages en meget klar ansvarsfordeling for opgaverne. Arrangementerne har været pænt besøgt, men der er ingen tvivl om, at konkurrencen om publikum er hård i Madrid. Ved at lægge arrangementerne i de større provinsbyer vurderes det, at man vil kunne nå ud til et endnu større publikum. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at konkludere noget om, hvorvidt projektet har genereret en vækst i publikumsinteressen dette vil først kunne aflæses om en årrække i form af en måling af salget af oversatte værker. De vigtigste tilbagemeldinger fra Den Danske Ambassade i Madrid er: o Samarbejdet med de spanske forlag har været yderst positivt, og det er ambassadens vurdering, at forlagenes interesse for at udgive dansk litteratur ikke kun er fastholdt med indsatsen, men derimod øget. o At samle ellers konkurrerende forlag om et fælles projekt til fremme af dansk litteratur har vist sig at være en effektiv formel. I stedet for at markedsføre enkelte titler som dråber i havet, blev det muligt at tale om et boom for dansk litteratur i Spanien. o Forfattermødernes formel med deltagelse af en spansk forfatter og/eller kritiker vurderes som meget vellykket, idet koblingen af den ukendte danske forfatter med et kendt spansk ansigt må antages at have haft en positiv indvirkning på antallet af publikum. o Samarbejdet med de officielle institutioner i Spanien vurderes positivt, og det vellykkede prisoverrækkelses-arrangement på bogmessen Liber, hvor den spanske kulturminister overrakte Kunstrådets Litteraturudvalgs Den Danske Oversætterpris til oversætteren Blanca Ortiz, må helt klart betegnes som en succes. Det arrangement har været med til at skabe opmærksomhed om Litteraturcentrets virke, dets samarbejde med og opbakning til de spanske forlag, samt dets anerkendelse af oversætterens indsats. Der er helt klart grobund for yderligere samarbejde i fald indsatsen for dansk litteratur i Spanien fortsætter i o Det vurderes at være lettere at etablere samarbejdsaftaler med boghandlere i de større provinsbyer, end i hovedstaden, da de regionale medier typisk udviser en langt større interesse for internationale aktiviteter i deres region. 4

5 4. Projektets form og indhold I det følgende afsnit beskrives de forskellige faser i Spaniensprojektet 2008, nemlig: 1. Det research- og forarbejde der foregik i årene frem til projektet 2. Gennemførelsen af oversætterseminaret i februar/marts 3. Pressemødet 6. maj 4. Den første oplæsningsrække i maj 5. Overrækkelsen af Kunstrådets Litteraturudvalgs Den Danske Oversætterpris i oktober 6. Anden oplæsningsrække i november, samt 7. Pontoppidan-arrangementet i november. 4.1 Research og forarbejde Forud for Spaniensprojektet i 2008 var der i løbet af de seneste seks-syv år blevet iværksat en række initiativer på det litterære område, som har banet vejen for den danske satsning. En række initiativer, som har været med til at skærpe interessen for dansk litteratur i Spanien er: Børnebogsudstillingen Un Mundo Mágico (udarbejdet af det daværende Dansk Litteraturcenter) turnerede i 2001 og 2002 i hele Spanien. Un Mundo Mágico på den internationale bogmesse Liber i Barcelona i H.C. Andersen jubilæet i 2005 fik stor opmærksomhed også fra spansk side. Research på den internationale bogmesse Liber i Madrid, samt første møde med Den danske Ambassade i Madrid med henblik på øget fokus på dansk litteratur i Spanien, oktober Leer León 2006, international børnebogsmesse. Workshop med danske og spanske børnebogsforfattere og illustratorer. Kontakt med flere spanske børnebogsforlag. Møder med spanske forlæggere i april 2007 på London Book Fair. Flere af de spanske forlag er blevet opmærksom på The Danish Invasion i Storbritannien, og giver udtryk for ønsker om en lignende satsning i Spanien. September 2007: Møder med spanske forlag og ambassaden med henblik på udvikling af forlæggernetværk og konkretisering af en satsning i Spanien i Møde med dansk lektor fra Universidad Complutense med henblik på organisering og iværksættelse af oversætterseminar i februar Stand på den internationale bogmesse Liber i Barcelona oktober 2007, møder med spanske forlag for yderligere konkretisering af satsning i Møde med direktøren for den spanske forlæggerforening, som garanterer opbakning til satsningen. Møder med spanske forlag på Frankfurt bogmesse oktober Spanske oversættere på besøg i København i forbindelse med BogForum, november Alle disse initiativer var hver især med til at gøde jorden og danne grobund for selve Spaniensprojektet i For at styrke projektets lokale forankring og for at sikre organisatorisk og pressemæssig gennemslagskraft i Spanien valgte man at indgå kontrakt med kommunikationsbureauet Disueño Comunicación i februar 2008 (se bilag 3). Disueño Comunicación skulle, som beskrevet i projektgrundlaget (bilag 1), koordinere den spanske del af projektet med Kunststyrelsens Litteraturcenter og Den Danske Ambassade herunder udvælge de spanske forfattere/moderatorer, 5

6 der skulle deltage i oplæsningsarrangementerne i samarbejde med de spanske forlag, forberede markedsføringsmateriale (program, invitationer, presseomtale, mødeindkaldelser etc.), og markedsføre projektet i de spanske medier, tidsskrifter m.v. Disueño Comunicación blev anbefalet af de deltagende spanske forlag. 4.2 Oversætterseminar 29. februar og 1. marts 2008 Oversætterseminaret blev gennemført på Universidad Complutense i Madrid som et dansk-norsk samarbejdsprojekt med Kristi Baggethun (norsk lektor) og Eva Liébana (dansk lektor) som de lokale udførere af projektet. Projektet havde på dansk side et budget på kr. og det endelige regnskab blev på ca kr. Fra dansk side var det Kunststyrelsens Litteraturcenter, som stod som koordinator og fra norsk side var det NORLA (Norwegian Literature Abroad). Seminaret var tilrettelagt således, at studerende med interesse for oversættelse kunne møde professionelle oversættere fra de to sprog til spansk og efter faglige oplæg arbejde sammen i workshop om konkrete oversættelsesproblematikker. Programmet (bilag 4) indeholdt således både en teoretisk og en praktisk del og havde til hensigt at vise kommende oversættere, hvordan professionelle oversættere arbejder, ligesom de professionelle oversættere havde lejlighed til at debattere og udveksle oversættelseserfaringer. Der er på universitetet et højere antal danskstuderende end norskstuderende og det sås også i sammensætningen af deltagere i seminaret. Her var der 52 deltagere, som repræsenterede den danske del, mod 30 fra den norske del. Derudover var der en del lokale universitets- og forlagsrepræsentanter, som det også fremgår af programmet. Da der var tale om et lukket arrangement, havde det været annonceret på de spanske universiteter, hvor der foregår undervisning i de to sprog og på den spanske stats sprogskole. Derudover var de professionelle oversættere blevet inviteret særskilt. De professionelle oversættere deltog i workshop, enten som moderatorer eller som arbejdende deltagere. Den danske del havde inviteret den danske sanger og musiker Christian Juncker, som også er sangskriver, og disse workshop arbejdede med at oversætte et udvalg af hans sange til spansk. De blev til stor fornøjelse for deltagerne fremført af sangeren selv på både dansk og spansk, og flere af de spanske versioner blev ganske vellykkede. Den norske del havde inviteret den norske forfatter Kjartan Fløgstad, og der blev arbejdet med oversættelse af en af hans tekster. Det var et overraskende valg af forfatter, da han skriver på nynorsk, mens der på universitet undervises i bokmål. Der blev efterfølgende fra alle sider universitetet, de studerende, de professionelle oversættere, moderatorerne og kunstnerne udtrykt stor tilfredshed med arrangementet, som de opfattede havde været fagligt såvel som socialt/netværk-skabende og udbytterigt. 6

7 Der blev ikke gennemført en formel evaluering af seminaret med spørgeskemaer, men det bør gøres ved fremtidige arrangementer af lignende karakter. Tilbagemeldingerne har været spontane fra deltagerne, men bliver derved ikke direkte sammenlignelige og målbare. Der bør også ved fremtidige arrangementer, hvor flere lande deltager, og hvor ansvaret for forberedelsen deles, lægges en meget klar skriftlig plan med milepæle for, hvornår hvilke dele skal være klar, samt vedtages en meget klar ansvarsfordeling af opgaverne. 4.3 Præsentation af projektet for pressen: Pressemøde på Den Danske Ambassade i Madrid I forbindelse med oplæsningsarrangementerne, Creaciones danesas, blev der afholdt pressemøde den 6. maj 2008 på Den danske Ambassade i Madrid. Marianne Kruckow (udviklingschef i Kunststyrelsen) og ambassaden havde indkaldt til pressemødet. Formålet med pressemødet var at orientere om den danske satsning i Spanien, samt give de tilstedeværende journalister mulighed for at foretage interviews. Den spanske dagspresse samt repræsentanter for de spanske litterære magasiner var inviteret. Der var blevet fremstillet en pressemappe, hvori der lå en kort præsentation af moderne dansk litteratur med hovedvægt på de danske forfattere, der indgik i programmet, en kort præsentation af satsningen samt diverse brochurer om satsningen (se bilag 5, samt scrapbog). Ambassadør Niels Pultz bød velkommen. En repræsentant for Litteraturcentret holdt et kort oplæg på spansk om satsningen og derefter stillede journalisterne spørgsmål. Der var 11 medier til stede på pressemødet, herunder nyhedsbureauer, dagblade og tidsskrifter. 4.4 Første oplæsningsarrangement 7. til 9. maj 2008 Det første oplæsningsarrangement fandt sted i dagene 7. til 9. maj 2008 og foregik i Círculo de Bellas Artes en kunst- og kulturbygning i centrum af Madrid. Der var arrangeret tre forfatteroplæsninger med efterfølgende rundbordssamtaler med hhv. Morten Ramsland, Janne Teller, og Knud Romer. Det fælles tema for de tre oplæsningsarrangementer var Møder med dansk litteratur i Madrid Danske værker: Et litterært univers ( Encuentros de literatura danesa en Madrid - Creaciones danesas: Un universo literario ). Oplæsningsarrangementerne var organiseret således, at den pågældende forfatter sad i panel, sammen med en kendt spansk forfatter/forlagsredaktør samt en spansk moderator til at styre debatten. Den 7. maj læste Morten Ramsland op af Cabeza de perro (Hundehoved) og var i den efterfølgende debat sammen med forfatter og oversætter Juan Milá, som er forlægger på Salamandra, samt oversætter Juan Mari Mendizábal. Journalisten Ramón Buenaventura fungerede som moderator i arrangementet, hvor omkring 50 personer deltog. Ved arrangementet den 8. maj læste Janne Teller op af La isla de Odin (Odins ø). Hun sad i panel sammen med forfatter og forlægger fra Ediciones Maeva, Maite Cuadros, samt oversætter Carmen 7

