NYHEDSBREV FOR SAMDRIFT TØNDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV FOR SAMDRIFT TØNDER"

Transkript

1 NYHEDSBREV FOR SAMDRIFT TØNDER Ny kommunal sygeplejeklinik på SHS Tønder Af Bjarke Jørgensen, fælleskoordinator De første borgere. I starten af juni måned slog Tønder Kommunes nye sygeplejeklinik på Sygehus Sønderjylland Tønder endeligt dørene op for konsultation for de første borgere. Sygeplejeklinikken er således det første fysiske bevis på den planlagte Samdrift i Samdrift Tønder. Der vil blive tale om en gradvis opstartsfase, hvor sygeplejerskerne i distrikt Tønder øst (hvor sygeplejeklinikken tilhører og har optageområde) har et arbejde i at identificere og rekruttere borgere, der kan komme i klinikken det være sig både kendte borgere, der i dag får sygepleje i hjemmet, samt nye borgere der med fordel kan komme på klinikken. I udgangspunktet skal flest mulig af de borgere, der har et behov for sygepleje, modtage den i én af Tønder Kommunes sygeplejeklinikker; dels for at understøtte borgerens egne ressourcer og fremme den fysiske aktivitet og dels for at sikre de bedste arbejdsforhold for sygeplejerskerne, der f.eks. kan være præget af dårlige arbejdsstillinger, hvis behandlingen foregår i eget hjem. Alene derfor er det en virkelig god idé med en ny sygeplejeklinik for borgerne i Tønder øst og omegn. Sygeplejeklinikken vil i starten blot have åbent et par timer om dagen, indtil der er tilkyttet flere borgere, hvorefter der vil være åbent svarende til behovet. Det fysiske fællesskab er afsættet for samdrift. I kraft af det fysiske fællesskab er det forhåbningen, at der naturligt, og med tiden, vil udvikle sig et fagligt fællesskab, hvor man prikker hinanden på skulderen, hvis man f.eks. har brug for en sekundær faglig vurdering eksempelvis ifm. sårbehandling, hvor nogle af de kommunale sygeplejesker har stor erfaring med komplicerede sår. Imidlertid er der også behov for at arbejde med mere formelle strukturer, fx fælles mødeaktivitet, der kan støtte op om og fremme det faglige fællesskab. Sådanne nye initiativer skal selvfølgelig ske i respekt for, at sygeplejerskerne i sygeplejeklinikken har tid til at finde sig til rette og rekruttere nye borgere. I DETTE NUMMER: - Seneste nyt, kort og godt Side 2 - Følgeskab er sat i gang Side 3 - Vejen imod samdrift bygger vi mens vi går den - side 4 - Fasebeskrivelserne Side 5 & 6 Et fagligt fællesskab betyder, at der skabes et rum, hvor det er muligt at sparre, rådgive og diskutere med hinanden på tværs af sektorgrænser ift. behandlings- og plejeopgaver herved er det også forhåbningen, at mulighederne for samdrift og fælles opgaveløsning på det kliniske niveau udfoldes yderligere. Som lovgivningen er i dag, er det dog ikke muligt med fælles opgaveløsning på det kliniske niveau på tværs af sektorgrænser. Kommunale sygeplejersker fra sygeplejeklinikken må således ikke varetage arbejde, der hører til i skadeklinikken og omvendt. I kulisserne i Samdrift Tønder arbejdes der blandt andet med sådanne juridiske barrierer for samdrift, hvilket også er en af grundene til, at der er nedsat en politisk styregruppe. Hvis det kan lykkes at nedbryde nogle af disse barrierer, og i tillæg, opbygge faglige fællesskaber og opgavefællesskaber, vil Samdrift Tønder forhåbentlig blive en model som andre vil skele til, og en model som kan komme borgere og patienter til gavn. Det første skridt er i hvert fald taget med indflytningen af sygeplejeklinikken. Side 1

2 Seneste nyt fra Samdrift Tønder kort og godt. Hvis du har brug for en kort orientering om Samdrift Tønder, kan du i de følgende spalter læse om nogle de vigtigste nyheder ift. Samdrift Tønder. Bevilling af puljemidler til etablering af nyt kommunal korttidscenter på Sygehus Sønderjylland Tønder Samdrift Tønder har fået bevilliget midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje om læge og sundhedshuse. I alt er der bevilliget tilskud på kr til etablering af nye lokaler til korttidscenteret samt udstyr. I øjeblikket pågår der arbejde med at lægge sidste hånd på lejeaftalen for korttidscenteret, som er et anliggende mellem Tønder Kommune og Region Syddanmark, da det er regionens bygninger. Lejeaftalen skal herefter til politisk godkendelse. Dernæst er der en proces vedrørende de nærmere aftaler ift. ombygningen. Ombygningen af det nye kommunale korttidscenter på SHS Tønder forventes at være færdig i 4. kvartal 2019, med ibrugtagning i starten af Nyt logo for Samdrift Tønder. Understående logo er valgt til at være det visuelle kendetegn for Samdrift Tønder. Logoet forestiller facaden af Sygehus Sønderjylland Tønders tidløse og flotte sygehusbygning mod Carstensgade fra 1925, tegnet af stadsarkitekt Lauritz Thaysen. I sin indvielsestale af sygehusbygningen i december 1925 glædede amtmand lensgreve Otto Didrik Schack sig over, at man endelig var nået så vidt, at sygehuset kunne indvies, og udtalte, da han videregav sygehusets nøgler til den daværende overlæge von Werthern, at nøglerne måtte lukke alt det ude, som skiller, og at alle måtte nærme sig dette hus med tillid og tage herfra med tak. I dag, næsten 100 år senere er formuleringen Sammen om sundhed, men budskabet er det samme. Ny hjemmeside. Samdrift Tønder har fået sin egen hjemmeside, hvor du kan blive lidt klogere på samdrift og opdateret med seneste nyt. Du kan bl.a. se, hvordan organiseringen er i Samdrift Tønder, læse visionen, eller læse referater fra møder i det koordinerende lederforum, den administrative styregruppe og den politiske styregruppe. Besøg hjemmesiden på (hjemmesiden er stadig under opbygning) Fælles ledelsesdag. Den 13. august 2018 deltog medlemmerne af det koordinerende lederforum + de fem teamledere fra Tønder Kommunes sygeplejedistrikter på et kursus for forandringsledelse afholdt på SHS Tønder. Formålet var at få et fælles ledelsesmæssigt afsæt ift. samdrift og lave konkrete aftaler. Bl.a. blev det aftalt at: Etablere et såkaldt strategisk netværk for Samdrift Tønder, med deltagelse af udvalgte medarbejdere, mhp. medarbejderinddragelse og medarbejderindflydelse (mere information kommer). At give tid til at forandringer forankres og implementeres At teamledere inviteres til at deltage på udvalgte møder i det koordinerende lederforum At arbejde med at oversætte visionen for Samdrift Tønder til noget der vækker genklang i den kliniske hverdag. Det bør understreges, at der allerede er et godt fælles ledelsesmæssigt grundlag, da der holdes månedlige møder i det koordinerende lederforum, hvor funktions- og afdelingslederne mødes mhp. at drøfte og aftale samdrift. Referater fra disse møder kan du desuden læse på hjemmesiden. Første møde i den politiske styregruppe Onsdag d. 27. juni 2018 holdt den politiske styregruppe første møde, hvor blandt andre regionrådsformand Stephanie Lose og borgmester for Tønder Kommune, Henrik Frandsen er repræsenteret. Den politiske styregruppe skal følge og understøtte udviklingen af samdriften, særligt med henblik på eventuelle juridiske barrierer. Du kan læse referat fra mødet på organisering politisk styregruppe Reception officiel igangsætning af Samdrift Tønder og officiel indvielse af den nye sygeplejeklinik Næste møde i den politiske styregruppe afholdes fredag d. 16. november 2018, hvor der i forlængelse heraf også vil blive afholdt en reception, der skal markere den officielle igangsætning af Samdrift Tønder, samt officiel indvielse af den nye sygeplejeklinik. Det skal markeres på behørig vis, at vi i Samdrift Tønder er et forgangseksempel for det nære- og sammenhængende sundhedsvæsen. Der vil være taler fra politikere, rundvisninger og sikkert et glas. Medarbejdere og interesserede borgere inviteres naturligvis til receptionen som er d. 16. november 2018 kl på Sygehus Sønderjylland Tønder. Sæt derfor gerne kryds i kalenderen denne dag - nærmere information kommer! Side 2

3 Følgeskabsdage mellem kommunal akutfunktion og Medicinsk Daghospital. Som annonceret i det seneste nyhedsbrev er der aftalt følgeskabsdage for sygeplejersker og enkelte social- og sundhedsassistenter i hhv. Medicinsk Daghospital og i Tønder Kommunes sygepleje henover efteråret Følgeskabsdage starter fra uge i 2018 (fraset uge 42) og fortsætter igen i ugerne i 2018 og atter fra uge 2-6 i I udgangspunktet vil der i alt blive ca. 100 besøg på tværs af sektorer. Medicinsk Daghospital vil over hele perioden få flest besøg (ca. 80 besøg), da den kommunale sygepleje cirka tæller dette antal sygeplejersker. Sygeplejerskerne på Medicinsk Daghospital vil være føl ad to omgange, først på en såkaldt korttidscenter rute og dernæst på en alm. klinikrute. I nedenstående har afsnitsleder for Medicinsk Daghospital, Jonna Bruhn, delt et par af sine tanker om det forestående følgeskab Følgeskab er sat i gang. Af Jonna Bruhn, afsnitsleder Medicinsk Daghospital Tønder Tiden går og i uge , starter følgeskab for sygeplejersker/tr/amr i Tønder Kommune og Medicinsk Daghospital. Jeg vil lige skrue tiden lidt tilbage og få opfrisket, hvad det her egentlig handler om. I juni 2016 blev der lavet aftaler mellem den øverste administrative ledelse i Tønder Kommune og i Region Syddanmark, at udvikle modeller for samdrift mellem kommunale og regionale funktioner i nogle delprojekter. Samdrift af regional skadeklinik og kommunal sygeplejeklinik, og Samdrift af regionalt daghospital og kommunal akutfunktion. Visionen for samdrift er Nærhed og sammenhæng gennem samdrift Vejen dertil, kender vi ikke, men en forudsætning for et godt samarbejde er gode relationer. Derfor er indsatsen følgeskab blevet en realitet. Formålet med følgeskab, de to sektorer imellem, er primært en erfaringsudveksling og indsigt i hinandens arbejdsområder. Vi får sat hoveder på dem, vi har kontakt med telefonisk, og så håber vi, at besøgene hos hinanden også kan være med til at generere gode ideer til, hvordan og hvad vi med fordel kan samarbejde omkring fremadrettet. Medicinsk Daghospital, får besøg tirsdage og torsdage af to personer og om onsdagen af en enkelt. Medicinsk Daghospitals sygeplejersker, får to besøg i kommunen. Et besøg på korttidscenter og en dag med hjemmesygeplejerske. Det er typisk mandage. Forud for besøg hos hinanden, vil der blive udleveret materiale omkring det praktiske, og der er nogle spørgsmål, som skal bruges i forbindelse med refleksion over et besøg. Den sidste time af følgedagene, er afsat til refleksion. Udover denne refleksion, vil fælleskoordinator Bjarke indkalde til i alt tre fokusgruppeinterviews. Vi håber, at følgedagene bringer rigtig mange gode ideer med sig. Side 3

4 Vejen imod samdrift bygger vi mens vi går den brolagt med velvilje og engagement. Af Bjarke Jørgensen, fælleskoordinator Hvad er samdrift helt konkret? Hvad kan vi lave samdrift om? Hvordan vil samdrift påvirke mig og mit arbejde? Hvilken betydning får samdrift for patienterne og borgerne? Det er spørgsmål som medlemmerne i det fælles koordinerende lederforum og i den administrative styregruppe for Samdrift Tønder ofte støder på. Men svaret på ovenstående spørgsmål, er, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen der præcist ved hvad samdrift vil ende med om 2-3 år, hverken på det organisatoriske niveau eller på det kliniske niveau. Formandskabet i den adm. styregruppe er delt mellem Eva Nielsen, der er sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland og Grethe Høyrup. Nielsen, direktør for social, arbejdsmarked og sundhed i Tønder Kommune. De mødtes på en festivalpræget augustdag i Tønder, til en snak om samdrift. Fokus på åbenhed og medarbejderinddragelse Om den forestående samdrift udtaler sygeplejefaglig direktør, Eva Nielsen: Selvom det er en usikker proces, kan man jo godt have noget der er ufravigeligt, nemlig, at vi er ærlige overfor hinanden, vi behandler hinanden ordentligt. Medarbejderne skal fremover også have en ordentlig arbejdsplads, men vi ved ikke om den bliver trekantet, firkantet eller begge dele. Grethe H. Nielsen, direktør for social, arbejdsmarked og sundhed i Tønder Kommune supplerer med vigtigheden af åbenhed i processen og slår fast at: der er fuldstændig enighed mellem sygehus og kommune, når det kommer til udviklingen af samdrift, nemlig, at forandringerne skal drøftes i åbenhed, og at udviklingen skal ske gennem inddragelse af medarbejdere, faglige repræsentanter og andre samarbejdspartnere. Eva Nielsen tilføjer: Der er ingen tvivl om, at vi skal have medarbejderne, og måske også nogle borgere til at hjælpe os med hvordan samdriften kommer til at være, og det forestående følgeskab viser for mig en velvilje, hos både sygehus og kommune ift. inddragelse. Medarbejderinddragelsen begrænser sig dog ikke til følgeskabsdagene - det kan ikke stå alene det er den lokale viden, som medarbejderne har, vi skal have frem - hvad er det som medarbejderne ser? Og så bruge den viden til udvikling af samdrift. Vi kan ikke sige præcis hvor vi ender Udviklingen hen imod samdrift er planlagt til at foregå over 3 faser, da samdrift ikke er noget der etableres fra den ene dag til den anden. Fasebeskrivelsen* skal betragtes som en overordnet rettesnor for processen med at etablere samdrift, og der vil altså ikke være tale om skarpe skel imellem de enkelte faser, da der formentlig vil blive tale om glidende overgange. Grethe H. Nielsen udtaler: Vi ved ikke hvor vi ender, men vi har aftalt, at vi mellem hver fase, stopper op, evaluerer, og kigger hinanden i øjnene og aftaler næste skridt. Vi skal være tro mod de evalueringer mellem faserne vi har planlagt, og ikke etablere samdrift på et højere niveau end det giver mening. Eva Nielsen udtaler i forlængelse heraf: Jeg er enig i, at vi ikke skal etablere samdrift for samdriftens skyld. Man kan sige, at vejen imod samdrift bygger vi mens vi går den og den vej er brolagt med velvilje og engagement fra både region og kommune. Så kan det da godt være, at vi på et tidspunkt, når vi kommer længere hen må tage en anden retning end den vi i første omgang troede vi skulle. Et initiativ ikke et projekt Afslutningsvis nævnes det hvordan Samdrift Tønder italesættes som et initiativ og ikke et projekt. Grethe H. Nielsen udtaler: Vi betragter og italesætter Samdrift Tønder som et initiativ og ikke et projekt. Det her er ikke noget vi blot gør for en periode - vi gør det fordi vi tror, at det en rigtig vej af at gå for at få mere sammenhængende pleje- og behandlingsforløb. Så må tiden vise hvor langt ad vejen vi kan gå. Har du spørgsmål vedrørende samdrift, kan du kontakte: Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland, Eva Nielsen. Direktør for social, arbejdsmarked og sundhed, Tønder Kommune, Grethe H. Nielsen. * På de næste sider kan du læse mere konkret om de 3 faser for udviklingen af samdrift. Side 4

5 Fasebeskrivelse delprojekt 1 samdrift mellem sygeplejeklinik & skadeklinik: FASE 1 Etablering af et fysisk fællesskab I første fase etableres det fysiske fællesskab mellem skadeklinikken og sygeplejeklinikken, hvor sygeplejeklinikken er flyttet ind i juni måned Det fysiske fællesskab i sig selv, forventes ikke umiddelbart at have gevinster for borgere og patienter, men det er forventningen, at det fysiske fællesskab vil gøre, at der langsomt udvikler sig et fagligt fællesskab på tværs. FASE 2 Vi hjælper hinanden Der vil formentlig blive tale om en glidende overgang til fase 2, hvor der etableres strukturer, der kan understøtter udvikling og vedligeholdelse af faglige fællesskaber. Det faglige fællesskab, der naturligt kan opstå i fase 1 skal systematiseres for at sikre kvalitet i de opgaver, hvor man hjælper hinanden. Fordelen i denne fase for borgere og patienter er forudsat at borgere eller patienter giver samtykke, at der kan drages nytte af de kommunale sygeplejerskers indsigt i de kommunale tilbud og hjemlige forhold og omvendt de regionale sygeplejerskers indsigt i de regionale tilbud og muligheder. En anden fordel er, at der er mulighed for at udnytte, at der umiddelbart er overskydende tid hos sygeplejerskerne i skadeklinikken. Mulighederne for gensidig hjælp og bistand skal udfoldes nærmere i fase 2 og i fase 2 s slutning stopper vi op og evaluerer og drøfter hvilke samdriftsinitiativer der er mulige at arbejde med i fase 3 FASE 3 Vi etablerer et opgavefællesskab De konkrete aktiviteter i fase 3 afhænger af udbyttet og de planlagte evalueringer af samdriften i fase 1 og 2, samt hvilke muligheder, der er blevet skabt for et reelt opgavefællesskab i forhold til juridiske, ansættelsesmæssige og andre forhold vedr. eksempelvis fælles ledelse. Derfor er den sidste del af tidslinjen også lavet som en stiplet linje, da fasen på nuværende tidspunkt ingenlunde ligger fast. Derfor er det vigtigt, at vi er tro mod de evalueringer der laves efter hver fase, og får alle perspektiver bragt i spil, hvad enten man er medarbejder, faglig repræsentant eller ekstern aktør. Side 5

6 Fasebeskrivelse delprojekt 2 samdrift mellem Medicinsk Daghospital og kommunal akutfunktion: FASE 1 Vi etablerer erfaringsudveksling Udviklingen af samdrift i fase 1 består blandt andet i, at personale og ledelse fra den kommunale og den regionale funktion aftaler møder og besøg (følgeskab) med erfaringsudveksling og jobbytte i det omfang, det er muligt og relevant. Ligeledes skal der ske en fælles afklaring af, om patienterne får det nødvendige og tilstrækkelige tilbud i de konkrete sektorer og om borgerforløbene i øvrigt kan optimeres yderligere. Der skal også arbejdes med at afdække baseline og udfolde målepunkter for den løbende monitorering. FASE 2 Vi flytter Korttidscenter Syd ind på SHS Tønder I fase 2 flytter Korttidscenter Syd, der i dag er beliggende med 11 pladser på Leos Plejecenter, ind på matriklen på Sygehus Sønderjylland Tønder i fysisk nærhed af Medicinsk Daghospital. Indflytningen sker i 4. kvartal 2019 med ibrugtagning i starten af Det betyder et flow af patienter fra mere eller mindre samme målgruppe. Fra almen praksis er flowet karakteriseret ved, at den praktiserende læge vurderer, at akut sygdom er på vej eller indtruffet. Det vil sige at almen praksis anvender korttidscentret til forebyggelse af en indlæggelse og daghospitalet til diagnosticering og behandling af akut opstået sygdom. Patienterne kan derved blive i nærmiljøet. Fra sygehuset overføres også patienter til de to funktioner. Patienter, der har været indlagt på specialafdeling eller FAM i Aabenraa, henvises til ambulant opfølgning i daghospitalet, mens andre udskrives lægeligt færdigbehandlede, men med behov for pleje til Korttidscentret. Det lægefaglige ansvar vil være uændret. FASE 3 Akutfunktion og daghospital fungerer integreret. De konkrete aktiviteter i fase 3 afhænger af udbyttet og de planlagte evalueringer af samdriften i fase 1 og 2, samt hvilke muligheder, der er blevet skabt for et reelt opgavefællesskab i forhold til juridiske, ansættelsesmæssige og andre forhold vedr. eksempelvis fælles ledelse. Derfor er den sidste del af tidslinjen også lavet som en stiplet linje, da fasen på nuværende tidspunkt ingenlunde ligger fast. Det er det vigtigt, at vi er tro mod de evalueringer der laves efter hver fase, og får alle perspektiver bragt i spil, hvad enten man er medarbejder, faglig repræsentant eller ekstern aktør. FOR YDERLIG INFORMATION Har du spørgsmål om Samdrift Tønder, kommentarer ti nyhedsbrevet, eller andet, er du velkommen til at kontakte fælleskoordinator Bjarke Jørgensen. Side 6