Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser"

Transkript

1 Fællesvejledning til Implementering af EDREF og EDDIS eddelelser Vejledning og noter til implementering af eddelelser til Henvisning og Udskrivning (Epikriser) edcom EDDIS vers December 996

2

3 Forord Standardiseringsorganisationen CEN/TC 25 har udarbejdet en standard for meddelelser til kommunikation af henvisninger og udskrivningsbreve. Arbejdet er udført i Projekt Team PT3-024 i samarbejde med arbejdsgruppen CEN/TC 25/WG3. Resultatet er en syntaxuafhængig standard (eller rettere: Udkast til en præstandard, PT3-024 FWD), der beskriver de nødvendige informationsmodeller, scenarier, anvendelsesområder og attributter for området. Til dette udkast er der af undertegnede udarbejdet et foreløbigt, støttende dokument (Implementable essage Specifications - IS), der beskriver, hvorledes standarden kan implementeres i EDIFACT syntax, en rekvisitionsmeddelelse EDREF (EDical REFerral message) og EDDIS (EDical DIScharge message), idet Annex A i PT3-024 FWD er det overordnede strukturgrundlag. Denne fællesvejledning og de to hæfter indeholdende IG for de to meddelelsestyper er en oversættelse af ovennævnte IS med tillæg af kommentarer og kodelister, der er relevante for danske forhold. ht. oversættelse skal det bemærkes, at visse begreber ikke er oversat pga. mangel på danske ord, der er præcist dækkende. Fællesvejledningen kan ikke direkte bruges til implementering, men den giver baggrunden og de modeller, der ligger til grund for de implementerbare meddelelser. Siden version.0 er der som en del af standarden tilkommet edcom Konsensus-dataliste ver. 2.0, som indeholder en præcis beskrivelse af, hvad der skal og må indeholdes i meddelelserne i Danmark, samt mapning til meddelelserne. Dette er version 2.0, driftsversionen, som skal benyttes i edcom. Det kan ikke undgås, at der i en så omfattende dokumentation er fejl og mangler. Alle kommentarer, rettelser og forslag til forbedringer - indholdmæssigt og præsentationsmæssigt - modtages med tak. De sendes til: Læge Jesper Theilgaard Kirkely Bramdrupdam 6000 Kolding Telefon: eller Fax: eller (sidstnævnte er kun åben efter aftale) Internet: På vegne af edcom EDI-Gruppen Jesper Theilgaard edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side

4 edcom EDI-Gruppen består af: Niels Jørgen Christensen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Amtssygehus (formand) Thomas Hensing, DanNet, Birkerød Stig Korsgaard, SEDI-sekretariatet, Sundhedsstyrelsen Jan ark, Kommunedata, Amtsdatacentret, Skejby Jesper Theilgaard, almen praksis, konsulent, Kolding Side 2 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

5 Indholdsfortegnelse. DEFINITIN AF EDDELELSERNE VERSIGT ANVENDELSESRÅDE Anvendelsesområde internationalt Anvendelsesområde i Danmark (edcom) Udvidelse af anvendelsesområdet AFLEDNING AF EDIFACT EDDELELSER FRA GD ER G BJEKT/ATTRIBUT-DEFINITINER STRUKTURAPNINGSTABELLER Ny henvisning til /henvisning til modifikation (top niveau model mappet til EDREF) Ny rapport/ rapport modifikation (top niveau model mappet til EDDIS) Ny handlingsplan rapport/handlingsplan rapport modifikation (top niveau model mappet til EDDIS) Subjektmodel for sundhedsfaglig partner mappet til EDREF/EDDIS Subjekt model for patient mappet til EDREF/EDDIS Subjektmodel for klinisk information mappet til EDREF/EDDIS) Subjektmodel for betalingsinformation mappet til EDREF/EDDIS Specialistydelse rapport annullering (top level model mappet til EDDIS) DATAAPNINGSTABELLER Konstruktion af datamapningstabeller Klinisk information Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelsesresultat Kopimodtager Behandling med lægemiddel Sundhedsfaglig lokation Sundhedsfaglig organisation Sundhedsfaglig partner Sundhedsfaglig partners rolle Sundhedsfaglig professionel Påtænkt modtager af rapportkopi prindelse af klinisk information Patient Patientrelateret sundhedsfaglig partner Patienttilknyttet person Betalingsinformation Betalingspartner Refereret studieemne Relateret sundhedsfaglig yder Relateret yder af Rapporteret hændelse (eng.: event) Rekvireret Specialistydelse Handlingsplan Yder af Specialistydelsesrapport Henvisning til GENERELLE NTER EDDELELSESDKUENTATIN EDDELELSESDEFINITINER EDIFACT implementation af GD er Implementerbare meddelelsesspecifikationer Specifikke eddelelsesimplementeringsguidelines = IG NTATIN...5 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 3

6 4.2.. apning af objekter/attributter i IG Forekomst af dataelementer, segmenter og segmentgrupper Datatyper Længde af dataelementer Ændring af dataelementer i edcom (NB!) Kodeværdi for sundhedssektor kodeskemaer Koder Diverse INTERNE KBLINGER = LINKS...57 Side 4 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

7 . Definition af meddelelserne Denne vejledning udgør sammen med eddelelsesimplementeringsguidelines (IG) version 2.0 for meddelelserne EDREF og EDDIS (meddelelser til henvisning og udskrivning) og edcom Konsensusdatalisteversion 2.0 en komplet, implementerbar meddelelsesspecifikation (IS), der udbygger Annex A i CEN/TC 25/PT3-024 First Working Dokument: essages for Referral and Discharge vers. 2.2 (PT3-024 FWD). Ændringer i PT3-024 siden FWD mht. datamodel, attributter og EDIFACT-struktur er ikke afspejlet i denne version af Fællesvejledning og IG, ligesom EDIFACT Directory 93A er fastholdt. Synkronisering med PT3-024 vil af hensyn til leverandørerne tidligst ske i version versigt Fællesvejledningen vesion 2.0 indeholder i kap. 2 og 3 dokumentation for, hvorledes Generelle eddelelsesbeskrivelser (General essage Descriptions, GD) og deres attributter er mappet til EDIFACTmeddelelserne. I kap. 4 er angivet notationer og forklaringer, der kan hjælpe implementatorer med at udvikle applikationer, der er i overensstemmelse med specifikationerne. Datalisterne, som fandtes i version.0, findes nu i udbygget stand i edcom Konsensus-dataliste version 2.0. eddelelsesdiagrammerne findes nu i selve IG erne. Nyt er også Appendix B, hvor EDIFACT-strukturen i meddelelserne er afbildet som en tørresnor. Dette er gjort, fordi mange har lettere ved at læse den hierarkiske struktur på denne form. De to IG er fortsætter kapitelnummereringen, indeholder således begge kapitel 5, der specificerer funktion og principper for meddelelserne, og kapitel 6, der indeholder de detaljerede meddelelsesspecifikationer. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 5

8 .2. Anvendelsesområde.2.. ANVENDELSESRÅDE INTERNATINALT I PT3-024 FWD er angivet eksempler på hvilke fagområder/funktioner, henvisninger omfatter, her omsat til danske forhold:?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge til indlæggelse på hospital/klinik?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge til ambulant undersøgelse/behandling i hospital/klinik?? Henvisning af en patient fra en hospitalsafdeling til en anden.?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge til undersøgelse/behandling af paramedicinsk specialist (fysioterapeut, diætist)?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge/hospital til samfundsmedicinsk service (hjemmesygepleje, distriktsplykiatri). I PT3-024 FWD er angivet eksempler på hvilke fagområder/funktioner, udskrivningsbreve/rapporter omfatter, her omsat til danske forhold:?? eddelelse vedr. planlagt aktion, indlæggelsesdato/ambulant mødedato samt evt. transportarrangement?? Foreløbigt/endeligt udskrivningsbrev vedr. hospitalsindlæggelse?? Rapport vedr. en enkelt kontakt med ambulatorium/klinik (incl. sammedagskirurgi)?? Rapport (opsummereing) vedr. en serie af kontakter med ambulatorium/klinik?? Lægebrev vedr. en eller flere kontakter med praktiserende speciallæge?? Rapport, der supplerer tidl. rapport eller udskrivningsbrev (fx senere fremkomne undersøgelsesresultater eller forslag om videre aktioner)?? eddelelse om foretagen viderehenvisning?? eddelelse om, at en patient er blevet indlagt på hospital?? eddelelse om dødsfald på hospital eddelelserne kan tillige benyttes til modifikation eller annullerering af tidligere henvisninger/rapporter ANVENDELSESRÅDE I DANARK (EDC) I edcom benyttes følgende funktioner:?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge til indlæggelse på hospital?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge til ambulant undersøgelse/behandling i hospital?? eddelelse vedr. planlagt aktion, indlæggelsesdato/ambulant mødedato samt evt. transportarrangement?? Foreløbigt/endeligt udskrivningsbrev vedr. hospitalsindlæggelse?? Rapport vedr. en enkelt kontakt med ambulatorium/klinik (incl. sammedagskirurgi) Side 6 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

9 ?? Rapport (opsummering) vedr. en serie af kontakter med ambulatorium/klinik?? Rapport, der supplerer tidl. rapport eller udskrivningsbrev (fx senere fremkomne undersøgelsesresultater eller forslag om videre aktioner)?? Henvisning til røntgenundersøgelse?? Rapport vedr. røntgenundersøgelse ( røntgensvar ) Booking kan ikke varetages af meddelelserne UDVIDELSE AF ANVENDELSESRÅDET I PT3-024 FWD er angivet, at radiologi er undtaget fra meddelelsernes anvendelsesområde. Dette beror imidlertid på forskelle i organisation og tradition i specialerne i forskellige lande. I Danmark fungerer henvisning og svar vedr. røntgenundersøgelse mht. krav om klinisk information og obligatorisk vurdering af røntgenbillederne af radiologisk specialist (incl. rådgivning mht. konsekvenser og yderligere undersøgelser) ganske som i de andre specialer, der er omfattet af anvendelsesområdet. Derfor benyttes EDREF og EDDIS til røntgenhenvisning og -svar. Helt tilsvarende betragtninger gælder ultralyddiagnostik, nuclearmedicinske undersøgelser og klinisk fysiologiske undersøgelser, idet det for alle 4 områder er underforstået, at billeddelen af undersøgelsesresultaterne ikke kan transmitteres via EDIFACT (for nærværende). I PT3-024 FWD er områderne skademedicin og obstretrik endvidere undtaget. Disse undtagelser findes heller ikke at være relevante for danske forhold. Disse 6 områder inkluderes derfor i meddelelsernes anvendelsesområde i Danmark, indtil andet måttet blive bestemt. Hjemlen til regionalt (in casu i Danmark) at inkludere sådanne specialer og funktioner, som er udelukket i PT3-024 FWD paragraf.6, findes i paragraf.8 i samme dokument..3. Afledning af EDIFACT meddelelser fra GD er og objekt/attribut-definitioner Dannelsen af EDIFACT meddelelser ud fra GD erne, som er netværk af forbundne objekter, kræver omformning til en hierarkisk struktur. Konverteringsmetoden er beskrevet i PT3-024 FWD. I kapitel 2 er omformningen fra netværk til hierarkisk struktur vist i et sæt af strukturmapningstabeller for samtlige GD er. For at udvælge eller nyudvikle de rette EDIFACT dataelementer er der foretaget en omhyggelig mapning af objekter og attributter i GD erne til de korresponderende EDIFACT elementer. Denne proces er dokumenteret i de mapningstabeller, der er vist i kapitel 3 i denne fællesvejledning. IG en (kapitel 5 og 6) viser også denne mapning. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 7

10 2. Strukturmapningstabeller De følgende tabeller beskriver mapningen af relationer mellem objekterne i GD erne defineret for henvisninger og udskrivningsbreve over i de ækvivalente EDIFACT meddelelsesdefinitioner. Hver tabel svarer til mapningen af én GD til dens EDIFACT ækvivalent. Tabellerne lister hver relation i det relevante model-diagram, begyndende med det mest centrale objekt og dets relationer til andre objekter. For at gøre læsningen nemmere er model-diagram og den tilsvarende tabel anbragt på samme opslag, for de små tabellers vedkommende dog på samme side. De originale engelske tekster inclusive figurtekster er bibeholdt på diagrammerne. For hver indgang i en tabel vises kardinaliteten i hver relation, idet de samme konventioner, som anvendes i modelleringen, følges. Den sidste kolonne viser den ækvivalente EDIFACT struktur, hvilket kan checkes mod den relevante EDIFACT meddelelsesdefinition., hvor de nummererede segmentgrupper (SGnn) findes i stigende orden i meddelelsen.. Side 8 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

11 2.. NY HENVISNING TIL SPECIALISTYDELSE/HENVISNING TIL SPECIALISTYDELSE DIFIKATIN (TP NIVEAU DEL APPET TIL EDREF) GD er, som denne tabel refererer til, er figur 8 i kap og figur 4 i kap i PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination intended recipient of report copy specialist service request,m payment information patient clinical information requested specialist service specialist service Figure 8: New Specialist service Request : Top level model edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 9

12 bjekt Relation i GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF henvisning til objekt/klasse henviser til interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse yder af interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse kopi destination interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse påtænkt modtager of kopi interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse betalingsinformation betalingsinformation (SG20) er indlejret i henvisning til (SG2) henvisning til ny: mod: 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i henvisning til (SG2) henvisning til ny:,m mod: 0, helhed-del rekvireret rekvireret (SG8) er indlejret i henvisning til (SG2) patient objekt/klasse klinisk information klinisk information (SG2) er indlejret i henvisning til (SG2) NTE: Det er resultatet af et valg, at henvisning til er gjort til ledende objekt og ikke patient (som vi er vant til i Danmark). Det indebærer, at patient kan udelades i modifikationsmeddelelser og annulleringsmeddelelser, idet sammenhængen mellem henvisning og patient er fastlagt entydigt i den primære henvisning. Patient skal dog i henhold til modellen altid medtages, hvis henvisning modifikationsmeddelelsen indeholder klinisk information. Dette gælder ikke rapport, hvor klinisk information er relateret til rapporteret klinisk hændelse i stedet for til patient. Dette indebærer, at applikationer skal være i stand til at retablere sammenhængen ud fra henvisningens identifikation. Side 0 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

13 2.2. NY SPECIALISTYDELSE RAPPRT/SPECIALISTYDELSE RAPPRT DIFIKATIN (TP NIVEAU DEL APPET TIL EDDIS) GD er, som denne tabel refererer til, er figur 9 i kap og figur 22 i kap i PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination 0, specialist service request payment information specialist service report,m patient clinical information 0, related specialist service provider specialist service 0, 0, reported specialist service event 0, specialist service plan Figure 9 : New Specialist Service Report : Top level model edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side

14 bjekt Relation i GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvi valent relation i EDDIS rapport 0, objekt/klasse henviser til interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse yder af interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse kopi destination interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse henvisning til henvisning til (SG5) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse betalingsinformation betalingsinformation (SG23) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport ny: mod: 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport ny:,m mod: helhed-del rapporteret hændelse rapporteret hændelse (SG) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse relateret yder af 0, relateret yder af (SG6) er indlejret i rapport (SG2), links til sundhedsfaglig partner (SG) rapport helhed-del handlingsplan handlingsplan (SG20) er indlejret i rapport (SG2) rapporteret hændelse objekt/klasse klinisk information klinisk information (SG4) er indlejret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret hændelse objekt/klasse 0, (SG) er indlejret i rapporteret hændelse (SG) handlingsplan objekt/klasse handlingsplan objekt/klasse relateret yder af 0, (SG20) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) relateret yder af (SG2) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) rapporteret hændelse 0, rekursion rapporteret specialist ydelse hændelse interne links implementeret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret specialist- objekt/klasse relateret yder af specialist- relateret yder af (SG2) er indlejret i rapporteret hændelse (SG), links Side 2 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

15 ydelse hændelse ydelse til sundhedsfaglig partner (SG) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 3

16 2.3. NY HANDLINGSPLAN RAPPRT/HANDLINGSPLAN RAPPRT DIFIKATIN (TP NIVEAU DEL APPET TIL EDDIS) GD er, som denne tabel refererer til, er figur 26 i kap og figur 28 i kap PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination 0, specialist service request payment information 0, specialist service report 0,2,m patient 0, related specialist service provider clinical information specialist service reported specialist service event specialist service plan Figure 26 : New Specialist Service Plan Report : Top level model Side 4 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

17 bjekt Relation i GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDDIS rapport 0, objekt/klasse henviser til interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse yder af interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse kopidestination interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse henvisning til henvisning til (SG5) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse betalingsinformation betaling information (SG23) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport ny: mod: 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport 0,2 helhed-del rapporteret hændelse rapporteret hændelse (SG) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse relateret yder af 0, relateret yder af (SG6) er indlejret i rapport (SG2), links til sundhedsfaglig partner (SG) rapport ny:,m mod: helhed-del handlingsplan handlingsplan (SG20) er indlejret i rapport (SG2) rapporteret hændelse objekt/klasse klinisk information klinisk information (SG4) er indlejret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret hændelse findes ikke handlingsplan objekt/klasse handlingsplan objekt/klasse relateret yder af 0, specialist-ydelse (SG20) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) relateret yder af specialist-ydelse (SG2) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) rapporteret hændelse 0, rekursion rapporteret specialist ydelse hændelse interne links implementeret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret hændelse objekt/klasse relateret yder af relateret yder af (SG2) er indlejret i rapporteret hændelse (SG), links til sundhedsfaglig partner (SG) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 5

18 De følgende modeller og tabeller er fælles for Henvisning til Specialistydelse, Specialistydelsesrapport og Handlingsplanrapport, både ny- og modifikation-varianterne. Hvor der er forskelle, redegøres der for dette SUBJEKTDEL FR SUNDHEDSFAGLIG PARTNER APPET TIL EDREF/EDDIS GD er, som denne tabel refererer til, er figur 9 i kap og figur 20 i kap i PT3-024 FWD. Figur 20 er ikke vist. I denne er påtænkt modtager af kopi erstattet af patientrelateret sundhedsfaglig partner, ellers er de identiske. odellerne for Specialistydelsesrapport og Handlingsplanrapport er identiske. specialist service provider specialist service requester copy destination intended recipient of report copy healthcare party role healthcare party payment party origin of clinical information healthcare professional 0, healthcare organisation 0, patient related healthcare party related healthcare service provider Figure 9 : New Specialist Service Request : Subject model for healthcare party Side 6 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

19 bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF sundhedsfaglig partner objekt/klasse sundhedsfaglig partnerrolle specialisering ved brug af kvalifikator sundhedsfaglig partner generiskspecifik henviser til / yder, kvalifikation af sundhedsfaglig partner (SG) kopi destination, påtænkt modtager af rapportkopi, Kun i henvisning. oprindelse af klinisk information, betalingspartner, patient relateret sundhedsfaglig partner, Ikke i henvisning. relateret sundhedsfaglig yder sundhedsfaglig partner generiskspecifik sundhedsfaglig professional kvalifikator i sundhedsfaglig partner (SG) sundhedsfaglig partner generiskspecifik sundhedsfaglig organisation kvalifikator i sundhedsfaglig partner (SG) sundhedsfaglig professional sundhedsfaglig organisation 0, helhed-del sundhedsfaglig organisation rekursion sundhedsfaglig organisation interne links implementeret mellem sundheds-faglige partnere (SG) 0, interne links implementeret i sundhedsfaglig parties (SG) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 7

20 2.5. SUBJEKT DEL FR PATIENT APPET TIL EDREF/EDDIS GD en, som denne tabel refererer til, er figur 0 i kap i PT3-024 FWD. patient related person patient patient related healthcare party healthcare location Figure 0 : Ny Specialist Service Request : Subject model for patient bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF/EDDIS patient objekt/klasse patient objekt/klasse patient objekt/klasse patientrelateret person sundhedsfaglig lokation patientrelateret sundhedsfaglig partner patientrelateret person (SG0) er indlejret i patient (SG7) sundhedsfaglig lokation (SG) er indlejret i patient (SG7), mulige links til sundhedsfaglig partner (SG) patientrelateret sundhedsfaglig partner (SG0) er indlejret i patient (SG7), interne links til sundhedsfaglig partner (SG) Side 8 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

21 2.6. SUBJEKTDEL FR KLINISK INFRATIN APPET TIL EDREF/EDDIS) GD en, som denne tabel refererer til, er figur i kap i PT3-024 FWD. clinical information 0,,m origin of clinical information referenced study product clinical investigation result item 0, drug treatment,m,m clinical investigation related healthcare service provider Figure : New Specialist Service Request : Subject model for clinical information bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF/EDDIS klinisk information objekt/klasse oprindelse af klinisk information,m oprindelse af klinisk information (SG2/SG4) er indlejret i klinisk information (SG2/SG4) klinisk information klinisk information helhed-del klinisk undersøgelsesresultat helhed-del lægemiddelbehandling klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) er indlejret i klinisk information (SG2/SG4) lægemiddelbehandling (SG7/SG9) er indlejret i klinisk information (SG2/SG4) klinisk undersøgelses resultat objekt/klasse refereret studieemne refereret studieemne (SG5/SG7) er indlejret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) klinisk undersøgelses resultat objekt/klasse klinisk undersøgelse,m klinisk undersøgelse (SG3/SG5) er indlejret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) klinisk undersøgelses resultat objekt/klasse relateret sundhedsfaglig yder,m relateret sundhedsfaglig yder (SG6/SG8) er indlejret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5), mulige links til sundhedsfaglig partner (SG) klinisk undersøgelses resultat rekursion klinisk undersøgelsesresultat 0, interne links implementeret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 9

22 2.7. SUBJEKTDEL FR BETALINGSINFRATIN APPET TIL EDREF/EDDIS GD en, som denne tabel refererer til, er figur 2 i kap i PT3-024 FWD. payment information,m payment party Figure 2 : Ny Specialist Service Request : Subject model for payment information bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF/EDDIS betalingsinformation objekt/klasse betalingspartner,m interne links fra betalingsinformation (SG20/SG23) til sundhedsfaglig partner (SG) Side 20 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

23 2.8. SPECIALISTYDELSE RAPPRT ANNULLERING (TP LEVEL DEL APPET TIL EDDIS) GD en, som denne tabel refererer til, er figur 24 i kap i PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination 0, specialist service report 0, patient Figure 24 : Specialist Service Report Cancellation: Top level model bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDDIS rapport 0, objekt/klasse henviser til interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse yder af interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse kopidestination interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i rapport (SG2) Som det ses, er denne tabel en simpel delmængde af indgangene i den tilsvarende tabel for rapport (kap. 2.3). Derfor vises mapningen af de øvrige annulleringsmeddelelser ikke. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 2

24 3. Datamapningstabeller 3.. KNSTRUKTIN AF DATAAPNINGSTABELLER Det følgende sæt af tabeller er konstrueret ud fra samtlige objekter med tilhørende attributter, der er indeholdt i Domæneinformationsmodellen (DI) i PT3-024 FWD (kap. 6). Rækkefølgen er den samme som i PT3-024 FWD, kapitelnummeret over hver tabel svarer til sidste del af kapitelnummeret i PT3-024 FWD, således findes tabellen 3.2. i dokumentets kap ?? For hvert objekt er identificeret et eller flere EDIFACT segmenter, som supporterer de indeholdte attributter.?? Relationerne, der er knyttet til et objekt, vises ved mapning til et eller flere segmenter.?? Tabellerne indeholder i første søjle objekter (skrevet med store bogstaver), der skal mappes. I anden søjle findes de tilhørende attributter. Hvis flere attributter tilsammen udgør en attributgruppe, er attributgruppen anført i første søjle (skrevet med små bogstaver).?? Attributter mappes til dataelementer i et eller flere segmenter.?? Attributgrupper indeholder flere attributter, der hver mappes til dataelementer i et eller flere segmenter. Hvis mapningen sker til et enkelt segment, er dette segment vist ud for attributgruppen, ellers vises segmenterne ud for hver attribut.?? Fælles attributgrupper (Common Atribute Groups, CAG) vises med alle attributter.?? Positionen af hvert segment i EDIFACT meddelelsen er vist som SGnn i den relevante meddelelse. Den angivne segmentgruppe er gældende for alle følgende attributter, hvor feltet er tomt. N/A betyder, at attributten ikke er relevant i den pågældende meddelelsestype KLINISK INFRATIN BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KLINISK INFRATIN SG2 SG4 Dato og tid for klinisk information (TCD) D DT Periode for klinisk information (AG) D DT Startdato og -tid for klinisk information (TCD) Slutdato og -tid for klinisk information (TCD) Type af klinisk information (C/S) CIN Beskrivelse af klinisk information (LC+S) Sikkerhed af klinisk information (C/S) Kommentar til klinisk information (C/S) CIN CIN FTX Side 22 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

25 3.3. KLINISK UNDERSØGELSE Sprog for klinisk information (V) LAN BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KLINISK UNDERSØGELSE SG3 SG5 Identifikation af klinisk undersøgelse (C/S) RFF Specifikation til klinisk undersøgelse (C/S) INV Kommentar til klinisk undersøgelse (C/S) INV 3.4. KLINISK UNDERSØGELSESRESULTAT BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KLINISK UNDERSØGELSES- RESULTAT SG3 SG5 Servicetype af klinisk undersøgelsesresultat (V) D GIS Identifikation af klinisk undersøgelsesresultat (S) RFF Numerisk måleresultat (AG) Aritmetisk komparator (V) RSL Numerisk værdi af et måleresultat (R) RSL Enhed for måleresultat (C/S) RSL Usikkerhedsinterval for et måleresultat (AG) Nedre grænse for usikkerhedsinterval for et måleresultat (R) D RSL Øvre grænse for usikkerhedsinterval for et måleresultat (R) D RSL Enhed for usikkerhedsinterval for et måleresultat (CS) RSL Indikator for afvigende resultat (V) RSL Datoværdi for klinisk undersøgelse (TCD) DT Ikke implementeret, brug FTX Dato og tid for klinisk undersøgelse (TCD) DT edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 23

26 Dato for klinisk undersøgelsesresultat (TCD) DT Ikke implementeret, brug dato/tid for statusændring (eller ingenting) Dato og tid for ændring af status for klinisk undersøgelsesresultat (TCD) DT Side 24 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

27 Tekstværdi for klinisk undersøgelsesresultat (LC/S) L-kommentar til klinisk undersøgelsesresultat (C/S) Status for klinisk undersøgelsesresultat (V) FTX FTX STS L-Referenceområde (AG) SG4 SG6 Numerisk referenceområde (AG) RND Numerisk værdi for nedre referencegrænse for kvantitet (R) Numerisk værdi for øvre referencegrænse for kvantitet (R) Enhed for numeriske referencegrænseværdier (C/S) D D Type af referenceinterval (V) RND Tekstlig referencegrænse for klinisk undersøgelsesresultat (LC/S) Definition af referencepopulation (LC/S) D FTX CCI 6.5. KPIDTAGER BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KPIDTAGER Ingen specifikke attributter, se model. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 25

28 6.6. BEHANDLING ED LÆGEIDDEL BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER BEHANDLING ED LÆGEIDDEL SG7 SG9 Status for lægemiddelinformation (V) STS Ikke implementeret (fejl, bliver ikke indført før vers. 2.0) Identifikation af lægemiddel (C/S) ID L-dosering og specifikation af administrering af lægemiddel (LC+S) DSG FTX Ønsket varighed af lægemiddelbehandling (AG) Numerisk varighed af behandling (AG) D DT Numerik værdi for varighed af lægemiddelbehandling (I) Enhed for værdi for varighed af lægemiddelbehandling (V) Tekstlig beskrivelse af ønsket varighed af lægemiddelsbehandling (C/S) Antal dages forsyning (I) D FTX FTX Udleveret mængde (AG) FTX Numerisk værdi for mængde (S) Enhed for mængde (S) Kommentar til lægemiddelbehandling (S) FTX Side 26 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

Fællesvejledning til EDIFACT Meddelelses Implementations Guide for MEDREQ og MEDRPT

Fællesvejledning til EDIFACT Meddelelses Implementations Guide for MEDREQ og MEDRPT Fællesvejledning til EDIFACT Meddelelses Implementations Guide for og Laboratorierekvisition og -svar. Version 2.0 december 996 MedCom EDI-gruppen MedCom EDI-Gruppen, Niels Jørgen Christensen, Klinisk

Læs mere

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til EDI-recepter Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version 1.2 - maj 1999 Forord EDI-transmission

Læs mere

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelse til Laboratorierekvisition MEDREQ Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse

Læs mere

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Henvisningsmeddelelser MEDREF

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Henvisningsmeddelelser MEDREF EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) for Henvisningsmeddelelser MEDREF ver. 2.0 01.12.1996 Dette hæfte indeholder beskrivelse og vejledning til implementering af meddelelser iht. MEDREF.

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG Metode for egenskaber i kodestreng - 4. udgave.docx SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG cuneco en del af bips Dato 30. januar 2014 Projektnr. 12 071 Sign. SSP 1 Indledning Formålet med kodestrukturen for

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Dansk standard DS 1537 1. udgave 2014-04-30 Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Execution of special geotechnical works Ground anchors Testing DS 1537 København DS projekt: M279429

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

SFI-model 20080508_1441

SFI-model 20080508_1441 1 af 6 08-05-2008 15:04 SFI-model 20080508_1441 Datatyper Datatyper SFI Overblik Regler Regler SA_Pakke SA 2 af 6 08-05-2008 15:04 SD_Pakke SD SR_Pakke SR WF_Pakke WF 3 af 6 08-05-2008 15:04 Dictionary

Læs mere

NBS Organisatoriske begreber

NBS Organisatoriske begreber NBS Organisatoriske begreber Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner Version 1.0/18. december 2012 Kolofon: Titel NBS - Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner

Læs mere

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af UTILMD Utility Master Data Message Dansk EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: Dato: Januar 009 Indledning og generelle principper. Indledning

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Dansk Standard DS/EN 12597 1. udgave 2001-09-18 Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Bitumen and bituminous binders Terminology DANSK STANDARD Danish Standards Association Kollegievej 6 DK-2920

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

UML til kravspecificering

UML til kravspecificering UML til kravspecificering UML mini-kompendium - til brug i forbindelse med modellering af kravspecifikationer. Copyright 2006 Teknologisk Institut, IT-Udvikling Aktivitetsdiagram 2/9 Aktion Aktionsnavn

Læs mere

Specifikation af kvalificerede certifikater

Specifikation af kvalificerede certifikater Dansk standard DS 844 2. udgave 2003-12-22 Specifikation af kvalificerede certifikater Specification for qualified certificates DS 844 København DS projekt: 53788 ICS: 35.040 Deskriptorer: certifikater,digitale

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

Eksport af Henvisningshotel Data

Eksport af Henvisningshotel Data Eksport af Henvisningshotel Data Dokumentation i forbindelse med eventuelt leverandørskifte, i forbindelse med udbud af det eksisterende henvisningshotel. Eksport af Henvisningshotel Data Kort beskrivelse

Læs mere

Tema Titel Materiale 1 IS i sundheds-sektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al.

Tema Titel Materiale 1 IS i sundheds-sektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al. Tema Titel Materiale 1 IS i sundheds-sektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al. 2 Registrering af patientdata Berg. Kap. 2 Waiting for Godot. 3 Relations-databaser Silberschatz Kap 1 (1.1-1.6) 4

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

DEN GODE MODEL: OPSAMLING PÅ MODELLERINGSOPGAVER OG INTRO TIL MODELLERINGSALTERNATIVER

DEN GODE MODEL: OPSAMLING PÅ MODELLERINGSOPGAVER OG INTRO TIL MODELLERINGSALTERNATIVER DEN GODE MODEL: OPSAMLING PÅ MODELLERINGSOPGAVER OG INTRO TIL MODELLERINGSALTERNATIVER KIRSTINE ROSENBECK GØEG Tema Titel Materiale 1 IS i sundhedssektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al. 2 Registrering

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part)

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) Dette er KLs høringssvar på den offentlige høring om specifikation af serviceinterface

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Navnesøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 i del 1 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 i del 1 EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) for Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver. 2.0 01.12.1996 del 2 MedCom EDI-Gruppen

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Brugervejledning om søgning, der blev idriftsat sommer 2009

Brugervejledning om søgning, der blev idriftsat sommer 2009 Brugervejledning om søgning, der blev idriftsat sommer 2009 Søgeord s.2 Varighed s.2 Søg i s.3 Søg efter s.4 Søg på vilkårlige begyndelser s.4 Søg på vilkårlige endelser s.5 Søg efter alle ord s.5 Søg

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

1 KlassifikationStruktur

1 KlassifikationStruktur ..27 KlassifikationStruktur. KlassifikationStruktur Klassifikation er det abstrakte objekt som samler et klassifikationssystem. Klassifikation holder klassifikationssystemets metadata. Klassifikationssystemet

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 Hvilke behov har sundhedssektoren? Sundhedssektoren som kunde. DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 v/ Sector Manager Darko Loncar, Siemens A/S Copyright Siemens AG 2008. All rights reserved Sundhedssektoren

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

standardiseringsorganisation

standardiseringsorganisation Velkommen Dansk Standard som medlem er Danmarks officielle standardiseringsorganisation 220 medarbejdere Grundlagt i 1926 En erhvervsdrivende fond Mere end 220 S-udvalg Flere end 1900 eksperter Standardiseringsorganisationer

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer 6. semester sundhedsteknologi Skriftlig eksamen i kurset Informationssystemer Der er 3 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler er tilladte. Skriv kort og præcist. Referer gerne til kursuslitteraturen.

Læs mere