AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING"

Transkript

1 Dato 17. april 2015 Sagsbehandler Anette Paarup Henriksen Mail Telefon Dokument 15/09678 Side 1/6 AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING MELLEM VEJDIREKTORATET OG Nordvand H00312 Ombygning af Lyngbyvej Juni, 2015 Thomas Helsteds Vej Skanderborg Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål Aftalegrundlag... 3 Ledningsplaner... 3 Projektering af ledningsarbejder... 3 Udførelse af ledningsarbejder... 3 Tilladelser... 4 Arkæologi... 4 Afsætning... 4 Ledningsmøder... 4 Tidsplan... 4 Information til brugerne Ledningsarbejderne Adresseliste Ikrafttræden Underskrift

3 1. Formål Ved udførelse af entreprise, H00312 Ombygning af Lyngbyvej, er det nødvendigt, at udføre en række ledningsarbejder på ledninger tilhørende ledningsejeren. Formålet med aftalen er, at beskrive hvilke ledningsarbejder der skal foretages i forbindelse med vejprojektet. Aftalen beskriver ligeledes hvilke betingelser, der gælder for ledningsarbejderne, samt i hvilken periode, de skal udføres. Aftalen omfatter samtlige arbejder, som er nødvendiggjort af anlægsarbejdet, vedrørende ledninger tilhørende ledningsejeren. Aftalen er en del af ledningsprotokollen, der består af to aftaler. Dels nærværende aftale og dels en aftale om betaling og rettigheder, der fastlægger hvem, der bærer omkostningerne ved de aftalte ledningsarbejder samt på hvilke vilkår ledningerne er placeret. 2. Aftalegrundlag Ledningsplaner Til aftale om den tekniske løsning hører følgende tegninger: H00312 Ombygning af Lyngbyvej, Målestok 1:500 Ledningsplanerne er udarbejdet på baggrund af oplysninger modtaget fra ledningsejeren. Ledningsejeren bærer ansvaret for, at de fremsendte oplysninger er korrekte. Projektering af ledningsarbejder Det er ledningsejeren, der har ansvaret for den nødvendige projektering i forbindelse med ledningsarbejderne, med mindre andet er aftalt. Udførelse af ledningsarbejder Ethvert ledningsarbejde som følge af anlægsarbejdet udføres af ledningsejeren, med mindre andet er aftalt. For ledningsarbejdernes udførelse gælder: Standardvilkår for ledningsarbejder i og over vej, udgivet af Vejdirektoratet, december Norm for etablering af ledningsanlæg i jord (DS 475 med tilhørende Anneks A ) i nyeste udgave. Almindelig arbejdsbeskrivelse for jordarbejder, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave. 3

4 Almindelig arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave. Tilladelser I henhold til Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, står der - Forinden ledningsarbejderne igangsættes skal ledningsejer indhente gravetilladelse hos de berørte vejmyndigheder Ledningsarbejder i statsveje samt ledningsarbejder i kommuneveje inden for entrepriseområdet, er fritaget for at søge gravetilladelse, såfremt de er beskrevet i denne aftale De udførende entreprenører skal indhente rådighedstilladelse hos de berørte vejmyndigheder inden ledningsarbejderne ved eller i veje igangsættes. Ansøgning om rådighedstilladelse skal indeholde oplysninger om, at arbejdet udføres i forbindelse med et anlægsprojekt for Vejdirektoratet samt hvem der er vejarbejdsansvarlig. Arkæologi Det er ledningsejerens ansvar, at det lokale museum kontaktes med henblik på at vurderer, om der er behov for arkæologiske undersøgelser inden ledningsarbejdet påbegyndes. Afsætning Detailafsætning for ledningsarbejder udføres af ledningsejeren. Vejdirektoratet stiller vejprojektet til rådighed for ledningsejerens planlægning. Grundlaget for den endelige afsætning af vejprojektet indhentes hos Vejdirektoratet eller i visse tilfælde Vejdirektoratets entreprenør. Nærværende aftale er indgået forud for ekspropriationskommissionen godkendelse. Såfremt der i forbindelse med projektgodkendelsen sker ændringer i projektet vil der skulle udarbejdes et tillæg til nærværende aftale. Ledningsmøder Vejdirektoratet deltager i jævnlige koordinerende møder, som Vejdirektoratets entreprenør pålægges at afholde med ledningsejerne. Formålet med møderne er, at sikre fremdriften i arbejdet. Tidsplan Der er for alle ledningsarbejder anført et forventet tidspunkt for udførelsen. Disse tidspunkter er omtrentlige og vil løbende blive revideret i forhold til anlægstidsplanen blandt andet under hensyntagen til årstid og vejrlig. 4

5 Ved ledningsarbejder der skal koordineres med anlægsarbejdet, er det vigtigt at ledningsejeren løbende indgår i drøftelser om samspillet mellem anlægsarbejdet og ledningsarbejdet. Den endelige tidsplan for ledningsarbejderne vil fremgå at referaterne fra ledningsmøderne. Information til brugerne Det påhviler ledningsejeren, at informere sine brugere om eventuelle gener i forbindelse med ledningsarbejdet. 3. Ledningsarbejderne De enkelte ledningsarbejder er beskrevet i vedlagte skema. 4. Adresseliste Nordvand Vand Att. Mads Broe Pedersen Telefon: Ørnegårdsvej Gentofte Afløb Att. Torben Christensen Telefon: Ørnegårdsvej Gentofte VEJDIREKTORATET Anlægsdivisionen Telefon Thomas Helsteds Vej 11 Fax Postboks Skanderborg Kontaktperson vedrørende ledninger og arealerhvervelse (betaling og rettigheder) Birgitte Sandgaard Christensen Telefon Thomas Helsteds vej Skanderborg 5

6 Kontaktperson vedrørende projektmateriale Rådgiver EKJ Rådgivende Ingeniører AS Sidsel Cecilie Hansen Telefon Blegdamsvej København Ø 5. Ikrafttræden Nærværende aftale træder i kraft, når parterne har underskrevet aftalen. 6. Underskrift Aftalen udarbejdes i to eksemplarer, der underskrives af parterne, og hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. For Vejdirektoratet Sted/dato For <ledningsejeren> Sted/dato: <Underskriver> <Underskriver> 6

7 H Ombygning af Lyngbyvej Ledningsprotokol Side 1 af Ledning ID Lednings-ejer Ledningssign. Station-1 Station-2 Afstand Eksist. ledning - type, dimension, styrke Eksist. lednings fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør m.m. Fremtidig fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør, brønde m.m. Tidsplan Øvrige/særlige bemærkninger Nordvand A/S 0 0 Nordvand A/S NORD-01 Nordvand A/S V Vandledning 125 PEM Forventes, at ligge min. 1,20 m under eksisterende terræn. NORD-02 Nordvand A/S KR Regnvandsledning Forventes, at ligge min. 0,8m under Ø300 eksisterende terræn. NORD-03 Nordvand A/S KR Regnvandsledning Forventes, at ligge min. 0,8m under eksisterende terræn. Ledning berøres ikke af projektet opstart Ledning forventes ikke at blive berørt af projektet Ledning forventes ikke at blive berørt af projektet opstart opstart

8 Dato 16. juni 2015 Sagsbehandler Anette Paarup Henriksen Mail Telefon Dokument 15/09681 Side 1/6 AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING MELLEM VEJDIREKTORATET OG Telia H00312 Ombygning af Lyngbyvej Juni, 2015 Thomas Helsteds Vej Skanderborg Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål Aftalegrundlag... 3 Ledningsplaner... 3 Projektering af ledningsarbejder... 3 Udførelse af ledningsarbejder... 3 Tilladelser... 4 Arkæologi... 4 Afsætning... 4 Ledningsmøder... 4 Tidsplan... 4 Information til brugerne Ledningsarbejderne Adresseliste Ikrafttræden Underskrift

10 1. Formål Ved udførelse af entreprise, H00312 Ombygning af Lyngbyvej, er det nødvendigt, at udføre en række ledningsarbejder på ledninger tilhørende ledningsejeren. Formålet med aftalen er, at beskrive hvilke ledningsarbejder der skal foretages i forbindelse med vejprojektet. Aftalen beskriver ligeledes hvilke betingelser, der gælder for ledningsarbejderne, samt i hvilken periode, de skal udføres. Aftalen omfatter samtlige arbejder, som er nødvendiggjort af anlægsarbejdet, vedrørende ledninger tilhørende ledningsejeren. Aftalen er en del af ledningsprotokollen, der består af to aftaler. Dels nærværende aftale og dels en aftale om betaling og rettigheder, der fastlægger hvem, der bærer omkostningerne ved de aftalte ledningsarbejder samt på hvilke vilkår ledningerne er placeret. 2. Aftalegrundlag Ledningsplaner Til aftale om den tekniske løsning hører følgende tegninger: H00312 Ombygning af Lyngbyvej Målestok 1:500 Ledningsplanerne er udarbejdet på baggrund af oplysninger modtaget fra ledningsejeren. Ledningsejeren bærer ansvaret for, at de fremsendte oplysninger er korrekte. Projektering af ledningsarbejder Det er ledningsejeren, der har ansvaret for den nødvendige projektering i forbindelse med ledningsarbejderne, med mindre andet er aftalt. Udførelse af ledningsarbejder Ethvert ledningsarbejde som følge af anlægsarbejdet udføres af ledningsejeren, med mindre andet er aftalt. For ledningsarbejdernes udførelse gælder: Standardvilkår for ledningsarbejder i og over vej, udgivet af Vejdirektoratet, december Norm for etablering af ledningsanlæg i jord (DS 475 med tilhørende Anneks A ) i nyeste udgave. Almindelig arbejdsbeskrivelse for jordarbejder, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave. 3

11 Almindelig arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave. Tilladelser I henhold til Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, står der - Forinden ledningsarbejderne igangsættes skal ledningsejer indhente gravetilladelse hos de berørte vejmyndigheder Ledningsarbejder i statsveje samt ledningsarbejder i kommuneveje inden for entrepriseområdet, er fritaget for at søge gravetilladelse, såfremt de er beskrevet i denne aftale De udførende entreprenører skal indhente rådighedstilladelse hos de berørte vejmyndigheder inden ledningsarbejderne ved eller i veje igangsættes. Ansøgning om rådighedstilladelse skal indeholde oplysninger om, at arbejdet udføres i forbindelse med et anlægsprojekt for Vejdirektoratet samt hvem der er vejarbejdsansvarlig. Arkæologi Det er ledningsejerens ansvar, at det lokale museum kontaktes med henblik på at vurderer, om der er behov for arkæologiske undersøgelser inden ledningsarbejdet påbegyndes. Afsætning Detailafsætning for ledningsarbejder udføres af ledningsejeren. Vejdirektoratet stiller vejprojektet til rådighed for ledningsejerens planlægning. Grundlaget for den endelige afsætning af vejprojektet indhentes hos Vejdirektoratet eller i visse tilfælde Vejdirektoratets entreprenør. Nærværende aftale er indgået forud for ekspropriationskommissionen godkendelse. Såfremt der i forbindelse med projektgodkendelsen sker ændringer i projektet vil der skulle udarbejdes et tillæg til nærværende aftale. Ledningsmøder Vejdirektoratet deltager i jævnlige koordinerende møder, som Vejdirektoratets entreprenør pålægges at afholde med ledningsejerne. Formålet med møderne er, at sikre fremdriften i arbejdet. Tidsplan Der er for alle ledningsarbejder anført et forventet tidspunkt for udførelsen. Disse tidspunkter er omtrentlige og vil løbende blive revideret i forhold til anlægstidsplanen blandt andet under hensyntagen til årstid og vejrlig. 4

12 Ved ledningsarbejder der skal koordineres med anlægsarbejdet, er det vigtigt at ledningsejeren løbende indgår i drøftelser om samspillet mellem anlægsarbejdet og ledningsarbejdet. Den endelige tidsplan for ledningsarbejderne vil fremgå at referaterne fra ledningsmøderne. Information til brugerne Det påhviler ledningsejeren, at informere sine brugere om eventuelle gener i forbindelse med ledningsarbejdet. 3. Ledningsarbejderne De enkelte ledningsarbejder er beskrevet i vedlagte skema. 4. Adresseliste Telia Att. Tony Peder Staes Telefon: Holmbladsgade København S VEJDIREKTORATET Anlægsdivisionen Telefon Thomas Helsteds Vej 11 Fax Postboks Skanderborg Kontaktperson vedrørende ledninger og arealerhvervelse (betaling og rettigheder) Birgitte Sandgaard Christensen Telefon Thomas Helsteds vej Skanderborg Kontaktperson vedrørende projektmateriale Rådgiver EKJ Rådgivende Ingeniører AS Sidsel Cecilie Hansen Telefon Blegdamsvej København Ø 5

13 5. Ikrafttræden Nærværende aftale træder i kraft, når parterne har underskrevet aftalen. 6. Underskrift Aftalen udarbejdes i to eksemplarer, der underskrives af parterne, og hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. For Vejdirektoratet Sted/dato For <ledningsejeren> Sted/dato: <Underskriver> <Underskriver> 6

14 H Ombygning af Lyngbyvej Ledningsprotokol Side 1 af Ledning ID Lednings-ejer Ledningssign. Station-1 Station-2 Afstand Eksist. ledning - type, dimension, styrke Eksist. lednings fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør m.m. Fremtidig fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør, brønde m.m. Tidsplan Øvrige/særlige bemærkninger Telia 0 0 Telia TELIA-01 Telia T Kommunikation 0,45-0,60 m under terræn Forventes ikke at blive berørt af projektet, men skulle det vise sig alligevel skal den sideflyttes under udførelsen. opstart

15 Dato 17. april 2015 Sagsbehandler Anette Paarup Henriksen Mail Telefon Dokument 15/09682 Side 1/6 AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING MELLEM VEJDIREKTORATET OG DONG H00312 Ombygning af Lyngbyvej Juni, 2015 Thomas Helsteds Vej Skanderborg Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål Aftalegrundlag... 3 Ledningsplaner... 3 Projektering af ledningsarbejder... 3 Udførelse af ledningsarbejder... 3 Tilladelser... 4 Arkæologi... 4 Afsætning... 4 Ledningsmøder... 4 Tidsplan... 4 Information til brugerne Ledningsarbejderne Adresseliste Ikrafttræden Underskrift

17 1. Formål Ved udførelse af entreprise, H00312 Ombygning af Lyngbyvej, er det nødvendigt, at udføre en række ledningsarbejder på ledninger tilhørende ledningsejeren. Formålet med aftalen er, at beskrive hvilke ledningsarbejder der skal foretages i forbindelse med vejprojektet. Aftalen beskriver ligeledes hvilke betingelser, der gælder for ledningsarbejderne, samt i hvilken periode, de skal udføres. Aftalen omfatter samtlige arbejder, som er nødvendiggjort af anlægsarbejdet, vedrørende ledninger tilhørende ledningsejeren. Aftalen er en del af ledningsprotokollen, der består af to aftaler. Dels nærværende aftale og dels en aftale om betaling og rettigheder, der fastlægger hvem, der bærer omkostningerne ved de aftalte ledningsarbejder samt på hvilke vilkår ledningerne er placeret. 2. Aftalegrundlag Ledningsplaner Til aftale om den tekniske løsning hører følgende tegninger: H00312 Ombygning af Lyngbyvej, Målestok 1:500 Ledningsplanerne er udarbejdet på baggrund af oplysninger modtaget fra ledningsejeren. Ledningsejeren bærer ansvaret for, at de fremsendte oplysninger er korrekte. Projektering af ledningsarbejder Det er ledningsejeren, der har ansvaret for den nødvendige projektering i forbindelse med ledningsarbejderne, med mindre andet er aftalt. Udførelse af ledningsarbejder Ethvert ledningsarbejde som følge af anlægsarbejdet udføres af ledningsejeren, med mindre andet er aftalt. For ledningsarbejdernes udførelse gælder: Standardvilkår for ledningsarbejder i og over vej, udgivet af Vejdirektoratet, december Norm for etablering af ledningsanlæg i jord (DS 475 med tilhørende Anneks A ) i nyeste udgave. Almindelig arbejdsbeskrivelse for jordarbejder, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave. 3

18 Almindelig arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave. Tilladelser I henhold til Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, står der - Forinden ledningsarbejderne igangsættes skal ledningsejer indhente gravetilladelse hos de berørte vejmyndigheder Ledningsarbejder i statsveje samt ledningsarbejder i kommuneveje inden for entrepriseområdet, er fritaget for at søge gravetilladelse, såfremt de er beskrevet i denne aftale De udførende entreprenører skal indhente rådighedstilladelse hos de berørte vejmyndigheder inden ledningsarbejderne ved eller i veje igangsættes. Ansøgning om rådighedstilladelse skal indeholde oplysninger om, at arbejdet udføres i forbindelse med et anlægsprojekt for Vejdirektoratet samt hvem der er vejarbejdsansvarlig. Arkæologi Det er ledningsejerens ansvar, at det lokale museum kontaktes med henblik på at vurderer, om der er behov for arkæologiske undersøgelser inden ledningsarbejdet påbegyndes. Afsætning Detailafsætning for ledningsarbejder udføres af ledningsejeren. Vejdirektoratet stiller vejprojektet til rådighed for ledningsejerens planlægning. Grundlaget for den endelige afsætning af vejprojektet indhentes hos Vejdirektoratet eller i visse tilfælde Vejdirektoratets entreprenør. Nærværende aftale er indgået forud for ekspropriationskommissionen godkendelse. Såfremt der i forbindelse med projektgodkendelsen sker ændringer i projektet vil der skulle udarbejdes et tillæg til nærværende aftale. Ledningsmøder Vejdirektoratet deltager i jævnlige koordinerende møder, som Vejdirektoratets entreprenør pålægges at afholde med ledningsejerne. Formålet med møderne er, at sikre fremdriften i arbejdet. Tidsplan Der er for alle ledningsarbejder anført et forventet tidspunkt for udførelsen. Disse tidspunkter er omtrentlige og vil løbende blive revideret i forhold til anlægstidsplanen blandt andet under hensyntagen til årstid og vejrlig. 4

19 Ved ledningsarbejder der skal koordineres med anlægsarbejdet, er det vigtigt at ledningsejeren løbende indgår i drøftelser om samspillet mellem anlægsarbejdet og ledningsarbejdet. Den endelige tidsplan for ledningsarbejderne vil fremgå at referaterne fra ledningsmøderne. Information til brugerne Det påhviler ledningsejeren, at informere sine brugere om eventuelle gener i forbindelse med ledningsarbejdet. 3. Ledningsarbejderne De enkelte ledningsarbejder er beskrevet i vedlagte skema. 4. Adresseliste DONG Att. Anders Wendt Larsen Telefon: Teknikerbyen Virum VEJDIREKTORATET Anlægsdivisionen Telefon Thomas Helsteds Vej 11 Fax Postboks Skanderborg Kontaktperson vedrørende ledninger og arealerhvervelse (betaling og rettigheder) Birgitte Sandgaard Christensen Telefon Thomas Helsteds vej Skanderborg Kontaktperson vedrørende projektmateriale Rådgiver EKJ Rådgivende Ingeniører AS Sidsel Cecilie Hansen Telefon Blegdamsvej København Ø 5

20 5. Ikrafttræden Nærværende aftale træder i kraft, når parterne har underskrevet aftalen. 6. Underskrift Aftalen udarbejdes i to eksemplarer, der underskrives af parterne, og hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. For Vejdirektoratet Sted/dato For <ledningsejeren> Sted/dato: <Underskriver> <Underskriver> 6

21 H Ombygning af Lyngbyvej Ledningsprotokol Side 1 af Ledning ID Lednings-ejer Ledningssign. Station-1 Station-2 Afstand Eksist. ledning - type, dimension, styrke Eksist. lednings fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør m.m. Fremtidig fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør, brønde m.m. Tidsplan Øvrige/særlige bemærkninger DONG EL 0 0 DONG EL DONGE-01 DONG EL ELK ,5 Lavspænding 0,4KV Skal verificeres ved prøvegravning Ledningens nøjagtige dybe skal verificeres ved opgravning. Det forventes at ledningen skal sideflyttes mod øst. Alternativ skal den lægges dybere. opstart DONGE-02 DONG EL EHK Højspænding KV skal verificeres ved prøvegravning Ledningens nøjagtige dybe skal verificeres ved opgravning. Det forventes at ledningen midlertidigt må demonteres under udførelsen. Alternativt kan den lægges dybere. opstart DONGE-03 DONG EL ELK 227 Lavspænding 0,4KV skal verificeres ved prøvegravning Ledningens nøjagtige dybe skal verificeres ved opgravning. Det forventes at ledningen midlertidigt må demonteres under udførelsen. Alternativt kan den lægges dybere. opstart DONGE-04 DONG EL EHK Højspænding KV skal verificeres ved prøvegravning Ledningens nøjagtige dybe skal verificeres ved opgravning. Det forventes at ledningen midlertidigt må demonteres under udførelsen. Alternativt kan den lægges dybere. opstart

22 Dato 16. juni 2015 Sagsbehandler Anette Paarup Henriksen Mail Telefon Dokument 15/09683 Side 1/6 AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING MELLEM VEJDIREKTORATET OG TDC H00312 Ombygning af Lyngbyvej Juni, 2015 Thomas Helsteds Vej Skanderborg Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål Aftalegrundlag... 3 Ledningsplaner... 3 Projektering af ledningsarbejder... 3 Udførelse af ledningsarbejder... 3 Tilladelser... 4 Arkæologi... 4 Afsætning... 4 Ledningsmøder... 4 Tidsplan... 4 Information til brugerne Ledningsarbejderne Adresseliste Ikrafttræden Underskrift

24 1. Formål Ved udførelse af entreprise, H00312 Ombygning af Lyngbyvej, er det nødvendigt, at udføre en række ledningsarbejder på ledninger tilhørende ledningsejeren. Formålet med aftalen er, at beskrive hvilke ledningsarbejder der skal foretages i forbindelse med vejprojektet. Aftalen beskriver ligeledes hvilke betingelser, der gælder for ledningsarbejderne, samt i hvilken periode, de skal udføres. Aftalen omfatter samtlige arbejder, som er nødvendiggjort af anlægsarbejdet, vedrørende ledninger tilhørende ledningsejeren. Aftalen er en del af ledningsprotokollen, der består af to aftaler. Dels nærværende aftale og dels en aftale om betaling og rettigheder, der fastlægger hvem, der bærer omkostningerne ved de aftalte ledningsarbejder samt på hvilke vilkår ledningerne er placeret. 2. Aftalegrundlag Ledningsplaner Til aftale om den tekniske løsning hører følgende tegninger: H00312 Ombygning af Lyngbyvej Målestok 1:500 Ledningsplanerne er udarbejdet på baggrund af oplysninger modtaget fra ledningsejeren. Ledningsejeren bærer ansvaret for, at de fremsendte oplysninger er korrekte. Projektering af ledningsarbejder Det er ledningsejeren, der har ansvaret for den nødvendige projektering i forbindelse med ledningsarbejderne, med mindre andet er aftalt. Udførelse af ledningsarbejder Ethvert ledningsarbejde som følge af anlægsarbejdet udføres af ledningsejeren, med mindre andet er aftalt. For ledningsarbejdernes udførelse gælder: Standardvilkår for ledningsarbejder i og over vej, udgivet af Vejdirektoratet, december Norm for etablering af ledningsanlæg i jord (DS 475 med tilhørende Anneks A ) i nyeste udgave. Almindelig arbejdsbeskrivelse for jordarbejder, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave. 3

25 Almindelig arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave. Tilladelser I henhold til Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, står der - Forinden ledningsarbejderne igangsættes skal ledningsejer indhente gravetilladelse hos de berørte vejmyndigheder Ledningsarbejder i statsveje samt ledningsarbejder i kommuneveje inden for entrepriseområdet, er fritaget for at søge gravetilladelse, såfremt de er beskrevet i denne aftale De udførende entreprenører skal indhente rådighedstilladelse hos de berørte vejmyndigheder inden ledningsarbejderne ved eller i veje igangsættes. Ansøgning om rådighedstilladelse skal indeholde oplysninger om, at arbejdet udføres i forbindelse med et anlægsprojekt for Vejdirektoratet samt hvem der er vejarbejdsansvarlig. Arkæologi Det er ledningsejerens ansvar, at det lokale museum kontaktes med henblik på at vurderer, om der er behov for arkæologiske undersøgelser inden ledningsarbejdet påbegyndes. Afsætning Detailafsætning for ledningsarbejder udføres af ledningsejeren. Vejdirektoratet stiller vejprojektet til rådighed for ledningsejerens planlægning. Grundlaget for den endelige afsætning af vejprojektet indhentes hos Vejdirektoratet eller i visse tilfælde Vejdirektoratets entreprenør. Nærværende aftale er indgået forud for ekspropriationskommissionen godkendelse. Såfremt der i forbindelse med projektgodkendelsen sker ændringer i projektet vil der skulle udarbejdes et tillæg til nærværende aftale. Ledningsmøder Vejdirektoratet deltager i jævnlige koordinerende møder, som Vejdirektoratets entreprenør pålægges at afholde med ledningsejerne. Formålet med møderne er, at sikre fremdriften i arbejdet. Tidsplan Der er for alle ledningsarbejder anført et forventet tidspunkt for udførelsen. Disse tidspunkter er omtrentlige og vil løbende blive revideret i forhold til anlægstidsplanen blandt andet under hensyntagen til årstid og vejrlig. 4

26 Ved ledningsarbejder der skal koordineres med anlægsarbejdet, er det vigtigt at ledningsejeren løbende indgår i drøftelser om samspillet mellem anlægsarbejdet og ledningsarbejdet. Den endelige tidsplan for ledningsarbejderne vil fremgå at referaterne fra ledningsmøderne. Information til brugerne Det påhviler ledningsejeren, at informere sine brugere om eventuelle gener i forbindelse med ledningsarbejdet. 3. Ledningsarbejderne De enkelte ledningsarbejder er beskrevet i vedlagte skema. 4. Adresseliste TDC A/S Att. Torben Peter Øbel Telefon: Teglholmsgade København C VEJDIREKTORATET Anlægsdivisionen Telefon Thomas Helsteds Vej 11 Fax Postboks Skanderborg Kontaktperson vedrørende ledninger og arealerhvervelse (betaling og rettigheder) Birgitte Sandgaard Christensen Telefon Thomas Helsteds vej Skanderborg Kontaktperson vedrørende projektmateriale Rådgiver EKJ Rådgivende Ingeniører AS Sidsel Cecilie Hansen Telefon Blegdamsvej København Ø 5

27 5. Ikrafttræden Nærværende aftale træder i kraft, når parterne har underskrevet aftalen. 6. Underskrift Aftalen udarbejdes i to eksemplarer, der underskrives af parterne, og hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. For Vejdirektoratet Sted/dato For <ledningsejeren> Sted/dato: <Underskriver> <Underskriver> 6

28 H Ombygning af Lyngbyvej Ledningsprotokol Side 1 af Ledning ID Lednings-ejer Ledningssign. Station-1 Station-2 Afstand Eksist. ledning - type, dimension, styrke Eksist. lednings fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør m.m. Fremtidig fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør, brønde m.m. TDC 0 0 TDC TDC-01 TDC T1 5 Kommunikation 0,45-0,60 m under terræn Ledning skal midlertidigt demonteres under projektet, men kan retableres sammen med ny vejkasse. TDC-02 TDC T1 10 Kommunikation 0,45-0,60 m under terræn Ledning skal midlertidigt demonteres eller ophænges under udførelsen, men kan retableres med ny vejkasse. TDC-03 TDC T1 88 Kommunikation 0,45-0,60 m under terræn Ledning skal midlertidigt demonteres eller ophænges under udførelsen, men kan retableres med ny vejkasse. TDC-04 TDC T1 190 Kommunikation 0,45-0,60 m under terræn Ledning skal midlertidigt demonteres eller ophænges under udførelsen, men kan retableres med ny vejkasse. TDC-05 TDC T1 230 Kommunikation 0,45-0,60 m under terræn Ledning skal midlertidigt demonteres eller ophænges under udførelsen, men kan retableres med ny vejkasse. TDC-06 TDC T Kommunikation 0,45-0,60 m under terræn Ledning skal sideflyttes og ophænges under udførelsen, men kan retableres med ny vejkasse. TDC-07 TDC T Kommunikation 0,45-0,60 m under terræn Forventes ikke at blive berørt af projektet, men skulle det vise sig alligevel skal den sideflyttes under udførelsen. Tidsplan opstart opstart opstart opstart opstart opstart opstart Øvrige/særlige bemærkninger