8 Freixanet. Journalisten Eva Orúe fungerede som moderator. Ved arrangementet deltog ca. 35 personer. Den 9. maj læste Knud Romer op af Quien parpadea teme a la muerte (Den der blinker er bange for døden). Han var sammen med Valeria Bergalli, som er forlægger på Minúscula, samt oversætter Sofía Pascual Pape, og debatten blev faciliteret af litteraturkritiker Mercedes Monmany. I alt 30 personer deltog i arrangementet. De involverede forlag ved disse tre oplæsningsarrangementer var: Lengua de Trapo, Funambulista, Ediciones de la Torre, Ediciones Maeva, Minúscula og Salamandra. Annoncering og pressedækning Disueño Comunicación stod, som beskrevet, for al markedsføring af arrangementet. Således var der i forbindelse med arrangementet udarbejdet plakater, et banner til ophængning på facaden af Círculo de Bellas Artes, og der var sendt pressemeddelelser og invitationer ud til litterære kritikere og relevante medier samt udarbejdet pressemappe til pressekonferencen den 6. maj (se markedsføringsmaterialet i scrapbogen, samt i tilbagemeldingen fra Disueño Comunicación, bilag 9). Markedsføringsindsatsen resulterede i ni interviews med forfatterne (ét med Morten Ramsland, fem med Janne Teller og tre med Knud Romer), 13 anmeldelser/omtaler på internettet og ca. 21 artikler i de skrevne medier. Herudover blev der reklameret gratis for projektet i seks magasiner og blade i forbindelse med såvel maj som oktobernumrene. Der var med andre ord tale om en flot eksponering af projektet i de spanske medier. Endelig var der indgået aftaler med tre boghandlere i Madrid (Antonio Machado, Pasajes og Tierra de Fuego) om eksponering af de oversatte danske værker i boghandlerne, ligesom der her blev delt invitationer ud til oplæsningsarrangementerne. I Danmark var der omtale af såvel oplæsningsarrangementet som af spaniensprojektet mere generelt. Således bragte Kristeligt Dagblad den 10. maj 2008 to artikler om Danske forfattere indtager Spanien og Den eksotiske danske fortælling. Derudover bragte Berlingske Tidende den 13. juni 2008 en artikel om det danske litteraturprojekt i Spanien med titlen Dansk litteratur boomer i Spanien (se scrapbog). Tilbagemeldinger fra deltagerne I forbindelse med oplæsningsarrangementerne blev der udleveret evalueringsskemaer til deltagerne (se en sammenfatning af besvarelserne i bilag 7). Svarprocenterne for de tre arrangementer lå på hhv. 46%, 26% og 23%. Her må man sige, at der er tale om en relativt lille svarprocent, især for de to arrangementer den 8. og 9. maj. Det kan delvis forklares med at spørgeskemaerne ved disse oplæsninger først blev delt ud efter arrangementernes gennemførelse. Til gengæld er der tale om yderst positive tilbagemeldinger for alle tre arrangementers vedkommende, idet hovedparten af respondenterne svarer at de fandt oplæsningerne enten bien (gode) eller excelente (glimrende), og at arrangementerne levede fuldstændig ( completamente ) op til deres forventninger (i hhv. 61%, 75% 8

9 og 100% af besvarelserne). I bemærkningerne er der desuden givet positive tilbagemeldinger om moderatorerne og tolkningen. Tilbagemeldinger fra forfatterne Også forfatterne har udtrykt tilfredshed med oplæsningsarrangementerne: Tusind tak for en meget fin tur til Madrid. Det var både meget nyttigt (tror jeg) og virkelig sjovt (ved jeg)! Janne Teller.Det var et meget veltilrettelagt og vellykket arrangement, som betød en del for lanceringen af Den som blinker er bange for døden i Spanien på mange fronter: Over for selve forlaget og forlæggeren, som følte sig bekræftet og støttet i udgivelsen af et dansk værk; over for omtale og interesse i Spanien, dvs. pressen og internettet (det bekræftede m.a.o. at romanen overhovedet findes og gav en vis officiel blåstempling ); anmeldelse at blive anmeldt i det fjerne udland, som Spanien er i forhold til dansk litteratur, kan være vanskeligt i sig selv, og arrangementet medførte en automatisk anmeldelse af den inviterede ordstyrer, hvilket forlaget igen kunne bruge til lancering af romanen; det gjorde det muligt for mig at møde pressen og give interviews og dermed få omtale og møde min forlægger og dermed styrke relationen på sigt; endelig gav det mig en personlig optur i forhold til at sidde i en kælder for sig selv og skrive i årevis uden at vide, om nogen som helst kommer til at tage sig af det. M.a.o.: Tusind tak for indsatsen, som bidrog til at jeg kan vende tilbage til Spanien her den 20. februar og høste en pris, som igen betyder, at romanen får et liv og læsere i Spanien!. Knud Romer NB. Knud Romer modtog den 20. februar 2009 den spanske boghandler Librería Cálamo s pris: Premio Cálamo Otra Mirada 2008 i Zaragoza, Spanien. Tak for et par hyggelige dage i Madrid Morten Ramsland Evaluering af første oplæsningsarrangement Publikums evaluering fremgår, jf. ovenstående, af de uddelte skemaer (jf. bilag 7). Forfatternes tilbagemelding har været positiv (se ovenstående citater), især skal moderatorernes indsats fremhæves i den forbindelse. Alle moderatorer var valgt ud fra deres litterære profiler i en spansk litterær offentlighed. Der var således tale om kendte spanske navne, der påtog sig at læse og diskutere de præsenterede værker med forfattere og publikum. På den måde var der lagt op til et samarbejde mellem moderator og forfatter om præsentation og læsning af værkerne. Alt blev tolket mellem dansk og spansk, hvilket indebar en høj grad af kommunikationsfrihed om end tolkningen selvfølgelig forlænger samtalen. Imidlertid bevirkede den høje grad af professionalisme hos moderatorerne, at der blev tale om en relevant og flydende samtale, som publikum fandt det værd at lytte til. Med hensyn til de meget lave svarprocenter på evalueringsskemaerne kan man måske nok sætte spørgsmålstegn ved anvendeligheden af evalueringsskemaer til denne slags arrangementer, da det er vanskeligt at konkludere noget entydigt ud fra besvarelserne, når svarprocenterne er så lave. Derudover kan man sætte spørgsmålstegn ved, om det primært er de personer, der er positivt 9

10 indstillede overfor arrangementet, der har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet, hvilket i så fald ville resultere i et for ensidigt billede af folks opfattelse af arrangementerne. Endelig kunne man overveje ved fremtidige arrangementer af denne karakter at bede de deltagende forfattere om en mere systematiseret tilbagemelding/evaluering af deres deltagelse i arrangementerne, bl.a. ved at svare på en række på forhånd stillede spørgsmål, da der er meget stor forskel på, hvor omfattende/tilbundsgående deres tilbagemeldinger har været. Ydermere kunne man overveje at dokumentere arrangementer gennem fx interview, lyd- og billedoptagelser, evt. med henblik på anvendelse på Kunstrådets hjemmeside. Se endvidere evalueringerne fra Den Danske Ambassade i Madrid og Disueño Comunicación i bilag 8 og Overrækkelse af Kunstrådets Litteraturudvalgs Den Danske Oversætterpris I forbindelse med Kunstrådets Litteraturudvalgs spanienssatsning i 2008 havde Litteraturudvalget besluttet, at Den Danske Oversætterpris 2008 skulle tildeles en spansk oversætter, som opfyldte fundatsens fordringer om formidling af dansk litteratur. Der blev indkaldt forslag til prismodtagere fra indstillingsberettigede instanser (forlag, kulturinstitutioner, universiteter, repræsentationer, m.fl.) med frist 24. juni Der indkom ni indstillinger og et flertal af disse pegede på den oversætter, som Litteraturudvalget også besluttede at tildele prisen: Blanca Ortiz Ostalé. Prisen blev overrakt af den spanske kulturminister i forbindelse med overrækkelsen af en del spanske litteratur- og bogpriser på bogmessen Liber i Barcelona den 8. oktober I sin tale gav ministeren megen plads til den danske pris og de kunstneriske og kulturelle samarbejdsrelationer, den og selve arrangementet var udtryk for. Med tilstedeværelse af den danske ambassadør i Spanien, som ministeren bad være med til at overrække nogle af priserne, viste kulturministeren Den Danske Oversætterpris en uhyre stor gæstfrihed inden for rammerne af en spansk tradition for litteratur-prisoverrækkelser. Arrangementet gav Den Danske Oversætterpris en stor bevågenhed og betød dermed ikke kun, at Kunstrådets Litteraturudvalgs arbejde kom i fokus, men også at den danske repræsentation i Spanien blev set som en værdig partner i spansk kulturarbejde, og for Danmark blev det et stort øjeblik af naturlig public diplomacy. Arrangementet blev den 7. november 2008 omtalt i Berlingske Tidende i en artikel med titlen Det sværeste er ironien. Alle implicerede parter har fundet gennemførelsen af prisoverrækkelsen særdeles frugtbar for det videre samarbejde for den gensidige litteratur- og kulturformidling. 4.6 Andet oplæsningsarrangement 4. til 6. november 2008 Den anden oplæsningsrække fandt sted i dagene 4. til 6. november 2008 og foregik, ligesom det første arrangement, i Círculo de Bellas Artes, under fællestemaet Encuentros de literatura danesa en 10

11 Madrid - Creaciones danesas: Un universo literario ( Møder med dansk litteratur i Madrid Danske værker: Et litterært univers ). De tre forfatteroplæsninger var med henholdsvis Leif Davidsen, Ida Jessen og Christina Hesselholdt. Den 4. november læste Leif Davidsen op af El danés serbio (Den serbiske dansker), og blev under den efterfølgende debat akkompagneret af forfatteren Isabel Lacruz, som er redaktør på Funambulista. Forfatteren Fernando Marías fungerede som moderator ved arrangementet. Leif Davidsen talte spansk, hvorfor han som den eneste forfatter ikke havde tolk med ved arrangementet. 62 personer deltog i arrangementet. Ved arrangementet den 5. november læste Ida Jessen op af Lisa y Birgitte (Det første jeg tænker på), og sad i panel sammen med forfatter og redaktør fra forlaget Lengua de Trapo Fernando Varela, samt oversætter Blanca Ortiz Ostalé. Journalisten Félix Romeo fungerede som moderator. Der var 45 deltagere ved arrangementet. Den 6. november læste Christina Hesselholdt op af Tú, mi tú (Du, mit du). Hun blev akkompagneret af forfatter og redaktør på Lengua de Trapo Fernando Varela samt oversætter Blanca Ortiz Ostalé. Ved den efterfølgende debat fungerede journalisten Eva Orúe som moderator. I alt 44 personer deltog i arrangementet. De involverede forlag ved denne oplæsningsrække var: Lengua de Trapo, Funambulista, Ediciones de la Torre, Ediciones Maeva, Minúscula og Salamandra. Annoncering og pressedækning Annonceringen i forbindelse med dette oplæsningsarrangement var det samme som ved første oplæsningsarrangement. Markedsføringen resulterede i 11 anmeldelser/omtaler på internettet og ca. 10 artikler i de skrevne medier i Spanien. Herudover er der kendskab til, at der blev reklameret for projektet i 6 magasiner og blade, ligesom forfatternes værker blev eksponeret i boghandlerne (se scrapbog). I Danmark blev arrangementet omtalt i 2 artikler. Den 10. oktober 2008 bragte Urban en artikel med titlen Danske bøger på vej til Spanien og Berlingske Tidende bragte den 27. oktober 2008 artiklen Spanierne boltrer sig i dansk litteratur. Se endvidere afsnit 4, annoncering og pressedækning. Tilbagemelding fra deltagerne Også ved disse oplæsningsarrangementer blev der delt evalueringsskemaer ud til deltagerne. Svarprocenterne ligger på hhv. 27%, 20% og 34% for de tre arrangementer, hvilket er relativt lave svarprocenter. For det sidste arrangements vedkommende kan den lave svarprocent forklares med, at en relativt stor andel af deltagerne udgjordes af en gymnasieklasse, som tilsyneladende ikke var interesseret i at give konstruktiv feedback på arrangementerne. Tilbagemeldingerne fra evalueringsskemaerne viser til gengæld stor tilfredshed med oplæsningsarrangementerne, hvor størstedelen finder arrangementerne gode (bien) (hhv. 76%, 56% og 13%,) eller ligefrem glimrende (excelente) (hhv. 24%, 44% og 87%), hvor især deltagerne ved Christina 11

12 Hesselholdts oplæsning skiller sig ud, med hele 87% i kategorien excelente. Tilfredsheden med arrangementerne afspejles også i spørgsmålet om, hvorvidt arrangementet levede op til folks forventninger, hvor langt hovedparten svarer fuldstændig (hhv. 65%, 67% og 92%) og resten svarer mere eller mindre. Endelig kan det være interessant at se på besvarelserne i de to spørgsmål om hvorvidt folk i fremtiden kunne forestille sig igen at deltage i arrangementer om oversat litteratur og om arrangementerne har givet dem lyst til at læse de bøger, der blev præsenteret under oplæsningsrækken. Her svarer et gennemsnit på 74%, at det er meget sandsynligt (muy probable), at de igen vil deltage i arrangementer omhandlende oversat litteratur, og hele 100% svarer, at arrangementerne har opmuntret dem til at læse de bøger, der blev præsenteret på arrangementerne. Tilbagemeldinger fra forfatterne De tre deltagende, danske forfattere ved den anden oplæsningsrække har alle givet positive tilbagemeldinger på deres deltagelse i projektet: Jeg var meget, meget glad for turen til Madrid. Det allerbedste var kontakten til forlaget og oversætteren, og jeg tror, at vi fik lagt grunden til et godt og langvarigt samarbejde. Det ville jo aldrig være sket, hvis ikke jeg var kommet derned. Mht. selve oplæsningerne var jeg virkelig glad for min moderator. Han var utrolig sikker og kompetent, og samtalen var interessant for mig, og tror jeg, også for ham. Og så kan jeg kun håbe, at den også var det for publikum. For mig var den tur en gave. Så tak skal I have. Ida Jessen. Tak for sidst det var en velorganiseret og fin tur! Christina Hesselholdt mange tak til jer for en god tur, et fint hotel, dejlig mad i en skøn by og et godt arrangement. Leif Davidsen Evaluering af andet oplæsningsarrangement Se evalueringen under afsnit 4 eneste forskel er dog, at Leif Davidsen talte spansk under arrangementet, hvilket overflødiggjorde tolkebistand. Se endvidere bilag 8 og 9 for tilbagemeldinger fra Den Danske Ambassade i Madrid samt Disueño Comunicación. 4.7 Præsentation af Lykke-Per, Per el afortunado, Madrid 26. november 2008 I forlængelse af de to oplæsningsrækker blev der som et supplerende arrangement afholdt et pressemøde og en præsentation i forbindelse med udgivelsen af den spanske oversættelse af Henrik Pontoppidans Lykke-Per, Per el afortunado. Den Danske Ambassade i Madrid og forlaget Ediciones de la Torre stod for arrangementet. Pressemøde (formiddag) Forlægger José María G. de la Torre modtog pressen og uddelte pressedossier (bilag 6). Han orienterede om Lykke Per. Kulturattaché Sarah Maria Bogantes fortalte om glæden over at se Lykke Per oversat til spansk og takkede for de spanske forlags interesse for og arbejde med dansk litteratur. Sarah Maria Bogantes orienterede om, hvordan Den danske Ambassade og Kunstrådets Litteraturudvalg støtter og bakker op omkring de spanske forlag, der udgiver dansk litteratur. Oversætteren María Pilar Lorenzo fortalte om oversættelsesprocessen og om romanens aktualitet. 12

13 Flemming Behrendt fra Pontoppidan Selskabet talte om forfatterens betydning. Til sidst var der spørgsmål fra journalisterne. Præsentation af Lykke-Per på Tierra de Fuego (aften) Efter at forlæggeren havde modtaget publikum og de inviterede gæster, talte ambassadør Niels Pultz om glæden over at se Lykke-Per i spansk oversættelse og om, hvordan ambassaden bidrager til at udbrede kendskabet til dansk litteratur og kultur generelt. Oversætteren María Pilar Lorenzo fortalte om oversættelsesprocessen og om romanens aktualitet. Flemming Behrendt fra Pontoppidan Selskabet fortalte, hvad Pontoppidan Selskabet er og om Pontoppidans rolle i verdenslitteraturen. Endelig talte professor i engelsk filologi ved Universidad Complutense, Enríque Bernárdez, om betydningen af at gøre dansk litteratur tilgængelig for de spanske læsere og Pontoppidans betydning i spansk sammenhæng. Efterfølgende var der mulighed for spørgsmål. Omkring 80 personer deltog i arrangementet, som ifølge ambassadens tilbagemelding var en stor succes. Der blev dog ikke udleveret evalueringsskemaer ved arrangementet, så evalueringen bygger på de umiddelbare tilbagemeldinger, ambassaden modtog ved arrangementet, såvel som den omtale arrangementet fik i medierne. Således blev arrangementet og udgivelsen af Per el afortunado omtalt i 6 artikler i forskellige medier. 5. Evaluering af målsætninger I nedenstående afsnit foretages en evaluering af de 6 målsætninger, der var opstillet for projektet, med henblik på en vurdering af, om målene er opfyldt. Målsætningerne for projektet var: 1) At fremme og styrke kendskabet til dansk litteratur, både blandt spanske forlag og spanske læsere 2) At sætte fokus på de danske forfattere og værker, der udkommer i Spanien i 2008 og ) At få spansk presse til at interessere sig for dansk litteratur og et unikt samarbejdsprojekt mellem store og små ellers konkurrerende spanske forlag 4) At stimulere interessen for dansk litteratur hos et spansksproget publikum 5) At fastholde og udbygge interessen for spanske oversættelser af dansk litteratur 6) At stimulere interessen for litterær oversættelse blandt spanske kommende og nuværende professionelle oversættere 5.1 At fremme og styrke kendskabet til dansk litteratur, både blandt spanske forlag og spanske læsere. Indikatorer for opfyldelse af denne målsætning er oversættelse af danske bøger til spansk og tilbagemeldinger fra forfattere, forlag og publikum. Succeskriteriet vil så på kort sigt være positive tilbagemeldinger fra deltagere/forlag, og på lidt længere sigt vækst i antallet af oversættelser og antallet af solgte oversættelser. Sidstnævnte succeskriterium vil dog først kunne aflæses efter en længere årrække. Som evalueringsspørgsmål for denne målsætning har vi derfor valgt at se på, i hvilken grad antallet af kontakter mellem danske forfattere og spanske forlag og publikum/læsere må formodes at være øget som en konsekvens af Spaniensprojektet? 13

14 Generelt og umiddelbart er vurderingen, at der er sket en væsentlig forøgelse af interessen for dansk litteratur i spansk oversættelse. En vandretur i større boghandler i Barcelona i forbindelse med overrækkelsen af oversætterprisen og i Madrid i forbindelse med oplæsningsprogrammerne viste, at de danske værker fik en meget fin eksponering (se evt. billeder i scrapbogen). De spanske forlæggere er desuden meget interesserede i at fortsætte med de forfatterskaber, de allerede har stiftet bekendtskab med, og er alle meget opsatte på at deltage i det fortsatte indbyrdes samarbejde og det kommende besøgsprogram til Danmark i juni Denne vurdering er helt i overensstemmelse med den tilbagemelding, vi har fået fra ambassaden, som konkluderer, at de spanske forlags interesse for at udgive dansk litteratur ikke kun er fastholdt, men derimod øget i forbindelse med projektet. Tilbagemeldingen fra forlagene om indsatsen har udelukkende været positiv (bilag 8, s. 1). 5.2 At sætte fokus på de danske forfattere og værker, der udkommer i Spanien i 2008 og 2009 Indikatorerne for dette projektmål er gennemførelse og markedsføring af oplæsningsarrangementer, oversætterseminar, og Pontoppidan-arrangement, deltagelse og møder på bogmessen Liber i Barcelona, samt overrækkelse af Oversætterprisen. Succeskriterierne for målsætningen er antallet og kvaliteten af medie-omtale, antallet af deltagere på arrangementerne, samt positive tilbagemeldinger fra deltagere og forlag. Som evalueringsspørgsmål har vi valgt at se på, i hvilken grad der er gennemført tiltag for at skabe opmærksomhed omkring de danske værker, der udkommer i Spanien i 2008 og 2009? I erkendelse af at markedsføring af oversat litteratur er et økonomisk underprioriteret område hos de udgivende forlag, har Kunstrådets Litteraturudvalg valgt at give supplerende markedsføringsstøtte til de danske oversatte værker. Dette har bevirket en prioritering af markedsføringen, som foreløbig kulminerede med en fælles annonce for alle de involverede forlag op til julehandlen i december 2008 i El País og El Mundo de to største spanske aviser (se annoncen i scrapbogen). Sådanne samarbejder er ikke almindelige normalt konkurrerer forlagene indbyrdes men i kraft af den danske støtte og opbakning er det lykkedes at skabe et samarbejde og netværk, der ser det som en markedsføringsmulighed at arbejde sammen om de danske titler. Som ambassaden skriver i sin tilbagemelding, har det at samle ellers konkurrerende forlag omkring et fælles projekt til fremme af dansk litteratur i Spanien [ ] vist sig at være en effektiv formel. I stedet for at markedsføre enkelte titler, som dråber i havet, blev det muligt at tale om et boom for dansk litteratur i Spanien (bilag 8, side 1). 5.3 At få spansk presse til at interessere sig for dansk litteratur og for et unikt samarbejdsprojekt mellem store og små ellers konkurrerende spanske forlag Indikatorer for denne målsætning er artikler og anden medieomtale, og succeskriteriet er et konkret antal artikler og medieomtale. Som evalueringsspørgsmål har vi valgt at vurdere i hvilken grad den spanske presse i 2008/2009 har skrevet om de gennemførte arrangementer og/eller danske forfattere/dansk litteratur? 14

15 De danske værker har været rimeligt anmeldt og omtalt i de spanske medier med i alt 43 anmeldelser/artikler i forskellige aviser, 24 anmeldelser/artikler på internettet, 9 interviews med forfatterne, samt reklamer i 6 forskellige magasiner (se scrapbogen). 5.4 At stimulere interessen for dansk litteratur hos et spansksproget publikum På kort sigt er indikatorerne for denne målsætning antal deltagere ved oplæsningsarrangementerne, samt tilbagemeldinger i evalueringsskemaer udfyldt af publikum ved oplæsningsarrangementerne. (På lang sigt flere solgte værker af danske forfattere). Af succeskriterier kan nævnes konkret antal deltagere ved arrangementerne; positive tilbagemeldinger i evalueringsskemaer; omtale af dansk litteratur i spanske medier. Som evalueringsspørgsmål ser vi på i hvilken grad interessen for dansk litteratur er blevet stimuleret hos det spansksprogede publikum som en udløber af Spaniensprojektet?. I sin tilbagemelding på projektet skriver Den Danske Ambassade, at antallet af deltagere i arrangementerne må betragtes som tilfredsstillende, når man tager i betragtning, at der er utrolig hård konkurrence om publikum i en by som Madrid, hvor det daglige udbud af kulturelle arrangementer er overvældende. Ambassaden anfører, at det er værd at overveje også at være til stede i nogle af landets større provinsbyer ved kommende arrangementer i Spanien (bilag 8, side 1). Der skal følges op på publikumsinteressen som en del af opfølgningsarbejdet, men da der ikke findes tilgængelige salgsstatistikker, er det ikke muligt på et objektivt grundlag umiddelbart at afgøre interessen. Imidlertid er det spanske bogmarked også dækket af analysebureauet Nielsen Bookscan og Kunststyrelsens Litteraturcenter arbejder på at få tilvejebragt data om de danske værker. 5.5 At fastholde og udbygge interessen for spanske oversættelser af dansk litteratur Indikatorerne i vurderingen af denne målsætning er antal kontakter mellem danske forfattere og spanske forlag/udgivelser; gennemførelse af oversætterseminar og overrækkelse af Oversætterprisen. Succeskriterierne er et konkret antal kontakter/udgivelser/tilbagemeldinger fra spanske forlag/oversættere samt tilbagemeldinger fra oversætterseminaret. Evalueringsspørgsmålet er i hvilken grad er interessen for spanske oversættelser af dansk litteratur blevet udbygget/fastholdt? Antallet af værker og interessen for køb af rettigheder til nye værker er øget gennem hele 2008, men en egentlig fastholdelse kan først måles efter en to-tre år og skal understøttes af systematisk oversættelsesstøtte og deltagelse i oplæsninger, messer og festivaler. 5.6 At stimulere interessen for litterær oversættelse blandt spanske kommende og nuværende professionelle oversættere Her er indikatorerne hhv. gennemførelse af oversætterseminar og overrækkelse af Oversætterprisen, antal deltagere i seminaret samt medieomtale af oversætterseminar og oversætterprisen. Succeskriterierne er konkrete tilbagemeldinger fra oversætterseminaret, konkret antal deltagere i seminaret og konkret antal artikler om oversætterseminaret/oversætterprisen. Evalueringsspørgsmålet er, i hvilken grad er interessen for litterær oversættelse blandt spanske 15

16 kommende og nuværende professionelle oversættere blevet stimuleret i forbindelse med spaniensprojektet?. Sammenlignet med Norge (som giver meget mere oversættelses-støtte end Danmark, nemlig 7 mio. NKK årligt mod de danske 2,1 mio. DKK årligt) må man konstatere, at interessen for at studere dansk og uddanne sig med henblik på litterær oversættelse er imponerende (der er således ca. 50 dansk studerende og ca. 15 norskstuderende på Universidad Compultence). Såvel de studerende som de færdiguddannede oversættere er meget interesserede i at arbejde med litterær oversættelse. Overrækkelsen af Den Danske Oversætterpris til Blanca Ortiz har også medvirket til en øget interesse. 6. Ressourcer Et projekt som satsningen i Spanien har krævet mange ressourcer, som ikke umiddelbart kan gøres op. Når udvalget vælger et fokus, får det betydning ikke bare for det konkrete budget, som i 2008 var på DKK, men også for prioritering og fokusering på bevillinger fra øvrige puljer, særligt Oversætterpuljen og Litteratur- og personudvekslingspuljen. Forarbejdet blev påbegyndt så tidligt som 2001 med design og udarbejdelse af udstillingen Un Mundo Mágico, der har været foretaget research på messer og en festival i Spanien, der har været høj prioritering af information og møder med spanske forlæggere ved alle internationale messer, og spanske oversættere har været særligt prioriteret i forbindelse med oversætterbesøgsprogrammer i Danmark. De personalemæssige ressourcer har derfor også været spredt på flere medarbejdere udover projektlederen, hvorfor en opgørelse af, hvad der direkte relaterer sig til projektet, og hvad der relaterer sig til arbejdet med at formidle dansk litteratur i udlandet, ikke kan fremstilles. Uden en satsning i Spanien i 2008 ville en del af arbejdet have været udført alligevel som en del af det bredere formidlingsarbejde. Men der er ingen tvivl om, at man ved at sammenknytte den interesse, der er blevet vist fra spansk hold, i en satsning fra Litteraturudvalgets side har kunnet genere en yderligere opmærksomhed fra både forlæggere og publikum med det resultat, at det fælles projekts resultat muligvis vil have en effekt, der varer længere end effekten ville have været af de enkelte, ikkekoordinerede, men prisværdige tiltag. Et kvalificeret skøn er imidlertid, at en satsning som denne koster ca. 1,5 mio. DKK over længere tid (ca. 3 år) og heri er ikke indregnet den opfølgning, som er en del af projektet, da denne afhænger af projektets succes og dermed efterspørgsel udefra. Personalemæssigt kræves ca. et årsværk i satsningsåret, men fordelt på flere medarbejdere og ¼-½ årsværk før og efter. 7. Konklusion og opfølgning 7.1. Konklusioner se side Opfølgning Når man gennemfører en litteratursatsning som projektet i Spanien, er det vigtigt, at der foretages en opfølgning på projektet i årene efter satsningen, for at man kan drage det fulde udbytte af de 16

17 gennemførte initiativer. Derfor har Kunstrådets Litteraturudvalg også allerede en række opfølgningsarrangementer til afholdelse i 2009 under forberedelse: Besøgsprogram i København for en række spanske forlæggere. Besøgsprogrammet finder sted i juni 2009, hvor også den afgåede spanske kulturminister havde ytret ønske om at deltage. Formålet med besøgsprogrammet er etablering, udvikling og konsolidering af netværk og kontakter mellem forlæggere, forfattere og oversættere i Danmark og forlæggere fra Spanien. Hensigten med besøgsprogrammet er også at introducere de spanske forlæggere for nyere dansk litteratur og herved skabe endnu bredere interesse og kendskab, som på længere sigt kan udmønte sig i en endnu større udbredelse af dansk litteratur i Spanien. Endelig er det projektets klare mål at skabe et levedygtigt netværk mellem de danske og de spanske forlæggere. Deltagelse i den sidste del af forårsfestivalen Madrid Book Fair i Parque Retiro (29. maj -14. juni 2009), bl.a. med deltagelse i seminar om oversættelse v/ Marianne Kruckow Børnebogsudstilling på turné i Spanien Deltagelse i yderligere bogmesser i Spanien (ud over Liber) Særligt fokus på spanske ansøgninger i Kunstrådets Litteraturudvalgs udvalgsarbejde. 17

18 8. Bilagsoversigt 1) Projektgrundlag for Spaniensprojektet 2) Regnskab for Spaniensprojektet 3) Kontrakt med Disueño Comunicación 4) Program fra oversætterseminar, ) Pressemateriale fra pressemøde, ) Pressemateriale fra Pontoppidan arrangement, ) Analyse af evalueringsskemaer 8) Tilbagemelding fra Den Danske Ambassade i Madrid 9) Tilbagemelding fra kommunikationsbureauet Disueño Comunicación 10) Artikelsamling fra oplæsningsarrangement i maj ) Artikelsamling fra oplæsningsarrangement i november ) Scrap-bog (programmer, brochurer, plakat, pressemeddelelser, forfatterbreve m.v.) 18

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 HANDLINGSPLAN 2003 Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter samarbejder fagligt og ad-ministrativt for at opfylde de formål, der er nedskrevet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning Titel Samværets betydning på højskolen Relation til s Handlingsplan (Mål og indsatsområde) I handlingsplanen for -2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikations- og presseteamet

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Baggrund og koncept Baggrund En række fynske virksomheder er i den situation, at de ikke kan rekruttere de højtuddannede / specialiserede medarbejdere,

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere