EVALUERING SPANIEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING SPANIEN 2008"

Transkript

1 Juni 2009 Jour.nr.: EVALUERING SPANIEN 2008 Godkendt af Kunstrådets Litteraturudvalg den 18. maj 2009 CVR-nr:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Metode Konklusion Projektets form og indhold Research og forarbejde Oversætterseminar 29. februar og 1. marts Præsentation af projektet for pressen: Pressemøde på Den Danske Ambassade i Madrid Første oplæsningsarrangement 7. til 9. maj Annoncering og pressedækning... 8 Tilbagemeldinger fra deltagerne... 8 Tilbagemeldinger fra forfatterne... 9 Evaluering af første oplæsningsarrangement Overrækkelse af Kunstrådets Litteraturudvalgs Oversætterpris Andet oplæsningsarrangement 4. til 6. november Annoncering og pressedækning Tilbagemelding fra deltagerne Tilbagemeldinger fra forfatterne Evaluering af andet oplæsningsarrangement Præsentation af Lykke-Per, Per el afortunado, Madrid 26. november Pressemøde (formiddag) Præsentation af Lykke-Per på Tierra de Fuego (aften) Evaluering af målsætninger At fremme og styrke kendskabet til dansk litteratur, både blandt spanske forlag og spanske læsere At sætte fokus på de danske forfattere og værker, der udkommer i Spanien i 2008 og At få spansk presse til at interessere sig for dansk litteratur og for et unikt samarbejdsprojekt mellem store og små ellers konkurrerende spanske forlag At stimulere interessen for dansk litteratur hos et spansksproget publikum At fastholde og udbygge interessen for spanske oversættelser af dansk litteratur At stimulere interessen for litterær oversættelse blandt spanske kommende og nuværende professionelle oversættere Ressourcer Konklusion og opfølgning Opfølgning Bilagsoversigt

3 Evaluering af Kunstrådets Litteraturudvalgs litteratursatsning i Spanien Indledning Spaniensprojektet er gennemført som et samarbejde mellem Kunststyrelsens Litteraturcenter og Den Danske Ambassade i Madrid samt det spanske formidlingsbureau Disueño Comunicación. Kunstrådets Litteraturudvalg er på baggrund af en henvendelse fra en række spanske forlæggere - initiativtager til projektet. Endvidere deltog NORLA (Nordic Literature Abroad) og de spanske lektorer fra hhv. Norge og Danmark i forbindelse med formidlerseminaret. Denne evaluering udarbejdes til Kunstrådets Litteraturudvalg og Kunstrådet. Et af målene med evalueringen er derfor at dokumentere og videndele omkring Spaniensprojektet overfor Kunstrådets Litteraturudvalg/Kunstråd. Derudover er det hensigten at undersøge om de målsætninger, der er opstillet for projektet er opfyldt, og at viderebringe erfaringer til brug for gennemførelsen af kommende projekter. Herunder skal evalueringen, som anført i projektgrundlaget, afdække de danske forfatteres og de spanske forlags opfattelse og vurdering af projektets form og indhold. Endelig vil evalueringen danne grundlag for beslutningen om den videre opfølgning af Spaniensprojektet i Metode Litteraturcentret har valgt at gennemføre en intern evaluering af Spaniensprojektet. Dels fordi omkostningerne ved en ekstern evaluering ikke ville stå mål med udgifterne til den samlede projektbevilling, dels fordi Kunststyrelsens Litteraturcenter, via de spanske samarbejdspartnere, har haft mulighed for at indsamle evalueringsdata i forbindelse med projekternes gennemførelse. Evalueringen tager udgangspunkt i projektgrundlaget og er baseret på de spørgeskemaer, der har været delt ud til publikum i forbindelse med arrangementerne, og på tilbagemeldinger fra hhv. Den Danske Ambassade i Madrid og Disueño Comunicación. Disse vil blive inddraget i evalueringen. Endelig inddrager evalueringen de artikler og det markedsføringsmateriale m.v., der er blevet produceret i løbet af projektet. Dette vil blive præsenteret i en medfølgende scrapbog. 3. Konklusion Det må konkluderes, at det generelt set er lykkedes at skabe en forøgelse af interessen for dansk litteratur i spansk oversættelse. De vigtigste konklusioner fra projekter er: o Det er i høj grad lykkedes at skabe en lokal forankring af projektet, ikke mindst fordi projektet er opstået på baggrund af en interesse fra en række spanske forlag og fordi de deltagende forlag valgte at arbejde sammen om projektet, hvilket var med til at give projektet en større gennemslagskraft. Også samarbejdet med Disueño Comunicación, ambassaden i Madrid og hhv. den danske og norske lektor i Madrid har været med til at cementere projektets lokale forankring. 3

4 o o o o o o Satsningen har i Spanien primært foregået i Madrid-området, men har også i nogen udstrækning foregået uden for den spanske hovedstad. Dette bl.a. ved deltagelse i bogmessen Liber i Barcelona og gennem samarbejde med forlag og oversættere, som ikke er hjemhørende i Madrid. Det var en stor succes at gøre brug af lokale/spanske moderatorer ved oplæsningsarrangementerne, ligesom det fungerede fint med tolkebistanden måske netop i kraft af moderatorerne. Der synes at være et stort udbytte af den oversættelsesstøtte som ydes fra dansk side, hvilket kan aflæses i antallet af udgivne titler. På baggrund af oversætterseminaret må det konkluderes, at der ved fremtidige samarbejdsprojekter med flere involverede lande bør lægges en klar, skriftlig plan med milepæle for, hvornår hvilke dele skal være klar, samt vedtages en meget klar ansvarsfordeling for opgaverne. Arrangementerne har været pænt besøgt, men der er ingen tvivl om, at konkurrencen om publikum er hård i Madrid. Ved at lægge arrangementerne i de større provinsbyer vurderes det, at man vil kunne nå ud til et endnu større publikum. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at konkludere noget om, hvorvidt projektet har genereret en vækst i publikumsinteressen dette vil først kunne aflæses om en årrække i form af en måling af salget af oversatte værker. De vigtigste tilbagemeldinger fra Den Danske Ambassade i Madrid er: o Samarbejdet med de spanske forlag har været yderst positivt, og det er ambassadens vurdering, at forlagenes interesse for at udgive dansk litteratur ikke kun er fastholdt med indsatsen, men derimod øget. o At samle ellers konkurrerende forlag om et fælles projekt til fremme af dansk litteratur har vist sig at være en effektiv formel. I stedet for at markedsføre enkelte titler som dråber i havet, blev det muligt at tale om et boom for dansk litteratur i Spanien. o Forfattermødernes formel med deltagelse af en spansk forfatter og/eller kritiker vurderes som meget vellykket, idet koblingen af den ukendte danske forfatter med et kendt spansk ansigt må antages at have haft en positiv indvirkning på antallet af publikum. o Samarbejdet med de officielle institutioner i Spanien vurderes positivt, og det vellykkede prisoverrækkelses-arrangement på bogmessen Liber, hvor den spanske kulturminister overrakte Kunstrådets Litteraturudvalgs Den Danske Oversætterpris til oversætteren Blanca Ortiz, må helt klart betegnes som en succes. Det arrangement har været med til at skabe opmærksomhed om Litteraturcentrets virke, dets samarbejde med og opbakning til de spanske forlag, samt dets anerkendelse af oversætterens indsats. Der er helt klart grobund for yderligere samarbejde i fald indsatsen for dansk litteratur i Spanien fortsætter i o Det vurderes at være lettere at etablere samarbejdsaftaler med boghandlere i de større provinsbyer, end i hovedstaden, da de regionale medier typisk udviser en langt større interesse for internationale aktiviteter i deres region. 4

5 4. Projektets form og indhold I det følgende afsnit beskrives de forskellige faser i Spaniensprojektet 2008, nemlig: 1. Det research- og forarbejde der foregik i årene frem til projektet 2. Gennemførelsen af oversætterseminaret i februar/marts 3. Pressemødet 6. maj 4. Den første oplæsningsrække i maj 5. Overrækkelsen af Kunstrådets Litteraturudvalgs Den Danske Oversætterpris i oktober 6. Anden oplæsningsrække i november, samt 7. Pontoppidan-arrangementet i november. 4.1 Research og forarbejde Forud for Spaniensprojektet i 2008 var der i løbet af de seneste seks-syv år blevet iværksat en række initiativer på det litterære område, som har banet vejen for den danske satsning. En række initiativer, som har været med til at skærpe interessen for dansk litteratur i Spanien er: Børnebogsudstillingen Un Mundo Mágico (udarbejdet af det daværende Dansk Litteraturcenter) turnerede i 2001 og 2002 i hele Spanien. Un Mundo Mágico på den internationale bogmesse Liber i Barcelona i H.C. Andersen jubilæet i 2005 fik stor opmærksomhed også fra spansk side. Research på den internationale bogmesse Liber i Madrid, samt første møde med Den danske Ambassade i Madrid med henblik på øget fokus på dansk litteratur i Spanien, oktober Leer León 2006, international børnebogsmesse. Workshop med danske og spanske børnebogsforfattere og illustratorer. Kontakt med flere spanske børnebogsforlag. Møder med spanske forlæggere i april 2007 på London Book Fair. Flere af de spanske forlag er blevet opmærksom på The Danish Invasion i Storbritannien, og giver udtryk for ønsker om en lignende satsning i Spanien. September 2007: Møder med spanske forlag og ambassaden med henblik på udvikling af forlæggernetværk og konkretisering af en satsning i Spanien i Møde med dansk lektor fra Universidad Complutense med henblik på organisering og iværksættelse af oversætterseminar i februar Stand på den internationale bogmesse Liber i Barcelona oktober 2007, møder med spanske forlag for yderligere konkretisering af satsning i Møde med direktøren for den spanske forlæggerforening, som garanterer opbakning til satsningen. Møder med spanske forlag på Frankfurt bogmesse oktober Spanske oversættere på besøg i København i forbindelse med BogForum, november Alle disse initiativer var hver især med til at gøde jorden og danne grobund for selve Spaniensprojektet i For at styrke projektets lokale forankring og for at sikre organisatorisk og pressemæssig gennemslagskraft i Spanien valgte man at indgå kontrakt med kommunikationsbureauet Disueño Comunicación i februar 2008 (se bilag 3). Disueño Comunicación skulle, som beskrevet i projektgrundlaget (bilag 1), koordinere den spanske del af projektet med Kunststyrelsens Litteraturcenter og Den Danske Ambassade herunder udvælge de spanske forfattere/moderatorer, 5

6 der skulle deltage i oplæsningsarrangementerne i samarbejde med de spanske forlag, forberede markedsføringsmateriale (program, invitationer, presseomtale, mødeindkaldelser etc.), og markedsføre projektet i de spanske medier, tidsskrifter m.v. Disueño Comunicación blev anbefalet af de deltagende spanske forlag. 4.2 Oversætterseminar 29. februar og 1. marts 2008 Oversætterseminaret blev gennemført på Universidad Complutense i Madrid som et dansk-norsk samarbejdsprojekt med Kristi Baggethun (norsk lektor) og Eva Liébana (dansk lektor) som de lokale udførere af projektet. Projektet havde på dansk side et budget på kr. og det endelige regnskab blev på ca kr. Fra dansk side var det Kunststyrelsens Litteraturcenter, som stod som koordinator og fra norsk side var det NORLA (Norwegian Literature Abroad). Seminaret var tilrettelagt således, at studerende med interesse for oversættelse kunne møde professionelle oversættere fra de to sprog til spansk og efter faglige oplæg arbejde sammen i workshop om konkrete oversættelsesproblematikker. Programmet (bilag 4) indeholdt således både en teoretisk og en praktisk del og havde til hensigt at vise kommende oversættere, hvordan professionelle oversættere arbejder, ligesom de professionelle oversættere havde lejlighed til at debattere og udveksle oversættelseserfaringer. Der er på universitetet et højere antal danskstuderende end norskstuderende og det sås også i sammensætningen af deltagere i seminaret. Her var der 52 deltagere, som repræsenterede den danske del, mod 30 fra den norske del. Derudover var der en del lokale universitets- og forlagsrepræsentanter, som det også fremgår af programmet. Da der var tale om et lukket arrangement, havde det været annonceret på de spanske universiteter, hvor der foregår undervisning i de to sprog og på den spanske stats sprogskole. Derudover var de professionelle oversættere blevet inviteret særskilt. De professionelle oversættere deltog i workshop, enten som moderatorer eller som arbejdende deltagere. Den danske del havde inviteret den danske sanger og musiker Christian Juncker, som også er sangskriver, og disse workshop arbejdede med at oversætte et udvalg af hans sange til spansk. De blev til stor fornøjelse for deltagerne fremført af sangeren selv på både dansk og spansk, og flere af de spanske versioner blev ganske vellykkede. Den norske del havde inviteret den norske forfatter Kjartan Fløgstad, og der blev arbejdet med oversættelse af en af hans tekster. Det var et overraskende valg af forfatter, da han skriver på nynorsk, mens der på universitet undervises i bokmål. Der blev efterfølgende fra alle sider universitetet, de studerende, de professionelle oversættere, moderatorerne og kunstnerne udtrykt stor tilfredshed med arrangementet, som de opfattede havde været fagligt såvel som socialt/netværk-skabende og udbytterigt. 6

7 Der blev ikke gennemført en formel evaluering af seminaret med spørgeskemaer, men det bør gøres ved fremtidige arrangementer af lignende karakter. Tilbagemeldingerne har været spontane fra deltagerne, men bliver derved ikke direkte sammenlignelige og målbare. Der bør også ved fremtidige arrangementer, hvor flere lande deltager, og hvor ansvaret for forberedelsen deles, lægges en meget klar skriftlig plan med milepæle for, hvornår hvilke dele skal være klar, samt vedtages en meget klar ansvarsfordeling af opgaverne. 4.3 Præsentation af projektet for pressen: Pressemøde på Den Danske Ambassade i Madrid I forbindelse med oplæsningsarrangementerne, Creaciones danesas, blev der afholdt pressemøde den 6. maj 2008 på Den danske Ambassade i Madrid. Marianne Kruckow (udviklingschef i Kunststyrelsen) og ambassaden havde indkaldt til pressemødet. Formålet med pressemødet var at orientere om den danske satsning i Spanien, samt give de tilstedeværende journalister mulighed for at foretage interviews. Den spanske dagspresse samt repræsentanter for de spanske litterære magasiner var inviteret. Der var blevet fremstillet en pressemappe, hvori der lå en kort præsentation af moderne dansk litteratur med hovedvægt på de danske forfattere, der indgik i programmet, en kort præsentation af satsningen samt diverse brochurer om satsningen (se bilag 5, samt scrapbog). Ambassadør Niels Pultz bød velkommen. En repræsentant for Litteraturcentret holdt et kort oplæg på spansk om satsningen og derefter stillede journalisterne spørgsmål. Der var 11 medier til stede på pressemødet, herunder nyhedsbureauer, dagblade og tidsskrifter. 4.4 Første oplæsningsarrangement 7. til 9. maj 2008 Det første oplæsningsarrangement fandt sted i dagene 7. til 9. maj 2008 og foregik i Círculo de Bellas Artes en kunst- og kulturbygning i centrum af Madrid. Der var arrangeret tre forfatteroplæsninger med efterfølgende rundbordssamtaler med hhv. Morten Ramsland, Janne Teller, og Knud Romer. Det fælles tema for de tre oplæsningsarrangementer var Møder med dansk litteratur i Madrid Danske værker: Et litterært univers ( Encuentros de literatura danesa en Madrid - Creaciones danesas: Un universo literario ). Oplæsningsarrangementerne var organiseret således, at den pågældende forfatter sad i panel, sammen med en kendt spansk forfatter/forlagsredaktør samt en spansk moderator til at styre debatten. Den 7. maj læste Morten Ramsland op af Cabeza de perro (Hundehoved) og var i den efterfølgende debat sammen med forfatter og oversætter Juan Milá, som er forlægger på Salamandra, samt oversætter Juan Mari Mendizábal. Journalisten Ramón Buenaventura fungerede som moderator i arrangementet, hvor omkring 50 personer deltog. Ved arrangementet den 8. maj læste Janne Teller op af La isla de Odin (Odins ø). Hun sad i panel sammen med forfatter og forlægger fra Ediciones Maeva, Maite Cuadros, samt oversætter Carmen 7

8 Freixanet. Journalisten Eva Orúe fungerede som moderator. Ved arrangementet deltog ca. 35 personer. Den 9. maj læste Knud Romer op af Quien parpadea teme a la muerte (Den der blinker er bange for døden). Han var sammen med Valeria Bergalli, som er forlægger på Minúscula, samt oversætter Sofía Pascual Pape, og debatten blev faciliteret af litteraturkritiker Mercedes Monmany. I alt 30 personer deltog i arrangementet. De involverede forlag ved disse tre oplæsningsarrangementer var: Lengua de Trapo, Funambulista, Ediciones de la Torre, Ediciones Maeva, Minúscula og Salamandra. Annoncering og pressedækning Disueño Comunicación stod, som beskrevet, for al markedsføring af arrangementet. Således var der i forbindelse med arrangementet udarbejdet plakater, et banner til ophængning på facaden af Círculo de Bellas Artes, og der var sendt pressemeddelelser og invitationer ud til litterære kritikere og relevante medier samt udarbejdet pressemappe til pressekonferencen den 6. maj (se markedsføringsmaterialet i scrapbogen, samt i tilbagemeldingen fra Disueño Comunicación, bilag 9). Markedsføringsindsatsen resulterede i ni interviews med forfatterne (ét med Morten Ramsland, fem med Janne Teller og tre med Knud Romer), 13 anmeldelser/omtaler på internettet og ca. 21 artikler i de skrevne medier. Herudover blev der reklameret gratis for projektet i seks magasiner og blade i forbindelse med såvel maj som oktobernumrene. Der var med andre ord tale om en flot eksponering af projektet i de spanske medier. Endelig var der indgået aftaler med tre boghandlere i Madrid (Antonio Machado, Pasajes og Tierra de Fuego) om eksponering af de oversatte danske værker i boghandlerne, ligesom der her blev delt invitationer ud til oplæsningsarrangementerne. I Danmark var der omtale af såvel oplæsningsarrangementet som af spaniensprojektet mere generelt. Således bragte Kristeligt Dagblad den 10. maj 2008 to artikler om Danske forfattere indtager Spanien og Den eksotiske danske fortælling. Derudover bragte Berlingske Tidende den 13. juni 2008 en artikel om det danske litteraturprojekt i Spanien med titlen Dansk litteratur boomer i Spanien (se scrapbog). Tilbagemeldinger fra deltagerne I forbindelse med oplæsningsarrangementerne blev der udleveret evalueringsskemaer til deltagerne (se en sammenfatning af besvarelserne i bilag 7). Svarprocenterne for de tre arrangementer lå på hhv. 46%, 26% og 23%. Her må man sige, at der er tale om en relativt lille svarprocent, især for de to arrangementer den 8. og 9. maj. Det kan delvis forklares med at spørgeskemaerne ved disse oplæsninger først blev delt ud efter arrangementernes gennemførelse. Til gengæld er der tale om yderst positive tilbagemeldinger for alle tre arrangementers vedkommende, idet hovedparten af respondenterne svarer at de fandt oplæsningerne enten bien (gode) eller excelente (glimrende), og at arrangementerne levede fuldstændig ( completamente ) op til deres forventninger (i hhv. 61%, 75% 8

9 og 100% af besvarelserne). I bemærkningerne er der desuden givet positive tilbagemeldinger om moderatorerne og tolkningen. Tilbagemeldinger fra forfatterne Også forfatterne har udtrykt tilfredshed med oplæsningsarrangementerne: Tusind tak for en meget fin tur til Madrid. Det var både meget nyttigt (tror jeg) og virkelig sjovt (ved jeg)! Janne Teller.Det var et meget veltilrettelagt og vellykket arrangement, som betød en del for lanceringen af Den som blinker er bange for døden i Spanien på mange fronter: Over for selve forlaget og forlæggeren, som følte sig bekræftet og støttet i udgivelsen af et dansk værk; over for omtale og interesse i Spanien, dvs. pressen og internettet (det bekræftede m.a.o. at romanen overhovedet findes og gav en vis officiel blåstempling ); anmeldelse at blive anmeldt i det fjerne udland, som Spanien er i forhold til dansk litteratur, kan være vanskeligt i sig selv, og arrangementet medførte en automatisk anmeldelse af den inviterede ordstyrer, hvilket forlaget igen kunne bruge til lancering af romanen; det gjorde det muligt for mig at møde pressen og give interviews og dermed få omtale og møde min forlægger og dermed styrke relationen på sigt; endelig gav det mig en personlig optur i forhold til at sidde i en kælder for sig selv og skrive i årevis uden at vide, om nogen som helst kommer til at tage sig af det. M.a.o.: Tusind tak for indsatsen, som bidrog til at jeg kan vende tilbage til Spanien her den 20. februar og høste en pris, som igen betyder, at romanen får et liv og læsere i Spanien!. Knud Romer NB. Knud Romer modtog den 20. februar 2009 den spanske boghandler Librería Cálamo s pris: Premio Cálamo Otra Mirada 2008 i Zaragoza, Spanien. Tak for et par hyggelige dage i Madrid Morten Ramsland Evaluering af første oplæsningsarrangement Publikums evaluering fremgår, jf. ovenstående, af de uddelte skemaer (jf. bilag 7). Forfatternes tilbagemelding har været positiv (se ovenstående citater), især skal moderatorernes indsats fremhæves i den forbindelse. Alle moderatorer var valgt ud fra deres litterære profiler i en spansk litterær offentlighed. Der var således tale om kendte spanske navne, der påtog sig at læse og diskutere de præsenterede værker med forfattere og publikum. På den måde var der lagt op til et samarbejde mellem moderator og forfatter om præsentation og læsning af værkerne. Alt blev tolket mellem dansk og spansk, hvilket indebar en høj grad af kommunikationsfrihed om end tolkningen selvfølgelig forlænger samtalen. Imidlertid bevirkede den høje grad af professionalisme hos moderatorerne, at der blev tale om en relevant og flydende samtale, som publikum fandt det værd at lytte til. Med hensyn til de meget lave svarprocenter på evalueringsskemaerne kan man måske nok sætte spørgsmålstegn ved anvendeligheden af evalueringsskemaer til denne slags arrangementer, da det er vanskeligt at konkludere noget entydigt ud fra besvarelserne, når svarprocenterne er så lave. Derudover kan man sætte spørgsmålstegn ved, om det primært er de personer, der er positivt 9

10 indstillede overfor arrangementet, der har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet, hvilket i så fald ville resultere i et for ensidigt billede af folks opfattelse af arrangementerne. Endelig kunne man overveje ved fremtidige arrangementer af denne karakter at bede de deltagende forfattere om en mere systematiseret tilbagemelding/evaluering af deres deltagelse i arrangementerne, bl.a. ved at svare på en række på forhånd stillede spørgsmål, da der er meget stor forskel på, hvor omfattende/tilbundsgående deres tilbagemeldinger har været. Ydermere kunne man overveje at dokumentere arrangementer gennem fx interview, lyd- og billedoptagelser, evt. med henblik på anvendelse på Kunstrådets hjemmeside. Se endvidere evalueringerne fra Den Danske Ambassade i Madrid og Disueño Comunicación i bilag 8 og Overrækkelse af Kunstrådets Litteraturudvalgs Den Danske Oversætterpris I forbindelse med Kunstrådets Litteraturudvalgs spanienssatsning i 2008 havde Litteraturudvalget besluttet, at Den Danske Oversætterpris 2008 skulle tildeles en spansk oversætter, som opfyldte fundatsens fordringer om formidling af dansk litteratur. Der blev indkaldt forslag til prismodtagere fra indstillingsberettigede instanser (forlag, kulturinstitutioner, universiteter, repræsentationer, m.fl.) med frist 24. juni Der indkom ni indstillinger og et flertal af disse pegede på den oversætter, som Litteraturudvalget også besluttede at tildele prisen: Blanca Ortiz Ostalé. Prisen blev overrakt af den spanske kulturminister i forbindelse med overrækkelsen af en del spanske litteratur- og bogpriser på bogmessen Liber i Barcelona den 8. oktober I sin tale gav ministeren megen plads til den danske pris og de kunstneriske og kulturelle samarbejdsrelationer, den og selve arrangementet var udtryk for. Med tilstedeværelse af den danske ambassadør i Spanien, som ministeren bad være med til at overrække nogle af priserne, viste kulturministeren Den Danske Oversætterpris en uhyre stor gæstfrihed inden for rammerne af en spansk tradition for litteratur-prisoverrækkelser. Arrangementet gav Den Danske Oversætterpris en stor bevågenhed og betød dermed ikke kun, at Kunstrådets Litteraturudvalgs arbejde kom i fokus, men også at den danske repræsentation i Spanien blev set som en værdig partner i spansk kulturarbejde, og for Danmark blev det et stort øjeblik af naturlig public diplomacy. Arrangementet blev den 7. november 2008 omtalt i Berlingske Tidende i en artikel med titlen Det sværeste er ironien. Alle implicerede parter har fundet gennemførelsen af prisoverrækkelsen særdeles frugtbar for det videre samarbejde for den gensidige litteratur- og kulturformidling. 4.6 Andet oplæsningsarrangement 4. til 6. november 2008 Den anden oplæsningsrække fandt sted i dagene 4. til 6. november 2008 og foregik, ligesom det første arrangement, i Círculo de Bellas Artes, under fællestemaet Encuentros de literatura danesa en 10

11 Madrid - Creaciones danesas: Un universo literario ( Møder med dansk litteratur i Madrid Danske værker: Et litterært univers ). De tre forfatteroplæsninger var med henholdsvis Leif Davidsen, Ida Jessen og Christina Hesselholdt. Den 4. november læste Leif Davidsen op af El danés serbio (Den serbiske dansker), og blev under den efterfølgende debat akkompagneret af forfatteren Isabel Lacruz, som er redaktør på Funambulista. Forfatteren Fernando Marías fungerede som moderator ved arrangementet. Leif Davidsen talte spansk, hvorfor han som den eneste forfatter ikke havde tolk med ved arrangementet. 62 personer deltog i arrangementet. Ved arrangementet den 5. november læste Ida Jessen op af Lisa y Birgitte (Det første jeg tænker på), og sad i panel sammen med forfatter og redaktør fra forlaget Lengua de Trapo Fernando Varela, samt oversætter Blanca Ortiz Ostalé. Journalisten Félix Romeo fungerede som moderator. Der var 45 deltagere ved arrangementet. Den 6. november læste Christina Hesselholdt op af Tú, mi tú (Du, mit du). Hun blev akkompagneret af forfatter og redaktør på Lengua de Trapo Fernando Varela samt oversætter Blanca Ortiz Ostalé. Ved den efterfølgende debat fungerede journalisten Eva Orúe som moderator. I alt 44 personer deltog i arrangementet. De involverede forlag ved denne oplæsningsrække var: Lengua de Trapo, Funambulista, Ediciones de la Torre, Ediciones Maeva, Minúscula og Salamandra. Annoncering og pressedækning Annonceringen i forbindelse med dette oplæsningsarrangement var det samme som ved første oplæsningsarrangement. Markedsføringen resulterede i 11 anmeldelser/omtaler på internettet og ca. 10 artikler i de skrevne medier i Spanien. Herudover er der kendskab til, at der blev reklameret for projektet i 6 magasiner og blade, ligesom forfatternes værker blev eksponeret i boghandlerne (se scrapbog). I Danmark blev arrangementet omtalt i 2 artikler. Den 10. oktober 2008 bragte Urban en artikel med titlen Danske bøger på vej til Spanien og Berlingske Tidende bragte den 27. oktober 2008 artiklen Spanierne boltrer sig i dansk litteratur. Se endvidere afsnit 4, annoncering og pressedækning. Tilbagemelding fra deltagerne Også ved disse oplæsningsarrangementer blev der delt evalueringsskemaer ud til deltagerne. Svarprocenterne ligger på hhv. 27%, 20% og 34% for de tre arrangementer, hvilket er relativt lave svarprocenter. For det sidste arrangements vedkommende kan den lave svarprocent forklares med, at en relativt stor andel af deltagerne udgjordes af en gymnasieklasse, som tilsyneladende ikke var interesseret i at give konstruktiv feedback på arrangementerne. Tilbagemeldingerne fra evalueringsskemaerne viser til gengæld stor tilfredshed med oplæsningsarrangementerne, hvor størstedelen finder arrangementerne gode (bien) (hhv. 76%, 56% og 13%,) eller ligefrem glimrende (excelente) (hhv. 24%, 44% og 87%), hvor især deltagerne ved Christina 11

12 Hesselholdts oplæsning skiller sig ud, med hele 87% i kategorien excelente. Tilfredsheden med arrangementerne afspejles også i spørgsmålet om, hvorvidt arrangementet levede op til folks forventninger, hvor langt hovedparten svarer fuldstændig (hhv. 65%, 67% og 92%) og resten svarer mere eller mindre. Endelig kan det være interessant at se på besvarelserne i de to spørgsmål om hvorvidt folk i fremtiden kunne forestille sig igen at deltage i arrangementer om oversat litteratur og om arrangementerne har givet dem lyst til at læse de bøger, der blev præsenteret under oplæsningsrækken. Her svarer et gennemsnit på 74%, at det er meget sandsynligt (muy probable), at de igen vil deltage i arrangementer omhandlende oversat litteratur, og hele 100% svarer, at arrangementerne har opmuntret dem til at læse de bøger, der blev præsenteret på arrangementerne. Tilbagemeldinger fra forfatterne De tre deltagende, danske forfattere ved den anden oplæsningsrække har alle givet positive tilbagemeldinger på deres deltagelse i projektet: Jeg var meget, meget glad for turen til Madrid. Det allerbedste var kontakten til forlaget og oversætteren, og jeg tror, at vi fik lagt grunden til et godt og langvarigt samarbejde. Det ville jo aldrig være sket, hvis ikke jeg var kommet derned. Mht. selve oplæsningerne var jeg virkelig glad for min moderator. Han var utrolig sikker og kompetent, og samtalen var interessant for mig, og tror jeg, også for ham. Og så kan jeg kun håbe, at den også var det for publikum. For mig var den tur en gave. Så tak skal I have. Ida Jessen. Tak for sidst det var en velorganiseret og fin tur! Christina Hesselholdt mange tak til jer for en god tur, et fint hotel, dejlig mad i en skøn by og et godt arrangement. Leif Davidsen Evaluering af andet oplæsningsarrangement Se evalueringen under afsnit 4 eneste forskel er dog, at Leif Davidsen talte spansk under arrangementet, hvilket overflødiggjorde tolkebistand. Se endvidere bilag 8 og 9 for tilbagemeldinger fra Den Danske Ambassade i Madrid samt Disueño Comunicación. 4.7 Præsentation af Lykke-Per, Per el afortunado, Madrid 26. november 2008 I forlængelse af de to oplæsningsrækker blev der som et supplerende arrangement afholdt et pressemøde og en præsentation i forbindelse med udgivelsen af den spanske oversættelse af Henrik Pontoppidans Lykke-Per, Per el afortunado. Den Danske Ambassade i Madrid og forlaget Ediciones de la Torre stod for arrangementet. Pressemøde (formiddag) Forlægger José María G. de la Torre modtog pressen og uddelte pressedossier (bilag 6). Han orienterede om Lykke Per. Kulturattaché Sarah Maria Bogantes fortalte om glæden over at se Lykke Per oversat til spansk og takkede for de spanske forlags interesse for og arbejde med dansk litteratur. Sarah Maria Bogantes orienterede om, hvordan Den danske Ambassade og Kunstrådets Litteraturudvalg støtter og bakker op omkring de spanske forlag, der udgiver dansk litteratur. Oversætteren María Pilar Lorenzo fortalte om oversættelsesprocessen og om romanens aktualitet. 12

13 Flemming Behrendt fra Pontoppidan Selskabet talte om forfatterens betydning. Til sidst var der spørgsmål fra journalisterne. Præsentation af Lykke-Per på Tierra de Fuego (aften) Efter at forlæggeren havde modtaget publikum og de inviterede gæster, talte ambassadør Niels Pultz om glæden over at se Lykke-Per i spansk oversættelse og om, hvordan ambassaden bidrager til at udbrede kendskabet til dansk litteratur og kultur generelt. Oversætteren María Pilar Lorenzo fortalte om oversættelsesprocessen og om romanens aktualitet. Flemming Behrendt fra Pontoppidan Selskabet fortalte, hvad Pontoppidan Selskabet er og om Pontoppidans rolle i verdenslitteraturen. Endelig talte professor i engelsk filologi ved Universidad Complutense, Enríque Bernárdez, om betydningen af at gøre dansk litteratur tilgængelig for de spanske læsere og Pontoppidans betydning i spansk sammenhæng. Efterfølgende var der mulighed for spørgsmål. Omkring 80 personer deltog i arrangementet, som ifølge ambassadens tilbagemelding var en stor succes. Der blev dog ikke udleveret evalueringsskemaer ved arrangementet, så evalueringen bygger på de umiddelbare tilbagemeldinger, ambassaden modtog ved arrangementet, såvel som den omtale arrangementet fik i medierne. Således blev arrangementet og udgivelsen af Per el afortunado omtalt i 6 artikler i forskellige medier. 5. Evaluering af målsætninger I nedenstående afsnit foretages en evaluering af de 6 målsætninger, der var opstillet for projektet, med henblik på en vurdering af, om målene er opfyldt. Målsætningerne for projektet var: 1) At fremme og styrke kendskabet til dansk litteratur, både blandt spanske forlag og spanske læsere 2) At sætte fokus på de danske forfattere og værker, der udkommer i Spanien i 2008 og ) At få spansk presse til at interessere sig for dansk litteratur og et unikt samarbejdsprojekt mellem store og små ellers konkurrerende spanske forlag 4) At stimulere interessen for dansk litteratur hos et spansksproget publikum 5) At fastholde og udbygge interessen for spanske oversættelser af dansk litteratur 6) At stimulere interessen for litterær oversættelse blandt spanske kommende og nuværende professionelle oversættere 5.1 At fremme og styrke kendskabet til dansk litteratur, både blandt spanske forlag og spanske læsere. Indikatorer for opfyldelse af denne målsætning er oversættelse af danske bøger til spansk og tilbagemeldinger fra forfattere, forlag og publikum. Succeskriteriet vil så på kort sigt være positive tilbagemeldinger fra deltagere/forlag, og på lidt længere sigt vækst i antallet af oversættelser og antallet af solgte oversættelser. Sidstnævnte succeskriterium vil dog først kunne aflæses efter en længere årrække. Som evalueringsspørgsmål for denne målsætning har vi derfor valgt at se på, i hvilken grad antallet af kontakter mellem danske forfattere og spanske forlag og publikum/læsere må formodes at være øget som en konsekvens af Spaniensprojektet? 13

14 Generelt og umiddelbart er vurderingen, at der er sket en væsentlig forøgelse af interessen for dansk litteratur i spansk oversættelse. En vandretur i større boghandler i Barcelona i forbindelse med overrækkelsen af oversætterprisen og i Madrid i forbindelse med oplæsningsprogrammerne viste, at de danske værker fik en meget fin eksponering (se evt. billeder i scrapbogen). De spanske forlæggere er desuden meget interesserede i at fortsætte med de forfatterskaber, de allerede har stiftet bekendtskab med, og er alle meget opsatte på at deltage i det fortsatte indbyrdes samarbejde og det kommende besøgsprogram til Danmark i juni Denne vurdering er helt i overensstemmelse med den tilbagemelding, vi har fået fra ambassaden, som konkluderer, at de spanske forlags interesse for at udgive dansk litteratur ikke kun er fastholdt, men derimod øget i forbindelse med projektet. Tilbagemeldingen fra forlagene om indsatsen har udelukkende været positiv (bilag 8, s. 1). 5.2 At sætte fokus på de danske forfattere og værker, der udkommer i Spanien i 2008 og 2009 Indikatorerne for dette projektmål er gennemførelse og markedsføring af oplæsningsarrangementer, oversætterseminar, og Pontoppidan-arrangement, deltagelse og møder på bogmessen Liber i Barcelona, samt overrækkelse af Oversætterprisen. Succeskriterierne for målsætningen er antallet og kvaliteten af medie-omtale, antallet af deltagere på arrangementerne, samt positive tilbagemeldinger fra deltagere og forlag. Som evalueringsspørgsmål har vi valgt at se på, i hvilken grad der er gennemført tiltag for at skabe opmærksomhed omkring de danske værker, der udkommer i Spanien i 2008 og 2009? I erkendelse af at markedsføring af oversat litteratur er et økonomisk underprioriteret område hos de udgivende forlag, har Kunstrådets Litteraturudvalg valgt at give supplerende markedsføringsstøtte til de danske oversatte værker. Dette har bevirket en prioritering af markedsføringen, som foreløbig kulminerede med en fælles annonce for alle de involverede forlag op til julehandlen i december 2008 i El País og El Mundo de to største spanske aviser (se annoncen i scrapbogen). Sådanne samarbejder er ikke almindelige normalt konkurrerer forlagene indbyrdes men i kraft af den danske støtte og opbakning er det lykkedes at skabe et samarbejde og netværk, der ser det som en markedsføringsmulighed at arbejde sammen om de danske titler. Som ambassaden skriver i sin tilbagemelding, har det at samle ellers konkurrerende forlag omkring et fælles projekt til fremme af dansk litteratur i Spanien [ ] vist sig at være en effektiv formel. I stedet for at markedsføre enkelte titler, som dråber i havet, blev det muligt at tale om et boom for dansk litteratur i Spanien (bilag 8, side 1). 5.3 At få spansk presse til at interessere sig for dansk litteratur og for et unikt samarbejdsprojekt mellem store og små ellers konkurrerende spanske forlag Indikatorer for denne målsætning er artikler og anden medieomtale, og succeskriteriet er et konkret antal artikler og medieomtale. Som evalueringsspørgsmål har vi valgt at vurdere i hvilken grad den spanske presse i 2008/2009 har skrevet om de gennemførte arrangementer og/eller danske forfattere/dansk litteratur? 14

15 De danske værker har været rimeligt anmeldt og omtalt i de spanske medier med i alt 43 anmeldelser/artikler i forskellige aviser, 24 anmeldelser/artikler på internettet, 9 interviews med forfatterne, samt reklamer i 6 forskellige magasiner (se scrapbogen). 5.4 At stimulere interessen for dansk litteratur hos et spansksproget publikum På kort sigt er indikatorerne for denne målsætning antal deltagere ved oplæsningsarrangementerne, samt tilbagemeldinger i evalueringsskemaer udfyldt af publikum ved oplæsningsarrangementerne. (På lang sigt flere solgte værker af danske forfattere). Af succeskriterier kan nævnes konkret antal deltagere ved arrangementerne; positive tilbagemeldinger i evalueringsskemaer; omtale af dansk litteratur i spanske medier. Som evalueringsspørgsmål ser vi på i hvilken grad interessen for dansk litteratur er blevet stimuleret hos det spansksprogede publikum som en udløber af Spaniensprojektet?. I sin tilbagemelding på projektet skriver Den Danske Ambassade, at antallet af deltagere i arrangementerne må betragtes som tilfredsstillende, når man tager i betragtning, at der er utrolig hård konkurrence om publikum i en by som Madrid, hvor det daglige udbud af kulturelle arrangementer er overvældende. Ambassaden anfører, at det er værd at overveje også at være til stede i nogle af landets større provinsbyer ved kommende arrangementer i Spanien (bilag 8, side 1). Der skal følges op på publikumsinteressen som en del af opfølgningsarbejdet, men da der ikke findes tilgængelige salgsstatistikker, er det ikke muligt på et objektivt grundlag umiddelbart at afgøre interessen. Imidlertid er det spanske bogmarked også dækket af analysebureauet Nielsen Bookscan og Kunststyrelsens Litteraturcenter arbejder på at få tilvejebragt data om de danske værker. 5.5 At fastholde og udbygge interessen for spanske oversættelser af dansk litteratur Indikatorerne i vurderingen af denne målsætning er antal kontakter mellem danske forfattere og spanske forlag/udgivelser; gennemførelse af oversætterseminar og overrækkelse af Oversætterprisen. Succeskriterierne er et konkret antal kontakter/udgivelser/tilbagemeldinger fra spanske forlag/oversættere samt tilbagemeldinger fra oversætterseminaret. Evalueringsspørgsmålet er i hvilken grad er interessen for spanske oversættelser af dansk litteratur blevet udbygget/fastholdt? Antallet af værker og interessen for køb af rettigheder til nye værker er øget gennem hele 2008, men en egentlig fastholdelse kan først måles efter en to-tre år og skal understøttes af systematisk oversættelsesstøtte og deltagelse i oplæsninger, messer og festivaler. 5.6 At stimulere interessen for litterær oversættelse blandt spanske kommende og nuværende professionelle oversættere Her er indikatorerne hhv. gennemførelse af oversætterseminar og overrækkelse af Oversætterprisen, antal deltagere i seminaret samt medieomtale af oversætterseminar og oversætterprisen. Succeskriterierne er konkrete tilbagemeldinger fra oversætterseminaret, konkret antal deltagere i seminaret og konkret antal artikler om oversætterseminaret/oversætterprisen. Evalueringsspørgsmålet er, i hvilken grad er interessen for litterær oversættelse blandt spanske 15

16 kommende og nuværende professionelle oversættere blevet stimuleret i forbindelse med spaniensprojektet?. Sammenlignet med Norge (som giver meget mere oversættelses-støtte end Danmark, nemlig 7 mio. NKK årligt mod de danske 2,1 mio. DKK årligt) må man konstatere, at interessen for at studere dansk og uddanne sig med henblik på litterær oversættelse er imponerende (der er således ca. 50 dansk studerende og ca. 15 norskstuderende på Universidad Compultence). Såvel de studerende som de færdiguddannede oversættere er meget interesserede i at arbejde med litterær oversættelse. Overrækkelsen af Den Danske Oversætterpris til Blanca Ortiz har også medvirket til en øget interesse. 6. Ressourcer Et projekt som satsningen i Spanien har krævet mange ressourcer, som ikke umiddelbart kan gøres op. Når udvalget vælger et fokus, får det betydning ikke bare for det konkrete budget, som i 2008 var på DKK, men også for prioritering og fokusering på bevillinger fra øvrige puljer, særligt Oversætterpuljen og Litteratur- og personudvekslingspuljen. Forarbejdet blev påbegyndt så tidligt som 2001 med design og udarbejdelse af udstillingen Un Mundo Mágico, der har været foretaget research på messer og en festival i Spanien, der har været høj prioritering af information og møder med spanske forlæggere ved alle internationale messer, og spanske oversættere har været særligt prioriteret i forbindelse med oversætterbesøgsprogrammer i Danmark. De personalemæssige ressourcer har derfor også været spredt på flere medarbejdere udover projektlederen, hvorfor en opgørelse af, hvad der direkte relaterer sig til projektet, og hvad der relaterer sig til arbejdet med at formidle dansk litteratur i udlandet, ikke kan fremstilles. Uden en satsning i Spanien i 2008 ville en del af arbejdet have været udført alligevel som en del af det bredere formidlingsarbejde. Men der er ingen tvivl om, at man ved at sammenknytte den interesse, der er blevet vist fra spansk hold, i en satsning fra Litteraturudvalgets side har kunnet genere en yderligere opmærksomhed fra både forlæggere og publikum med det resultat, at det fælles projekts resultat muligvis vil have en effekt, der varer længere end effekten ville have været af de enkelte, ikkekoordinerede, men prisværdige tiltag. Et kvalificeret skøn er imidlertid, at en satsning som denne koster ca. 1,5 mio. DKK over længere tid (ca. 3 år) og heri er ikke indregnet den opfølgning, som er en del af projektet, da denne afhænger af projektets succes og dermed efterspørgsel udefra. Personalemæssigt kræves ca. et årsværk i satsningsåret, men fordelt på flere medarbejdere og ¼-½ årsværk før og efter. 7. Konklusion og opfølgning 7.1. Konklusioner se side Opfølgning Når man gennemfører en litteratursatsning som projektet i Spanien, er det vigtigt, at der foretages en opfølgning på projektet i årene efter satsningen, for at man kan drage det fulde udbytte af de 16

17 gennemførte initiativer. Derfor har Kunstrådets Litteraturudvalg også allerede en række opfølgningsarrangementer til afholdelse i 2009 under forberedelse: Besøgsprogram i København for en række spanske forlæggere. Besøgsprogrammet finder sted i juni 2009, hvor også den afgåede spanske kulturminister havde ytret ønske om at deltage. Formålet med besøgsprogrammet er etablering, udvikling og konsolidering af netværk og kontakter mellem forlæggere, forfattere og oversættere i Danmark og forlæggere fra Spanien. Hensigten med besøgsprogrammet er også at introducere de spanske forlæggere for nyere dansk litteratur og herved skabe endnu bredere interesse og kendskab, som på længere sigt kan udmønte sig i en endnu større udbredelse af dansk litteratur i Spanien. Endelig er det projektets klare mål at skabe et levedygtigt netværk mellem de danske og de spanske forlæggere. Deltagelse i den sidste del af forårsfestivalen Madrid Book Fair i Parque Retiro (29. maj -14. juni 2009), bl.a. med deltagelse i seminar om oversættelse v/ Marianne Kruckow Børnebogsudstilling på turné i Spanien Deltagelse i yderligere bogmesser i Spanien (ud over Liber) Særligt fokus på spanske ansøgninger i Kunstrådets Litteraturudvalgs udvalgsarbejde. 17

18 8. Bilagsoversigt 1) Projektgrundlag for Spaniensprojektet 2) Regnskab for Spaniensprojektet 3) Kontrakt med Disueño Comunicación 4) Program fra oversætterseminar, ) Pressemateriale fra pressemøde, ) Pressemateriale fra Pontoppidan arrangement, ) Analyse af evalueringsskemaer 8) Tilbagemelding fra Den Danske Ambassade i Madrid 9) Tilbagemelding fra kommunikationsbureauet Disueño Comunicación 10) Artikelsamling fra oplæsningsarrangement i maj ) Artikelsamling fra oplæsningsarrangement i november ) Scrap-bog (programmer, brochurer, plakat, pressemeddelelser, forfatterbreve m.v.) 18

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 10. februar 2012 Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 REFERAT Til stede fra udvalget: Grethe Rostbøll (formand),

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL E F T E R S K O L E N H E L L E RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL SKOLEÅRET 2012-2013 Effektundersøgelse gennemført d. 13. - 15 november 2012 INDLED NING Efterskolen Helle er en selvejende institution, der driver

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Salamanca Land: Spanien Periode: Fra:10/2

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune til Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Italiensk sprog, litteratur og kultur (2010-2013) Navn på universitet i udlandet: Università degli Studi di Siena Land: Italien Periode: Fra:

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: 23.06.15 Tidspunkt: kl. 8 15.30 Sted: Lokale 6 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 2 Mødedato: 10 11. marts Tidspunkt: Kl. 09.00 15.00 Sted: Helenekilde Badehotel REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat

Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat Projektets målgruppe, metode og formål Formålet med projektet har været at afklare og motivere ikke uddannelsesparate ledige i alderen 18 til 40 år, herunder

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk opfattes medierne som en direkte årsag til, at et udvikler sig på det gensidige afhængighedsforhold mellem og medier. er professor ved Københavns Universitet og forfatter forlaget slitteratur opfattes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Du kan se samrådets vedtægter i dette link til Kalundborg Kommunes hjemmeside:

Du kan se samrådets vedtægter i dette link til Kalundborg Kommunes hjemmeside: VELKOMMEN TIL K U L T U R E L T S A M R Å D KALUNDBORG Dette særnummer af nyhedsbrevet INDSPIL skal give dig et indblik i, hvad Kulturelt Samråd Kalundborg står for og arbejder med. Kulturelt Samråd har

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 70,7 72,4 69,4 Administration og information Rekruttering af elever 71,6 71,1 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere